Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for the ‘Medvetandet = Själens eviga perceptionsförmåga’ Category


 

MEDVETANDET STYR ÖVER MATERIEN !!!

VI SJÄLVA STYR ÖVER VÅRA FRAMTIDA KROPPAR !!!

 

Det är vårt medvetandetillstånd i kombination med våra önskningar vid dödsögonblicket – som måste ligga inom ramarna för vad vårt karmakonto tillåter – som avgör vilken slags kroppsmodell vi får i vårt nästa liv!

Till saken hör att det inte alls är säkert att det återigen blir en mänsklig kroppsmodell, i synnerhet inte om vi endast imiterarar djurlivet och inte använder människokroppen till vad den är till för, vad den är skapad för, nämligen andlig utveckling, själens andliga evolution!

Slutmålet för vår evolution är att återvända tillbaka till den eviga andliga världen, Guds rike, där vi själar hör hemma och där vi får en odödlig andlig kropp i evig gemenskap med Gud!

Genom att studera den fysiska köttkostymen vi bär på i detta liv, så kan vi förstå vad vi hade för ett slags medvetandetillstånd, vad vi tänkte på, senast vi ”dog” och kilade vidare till kroppen vi har i detta liv!

 

KROPPEN, SKALET, ÄR EN SPEGLING AV VÅRT, SJÄLENS, MEDVETANDE !!!

 

Den fysiska ytan är faktiskt inget annat än kristalliserade tankar, en effekt av medvetandet. Det var alltså våra tankar under dödsögonblicket i vårt förra liv som formade vår nuvarande kropp, och det är på samma sätt våra tankar vid vår kommande ”död” som kommer forma vår nästkommande fysiska kropp i vår reinkarnationsresa!

Det är därför som det är så oerhört viktigt vad vi tänker på, vad vårt medvetandetillstånd är, vid dödsögonblicket, eftersom det formar vår kommande fysiska status och våra möjligheter att fortsätta utvecklas andligt!

Är man exempelvis försjunken i det transcendentala, i tankar på Gud, så återvänder man tillbaka till den eviga andliga världen efter detta jordeliv, eller som Herren Krishna säger i Bhagavad-gita 8:6:

yam yam vapi smaran bhavam
tyajaty ante kalevaram
tam tam evaiti kaunteya
sada tad-bhava bhavitah

Det tillstånd man erinrar sig när man lämnar kroppen, o Kuntis son, kommer man utan tvekan att uppnå.

 

Naturligtvis påverkar den sammanlagda effekten av ens tankar och handlingar under livet sinnet i dödsögonblicket. Ens handlingar i detta liv, som är en effekt av ens tankar, bestämmer alltså det framtida livet.

Medvetandet styr över materien!

Medvetandet är vår, jagets/själens, eviga perceptionsförmåga, själens energi. Det är vi själar som är medvetna, och medvetandet genereras givetvis av oss medvetna själar och inte av den omedvetna hjärnan, grunkan vi har i skallen!

 

TILL DISKUSSION:

Att vi överlever våra köttkostymer är ju ett bevis för att det är vi medvetna själar som genererar våra fysiska kroppar och inte tvärtom, som evolutionsteorin påstår, eller hur?

Ateismen är en mycket förödande och olycklig ideologi, då den indoktrinerar  oss att vi medvetna levande varelser bara är en förgänglig produkt av materia och att vi slutar existera bara för att grunkan i skallen pajar…

Inte undra på att världen genomsyras av så mycket girighet, rovdrift, våldsbrott och egoism, när människors värderingar grundar sig på ateismens gudlösa tro, att vi skänktes endast 1 liv, att det inte finns något på andra sidan, och att vi därför inte behöver oroa oss för några konsekvenser av våra nihilisminfluerade handlingar, för Gud finns ju inte…

 

maxresdefault-2.jpg

4d2eef3c2201ad1d82e0ce3043a006c8.jpg

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

 

VEM UPPLEVER LÄNGTAN, LYCKA, SORG, EXTAS OCH SAMVETSKVAL?

JAGET/SJÄLEN eller HJÄRNAN?

.
Sinnesintrycken upplevs i hjärnan, men av VEM ???

.

Ljusvågor och ljudvågor passerar in genom ögonen och öronen och omvandlas där till elektriska signaler, som sedan skickas vidare in till hjärnan, som där fångas upp som bilder och ljud.

.

FRÅGAN ÄR DÅ:

.

Vem är det som fångar upp dessa sinnesintryck i hjärnan (bilder och ljud) och ser/hör dem och upplever dem som angenäma eller oangenäma?

Är det vi medvetna själar, eller är det hjärnans omedvetna celler?

.

GIVETVIS VI MEDVETNA SJÄLAR, ELLER HUR?  :yes::yes::yes:

.

HJÄRNAN ÄR SOM ETT MODEM!

Hjärnan är bara ett modem som skickar och tar emot signaler, en förmedlare av sinnesintrycken, en biologisk kopplingscentral. Ett modem mellan oss medvetna själar/jaget och den fysiska kroppens sinnesorgan!

.

VI SJÄLAR UPPLEVER SINNESINTRYCKEN!

.

Givetvis är det vi själar, vårt medvetna jag, som upplever sinnesintrycken! Själen är vår eviga andliga identitet, dvs den medvetna levande andliga energin, som lever och är medvetna inne i kroppen. Till skillnad från kroppen och hjärnan, som bara består av omedvetna celler och kemikalier.

.

Jaget/själen upplever, medan hjärnan bara är en förmedlare av sinnesintrycken!

.

Ateister påstår i sin andliga ignorans att även vårt medvetna jag skulle bestå av kemikalier och elektriska impulser.

Detta är en total omöjlighet, eftersom vare sig kemikalier eller impulser är medvetna och därmed inte kan uppleva något överhuvudtaget!

.

Hur i Herrens Namn skulle kemikalier kunna plågas av t.ex. sorg eller samvetskval?

Snacka om sjukt vrickat!  :lol::whoco5::lol:

 

.

 

.

Materia kan inte uppleva ett endaste jota, oavsett om materien finns i hjärnan, datamaskinen eller tvättmaskinen och oavsett hur ”komplex” materien är. Det är bara själen som kan uppleva saker och ting, vi som lever inne i våra temporära materiella stofthyddor!

.

Materialister påstår att jaget består av tankar och minnen, men det är ju något som jaget *har* och använder sig av, inte vad Jaget *består* av.

Någon kan *ha* ett gott minne och en annan kan ha ett dåligt minne.

Någon kan *ha* positiva tankar och en annan kan ha negativa tankar.

Vi kan *utbyta* tankar och minnen med varann, men vi består inte av dom, vi är inte dom.

.

Det är alltså en klar skillnad mellan jaget och dess medvetande å ena sidan, och de tankar och minnen som jaget *har* och använder sig av!

.

Ateisters påstående att jaget skulle vara en illusion faller på sin egen orimlighet, eftersom det krävs ett jag för att överhuvudtaget kunna börja inbilla sig något om jagets eventuella illusion…

.

ATEISTER – TÄNK OM, TÄNK RÄTT

 

.

 

psychiatry-human-ontological-dichotomy-of-man-dichotomous-biblical-view-of-body-brain-spirit.jpg

 

AAEAAQAAAAAAAAMqAAAAJDljYjJhMDA3LTlmYWYtNDU5My1hZDZiLTRiNjc1NjJjMGQ4MA.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

LIV OCH MEDVETANDE ÄR SJÄLENS EGENSKAPER !!!

ATEISTER HAR INTE EN SUSNING OM LIVETS URSPRUNG !!!

 

Vad är liv?

Vad är medvetande?

Vad är ett medvetet liv?

Detta är ord och begrepp som ateister och materialister inte klarar av att definiera eller hantera, sånt som de instinktivt ryggar tillbaka inför, eftersom de inte har en susning om vad liv är, eller vad som är livets ursprung. Ateister kan bara ge kriterier för vad liv är:

http://illvet.se/fraga-oss/vad-ar-liv

 

VIDEO:

Ateister/materialister kan inte definiera ”Liv”:

 

 

 

LIV KOMMER FRÅN LIV

MATERIA KAN BARA GE UPPHOV TILL MATERIA

 

Ateister har ingen hållbar definition för ordet ”Liv”. De förstår inte vad liv egentligen är i grunden, och därmed har de inte heller någon vettig definition för ordet ”död”.

Om man frågar en ateist, ”Vad är liv?”, så får man oftast till svar att ”Det är ett tillstånd som kännetecknas av förmåga att reagera på retningar, uppta näringsämnen, reproduktion, rörlighet m.m.”

Detta är ingen definition på själva livet, livet som lever i materien, utan endast en beskrivning av hur livet *interagerar* med materien, bara kriterier!

Det är ungefär som att beskriva interaktionen mellan datoranvändaren och hens dator, istället för att definiera själva datoranvändaren som använder sig av datorn.

 

LIV OCH MEDVETANDE HÖR TILL DEN MEDVETNA ANDLIGA ENERGIN

MATERIA HÖR TILL DEN OMEDVETNA MATERIELLA ENERGIN

 

Anta nu att livet skulle vara kemiskt till sitt väsen. Om livet är kemiskt eller om det är en produkt av kemikalier, innebär det att det i så fall måste vara kemiskt till sitt väsen. Om ateister påstår att endast kemikalier, endast materia, existerar, då borde livet utgöras av en kemisk förening, en förening av endast materiella beståndsdelar, vilket aldrig har påvisats!

Om livet inte är kemiskt till sitt väsen, vilket det ju inte är, då kan liv inte existera enligt ateistens definitioner, eftersom det endast är materia som påstås existera.

Till saken hör att det inte finns några lexikon där man kan finna en kemisk definition för liv. Vi ges överhuvudtaget ingen definition för liv. Man kan bara finna beskrivningar som ”Liv är den egenskap hos växter och djur som gör skillnad”.

Detta är ju ingen som helst definition på liv !

Att hävda: ”Liv är egenskapen hos allt levande, växter och djur. Liv är egenskapen hos liv. Liv är egenskapen som levande varelser har.”, definierar ju överhuvudtaget inte egenskapen liv, vad liv är för något!

Snacka om cirkeldefinition!

Snacka om att gå som katten kring het gröt…

 

TILL DISKUSSION:

Vad i Herrens Namn är det som får ateister att tro att liv och medvetande (själens symptom) skulle ha sitt ursprung i livlös materia, med tanke på att det är en biologisk naturlag att Liv endast kan komma från annat Liv?

Vi själar (minigudar) består ju av den medvetna levande personliga andliga energin (precis som Gud, Översjälen), medan materien består av den omedvetna livlösa opersonliga materiella energin!

Utan själens närvaro i materien, inget liv eller medvetande!

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


 

VEM ÄR JAGET som är MEDVETEN i våra materiella kroppar?

VEM ÄR det som är MEDVETEN om vårt medvetande, våra tankar och vår fysiska kropp?

 

Givetvis vi själar, vi medvetna själar, vi andliga individer, det andliga jaget, vi som lever och verkar i våra materiella kroppar!

(Vare sig hjärncellerna, nervcellerna, synapserna, signalsubstanserna eller de elektriska impulserna är medvetna om ett endaste jota)

 

VAD BESTÅR vi, det andliga JAGET, av?

Givetvis av den medvetna levande andliga energin, själen, som levandegör vår materiella kropp, som blir livlös när vi själar kilar vidare ut ur våra jordiska skal efter ”döden”.

 

KROPPEN = DÖDLIGA JORDISKA SKALET, ett objekt, vår ägodel!

JAGET/SJÄLEN = LEVANDE INDIVIDEN, subjektet, ägaren av kroppen, medveten om omvärlden!

 

Utan oss själar, inget liv i våra fysiska skal, i våra köttkostymer!

 

SJÄLEN är ägaren, SUBJEKTET, den som ÄGER!

KROPPEN är ägodelen, OBJEKT, det som ÄGS!


Ägaren är alltid skild från objekten
som den äger. En ägodel kan aldrig äga sig själv, vilket ju bevisar att vi inte är kroppen eller hjärnan, utan själva själen, dvs vårt medvetna eviga jag!

 

SJÄLEN = Medveten och den som upplever = ANDLIG ENERGI, levande varelsen, subjektet!

KROPPEN = Omedveten och det som upplevs = MATERIELL ENERGI, föremål, objekt!

 

Logiskt, eller hur?   :yes::yes::yes:

 

Vår materiella KROPP och dess celler, våra tankemönster, vår personlighet, våra värderingar, åsikter m.m. FÖRÄNDRAS ständigt på grund av tidens tand.

Detta samtidigt som JAGET/själen – vi som lever i kroppen, den evigt medvetna levande andliga energin, subjektet, individen, som relaterar till dess temporära objekt; kroppen och psyket – är exakt densamma, OFÖRÄNDERLIG.

 

Vi har exakt samma bestående jag-identitet nu som när vi var små, trots alla fysiska och psykiska förändringar.

Vi har t.ex. bytt ut kroppens alla celler ett flertal gånger under livet, men fortfarande har vi samma Jag-känsla, det är fortfarande samma andliga Jag som lever i kroppen, trots alla fysiska och psykiska förändringar!

 

Detta bevisar att jaget, själen, är en evig absolut konstant och som därmed naturligtvis överlever den s.k. döden. Det var samma ”Jag” som var medveten och upplevde händelser när vi var fem år unga, som nu idag; annars skulle vi inte säga att det var händelser ur ”mitt liv”, om det inte var vårt ”Jag” som upplevde dem…

Faktum är att enligt naturlagarna så kan energi aldrig förintas (Energiprincipen, termodynamikens 1:a lag); den materiella föränderliga energin omvandlas, medan den andliga medvetna energin (Jaget) är av bestående oföränderlig natur.

Hur i Herrens Namn skulle jaget/själen, den andliga energin, kunna förintas, när inte ens den lägre materiella energin gör det?

 

JAGET/SJÄLEN GENERERAR MEDVETANDET

 

Medvetandet genereras givetvis av den medvetna själen (subjektet) och inte av omedvetna elektriska impulser i hjärnan!

Medvetandet är jagets, dvs själens, perceptionsförmåga!

Detta är ett bevis för att Jaget och kroppen (inklusive geléklumpen i skallen givetvis) är två vitt skilda fenomen!

JAGET, dvs vår medvetna själ, ÖVERLEVER hjärnans död, och vi föds in i en ny materiell kropp i vårt nästa liv, beroende på vårt karmakonto vid dödsögonblicket.

VI ÄR SJÄLEN, medan vi har ett sinne, och bor i en kropp!

 

JAGET/SJÄLEN = Den medvetna levande andliga individen, vi som lever i kroppen, subjektet som upplever och relaterar till de fysiska och psykiska objekten i vår kropp och vår omvärld. Vi är den evigt medvetna andliga gudagnistan, som är oföränderligt konstant, det är exakt samma Jag i oss nu som när vi var ett litet barn! Det är Jaget/själen som tänker tankarna, känner känslorna och minns minnena!

http://en.wikipedia.org/wiki/Soul

 

MEDVETANDET = Själens eviga perceptionsförmåga. Det är själen som är medveten, och medvetandet genereras av den medvetna själen!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandet
http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness

 

SINNET = (tankar, känslor, vilja, intelligens, personlighet) Temporär finfysisk, psykisk materiell energi, subtilkroppen, astralkroppen, som ständigt förändras! Det är i sinnet som våra tankar och känslor pågår och upplevs!

http://en.wikipedia.org/wiki/Mind
http://en.wikipedia.org/wiki/Subtle_body

 

KROPPEN = (kött, blod, ben, hjärna) Temporär grovfysisk materiell energi, som ständigt förändras! Vart 7:e år har vi bytt ut alla kroppens celler, vilket bevisar att Jaget/själen som upplever barndomen, ungdomen och ålderdomen skiljer sig från kroppen…

 

Vår verkliga identitet är SJÄLEN, och MEDVETANDET är själens eviga perceptionsförmåga, som genereras av den medvetna själen, medan våra subtila, finfysiska kroppar, SINNET, omger oss själar!

Dessa subtila skikt som omger själen ÖVERLEVER kroppens inklusive hjärnans död och det är subtilkroppen som bär vidare oss själar till nästa existens, nästa kropp, beroende på vårt medvetandetillstånd, vårt karmakonto och våra önskningar vid dödsögonblicket…

 

ASTRAL-KROPPEN!

Det är astralkroppen som bär jaget/själen vidare när vi reinkarnerar efter att vi har kilat vidare från vår jordiska kropp, och som även lyfter (leviterar) ut från kroppen när vi drömmer på nätterna i den astrala dimensionen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Astral_body

http://hem.fyristorg.com/teosofi/TeosofiskaBokforlaget/Teosofins_ocean/05_Kroppen_och_astralkroppen.htm

 

ETER-KROPPEN = AURAN!

Eterkroppen är förbindelselänken mellan vår fysiska och astrala kropp:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ether_body
http://www.item-bioenergy.com/rfi/science.html

 

VÅRA 7 CHAKRAS!

Människans 7 chakras är kroppens subtila knutpunkter, där livsenergin (prana) flödar genom en subtil huvudkanal (nadi) längs ryggraden, ungefär som blod genom blodkärl, och korrelerar med de primära endokrina körtlarna i kroppen.

Det är längs ryggraden som den fysiska kroppen möter eterkroppen genom våra 7 chakras:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Chakra
http://en.wikipedia.org/wiki/Chakra

http://paranormal.se/topic/magi/chakra.html
http://web.telia.com/~u34503740/chakra.htm

 

TILL DISKUSSION:

Förstår ni nu skillnaden mellan våra temporära omedvetna fysiska kroppar och vårt evigt medvetna andliga Jag, dvs själen/individen?

Visste ni att vi även har en astralkropp och en eterkropp?

 

mahatma_gandhi_soul_5341.jpg

securedownload (1).png

d4bd1dc01d0ba869a0a0e48e53058828.jpg

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


.

VI SJÄLAR ÄR MEDVETNA !!!

VÅRA MODEM I SKALLEN ÄR OMEDVETNA !!!

.

JAGET/SJÄLEN/MEDVETANDET vs HJÄRNAN I SKALLEN:

.

HJÄRNAN fungerar som en biologisk kopplingscentral, ett MODEM, en förbindelselänk mellan den medvetna själen, dvs vårt Jag, och den fysiska kroppens sinnesorgan! Hjärnan har ingen känsel eller något medvetande!

 

MEDVETANDET är vår, jagets/själens, eviga perceptionsförmåga, själens energi. Det är själen som är medveten, och medvetandet genereras givetvis av den medvetna själen och inte av den omedvetna hjärnan!

Det råder en fundamental skillnad, kvalitativ distinktion, mellan vårt eviga medvetande och vår temporära hjärna!

 

MEDVETANDET BORTOM HJÄRNAN, STYR HJÄRNAN:

 

.

 

HJÄRNAN = Kanaliserar impulser från sinnesorganen. Hjärnan är bara ett fysiskt organ, ett omedvetet OBJEKT, en ÄGODEL!

 

JAGET/SJÄLEN = Upplever impulserna som sinnesintryck. Själen är den levande medvetna individen, SUBJEKTET, själva ÄGAREN av hjärnan och sinnesorganen! Det är Jaget/själen som tänker tankarna, känner känslorna och minns minnena!

 

Att påstå att hjärnan är Jaget, är lika sjukt som att påstå att gitarren är gitarristen!  :lol:

 

Ateister förväxlar i sin andliga ignorans subjektet jaget/själen/individen, med objektet hjärnan, som ju bara är ett omedvetet fysiskt organ, en tingest!

Hjärnan är bara ett verktyg, en ägodel, som vi själar, ägaren, nyttjar för att kunna uppleva den fysiska världen. Det är själen som transformerar hjärnans signalsubstanser till själsliga upplevelser. Det är vi själar som upplever hjärta och smärta, som kan längta efter Gud, som kan plågas av samvetskval osv!

 

Geléklumpen i skallen är bara ett omedvetet fysiskt organ, en grunka!

.

 

TILL DISKUSSION:

Inser ni nu skillnaden mellan
oss medvetna själar, den subjektiva upplevande individen, och våra omedvetna geléklumpar, modemet/objektet som ger oss själar våra upplevelser?

Inser ni nu att vi själar är odödliga, till skillnad mot grunkan i skallen, att ingenting kan ta kål på oss andliga evighetsvarelser?

.

Consciousness.jpg

brain.jpg

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 .


.

MEDVETANDET ÄR MATERIENS GRUND

ANDLIGA ENERGIN SOM STYR ÖVER DEN MATERIELLA ENERGIN

.

Vi har genom skola, massmedia och föräldrar hjärntvättats ända sedan barnsben till att tro på den förnuftsvidriga ateistiska propagandan, att medvetandet skulle vara en en produkt av materien, när det i själva verket är helt tvärtom!

Det är materien som är en produkt av medvetandet, det är medvetandet – den medvetna levande andliga energin, som Gud och vi minigudar består av – som påverkar och styr materien!

 

Det är vi själar som är den medvetna observatören, iakttagaren, som påverkar och styr materien!

.

Universum är de facto i grunden ett levande kosmos, där medvetandet/livet utgör den medvetna levande grunden, medan materien är en livlös omedveten energi, som vi själar manipulerar här i den virtuella materiella skapelsen, som är en illusorisk fantasivärld skapad för oss själar som ville drömma oss bort från verkligheten, bort från Gud och den eviga andliga världen, den absoluta världen bortom vår begränsade relativa rumtid:

.

Vår materiella värld, den temporära materiella skapelsen, är en förvrängd spegelbild av den eviga andliga världen, den andliga dimensionen som vi själar egentligen hör hemma i, eftersom vi till vår inre natur ju är andliga varelser, eviga andevarelser, men som har förirrat sig hit till den illusoriska mayiska skapelsen, lockade av vårt begär att själva leka och imitera Gud, vilket bara låter sig göras här i den skugglika drömvärlden…

 

.
VETENSKAPEN KAN INTE FÖRKLARA VAD MEDVETANDE ÄR !!!

 

Vetenskapen klarar inte av att förklara vad medvetande egentligen är, vad det består av, och var det är beläget.

Framförallt, vilken entitet är det som är medveten om medvetandet?

Jo, vi medvetna själar, utan själen i kroppen inget medvetande!
.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandet
http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness

Vad ‘medvetande’ och ‘medveten person’ egentligen är för något tillhör tillvarons största gåtor och verkar inte logiskt kunna föras tillbaka på hittills kända vetenskapliga principer.

 

.
Forskarna har de facto aldrig lyckats lokalisera eller detektera något medvetande i hjärnan. De står helt handfallna inför medvetandets gåta:

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/artikel_343558.svd
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/hjarnan-aktiveras-vid-dodsogonblicket_6155445.svd
.
Jag tror att medvetandet är en fundamental egenskap i universum, och direkt kopplat till meningen. Meningen är att vi ska utveckla medvetandet.”

.
Hjärnan i sig är ju heller inte det minsta medveten (den har inte ens någon känsel), varför det låter ologiskt att medvetandet skulle ha något med hjärnan att göra. Dessutom påvisar ju forskning att medvetandet snarare har sitt säte i hjärtat, varför det kliniska kriteriet på död snarast torde omprövas.

Att påstå att hjärnan (den biologiska kopplingscentralen, modemet, förbindelselänken mellan den medvetna själen och den fysiska kroppens sinnesorgan) är det medvetna Jaget, är lika sjukt som att påstå att gitarren är gitarristen!

.

HJÄRNAN LEDER MEDVETANDET !!!

 

Hjärnan, med dess neurologiska system, leder medvetandet, precis som en elektrisk tråd leder elektricitet. Tråden och glödlampan skapar inte elektricitet, lika lite som hjärnan skapar medvetande, de endast leder det!

Att tillskriva medvetandet som en produkt av hjärnan är absurt, motbevisas enkelt här:

http://jonrappoport.wordpress.com/2013/09/21/one-page-proof-that-attributing-consciousness-to-the-brain-is-absurd/

 

Hjärnan och medvetandet är skilda från varandra på samma sätt som en radiostyrd bil och personen som styr bilen. Om den radiostyrda bilen går sönder så betyder det inte att han som kontrollerar den med fjärrkontrollen har slutat existera. Och om hjärnan går sönder så betyder det inte att medvetandet/själen som kontrollerar den har slutat existera.

Liksom radiovågorna inte dör eller upphör att existera bara för att radioapparaten slutat fungera, så upphör inte heller själens medvetandefunktion bara för att hjärnan slutat fungera.

 

HJÄRNSKADOR = SKADOR PÅ VÅR BIOLOGISKA TRANSFORMATOR

 

Det enda som personlighetsförändringar på grund av hjärnskador bevisar, är att det existerar en ömsesidig påverkan mellan hjärnan och sinnet/psyket. Under inga förhållanden kan det tas som bevis för att hjärnan skulle vara ursprung till själva medvetandet och förmågan till att uppleva förnimmelser, känslor, tankar, etc.

Det är lika dumt att tro att medvetandet och minnena genereras av hjärnan, bara för att personligheten förändras pga hjärnskador och minnesförluster, som att tro att själva TV-programmet produceras inne i TV-apparaten, bara för att bild och ljus störs pga av skador i TV:n…

Tankarna är som signalen som går till TV:n och skapar bilden och medvetandet är det som genererar tankarna!

På samma sätt som radioapparaten inte skapar radioprogrammet, utan är bara en transformator som omvandlar de strålformiga radiovågorna till fysiska ljudvågor, så skapar inte heller den fysiska hjärnan medvetandefunktionen, utan är precis som radioapparaten bara en transformator för de strålformiga medvetandeenergierna, som genereras av själen, vårt medvetna Jag!

Om kopplingarna inne i hjärnan inte fungerar som de ska, så är det ju bara naturligt att vi själar inte längre kan kommunicera optimalt med omvärlden, på samma sätt som när transistorerna i radioapparaten har pajat, så kan inte radion längre omvandla och vidarebefordra radiovågorna som den tar emot.

Hjärnan har alltså därmed förlorat sin kapacitet att motta och/eller vidarebefordra tankarna som produceras i sinnet, i vår subtila astralkropp!!

Liksom radiovågorna inte dör eller upphör att existera bara för att radioapparaten slutat fungera, så upphör inte heller själens medvetandefunktion bara för att hjärnan slutat fungera.

 

MEDVETANDET KAN INTE FÖRKLARAS MED FYSIKENS LAGAR

 

Ateister påstår helt godtyckligt att ”tillräcklig” komplexitet skulle generera medvetande, men begreppet komplexitet existerar överhuvudtaget inte inom fysikens lagar! Det finns inte inom fysiken någon komplexitets-lag eller lag om att komplexitet skulle generera medvetande!

Alla processer som sker i vår hjärna bestäms enbart av fysikens lagar, och det är inte möjligt att använda begrepp som är främmande för dessa lagar, såsom komplexitet, information etc, för att på så sätt försöka förklara medvetandet som en produkt av processer i hjärnan.

Det faktum att ateister känner sig tvungna att tillgripa dessa för fysiken främmande begrepp, för att förklara medvetandet, är ju i sig ett bevis för att medvetandet är av en högre andlig natur, att det transcenderar fysikens materiella lagar:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandet
http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness

 

Fysikens lagar förnekar hypotesen att medvetandet skulle genereras av biologiska och cerebrala processer. Medvetandet transcenderar fysikens lagar, är främmande för fysikens lagar, och därför kan inte orsaken till medvetandets existens förklaras med hjärnan!

Medvetandet härrör nödvändigtvis från en icke-fysisk/icke-biologisk beståndsdel; själen, som tillhör den andliga dimensionen!

 

ELEKTRISKA IMPULSER –> ELEKTROMAGNETISKA FÄLT

 

Elektriska impulser genererar endast elektromagnetiska fält och ingenting annat, oavsett om de finns i en hjärna eller i en tvättmaskin!

Medvetandet står över fysikens lagar, eftersom det inte kan greppas av den fysiska världens sinnen eller instrument. Man skulle vara tvungen att ändra på fysikens lagar om man vill göra gällande att elektriska impulser genererar någonting annat bortom elektromagnetiska fält!

De  elektriska impulserna och kemiska reaktionerna som sker i vår hjärna är inte emotioner, känslor eller medvetenhet, utan utgör endast fysisk stimuli!

Det är vårt sinne, vårt psyke, som elaborerar och översätter dessa ordinära fysiska processer till emotioner, känslor, etc:

http://xoomer.alice.it/fedeescienza/mindandbrain.html

 

MASKINER ÄR INTE MEDVETNA, EFTERSOM DE ÄR SJÄLLÖSA

 

Maskiner och apparater har inget som helst medvetande – de är döda ting – och har därmed ingen förmåga att uppleva något.  Kameror exempelvis kan endast omedvetet registrera, eftersom det inte finns något levande väsen i kameror, ingen medveten individ med själsförmögenheter!

Datorer lagrar information, men de är fullständigt omedvetna om sin lagrade information, eftersom medvetenhet kräver en själ, en upplevande individ!

Medvetande kräver alltså någon som är medveten, ett subjekt, medan en dator aldrig kan bli ett subjekt, eftersom där saknas den medvetna individen, själen!

http://krishna.org/the-scientific-theory-of-the-soul

 

Att tro att en datamaskin kan tänka, är som att tro att en bandspelare självständigt kan tala. Ingen ger bandspelaren förtjänsten för det intellektulla innehållet i talet som spelas upp, utan den går till den ursprungliga talaren. På samma sätt som man inte kan lära en bandspelare att tala, så kan man inte heller lära en dator att tänka:

http://science.krishna.org/Articles/2000/08/00088.html

I själ och hjärta inser och förstår nog även ateisten, att skillnaden mellan levande individer och materiella ting är, att det inte finns någon levande medveten individ, själ, i omedvetna materiella ting!

 

 

DR. STUART HAMEROFF – MEDVETANDET BORTOM HJÄRNAN:

 

.

 

 

DR. BRUCE GREYSON – MEDVETANDET GENERERAS INTE AV HJÄRNAN:

 

 

 

MEDVETANDET STYR UNIVERSUM:

 

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: