Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

BIG BANG, bara en HOKUSPOKUS-TEORI, motbevisas med 15 vetenskapliga argument!

Posted on: 16 augusti, 2009


.

GLÖM BIG BANG-FLUMMET !!!

BIG BANG MOTBEVISAS MED 15 VETENSKAPLIGA ARGUMENT !!!

 

Universum påstås av de Big Bang-troende hokuspokus ha trollat fram sig själv från absolut ingenting (utan ens trollkarl eller trollstav), och IQ-befriat sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare…

Låter detta som en logisk och plausibel teori till konstruktionen av vårt perfekt strukturerade, lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade, koordinerade universum?

Snacka om sjukt flummig hokuspokus-teori!

Flummigare än magi
till och med, där det i alla fall finns NÅGON som trollar, med NÅGONTING…

 

UNIVERSUM ÄR ETT MÄSTERVERK!

BARA NÅGON MED SUPER-IQ KAN HA SKAPAT DET!

 

Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras.”

”Detta det mest storslagna system av sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse.” (Principia Mathematica)

Isaac Newton

 

Big Bang-teorin är lika mycket en tro som vilken annan religion som helst. Det finns inget bevis på att allt började med en stor smäll. Samhället tvingas till ateism av en massa naturvetare och akademiker som säger sig ha monopol på sanningen. Men deras ”Big Bang” är lika mycket en tro den också.

Peter Wahlbeck

 

Materia och energi har ingen självständig, skapande kraft!

På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller den materiella energin självständigt skapa himlakroppar!

Någon måste alltså ha skapat Universum! Ingenting kan skapa sig själv!

Ingen produkt utan producent = Ingen skapelse utan skapare!

Bara för att ingenting kan skapa sig själv, så betyder ju inte det att Gud har skapats, bara det att alla skapade ting måste ha skapats av någon annan! Gud och vi minigudar (själar) är eviga andevarelser, utan någon början eller något slut, oskapade och odödliga!

 

Planläggningen och struktureringen bakom universums superintelligenta superkomplexa perfekt lagbundna finkalibrerade konstruktion måste ju ha krävt en superintelligent konstruktör!

Att a priori utesluta en intelligent kraft bakom universum som icke-existerande, är en godtycklig icke-vetenskaplig ståndpunkt. Hade naturen haft en massa uppenbara felkonstruktioner, kunde man dragit slutsatsen att ingen intelligent konstruktör låg bakom!

En extraordinär skapelse kräver en extraordinär skapare!

Fulländad organisation kräver fulländad organisatör, design kräver designer, intelligens i skapelsen kräver en intelligent skapare, det som finns i verkan måste alltså även finnas i dess orsak!

 

Förresten så sprängde jag mitt kök i morse – BIG BANG BOOM – och oj vilken fin ordning det blev! Nu väntar jag bara på att saker och ting slumpvis ska börja organisera sig, och om jag bara väntar tillräckligt länge så är köket helt ok….det är ju bara en tidsfråga juuu. Tror ni mig inte? Explosioner – BIG BANG BOOM – skapar och organiserar saker….eller?!?

Big Bang-teorin anses faktiskt numera vara en förlegad teori och kullkastas av nya upptäckter, som motbevisar den rådande uppfattningen att universum expanderar:

http://wn.com/New_Discovery_Invalidates_The_Big_Bang

Video:

 

 

Det finns inga som helst observationer som stödjer Big Bang-teorin och därför har hundratals av världens ledande astronomer och fysiker vänt teorin ryggen, ett faktum som publicerades i New Scientist, 22 maj 2004:

http://cosmologystatement.org
http://www.newscientist.com/article/mg18224482.900-bucking-the-big-bang.html

 

Faktum är att Big Bang-teorin tampas med mer än 30 oöverstigliga problem, vilket förklarar varför Big Bang-teorin är på utdöende:

http://www.sciencedaily.com/releases/2006/09/060905104549.htm
http://www.metaresearch.org/cosmology/BB-top-30.asp
https://www.flashback.org/sp5841611

 

Att universum hokuspokus skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet, vilket t.ex. Stephen Hawking påstår, motbevisas på ett väldigt logiskt sätt här:

Video:

 

 

Big Bang-teorin är faktiskt en övernaturlig teori, en ovetenskaplig teori, vilket de flesta BB-troende inte ens har tänkt på:

Video:

 

 

 

_____________________________ _______________________

HÄR FÖLJER 15 VETENSKAPLIGA ARGUMENT EMOT BIG BANG:

_____________________________ _______________________

 

INNEHÅLL:

 

1. Ingenting kan ske i en icke-tid!

2. Ingenting kan äga rum i ett icke-rum!

3. Det finns ingen mittpunkt, expansionspunkt, i ett oändligt stort universum!

4. Singulariteten, ”punkten”, måste ha kommit nånstans ifrån!

5. Den uppdiktade smällen måste ha orsakats av någon/t!


6.
En oändligt liten punkt med en oändligt stor tyngdkraft – omöjligt!

7. Ingenting kan övervinna en oändlig tyngdkraft och få punkten att börja expandera!

8. Egenskaper i verkan (universum), måste även finnas i dess Orsak!

9. Rödförskjutningen motsäger Big Bang! Universum expanderar inte!

10. Materiens extremt ojämna fördelning motsäger Big Bang!

 

11. Termodynamikens 2:a lag om entropin motsäger Big Bang!

12. Bortflyende informationslösa partiklar kan aldrig bilda himlakroppar!

13. Stendöd materia kan inte organisera sig själv överhuvudtaget!

14. Big Bang-teorin är vare sig duplicerbar eller falsifierbar!

15. IQ-befriade smällar och explosioner kan inte skapa ordning och lagar!

 

____________________________________________________

 

1. Ingenting kan ske i en icke-tid!

Enligt Big Bang-teorin så fanns det inte någon tid innan den fiktiva explosionen. Men detta gäller bara om man menar att vår rumtid är den enda som finns, och att teorin för den skulle gälla även när man kommer till singulariteter.

Till saken hör att relativitetsteorin inte är giltig vid singulariteter, eftersom den faller samman på kvantnivå!

Dessutom måste man ställa sig frågan:

Hur kan något överhuvudtaget ske i en icke-tid, med tanke på att händelser och skeenden omöjligen kan ske i en icke-tid?!

Finns det ett EFTER händelsen, måste det även finnas ett FÖRE händelsen!

Varför?

Just det, eftersom man aldrig kan tala om en verkan (händelsen) utan en orsak som orsakat den!

Dessutom, det som förment exploderade måste ha existerat INNAN själva explosionen, för hur skulle det annars ha kunnat explodera?

 

____________________________________________________

 

2. Ingenting kan äga rum i ett icke-rum!

Enligt Big Bang-teorin så var det rummet som började expandera, men hur kan rummet överhuvudtaget börja expandera, när det enligt teorin inte ens fanns något rum till att börja med?

Hur kan något överhuvudtaget börja expandera från ett icke-rum?

Enligt Big Bang-troende så var det rummet som började expandera, men hur kan rummet överhuvudtaget börja expandera, när det enligt teorin inte ens fanns något rum till att börja med?

Hur kan något överhuvudtaget börja expandera från ett icke-rum?

Och om det inte fanns något rum, var skedde då Big Bang?

Ingenting kan ju äga rum i ett icke-rum…

 

____________________________________________________

 

3. Det finns ingen mittpunkt, expansionspunkt, i ett oändligt stort universum!

Det går överhuvudtaget inte att propagera för Big Bang-teorin, eftersom universum inte sägs ha någon mittpunkt, ingen expansionspunkt!

Det kan ju inte finnas något centrum varifrån allt ska ha expanderat, som man påstår, med tanke på att universum hävdas vara oändligt stort; i det oändliga finns inget centrum och därmed heller ingen expansion!

Därmed fallerar också teorin kring att bakgrundsstrålningen skulle bevisa Big Bang, då man i en oändlig rymd överhuvudtaget inte kan hitta någon riktning mot ett centrum!

http://creation.com/the-big-bang-fails-another-test
http://creation.com/nobel-prize-for-alleged-big-bang-proof

 

Till råga på allt, så utgör ju inte strålning i sig något som helst bevis för att det hela nödvändigtvis måste ha startat med en herrelös smäll/explosion, vilket är ett groteskt felslut!

Påståendet att universum skulle ha förvandlats från oändligt litet till oändligt stort, inom en kort ändlig tidsrymd på några få miljarder år, är ännu en i raden av alla orimligheter kring denna Big Bluff-teori…

Till sist, hur kan det finnas en expansionspunkt, utan något rum?

Finns det en punkt, måste det givetvis även finnas rum för denna punkt!

 

____________________________________________________

 

4. Singulariteten, ”punkten”, måste ha kommit nånstans ifrån!

Big Bang-teorin ger inget svar på hur den fiktiva singulariteten, ”punkten”, överhuvudtaget skulle ha kommit till!

Vem skapade ”punkten”?

Blundar man för kausaliteten, orsakssambandet, så är det bara pseodovetenskap man saluför!

En del menar att punkten skulle ha kommit från en kvantfluktuation, men en sådan kräver ett vakuum, vilket ju inte heller kan ha funnits, då inget rum enligt teorin fanns!

Om man försöker slingra sig undan den besvärande frågeställningen genom att påstå att punkten skulle ha funnits i en evighet innan den fiktiva smällen, så har man gjort bort sig rejält, med tanke på att smällen då aldrig överhuvudtaget ens skulle ha kunnat inträffa, eftersom det skulle ta en evighet av tid att ens ta sig fram till smällen…

Dessutom borde ju då punkten finnas även idag, eftersom det som är evigt även måste inbegripa framtiden; evigheten har nämligen vare sig någon begynnelse eller något slut!

 

____________________________________________________

 

5. Den uppdiktade smällen måste ha orsakats av någon/t!

Big Bang-teorin ger inget svar på vad eller vem som skulle ha ORSAKAT den uppdiktade smällen!

Man inbillar och fantiserar sig att det fanns en punkt och att den hokuspokus exploderade och började expandera.

Var kom kraften till den massiva Big Bang-explosionen ifrån?

Alltså är Big Bang ingen vetenskaplig teori, eftersom den fullständigt ignorerar kausaliteten, som annars ska vara vetenskapens adelsmärke.

Big Bang-troende brukar då försöka kontra med: ”Vad finns norr om Nordpolen?”

Men det är inget giltigt argument, eftersom Nord är en riktning, medan Tid är ett mått på förändring. Om det inte skedde någon sorts förändring innan den förmenta Big Bang, hur kunde den då sättas igång?

För att något ska kunna smälla, så måste det som smäller ha existerat innan själva smällen!

Så vem orsakade fantasismällen?

 

____________________________________________________

 

6. En oändligt liten punkt med en oändligt stor tyngdkraftomöjligt!

Singulariteten (”punkten”) är en matematisk och praktisk omöjlighet; man kan vare sig räkna på eller föreställa sig en OÄNDLIGT LITEN punkt med en OÄNDLIGT STOR tyngdkraft!

 

____________________________________________________

 

7. Ingenting kan övervinna en oändlig tyngdkraft och få punkten att börja expandera!

Det är OMÖJLIGT att den fiktiva punkten överhuvudtaget skulle ha kunnat RUBBAS, med tanke på att den sägs ha haft en oändlig täthet och tyngdkraft; oändligt stor densitet och gravitation – vilket ju absolut ingenting kan rubba, allra minst kvantfluktuationer!

Detta enda motargument räcker faktiskt för att krossa och tillintetgöra hela Big Bang-flummet i 1000 Bang-bitar!

 

____________________________________________________

 

8. Egenskaper i verkan (universum), måste även finnas i dess Orsak!

Egenskaper och potentialer som finns i verkan (universum), måste givetvis även finnas i dess Orsak!

Alltså måste Orsaken till universums skapelse ha varit ett levande intelligent väsen med en otroligt hög IQ, logisk tankeförmåga och kreativ skaparförmåga…dvs Skaparen/Gud..!!!

Men i Big Bang-teorin finns ingen som helst IQ att skönja, vare sig bokstavligt eller bildligt talat!

Bara någon med en svårt kaotisk hjärna kan på fullt allvar tro att kaos och herrelös informationsfri IQ-befriad livlös materia som enda initial-ingredienser skulle kunna leda till något annat än just bara herrelöst informationsfritt livlöst IQ-befriat kaos…

Ingen IQ, information eller liv i input, kan heller inte leda till någon IQ, information eller liv i output!

Ändå så är världen full med IQ, information och liv…

 

____________________________________________________

 


9. Rödförskjutningen motsäger Big Bang!
Universum expanderar inte!

Den världsberömde astronomen Halton C. Arp, vår tids Galileo, som var assistent åt självaste Edwin Hubble, har grundligt motbevisat Big Bang-teorin, tron på ett expanderande universum, då han upptäckt att rödförskjutningen inte alls är analogt med avståndet från jorden:

http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/arch05/051102arp-galileo.htm

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1977evci.conf..377A&db_key=AST&data_type=HTML&format=&high=42ca922c9c07185

 

Det är Halton C. Arp som ligger bakom den revolutionerande upptäckten att många
kvasarer med extremt höga värden av rödförskjutning är belägna i närheten av
galaxer som har låg rödförskjutning, vilket vi kan se här på Arps sensationellt avslöjande fotografier, vilket ju bevisar att Big Bang-teorin är falsk!

http://www.electric-cosmos.org/arp.htm
http://www.youtube.com/watch?v=1yTfRy0LTD0 (9 delar)

”The idea of an expanding universe is predicated upon the accurate assumption of redshift being analogous to distance alone. From that ERROR of believing that redshift correlates with distance, the theory of an expanding universe was developed. In fact as Halton Arp has shown, redshift is not analogous with distance, therefore the expanding universe theory falls apart.”

Det är alltså inte universum som expanderar!

Det är galaxernas strålning som förskjuts mot större våglängder. Detta kallas rödförskjutning och är strålningsenergins (entropi)förskjutning mot termisk jämvikt.

Samma naturlag men med olika förskjutnings- (entropi-) konstanter gäller för hydrodynamik, elektrodynamik (ljus) och air-dynamik (ljud).

Detta innebär konstant vågförskjutning på 6,6*10^-34. Planck och Hubble har uppmätt men feltolkat denna förskjutning som innebär en acceleration som är 1,986*10^-28 km/s^2.

Bekräftelse på att strålningens fart ökar med våglängden gjordes 9 juli 2005 vid analys av strålning från Markarian 51 (men de har inte förstått hur och varför):

http://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/0702/0702008v2.pdf

”The team studied two gamma-ray flares in mid-2005 from (…) the galaxy Markarian 501. They compared gammas in two energy ranges, from 1.2 to 10 tera-electron-volts (TeV) and from 0.25 to 0.6 TeV. The first group arrived on Earth four minutes later than the second.”

 

Påståendet att universum expanderar, saknar alltså all vetenskaplig grund!

http://www.youtube.com/watch?v=RmyR4MZrtDY
http://wn.com/New_Discovery_Invalidates_The_Big_Bang
http://www.youtube.com/watch?v=3KdKOKw03Sk
http://www.grantchronicles.com/story05.htm

 

För övrigt så orsakas rödförskjutningen av Compton-effekten och inte av Doppler-effekten; ”Hubble’s Constant in Terms of the Compton Effect”:

http://www.angelfire.com/az/BIGBANGisWRONG/Hubble_latest_web.htm

 

Dessutom; även om vi skulle ponera att universum expanderar, så utgör ju inte det något som helst bevis för att det hela skulle ha börjat med en blind, herrelös Bang Smäll…

Snacka om att Big Bang-teorin saknar all form av logik och sunt förnuft, bara fråga om en absurt flummig hokuspokus-teori!

 

____________________________________________________

 

10. Materiens extremt ojämna fördelning motsäger Big Bang!

Big Bang-teorin ger inget svar på hur det kommer sig att materien inte är jämnt fördelad i universum, vilket borde vara fallet efter en explosion, där partiklarna skenar iväg åt alla håll! Materien i universum är tvärtom extremt ojämnt fördelad och uppträder som små öar och hopar i form av galaxer i den vidsträckta rymden:

http://creation.com/what-about-the-big-bang

 

____________________________________________________

 


11. Termodynamikens 2:a lag om entropin motsäger Big Bang!

Utan någon inbyggd information som skulle kunna styra utvecklingen, så borde kaoset, entropin, efter den fiktiva explosionen bara öka, och inte som propagandan förtäljer, att materien helt utan information började organisera sig själv till mer och mer komplexa system.

 

____________________________________________________

 

12. Bortflyende informationslösa partiklar kan aldrig bilda himlakroppar!

Big Bang-teorin ger inget svar på hur det är möjligt att partiklarnas likvärdiga linjära rörelser utåt åt alla håll i supersonisk hastighet i vakuum, bort från explosionspunkten (vilket innebär att partiklarna bara kommer längre och längre ifrån varann för varje sekund), någonsin hade kunnat förena partiklarna till komplexa föreningar, gasmoln och himlakroppar. Det hade inte funnits en chans att partiklarna hade kunnat ändra riktning eller att gravitationen hade kunnat fånga in den bortflyende materian, och därmed är det omöjligt att det hade kunnat bildas några himlakroppar överhuvudtaget!

 

____________________________________________________

 

13. Stendöd materia kan inte organisera sig själv överhuvudtaget!

Om vi ändå ponerar att farbror ”slumpen”, ateistens IQ-befriade fantasifoster, var ute och härjade och mirakulöst ändrade på partiklarnas riktning; vad skulle ha orsakat att dessa stendöda informationsfria partiklar organiserade sig själva till fantastiskt komplicerade variationsrika himlakroppar och sfäriska planeter som sedan mirakulöst nog även började rotera och cirkla runt varann i perfekta matematiska banor, både medurs och moturs och dessutom utan att krocka, såsom exempelvis Saturnus 56 månar…

 

____________________________________________________

 

14. Big Bang-teorin är vare sig duplicerbar eller falsifierbar!

Big Bang är omöjlig att ens föreställa sig eller göra upp några modeller kring, eftersom en värld utan medvetande (den uppdiktade prebiotiska) inte ens teoretiskt sett skulle vara observerbar eller möjlig att uppfatta och därmed inte heller möjlig att ställa några som helst hypoteser kring, än mindre vara duplicerbart eller falsifierbart.

 

____________________________________________________

 

15. IQ-befriade smällar och explosioner kan inte skapa ordning och lagar!

Inga observationer eller experiment har någonsin gjorts, som har kunnat duplicera Big Bang-myten; att nån herrelös kaotisk IQ-befriad explosion skulle kunna skapa ordning och kreativa skapelser.

Till saken hör att det inte ens går att duplicera Big Bang, eftersom ingen IQ, inget intelligent liv, får vara inblandat i experimenten,  med tanke på att den uppdiktade ursmällen sägs ha skett utan någon som helst inblandning av IQ…

Om en stor sjuk smäll skapade universum med dess biljoner himlakroppar, så borde det, enligt vetenskaplig logik, vara möjligt att skapa åtminstone en liten planet med en liten smäll. Kan någon vetenskapsman skapa någonting överhuvudtaget med hjälp av en smäll?

Om man nu ändå tror på den vansinnigt sjuka Big Bang-myten, varför inte kontakta al-Qaida när det är dags för ett nytt husbygge…ett litet fritidshus ska väl vara en baggis i så fall, när en herrelös kaotisk smäll helt på egen hand ska ha fixat till ett helt fungerande Universum…

 

____________________________________________________

 

BIG BANG = SJUKT ABSURD HOKUSPOKUS-TEORI:

 

Hokuspokus-teorin att universum skulle ha ploppat fram av en blind slump, utan orsak, från absolut ingenting (utan ens rumsdimensionen utan vilken inte ens vakuum, lufttomt rum, är möjlig), är inget annat än en infantil tro på omöjliga trollerinummer, utan så mycket som ens en trollkarl närvarande…

 

Det absurda kring att universum skulle kunna uppstå från absolut ingenting:

http://www.whyevolution.com/nothing.html

Det riktigt absurda är att fullvuxna människor kan välja att tro på oändligt osannolika teorier som Big Bluff, istället för det enda sannolika och logiska, att en intelligent skapelse kräver en Intelligent Skapare!

Endast Bang Smäll-troende kan tro att det kan komma fram något ordnat, konstruktivt och kreativt från herrelösa, kaotiska IQ-befriade smällar. Bara någon med kaos i hjärnan kan på fullt allvar tro att kaos kan leda till något annat än bara ännu mera kaos.

Herrelösa explosioner som den uppdiktade Bang Smäll kan endast orsaka kaos och destruktivitet, inte ordning och konstruktivitet!

 

Ofattbart att dessa grundläggande ABC-kunskaper inte lärs ut i våra läroanstalter..!!!

Nej, en intelligent och kreativ skapelse med alla dess fantastiskt intelligent strukturerade himlakroppar och livsformer kan bara ha orsakats av en kreativ intelligent Skapare, på samma sätt som det krävs en intelligent arkitekt med logiska planritningar för att åstadkomma ett fungerande bostadshus!

Det är ingen vid sina sinnens fulla bruk som anställer ett sprängföretag eller al-Qaida om man vill skapa något ordnat och strukturerat…

 

Snacka om HOKUSPOKUS-teori…

PSEUDO-VETENSKAP !!!

 

____________________________________________________

 

BIG BANG-TEORIN ÄR VÄLDIGT ENKEL ATT MOTBEVISA

INGEN KAN ANGE RIKTNINGEN MOT NÅT BIG BANG-CENTRUM !!!

 

Big Bang-teorin är alltså väldigt enkel att en gång för alla vederlägga.

Ingen kan ange riktningen mot det nödvändiga Big Bang-centrum!

Ni som påstår att universum inte har något centrum, för att det förment skulle vara oändligt, eller för att det skulle vara som ytan på en ballong, motbevisas med följande 12 starka, logiska argument:

 

1. Utan ett mass-centrum, ingen rotation. Alltså måste det finnas ett centrum för universums massa. Det riktigt intressanta är att det faktiskt är vår Moder Jord som är himlavalvets stationära masscentrum, som solen med de andra planeterna och stjärnorna naturligt roterar kring.

2. Även för Big Bang-troende måste det finnas ett centrum, nämligen platsen där deras singularitet kreverade. Detta innebär att Big Bang-kreationisternas centrum måste befinna sig mitt inuti i deras Big Bang-ballong.

3. Om det inte finns något specifikt centrum i universum, så kan man ju inte ens hävda att universum expanderar, eftersom en expansion alltid utgår från en ursprunglig central punkt. Utan ett centrum mitt i ballongen, så kan man inte hävda att ballongen expanderar, och då skulle man inte heller kunna åberopa rödförskjutning.

4. Att universum inte kan liknas vid själva ytan på en ballong, där det inte finns något objektivt centrum, motbevisas av att det i ett sådant fiktivt tvådimensionellt universum inte skulle kunna finnas någon kosmisk bakgrundsstrålnings dipol. Alltså måste det finnas ett centrum.

5. Eftersom vi inte är begränsade till en ballongyta, så är det enda stället där alla punkter kan avlägsna från ens egen punkt i själva centrum av ballongen, i centrum av det kosmiska ägget, som alltså är jordens heliga mittposition.

6. Att vi upptäcker exakt lika mycket strålning i våra observationer av den kosmiska bakgrundsstrålningen, oavsett i vilken riktning vi undersöker, påvisar ju faktiskt att Jorden måste vara placerad i en unik, central position i universum. Att universum är anisotropiskt från alla andra positioner än Jordens, och isotropiskt endast från vår position, utgör ännu ett starkt bevis för att Jorden är universums origo.

7. Utan ett givet centrum i universum, hur skulle forskarlaget kring BICEP2-upptäckten ens i teorin tro sig ha lokaliserat ekot från fantasi-smällen?

8. Den materiella världen är relativ och kan därför vare sig vara evig eller oändlig, varför det måste finnas ett fysiskt centrum. Det är endast i den absoluta andliga, metafysiska, världen som evigheten och oändligheten finns, då dessa är absoluta begrepp, inte relativa.

9. Oändlighet kan inte uppstå från något som är ändligt (singulariteten), allra minst under en ändlig tid av 13,8 miljarder år [ljusets radiesträcka där Jorden intressant nog antas vara mittpunkten]. Vårt ändliga universum må vara enormt stort, men måste alltså ha ett centrum.

10. Om universum hade varit oändligt, så hade ju även tiden varit det, eftersom vi lever i ett rumtid-kontinuum. Eftersom tiden är relativ, dvs står i relation till viss given storhet, och oändligheten inte har någon given storhet, så kan inte tiden vara oändlig. Detsamma gäller givetvis även universum och dess rum.

11. Om vårt lokala äggformade universum hade varit oändligt, så skulle inte multiversum kunna finnas. Enligt de heliga Veda-skrifterna så finns det miljarder lokala universum, kosmiska Brahma-ägg, av vilka vårt tillhör den minsta kategorin:

http://decodehindumythology.blogspot.se/2011/08/big-bang-and-bhagvatam.html
http://www.nbcnews.com/id/15197712/ns/technology_and_science-space/t/universe-might-be-oval-shaped

12. Planck-teleskopet har nu slutgiltigt verifierat, efter föregångarna COBE och WMAP, att vår stationära Moder Jord de facto befinner sig i centrum av universum, precis vad all världens heliga skrifter och religioner alltid hävdat:Visa på Medium.com

 

”Hela vårt observerbara universum befinner sig inuti denna sfär med en radie på 13,3 miljarder ljusår, med oss i centrum.”

http://space.mit.edu/home/tegmark/wmap.html

Max Tegmark

 

”Alla dessa bevis, att universum ser likadant ut oavsett i vilken riktning vi tittar, tyder på att det är något speciellt med vår position i universum. Framför allt tycks det som, om vi observerar att alla andra galaxer rör sig bort från oss, att vi måste vara i universums centrum.”

Stephen Hawking, ”A Brief History of Time”, kapitel 3.

 

”Jag kan konstruera ett sfäriskt symmetriskt universum med jorden i dess centrum, och du kan inte motbevisa det baserat på observationer. Du kan bara utesluta det på filosofiska grunder. Jag tycker vi ska börja ifrågasätta den Kopernikanska principen. Oavsett våra teoretiska preferenser, så måste de till slut ge efter för de observerbara bevisen.”

”Men rödförskjutning kan också uppstå genom massors dragningskraft. Med jorden i centrum av universum, skulle stjärnornas dragningskraft också orsaka rödförskjutning varhelst vi tittade.”

George F.R. Ellis, Paul Davies ”Cosmic Heresy?” Nature, 273:336, 1978.

 

”En sådan förutsättning skulle innebära att vi intar en unik position i universum, analogt på sätt och vis med den urgamla uppfattningen om en central jord. Denna hypotes kan inte motbevisas, men det är ovälkommet och skulle endast godtas som en sista utväg för att rädda själva fenomenet [rödförskjutningen].”

Edwin Hubble, ”The Observational Approach to Cosmology”, Oxford, Clarendon Press, 1937, sid 50, 51, 58-59.

 

”Studier av den kosmiska bakgrundsstrålningen har bekräftat strålningens isotropi, eller dess fullständiga enhetlighet i alla riktningar [centrerad kring jorden, kosmos centrum]. Om universum har ett centrum, måste vi vara mycket nära det, annars skulle observerbar anisotropi i strålningsintensiteten alstras i överflöd, och vi skulle upptäcka mer strålning från ett håll än från motsatt riktning.”

Joseph Silk, University of California, ”The Big Bang: The Creation and Evolution of the Universe”, sid 53 (W. H. Freeman, 1980).

 

”But when you look at CMB map, you also see that the structure that is observed, is in fact, in a weird way, correlated with the plane of the earth around the sun. Is this Copernicus coming back to haunt us? That’s crazy. We’re looking out at the whole universe. There’s no way there should be a correlation of structure with our motion of the earth around the sun — the plane of the earth around the sun — the ecliptic. That would say we are truly the center of the universe.”

Lawrence Krauss

http://www.edge.org/conversation/the-energy-of-empty-space-that-isn-39t-zero

 

Jorden är inte någon vandrande planet, jorden är vårt himlavalvs stationära mass- och rotationscentrum, som solen, planeterna och stjärnorna naturligt roterar kring.

 

Många hävdar felaktigt att universum expanderar. För att det ska vara möjligt, så måste rummet ha en gräns som hela tiden förflyttar sig utåt.

Då måste man fråga Big Bang / Expansion-troende:

1. Vad skulle denna gräns bestå av?

2. Hur har man tänkt sig ett icke-rum på andra sidan gränsen, med tanke på att icke-rum inte ens kan existera?

3. För att ett rum överhuvudtaget ska kunna börja expandera, så måste det ju finnas ett rum till att börja med. Enligt Big Bang-teorin fanns vare sig rum, tid, materia eller energi innan fantasi-smällen, så hur kan då ett rum börja expandera från ett icke-rum?

 

SLUTSATS:

 

Om Big Bang-teorin verkligen var sann, så borde man ju kunna peka ut riktningen mot Big Bang-centrum, så då utmanar jag Big Bang-troende:

Vilken är riktningen mot Big Bang-centrum?

Att Big Bang-troende inte klarar av att ge riktningen mot sitt Big Bang-centrum, vad säger det egentligen om teorin?

Beror ju givetvis på att det är vår undersköna stationära Moder Jord som i själva verket ståtar i universums centrum, den heliga Geocentrismen, vilken stöds av all världens religioner och heliga skrifter.

Att centrum verkligen är här vid vår stationära Moder Jord, är ju faktiskt anledningen till att ingen kan titta ut i universum och peka ut nåt Big Bang-centrum…

 

Gud, allas vår Allsmäktige Skapare, är oerhört konstnärligt och artistiskt lagd, så Han begagnar sig inte av råbarkade al-Qaida metoder som smällar och explosioner när Han designar, konstruerar och organiserar saker och ting, allra minst vad gäller universums skapelse!

Att fråga vem som skapade Skaparen, är lika ologiskt som att fråga vem som vann över Vinnaren, eller vad som kommer före A i alfabetet…

 

Eftersom Gud även skapade Tiden, så kan Han själv givetvis inte vara skapad av någon annan, eftersom skapelser endast sker här i den tidsbundna materiella världen!

På samma sätt som energin aldrig någonsin skapats (Energiprincipen), eftersom den är evig, så har heller aldrig själva energikällan, vår Energiske Gud, någonsin skapats!

 

GUD är alltså EVIG (precis som vi själar, minigudar) och befann sig i den eviga andliga världen, andliga dimensionen (bortom vår materiella relativa rumtid), där evig nutid råder, innan Han skapade denna temporära materiella värld, med hjälp av Sina eviga energier…

 

I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.

From E. Salaman, ”A Talk With Einstein,” The Listener 54 (1955), pp. 370-371, quoted in Jammer, p. 123.

Albert Einstein

 

Det är lika orimligt att tro på världen men förneka Gud, som att tro på skon men förneka skomakaren!

August Strindberg

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Vem var det som konstruerade vårt perfekt strukturerade, lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade, koordinerade universum?

En högre intelligent makt (enda logiska) ELLER ett gäng med IQ-befriade stendöda stenflisor?

Svaret är väldigt enkelt, eller hur kära vänner?

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

225 svar till "BIG BANG, bara en HOKUSPOKUS-TEORI, motbevisas med 15 vetenskapliga argument!"

Är det 15:e gången du lägger ut detta inlägget nu?

Gilla

Var tvungen att uppdatera detta för 2:a gången!Krävs mycket upplysning kring denna sjuka myt!Vem tror längre på denna Big Bluff-teori i dessa upplysningens tider…?

Gilla

Det behövs inga uppdateringar här. Kom med nåt nytt. Eller kan du bara skriva dina 15 samma inlägg igen och igen och igen? R.

Gilla

Jag är klar nu med de viktigaste uppdateringarna!Hädanefter kommer bara nytt!

Gilla

Tänk om det är på ett helt annat sätt än vad alla trodde. Tänk dig sån gudomlig magi som bara ur intet kan skapa sig själv genom att vilja tänka. Bara sådär. Min fantasi kan omöjligen fatta det utan närvaro i känslan.Varför är det viktigt att identifiera skaparen? Tänk om skaparen har sinne för humor och leker kurragömma. Livet är menat att upplevas. Skaparen bör ändå anses vara den största kändis. Tänk om skaparen är ödmjuk och undviker offentlighet medans vi hurrar här nere för någonting som inte har betydelse. Har vi blivit till på denna planet så är det genom en basic anledning, att uppleva och förvalta den. Jag undrar en sak; varför är det viktigt att avslöja skaparens identitét?

Gilla

Ja, Gud leker kurragömma för ateisterna… :-)Vår kära älskade Skapare visar sin personliga identitet bara för de uppriktiga ödmjuka sökarna!

Gilla

Hur maifesterar skaparen sin personliga identitét?

Gilla

Han manifesterar Sig i enlighet med den hängivnes medvetandetillstånd och personliga relation med Honom…

Gilla

Jag jobbar just nu, målar. Sen sätter jag mig en stund och söker 😉 tills nästa penseldrag.

Gilla

Vad målar du för något?Skildringar av den andliga världen? 🙂

Gilla

Jo, det är inte omöjlig om fallet är så att det är genom känslan.

Gilla

Ja, vi själar är ju kännande varelser…

Gilla

Nu måste jag faktiskt fråga om du är dum på riktigt? Jag har ju förklarat för dig, fler än en gång, att Big Bang-teorin inte handlar om någon explosion eller att saker har uppstått ur explosioner. Teorin handlar om expansion, att universum har haft en början som singularitet. Du borde skaffa dig kunskap om det du vill motsätta, innan du faktiskt börjar ifrågasätta. Som det är nu gör du endast bort dig.Att hävda att universum både har skapats av Gud och att det är oändligt är, ja, så intellektuellt befriat det bara går. Något som skapas har ju en början. Något oändligt har det inte. Något oändligt kan inte skapas. Sedan är det enbart komiskt att se hur du försöker misskreditera en teori med information som saknar den validitet som teorin har.Gällande rödförskjutning så har det sedan 1930-talet setts som en stark bekräftelse på att universum expanderar – och det är inte som så att slutsatsen inte har prövats. Den har prövats, otaliga gånger, och den står kvar. Den är också helt solid, rent matematiskt. Du har världens främsta forskare och fysiker emot dig. Dock bör man påpeka att big bang-teorin inte längre är ledande. Den har blivit en del av den mycket mer utbredda inflationsteorin.

Gilla

Om nu den (uppdiktade) Stora Smällen INTE orsakades av en hokuspokus-explosion, vad var det då som fick universum att börja expandera, om man nu är Big Bang-troende?Vårt materiella universum sett i sin helhet är oändligt stort, men saken är ju den att det finns en massa universa i vår materiella värld:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c4/MahaVishnu.jpgRödförskjutningen motsäger Big Bang! Universum expanderar inte!Den världsberömde astronomen Halton C. Arp, vår tids Galileo, som var assistent åt självaste Edwin Hubble, har grundligt motbevisat Big Bang-teorin, tron på ett expanderande universum, då han upptäckt att rödförskjutningen inte alls är analogt med avståndet från jorden:http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/arch05/051102arp-galileo.htmhttp://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1977evci.conf..377A&db_key=AST&data_type=HTML&format=&high=42ca922c9c07185Det är Halton C. Arp som ligger bakom den revolutionerande upptäckten att mångakvasarer med extremt höga värden av rödförskjutning är belägna i närheten avgalaxer som har låg rödförskjutning, vilket vi kan se här på Arps sensationellt avslöjande fotografier, vilket ju bevisar att Big Bang-teorin är falsk!http://www.electric-cosmos.org/arp.htm”The idea of an expanding universe is predicated upon the accurate assumption of redshift being analogous to distance alone. From that ERROR of believing that redshift correlates with distance, the theory of an expanding universe was developed. In fact as Halton Arp has shown, redshift is not analogous with distance, therefore the expanding universe theory falls apart.”

Gilla

Och ”skaparteorin” är inget Hokus Pokus? Bara fakta? Jag är skeptisk…..

Gilla

Skaparteorin förutsätter en Skapare, och vår Skapare är så långt från hokuspokus man kan komma…

Gilla

På tal om rödförskjutning.. när kommer ditt månlandning inlägg? väntat i 2 veckor nu!

Gilla

Jag beklagar, men jag har haft oväntat mycket att göra i de ca 10 forum och bloggar som jag är aktiv på…men mitt nästa blogginlägg blir om Månbluffen!Tar max 4 dagar till, ett löfte!

Gilla

Håller på och redigerar just nu tråden kring Månbluffen 1969…hittat en massa nytt intressant material, så jag är inte riktigt färdig ännu, kommer imorgon fredag!

Gilla

Du måste erkänna att din teori är lite sjuk att tro på också :). Att något oändligt bara fick för sig att skapa allt de vi har idag? Va fan gör de andra planeterna runt om oss? Hade de inte varit smartare att icke skapa solen och gör på en gång att vi inte behövde någon sol för att överleva? Hur många människor skapade han från början? Människan lär ju vara skapad samtidigt med jorden, vilket gör att de är konstigt att vi bara är 6 miljarder människor idag, när vi funnits i över 4 miljarder år? (kolla upp folkökningen mellan 1800-2009).

Gilla

Bara fick för sig?Vårt materiella universum skapas regelbundet, var 8 640 000 000 år…Här i den materiella världen är vi beroende av en Sol för att leva…så fungerar det här i den materiella världen!Alla planeter är himlakroppar, boningar för levande varelser, för själar!Det sker stora katastrofer med jämna mellanrum, som gör att människan får börja om från scratch…det har redan skett 6 stora katastrofer under de miljarder år som människan funnits!

Gilla

”Om nu den (uppdiktade) Stora Smällen INTE orsakades av en hokuspokus-explosion, vad var det då som fick universum att börja expandera, om man nu är Big Bang-troende?” – Har jag redan svarat på. ”Vårt materiella universum sett i sin helhet är oändligt stort, men saken är ju den att det finns en massa universa i vår materiella värld” – Om det i sin helhet är oändligt stort kan det inte ha skapats med tanke på att något oändligt saknar en början. Du tycker inte det känns konstigt att ingen har antagit Halton C. Arp ståndpunkt inom forskningseliten?

Gilla

Aldrig nånsin fått nåt svar på den frågan från någon Big Bang-troende…så jag upprepar…vad orsakade er expansion av universum?Även om rummet är oändligt stort, så kan det ske skapelser i den!Inget konstigt alls, för blundar man för fakta som går emot ens egna teorier, så antar man inte dessa fakta…Precis som i fallet med bevisen för att vi människor funnits i hundratals miljoner år…man blundar och håller för öronen, och fortsätter gapa om evolution…

Gilla

Vilket makalöst dravel… det här måste ju vara trollande, för ingen kan väl vara så urbota naiv att man tror på sånt här trams…

Gilla

Trams?Hur vore det om du kom med lite relevanta motargument, istället för simpla argumentum ad hominem?

Gilla

”Jag beklagar, men jag har haft oväntat mycket att göra i de ca 10 forum och bloggar som jag är aktiv på…men mitt nästa blogginlägg blir om Månbluffen!Tar max 4 dagar till, ett löfte!”Okej okej! låter fint fint! 🙂

Gilla

Jag hävdar fortfarande att vi är för små för att kunna uttala oss om såna saker. Ungefär som en spermie skulle få för sig att klargöra hur det känns att ha armar och ben och leva livet. Kanske till och med denna jämförelse är för liten.

Gilla

Just därför som de auktoriserade heliga skrifterna och helgonen finns, som har kontakt med den Absoluta Sanningen.

Gilla

Du borde läsa på lite om big bang teorin innan du yttrar dig så här om den. Senast någon sa att det kom ur ingenting var väl 1960-70 eller något…

Gilla

Har läst på ordentligt om denna pseudovetenskapliga teori, och teorin påstår att innan den fiktiva explosionen fanns ingen rumtid…go figure…

Gilla

Tror du inte att vi alla har kontakt med den absoluta sanningen? Livet och existensen. Jag tror inte helgonen förtjänar mer känsla än dig och mig.Jag söker fortfarande. Hoppas allt är väl med dig.

Gilla

Ja, eftersom den relativa sanningen är beroende av den absoluta sanningen, så finns kontakten där!Ja, det rullar på, tack!Håller på och debatterar just detta ämne på familjeliv.se, här:http://www.familjeliv.se/Forum-5-66/m46420178.htmlSom du märker, så verkar detta nytt för väldigt många, med tanke på kommentarerna jag får där… 🙂

Gilla

jag är rädd att sånna som du får vistas i det fria :/

Gilla

Vad är du rädd för?Andlig upplysning?

Gilla

Det är så här vetenskap fungerar. Big Bang-teorin är en teori, en utgångspunkt för vidare forskning som antingen bekräftas eller förkastas. Det är ytterst sällan man har definitiva svar på stora frågor, och att vetenskapen börjar tvivla på gamla teorier är inget konstigt eftersom vetenskapen och forskningen går framåt.Det är den stora skillnaden och den stora fördelen med vetenskapen jämfört med religionen. Religionen anser sig ha alla svar och bygger inte på fakta och kan därför aldrig bevisas eller förkastas, medan vetenskapen ständigt förändras och utvecklas och för utvecklingen framåt.Utan vetenskap och med enbart religion skulle människans mest avancerade redskap vara flinta fortfarande.

Gilla

”Vetenskapen” har tydligen ALDRIG några definitiva svar!Den materiella vetenskapen är evigt föränderlig, eftersom vi lever i en evigt föränderlig värld, den mörka gudsförgätna materiella världen!De definitiva svaren kan man endast hitta i de heliga skrifterna, där den Absoluta Sanningen beskrivs, den andliga vetenskapen!Flinta mest avancerade redskapet?Skulle inte tro det va:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/07/forntida-super-teknologier-bevis-for-att-manniskan-var-mycket-mer-avancerad-forrFör övrigt har ju Människan bevisligen funnits i hundratals miljoner år på Moder Jord!

Gilla

Väntar mig månlandingsinlägget idag då:)

Gilla

Du kommer inte bli besviken… 🙂

Gilla

Kommer inom 1 timme…

Gilla

Tråden kring Månlandningsbluffen blir mycket mer omfattande än jag trodde…måste sova nu…slutför arbetet senare idag!

Gilla

Vad finns det för mening med att hålla en öppen debatt om sånt här? Alla argument/förklaringar skjuts ju bara ner av att du refererar till någon helig skrift som sägs ha ”definitiva svar”, vilket är svårt att godta om man inte blev lobotomerad som liten.

Gilla

Har du överhuvudtaget kollat in Veda-skrifterna?Veda = VetaVad i hela friden är det som får dig att tro, att bara för att något står i en helig skrift, så är det per automatik osanning…?Den Absoluta Sanningen kan du de facto ENDAST finna i heliga skrifter, eftersom de heliga skrifterna behandlar den oföränderliga andliga naturen!

Gilla

Härligt att du precis bevisade vad jag skrev.Det är inte så att jag tror att det som står i en helig skrift är per automatik osanning, men det är väldigt lätt att avfärda mer eller mindre alla genom att använda logiskt tänkade och vara källkritiskt (sånt vi borde lära de stackars barnen i skolan).Det är fint att du inte förstått vad vetenskap handlar om, eller vilket syfte den har. Du verkar frustrerad över att vetenskapen aldrig har några defenitiva svar (vilket som sagt, inte är poängen). Men men, det är ju alltid lättare att fly till nån flummig skrift och bara svälja det som står där.

Gilla

Det är ju just genom logiska argument och resonemang som Veda-skrifterna sågar ateistiska hokuspokus-teorier som Big Bluff och emolutionen jäms med fotknölarna!Att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare, och att de stendöda stenflisorna (totalt maktlösa och IQ-befriade) ur detta totala kaos börjat programmera superavancerade genkoder och designa och konstruera vårt superkomplexa, perfekt strukturerade, lagbundna, finkalibrerade, koordinerade universum, med galaxer, himlakroppar, kaniner och allt…logiskt?Knappast…Du vet väl att blinda IQ-befriade explosioner, smällar och kollisioner inte kan skapa någonting annat än KAOS och FÖRINTELSE…Tror mig inte?Fråga al-Qaida.. 🙂

Gilla

”Att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare, och att de stendöda stenflisorna (totalt maktlösa och IQ-befriade) ur detta totala kaos börjat programmera superavancerade genkoder och designa och konstruera vårt superkomplexa, perfekt strukturerade, lagbundna, finkalibrerade, koordinerade universum, med galaxer, himlakroppar, kaniner och allt…logiskt?”Det där stycket bevisar ju bortom alla tvivel att du inte vet någonting om Big Bang teorin.Dra inte inkorrekta slutsatser och kräv inte av andra att dessa ska förklara för dig hur det fungerar. Köp en bok om ämnet och läs. Du behöver det verkligen om du ska kunna skapa någon framtida trovärdighet inom diskussionen rörande det här ämnet. Just nu är det enda du framhäver meningslöst drabbel manifesterat från din egen brist på kunskap eller vetande inom de teorier du anfaller.

Gilla

Jag sätter inte min tilltro till Gudlösa skapelse-skrifter…

Gilla

Som sagt, det finns inget att diskutera här. Vetenskap handlar inte om att tro blint på något. De flesta med något vett innanför pannbenet tror inte i blindo på varken vetenskapliga teorier eller religion.Man skulle kunna säga att båda två försöker beskriva samma sak, våran omgivning.Det handlar snarare om trovärdighet. Jag litar mer på folk som lagt hela sitt liv åt att faktiskt studera våran omgivning, där de kan motivera sina uttalanden genom att hänvisa till experiment med resultat.Ditt svar till Thomas bevisar ju bara din egen ignorans. Varför skulle vi sätta våran tilltro till uppdiktade sagor som nån flummig snubbe skrev för en massa år sen? Vart ligger logiken i det?Tack för underhållningen iaf.

Gilla

Vetenskap handlar om att beskriva verkligheten, både den materiella och den andliga!Den materiella verkligheten är temporär och evigt föränderlig, medan den andliga verkligheten är evig och evigt oföränderlig!Det är en Gudsinkarnation, avatar, som nedtecknat de tidlösa heliga Veda-skrifterna!Knappast någon flummig snubbe…

Gilla

Nåja, vissa människor har ju lite högre krav på vad som räknas som en sanning än att bara blint tro på något.För mig är det lika logiskt att tro blint på påståenden som att det finns en gud med elefanthuvud, som att blint tro på när min polare säger att Charles Darwin egentligen var en liten, liten vattenspindel.Båda två är bara påståenden, och jag har högre krav på vad jag väljer att tro på än att bara svälja en historia för att den står i påstått hela skrifter.Så även om vetenskapen inte kan ge definitiva svar på allt, så väljer jag ändå att lita på dess slutsatser mer än någon form av religion. Vetenskapen kanske inte kan ge svaren på allt, men jag vill inte ha svar på allt. Jag skiter i hur vi kom hit eller vad vårt syfte på jorden är.Jag vill bara lära mig så mycket som möjligt om den här världen, den värld vi lever i. Och det kan bara vetenskapen ge mig, inte religion. Religion är bra om man är filosofiskt lagd, men jag är mer intresserad av min omvärld och där är vetenskapen så oerhört överlägsen religion på alla sätt, eftersom religionen inte kan ge mig de svar jag vill ha.Står det något i Vedaskrifterna om hur mitt blodomlopp fungerar, till exempel? Eller varför min tumme just sitter där den sitter på handen? Eller varför jag känner mig gladare när jag ätit choklad?För mig är det lika fascinerande som var vi kommer ifrån och varför vi är här. Och utan vetenskapen hade jag aldrig fått reda på det. För religionerna sysslar inte med fakta.

Gilla

Att du tycker det är viktigare att veta varför tummen är designad som den är, än att veta varför vi tvingas att födas, åldras och ”dö”, får mig att fundera, är det ändå inte viktigare att ta reda på varför vi är dömda att leva i dödsdömda materiella kroppar, varför vi befinner oss i denna mörka gudsförgätna materiella värld?Att veta allt om tummen och blodomloppet, hur kan det hjälpa din situation som själ fången i den materiella världen?

Gilla

Jag ber om ursäkt för mina tidigare inlägg.Jag har nu konverterat till en tro som knappast kan kallas gudlös,du kan läsa mer om den här http://www.venganza.org/ (Church of the Flying Spaghetti Monster)Frid var med dig broder!

Gilla

Var har du de heliga skrifterna och var har du helgonen, som kan backa upp detta fantasifoster, som skapades av Bobby Hendersons livliga fantasi år 2005…?

Gilla

Det räcker med en enda motfråga: Var finns bevisen för din ”gud”? Och jag vet exakt hur du kommer att förklara bort det faktum att du inte har några sådana bevis, så du behöver inte ens svara.

Gilla

Det finns inget högre eller ursprungligare än Gud:http://sv.wikipedia.org/wiki/GudHär finns massor av bevis för Guds existens:http://krishnascience.com/Arguments_for_God.pdfDet Kosmologiska Gudsbeviset är ett av alla bevis för Guds existens:http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_argumentDNA bevisar Guds existens:http://www.youtube.com/watch?v=mFLk9JS9oZ8Den Intelligenta Designen i universum, bevisar Guds existens:http://www.fragbite.com/?threadID=784663Moralregler är ett annat utmärkt bevis för Guds existens:http://fragbite.com/?threadID=748015Gud kan även bevisas med uteslutnings-metoden:http://www.fragbite.com/?threadID=607186Fysikens lagar och de perfekt finkalibrerade naturkonstanterna i universum, är ett uppenbart bevis för Guds existens:http://www.youtube.com/watch?v=wXyJwv2-gOQhttp://www.harunyahya.com/articles/70ignorance_sci11.phpHela universum verkar alltså vara exakt kalibrerat för att möjliggöra liv. Finkalibreringen av alla naturkonstanter kan bara någon med IQ ligga bakom! Att detta skulle kunna vara den livlöse IQ-befriade Herr Slumps egenhändiga verk, att kalibrera allting intill perfektion, är en total omöjlighet, som bara flummiga slump-teoretiker kan tro på…Hur kan det komma sig att allting är så enastående perfekt?Ta bara som exempel de fantastiskt designade mänskliga ögonen, som har 110 miljoner pixlar vardera! Bara ett fullständigt geni som Gud skulle kunna skapa något så fantastiskt genialt!Den mänskliga kroppen är så komplex att vetenskapsmännen fortfarande knappt vet ens hälften av hur det fungerar. Många samspel i naturen är svåra att förklara utan en intelligent Skapare. Hela skapelsen pekar på att det måste finnas någon form av logik bakom allting. Att allting är så enastående perfekt är ett ypperligt bevis för att Gud finns!Vi själva är ett ypperligt bevis för Guds existens!Varför?Jo, eftersom vårt medvetna Jag inte skulle kunna existera utan dess källa; Guds Jag!

Gilla

dont feed the troll säger jag….

Gilla

Vad ska man göra?Genom att krossa denna sjukt absurda Big Bang-myt, så kommer ju Big Bang-trollen att så sakteliga dö ut… 🙂

Gilla

En interligent varelse/väsen har alltså skapat universum…Ok! Har du läst ”Liftarens guide till galaxen”? Gör det! Den kommer onekligen att ge dej svar på många av dina frågor.*ja jisses*

Gilla

Krävdes en hel del IQ och skaparförmåga, för att skapa vårt superkomplexa, lagbundna, finkalibrerade universum…

Gilla

Såg vad du skrev om månlandningsinlägget, hoppas den dyker upp senare idag! 🙂

Gilla

Det kommer ikväll innan läggdags! Definitivt något värt att vänta på…

Gilla

Våra ögon är förvisso fantastiska men knappast optimalt konstruerade. Om du jämför med en kameralins exempelvis så står det helt klart att ingen normalbegåvad konstruktör hade skapat ett synorgan på det viset med den blinda fläcken tex. Och varför har varannan människa någon form av synfel..?

Gilla

Människans inverterade näthinna och blinda fläcken är icke alls något tecken på dålig design:http://www.trueorigin.org/retina.asphttp://www.answersingenesis.org/home/area/re2/chapter7.aspMänniskans ögon, ett fantastiskt bevis för Intelligent Design:VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=-eGpWW6scsghttp://www.allahexists.com/human_body/human_body_08.phpDe mänskliga ögonen är konstruerade av vår Intelligente Konstruktör med 110 miljoner pixlar vardera! Bara ett fullständigt geni som Gud skulle kunna skapa något så fantastiskt genialt!Människans enormt komplicerade öga motsäger evolutionsteorin:http://www.gennet.org/facts/metro10.htmlhttp://web.telia.com/~u03601124/origin/eye.htmhttp://islamguiden.com/evolutionsteori2.shtmlVarför många människor har synfel?Givetvis beroende på osunt leverne och att man stirrar på saker som ögona inte mår bra av…

Gilla

Jag noterar att du själv har glasögon. Fast hos dig är synfel det minsta problemet…

Gilla

Dåliga ögon kan också vara genetiskt betingat!Men det beror också på en själv, på dålig karma från ens tidigare liv…

Gilla

Jag undrar än en gång. Varför är det så viktigt att veta ”vem” har skapat allt detta? Det viktigaste borde ändå vara att det finns och hur vi förvaltar den.Vill skaparen verkligen att vi blir blinda av all sökande efter denne? Om skaparen manifesterar sin skepnad i den vi är och runtom så borde vi vara nöjda med svaret och börja småstrukturera och värdera själen och därmed varandra. En god nyhet till dig. Jag blev vegetarian. Bara jag överlever. Jag har support och dessa verkar må bra. Eftersom atomer innehåller laddningar och genom energi är det möjligt att lagra information, så utesluter inte jag möjligheten att jag får i mig energi laddad av onödig smärta. Medkänsla är också en aspekt varför jag låter bli kött. Skål Snilleblixten

Gilla

Varför man vill veta *vem*?Jo, man vill ju lära känna denna underbara person! :-)Lycka till med din nya vegetariska livsföring!

Gilla

Jag borde också ha glasögon på allvar. Jag ser allting i ”blur”-ad. Ingen behöver ha spackel på sig, alla är retuscherad. Se fördelarna 😉

Gilla

Om skaparen suger på att presentera sig, gör väl den nog eller? Jag är bara nyfiken. Den vegetariska livsföringen behövs, jag försöker förstå mer ansvar och ta del av det. Tack

Gilla

sorry 😉 jag menade ”sugen” på att presentera sig

Gilla

OK!Jag befinner mig i slutskedet av mitt mastodontjobb kring tråden med Månbluffen 1969…Det blev mycket mer än vad jag nånsin trott från början, hittar ständigt mer och mer på nätet, så jag är rädd att jag inte blir klar ikväll…Jag skulle ju kunna publicera det jag hittills har sammanställt, men jag är en perfektionist till naturen, så jag vill att allt ska vara i ordning först!Jag skulle förmodligen inte bli färdig förrän på småtimmarna, så jag blir helt enkelt tvungen att göra alla som väntat mig bli färdig ikväll besvikna…Jag väljer att gå och lägga mig nu, och fortsätter med sammanställningen imorgon bitti, så att jag blir klar med jobbet nån gång under dagen imorgon!Är just i skrivande stund färdig till ca 95%…

Gilla

Jag bad om bevis för guds existens. Du gav mig beskrivningar av förhållanden i den mänskliga kroppen och i rymden. Läste du fel?Bevis för att din gud existerar, var vad jag frågade om. Försök igen.

Gilla

Det finns inget högre eller ursprungligare än Gud:http://sv.wikipedia.org/wiki/GudHär finns massor av bevis för Guds existens:http://krishnascience.com/Arguments_for_God.pdfDet Kosmologiska Gudsbeviset är ett av alla bevis för Guds existens:http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_argumentMoralregler är ett annat utmärkt bevis för Guds existens:http://fragbite.com/?threadID=748015Gud kan även bevisas med uteslutnings-metoden:http://www.fragbite.com/?threadID=607186

Gilla

Är allt som skrivs på internet är sant?

Gilla

Nej, på samma sätt som inte allt som skrivs i tidningar eller sägs på TV är sant…Den Absoluta Sanningen kan man bara finna i de heliga skrifterna!

Gilla

Heliga skrifter menar du med den skrift som vägleder din tro? Inte bibeln alltså? I bibeln stor det både gott och ont. Ena gång öga för öga, andra gång bli polare. Lite förvirrande. Även om öga för öga grejjen förklaras på sitt sätt är ett sådant budskap är fel att ta upp i sällskapet av goda budskap. Typ en glädjedödare. Jag nästan misstänker att det var en missnöjd svärmor som dikterade allt det där.

Gilla

Veda-skrifterna är den heliga skrift jag studerar och vägleds av!

Gilla

Finns det såna uppmaningar nämnda i din heliga skrift?

Gilla

Nej, inte vad jag sett!

Gilla

Det där med internet var en retorisk fråga. Jag förutsatte att du instämde.

Gilla

Får jag fråga en sak. Vad har blindtarmen och visdomständerna för roll i guds perfekta skapelse..?

Gilla

Det finns inga rudimentära (tillbakabildade) organ i Människokroppen, den medicinska forskningen har kommit fram till att vare sig blindtarm, ”svanskota”, halsmandlar eller visdomständer är rudimentära:http://web.telia.com/~u03601124/origin/rudiment.htmhttp://www.illvet.se/Crosslink.jsp?d=184&a=1218&id=9607_4http://www.harunyahya.com/refuted11.phphttp://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-16.htmBLINDTARMEN:http://www.illvet.se/Crosslink.jsp?d=184&a=1218&id=9607_4http://web.telia.com/~u03601124/origin/rudiment.htmhttp://www.harunyahya.com/refuted11.phpBlindtarmen nämns ofta felaktigt som ett exempel på ett organ som inte har någon funktion i kroppen och därför är ”på väg ut”, och att det alltså skulle vara ett bevis på att evolution äger rum.Genom medicinsk forskning vet man nu att appendix är rik på lymfoida vävnader som producerar antikroppar och har alltså en funktion i kroppens immunförsvar, speciellt i tidiga barnaår. Dess strategiska läge gör den väl lämpad att bekämpa infektioner från mikroorganismer i tarmen. Blindtarmen har dessutom en rik bakterieflora som underlättar matspjälkningen. Undersökningar visar också att den hjälper till att bekämpa infektioner uppkomna av strålskador.Blindtarmen är alltså inte alls ”på väg ut”, så visst behövs blindtarmen, även om man klarar sig hyfsat bra utan den. Kroppen klarar också av att bli av med armar, ben, ena njuren, halva levern…Dessutom är blindtarmen rik på blodkärl, vilket kanske inte borde vara fallet om den är i färd med att tillbakabildas och ”på väg ut” enligt det evolutionistiska tankesättet.Blindtarmen räknades länge till de s.k. rudimentära organen, dvs organ som saknade funktion och som man trodde därför var ”rester” från evolutionen. I början av 1900-talet trodde man att det fanns ett 150-tal rudimentära organ hos människan, men allt eftersom tiden har gått har man insett att dessa organ visst har en funktion. Idag finns inga (eventuellt 1-2 stycken) som man fortfarande inte känner funktionen för, men det är förmodligen bara en tidsfråga innan vi får kunskap om vad de har för funktion.Rudimentära organ har för länge sedan lämnats av kunniga evolutionister som bevis för utvecklingsläran. Tyvärr hänger de envist kvar i många av skolans läroböcker fortfarande. Av vad som från början såg ut som ett verkligt rudimentärt bihang, återstår endast en mental konstruktion, som dock visat sig vara långt svårare att amputera än dess fysiska motsvarighet.Om evolutionen fortfarande pågick borde det ju finnas många ”meningslösa” organ, men så är alltså inte fallet! Alla organ i vår kropp har en funktion, och det är ju ett argument för att det finns Någon som tänkt till när Han skapade oss!VISDOMSTÄNDER:Visdomständer nämns ofta som exempel på rudimentära organ. Namnet kommer av att de vanligtvis bryter igenom i relativ mogen ålder. Dessa tänder antas ha varit större och mera funktionella hos våra tidiga förfäder. Rasistiska anspelningar har förekommit där man hävdat att ”negrer, mongoler och isynnerhet austral-negrer”, inte bara har väl utvecklade visdomständer, utan också ”vida kraftigare tanduppsättning än européerna.” (6) Även om den fysiska iakttagelsen skulle vara riktig, så är det ingen idag som tolkar väl utvecklade visdomständer, som ett tecken på lägre utvecklingsgrad. Det har även framförts tankar om att människans käke blivit allt mindre med tiden. Problemet med den hypotesen är att finna någon evolutionistisk förklaring till varför klenare käke skulle gynnas i kampen för tillvaron, utan att samtidigt hemfalla åt lamarckistiska (7) tankegångar. Kan inte giraffer få längre halsar av att ständigt sträcka sig efter föda, så finns det ingen anledning att tro att lättuggad kokt mat med tiden skulle ge människan klenare käkar. Det ska dock sägas att undersökningar på mumifierade egyptier visat att de hade större käkar än dagens människor. Vad som ligger bakom detta är inte helt klarlagt. Annorlunda diet har framförts som en tänkbar förklaring.Det är sant att igenväxta visdomständer lätt ömmar och blir infekterade. Men vi får samtidigt inte glömma bort att för många tränger dessa tänder fram under tonåren och får då samma funktion som övriga kindtänder trots sin undanskymda position. Att förklara dessa tänder som betydelselösa kvarlevor från svunnen tid, kan knappast vinna stöd hos de som varje dag använder sina inre kindtänder till att tugga mat med. Varför de normalt ligger ”inbäddade” under människans första levnadsår vet man inte, men att inte veta innebär inte automatiskt att det är ett rudiment från fornstora dagar, det har erfarenheten lärt oss. När allt kommer omkring bör vetenskapens målsättning vara att värdera och tolka det som går att registrera och inte att filosofera över sådant som inte går att direkt konstatera. Hur ser egentligen ”avsaknad av funktion” ut och när kan man vara säker på att ha ”registrerat” denna brist?

Gilla

Nej nej, jag bad om BEVIS. Inte spekulation. BEVIS. Du måste ha läst fel någonstans.Nå, var finns bevisen?

Gilla

Vad skulle du godta som bevis för Guds eviga andliga existens?

Gilla

Måninlägget väntas och med all övertid hoppas jag att det är riktigt bra!. Känn ingen press, lägg upp det när du känner dig nöjd med det!

Gilla

Det vore fel att kalla det du skriver lögn eftersom att det verkar som om du inte vet bättre…Jag tycker att namnet ”Big Bang” är lite missvisande. Detta beror troligen på att det inte myntades av dess förespråkare utan de om ansåg att bevisen talade för ett stadigt universum. Det vanligaste missförståndet var att något exploderade. de som teorin talar för är snarare en EXPANSION. Alltså att universum (rumet) en gång var i ett mycket tätare och varmare stadie än vad det är idag. Och det är därför det inte finns någon ”medelpunkt”.Och teorin behandlar inte orsaken till expansionen då det inte är vad den är till för att förklara. Den förklara hur universum har expanderat från en plank-tid (ca 5*10-44) efter expansionen början tills idag. Bevisen som tala för detta är rödförskjutning och mikrovågs bakgrundsstrålning. Och bara för att det finns en framstående forskare som inte tolkar bevisen som alla andra betyder inte det att de andras slutsatser är felaktiga. Och har du några bevis för punkt 6 och 7. Jag tycker att det låter som om att bara för att du inte förstår det måste det vara omöjligt. Det roliga är att vetenskapen aldrig säger att ”allt kom från inget”. de enda jag vet har sagt det är de som motsätter sig big bang och tror att något övernaturligt skapade universum från ingenting.Och även om vi aldrig hade observerat rödförskjutning och mikrovågs bakgrundsstrålning så hade en gud aldrig kunnat vara en naturvetenskaplig förklaring, även om han hade funnits!Men det som stör mig mest av allt är hur ofta du använder dig av halmdockor(eng. strawman argument). Att du förenklar din motståndares argument in absurdum. Du använder ordet ”explosion” 13 gånger och ”expansion” endast 3! Det får mig att undra om du är medvetet oärlig eller bara inte vet bättre. Sen vore det intressant att se dig skriva en kritisk text där du refererade till experiment och observationer istället för sidor skrivna av lekmän som som också saknar referenser till experiment och observationer!Vi vet inte vad som orsakade expansionen och universum som vi ser det idag och dagens forskare har inga problem att erkänna det, i kontrast till de som anser heliga skrifter absolut sanning. Det är bättre att säga att man inte vet än att skylla allt på ett fantasiväsen…

Gilla

Och vad ORSAKADE då expansionen, om inte just er hokuspokus-explosion?Om ni inte vet, hur kan ni då utesluta hokuspokus-explosionen?Du tillhör de ateister som INTE tror att allt kom från inget?Du tror då alltså på evigheten?Precis vad alla religiösa gör!

Gilla

”Vad skulle du godta som bevis för Guds eviga andliga existens?”Minns du inte att du har ställt den frågan hundra gånger förr? Har du verkligen så dåligt minne?

Gilla

Minns du inte att du inte ger mig svar på den frågan?

Gilla

”Minns du inte att du inte ger mig svar på den frågan?”Jag har svarat på den varenda gång.När kommer bevisen? Fram med dem nu!

Gilla

Väntar fortfarande på dina svar!

Gilla

Vad menar du? Minns du inte att jag har svarat på den frågan ca 100 gånger förut? Bläddra tillbaka och läsa igen om du har glömt.Nå, när kommer bevisen? Vad väntar du på? Har du råkat elda upp dem?

Gilla

Vill du ha bevis på bevisen?

Gilla

Jag vill ha ett enda bevis (inte spekulation, inte gissningar, inte hänvisningar till Veda-skrifterna – ett riktigt bevis) för att din gud existerar. När kommer detta? Vad väntar du på? Vad är du rädd för?

Gilla

Här finns massor av bevis för Guds existens:http://krishnascience.com/Arguments_for_God.pdfDet Kosmologiska Gudsbeviset är ett av alla bevis för Guds existens:http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_argumentDNA bevisar Guds existens:http://www.youtube.com/watch?v=mFLk9JS9oZ8Den Intelligenta Designen i universum, bevisar Guds existens:http://www.fragbite.com/?threadID=784663Moralregler är ett annat utmärkt bevis för Guds existens:http://fragbite.com/?threadID=748015Gud kan även bevisas med uteslutnings-metoden:http://www.fragbite.com/?threadID=607186Fysikens lagar och de perfekt finkalibrerade naturkonstanterna i universum, är ett uppenbart bevis för Guds existens:http://www.youtube.com/watch?v=wXyJwv2-gOQhttp://www.harunyahya.com/articles/70ignorance_sci11.phpHela universum verkar alltså vara exakt kalibrerat för att möjliggöra liv. Finkalibreringen av alla naturkonstanter kan bara någon med IQ ligga bakom! Att detta skulle kunna vara den livlöse IQ-befriade Herr Slumps egenhändiga verk, att kalibrera allting intill perfektion, är en total omöjlighet, som bara flummiga slump-teoretiker kan tro på…Hur kan det komma sig att allting är så enastående perfekt?Ta bara som exempel de fantastiskt designade mänskliga ögonen, som har 110 miljoner pixlar vardera! Bara ett fullständigt geni som Gud skulle kunna skapa något så fantastiskt genialt!Den mänskliga kroppen är så komplex att vetenskapsmännen fortfarande knappt vet ens hälften av hur det fungerar. Många samspel i naturen är svåra att förklara utan en intelligent Skapare. Hela skapelsen pekar på att det måste finnas någon form av logik bakom allting. Att allting är så enastående perfekt är ett ypperligt bevis för att Gud finns!Vi själva är ett ypperligt bevis för Guds existens!Varför?Jo, eftersom vårt medvetna Jag inte skulle kunna existera utan dess källa; Guds Jag!

Gilla

”Ta bara som exempel de fantastiskt designade mänskliga ögonen, som har 110 miljoner pixlar vardera! Bara ett fullständigt geni som Gud skulle kunna skapa något så fantastiskt genialt!”Lol? Det är typ, 110 megapixlar…Det är inte alls speciellt mycket. Det är ingen mening att försöka övertyga dig i allt trams du säger i den här kommentaren, men fortfarande. 110 megapixlar? Jag har sett bilder i flera terrapixlar. Var har du fått dessa siffror ifrån? Sitter du och hittar på allt eftersom mån tro?

Gilla

Men dessa terrapixlar är det någon med IQ och skaparförmåga som fixat till…detsamma med ögonen!Bara någon med ögon och skaparförmåga kan ha designat och konstruerat ögonen!Enda logiska!

Gilla

big bang var inte början, det finns ingen början, och det finns inget slut, liv har alltid funnits

Gilla

Bra, då tror du inte på evolutionsteorin, som påstår att livet har en början…

Gilla

”Och vad ORSAKADE då expansionen, om inte just er hokuspokus-explosion?”Vi vet inte. Kanske kommer allt från ett tidigare studie som beskrivs av kvantgravitationsteorin. Kanske lever vi ett multiversum, dvs det finns flera universum och att tid, rum och massa kan röra sig mellan dessa. Eller så går vårat universum i cyklar mellan hastig expansion följt av kollaps för att sedan åter expandera osv. Notera att detta är bara möjliga hypoteser och de är inte testade/saknar definitiva bevis.”Om ni inte vet, hur kan ni då utesluta hokuspokus-explosionen?”Det kan vi inte. Min poäng var att du tolkar ”big bang” som en explosion medan det rör sig om en teori som beskriver att universum en gång var i ett varmt, kompakt tillstånd och att det har expanderat i ca 14,3 miljarder år. ”Du tillhör de ateister som INTE tror att allt kom från inget?”Jag tror inte att något kan komma från inget. Vad jag vet är det bara kreationister som tror det…”Du tror då alltså på evigheten?”Hur menar du med evighet? Menar du evighet inom matematik? För den använder jag mig av dagligen. Eller kanske en evighet efter döden? ”Precis vad alla religiösa gör!”Som sagt måste du definiera vad du menar med evighet. Även om jag vore religiös skulle jag inte göra misstaget att blanda vetenskap med min tro!Ditt eget citat:”Om sanningen i vissa fall ligger utanför vad vetenskapen kan svara på, ja då måste vi faktiskt vara beredda att gå utanför vetenskapen för att hitta sanningen.”Det är inget som hindar dig från att gå ”utanför vetenskapen”, kalla bara inte vad du nu hittar för vetenskap, för du har ju redan lämnat den!

Gilla

Kreationister som tror att allt kommit från tomma intet?De vediska vetenskapsmännen tror inte alls det, utan förklarar att energin är lika evig som den energiske energikällan Gud!

Gilla

Nej nej, jag bad om bevis. Inte spekulation. Försök igen.

Gilla

Vad är ett bevis för dig?Ett dokument där det står:”Hej, det är jag som är Gud, och det är jag som har skapat universum!”Eller…?

Gilla

Ett sådant dokument kan vara skrivet av vem som helst, och skulle naturligtvis inte vara tillräckliga bevis. Jag kan skriva den där meningen på ett papper här och nu. Blir jag gud om jag skriver så?Jag trodde att din gud var allsmäktig. Om han är allsmäktig så borde han inte ha något problem att bevisa för oss alla att han finns. Är han så klen att han inte ens kan övertyga en vanlig människa?

Gilla

Hela Hans fantastiska skapelse är ett grymt bevis för Hans existens!Ingen annan än Han som har den nödvändiga IQ:n och skaparförmågan, som krävdes för att designa och konstruera universums alla galaxer och himlakroppar!Inte nåt som vilken nisse som helst klarat av att fixa…

Gilla

”Kreationister som tror att allt kommit från tomma intet?”Jag menar kreationisterna som tillhör en monoteistisk religion.Och kan du snälla sluta missrepresentera big bang teorin genom att kalla den ”explosion”. Jag har flera gånger försökt att förklara att det är en expansion och inget annat.Men framför allt: Håll din trosuppfattning och vetenskap ISÄR! Det är inget fel med att säga att en gud har skapat universum. Vad som är fel är att kalla det vetenskap….om inte du har bevis det vill säga.(NEJ! Inga heliga skrifter, mystiska hemsidor, horoskop eller personliga uppenbarelser!)

Gilla

I så fall ska ju inte heller Big Bang få kallas för vetenskap, med tanke på att det inte finns några som helst observationer kring att universum skulle ha trollat fram sig från tomma intet…Expansion?Och vad orsakade er expansion, om inte just denna hokuspokus-explosion?

Gilla

Intressant detta. Minns inte längre hur jag halkade hit. Förnekar jag Gud? Nä, bara på det sätt HON beskrivs av de flesta troende. Nåja, du har skrivit så här:”Hela universum verkar alltså vara exakt kalibrerat för att möjliggöra liv. Finkalibreringen av alla naturkonstanter kan bara någon med IQ ligga bakom! Att detta skulle kunna vara den livlöse IQ-befriade Herr Slumps egenhändiga verk, att kalibrera allting intill perfektion, är en total omöjlighet, som bara flummiga slump-teoretiker kan tro på…Hur kan det komma sig att allting är så enastående perfekt”Förklara då gärna för mig och andra varför för liv dödlig röntgenstrålning finns, både här på jorden och annorstädes lite varstans utanför jordens atmosfär?VORE allt perfekt, eller Hela universum verkar alltså vara exakt kalibrerat för att möjliggöra liv, som du i din höga visdom skriver, borde väl inte t.ex. röntgenstrålning finnas?Förklara då gärna för mig och andra varför, förutsatt att vi hade tekniken, vi inte kan resa alltför nära solen? Det borde vi väl kunna om ALLT var perfekt kalibrerat för liv?Varför dog då dinosaurierna ut?Varför har vi hittat fler bevis på dinosauriernas existens än på människans existens från samma tidsperiod. Enl dig har vi ju alltid funnits, ja, dessa 8 640 000 000-årscykler då.Så, med ditt synsätt, varför skapade HON djurarter som dött ut? Allt är ju skapat perfekt. Låter lite som Jehovas Vittnen tycker jag.Du har skrivit:” Veda-skrifterna är den heliga skrift jag studerar och vägleds av!”Fanns dessa skrifter även förra gången vi människor, enl. dig, existerade? Vårt universum, (och vi med det?) försvinner ju typ vart 8 640 000 000 år enl. dig.Hmm, har du fler likar därute?Dvs de som tror lika som du?Vem, eller vilka, skrev dessa Veda-skrifter?Kan ju komma upp med en massa fler frågor men dessa får räcka denna gång. Väntar med spänning på dina svar. Hänvisa inte till div. annat som finns på nätet utan svara med dina egna ord och kortfattat så att vi vanliga knäppskallar förstår. För att få alla att förstå Guds existens, borde inte DET vara ett mål för vår Kvinna GUD?Mvh, AN

Gilla

Varför strålning finns?För att Gud inte uppmuntrar att vi med mekaniska medel försöker ta oss till andra himlakroppa!Varför dinosaurierna dog ut?Det dör ju ut hundratals med arter varje år, så vad är så konstigt med att just dinosaurierna dog ut?Katastrofer sker, och arter dör ut, naturligt!Vedavyasa, en avatar av Gud, nedtecknade Veda-skrifterna!Gud skänkte oss vår gudagivna fria vilja, och vi rebeller härnere i den materiella världen valde att vända Gud ryggen, så Han låter oss leva här i denmateriella världen, eftersom det är vår önskan…men märker Han att du blir allvarlig i andligt liv, så kommer Han att skicka dig vägledning (som nu), så att du hittar Hem till vår Herre igen!

Gilla

”I så fall ska ju inte heller Big Bang få kallas för vetenskap, med tanke på att det inte finns några som helst observationer kring att universum skulle ha trollat fram sig från tomma intet…”Nu börjar jag undra om du läser mina inlägg innan du svarar…Nu tar vi det långsamt:1: ”Big Bang” är namnet på den teorin som beskriver hur universum expanderar. Den behandlar endast universum en plank-tid efter att expansionen startade. 2: Vi vet inte vad som orsakade expansionen. Det finns ett flertal hypoteser med inte tillräckligt bevis för någon. ”Expansion?Och vad orsakade er expansion, om inte just denna hokuspokus-explosion?”VI VET INTE! Utgångspunkten i vetenskap är att men inte vet allt. Vad hade vetenskapen fyllt för syfte om vi visste allt?

Gilla

1. Om man negligerar kausaliteten, så är det bara fråga om pseudovetenskap!Flummandet kring plank-tiden är bara fantasifulla teorier, utan några som helst konkreta bevis!2. Om du inte vet vad som orsakade din expansion, hur kan du då avfärda hokuspokus-explosionen?Du vet ju inte…

Gilla

”1. Om man negligerar kausaliteten, så är det bara fråga om pseudovetenskap!”Nej! Big bang teorin har lika lite med orsaken till expansionen att göra som evolutionsteorin, gravitationsteorin eller relativitetsteorin. Det som att säga att gravitations teorin är felaktig efter som att den inte behandlar hur bakterier växer!”Flummandet kring plank-tiden är bara fantasifulla teorier, utan några som helst konkreta bevis!”Vad jag vet rör det sig bara än så länge om hypoteser, inga teorier, än. Vem vet, kanske det klarnar när de kör igång LHC nere i Frankrike?http://en.wikipedia.org/wiki/Planck_epoch”2. Om du inte vet vad som orsakade din expansion, hur kan du då avfärda hokuspokus-explosionen?Du vet ju inte…”Det kan jag inte. I vetenskap kan man aldrig säga något med 100% säkerhet. Det innebär också att man aldrig kan avfärda något med 100% säkerhet. Men vad har det för betydelse?I slutändan vill jag bara att du ska förstå vad du pratar om!

Gilla

Men Big Bang teorin talar om att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet…utan att några som helst bevis föreligger för detta flum!Men om du nu inte själv vet hur allting började, hur kan du då så kategoriskt avfärda att det startade med denna mytomspunna hokuspokus-explosion, som många ateister vill tro…?

Gilla

Om du tycker att big bang är hokuspokus och inget kan trolla fram sig själv från ingenting så är väl kristendomen och gud minst lika mycket hokuspokus. Var kommer gud ifrån då? ”Vem vann över vinnaren” är inte samma sak. ”Vem födde vinnaren” är mer korrekt, och svaret är då hans mor.Det vi ser som universum och allting kanske startade med ett BANG. Men det betyder heller inte att det inte fanns något innan eller att det inte finns någonting utanför. Hur ska vi kunna veta det?Och ordningen du pratar om kom inte med ett bang, den har i så fall sakta… MYCKET långsamt vuxit fram ur kaoset som smällen orsakade. Ur kaos föds ordning.Ingenting har trollas fram och ingenting i bigbang teorin talar om magi. Däremot i kristendomen finns det gott om magi, här går man på vatten, trollar fram fisk och bröd. Snacka om trollkonstnärer.Jag håller med om att ingenting kan skapas från ingenting. Alltså fanns enligt min egen åsikt någonting innan Big Bang. Kanske bara neutroner och protner. De kollederar och skapar en explotion som i sin tur skapar nya ämnen osv. Det kan ha vart många explotioner, kanske inte bara en stor smäll.Angående att återskapa Big Bang:http://www.nytimes.com/2007/02/08/science/08cnd-collider.html?ex=1328590800&en=9b3528d1bc5ac78b&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rssDu snackar mycket om hur löjligt det låter medan du förklarar gud som självklar utan några hållbara argument för hans existens… HÅLLBARA!Personligen tror jag inte på magi.

Gilla

Gud är lika EVIG som vi själar, vi minigudar!För oss andevarelser finns ingen början eller något slut, eftersom vi inte är bundna av tiden, då vi tillhör den eviga andliga dimensionen!Ordning växer fram av sig själv från kaos?Snicksnack!Utan någon inbyggd information, utan någon intelligent styrning, kan det aldrig växa fram någon ordning från ett kaos!Säger ju sig självt!Var kom neutronerna och protonerna ifrån?Var kom livet ifrån?BIG BANG numera anses vara en FÖRÅLDRAD TEORI:http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5052337.ab

Gilla

Universum är inte alls exakt kalibrerat. Varför tror du det?Kometer och skrot kolliderar hela tiden. Det finns inte liv på någon annan planet i närheten eftersom att förhållandena inte är dugliga. Hade det varit exakt så hade väl alla planeter kunnat ha liv?av alla miljarders miljarder planeter så finns liv på en vad vi vet, möjligen ett fåtal till. Så oddsen är ju gaska bra på att förhållandena ska stämma nånstans, eftersom det finns så många. Men perfekt? nä du.

Gilla

Universum är visst exakt kalibrerat!Och vem kalibrerade?Givetvis allas vår Intelligente Designer, vår Intelligente Skapare!Det finns visst liv på alla planeter, bara det att vi med våra sinnen här bara uppfattar en ytterst ytterst liten bråkdel av alla frekvenser!

Gilla

”Men Big Bang teorin talar om att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet…utan att några som helst bevis föreligger för detta flum!”Big Bang teorin omsluter inte händelseförloppen innan universums skapelse utan från och med bråkdelen av en sekund efter. Alltså ger inte teorin i sig någon förklaring till var universum kommer ifrån. Det finns många olika hypoteser för just det området, men dessa har inget med den själva big bang teorin att göra. Svårt att förstå?”Men om du nu inte själv vet hur allting började, hur kan du då så kategoriskt avfärda att det startade med denna mytomspunna hokuspokus-explosion, som många ateister vill tro…?”Var och varje person granskar och läser de bevis och underlag han har framför sig. Genom att använda alla sina egenskaper och färdigheter samt kunskap så beräknar han efter sina valmöjligheter hur stor sannolikheten är för att exempelvis olika sorters teorier ska stämma. Denna person du pratat med kanske inte finner att exempelvis Alan Guth´s hypotes rörande vakuumfält stämmer. Han finner den helt enkelt inte trolig baserad på de kunskaper han har. Det är inget fel med det. Det är med samma procedur som vi avfärdar din förklaring. Förklaringen att ”Gud” gjorde det.

Gilla

En teori som endast tar hänsyn till ett ”efter”, och negligerar ett ”före”, är endast fråga om pseudovetenskap!

Gilla

”En teori som endast tar hänsyn till ett ”efter”, och negligerar ett ”före”, är endast fråga om pseudovetenskap!”Nej, där har du fel! Exempel: Cellteorin förklara inte varför/hur celler kom till, bara hur liv är uppbyggt.Atomteorin förklara inte var atomer kommer ifrån, bara att allt är uppbyggt av atomer.Big bang förklara inte varför universum expanderar, bara att och hur det gör det.”Ordning växer fram av sig själv från kaos?Snicksnack!”Låt oss titta på en kristall. Vanligt koksalt består av natrium- (Na+) och klorjoner (Cl-). Dessa sitter i perfekta rader, varannan Na och varannan Cl. Du kan själv observera när ”ordning växer fram ur kaos” genom att först lösa salt i vatten och sedan låta vattnet avdunsta.I 58 gram koksalt finns det 6,022*10^23 Na och 6,022*10^23 Cl atomer. Det innebär att det är 1 på 2^602200000000000000000000 att alla atomerna sätter sig på rätt plats (-Na-Cl-Na-Cl- osv). Hur kan då denna ordning uppkomma ur det kaos som är salt löst i vatten? Hur kan dessa näst in till omöjligt osannolika molekyler formas på en daglig basis? Kanske är det någon saltgud som styr atomerna rätt? Kanske är det en del av en allsmäktig guds plan för universum?Eller så är det bara så att de sitter som de gör för att utjämna en obalans i antal elektroner och protoner…

Gilla

Herren finns i vareviga atom!Med andra ord inget konstigt alls med den fantastiska ordningen även i mikrokosmos!

Gilla

GudGudGud, det är bara Gud som kunnat skapa denna underbart, fantastiskt, vackra värld… Varför ens Big Bang? Jag förstår inte. Det är bara Gud, våran Skapare som kunnat göra nåt sånt här!

Gilla

Ja, visst är det sjukt ologiskt att tro att världen skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och sprängt sig själv i småbitar likt en självmordsbombare… 🙂

Gilla

Tiden måste ha en början och därför också ha ett slut; eftersom mängden energi som krävs för att arbeta i ett isolerat system alltid kommer att minska. Universum är underkastad denna lag alltså kan tiden inte vara oändlig.Det första problemet som teister har är att de tror att det måste ha varit en tid då det inte fanns någonting, detta är inte fallet. Det fanns aldrig en tid då det inte fanns något, därför kom inte allting från ingenting. Före tiden, då tiden inte hade börjat än, fanns det ingenting därför kan inget ha orsakat Big Bang, och därför kan gud inte finnas, för ingenting kan ha funnits före tiden fanns. Och det är därför vi säger att någonting skapade allting eftersom när tiden började så existerade materia samtidigt eftersom det är rörelse av materia som skapar tid.Det andra problemet är att om allting kräver en orsak så måste gud också kräva en orsak;en gud som skapade honom, en gud som skapade den gud som skapade gud etc. i oändlighet, om teisternas påstående var giltigt skulle det skapa super-polytheism i oändlighet vilket inte är troligt eftersom vi då aldrig skulle komma till början och vi skulle aldrig komma till nuet. Om gud existerade utanför detta universum så skulle han inte kunna interagera med denna värld. Om tiden är ändlig så kan inte gud vara oändlig.Detta lämnar oss med bara en enda möjlighet: universum existerade från det första ögonblicket av tid, och gud kan inte existera.

Gilla

Var kom materien ifrån?Hmm…

Gilla

Kul att du litar på vetenskapen när du tycker att den städjer din tro, inte annars.

Gilla

Big Bluff och emolutionen har ingenting med vetenskap att göra, bara PSEUDO-vetenskap!

Gilla

Sluta slösa er tid med skitsnack, alla svar finns i Koranen. (Islam) 😉

Gilla

Finns det några svar i andra heliga skrifter?

Gilla

”En teori som endast tar hänsyn till ett ‘efter’, och negligerar ett ‘före’, är endast fråga om pseudovetenskap!”Kemin – läran om materia – förklarar inte var all materia kom ifrån.Är kemi pseudovetenskap?

Gilla

Kemi handlar bara om grundämnens och kemiska föreningars uppbyggnad och egenskaper samt deras reaktioner med varandra.Big Bluff däremot är bara pseudovetenskap eftersom att den UTGÅR ifrån att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare…Precis som emolutionen också är pseudovetenskap, den UTGÅR ifrån att Livet uppstod ur livlös materia…

Gilla

Jag skapade en tråd på fb för diskussion av denna sida, men den blev låst. Istället kopierar jag inlägget hit, så får du gärna kommentera det.Flera av dessa motargument grundar sig i en dålig förståelse för oändligheter. På hans blogg finns förklaringar till alla dessa punkter, och jag skulle säga att punkt 3, 4, 6, 7 och i liten mån 1 enbart är oförståelse av oändligheter.Punkt 3:”Därmed fallerar också teorin kring att bakgrundsstrålningen skulle bevisa Big Bang, då man i en oändlig rymd överhuvudtaget inte kan hitta någon riktning mot ett centrum…”Det är inga som helst problem att hitta mittpunkter i oändligheter. Titta bara på nollan på tallinjen. Du kan gå hur långt som helst åt båda hållen, och nollan är i mitten.”Till sist, hur kan det finnas en expansionspunkt, utan något rum?Finns det en punkt, måste det givetvis även finnas rum för denna punkt!”Rent definitionsmässigt har en punkt ingen utsträckning, och är det enda objekt som kan existera i ett nolldimensionellt ”rum” vilket borde kunna kallas ett icke-rum.Punkt 4:”Om man försöker slingra sig undan den besvärande frågeställningen genom att påstå att punkten skulle ha funnits i en evighet innan den fiktiva smällen, så har man gjort bort sig rejält, med tanke på att smällen då aldrig överhuvudtaget ens skulle ha kunnat inträffa, eftersom det skulle ta en evighet av tid att ens ta sig fram till smällen…”Får man oändligt lång tid på sig inträffar saker som tar oändligt lång tid att hända. Vad är problemet?”Dessutom borde ju då punkten finnas även idag, eftersom det som är evigt även måste inbegripa framtiden; evigheten har nämligen vare sig någon begynnelse eller något slut!”Också helt fel. Det är inget som helst problem att tänka sig oändligheter som saknar början eller slut. Ta de positiva heltalen som exempel. De har ett väldefinerat första tal och det är ett. Trots det finns det ett oändligt antal positiva tal. Likadant kan man göra med de negativa heltalen som slutar med minus ett. Dock kan det vara svårare att tänka sig oändligheter som saknar både början och slut, även om det också går. Punkt 6:”Singulariteten (”punkten”) är en matematisk och praktisk omöjlighet; man kan vare sig räkna på eller föreställa sig en OÄNDLIGT LITEN punkt med en OÄNDLIGT STOR tyngdkraft!”Jodå! Det är sådant man har gränsvärden till.Punkt 7:”Det är OMÖJLIGT att den fiktiva ”punkten” överhuvudtaget skulle ha kunnat RUBBAS, med tanke på att den sägs ha haft en oändlig täthet; oändligt stor densitet och tyngdkraft…vilket ju absolut ingenting kan rubba!”Det enda som krävs är en oändligt stor kraft.

Gilla

Punkt 3:På tallinjen finns inget oändligt tal, varför nollan inte kan sägas vara i mitten!Allt som finns, måste ha en utsträckning, alltså kan inte icke-rummet finnas!Punkt 4:Problemet är att man aldrig kan röra sig framåt i en tid, som saknar en början…utan en början, inga senare händelser!Alltså ingen Big Bang!Men om punkten (det som de Big Bang-troende anser small av) inte har någon början eller slut, varför finns då inte denna punkt även nu idag?Punkt 6:So sagt, en praktisk omöjlighet!Punkt 7:Och varifrån skulle denna oändliga kraft ha uppenbarat sig ifrån?

Gilla

Alltså, varje gång du använder uttrycket ”Big Bluff” så framstår du mer och mer som en 5:åring. Jag förstår att du själv tycker att du var riktigt fyndig när du kom på uttrycket, men ärligt talat. Att någon ens kan ta dig på allvar och diskutera med dig är för mig en gåta.Sen om det var gud eller djävulen eller big bang som skapade universum skiter jag högaktningsfullt i.Hoppas du blir lycklig i ”efterlivet”, personligen tycker jag det räcker med det liv jag lever nu. Men jag är å andra sidan inte så ”hagalen”.Med all vänlighet

Gilla

Mattias,Man ska väl kalla saker vid vad dess rätta namn?Big Bang är ju bara en Bluff-teori, en hokuspokus-teori, har ju ingenting med verklligheten att göra!Hagalen?Det ingår ju i vår natur som själar att vara eviga!Bevisas ju redan i detta liv, med tanke på att alla våra kroppsceller byts ut med jämna mellanrum, medan vårt jag/medvetandet består oförändrad genom alla dessa kroppsliga förändringar!Vi själar påverkas inte av tidens tand, av den relativa rumtiden!Varför?Jo, eftersom vi tillhör den andliga dimensionen, i och med att vi består av den medvetna levande andliga energin, till skillnad mot våra jordiska stofthyddor, som till hör den omedvetna livlösa materiella energin!Allt gott, i detta liv och i ditt nästa

Gilla

Men dess rätta namn är Big-Bang-teorin, att du sen tycker/vet att det är en bluff framgår ju ganska tydligt ändå.Och hur en teori kan vara en bluff förstår inte jag, det är ju just en teori, inte en sanning. Du kan ju tycka den är idiotisk och korkad om du vill men det är ju inte riktigt samma sak. Du kallar i princip någon lögnare bara för att dem inte tycker som du. Lite som en 5-åring.”Hagalen?”Ha ha, det kanske bara är här i Skåne man säger så?Hagalen = någon som aldrig är nöjd, vill ha mer hela tiden.Jag är nöjd med det livet jag har och har inget behov/vilja att finnas för evigt. Faktum är att jag skulle tycka att det va lite jobbigt. Trevlig helg nu Snillet 🙂

Gilla

Man måste få kalla en spade för spade… :-)Grejen är den att det inte alls är jobbigt att leva i den andliga världen, eftersom där inget finns som gör det jobbigt att leva, inga tråkigheter, ingenting som får en att känna att det är jobbigt!Här i den materiella världen däremot finns det mycket som får en att känna det jobbigt…sjukdomar, lidande, åldrande, kriminalitet, kronofogdar, fängelsestraff, tortyr, eldsvådor, tsunamis, jordbävningar, terrorattentat, fästingbett, svininfluensan, osv, osv…Trevlig helg, Mattias!

Gilla

Snillet: du måste nog ha rekordet i långa inlägg nu, prata med AB, de kanske har ett pris till dig. 😉

Gilla

Det skulle verkligen vara en överraskning… 🙂

Gilla

”På tallinjen finns inget oändligt tal, varför nollan inte kan sägas vara i mitten!”Nej det är helt riktigt att det inte finns något oändligt tal på tallinjen, men det behövs inte för att tallinjen ska vara oändligt stor. Det här är ytterligare ett exempel på din oförståelse av oändligheter. För enkelhetens skull kan vi titta enbart på de positiva heltalen. Välj ut ett fullständigt godtyckligt tal, och vips du kan ALLTID hitta ett större tal. Det finns dessutom ingen gräns för hur mycket större tal.”Allt som finns, måste ha en utsträckning, alltså kan inte icke-rummet finnas!”Logiskt trams. Det gäller i den verklighet vi kan uppleva med våra sinnen, men det bevisar ingenting. En boll kan existera i ett tredimensionellt rum, en cirkel i ett tvådimensionellt, en linje i ett endimensionellt och en punkt slutligen i ett nolldimensionellt rum. För övrigt undrar jag vilken utsträckning en själ har.”Problemet är att man aldrig kan röra sig framåt i en tid, som saknar en början…utan en början, inga senare händelser!”Tramsigt spekulerande. Vad vet du om det egentligen? Bara för att en tid utan början går utanför din (och min) föreställningsvärld betyder det inte att det inte kan vara så. Det behöver väl inte vara konstigare än att det saknas slut?”Men om punkten (det som de Big Bang-troende anser small av) inte har någon början eller slut, varför finns då inte denna punkt även nu idag?”Var i teorin nämns att den inte skulle ha något slut?”So sagt, en praktisk omöjlighet!”Ytterligare ett exempel på när du i princip säger ”Jag förstår inte hur det skulle kunna vara så här, så det måste vara falskt.””Och varifrån skulle denna oändliga kraft ha uppenbarat sig ifrån?”Ingen aning.För övrigt fick jag en fundering i huvdet just nu. Singulariteten hade ingen utsträckning i vare sig de rumsliga dimensionerna eller tidsdimensionen, utan den fanns enbart i den andliga dimensionen, men vid big bang hände något som fick den att komma ut i rumtiden. Vad tror du om det?

Gilla

Som sagt Patrik, det finns inget oändligt i denna materiella värld, bara teoretiska resonemang du för…varför 0:an aldrig kan hamna i mitten!Nolldimensionellt rum?Återigen bara teori…man kan inte tala om rum och noll-dimensionellt i samma mening!Eftersom själen/anden/jaget består av den medvetna levande andliga energin, absolut energi, så kan man inte tala om utsträckning i rummet, åtminstone inte i vårt relativa rum, här i den materiella världen.Som jag nämnde tidigare, så finns det ingenting oändligt i denna materiella värld. Vi lever i den relativa världen, där allting kan mätas, ävenså tiden, vilket innebär att tiden har en början och ett slut i denna värld. Den tid du syftar på, utan början och utan slut, den oändliga, den absoluta, finns endast i den andliga världen, där evig nutid råder, eftersom tiden där inte har någon början eller slut, och därför inte går att mäta!Om någonting saknar en början, så saknar det även ett slut, vilket endast kan gälla den andliga energins manifestationer!Här i den materiella världen kan ingenting sakna en början, eftersom allting här är relativt och ändligt!Big Bang har aldrig ens hänt, vilket vi får en mycket bra förklaring till i videon längst ner på mitt senaste blogginlägg här:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/01/big-bang-teorin-overnaturlig-teori-big-bang-teorin-mer-overnaturlig-an-de-religiosas-gud-1

Gilla

”Som sagt Patrik, det finns inget oändligt i denna materiella värld, bara teoretiska resonemang du för…varför 0:an aldrig kan hamna i mitten!”Varför flummar du mellan den teoretiska och praktiska världen? Koncentrera dig på en i taget. Först pratar du om att det inte går att beskriva teoretiskt. Sen när jag visar att det går så pratar du istället om problemen mellan det teoretiska och det praktiska.Jag har två frågor här.1) Du säger att det inte finns något oändligt. Motivering?2) Det här är enligt dig ett bevis mot Big bang. Vad i Big bang säger att universum är oändligt?”Återigen bara teori…man kan inte tala om rum och noll-dimensionellt i samma mening!”Motivering tack!”Som jag nämnde tidigare, så finns det ingenting oändligt i denna…”Detta betraktar jag som trams tills dess du motiverat det.”Om någonting saknar en början, så saknar det även ett slut, vilket endast kan gälla den andliga energins manifestationer!”Fel! Två fel på en gång! Eller i alla fall ett fel och något omotiverat.Motivera varför något utan början saknar slut. Och framför allt; motivera den där satans andliga energin. Vad är det? Vad övertygar dig om dess existens?”Här i den materiella världen kan ingenting sakna en början, eftersom allting här är relativt och ändligt!”Med risk för att verka tjatig; motivering!För övrigt kan jag ge dig exempel på saker som saknar början och slut, men ändå är ändliga.

Gilla

1) Oändlighet och evighet finns, i den andliga dimensionen!2) Jag fick en uppfattning att du ansåg att universum saknar gränser i tid och rum.Så fort det finns rum, så måste det finnas någon dimension, annars skulle ju rummet omöjligt kunna finnas!Om något inte har någon början så måste det ha funnits i all evighet, dvs obunden av tiden, vilket innebär att det då inte heller kan ha något slut, för om något har ett slut, så är det bundet av tiden!Andliga energin har diametralt motsatta egenskaper till den materiella energin…Andlig energi = Evig manifestation, medveten och källa till lyckaMateriell energi = Temporär manifestation, omedveten och källa till lidandeVåra kroppar består av den omedvetna materiella energin, medan vårt jag/själen består av den medvetna andliga energin, energin som lämnar kroppen vid dödsögonblicket.Ge oss exempel på saker som saknar början och slut, men ändå är ändliga.

Gilla

-Problemet för oss är egentligen inte guds eller icke-guds existens – det kan inför det stilla sinnet kvitta lika – utan det flum som ni religiösa av olika kulör vill få oss att apa efter.

Gilla

Ge oss nåt exempel, tack!

Gilla

”1) Oändlighet och evighet finns, i den andliga dimensionen!”Undviker du medvetet det som åsyftas? Du säger att oändligheter inte existerar i vår fyrdimensionella rumtid. Motivering?”2) Jag fick en uppfattning att du ansåg att universum saknar gränser i tid och rum.”Fyra av dina ”bevis” mot Big bang bygger på att oändligheter inte existerar i den verkliga världen. Om du inte anser att Big bang pratar om oändligheter kan du ju stryka de motargumenten.”Om något inte har någon början så måste det ha funnits i all evighet, dvs obunden av tiden, vilket innebär att det då inte heller kan ha något slut, för om något har ett slut, så är det bundet av tiden!”En alternativ tolkning är att det är bundet av en oändlig tid.Ett exempel på något som saknar början och slut, men ändå är ändligt är följden av alla rationella tal som är större än noll och mindre än ett.Du säger att denna andliga energi lämnar oss vid dödsögonblicket. Detta tolkar jag som att den energin trots allt kan interagera med vår rumtid. Skulle inte denna energi kunna utlösa ett Big bang?

Gilla

1) Vår fyrdimensionella rumtid är relativ, och allting relativt är ändligt!2) Med den ”verkliga” världen, syftar du på den materiella eller den andliga?Oändligheten är fri, finns inget som binder oändligheten.0-1 Börjar vid 0, slutar vid 1Det är inte den andliga energin (jaget) som lämnar oss, utan det är vi (jaget) som lämnar den materiella energin (kroppen)!Varför tror du att vår graciöse konstnärligt lagda Skapare, skulle begagna sig av råbarkade al-Qaida-metoder som smällar, explosioner och kollisioner för att designa och konstruera vårt fantastiska universum?Ja, vår evige Skapare (bestående av andlig energi) aktiverade vår relativa rumtid och delegerade uppgiften att designa och konstruera alla himlakroppar åt skaparguden Brahma, den sekundäre skaparen!

Gilla

”Flummigare än magi till och med” Men hallå i luren Snillet! Vad sitter du nu och häver ur dig? 🙂 Vad är det för flummigt med magi nu då om jag får fråga? Jag tycker inte det är det minsta flummigt alls.

Gilla

Håller med dig!Tog det bara som ett argument åt de som inte tror på magi, som förlöjligar magi… 🙂

Gilla

portolanseglaren: Du kan väl inte dra alla religiösa över en kam? Det är ju absurt. Alla religiösa tror ju på olika saker för sjutton. Jag är nåt alldeles fasligt religiös men är en ”evolutionsanhängare” ändå.

Gilla

Patrik: ”Du säger att denna andliga energi lämnar oss vid dödsögonblicket. Detta tolkar jag som att den energin trots allt kan interagera med vår rumtid. Skulle inte denna energi kunna utlösa ett Big bang?”Du det var en intressant teori som jag nog inte stött på förut! Varför har jag inte det? Hmm. Tack för den tanken, den måste jag absolut utforska mera! 🙂

Gilla

”1) Vår fyrdimensionella rumtid är relativ, och allting relativt är ändligt!”Varför då?”2) Med den ”verkliga” världen, syftar du på den materiella eller den andliga?”Det är ganska uppenbart att jag är av uppfattningen att den materiella världen är den verkliga världen.”Oändligheten är fri, finns inget som binder oändligheten.”Jag börjar tröttna, och det är väl ditt mål antar jag. Ärligt talat. Kan du sluta upp med att bara kasta ur dig flummiga formuleringar utan att motivera dem. Förklara för folk som inte har en aning om dina andliga energier. Jag kan lika lite om dem, som du verkar kunna om högre matematik.”0-1 Börjar vid 0, slutar vid 1″Du missade det faktum att den inte börjar vid noll, och inte slutar vid ett. Följden skulle innehålla alla tal som är större en noll och mindre än ett, men inte noll eller ett. Detta gör att oavsett vilket tal du väljer i mängden, så kan du hitta ett tal som är större eller mindre, som också det är större än noll och mindre än ett. För övrigt klagar du på att Big bang inte förklarar hur singulariteten har kommit till, och hur den smällde. Nej det är helt riktigt, och det är inget konstigt med det. Gravitationsteorin förklarar inte varifrån den kraften kommer heller.”5. Den uppdiktade smällen måste ha orsakats av någon/t!”Big bang förnekar inte någon gud på något sätt. Den gäller helt enkelt från strax efter smällen. Vad som händer före förklarar den inte, och försöker inte göra det heller. Det gör den dock inte ovetenskaplig.”8. Egenskaper i verkan (universum), måste även finnas i dess Orsak!”Jasså? Kan du ge en vetenskaplig förklaring på detta ”faktum”?Återigen. Big bang, förnekar inte Guds existens, men behöver inte heller Gud för att förklara det den ska förklara.”9. Rödförskjutningen motsäger Big Bang! Universum expanderar inte!”Det här är nog ditt enda vetenskapliga argument. Jag har inte kontrollerat sanningshalten i det, men det här skulle möjligtvis kunna ha lite substans. Grattis.”10. Materiens extremt ojämna fördelning motsäger Big Bang!”Analogi med fjärilseffekten. Det räcker med en enda liten liten ojämnhet för att kaos ska kunna uppstå. Big bang säger heller ingenting att partiklarna for iväg helt jämnt.”11. Termodynamikens 2:a lag om entropin motsäger Big Bang!”Snyggt försök, men det håller inte. Ingenting i termodynamikens andra lag säger något om att entropin inte kan öka lokalt. Jag hoppas också att du inte förväxlar entropi med entropi inom någon annan gren än fysik. Så, kan du inte förklara lite mer utförligt hur entropin minskar?”12. Bortflyende informationslösa partiklar kan aldrig bilda himlakroppar!”Helt fel, och mycket enkelt att exemplifiera matematiskt. Och här talar vi inte ens om oändligheter.”13. Stendöd materia kan inte organisera sig själv överhuvudtaget!”Återigen så förnekar inte Big bang en gud. För övrigt är inte solsystemet så perfekt som du verkar tro. Himlakroppar krockar ganska ofta, och man har sett ganska tydliga tecken på att Saturnus ringar kommer just ifrån månar som har krockat.”14. Big Bang-teorin är vare sig duplicerbar eller falsifierbar!”Intressant filosofiskt argument, men av föga vetenskapligt värde. Det verkar förutsätta att medvetandet är något högre än vår fysiska värld.”15. IQ-befriade smällar och explosioner kan inte skapa ordning och lagar!”Om en människa kastar en tärning för att undersöka slumpen, så är det ogiltigt för att människan besitter intelligens och således inte kan utföra slumpmässiga försök? Bah!Hur som helst så kan du krympa ner din lista till två argument. Det är nämligen bara 9 och 11 som är vetenskapliga.Sedan undrar jag fortfarande om du anser att Big bang pratar om ett oändligt stort universum.

Gilla

1. Det oändliga kan inte vara relativt, eftersom oändligheten saknar begränsningar! Oändligheten finns bara i den andliga världen.2. Materiella världen verklig?Men den finns ju inte längre om ett antal miljarder år, så hur kan du kalla den för verklig?3. Oändligheten är fri, finns inget som binder oändligheten. Behövs inga innebördsförklaringar.4. ”Ett exempel på något som saknar början och slut, men ändå är ändligt är följden av alla rationella tal som är större än noll och mindre än ett.”Ändligt?Om du ständigt kan hitta större eller mindre tal, hur kan du säga att det då är ändligt?Var kommer gravitationen ifrån?5. Innan teorin börjar snacka om ”strax efter smällen”, så vore det på sin plats att den först bevisar ”smällen”…8. ORSAKEN MÅSTE VARA STÖRRE ÄN VERKAN!Verkan kan aldrig bli större än orsaken! Vi tar detta som ett exempel: En flod kan inte stiga högre än sin egen källa! Vilket vetenskapen lär ut!10. Som sagt, den extrema ojämnheten, motsäger en Big Bang…11. Utan någon inbyggd information som skulle kunna styra utvecklingen, så borde kaoset efter den fiktiva explosionen bara öka, och inte som propagandan förtäljer, att materien helt utan information började organisera sig själv till mer och mer komplexa system.12. Det hade inte funnits en chans att partiklarna hade kunnat ändra riktning eller att gravitationen hade kunnat fånga in den bortflyende materian, och därmed är det omöjligt att det hade kunnat bildas några himlakroppar överhuvudtaget!14. Medvetandet är de facto grunden till vår fysiska värld.15. Herr Slumpen är bara en myt!Om Big Bang-förespråkarna pratar om ett oändligt stort universum?Mig veterligt finns det inget samförstånd i den frågan.

Gilla

Jag glömde en sak”Det är inte den andliga energin (jaget) som lämnar oss, utan det är vi (jaget) som lämnar den materiella energin (kroppen)!”Det är strunt samma ur ett fysikaliskt perspektiv. Är detta ytterligare ett exempel på att du försöker trötta ut mig genom att medvetet undvika det jag frågar efter? Den viktiga frågan var huruvida den andliga energin kan interagera med den materiella.

Gilla

Jaget/själen – den andliga energin – interagerar med den materiella energin, via Överjaget/Översjälen, som kontrollerar och sanktionerar den materiella energins rörelser.Jaget/själen önskar något, och Översjälen uppfyller dessa själens önskningar, om de sammanfaller med själens specifika karma.

Gilla

Du brukar vara snabb på att svara. Hur kommer det sig att du helt plötsligt slutade svara? Om det är för mycket att svara på kan du ju ta det bit för bit.

Gilla

Jag har ca 50 aktiva trådar att bevaka, så det är lätt hänt att jag missar någon där någon lagt till nån kommentar…tar dem senare idag, har annat att göra just nu.

Gilla

Jag måste bara fråga varför du har med argumenten 1, 2, 4, 5, 6, och 7.

Gilla

Därför att dessa argument är väldigt kritiska för Big Bang-teorins trovärdighet!

Gilla

Jag ställde en fråga. Kan jag få svar på den tack?Anledningen till att jag frågar är att de argumenten handlar om vad som hände innan smällen. Big bang teorin har inte för avsikt att förklara vad som hände innan smällen. Den förklarar inte ens vad som händer precis när det smäller, utan den börjar strax efter.

Gilla

Då är inte Big Bang någon vetenskaplig teori, om den negligerar kausalitetsprincipen…

Gilla

De argumenten aer inte alls relevanta foer trovaerdigheten. Vad du verkar ha missat aer att vetenskapen inte foersoeker foerklara varfoer saker sker, utan bara hur. Om du sen tycker att det aer en fundamental brist i vetenskapen saa faar det staa foer dig. Big bang teorin ignorerar ingen kausalitet alls, men den ger inget svar paa varfoer smaellen kom till. Visserligen vill vael vi alla ha svar paa det, men att big bang inte foerklarar det aer ingen brist. Det aer inte konstigare aen att evolutionsteorin inte foerklarar hur livet uppstod. Den beskriver bara vad som haende sen.Gravitationsteorin foerklarar inte varifraan kraften kommer ifraan, utan bara hur den fungerar.Termodynamiken foerklarar inte hur energi har kommit till, utan bara hur den beter sig naer den vael existerar.Det lustiga aer att du foersoeker faa det till att Big bang verkar foerutsaetta att det inte finns naagon gud. Det aer helt fel.

Gilla

Big Bang-teorin ger inget svar på varför smällen kom till?Den ger inte ens svar på att smällen ens någonsin ägt rum…man bara ANTAR det…

Gilla

Nej, rent tekniskt är det inte det man antar. Det man har gjort är att räkna bakåt, och man tror (inte antar) att precis vid smällen (om det nu var någon sådan) bryter naturlagarna ihop.Men vad som egentligen hände under själva ”smällen” och innan den lämnar den helt öppet för andra teorier.Så visst är det önskvärt att kunna förklara detta, men det försöker som sagt inte Big bang, och den antar heller ingenting om det.Så nu undrar jag varför du fortfarande anser att 1, 2, 4, 5, 6, och 7 är giltiga argument mot själva teorin.Med din logik kan man nämligen ”bevisa” att minus ett är lika med ett.

Gilla

Naturlagarna bryter ihop vid den fiktiva smällen?1. När uppstod naturlagarna?2. Vem gav oss naturlagarna?1, 2, 4, 5, 6, och 7är alla giltiga argument emot denna kvasi-teori, eftersom de visar på det ologiska med den uppdiktade smällen…

Gilla

Förstår du alls vad jag skriver?1) Ingen aning. Big bang teorin ger inte något svar på det. Det enda svaret Big bang teorin möjligtvis skulle kunna ge är:Någon gång innan tiden t=0 plus en planchtid.Tiden t=0 är tiden då smällen ägde rum, om det nu alls var en smäll.2) Ingen aning. Big bang teorin ger inte något svar på det. Gud kanske?1, 2, 4, 5, 6, och 7 är alla ogiltiga argument eftersom de handlar om vad som hände då tiden t < 0. Dessutom hittar jag i 1, 2, 6 och 7 exempel på att du påstår att Big bang teorin säger något den inte säger.Men ok, du verkar förblindad av ditt eget geni så jag tar och ställer en annan fråga istället.På vilket sätt är argument 8 giltigt? Big bang teorin säger ingenting om att det inte skulle finnas en skapare.

Gilla

Big Bang-teorin säger att det absolut inte fanns någonting innan den fiktiva smällen, vilket ju innebär att inte ens Gud kan ha funnits…

Gilla

Äntligen!Tack Leif och Karl för förtydlingar. Mina utsvävningar är egentligen onödiga, eftersom de flesta av dem handlar om vad som hände precis vid smällen.1,3) Det beror ju på vad du menar med begränsad. Och hur förklarar du att det finns olika stora oändligheter?2) Jag känner inte till någon annan värld än den du kallar materiella. Jag tror inte på någon andlig dimension. Dessutom är det inte relevant för diskussionen. Poängen var att Big bang inte talar om några oändligheter, vilket du påstår att den gör.4) Jag kan gå med på att ”ändlig” var fel ord för att beskriva den följden. Jag släpper det exemplet.5) Kanske det, men nu gör den inte det.8) Jag är inte alls med på hur du menar. Det jag behöver först är en klar definition av egenskap. Det du skriver är väldigt luddigt.10) Och vad fan menar du med detta?11) Jag bad om en redogörelse för hur entropin i universum minskar. Inte en massa flum. Information har inte med entropi att göra i fysisk mening.12) Vad i helvete pysslar du med? Det där står redan i det argumentet jag argumenterar emot. Varför upprepar du bara det?14,15) Metafysik. Orkar inte diskutera.Jag frågade inte om Big bang-förespråkarna anser att universum är oändligt stort. Jag frågade om du anser att själva Big bang-teorin säger det.

Gilla

1,3) Begränsad innebär att det finns en gräns.2) Utan ande, ingen materia. Materien är andens motsats!8) Egenskaper =Kvaliteter, karaktärsdrag, personlighet10) Att om Big Bang var sann, så skulle inte materien uppträda extremt ojämnt i världsrymden11) Termodynamikens 2:a lag14, 15) vad är det för fel på metafysiken?Vem definierar den ”sanna” Big Bang-teorin?

Gilla

Du frågade var gravitationen kommer ifrån. Jag vet inte. Varför frågar du? Varför frågar du mig?

Gilla

Ville bara höra din åsikt…

Gilla

Det enda vi får av dig är fler citat från gamla böcker och hopklipp från material din sekt tillhandahåller. Du vet faktiskt inte ens vad en ateist är…

Gilla

Ateist = Gudsförnekare

Gilla

”Big Bang-teorin säger att det absolut inte fanns någonting innan den fiktiva smällen, vilket ju innebär att inte ens Gud kan ha funnits…”Nej det är helt fel. Big bang teorin säger inte någonting alls om vad som fanns innan smällen. Visserligen finns det anhängare av teorin som spekulerar, men det har inte med teorin att göra.Detta har förklarats för dig ett antal gånger. Varför fortsätter du att hävda motsatsen?

Gilla

Här står det att rumtiden skapades i och med fantasi-smällen:http://sv.wikipedia.org/wiki/Big_bang

Gilla

1) Klart att det betyder det, men ”gräns” kan definieras på ganska olika sätt. Och jag frågade också hur du förklarar att det finns olika stora oändligheter.2) Kan vi lämna den där anden? Jag tror inte på den, och den var inte relevant för frågan. Hur många gånger ska jag behöva förklara det? Fyra? Fem?8) Fortfarande väldigt ovetenskapligt. Jag lägger ner den här frågan om du inte kan komma med något bättre.10) Missade du helt exemplet med fjärilen? Det räcker med att det börjar med en liten ihopklumpning på ett enda ställe så är symmetrin störd. Därefter kan det fortsätta klumpa ihop sig.11) Det är ganska uppenbart att jag vet vad termodynamikens andra lag går ut på. Vad sägs om att redogöra för hur entropin minskar, med hänvisnigar till definitionen av entropi?14,15) Ovetenskapligt. Inte mitt område.Om du argumenterar emot Big bang-teorin måste du ju rimligtvis ha en bild av vad den går ut på. Anser du att Big bang pratar om oändligheter?

Gilla

1) Olika stora oändligheter?Oändligt är oändligt…10) Fjärilen är inte symmetrisk?11) Utan någon inbyggd information som skulle kunna styra utvecklingen, så borde kaoset, entropin, efter den fiktiva explosionen bara öka, och inte som propagandan förtäljer, att materien helt utan någon information började organisera sig själv till mer och mer komplexa system.Big Bang pratar överhuvudtaget inte!

Gilla

Du frågar om och om igen vem som skapade ditten och datten. Mitt svar är att Gud gjorde det. Jag är kristen och har inga problem med att tro på Big Bang.

Gilla

Du är medveten om att enligt Big Bang-teorin fanns absolut ingenting innan den fiktiva smällen…?

Gilla

Det är väldigt intressant att ingen här har påpekat att kausaliteten inte är vetenskaplig.

Gilla

Vad är den då?

Gilla

Titta här istället:http://sv.wikipedia.org/wiki/Big_bangDen svenska lämnar ganska mycket att önska.Läs speciellt om ”Timeline of bigbang”. Det börjar så här:”Extrapolation of the expansion of the Universe backwards in time using general relativity yields an infinite density and temperature at a finite time in the past.[29] This singularity signals the breakdown of general relativity. How closely we can extrapolate towards the singularity is debated—certainly not earlier than the Planck epoch. ”Det är helt riktigt att säga att teorin säger rumtiden expanderar. Dock säger den ingenting om att den skapades då.

Gilla

Om rumtiden aldrig skapats, så måste den vara EVIG!Vad säger du om det?

Gilla

1) Till exempel är de naturliga talen lika många som de hela talen, och förvånansvärt nog lika många som de rationella talen (bråktalen). Dock finns det många fler irrationella tal. Läs lite här http://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_number11) Då säger vi så här istället. Jag pluggar sista året på teknisk fysik. Du kan ge en betydligt mer vetenskaplig förklaring än så där utan att oroa dig för att använda för svåra termer. Eller kan det vara så att du inte är så haj på termodynamik?”Big Bang pratar överhuvudtaget inte!”Vad fan menar du?

Gilla

Det är individer som pratar om Big Bang, individer med divergerande åsikter dessutom…För övrigt anses Big Bang numera vara en föråldrad teori:http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5052337.ab

Gilla

Kausaliteten tillhör filosofin och metafysiken. Den har inget med modern vetenskap att göra. Jag säger inte att kausaliteten är felaktig. Det har jag ingen uppfattning om, men den kan aldrig falsifiera en vetenskaplig teori.Och som Patrik redan nämnt så förklarar inte teorin vad som fanns innan eller under smällen. Läs på lite innan du yttrar dig.

Gilla

Bevisa först smällen, tack!

Gilla

För det första säger ju inte teorin att det är så. För det andra spelar det ingen roll. Min gud kan skapa från ingenting.

Gilla

Gud är inte vår, vi är Hans!

Gilla

Här kan du läsa om fjärilseffekten http://sv.wikipedia.org/wiki/FjärilseffektenMen oavsett vilket förstår jag inte riktigt varför det skulle vara ett problem att universum inte är helt homogent. Visst; Big bang kan inte förklara att det är så, men det är ingen motsättning.

Gilla

”inte är *helt* homogent”Universum är extremt heterogen…

Gilla

”15. Herr Slumpen är bara en myt!”Jag tror att du har missuppfattat begreppet slump. Om jag kastar är tärning är dess utslag slump men om en person som har tränat nog för att kunna själv kunna bestämma tärningens utslag är inte inte slump.Eller om vi ser till mutationerna som sker i DNA finns det liknade missuppfattningar. Mutationerna sker slumpmässigt i avseende på genens funktion men det betyder inte att de uppkommer utan orsak.

Gilla

Det är ren okunskap att påstå att det är slumpen som avgör tärningskast och att slumpgeneratorn skulle vara slumpmässig.Slumpgeneratorn i en dator är egentligen inte slumpmässig, utan bygger på komplexa aritmetiska formler, vilkas beräkningsresultat i praktiken är mycket svåra att förutsäga. Skall man vara noggrann så handlar det här, precis som i fallet med en kastad tärning, inte om slump, utan om det man ibland brukar kalla ”okunskap om detaljerna”.Om man vid ett tärningskast exakt visste tärningens utgångshastighet etc, varenda litet vinddrag i luften samt alla ojämnheter och varje dammkorn på bordet där tärningen hamnar, så skulle man exakt kunna beräkna kastets utfall. Att man ändå betraktar utfallet som slumpstyrt beror således på vår okunskap. I själva verket är resultatet av kastet deterministiskt bestämt av tärningens initialtillstånd.

Gilla

Ärligt talat. Är det något fel på dig? Du misstolkar medvetet saker hela tiden, bara för att undvika att svara. Och om det finns minsta utrymme svarar du på något annat än det som frågades efter. Varför måste man i varenda jävla inlägg som skrivs repetera allt som skrivits innan för att undvika att du skriver ett idiotinlägg?Här följer exempel på riktigta idiotinlägg:”Det är individer som pratar om Big Bang,”Jag är inte utvecklingsstörd. Det är helt förbannat jävla uppenbart att jag inte menar att teorin pratar. Och det fattar du också att jag menade, så varför slösar du tid och plats på sidan med ett sådant idiotiskt inlägg som ”teorin pratar inte, det är individer”.”Om rumtiden aldrig skapats, så måste den vara EVIG!”Leif sa inte att rumtiden aldrig hade skapats. Han sa att teorin inte beskriver när eller ens om den gjorde det.”Bevisa först smällen, tack!”Lassemannen sa inte att smällen ägt rum, men han glömde nämna att smällen bara är en beskrivning för en tidpunkt. Det är uppenbart att han har läst igenom mina långa inlägg här och är helt med på att big bang teorin faktiskt inte talar om någon smäll. (Oj just ja, teorier ”talar” inte. Det är individer)”Gud är inte vår, vi är Hans!”Det är också uppenbart vad Hazze menar här. Han menar förstås ”den gud jag tror på”. Kan du inte bemöta sakfrågan istället för att bara tjafsa om ord? Eller i alla fall göra både och?”Universum är extremt heterogen”Här flyr du också undan frågan. Jag sa att det inte var en motsättning mot teorin.För övrigt har du fel om slumpen. Även om vi kände till allt SOM VI KAN KÄNNA TILL så hade vi ändå inte kunnat vara helt säkra på utfallet. Läs här: http://sv.wikipedia.org/wiki/OsäkerhetsprincipenOavsett vilket. Jag lägger ner nu. Du är alldeles för dryg att debatera med. Grattis. Du vann.Jag förväntar mig inte något vettigt svar på de vetenskapliga saker som nämnts här. Det gav jag egentligen upp för länge sedan. Du har uppenbarligen ingen kunskap om det, alternativt så vill du inte skriva om det. Det enda jag vill ha svar på är varför du håller på som du gör.1) Varför svarar du väldigt ofta på något annat än det som frågats efter?2) Varför fortsätter du hela tiden att hävda att teorier säger saker de inte gör?

Gilla

”Lassemannen sa inte att smällen ägt rum, men han glömde nämna att smällen bara är en beskrivning för en tidpunkt.”Vad har smällar med tidpunkter att göra?”Leif sa inte att rumtiden aldrig hade skapats. Han sa att teorin inte beskriver när eller ens om den gjorde det.”Inte?http://sv.wikipedia.org/wiki/Big_bangEnligt denna teori skapades universum och rumtiden för ca 13,7 miljarder år sedan”Han menar förstås ”den Gud jag tror på””Det är bara så fel att tala om ”min” och ”din” Gud…som om Gud vore våra egna ägodelar, och dessutom separerade… Heisenbergs osäkerhetsprincip ogiltigförklarar INTE kausaliteten, dvs Orsak-verkan, som man felaktigt vill få oss att tro!http://xoomer.alice.it/fedeescienza/answersnf.html#dom27e1) Din tolkning2) Såsom vadå?

Gilla

Men för i helvete! Läs vad som skrivs och försök komma ihåg det. Svaren på de flesta av dina frågor finns redan i trådjäveln! Dessutom flera gånger.”Vad har smällar med tidpunkter att göra?””Inte? http://sv.wikipedia.org/wiki/Big_bangEnligt denna teori skapades universum och rumtiden för ca 13,7 miljarder år sedan”Båda dessa har redan besvarats otaliga gånger i tråden. Jag ser ingen anledning att upprepa förklaringarna för att du inte är kapabel att ta till dig det som skrivs.”Heisenbergs osäkerhetsprincip ogiltigförklarar INTE kausaliteten, dvs Orsak-verkan, som man felaktigt vill få oss att tro!”Jag ser ingen motsägelse. Däremot falsifierar den teorin om fullständig determinism.1) Och många andras tolkning. När jag läste i den här tråden, och i många andra här så har många personer klagat på just denna sak. Visst kan du hävda att det är vår tolkning, men varför inte lämna ett svar som är extremt svårtolkat?2) Såsom att Big bang säger att det inte fanns någonting innan själva smällen (om det nu var någon sådan). Jag började titta bakåt i tråden för att se hur många gånger du har fått det förklarat för dig, men jag orkade ärligt talat inte ens räkna.

Gilla

”Det kan ju inte finnas något centrum varifrån allt ska ha expanderat, som man påstår, med tanke på att universum är oändligt stort”Du skriver också otaliga gånger här i tråden att oändligheter inte existerar i den materiella världen, utan bara i den andliga. Hur kan då vårt materiella universum vara oändligt stort?

Gilla

Enligt de Big Bang-troende själva , vars argument jag dissekerar, så är universum oändligt stort…

Gilla

”Big Bang-teorin säger att det absolut inte fanns någonting innan den fiktiva smällen, vilket ju innebär att inte ens Gud kan ha funnits…”Så det är där skon klämmer! Du tror att big bang teorin motsäger guds existens. Som jag har sagt tidigare behandlar inte teorin vad som hände före expansionens början, så du kan andas ut! Du kan tro på en/flera gud/ar utan att blunda för vetenskapliga framsteg!”Det är ren okunskap att påstå att det är slumpen som avgör tärningskast och att slumpgeneratorn skulle vara slumpmässig.”Det var det som var min poäng. ”Slumpgeneratorn i en dator är egentligen inte slumpmässig, utan bygger på komplexa aritmetiska formler, vilkas beräkningsresultat i praktiken är mycket svåra att förutsäga. Skall man vara noggrann så handlar det här, precis som i fallet med en kastad tärning, inte om slump, utan om det man ibland brukar kalla ”okunskap om detaljerna”.”Jag vet. ”Om man vid ett tärningskast exakt visste tärningens utgångshastighet etc, varenda litet vinddrag i luften samt alla ojämnheter och varje dammkorn på bordet där tärningen hamnar, så skulle man exakt kunna beräkna kastets utfall. Att man ändå betraktar utfallet som slumpstyrt beror således på vår okunskap. I själva verket är resultatet av kastet deterministiskt bestämt av tärningens initialtillstånd.”Vad du beskriver ovan kan man kalla deterministisk slump. Sen finns det indeterministisk slump. Den beskrivs i osäkerhetsprincipen. Det finns dock många tolkningar men vi kan inte utesluta möjlighet att vissa fenomen är ,bokstavligt talat, slumpmässiga.

Gilla

Heisenbergs osäkerhetsprincip ogiltigförklarar INTE kausaliteten, dvs Orsak-verkan, som man felaktigt vill få oss att tro!http://xoomer.alice.it/fedeescienza/answersnf.html#dom27e

Gilla

Men om allt inte kom ifrån inget utan från skaparen, var lever isåfall skaparen och vem skapade hans värld/universum.Jag tror att hela vårt universum är en mögelfläck på en ostbit i ett större universum som i sin tur är en mögelfläck på en ostbit i ett större universum, som i sin tur är….. ni fattar vaalltså ”skapades” allt när osten lämnades en vecka för länge ( en vecka i det större universumet motsvarar 1 miljard år i vårt universum) vilket motsvarar mindre än 1 sekund i det ännu större universumet

Gilla

Vår Allsmäktige Skapare lever i den andliga världen, i den andliga dimensionen!Den andliga världen är EVIG och obunden av tidselementet som den materiella världen är bunden av, och därmed finns det ingen början eller slut på den andliga världen!På samma sätt är Gud och vi minigudar (själar) EVIGA, vi har existerat i all evighet och kommer att fortsätta göra så i all evighet!Bra va? 🙂

Gilla

Det kan ju också vara så, att ingenting någonsin har skapats.Och då är det ju meningslöst att fundera över VEM som skapat något. Eller HUR något skapats.Vi kanske bara inbillar oss allt.

Gilla

”Vi kanske bara inbillar oss allt.”Kanske det. Men för vilka människor funkar det som en filosofisk bas i tillvaron? Om man till exempel har ett någorlunda vanligt liv som en del av den svenska samhälleliga gemenskapen, med familj, släkt, vänner, barn som ska få mat, kunskaper och en bra start på SINA liv… där någonstans gör man ändå ett val att föra sitt liv som om det faktiskt är något annat än bara inbillning. Och man väljer att göra val enligt vad som verkar rimligast att anta faktiskt stämmer så bra som möjligt med en faktisk verklighet. Och så vidare.

Gilla

När man ser hur jorden och universum är så perfekta i sin uppbyggnad vore man väl idiot om man skulle hävda att det är slump.Men folk har inget val vad dom ska tro på. Man är född i en viss tid och får unika erfarenheter som man utgår ifrån i sitt val.Annars skulle alla vara lika och tro på samma sak.Tid = rörelse.Finns bara nutid annars skulle vi inte finnas. Tänk dig att universum skulle få hicka och ställa om tiden en bråkdels sekund. Universum skulle hamna i en annan tidsdimension och vår tid skulle försvinna. Så om det finns andra tider än den här är det i andra dimensioner. Kanske finns det miljonertriljoner paralella världar.

Gilla

Vonton, utan att beröra funderingarna senare i ditt inlägg, måste jag bara göra ett par reflektioner med anledning av den första meningen. För det första så är det väl få som säger ”det är slump” med hänvisning till Universums nuvarande tillstånd – man brukar ju inte hävda att allt tillkommit fixt och färdigt genom ”en slump”. En rad slumpmässiga händelser omedvetet styrda av omständigheterna, kanske. Hur som helst finns det inget som säger att man självklart måste anta att det ligger en medveten plan bakom allt. Och man måste också fråga sig hur ”perfekta i sin uppbyggnad” jorden och universum verkligen är. Perfekta för vad, perfekta för vem? Hur skulle de annars se ut? Vore det inte möjligt att de skulle kunna vara mycket MER perfekta av en rad tänkbara anledningar?

Gilla

Anton -Du får gärna förklara vad Du då menar med ”slumpmässiga händelser”. Har Du några belägg för att något sådant öht existerar? Vad jag vet, så finns inget som bevisar en sån sak. Och om nu ”slumpmässiga händelser” inte existerar som annat än en mental konstruktion, en idé … ja, hur låter Din förklaring då då … till alltings tillblivelse?

Gilla

Irene.Jag är inte ute efter att övertyga någon just nu, jag vill bara säga att man inte behöveer vara idiot för att tro att det inte finns någon förutbestämd plan för Universum, lika lite som man behöver vara idiot för att tro att det gör det (och vad jag vet finns det inget som bevisar det heller). De ultimata matematiska definitionerna på ”slumpen” och allt vad det innebär lämnar jag därhän (sök på wikipedia eller nåt om det skulle intressera), men så vitt jag ser det finns det en nästintill oändlig mängd slumpmässiga händelser omkring oss hela tiden. Det betyder inte att det inte finns orsaker till varför de händer just som de händer, bara att orsakerna är för outgrundliga, för många, för små osv för att vi ska kunna utreda dem, och att det inte behöver finnas en MENING med att saker sker som de sker. Om jag slänger ett gäng bollar i en skål, skakar om, blundar, stoppar ned handen och tar upp en boll, så är det – för alla vardagliga ändamål – slumpen som avgör vilken boll jag får upp. Och då låter det som om slumpen skulle vara en ”styrande kraft”, men så är förstås inte fallet. Jag har bestämt vilka bollar som ska ligga i skålen, och det är min mening att ta upp en boll, men jag kan inte avgöra vilken jag ska få upp. När jag skakar skålen så FINNS det förstås saker som avgör exakt var varje boll hamnar – mina rörelser, bollarnas former och inbördes placering, och de rena fysiska krafterna – men det är ingenting jag kan styra, och ingenting jag kan veta allting om och beräkna. Jag tar själv upp en boll men jag kan omöjligen veta vilken boll det kommer att bli, och så vitt jag ser det finns det ingen enda, förutbestämd orsak till att jag får upp just den boll jag får upp. Det är slumpmässigt.Och sådant sker oupphörligen omkring oss. Regndroppar faller slumpmässigt – påverkade av vind och gravitation men utan en bestämd riktning. Saker kan ske på det ena eller det andra sättet och det finns inget säkert sätt att veta vilket som kommer bli fallet. Och så skulle jag tro att det har varit sen tidernas begynnelse – små saker har skett slumpmässigt, och ibland har det fått stora följder. Hade vissa händelser skett annorlunda för si och så länge sedan hade världen kanske inte sett ut som den gör idag, och vi hade inte suttit här och spekulerat utan det hade kanske några andra gjort, och ställt frågan ”hur kunde just VI bli till?”. Hade den där stora asteroiden inte träffat Jorden och orsakat massdöden dinosauriernas, så hade världen garanterat sett mycket annorlunda ut idag (och med tanke på avstånden i rymden, hade asteroiden lika gärna kunnat missa Jorden. Den styrdes av fysikens lagar, men inget säger att det skulle finas ett syfte med kollisionen, så den får anses som – just det – slumpmässig).Samma saker gäller för saker i både stort och smått. Väder och vind. Galaxers kollisioner. Evolutionen. Ibland händer saker på ena eller andra sättet, och det får stora konsekvenser. Ibland funkar det, ibland inte. Som man skulle vilja. Ha.Det ger förstås ingen förklaring till ”alltings tillbivelse”, men hade jag haft en sån så hae då inte jag suttit här och diskuterat, då hade jag antingen polerat mitt nobelpris eller lett en religiös sekt. 😉

Gilla

Det skulle vara intressant att få reda på lite mer om den där asteroiden du snackar om…när hände det hela och var på jorden slog den ner, och vilka livsformer utrotades från jordens yta?Hur lång tid tog det sedan innan saker och ting på jorden började rulla på som innan denna asteroids framfart och vem/vilka styrde upp det hela?Kan du samtidigt delge för oss om denna asteriod förde med sig andra konsekvenser för jorden och hur dina beräkningar ser ut när det är dags för nästa asteroid att visa sig?Var du kanske t.om. personligen närvarande när det hela skedde senast det begav sig och att du bevarat all denna detaljrika information i ditt undermedvetnas minnesbank från så många liv bakåt i tiden?Jag tycker helt klart att du ska ha ett nobelpris för att du kan delge oss dina minnen från den där förhistoriska händelsen med en sån precision och så detaljrikt!

Gilla

Fåna dig inte. Jag bara nämner några saker som alla borde ha ett hum om, i alla fall om de är vuxna människor som påstår sig ha ett intresse av världen och dess historia. Jag har ingen lust att gå in på detaljer, nej, det är inte min uppgift att ge dig den allmänbildning som du saknar och motsätter dig. Jag skulle kunna rekommendera någon bra översiktsbok, som t.ex. Bill Brysons ”En kortfattad historik över nästan allting”, med tillägget att till och med du borde kunna förstå den, men du har förstås inget intresse av det – DU hävdar ju att du faktiskt vet allting om vad som gäller, oavsett om det handlar om människans mångmiljardåriga historia eller Guds egna väsen (och när du inte vet kan du bedöma vad som är absolut sant eller falskt). Och du raljerar över ”mina minnen”? Pfft.

Gilla

Jag tycker bara det är så fånigt att påstå saker och ting om jordens förhistoriska tid, utan att ha något på fötterna…

Gilla

Det tyder bara på att du inte förstår vetenskapen, och varför man har enormt mycket på fötterna och kan förstå väldigt mycket om det förflutna. Själv har du bara en religiös skrift som källa, och tycker ändå att du vet bäst om allt. Högmod är bara förnamnet.

Gilla

Man filtrerar, mörkar och förnekar…kallar du det för vetenskap?Veda-skrifterna är en enorm samling av skrifter…du skulle inte hinna med att läsa ens hälften under ditt liv, om du så sträckläste dagarna i ända…Enligt ateister kan inget högmod finnas, då det enligt ateister inte ens finns något eget Jag i kroppen… 🙂

Gilla

Då är det väl högmods-gener eller högmods-syror som gör att man blir högmodig…

Gilla

Ja, nånting ditåt… 🙂

Gilla

”Enligt ateister kan inget högmod finnas, då det enligt ateister inte ens finns något eget Jag i kroppen… :-)”Jag har läst ikapp lite om hur du (fel-)beskriver ateister här på din blogg, tänk jag trodde inte du kunde vara lika okunnig om någonting som du är om vetenskap osv men det kunde du visst. I alla fall speciellt eftersom ateism borde vara enklare att fatta än astronomi och evolution osv, men det verkar vara väldigt svårt för dig i alla fall.

Gilla

Men det ÄR ju ett faktum att ateister inte tror på att det finns något Jag, någon odelbar individ i kroppen, som kan uppleva saker och ting!Enligt ateister finns ju bara atomer, molekyler, celler, synapser och nervtrådar, men inget Jag…

Gilla

Jag tror att du redan fått svar på detta tidigare men ignorerat och ersatt med din egen definition. Självklart kan en ateist tro på ett ”Jag” – i alla fall har jag ett ”jag” inte tu tal om saken. Någon odödlig själ tror jag inte på, men jag själv sitter ju här. Att jag tror att mitt jag är ett resultat av vad som händer i min hjärna är en annan sak – men det är inget som behöver förringas med ett ”bara” utan är verkligen någonting fantastiskt och fascinerande. Att du däremot förvränger andras förklaringar och definitioner tyder ju bara på att du missförstår, eller inte har respekt för hur andra människor beskriver sina liv. Du har väldigt bestämda åsikter om vad det måste innebära att vara ateist. Det är beklämmande att du inte kan ta intryck av när ateister själva ger dig en annan bild.

Gilla

Du har ett medvetet upplevande Jag i din kropp, OK – kan du då svara oss vad detta medvetna upplevande Jag består av?Den omedvetna materiella energin, eller den medvetna andliga energin?

Gilla

Ateism (grekiska α, icke och θεος, gud) innebär avsaknad av eller avståndstagande från tro på någon gud, gudar och högre makter.[1] Begreppet spänner från avsaknad av tro på någon eller några gudar eller högre makter till aktivt avståndstagande från sådanaVarför detta hat mot ateister snillet….det blir dålig karma med hat…fy på dig

Gilla

A-teism = Förneka Gud, förneka verkligheten!Ateister förnekar verkligheten, då de förnekar Gud!Hat?Var har du hittat något hat?Att tala ateister till rätta, att få dem på bättre tankar, att förbarma sig över dem, det är väl inte att hata dem?Tvärtom, det är att bry sig om sina medsjälar!Eller hur?

Gilla

Du har en liten ”skämtsam ” youtube video där det står atheists-how to make their head explode,jag förstår inte komiken i det hela med att spränga en annan människas huvud finner jag inte roligt utan finner det mer hatiskt,fientlig,illasinnad,ond och sist men inte minst elak och nedvärderande det är väl inget du förespråkar vad jag kan förstå.Där emot håller jag med dig om att det är absolut inget fel med att tala ateister tillrätta och försöka få dom förstå din tro och syn på det hela..Det är klart att man skall bry sig om sina medmänniskor/medsjälar.har man avsaknad av en gud kan man väl inte förneka honom och eftersomvi lever i verkligheten så kan man väl ändå inte förneka den alla kan ju intetro på samma sak vi har ju ändå den fria viljan som han gav oss…

Gilla

Den där skämtsamma youtube videon må vara lite väl explosiv, men informativ är den!

Gilla

Till skillnad från dig tänker jag inte påstå att jag vet svaret på ett av världens allra svårlösta gåtor, nej. Och din två-alternativsfråga är aningens märkligt formulerad. Mitt medvetande, mitt jag, är en produkt av, eller en funktion hos, det som händer i min hjärna i dess egenskap som ”boss” i min kropp. Skulle jag tro. Utan att ha lagt så värst mycket extra tankemöda på problemet. Men det du skriver om att du ”bryr dig om” dina ateistiska ”medsjälar” – det skorrar aningen falskt då du verkar ha en tendens att skita i vad de skriver och lägga dina egna ord i deras munnar i stället. Det kallar jag att förneka verkligheten.

Gilla

Medvetandet en produkt av eller funktion hos hjärnan?Källa, tack!Om medvetandet är en produkt av hjärnan, hur kommer det sig då att man kan vara medveten utan någon fysisk hjärna?

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: