Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

VEM PROGRAMMERADE OCH KODADE DNA? Hur uppstod den genetiska informationen?

Posted on: 28 juni, 2009


.

VEM PROGRAMMERADE OCH KODADE DNA?

DNA BEVIS FÖR VÅR INTELLIGENTE DESIGNER !!!

.

Givetvis är det den Högsta styrande intelligensen i universum, allas vår gemensamma Intelligente Designer, som ligger bakom den genetiska informationen. Vem annars?

.

DNA vederlägger evolutionen, Darwins evolutionsteori:

,

.

Om vi utgår från den förnuftsvidriga ateistiska hokuspokus-teorin vid namn Big Bang (Big Bluff), så uppstår ett oöverstigligt problem:

Var kom all den för organismerna så nödvändiga genetiska informationen ifrån?

Stendöda IQ-befriade stenflisor (Big Bang) har ju ingen som helst inbyggd information. Klarar dessutom inte av att koda eller programmera ett endaste jota!

Endast någon med en super-IQ och en logisk tankeförmåga över det mänskliga, kan ha klarat av uppgiften att programmera och koda alla livsformers DNA!

.

Den genetiska informationen är de facto ett oöverstigligt problem för evolutionsteorin:

http://www.trueorigin.org/dawkinfo.asp

.

Medvetande och intelligens uppstår inte ur död materia eftersom det högre inte kan komma från det lägre. Detta är grundläggande metafysisk logik som alla religioner och alla vishetslärare på alla kontinenter är rörande överens om, men som darwinistiska evolutionstroende inverterar.

.

”A higher order of intelligence can not evolve out of a lower order of intelligence.”

Richard L. Thompson

.

Varifrån skulle all den extra genetiska informationen ha kommit ifrån, som skulle ha krävts för organisk evolution, med tanke på att förfäderna på de lägre stadierna av livsformer inte hade den genetiska information som krävdes för de högre livsformerna, såsom ryggrad, blodcirkulationssystem, hår, osv?

http://emporium.turnpike.net/C/cs/evid2.htm

Varifrån skulle den stackars uppdiktade självskapade föräldralösa slump-bakterien (evolutionsteoretikernas vördade Urfader) ha erhållit extra genetisk information, för att kunna förvandlas till en fisk, och varifrån skulle firren i sin tur ha fått den genetiska information som krävs för en landvarelse med extremiteter, och så vidare?

http://www.rae.org/fishwalk.html

.

HUR UPPSTOD DEN GENETISKA INFORMATIONEN ???

INFORMATION KRÄVER EN INTELLIGENT AVSÄNDARE !!!

.

Våra gener innehåller mängder av information. Information uppstår inte av sig självt, av en slump, utan har alltid ett intelligent ursprung. Hittar jag mönstret ”Jag älskar Helen” i sanden på en badstrand är den enda vettiga slutsatsen att formerna innehåller information, med en avsändare, ett budskap och en tänkt mottagare.

På motsvarande sätt söker NASA efter utomjordisk intelligens genom att söka efter information i det radiobrus som når oss från alla delar av universum.

Finner vi information över en viss komplexitetsnivå drar vi alltid slutsatsen att den har en intelligent sändare. Den rikaste information vi känner finns i den genetiska koden. Att denna skulle ha uppkommit utan intelligens bryter därför emot all erfarenhet. Den enda vettiga slutsatsen är att det finns en skapande intelligens bakom.

.

.

Den genetiska koden är sprängfylld av gigantiskt avancerad genetisk information. Den kan lagra 45 000 000 000 000 (45 biljoner) gånger så mycket information per volymenhet som dagens superdatorer!

Vi människor tror att vi har kommit mycket långt teknologiskt, när det gäller att komprimera information i datorernas hårddiskar, chips och CD-Rom-skivor. Dessa enheter lagrar dock informationen på ytan, medan DNA lagrar informationen i tre dimensioner, dvs även i djupled. Detta är, så långt vi känner till, den effektivaste lagringsmetoden av information.

Låt oss undersöka hur mycket information DNA av ett knappnålshuvuds storlek kan innehålla. Om all denna information blev nedskrivet i pocketböcker, skulle man med dessa kunna bygga boktravar motsvarande 500 gånger distansen till Månen!

Den som har gett upphov till ett informationsförråd med en sådan förbluffande lagringskapacitet måste vara extremt Intelligent!

.

Genetisk information uppstår inte av sig själv, ingen slump!

http://www.gluefox.com/skap/liv/info5.shtm

Slumpvisa blinda processer skulle aldrig kunna skapa en sådan otrolig informationsmängd, systematiserad och strukturerad intill perfektion, helt av sig själv.

Programmet för den genetiska koden kräver en enormt Intelligent programmerare, vida övermäktig Bill Gates mannar…

.

INFORMATIONEN FANNS INNAN DNA

DNA = FYSISK REPRESENTATION AV DEN GENETISKA INFORMATIONEN

.

DNA är en fysisk representation av den genetiska informationen, som är immateriell! Informationen fanns alltså innan DNA, eftersom molekyler inte kan skapa information!

Information kräver en intelligent avsändare!

DNA-koden innehåller information, så komplext, avancerat och kompakt att vi inte ens kan börja jämföra den med något vi människor åstadkommit. DNA-koden är 5 miljarder gånger mer kompakt än datan på en hårddisk:

http://www.skaparverket.se/DNA.html

.

SPERMIEN OCH ÄGGET BEVIS FÖR VÅR INTELLIGENTE SKAPARE !!!

Hur i hela friden ska spermien med dess enorma biokemiska information om arvsanlagen i dess huvud, som motsvarar mer än det som finns i alla de 200 volymerna av ”Journal of Biochemical Chemistry” som utgetts, ha kunnat utvecklats i en stegvis darwinistisk process?

Vid befruktningsögonblicket är det befruktade ägget litet som ett knappnålshuvud. Ändå innehåller det information motsvarande sex miljarder (6 000 000 000) ”kemiska bokstäver”.

Denna information skulle fylla 1000 böcker, 500 sidor vardera med bokstäver så små att att man skulle behöva ett mikroskop för att läsa! Om all DNA i form av ”kemiska bokstäver” i den mänskliga kroppen skulle tryckas i böcker, så skulle de fylla Grand Canyon 50 gånger om!

Endast en Allsmäktig, Allvetande varelse, vår Intelligente Skapare, kan ha haft det som krävdes för att fixa till allt detta!

.

TILL DISKUSSION:

Hur uppstod den genetiska informationen, om inte via vår Intelligente Skapares försorg, när Skaparen kodade och programmerade alla livsformers genkoder?

Vem annars än allas vår gemensamma Skapare, hade IQ:n och kompetensen att designa och konstruera vårt superkomplexa, lagbundna universum, både vad gäller makrokosmos och mikrokosmos?

.

dna-code_design.png

signature-banner.jpg

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Heliga Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt
.

 

Annons

151 svar till "VEM PROGRAMMERADE OCH KODADE DNA? Hur uppstod den genetiska informationen?"

Skulle verkligen vara intressant att få en kommentar från någon ateist eller evolutionstroende…Vem kodade och programmerade genkoderna?

Gilla

Frågan är felformulerad. Försök igen.

Gilla

Hur ska jag formulera frågan istället?

Gilla

definera genkoder

Gilla

Ta den allmänt vedertagna definitionen…räcker gott!

Gilla

”Hur ska jag formulera frågan istället?”Frågan förutsätter att någon person programmerade generna. Detta är ett antagande som inte är det minsta säkert, och därför krävs en omformulering: ”Hur bildades genkoderna?” Alternativt kan man dela upp frågan i två: ”Var det någon som programmerade genkoderna, och i så fall vem?”Du har mycket att lära om objektivitet.

Gilla

Program kräver programmerare!”Vad” har inga som helst förmågor att programmera!Krävdes en enormt intelligent varelse, för att programmera alla komplexa genkoder!”Hur bildades genkoderna?”Frågan förutsätter att genkoderna flummat fram av sig själv…

Gilla

Och den är enligt dig?Inget av de du skriver kan ses som allmänt vedertaget, utan subjektiva påståenden därav min fråga.Så vad är definitionen enligt dig?

Gilla

Den allmänt vedertagna definitionen?Bara att slå upp ordet!

Gilla

Nej du. Om den allmnänna definitionen på genkod är densamma som din så har du ”gjort om den”..med tanke på det du uttrycker i inlägget.så vad är den allmänt vedertagna definitionen enligt dig?

Gilla

Enligt mig?Allmänt vedertaget har inget med min subjektiva åsikt att göra!

Gilla

OJ, här inne debatteras det verkligen på en ”Hög” nivå! :)Jag håller med Snilleblixten. Fast på ett enklare sätt. Det krävs en urmakare för att skapa ett ur!Fridens liljor och en fin sommar önskar jag er alla! 🙂

Gilla

Precis!Och en skomakare för att tillverka en sko, som den gode Strindberg sa… Nåd o Frid!

Gilla

”Program kräver programmerare!”Men gener är gener och inga datorprogram. Det här är biologi, inte teknik. Förstår du inte det?”Frågan förutsätter att genkoderna flummat fram av sig själv…”Va? Läste du helt fel? Jag upprepar frågan: ”Hur bildades genkoderna?” I denna fråga förutsätts inte alls att de har ”flummat fram av sig själv”, hur kom du till den slutsatsen? Peka ut var du har läst fel så ska jag hjälpa dig.

Gilla

Gener är information och information kräver intelligens!Koderna programmeras, programmering kräver intelligens!

Gilla

”Program kräver programmerare!””Jag håller med Snilleblixten. Fast på ett enklare sätt. Det krävs en urmakare för att skapa ett ur!””OJ, här inne debatteras det verkligen på en ”Hög” nivå! :)”För det första vill jag bara poängtera att det inte är möjligt att ingå i en seriös djupgående diskussion tillsammans med ”Snilleblixten”.Angående både ”Carl Of Swedens” och ”Snilleblixtens” uttalande så säger jag så här.Likt ”Alimantado” har sagt så kan man inte applicera de nämnda exempel ni tagit upp när det kommer till genetik och biologi på den här nivån. Har man någonsin gjort jämförelsen exempelvis i studier, kurser eller böcker är det bara för att förenkla, så att läsaren ska kunna förstå helt enkelt.Jag säger så här. Frågan om var de genetiska koderna kommer ifrån kan inte lätt besvaras på ett korrekt och bra sätt till en lekman. Det är därför man kan studera ämnen rörande just detta, helst på universitetsnivå.Är du intresserad på vad vetenskapen har för svar? Läs på och studera. Tänker du inte göra det? Ja då kommer du inte att få svaret helt enkelt. Så simpelt är det.Vill du veta vad jag finner mest troligt i dagsläget? Det här är en enkel liten kort video, som lägger upp det hela på en enkel nivå. Inte i närheten så djupgående som det bör vara. Men utan att du själv sätter dig och läser upp i ämnet är detta det bästa jag har att erbjuda.http://www.youtube.com/watch?v=v8nYTJf62sE&feature=channel_page

Gilla

Utan den aktiva livgivande principen, själen/medvetandet, får du aldrig fram liv!Liv/själ består av den medvetna levande andliga energin, individen i kroppen som evolverar från reinkarnation till reinkarnation!

Gilla

Jag är ateist och jag säger för att beskriva dig: öra – lucka – öra. Det räcker så tycker jag.

Gilla

Kan du ge oss ett endaste förnuftigt argument för att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet, och sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare…?

Gilla

Har du läst The Freedom of Choice av Tom Chalko? Om inte, du bara måste läsa den och säga vad du tycker… :)Läs om boken här (den går att ladda ner gratis):http://thefreedomofchoice.com/

Gilla

Tror han på en Skapare?

Gilla

”Jag säger så här. Frågan om var de genetiska koderna kommer ifrån kan inte lätt besvaras på ett korrekt och bra sätt till en lekman. Det är därför man kan studera ämnen rörande just detta, helst på universitetsnivå.”Man behöver inte studera på Universitet för att förstå att det krävs en urmakare för att skapa ett ur. Eller i alla fall någon människa som skapat en maskin som kan skapa ett ur. Eller för att dra ut på det; En människa som skapat en maskin som skapat en maskin som kan skapa ett ur….Eller en skapare som skapat genkoder…

Gilla

Helt korrekt!”Det är lika orimligt att tro på världen men förneka Gud, som att tro på skon men förneka skomakaren!”- August Strindberg

Gilla

”Man behöver inte studera på Universitet för att förstå att det krävs en urmakare för att skapa ett ur. Eller i alla fall någon människa som skapat en maskin som kan skapa ett ur. Eller för att dra ut på det; En människa som skapat en maskin som skapat en maskin som kan skapa ett ur….Eller en skapare som skapat genkoder…”Hela ditt resonemang baseras på en lekmans syn, vilket egentligen inte ger den något riktigt värde. Brist på kunskap inom ämnet resulterar i en restprodukt som du levererar i din ”argumentation”. Så inte för att vara elak. Men du vet helt enkelt för lite om ämnet för att kunna lägga fram något med tyngd. ”Kan du ge oss ett endaste förnuftigt argument för att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet, och sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare…?”Sorgligt nog är det inga argument som du faktiskt kommer att förstå. Ska man ut och kika på vad vetenskapen erbjuder för teorier och förklaringar rörande exempelvis universums skapelse får man ge sig in på teoretisk kvantfysik och annat smått och gott. Att sedan förstå hur kvantfysik fungerar är inget man lär sig på en dag, utan är en riktig mardröm faktiskt. Har man ett öppet sinne så kan man få ett någorlunda grepp om vad vissa av teorierna försöker förklara. Men sällan något mer.Men ja, som du kanske vet så skickade man för inte så länge sedan upp satteliten Planck, som inom ett år ska bekräfta eller motbevisa Alan Guth’s hypotes rörande kosmologisk inflation och osäkerhetsprincipen.Svårt att förklara och ännu svårare att förstå, men det är en stark teori som mycket väl snart kan lägga fram bevis för att universum kom till från expanderande vakuumfält.Nu lär ju du avkasta detta eftersom du inte förstår principen och helt enkelt inte har ett öppet sinne. Men det är likväl ett starkt argument och ett möjligt kommande bevis, vare sig du tror det eller inte.

Gilla

Var kom vakuumfältet ifrån?Har du öppnat ditt sinne för vår evige Skapare?

Gilla

Vem skapade skaparen då? Och vem skapade den skaparen osv?Att någon överintelligent skapare, som bara ploppade upp från ingenstans, skulle ha ”programmerat” alla djurs DNA låter väll ännu mer otroligt än att Big Bang faktiskt skulle ha hänt. Varför programmerade inte skaparen oss så som vi är idag, eller kommer vara om 1000 år utan lät evolutionen och det naturliga urvalet ta oss hit?

Gilla

Vem som skapade Skaparen?Lika ologiskt som att fråga vem som vann över Vinnaren…http://sv.wikipedia.org/wiki/Gud”Gud är oskapad. Gud är för sin existens inte beroende av någon eller något. Han har ingen orsak.”NÅGON MÅSTE HA VARIT FÖRST, och eftersom inget kan komma från inget, så måste Ur-Skaparen vara EVIG, dvs utan början och utan slut!Det MÅSTE av nödvändighet finnas en ursprunglig evig Skapare av universum!Eftersom orsakskedjan logiskt inte kan fortsätta i all oändlighet, så måste det finnas en första Orsak/Skapare. Kausalitetslagen kräver en första Orsak till universums uppkomst, som logiskt måste stå utanför kausaliteten, dvs Gud, som är a-kausal, en extra-universell orsak med intra-universell verkan:http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_argumentVarför ifrågasätter du inte på samma sätt vem som skapade energin?Alltid funnits?Exakt, helt rätt!Detsamma vad gäller själva energikällan; den evigt Energiske, Gud Skaparen!GUD är EVIG, lika evig som energin!Eftersom Gud Skaparen även skapade Tiden, så kan Han ju givetvis själv inte vara skapad av någon annan, eftersom skapelser och förintelser endast sker här i den tidsbundna materiella världen och inte i den eviga andliga världen, som Gud tillhör!Bara materiella ting (tidsbundna) som är skapade!Gud är alltså evig och orsakslös (precis som vi själar, minigudar), eftersom allting bestående av den medvetna levande oföränderliga andliga energin, tillhörande den evigt existerande andliga världen, andliga dimensionen, är oändligt, utan början eller slut!På samma sätt som energin aldrig någonsin skapats (Energiprincipen), eftersom den är evig, så har aldrig heller själva energikällan, vår evigt energiske Gud, någonsin skapats!”Evolutionen” tagit Människan hit.”Säg inte att du tror på det där sjuka flummet att Människans skulle ha förvandlats fram från den stackars uppdiktade föräldralösa slump-bakterien, de evolutionstroendes vördade gemensamma Urfader?Säg att du bara skojar med oss!

Gilla

Ja.

Gilla

Du är ju helt hjärntvättad. Jag tycker synd om människor som du. ”Säg inte att du tror på det där sjuka flummet att Människans skulle ha förvandlats fram från den stackars uppdiktade föräldralösa slump-bakterien, de evolutionstroendes vördade gemensamma Urfader?”Du tror alltså inte på att vi människor har utvecklats under tusentals år till det vi är idag? Att vi blev skapade så exakt som vi är nu? Det är ingen idé att ens försöka diskutera med dig, du är så pass hjärntvättad och insnöad i din lilla fantasivärld att man bara ger upp. http://video.google.com/videoplay?docid=-594683847743189197Spola till 13:40.

Gilla

HJÄRT-tvättad, om jag får be!Själen är nämligen transcendentalt belägen vid HJÄRTAT, varför det gäller att hålla rent kring hjärtat! :)Manniskan utvecklats?FRÅN VAD?Med tanke på att Människan bevisligen funnits på Jorden i hundratals miljoner år, ja, sedan skapelsens begynnelse, så motbevisas ju flummet att Människan skulle ha flummat fram från andra livsformer!Men vem skapade Solen?http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2008/12/1055968Om inte allas vår gemensamma Skapare…?

Gilla

”Var kom vakuumfältet ifrån?Har du öppnat ditt sinne för vår evige Skapare?”Som sagt så är både du för mycket av en lekman för att kunna integrera med den informationen på ett vettigt sätt. Som jag sa tidigare är det kvantmekanik, och det går inte att förklara på ett så enkelt sätt som via en kommentar på en blogg. Om jag bara ska säga det rakt ut och inte linda in det så är du för obildad och inkompetent för att förstå de vetenskapliga teorierna rörande universums skapelse. Vilket egentligen fråntar dig rätten att kränka ner på dessa.Men ja, det finns vettiga teorier inom ämnet. Och ifall du antar att gud består av ett vakuumfält. Föreslår jag verkligen att du läser på lite.

Gilla

Tror du att skapelsen har funnits i all evighet?

Gilla

”Tror du att skapelsen har funnits i all evighet?”Som jag sa tidigare så simplifierar du en komplicerad fråga bortom all reson. Vill du ha min personliga åsikt inom ämnet kan jag erkänna att jag om universums skapelse är en ”agnostiker”, och jag skäms inte, eller tvekar inte att svara på din fråga med ”jag vet inte”. Dock kan jag ändå räkna ut sannolikheten för att vissa teorier eller hypoteser kan vara mer trovärdiga än andra. Samt avsäga mig de myter som cirkulerar kring frågan.Men för att återgå lite till vad det här blogginlägget du skrivit nu faktiskt handlar om. Genetiska koder och var dessa härstammar från.Det känns lite vemodigt att du utan någon kunskap om genetik förväntar dig att vi här ska övertala dig till något du inte besitter kunskap för att kunna greppa. Ta det inte som en förolämpning, för det är det inte. Av din analys rörande just det genetiska arvet att bedöma så besitter du just ingen kunskap inom ämnet. Vilket du självfallet kan göra något åt, ifall du nu önskar genom att exempelvis läsa böcker om just genetik på den här nivån. Ett tips är att du kollar upp Michael Lynch’s bok ”The Origins of Genome Architecture”. Skriven av Michael som är en framstående professor inom genetik i USA. Sen kan du även ta en titt på det internationella projektet känt som ”The Human Genome Project” exempelvis.Det är via ställen som dessa som du efter studier och några hundra sidors läsning kan få smaka på lite av de tankar som vetenskapen framtagit ikring var vårt genetiska arv kommer ifrån, och inte via kommentarerna på en av dina bloggar.Innan jag lämnar dig måste jag ju dock ställa en liten fråga. Om Gud nu ligger bakom våra genetiska koder och programmeringen av dessa, varför är det då ett system som innehåller så många felande faktorer? Borde inte något som Gud själv i all sin makt skapat, vara perfekt?Sitter du nu och intalar dig att det är perfekt? Ja du själv har exempelvis glasögon, ett genetiskt fel. Många människor i världen, jag ibland dom bär på en dödlig genetisk sjukdom. En sjukdom som står baserad på ett genetiskt ”fel” helt enkelt. Den mänskliga kroppen och det vi är uppbyggda av är långt ifrån perfekt. Det är så långt ifrån perfekt man kan komma rätt ut sagt.

Gilla

Så vad är ditt svar?Vad/Vem är ursprunget till den genetiska informationen?Den här materiella världen styrs av karma, i vilket ingår sjukdomar, åldrande och ”död”!Våra jordiska stofthyddor är dödsdömda och en källa till en massa lidande, och det finns en anledning till det, att vi ska vakna upp ur den materiella illusionen, och förstå att vi inte hör hemma här i denna gudsförgätna jämmerdal, utan i den eviga andliga världen, bortom vår relativa rumtid!Smärta och lidande fungerar alltså som en väckarklocka för oss själar här i den illusoriska materiella världen, att vi vaknar upp och börjar ifrågasätta den materiella existensen…

Gilla

”Så vad är ditt svar?Vad/Vem är ursprunget till den genetiska informationen?”Varför läser du inte det jag skriver? Det spelar ingen roll vad jag berättar för dig angående vad jag finner mest sannolikt i ärendet så kommer du inte att förstå det. Din kunskap inom området är för tillfället för begränsad för att det ska kunna vara till någon nytta. Jag säger åter det jag sa tidigare. Läs på och studera ämnet. Fram tills dess att du skaffat dig riktig kunskap om vad vetenskapen har att säga om genetik, och var den kommer ifrån så spelar inget av det här på din blogg någon roll.

Gilla

Hur ska jag tyda din ständiga vägran att svara på denna tydligen ack så känsliga fråga?

Gilla

”Med tanke på att Människan bevisligen funnits på Jorden i hundratals miljoner år, ja, sedan skapelsens begynnelse”Nej, det finns inga som helst bevis på detta. Och då spricker din teori, tyvärr.

Gilla

Finns 100-tals med bevis, vilka du kan ta del av här:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/02/1128092Hur står det till med allmänbildningen?

Gilla

Det var Rune som gjorde det, skyll inte på mig!

Gilla

Rune vem?

Gilla

kan genkoderna vara en produkt av olika ämnen som finns i universum.men i detta fallet vintergatan som sätts ihop som neotroner och protoner?och utgör våran mänskliga kod? är jag ute o cycklar eller i närheten(i förenklad form).

Gilla

Genkoderna är en produkt av vår skapargud Brahmas ingenjörskonst!Vem som får vilka genkoder, baseras strikt på våra individuella karmakonton!

Gilla

”Hur ska jag tyda din ständiga vägran att svara på denna tydligen ack så känsliga fråga?”Du ska tyda det jag skriver som jag faktiskt skriver. Det är så enkelt att vem som helst skulle kunna förstå.Men för att förtydliga. Hur pass utbredd är ditt kunskapsområde när det kommer till nukleoider, polynukleoider, aminosyror och rna? Bara för att lägga upp några exempel.Har du inte minst en grundläggande kunskap om vad dessa är, hur de fungerar, vad de gör osv. Kommer du som sagt inte att förstå ett dyft av det jag skulle förklara ikring vad forskarna har för tankar och teorier om det så kallade biogenes, eller på engelska ”biogenesis”.Nöjd?

Gilla

Biogenes = Liv uppstår ur icke-livLiv kan endast komma från redan existerande liv, vilket är en BIOLOGISK NATURLAG!Utan liv, inget liv!Snacka om att dagens s.k. forskare totalt brister i det logiska tänkandet!LIV KAN BARA KOMMA FRÅN LIV!

Gilla

hehe.äntligen har vi en tänkare som utmanar.bra jobbatsnilleblixten.dina mot debattörer blir bleka igemförelse.

Gilla

Gör mitt bästa för att väcka upp folk ur den andliga ignoransen! 🙂

Gilla

”Biogenes = Liv uppstår ur icke-livLiv kan endast komma från redan existerande liv, vilket är en BIOLOGISK NATURLAG!Utan liv, inget liv!Snacka om att dagens s.k. forskare totalt brister i det logiska tänkandet!LIV KAN BARA KOMMA FRÅN LIV!”Snacka om att simplifiera. Det går inte att kategorisera så enkelt. Det enda du citerar där är en simpel liten förklaring du hittat på wikipedia. DU HAR INGA KUNSKAPER OM DET HÄR OMRÅDET, ALLTSÅ FÖRSTÅR DU DET INTE. FÖRSTÅR DU DET INTE HAR DU INGEN RÄTT ATT TALA. TIG OCH SITT STILL TILLS DU HAR NÅGOT MELLAN ÖGONEN ATT KOMMA MED.Hoppas att mina fina lilla text i capslock fångade din uppmärksamhetMen som sagt, jag säger det igen. Anledningen till att det för dig framstår som ologiskt är för att du inte har kunskap nog. Ja, jag säger det rakt ut, utan censur och endast i syfte till att du kanske ska kunna förstå vad du menar.Du är helt enkelt för dum för att förstå.Gör något åt det.

Gilla

Till och med ett litet barn förstår detta!Finns inte den aktiva livgivande principen, själen, med i ekvationen, så får man inget liv, hur mycket man än blandar och mixtrar med kemikalierna!Inget liv i input, inget liv i output!

Gilla

Är du helt jävla dum i huvudet eller? (Dum fråga då du uppenbarligen och bevisligen är det). Thomas har ju skrivit i fler än 3 inlägg att du helt enkelt inte förstår dig på detta. Det är som att en outbildad, efterbliven tiggare inte förstår sig på hur en rymdraketuppskjutning fungerar. Så fort du får ett jobbigt motargument kommer du bara med lite ordbajsande med lite inbakade idiotiska och intetsägande oneliners i STORA BOKSTÄVER! Större bokstäver != Mer sant! (”!=” betyder ”inte lika med” om du nu inte visste det)Du ignorerar ju vad tex thomas säger till dig! Och nej, det är inte så lätt som att säga ”Inget liv i input, inget liv i output!” – det är ingen jävla programmering i C++ det här, det är biologi och kemi, något du helt verkar sakna kunskap om. Du lever i en jävla bubbla! Du är inte tillräckligt kunnig inom dessa områden för att kunna säga att de inte stämmer!Nu vet jag att du inte kommer svara med ett enda vettigt ord till detta inlägg, då du helt enkelt totalförnekar allt som inte styrker eller håller med om vad du själv säger.

Gilla

Vart har det sunda förnuftet tagit vägen egentligen?Hur i Herrens Namn skulle man kunna få ut nåt liv ur ICKE-LIV, ur LIVLÖSA kemikalier?Det är ju en BIOLOGISK NATURLAG att Liv endast kan komma från redan existerande Liv!Herre min Skapare, säger jag bara…Utan den aktiva livgivande principen, själen/livsenergin, i ekvationen, så är det ju en total omöjlighet att få fram Liv!

Gilla

”Till och med ett litet barn förstår detta!Finns inte den aktiva livgivande principen, själen, med i ekvationen, så får man inget liv, hur mycket man än blandar och mixtrar med kemikalierna!Inget liv i input, inget liv i output!”Nej barn kan inte förstå det där. Det är därför som forskare som arbetar med områden som exempelvis biogenes har tiotals år av högskoleutbildning i ryggsäcken. Expertis inom biologi och kemi m.m.Ska du kunna förstå deras arbete måste du själv nå upp till en viss kunskapsgrad. Vi säger att vår käre stadsminister bestämmer sig för att höja en specifik skatt. Du har ingen aning om varför och för dig verkar det till synes väldigt omotiverat, diffust och ologiskt. Men en utbildad statsvetare eller påläst lekman inom området kan fattar vinken direkt och förstår varför stadsministern agerar som han gör.Du kan inte förstå allt ”Snilleblixten”, och du gör det verkligen inte heller.Är du intresserad av något, som exempelvis vetenskapens förklaring inom ämnet ”biogenes”, så gör det jag sagt att du ska göra sååå mååånga gåååånger.. LÄS PÅ!!

Gilla

Spelar ingen roll om jag så läser 10 000 faktaböcker kring biogenes, faktum kvarstår ändå att LIV aldrig kan komma ur något ICKE-LIV!Detta är en BIOLOGISK NATURLAG, har aldrig någonsin i historien skett att LIV skulle ha uppstått ur något som är ICKE-LIV!Snälla, använd sunt bondförnuft!Det kommer man långt med…

Gilla

”Det är ju en BIOLOGISK NATURLAG att Liv endast kan komma från redan existerande Liv!”FEL! Det du säger är helt fel. Du ljuger! Här har du en simplifierad förklaring – http://www.youtube.com/watch?v=v8nYTJf62sE

Gilla

Som sagt, bara fråga om en vansinnigt absurd hokuspokus-teori!Liv kan ALDRIG uppstå ur livlösa kemikalier!En fullständig omöjlighet!

Gilla

Gör världen en tjänst Snillet och kolla på klippet som ”Snilletssnille” har länkat till.Potholer54 är en av de duktigare människorna som håller till på youtube och har lång erfarenhet och expertis inom det här ämnet.

Gilla

Kollade på klippet, och det gavs inte ett endaste bevis för att Livet någonsin uppstått ur livlösa kemikalier!Det sker inte idag, det har aldrig skett, och det kommer aldrig att ske!BIOLOGISK NATURLAG att Liv endast kan komma från Liv!

Gilla

Gaah! Du är ju fan helt jävla dum i huvudet! Du får, svart på vitt, bevis för hur det kan ske. Men du vägrar att acceptera det? Du tror istället på att en gubbjävel som lever bland molnen helt plötsligt fick för sig att skapa oss och woops så skapade han oss och ett gäng enhörningar med sitt fina trollspö. Jävla idiot. Varför skapada han oss? Varför skapade han folk som inte är troende? Varför leva detta liv om livet efter är så mycket bättre? Varför inte bara direkt till efterlivet? Varför skapade han krig? Varför skapade han misär? Och största frågetecknet är väll varför i helvette skapade han ignoranta idioter som du!?Ursäkta men blir så jävla arg när jag stöter på sånna som du. Du är verkligen helt fast i din egna lilla hokuspokusvärld och visst det är helt ok för mig. Men ge fan i att försöka pracka på andra detta trams.

Gilla

Hur det *kan* ske?Men faktum är ju att det vare sig *har* skett eller *kan* ske!LIV *kan inte* uppstå ur livlösa kemikalier!En fullständig omöjlighet!Varför?Jo, eftersom Liv (själen) består av den medvetna levande andliga energin, gudagnistan som finns i allt levande!Eftersom Gud är evig, så åldras Han inte, så är Han ingen gubbe!Eftersom Gud är allestädes närvarande i vareviga levande organism och vareviga atom, så kan man inte begränsa Honom till några passerande molnflak..!!!Vi själar (minigudar) har aldrig skapats, utan vi är lika eviga som Gud!Gud skänkte oss vår gudagivna fria vilja, och tvärr har vi själar som befinner sig här i den gudsförgätna materiella världen, missbrukat den!Det är alltså vi som är ansvariga för krig och misär, inte vår kära älskade Gud!Gud ber oss att älska vår nästa såsom oss själva, och går vi då emot Hans önskan, så får vi ju skylla oss själva!SKYLL INTE PÅ GUD..!!!”Pracka på andra detta trams”LÅT FOLK FÅ TRO PÅ VEDA-SKRIFTERNA OM DE VILL!På samma sätt som du låter folk få tro på Big Bluff och emolutionen, som de blir hjärntvättade med i skolan och medierna, varför inte då även låta folk få tro på Veda-skrifterna?

Gilla

”Kollade på klippet, och det gavs inte ett endaste bevis för att Livet någonsin uppstått ur livlösa kemikalier!Det sker inte idag, det har aldrig skett, och det kommer aldrig att ske!BIOLOGISK NATURLAG att Liv endast kan komma från Liv!”Du har faktiskt rätt i en sak där. Alla pusselbitar av bevissatsen som behövs för att till fullo bevisa att det framförda tillvägagångssättet finns inte på plats.Men det är likväl en stadig teori som mycket väl efter fler år av forskning kan resultera i att vi får mer konkret vetskap rörande vad livet kommer ifrån (om vi inte ska läsa veda skrifterna eller andra religiösa skrifter det vill säga).”LIV *kan inte* uppstå ur livlösa kemikalier!En fullständig omöjlighet!Varför?Jo, eftersom Liv (själen) består av den medvetna levande andliga energin, gudagnistan som finns i allt levande!”Jag är hemskt ledsen, men det där är inget argument.Det är möjligtvis ett bra argument och ett väldigt starkt påstående för dig som då är troende inom den kretsen du nu befinner dig. Men argumentets styrka är exklusivt endast för dig själv och andra som tror likt dig.Därav kan du bara på subjektiv nivå poängtera att det är omöjligt, baserat på din tro.”LÅT FOLK FÅ TRO PÅ VEDA-SKRIFTERNA OM DE VILL!På samma sätt som du låter folk få tro på Big Bluff och emolutionen, som de blir hjärntvättade med i skolan och medierna, varför inte då även låta folk få tro på Veda-skrifterna?”Du får tro på exakt vad du vill. Inte frågor ställda. Men då du tydligt nog är rätt hungrig på att uppmärksamma andra om din tro och föra en diskussion ikring den just eftersom du skapat konton och bloggar lite här och var.Då har du gett dig in i den allmänna debatten, som i all form är en krigszon av åsikter och tankar, speciellt på internet.Jag kan säga att baserat på min erfarenhet av debatter och diskussioner (tro mig, det är många). Så är du inte en bra debattör. Det är lika svårt att få dig att förstå det faktumet som det är att försöka få dig att tänka i lite andra banor och ta in andras åsikter från olika perspektiv.Därav blir folk till slut upprörda. Vilket till slut syns i de kommentarer du får.

Gilla

Jag HAR tänkt i andra banor och haft andra åsikter tidigare, så dessa materialistiska ateistiska tankebanor som jag ständigt möts av, är inget nytt för mig, jag känner till dem!

Gilla

”Jag HAR tänkt i andra banor och haft andra åsikter tidigare, så dessa materialistiska ateistiska tankebanor som jag ständigt möts av, är inget nytt för mig, jag känner till dem!”Att ”ha” tänkt i andra banor är ingen merit. Du må kanske känna till vissa tankebanor. Men du förstår dom inte, och det är det som du borde eftersträva. Och säg inte att du förstår det, för det kan vi vittna i dussintal här på sidan om att du verkligen inte gör.

Gilla

INGEN kan förstå flummet att Liv skulle kunna ha ploppat fram från icke-liv, från livlösa kemikalier!Just för att det inte finns minsta lilla bevis för dessa tossigheter!

Gilla

”INGEN kan förstå flummet att Liv skulle kunna ha ploppat fram från icke-liv, från livlösa kemikalier!Just för att det inte finns minsta lilla bevis för dessa tossigheter!”Försök inte dra oss alla andra ut över stupet när du själv håller på att falla ner.Bara för att du inte förstår.Din okunskap är inget att försöka argumentera ikring. Så lägg undan dina veda skrifter en stund och köp dig en bok om biologi, samt en bok om genetik. Läs sedan dessa. När du är klar. Forstätt debatten.

Gilla

Vare sig biologi-böckerna eller genetik-böckerna, förklarar hur det biologiskt skulle vara möjligt att något som är icke-levande skulle kunna alstra Liv!TOTALT OMÖJLIGT!

Gilla

”Vare sig biologi-böckerna eller genetik-böckerna, förklarar hur det biologiskt skulle vara möjligt att något som är icke-levande skulle kunna alstra Liv!TOTALT OMÖJLIGT!”Nej det förklarar det inte. Men man måste lära sig att krypa innan man kan gå. Och att studera biologi och genetik är att lära sig krypa. Likt du först måste lära dig fysik, avancerad fysik, kvantfysik för att sedan kunna gå vidare till teoretisk kvantfysik.Detta för att förstå mekaniken och grunden bakom den teorin eller hypotesen du sedan ska granska. Programmering funkar på ett liknande sätt. Du kan inte förvänta dig besitta kunskap nog att programmera den grafiska motorn i exempelvis Halo om du inte först lärt dig c++ och Basic. Ska jag fortsätta slänga jämförelser eller börjar du förstå att du saknar kunskap nog att göra den bedömning du nu gör?

Gilla

Till och med ett dagisbarn fattar att något dött inte kan ge upphov till Liv!TÄNK LOGISKT, för Guds skull!

Gilla

”Till och med ett dagisbarn fattar att något dött inte kan ge upphov till Liv!TÄNK LOGISKT, för Guds skull!”Och där förlorade du diskussionen.Min uppmaning nu till dig är att för en gångs skull erkänna ditt felande.

Gilla

Jag för ett mycket logiskt resonemang, vilket aldrig kan vara felande!

Gilla

En paradox som motbevisar guds existens:Ponera att gud finns, och att han är allsmäktig och helt fullkomlig. Denna gud påstås sedan ha skapat universum. Eftersom gud kände behovet att skapa universum så måste han ha saknat något. Alltså kan han inte vara fullkomlig – i så fall hade han inte behövt något universum. Dessutom påstås gud ha skapat människorna, och för de som tror på gud är det viktigt att andra också tror på honom och tillber och hyllar honom. Om gud njuter av att människor tillber honom så är han inte fullkomlig, eftersom han styrs av strävan efter berömmelse och tillfredsställelse. Om gud skapade universum och människan, så kan han inte finnas och vara allsmäktig och fullkomlig. Alltså finns inte gud.Hur pratar du bort detta?

Gilla

Det är inte för sitt eget Höga nöjes skull som Gud skapar detta materiella universum, utan Han gör det för oss rebeller som inte ville vara kvar i den andliga världen, utan blev avundsjuka och ville imitera Gud, söka bli oberoende av och glömma Gud, vilket endast kan söka göras här i den illusoriska materiella låtsasvärlden!För att kunna leka Gud och tillvarons centrum, så måste man alltså försättas i illusion, vilket som alltså sker när man hamnar här i Mayas (Mammons) materiella värld!Gud gjorde det alltså för vår skull!Gud är inte beroende av vår dyrkan och tillbedjan, utan det är vi betingade själar som är beroende av det, om vi vill återvända tillbaka till Hans eviga kärleksfulla umgänge!

Gilla

Det går inte alltid fråga VEM som har gjort saker och ting, för det finns inte alltid ett svar. Tänk dig att du går på Ölands kust och hittar en fin slipad sten nästan formad som ett hjärta som ligger och skvalpar i vågor. Självklart frågar du dig inte vem som gjort det här, alla stenar längs kusten har ju slipats mot varandra under en lång tid och blivit så runda. Eller tror du att någon gick och slipade varenda en?

Gilla

Svaren på VEM som skapade skapelsen finns att finna i de heliga skrifterna!Utan Gud som försett materialen till stenarna och vädergudarna som låtit stenarna slipas mot varandra, så skulle inte ens en hjärtformad sten hittas!

Gilla

”Jag för ett mycket logiskt resonemang, vilket aldrig kan vara felande!”I dina ögon kanske det framstår som logiskt. Främst för att det är rätt svårt att se sitt tänkande ur ett annat perspektiv än vad man för tillfället gör. Det är inte felande att tänka logiskt. Men det är felande att låsa sig till den begränsning som ens egna logiska tänkande och uppfattning har. Och sedan även försöka sprida vidare den begränsningen till sina medmänniskor. Yrkandes att det inte finns något bortom den fast så inte är fallet.Därav begår du praktiskt taget intellektuellt högförräderi. Och du behöver inte erkänna ett brott för att kunna bli dömd.

Gilla

Du menar att det är ologiskt att yttra att från döda föremål inget liv kan uppstå?Hur kan du anse det, när detta är en biologisk naturlag?LIV kan endast komma från LIV!Du ser det dagligen och stundligen, varför förneka det uppenbara?Får jag fråga dig, anser du att det är intellektuellt högförräderi att sprida ateistiska teorier och teser, som låser sig till att Gud inte existerar, till sina medmänniskor?

Gilla

”Du menar att det är ologiskt att yttra att från döda föremål inget liv kan uppstå?”Kan du snälla sluta missförstå mig? Om du inte förstår det jag skriver, så läs det en gång till. Svaret på den frågan finns redan i det jag skrivit tidigare, och att svara på det, IGEN! vore bara att uppmuntra din tjurighet och din dåliga argumentation.”Hur kan du anse det, när detta är en biologisk naturlag?LIV kan endast komma från LIV!Du ser det dagligen och stundligen, varför förneka det uppenbara?”För jag har sett, läst och uppfattat en teori som du tydligt nog inte har. Du har bara simplifierat den till en beståndsdel som du utan ansträngning kan avkasta, vilket inte är så klyftigt.Det finns en term som utan tvekan passar in som handsken på dig faktiskt. ”Ignorance is a bliss”.”Får jag fråga dig, anser du att det är intellektuellt högförräderi att sprida ateistiska teorier och teser, som låser sig till att Gud inte existerar, till sina medmänniskor?”Blir lite svårt faktiskt. Eftersom det upp till datum inte finns någon vetenskaplig teori eller hypotes, eller något liknande som grundar i att det inte kan finnas någon gud, eller som på något vis pekar ens i närheten på att det inte finns en gud.Men jag förstår vad du menar, och jag tror faktiskt att den rätta frågan från din sida är:Får jag fråga dig, anser du att det är intellektuellt högförräderi att sprida vetenskapliga teorier och teser, som i sina utföranden om än passivt och icke medvetet pekar på att ”heliga skrifter” som veda skrifterna, koranen och bibeln inte stämmer?Nope, det är inte intellektuellt högförräderi. Det må om än omedvetet vara provocerande mot människor som nu följer religiösa skrifter som koranen eller bibeln, eller då veda skrifterna, vilket sedan resulterar i reaktioner av olika sorter. Där jag kan se att du exempelvis kandiderar som en av dessa.Dock spelar det inte så stor roll.

Gilla

Så varför är det intellektuellt högförräderi att påstå att Gud finns, men inte intellektuellt högförräderi att påstå att Gud inte finns?

Gilla

Som vanligt orkar jag inte läsa ditt långa inlägg. Men har mycket nöje av att läsa alla kommentarer och dina svar på dem.

Gilla

Den här gången var det väl inte så långt inlägg?Men det är ju klart, det är ju inte direkt nån roman man läser… 🙂

Gilla

”Gud gjorde det alltså för vår skull!”Dumt av honom att inte kunna inse att hans skapelse skulle kräva ytterligare skapelser, och så vidare. Han verkar inte särskilt förutseende, din stackars gud.Paradoxen kvarstår: Gud skapade universum, så något måste han ha saknat. Eftersom han saknade något så är han inte fullkomlig, och därför kan denna gud inte finnas.

Gilla

Alla skapelser finns i skapelsen, vad är problemet?Det är inte Gud som saknade något, utan vi rebelliska själar, som saknade känslan av att leka Gud, vilket man endast kan göra här på Guds baksida, den illusoriska materiella världen!I den andliga världen (Guds framsida) existerar ju ingen illusion, enär det är den verkliga världen!Den här materiella världen är bara som en skuggvärld, en låtsasvärld, jämfört med vårt eviga Hem, den andliga världen!

Gilla

”Så varför är det intellektuellt högförräderi att påstå att Gud finns, men inte intellektuellt högförräderi att påstå att Gud inte finns?”Varför måste jag gång på gång svara på redan besvarade frågor? Kan du ge mig upplysning om det?Det är inte det själva påståendet att Gud finns, utan genom vilka metoder du använder för att framföra det påståendet.Du begränsar dig själv och ditt tänkande för att upprätthålla något. I det här fallet din religion. Samtidigt som du aktivt yrkar på att det inte finns något bortom det du själv uppfattar, just för att på ett indirekt vis stärka din position.Att det ”kan” finnas en gud är det inte många som sätter sig emot. Men genom att ta till sig en specifik religion gör det mer komplicerat. Dessa har satt upp en ribba för allt vad gud är, och allt ikring honom samt allt som har med honom att göra. Du anpassar dig själv efter den ribban och begränsar därför dig själv. Det är som sagt tidigare, intellektuellt högförräderi.Sen är det inte rätt att konstatera att gud inte finns heller. Men då pratar jag om Gud som en ”Gud” ingen religion har något att göra med. Rent av den/det som bär ansvaret för den händelse som skapade universum.

Gilla

Jag pratar ju hela tiden om Gud som ”Gud”!Alla orsakers Orsak, universums ursprung, Allsmäktig, Allvetande, Allseende, Allestädes närvarande, Absolut God…Har aldrig påstått något annat om Gud, allas vår evige Skapare!

Gilla

”Det är inte Gud som saknade något, utan vi rebelliska själar, som saknade känslan av att leka Gud, vilket man endast kan göra här på Guds baksida, den illusoriska materiella världen!”Enligt din förklaring gav Gud efter för ”själarnas” krav. Eftersom han inte klarade av att stå emot tjatet så är han inte fullkomlig, och därför kan han inte finnas.

Gilla

Tvärtom!Guds fullkomlighet ligger bland annat i att Han klarar av att uppfylla alla själars önskningar!Hade Han inte klarat av det, så skulle Han ju inte vara fullkomlig!Eller hur?

Gilla

Tvärtom!Guds fullkomlighet ligger bland annat i att Han klarar av att uppfylla alla själars önskningar!Hade Han inte klarat av det, så skulle Han ju inte vara fullkomlig!Eller hur?

Gilla

”Jag pratar ju hela tiden om Gud som ”Gud”!Alla orsakers Orsak, universums ursprung, Allsmäktig, Allvetande, Allseende, Allestädes närvarande, Absolut God…Har aldrig påstått något annat om Gud, allas vår evige Skapare!”Missförstå mig inte. Det är faktiskt en skillnad. Jag måste ge lite cred till de religioner som nu döpt sina gudar. Vare det Jahve eller Zeus eller Oden. Många andra går bara under benämningen Gud, som gör det hela mer komplicerat. Du förespråkar en specifik religion. En religion som sträcker sig bortom tron att det finns en gud och lägger på en massa annat. En av alla påstådda gudar som folk påstår existerar.Notera att om det nu finns eller har funnits något som bär ansvaret för universums existens ”Gud”. Så behöver denne inte alls uppfylla de beskrivningar du infogat. Det vill säga :”Alla orsakers Orsak, universums ursprung, Allsmäktig, Allvetande, Allseende, Allestädes närvarande, Absolut God…”Det är bara din religion och din tro som konstaterar att ”Gud” nu ska vara sådan.

Gilla

Det spelar ingen roll vilket Namn på Gud du använder dig av, det är ändå fråga om en och samma Absoluta Allsmäktiga Gud!http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/04/1187334För övrigt är både Zeus och Oden halvgudar/gudar bägge två, dvs ingen av dem är den Allsmäktige Högste Herren!Är man Gud/Högste, så är man per definition Allsmäktig, Allvetande, Allseende, Absolut God och Allestädes närvarande!

Gilla

”Guds fullkomlighet ligger bland annat i att Han klarar av att uppfylla alla själars önskningar!Hade Han inte klarat av det, så skulle Han ju inte vara fullkomlig!”Om han känner sig tvungen att bevisa något för ”själarna” så är han ju inte fullkomlig. Paradox, någon?

Gilla

Han känner sig inte tvungen till någonting, utan Han gör det helt och hållet av kärlek för oss!

Gilla

Förblindad av kärlek alltså. Det låter inte som någon särskilt fullkomlig varelse du pratar om.

Gilla

Omdömet har Han alltid kvar!

Gilla

Så eftersom själarna tjatade så gav Gud efter och skapade ett helt universum. Gud är allsmäktig, men han tog råd från varelser som inte är allsmäktiga – alltså kan inte heller Gud vara allsmäktig. Det är en paradox.

Gilla

Universum skapas och förintas om och om igen, i ett evigt cykliskt förlopp!UNIVERSUM skapas regelbundet av BRAHMA var 8 640 000 000 år…Alla universum alstras från VISHNUS kroppsporer!!!http://blogg.aftonbladet.se/27702/perma/1170023/Vi rebelliska själar ville försöka leva oberoende av Gud, och den här illusoriska materiella världen är vårt verksamhetsfält, där vi lyder under karmalagen, där vi är fängslade och dödsdömda i våra jordiska stofthyddor!

Gilla

Och vad har det med saken att göra? Försök lösa paradoxen istället för att byta samtalsämne.

Gilla

Det är i enlighet med Guds natur att uppfylla alla levande varelsers önskningar!Bara någon som är Allsmäktig, kan ha makten att klara av att uppfylla allas önskningar!

Gilla

Så du menar att Gud kan uppfylla alla önskningar? Så om jag här och nu önskar att Gud ger mig en helt ny cykel så kommer cykeln att stå här om en sekund?Gissa vad? Du hade fel.

Gilla

Önskningarna uppfylls enligt karmakontot!Din önskan om en helt ny cykel finns nu uppsatt på ”önskelistan”, så den kommer säkerligen att uppfyllas i ett framtida liv!

Gilla

Aha, så det du säger är att om man bara väntar tillräckligt länge så kommer saker att hända till slut? Ja, men det är ju självklart. Jag kan förutspå att om jag drar kort efter kort från en kortlek så kommer jag till slut att dra spader ess. Är jag gud nu?

Gilla

Gud har noterar din materiella önskan om en cykel, och den önskan kommer att uppfyllas, var så säker!

Gilla

@ ThomasDet är ingen idé att diskutera. Du skriver inför begränsat förstånd, inför någon som inte ens förstår konceptet bevis. Ibland får jag känslan om att Herr Snilleblixt är ett troll, ett väldigt ambitiöst sådant. Det hela känns så, vad ska man säga, oseriöst, ivrigt och komiskt. Jag har själv försökt föra diskussion med honom, men tillbaka kommer bara av honom skapade axiom skrivna i versaler. Den enda vägen för att om möjligt kunna nå ”Gud” och bevisa denna transcendentala entitets existens, är vetenskapens väg. Varför? Jo, den är öppen, den är omprövande, allt annat än absolut – till skillnad mot för religion och tro. Religion och tro är för begränsat och självbekräftande, där gudomens karaktär, egenskaper och personlighet redan har beskrivits innan den över huvud taget har påvisats objektivt. Slutna system, helt enkelt.

Gilla

Relativ kunskap är evigt föränderlig, medan absolut kunskap är oföränderlig, dvs tidlös och evigt fräsch!

Gilla

”Gud har noterar din materiella önskan om en cykel, och den önskan kommer att uppfyllas, var så säker!”Berätta exakt när jag kommer att få min cykel. Om du lyckas med detta så har du åstadkommit något anmärkningsvärt. Om du däremot bara säger att cykeln kommer ”någon gång” och det kan till och med vara i nästa, nästnästa, eller nästnästnästa liv, så har du inte gjort något anmärkningsvärt alls.Som sagt: Jag kan dra kort ur en kortlek och lova att spader ess kommer dras till slut. Är jag gud nu?

Gilla

Kan du dra spader ess som första kort ur din välblandade kortlek några kvadriljoner gånger på raken (då kan jag börja tro att du är Gud), där har du oddsen för att livet skulle ha uppstått ur livlösa kemikalier…

Gilla

Jag ska dra spader ess på första försöket en kvadriljon gånger på rad om din gud får en sprillans ny cykel att materialiseras framför mina ögon exakt klockan 15 idag. Kan han det, din gud? Eller är han inte allsmäktig?

Gilla

Inte din karma…

Gilla

Surprise! Din ”allsmäktiga” gud klarade inte av den uppgiften.

Gilla

Gud har inget behov av att bevisa nånting för oss…

Gilla

Thomas”Man behöver inte studera på Universitet för att förstå att det krävs en urmakare för att skapa ett ur. Eller i alla fall någon människa som skapat en maskin som kan skapa ett ur. Eller för att dra ut på det; En människa som skapat en maskin som skapat en maskin som kan skapa ett ur….Eller en skapare som skapat genkoder…”Hela ditt resonemang baseras på en lekmans syn, vilket egentligen inte ger den något riktigt värde. Brist på kunskap inom ämnet resulterar i en restprodukt som du levererar i din ”argumentation”. Så inte för att vara elak. Men du vet helt enkelt för lite om ämnet för att kunna lägga fram något med tyngd. ”Jo, det är sant. Jag är en lekman. Men jag visste inte att denna bloggen enbart var riktade till Nobelpristagare och mycket smarta människor som du! Ber om ursäkt att en enkel skogshuggare tränger sig på och yttrar sig i en sådan här intellektuell diskussion!Men du förstå, en annan var ju tvungen att börja jobba tidigt för sin försörjning och hade inte den tid du haft att sitta med näsan i en bok hela dagarna. Din viktigpetter! Du ska inte komma här och tro du är något! Du är bara liksom mig en liten flugskit i Universum och du fattar lika lite som jag hur och var allt började.Jag tror på någon sorts Skapare och du tror på Trolleri. Skit samma vilket. Ingen av oss, du snusförnuftiga, kommer ändå att få veta sanningen…. Sedan kan du hoppa upp på dina höga hästar så mycket du vill. Jag har aldrig varit imponerad av högutbildade akademiker. De är i mina ögon parasiter på arbetarnas bekostnad!

Gilla

För det första så kallar du dig forskare. En forskare ska vara objektiv. Du misslyckas fatalt på den punkten och borde verkligen inte kalla dig för det.Jag tror egentligen att det är meningslöst att argumentera med dig då du antagligen redan har bestämt dig för vad som är ”rätt” och du skulle aldrig lyssna på motsatsen.Som jag ser det så försöker du bevisa att gud finns genom att säga att vetenskapen inte kan förklara allting. Ungefär på samma sätt som våra förfäder inte hade någon vettig förklaring för åska och därmed skapade åskgudar. -Bara för att man inte förstår något eller inte kan förklara något så betyder inte det att den enda förklaringen är gud.Orkar inte gå in på allt du skriver men skulle vilja höra din synpunkt på en sak, då du nu verkar vara så inne på genetiken.Hur kommer det sig att vi människor till exempel har gener för att få svansar och kycklingar gener för att få tänder?Är det så att vår allsmäktige fader sitter och ful-kodar?

Gilla

Människan har gener för att få svansar?I så fall, hur kommer det sig att Människan aldrig, ända sedan hon skapades, haft någon svans?Åskguden heter Tor här uppe i Norden, medan han på sanskrit heter Indra!http://en.wikipedia.org/wiki/Indra

Gilla

Ja, människan har gener för att få svansar.http://en.wikipedia.org/wiki/Human_vestigialityLäs närmare under rubriken Coccyx. Människan så som alla däggdjur har svans under något stadium i sin utveckling. Hos människor är det under en 4 veckors period(Innan födsel)Du kan även googla efter bilder på människor som har svans även efter födsel. http://www.youtube.com/watch?v=3Iu7OZQn4oQAtt svara med åskguden/gudarnas namn är att undvika mitt påstående då själva guden i sig var irrelevant. Det var människans förmåga att ge svaret ”gud” på alla frågor hon inte kan besvara själv som jag påpekade.Du har fortfarande inte svarat på vad dina synpunkter gällande genetisk information som inte är användbar för individen.

Gilla

Det görs ett horribelt påstående där, nämligen att Människan skulle ha förlorat svansen….finns ju inga som helst bevis för detta flummiga påstående!En annan vetenskaplig myt, tillika bedrägeri, är Ernst Haeckels gamla klassiska teckningar av människoembryot i olika stadier, som påstods bevisa att människofostrets utveckling i stort upprepar den evolution som människosläktet påstås ha genomgått, men som 1997 avslöjades av embryologen Michael Richardson vara rena rama förfalskningarna!Embryologin de facto MOTSÄGER evolutionsteorin:http://www.creationofman.net/chapter1/chapter1_35.htmlhttp://web.telia.com/~u03601124/origin/fraud1.htmhttp://www.truthinscience.org.uk/site/content/view/49/65http://www.discovery.org/scripts/viewDB/index.php?command=view&id=3890#HaeckelVideohttp://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=1220Michael Richardsons undersökningar, som totalt omfattade 39 arter från skilda delar av världen, visar klart och tydligt att embryon hos olika ryggradsdjur är förhållandevis olika, även i de tidiga stadier där Haeckels teckningar uppvisar en förbluffande likhet.Myten kring de påstådda gälspringorna och svansen har också avslöjats vara fabrikationer av bedragaren Haeckel…Den stora skandalen är att trots att det nu är bevisat att Haeckels teckningar med människoembryot, som påstods bevisa evolutionsteorin, är bluff, så fortsätter de svenska och utländska läromedelsförlagen publicera dessa falsarier såsom fakta!!VIDEO: Haeckels falska embryo-teckningar:http://youtube.com/watch?v=ecH5SKxL9wkhttp://youtube.com/watch?v=eTA5zm9jYDQSnacka om att evolutionsmyten ligger nere för räkning…Undersöker man ”svanskotan” (coccyx) förutsättningslöst finner man att den har en viktig funktion som muskelfäste för vitala inre bäckenorgan. Bland annat har man funnit ett funktionellt och ändamålsenligt samspel mellan coccyx och de muskler som vidgar kvinnans förlossningskanal och på så sätt underlättar födseln. Vidare är coccyx en fästpunkt för bäckenbotten, en kraftig muskel och senplatta med öppningar för ändtarmen, urinvägarna och de kvinnliga könsorganen.Muskulatur kring ändtarmen, musculus levator ani, sitter också förankrad vid ”svanskotan”. Därigenom lyfts anus och medverkar vid avföringsprocessen.”Svanskotan” är en viktig fästpunkt, där många nerver och muskler sammanstrålar, och kan därför inte betraktas som en isolerad bendel skild från omgivande kroppsstrukturer. Och långt från att vara en rudimentär svans med muskulatur lämpade för svansrörelser, tjänar de små muskelbanden fästade vid coccyx flera olika syften…I sällsynta fall föds barn med något som liknar en svans, men det handlar inte om en vanlig svans utan om en svansliknande bildning i korsryggstrakten, huvudsakligen bestående av fettvävnad, men utan ben eller broskstrukturer. Svansbildningen saknar dessutom praktiskt taget alla de inre strukturer som en vanlig däggdjurssvans har.Det är en missbildning besläktad med felplacerade och underutvecklade ”fingrar” och ”tår” som då och då förekommer hos nyfödda och som vanligtvis förbigås med total tystnad i massmedia. Detta visar att attraktionsvärdet ligger huvudsakligen i dess position och till mycket ringa del i dess konstitution.

Gilla

Okej, för det första vill jag be lite om ursäkt till dig ”Carl of Sweden” då jag tydligt har provocerat dig i en fråga där det inte var det själva syftet.”Jo, det är sant. Jag är en lekman. Men jag visste inte att denna bloggen enbart var riktade till Nobelpristagare och mycket smarta människor som du! Ber om ursäkt att en enkel skogshuggare tränger sig på och yttrar sig i en sådan här intellektuell diskussion!”Nu var det ju inte riktigt så jag menade. Så jag får be om att formulera om det jag skrev tidigare. Du gör ett konstaterande i ditt tidigare inlägg, där du säger att den befintliga kunskap du innehar för tillfället, är utan dina tvivel det enda som behövs för att du ska kunna förstå den grundläggande mekaniken bakom livets uppkomst. Och den enda data ur den grundläggande mekaniken som du verkar vilja redovisa är så enkel som ”Gud gjorde det och jag baserar det konstaterandet på min verklighetsuppfattning”. Det är en förenkling på en komplicerad fråga bortom all reson praktiskt taget. Det här handlar inte om intellekt, eller hur påläst man är. Utan att på eget bevåg kunna avgöra i vilka tillfällen det kan vara klokt, att exempelvis ta ett steg bakåt, och betrakta alla vinklar. Istället för att slänga sig in och förlöjliga och håna element som man inte har någon riktig kunskap ikring. Jag själv läste exempelvis genom Bibeln för något år sedan, för att på ett bättre sätt kunna ingå i diskussioner och debatter med kristna i det allmänna forumet. Åter igen ber jag som sagt om ursäkt ifall min ton varit nedlåtande och negativ då det inte var syftet. ”Men du förstå, en annan var ju tvungen att börja jobba tidigt för sin försörjning och hade inte den tid du haft att sitta med näsan i en bok hela dagarna. Din viktigpetter! Du ska inte komma här och tro du är något! Du är bara liksom mig en liten flugskit i Universum och du fattar lika lite som jag hur och var allt började.”Nu vet jag inte riktigt hur det är med dig. Men jag började arbeta när jag var 13 år gammal. Slitit för varje krona jag någonsin haft då jag växt upp med en ensamstående mor med tjärv ekonomi. Aldrig gått på bidrag och jobbat så fort jag kunnat för att hålla ekonomin på benen. Jag varken har, eller studerar heller på universitetsnivå då jag måste arbeta. Dock försöker jag mellan allt annat att läsa så mycket jag kan. Vilket med tiden resulterat i att jag läst en hel del. Och ja, jag är fullt medveten om hur liten jag är. Samt att jag inte har alla svar. Men det jag gör, genom att läsa alla böcker jag läser, och alla jag läst. Är att jag i alla fall försöker att hänga med, förstå och kanske på eget bevåg granska den utvecklingen som många av världens vetenskapsmän och forskare för, just i jakten på dessa svar.För om det är något jag inte vill, så är det att stå still i min utveckling och låsa mig till en punkt.”Jag tror på någon sorts Skapare och du tror på Trolleri.Skit samma vilket. Ingen av oss, du snusförnuftiga, kommer ändå att få veta sanningen…. Sedan kan du hoppa upp på dina höga hästar så mycket du vill. Jag har aldrig varit imponerad av högutbildade akademiker. De är i mina ögon parasiter på arbetarnas bekostnad!”Nu vet jag att trollkarlar inte tillåter avslöjandet av sina nummer. Men nog ska det väl kanske gå att göra ett undantag. En forskare vid namn ”Stanley Miller” utförde 1953 ett experiment där man lyckades att skapa organiska ämnen ifrån oorganiska ämnen. Genom en metod som är väldigt nordnära och möjlig för naturen att återskapa själv. Du har en pöl, eller en sjö som är rik på väte, ammoniak och metan. Ett energiutslag, exempelvis i form av en blixt slår ner. En process som skapar organiska ämnen, som exempelvis aminosyror (bevisat i laboratorium). Genom enkla kemiska reaktioner som inträffar hela tiden, så binder sig organiska ämnen till varandra . Skapandes vad som i slutändan format sig till en makromolekyl (RNA sträng). Dessa binder sig med primitiva cellstrukturer, framkomna från naturliga fetter. När denna process är slutförd har du en väldigt, väldigt primitiv bakterie. Hur RNA strängen programmetades utifrån dessa simpla organiska ämnen handlar inte om något annat än vanlig kemi, och hur organiska ämnen agerar gentemot varandra, baserat på deras ämnes struktur. Det här är bara en av alla teorier också. Det finns en del faktiskt. Nu får jag åter be om ursäkt för att jag måste ha framstått som väldigt arrogant och något av en mupp på höga hästar. Men det enda jag riktigt försökt poängtera är att jag har läst lite mer inom det här ämnet än vad du har, varav jag inte riktigt förstår säkerheten i ditt konstaterande att det här inte är möjligt eller stämmer. Sen att säga att ingen kommer att få veta sanningen är ju lite som att ge upp innan man har börjat. Men ja, dessa klåpare till akademiker. Parasiter är dom allihopa. Speciellt dom som tagit fram och utvecklat pacemakern, penicillin, vaccin av alla olika sorter, avancerad sjukvård, datorer, tv-apparater. Ja listan kan göras väldigt, väldigt lång. Men varför lägger man då ner så mycket forskning och resurser kring exempelvis livets uppkomst och människans evolution? Dels för att det ger en bättre förståelse ikring hur människan fungerar. Var alla skräp gener vi har kommer ifrån och mycket annat.Ett exempel på det här är att vi har en gen som tyvärr är trasig. Dess syfte är i att producera nAG proteiner. Andra ryggradsdjur längre ner i näringskedjan har även den här genen, som då fungerar. Exempelvis många ödlor. Funktionen med nAG proteinet är att det sparar genetisk information på ett vis ingen annat ämne gör. Funktionen hos ödlor visas då dessa lossar på sina svansar vid hot eller vara. Det är nAG proteinet som får svansen att ”regenerera”. Få igång den genen och funktionen hos en människa har du teoretiskt sätt en ypperlig behandlingsmetod för människor som fått organ amputerade. För att inte glömma att vi faktiskt även har genetisk potential att vara immuna mot HIV/AIDS. Det första framkomna fallet var en prostituerad kvinna i Afrika. Men ja, vad vore det väl om forskare möjliggjorde en effektiv behandling mot den sjukdomen? Den sjukdomen som under år 2007 skördade 2 miljoner människors liv i bara Afrika. Samt infekterade 30 miljoner. Nyfödda inräknade. Så att kalla dessa människor som nu strävar och aktivt arbetar för att möjliggöra dessa förbättringar år människor. Som ägnar sina liv åt det, för parasiter. Är väl lite magstarkt.

Gilla

Varför inte istället primärt sträva efter att möjliggöra en permanent lösning på alla problem, nämligen att hjälpa alla själar i deras andliga utveckling, att återvända för gott till den eviga andliga världen, efter detta korta jordeliv?Annars återföds man ju om och om igen, och tvingas att återigen genomgå allsköns sjukdomar, åldrande och död…Miller-Urey experimenten har avslöjats såsom ogiltiga eftersom betingelserna under experimenten inte uppfyllde alla nödvändiga villkor, och dessutom hade de laboratorietillverkade aminosyrekedjorna ingen likhet alls med verkligt protein.Därmed utgör Millerexperimenten inte alls något bevis på att förstadiet till liv skulle ha uppfyllts, för att inte tala om att ha skapat något liv.Miller har dessutom själv besviket tvingats erkänna att experimenten inte uppfyllde de nödvändiga villkoren:http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation07.phphttp://gluefox.com/skap/liv/liv2.shtmhttp://www.direct.ca/trinity/origin.htmlhttp://www.harunyahya.com/refuted9.phphttp://www.truthinscience.org.uk/site/content/view/51/65http://www.answersingenesis.org/articles/wow/can-natural-processes-explainVIDEO: Miller experiment; Collapse of Evolution:http://www.youtube.com/watch?v=nDMBzajgtVILiv kan endast komma från redan existerande liv, vilket tydligen Miller-Urey inte kände till:http://science.krishna.org/Articles/2000/07/00059.htmlVarför liv inte kan uppstå ur något dött:http://www.whyevolution.com/life.htmlVarför abiogenes (att liv skulle uppstå ur icke-liv) är omöjligt:http://www.trueorigin.org/abio.aspMiller-Urey experimenten motsäger de facto abiogenes:http://www.answersingenesis.org/tj/v18/i2/abiogenesis.asp____________________________________________________________________________Myten om abiogenes och den prebiotiska tillvaron:http://www.direct.ca/trinity/origin.html

Gilla

”Det görs ett horribelt påstående där, nämligen att Människan skulle ha förlorat svansen….finns ju inga som helst bevis för detta flummiga påstående!” Nej, vi människor har inte förlorat svansen utan att vi har kvar gener för att få svans, vilket bland annat syns på embryon då vi under en period har en tydlig svans. “The typical craniate body consists of three regional components – head, trunk, and postanal tail. … The tail commences at the anus or vent; hence, it is postanal. It consists almost exclusively of a caudal continuation of the body wall muscles, axial skeleton, nerves, and blood vessels. Some adult craniates lack a postanal tail, although it is present in all [craniate] embryos. … Human beings have a vestigial postanal tail early in embryonic development.”(George C. Kent & Robert K. Carr, Comparative Anatomy of the Vertebrates: Ninth Edition, McGraw-Hill, 2001, p2-3) Every once in a while, a human is born with an atavistic tail, a throwback to our evolutionary past, when the regulation that normally shuts down our genes for tails fails to operate. The human tail comes complete with fully developed vertebrae, muscles, and other features of animal tails. (A) X-ray of a human with well-developed tail vertebrae. (B) Image of two humans with fully developed tails.”(Donald R. Prothero, “Evolution: What the Fossils Say and Why it Matters”, Columbia University Press, 2007, p345) Känns som du glider ifrån ämnet lite här med Ernst men ok.Om jag förstår dig rätt så vill du säga att Ernst hade en tanke som sa att embryos liknar embryos oavsett vilken art de kommer ifrån. Detta motbevisades och därmed måste evolutions teorin vara fel.? Du har helt rätt i att hans teckningar inte avbildade embryon korrekt och att de inte ska använda i utbildningssyfte, bortsett från att det bör nämnas som en historisk viktig händelse så att vi lär oss av tidigare misstag. Detta är just den enda användningen av hans teckningar i dagens läroböckerDen senaste användningen av Haeckels teckningar användes i skolböcker 1915. Men som sagt så stämmer det att hans teckningar inte var korrekta och att embryon inte är lika vid tidiga stadier. Dock är ditt påstående att människoembryots svans skulle vara en fabrikation en ren lögn.Människans har gener som fortfarande har information om hur vi ska få en svans, och då är det en riktig djurliknande svans vi pratar om.”Snacka om att evolutionsmyten ligger nere för räkning…”Evolutions teorin är en av de mest testade teorier någonsin, men det har ännu inte uppkommit något motbevis. Att en gubbe för några hundra år sedan ritade dåliga bilder på embryos är inte ett motbevis. Tillbaka till mina grundfrågor.1.Hur kan du kalla dig själv för forskare när du uppenbart är väldigt partisk.2.Varför har vi ful-kod i våra gener.Skulle uppskatta lite rakare svar på frågorna utan att du glider iväg och svarar på saker som inte har med saken att göra.Trevlig helg!

Gilla

Inte alls fråga om någon svans!Bara de evolutionstroendes önsketänkande!”True, the end of the spine sticks out noticeably in a one-month embryo, but that’s because muscles and limbs don’t develop until stimulated by the spine (see above picture). As the legs develop, they surround and envelop the coccyx, and it winds up inside the body.”http://www.christiananswers.net/q-eden/edn-c024.htmlFul-kod?Hur menar du, Zhear?Önskar dig all lycka och välgång både i detta liv och i dina kommande!

Gilla

”Miller-Urey experimenten har avslöjats såsom ogiltiga eftersom betingelserna under experimenten inte uppfyllde alla nödvändiga villkor, och dessutom hade de laboratorietillverkade aminosyrekedjorna ingen likhet alls med verkligt protein.Därmed utgör Millerexperimenten inte alls något bevis på att förstadiet till liv skulle ha uppfyllts, för att inte tala om att ha skapat något liv.Miller har dessutom själv besviket tvingats erkänna att experimenten inte uppfyllde de nödvändiga villkoren:”Nu var det ju inte dig jag pratade med, då du inte direkt är den person som tar åt sig information ifrån andra. Men men, jag får väl lov att svara på dina påståenden likväl.Det som gjorde Miller Urey experimentet banbrytande var inte att det i sitt första utförande lyckades producera alla pusselbitar. Utan just att han lyckades få fram organiskt material från oorganiskt material. Du har rätt i en sak. Att i många år så betraktades Miller Urey experimentet som felaktigt och inkorrekt. Något som tydligt noteras i de något ut daterade källor du infogat. Men där ditt resonemang faller är där dina källor också gör det. För så som det är med vetenskapen så står den oftast inte stilla på en plats och trampar, utan den avancerar och gör nya fynd.Något som resulterat i att man åter har implementerat Miller Urey’s experiment under andra omständigheter, fortfarande lämnande Miller själv som den forskaren som bröt isen inom området.För att visa vad jag menar så bifogar jag källan till texten du länkade till på ”http://www.harunyahya.com”J. P. Ferris, C. T. Chen, ”Photochemistry of Methane, Nitrogen, and Water Mixture As a Model for the Atmosphere of the Primitive Earth”, Journal of American Chemical Society, Vol 97:11, 1975,Notera årtalet i slutet. Läs sedan den här artikeln från ”Washington University in St. Louis”. Daterad 2005. Något jag dock vill styrka på är att jag inte säger konkret att det var genom denna process som livets uppkomst inträffade. Det är en stabil hypotes med mycket grund och arbete bakom. Men det finns som sagt många fler.Men jag har faktiskt en liten fundering riktad till dig ”Snillet”.Om du läser det här stycket: http://en.wikipedia.org/wiki/Miller%E2%80%93Urey_experiment#Earth.27s_early_atmosphereAlltså det om jordens tidiga atmosfär så nämner man åtal experiment utförda som senare komplement till Miller Urey’s första. Experiment där man lyckats producera de flesta naturliga aminosyror och socker arter som finns. För diskussionens syfte säger vi att dessa nu inte har inträffat på naturliga vägar, utan endast kan utföras i laboratorium. Om man då lyckas förena dessa socker arter, samt aminosyror som den naturliga kemin tillåter för att då på konstgjord väg lyckas producera en RNA-Molekyl, för att därefter förena den med en fettcell. Skulle du då acceptera att man i laboratorie lyckats skapa liv ur död materia? Nog för att det skulle vara en extremt simpel bakterie. Men likväl skulle det vara en bakterie som också delar sig. Gjord ifrån ämnen man producerat ur oorganisk materia. Skulle det sätta sig på pottkanten? Bara så jag vet var du står.

Gilla

Om du läser igenom noggrant den här artikel, så vet du precis var jag står i denna fråga:http://krishna.org/ureymiller-experiment-life-from-chemicals/Trevlig läsning!

Gilla

Dåligt av mig. Jag råkade glömma att infoga länken till artikeln från Washington University in St. Louis.http://news-info.wustl.edu/news/page/normal/5513.htmlDär har du den i alla fall. Trevlig läsning.

Gilla

”Om du läser igenom noggrant den här artikel, så vet du precis var jag står i denna fråga:http://krishna.org/ureymiller-experiment-life-from-chemicals/Trevlig läsning!”Ja nu har jag läst det som stod i länken du skickade. Måste dock säga att jag inte är speciellt imponerad. Som jag nämnde förut så har forskningen kring Miller Urey experimentet avancerats rätt så bra under de senaste åren. Med tanke på att det bara var lite mer än 50 år sedan det första experimentet ägde rum så har vetenskapen inom området avancerat något fantastiskt. Som källorna jag skickat till dig visar så har man genom mer autentiska metoder lyckats producera fram de flesta aminosyror och sockerarter som finns ur oorganiska ämnen. Men ja, vad kan man säga? Som din källa fint beskriver så finns det en intelligens bakom experimenten. En plats som fylls av de som utför testerna ”vetenskapsmännen”. Dock är ju meningen med dessa experiment att man ska måla upp ett scenario som kan hända utan involvering av just människor eller övernaturliga ting utan helt enkelt via befintliga naturlagar. Något som författaren av artikeln gör är att han glider från ämnet för omsluta det hela i något som inte lätt kan motargumenteras.Bara det själva arbetet rörande organiska ämnen från oorganiska är väldigt komplicerat och avancerat. Något som han säkert har i åtanke när han slänger in universums skapelse i smeten också, samt att ingenting enligt honom inte kan röra sig utan en närvarande ”själ”.Självfallet är det som vanligt när det kommer till smått vilda hypoteser likt den han målar upp, att de inte baseras på något annat än personens befintliga fantasi i jakten på att försvara sin religion.Så ja. Du kan alltid hitta på nya krav och gränser för vetenskapen att försöka korsa i syfte att skydda din tro. Som att materia inte gör någonting om inte en spirituell själ är närvarande. Och är inte någon människa där så är Gud alltid det. Se där, jag fullgjorde hypotesen åt dig. Jag har fantasi jag också.Men det som är viktigt för dig att veta är att det här bara håller på ett personligt plan. Skulle du exempelvis gå in med den där argumentationen i en rättegång eller en seriös debatt skulle du nog bli utkastad med huvudet före.

Gilla

”Via befintliga naturlagar…”Hur uppstod naturlagarna?Vem instiftade dem?Inte ens naturlagarna kan finnas till utan någon högre makt, för att inte tala om att arrangera att varje själ hamnar i dess karmiskt rätta kropp…

Gilla

”Inte alls fråga om någon svans!Bara de evolutionstroendes önsketänkande!”True, the end of the spine sticks out noticeably in a one-month embryo, but that’s because muscles and limbs don’t develop until stimulated by the spine (see above picture). As the legs develop, they surround and envelop the coccyx, and it winds up inside the body.”http://www.christiananswers.net/q-eden/edn-c024.htmlFul-kod?Hur menar du, Zhear?Önskar dig all lycka och välgång både i detta liv och i dina kommande!”_____________________________________________________Dina källor är partiska och opålitliga. Men det är egentligen irrelevant då det fortfarande inte med saken att göra. Det jag pratar om är inte ifall människor har svans någon gång eller inte utan att vi har gener för att få svans, kycklingar har gener för att få tänder och valar har gener för att få ben mm… Många olika varelser har gener som är onödiga och meningslösa. Om genkoderna kallas för programmering så skulle dessa onödiga delar kallas för ful-kod.Jag har ju ställt frågan om hur kan du kalla dig själv för forskare när du uppenbart är väldigt partisk ett antal gånger nu, men du kan ju få undvika den frågan den här gången med.Mvh Zhear

Gilla

Nya rön påvisar att även den s.k. ”skräp-DNA” är funktionell, dvs det finns inga onödiga delar!http://www.trueorigin.org/pseudogenes01.asphttp://www.darwinism-watch.com/junk_dna_myth.phphttp://www.answersingenesis.org/tj/v18/i2/similarity.asphttp://www.answersingenesis.org/docs2006/0202Utah.aspSedan måste det vara ett missförstånd av genforskarna att tro att valar har gener för att få ben, människan gener för att få svans osv, för det ingår inte alls i vår Skapares design!Partisk?Om du anser att man är partisk för att man tar parti för den Högsta Absoluta Sanningen, så får du väl anse det, men det måste väl vara OK att man tar parti för Sanningen?

Gilla

”Om du anser att man är partisk för att man tar parti för den Högsta Absoluta Sanningen, så får du väl anse det, men det måste väl vara OK att man tar parti för Sanningen?”Har du någonsin hört talats om ordet ”kritiskt tänkande”?Det gäller även om du tror dig ha den ”absoluta sanningen”. Låt oss höra din åsikt rörande just det kritiska tänkandet här. Det kan vara smått intressant.

Gilla

Man ska tänka kritiskt, men när man väl har fått logiska förnuftiga svar på sina kritiska frågor, så bör man böja sig för Sanningen!Man bör alltså även vara kritisk till sitt kritiska tänkande…

Gilla

”Man ska tänka kritiskt, men när man väl har fått logiska förnuftiga svar på sina kritiska frågor, så bör man böja sig för Sanningen!Man bör alltså även vara kritisk till sitt kritiska tänkande…”Du tänker alltså inte kritiskt när du läser veda skrifterna? Har du ett kritiskt tänkande mot din tro de texterna din religion är byggd på?

Gilla

I början var jag väldigt uppmärksam mot fel och brister, men vartefter man läser och studerar och märker att man aldrig hittar några fel eller brister, så förstår man att man har med den Absoluta Sanningen att göra…

Gilla

”I början var jag väldigt uppmärksam mot fel och brister, men vartefter man läser och studerar och märker att man aldrig hittar några fel eller brister, så förstår man att man har med den Absoluta Sanningen att göra… ”Du vet.. Bara för att du själv inte hittar några specifika brister behöver det absolut inte betyda att dom inte finns där. Av den anledningen brukar jag bolla med mina åsikter och tankar med bekanta. För att finna brister i mina egna tankegångar och slutledningar.Men du vet, när du erkänner för dig själv att det är den ultimata sanningen du har att göra med så är ju ditt kritiska tänkande som bortblåst. Och du har ju trots allt inte ens läst alla Veda skrifterna än.

Gilla

Alla stora heliga vismän och helgon är helt överens, det finns inga brister i de heliga Veda-skrifterna!

Gilla

”Alla stora heliga vismän och helgon är helt överens, det finns inga brister i de heliga Veda-skrifterna!”Okej. Jag tror nog att Steven Hawkins. Världens nu smartaste människa kan peka ut ganska så många fel och brister i din heliga skrift. Finner du det förresten inte lite underligt att inte fler av världens framstående vetenskapsmän och intellektuella personer tillber din religion?Helgon och påstådda vismän i veda skrifterna räknas inte då de inte härstammar från en oberoende källa. Jag skulle kunna skriva en ”helig” bok själv där jag säger att alla smarta människor i världen tror som jag. Det blir inte mer sant för det, men någon inte så smart rackare faller säkert för det.

Gilla

En människa som inte ens kan skilja mellan ande och materia, kallar du en sån person för världens smartaste?Majoriteten av dessa s.k. ”framstående vetenskapsmän” är ju fullständigt intrasslade i Mayas illusion, i tron att de är sina jordiska stofthyddor och att man dukar under med sin dödliga hydda, så inget underligt alls att de inte är så pass andligt utvecklade att de tillber Gud, vår evige Skapare…

Gilla

”En människa som inte ens kan skilja mellan ande och materia, kallar du en sån person för världens smartaste?”Okej. Lite fel av mig. Han är den människan idag som har den högsta intelligenskvoten, IQ. Tolka det hur du vill.

Gilla

Vad ligger hans IQ på?

Gilla

”Vad ligger hans IQ på?”Fel av mig, han är inte den som har högst.Kim Ung-yong från Korea är den nu högst listade med ett IQ på 210. Steven Hawkins ligger beräknat någonstans mellan 180-200.Dock skulle jag inte säga att Kim Ung-yong är världens smartaste, utan den med högst IQ. Smarthet balanseras bäst fram i vad personen ifråga gör med sin intellektuella potential.Rör man sig inom den sektorn så kvarstår nog Steven som en av dom, om inte den smartaste. P.S. Kim Ung-yong studerade avancerad fysik under en kortare period och är också Ateist. Jobbat på Nasa under en tid och ställer sig mot det mesta du slänger ur dig när det kommer till astronomi. Fast ja, det är ju inte det du propagerar. Du är inne och seglar på astrologi och pseudovetenskap.

Gilla

Tror du att NASA har skickat folk till månen?

Gilla

”Nya rön påvisar att även den s.k. ”skräp-DNA” är funktionell, dvs det finns inga onödiga delar!http://www.trueorigin.org/pseudogenes01.asphttp://www.darwinism-watch.com/junk_dna_myth.phphttp://www.answersingenesis.org/tj/v18/i2/similarity.asphttp://www.answersingenesis.org/docs2006/0202Utah.aspSedan måste det vara ett missförstånd av genforskarna att tro att valar har gener för att få ben, människan gener för att få svans osv, för det ingår inte alls i vår Skapares design!Partisk?Om du anser att man är partisk för att man tar parti för den Högsta Absoluta Sanningen, så får du väl anse det, men det måste väl vara OK att man tar parti för Sanningen?”Om du ska länka till något så kan du gärna säga vart i texten du vill att man ska läsa. Du får även väldigt gärna länka till sidor som backar upp det de säger med typ bevis. Men om du kan förklara för mig varför hönor har gener för att få tänder och backa upp det med riktiga bevis så skulle jag vara tacksam. Om det inte ingår i vår skapares design men det ändå finns, vad betyder det då? Bara att ignorera totalt eller hitta någon som dragit en tillräckligt bra lögn som man kan gömma sig bakom?Valar har för övrigt rester av bakre benen kvar, se C i länkad bild.(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Skelett_vom_Wal_MK1888_ohne_Text.gif)Hehe ja, du har gjort ett bra jobb med att förklara ordet partisk. Problemet med det här är att du på förhand har bestämt dig för vad som är rätt och fel. Du vägrar acceptera riktiga bevis om de säger emot vad du tror, samtidigt som du har blind tro på något obevisat så länge det stämmer överens med vad du tror på.

Gilla

VIDEO:Dr. David Berlinski sågar denna absurda myt jäms med fotknölarna, att valen skulle ha flummat fram från ett landlevande djur, på mindre än 5 minuter:http://www.youtube.com/watch?v=L-UCo7JQm-AVIDEO:Dr. Kent Hovind gör detsamma, krossar myten 11 minuter in i videon här:http://www.youtube.com/watch?v=pPvMhl1PWMQSUVERÄNT BRA, eller hur?VETENSKAPLIGA ARTIKLAR som krossar denna myt, att valen skulle ha ben som är rudimentära, och att valen skulle ha flummat fram från ett landdjur:http://creationontheweb.com/content/view/802http://creationontheweb.com/content/view/4748http://creationontheweb.com/content/view/3834http://www.harunyahya.com/articles/70national_geographic_sci29.php

Gilla

Hm…jag har alltid sett Hare Krishna människor som väldigt öppna och intresserade av allt det världsliga inkl. exvis vetenskap.Trodde verkligen inte att det var en sekt som verkligen hjärntvädda folk så till den milda grad att de inte ens kan ta en intressant diskussion utan att bara hänvisa till Brahma.Precis som när man försöker få svar från Jehovas vittnen, vad man än frågar tar de citat från bibeln och kan inte utveckla sig längre än så.

Gilla

Hare Krishna människor intresserade av det världsliga?Av det andliga menar du väl?Det världsliga kan aldrig befria oss själar!Jag har ingenting emot vetenskap per se, däremot har jag ingenting till övers för gudlösa hokuspokus-teorier som Big Bluff och emolutionen, som bara är ren och skär pseudovetenskap!

Gilla

”Tror du att NASA har skickat folk till månen?”Vadå byta samtalsämne?Pinsam undanflykt från en uppenbar förlust. ”Hm…jag har alltid sett Hare Krishna människor som väldigt öppna och intresserade av allt det världsliga inkl. exvis vetenskap.Trodde verkligen inte att det var en sekt som verkligen hjärntvädda folk så till den milda grad att de inte ens kan ta en intressant diskussion utan att bara hänvisa till Brahma.”Vanliga troende inom Hare Krishna är som du beskriver dom. Trevliga, öppna och ofta riktigt smarta människor.Men likt kristendomen har sin grupp med människor, som exempelvis Kent Hovind (kanske en av de dummaste människor som någonsin vandrat på denna jord) så har även Hinduisterna sina. Religiösa extremister är ordet. Snillet är en av dom.

Gilla

Hur uppstod den genetiska informationen?

Gilla

-Lätt fråga: Det var Vispanisatrupatra.

Gilla

Vem är det?

Gilla

Som svar till de du svarade mig senast. Jag ber dig att komma med några vettiga källor till något du säger. Ditt svar på det var att posta länkar till folk som dömts i domstol för att sprida lögner. Det är din syn på en pålitlig källa? Med de kraven på källor du har är det inte svårt att få ”bevis” för någonting. Känns som det här egentligen bara är ett socialt experiment från din sida där du försöker se hur mycket du kan dumma dig med människor.

Gilla

Vettiga källor?Då får du först berätta för oss, vad du skulle godta som en vettig källa?

Gilla

Gilla

Det förklarades inte alls var informationen skulle ha genererats ifrån…

Gilla

Vad exakt är det du vill veta då? Vad exakt menar du med ”information”?

Gilla

Vad jag vill veta?Vem som kodade och programmerade genkoderna, som är sprängfyllda med genetisk information, som givetvis måste ha en intelligent avsändare!

Gilla

Så genkoderna man får beror på karma-kontot? På vad man gjort i sitt så kallade tidigare liv? Är det så?Då gör du det igen, kränker sjuka och handikappade. I princip säger du att de får skylla sig själva. Det är deras eget fel, precis som våldtäktsoffer, brottsoffer och misshandlade barn får skylla sig själva. Självgodhet, arrogans och respektlöshet är ditt varumärke. En ganska vidrig tro du har. Vi klarar knappt av att helt sanningsenligt återge vår egen historia ett par hundra år bakåt i tiden. Hur ska man då kunna bevisa vad som skedde för miljoner år sedan? Det är orimligt, omöjligt och helt sjukt om det är så att man tror sig veta! Google, Wikipedia och andra websidor är inga bevis. Filmer kan förfalskas och texter kan vem som helst skriva ihop. För det mesta religiösa fanatiker.

Gilla

ALLA som föds/återföds hit till den materiella världen är mer eller mindre sjuka och handikappade och offer för den materiella illusionen!Illusionen att man skulle vara sin dödsdömda jordiska stofthydda, att man identifierar sig själv som en materiell skapelse, och att man leker Gud…Att man överhuvudtaget kapslas in i en materiell kropp, bevisar ju att man står under karmalagen, att man tvingas att födas och dö…Att tvingas att om och om igen födas och dö, är den värsta formen av handikapp, vilket vi alla själar som bebor den materiella världen är utsatta för!

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: