Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for december 2009


.

MEDVETANDET ÄR MATERIENS GRUND

ANDLIGA ENERGIN SOM STYR ÖVER DEN MATERIELLA ENERGIN

.

Vi har genom skola, massmedia och föräldrar hjärntvättats ända sedan barnsben till att tro på den förnuftsvidriga ateistiska propagandan, att medvetandet skulle vara en en produkt av materien, när det i själva verket är helt tvärtom!

Det är materien som är en produkt av medvetandet, det är medvetandet – den medvetna levande andliga energin, som Gud och vi minigudar består av – som påverkar och styr materien!

 

Det är vi själar som är den medvetna observatören, iakttagaren, som påverkar och styr materien!

.

Universum är de facto i grunden ett levande kosmos, där medvetandet/livet utgör den medvetna levande grunden, medan materien är en livlös omedveten energi, som vi själar manipulerar här i den virtuella materiella skapelsen, som är en illusorisk fantasivärld skapad för oss själar som ville drömma oss bort från verkligheten, bort från Gud och den eviga andliga världen, den absoluta världen bortom vår begränsade relativa rumtid:

.

Vår materiella värld, den temporära materiella skapelsen, är en förvrängd spegelbild av den eviga andliga världen, den andliga dimensionen som vi själar egentligen hör hemma i, eftersom vi till vår inre natur ju är andliga varelser, eviga andevarelser, men som har förirrat sig hit till den illusoriska mayiska skapelsen, lockade av vårt begär att själva leka och imitera Gud, vilket bara låter sig göras här i den skugglika drömvärlden…

 

.
VETENSKAPEN KAN INTE FÖRKLARA VAD MEDVETANDE ÄR !!!

 

Vetenskapen klarar inte av att förklara vad medvetande egentligen är, vad det består av, och var det är beläget.

Framförallt, vilken entitet är det som är medveten om medvetandet?

Jo, vi medvetna själar, utan själen i kroppen inget medvetande!
.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandet
http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness

Vad ‘medvetande’ och ‘medveten person’ egentligen är för något tillhör tillvarons största gåtor och verkar inte logiskt kunna föras tillbaka på hittills kända vetenskapliga principer.

 

.
Forskarna har de facto aldrig lyckats lokalisera eller detektera något medvetande i hjärnan. De står helt handfallna inför medvetandets gåta:

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/artikel_343558.svd
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/hjarnan-aktiveras-vid-dodsogonblicket_6155445.svd
.
Jag tror att medvetandet är en fundamental egenskap i universum, och direkt kopplat till meningen. Meningen är att vi ska utveckla medvetandet.”

.
Hjärnan i sig är ju heller inte det minsta medveten (den har inte ens någon känsel), varför det låter ologiskt att medvetandet skulle ha något med hjärnan att göra. Dessutom påvisar ju forskning att medvetandet snarare har sitt säte i hjärtat, varför det kliniska kriteriet på död snarast torde omprövas.

Att påstå att hjärnan (den biologiska kopplingscentralen, modemet, förbindelselänken mellan den medvetna själen och den fysiska kroppens sinnesorgan) är det medvetna Jaget, är lika sjukt som att påstå att gitarren är gitarristen!

.

HJÄRNAN LEDER MEDVETANDET !!!

 

Hjärnan, med dess neurologiska system, leder medvetandet, precis som en elektrisk tråd leder elektricitet. Tråden och glödlampan skapar inte elektricitet, lika lite som hjärnan skapar medvetande, de endast leder det!

Att tillskriva medvetandet som en produkt av hjärnan är absurt, motbevisas enkelt här:

http://jonrappoport.wordpress.com/2013/09/21/one-page-proof-that-attributing-consciousness-to-the-brain-is-absurd/

 

Hjärnan och medvetandet är skilda från varandra på samma sätt som en radiostyrd bil och personen som styr bilen. Om den radiostyrda bilen går sönder så betyder det inte att han som kontrollerar den med fjärrkontrollen har slutat existera. Och om hjärnan går sönder så betyder det inte att medvetandet/själen som kontrollerar den har slutat existera.

Liksom radiovågorna inte dör eller upphör att existera bara för att radioapparaten slutat fungera, så upphör inte heller själens medvetandefunktion bara för att hjärnan slutat fungera.

 

HJÄRNSKADOR = SKADOR PÅ VÅR BIOLOGISKA TRANSFORMATOR

 

Det enda som personlighetsförändringar på grund av hjärnskador bevisar, är att det existerar en ömsesidig påverkan mellan hjärnan och sinnet/psyket. Under inga förhållanden kan det tas som bevis för att hjärnan skulle vara ursprung till själva medvetandet och förmågan till att uppleva förnimmelser, känslor, tankar, etc.

Det är lika dumt att tro att medvetandet och minnena genereras av hjärnan, bara för att personligheten förändras pga hjärnskador och minnesförluster, som att tro att själva TV-programmet produceras inne i TV-apparaten, bara för att bild och ljus störs pga av skador i TV:n…

Tankarna är som signalen som går till TV:n och skapar bilden och medvetandet är det som genererar tankarna!

På samma sätt som radioapparaten inte skapar radioprogrammet, utan är bara en transformator som omvandlar de strålformiga radiovågorna till fysiska ljudvågor, så skapar inte heller den fysiska hjärnan medvetandefunktionen, utan är precis som radioapparaten bara en transformator för de strålformiga medvetandeenergierna, som genereras av själen, vårt medvetna Jag!

Om kopplingarna inne i hjärnan inte fungerar som de ska, så är det ju bara naturligt att vi själar inte längre kan kommunicera optimalt med omvärlden, på samma sätt som när transistorerna i radioapparaten har pajat, så kan inte radion längre omvandla och vidarebefordra radiovågorna som den tar emot.

Hjärnan har alltså därmed förlorat sin kapacitet att motta och/eller vidarebefordra tankarna som produceras i sinnet, i vår subtila astralkropp!!

Liksom radiovågorna inte dör eller upphör att existera bara för att radioapparaten slutat fungera, så upphör inte heller själens medvetandefunktion bara för att hjärnan slutat fungera.

 

MEDVETANDET KAN INTE FÖRKLARAS MED FYSIKENS LAGAR

 

Ateister påstår helt godtyckligt att ”tillräcklig” komplexitet skulle generera medvetande, men begreppet komplexitet existerar överhuvudtaget inte inom fysikens lagar! Det finns inte inom fysiken någon komplexitets-lag eller lag om att komplexitet skulle generera medvetande!

Alla processer som sker i vår hjärna bestäms enbart av fysikens lagar, och det är inte möjligt att använda begrepp som är främmande för dessa lagar, såsom komplexitet, information etc, för att på så sätt försöka förklara medvetandet som en produkt av processer i hjärnan.

Det faktum att ateister känner sig tvungna att tillgripa dessa för fysiken främmande begrepp, för att förklara medvetandet, är ju i sig ett bevis för att medvetandet är av en högre andlig natur, att det transcenderar fysikens materiella lagar:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandet
http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness

 

Fysikens lagar förnekar hypotesen att medvetandet skulle genereras av biologiska och cerebrala processer. Medvetandet transcenderar fysikens lagar, är främmande för fysikens lagar, och därför kan inte orsaken till medvetandets existens förklaras med hjärnan!

Medvetandet härrör nödvändigtvis från en icke-fysisk/icke-biologisk beståndsdel; själen, som tillhör den andliga dimensionen!

 

ELEKTRISKA IMPULSER –> ELEKTROMAGNETISKA FÄLT

 

Elektriska impulser genererar endast elektromagnetiska fält och ingenting annat, oavsett om de finns i en hjärna eller i en tvättmaskin!

Medvetandet står över fysikens lagar, eftersom det inte kan greppas av den fysiska världens sinnen eller instrument. Man skulle vara tvungen att ändra på fysikens lagar om man vill göra gällande att elektriska impulser genererar någonting annat bortom elektromagnetiska fält!

De  elektriska impulserna och kemiska reaktionerna som sker i vår hjärna är inte emotioner, känslor eller medvetenhet, utan utgör endast fysisk stimuli!

Det är vårt sinne, vårt psyke, som elaborerar och översätter dessa ordinära fysiska processer till emotioner, känslor, etc:

http://xoomer.alice.it/fedeescienza/mindandbrain.html

 

MASKINER ÄR INTE MEDVETNA, EFTERSOM DE ÄR SJÄLLÖSA

 

Maskiner och apparater har inget som helst medvetande – de är döda ting – och har därmed ingen förmåga att uppleva något.  Kameror exempelvis kan endast omedvetet registrera, eftersom det inte finns något levande väsen i kameror, ingen medveten individ med själsförmögenheter!

Datorer lagrar information, men de är fullständigt omedvetna om sin lagrade information, eftersom medvetenhet kräver en själ, en upplevande individ!

Medvetande kräver alltså någon som är medveten, ett subjekt, medan en dator aldrig kan bli ett subjekt, eftersom där saknas den medvetna individen, själen!

http://krishna.org/the-scientific-theory-of-the-soul

 

Att tro att en datamaskin kan tänka, är som att tro att en bandspelare självständigt kan tala. Ingen ger bandspelaren förtjänsten för det intellektulla innehållet i talet som spelas upp, utan den går till den ursprungliga talaren. På samma sätt som man inte kan lära en bandspelare att tala, så kan man inte heller lära en dator att tänka:

http://science.krishna.org/Articles/2000/08/00088.html

I själ och hjärta inser och förstår nog även ateisten, att skillnaden mellan levande individer och materiella ting är, att det inte finns någon levande medveten individ, själ, i omedvetna materiella ting!

 

 

DR. STUART HAMEROFF – MEDVETANDET BORTOM HJÄRNAN:

 

.

 

 

DR. BRUCE GREYSON – MEDVETANDET GENERERAS INTE AV HJÄRNAN:

 

 

 

MEDVETANDET STYR UNIVERSUM:

 

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

Annons

.

VAD GOTT KOMMER UR ATEISMEN?

VAD LEDER GUDLÖSHET TILL, ANNAT ÄN LIVSLEDA OCH MENINGSLÖSHET?

.

Stalin, Hitler, Pol Pot och Mao Zedong, alla berömda ärke-ateister. Var det människor att se upp till?

Ateism och gudlöshet, leder det till något annat än sjäviskhet, arrogans, girighet, hat, livsleda och meningslöshet?

.

ATEISTER och PSEUDORELIGIÖSA HYCKLARE:

Om man kallar sig för religiös men samtidigt mördar och slaktar människor och djur i Guds Namn, trots att det går emot Guds vilja, så har man diskvalificerat sig från att överhuvudtaget få kalla sig för religiös, med tanke på att man dömer människan efter hennes handlingar.

Då är man inget annat än en pseudoreligiös hycklare!

.

Religionen undervisar människan kring Gudskärlek och kärlek till sin nästa och allt levande, och ger oss själar en väg att ta oss tillbaka Hem till den eviga andliga världen, Guds rike, där vi eviga andevarelser hör hemma!

Att självmords-frekvensen är så hög i ateistiska länder, bevisar ju att ateismen ytterst bara leder till livsleda och meningslöshet:

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Suicide_rates_map.svg

.

TILL DISKUSSION:

Vad gott kan ateismen skänka människan?

Leder ateismen ytterst till något annat än livsleda och meningslöshet?

Vad säger ni, kära vänner?

 

atheism

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


 

JESUS VAR VEGETARIAN !!!

JESUS VAR EN ÄKTA DJURVÄN !!!

 

http://jesusveg.com

Köttet från slaktade djur i en människas kropp kommer att orsaka hennes egen grav. I sanning säger jag eder, den som dödar, dödar sig själv, och den som äter köttet från slaktade djur äter döden förkroppsligad.” (Essenska Fredsevangeliet)

Jesus Kristus

 

Du gör väl i att avhålla dig från att äta kött och dricka vin och från annat som för din broder bliver en stötesten.” (Romarbrevet 14:21)

Aposteln Paulus (3-67)

 

VIDEO: Jesus var vegetarian, och köttätande fördöms genom hela Bibeln:

 

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Om Julen nu ska hedras till minne av Herren Jesus Kristus, bör man då inte även hedra och följa hans goda exempel, att inte tugga i sig likdelar från stackars styckmördade djurkadaver…?

 

 

38616758a1c8dc2262636a6965f08a65

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

VETENSKAPEN BÖRJAR FÅ BEVIS FÖR GUD!

GYLLENE SNITTET – GUDS FANTASTISKA DESIGN !!!

 

Genom hela skapelsen, från människokroppen till pärlbåtar, är det gyllene snittet den högsta standarden för skönhet och god design. Ändå kan forskarna fortfarande inte förstå varför detta harmoniska förhållande existerar överallt i naturen.

 

Från rektangeln till den gyllene spiralen kan exempel hittas överallt:  I hornen på getter, mineralkristaller, i en virvel, en tromb, fingeravtryck, kronbladen på rosor, i de koncentriska höljena runt blomkål eller solrosor, insekter, fiskar, Vintergatan, andra galaxer som vår granne M51… eller en snigel. En perfekt och vacker snigel som pärlbåten är praktiskt taget en fulländning av det gyllene snittet. Många träd har också det gyllene snittet i tjockleken på grenarna, mellan den lägre och den högre delen.

 

Det Gyllene Snittet, helig geometri, universums hemliga kod:

http://www.epochtimes.se/articles/2007/09/24/13172.html

 

Den mänskliga kroppens estetik döljer också fi (det gyllene snittet, talet 1,618). Kvoten av längden från huvudet till fötterna och längden mellan naveln och fötterna avslöjar ett perfekt och harmoniskt 1,618-förhållande i våra kroppar. Vi kan hitta ett liknande resultat i förhållandet mellan huvudets längd och längden mellan ögonen och hakan, eller förhållandet mellan längden från näsan till hakan och längden mellan läpparna och hakan. Ju mer ett ansikte närmar sig dessa proportioner, desto mer harmoniskt uppfattas det. Det tycks alltså som om vår smak på något vis är förutbestämd.

 

Talet fi är liksom kusinen pi (förhållandet mellan omkretsen och diametern för en cirkel) utomordentligt komplext. I moderna tider har man kalkylerat talet med mer än tusen miljarder decimaler, och man fortsätter vidare.

 

Det gyllene snittet, ett gyllene tal, förekommer överallt i både mikro- och makrokosmos:

http://goldennumber.net/neophite.htm

 

DNA-spiralen är designat efter det gyllene snittet:

http://goldennumber.net/dna.htm

 

Naturen är full av detta estetiska skönhetssnitt, upptäckt av matematikern Fibonacci:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fibonacci
http://www.allahexists.com/earth/earth_05.php

 

Fibonacci-sekvensen, relaterad till det gyllene snittet:

http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fibonaccital


Gyllene snittet
, bevis för Gud, vår Intelligente Designer!

http://creationwiki.org/Golden_ratio
http://creationanswers.net/inteldesign/GODRATIO.HTM

 

Gyllene snittet i snöflingor:

http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/class/class.htm

 

Den perfekta symmetrin hos allt levande:

http://www.allahexists.com/earth/earth_07.php
http://www.allahexists.com/earth/earth_15.php

 

 

GYLLENE SNITTET OCH FIBONACCITALEN:

 

 

 

 

GYLLENE SNITTET I SKAPELSEN – GUDS FINGERAVTRYCK:

 

 

 

GYLLENE SNITTET – MÄNNISKAN OCH SPERMIEN:

 

 

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Utan en Intelligent Designer, hur i Herrens Namn förklarar man det Gyllene Snittet?

Vem annars än Gud skulle ha haft den nödvändiga IQ:n och skönhetssinnet att designa så matematiskt vackert? Det kan ju omöjligt ha varit någon opersonlig, blind ”evolution” som designat universum, då den ju totalt saknar skönhetssinne.

 

 

golden-ratio-mona.png

08.jpeg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


.

VARFÖR VILL INTE ATEISTER TRO PÅ GUD?

VAR KLÄMMER SKON EGENTLIGEN?

.

Hur kommer det sig att ateister är så kallhamrade och hatiska när det kommer till Guds existens och Hans skapande av universum?

Vad är det som driver Gudlösa ateister till deras oresonliga vrede och förnuftsvidriga avståndstagande mot vår kära älskade Allsmäktige Skapare?

Vad är det egentligen som ligger bakom deras brist att inse det mest uppenbara och självklara i tillvaron, att det är Gud, vår evige Skapare, som designat och konstruerat universum, och som är vår bäste vän?

.

Förresten, hur kommer det sig att ateister kan hata Gud så mycket, samtidigt som de säger sig tro att Han överhuvudtaget inte existerar?

Varför hysa negativa tankar och känslor mot någon som man ändå inte tror existerar?

Med tanke på att det finns så många ateister som ihärdigt debatterar emot Guds existens, och på alla sätt försöker få människor att glömma Gud, så innebär ju det att även ateister innerst inne inser Guds existens, varför annars debattera kring Hans existens/icke-existens?

Verkar ju helflummigt…

.

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden. Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


.
VÅR INTELLIGENTE SKAPARE DESIGNADE UNIVERSUM!

DET ENDA LOGISKA….VEM ANNARS SKULLE HA GJORT DET?
.

Universum är skapat för oss; bekräftas av Illustrerad Vetenskap:

http://www.illvet.se/polopoly.jsp?d=147&a=2809
.

Till och med Richard Dawkins erkänner att det finns en Intelligent Designer:

http://www.youtube.com/watch?v=BoncJBrrdQ8
.

Alla ID-perfekta skapelser är BEVIS för vår evige Skapares unika konstnärskap och logiska sinnelag:

http://web.telia.com/~u03601124/origin/design.htm
http://www.allaboutscience.org/intelligent-design.htm
.

VIDEO-bevis för Intelligent Design; ”The case for the Creator”, en GRYMT BRA FILM:

http://video.google.com/videoplay?docid=688111496234161611
.

VIDEO: Ateisternas nonsens-argument ”Vem designade Designern?”, krossas i följande två videos:

http://www.youtube.com/watch?v=RQTALEIMRKY
http://www.youtube.com/watch?gl=SE&hl=sv&v=Qsymb6UxWM0

___________________________________________________

.
INNEHÅLL:

1) Inledning

2) Intelligent Design i både mikro- och makrokosmos!

3) VIDEO-bevis för Intelligent Design!

4) Diverse logiska bevis för Intelligent Design!

5) Intelligent Design hos Människan!

6) Intelligent Design i djurriket!

7) Intelligent Design i naturen!

8) Länkar till Intelligent Design!

9) Intelligent Design vetenskapligt korrekt!

10) Slutsats!

____________________________________________________

.
1) INLEDNING:

En intelligent och kreativ skapelse med alla dess fantastiska himlakroppar och livsformer kan bara ha orsakats av en Intelligent och kreativ Skapare, en Intelligent Designer, på samma sätt som det krävs en intelligent arkitekt med logiska planritningar, en design,  för att åstadkomma ett fungerande bostadshus!

Eftersom universum styrs av lagar, så måste det finnas en intelligent laggivare som har formulerat och stiftat lagarna.

Dessutom: Eftersom lagarna som styr universum förefaller vara stiftade med tanke på kommande liv och förhållanden som gynnar uppehållandet av detta liv, är ett uppsåt helt klart inbegripet. ”Formgivning” och ”uppsåt” – det är inte egenskaper som är karakteristiska för en blind slump, utan exakt vad en Intelligent Designer skulle lägga i dagen.

Det mest ofattbara är att när en ateist ser en simpel FOTBOLL, så tar han för givet att den är designad och skapad av en person med någon form av intelligens, vilket ju stämmer. Även minsta lilla spindelväv för tankarna till en skapare, nämligen spindeln. Men när samma ateist ser ett satellitfoto av den fantastiskt underbart komplexa skapelsen JORDEN eller SOLEN, så slår han plötsligt bakut och utbrister:

”Nej, nej, nej…det behövs ingen intelligens för att skapa Jorden eller Solen inte, de har uppstått helt av sig själva från några slumpvis irrande gasmoln…”

Snacka om SJUKT VRICKAT resonemang!!!

____________________________________________________

.
2) Intelligent Design
i både MIKRO– och MAKROKOSMOS!

Universum:

http://www.allahexists.com/universe/universe.php

Jorden:

http://www.allahexists.com/earth/earth.php

Yttre rymden:

http://www.allahexists.com/heavens/heavens.php

Växtligheten:

http://www.allahexists.com/plants/plants.php

Vattendjuren:

http://www.allahexists.com/underwater/underwater.php

Landdjuren:

http://www.allahexists.com/animals/animals.php

Människans kropp, en fantastisk design:

http://www.allahexists.com/huan_body/human_body.php
http://www.answersingenesis.org/get-answers/topic/design-features
http://www.skaparverket.se/varelser_som_trotsar_evolution.html


____________________________________________________

.
3) VIDEO-bevis för Intelligent Design!

VIDEO: The case for the Creator:

http://video.google.com/videoplay?docid=688111496234161611

VIDEO: Unlocking the Mysteries of Life:

http://video.google.com/videoplay?docid=-3398897723006201061

VIDEO: Se här på ett suveränt grymt bra bildspel från galaxer till atomer, där vi får följa med 10 miljoner ljusår från Jorden stegvis mot Jorden och sedan vidare in i en växtcells mikroskopiska värld med alla dess underbart designade mikroformer, där dessutom växtcellen är exakt 1 000 000 000 000 (1 biljon) gånger mindre än Jordklotet:

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/powersof10/index.html

Ett verk av den livlöse farbror slumpen, eller en Intelligent Designer?

VIDEO: Cellens mirakulösa design, som bara kan förklaras med en designer:

http://video.google.com/videoplay?docid=1595996413039321190
http://www.harunyahya.com/m_video_detail.php?api_id=1259

VIDEO: Här får vi se en fantastisk 3-D animation om Cellens inre liv, från Harvard University:

http://web.telia.com/~u03601124/origin/hemsida.htm

(I kolumnen ”Artiklar, Videos” mitt på sidan, klicka på ”Fantastisk animation om Cellens inre liv”)

____________________________________________________
..

4) Diverse LOGISKA BEVIS för Intelligent Design!

Hur i hela friden skulle den här bakteriemotorn ha kunnat skapats utan en Intelligent Designer?

http://www.npn.jst.go.jp/movie5.html

Det gyllene snittet, en skönhetsdesign, ett verk av den Intelligente Designern:

http://www.allahexists.com/earth/earth_05.php
http://www.harunyahya.com/articles/70golden_ratio.php

Den perfekta symmetrin hos allt levande:

http://www.allahexists.com/earth/earth_07.php
http://www.allahexists.com/earth/earth_15.php

Matematiska bevis för Intelligent Design i Naturen:

http://www.geocities.com/Athens/Aegean/8830/mathproofcreat.html

Här följer massor av tunga bevis för Intelligent Design:

http://krishnascience.com/3_Design_Evidence.html

Intelligent Design förklaringen till livsformernas biologiska likheter och olikheter:

http://www.truthinscience.org.uk/site/content/view/143/65/

Vetenskapen imiterar Guds Intelligenta Design:

http://www.harunyahya.com/articles/70biomimetics.php

Intelligent Design enda logiska förklaringen till universums enorma komplexitet och funktionalitet:

http://www.ideacenter.org/contentmgr/showdetails.php/id/1161

____________________________________________________

.
5) Intelligent Design hos MÄNNISKAN:

Människans superkomplexa kropp, bevis för Intelligent Design:

http://www.creationofman.net/chapter1.html
http://www.allahexists.com/human_body/human_body.php

Människans hjärna, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_19.php

Människans händer, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_03.php

Människans hud, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_04.php

Människans andningsapparat, bevis för Intelligent Design:

http://www.answersingenesis.org/creation/v27/i1/breath.asp
http://www.icr.org/article/4623

Människans ben, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_05.php

Människans knäled, bevis för Intelligent Design:

http://www.trueorigin.org/knee.asp

Människans öron och hörsel, bevis för Intelligent Design:

http://www.answersingenesis.org/articles/am/v2/n4/hearing-ear
http://www.answersingenesis.org/get-answers/topic/design-features
http://www.answersingenesis.org/creation/v14/i4/hearing.asp

Människans ögon, bevis för Intelligent Design:

http://www.youtube.com/watch?v=-eGpWW6scsg
http://web.telia.com/~u03601124/origin/eye.htm
http://www.gennet.org/facts/metro10.html
http://www.allahexists.com/human_body/human_body_08.php

http://www.answersingenesis.org/creation/v18/i4/eye.asp
http://www.answersingenesis.org/creation/v16/i4/eye.asp
http://islamguiden.com/evolutionsteori2.shtml

Människans tårar, bevis för Intelligent Design:

http://www.answersingenesis.org/creation/v15/i4/tears.asp

Människans hormonsystem, bevis för Intelligent Design:

http://www.creationofman.net/chapter3.html

Människans kroppstermostat, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_15.php
http://www.answersingenesis.org/creation/v5/i3/contributors.asp

Människans immunförsvar, bevis för Intelligent Design:

http://www.creationofman.net/chapter2/chapter2_11.html
http://www.creationofman.net/chapter2.html

Människans matsmältningssystem, bevis för Intelligent Design:

http://www.harunyahya.com/articles/70asystem_sci02.php

Människans elektrokemiska system, bevis för Intelligent Design:

http://www.answersingenesis.org/creation/v22/i1/electrical.asp

Människans moderkaka, bevis för Intelligent Design:

http://www.answersingenesis.org/articles/am/v2/n1/placenta

Människans DNA, bevis för Intelligent Design:

http://www.creationofman.net/chapter4.html

Blodets koagulationsmekanism, bevis för Intelligent Design:

Att 23 olika ämnen och ett par anatomiska strukturer samverkar för att blodet ska koagulera i rätt tid och i rätt omfattning, kan inte ha utvecklats genom någon darwinistisk mekanism!

En skada på någondera av elementen ger en blödningsrubbning som leder till döden!

Därför måste hela mekanismen ha varit färdigkonstruerad och funktionsduglig från första början, vilket fullständigt motsäger evolutionsteorin!

Människans kroppsorgan, bevis för Intelligent Design:

Den perfekta symmetrin hos människans kroppsorgan motsäger evolutionsteorin. Om man tror på evolutionsflummet så måste man samtidigt tro på att slumpen och urvalet har en förkärlek att tillverka organ i symmetriska par, såsom människans 2 lungor, 2 ögon, 2 öron, 2 näsborrar, 2 njurar, 2 armar, 2 ben, 2 händer, 2 fötter, 2 hjärnhalvor, osv…

Snacka om patologisk övertro på ”evolutionen”…

____________________________________________________

.

6) Intelligent Design i DJURRIKET:

Vattendjuren:

http://www.allahexists.com/underwater/underwater.php

Landdjuren:

http://www.allahexists.com/animals/animals.php

Fjärilen bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/animals/animals_32.php
http://www.allahexists.com/animals/animals_15.php

Delfinen bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/underwater/underwater_03.php
http://www.allahexists.com/underwater/underwater_13.php

Havssnäckan bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/underwater/underwater_04.php

Bläckfisken bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/underwater/underwater_05.php
http://www.allahexists.com/underwater/underwater_06.php

Hackspetten bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/animals/animals_06.php

Grodan bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/animals/animals_09.php
http://www.allahexists.com/animals/animals_27.php

Fågelfjädrarna bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/animals/animals_13.php
http://www.allahexists.com/animals/animals_34.php

Basilisken bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/animals/animals_14.php

Giraffen bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/animals/animals_16.php

Skalbaggen bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/animals/animals_17.php

Kameleonten bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/animals/animals_18.php

Hummerns ögon bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/animals/animals_20.php

Fladdermusen bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/animals/animals_22.php

Loppan bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/animals/animals_24.php

Kängurun bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/animals/animals_28.php

Getingen bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/animals/animals_30.php

Trollsländan bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/animals/animals_31.php

Eldflugan bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/animals/animals_36.php

Papegojan bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/animals/animals_37.php

Termiten bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/animals/animals_39.php

Ännu fler bevis för Intelligent Design i djurriket:

http://www.answersingenesis.org/get-answers/topic/design-features

____________________________________________________
.

7) Intelligent Design i NATUREN!

Design hos växtligheten:

http://www.allahexists.com/plants/plants.php

Design i Naturen:

http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation06.php

Eldens design:

http://www.allahexists.com/earth/earth_06.php


Snöflingornas
fantastiska design:

http://www.allahexists.com/earth/earth_11.php

Färg-designen hos växter:

http://www.allahexists.com/plants/plants_16.php

Frukters och grönsakers design:

http://www.allahexists.com/plants/plants_19.php

Bladens perfekta design:

http://www.allahexists.com/plants/plants_21.php

____________________________________________________
.

8) LÄNKAR till INTELLIGENT DESIGN:

Mycket givande ID-sajt:

http://www.y-origins.com

William Dembskis alla vetenskapliga ID-artiklar:

http://www.designinference.com
http://www.origins.org/menus/design.html

http://www.allahexists.com
http://www.creationofman.net

____________________________________________________
.

9) Intelligent Design VETENSKAPLIGT KORREKT:

Varför får inte naturvetare ställa sig frågan om det finns
en designer bakom universum?

http://www.gluefox.com/skap/iddebatt/iddebatt.shtm

Intelligent Design däremot handlar om att forskare i nobelpristagarklass upplever att ju mer vi tränger in i universums och livets hemligheter, så uppenbaras en allt större komplexitet och sinnrikhet. En komplexitet som de tycker kräver ett djupare svar än bara att det råkade bli så. Det finns ju många vetenskapsgrenar där man just söker efter intelligent design, t ex arkeologi, kryptologi och juridik.

Inom juridiken så skiljer man ju mellan avsiktliga och oavsiktliga handlingar, vilka ger helt olika straffsatser. Inom kryptologin, där man studerar till synes meningslösa bokstavskombinationer (eller andra kombinationer av symboler), söker man efter meningsfull information, dvs ett budskap från en intelligent upphovsman, etc, etc.

Varför skulle inte naturvetare kunna ställa sig frågan om det finns en designer bakom universum?! Om nu universum uppvisar tecken på just design. Även om frågor om ändamål ligger i vetenskapens utmarker, så måste dessa ändå kunna ställas.

Den vetenskapliga metoden är en metod, formulerad av människor, och inget uttryck för någon yttersta sanning som inte får ifrågasättas. Om sanningen i vissa fall ligger utanför vad vetenskapen kan svara på, ja då måste vi faktiskt vara beredda att gå utanför vetenskapen för att hitta sanningen. Annars blir ju våra teorier om verkligheten verkligare än verkligheten själv.

Alltifrån galaxer, solsystem och himlakroppar, ner till celler, molekyler och atomer, finns det överallt övertygande bevis på Intelligent Design, vilket innebär att det är designat av något intelligent. Intelligens innebär förmåga till tänkande och analys, vilket endast en levande varelse kan ha. Eftersom programmeringen och kodningen av generna är så superavancerade att ingen mänsklig intelligens skulle klara av det, så återstår bara att acceptera att inget annat än en överlägsen Gudomlig Intelligens kan ha legat bakom Designen i naturen…

Dagens IQ-befriade vetenskapsmän:

http://krishnascience.com/files/create_life1.jpg

Sokrates var en mycket klok man:

”Människokroppen består av jord, vatten osv, utanför människokroppen finns stora reservoarer av jord, vatten osv. Människokroppen består även av intelligens. Då måste det rimligen också finnas stora reservoarer av intelligens utanför människokroppen; Gud, den intelligente designern!”

____________________________________________________

.
10) SLUTSATS:

Vi kan inte komma ifrån det: Fulländad organisation kräver fulländad organisatör, design kräver designer! Inget i vår erfarenhet antyder att något organiserat kommer till av en slump, av en olyckshändelse. Hela vår livserfarenhet visar i stället att allt organiserat måste ha en organisatör. Varje maskin, dator, byggnad, ja, till och med pennor och papper, har en tillverkare, en organisatör.

Naturens strikt lagbundna processer, där naturen följer ett regelbundet, förutsägbart mönster, motsäger fullständigt alla slumpteorier kring universums tillblivelse!

Albert Einstein och Isaac Newton var båda så pass intelligenta att de INSÅG nödvändigheten av en Intelligent Designer bakom vårt skapade universum!

I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.

Albert Einstein

Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras.

Detta det mest storslagna system av Sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse.” (Principia Mathematica)

Sir Isaac Newton
.

TILL DISKUSSION:

Vem annars än vår evigt Intelligente Designer kan ha designat och konstruerat vårt superkomplexa, lagbundna finkalibrerade universum?

Knappast ett gäng med stendöda IQ-befriade stenflisor, som enligt myten påstås ha trollats fram av sig själv från tomma intet ur en blind okontrollerad hokuspokus-explosion…

VAD SÄGER NI, kära vänner?

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Aum Tat Sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

KOURIN – ANTISEPTISKT OCH HÄLSOBRINGANDE !!!

MODER KO – MÄNNISKOSAMHÄLLETS AMMA – ALLAS VÅR BÄSTA VÄN !!!

Kossans urin kan bota många sjukdomar:

http://www.yogsandesh.org/articles/36/1/Cow-Urine-Can-Cure-Many-Diseases/Page1.html

Sjukdomar som botats med ko-urin:

http://www.cowurine.com
http://www.ayurveda-herbal-remedy.com/ayurvedic-tips/cow-urine-therapy.html

Det finns patent på ko-urin:

http://www.haindavakeralam.com/HKPage.aspx?PageID=9631&SKIN=B

 

Här kan ni beställa destillerad ko-urin för eget bruk:

http://www.matchless-gifts.com/store/products/Gomata-Ark-%28Medicinal-Distilled-Cow-Urine%29.html

Forskningsresultat kring ko-urinens undergörande egenskaper::

http://www.cowurine.com/research.html

 

KO-URINENS MEDICINSKA EGENSKAPER:


1. Nitrogen (N2, NH2): Removes blood abnormalities and toxins, Natural stimulant of urinary track, activates kidneys and it is diuretic.

2. Sulphur (S): Supports motion in large intestines. Cleanses blood.

3. Ammonia (NH3): Stabilise bile, mucous and air of body. Stabilises blood formation.

4. Copper (Cu): Controls built up of unwanted fats.

5. Iron (Fe): Maintains balance and helps in production of red blood cells & haemoglobin. Stabilises working power.

6. Urea CO(NH2)2: Affects urine formation and removal. Germicidal.

7. Uric Acid (C5H4N4O3): Removes heart swelling or inflammation. It is diuretic therefore destroys toxins.

8. Phosphate (P): Helps in removing stones from urinary track.

9. Sodium (Na): Purifies blood. Antacid.

10. Potassium (K): Cures hereditary rheumatism. Increases appetite. Removes muscular weakness and laziness.

11. Manganese (Mn): Germicidal, stops growth of germs, protects against decay due to gangrene.

12. Carbolic acid (HCOOH): Germicidal, stops growth of germs and decay due to gangrene.

13. Calcium (Ca): Blood purifier, bone strengthener, germicidal.

14. Salt (NaCl): Decreases acidic contents of blood, germicidal.

15. Vitamins A, B, C, D, E: Vitamin B is active ingredient for energetic life and saves from nervousness and thirst, strengthens bones and reproductive ingredient for energetic life and saves from nervousness and thirst, strengthens bones and reproductive power.

16. Other Minerals: Increase immunity.

17. Lactose (C6H12O6): Gives satisfaction., strengths heart, removes thirst and nervousness.

18. Enzymes: Make healthy digestive juices, increase immunity.

19. Water (H2O): It is a life giver. Maintains fluidity of blood, maintains body temperature.

20. Hipuric acid (CgNgNox): Removes toxins through urine.

21. Creatinin (C4HgN2O2): Germicide.

22. Aurum Hydroxide (AuOH): It is germicidal and increases immunity power. AuOH is highly antibiotic and anti-toxic.”

 

Inte undra på att Moder Ko, människosamhällets amma, betraktas som ett heligt djurGlad

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt 

JESUS KRISTUS DOG ALDRIG PÅ KORSET !!!

JESUS LEVDE I INDIEN UNDER SIN UNGDOM OCH ÅLDERDOM !!

 

Det är inte många som känner till att Jesus Kristus levde och verkade i Indien både innan och efter de tre åren i och kring dagens Israel. Jesus ska ha blivit 80 år gammal och hans grav finns fortfarande att beskåda i Kashmir.

 

BBC-DOKUMENTÄR – GER BEVIS FÖR JESUS LIV I INDIEN:

 

 

 

OFFICIELL INDISK DOKUMENTÄR OM JESUS I KASHMIR:

 

 

 

BBC-DOKUMENTÄR: Jesus levde större delen av sitt liv i Indien. Jesus blev 80 år gammal och han finns begravd i Kashmir:

 

 

 

DOKUMENT KRING JESUS LIV I INDIEN:

 

 

 

JESUS GRAV FINNS I KASHMIR:

 

 

 

JESUS FÖRUTSPÅDDES I VEDA-SKRIFTERNA:

 

 

 

BIBELN HAR CENSURERAT JESUS LIV I INDIEN:

 

 

 

”JESUS FÖRLORADE ÅR” I INDIEN:

 

 

 

BÖCKER OM JESUS LIV I INDIEN:

 

Jesus Lived in India: His unknown life before and after the Crucifixion:

http://www.amazon.com/Jesus-Lived-India-Before-Crucifixion/dp/0143028294/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1259713582&sr=1-1

 

The Jesus Conspiracy:

http://www.amazon.com/Jesus-Conspiracy-Holger-Kersten/dp/1852307560/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1259713676&sr=1-4

 

 

 

51qylj4i9ML._SX320_BO1,204,203,200_.jpg

hqdefault.jpg

jesus christ in meditation.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


Kategorier

%d bloggare gillar detta: