Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for augusti 2009


.

GLÖM BIG BANG-FLUMMET !!!

BIG BANG MOTBEVISAS MED 15 VETENSKAPLIGA ARGUMENT !!!

 

Universum påstås av de Big Bang-troende hokuspokus ha trollat fram sig själv från absolut ingenting (utan ens trollkarl eller trollstav), och IQ-befriat sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare…

Låter detta som en logisk och plausibel teori till konstruktionen av vårt perfekt strukturerade, lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade, koordinerade universum?

Snacka om sjukt flummig hokuspokus-teori!

Flummigare än magi
till och med, där det i alla fall finns NÅGON som trollar, med NÅGONTING…

 

UNIVERSUM ÄR ETT MÄSTERVERK!

BARA NÅGON MED SUPER-IQ KAN HA SKAPAT DET!

 

Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras.”

”Detta det mest storslagna system av sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse.” (Principia Mathematica)

Isaac Newton

 

Big Bang-teorin är lika mycket en tro som vilken annan religion som helst. Det finns inget bevis på att allt började med en stor smäll. Samhället tvingas till ateism av en massa naturvetare och akademiker som säger sig ha monopol på sanningen. Men deras ”Big Bang” är lika mycket en tro den också.

Peter Wahlbeck

 

Materia och energi har ingen självständig, skapande kraft!

På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller den materiella energin självständigt skapa himlakroppar!

Någon måste alltså ha skapat Universum! Ingenting kan skapa sig själv!

Ingen produkt utan producent = Ingen skapelse utan skapare!

Bara för att ingenting kan skapa sig själv, så betyder ju inte det att Gud har skapats, bara det att alla skapade ting måste ha skapats av någon annan! Gud och vi minigudar (själar) är eviga andevarelser, utan någon början eller något slut, oskapade och odödliga!

 

Planläggningen och struktureringen bakom universums superintelligenta superkomplexa perfekt lagbundna finkalibrerade konstruktion måste ju ha krävt en superintelligent konstruktör!

Att a priori utesluta en intelligent kraft bakom universum som icke-existerande, är en godtycklig icke-vetenskaplig ståndpunkt. Hade naturen haft en massa uppenbara felkonstruktioner, kunde man dragit slutsatsen att ingen intelligent konstruktör låg bakom!

En extraordinär skapelse kräver en extraordinär skapare!

Fulländad organisation kräver fulländad organisatör, design kräver designer, intelligens i skapelsen kräver en intelligent skapare, det som finns i verkan måste alltså även finnas i dess orsak!

 

Förresten så sprängde jag mitt kök i morse – BIG BANG BOOM – och oj vilken fin ordning det blev! Nu väntar jag bara på att saker och ting slumpvis ska börja organisera sig, och om jag bara väntar tillräckligt länge så är köket helt ok….det är ju bara en tidsfråga juuu. Tror ni mig inte? Explosioner – BIG BANG BOOM – skapar och organiserar saker….eller?!?

Big Bang-teorin anses faktiskt numera vara en förlegad teori och kullkastas av nya upptäckter, som motbevisar den rådande uppfattningen att universum expanderar:

http://wn.com/New_Discovery_Invalidates_The_Big_Bang

Video:

 

 

Det finns inga som helst observationer som stödjer Big Bang-teorin och därför har hundratals av världens ledande astronomer och fysiker vänt teorin ryggen, ett faktum som publicerades i New Scientist, 22 maj 2004:

http://cosmologystatement.org
http://www.newscientist.com/article/mg18224482.900-bucking-the-big-bang.html

 

Faktum är att Big Bang-teorin tampas med mer än 30 oöverstigliga problem, vilket förklarar varför Big Bang-teorin är på utdöende:

http://www.sciencedaily.com/releases/2006/09/060905104549.htm
http://www.metaresearch.org/cosmology/BB-top-30.asp
https://www.flashback.org/sp5841611

 

Att universum hokuspokus skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet, vilket t.ex. Stephen Hawking påstår, motbevisas på ett väldigt logiskt sätt här:

Video:

 

 

Big Bang-teorin är faktiskt en övernaturlig teori, en ovetenskaplig teori, vilket de flesta BB-troende inte ens har tänkt på:

Video:

 

 

 

_____________________________ _______________________

HÄR FÖLJER 15 VETENSKAPLIGA ARGUMENT EMOT BIG BANG:

_____________________________ _______________________

 

INNEHÅLL:

 

1. Ingenting kan ske i en icke-tid!

2. Ingenting kan äga rum i ett icke-rum!

3. Det finns ingen mittpunkt, expansionspunkt, i ett oändligt stort universum!

4. Singulariteten, ”punkten”, måste ha kommit nånstans ifrån!

5. Den uppdiktade smällen måste ha orsakats av någon/t!


6.
En oändligt liten punkt med en oändligt stor tyngdkraft – omöjligt!

7. Ingenting kan övervinna en oändlig tyngdkraft och få punkten att börja expandera!

8. Egenskaper i verkan (universum), måste även finnas i dess Orsak!

9. Rödförskjutningen motsäger Big Bang! Universum expanderar inte!

10. Materiens extremt ojämna fördelning motsäger Big Bang!

 

11. Termodynamikens 2:a lag om entropin motsäger Big Bang!

12. Bortflyende informationslösa partiklar kan aldrig bilda himlakroppar!

13. Stendöd materia kan inte organisera sig själv överhuvudtaget!

14. Big Bang-teorin är vare sig duplicerbar eller falsifierbar!

15. IQ-befriade smällar och explosioner kan inte skapa ordning och lagar!

 

____________________________________________________

 

1. Ingenting kan ske i en icke-tid!

Enligt Big Bang-teorin så fanns det inte någon tid innan den fiktiva explosionen. Men detta gäller bara om man menar att vår rumtid är den enda som finns, och att teorin för den skulle gälla även när man kommer till singulariteter.

Till saken hör att relativitetsteorin inte är giltig vid singulariteter, eftersom den faller samman på kvantnivå!

Dessutom måste man ställa sig frågan:

Hur kan något överhuvudtaget ske i en icke-tid, med tanke på att händelser och skeenden omöjligen kan ske i en icke-tid?!

Finns det ett EFTER händelsen, måste det även finnas ett FÖRE händelsen!

Varför?

Just det, eftersom man aldrig kan tala om en verkan (händelsen) utan en orsak som orsakat den!

Dessutom, det som förment exploderade måste ha existerat INNAN själva explosionen, för hur skulle det annars ha kunnat explodera?

 

____________________________________________________

 

2. Ingenting kan äga rum i ett icke-rum!

Enligt Big Bang-teorin så var det rummet som började expandera, men hur kan rummet överhuvudtaget börja expandera, när det enligt teorin inte ens fanns något rum till att börja med?

Hur kan något överhuvudtaget börja expandera från ett icke-rum?

Enligt Big Bang-troende så var det rummet som började expandera, men hur kan rummet överhuvudtaget börja expandera, när det enligt teorin inte ens fanns något rum till att börja med?

Hur kan något överhuvudtaget börja expandera från ett icke-rum?

Och om det inte fanns något rum, var skedde då Big Bang?

Ingenting kan ju äga rum i ett icke-rum…

 

____________________________________________________

 

3. Det finns ingen mittpunkt, expansionspunkt, i ett oändligt stort universum!

Det går överhuvudtaget inte att propagera för Big Bang-teorin, eftersom universum inte sägs ha någon mittpunkt, ingen expansionspunkt!

Det kan ju inte finnas något centrum varifrån allt ska ha expanderat, som man påstår, med tanke på att universum hävdas vara oändligt stort; i det oändliga finns inget centrum och därmed heller ingen expansion!

Därmed fallerar också teorin kring att bakgrundsstrålningen skulle bevisa Big Bang, då man i en oändlig rymd överhuvudtaget inte kan hitta någon riktning mot ett centrum!

http://creation.com/the-big-bang-fails-another-test
http://creation.com/nobel-prize-for-alleged-big-bang-proof

 

Till råga på allt, så utgör ju inte strålning i sig något som helst bevis för att det hela nödvändigtvis måste ha startat med en herrelös smäll/explosion, vilket är ett groteskt felslut!

Påståendet att universum skulle ha förvandlats från oändligt litet till oändligt stort, inom en kort ändlig tidsrymd på några få miljarder år, är ännu en i raden av alla orimligheter kring denna Big Bluff-teori…

Till sist, hur kan det finnas en expansionspunkt, utan något rum?

Finns det en punkt, måste det givetvis även finnas rum för denna punkt!

 

____________________________________________________

 

4. Singulariteten, ”punkten”, måste ha kommit nånstans ifrån!

Big Bang-teorin ger inget svar på hur den fiktiva singulariteten, ”punkten”, överhuvudtaget skulle ha kommit till!

Vem skapade ”punkten”?

Blundar man för kausaliteten, orsakssambandet, så är det bara pseodovetenskap man saluför!

En del menar att punkten skulle ha kommit från en kvantfluktuation, men en sådan kräver ett vakuum, vilket ju inte heller kan ha funnits, då inget rum enligt teorin fanns!

Om man försöker slingra sig undan den besvärande frågeställningen genom att påstå att punkten skulle ha funnits i en evighet innan den fiktiva smällen, så har man gjort bort sig rejält, med tanke på att smällen då aldrig överhuvudtaget ens skulle ha kunnat inträffa, eftersom det skulle ta en evighet av tid att ens ta sig fram till smällen…

Dessutom borde ju då punkten finnas även idag, eftersom det som är evigt även måste inbegripa framtiden; evigheten har nämligen vare sig någon begynnelse eller något slut!

 

____________________________________________________

 

5. Den uppdiktade smällen måste ha orsakats av någon/t!

Big Bang-teorin ger inget svar på vad eller vem som skulle ha ORSAKAT den uppdiktade smällen!

Man inbillar och fantiserar sig att det fanns en punkt och att den hokuspokus exploderade och började expandera.

Var kom kraften till den massiva Big Bang-explosionen ifrån?

Alltså är Big Bang ingen vetenskaplig teori, eftersom den fullständigt ignorerar kausaliteten, som annars ska vara vetenskapens adelsmärke.

Big Bang-troende brukar då försöka kontra med: ”Vad finns norr om Nordpolen?”

Men det är inget giltigt argument, eftersom Nord är en riktning, medan Tid är ett mått på förändring. Om det inte skedde någon sorts förändring innan den förmenta Big Bang, hur kunde den då sättas igång?

För att något ska kunna smälla, så måste det som smäller ha existerat innan själva smällen!

Så vem orsakade fantasismällen?

 

____________________________________________________

 

6. En oändligt liten punkt med en oändligt stor tyngdkraftomöjligt!

Singulariteten (”punkten”) är en matematisk och praktisk omöjlighet; man kan vare sig räkna på eller föreställa sig en OÄNDLIGT LITEN punkt med en OÄNDLIGT STOR tyngdkraft!

 

____________________________________________________

 

7. Ingenting kan övervinna en oändlig tyngdkraft och få punkten att börja expandera!

Det är OMÖJLIGT att den fiktiva punkten överhuvudtaget skulle ha kunnat RUBBAS, med tanke på att den sägs ha haft en oändlig täthet och tyngdkraft; oändligt stor densitet och gravitation – vilket ju absolut ingenting kan rubba, allra minst kvantfluktuationer!

Detta enda motargument räcker faktiskt för att krossa och tillintetgöra hela Big Bang-flummet i 1000 Bang-bitar!

 

____________________________________________________

 

8. Egenskaper i verkan (universum), måste även finnas i dess Orsak!

Egenskaper och potentialer som finns i verkan (universum), måste givetvis även finnas i dess Orsak!

Alltså måste Orsaken till universums skapelse ha varit ett levande intelligent väsen med en otroligt hög IQ, logisk tankeförmåga och kreativ skaparförmåga…dvs Skaparen/Gud..!!!

Men i Big Bang-teorin finns ingen som helst IQ att skönja, vare sig bokstavligt eller bildligt talat!

Bara någon med en svårt kaotisk hjärna kan på fullt allvar tro att kaos och herrelös informationsfri IQ-befriad livlös materia som enda initial-ingredienser skulle kunna leda till något annat än just bara herrelöst informationsfritt livlöst IQ-befriat kaos…

Ingen IQ, information eller liv i input, kan heller inte leda till någon IQ, information eller liv i output!

Ändå så är världen full med IQ, information och liv…

 

____________________________________________________

 


9. Rödförskjutningen motsäger Big Bang!
Universum expanderar inte!

Den världsberömde astronomen Halton C. Arp, vår tids Galileo, som var assistent åt självaste Edwin Hubble, har grundligt motbevisat Big Bang-teorin, tron på ett expanderande universum, då han upptäckt att rödförskjutningen inte alls är analogt med avståndet från jorden:

http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/arch05/051102arp-galileo.htm

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1977evci.conf..377A&db_key=AST&data_type=HTML&format=&high=42ca922c9c07185

 

Det är Halton C. Arp som ligger bakom den revolutionerande upptäckten att många
kvasarer med extremt höga värden av rödförskjutning är belägna i närheten av
galaxer som har låg rödförskjutning, vilket vi kan se här på Arps sensationellt avslöjande fotografier, vilket ju bevisar att Big Bang-teorin är falsk!

http://www.electric-cosmos.org/arp.htm
http://www.youtube.com/watch?v=1yTfRy0LTD0 (9 delar)

”The idea of an expanding universe is predicated upon the accurate assumption of redshift being analogous to distance alone. From that ERROR of believing that redshift correlates with distance, the theory of an expanding universe was developed. In fact as Halton Arp has shown, redshift is not analogous with distance, therefore the expanding universe theory falls apart.”

Det är alltså inte universum som expanderar!

Det är galaxernas strålning som förskjuts mot större våglängder. Detta kallas rödförskjutning och är strålningsenergins (entropi)förskjutning mot termisk jämvikt.

Samma naturlag men med olika förskjutnings- (entropi-) konstanter gäller för hydrodynamik, elektrodynamik (ljus) och air-dynamik (ljud).

Detta innebär konstant vågförskjutning på 6,6*10^-34. Planck och Hubble har uppmätt men feltolkat denna förskjutning som innebär en acceleration som är 1,986*10^-28 km/s^2.

Bekräftelse på att strålningens fart ökar med våglängden gjordes 9 juli 2005 vid analys av strålning från Markarian 51 (men de har inte förstått hur och varför):

http://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/0702/0702008v2.pdf

”The team studied two gamma-ray flares in mid-2005 from (…) the galaxy Markarian 501. They compared gammas in two energy ranges, from 1.2 to 10 tera-electron-volts (TeV) and from 0.25 to 0.6 TeV. The first group arrived on Earth four minutes later than the second.”

 

Påståendet att universum expanderar, saknar alltså all vetenskaplig grund!

http://www.youtube.com/watch?v=RmyR4MZrtDY
http://wn.com/New_Discovery_Invalidates_The_Big_Bang
http://www.youtube.com/watch?v=3KdKOKw03Sk
http://www.grantchronicles.com/story05.htm

 

För övrigt så orsakas rödförskjutningen av Compton-effekten och inte av Doppler-effekten; ”Hubble’s Constant in Terms of the Compton Effect”:

http://www.angelfire.com/az/BIGBANGisWRONG/Hubble_latest_web.htm

 

Dessutom; även om vi skulle ponera att universum expanderar, så utgör ju inte det något som helst bevis för att det hela skulle ha börjat med en blind, herrelös Bang Smäll…

Snacka om att Big Bang-teorin saknar all form av logik och sunt förnuft, bara fråga om en absurt flummig hokuspokus-teori!

 

____________________________________________________

 

10. Materiens extremt ojämna fördelning motsäger Big Bang!

Big Bang-teorin ger inget svar på hur det kommer sig att materien inte är jämnt fördelad i universum, vilket borde vara fallet efter en explosion, där partiklarna skenar iväg åt alla håll! Materien i universum är tvärtom extremt ojämnt fördelad och uppträder som små öar och hopar i form av galaxer i den vidsträckta rymden:

http://creation.com/what-about-the-big-bang

 

____________________________________________________

 


11. Termodynamikens 2:a lag om entropin motsäger Big Bang!

Utan någon inbyggd information som skulle kunna styra utvecklingen, så borde kaoset, entropin, efter den fiktiva explosionen bara öka, och inte som propagandan förtäljer, att materien helt utan information började organisera sig själv till mer och mer komplexa system.

 

____________________________________________________

 

12. Bortflyende informationslösa partiklar kan aldrig bilda himlakroppar!

Big Bang-teorin ger inget svar på hur det är möjligt att partiklarnas likvärdiga linjära rörelser utåt åt alla håll i supersonisk hastighet i vakuum, bort från explosionspunkten (vilket innebär att partiklarna bara kommer längre och längre ifrån varann för varje sekund), någonsin hade kunnat förena partiklarna till komplexa föreningar, gasmoln och himlakroppar. Det hade inte funnits en chans att partiklarna hade kunnat ändra riktning eller att gravitationen hade kunnat fånga in den bortflyende materian, och därmed är det omöjligt att det hade kunnat bildas några himlakroppar överhuvudtaget!

 

____________________________________________________

 

13. Stendöd materia kan inte organisera sig själv överhuvudtaget!

Om vi ändå ponerar att farbror ”slumpen”, ateistens IQ-befriade fantasifoster, var ute och härjade och mirakulöst ändrade på partiklarnas riktning; vad skulle ha orsakat att dessa stendöda informationsfria partiklar organiserade sig själva till fantastiskt komplicerade variationsrika himlakroppar och sfäriska planeter som sedan mirakulöst nog även började rotera och cirkla runt varann i perfekta matematiska banor, både medurs och moturs och dessutom utan att krocka, såsom exempelvis Saturnus 56 månar…

 

____________________________________________________

 

14. Big Bang-teorin är vare sig duplicerbar eller falsifierbar!

Big Bang är omöjlig att ens föreställa sig eller göra upp några modeller kring, eftersom en värld utan medvetande (den uppdiktade prebiotiska) inte ens teoretiskt sett skulle vara observerbar eller möjlig att uppfatta och därmed inte heller möjlig att ställa några som helst hypoteser kring, än mindre vara duplicerbart eller falsifierbart.

 

____________________________________________________

 

15. IQ-befriade smällar och explosioner kan inte skapa ordning och lagar!

Inga observationer eller experiment har någonsin gjorts, som har kunnat duplicera Big Bang-myten; att nån herrelös kaotisk IQ-befriad explosion skulle kunna skapa ordning och kreativa skapelser.

Till saken hör att det inte ens går att duplicera Big Bang, eftersom ingen IQ, inget intelligent liv, får vara inblandat i experimenten,  med tanke på att den uppdiktade ursmällen sägs ha skett utan någon som helst inblandning av IQ…

Om en stor sjuk smäll skapade universum med dess biljoner himlakroppar, så borde det, enligt vetenskaplig logik, vara möjligt att skapa åtminstone en liten planet med en liten smäll. Kan någon vetenskapsman skapa någonting överhuvudtaget med hjälp av en smäll?

Om man nu ändå tror på den vansinnigt sjuka Big Bang-myten, varför inte kontakta al-Qaida när det är dags för ett nytt husbygge…ett litet fritidshus ska väl vara en baggis i så fall, när en herrelös kaotisk smäll helt på egen hand ska ha fixat till ett helt fungerande Universum…

 

____________________________________________________

 

BIG BANG = SJUKT ABSURD HOKUSPOKUS-TEORI:

 

Hokuspokus-teorin att universum skulle ha ploppat fram av en blind slump, utan orsak, från absolut ingenting (utan ens rumsdimensionen utan vilken inte ens vakuum, lufttomt rum, är möjlig), är inget annat än en infantil tro på omöjliga trollerinummer, utan så mycket som ens en trollkarl närvarande…

 

Det absurda kring att universum skulle kunna uppstå från absolut ingenting:

http://www.whyevolution.com/nothing.html

Det riktigt absurda är att fullvuxna människor kan välja att tro på oändligt osannolika teorier som Big Bluff, istället för det enda sannolika och logiska, att en intelligent skapelse kräver en Intelligent Skapare!

Endast Bang Smäll-troende kan tro att det kan komma fram något ordnat, konstruktivt och kreativt från herrelösa, kaotiska IQ-befriade smällar. Bara någon med kaos i hjärnan kan på fullt allvar tro att kaos kan leda till något annat än bara ännu mera kaos.

Herrelösa explosioner som den uppdiktade Bang Smäll kan endast orsaka kaos och destruktivitet, inte ordning och konstruktivitet!

 

Ofattbart att dessa grundläggande ABC-kunskaper inte lärs ut i våra läroanstalter..!!!

Nej, en intelligent och kreativ skapelse med alla dess fantastiskt intelligent strukturerade himlakroppar och livsformer kan bara ha orsakats av en kreativ intelligent Skapare, på samma sätt som det krävs en intelligent arkitekt med logiska planritningar för att åstadkomma ett fungerande bostadshus!

Det är ingen vid sina sinnens fulla bruk som anställer ett sprängföretag eller al-Qaida om man vill skapa något ordnat och strukturerat…

 

Snacka om HOKUSPOKUS-teori…

PSEUDO-VETENSKAP !!!

 

____________________________________________________

 

BIG BANG-TEORIN ÄR VÄLDIGT ENKEL ATT MOTBEVISA

INGEN KAN ANGE RIKTNINGEN MOT NÅT BIG BANG-CENTRUM !!!

 

Big Bang-teorin är alltså väldigt enkel att en gång för alla vederlägga.

Ingen kan ange riktningen mot det nödvändiga Big Bang-centrum!

Ni som påstår att universum inte har något centrum, för att det förment skulle vara oändligt, eller för att det skulle vara som ytan på en ballong, motbevisas med följande 12 starka, logiska argument:

 

1. Utan ett mass-centrum, ingen rotation. Alltså måste det finnas ett centrum för universums massa. Det riktigt intressanta är att det faktiskt är vår Moder Jord som är himlavalvets stationära masscentrum, som solen med de andra planeterna och stjärnorna naturligt roterar kring.

2. Även för Big Bang-troende måste det finnas ett centrum, nämligen platsen där deras singularitet kreverade. Detta innebär att Big Bang-kreationisternas centrum måste befinna sig mitt inuti i deras Big Bang-ballong.

3. Om det inte finns något specifikt centrum i universum, så kan man ju inte ens hävda att universum expanderar, eftersom en expansion alltid utgår från en ursprunglig central punkt. Utan ett centrum mitt i ballongen, så kan man inte hävda att ballongen expanderar, och då skulle man inte heller kunna åberopa rödförskjutning.

4. Att universum inte kan liknas vid själva ytan på en ballong, där det inte finns något objektivt centrum, motbevisas av att det i ett sådant fiktivt tvådimensionellt universum inte skulle kunna finnas någon kosmisk bakgrundsstrålnings dipol. Alltså måste det finnas ett centrum.

5. Eftersom vi inte är begränsade till en ballongyta, så är det enda stället där alla punkter kan avlägsna från ens egen punkt i själva centrum av ballongen, i centrum av det kosmiska ägget, som alltså är jordens heliga mittposition.

6. Att vi upptäcker exakt lika mycket strålning i våra observationer av den kosmiska bakgrundsstrålningen, oavsett i vilken riktning vi undersöker, påvisar ju faktiskt att Jorden måste vara placerad i en unik, central position i universum. Att universum är anisotropiskt från alla andra positioner än Jordens, och isotropiskt endast från vår position, utgör ännu ett starkt bevis för att Jorden är universums origo.

7. Utan ett givet centrum i universum, hur skulle forskarlaget kring BICEP2-upptäckten ens i teorin tro sig ha lokaliserat ekot från fantasi-smällen?

8. Den materiella världen är relativ och kan därför vare sig vara evig eller oändlig, varför det måste finnas ett fysiskt centrum. Det är endast i den absoluta andliga, metafysiska, världen som evigheten och oändligheten finns, då dessa är absoluta begrepp, inte relativa.

9. Oändlighet kan inte uppstå från något som är ändligt (singulariteten), allra minst under en ändlig tid av 13,8 miljarder år [ljusets radiesträcka där Jorden intressant nog antas vara mittpunkten]. Vårt ändliga universum må vara enormt stort, men måste alltså ha ett centrum.

10. Om universum hade varit oändligt, så hade ju även tiden varit det, eftersom vi lever i ett rumtid-kontinuum. Eftersom tiden är relativ, dvs står i relation till viss given storhet, och oändligheten inte har någon given storhet, så kan inte tiden vara oändlig. Detsamma gäller givetvis även universum och dess rum.

11. Om vårt lokala äggformade universum hade varit oändligt, så skulle inte multiversum kunna finnas. Enligt de heliga Veda-skrifterna så finns det miljarder lokala universum, kosmiska Brahma-ägg, av vilka vårt tillhör den minsta kategorin:

http://decodehindumythology.blogspot.se/2011/08/big-bang-and-bhagvatam.html
http://www.nbcnews.com/id/15197712/ns/technology_and_science-space/t/universe-might-be-oval-shaped

12. Planck-teleskopet har nu slutgiltigt verifierat, efter föregångarna COBE och WMAP, att vår stationära Moder Jord de facto befinner sig i centrum av universum, precis vad all världens heliga skrifter och religioner alltid hävdat:Visa på Medium.com

 

”Hela vårt observerbara universum befinner sig inuti denna sfär med en radie på 13,3 miljarder ljusår, med oss i centrum.”

http://space.mit.edu/home/tegmark/wmap.html

Max Tegmark

 

”Alla dessa bevis, att universum ser likadant ut oavsett i vilken riktning vi tittar, tyder på att det är något speciellt med vår position i universum. Framför allt tycks det som, om vi observerar att alla andra galaxer rör sig bort från oss, att vi måste vara i universums centrum.”

Stephen Hawking, ”A Brief History of Time”, kapitel 3.

 

”Jag kan konstruera ett sfäriskt symmetriskt universum med jorden i dess centrum, och du kan inte motbevisa det baserat på observationer. Du kan bara utesluta det på filosofiska grunder. Jag tycker vi ska börja ifrågasätta den Kopernikanska principen. Oavsett våra teoretiska preferenser, så måste de till slut ge efter för de observerbara bevisen.”

”Men rödförskjutning kan också uppstå genom massors dragningskraft. Med jorden i centrum av universum, skulle stjärnornas dragningskraft också orsaka rödförskjutning varhelst vi tittade.”

George F.R. Ellis, Paul Davies ”Cosmic Heresy?” Nature, 273:336, 1978.

 

”En sådan förutsättning skulle innebära att vi intar en unik position i universum, analogt på sätt och vis med den urgamla uppfattningen om en central jord. Denna hypotes kan inte motbevisas, men det är ovälkommet och skulle endast godtas som en sista utväg för att rädda själva fenomenet [rödförskjutningen].”

Edwin Hubble, ”The Observational Approach to Cosmology”, Oxford, Clarendon Press, 1937, sid 50, 51, 58-59.

 

”Studier av den kosmiska bakgrundsstrålningen har bekräftat strålningens isotropi, eller dess fullständiga enhetlighet i alla riktningar [centrerad kring jorden, kosmos centrum]. Om universum har ett centrum, måste vi vara mycket nära det, annars skulle observerbar anisotropi i strålningsintensiteten alstras i överflöd, och vi skulle upptäcka mer strålning från ett håll än från motsatt riktning.”

Joseph Silk, University of California, ”The Big Bang: The Creation and Evolution of the Universe”, sid 53 (W. H. Freeman, 1980).

 

”But when you look at CMB map, you also see that the structure that is observed, is in fact, in a weird way, correlated with the plane of the earth around the sun. Is this Copernicus coming back to haunt us? That’s crazy. We’re looking out at the whole universe. There’s no way there should be a correlation of structure with our motion of the earth around the sun — the plane of the earth around the sun — the ecliptic. That would say we are truly the center of the universe.”

Lawrence Krauss

http://www.edge.org/conversation/the-energy-of-empty-space-that-isn-39t-zero

 

Jorden är inte någon vandrande planet, jorden är vårt himlavalvs stationära mass- och rotationscentrum, som solen, planeterna och stjärnorna naturligt roterar kring.

 

Många hävdar felaktigt att universum expanderar. För att det ska vara möjligt, så måste rummet ha en gräns som hela tiden förflyttar sig utåt.

Då måste man fråga Big Bang / Expansion-troende:

1. Vad skulle denna gräns bestå av?

2. Hur har man tänkt sig ett icke-rum på andra sidan gränsen, med tanke på att icke-rum inte ens kan existera?

3. För att ett rum överhuvudtaget ska kunna börja expandera, så måste det ju finnas ett rum till att börja med. Enligt Big Bang-teorin fanns vare sig rum, tid, materia eller energi innan fantasi-smällen, så hur kan då ett rum börja expandera från ett icke-rum?

 

SLUTSATS:

 

Om Big Bang-teorin verkligen var sann, så borde man ju kunna peka ut riktningen mot Big Bang-centrum, så då utmanar jag Big Bang-troende:

Vilken är riktningen mot Big Bang-centrum?

Att Big Bang-troende inte klarar av att ge riktningen mot sitt Big Bang-centrum, vad säger det egentligen om teorin?

Beror ju givetvis på att det är vår undersköna stationära Moder Jord som i själva verket ståtar i universums centrum, den heliga Geocentrismen, vilken stöds av all världens religioner och heliga skrifter.

Att centrum verkligen är här vid vår stationära Moder Jord, är ju faktiskt anledningen till att ingen kan titta ut i universum och peka ut nåt Big Bang-centrum…

 

Gud, allas vår Allsmäktige Skapare, är oerhört konstnärligt och artistiskt lagd, så Han begagnar sig inte av råbarkade al-Qaida metoder som smällar och explosioner när Han designar, konstruerar och organiserar saker och ting, allra minst vad gäller universums skapelse!

Att fråga vem som skapade Skaparen, är lika ologiskt som att fråga vem som vann över Vinnaren, eller vad som kommer före A i alfabetet…

 

Eftersom Gud även skapade Tiden, så kan Han själv givetvis inte vara skapad av någon annan, eftersom skapelser endast sker här i den tidsbundna materiella världen!

På samma sätt som energin aldrig någonsin skapats (Energiprincipen), eftersom den är evig, så har heller aldrig själva energikällan, vår Energiske Gud, någonsin skapats!

 

GUD är alltså EVIG (precis som vi själar, minigudar) och befann sig i den eviga andliga världen, andliga dimensionen (bortom vår materiella relativa rumtid), där evig nutid råder, innan Han skapade denna temporära materiella värld, med hjälp av Sina eviga energier…

 

I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.

From E. Salaman, ”A Talk With Einstein,” The Listener 54 (1955), pp. 370-371, quoted in Jammer, p. 123.

Albert Einstein

 

Det är lika orimligt att tro på världen men förneka Gud, som att tro på skon men förneka skomakaren!

August Strindberg

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Vem var det som konstruerade vårt perfekt strukturerade, lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade, koordinerade universum?

En högre intelligent makt (enda logiska) ELLER ett gäng med IQ-befriade stendöda stenflisor?

Svaret är väldigt enkelt, eller hur kära vänner?

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

HERREN KRISHNAS UPPENBARELSEDAG FIRAS IDAG!

STOR FESTIVAL PÅ KORSNÄS GÅRD, NÄRA STOCKHOLM!

.

Idag, fredag den 14:e augusti, firas Herren Krishnas uppenbarelsedag, Janmastami, över hela världen!

http://en.wikipedia.org/wiki/Janmashtami

http://www.krishnajanmashtami.com/janmashtami-isckon.html

.

Här är programmet för dagens festiviteter, på Korsnäs Gård, utanför Stockholm:

http://krishna.se

.

Så här tar ni er till Korsnäs Gård:

http://krishna.se/directions.html

.

VAD ÄR JANMASTAMI?

FÖREDRAG AV A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA:

.

Det följande är ett utdrag ur ett föredrag om Janmastami – Krishnas födelse– givet av Krishnarörelsens grundare A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, i Montreal den 16 augusti 1968:

.

janma karma ca me divyam
evam yo vetti tattvatah
tyaktva deham punar janma
naiti mam eti so ´rjuna

(Bhagavad-gita 4.9)

.

Min käre Arjuna, vemhelst som helt enkelt försöker att förstå Min transcendentala födsel eller uppenbarelse, försvinnande och handlingar, janma karma…” Gudomens Personlighet är inte nishkriya, i avsaknad av handlingar. Vem som helst som helt enkelt kan förstå dessa två saker – vilka slags handlingar Herren uppvisar, och vilken slags födsel Han accepterar – kommer att erhålla underbara resultat. Vilka är dessa? Tyaktva deham. Då han lämnar denna kropp, tyaktva deham punar janma naiti, tar han ingen mer födsel i denna materiella värld. Någon kanske tror att punar janma naiti betyder att man försvinner. Nej. Punar janma naiti, men mam eti, ”Han kommer inte till denna materiella värld utan kommer till Mig.” Mam eti [uppnår Mig]. Detta gör man helt enkelt genom att förstå Hans framträdande och handlingar.

.

Så idag är det denna lyckobringande dag, Janmastami, när Herren Krishna framträdde för femtusen år sedan i Mathura i Indien. De damer och herrar i församlingen som är indier känner mycket väl till Mathura. Det ligger cirka 14 mil söder om New Delhi. Mathura existerar fortfarande, och är evigt existerande.

.

Krishna uppenbarade Sig i Mathura, i Sin morbrors hus under mycket otrygga förhållanden. Denna födelseplats, Herren Krishnas födelseplats, upprätthålls nu mycket fint. Den som åker till Indien kan se. I vilket fall, Herren Krishna framträdde på denna planet för femtusen år sedan. Krishna säger, janma karma me divyam. Divyam betyder ”extraordinär”. Det bör inte förstås på samma sätt som när vi tar vår födsel. Krishna föds inte som vi. Detta förklaras också i Bhagavad-gita. När Arjuna frågade Krishna, ”Min käre Krishna, Du säger att Du tidigare talade denna Bhagavad-gitas yoga-system till solguden. Detta betyder att Du talade för miljoners miljarder år sedan. Hur ska jag kunna tro på det?” Eftersom Krishna var samtida med Arjuna, tänkte Arjuna, ”Hur är det möjligt att Han talade Bhagavad-gita till solguden?” Så vad var svaret? Svaret var detta, att ”du framträder också många, många gånger; Jag framträder också många, många gånger. Skillnaden är att Jag kan minnas. Du kan inte minnas.”

.

Det är skillnaden mellan Gud och den vanliga levande varelsen, att vi tar upprepade födslar. Det finns 8 400 000 livsformer, och så länge vi befinner oss i denna materiella värld kommer vi att kretsa bland dessa, födsel efter föd. Krishnas födsel är inte sådan. Därför säger Krishna, janma karma me divyam yo janati tattvatah. Tattvatah betyder ”i verkligheten”. Inte på ytan. Rent vetenskapligt kan den som äger kunskap omedelbart bli befriad. Och hur kan man förstå sanningen? Det förklaras också i Bhagavad-gita. Bhaktya mam abhijanati yavan yas casmi tattvatah [Bg. 18.55]. Återigen samma sak, tattvatah, i sanning.

.

Om man vill lära känna Gud, eller Krishna, i sanning, inte på ytan, så måste man ta upp den hängivna tjänstens process. Bahktya. På ett annat ställe säger Krishna, patram puspam phalam toyam yo me bahktya prayacchati [Bg. 9.26]. ”Den som erbjuder Mig lite frukt, blommor, vatten, men med hängivenhet, bhaktya…” Det är den enda kvalifikationen. Krishna säger, taya bhaktya upahritam ashnami. ”Då han erbjuder det med tilltro och kärlek, äter Jag.” Krishna äter. I templen erbjuder vi prasadam. Så Han äter, eftersom Han säger ”Jag äter.” Hur kan man säga att Han inte äter? En gentleman frågade mig, ”Swamiji, du erbjuder prasadam i templet, men tror du att Krishna eller Gud äter?” Jag svarade, ”Ja, varför inte? Han säger ‘Jag äter.’ Hur kan du säga att Han inte äter? Du vet bara inte hur Han äter.” På grund av bristande kunskap tror man att Gud inte äter. Men att äta… Hans sätt att äta är annorlunda. Detta förklaras i Brahma-samhita, det sägs angani yasya sakalendriya-vritti-manti [Bs. 5.32]. Guds sinnen, Krishnas sinnen, är vart och ett lika kraftfulla som de övriga. Precis som jag kan se med mina ögon så kan Krishna även äta med Sina ögon.

.

Det finns många exempel. Krishna eller Vishnu, den första skapelsen. Garbhodakashayi Vishnu ligger på oceanen och Brahma skapades ur Hans navel. Det växte en lotusstjälk från Herrens mage, och Brahma föddes. Lakshmi, lyckogudinnan, satt bara stilla. Som vi är vana att förstå det krävs en hustrus samarbete för att avla ett barn, men här ser vi att hustrun bara satt overksam, men likväl avlade Han Brahma ur Sin navel. Detta kallas sarva-shaktiman. Han behöver inte någons hjälp. Han kan avla ett barn. Inte exakt så som vi avlar barn. Således janma karma me divyam. Han befinner Sig i ditt hjärta, Han är överallt, så Han kan framträda var som helst ifrån.

.

Janmastami-ceremonin uppmärksammas naturligtvis av alla hinduer. Oavsett om man är en vaishnava eller inte så firas denna ceremoni i alla indiska hem. På samma sätt som julen firas i alla västerländska hem så firas Janmashtami överallt. Denna dag är en stor ceremoniell dag. Vårt program börjar med att vi vid midnatt tar emot Herren efter att Han badat. Just nu är klockan 22, så vårt program kommer under två timmar att fortgå med kirtan. Kirtan betyder både att sjunga med musik samt att tala. Båda är kirtan. Kirtyati iti kirtanam. Närhelst vi lovprisar Herren kallas detta kirtan. Att läsa Shrimad-Bhagavatam är också kirtan. Abhavad vaiyasaki kirtane. Vaiyasaki, Shukadev Gosvami, uppnådde den högsta fulländningen, befrielse, helt enkelt genom att tala Shrimad-Bhagavatam. Sri-visnu-sravane pariksit. Parikshit Maharaj, han helt enkelt lyssnade. Det finns nio metoder för gudshängiven tjänst. Sravanam kirtanam visnoh smaranam pada-sevanam. Recitera, lyssna. Först lyssna, därefter recitera. Utan att höra kan ingen recitera. Sravanam kirtanam. Och vilken slags sravanam kirtanam? Visnoh, om Vishnu. Ingenting annat.

.

sravanam kirtanam visnoh
smaranam pada-sevanam
arcanam vandanam dasyam
sakhyam atma-nivedanam

(Shrimad-Bhagavatam 7.5.23)

.

Det finns nio metoder i hängiven tjänst, av vilka shravanam, att lyssna, är den viktigaste. Utan att lyssna kan ingen förstå vetenskapen om Gud. De vediska mantras kallas därför shruti. Shruti betyder det som ska avlyssnas. Det ska inte experimenteras med i laboratoriet. Det ska helt enkelt höras. Därför kallas det shruti. Vandanam, att frambära böner. Vi frambär också böner. De andra religiösa traditionerna, de frambär också böner; de kristna, muslimerna. Bön, att frambära böner är också en aspekt av bhakti. Sjunga, lyssna, meditera, be, archanam, att dyrka Gudsgestalten i templet, alla dessa är tillsammans hängiven tjänst. Så av dessa nio… Om man kan utföra alla nio metoderna är det förstås mycket bra. Men det är inte möjligt. Så även om man endast kan utföra en metod, uppnår man perfektion. Det är så fint. Precis som Maharaj Parikshit, han erhöll fulländning helt enkelt genom metoden att höra. Och på liknande sätt, abhavad vaiyasaki kirtane. Vaiyasaki betyder Shukadev Goswami, han helt enkelt glorifierade Herren. Prahladah smarane. Prahlad Maharaj, han bara mediterade [mindes Herren]. Det finns många exempel. Helt enkelt genom att följa en av den hängivna tjänstens principer, uppnådde de livets högsta fulländning, befrielse, tillbaka hem, tillbaka till Gudomen.”

.

KRISHNA LEVDE på Moder Jord år 3228-3102 f.Kr, i Indien:

http://en.wikipedia.org/wiki/Krishna

.

ALL ÄRA till HERREN KRISHNA, Gudomens Högsta Personlighet!

Krishnas Gudomliga uppenbarelse, i Indien, för 5237 år sedan:

.

.

Gandharvika-Giridhari, Gudsgestalterna på Korsnäs Gård:

.

.

Abhishek; badceremoni för Krishna:

.

.

Korsnäs Gård, i all sin fulla prakt:

.

.

Garbha-dansen, i åminnelse av Krishnas födelse:

.

.

Se denna vackra dans på Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=GAfiCKQPdkQ

.

Se även firandet av Balarama, Krishnas bror, på Stockholms gator:

http://www.youtube.com/watch?v=hrT5_lfCa2Q

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

.


 

VAR LEVDE VI SJÄLAR NÅNSTANS?

INNAN VI TOG OSS IN I DET BEFRUKTADE ÄGGET?

Var levde vi innan befruktnings-ögonblicket, då vårt nuvarande liv började, då pappas sädescell (23 kromosomer) och mammas äggcell (23 kromosomer) sammanblandades…???


Eftersom vi inte är en klon av farsan
– vår DNA kommer från båda föräldrarna – så kan vi inte ha funnits som spermier i farsans pung!

Vilket bekräftas av enäggstvillingar, där det är två individer som kommer fram när äggcellen delas, trots att det bara är en spermie som befruktar ägget!

http://www.youtube.com/watch?v=Sg6NhnYbqUQ  (Grym video!)

GIVETVIS LEVDE VI I EN ANNAN KROPP, I VÅRT FÖREGÅENDE LIV!

Vi måste ju ha kommit nånstans ifrån, INNAN vi dök upp i det befruktade ägget, då vår nuvarande inkarnation, i vår nuvarande kropp, påbörjade!

Man POFFAR ju inte bara fram sådär från ingenstans !!!

INGENTING kan ju komma från INGENTING !!!

http://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing

Vi kan ju inte ha trollat fram vår egen existens från tomma intet, för att hokuspokus hamna i ägget, med tanke på att vi inte ens hade någon möjlighet att trolla, om vi inte existerade innan, vilket ateisterna tragiskt nog tror…

Snacka om SJUKT VRICKAT!

Låter lite väl mycket likt Big Bang-kreationisternas flummerier kring universums uppkomst, att universum skulle ha TROLLAT fram sig själv från tomma intet och sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare….  🙂

EFTERSOM ALL ENERGI ÄR EVIG – energi kan inte skapas eller förintas – så måste ju även vi, Jaget/själen, som består av den medvetna levande andliga energin, vara det; vi är eviga!

JAGET/SJÄLEN = Ägaren, subjektet, den som äger, medveten och den som upplever = Andlig energi, levande varelsen!

KROPPEN = Ägodelen, objekt, det som ägs, omedveten och det som upplevs = Materiell energi, dött föremål!

Beroende på vårt individuella karmakonto, som avgör var vi återföds, reinkarnerar, så får vi alla den kropp och de föräldrar som vi förtjänar!

Vi fick hälften våra kromosomer från sädescellen (spermien) och den andra hälften från äggcellen!

VI SJÄLVA (själen) DÖK UPP på scenen först när dessa celler hade sammanblandats!

SLUTSATS?

Just precis, vi måste ha levat någon annanstans, innan vi hamnade inne i vår nuvararande materiella kropp, den dödsdömda jordiska stofthyddan!

DET ENDA LOGISKA!

Meningen med livet är ju givetvis att frigöra oss från detta själens fängelse, som den materiella världen (Guds baksida) och den materiella kroppen är, och återvända till den eviga andliga världen (Guds framsida) efter detta korta jordeliv!

TILL DISKUSSION:

Vad tror ni, kära vänner?

VAR LEVDE VI INNAN?

Innan vi tog oss in i ägget vid befruktnings-ögonblicket???

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)…Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en SnilleblixtVI ÄR MYCKET ÄLDRE ÄN APDJUREN !!!

FYNDEN SOM KROSSAR HELA EVOLUTIONSTEORIN !!!

 

Enligt den flummiga och högst förnuftsvidriga evolutionsteorin så ska den moderna människan bara ha funnits till i ca 200 000 år…

Men här följer hundratals väldokumenterade arkeologiska bevis för att Människan funnits i hundratals Miljoner år, som ju totalt krossar denna absurda ateistiska evolutionsteori!

 

Det finns runt om i världen hundratals väldokumenterade rapporter och fynd av uråldriga människoskelett, artefakter och fotavtryck, som det vetenskapliga etablissemanget ända sedan slutet av 1800-talet (efter Darwins entré) nitiskt ”filtrerat bort” och bannlyst ur alla vetenskapliga tidsskrifter och textböcker, eftersom det så totalt går emot Darwins evolutionsteori, som ju är det rådande, omhuldade vetenskapliga paradigmet.

Bevis för denna flagranta ”kunskapsfiltrering” har Michael Cremo; vetenskapshistoriker och världsledande forskare och författare kring arkeologiska ”anomalier”, som bl.a. utgivit klassikerna ”Forbidden Archeology” och ”Human Devolution”, och känd från den kontroversiella och omskakande amerikanska NBC-dokumentären ”The Mysterious Origins of Man”, som sändes på bästa sändningstid i februari 1996 och som vållade stor ilska och indignation i de fundamentalistiska leden inom det vetenskapliga etablissemanget, bekräftar här alla de hundratals fynd kring att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

 

VIDEO: NBC-dokumentären – ”The Mysterious Origins of Man”:

 

 

 

VIDEO:Hidden History of the Human race”; vetenskapliga bevis för att människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

 

 

 

VIDEO: Förbjuden vetenskap – Myter kring Darwins evolutionsteori:

 

 

 

VIDEO: ”Forbidden Archeology”, seminarie med världsledande forskaren Michael Cremo:

Gå in här 42:30 min in i videon, där vi får ett starkt bevis på 50 Miljoner år gamla artefakter från Kalifornien, som sedermera, i ”vetenskapens namn”, filtrerades bort och gömdes undan i ett museum… och 47:30 min in i videon, där detta museum förvägrade NBC-dokumentären visning av dessa föremål – Mycket avslöjande:

 

 

 

MÄNNISKAN HAR FUNNITS I HUNDRATALS MILJONER ÅR !!!

FYND SOM DET VETENSKAPLIGA ETABLISSEMANGET INTE VILL VETA AV:

 

____________________________________________________

 

INNEHÅLL:

 

1) Hundratals miljoner år gamla människofossil, fynd efter fynd.

2) TV-intervjuer med världsledande forskaren Michael Cremo.

3) Videos: ”Hidden History of the Human Race”, med Michael Cremo.

4) Videos: ”Human Devolution”, med Michael Cremo.

5) Svensk Radio, intervjuar Michael Cremo.

6) Engelsk Radio, intervjuar Michael Cremo.

7) Videos: Nya sensationella fossila upptäckter!

8) Vetenskapliga tidskrifter recenserar Cremos ”Forbidden Archeology”.

9) Vetenskapliga etablissemanget agerar fundamentalistiskt!

10) Slutsats!

 

____________________________________________________

 

1) FYNDEN som BEVISAR att vi funnits i HUNDRATALS MILJONER ÅR:

Här, en 2 800 Miljoner år gammal räfflad, sfärisk metallkula, i Sydafrika:

http://youtube.com/watch?v=gUyHrubz0vk

http://paranormal.about.com/od/ancientanomalies/ig/Most-Puzzling-Ancient-Artifact/grooved_sphere.htm

http://community-2.webtv.net/WF11/3BillionYearOld

http://en.epochtimes.com/news/5-2-13/26398.html

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htm

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htm

 

Här, en 600 Miljoner år gammal metallvas, i Massachussets, USA:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

(Publicerat i ”Scientific American” 5 juni, 1852)

 

Här, 600 Miljoner år gamla järnstänger, i Skottland:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=105

http://home.att.net/%7Ecreationoutreach/pages/strange.htm

 

Här, 500-600 Miljoner år gamla bokstavsavtryck i betongblock, i Pennsylvania, USA:

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/other.htm

http://www.forbiddenarcheology.com/anomalous.htm

(Publicerat i ”American Journal of Science”, vol.19, 1831)

 

Här, ett 505-590 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Utah, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1558

http://www.angelfire.com/nt/dragon9/UNOFFICIAL.html

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html

(Publicerat i ”Creation Research Quarterly”, 5(3): 97-102)

 

Här, ett 500 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Lake Windermere, England:

http://library.thinkquest.org/27407/creation/oshoe.htm

http://s8int.com/page12.html

(Publicerat i Naturhistoriska tidsskriften ”The Field”, 1948)

 

Här, en 425 Miljoner år gammal människoskalle + skelett, i Missouri, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961

(Publicerat i ”Scientific American”, 1880)

 

Här, 400 Miljoner år gamla konstnärliga mönster i sandsten, i Pennsylvania, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=103

http://s8int.com/page12.html

(Publicerat i ”American Journal of Science”, volume 1, 1822)

 

Här, en 360-408 Miljoner år gammal järnspik, i Kingoodie, Skottland:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kingoodie_hammer

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

(Publicerat i ”British Association for the Advancement of Science”, 1844)

 

Här, ett 345 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i St. Louis, USA:

http://home.att.net/%7Ecreationoutreach/pages/strange.htm

(Publicerat i ”US Journal of Ancient Culture Relic Research”, volume 7, 1885 och i ”US Science Journal”, volume 5)

 

Här, en 320-360 Miljoner år gammal guldtråd, i Tweed, England:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htm

(Publicerat i ”London Times”, 22 juni 1844)

 

Här, en 312 Miljoner år gammal järnkopp, i Oklahoma, USA:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=64

(Publicerat i ”Creation Research Society Quarterly”, 7: 201-202 – W.H. Rusch, Sr.1971)

 

Här, 300 Miljoner år gamla mänskliga fotavtryck, i Kentucky, USA:

http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html

(Publicerat i ”The American Antiquarian”, januari 1885)

 

Här, 300 Miljoner år gamla mänskliga artefakter, i Aix-en-Provence, Frankrike:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://byerly.org/whatifo.htm

(Publicerat i ”American Journal of Science”, vol 2, 1820)

 

Här, ett 286-320 Miljoner år gammalt människoskelett, i Illinois, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=940

http://www.21stcenturyradio.com/hiddenhistory.htm

(Publicerat i ”The Geologist”, december 1862)

 

Här, en 286 Miljoner år gammal polerad betongmur, 130 meter lång, i Oklahoma, USA:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://perdurabo10.tripod.com/themindofjamesdonahue/id369.html

(Kolgruvan stängdes omgående (1928) och arbetarna ombads att ”knipa käft”)

 

Här, en 270 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i St. Louis, USA:

http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html

(Publicerat i ”The American Journal of Science and Arts”, 1:5:223-312, 1822)

 

Här, en 260-320 Miljoner år gammal guldkedja, i Illinois, USA:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1899

(Publicerat i ”The Morrisonville Times”, 11 juni, 1891)

 

Här, ett 260-320 Miljoner år gammalt skulpterat stenföremål, i Iowa, USA:

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htm

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

(Publicerat i ”Daily News” Omaha, 2 april, 1897)

 

Här, 260 Miljoner år gamla hieroglyfer snidade i skiffer, i Ohio, USA:

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htm

 

Här, 250-310 Miljoner år gamla mänskliga fotavtryck, i Kentucky, USA:

http://www.mysteryofamerica.com

http://www.morticom.com/categoryweirdearthanomalies.htm

http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html

 

Här, ett 250 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i Pennsylvania, USA:

http://www.bradandsherry.com/mysteriespast02.htm

 

Här, ett 225 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Nevada, USA:

http://www.asianresearch.org/articles/2621.html

http://library.thinkquest.org/27407/creation/shoe.htm

 

Här, ett 213-248 Miljoner år gammal skosula, i Nevada, USA:

http://en.epochtimes.com/news/5-2-13/26398.html

http://www.creationism.org/swift/DohenyExpedition/Doheny02Supplement.htm

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://www.ancient-hebrew.org/ancientman/02_nevada.html

(Publicerat i ”New York Sunday American”, 8 oktober, 1922)

 

Här, ett 210-230 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, och ovanpå det ett fotavtryck av en dinosaurie, i Nevada, USA:

http://en.epochtimes.com/news/5-2-21/26557.html

 

Här, en 200 Miljoner år gammal, slät skiffervägg täckt av hieroglyfer i högrelief, i Kalifornien, USA:

http://s8int.com/page12.html

(Publicerat i ”The Los Angeles News”, 17 december, 1869)

 

Här, 150-200 Miljoner år gamla mänskliga fotavtryck, i Turkmenistan:

http://www.ancient-hebrew.org/ancientman/02_turkmenistan.html

http://www.answersingenesis.org/creation/v18/i4/dinosaurs.asp

 

Här, ett 150 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i West Virginia, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1558

(Publicerat i ”American Anthropologist”, volume 9, 1896)

 

Här, 135 Miljoner år gamla människoskelett och artefakter, i Colorado, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961

(Publicerat i ”The Saturday Herald”, 10 april 1867)

 

Här, en 120 Miljoner år gammal reliefkarta, i Ryssland:

http://www.xpeditionsmagazine.com/magazine/articles/Russia/russia.html

http://english.pravda.ru/main/2002/04/30/28149.html

(Vetenskapsmän från Bashkir State University)

 

Här, ett 110 Miljoner år gammalt mänskligt handavtryck, i Texas, USA:

http://www.omniology.com/CretaceousHandPrint.html

http://paranormal.about.com/od/ancientanomalies/ig/Most-Puzzling-Ancient-Artifact/Impossible-Fossils.htm

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htm

 

Här, 100 Miljoner år gamla människoskelett, i Utah, USA:

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htm

 

Här, en 65 Miljoner år gammal metalltub, i Saint-Jean de Livet, Frankrike:

http://paranormal.about.com/od/ancientanomalies/ig/Most-Puzzling-Ancient-Artifact/Out-of-Place-Metal-Objects.htm

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htm

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htm

(Publicerat i ”Ancient Man: A Handbook of Puzzling Artifacts” – W.R. Corliss 1978, pp. 652-653)

 

Här, 65 Miljoner år gamla ingraverade bokstäver i marmor, i Pennsylvania, USA:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=103

(Publicerat i ”American Journal of Science”, volume 19, 1831)

 

Här, en 60 Miljoner år gammal järnkub, i Österrike:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=105

(Publicerat i ”Nature”, 11 november, 1886)

 

Här, en 45-55 Miljoner år gammal kritboll, i Laon, Frankrike:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

(Publicerat i ”The Geologist”, april 1862)

 

Här, 33-55 Miljoner år gamla artefakter, bl.a. mortel och mortelstöt, i Kalifornien, USA:

http://nersp.nerdc.ufl.edu/~ghi/faex.html

http://www.mcremo.com/door5.htm

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/cenozoic.htm

(Publicerat hos Harvard University, 1880, American Geological Society, 1891)

 

Här, en 30 Miljoner år gammal människotand, i Montana, USA:

http://www.creationism.org/swift/DohenyExpedition/Doheny02Supplement.htm

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961

(Arkeolog J.C.F. Siegfriedt, november 1926)

 

Här, en 30 Miljoner år gammal gång av tegel, i Colorado, USA:

http://www.strangeusa.com/viewhaunt.asp?hauntid=57143

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=103

 

Här, ett 28 Miljoner år gammalt människoskelett, i Guadeloupe, Karibien:

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htm

(Förvaras i British Museum)

 

Här, en 21 Miljoner år gammal metallskruv, i Nevada, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1899

 

Här, ett 20 Miljoner år gammalt mänskligt käkben, i Tuscany, Italien:

http://byerly.org/whatifo.htm

http://library.thinkquest.org/27407/creation/jawbone.htm

 

Här, ett 15 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Gobiöknen, i Kina:

http://home.att.net/%7Ecreationoutreach/pages/strange.htm

(Publicerat i ”Soviet journal”, no 8, 1961)

 

Här, ett 15 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Nevada, USA:

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htm

Här, en 12 Miljoner år gammal människoskalle, i Kalifornien, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961

 

Här, en 5-50 Miljoner år gammal slungsten, i Bramford, England:

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/cenozoic.htm

http://www.hiddenmysteries.com/xcart/product.php?productid=16355

 

____________________________________________________

 

2) VIDEOS: Del 1-8: TV-INTERVJUER; världsledande forskaren Michael Cremo:

 

Här följer grymt intressanta TV-intervjuer med Michael Cremo, vetenskapshistoriker och världsledande arkeologisk forskare, kring hans faktaspäckade avslöjande böcker om att Människan bevisligen funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

 

Del 1) Mörkläggningen kring de gamla fynden, och indignationen inom det vetenskapliga etablissemanget pga Michael Cremos avslöjanden:

http://youtube.com/watch?v=0uMjj3_e0e0

 

Del 2) Undertryckandet och filtrerandet av alla fynd som går emot Darwins evolutionsteori:

http://youtube.com/watch?v=TPsx0NQd7go

 

Del 3) Prestige och makt bakom upprätthållandet av det evolutionistiska paradigmet. Bevis på att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:


Del 4) Anseendet och karriären riskeras för de som dristar att tala högt om alla ”förbjudna” fynd som upphittas, såsom skedde med Dr. Virginia Steen-Mcintyre som blev bannlyst och häcklad av etablissemanget efter hennes sensationellt gamla fynd i Mexico:

http://youtube.com/watch?v=UnXoJJzp_Jk

 

Del 5) Mer om Dr. Virginia Steen-Mcintyres öde när hon dristade sig att komma ut med sanningen, vilket gjorde etablissemanget rasande:

http://youtube.com/watch?v=1PwjZhKzPEk

 

Del 6) Vetenskapens bluffar kring de påstådda länkarna mellan apdjur och Människa, och hur etablissemanget förlöjligar alla som dristar sig att utmana det rådande evolutions-paradigmet:

http://youtube.com/watch?v=WRYWiaYC5gw

 

Del 7) Hur kunde evolutionen se till att båda könens fortplantningsorgan blev färdiga samtidigt, på separata håll. Linjära vs cykliska livssynen:

http://youtube.com/watch?v=deIIoITbc_Y

 

Del 8) Mänsklig devolution, vi kom bevisligen inte från apdjuren, utan från en högre dimensionell verklighet:

http://youtube.com/watch?v=l9sH7Mbal0k

 

____________________________________________________

 

3) VIDEOS: Del 1-10: ”HIDDEN HISTORY of the HUMAN RACE”, Michael Cremo:

 

Vetenskapsmannen Michael Cremo motbevisar här evolutionsteorin tack vare hundratals miljoner år gamla mänskliga fossil och artefakter. Han tar även upp forntida vetenskap, mänsklighetens tidsepoker, olika astrala nivåer, makarna Curies paranormala forskning, medvetandets ursprung, UFO-frågan, dinosaurierna, kosmos som multidimensionell, telefonväkteri och mycket mer:

 

Del 1) Dr Michael Cremo presenteras, talar om forntida vetenskap, mänskliga civilisationer och katastrofer som kommit och gått:

http://youtube.com/watch?v=KaY9k4-W0cc

 

Del 2) Mänsklighetens tidsepoker, den mänskliga devolutionen; vi har devolverat ner hit till materians värld från medvetandets värld, inte evolverat upp från apdjuren, kemikalier underlägsna det medvetna jaget, subtila verklighetsnivåer och den högsta nivån i kosmos, där det rena medvetandet existerar:

http://youtube.com/watch?v=SFkbaKo6sig

 

Del 3) Hur Michael Cremos intresse för sanningen väcktes, faktum att alla gamla visdomstraditioner och folkslag har information om att Människan funnits på Jorden ända sedan skapelsens begynnelse, makarna Curie och deras nedtystade paranormala forskning:

http://youtube.com/watch?v=W4-QKLDJ-XE

 

Del 4) Medvetandets natur och dess ursprung, universums skilda existensnivåer, medvetandet som gemensam nämnare och materians ursprung:

http://youtube.com/watch?v=zlHEd0OoGNE

 

Del 5) Tar fram bevis för hundratals miljoner år gamla mänskliga artefakter – även 2800 miljoner år gamla metallkulor – som fullständigt motsäger evolutionsteorin:

http://youtube.com/watch?v=gUyHrubz0vk

 

Del 6) Förklarar anledningen till varför det vetenskapliga etablissemanget sedan Darwins tid filtrerat bort alla bevis som motsäger evolutinsteorin:

http://youtube.com/watch?v=eUKU1Ts7k9o

 

Del 7) Ger fler bevis på att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år, om mörkläggningen kring UFO-frågan och mänskliga fotavtryck tillsammans med dinosaurieavtryck:

http://youtube.com/watch?v=nLo1vIiyReY

 

Del 8) Ger bevis på att Människan varit samtida med dinosaurierna och även långt innan, sedan telefonväkteri med fler bevis på att människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

http://youtube.com/watch?v=SlUkkZh2AGw

 

Del 9) Telefonväkteriet fortsätter, talar om dateringsmetoder, om den mänskliga *devolutionen*, om jordens magnetfält och om medvetandet och dess ursprung:

http://youtube.com/watch?v=hLciOwwofMk

 

Del 10) Telefonväkteriet fortsätter, talar om att vi lever i en multidimensionell kosmos, om varelser på olika astrala nivåer, och fler bevis som motsäger evolutionsteorin:

http://youtube.com/watch?v=FHhoMsKgTJs

 

____________________________________________________

 

4) VIDEOS: Del 1-11: ”HUMAN DEVOLUTION”, Michael Cremo:

 

Michael Cremo fortsätter här att motbevisa evolutionsteorin, och tar även upp forntida tekniska civilisationer, människans devolution, kosmos cykliska perioder, interplanetära resor, ET-teknologi, andebesittning, mirakler, reinkarnation, underjordiska civilisationer, år 2012, forntida flygmaskiner, telefonväkteri och mycket mer:

 

Del 1) Michael Cremos arkeologiska bevis för att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år, bl.a. de 2800 miljoner år gamla räfflade metallkulorna:

http://youtube.com/watch?v=vpj7ybNfaS8

 

Del 2) Tidens tand och naturkatastrofer har förstört forntida tekniska civilisationerna genom oxidation osv, fyndet av en 286 miljoner år gammal polerad betongmur i Oklahoma,  fyndet av en 300 miljoner år gammal guldkedja i Illinois, en 2 miljoner år gammal lerstatyett i Idaho:

http://youtube.com/watch?v=okkTs5YPp64

 

Del 3) Reproduktionen går från det Intelligenta till det mer ointelligenta; devolution, inte från amöba till Människa, det finns 400 000 olika mänskliga arter i universum. Allting i kosmos går i cykler, även tiden, och vi är inne i den 7 subcykeln och Jorden har därmed genomgått 6 civilisationscykler med stora ödeläggelser däremellan:

http://youtube.com/watch?v=_8Avnq1thcs

 

Del 4) Interplanetära resor, teleportationer, tankens hastighet snabbare än ljusets hastighet, ET-teknologi, pyramider på Mars, mänsklig devolution:

http://youtube.com/watch?v=CWk4E4j-sa4

 

Del 5) Människan består av materia, sinne och medvetande, den högre andliga energin, Veda och andra visdomstraditioner, vi är alla ET i den kosmologiska hierarkin, ande-besittning och trance:

http://youtube.com/watch?v=eJM5opr4fVU

 

Del 6) Uppenbarelser, mirakler, kosmos multidimensionell, forntida rymdskepp, vimanas, interdimensionella resor, medvetandet är individuellt och personligt, bortom materia:

http://youtube.com/watch?v=OC3Iakoe0vQ

 

Del 7) Universell Intelligens ursprung till Kosmos och källan till alla medvetna varelser, kärlek beroende av fria viljan, rent medvetandet kan uppnås här och nu och lyftas till högre nivåer, reinkarnation, resan till vårt ursprung, meningen med livet:

http://youtube.com/watch?v=C2jZI-AmW_0

 

Del 8) Det återstår 427 000 år av innevarande materialistiska tidsepok som påbörjades för drygt 5000 år sedan, arbetet med ”Forbidden Archeology 2”, underjordiska civilisationer, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=gH6Rq_st4qI

 

Del 9) Vegetarianism, mer kring kommande tidscykler, år 2012, arkeologiska fynd, samma genetiska kodsystem i DNA:t hos alla livsformer pekar på en Intelligent Designer, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=mqulTD2M-Fo

 

Del 10) En högre Intelligens koordinerar cellutvecklings-programmet, som bara delvis finns i DNA:t, resten av programmet finns i och kan påverkas av människans subtila sinnes-element, etablissemangets undertryckande av arkeolog Dr. Virginia Steen-Mcintyres sensationellt gamla mänskliga fynd i Mexiko, tidsresor relativa, kolavlagringar i Jorden samstämmer med historiska händelser hundratals miljoner år sedan, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=tN1dnArAkcM

 

Del 11) Kunskapsfiltreringen inom arkeologin, mystiska stenar, UFO-frågan, vimanas; forntida flygmaskiner, kristallskallar, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=lxpMIx0iyuA

 

____________________________________________________

 

5) SVENSK RADIO: Del 1-6, Michael Cremo intervjuas:

Henrik Palmgren intervjuar här Michael Cremo i svensk radio, som BEKRÄFTAR alla dessa hundratals miljoner år gamla människoskelett, att människan levt tillsammans med dinosaurierna, plus mycket annat intressant…

 

Del 1)

http://youtube.com/watch?v=UWYXmbQ3bVk

 

Del 2)

http://youtube.com/watch?v=lmtblAvUR3c

 

Del 3)

http://youtube.com/watch?v=pcGrORihzRc

 

Del 4)

http://youtube.com/watch?v=yPx8z7npu94

 

Del 5)

http://youtube.com/watch?v=MYUVPtDY8nc

 

Del 6)

http://youtube.com/watch?v=quKmQHrftC0

 

____________________________________________________

 

6) ENGELSK RADIO: Återigen Michael Cremo som intervjuas:

 

Här är en 9 min lång superintressant avslöjande intervju med Michael Cremo från en konferens i England, där han sammanfattar och avslöjar hur ”kunskapsfiltreringen” går till, och ett antal bevis för att människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

http://podcast.abovetopsecret.com/atsfpod_1798.mp3

 

____________________________________________________

 

7) VIDEOS: Del 1-4, NYA SENSATIONELLA FOSSILA UPPTÄCKTER!

BEVISAR att Homo Habilis (apdjur), Homo Erectus (Människoart) och Homo Sapiens (dagens Människa)……LEVDE SAMTIDIGT för miljoner år sedan!

 

Del 1)

http://youtube.com/watch?v=ebzF7jpt1aI

 

Del 2)

http://youtube.com/watch?v=8x7DTznDNGE

 

Del 3)

http://youtube.com/watch?v=-qSHtmtiERM

 

Del 4)

http://youtube.com/watch?v=05D_3FCHiy

Ja, BEVISLIGEN har Människan funnits på Moder Jord ända sedan vi skapades av vår gemensamma Skapare vid skapelsens begynnelse, för några miljarder år sedan, vilket alla dessa av vetenskapen ”bortfiltrerade” sensationella arkeologiska fynd med all önskvärd tydlighet bekräftar:

http://medlem.spray.se/exnihilo/katastrof/fossiler.htm

Dags att en gång för alla AVLÄGSNA den förljugna evolutions-PROPAGANDAN från våra skolor..!!!

 

____________________________________________________

 

8) Vetenskapliga tidskrifter recenserar Cremos ”Forbidden Archeology”:

 

Michael Cremo:

Well, some of my material has been published in peer reviewed scientific publications. Also, I submitted my book to all the relevant professional journals for review, and the book was in fact reviewed in about a dozen professional scientific journals. Some of the responses were negative, others were not. For example:

http://www.biped.info/articles/cremo.html

 

”Michael Cremo, a research associate in history and philosophy of science, and Richard Thompson, a mathematician, challenge the dominant views of human origins and antiquity. This volume combines a vast amount of both accepted and controversial evidence from the archeological record with sociological, philosophical, and historical critiques of the scientific method to challenge existing views and expose the suppression of information concerning history and human origins.”

Journal of Field Archeology, Vol. 21, 1994, p. 112.

 

I have no doubt that there will be some who will read this book and profit from it. Certainly it provides the historian of archeology with a useful compendium of case studies in the history and sociology of scientific knowledge, which can be used to foster debate within archaeology about how to describe the epistemology of one’s discipline.”

Tim Murray, in British Journal for the History of Science, Vol. 28, 1995, p. 379.

 

It must be acknowledged that Forbidden Archeology brings to attention many interesting issues that have not received much consideration from historians; and the authors’ detailed examination of the early literature is certainly stimulating and raises questions of considerable interest, both historically and from the perspective of practitioners of sociology of scientific knowledge.”

Jo Wodak and David Oldroyd, in Social Studies of Science, Vol. 26(1), 1996, p. 196.

 

Intervju med Michael Cremo i The Daily Bell:

http://www.thedailybell.com/2366/Michael-Cremo-on-Forbidden-Archeology-Our-Billion-Year-Old-Human-History-and-the-Spiritual-Satisfaction-of-the-Vedas.html

 

____________________________________________________

 

9) VETENSKAPLIGA ETABLISSEMANGET TYSTAR NER FYNDEN:

 

Arkeologer som finner bevis för att människan existerat långt tidigare än evolutionsteorin gör gällande, och försöker rapportera och få sina fynd publicerade, riskerar att behandlas som Dr. Virginia Steen-Mcintyre, som bannlystes och ignorerades av det vetenskapliga etablissemanget, blev anklagad för fusk och blev av med jobbet, trots hennes sensationella upptäckter i Hueyatlaco, Mexico:

http://s8int.com/truesuppressions.html
http://s8int.com/hueyatlaco.html
http://s8int.com/wrong-science.html

 

Priset som vetenskapsmän får betala för att ifrågasätta Darwins evolutionsteori:

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/04/12/the-price-scientists-pay-for-even-questioning-darwinism.aspx

 

Inte så konstigt då att arkeologer drar sig för att rapportera fynd, som går stick i stäv mot det rådande darwinistiska evolutions-paradigmet…

 

____________________________________________________

 

10) SLUTSATS:

 

Människan de facto är mycket äldre än både apdjuren och dinosaurierna!

Detta motbevisar fullständigt evolutionsteorin, teorin att Människan ska ha flummat fram från den där fiktiva självskapade slumpbakterien (evolutionstroendes vördade Urfader) via de osaliga apdjuren!

Faktum är att inget av alla dessa hundratals väldokumenterade, vetenskapligt publicerade fynd, aldrig någonsin har dementerats eller motbevisats!

 

Inte nog med att Människan ända sedan skapelsens begynnelse varit just Människa och ingenting annat – vi är skapade så – detsamma gäller givetvis även apdjuren, med tanke på att man aldrig hittat några fossil från nån livsform som apdjuren i sin tur ska ha flummat fram ifrån!

 

EVOLUTIONSTEORIN ÄR BARA EN SAGA…

EN MYT SOM VI HJÄRNTVÄTTATS TILL ATT TRO PÅ !!!

 

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


.

GUD DET ENDA LOGISKA! (Big Bang-kreationismen absurd!)

VEM ANNARS SKULLE HA SKAPAT UNIVERSUM?

.

Att Gud, allas vår gemensamma evige Intelligente Skapare, med nödvändighet måste ha designat och konstruerat vårt temporära materiella universum, får vi här grymt starka logiska bevis för!

Häng med här, 7 LOGISKA STEG, punkt för punkt!

 

————

 

1) Eftersom vårt universum, den materiella världen, inte kan ha funnits för evigt* så måste den någon gång ha skapats! (För några miljarder år sedan, enligt Veda-skrifterna och Bhagavad-gita)

.

2) Det måste av nödvändighet finnas en ursprunglig ORSAK**, dvs Skapare av universum! Eftersom orsakskedjan logiskt inte kan fortsätta i all oändlighet, så måste det finnas en första Orsak.

Kausalitetslagen kräver en första Orsak till universums uppkomst, som logiskt måste stå utanför kausaliteten, dvs en extra-universell orsak med intra-universell verkan:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_argument

Gaser har ingen självständig skapande kraft! På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller totalt informationslösa gaser (med eller utan gravitation) självständigt ha skapat universums mästerligt konstruerade himlakroppar!

.

3) Eftersom skapandet av universum inkluderade den relativa rumtiden***, så måste Orsaken/Skaparen av nödvändighet ha befunnit sig i den absoluta rumtiden, dvs i den andliga dimensionen, i den eviga andliga världen, innan Han skapade vårt materiella universum!

Den absoluta andliga världen (Guds framsida) är den reella världen och utgör källan, grunden, till vår relativa materiella värld (Guds baksida), som är en virtuell, skenbar värld! På samma sätt som vare sig mörker eller kyla har någon reell oberoende existens, utan bara är frånvaron av ljus och värme, deras referenspunkter, så är det materiella frånvaron av det andliga!

På samma sätt som Solen är referenspunkt för ljus och mörker, så är Gud referenspunkt för godhet och ondska! Det absoluta utgör alltid referenspunkten, medan det relativa är relaterat till, beroende av, det absoluta. Om inte den absoluta Godheten (Gud) skulle existera, så skulle inte heller den materiella världens relativa dualism, godhet och ondska, existera! Ondska orsakar vi oss själva genom att vända Gud ryggen, på samma sätt som vi skapar vår egen skugga, vårt mörker, genom att vända ryggen mot Solen!

.

4) Detta innebär att Orsaken till universum nödvändigtvis måste vara EVIG****, eftersom Han inte är bunden eller påverkad av vår temporära relativa rumtid, som Han ju själv har skapat!

Att Gud är evig, innebär ju naturligtvis att Han har existerat i all evighet, utan att någonsin ha skapats, eftersom vår temporära relativa rumtid inte existerar i den andliga världen. Där råder nämligen en evig nutid, där inget föds, åldras eller dör! Även vi själar, minigudar, är eviga till vårt väsen! Att fråga vem som skapade Skaparen, är lika ologiskt som att fråga vem som vann över Vinnaren! Eftersom Gud även skapade Tiden, så kan Han själv givetvis inte vara skapad av någon annan, eftersom skapelser endast sker här i den tidsbundna materiella världen!

.

5) Detta medför också att Orsaken måste vara ett LEVANDE väsen, en individ, eftersom allting i den andliga världen är levande individer, dvs medvetet och levande (LevAnde), i motsats till vår materiella värld, materia, som är omedvetet och dött! Det är bara när den medvetna levande andliga energin – den medvetna själen – finns i materien, i den omedvetna materiella energin, som materia tycks leva!

.

6) Med tanke på att den uppdiktade Big Bang-smällen vare sig är en levande individ eller är evig, vilket ju alltså är en förutsättning för universums Skapare, så kan Big Bang omöjligen vara universums Orsak! Vi kan därmed utesluta den absurda hokuspokus-teorin att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare, i en stendöd IQ-befriad Big Bang!

Hur någon vid sina sinnens fulla bruk kan tro att ett gäng med stendöda, informationsfria exploderande stenflisor skulle ha haft den kompetens och IQ som krävdes, för att konstruera, strukturera och koordinera fram vårt fantastiskt intelligenta universum, torde nog snarast genomgå en grundlig mental hälsokontroll….smällar, kollisioner och explosioner kan endast resultera i KAOS och förintelse, inte i den fantastiska ordning, harmoni och balans som råder i universum!

.

7) Bara någon med en SUPER-IQ kan ha skapat vårt superkomplexa, perfekt lagbundna, finkalibrerade intelligenta universum! Att a priori utesluta en intelligent kraft bakom universum som icke-existerande, är en godtycklig icke-vetenskaplig ståndpunkt. Hade naturen däremot haft en massa uppenbara felkonstruktioner, kunde man dragit slutsatsen att ingen intelligent konstruktör låg bakom!

.

Skaparen av vårt universum lever och verkar i den andliga dimensionen och är evig, och kallas populärt för Gud! Gud är levande, medveten och intelligent, och är naturligtvis orsaken till allt liv, medvetande och intelligens som finns här i den materiella världen!

Faktumet att liv, medvetande och IQ finns här i den materiella skapelsen (verkan), bevisar att det även måste finnas hos Skaparen av skapelsen (Orsaken), eftersom en verkan naturligtvis inte kan ha något som dess Orsak inte har!

.

FOTNOTER:

.

* (punkt 1) Om den materiella världen skulle ha funnits för evigt, så skulle vi aldrig kunna befinna oss i nutid, eftersom det skulle ta en oändlig tid att överhuvudtaget komma till nutid från dåtid! Utan en begynnelse kan inte tiden ta sig från dåtid till framtid, med tanke på att tiden inte kan ha någon gång, om den inte först har igångsatts! Universum kräver alltså en begynnelse, en början, för att tiden ska kunna passera från dåtid till framtid! Utan någon början, finns vare sig någon dåtid eller framtid, eftersom dåtid och framtid är relativa begrepp och därmed beroende av en starttid!

.

** (punkt 2) Eftersom tiden här i materians värld har en början – i den andliga världen råder en evig nutid – så måste någon ha orsakat den! Det allmänt vedertagna begreppet för Skaparen stavas G U D, men är man allergisk mot just denna populära bokstavskombination och gillar någon annan bättre, fine! Gud själv är givetvis a-kausal, orsakslös, eftersom allting tillhörande den evigt existerande andliga dimensionen är ändlöst, utan ändarna början och slut!

.

*** (punkt 3) Den relativa rumtiden är inte evig, utan skapas alltid initialt när den materiella världen skapas! Den materiella världen skapas och förintas om och om igen, i ett evigt cykliskt förlopp, i takt med Guds in- och utandning, i Hans form som Maha-Vishnu! När Gud andas in dras allting in i Honom och när Han andas ut expanderas allt ut ur Honom, ur Hans transcendentala kroppsporer! Alla materiella universum skapas ur det ”Kosmiska Ägget” (utan explosioner), av vår skapargud Brahma, som är en avatar av Gud!

.

**** (punkt 4) Att Gud är evig är inget konstigt alls, med tanke på att t.o.m. Hans energier, materiella och andliga, är eviga! Termodynamikens 1:a lag (Energiprincipen) bekräftar nämligen att energi vare sig kan skapas eller förintas! Detsamma måste då givetvis gälla även själva energikällan, Gud, den evigt Energiske:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Energiprincipen

.

 

SLUTSATS?

.

Just precis, logiskt sett kan det omöjligt vara någon annan än allas vår Allsmäktiga Allvetande Skapare, Gud, som skapade universum!

Den fiktiva inbillade Big Bang finns endast, måste vi härmed vara överens om, i fantasin hos Big Bang-kreationister! Detta fantasifoster (Big Bluff) sägs ju till råga på allt ha varit stendöd, medvetslös och totalt IQ-befriad….därmed är Big Bang för alltid diskvalificerad från alla diskussioner kring vad som var Orsaken till universums intelligenta skapelse!

Att tro att vårt perfekt lagbundna superkomplexa universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet – flummigare än magi till och med, där det i alla fall finns *någon* som trollar, med *någonting* – i en hokuspokus-explosion, är lika idiotiskt som att tro att CERN och LHC skulle ha stått färdigkonstruerad och klar för drift, efter en liknande IQ-befriad hokuspokus-explosion!

 

__________

 

I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.

(From E. Salaman, ”A Talk With Einstein,” The Listener 54 (1955), pp. 370-371, quoted in Jammer, p. 123.)

What I am really interested in, is knowing whether God could have created the world in a different way; in other words, whether the requirement of logical simplicity admits a margin of freedom.

(C. Seelig, Helle Zeit—Dunkle Zeit (Europa Verlag, Zuürich, 1956), p.72, quoted in Jammer, p. 124.)

Albert Einstein

.

Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras.”

”Detta det mest storslagna system av Sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse.” (Principia Mathematica)

Sir Isaac Newton

.

_____________

.

TILL DISKUSSION:

.

DET FINNS BARA TVÅ ALTERNATIV!

.

Antingen var det en högre makt som skapade universum, eller så var det ett gäng med stendöda stenflisor, som Big Bang-kreationisterna gör gällande…

Vilket av alternativen verkar mest rimlig och logisk?

.

VAD TROR NI, KÄRA VÄNNER?

.

VEM var det som konstruerade vårt perfekt strukturerade, lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade, koordinerade universum?

EN HÖGRE MAKT (enda logiska) ELLER ett gäng med blinda, iq-befriade stendöda stenflisor?

.

 

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst -Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

.  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: