Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for the ‘Abort = Avliva människa under utveckling’ Category


.

ABORT = AVLIVA MÄNNISKA UNDER UTVECKLING !!!

VÄRNA DE OFÖDDA BARNENS RÄTT TILL LIV !!!

 

Kvinna våldtogs, valde att behålla barnet, skonade barnets liv:

http://www.aftonbladet.se/wendela/article5769458.ab

 

Abortförespråkarna bör vara väldigt tacksamma över att deras mammor inte aborterade dem!

Alla som är för abort slapp faktiskt själva att bli aborterade, eftersom de ju redan är födda!

Enligt den gudomligt rättvisa karmalagen, så kommer abortören själv att bli aborterad i ett framtida liv, medan den som nu blir aborterad själv var abortör i ett tidigare liv…

 

För övrigt, eftersom det är mannen som är ytterst ansvarig för graviditeten – utan män inga barn – så är det mannen som bör sitta av straffet för abort!

Kvinnan ska inte sitta av straffet för abort (eufemism för barnamord), utan mannen som gjorde henne med barn mot hennes vilja!

Eller hur?

 
Barnet i livmodern måste ju dessutom vara minst lika mycket en del av mannens kropp (barnet har dock egen unik DNA), då spermien ju kommer från honom och han som placerat det i kvinnan för att där förvaltas!

Hur kan vi kalla oss mänskliga, så länge vi mördar våra minsta och sköraste familjemedlemmar?

 

ÄR ABORT MORD?

DÖM SJÄLVA:

 

 

 

ABORT-ÖVERLEVARE:

 

 

 

DET OFÖDDA BARNET ÄR EN EGEN UNIK INDIVID!

 

Hjärtat slår redan efter 3 veckor!

 

Hjärnan börjar aktiveras redan efter 6 veckor, vilket innebär att även de ofödda barnen i livmodern kan plågas av smärta:

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=25844&a=21696&l=sv&newsdep=25844

 

Efter befruktningen är embryot genetiskt skilt från mamman, har en egen unik DNA-kod, genuppsättning, eget blodomlopp, eget nervsystem och ett eget hjärta som slår!

Dessutom har barnet i livmodern i 50% av fallen ett annat kön än mamman…

En penis kan knappast anses vara en del av kvinnans egna kropp!

 

Ett embryo, en människa under utveckling, är även genetiskt skilt från spermien och ägget som skapade det. En människa, inklusive människoembryot, har 46 kromosomer, medan spermien och ägget har 23 kromosomer var!

Genetiker kan skilja embryots DNA från spermiets och äggets, medan samma genetiker inte kan skilja embryots DNA från en fullvuxen människas!

Embryot och fostret är alltså lika mycket MÄNNISKA, med en egen kropp, som ett barn och en vuxen utanför livmodern!

 

Detta bekräftas även av att man i Sverige kremerar och gravsätter aborterade foster! Att man gravsätter ofödda barn, måste ju betyda att de först har dött, varför annars gravsätta dem?

 

”JAG ÄR MED BARN”, utbrister kvinnor som får reda på att de är gravida, inte ”Jag är med en cellklump”, eller ”Jag är med foster”!

Med tanke på att man kan rädda livet på 21 veckor gamla individer, så är det ju fråga om människor och inte någonting annat!

 

Vad är egentligen den moraliska skilnaden mellan ett fött barn och ett ofött barn, med tanke på att de bägge lever och har egen unik DNA-kod?

 

 

ARGUMENTEN FÖR ABORT OHÅLLBARA:

 

1) Argumentet att det rättfärdigar att avliva det ofödda barnet ifall dess fader begått våldtäkt eller att blodskam föreligger, håller inte!

Varför ska ett oskyldigt ofött barn straffas för vad dess fader har gjort?

Bara för att barnets fader har våldfört sig på kvinnan, ger ju inte kvinnan carte blanche att avrätta barnet! Skulle någon kunna titta ett våldtäktsbarn, som förskonats abort, i ögonen, och säga att det bästa vore om denne inte skulle ha kommit till livet…?

 

2) Argumentet att det rättfärdigar att avliva det ofödda barnet ifall det är oönskat av föräldrarna, håller inte, för i så fall skulle det ju vara lika mycket rätt att avliva oönskade gatubarn eller att avliva spädbarn som man finner oönskade!  Dessutom kan inte barnet anses vara en parasit, eftersom man själv är ansvarig för dess entré i livmodern!

Vill man inte behålla barnet, så adoptera barnet till någon som inte kan få barn, istället för att avliva barnet!!!

 

3) Argumentet att det rättfärdigar att avliva det ofödda barnet eftersom det är så svagt, värnlöst och hjälplöst, håller inte, eftersom även många handikappade, sjuka, äldre och barn inte heller klarar sig utan hjälp!

Handikappade personer ges av samhället fler och starkare rättigheter just på grund av sina större behov! Varför skulle då ett ännu större behov – behovet av att få näring, syre och skydd i livmodern – vara skälet till varför man kränker det ofödda barnets mest grundläggande rättighet, rättigheten till liv?

 

4) Argumentet att det rättfärdigar att avliva det ofödda barnet ifall det inte är vid medvetande, håller inte, med tanke på att man då även skulle ha rätt att avliva komapatienter och människor som sover, som inte de heller är vid yttre medvetande!

 

FRÅGOR & SVAR kring varför abort inte är okej:

http://abortnej.se/?q=node/43

 

Forskning påvisar att drygt hälften av alla kvinnor som gjort abort drabbas av svåra ångestfyllda reaktioner; post abort-syndromet:

http://74.125.77.132/search?q=cache:EsVEmciydRsJ:www.jatilllivet.se/viewNavMenu.do%3FmenuID%3D92+abort&hl=sv&ct=clnk&cd=10&gl=se&lr=lang_sv

 

NÄR BÖRJAR LIVET?

Mycket intressant blogg-inlägg i abort-debatten:

http://stenudd.blogspot.com/2009/02/nar-borjar-livet.html

 

DEN SCHIZOFRENA ABORTKULTUREN:

http://www.credoakademin.nu/index.php/blog/blogpost/den_schizofrena_abortkulturen

 

KVINNA GJORDE ABORT – FÖR ATT HON VÄNTADE FLICKOR:

http://www.aftonbladet.se/wendela/article4428151.ab

 

Detta visar det sjuka med den svenska abortsynen, hur snedvriden den fria ”rätten” till abort blivit!

Rent godtyckligt har man bestämt att foster inte har något värde, så länge man inte vet dess kön… Suck!

 

Vilket hyckleri! Att tycka att detta är förkastligt samtidigt som man försvarar aborträtten. Det spelar väl ingen roll av vilken anledning man väljer abort, så länge som vi officiellt anser att ett foster, likt flugskit, inte har några rättigheter?

 

Finns det några andra skäl som i sig är så Icke-PK, att tveksamhet inför abort kan förekomma hos ateistiska “liberaler”?

Om en vit kvinna vill abortera pga att barnet blir svart?

Eller för att barnet bär på, ska vi kalla den, “homosexgenen”?

 

MEDICINSKA VETENSKAPEN BEVISAR att abort är ett dödande av mänskliga varelser:

 

 

 

TANKEVÄCKANDE HISTORIA:

 

En etikprofessor på en högskola ställde sina elever inför ett problem:

– Mannen har syfilis, hans fru har tuberkulos, av deras fyra barn har ett redan dött, medan de andra tre lider av obotliga sjukdomar i ett framskridet stadium. Nu är kvinnan gravid igen. Skulle ni rekommendera abort?

– Ja, blev det nästan samfällda svaret.

– Grattis! Ni har just tagit livet av Ludvig van Beethoven!

(Beethoven föddes faktiskt i en sådan situation)

 

TILL DISKUSSION:

Vad säger ni, kära vänner?

Vad är era tankar och åsikter kring detta med abort, att avliva människor under utveckling?

 

Har ni tänkt på att den otryggaste och osäkraste platsen som ett barn kan vistas på fram tills det fyllt 18 veckor – gränsen för fri abort- är i sin egen mammas livmoder…

SNACKA OM VIDRIGT !!!

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

Kategorier

%d bloggare gillar detta: