Död o Återfödd´s Blogg – Hare Krishna, kära älskade vänner!

Archive for the ‘Evolutions-myten’ Category


 

HUR GICK FISKEN TILL VÄGA FÖR ATT BLI ETT LANDDJUR ???

ÄNNU EN SPIK I KISTAN FÖR EVOLUTIONSTEORIN…

 

Av alla fabler och myter som florerar kring evolutionssagan, så måste väl ändå fabeln kring ”Fisken som bosatte sig på land” ta 1:a priset med råge!

Bara tanken att någon firre ett antal miljoner år sedan skulle ha fått ett ryck och bestämt sig för att kravla upp på landbacken och prova på ett liv utan vatten är ju helflummig, heltossig!

Enligt evolutionsteorin så ska sedan nåt landlevande djur ha bestämt sig för den motsatta vägen, att bosätta sig i vattnet och flummat fram till dagens valar…

Snacka om att evolutionsteorin är pseudovetenskapligt flum!

 

För det 1:a:

Vad skulle ha varit grundincitamentet till att fisken överhuvudtaget skulle ha övervägt att lämna sitt grundelement vattnet och bosätta sig på landbacken?

 

För  det 2:a:

Hur kommer det sig att all världens fiskar idag stormtrivs i sitt rätta element, vattnet, och att det aldrig funnits den minsta tendens att någon fisk skulle ha tröttnat på livet i vattnet och vara i färd med att bosätta sig på land?

Trivs alla fiskar i vattnet idag, så borde de väl alltid ha gjort det, ända sedan de skapades?

 

För det 3:e:

Hade den första fisken som kravlade upp ur havet för att bli ett landdjur (ja, de evolutionstroende tror faktiskt det), lungor eller gälar?

Om den hade lungor (vilket den behövde för att andas på land), varför utvecklades de när fisken var under vatten?

Om han bara hade gälar (vilket den behövde för att andas under vatten), skulle han inte överlevt på land mer än tre minuter!

 

För det 4:e:

Fisken skulle även haft en annan svårighet att tampas med. Den skulle ha varit tvungen att hitta sig en ”hona”, som också bestämt sig för att kravla upp på land, och det vid samma tillfälle!

Hon måste också haft lungor precis som han, annars skulle inte heller hon ha överlevt mer än tre minuter!

Om han varit ensam om att komma upp på stranden och utveckla lungor, skulle den nya arten lungfisk dött när han gjorde det…

 

SNACKA OM ATT EVOLUTIONSTEORIN ÄR OLOGISK OCH HELFLUMMIG...

 

Till råga på allt, så har man aldrig någonsin hittat fossil på övergångsformer mellan fiskar och amfibier, vilket är ett hårt slag mot evolutionsteorin:

http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation13.php

 

Här kan ni läsa på mer kring evolutionsmyten och fabeln kring att fisken skulle ha flummat fram till ett landdjur:

http://www.themythofevolution.com/Site/Myth%20of%20Evolution.html
http://www.themythofevolution.com/Site/Evolutionists.html

Evolutionists pretend that fish grew legs and lungs because for some reason ”it was beneficial for them to leave water”.”

 

Om evolutionsteorin nu skulle vara bevisad, flummet att bakterien skulle vara alla livsformers gemensamma vördade Urfader, varför kan då evolutionstroende inte svara på följande väldigt grundläggande frågor:

1. Vem är bakteriens anfader? Millers experiment har bevisats ogiltiga, så det pseudovetenskapliga svamlet kring ”slumpen” fungerar inte. Finns inte ett endaste exempel från det verkliga livet där Liv inte skulle ha kommit från annat Liv, en grundläggande biologisk naturlag!

2. Hur kommer det sig att bakterien skulle ha förvandlats till fisk, men inte gör det nu längre? Encelliga organismer är inte i färd till att utvecklas till flercelliga organismer idag, ej heller finns några övergångsformer, så varför skulle de nånsin ha gjort det tidigare?

3. Hur kommer det sig att fisken bosatte sig på landbacken, men inte gör det nu längre?

4. Hur det kommer sig att landdjur ska ha lärt sig flyga, men inte gör det nu längre?

5. Hur kommer det sig att det inte finns några övergångsformer bland fossilfynden?

6. Om evolutionen nu ständigt vore stadd i utveckling, var på jorden har vi då några exempel på övergångsformer i djurriket, eller fossiler efter övergångsformer?

Djurriket och växtriket borde ju formligen krylla av övergångsformer mellan olika distinkta familjer/grundarter…

Varför ser vi inte till några aphundar, kattråttor, ekorrapor, kamelåsnor, elefantsvin, hundkatter, hästkor, krokodilormar, hästsvin, kohundar, tomatgurkor, apelsinäpplen, bananmangon, maskroshyacint, osv…

7. Vilket djur skulle ha evolverat fram till apdjuren? Inget!

8. Vilket apdjur skulle ha flummat fram till Mannen och Kvinnan? Inget!

.

Utvecklingen från larv till fjäril, hur förklarar man den evolutionistiskt?
.

Blodets koagulationsmekanism, där 23 olika ämnen och ett par anatomiska strukturer samverkar för att blodet ska koagulera i rätt tid och i rätt omfattning, kan överhuvudtaget inte ha utvecklats genom en evolutionistisk mekanism!

En skada på någondera av elementen ger en blödningsrubbning som leder till döden!

.

Hela mekanismen måste ha varit klar och funktionsduglig från scratch!

Ändå tror folk blint på detta absurda evolutionsflum.
.

Snacka om sjukt vrickad hokuspokus-teori

Att man överhuvudtaget kan sätta sin tilltro på såna naiva sagoberättelser efter 5-årsåldern är fullständigt ofattbart!

.

Saga: Groda + Prinsessans kyss = Prins
Lögn: Amöba + Miljarder av år = Människa   :lol::whoco5::lol:

 

 

VARFÖR FISKEN ALDRIG KAN HA BLIVIT ETT LANDDJUR:

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


 

HUR KOM LIVET TILL UNIVERSUM?

VEM ÄR LIVETS URSPRUNG, OM INTE GUD?

 

Som vi kan se i naturen, så är det en ofelbar regel, en strikt biologisk naturlag (biogenes), att Liv endast kan komma från annat Liv…

Vi har aldrig sett eller hört talas om något exempel där något fötts utan att det haft sitt ursprung i något annat levande:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Livets_uppkomst

 

VIDEO-bevis:

 

 

Faktum är att våra vetenskapsmän aldrig någonsin har klarat av att skapa ens den minsta lilla bakterie!

De har inte ens klarat av att skapa en kyckling från ett ägg, trots att de har alla äggets kemikalier till sitt förfogande. Som vi alla känner till, så lyckades man inte heller skapa något liv vid Miller-Urey experimentet:

http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation07.php

 

Inte ens de evolutionstroendes överstepräst Richard Dawkins har den minsta susning om hur livet har kommit till:

 

 

 

Av detta kan vi förstå att livet består av en helt annan energi än kemikalier; livet består av den medvetna levande andliga energin, till skillnad från kemikalier, materia, som består av den omedvetna livlösa materiella energin!

Vad saknas i den döda kroppen, jämfört med den levande?

Givetvis livet, den medvetna levande andliga energin, den lilla gnistan som är vårt evigt medvetna oföränderliga jag/själen!

 

Alla med sitt logiska tänkande intakt, fattar ju att det är fullständigt absurt och ologiskt att Livet skulle ha kunnat uppstå från livlösa kemikalier. Att den fiktiva stackars självskapade föräldralösa slump-bakterien skulle ha uppstått av sig själv utan någon anfader…

Snacka om SJUKT VRICKAT flum!

 

LIVETS UPPKOMST:

För att levande varelser överhuvudtaget ska fungera måste det finnas ett språk, dvs en kodad beskrivning till hur det ska fungera (DNA/RNA) samtidigt som denna kod ska tolkas och användas. Man behöver alltså ett språk, något som förstår språket, och information till hur allt fungerar, på samma gång!

Det skulle vara ungefär som om det uppkom ett språk helt av sig självt, i t.ex. en dator (ungefär som finska eller svenska). Men samtidigt måste det uppkomma en avläsningsmekanism i datorn som förstår just det språket. Och, sedan måste det även samtidigt uppkomma en mekanism som kan omsätta i handling den ”information” som finns lagrad i detta nya språk. Och, slutligen måste det samtidigt uppkomma just den information som innehåller noggranna samordnade beskrivningar till hur t.ex. en enkel cell fungerar och förökar sig.

 

Finns inte allt där samtidigt från början, fungerar det inte!

När man ser hur livet är uppbyggt finns ingen annan logisk slutsats än denna: Det finns ingenting som visar att liv kan uppkomma av sig självt! De som hävdar något annat sysslar med ogrundade spekulationer eller struntar i det mesta vi vet, för att själva bygga en teori på någon mer eller mindre obetydlig detalj.

Även om det bara fanns några få av de fakta som nämnts här ovan, så proklamerar naturen en enda sak: – En konstruktion kräver en konstruktör, en Skapare!

Det är ett grundläggande och ologiskt tankefel som en del gör, att tro att ”Gud behövs inte” om man upptäcker hur naturen fungerar, ungefär som att en konstnär inte skulle finnas om man upptäckte hur hans tavlor var uppbyggda. De strukturer i uppbyggnaden av livet som nämnts här, dvs att det behövs samtidig uppkomst av olika sorters samordnad information, kräver en Skapare!

Att tro att livet uppkommit av sig självt,
har inget som helst stöd från naturvetenskapen och vilar inte på någon verklighetsgrund, bara pseudovetenskapligt trams!

 

LIV KOMMER FRÅN LIV!

GUD ÄR LIVETS URSPRUNG!

ALLTSÅ KOMMER VI FRÅN GUD!

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Vad är era åsikter kring detta levande ämne?

Hur kom livet till Universum?

Från Gud, eller från stendöda livlösa kemikalier?

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

 


 

FYRA AV FEM HÖR IHOP ENLIGT EVOLUTIONSTEORIN

VEM SKA BORT ???

 

Fyra av följande fem skapelser klassas av de evolutionstroende vetenskapsmännen såsom tillhörande en och samma familj, varav en skiljer sig från mängden genom att tillhöra en helt annan familj och alltså ska bort!

VEM SKA BORT, ENLIGT VÅRA EVOLUTIONSTROENDE BIOLOGER?

 

ALTERNATIV 1:

 

ALTERNATIV 2:

Orangutan-3.jpg

 

ALTERNATIV 3:

Kronprinsessan-victoria.png

 

ALTERNATIV 4:

Chimp3.jpg

 

ALTERNATIV 5:

7939471270_2ddaa2c517_b.jpg

 

SVAR:

ALTERNATIV 1 (lemur, klassas inte som nån människoapa) SKA BORT ENLIGT BIOLOGERNA! :w000t::w000t::w000t:

ALTERNATIV 2, 3, 4, 5 KLASSAS NÄMLIGEN SOM MÄNNISKOAPOR:lol: :whoco5: :lol:

 

Hur man kan se något som helst människolikt i alternativ 2, 4, 5 eller något aplikt i alternativ 3 (Kronprinsessan Victoria), är ett stort mysterium i sig…

:lol: :whoco5: :lol:

 

Förvirrade?

Börjar tvivla på evolutionsteorin? 

Helt naturligtett hälsotecken!  :yes: :yes: :yes:

 

Skyll på de evolutionstroende vetenskapsmännen, som har lyckats hjärntvätta oss till att tro på detta förnuftsvidriga evolutionsflum!

Snacka om att evolutionsteorin är helt uppåt väggarna, strider mot allt vad sunt förnuft heter!

 

Det är vi själar som evolverar, inte livsformerna/kropparna som vi bebor:

https://snilleblixten.net/2009/05/27/det-ar-vi-sjalar-som-evolverar-inte-livsformerna-som-sjalarna-bebor-manniskolivet-ar-en-jackpot/

 

wpid-Photo-Feb-2-2014-356-PM.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

 


 

HÖNAN eller ÄGGET?

NEJ – TUPPEN och HÖNAN !!!

 

Det enda logiska!

 

Givetvis var det TUPPEN och HÖNAN som skapades först av allas vår gemensamma Urfader, vår Allsmäktige Skapare!

And the rest is history…

Ägget kom alltså sedan som på beställning

 

NATURLIGT, LOGISKT, OCKHAMSKT

.
Tror man däremot på det förnuftsvidriga evolutionsflummet, så går det ju aldrig att ge nåt riktigt svar på frågan, vilket bevisar att evolutionsteorin är en sjukt flummig pseudotro…

Man kan ju inte svara ägget, för ägget måste ju ha ruvats och kläckts av en höna, och när kycklingen kläcktes, så var ju hen alldeles ensam. Utan partner ingen fortplantning.

Man kan ju inte svara hönan, för utan nån tupp, ingen fortplantning.

 

OBS! Frågan gäller givetvis Hönan eller Hönsägget – endast hönor som kan ge upphov till hönsägg och endast hönsägg som kan ge upphov till hönor!

Hönsfåglar (som våra tamhöns) har aldrig någonsin ”evolverat” från någon annan livsform, vilket bevisar att det aldrig har skett någon förment darwinistisk evolution, dvs att hönsfågeln skulle ha flummat fram från någon annan livsform….

Hönsfåglar har alltså alltid varit hönsfåglar, ända sedan de designades och skapades av vår Intelligente Designer, vår Allsmäktige Skapare!

 

FÅGELÄGGET KROSSAR EVOLUTIONSTEORIN:

.
Video-bevis:

 

http://gluefox.com/fdevol.shtm

”Every egg shell must be a precise thickness — strong enough to hold the developing chick or turtle or crocodile within, but thin enough so that the new creature can break its way out at the right moment. Moreover, the egg of each species has to be a different precise thickness, an ostrich egg thicker than that of a wren, etc.

No fossil has ever been found of an egg with the embryo imprisoned inside despite evolutionary theory they exist. Getting the thickness of the eggshell right (over and over again for each species) cannot be a matter of chance, because if the eggshell were not the perfect thickness the very first generation, there could be no second generation. The baby organism would have been trapped inside the too-thick egg, unable to reproduce. Moreover, no fossil has ever been found of an egg with the embryo imprisoned inside, although evolution assumes millions of such false tries. That the shell is not too thick and not too thin is incontrovertibly the work of a Designer.”

.

Att få den perfekt optimala tjockleken på äggskalet (inom alla arter) kan inte vara slumpens verk, med tanke på att om äggskalet inte hade perfekt tjocklek redan under den allra första generationen, kunde det överhuvudtaget inte bli någon andra generation…

Kyckling-organismen skulle ha förblivit instängd innanför det för tjocka äggskalet, vilket skulle stoppa reproduktionen. Dessutom har man aldrig hittat fossiler efter ägg med embryot fängslad inuti, trots att evolutionen förutsätter otaliga misslyckade försök.

Variationer i färg, form och storlek sker inom de specifika djurfamiljerna, livsformernas grundarter, och har överhuvudtaget inget med någon förment biologisk evolution att göra.

Biologisk evolution skulle det vara om man hittade bevis för att någon livsform utvecklat sig från ett lägre till ett högre stadium (t.ex. ifall något djur hade evolverat fram till apdjuren), vilket är den egentliga ursprungliga innebörden av ordet evolution.

 

Svenska Akademiens Ordbok:

http://g3.spraakdata.gu.se/saob

”Den filosofiska o. naturvetenskapliga teorien att allting i naturen är underkastat utveckling från lägre till högre former.”

 

Saga: Groda + Prinsessans kyss = Prins

Lögn: Bakterie + Miljarder av år + Slump = Människa 

 

Evolutionen är alltså bara en myt, en saga för vuxna!

 

 

SLUTSATS?

Just precis, det enda logiska svaret: TUPPEN och HÖNAN!

Precis på samma sätt som Mannen och Kvinnan måste ha skapats samtidigt i begynnelsen, av allas vår gemensamma Skapare, för att Människosläktet överhuvudtaget skulle ha kunnat börja fortplanta sig!

Vad säger ni, kära vänner?

Visst är Tuppen och Hönan det enda logiska!

 

Hen and egg

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


.

DNA-KODEN = INFORMATION

INFORMATION HAR ALLTID EN INTELLIGENT AVSÄNDARE

 

DNA är en fysisk representation av den genetiska informationen, som är immateriell!

Informationen fanns alltså innan DNA, eftersom molekyler inte kan skapa information!

Information har alltid en intelligent avsändare!

.

DNA-koden innehåller information, så komplext, avancerat och kompakt att vi inte ens kan börja jämföra den med något vi människor åstadkommit. DNA-koden är 5 miljarder gånger mer kompakt än datan på en hårddisk:

http://www.skaparverket.se/DNA.html

.

DNA-koden kräver en Intelligent Designer, eftersom den omöjligen kan ha konstruerat sig själv:

http://www.y-origins.com/index.php?p=DNA5
http://www.y-origins.com/index.php?p=DNA6
http://www.y-origins.com/index.php?p=DNA7
http://www.y-origins.com/index.php?p=DNA8
http://www.y-origins.com/index.php?p=DNA9

.

.

DNA BEVISAR GUDS EXISTENS !!!

 

.

.

.

 

DNA MOTBEVISAR EVOLUTIONS-TEORIN !!!

 

.

 

Stephen C. Meyer har kommit ut med en suveränt bra bok som krossar evolutionsteorin jäms med fotknölarna:

Signature in the Cell:
DNA and the Evidence for Intelligent Design:

http://www.amazon.com/Signature-Cell-Evidence-Intelligent-Design/dp/0061472786/ref=pd_bxgy_b_img_c

.

Ärkeateisten Antony Flew har sent omsider insett Guds existens efter att ha slagits av den superkomplexa strukturen hos DNA, och jobbar nu för att Intelligent Design, det enda logiska, ska få läras ut i skolorna:

http://www.msnbc.msn.com/id/6688917
http://www.nytimes.com/2007/11/04/magazine/04Flew-t.html

.

Faktum är att vår Intelligente Designer designade DNA efter det Gyllene Snittet:

http://goldennumber.net/dna.htm

.

Matematiska och logiska bevis för att DNA måste vara designat:

http://www.geocities.com/Athens/Aegean/8830/mathproofcreat.html
http://www.arn.org/docs/meyer/sm_dnaotherdesigns.htm

 

Mathematics is the language in which God wrote the universe.

Galileo Galilei

.

 

TILL DISKUSSION:

.

Vem ligger bakom informationen i DNA-koden?

Vem kodar och programmerar DNA-koderna?

Vem har den fantastiska IQ:n och systematiska förmågan som krävdes för uppdraget?

.

OM DET INTE är allas vår gemensamma Urfader, vår Intelligente Designer, som ligger bakom informationen och kodningen av DNA, vem i Herrens Namn är det då?

 

dna-code_design

 

DNA-2.jpeg

 

EVIDENCE-FOR-GOD.png

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


VI ÄR MYCKET ÄLDRE ÄN APDJUREN !!!

FYNDEN SOM KROSSAR HELA EVOLUTIONSTEORIN !!!

 

Enligt den flummiga och högst förnuftsvidriga evolutionsteorin så ska den moderna människan bara ha funnits till i ca 200 000 år…

Men här följer hundratals väldokumenterade arkeologiska bevis för att Människan funnits i hundratals Miljoner år, som ju totalt krossar denna absurda ateistiska evolutionsteori!

 

Det finns runt om i världen hundratals väldokumenterade rapporter och fynd av uråldriga människoskelett, artefakter och fotavtryck, som det vetenskapliga etablissemanget ända sedan slutet av 1800-talet (efter Darwins entré) nitiskt ”filtrerat bort” och bannlyst ur alla vetenskapliga tidsskrifter och textböcker, eftersom det så totalt går emot Darwins evolutionsteori, som ju är det rådande, omhuldade vetenskapliga paradigmet.

Bevis för denna flagranta ”kunskapsfiltrering” har Michael Cremo; vetenskapshistoriker och världsledande forskare och författare kring arkeologiska ”anomalier”, som bl.a. utgivit klassikerna ”Forbidden Archeology” och ”Human Devolution”, och känd från den kontroversiella och omskakande amerikanska NBC-dokumentären ”The Mysterious Origins of Man”, som sändes på bästa sändningstid i februari 1996 och som vållade stor ilska och indignation i de fundamentalistiska leden inom det vetenskapliga etablissemanget, bekräftar här alla de hundratals fynd kring att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

 

VIDEO: NBC-dokumentären – ”The Mysterious Origins of Man”:

 

 

 

VIDEO:Hidden History of the Human race”; vetenskapliga bevis för att människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

 

 

 

VIDEO: Förbjuden vetenskap – Myter kring Darwins evolutionsteori:

 

 

 

VIDEO: ”Forbidden Archeology”, seminarie med världsledande forskaren Michael Cremo:

Gå in här 42:30 min in i videon, där vi får ett starkt bevis på 50 Miljoner år gamla artefakter från Kalifornien, som sedermera, i ”vetenskapens namn”, filtrerades bort och gömdes undan i ett museum… och 47:30 min in i videon, där detta museum förvägrade NBC-dokumentären visning av dessa föremål – Mycket avslöjande:

 

 

 

MÄNNISKAN HAR FUNNITS I HUNDRATALS MILJONER ÅR !!!

FYND SOM DET VETENSKAPLIGA ETABLISSEMANGET INTE VILL VETA AV:

 

____________________________________________________

 

INNEHÅLL:

 

1) Hundratals miljoner år gamla människofossil, fynd efter fynd.

2) TV-intervjuer med världsledande forskaren Michael Cremo.

3) Videos: ”Hidden History of the Human Race”, med Michael Cremo.

4) Videos: ”Human Devolution”, med Michael Cremo.

5) Svensk Radio, intervjuar Michael Cremo.

6) Engelsk Radio, intervjuar Michael Cremo.

7) Videos: Nya sensationella fossila upptäckter!

8) Vetenskapliga tidskrifter recenserar Cremos ”Forbidden Archeology”.

9) Vetenskapliga etablissemanget agerar fundamentalistiskt!

10) Slutsats!

 

____________________________________________________

 

1) FYNDEN som BEVISAR att vi funnits i HUNDRATALS MILJONER ÅR:

Här, en 2 800 Miljoner år gammal räfflad, sfärisk metallkula, i Sydafrika:

http://youtube.com/watch?v=gUyHrubz0vk

http://paranormal.about.com/od/ancientanomalies/ig/Most-Puzzling-Ancient-Artifact/grooved_sphere.htm

http://community-2.webtv.net/WF11/3BillionYearOld

http://en.epochtimes.com/news/5-2-13/26398.html

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htm

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htm

 

Här, en 600 Miljoner år gammal metallvas, i Massachussets, USA:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

(Publicerat i ”Scientific American” 5 juni, 1852)

 

Här, 600 Miljoner år gamla järnstänger, i Skottland:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=105

http://home.att.net/%7Ecreationoutreach/pages/strange.htm

 

Här, 500-600 Miljoner år gamla bokstavsavtryck i betongblock, i Pennsylvania, USA:

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/other.htm

http://www.forbiddenarcheology.com/anomalous.htm

(Publicerat i ”American Journal of Science”, vol.19, 1831)

 

Här, ett 505-590 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Utah, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1558

http://www.angelfire.com/nt/dragon9/UNOFFICIAL.html

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html

(Publicerat i ”Creation Research Quarterly”, 5(3): 97-102)

 

Här, ett 500 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Lake Windermere, England:

http://library.thinkquest.org/27407/creation/oshoe.htm

http://s8int.com/page12.html

(Publicerat i Naturhistoriska tidsskriften ”The Field”, 1948)

 

Här, en 425 Miljoner år gammal människoskalle + skelett, i Missouri, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961

(Publicerat i ”Scientific American”, 1880)

 

Här, 400 Miljoner år gamla konstnärliga mönster i sandsten, i Pennsylvania, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=103

http://s8int.com/page12.html

(Publicerat i ”American Journal of Science”, volume 1, 1822)

 

Här, en 360-408 Miljoner år gammal järnspik, i Kingoodie, Skottland:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kingoodie_hammer

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

(Publicerat i ”British Association for the Advancement of Science”, 1844)

 

Här, ett 345 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i St. Louis, USA:

http://home.att.net/%7Ecreationoutreach/pages/strange.htm

(Publicerat i ”US Journal of Ancient Culture Relic Research”, volume 7, 1885 och i ”US Science Journal”, volume 5)

 

Här, en 320-360 Miljoner år gammal guldtråd, i Tweed, England:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htm

(Publicerat i ”London Times”, 22 juni 1844)

 

Här, en 312 Miljoner år gammal järnkopp, i Oklahoma, USA:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=64

(Publicerat i ”Creation Research Society Quarterly”, 7: 201-202 – W.H. Rusch, Sr.1971)

 

Här, 300 Miljoner år gamla mänskliga fotavtryck, i Kentucky, USA:

http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html

(Publicerat i ”The American Antiquarian”, januari 1885)

 

Här, 300 Miljoner år gamla mänskliga artefakter, i Aix-en-Provence, Frankrike:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://byerly.org/whatifo.htm

(Publicerat i ”American Journal of Science”, vol 2, 1820)

 

Här, ett 286-320 Miljoner år gammalt människoskelett, i Illinois, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=940

http://www.21stcenturyradio.com/hiddenhistory.htm

(Publicerat i ”The Geologist”, december 1862)

 

Här, en 286 Miljoner år gammal polerad betongmur, 130 meter lång, i Oklahoma, USA:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://perdurabo10.tripod.com/themindofjamesdonahue/id369.html

(Kolgruvan stängdes omgående (1928) och arbetarna ombads att ”knipa käft”)

 

Här, en 270 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i St. Louis, USA:

http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html

(Publicerat i ”The American Journal of Science and Arts”, 1:5:223-312, 1822)

 

Här, en 260-320 Miljoner år gammal guldkedja, i Illinois, USA:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1899

(Publicerat i ”The Morrisonville Times”, 11 juni, 1891)

 

Här, ett 260-320 Miljoner år gammalt skulpterat stenföremål, i Iowa, USA:

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htm

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

(Publicerat i ”Daily News” Omaha, 2 april, 1897)

 

Här, 260 Miljoner år gamla hieroglyfer snidade i skiffer, i Ohio, USA:

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htm

 

Här, 250-310 Miljoner år gamla mänskliga fotavtryck, i Kentucky, USA:

http://www.mysteryofamerica.com

http://www.morticom.com/categoryweirdearthanomalies.htm

http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html

 

Här, ett 250 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i Pennsylvania, USA:

http://www.bradandsherry.com/mysteriespast02.htm

 

Här, ett 225 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Nevada, USA:

http://www.asianresearch.org/articles/2621.html

http://library.thinkquest.org/27407/creation/shoe.htm

 

Här, ett 213-248 Miljoner år gammal skosula, i Nevada, USA:

http://en.epochtimes.com/news/5-2-13/26398.html

http://www.creationism.org/swift/DohenyExpedition/Doheny02Supplement.htm

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://www.ancient-hebrew.org/ancientman/02_nevada.html

(Publicerat i ”New York Sunday American”, 8 oktober, 1922)

 

Här, ett 210-230 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, och ovanpå det ett fotavtryck av en dinosaurie, i Nevada, USA:

http://en.epochtimes.com/news/5-2-21/26557.html

 

Här, en 200 Miljoner år gammal, slät skiffervägg täckt av hieroglyfer i högrelief, i Kalifornien, USA:

http://s8int.com/page12.html

(Publicerat i ”The Los Angeles News”, 17 december, 1869)

 

Här, 150-200 Miljoner år gamla mänskliga fotavtryck, i Turkmenistan:

http://www.ancient-hebrew.org/ancientman/02_turkmenistan.html

http://www.answersingenesis.org/creation/v18/i4/dinosaurs.asp

 

Här, ett 150 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i West Virginia, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1558

(Publicerat i ”American Anthropologist”, volume 9, 1896)

 

Här, 135 Miljoner år gamla människoskelett och artefakter, i Colorado, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961

(Publicerat i ”The Saturday Herald”, 10 april 1867)

 

Här, en 120 Miljoner år gammal reliefkarta, i Ryssland:

http://www.xpeditionsmagazine.com/magazine/articles/Russia/russia.html

http://english.pravda.ru/main/2002/04/30/28149.html

(Vetenskapsmän från Bashkir State University)

 

Här, ett 110 Miljoner år gammalt mänskligt handavtryck, i Texas, USA:

http://www.omniology.com/CretaceousHandPrint.html

http://paranormal.about.com/od/ancientanomalies/ig/Most-Puzzling-Ancient-Artifact/Impossible-Fossils.htm

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htm

 

Här, 100 Miljoner år gamla människoskelett, i Utah, USA:

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htm

 

Här, en 65 Miljoner år gammal metalltub, i Saint-Jean de Livet, Frankrike:

http://paranormal.about.com/od/ancientanomalies/ig/Most-Puzzling-Ancient-Artifact/Out-of-Place-Metal-Objects.htm

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htm

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htm

(Publicerat i ”Ancient Man: A Handbook of Puzzling Artifacts” – W.R. Corliss 1978, pp. 652-653)

 

Här, 65 Miljoner år gamla ingraverade bokstäver i marmor, i Pennsylvania, USA:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=103

(Publicerat i ”American Journal of Science”, volume 19, 1831)

 

Här, en 60 Miljoner år gammal järnkub, i Österrike:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=105

(Publicerat i ”Nature”, 11 november, 1886)

 

Här, en 45-55 Miljoner år gammal kritboll, i Laon, Frankrike:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

(Publicerat i ”The Geologist”, april 1862)

 

Här, 33-55 Miljoner år gamla artefakter, bl.a. mortel och mortelstöt, i Kalifornien, USA:

http://nersp.nerdc.ufl.edu/~ghi/faex.html

http://www.mcremo.com/door5.htm

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/cenozoic.htm

(Publicerat hos Harvard University, 1880, American Geological Society, 1891)

 

Här, en 30 Miljoner år gammal människotand, i Montana, USA:

http://www.creationism.org/swift/DohenyExpedition/Doheny02Supplement.htm

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961

(Arkeolog J.C.F. Siegfriedt, november 1926)

 

Här, en 30 Miljoner år gammal gång av tegel, i Colorado, USA:

http://www.strangeusa.com/viewhaunt.asp?hauntid=57143

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=103

 

Här, ett 28 Miljoner år gammalt människoskelett, i Guadeloupe, Karibien:

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htm

(Förvaras i British Museum)

 

Här, en 21 Miljoner år gammal metallskruv, i Nevada, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1899

 

Här, ett 20 Miljoner år gammalt mänskligt käkben, i Tuscany, Italien:

http://byerly.org/whatifo.htm

http://library.thinkquest.org/27407/creation/jawbone.htm

 

Här, ett 15 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Gobiöknen, i Kina:

http://home.att.net/%7Ecreationoutreach/pages/strange.htm

(Publicerat i ”Soviet journal”, no 8, 1961)

 

Här, ett 15 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Nevada, USA:

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htm

Här, en 12 Miljoner år gammal människoskalle, i Kalifornien, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961

 

Här, en 5-50 Miljoner år gammal slungsten, i Bramford, England:

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/cenozoic.htm

http://www.hiddenmysteries.com/xcart/product.php?productid=16355

 

____________________________________________________

 

2) VIDEOS: Del 1-8: TV-INTERVJUER; världsledande forskaren Michael Cremo:

 

Här följer grymt intressanta TV-intervjuer med Michael Cremo, vetenskapshistoriker och världsledande arkeologisk forskare, kring hans faktaspäckade avslöjande böcker om att Människan bevisligen funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

 

Del 1) Mörkläggningen kring de gamla fynden, och indignationen inom det vetenskapliga etablissemanget pga Michael Cremos avslöjanden:

http://youtube.com/watch?v=0uMjj3_e0e0

 

Del 2) Undertryckandet och filtrerandet av alla fynd som går emot Darwins evolutionsteori:

http://youtube.com/watch?v=TPsx0NQd7go

 

Del 3) Prestige och makt bakom upprätthållandet av det evolutionistiska paradigmet. Bevis på att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:


Del 4) Anseendet och karriären riskeras för de som dristar att tala högt om alla ”förbjudna” fynd som upphittas, såsom skedde med Dr. Virginia Steen-Mcintyre som blev bannlyst och häcklad av etablissemanget efter hennes sensationellt gamla fynd i Mexico:

http://youtube.com/watch?v=UnXoJJzp_Jk

 

Del 5) Mer om Dr. Virginia Steen-Mcintyres öde när hon dristade sig att komma ut med sanningen, vilket gjorde etablissemanget rasande:

http://youtube.com/watch?v=1PwjZhKzPEk

 

Del 6) Vetenskapens bluffar kring de påstådda länkarna mellan apdjur och Människa, och hur etablissemanget förlöjligar alla som dristar sig att utmana det rådande evolutions-paradigmet:

http://youtube.com/watch?v=WRYWiaYC5gw

 

Del 7) Hur kunde evolutionen se till att båda könens fortplantningsorgan blev färdiga samtidigt, på separata håll. Linjära vs cykliska livssynen:

http://youtube.com/watch?v=deIIoITbc_Y

 

Del 8) Mänsklig devolution, vi kom bevisligen inte från apdjuren, utan från en högre dimensionell verklighet:

http://youtube.com/watch?v=l9sH7Mbal0k

 

____________________________________________________

 

3) VIDEOS: Del 1-10: ”HIDDEN HISTORY of the HUMAN RACE”, Michael Cremo:

 

Vetenskapsmannen Michael Cremo motbevisar här evolutionsteorin tack vare hundratals miljoner år gamla mänskliga fossil och artefakter. Han tar även upp forntida vetenskap, mänsklighetens tidsepoker, olika astrala nivåer, makarna Curies paranormala forskning, medvetandets ursprung, UFO-frågan, dinosaurierna, kosmos som multidimensionell, telefonväkteri och mycket mer:

 

Del 1) Dr Michael Cremo presenteras, talar om forntida vetenskap, mänskliga civilisationer och katastrofer som kommit och gått:

http://youtube.com/watch?v=KaY9k4-W0cc

 

Del 2) Mänsklighetens tidsepoker, den mänskliga devolutionen; vi har devolverat ner hit till materians värld från medvetandets värld, inte evolverat upp från apdjuren, kemikalier underlägsna det medvetna jaget, subtila verklighetsnivåer och den högsta nivån i kosmos, där det rena medvetandet existerar:

http://youtube.com/watch?v=SFkbaKo6sig

 

Del 3) Hur Michael Cremos intresse för sanningen väcktes, faktum att alla gamla visdomstraditioner och folkslag har information om att Människan funnits på Jorden ända sedan skapelsens begynnelse, makarna Curie och deras nedtystade paranormala forskning:

http://youtube.com/watch?v=W4-QKLDJ-XE

 

Del 4) Medvetandets natur och dess ursprung, universums skilda existensnivåer, medvetandet som gemensam nämnare och materians ursprung:

http://youtube.com/watch?v=zlHEd0OoGNE

 

Del 5) Tar fram bevis för hundratals miljoner år gamla mänskliga artefakter – även 2800 miljoner år gamla metallkulor – som fullständigt motsäger evolutionsteorin:

http://youtube.com/watch?v=gUyHrubz0vk

 

Del 6) Förklarar anledningen till varför det vetenskapliga etablissemanget sedan Darwins tid filtrerat bort alla bevis som motsäger evolutinsteorin:

http://youtube.com/watch?v=eUKU1Ts7k9o

 

Del 7) Ger fler bevis på att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år, om mörkläggningen kring UFO-frågan och mänskliga fotavtryck tillsammans med dinosaurieavtryck:

http://youtube.com/watch?v=nLo1vIiyReY

 

Del 8) Ger bevis på att Människan varit samtida med dinosaurierna och även långt innan, sedan telefonväkteri med fler bevis på att människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

http://youtube.com/watch?v=SlUkkZh2AGw

 

Del 9) Telefonväkteriet fortsätter, talar om dateringsmetoder, om den mänskliga *devolutionen*, om jordens magnetfält och om medvetandet och dess ursprung:

http://youtube.com/watch?v=hLciOwwofMk

 

Del 10) Telefonväkteriet fortsätter, talar om att vi lever i en multidimensionell kosmos, om varelser på olika astrala nivåer, och fler bevis som motsäger evolutionsteorin:

http://youtube.com/watch?v=FHhoMsKgTJs

 

____________________________________________________

 

4) VIDEOS: Del 1-11: ”HUMAN DEVOLUTION”, Michael Cremo:

 

Michael Cremo fortsätter här att motbevisa evolutionsteorin, och tar även upp forntida tekniska civilisationer, människans devolution, kosmos cykliska perioder, interplanetära resor, ET-teknologi, andebesittning, mirakler, reinkarnation, underjordiska civilisationer, år 2012, forntida flygmaskiner, telefonväkteri och mycket mer:

 

Del 1) Michael Cremos arkeologiska bevis för att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år, bl.a. de 2800 miljoner år gamla räfflade metallkulorna:

http://youtube.com/watch?v=vpj7ybNfaS8

 

Del 2) Tidens tand och naturkatastrofer har förstört forntida tekniska civilisationerna genom oxidation osv, fyndet av en 286 miljoner år gammal polerad betongmur i Oklahoma,  fyndet av en 300 miljoner år gammal guldkedja i Illinois, en 2 miljoner år gammal lerstatyett i Idaho:

http://youtube.com/watch?v=okkTs5YPp64

 

Del 3) Reproduktionen går från det Intelligenta till det mer ointelligenta; devolution, inte från amöba till Människa, det finns 400 000 olika mänskliga arter i universum. Allting i kosmos går i cykler, även tiden, och vi är inne i den 7 subcykeln och Jorden har därmed genomgått 6 civilisationscykler med stora ödeläggelser däremellan:

http://youtube.com/watch?v=_8Avnq1thcs

 

Del 4) Interplanetära resor, teleportationer, tankens hastighet snabbare än ljusets hastighet, ET-teknologi, pyramider på Mars, mänsklig devolution:

http://youtube.com/watch?v=CWk4E4j-sa4

 

Del 5) Människan består av materia, sinne och medvetande, den högre andliga energin, Veda och andra visdomstraditioner, vi är alla ET i den kosmologiska hierarkin, ande-besittning och trance:

http://youtube.com/watch?v=eJM5opr4fVU

 

Del 6) Uppenbarelser, mirakler, kosmos multidimensionell, forntida rymdskepp, vimanas, interdimensionella resor, medvetandet är individuellt och personligt, bortom materia:

http://youtube.com/watch?v=OC3Iakoe0vQ

 

Del 7) Universell Intelligens ursprung till Kosmos och källan till alla medvetna varelser, kärlek beroende av fria viljan, rent medvetandet kan uppnås här och nu och lyftas till högre nivåer, reinkarnation, resan till vårt ursprung, meningen med livet:

http://youtube.com/watch?v=C2jZI-AmW_0

 

Del 8) Det återstår 427 000 år av innevarande materialistiska tidsepok som påbörjades för drygt 5000 år sedan, arbetet med ”Forbidden Archeology 2”, underjordiska civilisationer, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=gH6Rq_st4qI

 

Del 9) Vegetarianism, mer kring kommande tidscykler, år 2012, arkeologiska fynd, samma genetiska kodsystem i DNA:t hos alla livsformer pekar på en Intelligent Designer, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=mqulTD2M-Fo

 

Del 10) En högre Intelligens koordinerar cellutvecklings-programmet, som bara delvis finns i DNA:t, resten av programmet finns i och kan påverkas av människans subtila sinnes-element, etablissemangets undertryckande av arkeolog Dr. Virginia Steen-Mcintyres sensationellt gamla mänskliga fynd i Mexiko, tidsresor relativa, kolavlagringar i Jorden samstämmer med historiska händelser hundratals miljoner år sedan, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=tN1dnArAkcM

 

Del 11) Kunskapsfiltreringen inom arkeologin, mystiska stenar, UFO-frågan, vimanas; forntida flygmaskiner, kristallskallar, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=lxpMIx0iyuA

 

____________________________________________________

 

5) SVENSK RADIO: Del 1-6, Michael Cremo intervjuas:

Henrik Palmgren intervjuar här Michael Cremo i svensk radio, som BEKRÄFTAR alla dessa hundratals miljoner år gamla människoskelett, att människan levt tillsammans med dinosaurierna, plus mycket annat intressant…

 

Del 1)

http://youtube.com/watch?v=UWYXmbQ3bVk

 

Del 2)

http://youtube.com/watch?v=lmtblAvUR3c

 

Del 3)

http://youtube.com/watch?v=pcGrORihzRc

 

Del 4)

http://youtube.com/watch?v=yPx8z7npu94

 

Del 5)

http://youtube.com/watch?v=MYUVPtDY8nc

 

Del 6)

http://youtube.com/watch?v=quKmQHrftC0

 

____________________________________________________

 

6) ENGELSK RADIO: Återigen Michael Cremo som intervjuas:

 

Här är en 9 min lång superintressant avslöjande intervju med Michael Cremo från en konferens i England, där han sammanfattar och avslöjar hur ”kunskapsfiltreringen” går till, och ett antal bevis för att människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

http://podcast.abovetopsecret.com/atsfpod_1798.mp3

 

____________________________________________________

 

7) VIDEOS: Del 1-4, NYA SENSATIONELLA FOSSILA UPPTÄCKTER!

BEVISAR att Homo Habilis (apdjur), Homo Erectus (Människoart) och Homo Sapiens (dagens Människa)……LEVDE SAMTIDIGT för miljoner år sedan!

 

Del 1)

http://youtube.com/watch?v=ebzF7jpt1aI

 

Del 2)

http://youtube.com/watch?v=8x7DTznDNGE

 

Del 3)

http://youtube.com/watch?v=-qSHtmtiERM

 

Del 4)

http://youtube.com/watch?v=05D_3FCHiy

Ja, BEVISLIGEN har Människan funnits på Moder Jord ända sedan vi skapades av vår gemensamma Skapare vid skapelsens begynnelse, för några miljarder år sedan, vilket alla dessa av vetenskapen ”bortfiltrerade” sensationella arkeologiska fynd med all önskvärd tydlighet bekräftar:

http://medlem.spray.se/exnihilo/katastrof/fossiler.htm

Dags att en gång för alla AVLÄGSNA den förljugna evolutions-PROPAGANDAN från våra skolor..!!!

 

____________________________________________________

 

8) Vetenskapliga tidskrifter recenserar Cremos ”Forbidden Archeology”:

 

Michael Cremo:

Well, some of my material has been published in peer reviewed scientific publications. Also, I submitted my book to all the relevant professional journals for review, and the book was in fact reviewed in about a dozen professional scientific journals. Some of the responses were negative, others were not. For example:

http://www.biped.info/articles/cremo.html

 

”Michael Cremo, a research associate in history and philosophy of science, and Richard Thompson, a mathematician, challenge the dominant views of human origins and antiquity. This volume combines a vast amount of both accepted and controversial evidence from the archeological record with sociological, philosophical, and historical critiques of the scientific method to challenge existing views and expose the suppression of information concerning history and human origins.”

Journal of Field Archeology, Vol. 21, 1994, p. 112.

 

I have no doubt that there will be some who will read this book and profit from it. Certainly it provides the historian of archeology with a useful compendium of case studies in the history and sociology of scientific knowledge, which can be used to foster debate within archaeology about how to describe the epistemology of one’s discipline.”

Tim Murray, in British Journal for the History of Science, Vol. 28, 1995, p. 379.

 

It must be acknowledged that Forbidden Archeology brings to attention many interesting issues that have not received much consideration from historians; and the authors’ detailed examination of the early literature is certainly stimulating and raises questions of considerable interest, both historically and from the perspective of practitioners of sociology of scientific knowledge.”

Jo Wodak and David Oldroyd, in Social Studies of Science, Vol. 26(1), 1996, p. 196.

 

Intervju med Michael Cremo i The Daily Bell:

http://www.thedailybell.com/2366/Michael-Cremo-on-Forbidden-Archeology-Our-Billion-Year-Old-Human-History-and-the-Spiritual-Satisfaction-of-the-Vedas.html

 

____________________________________________________

 

9) VETENSKAPLIGA ETABLISSEMANGET TYSTAR NER FYNDEN:

 

Arkeologer som finner bevis för att människan existerat långt tidigare än evolutionsteorin gör gällande, och försöker rapportera och få sina fynd publicerade, riskerar att behandlas som Dr. Virginia Steen-Mcintyre, som bannlystes och ignorerades av det vetenskapliga etablissemanget, blev anklagad för fusk och blev av med jobbet, trots hennes sensationella upptäckter i Hueyatlaco, Mexico:

http://s8int.com/truesuppressions.html
http://s8int.com/hueyatlaco.html
http://s8int.com/wrong-science.html

 

Priset som vetenskapsmän får betala för att ifrågasätta Darwins evolutionsteori:

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/04/12/the-price-scientists-pay-for-even-questioning-darwinism.aspx

 

Inte så konstigt då att arkeologer drar sig för att rapportera fynd, som går stick i stäv mot det rådande darwinistiska evolutions-paradigmet…

 

____________________________________________________

 

10) SLUTSATS:

 

Människan de facto är mycket äldre än både apdjuren och dinosaurierna!

Detta motbevisar fullständigt evolutionsteorin, teorin att Människan ska ha flummat fram från den där fiktiva självskapade slumpbakterien (evolutionstroendes vördade Urfader) via de osaliga apdjuren!

Faktum är att inget av alla dessa hundratals väldokumenterade, vetenskapligt publicerade fynd, aldrig någonsin har dementerats eller motbevisats!

 

Inte nog med att Människan ända sedan skapelsens begynnelse varit just Människa och ingenting annat – vi är skapade så – detsamma gäller givetvis även apdjuren, med tanke på att man aldrig hittat några fossil från nån livsform som apdjuren i sin tur ska ha flummat fram ifrån!

 

EVOLUTIONSTEORIN ÄR BARA EN SAGA…

EN MYT SOM VI HJÄRNTVÄTTATS TILL ATT TRO PÅ !!!

 

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

SJÄLENS EVOLUTION = REINKARNATION

EVOLUTIONENS SLUTPUNKT = ÅTERVÄNDA TILL DEN EVIGA ANDLIGA VÄRLDEN


Evolutionsteorin enligt Charles Darwin och alla andra evolutionstroende, som påstår att det är livsformerna, kroppsmodellerna, som evolverar, är helt fel!

Det är inte livsformerna som evolverar från bakterier till fiskar till amfibier till kräldjur osv, det är vi själar som evolverar eller devolverar, i enlighet med våra ackumulerade karmakonton!

 

VILKEN HIMLA EVOLUTION?

Gräset har i alla tider, ända sedan det skapades, varit gräs, aldrig utvecklats ur något annat.

Bakterier kan endast alstra bakterier, har alltid varit bakterier!
Rosor kan endast alstra rosor, har alltid varit rosor!
Björkar kan endast alstra björkar, har alltid varit björkar!
Maskar kan endast alstra maskar, har alltid varit maskar!
Myggor kan endast alstra myggor, har alltid varit myggor!
Potatis kan endast alstra potatis, har alltid varit potatis!

Majs kan endast alstra majs, har alltid varit majs!
Ormar kan endast alstra ormar, har alltid varit ormar!
Hönsfåglar kan endast alstra hönsfåglar, har alltid varit hönsfåglar!
Groddjur kan endast alstra groddjur, har alltid varit groddjur!
Giraffdjur kan endast alstra giraffdjur, har alltid varit giraffdjur!
Råttdjur kan endast alstra råttdjur, har alltid varit råttdjur!

Svindjur kan endast alstra svindjur, har alltid varit svindjur!
Kattdjur kan endast alstra kattdjur, har alltid varit kattdjur!
Hunddjur kan endast alstra hunddjur, har alltid varit hunddjur!
Hardjur kan endast alstra hardjur, har alltid varit hardjur!
Hjortdjur kan endast alstra hjortdjur, har alltid varit hjortdjur!
Hästdjur kan endast alstra hästdjur, har alltid varit hästdjur!

Krokodildjur kan endast alstra krokodildjur, har alltid varit krokodildjur!
Getdjur kan endast alstra getdjur, har alltid varit getdjur!
Oxdjur kan endast alstra oxdjur, har alltid varit oxdjur!
Kameldjur kan endast alstra kameldjur, har alltid varit kameldjur!
Elefantdjur kan endast alstra elefantdjur, har alltid varit elefantdjur!
Apdjur kan endast alstra apdjur, har alltid varit apdjur!
Mannen och Kvinnan kan endast alstra Människor, har alltid varit Människor!

 

VAR HITTAR VI NÅGON EVOLUTION ???

EVOLUTIONEN ÄR BARA EN MYT !!!

 

Fiskspermier kan endast alstra fiskar, aldrig gjort något annat!
Dinosauriespermier kan endast alstra dinosaurier, aldrig gjort något annat!
Fågelspermier kan endast alstra fåglar, aldrig gjort något annat!
Apdjursspermier kan endast alstra apdjur, aldrig gjort något annat!
Människospermier kan endast alstra Människor, aldrig gjort något annat!

 

GRUNDLÄGGANDE BIOLOGISK NATURLAG

EVOLUTIONSTEORIN GÅR TOTALT EMOT NATURLAGARNA

 

GRUNDLÄGGANDE BIOLOGISKA BASKUNSKAPER:

Alla säregna livsformer (grupper av familjer), måste givetvis ha skapats färdigkonstruerade och fullt funktionsdugliga från scratch, av allas vår Allsmäktige Skapare!

Ta bara detta med könsorganen, vilka måste ha svarvats till från första början, manliga och kvinnliga samtidigt, på samma plats, för annars skulle ju fortplantningen aldrig ha kunnat komma igång! Detsamma vad gäller blodets koagulationsmekanism, som nödtvunget måste ha varit färdigkonstruerad från scratch!

Det är inte livsformerna som evolverar, det är vi själar som bebor livsformerna som evolverar, reinkarnerar, från livsform till livsform, från kroppsmodell till kroppsmodell, i enlighet med våra individuella karmakonton, på samma sätt som hyresgästen som evolverar från en tvårummare till en trerummare, eller bilföraren som byter upp sig från en Fiat till en Ferrari!

Det kan finnas en massa olika bilmodeller och variationer av ett och samma bilmärke, och på samma sätt kan det finnas en massa olika kroppsmodeller och variationer inom en och samma djurfamilj, men de specifika bilmärkena och djurfamiljerna har aldrig evolverat ur varann, de är designade så, bilmärkena av en mänsklig designer, djurfamiljerna och människan av vår Gudomlige Designer!

Det är alltså inte livsformerna, lägenheterna eller bilmärkena som evolverar kors och tvärs, det är vi själar (hyresgästen i kroppen) som evolverar!

Vissa medvetande- och begärstillstånd och handlingar leder till högre livsformer, andra till lägre livsformer. Enligt detta synsätt handlar det alltså inte om att kroppar utvecklas, evolverar, från lägre till högre, utan i stället om att det medvetna jaget evolverar eller devolverar genom olika slags kroppar. I en stad till exempel kan det finns flera olika slags bostäder: enkla lägenheter, medelklassens villor eller de förmögnas palatsliknande boningar. De finns alla där, och var och en bor för någon tid i en sådan, allt enligt önskemål och inkomst och flyttar sedan vidare till en annan.

 

BAKTERIEN har alltid varit BAKTERIE!
FISKEN har alltid varit FISK!
APDJURET har alltid varit APDJUR!
MÄNNISKAN har alltid varit MÄNNISKA!

FIAT har alltid varit FIAT!
FORD har alltid varit FORD!
BMW har alltid varit BMW!
ROLLS ROYCE har alltid varit ROLLS ROYCE!

 

LOGISKT, NATURLIGT, OCKHAMSKT

 

Om livet utvecklades från död materia, varför händer det då aldrig igen?
Varför hände det bara en gång för många miljoner år sedan?

Det är för att det är en saga, och sagor börjar alltid med ”en gång för länge sedan”, och evolutionen börjar med ”miljoner år sedan”, men det är samma saga.

 

Saga: Groda + Prinsessans kyss = Prins

Lögn: Bakterie + Miljarder av år + Slump = Människa

:lol::whoco5::lol:

 

CHARLES DARWIN FICK DET HELA OM BAKFOTEN !!!

När själen befinner sig i en djurkropp, så når själen automatiskt efter ett visst antal liv i skilda djurkroppar  (beroende på ens karmakonto), tillbaka till Människokroppen och en ny möjlighet att, tack vare sin fria vilja, befria sig från det materiella livet och att ta sig tillbaka Hem till Gud i den eviga andliga världen…

Anledningen till varför många av de evolutionstroende är så otroligt besatta och fixerade vid just apdjuren (de tror på fullt allvar att vi härstammar från dem), kan mycket väl bero på att de i sitt föregående liv just var apdjur, då själarna i apkroppar är uppåtgående varelser, som i sitt nästa liv föräras en Människokropp!

Själarna som bebor hundkroppar är däremot nedåtgående varelser, som i sitt föregående liv hade en mänsklig kropp, vilket förklarar varför just hundar är så trofasta människan, känner igen sig i människan och därför tyr sig så lätt till människan!

Hunddjuren är nämligen i regel den första anhalten när man som människa får respass ner till djurriket!

Kroppen vi får i vårt nästa liv är helt beroende av det karma vi har skapat i detta liv (som man sår får man skörda) och det är endast som Människa som man har en verklig fri vilja (ansvarig för sina handlingar) och därmed skapar karma, till skillnad från djuren, såsom apdjur, hunddjur och kattdjur, som endast lever ut sitt karma utan att skapa någon ny karma:

http://www.stephen-knapp.com/reincarnation_a_simple_explanation.htm

 

MÄNNISKOLIVET ÄR EN JACKPOTT

Människan är en unik art, tack vare att det endast är i Människokroppen som själen ges tillfälle till att ta sig ur detta materiella livets fängelse som vi befinner oss i, genom att börja leva ett andligt liv!

Först och främst har vi fått livstids fängelse i våra dödsdömda materiella kroppar och sedan är vi inburade i den ”universella cellen”, det Kosmiska Ägget, där äggets skal utgör gränsen mellan den materiella och den andliga världen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_egg
http://en.wikipedia.org/wiki/World_egg

 

Meningen med livet är att återupprätta vårt eviga, men nu bortglömda, förhållande med Gud, genom att tjäna roten till tillvaron, Gud, så att vi kan bryta det fördömda ändlösa kretsloppet av födelse och död, att tvingas vandra runt och söka lyckan i allehanda undermåliga dödsdömda materiella kroppar, och istället återvända tillbaka Hem till den eviga andliga världen, Guds rike, bortom denna temporära, relativa värld, illusionens värld:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c4/MahaVishnu.jpg/275px-MahaVishnu.jpg

 

Missköter vi vårt liv som Människa här, så riskerar vi alltså att återfödas som djur i nästa liv; få respass ner till djurriket, och därmed förlora vår fria vilja att kunna evolvera, att göra andliga framsteg, så att vi slutgiltigt återförenar oss med vårt eviga ursprung, med Gud i det eviga andliga riket, Guds rike!

 

i286541539273966005._szw480h1280_.jpg

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat. Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: