Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for the ‘Nära Döden-Upplevelser’ Category


 

GLÖM FLUMMET ATT HJÄRNAN ÄR JAGET !!!

VI SJÄLAR ÖVERLEVER VÅRA JORDISKA KÖTTKOSTYMER !!!

 

http://www.near-death.com/evidence.html

.

INNEHÅLL:

.

1) Inledning: Vi själar är skilda från hjärnan!

2) Vetenskapliga bevis för att medvetandet överlever hjärnan!

3) Vetenskapliga fallstudier kring Nära Döden-Upplevelser (NDU)!

4) Video-filmer kring NDU, som bevisar att vi överlever ”döden”!

5) Massmedia om Nära-Döden Upplevelser!

6) Vetenskapliga källor och referenser kring NDU!

7) Till diskussion!

.

____________________________________________________

.

1)  INLEDNING: VI SJÄLAR ÄR SKILDA FRÅN HJÄRNAN

.

Nära Döden-Upplevelser är händelser då man ligger för döden och har t.o.m. lämnat sin materiella kropp, och upplever att man är skild från kroppen inklusive hjärnan som ligger livlösa nedanför en…

 

VI SJÄLAR ÄR MEDVETNA

VÅRA HJÄRNOR ÄR OMEDVETNA

.

HJÄRNAN fungerar som en biologisk kopplingscentral, ett MODEM, en förbindelselänk mellan den medvetna själen, dvs vårt eviga Jag, och den fysiska kroppens sinnesorgan! Hjärnan har ingen känsel eller något medvetande, vilket bevisar att vi är något annat än geléklumpen i skallen. Hjärnan kanaliserar impulser från sinnesorganen. Hjärnan är bara ett fysiskt organ, ett omedvetet objekt, en ägodel.

MEDVETANDET är vår, jagets/själens, eviga perceptionsförmåga, själens energi och dess symptom. Det är vi själar som är medvetna, och medvetandet genereras givetvis av oss medvetna själar och inte av den omedvetna hjärnan!

Allt som rör vårt medvetande speglas i hjärnan eftersom den är själens verktyg i kroppen. Det skulle vara en sensation, om det vi upplever när vi är i vår kropp, inte skulle gå att avläsa biologiskt.

.
JAGET/SJÄLEN = Upplever impulserna som sinnesintryck. Själen är den levande medvetna individen, subjektet, själva ägaren av hjärnan och sinnesorganen! Det är Jaget/själen som tänker tankarna, känner känslorna och minns minnena!

 

HJÄRNAN LEDER MEDVETANDET !!!

Hjärnan, med dess neurologiska system, leder medvetandet, precis som en elektrisk tråd leder elektricitet. Tråden och glödlampan skapar inte elektricitet, lika lite som hjärnan skapar medvetande, de endast leder det!

 

Att påstå att Jaget är hjärnan, är lika sjukt som att påstå att gitarristen är gitarren…

:lol::whoco5::lol:

 

Vår materiella kropp och dess celler, våra tankar, vår personlighet, våra värderingar osv, förändras ständigt på grund av tidens tand…

Däremot är jaget/själen – vi som lever i kroppen, den evigt medvetna andliga individen, subjektet som relaterar till dess materiella objekt; kroppen och sinnet – exakt densamma, OFÖRÄNDERLIG, under hela vårt nuvarande liv och även i alla våra framtida liv!

Detta bevisar att jaget, själen, är en evig absolut konstant och som därmed naturligtvis överlever den s.k. döden. Det var samma ”Jag” som var medveten och upplevde händelser när vi var 5 år unga, som nu idag; annars skulle vi inte säga att det var händelser ur ”mitt” liv, om det inte var vårt ”Jag” som upplevde dem!

Vi har alltså samma bestående jag-identitet nu som när vi var små, trots alla fysiska och psykiska förändringar. Vi har t.ex. bytt ut kroppens alla celler ett flertal gånger under livet, men fortfarande har vi samma bestående Jag-känsla, samma eviga Jag, trots alla fysiska och psykiska förändringar som pågår i kroppen!

Nära Döden-Upplevelser är ett starkt bevis för att vi inte är geléklumpen i skallen…vi är den medvetna själen i kroppen, vi som kilar vidare när kroppen och knoppen dör!

 

____________________________________________________

 

2) VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR ATT MEDVETANDET ÖVERLEVER HJÄRNAN!

 

Här följer massor av vetenskapliga bevis kring att medvetandet överlever hjärnans död (NDU) och att själen kan fortsätta tänka och känna:

http://www.near-death.com/evidence.html
http://www.iands.org/research/important_studies
http://www.tim.nu/swe/frame_m.html

 

Bibliografi över Nära döden-upplevelser (NDU):

http://www.iands.org/bib.html

 

Forskningen kring Nära döden-upplevelser (NDU) är mycket vetenskaplig; The Science of Near-Death Experiences, Time Magazine:

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1657919,00.html

 

Nära döden-upplevelser är INTE HALLUCINATIONER, utan är verkliga upplevelser:

http://www.near-death.com/experiences/lsd04.html

 

Det finns TUSENTALS av VÄLDOKUMENTERADE FALL världen över, och hundratals böcker i ämnet, kring människor som haft Nära döden-upplevelser (NDU), vars själ och medvetande (kommer från själen) lämnat kroppen och hjärnan efter svåra olyckor och under operationer, och som när de vaknat till liv igen exakt kunnat återge vad som skett kring olycksplatsen eller vid operationsbordet, som resulterat i att det pågår mycket vetenskaplig forskning i världen kring medvetandets natur…

 

VIDEOR: Här följer grymt bra dokumentärer kring Nära döden-upplevelser, med forskare som bekräftar att upplevelserna är äkta, detta även hos kliniskt hjärndöda:

 

 

 

 

 

Här är en VETENSKAPLIG AVHANDLING, peer-reviewed, kring en Holländsk NDU-studie av Dr. Pim van Lommel, i englands mest ansedda medicinska tidsskrift ”The Lancet”, som BEVISAR att medvetandet är skilt från hjärnan och att vi således överlever döden:

http://www.zarqon.co.uk/Lancet.pdf
http://profezie3m.altervista.org/archivio/TheLancet_NDE.htm

 

Här är ett suveränt genmäle av Dr. Pim van Lommel mot en kritisk skeptiker, angående hans NDU-studie:

http://www.skepticalinvestigations.org/whoswho/vanLommel.htm

”The study of patients with NDE, clearly shows us that consciousness with memories, cognition, with emotion, self-identity, and perception out and above a life-less body is experienced during a period of a non-functioning brain (transient pancerebral anoxia).”

 

Här är en suveränt bra artikel om medvetandets kontinuitet under Nära döden-upplevelser, av Dr. Pim van Lommel:

http://www.cinemind.com/atwater/VLommel.html

”All these patients reported, after regaining consciousness, that they had experienced clear consciousness with memories, emotions, and perception out of and above their body during the period of their coma, also “seeing” nurses, physicians and family in and around the ICU.”

 

Dr. Pim van Lommels studie har uppmärksammats över hela världen:

http://www.mikepettigrew.com/afterlife/html/dutch_study.html
http://www.meta-religion.com/Paranormale/NDE/dutch_nde_study.htm

 

Medvetandet och hjärnan är separata, bekräftas av många forskare:

http://www.thepsychictimes.com/articles/fenwick.htm
http://www.victorzammit.com/articles/mindbrain.html

 

Forskare som har bevisat själens existens efter döden:

http://www.survivalafterdeath.org/investigators.htm

 

Medvetandet är inte beroende av hjärnan:

http://www.survivalafterdeath.org/articles/carter/consciousness.htm

 

Minnena sitter inte i hjärnan + svar på kritik:

http://www.survivalafterdeath.org/articles/carter/augustine.htm

 

Debunkning av NDU-debunkarna:

http://www.near-death.com/experiences/skeptic09.html
http://www.nderf.org/NDE%20Rhetoric.htm
http://www.debunkingskeptics.com/GrossmanLetter.pdf

 

Debunkning av alla vanliga skeptiker-argument:

http://www.geocities.com/wwu777us/Debunking_Skeptical_Arguments.htm

 

Vetenskapsmän och filosofer om skillnaden mellan kropp och medvetande (själens symptom) och livet efter detta:

http://victorzammit.com/book/4thedition/4thedition.pdf

 

Illustrerad Vetenskap och Daily Mail: Personligheten sitter i hjärtat, inte hjärnan:

http://illvet.se/manniskan/sjukdom-behandling/personligheten-sitter-i-hjartat
http://illvet.se/sites/illvid.dk/files/pdf/SIV_9165.pdf

http://www.morgenster.org/heart.htm
http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1237998/Heart-transplant-patient-gets-craving-food-eaten-organ-donor.html

 

Richard Dawkins motargument debunkas och sågas jäms med fotknölarna här:

http://www.victorzammit.com/articles/dawkins.html

 

Människor utan hjärnaändå medvetna och med hög IQ!

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=6909910&dopt=Abstract

http://www.sciencemag.org/cgi/content/citation/210/4475/1232
http://www.rifters.com/real/articles/Science_No-Brain.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lorber
http://www.indiana.edu/~pietsch/lorber-references.html

http://www.mysteries.pwp.blueyonder.co.uk/6,2.htm
http://www.flatrock.org.nz/topics/science/is_the_brain_really_necessary.htm

 

____________________________________________________

 

3) VETENSKAPLIGA FALLSTUDIER KRING NÄRA DÖDEN-UPPLEVELSER (NDU)!

 

http://www.near-death.com/evidence.html
http://www.iands.org


Två mycket bra svenska sajter
kring NDU, Nära döden-upplevelser:

http://www.nderf.org/Swedish/index.html

http://clix.to/realitycenter

 

Pam Reynolds upplevelser UTANFÖR KROPPEN medan HJÄRNAN var DÖD, utgör bara ett av tusentals dokumenterade fall världen över. Pam Reynolds-fallet bevisar att Reynolds under tillstånd av klinisk död (60 min, bevakad av tre olika maskiner), lämnade sin egen fysiska kropp och gjorde detaljerade iakttagelser av sin egen operation samt fortsatte över till andra sidan där hon träffade avlidna släktingar och vänner, som hon efter operationen tydligt och detaljerat återgav:

http://www.youtube.com/watch?v=-InhxLzORzM
http://www.near-death.com/experiences/evidence01.html

 

Dr. Michael Sabom har studerat fallet grundligt och ser det som ett tungt bevis för NDU och att medvetandet kan fortsätta leva även utan sin fysiska kropp inklusive hjärnan.

 

Vicki Umipeg, 45, var FÖDD BLIND, men SÅG KROPPEN OVANIFRÅN när hon hade en Nära döden-upplevelse, efter en trafikolycka, plötsligt ser sig själv på sjukhussängen, personalen runt omkring och även hela sjukhusomådet. Iakttagelserna har dokumenterats som helt korrekta:

http://www.near-death.com/experiences/evidence03.html

 

Människor ser och upplever händelser medan de har NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence02.html

 

Barns NDU liknar vuxnas:

http://www.near-death.com/experiences/evidence04.html

 

Folk förändras drastiskt efter en NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence05.html

 

Gemensamma aspekter kring NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence06.html

 

Vetenskapliga upptäckter tack vare NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence07.html

 

De som haft NDU är fullständigt övertygade:

http://www.near-death.com/experiences/evidence08.html

 

Närstående som delar på en döendes NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence09.html

 

Människor som varit ute ur kroppen under flera dygn och sedan kommit tillbaka in i kroppen:

http://www.near-death.com/experiences/evidence10.html

 

Människor som sett in i framtiden under NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence11.html

 

Rapporter kring NDU har skett i alla tider:

http://www.near-death.com/experiences/evidence12.html


Droger kan trigga igång NDU:

http://www.near-death.com/experiences/triggers04.html

 

Stridspiloter upplever NDU pga gravitationskrafterna:

http://www.near-death.com/experiences/triggers06.html

 

Meditation kan trigga igång NDU:

http://www.near-death.com/experiences/triggers08.html

 

____________________________________________________

 

4)  VITTNESMÅL KRING NDU, SOM BEVISAR ATT VI ÖVERLEVER ”DÖDEN”!

 

 

 

 

BEVIS FÖR ATT UPPLEVELSERNA ÄR VERKLIGA:

 

 

 

SEX PERSONER BERÄTTAR OM SINA UPPLEVELSER:

 

 

 

FÖRE DETTA MUSLIM BERÄTTAR OM SIN NDU:

 

 

 

BILOLYCKA, MÖTTE GUD:

 

 

 

NÄRA DÖDEN-UPPLEVELSE, HOS EN ATEIST:

 

 

 

____________________________________________________

 

5)  MASSMEDIA OM NÄRA DÖDEN-UPPLEVELSER!

BBC: Bevis för att livet fortsätter efter döden:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/07.html

 

Time Magazine: ”The Science of Near-Death Experiences”:

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1657919,00.html

 

The Guardian: Läkare förstummade kring NDU:

http://www.guardian.co.uk/medicalscience/story/0,,618576,00.html

 

Dagens Nyheter: ”Jaget” flyttat från kroppen:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=684143

 

ABC-News: Studier bevisar liv efter döden:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/26.html

 

ABC-News: Vetenskapsmän erkänner NDU:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/22.html

 

BBC: Läkare tar allvarligt på NDU, stora studier görs:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/15.html

 

News Telegraph: Läkare fann bevis för liv efter döden:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/06.html

 

BBC: Ut ur kroppen, inte ut ur sinnet:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/03.html

 

BBC: Liv efter NDU:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/01.html

 

News Channel 5: Vetenskapsmän har funnit bevis för att livet fortsätter:

http://home.comcast.net/~neardeath/paranormal/001_pages/006.html

 

The Standard Times: Ex-ateist föreläser om NDU; livet fortsätter:

http://home.comcast.net/~neardeath/nde/001_pages/58.html

 

North Texas Daily: Professor som funnit bevis för NDU:

http://home.comcast.net/~neardeath/nde/001_pages/48.html

 

The Scotsman: Brittiska vetenskapsmän övertygade om NDU:

http://home.comcast.net/~neardeath/paranormal/001_pages/005.html

 

____________________________________________________

 

6)  VETENSKAPLIGA KÄLLOR OCH REFERENSER KRING NDU!

 

Empiriska stöd för liv efter döden; Nära döden-upplevelser:

http://plato.stanford.edu/entries/afterlife/#EmpSupSurNeaExp

 

Indepth NDE/OBE Evidence In Favor of Survival of Consciousness (53 Items of Evidence Presented, Full of Links, Sources, and Referances):

http://www.near-death.com/evidence.html

 

A Critique of Susan Blackmore’s Dying Brain Hypothesis by Greg Stone (A complete and total rebuttal of the ”Dying Brain Theory”):

http://www.near-death.com/experiences/articles001.html

 

Michael Prescott’s indepth critique of Keith Augustine’s Anti-NDE Article:

http://michaelprescott.typepad.com/michael_prescotts_blog/2006/08/ndes_and_their_.html

 

The Right Temporal Lobe And Associated Limbic Lobe Structures As The Biological Interface With An Interconnected Universe:

http://www.melvinmorse.com/e-tlp.htm

 

Van Lommel, Van Wees, Meyers, Elfferich (2001). Near-Death Experience in Survivors of Cardiac Arrest: A Prospective Study in the Netherlands. Lancet:

http://profezie3m.altervista.org/archivio/TheLancet_NDE.htm

 

About the Continuity of Our Consciousness” by Pim Von Lommel:

http://www.cinemind.com/atwater/VLommel.html

 

The Dutch Study:

http://www.mikepettigrew.com/afterlife/html/dutch_study.html

 

A great response by Pim Van Lommel against a Leading Skeptic regarding his research study:

http://www.skepticalinvestigations.org/whoswho/vanLommel.htm

 

Autoscopic Evidence: Dr. Charles Tart’s Out-of-Body Experience Research:

http://www.near-death.com/tart.html

 

Psychophysiological Study of Out-of-the-Body Experiences in a Selected Subject”:

http://web.archive.org/web/20060215224439/http://www.paradigm-sys.com/display/ctt_articles2.cfm?ID=31

 

Out-Of-Body Experiences (OBE or OOBE), Article by Mario Varvoglis, Ph.D.:

http://www.parapsych.org/out_of_body_experiences.htm

 

Out-of-Body Experience (OBE) Research:

http://library.thinkquest.org/C0120993/obefull.html

 

Debunking Pseudo-Skeptical Arguments of Paranormal Debunkers:

http://www.geocities.com/wwu777us/Debunking_Skeptical_Arguments.htm

 

NDERF Forum, where lively Debate and Discussion of NDEs/OBEs takes place on a daily basis:

http://www.nderf.com/phpBB2/index.php

 

____________________________________________________

 

7)  TILL DISKUSSION:

 

Nära döden-upplevelser är ett bevis för att själen/medvetandet överlever den fysiska döden, eller hur?

Har ni själva haft några Nära döden-upplevelser?

Dela med er av era upplevelser för oss här, kära vänner!

 

 

NDE.jpg

Near-Death-Experience-Wallpaper-650x454.jpg

TwitterMoreVibrant.png

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

 

Annons

Kategorier

%d bloggare gillar detta: