Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for the ‘Karma’ Category


VÅLDTÄKTER SKAPAR GRYMT DÅLIG KARMA !!!

SPELAR INGEN ROLL VAD MAN FÖDS MED FÖR KARMA !!!

 

Kära vänner, eftersom vissa verkar göra en koppling mellan mig (Krishnarörelsen) och våldtäkter (de som läst om skandalerna på Wikipedia), så vill jag en gång för alla göra klart här att jag till 100% tar avstånd ifrån alla våldtäktsmän och våldtäktsskandaler som skett inom Krishnarörelsen, och att jag till 100% står på de drabbades sida och tycker att det ska råda nolltolerans, och att förövarna ska lagföras och vidkännas stränga straff för dessa djupt kränkande vidriga handlingar!

Jag vill samtidigt passa på att be alla de om ursäkt, som på något sätt pga av mina ibland filosofiskt provocerande utläggningar, fått en bild av att jag med öppna armar skulle godta allt som sker, bara för att allt som sker är bundet av ens karma och därmed är menat att ske…

Jag blir ledsen och känner ett styng i hjärtat varje gång jag hör talas om människor som drabbas av våldtäkter, misshandel och mord, ogärningar som inte hör hemma hos vuxna civiliserade människor. Spelar ingen roll om någon har karma för att drabbas av ont, man ska alltid agera från nuets karmaproducerande tidsperspektiv. Onda handlingar skapar bara mer ond karma för förövarna och karmakarusellen bara rullar vidare…

 

FILOSOFISKT ÄR DOCK ALLA BÅDE OFFER OCH FÖRÖVARE

PONERA ATT MAN SATT FÄNGSLAD I ETT FÄNGELSE

 

Vilket hade känts lättare att acceptera; att man satt i fängelset helt oskyldig utan att ha utfört något brott, eller att man satt där på grund av att man var skyldig till ett brott?

Vilket känns det mer rättvist, logiskt och lättare att leva med; att man blir utsatt för brott i detta liv på grund av att man själv utsatt någon annan för brott i ett tidigare liv, eller att man blir drabbad av brott utan någon som helst personlig karmisk förskyllan?

Givetvis måste man ha lättare att acceptera att det finns ett rättvist orsakssamband bakom ens ödesbundna upplevelser, än att det är ett slumpartat orättvist kaos som styr ens öde…

Om man exempelvis kallblodigt våldtar ett barn i detta liv, så har man enligt karmalagen öppnat upp för risken att själv våldtas i sitt nästa liv.

Att fruktansvärda öden skulle kunna drabba totalt oskyldiga människor, är en mycket grymmare och orättvisare livssyn, än att man inser att det alltid måste finnas ett personligt orsakssamband bakom allt som sker.

Detta i sin tur uppmuntrar människan till att handla gott mot sin nästa i detta liv, eftersom man med insikt i karmalagen förstår att det leder till goda levnadsbetingelser för sin nästa, och samtidigt för en själv i både detta och nästa liv!

 

Man skall älska Gud och sin nästa såsom sig själv, eller hur kära älskade vänner?

 

Herren Krishna:

Den som inte hyser avund, utan är alla levande varelsers varmhjärtade vän, som inte anser sig äga någonting, som är fri från falskt ego och lugn i både lycka och sorg, som är fördragsam, alltid tillfredsställd, självbehärskad och beslutsamt engagerad i gudshängiven tjänst, samt vars sinne och intelligens är fästa vid Mig – denne Min hängivne är Mig mycket kär.

Bhagavad Gita: 12.13-14

 

Jag hittade på nätet ett intressant och uppbyggligt svar kring just detta med våldtäktsmän och våldtäktsoffer. Tycker dock att det är lite skevt att man inte ser det hela från offrets sida, att våldtäktsmannen tar det aktiva steget och ber om förlåtelse och på alla sätt försöker gottgöra:

http://en.allexperts.com/q/Hindus-946/Rape.htm

Question:

”Is a rape victim required to forgive a rapist in Hinduism? How much of a crime is rape seen in Hinduism? How about child molestion?”

Answer:

”Forgiveness is never an obligation but a privilege. Forgiveness benefits the one who forgives, when it is sincere, because it breaks the tie of attachment to the sense of victimization. To hold anger, hatred, resentment, or other negative emotions in the mind for any person requires an expenditure of energy, and these emotions create disquiet in the mind of one who cultivates them. Our energy is better used in loving and helping as these are conducive to serenity.

Any act of intentional harm to another creates negative karma for the perpetrator. Negative karma results in suffering proportionate to the heinousness of the act. We do not always see the results of negative karma immediately. However, karma theory says the results cannot be avoided. ”‘Vengeance is mine,’ sayeth the Lord,” as the Bible tells us, and ”As you sow, so shall you reap.”

Modern psychology tells us that acknowledging painful feelings is an important step toward healing. However, these feelings are best utilized as indicators of positive action and then released. To resurrect negative feelings over and over again, activating them with new energy, only prolongs our suffering.”

 

 

index

 

 

index

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt
 

Annons

KARMA – SOM MAN SÅR FÅR MAN SKÖRDA

KARMA BINDER OSS KVAR I DEN MATERIELLA VÄRLDEN

 

Karmalagen är en universell, gudomligt rättvis, moralisk naturlag (en av Guds alla obändiga lagar, ex. tryckkraften), lagen om orsak och verkan, som har sin motsvarighet i den universella fysiska naturlagen kring aktion och reaktion:

http://en.wikipedia.org/wiki/Karma
http://vrinda.vaisnava.hu/vrindastudio/sueco/karma.pdf
http://hem.fyristorg.com/teosofi/Vad_menas_med_karma.htm

 

De skilda slagen av karma som vi själar drabbas av här i den temporära materiella världen, Guds bakgård, Guds baksida, kan ni läsa om här:

http://www.scribd.com/doc/70465/absolute-law-of-karma
http://www.experiencefestival.com/a/KARMA_and_REINCARNATION/id/51458

 

KARMAS 12 LAGAR:

 

 

Kroppen vi fick i detta liv berodde på karma-kontot vi hade när vi ”dog” senast i vårt förra liv (karma ackumuleras från liv till liv), och köttkostymen vi kommer att få i vårt nästa liv, beror likaledes på hur karmakontot ser ut när det är dags att kila vidare härnäst från vår nuvarande jordiska stofthydda:

http://hem.fyristorg.com/teosofi/TeosofiskaBokforlaget/Teosofins_ocean/11_Karma.htm

 

Det bästa är ju givetvis att tömma karmakontot helt, genom att leva ett andligt gudsmedvetet liv, så slipper man att återfödas mer till den materiella världen (Guds baksida), eftersom det då inte finns några mer materiella belöningar eller straff, reaktioner, att hämta, och då återvänder man till den eviga andliga världen (Guds framsida), Guds rike, bortom vår relativa rumtid, för att där leva i evig kärleksfull lycka i sin ursprungliga eviga andliga kropp!

 

VÅRT KARMA AVGÖR VART VI REINKARNERAR EFTER ”DÖDEN”

 

Kroppen vi får i vårt nästa liv (reinkarnation) är helt beroende av det karma vi har skapat i detta liv (som man sår får man skörda) och det är endast som Människa som man har en fri vilja (ansvarig för sina handlingar) och därmed skapar karma, till skillnad från djuren, såsom apdjur, hunddjur och kattdjur, som endast lever ut sitt karma utan att skapa något nytt, och själarna i djurkroppar reinkarneras automatiskt från djurform till djurform tills de återigen uppnår Människokroppen:

http://www.stephen-knapp.com/reincarnation_a_simple_explanation.htm

 

Man kan inte skörda något som man inte har sått, alltså har vi exakt de kroppar och livsupplevelser som vi har gjort oss förtjänta av, som ett resultat av vad vi sådde för gärningar i vår föregående kropp, i livet innan detta.

Det är alltså ingen slump att vissa är födda under en lycklig stjärna med en silversked i munnen, medan andra knappt har ett mål mat om dagen…

 

ALL KARMA ÄR RÄTTVIS !!!

 

Många påstår, ologiskt nog, att det skulle vara grymt om svåra livsöden i detta liv skulle bero på dåliga gärningar i tidigare liv…

Ponera att du satt fängslad i ett fängelse!

Vilket hade känts lättare för dig att acceptera; att du satt i fängelse helt oskyldig utan att ha utfört något brott, eller att du satt där pga att du var skyldig till ett brott?

Vilket känns mer rättvist, logiskt och lättare att leva med, att man blir utsatt för brott i detta liv pga att man själv utsatt någon annan för brott i ett tidigare liv, eller att man blir drabbad utan någon som helst personlig karmisk förskyllan?

Givetvis måste man ha lättare att acceptera att det finns ett rättvist orsakssamband bakom ens ödesbundna upplevelser, än att det är ett slumpartat orättvist kaos som styr ens öde…

Om man exempelvis kallblodigt våldtar ett barn i detta liv, så har man enligt karmalagen öppnat upp för risken att själv våldtas i sitt nästa liv!

Givetvis har man lättare att acceptera att det finns ett rättvist orsakssamband bakom ens svåra öde. Detta i sin tur uppmuntrar människan till att handla gott i detta liv, eftersom man förstår att det i sin tur leder till goda levnadsbetingelser i ens nästa liv!

 

FRIA VILJAN EXISTERAR PARALLELLT MED ENS KARMA/ÖDE

HÄNDELSERNA I NÄSTA LIV PÅVERKAS AV VÅRA HANDLINGAR IDAG

 

 

MÄNNISKA vs DJUR:

BARA MÄNNISKAN KAN BEFRIA SIG FRÅN DET MATERIELLA!

Det som mest skiljer den åtråvärda människokroppen från djurkroppen är att som människor har vi möjlighet att börja leva ett andligt liv så att vi inte skapar något nytt karma längre och därmed inte behöver att återigen återfödas in i en materiell kropp efter döden, utan kan istället återvända Hem till Gud i den eviga andliga världen, som är vår ursprungliga eviga hemvist, där döden lyser med sin frånvaro!

Missköter vi vårt liv som människa, så kan vi mycket väl återfödas som djur i vårt nästa liv, få respass ner till djurriket, och det skulle inte vara så lyckat, eftersom man i en djurkropp inte kan leva ett andligt liv (sett apdjur be?), och därmed är tvungen att återfödas om och om igen tills man återfår en människokropp igen, och den fria viljan att återigen skapa ny karma eller att helt leva för Gud.

Anledningen till varför en del evolutionstroende är så otroligt besatta och fixerade vid apdjur (de tror på fullt allvar att vi härstammar från dem och har inga problem med att kalla sig själva för apdjur), kan mycket väl bero på att de i sitt föregående liv just var apdjur, då själarna i apdjuren är uppåtgående varelser, som i sitt nästa liv föräras en människokropp. Hunddjuren däremot är en nedåtgående livsform, vilket innebär att själarna i hunddjuren i sitt föregående liv bebodde en mänsklig kropp. Därför som hundar tyr sig så lätt till människor, eftersom de själva var människor bara för ett litet tag sedan och fortfarande kan identifiera sig med människor…

 

TILL DISKUSSION:

Hur ser ni på karmalagen, kära vänner?

Visst är karmalagen logisk och rättvis?

Skulle det inte vara en befrielse att slippa vara fjättrad vid karma längre?

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: