Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

KAN UNIVERSUM HA SKAPAT SIG SJÄLV? Big Bang trolig? Givetvis inte, en logisk omöjlighet, bara trams!

Posted on: 7 februari, 2010


.

UNIVERSUM SKAPAT SIG SJÄLV FRÅN ABSOLUT INGENTING?

GIVETVIS INTE, BARA PSEUDOVETENSKAPLIGT TRAMS!

 

För att något ska kunna skapa sig själv, så måste det även existera innan det existerade, för hur kan det annars ligga bakom sin egen skapelse? Med andra ord så måste det både ha existerat och inte existerat på samma gång… vilket ju är en logisk omöjlighet!

Detta bryter mot en av logikens fundamentala principer, nämligen lagen om icke-motsägelse som hävdar att: ”Det är omöjligt att utsäga om någonting att det både är och inte är, i samma avseende och på samma gång.”

Med andra ord, en sak kan inte ha både egenskap A och egenskap icke-A i samma kontext. Min cykel, exempelvis, kan inte samtidigt vara både svart och icke-svart.

På samma sätt kan inte universum både existera och inte existera på samma gång. Därmed måste vi naturigtvis förkasta den ologiska idén om ett självskapande universum!

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing

Ex nihilo, nihil fit” – Inget kan komma ur intet

Inget i input, inget i output…

Om energi saknas, hur kan det då genereras energi?

.

Allt skapat, allt tidsbundet, som har en ålder, såsom universum, måste ha en orsak/skapare bakom sig!

Bara här i den tidsbundna materiella världen som saker och ting blir skapade, medan Gud är evigt obunden och oberoende i den eviga andliga dimensionen:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gud
http://sv.wikipedia.org/wiki/Allsm%C3%A4ktighet

 

Eftersom Gud – allas vår evige Allsmäktige Skapare, alla orsakers Orsak – även skapade Tiden, så kan Han givetvis inte vara skapad av någon annan, eftersom bara de som står under tidens kontroll kan bli skapade!

Till saken hör att även vi själar/minigudar, består av samma andliga energi som Gud, varför även vi är eviga och oskapade, utan någon början eller slut, då det är den andliga energins signum att vara oföränderlig, oskapad och oförstörbar. Vi själar fanns alltså till även innan vi hamnade i våra nuvarande köttkostymer…

.

SLUTSATS?

Just precis, universum kan omöjligt ha skapat sig själv!

Big Bang är bara trams, en förnuftsvidrig ateistisk hokuspokus-teori!

.

TILL DISKUSSION:

Ni som hävdar att universum skulle ha skapat sig själv, hur resonerar ni egentligen?

Hur i Herrens Namn ska något kunna skapa sig själv, om det till att börja med inte existerar?

 

You-Cant-Get-Something-From-Nothing-by-Liam-Scheff-2010.jpg

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

107 svar till "KAN UNIVERSUM HA SKAPAT SIG SJÄLV? Big Bang trolig? Givetvis inte, en logisk omöjlighet, bara trams!"

Visst framstår Big Bang-teorin mer och mer bara som en infantil hokuspokus-teori?

Gilla

Hej!Jag skulle mycket gärna ta mig an att diskutera ( utbilda!) dig, angående dessa dina grubblerier.Jag vill bara att vi först och främst kommer överens om villkoren för diskussionen. Nämligen att allt jag skriver till dig här på din blogg också publiceras av dig.Deal?

Gilla

Allt som alla hittills skrivit till mig har publicerats, och detta utan moderering!

Gilla

Det är ingen idé att förklara Big Bang-teorin för dig, men det handlar inte om en slump. Det är en cykel som upprepar sig med jämna mellanrum.

Gilla

1. Enligt Big Bang-teorin så fanns det överhuvudtaget ingen rumtid innan den stora smällen, så hur kan det då ha smällt tidigare, och var skulle det ha ägt rum, om ingen rumtid existerade?2.. Hur länge har denna cykliska upprepning ägt rum?3. Vad satte igång upprepningen, processen, med tanke på att alla processer i den materiella världen har en begynnelse?4. Vad får dig att tro att upprepningarna sker med herrelösa smällar, utan någon intelligent styrning?5. Materia och energi har ju ingen självständig skapande kraft, ingen skaparförmåga, hur förklarar du intelligenta lagbundna skapelser, utan någon som helst intelligent styrning?6. Vad tror du syftet med universums skapelser/förintelser är?

Gilla

Ska vi börja?Jag brukar kalla din typ av Gud ( den abrahamitiska öken guden, antar jag?) för kunskapsluckornas Gud.För varje ny kunskap den vetenskapliga metoden gett oss, så har Guds inblandning i tillvaron förskjutits ett steg bakåt.Vi vet idag att naturkatastrofer, sjukdomar osv, orsakas av fullt vetenskapligt förklarbara orsaker och inte övernaturliga dito ( även om Carola tydligen missat detta!)För de allra flesta så är därför Gud någonstans på ””big bang” stadiet. Pecis som för dig.Kunskapsluckorna Gud dyker upp så fort vetenskapen inte kan förklara något. Då kommer personer som du fram och pekar:-Titta! Ni kan inte förklara detta. men det kan vi, och förklaringen är Gud.men er förklaring har inget som helst förklaringsvärde. Ni bara skjuter händelseförloppet ytterligare ett steg bakåt. Vem skapade då Gud?Men,,hur kan något alltid ha funnits??osv. Ni fastnar i circel resonemang.Innan jag går vidare skulle jag vilja veta lite mer om dig och vad du tror på.Accepterar du evolution som ett historisk faktum, eller anser du att vi härstammar från syskonparning i en trädgård med en talande orm?Hur gammal tror du jorden är? Dvs accepterar du geologi som vetenskap eller tror du man återfinner snäckskal på bergstoppar för att Gud har lagt dem där?tack för ordet!

Gilla

Välkommen Cyklop!OK, då sätter vi väl igång nu:1. Eftersom Gud – vår evige Allsmäktige Skapare, alla orsakers Orsak – även skapade Tiden, så kan Han givetvis inte vara skapad av någon annan, eftersom bara de som står under tidens kontroll kan bli skapade!Skapad blir man alltså bara här i den tidsbundna materiella världen, medan Gud är evigt obunden och oberoende i den eviga andliga dimensionen:http://sv.wikipedia.org/wiki/Gudhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Allsm%C3%A4ktighetAtt fråga vem som skapade Skaparen är lika ologiskt som att fråga vem som vann över Vinnaren…2. Om du själv tror att inget kan ha funnits i evighet, hur förklarar du då energins existens?Var kom energin ifrån, om den nu enligt dig har en början?3. Om jag accepterar att Människan flummat fram från den där mytiska uppdiktade föräldralösa slump-bakterien, via de osaliga apdjuren?Givetvis inte!Saga: Groda + Prinsessans kyss = PrinsLögn: Bakterie + Miljarder av år = Människa4. Enligt Veda-skrifterna så är jorden ett par miljarder år gammal, medan de högre himmelska sfärerna är ca 156 000 000 000 000 år gamla!5. Geologin bevisar att evolutionsteorin är en myt:http://living-fossils.comVilket även bevisas av att Människan de facto funnits på jorden i hundratals miljoner år:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/08/manniskan-hundratals-miljoner-ar-mycket-aldre-an-bade-apdjuren-och-dinosaurierna

Gilla

Så..? Vad existerade innan Gud skapade universum..?

Gilla

Den eviga andliga dimensionen, den absoluta rumtiden, den verkliga bestående världen!

Gilla

Den eviga andliga dimensionen, den absoluta rumtiden, den verkliga bestående världen, där vi själar hör Hemma!

Gilla

Kortfattat är det så att Universum utvidgar sig till en viss punkt för att sedan implosera, kvantumfysik. Det är enligt de senaste rönen om Universum. Det handlar alltså inte om ett rent tomrum, rymd vill ju säga tomrum. Fn expanderar universum, men det kan inte pågå i all evighet och vintergatan är på väg att krocka med andromedagalaxen. Det är en pågående process… Det kommer att vända för att återfödas till nya planeter och stjärnor, mao Universum dör för att återfödas. Men detta tar miljarder år och människan kommer aldrig att få uppleva detta. Det är den reviderade teorin efter de nya upptäckterna.

Gilla

Enligt Big Bang-gurun Stephen Hawkin så expanderar universum fortare och fortare, vilket innebär att det aldrig kan bli fråga om någon implosion…Till saken hör också att relativitetsteorin inte är giltig vid singulariteter, eftersom den faller samman på kvantnivå!1.. Hur länge har denna cykliska upprepning ägt rum?2. Vad satte igång upprepningen, processen, med tanke på att alla processer i den materiella världen har en begynnelse?3. Vad får dig att tro att upprepningarna sker med herrelösa smällar, utan någon intelligent styrning?4. Materia och energi har ju ingen självständig skapande kraft, ingen skaparförmåga, hur förklarar du intelligenta lagbundna skapelser, utan någon som helst intelligent styrning?——————Problemet med materiell ”vetenskap” är att den ständigt revideras, man kommer alltså aldrig fram till några slutgiltiga svar…Om några år så kommer man att även ha reviderat denna nya teori (man reviderar alltid sina teorier) så varför då fästa något avseende vid denna, när de aldrig kommer fram till den Absoluta Sanningen?

Gilla

Och här att jag och trodde att jag hade förklarat den vetenskapliga metoden för dig minst två gånger. Det är tydligen svårt(omöjligt) att lära en gammal hund sitta. ”Problemet med materiell ”vetenskap” är att den ständigt revideras, man kommer alltså aldrig fram till några slutgiltiga svar..”Problemet med religion är att den aldrig revideras. För att regionen ska vara sann måste den så vara 100% korrekt från första början och fortsätta att vara det för alltid. Vad föreslår du att man gör om man finner bevis som motsäger sin nuvarande förklaring?1. Accepterar att man hade fel och reviderar sin teori2. Förnekar att bevisen existerar och behåller sin gamla teori.Vilket alternativ för mänskligheten framåt? ”Om några år så kommer man att även ha reviderat denna nya teori (man reviderar alltid sina teorier) så varför då fästa något avseende vid denna, när de aldrig kommer fram till den Absoluta Sanningen?”En sann vetenskapsman känner ingen hängivenhet till sina idéer. Så nej, vi är inte fästa vid big bang teorin för att vi gillar den mer än någon annan utan för att det är den som är den, med de bevis vi har, mest troliga förklaringen.Du har rätt när du säger vi aldrig kommer att nå en absolut sanning, men är det inte det som gör vetenskap så mycket mer än religion som påstår att vi redan vet allt. Vi vet inte allt och kommer aldrig att göra det. Skillnaden mellan dig och mig är att jag erkänner det.http://en.wikipedia.org/wiki/Unsolved_problems_in_physicsSå istället för att fylla i ovan nämnda hål med en förklaring som ställer fler frågor än den löser samt saknar all vad bevis heter kan vi lägga vår energi på att utforska hur vårt universum verkligen fungerar.

Gilla

Problemet är ju bara att det inte finns ett endaste litet bevis för Big Bang-teorin…Svaren kring hur universum fungerar, finns ju redan i Veda-skrifterna, så varför gå över ån efter vatten?Ta bara detta med att det redan står i Veda-skrifterna att universum skapas och förintas om och om igen i en evig cyklisk process!Om vetenskapsmännen hade accepterat detta svar i Veda-skrifterna redan från början, så hade man inte behövt revidera sina teorier hela tiden…tills man först nu börjar närma sig den vediska sanningen!

Gilla

Intressant att du fortfarande tjatar om att bb säger något om vad som fanns innan. Det är tydligen omöjligt att få in i ditt huvud att bb inte handlar om vad som fanns innan.Dessutom har du fortfarande en fråga från mig att svara på här:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/08/big-bang-bara-en-hokuspokus-teori-big-bang-flummet-krossas-har-med-15-vetenskapliga-argument

Gilla

Om teorin inte svarar på VAD som orsakade hokuspokus-smällen, dvs att man negligerar kausaliteten, så är det ingen vetenskaplig teori!

Gilla

Det finns absolut ingenting som talar för att det mänskliga intellektet skulle vara så stort att vi skulle kunna absolut begripa skapelsens mysterier. Själv har jag läst fysik i 6 år vid universitetet och känner mig tämligen bekväm med naturvetenskapens förklaringsmodeller (inte så att jag BEGRIPER allt,givetvis). Våra hjärnor är skapade för att koda av ett tredimensionellt rum. Detta gör att vi exempelvis inte kan föreställa oss ett sjudimensionellt sådant, men detta är inte samma sak som att det inte existerar. Vi är inte heller kapabla att föreställa oss rumtidens icke-existens, därmed inte sagt att ”tiden” före Big Bang just innebar detta. För mig är det att lida av en släng av hybris att tro att man genom vridande på olika begrepp kan ”sätta dit” naturvetenskapen (eller Gud för den delen). Jag menar att människan inte är ”stor nog” att kunna nå Den Absoluta Sanningen. Och jag tror dessutom det skulle vara förödande att nå dit. För mig är Gud och Big Bang inte på något vis motpoler (även om din Gud nog skiljer sig från min). ”Jag vet inte vad världen kommer att anse om mig, men själv känner jag att jag bara har varit ett barn som lekt vid stranden. Då och då gladde jag mig över att finna en slätare sten eller en vackrare snäcka än vanligt, medan sanningens stora hav låg outforskat framför mig” (Newton). När jag läser dina ord känner jag att du saknar en del av den ödmjukhet som Newton besatt. För övrigt är många vetenskapsmän/kvinnor Sökare av stora mått och ser sig själv som religösa. Det finns för mig inget självklart med ditt resonemang att Gud inte skulle kunna ha skapat sig själv eller att din cykel inte kan vara både svart och icke-svart. Men kanske är ”problemet” att jag inte menar att människan skulle vara en avbild av Gud och således inte nödvändigtivs bär alla svar inom sig.

Gilla

Om Gud hade skapat sig själv (ponera att det hade gått), så skulle det ju betyda att Gud inte är evig, att Gud inte funnits i all evighet, att Gud är en temporär varelse, vilket genast är motsägande, eftersom alla orsakers Orsak omöjligen kan vara en temporär varelse…Nej, vi människor kanske inte har svaren själva, men studerar man de heliga skrifterna, så finner man svar. Den som söker den finner…

Gilla

”….tiden före Big Bang just INTE innebar detta…” menade jag. Men whatever.

Gilla

Elin:Om man ska vara petnoga är det ju tvådimensionella bilder vår hjärna får från våra ögon. Dessa två kombineras sedan och tolkas som tredimensionellt. Vår erfarenhet hjälper oss också väldigt mycket så att vi tror att vi ser tredimensionellt även med ett öga.

Gilla

Men vem är det som varseblir bilderna?Just det, vi medvetna själar!Hjärnan är ju bara ett modem mellan oss medvetna själar och våra fysiska sinnesorgan…

Gilla

Mycket intressanta inlägg under det här inlägget, tänker jag fortsätta följa.

Gilla

-Att du aldrig tröttnar och går direkt till vad du egentligen vill: Predika din tro på QWERTYU och hans armhåla.

Gilla

Att du aldrig tröttnar på att hänga på min blogg…

Gilla

”eftersom bara de som står under tidens kontroll kan bli skapade! ”… och det underbyggs av vadå?Eftersom du hävdar att GUD är EVIG ingen kan ha skapat honom. Varför kan jag då inte få tro att Bing Bang är evigt, för som du säger Stephen Hawkins åsikt är att universum expanderar fortare och fortare. Det är inte min övertygelse. Jag tror att vi lever i ett ständigt expanderande Big Bang, där evolutionen sker på jorden och för övrigt på flera platser i universum samtidigt, bara det att vi inte kan se dessa livsorganismer, kanske för att de inte finns just i vår tid. Tid är för övrigt inget som är skapat utan bara ett sätt för människor att få överblick över tillvaron.En annan teori är väl att universums energier varit eviga, och universum ständigt utökas eller dras ihop. När all materia dragits ihop till en klump och då sker Big Bang, snabbt rörande energier som krockar med vartandra skapar ju explosition, och efterom energi är evig kommer denna energi att psridas i ganska exakt samma banor som den kom ifrån och då expanderar universum tills det är dags att åter dra ihop sig. Detta sker i EVIGHET ingen början inget slut bara EVIGHET utan någon skapare, för om något skapas finns det inte i EVIGHET // Anders

Gilla

”Underbyggs av vadå?”Eftersom skapelser har en början, så måste de stå under tidens kontroll, eftersom i evigheten kan inte finnas någon början eller slut, för det är ju inte evigt, om något har en början!Evigt betyder utan begynnelse och utan slut, vilket är kännetecknande för den andliga världen!Du vet väl att det är Övernaturligt att anse att universum funnits för evigt, dvs att det inte finns någon naturlig orsak till universum… :-)För övrigt kan inte vårt materiella universum ha funnits för evigt!Om vårt materiella universum skulle ha funnits för evigt, så skulle vi aldrig kunna befinna oss i nutid, eftersom det skulle ta en oändlig tid att överhuvudtaget komma till nutid från dåtid! Utan en begynnelse kan inte tiden ta sig från dåtid till framtid, med tanke på att tiden inte kan ha någon gång, om den inte först har igångsatts! Universum kräver alltså en begynnelse, en början, för att tiden ska kunna passera från dåtid till framtid! Utan någon början, finns vare sig någon dåtid eller framtid, eftersom dåtid och framtid är relativa begrepp och därmed beroende av en starttid!

Gilla

Kregah: jo, visst. Fortfarande så kan vi dock acceptera ett rum i 3D eftersom det är ett sådant våra hjärnor jobbar efter. Oavsett om jag använder mina ögon eller bara känner mig fram med tassarna så är 3D-rummet fullt begripligt för min Nalle Puh-hjärna.

Gilla

Men tiden måste inte ta sig ”från dåtid till framtid” och den måste inte ha ”sin gång” om man inte låser sig vid att tiden skulle vara något som rinner likt en en fjällbäck med en fix källa och en absolut slutdestination. Missförstå mig inte, jag emotsäger mig inte termodynamikens lagar men samtidigt finns det inget ”nu” eller ”då” som är mer riktigt än någon annan tidpunkt. Tiden är relativ.I vilket fall som helst så finns det inget i Big Bang teorin som enligt mig talar mot Guds existens, lika lite som Guds existens skulle tala mot Big Bang teorin (som iofs inte säger mkt om vad som fanns FÖRE, om nu detta begrepp är relevant utan en rumtid). Jag hävdar nämligen fortfarande att Gud kan vara Skaparen efter att först ha skapat sig själv, ser det som mer logiskt att så skulle kunna vara fallet än att ”lösningen” är greppbar för våra små sinnen.

Gilla

För att något ska ha skapat sig själv, så måste det ha existerat innan det existerade. Med andra ord så måste det både ha existerat och inte existerat på samma gång…vilket ju är en omöjlighet!

Gilla

Men för mig är det inte omöjligt att något både existerar och inte existerar samtidigt. Varför skulle det inte kunna vara så? Det är enl mig inte mer ologiskt än att en partikel kan befinna sig (eller verka befinna sig) på två ställen samtidigt. Låt oss säga att du skulle ha rätt i att något enligt vår uppfattningsförmåga inte kan både finnas och inte finnas till. Detta hindrar inte att denna sanning ser annorlunda ut på planeten Qwerty i något parallellt universum. Det jag finner så intressant är att du resonerar som om du fått en gudomlig uppenbarelse (som du av någon anledning till 100% VET är just en sådan) där Sanningen avslöjats för dig.I något tidigare inlägg så argumenterar du för den geocentriska världsbilden, och ett av de ”bevis” du lägger fram är att stora vetetenskapsmän inte emotsäger att en sådan teori kan stämma. Där ligger för mig den viktigaste skillnaden mellan ditt sätt att resonera och mer ”ödmjuka” funderares sätt att lägga fram sina teorier. Du hävdar att du har Svaret medan, exempelvis några av de män du hänvisat till, menar att man har en Teori som verkar stämma bra och känns ok, men för det inte utesluter att annat kan vara lika sant eller MER sant. Ta Newtons gravitationsteori exempelvis. Den är ”sann” ur den synvinkeln att den stämmer ruskigt bra i många sammanhang och hjälper oss att studera universum och komma till nya insikter. Sedan har vi Einsteins sätt att se på gavitation som är Ännu Mer Sant, dock mig veterligen ännu ej förenlig med kvantfysiken. Även om vi ännu ej har den absoluta sanningen (hmm, fast DU har ju den 😉 ) så använder vi oss av de sanningar som fungerar bäst för tillfället och de leder oss vidare mot nya mål. Vi kan alltså med naturvetenskapens hjälp få en bild av vår omvärld utan att för den sakens skull veta att de teorier vi jobbar utifrån är fulländliga.Känner att jag svamlar en del nu, men har ett barn i knät som hela tiden pockar på uppmärksamhet.

Gilla

Att en partikel kan finnas i flera dimensioner samtidigt är inga problem. Däremot att något kan BÅDE existera och inte existera är ju givetvis en omöjlighet, för så fort något existerar någonstans, så kan man ju inte längre säga att det icke-existerar…Existensen är ju något som antingen finns, eller så finns det inte, går inte att ha både och!

Gilla

”Om teorin inte svarar på VAD som orsakade hokuspokus-smällen, dvs att man negligerar kausaliteten, så är det ingen vetenskaplig teori!”Det kan du tycka. Få vetenskapsmän skulle hålla med dig om detta kausalitetsflum. Men oavsett vilket. Bb saknar detta i teorin, det är helt riktigt, så varför fortsätter du hävda motsatsen?

Gilla

Du svarade för övrigt fortfarande inte på frågan. Lite av ditt signum kanske.”Det kan ju inte finnas något centrum varifrån allt ska ha expanderat, som man påstår, med tanke på att universum är oändligt stort”Du skriver också otaliga gånger att oändligheter inte existerar i den materiella världen, utan bara i den andliga. Hur kan då vårt materiella universum vara oändligt stort?

Gilla

Eftersom det materiella upptar 1/4 av hela existensen (andliga världen 3/4), och eftersom den andliga världen är oändligt stor, så måste det materiella på sätt och vis vara oändligt…För att tala i termer av Elin, den materiella världen är både ändlig och oändlig!

Gilla

I ett inlägg i en annan tråd kan man läsa följande fråga från någon:”Och jag frågade också hur du förklarar att det finns olika stora oändligheter.”där du svarar:”Olika stora oändligheter? Oändligt är oändligt…”Så hur ska du ha det?1) Finns det olika stora oändligheter eller inte?2) Finns det oändligheter i vår materiella värld eller inte?

Gilla

Och jag är väldigt nyfiken på något bevis för kausaliteten, som du hävdar är så vetenskaplig.

Gilla

Lagen om Orsak & Verkan är en lag som gäller här i den materiella världen!Ingenting kan ske utan någon orsak bakom!Därför som vi genast kan glömma allt vad slump heter…

Gilla

Sedan vill jag minnas att du skrivit något i stil med ”ibland måste man gå utanför vetenskapen för att finna svar på saker vetenskapen inte kan förklara”Jag vill gärna se exempel på när du gjort detta.

Gilla

Ja, exempelvis skapandet av vårt universum…bara någon med en enorm IQ och skaparförmåga, kan ha klarat av jobbet…

Gilla

Fast det är där jag inte håller med dig. Eller jo, jag menar nog som du att existens och icke-existens är varandras komplementhändelser I VÅR SINNEVÄRLD. Men eftersom vi är så begränsade intellektuellt och andligt kan vi inte utesluta att dessa två tillstånd är fullt förenliga på andra platser/i andra dimensioner/i parallella universa osv.Om det krävs att Gud existerar för att kunna skapa sig själv så förutsätter det en tidsuppfattning där det finns fixpunkter i termer av ”nu” exempelvis. Gud kan inte ha skapat sig själv Nu eftersom han inte existerade Då OM det inte är så att ”Då” är ett lika gilltigt ”Nu”.

Gilla

Endast i den eviga andliga världen är ett ”då” ett lika giltigt ”nu”!I den andliga världen råder nämligen en evig nutid, där tiden lyser med sin frånvaro!

Gilla

Jag tror det var i någon av Hawkings böcker som jag läste en anekdot från någon astrofysikföreläsning (el dyl). En gammal dam hade rest sig upp och protesterat mot den klotformade bilden av jorden och hävdat att jorden var platt och vilade på en sköldpaddas rygg. Föreläsaren hade, med tron att denne skulle ”sätta dit” damen, frågat ”men vad vilar sköldpaddan på?”. Damen hade då svarat ”ni är mycket listig unge man, men det är sköldpaddor hela vägen”.Vad vill jag då säga med detta? Jo. när jag läser dina resonemang får jag lite samma känsla. Du hänvisar till de heliga skrifterna exempelvis där jag ska finna mina svar. Men jag å andra sidan menar att det inte finns någotnabsolut sanning, bara olika sätt att uppfatta omgivningen. Förklaringsmodeller kan hjälpa oss att vidga våra vyer men är för det inte absoluta. Men din sanning är för dig absolut och oruckbar.Min fråga lyder: hur VET du att du har rätt?

Gilla

Finns det relativa sanningar, måste även absoluta sanningar finnas!Utan absolut, saknar begreppet relativt mening…

Gilla

Frågor som du inte svarat på:1) Finns det olika stora oändligheter eller inte?2) Finns det oändligheter i vår materiella värld eller inte?3) Varför hävdar du fortfarande att big bang talar om vad som fanns innan?4) Bevis för kausaliteten. Du bara hävdar att det är såFöljdfrågor:”Ja, exempelvis skapandet av vårt universum…bara någon med en enorm IQ och skaparförmåga, kan ha klarat av jobbet…”5) Flera av de argumenten du har mot big bang som du kallar vetenskapliga handlar om just denna IQ. Varför hävdar du att de är vetenskapliga om du själv erkänner att det var ett exempel på när du gick utanför vetenskapens ramar?”Finns det relativa sanningar, måste även absoluta sanningar finnas!”6) Fullständigt värdelöst argument. Ungefär som att säga att om det finns vita får måste det också finnas svarta. Eller till och med att säga att om det finns saker som existerar så måste det också finnas saker som inte existerar. 5)

Gilla

1) Bara ändligheter som är mätbara!2) Inte i vårt Kosmiska Ägg!3) Att den negligerar kausaliteten bevisar bara att det är en ovetenskaplig teori!4) http://www.ne.se/kausalitetsprincipen5) IQ utanför vetenskapens ramar? Hur menar du nu?6) Finns det vitt måste det även finnas svart, ja!Ja, saker i den andliga världen har en verklig konkret existens, till skillnad mot saker här i den materiella världen, som är illusoriska, obeständiga!

Gilla

”Om vetenskapsmännen hade accepterat detta svar i Veda-skrifterna redan från början, så hade man inte behövt revidera sina teorier hela tiden…tills man först nu börjar närma sig den vediska sanningen!”Vad står det i veda om modern agrikultur? Människliga rättigheter? Modern medicin? Modern teknik? Om du vill leva i en intellektuell stenålder är det din ensak men försök inte dra ner oss andra i skiten. ”Finns det relativa sanningar, måste även absoluta sanningar finnas!Utan absolut, saknar begreppet relativt mening…”Absoluta sanningar finns i matematiken. Sen är det fel att säga att det inte absoluta sanningar. De finns men vi kan aldrig nå dem.

Gilla

Jo, vi kan visst nå de absoluta sanningarna, genom att utveckla/höja vårt medvetande till den absoluta plattformen!

Gilla

richard dawkins <– läs allt han skrivit och se allt han spelat in. Sen kanske du inser hur mycket bevis som finns för evolution (dvs det är inte en teori i folkmun, utan sanning). Vi kan se evolution.

Gilla

Rosor har alltid varit rosor!Björkar har alltid varit björkar!Maskar har alltid varit maskar!Myggor har alltid varit myggor!Potatis har alltid varit potatis!Majs har alltid varit majs!Ormar har alltid varit ormar!Hönsfåglar har alltid varit hönsfåglar!Groddjur har alltid varit groddjur!Råttdjur har alltid varit råttdjur!Svindjur har alltid varit svindjur!Kattdjur har alltid varit kattdjur!Hunddjur har alltid varit hunddjur!Hästdjur har alltid varit hästdjur!Getdjur har alltid varit getdjur!Oxdjur har alltid varit oxdjur!Kameldjur har alltid varit kameldjur!Elefantdjur har alltid varit elefantdjur!Apdjur har alltid varit apdjur!Människor har alltid varit Människor!SLUTSATS?Just precis, ingen som helst organisk evolution har skett…

Gilla

vad tycker du om expeditionen tillMars. vi har varit där i över 5år.oppertunity ska ha discovery award.

Gilla

Vi har inte alls varit på Mars!Möjligen några maskiner…

Gilla

1) Hur får du ihop det med att vår materiella värld upptar 1/4 av existensen, medan den andliga tar upp 3/4? Då måste väl den andliga världen vara en större oändlighet?2) Så universum är alltså inte oändligt stort?3) Du svarar som vanligt inte på den här frågan. Jag frågade varför du fortfarande hävdar att teorin behandlar tiden innan big bang. Varför gör du det?4) Det där var inget bevis. Det stod bara att filosofen Kant hävdar att den gäller. Bevisa den tack!5) Jag menar det jag skriver. Du skrev:”Ja, exempelvis skapandet av vårt universum…bara någon med en enorm IQ och skaparförmåga, kan ha klarat av jobbet…” var ett svar på frågan: ”Sedan vill jag minnas att du skrivit något i stil med ”ibland måste man gå utanför vetenskapen för att finna svar på saker vetenskapen inte kan förklara”Jag vill gärna se exempel på när du gjort detta.” Ändå så använder du just detta IQ-argument mot big bang och kallar det på köpet vetenskapligt. Varför gör du det, om du nu själv säger att det inte är vetenskapligt?6) Hävdar du att om något finns måste även dess motsats finnas?

Gilla

1) Ja, så kan vi enas!2) De Kosmiska Äggen (galaxerna) är inte oändligt stora.3) Därför att teorin säger att ingen rumtid existerade innan den fiktiva smällen, alltså måste universum ha trollat fram sig själv från tomma intet!4) Beviset är att precis allt här i den materiella världen har en orsak bakom sig! Du kan inte komma på någonting som inte har det! En Naturlag här i den materiella världen!5) När sa ajg att det inte är vetenskapligt att anföra IQ-argumentet?6) Man skulle kunna säga att existensen här i den materiella världen är illusorisk, den har alltså ingen verklig bestående existens, medan motsatsen råder i den eviga andliga världen!

Gilla

1) Så då finns det olika stora oändligheter. Annars kan väl inte den andliga världen (som är oändligt stor) vara tre gånger större än den materiella?2) Jag frågade inte om galaxerna. Jag frågade om universum. Är universum oändligt stort?3) Nej. Teorin säger inte det. Teorin handlar bara om vad som hände efter en (eventuell) smäll. Det är sant att den säger att rumtiden expanderade, men den säger ingenting om att den skapades. Varför fortsätter du hävda detta?4.1) Bara för att man aldrig observerat något utan orsak betyder det inte att det inte finns saker utan orsak.4.2) Naturlagar gäller inom de ramar de formulerats. De kan inte alltid extrapoleras.4.3) Jo jag kan komma på exempel. Radioaktivt sönderfall.5) 8 februari 2010, kl 19:136) Det var inte svar på frågan. Om du vill tolka ”existerar” som ”existerar illusoriskt” så visst. Helt ok för min del. Det spelar faktiskt ingen större roll om du anser den materiella världen som mindre verklig. Frågan kvarstår ändå. Hävdar du att om något finns måste även dess motsats finnas?

Gilla

1, 2) Dettta är frågor som jag själv fortfarande söker svar på…3) Har rumtiden enligt teorin funnits i all evighet?4) Säger ju sig självt, att ingenting kan komma till utan någon orsak!5) Citera texten, tack!6) Människan finns, vad är motsatsen till Människa?Djur finns, vad är motsatsen till djur?Böcker finns, vad är motsatsen till böcker?Kregah finns, vad är motsatsen till Kregah?Begreppet ”existens” är inte beroende av ”icke-existens”, för att ha en mening. Icke-existensen går ju inte ens att föreställa sig, vilket bevisar att det inte finns något sådant som icke-existens…allt existerar!

Gilla

”…det finns inte något sådant som icke-existens…allt existerar!”Men då så.Då har både du och vi löst det där med Big-Bang nu.Allt existerar ju…Så vad ska du skriva om nu då…Dina frukostbestyr?Kvällens tv-program?Grannens högljudda papegoja?:-)

Gilla

Big Bang existerar ja!Men endast som en fantasi… 😉

Gilla

Motsatsen till fantasi är ju verklighet.Allting har sin grund i den objektiva realiteten, därför omfattas även fantasier i begreppet verklighet och alltså är Big-Bang verkligt.”Om jag har bevis?”Ja för tusan.Jag VET ju att det är så.Det är fullkomligt logiskt.Vad åt du till frukost?;-)

Gilla

Eftersom Big Bang är en fantasi, dvs motsatsen till verklighet, så förstår vi att vi inte behöver ta teorin på allvar…

Gilla

1) Kan vi enas om att existensen av olika stora oändligheter är en förutsättning för att den andliga världen ska vara tre gånger så stor som den materiella under förutsättningen att den andliga världen är oändligt stor?2) Om du fortfarande söker svaret på frågan om huruvida universum är oändligt stort, varför hävdar du då att det är det?3) Jag vet inte rumtiden har existerat i all oändlighet. Och det är inte heller relevant för min fråga som du fortfarande inte har besvarat. Varför fortsätter du hävda att teorin säger att rumtiden inte existerade innan den eventuella smällen?4.1) Är beviset för kausaliteten att den måste gälla enligt sunt förnuft?4.2) Vad är orsaken till radioaktivt sönderfall?5) Inlägget finns i den här tråden, och jag har redan citerat det tidigare. En enkel sökning på tio sekunder hade sparat in den där onödiga följdfrågan.Den 7 februari 2010, kl 19:49 skrev jag:”Sedan vill jag minnas att du skrivit något i stil med ”ibland måste man gå utanför vetenskapen för att finna svar på saker vetenskapen inte kan förklara”Jag vill gärna se exempel på när du gjort detta.”Du svarade den 8 februari 2010, kl 19:13:”Ja, exempelvis skapandet av vårt universum…bara någon med en enorm IQ och skaparförmåga, kan ha klarat av jobbet…”6) Vissa saker har inte meningsfulla motsatser. Människor, djur, böcker osv. Vissa saker tror jag har det. Motsatsen till bok är naturligtvis ”icke-bok”, men det säger inte så mycket. Motsatsen till absolut är ”icke-absolut”. Här har jag dock svårt att se att det skulle betyda något annat än relativ, varför man skulle kunna dra slutsatsen att absolut och relativ är motsatser. Det här är jag dock tveksam till. Men ska jag tolka det som att svaret på frågan ”Hävdar du att om något finns måste även dess motsats finnas?” är ”nej”?

Gilla

1) Ja, tills vidare…2) Min magkänsla…3) Därför att teorin säger att rumtiden skapades med den imaginära smällen:http://sv.wikipedia.org/wiki/Big_bang”Enligt denna teori skapades universum och rumtiden för ca 13,7 miljarder år sedan…”4) En Naturlag!Även radioktivt sönderfall har en orsak!5) Varför skulle IQ vara utanför vetenskapen?6) Den här materiella världen är egentligen en icke-existens, så svar, ja!

Gilla

”Rosor har alltid varit rosor!Björkar har alltid varit björkar!Maskar har alltid varit maskar!Myggor har alltid varit myggor!Potatis har alltid varit potatis!Majs har alltid varit majs!Ormar har alltid varit ormar!Hönsfåglar har alltid varit hönsfåglar!Groddjur har alltid varit groddjur!Råttdjur har alltid varit råttdjur!Svindjur har alltid varit svindjur!Kattdjur har alltid varit kattdjur!Hunddjur har alltid varit hunddjur!Hästdjur har alltid varit hästdjur!Getdjur har alltid varit getdjur!Oxdjur har alltid varit oxdjur!Kameldjur har alltid varit kameldjur!Elefantdjur har alltid varit elefantdjur!Apdjur har alltid varit apdjur!Människor har alltid varit Människor!”____________________________________________________________Falskt.

Gilla

Bevisa motsatsen, tack!

Gilla

”Jo, vi kan visst nå de absoluta sanningarna, genom att utveckla/höja vårt medvetande till den absoluta plattformen!”Låter väldigt krångligt. Jag antar att man bara kan göra detta efter döden. Så även om det du säger är sant för det oss inte vidare. Såvida inte du kan kontakta någon död och allvetande person och fråga om botemedel till aids eller cancer.Eller går det inte? Vi kanske borde hålla oss till något som uppenbarligen fungerar, nämligen vetenskap….

Gilla

Man kan nå den andliga plattformen i livet här och nu!Död och allvetande person?Vår Allvetande Skapare dör aldrig!Vetenskap fungerar?Ja, vetenskap fungerar, till skillnad mot pseudovetenskaper som ”Big Bang” och ”evolutionen”…

Gilla

-Vad fanns före universum? – förlåt, jag menar före gud?

Gilla

Eftersom Gud per definition är det 1:a, så kan det inte finnas något före Honom…

Gilla

1) Så i så fall tar du tills vidare tillbaka uttalandet om att det inte finns olika stora oändligheter?2.1) Varför pratar du om din magkänsla som om den vore ett faktum? Du använder ju den magkänslan i ett av dina ”vetenskapliga” argument.2.2) Men låt oss då anta att du har rätt i det. Då existerar alltså oändligheter i vårt materiella universum?3) Jag har upprepade gånger förklarat att den svenska sidan är jättedålig. Den engelska är inte perfekt, men mycket bättre. Varför tittar du inte på den, och kommenterar det som står där istället?Här kan du läsa:http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang4.1) Men det grundar sig alltså på sunt förnuft, eftersom du säger att det säger sig självt?4.2) Nu undviker du frågan igen. Jag frågade vad som var orsaken.5) Jag har aldrig hävdat att IQ inte har med vetenskap att göra. Frågan du fortfarande inte svarat på lyder något omformulerad så här: Eftersom du hävdar att ”Ja, exempelvis skapandet av vårt universum…bara någon med en enorm IQ och skaparförmåga, kan ha klarat av jobbet…”var ett svar på frågan:”Sedan vill jag minnas att du skrivit något i stil med ”ibland måste man gå utanför vetenskapen för att finna svar på saker vetenskapen inte kan förklara”Eftersom du själv hävdar att detta är ett exempel på när du går utanför vetenskapen undrar jag varför du kallar det för ett vetenskapligt argument mot big bang. Jag kan gå med på att det är ett andligt bevis, men varför kallar du det vetenskapligt?

Gilla

1) Jag återkommer i ärendet när jag läst om det i de heliga skrifterna…2) Eftersom Gud är oändlig, så bör alla Hans energier vara oändliga…3) Med tanke på att ingen någonsin har ändrat på denna uppgift, trots att tiotusentals av människor har läst artikeln, så är det ju uppenbart att teorin säger just detta…rumtiden skapades med den imaginära explosionen!4) Orsakas av elektromagnetiska krafter:http://wiki.answers.com/Q/What_is_radioactive_decay_caused_by5) Ja, skapandet av universum, vem som gjorde det, är något som ”vetenskapen” aldrig kommer kunna svara på!Däremot kan vi vara överens om att det måste ha varit någon med en enorm IQ och skaparförmåga, som lyckades skapa vårt superkomplexa, finkalibrerade, lagbundna universum!

Gilla

”Man kan nå den andliga plattformen i livet här och nu!”Vad väntar du på? Gå och fixa lite användbar kunskap!”Död och allvetande person?Vår Allvetande Skapare dör aldrig!”Du sa någon gång att när vi slutar återfödas och når det andliga stadiet får vi en massa kunskap. Så vad jag menade var att du skulle kontakta dessa själar och be om lite kunskap. Men det kanske inte fungerar så, det är så svårt att veta hur varje religion tolkar sin fantasi.”Vetenskap fungerar?Ja, vetenskap fungerar, till skillnad mot pseudovetenskaper som ”Big Bang” och ”evolutionen”…”Klart att de fungerar det finns tusentals evolutionsbiologer och kosmologer världen över som vore arbetslösa om ovan nämna teorier inte skulle fungera. + att vi har massor av bevis, experiment och observationer.

Gilla

Och ändå finns inte ett endaste litet bevis, för någon av dessa imaginära hokuspokus-teorier…vare sig för Big Bluff eller för emolutionen…Med tanke på att Människan de facto funnits på jorden i hundratals miljoner år, så är ju evolutionsteorin bara en BLUFF!

Gilla

-”Gud är per definition det första.” Hur många logiska kullerbyttor klarar du av innan ser dig själv i ändalykten?

Gilla

Vad var det du inte förstod?Kan ju inte finnas någon före det första….LOGISKT!

Gilla

1) Ok2) Jag tolkar det som ett ”ja, det finns oändligheter i universum”3) ”Det är uppenbart eftersom det står på wikipedia”. Är du ärligt talat så jävla dum? Så eftersom den strider mot det som sägs på den engelska sidan, så måste den engelska ha fel? Vad är det som får dig att tro att det är den engelska, och inte den svenska som har fel?4) Ja, det var ju en utförlig förklaring. Får man kanske be om en förklaring HUR det orsakas?http://plato.stanford.edu/entries/determinism-causal/http://www.scienceclarified.com/dispute/Vol-2/Do-hidden-variables-exist-for-quantum-systems.htmlSå som jag har förstått det hela, så har man vetenskapligt bevisat att det inte finns någon vetenskaplig orsak bakom radioaktivt sönderfall. Kvantmekaniken förutsätter gömda variabler, variabler som vi aldrig kan mäta. Därmed inte sagt att det inte finns en orsak till radioaktivt sönderfall, men den är i så fall inte vetenskaplig.Jag hävdar inte att kausaliteten är falsk, bara att den inte är vetenskaplig.5) Där är vi överens, men du har fortfarande inte svarat på frågan.6) För övrigt säger du också att det är en matematisk omöjlighet att räkna på oändligheter, trots att ingenjörsstudenter gör det varje dag. Varför gör du det?

Gilla

Att den svenska inte har ”rättats till” på flera år, säger ju en hel del om Big Bang-teorins flummighet…verkar finnas divergerande åsikter om Big Bluff!Eftersom det inte finns något oändligt tal, så kan man ju inte räkna på oändligheter…

Gilla

”Endast i den eviga andliga världen är ett ”då” ett lika giltigt ”nu”!I den andliga världen råder nämligen en evig nutid, där tiden lyser med sin frånvaro!”Hur skall då skaparen veta när det är dags att återskapa universum. Det är ju ständig nutid, och i en ständig nutid finns ingen dåtid som man kan mäta dessa miljontals år som skall gå emellan skapelserna”Rosor har alltid varit rosor!Björkar har alltid varit björkar!Maskar har alltid…..”Hmmm, hur hänger det ihop. GUD återskapar ju jorden/universum med jämna mellanrum, då kan inte maskar alltid varit maskar osv. Någonstans har ju dessa skapats av skaparen, och eftersom det materiella inte kan vara i evighet. Så kan ju heller inte universum varit en evig skapelse, inte ens skapat i evighetens begynelse. En evighet har ju ingen begynelse, därmed ingen nutid att skapa universum i, inte heller en dåtid att återskapa densamma. Endast en evighet, vilket med ditt resonemang borde göra att vi inte ens existerar i nutid, eller dåtid. Utan bara är fria energier, och varför skall vi då jobba på att återfödas? Det kommer ju aldrig hända, utan vi kommer bara finnas i alla evighet……. och hur kan jag ens skriva detta nu och du läsa det då, om vi lever i en evighet……. // Anders

Gilla

När de materiella energierna (och de själar som ännu inte befriat sig från materiens grepp) har dragits in i Herren Vishnus kropp vid universums sammandragning (efter 311 040 000 000 000 år) så befinner sig den materiella energin i ett neutralt tillstånd (pradhana) och själarna i ett slumrande tillstånd, och tiden är inaktiverad, passiv, men eftersom Gud är Allvetande, så är det inga problem för Honom att veta när lika lång tid av ”passiv tid” har gått (Guds inandning), som av aktiv tid (Guds utandning), då universumen expanderar!Universumen är manifesterade, expanderade och aktiva i Guds utandning, och omanifesterade, kontraherade och inaktiva i Guds inandning, då de befinner sig i ett latent, potentiellt, tillstånd i Herren Vishnus kosmiska kropp!Javisst skapas, förintas och återskapas alla livsformer i den materiella skapelsen med jämna mellanrum, eftersom ingenting varar för evigt i den materiella världen!Vi ska inte jobba på att återfödas, utan jobba på att frigöra oss från det fördömda kretsloppet av födelse och död, eftersom vi själar inte hör hemma i denna temporära illusoriska materiella värld!Vi själar hör ju givetvis hemma i den eviga andliga världen, eftersom vi ju är andliga varelser, andliga till vårt väsen!

Gilla

”Och ändå finns inte ett endaste litet bevis, för någon av dessa imaginära hokuspokus-teorier…vare sig för Big Bluff eller för emolutionen…”Det roliga är att din inte fokuserar på de fel och brister inom teorierna utan bara förnekar alla bevis vilket leder till att du tappar den lilla trovärdighet som du hade kvar. ”Med tanke på att Människan de facto funnits på jorden i hundratals miljoner år, så är ju evolutionsteorin bara en BLUFF!””De facto” säger du? Jag har läst ditt inlägg om människans ålder och det är inte så övertygande. Jag måste säga att du har mycket underliga standarder för bevis så du påstår att det inte finns några bevis för evolutionen men är 100% säker på att människor har funnits i många miljoner då.

Gilla

Ge oss då ett endaste litet bevis för att Människan skulle ha flummat fram från den där uppdiktade föräldralösa slump-bakterien, tack!

Gilla

3) Eller så kanske det säger en del om vilka som skriver på wikipedia? När man pratar med folk som är insatta i teorin nämner de just den här som en av de vanligaste myterna.6) Och ändå räknar vi på dem varje dag. Det var ju konstigt…Väntar fortfarande på svar på 2,4 och 5.

Gilla

2) Nej, inte i materiens värld!Eftersom tiden i den materiella världen är ändlig, så måste även rummet vara det!3) Hur kommer det sig då att ni aldrig går in och ändrar på denna ”myt”? Hmm…4) man har inte alls vetenskapligt bevisat det!5) Även andliga bevis är vetenskapliga!6) Räknar med oändliga tal?Det går inte!Oavsett vilket tal du påstår är oändligt, så kan man alltid lägga till 1…

Gilla

2) Då tolkar jag det som att universum inte är oändligt stort.3) För att det krävs en del arbete att ändra en artikel. Jag har ändrat några få saker jag har sett som varit felaktiga på wikipedia, men långt ifrån allt. Har faktiskt haft funderingar på att ändra den informationen, men det är så invävt att det är svårt att ändra just den biten utan att skriva om allt.4) Tja, enligt kvantmekaniken måste information kunna överföras med överljushastighet om dessa gömda variabler inte ska existera.5) Varför sa du då att du gick utanför vetenskapen när du skrev ”Ja, skapandet av universum, vem som gjorde det, är något som ”vetenskapen” aldrig kommer kunna svara på!”6) Om du med ”det går inte att räkna med oändligheter” menar att ”det går inte att räkna med oändligheter på exakt samma sätt som med vanliga tal” så har du rätt. Men det går att räkna med dem.Säg att A är lika med oändligheten. Säg att x är ett godtyckligt reellt tal.Då gäller att:A+x=AA*x=A (om x inte är 0)Säg att B också är lika med oändligheten (inte nödvändigtvis samma oändlighet)Säg att C är vilken annan oändlighet som helst.Då gäller att:A+B=CA*B=CA-B=?A/B=?A*0=?Som du ser vet man inte riktigt vad man får när man drar bort en oändlighet från en annan, eller om man dividerar med den, eller multiplicerar med noll. Svaret kan bli oändligheten, minus oändligheten eller ett vanligt reellt tal. Detta är en mycket förenklad bild, men ungefär så fungerar det.

Gilla

2) Åtminstone inte det materiella universumet, med tanke på att tiden är temporär…3) Att ingen har ändrat på denna information, säger ju en hel del om Big Bluff…4) Var kommer information ifrån ursprungligen?5) Det finns mycket som vår begränsade materiella vetenskap inte kan svara på…6) OK

Gilla

2) Åtminstone inte det materiella universumet, med tanke på att tiden är temporär…3) Att ingen har ändrat på denna information, säger ju en hel del om Big Bluff…4) Var kommer information ifrån ursprungligen?5) Det finns mycket som vår begränsade materiella vetenskap inte kan svara på…6) OK

Gilla

Och jag väntar fortfarande på svaret på fyran. Dvs en grundligare redogörelse för hur elektromagnetiska krafter orsakar radioaktivt sönderfall.

Gilla

Jag är inte Allvetande.

Gilla

2) Så då kan du ju ta bort argument nummer 3 från dina vetenskapliga argument mot big bang. Hela det argumentet bygger ju på att universum är oändligt stort.3) Jag undanber mig dina infantila förlöjiganden. De skapar bara ett dåligt debattklimat. Oavsett vad du tycker om teorin så heter den big bang.Oavsett vilket anser jag att det säger mer om de människor som skriver på wikipedia.Om du nu verkligen vill propagera mot den här teorin på din blogg på ett vetenskapligt sätt, så förvånar det mig verkligen att du inte har fördjupat dig i teorin det minsta. Är du verkligen så dåligt påläst att den enda informationskälla du har om vad teorin står för är den svenska wikipediasidan?4.1) Ingen aning. Det hade inte med saken att göra. Poängen var att det finns fysikalisk information gömd på ett sådant sätt att vi inte kan skilja den från slumpen. Om det är en verklig slump eller inte är vetenskapligt sett ointressant, eftersom den alltid kommer att uppföra sig som slump. Därför får kausalitetslagen sig en törn. Så i klartext. Kausalitetslagen kan stämma, men det är inte vetenskapligt intressant.4.2) Men hävdar du fortfarande att det är elektromagnetiska krafter som orsakar sönderfallen?5) Det är helt riktigt, och det är till och med vetenskapligt bevisat. Men du har fortfarande inte svarat på frågan. Du har i den är tråden själv sagt att argument 13 mot big bang inte är vetenskapligt, så varför står det fortfarande som ett vetenskapligt argument?6) Du accepterar att det går att räkna med oändligheter?(Btw så glömde jag skriva att om x<0 så gäller att A*x=-A)

Gilla

2) Enligt själva teorin så är universum oändligt stort…3) Jag väljer att kalla teoring för Big Bluff, just för att den är en Bluff!4) Skulle du vilja ha svar på vem som är källan till information?5) Stendöd materia kan inte organisera sig själv överhuvudtaget!Detta är argument 13, visst är det ett giltigt argument!6) Bara abstraktioner…

Gilla

Dessutom hittade jag en intressant sak här:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/06/solen-snurrar-runt-jorden-geocentrismen-ar-nu-vetenskapligt-bevisad-religionerna-hade-ratt#commentsSeeking_Enlightenment skrev:”Jag e väl inte så bra på det här med fysik egentligen. men det räcker ju med att känna för att förstå att jorden är universums mittpunkt.”Du svarade:”Helt korrekt, kära vän!”I argument 3 mot big bang säger du att det inte finns någon mittpunkt i universum. Hur kan då jorden vara universums mittpunkt?

Gilla

Mittpunkt i vårt Kosmiska Ägg!

Gilla

2) Du skriver:”Det går överhuvudtaget inte att propagera för Big Bang-teorin, eftersom universum inte har någon mittpunkt, ingen expansionspunkt!”Detta är intressant eftersom du hävdar att jorden är universums mittpunkt.Du skriver även:”Det kan ju inte finnas något centrum varifrån allt ska ha expanderat, som man påstår, med tanke på att universum är oändligt stort”Om du med detta menar att det är teorin som påstår att universum är oändligt stort så uttrycker du dig konstigt. Då skulle det vara bättre att skriva:”Det kan ju inte finnas något centrum varifrån allt ska ha expanderat, som man påstår, med tanke på att man samtidigt påstår att universum är oändligt stort”Dessutom skulle jag gärna se något som styrker detta påstående.3) Jag anser att dina teorier är en bluff, men jag ser ingen anledning att ge dem öknamn för det.Dessutom svarade du inte på frågan (igen)”Är du verkligen så dåligt påläst att den enda informationskälla du har om vad teorin står för är den svenska wikipediasidan?”4) Ur ett vetenskapligt perspektiv tror jag inte att du kan presentera ett tillfredsställande svar. Om svaret är ”Gud” kan jag acceptera det i den här debatten. Jag skulle hellre vilja ha svar på de frågor jag ställer.Hävdar du fortfarande att det är elektromagnetiska krafter som orsakar sönderfallen?5.1) Det är fortfarande inte frågan. Om du säger att det där var ett exempel på när du gick utanför vetenskapen för att hitta svaret på en fråga kan du väl omöjligen kalla argumentet för vetenskapligt?5.2) Varför undviker du frågan som jag har ställt så tydligt det bara går upprepade gånger?6) Alla beräkningar är abstraktioner.

Gilla

”Ge oss då ett endaste litet bevis för att Människan skulle ha flummat fram från den där uppdiktade föräldralösa slump-bakterien, tack!”Det faktum att vi observerar mutationer och förändringar hela tiden är en bra början. Att ett arvsträd skapat utifrån fysiologiska skillnader och likheter nästan är identiskt med ett baserat på genetik, embryologi och paleontologi. ERVs (jag vill inte se länken till den där forumposten igen!) är ett annat starkt bevis. Den geografiska distributionen av djur och växter talar för att allt liv kommer från en gemensam anfader.

Gilla

Bakterier har alltid varit bakterier!Rosor har alltid varit rosor!Björkar har alltid varit björkar!Maskar har alltid varit maskar!Myggor har alltid varit myggor!Potatis har alltid varit potatis!Majs har alltid varit majs!Ormar har alltid varit ormar!Hönsfåglar har alltid varit hönsfåglar!Groddjur har alltid varit groddjur!Råttdjur har alltid varit råttdjur!Svindjur har alltid varit svindjur!Kattdjur har alltid varit kattdjur!Hunddjur har alltid varit hunddjur!Hästdjur har alltid varit hästdjur!Getdjur har alltid varit getdjur!Oxdjur har alltid varit oxdjur!Kameldjur har alltid varit kameldjur!Elefantdjur har alltid varit elefantdjur!Apdjur har alltid varit apdjur!Människor har alltid varit Människor!Evolution?Pyttsan heller…

Gilla

”Om vårt materiella universum skulle ha funnits för evigt, så skulle vi aldrig kunna befinna oss i nutid, eftersom det skulle ta en oändlig tid att överhuvudtaget komma till nutid från dåtid! Utan en begynnelse kan inte tiden ta sig från dåtid till framtid, med tanke på att tiden inte kan ha någon gång, om den inte först har igångsatts! ”…. konstigt att du då hävdar att dit universum funnits för evigt, för även om det återskapas med X miljoner års intervaller, så har ju detta skett i all evighet. Hur är det då möjligt att vi finns i nuet, en evighet i den materiella världen borde fortfarande vara en evighet, även om denna evighet delas in i delar om X antal miljoner år, så kommer det finnas oändligt många delar, och vi borde aldrig befinna oss i nutid, utan fortfarande bara i dåtid. Det mest logiska är alltså att dina skrifter har fel, antingen i det att GUD återskapar universum i all evighet, eller att tiden i universum är precis som i det stora ALLTET, enbart nutid, ingen dåtid…………..

Gilla

Återskapande bevisar ju att något inte är evigt oföränderligt!Bara i den andliga världen som allting är evigt oföränderligt, just för att där inte finns någon nedbrytande tid, inget återskapande!

Gilla

HejHar fastnat på den här långa diskussionen, har bläddrar igenom så inte läst vartenda ord. men det som jag ser är en diskussion mellan vetenskap kontra religion. ycker sig snarare snilleblixten tar fram ett fundamentalistisk religions teori. De flesta som tror på gud, nämner att existensen av gud aldrig nämns i bibeln. och att själva frågan ”fanns gud verkligen?” är orelevant.Det jag egentligen vill komma fram till är att frågan är lika relevant som att ställa frågan ” hur brett har du hoppat?”De vetenskapliga argumenten är ett sakspråk, medans den religösa argumenten är ett moraliskt språk. vetenskapen och religionen är två parallela världar som fungerar jämsides med varann, om man försöker förstå religion med ett sakspråk har man missat vad religion egentligen handlar om. Om man försöker motbevisa vetenskapen från ett religöst perspektiv har man inte förståt vad veteskapen egentligen handlar om. Kan vi inte acceptera den här mytiska världen som ett sant plan, och den fysiska världen som ett annat sant språk. hela diskussionen är för mig obegriplig och leder ingen vart som ni ser. Jag tycker att det är intressant givetvis men jag tror förståelse är viktigt. Det är viktigt att förstå att adam och evas existens är orelevant , det är en moralisk sanning , då det handlar om att människan upptäcker sig själv utifrån. men den fysiska, att de fysiskt fanns ingår inte i berättelsen. Tack för mig hej då

Gilla

@Jenny: Du har så rätt så, tycker helt klart att dessa två språk kan leva tillsammans. Problemet här är väl snarare den som framför åsikter för den ena grenen på inget vis kan tänka sig en sådan samlevnad

Gilla

Har aldrig påstått att det finns någon motsättning mellan religion och verklig vetenskap.

Gilla

”Bara i den andliga världen som allting är evigt oföränderligt”Hur kan du då hävda att vissa själar som lever i den andliga världen skickas ner till jorden ”för bättring”. ALLT är ju evigt oföränderligtInse att det där med evigt liv, oföränderlighet och eviga själar bara är en myt för att vissa människor måste ha ett halmstrå att hålla fast vid eftersom deras enda liv(i detta nuet) är så förbannat dåligt att man måste hoppas på en ny chans i nästa liv. Släpp de tankarna och LEV I NUET!!

Gilla

Önskningarna som vi själar har, är inte evigt oföränderliga!Ibland önskar vi glömma Gud och Hans Allmakt, och då får vi respass…

Gilla

Vad jag vet så var universum för 13,7 miljarder år sedan en singularitet omslutet av ingenting, denna singularitet var alltså allt som existerade. Jag tror det är så att man antar att universum fungerar som ett kretslopp dvs. Big Bang -> Big Crunch (Eller liknande) osv. detta då i en oändlig loop.Denna singularitet består från början enbart av energi. När sedan big bang ”går av stapeln” så är det som händer att rummet börjar expandera, från början fanns det ju bara energi och det som händer när rummet expanderar är då att all energi fördelar sig inom rummet, dvs inte att energin stannar som en punkt i mitten av rummet.Det ska även vad jag hört vara i början en hel del ”lagar” bestäms utifrån olika reaktioner eller liknande, men när universum växer skapas sk. krafter. En vi är vana vid är gravitation, när vårat nuvarande universum skapades så gjorde gravitationen att energin inte blev jämnt fördelad och på så sätt blev det områden med större mängder energi än andra, och på vissa ställen nästan ingen energi alls.Sedan skapades elektronen och protonen för att sedan bilda enklare atomer, ett belägg för big bang är att man kan hitta väte och helium i princip överallt i universum, det var alltså de första atomer vi fick.När det fanns atomer kunde stjärnor bildas pga gravitationen, ju större grupperingar ju mer atomer drogs in, i dessa grupperingar kunde tyngre atomslag utvecklas som tex metaller, eftersom dessa i regel är tyngre lade dem sig längre ner dvs vid kärnan, därför fick vi sk. gasplaneter och jag tror att det är pga det höga trycket som dem antände (eller om dem inte redan var antända). När sedan dessa stjärnor dog ut skapades nya stjärnor och under skapelsen blev det en hel del rester, dessa bildade och självklart fortfarande bildar planeter såsom jorden.För att förklara gravitationen så kan du tänka dig ett nät utspänt, lägger du en fotboll på nätet kommer den tynga ner nätet och den kommer snurra som i en grop, detta är det som håller oss fast runt solen tex och månen runt jorden.Du sa även att om universum är oändligt och expanderar hela tiden så kan det inte stämma med ett kretslopp tyckte jag, detta förklaras genom att gravitationen inte är den enda kraften, vi anser gravitationen som god skulle man kunna säga eftersom den ger upphovet till väldigt mycket för oss. Men vi har även mörk materia som försöker ta över gravitationen (tror man).Det pågår alltså ständigt en kamp mellan olika krafter. Tänk dig att du skjuter upp en hemmabygd raket, den flyger, den accelererar snabbare går högre, högre och högre men till slut så övervinner gravitationen dess kraft och drar raketen fort ner igen. Ungefär så skulle man kunna beskriva hur det kan gå till.Vad det gäller hur singulariteten uppstod, energin så kan jag Inte förklara på något som helst sett men jag tycker det jag skrev förklarar några saker jag tyckte du skrev om.Nu är det så att detta hör till det Jag tror på ett ungefär och vad jag hört, inte vad Du tror men jag ville bara berätta, jag vill också reservera mig för att det kan finnas felaktigheter i det jag skriver eftersom jag inte alls är någon expert helt enkelt bara intresserad i ämnet.Mvh

Gilla

Ingenting kan äga rum i ett icke-rum!Enligt Big Bang-teorin så var det rummet som började expandera, men hur kan rummet överhuvudtaget börja expandera, när det enligt teorin inte ens fanns något rum till att börja med?Hur kan något överhuvudtaget börja expandera från ett icke-rum?Om vårt materiella universum skulle ha funnits för evigt, så skulle vi aldrig kunna befinna oss i nutid, eftersom det skulle ta en oändlig tid att överhuvudtaget komma till nutid från dåtid! Utan en begynnelse kan inte tiden ta sig från dåtid till framtid, med tanke på att tiden inte kan ha någon gång, om den inte först har igångsatts! Universum kräver alltså en begynnelse, en början, för att tiden ska kunna passera från dåtid till framtid! Utan någon början, finns vare sig någon dåtid eller framtid, eftersom dåtid och framtid är relativa begrepp och därmed beroende av en starttid!

Gilla

Jag glömde även att skriva det beläggen för Big Bang:* Den kosmiska bakgrunsstrålningen:Det finns en bakgrundsstrålning i rymden, överallt, det är den energi som inte blev materia vid eller efter big bang. Det är detta vi kallar ”myrornas krig”.* RödförskjutningenMan kan observera andra galaxer och kolla på deras stjärnor i ett spektrum och man vet att desto längre bort en stjärna är ju mer förskjuter dess ljus i spektrumet mot rött, man har observerat att galaxer rör sig ifrån oss i en exponentiell hastighet, detta förklaras med att gravitationen eller mörk energi (kommer inte ihåg vilket av dem). Men det förklarar även att en viss tid tillbaka var allting mycket närmare än vad det är nu och det är så man räknat ihop att universum var en punkt, en singularitet.* Det tredje belägget som jag iofs redan skrivit om är den jämna och stora fördelningen av främst väte men även helium.

Gilla

Det finns ingen mittpunkt, expansionspunkt, i ett oändligt stort universum!Det går överhuvudtaget inte att propagera för Big Bang-teorin, eftersom universum inte har någon mittpunkt, ingen expansionspunkt!Det kan ju inte finnas något centrum varifrån allt ska ha expanderat, som man påstår, med tanke på att universum är oändligt stort; i det oändliga finns inget centrum och därmed heller ingen expansion!Därmed fallerar också teorin kring att bakgrundsstrålningen skulle bevisa Big Bang, då man i en oändlig rymd överhuvudtaget inte kan hitta någon riktning mot ett centrum…Till råga på allt, så utgör ju inte strålning i sig något som helst bevis för att det hela nödvändigtvis måste ha startat med en herrelös smäll/explosion, vilket är ett groteskt felslut!Påståendet att universum skulle ha förvandlats från oändligt litet till oändligt stort, inom en kort ändlig tidsrymd på några få miljarder år, är ännu en i raden av alla orimligheter kring denna Big Bluff-teori…Till sist, hur kan det finnas en expansionspunkt, utan något rum?Finns det en punkt, måste det givetvis även finnas rum för denna punkt!Rödförskjutningen motsäger de facto Big Bang! Universum expanderar inte!Den världsberömde astronomen Halton C. Arp, vår tids Galileo, som var assistent åt självaste Edwin Hubble, har grundligt motbevisat Big Bang-teorin, tron på ett expanderande universum, då han upptäckt att rödförskjutningen inte alls är analogt med avståndet från jorden:http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/arch05/051102arp-galileo.htmhttp://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1977evci.conf..377A&db_key=AST&data_type=HTML&format=&high=42ca922c9c07185Det är Halton C. Arp som ligger bakom den revolutionerande upptäckten att många kvasarer med extremt höga värden av rödförskjutning är belägna i närheten av galaxer som har låg rödförskjutning, vilket vi kan se här på Arps sensationellt avslöjande fotografier, vilket ju bevisar att Big Bang-teorin är falsk!http://www.electric-cosmos.org/arp.htm”The idea of an expanding universe is predicated upon the accurate assumption of redshift being analogous to distance alone. From that ERROR of believing that redshift correlates with distance, the theory of an expanding universe was developed. In fact as Halton Arp has shown, redshift is not analogous with distance, therefore the expanding universe theory falls apart.”Det är alltså inte universum som expanderar!Det är galaxernas strålning som förskjuts mot större våglängder. Detta kallas rödförskjutning och är strålningsenergins (entropi)förskjutning mot termisk jämvikt.Samma naturlag men med olika förskjutnings- (entropi-) konstanter gäller för hydrodynamik, elektrodynamik (ljus) och air-dynamik (ljud).Detta innebär konstant vågförskjutning på 6,6*10^-34. Planck och Hubble har uppmätt men feltolkat denna förskjutning som innebär en acceleration som är 1,986*10^-28 km/s^2.Bekräftelse på att strålningens fart ökar med våglängden gjordes 9 juli 2005 vid analys av strålning från Markarian 51 (men de har inte förstått hur och varför):http://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/0702/0702008v2.pdf”The team studied two gamma-ray flares in mid-2005 from (…) the galaxy Markarian 501. They compared gammas in two energy ranges, from 1.2 to 10 tera-electron-volts (TeV) and from 0.25 to 0.6 TeV. The first group arrived on Earth four minutes later than the second.”Påståendet att universum expanderar, saknar alltså all vetenskaplig grund!Dessutom; även om vi skulle ponera att universum expanderar, så utgör ju inte det något som helst bevis för att det hela skulle ha börjat med en blind, herrelös Bang Smäll…Snacka om att Big Bang-teorin saknar all form av logik och sunt förnuft, bara fråga om en vansinnigt absurd hokuspokus-teori!

Gilla

jag säger bara svart energi, nummer 1 på listan

Gilla

Var kom den svarta energin ifrån?Vars existens för övrigt aldrig ens har bevisats…

Gilla

HAHAHA så sjuk du är ”Snilleblixten”, uppsök läkarvård genast! och skaffa Discovery Science.

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: