Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for the ‘Politik’ Category


.

DEMOKRATI ÄR EN MYT

DEMOKRATI = ALLA ÅSIKTER FÖRBJUDNA, UTOM DE ”DEMOKRATISKA”

 

Demokrati ska egentligen innebära folkstyre!

Styr folket verkligen i dagens Sverige?

http://www.svensk.info/myt.htm

 

Att man får bestämma vem som ska styra är ingalunda detsamma som att man får styra!

Man skulle ju kunna säga att om man får bestämma vem som ska bestämma så får man ju bestämma (dvs bestämma vem som ska bestämma) men i så fall så får ju folk även i en klassisk diktatur bestämma, t.ex. bestämma att diktatorn ska vara diktator – det har han säkert inget emot att de bestämmer.

Om ”bestämmanderätt” inte behöver betyda att man får bestämma i politiska frågor, så är vilken diktatur som helst en demokrati, eftersom folkets flertal även där får bestämma  t.ex. vad man ska äta till middag.

Om s.k. demokratier ska få kallas för folkstyren, så är i så fall även diktaturer folkstyren, eller som Tage Danielsson ironiskt konstaterade om en diktator; ‘han är väl också folk’…

 

Har vi verkligen representativ demokrati i Sverige?

http://sv.wikipedia.org/wiki/Representativ_demokrati

 

Representativ demokrati bör mer korrekt benämnas ”representativt fåvälde” eller ”partivälde” eftersom partier och en liten elit i själva verket styr!

Användningen av ordet ”demokrati” inuti begreppet är egentligen felaktigt och beror på att demokrati upplevs som ett positivt ord som olika eliter alltid försökt använda för att legitimera sig inför folket, även om folket egentligen inte tillåts styra nämnvärt.

Till och med uppenbara diktaturer använder ordet ”demokrati”, eftersom de anser att de gör det bästa för folket.

 

Vurmar man för styrelseskicket demokrati, så är det Direktdemokrati som gäller:

.

 

 

 

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

Annons


  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: