Död o Återfödd´s Blogg – Hare Krishna, kära älskade vänner!

Archive for the ‘Dödens motsats är födelse/återfödelse’ Category


.
LIVET HAR INGEN MOTSATS

DÖDENS MOTSATS ÄR FÖDELSE – EFTER DÖDEN ÅTERFÖDS VI

.

Ateister brukar häva ur sig helt slentrianmässigt och ogenomtänkt att det inte finns något liv efter döden.

Med den så kallade logiken så borde det ju inte heller finnas någon död efter livet, dvs när man väl lever så finns det inte någon död därefter. Så hur kommer det sig att ateister blint och hårdnackat förkastar det ena, men samtidigt godtar det andra?

.

ATEISTENS LOGIK HALTAR!

.

Problemet med ateistens logik är att man (enligt ateisten) endast från ena hållet kan gå från att inte finnas, till att finnas, dvs från att inte finnas innan födseln till att finnas efter födseln.

Innan man föddes fanns man inte, efter man har dött finns man inte. Där är ateisten konsekvent, då man kan säga att efter man har dött, befinner man sig i samma tillstånd som innan man föddes.

Skillnaden är dock att ateisten menar på att att man inte kan gå från att inte finnas, till att finnas, från andra hållet, dvs efter man har dött.

Varför utesluter ateisten att man efter man har dött, att man även då skulle kunna gå från att inte finnas, till att finnas? Om vi gjorde det innan vi föddes, vad hindrar då att vi gör det även efter döden, som ju ändå är samma tillstånd?

.

LOGIK:

Antingen så finns ju död efter livet OCH liv efter döden (återfödelse), eller så finns ingetdera av dem.

Hur ska ateisten ha det egentligen?

Detta är en djupsinnig filosofisk frågeställning, men ateister är ju inte så kända för sitt filosofiska tänkande.

.
VAD ATEISTER INTE FÖRSTÅR – LIVET HAR INTE NÅGON MOTSATS I DÖDEN

.

Livet har ingen motsats, eftersom livet är en evig absolut konstant, ett evigt kontinuum.

Döden däremot har en motsats, födsel/återfödsel, och vi själar – livet – passerar bägge dessa fysiska händelser, fysiska motsatser, med livet i behåll, eftersom vi är odödliga till naturen.

När vi tog oss in i vår nuvarande kropp, så kom vi ju till detta livet från döden (andra sidan), och när vi kilar vidare från denna kropp, så går vi ju från detta liv återigen till döden (andra sidan), för att sedan återfödas igen i ett nytt liv, i en ny kropp, eftersom den materiella energin ständigt omvandlas, förändras och förnyas.

.

Allting i naturen går i cykler, ävenså våra materiella kroppar; vi föds, åldras, dör och återföds i dem!

Precis som morgonen återkommer efter dag, kväll och natt.

Precis som våren återkommer efter sommar, höst och vinter.

.

Döden är bara en chimär – bara fråga om avklädning och senare ånyo påklädning av ens yttre temporära fysiska skal, våra köttkostymer.

.

Vi själar vandrar från ett tillstånd till ett annat, reinkarnerar, och vår nästkommande kropp erhålls i enlighet med vårt ackumulerade karmakonto, de handlingar vi sått i detta liv, i kombination med våra önskningar och vårt medvetandetillstånd vid dödsögonblicket.

Det är vårt subtila sinne, vårt finfysiska medvetandeskikt, som bär oss andliga själar vidare till vår nästkommande destination efter detta korta jordeliv i våra jordiska köttkostymer.

.

Vill det sig riktigt illa, ifall vi inte brukar den mänskliga livsformen till vad vår Skapare har ämnat den för – andlig utveckling – så kan det bli respass ner till djurriket i nästa liv, då man fråntas sin Gudagivna fria vilja, vilket medför att man inte längre har möjligheten att evolvera andligt, förrän man i något framtida liv återfår den mänskliga livsformen.

Hur vi avbryter detta fördömda, ändlösa kretslopp av födelse-död-återfödelse?

Genom att helt enkelt tömma karmakontot – via andligt leverne – för att på så sätt bli fri från de karmiska banden till denna mörka materiella relativa rumtid (Guds baksida), och istället återvända Hem till den eviga andliga världen, den absoluta rumtiden (Guds framsida) – Guds Lyckorike – där ingen ålderdom, sjukdom eller död existerar, där evig nutid råder, där vi själar fröjdas i evig lycka i våra eviga andliga skepnader i gemenskap med vår älskade Gudom.

.

Herren Krishna:

”För själen finns varken födelse eller död. Ej heller upphör han någonsin att existera om han en gång funnits. Han är ofödd, evig, odödlig och ursprunglig. Han dör ej när kroppen dödas.”

”Liksom en människa sätter på sig nya klädnader och överger de gamla, så antar själen nya materiella kroppar och överger de gamla och odugliga.”

Bhagavad-gita: 2.20, 2.22

.

Beyond-birth-and-death-Samsara-570x1000.jpg

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


.

DÖDEN = JAGET/SJÄLEN LÄMNAR KROPPEN !!!

DÖDEN ÄR EN ILLUSION – VI ÄR ODÖDLIGA ANDEVARELSER !!!

.

Döden är som när man vaknar upp från en dröm…

Döden är som ett uppvaknande, då man inser att livet i en materiell kropp dagtid är ungefär som en dröm i astralvärlden under natten, bägge är flyktiga och temporära!

Vi har ”fötts” och ”dött” om och om igen, i liv efter liv, reinkarnerat till den ena materiella kroppen efter den andra, sedan urminnes tider!

Varför?

Jo, för så länge som vi identifierar oss själva med våra temporära fysiska kroppar, så länge tvingas vi att återfödas, att reinkarnera!

Det är först när vi blir upplysta om att vi är eviga andliga själar, eviga fragmentariska delar av den Högsta Själen, Gud, som vi kan bryta återfödelsens fördömda kretslopp och återvända tillbaka Hem till den eviga andliga världen, Guds rike, bortom denna relativa rumtid som vi nu är fångade i, som i filmen Matrix…

.

VIDEO: En helig vis man, AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, förklarar här vad som händer efter den fysiska döden och vad som är skillnaden mellan oss själva (själen) och våra fysiska kroppar:

 

 

 

VIDEO: Även Beatles-medlemmen George Harrison visste skillnaden mellan vår fysiska kropp och själen, som är vårt medvetna upplevande jag, vi som lever i våra dödsdömda jordiska stofthyddor:

 

.

John Lennon sa något väldigt träffande angående reinkarnation, vårt byte av kropp när vi kilar vidare efter den fysiska döden:

Det är ungefär som att gå ut ur en bil, och in i en annan bil.

.

 

TILL DISKUSSION:

Vad tror ni, kära vänner, visst fortsätter vi leva efter den fysiska döden?

Visst är det en illusion att tro att vi själva dör, bara för att vi kilar vidare från våra fysiska skal, våra köttkostymer?

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 .


Kategorier

%d bloggare gillar detta: