Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for the ‘Religion’ Category


.
UTAN RELIGION ÄR MÄNNISKAN BARA ETT DJUR

UTAN GUD KAN MAN INTE FÅ EVIGT LIV

.
Mänskligt liv börjar faktiskt där religionen börjar. Äta, sova, para sig och försvara sig är de fyra principerna kring djurliv. Dessa förekommer hos både djur och människor. Men religionen (intellektets, det högre medvetandets mål) och den fria viljan att välja leva ett andligt liv, är den extra funktionen hos människan. Utan religion är det mänskliga livet nämligen inte bättre än djurliv. Därför finns det i alla mänskliga samhällen någon form av religion som syftar till självförverkligande och som hänvisar till människans eviga relation med Gud, och hur vi tar oss tillbaka till Honom.

.
När människan inte följer någon religion, då är hon ett djur, ett tvåbent djur!

En hund exempelvis förstår inte vad religion är. Hunden är också en levande varelse, men hunden är inte intresserad av det som diskuteras i de heliga skrifterna. Det är skillnaden mellan människa och djur; djuret är inte intresserad.

När människan inte längre har någon uppfattning om Gud, har hon inte längre förståelse för religionen.

Detta är människans devolution, tillbakagång. När religion och andlighet avtar, blir människan mer och mer som djur.

Våra mänskliga kvaliteter avtar (medlidande, barmhärtighet, tolerans, ödmjukhet, renlighet, självbehärskning, ärlighet, icke-våld), i takt med att vårt medvetande om Gud avtar. I takt med att den nuvarande materialistiska tidsåldern Kali yuga framskrider, så kommer de mänskliga egenskaperna att minska, och de djuriska egenskaperna att öka:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kali_Yuga
http://vaniquotes.org/wiki/Four_legs_of_religion
.

Människor löper risken att få respass ner till djurriket i sitt nästa liv, om de primärt bara lever efter sina djuriska drifter, inte behärskar sina djuriska begär. Om man inte använder den mänskliga kroppen till vad den är skapad och designad för, nämligen andlig utveckling, så har man diskvalificerat sig från att få en mänsklig kropp i sitt nästa liv, och avstannar därmed sin andliga evolution.
.
Det är nämligen endast i den mänskliga livsformen som man kan göra andliga framsteg och för gott bryta reinkarnationens fördömda kretslopp, och återvända tillbaka hem till Gud i den eviga andliga världen, bortom vår relativa temporära rumtid.

.
När det inte finns någon religion, då lever människan helt enkelt bara ett djurliv!

Inom logiken sägs det att människan är ett rationellt djur. När rationalitet saknas, då är människan bara ett djur, inte en människa. I det mänskliga samhället måste det finnas något system av religion. Det mänskliga samhället utan religion är ett djursamhälle.

.
Varför blir människor olyckliga och ser livet som meningslöst?

Jo, eftersom kunskap om själen, Gud och den eviga andliga världen saknas. De försummar religionen.

Religiösa system kan missbrukas (vanligt nu i Kali yuga), men det betyder inte att religionen bör undvikas eller avskaffas. Att det finns företrädare för religioner som syndar och inte efterföljer de heliga skrifternas bud, betyder inte att religionerna därmed ska förkastas. Om mitt öga ger mig problem på grund av grå starr, betyder det inte att ögat ska plockas ut. Det är den grå starren som bör åtgärdas. På samma sätt åtgärdas materialism och ateism med andlig utbildning, att människor upplyses kring varför de blivit påtvingade födsel, död och återfödsel.

Om vi inte får andlig utbildning, så finns risken att vi återföds som djur, devolverar och blir av med den Gudagivna fria viljan…

.

TILL DISKUSSION:

.

Om det inte är religionen som skiljer människan från djuren, vad är det då?

Om det inte är religionen som kan ge människan evigt liv efter ”döden”, vad är det då?

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade, immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt
.

Annons

 

VEDA = VETA = VETENSKAP

VEDA – HINDUISMEN = DEN VETENSKAPLIGA RELIGIONEN !!!

 

Visste ni att alla de äldsta vetenskapliga upptäckterna härstammar från Indien?

 

Visste ni att indiska astronomer och matematiker redan för 1000-tals år sedan hade grymt bra koll på den kosmologin?

I Indien kände man till ljusets hastighet, avstånden till Solen och Månen, tidpunkterna för Sol- och Månförmörkelser, jordens exakta omkrets,  planeternas elliptiska banor, rörelsers relativitet, att det sideriska året har 365,2563627 dagar, att det tropiska året har 365,2421756 dagar, osv, osv…

Allt detta stod nedskrivet i de heliga indiska skrifterna långt innan ”upplysningen” nådde hit till västvärlden…

 

HINDUISMENS VETENSKAPLIGA SKAPELSELÄRA:

 

VIDEO: Den världsberömde astronomen Carl Sagan om hinduismens vetenskapliga skapelselära:

 

 

 

VIDEO: Den moderna vetenskapen bekräftar hinduismen som vetenskaplig religion, 3 delar:

 

 

 

 

VIDEO: Vedic CosmosThe Mystery of the Workings of the Universe:

 

 

 

VIDEO: Vedic Cosmology – Mysteries of the Sacred Universe:

 

 

 

VIDEO: Världens stora filosofer och tänkare högaktar Veda-skrifterna:

http://www.hinduwisdom.info/Hindu_Cosmology.htm

 

Hinduismens vediska tidsenheter, från nanosekunder till Brahmas livstid:

http://en.wikipedia.org/wiki/Vedic_timekeeping
http://www.hitxp.com/articles/veda/veda-age-universe-bigbang

 

Berömda indiska astronomer:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_astronomy

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Visst är det underligt att vi här i Sverige knappt fått lära oss något om de heliga vetenskapliga Veda-skrifterna, universums universella kunskapskälla?

Vad beror denna kunskapsdiskriminering på, tror ni?

 

ve.jpg

Vedic_Science_Cover_FINAL_500x767.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


Kategorier

%d bloggare gillar detta: