Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for maj 2011


HARE KRISHNA-NOSTALGI, SVERIGE 1981-1982

UR SVT-DOKUMENTÄREN ”VID MÄSTARNAS FÖTTER”

.

Varsågoda, kära vänner:

 

 

 

Lever man bara för sina djuriska drifter, utan att odla sitt andliga liv, andlig utveckling, som Människan är skapad för av vår Allsmäktige Skapare, så riskerar man att få respass ner till djurriket och kanske återfödas som katt eller hund i sitt nästa liv…

Inget att satsa på, eller hur kära vänner?

Låt oss istället återvända för gott till vår eviga hemvist i den andliga världen, Guds rike, för att där för evigt fröjdas tillsammans med Gud och Hans följeslagare i saliga kärleksfulla andliga lekar!

.

TILL DISKUSSION:

Vad vet ni om Hare Krishna, om Gudsvetenskapen, den andliga vetenskapen?

Vad har ni fått lära er om Hare Krishna i skolor och medier?

.

KORSNÄS GÅRD – KRISHNARÖRELSENS HÖGBORG I SVERIGE:

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

.

GUDS INTELLIGENTA DESIGN – I BÅDE MIKROKOSMOS OCH MAKROKOSMOS !!!

Professor Gary Greenberg, biomedicinsk forskare, har genom sin forskning av sandkorn, avslöjat något som kommit att bli en vetenskaplig sensation; varenda litet sandkorn uppvisar en unik gudomlig design, något som fått forskarvärlden att baxna!

.
Sedda i mikroskop med en förstoring av över 250 gånger, visar sig sandkornen vara delikata, färgglada strukturer, lika unika som snöflingor, fantastiskt vackert designade underverk av allas vår Intelligente Designer:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2011471/Pictures-sand-Close-photographs-reveal-incredible-beauty.html

.
Professorns bok, ”A Grain of Sand: Nature’s Secret Wonder”, har fått fantastiskt bra recensioner:

.

.
Här kan vi se naturens Gudomliga skönhet som Gary Greenberg avslöjat genom sin beundransvärda forskning:

http://sandgrains.com

.
Någon som hasplade ur sig något om att det var en IQ-befriad herrelös hokuspokus-slump som designade och skapade vår gudomliga skapelse?

.
Komplexiteten och individualiteten, som varenda sandkorn uppvisar, bär vittnesbörd om vår Intelligente Designer, ingenting som en opersonlig gudlös IQ-befriad hokuspokus-slump kan ha fixat till…

.
Den IQ-befriade, impotente farbror slumpen skulle aldrig klara av att designa varenda sandkorn till en unik skapelse, unikt litet underverk, oavsett hur många miljarder år man gav farbror slumpen…

.
Saga: Groda + Prinsessans kyss = Prins

Lögn: Bakterie + Miljarder av år + Slump = Människa

.

GOTT FOLK:

FÖR GUDS SKULL, GLÖM FARBROR SLUMPEN…

.
.

M3CE8.jpg

8.jpg

 

.
Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

.


.
Gud sitter i Himlen när en vetenskapsman mycket stolt säger till Honom:
”Herre, vi behöver inte dig längre. Vetenskapen har äntligen listat ut ett sätt att skapa. 
   Vi kan nu med andra ord göra, vad du gjorde i ”början”.”

 

”Åh, är det så? Berätta!, svarar Gud.
 

”Nå”, säger vetenskapsmannen, ”vi kan ta lera och forma det till din avbild
och blåsa liv i den, och skapa människan.”

 ”Det låter intressant. Visa Mig., svarar Gud.

 

Vetenskapsmannen böjer sig då ned mot marken och börjar att forma leran.

 ”Åh nej, nej, nej …, avbryter Gud.

 ”Skaffa din egen lera!”        

 

SkrattandeSkrattandeSkrattande

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


VACCINERING = BLUFF, BÅG OCH KVACKSALVERI !!!

VACCINERING DÖDAR, SKADAR OCH LEMLÄSTAR !!!

.

Mycket sevärd intervju med Alan Rees om vaccinationsskador! Det finns solklara kopplingar mellan bl.a autism och vaccin! Det finns inga ovaccinerade autistiska barn! Autism fanns överhuvudtaget inte, innan man började med sattyget att förgifta mänskligheten med vaccin:

http://www.youtube.com/watch?v=rqZRMBxdRnA

.

Vaccinationsindustrin har fört allmänheten och det medicinska samhället bakom ljuset! De världsomfattande vaccinationsprogrammen startade faktiskt *efter* att farsoterna nästan försvunnit:

http://torbjornsassersson.com/2011/01/vaccinationsindustrin-lurade-skolmedicinen-varlden

.

TILL DISKUSSION:

Vi har alla utsatts för en oerhörd indoktrinering ända sedan barnsben, att vaccin är underbart – kanske dags att börja se sanningen i vitögat, att dessa giftsprutor skadar oss!

Hur kommer det sig att detta uppenbara kvacksalveri får fortgå?

Kvacksalveriet med amalgam fick fortgå i ca 150 år innan man satte stopp, hur länge till ska vi tillåta kvacksalveriet kring vaccinering?

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

VETENSKAPEN FAMLAR I MÖRKER KRING DE EXISTENTIELLA FRÅGORNA –

STEHEN HAWKING ÄR ANDLIGT BLIND, VAD VET HAN OM HIMLEN?

 

Stephen Hawking påstår, i sin andliga ignorans, att Himmelriket inte finns:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13032487.ab

 

Dokumentären ”The God Within” – avslöjar här den moderna vetenskapens falska filosofi, och tvålar till Stephen Hawking riktigt ordentligt:

http://www.youtube.com/watch?v=sLywJd5x3AE

.

GUD ÄR ANDLIG BEVISAS MED ANDLIGA METODER !!!

 

Gud står de facto utanför vetenskapens kompetensområde, beroende på att Gud är andlig och evig och inte är bunden av tid och materia som vi är. Gud har skapat en värld som är tillgänglig för den vetenskapliga metoden, men själv är Han bortom den, transcendentalt belägen. Detta är ingen svaghet för skapelsetron, men väl en begränsning för vetenskapen.

Gud kan man inte känna genom materiell vetenskap. Vetenskapen arbetar med att samla in data genom observationer och experiment, och utifrån dessa dra logiska slutsatser och bygga modeller. Gud har skapat den värld som går att beskriva med vetenskap, men är inte själv beskrivbar på detta sätt. Han kan inte fångas in av vare sig mikroskop eller teleskop, eftersom Han består av andlig energi, och därför är materiella instrument värdelösa i jakten på att detektera Gud!

Gud ingår alltså inte i den materiella vetenskapens kompetensområde, som ju endast sysslar med den materiella delen av verkligheten!

Man kan inte sätta Gud under mikroskopet eller se Honom i teleskopet, eftersom dessa materiella instrument bara klarar av att detektera det rent materiella, och Gud är ju som bekant inte materiell, utan alltigenom andlig!

 

Vetenskapen är en metod, formulerad av människan, för att studera den fysiska verkligheten så objektivt som det bara är möjligt. Det finns ingenting som säger (mer än möjligen människans högmod) att det inte kan finnas något utanför den fysiska verkligheten.

Om den absoluta sanningen är att skapelseprocessen helt eller delvis drivits av utomvärldsliga orsaker, är detta sant oberoende av om vetenskapen kan studera detta eller ej. Den andliga absoluta verkligheten låter sig inte begränsas av mänskliga filosofier eller metoder.

Det är ett grundläggande tankefel som ateister gör, att tro att ”Gud behövs inte” om man upptäcker hur naturen fungerar, ungefär som att en konstnär inte skulle finnas om man upptäckte hur hans tavlor var uppbyggda.

Ateister ropar ständigt efter bevis på Gud, men när man ber dem att redogöra för på vilket sätt man ska presentera Gud för dem, vad de skulle godta som bevis, blir de helt mållösa, eftersom de fattar att vadhelst man skulle visa upp för dem, så kan vilken pseudoskeptiker som helst opponera sig och utbrista ”Det där kan vara fejkat, det där kan vara något annan än från Gud” osv.

.

MATERIELLA FENOMEN BEVISAS MED MATERIELLA METODER !!!

ANDLIGA FENOMEN BEVISAS MED ANDLIGA  METODER !!!

 

Guds existens finns att finna i den andliga dimensionen, vilket innebär att ateistens patetiska försök att finna Honom med fysiska hjälpmedel för alltid kommer att misslyckas.

Den alltigenom barmhärtige Högste Herren finns i allas hjärtan. Att se eller uppleva Honom där är dock endast möjligt när ens hjärta är renat, hjärttvättat.

I den här relativa materiella världen är allting relativt, men när man erhåller och når insikt i absolut kunskap, hur ande fungerar, så kommer man lätt börja fatta vad andlighet är för något och få bevis och uppenbarelser för sig själv, inifrån från Herren som finns i ens hjärta och utifrån från heliga personer och heliga uppenbarelseskrifter!

Men för det krävs ett ödmjukt och uppriktigt sinnelag, först då uppenbaras bevisen för en, som alltså inte kan erhållas med hjälp av måttband eller kikare!

.

SKILLNADEN mellan ANDLIGA och FYSISKA BEVIS:

 

En andlig vetenskap måste naturligtvis kunna underbyggas med hjälp av bevis, men dessa kan inte vara av samma slag som de bevis, som den fysiska vetenskapen använder sig av. Det som för de fysiska sinnena är osynligt, går givetvis inte att bevisa genom mått- och viktdata, men detta betyder absolut inte, att det inte existerar en värld utanför de fysiska sinnenas räckvidd.
Det verkliga problemet är inte avsaknaden av bevis i den andliga vetenskapen utan människornas vitt skilda förutsättningar för att kunna förstå dessa bevis.

En människa som inte har utvecklat sin andlighet är blind för den andliga verkligheten, som är själva grunden för denna temporära materiella ”verklighet”. En andlig analfabet, en andligt obildad person, klarar inte av att läsa av de andliga sambanden som allt materiellt har och tror helt enkelt pga sin andliga ignorans att det inte finns något utöver det materiella.

 

VIDEO – Dokumentären ”The God Within” – som tvålar till Stephen Hawking och dagens dogmatiska vetenskap:

 

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Vad i Herrens Namn är det som får folk att fästa avseende vid vad en andlig analfabet som Stephen Hawking har att säga om Himlen och Gud?

Sedan när skulle Stephen Hawking vara en andlig auktoritet?

Fysiken har ingen kompetens att yttra sig i metafysiska frågeställningar. Varför fäster då den ”moderna människan” vikt vid vad en gudlös fysiker har att säga om det metafysiska?

 

heaven-is-a-fairystor-for-people-afraid-of-the-dark-7798676.png

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

GUD ÄR BÅDE MANLIG OCH KVINNLIG !!!

GUD ÄR ALLTINGS URSPRUNG, ÄVEN GENUS !!!

 

En del människor anser felaktigt att Gud är könlös, medan andra anser att Gud endast har en maskulin aspekt, men faktum är att Gud har både en maskulin och en feminin aspekt, vilket är logiskt, med tanke på att Gud är ursprunget till allt, även genus:

http://www.youtube.com/watch?v=ypxB3fyQxbw

http://worldtv.com/iskcon_lectures/video/does-god-have-a-gender

 

VIDEO – GUD ÄR BÅDE HAN OCH HON !!!

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

DJURENS AUSCHWITZ !!!

SNÄLLA – SLUTA ÄTA KÖTT !!!

.

Farm to Fridge, visar den kusliga sanningen bakom köttindustrin:

 

.

 

Earthlings:

 

.

 

Krig = Karma på slakt!

”Vi är levande gravar av mördade djur, som slaktats för vår aptits skull. Vi frågar oss aldrig i vårt frosseri om djuren har rätt till ett liv. Hur kan vi i vår värld hoppas uppnå den fred för vilken vi strävar, när vi ber till Gud över högar av lik och kränker moralens lagar. På så sätt föds grymhetens avkomma – krig!”

George B. Shaw (1856-1950)

.

”Auschwitz börjar närhelst någon ser på ett slakthus och tänker: De är bara djur.”

Theodor W. Adorno (1903-1969)

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 .


Kategorier

%d bloggare gillar detta: