Död o Återfödd´s Blogg – Hare Krishna, kära älskade vänner!

Archive for the ‘Månens diameter endast 110 km’ Category


 

MÅNENS DIAMETER ÄR ENDAST 110 KM, INTE 3 476 KM !!!

BEVISAS AV MÅNSKUGGAN UNDER SOLFÖRMÖRKELSER  :yes::yes::yes:

 

Man kan inte se någonting av solen längs med månskuggan, skuggan som månen kastar på jorden, i ett 110 km brett stråk som passerar delar av jorden under en total solförmörkelse.

Varför?

Jo, för att det är området av jorden som befinner sig i en perfekt rät linje med solen och månen, där månen totalt blockar och förmörkar solen (umbra), där inget solljus träffar jorden. Eftersom månskuggans bredd är 110 km, så måste ju givetvis även månens egen diameter vara 110 km. Hade månen verkligen varit 3 476 km i diameter, så skulle ju givetvis även dess skugga täcka 3 476 km av jorden. Elementär astrofysik!

 

Illustrerad Vetenskap:

http://illvet.se/universum/solsystemet/solformorkelse/sa-uppstar-en-solformorkelse

”Vid en total solförmörkelse täcker månen hela solskivan, så att solens strålar skyms, dvs inget direkt solljus träffar jorden.”

 

Enda säkra sättet ta reda på månens diameter – Mäta dess fysiska skugga på jorden, vilken alltså är 110 km, som vi ser bevis för här från en total solförmörkelse. Lägg märke till att det inte finns någon 3 000 km stor ”halvskugga” runtom den mörka umbra, månskuggan. Penumbra har ingenting med månens skugga att göra, bara att området befinner sig i mer eller mindre solbelyst område, där månen endast partiellt förmörkar solen.

 

mir-13.jpg

 

Att hävda att månskuggan på 110 km, bara skulle utgöra 1/32 av måndiametern, är lika absurt som att hävda att en basketboll ute i solskenet skulle kasta en skugga liten som en stenkula…

:lol:  :whoco5: :lol:

 

Eftersom hela solskivan faktiskt täcks av månen (bägge med en vinkeldiameter på 0,53 grader under totala solförmörkelser), så är det ju en fysisk omöjlighet att månens diameter skulle kunna överstiga månskuggan som månen kastar på jorden under totala solförmörkelser, dvs 110 km.

 

Umbra = Månskuggan. Umbra faller inom det område av jorden som befinner sig i en perfekt rät linje med solen och månen, där månen blockar solen totalt. Att månskuggan endast blir 110 km bred, är ju ett obestridligt bevis för att månens diameter inte kan överstiga 110 km.

 

NASA-Great-American-Eclipse-Map-Edited.png

 

Att man exempelvis i Orlando, under totala solförmörkelsen 21 augusti 2017, bara några tiotal mil från månskuggans passage, inte såg mer än 85% av solförmörkelsen (penumbra, partiell solförmörkelse), bevisar ju bortom allt tvivel att Orlando befann sig utanför zonen där månen befann sig i perfekt rät linje mellan jorden och solen. Att månskuggans zon är 110 km bred, innebär ju givetvis att måndiametern utgör densamma. Att Orlando befann sig i penumbra, betyder att man befann sig utanför månskuggans passage (Path of Totality). utanför månkroppens vinkeldiameter. Månskugga förekommer endast som umbra, endast under totala solförmörkelser.

 

Penumbra = Partiell förmörkelse, nära månskuggan. Penumbra är området där man ser solen partiellt förmörkas (olika procent). Penumbra befinner sig alltid i solsken, ett område som alltså inte befinner sig i någon som helst månskugga. Penumbra har inget att göra med att partiellt, delvis befinna sig i månskugga, halvskugga, som många har förletts att tro. Antingen befinner man sig i månskugga (vid total 100% solförmörkelse, umbra), eller så gör man det inte. Finns inga mellanlägen som att befinna sig i 80, 85, 90, 95% månskugga, befinnande sig hundratals kilometer från umbra. Penumbra har bara att göra med hur stor del av solen (aldrig 100%) man ser förmörkad från en viss given vinkel, vid sidan om månskuggan/månkroppen.

 

UmbraPenumbra.png

 

 

Solljuset färdas till jorden i parallella strålar, givetvis även under totala solförmörkelser, då månen totalt skymmer solljuset. Detta är ett utmärkt bevis för att månskuggor under totala solförmörkelser aldrig kan bli konformade, ens om solstrålarna var nästintill parallella.

Etablerat som ett vetenskapligt faktum:

https://physics.stackexchange.com/questions/155075/what-makes-suns-light-travel-as-parallel-beams-towards-earth

 

NASA:s vilseledande illustrationer med konformad månskugga under totala solförmörkelser, har lurat en hel värld. Att umbra, månskuggan, i nedanstående illustration visas konformad, så att den blir mycket mindre än månen, beror på att man återger vinkeln på solstrålarna mot månen och jorden som icke-parallella, vilket är grovt vilseledande. 

 

895px-Geometry_of_a_Total_Solar_Eclipse.svg.png

 

 

NASA vilseleder världen när de hävdar att partiella och ringformiga solförmörkelser skulle orsaka månskuggor på jorden. Månen kastar ingen som helst skugga på jorden vid områden där dessa former av solförmörkelser råder. Helt enkelt för att månskugga endast kan uppstå vid total solförmörkelse, och då endast i ett 110 km brett band, eftersom månens diameter just är 110 km.

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SEmapkey.html

 .

Eclipse Type

There are four basic types of solar eclipses:

  1. Partial – Moon’s penumbral shadow traverses Earth (umbral and antumbral shadows completely miss Earth).
  2. Annular – Moon’s antumbral shadow traverses Earth (Moon is too far from Earth to completely cover the Sun).
  3. Total – Moon’s umbral shadow traverses Earth (Moon is close enough to Earth to completely cover the Sun).
  4. Hybrid – Moon’s umbral and antumbral shadows traverse Earth (eclipse appears annular and total along different sections of its path). Hybrid eclipses are also known as annular-total eclipses.

 

:beer: :beer: :beer:

 

 

Varför illustrationer visar både umbra och penumbra, torde bero på att man känner till att månskuggan fysiskt måste motsvara måndiametern, eftersom solstrålarna är parallella. Med tanke på att månskugga endast finns i umbra, samt att månskuggan måste motsvara måndiametern, så ger ju det vid handen att måndiametern absolut inte kan vara mer än 110 km. Att man lägger till penumbra i ekvationen som en sorts skugga, kan endast bero på att man vill täcka upp för de 3 366 km som man inser fattas av månens officiella diameter på 3 476 km. Detta gör man genom att lura oss att solstrålarna inte skulle vara räta.

 

a09b74fd721ebfaec7cd5cecd5f25e01.jpg

 

Eftersom bredden på månskuggan som kastas på jorden under totala solförmörkelser endast är 110 kilometer, så måste ju givetvis även månens diameter vara 110 km. NASA hävdar sjukt nog att månens diameter är 3 476 km, dvs närmare 32 gånger större (!) än sin egen skugga. En enorm diskrepans mellan ett objekt och dess skugga. Fullständigt absurt att månen endast skulle kasta 3,2 % skugga, med tanke på att 100 % av solskivan täcks. Det är ungefär som att en basketboll ute i solskenet skulle kasta en skugga liten som en stenkula…

 

 

EXPERIMENT MED TENNISBOLL – BEVISAR ATT MÅNSKUGGAN INTE KAN VARA KONFORMAD:

 

Tennisboll: 6,7 cm i diameter, skymmer solen helt till ett avstånd på lite drygt 7 meter.

Tennisbollens umbra vid husväggen 6,7 cm = Tennisbollens diameter

 

Umbra vid 1 meter = 6,7 cm

Umbra vid 2 meter = 6,7 cm

Umbra vid 3 meter = 6,7 cm

Umbra vid 4 meter = 6,7 cm

Umbra vid 5 meter = 6,7 cm

Umbra vid 6 meter = 6,7 cm

Umbra vid 7 meter = 6,7 cm

 

Enligt den flummiga konformsteorin så ska umbra minska ju längre bort man placerar tennisbollen (redan vid 4 meter så ska umbran vara mindre än 3 cm, efter 7 meter ingen umbra alls), men mitt vetenskapliga experiment med tennisbollen bevisar att skuggan från ett objekt ute i solskenet inte blir mindre och mindre ju längre bort det befinner sig.

Slutsats?

Jo, eftersom tennisbollen inte påverkades det minsta av att solen är 1,6 miljarder gånger större än tennisbollen, den hade konstant storlek på sin umbra (ingen konformad skugga bildades), så ger ju det vid handen att även månen torde ha konstant storlek på sin umbra (110 km – månens diameter), dvs månskuggan blir aldrig konformad, och därmed kan månens diameter omöjligt vara 3 476 km, som NASA påstår.

 

:beer: :beer: :beer:

 

Solens och månens vinkeldiametrar varierar något, växlar beroende var på ekliptikan (elliptisk) de befinner sig i sina omloppsbanor kring jorden. Genomsnittliga vinkeldiametern för både solen och månen ligger kring 0,53 grader, därav att solförmörkelser och dess månskuggor (umbra) torde vara ett utmärkt sätt att ta reda på måndiametern.

Om 1 definierar medelavståndet till månen, så växlar avståndet till månen i ett intervall mellan 0,94-1,06.

Ungefär 50% av alla solförmörkelser är totala (månen täcker solen helt, 110 km månskugga), 50% är ringformiga (solen något större, ingen månskugga alls). Vi tar inte med här i beräkningen partiella solförmörkelser, som inte ger oss någon vägledning kring solens och månens relativa storlekar vid tidpunkten de sker, men borde naturligtvis statistiskt vara 50/50.

0,94-1,00 – Totala (100%) solförmörkelser, månskuggan 110 km.
1,00-1,06 – Ringformiga solförmörkelser, ingen månskugga alls, 0 km.

 

Någonstans kring 1,00 av medelavståndet till månen, växlar totala solförmörkelser med 110 km månskugga, 0,94-1,00, tvärt över till ringformiga solförmörkelser med ingen månskugga alls, 1,00-1,06.

 

Eftersom månskuggan aldrig gradvis minskar ner från 110 km till ingen månskugga alls (det är antingen eller som gäller), så kan därmed månskuggan aldrig vara konformad.

Detta accentueras ytterligare av att månskuggan ej heller ökar gradvis uppåt från 110 km, ju närmare månen befinner sig jorden vid totala solförmörkelser, från 1,00 till 0,94. Logiskt måste ju detta därmed innebära, att hur nära jorden man än skulle flytta månen, från 0,94 till 0 då den skulle ligga an mot jorden, att månskuggan alltid skulle ligga kring 110 km, vilket alltså bör vara månens diameter.

 

Att månskuggan är 110 km, utgör ett obestridligt bevis för att även månens diameter måste vara 110 km. Speciellt med tanke på att månskuggan uppenbart inte alls kan bli konformad, som NASA:s illustrationer försöker ge sken av, eftersom solljuset når jorden i parallella strålar.

Hur i Herrens Namn kommer det sig att månskuggan som kastas på jorden under totala solförmörkelser endast är 110 km, om nu inte även månens diameter är 110 km?

 

SLUTSATS:

 

Enda säkra sättet att ta reda på månens diameter, är att mäta dess fysiska skugga på jorden under totala solförmörkelser, dvs 110 km!

Månens diameter måste de facto vara 110 km, inte 3 476 km som de vilseledda astronomerna hävdar. Detta går inte att komma ifrån!

 

:beer: :beer: :beer:

 

OBESTRIDLIGA FILMBEVIS FÖR ATT MÅNEN INTE ÄR STÖRRE ÄN 110 KM – DÖDSSTÖTEN FÖR NASA:s MÅNBLUFF:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASA:s officiella medelavstånd till månen, 384 000 km, är faktiskt alldeles för långt bort från jorden för att överhuvudtaget kunna orsaka månskuggor på jorden under solförmörkelser, varför astronomer nu i ren desperation har tvingats lansera teorin att solens förmodade storlek inte kan stämma:

 

 

 

Med tanke på att astronomerna har missuppfattat månens och solens storlek, så torde de ju givetvis ha fel även vad gäller avståndet till dem!

 

Att vi med en liten handkamera som Nikon Coolpic P900 kan zooma in månen och dess detaljer, dessutom med knivskarp bildskärpa, så kan ju månen omöjligt befinna sig så långt bort som 384 000 km från jorden, utan snarare på ett avstånd av ca 12 000 km, vilket vi får om vi dividerar 384 000 med 32, som är så många gånger mindre som månens diameter är från NASA:s påståenden:

 

 

 

Flat Earth-rörelsen torde ha rätt, i ljuset av allt detta, där både månen och solen är mycket närmare, och därmed mycket mindre än vad som basuneras ut av dagens heliocentristiska astronomer.

 

Matematiska bevis via trigonometri för att även solen faktiskt befinner sig väldigt nära jorden:

 

 

 

 

Eratosthenes beräkningar av jordens omkrets motbevisas här. Han tog inte hänsyn till den refraktion, brytning som orsakas av atmosfären och kom därmed till den falska slutsatsen att jorden är en glob.

Med refraktion inberäknad så är jorden platt som en pannkaka, matematiskt bevisat här:

 

 

 

Att jorden är platt och cirkelrund som en pannkaka, plan jordskiva, är något som vinner stort gehör i världen, runt hela vårt plan, ett veritabelt astronomiskt paradigmskifte på gång.

 

På min blogg kan ni ta del av en massa experiment, observationer och vetenskapliga bevis för att jorden de facto är ett cirkelrunt plan, inte nån planet. Nätets allra bästa Flat Earth-videor samlade här:

https://snilleblixten.net/2016/09/30/jorden-ar-platt-bevisas-nu-av-laserexperiment/

 

 

FLASHBACK FORUM:

Intressant i sammanhanget är att jag för bara några dagar sedan publicerade ett inlägg kring just denna mån-anomali, 110 km vs 3 476 km, på Flashback forum, astronomi:

https://www.flashback.org/t2877357

”Månens skugga på jorden vid solförmörkelser 110 km – NASA hävdar månen är 3 476 km?”

På bara fem dagar så har fler än 12 000 redan läst inlägget, med närmare 200 svar, men ännu har ingen astronom lyckats förklara anomalin, och de flesta som kommenterar i tråden verkar inte ha en susning om vare sig astronomi eller astrofysik…

Eftersom ingen astronom kunde förklara varför månskuggan endast blir 110 km, så förpassades tråden hastigt till Konspiration, där ett helt koppel av Flashbacks multikonto-troll huserar (modsen alltid på deras sida, ertappats med att använda sig av flera konton på konspiration), för att få övertaget i diskussionerna.

Rabiata yrkesförnekare som trollar och saboterar (även modsen deltar, trollkonton) i alla högklassiga konspirations-trådar, såsom Chemtrails, Flat Earth och Geocentrismen. Dessutom tillåts endast 1 tråd av vardera på hela forumet, samtidigt som det inte tycks finnas några som helst begränsningar kring att skapa trådar om exempelvis hasch, porr och trump…

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Hur kommer det sig att vi inte fått lära oss månens verkliga diameter, 110 kilometer?

Förmodligen för att NASA (frimurarorganisation) och makteliten vill få oss att tro på det sjuka materialistiska flummet att jorden är en snurrande boll, som kutar omkring runt solen i universums periferi…

Att få oss att tro att universum trollade fram sig själv från ingenting och att det inte finns någon mening med livet, ingen Gud, inget liv efter detta, vi ska bara konsumera och slita och slava för överheten. Vi ska fås att tro på förnuftsvidriga ateistiska slump- och hokuspokusteorier som Big Bnag och emolutionen…

 

Gå in i kommentarsfältet och ge oss en förklaring till hur det kommer sig att bredden på månskuggan under solförmörkelser är så lite som 110 kilometer, om ni tror att månen är 3 476 kilometer i diameter som NASA påstår…

Lycka till!

 

 

sun-moon-flat-earth

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna Hjärta

Eder evigt tillgivne,
Död o Återfödd, Fick en Snilleblixt

 

.  • Död o återfödd: OBS ! Har precis blivit avstängd återigen ½ år framåt på Flashback, av de yttrandefrihetsbekämpande modsen (främst Gason och Najas), efter at
  • Död o återfödd: Blev precis avstängd återigen ½ år framåt på Flashback, fram till den 27 maj 2019... Varför? Jo, efter några fullständigt horribla nonsens-
  • Död o återfödd: Det är ok, tack, Leo. Är mest på Flashback och skriver, under namnet "Död o återfödd".

Kategorier

%d bloggare gillar detta: