Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for the ‘Astrologi’ Category


ASTROLOGISK FÖRUTSÄGELSE

PRINS CHARLES – KUNG AV STORBRITANNIEN, DEN 20 AUGUSTI 2022

.

Prins Charles omvälvande, epokgörande, planetperiod Jupiter-Venus-Saturnus- Saturnus, som pågår mellan den 20 augusti 2022 – 12 september 2022, enligt den klassiska indiska prognosmetoden Vimshottari Dasha, med Lahiri ayanamsa som siderisk zodiak, och det ser ut att bli då som Prins Charles äntligen kommer få efterträda Drottning Elizabeth II som Kung av Storbritannien, alltså endast tre dagar kvar!

Oj, vad Challe har fått vänta på det här!  

ASTROLOGISK ANALYS – FÖR DEN 20 AUGUSTI 2022:

.

Ett litet axplock ur Prins Charles astrologiska kartor, planeternas sideriska positioner, specifikt i relation till hans omvälvande planetperiod Jupiter-Venus-Saturnus-Saturnus (Jupiter och Saturnus såta vänner i hans horoskop), som börjar den 20 augusti 2022, ifall hans födelsetid 21:14 är den korrekta!

.

Grundhoroskopet Rasi:

Jupiter är i ett eget tecken.

Saturnus mottar en skön aspekt av Jupiter från eget tecken.

Venus är närmaste granne till Saturnus.

.

Sub-horoskopet Navamsa:

Jupiter är nära granne till både Saturnus och Venus.

Saturnus är i Jupiters upphöjda tecken tillsammans med Venus, i det kungliga 10:e huset.

Venus är i Jupiters upphöjda tecken tillsammans med Saturnus, i det kungliga 10:e huset.

.

Sub-horoskopet Saptamsa:

Jupiter är i ett Saturnus tecken, även sitt eget fallna tecken.

Saturnus är i ett Venus tecken, även sitt eget upphöjda tecken.

.

Sub-horoskopet Drekkana:

Jupiter är i ett eget tecken tillsammans med Saturnus.

Saturnus är i ett Jupiter tecken tillsammans med Jupiter.

Venus är i ett eget tecken.

.

Sub-horoskopet Dasamsa:

Jupiter är i ett Saturnus tecken.

Saturnus är i ett Jupiter tecken tillsammans med Venus.

Venus är i ett Jupiter tecken tillsammans med Saturnus.

.

Sub-horoskopet Dwadasamsa:

Jupiter är i ett Saturnus tecken.

Saturnus är i ett Jupiter tecken.

Venus aspekteras av både Jupiter och Saturnus.

.

Sub-horoskopet Ekadasamsa:

Jupiter är i Merkurius upphöjda tecken, även Venus fallna tecken.

Saturnus är i ett Jupiter tecken, även Venus upphöjda tecken.

Venus är i ett Jupiter tecken.

.

Sub-horoskopet Ashtamsa:

Jupiter är i ett Venus tecken.

Saturnus är i Jupiters upphöjda tecken.

Venus är i ett Saturnus tecken, även Jupiters fallna tecken.

.

Nota bene: Att ha en planet i en annan planets fallna tecken i ett sub-horoskop är faktiskt ofta väldigt gynnsamt!

Drottning Elizabeth kommer vara inne i sin mycket ominösa planetperiod Jupiter-Rahu-Rahu-Jupiter, som pågår mellan den 20 augusti – 8 september 2022!

.

PRINS CHARLES – KUNG AV STORBRITANNIEN DEN 20 AUGUSTI 2020!

.DEN INDISKA, SIDERISKA ASTROLOGIN är den astronomiskt korrekta, inte den västerländska tropiska astrologin, där planeternas positioner ligger cirka 24 grader före den sideriska verkligheten, varför det endast är med den indiska astrologin som vi kan förutsäga händelser i framtiden:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_astrology

.

Zodiakens egenrörelse orsakar en ständigt pågående avvikelse relativt himmelspolerna/dagjämningspunkterna, vilket innebär att det tar 25 920 år, ett zodiakiskt år, för zodiaken att röra sig hela varvet runt himlavalvet.

Den rörelsen är anledningen till varför det sideriska solåret (solens omloppstid runt jorden relativt stjärnornas positioner) är cirka 20 minuter längre än det tropiska solåret (solens omloppstid runt jorden relativt dagjämningspunkterna), 365,2564 dygn mot 365,2422 dygn, och varför den indiska, sideriska astrologin är den korrekta, inte den västerländska tropiska astrologin!

.

SOLEN ÄR INGEN STJÄRNA – SOLEN ÄR UNIVERSUMS BRINNANDE, LJUS- OCH VÄRMESPRIDANDE HIMLAKROPP:

Solen är den ljus- och värmespridande, brinnande himlakroppen som distribuerar galaktisk värme, vilket inte stjärnorna gör, då de inte är några brinnande himlakroppar.

På samma sätt som det finns en central värme- och ljusspridande lampa i varje bostadsrum, så har vår Skapare placerat en central värme- och ljusspridande Sol i varje världsrum/världsägg/himlavalv.

Solen började definieras som en stjärna först efter det att den falska kopernikanska principen och det heliocentriska paradigmet började slå igenom på 1500-talet. Innan denna vanföreställning så insåg man den enorma skillnaden mellan Solen och stjärnorna!

Att påstå att Solen är en stjärna, är lika dumt, ologiskt och flummigt som att påstå att Människan tillhör djurriket.

Dessutom finns det ju bara en solgud, vilket också motbevisar flumsnacket om att stjärnorna skulle likna solen. Solen representeras av solguden. Solen är alltså ett uttryck för solgudens kraft:

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_Deity

Att planeten solen, tillsammans med alla andra planeter i vårt planetsystem, kretsar kring ekliptikan/zodiaken runt jorden, vilket vi kan beskåda både med våra korpgluggar och i våra efemerider, utgör ett ypperligt bevis för att Moder Jord de facto är kosmos centrum (geocentrism), universums stationära mass- och rotationscentrum.

.

GEOCENTRISMEN BEKRÄFTAS av all världens heliga skrifter och urkunder. Geocentrismen har alltså även vår Allsmäktige Skapare på sin sida, inte illa…  

Att åberopa ateisternas sagofigur farbror slumpen när det kommer till skapelsen av universum, dess naturlagar, livsformer etc är bara ovetenskapligt, kvalificerat trams. Slumpen saknar all teoretisk substans och praktisk tillämpbarhet. Slumpen är ingen vetenskaplig förklaring till någonting, bara nåt som ateisten tar till när hen saknar svar på djupare frågor.

Att i stort sett alla stjärntydare i världen baserar sig på den geocentriska världsbilden i sina astrologiska uträkningar och förutsägelser, bekräftar ju geocentrismens validitet, att det faktiskt är solen som kretsar kring jorden.

Att jorden de facto befinner sig i himlavalvets centrum, bekräftades ju även av Planck-teleskopets sensationella rön år 2012-2013.

”Alla dessa bevis, att universum ser likadant ut oavsett i vilken riktning vi tittar, tyder på att det är något speciellt med vår position i universum. Framför allt tycks det som, om vi observerar att alla andra galaxer rör sig bort från oss, att vi måste vara i universums centrum.”

– Stephen Hawking

.

ASTROLOGI-FÖRNEKARNAS STORA VANFÖRESTÄLLNING:

En mycket vanlig vanföreställning hos astrologi-förnekare och ateister, är att det skulle vara stjärnorna och planeterna som *orsakar* händelser och karma för oss själar här på jorden, när de i själva verket bara *indikerar* karma som komma skall, dvs som en karmameter. Lika lite som visarna på en kronometer orsakar tidens gång eller kvicksilvret i en termometer orsakar feber eller värme/kyla, lika lite orsakar himlakropparna vårt karma, de verkar som indikatorer på vårt förutbestämda karma!


.
VISSTE NI ATT MERKURIUS OCH VENUS FAKTISKT ÄR SOLENS TVÅ MÅNAR?

Merkurius och Venus är nämligen de enda planeterna utan någon egen måne, just för att de är solens månar.

Att det tar exakt samma tid1 år, för Solen, Merkurius och Venus att kretsa ett varv runt jorden i sina omloppsbanor, beror ju självfallet på att dessa tre ingår i ett eget rotationssystem.

Att de är solens ständiga följeslagare, bevisas av att de alltid befinner sig på samma sida om himmelsekvatorn som solen när solen vänder vid de båda vändkretsarna, och då oftast dessutom i närheten av solens deklinationsmax 23,44°. Merkurius och Venus befinner sig dessutom longitudmässigt alltid i samma eller angränsande zodiaktecken som solen (Venus ibland två tecken ifrån), detta just för att de åtföljer solen i dess kretsande kring jorden.

.

VISSTE NI ATT NASA BLUFFAR KRING MÅNENS STORLEK?

Månens diameter är endast 110 km i diameter, eftersom månskuggan på jorden under Totala solförmörkelser är just 110 km. Eftersom månens vinkeldiameter (visuella diameter) under Totala solförmörkelser överstiger solens, så uppstår månskugga på jorden, vilket däremot inte sker under partiella och ringformiga solförmörkelser, då solens visuella diameter med bara knapp marginal överstiger månens.

NASA påstår lögnaktigt att månen är tusentals km i diameter (!), trots att objekt som kastar skugga, givetvis ALDRIG kan vara större än sin egen skugga! Bluffen avslöjas skoningslöst här:

https://snilleblixten.net/category/manens-diameter-endast-110-km/

.

I oktober 2012 publicerade jag Flashbacks genom tiderna längsta trådstart, med 108 vetenskapliga argument för den heliga Geocentrismen, en avhandling motsvarande ca 250 ordinära boksidor, där jag ger klara bevis för att solen spiralkretsar kring jorden och den helt revolutionerande teorin att jorden axelroterar 1 varv/år, inte 1 varv/dygn, som är den rådande, felaktiga heliocentriska teorin.

https://www.flashback.org/p39915145#p39915145

Webbtidningen Nyheter24 gjorde en intervju med mig kring min 460 000 tecken långa Flashback-tråd ett kort tag efter publiceringen:

https://nyheter24.se/nyheter/internet/730067-moder-jord-och-hare-krishna-mot-miniguden-dod-o-aterfodd

Tyvärr kapades min megalånga tråd av ett par geocentrism fientliga Flashback-mods efter ca två månader pga att den blev omåttligt populär, och sammanslogs med en tidigare tråd som inte hade ett smack att göra med mina unika revolutionerande teorier, men min trådrubrik fick stå kvar.

.

ASTROLOGI – ÖDETS/KARMAS VETENSKAP

Astrologi är de facto den äldsta och ädlaste vetenskapen som överhuvudtaget existerar, alla vetenskapers moder, och astrologens yrke hör faktiskt till världens äldsta. Astronomi är framsprungen ur astrologi och det var först på 1700-talet som man började göra ordentlig skillnad mellan dem, innan dess så var astrologi och astronomi i stort sett samma sak.

Astrologi är ödets vetenskap, då den blottlägger vårt karma, karmat som vi själar är predestinerade att skörda i detta liv, baserat på karmat vi sådde i vårt föregående liv. Astrologi är även tidens vetenskap, då den baserar sig på och använder sig av tiden, den 4:e dimensionen, i astrologens prognostiserande. Tiden är ett uttryck för ödets gång, man står helt sonika under tidens och karmats herravälde i den materiella existensen.

Vårt framtida karma i detta liv, de händelser som vi är predestinerade att uppleva och genomgå i detta liv (fria viljan verkar parallellt, vi skapar ny karma med vår Gudagivna fria vilja), kan man med astrologins hjälp lära sig att avkoda. Det finns olika slag av karma, men prarabdha karma är det karma som inte går att ändra på, det karma som är förutbestämt för oss i detta liv:

https://en.wikipedia.org/wiki/Prarabdha_karma

Stjärnornas positioner och passeringar över stjärnhimlen påverkar inte skeendena på jorden, de är bara indikatorer på vad som komma skall, ett kosmiskt symbolspråk som vi borde lära oss att avkoda.

Det är en missuppfattning att stjärnorna skulle orsaka det som sker oss. Däremot så indikerar de vilka influenser och tendenser som vi står under vid en viss given tidpunkt. Stjärnorna agerar alltså som förmedlare, de ger oss förebud, varslar kring vad som komma skall!

Man kan jämföra det med en febertermometer, som endast indikerar att vi har feber, den mäter febern, men orsakar den inte. Eller en klocka vars visare visar tiden, men orsakar den inte.

.

ASTROLOGI – EN KONST BASERAD PÅ VETENSKAP

Astrologi är en konst baserad på vetenskap, precis som läkekonsten är, och därför kan man betrakta både astrologin och läkekonsten som vetenskaper.

Ingen avfärdar läkekonsten bara för att läkare ibland ställer felaktiga medicinska diagnoser, ej heller avfärdar någon meteorologin, bara för att meteorologer av och till ställer felaktiga väderprognoser.

Hur kommer det sig då att vissa så lättvindigt avfärdar astrologin, bara för att det finns astrologer som ställer felaktiga astrologiska prognoser?

Astrologi är dessutom en helig vetenskap och att den står på en vetenskaplig grund har faktiskt, ironiskt nog, ofrivilligt råkat bevisas av den moderna forskningen:

http://www.astrologycom.com/astrol1.htmlhttps://www.naturalnews.com/030698_astrology_scientific_basis.html

Att vår Skapare besitter ett utomordentligt konstnärligt sinnelag, skönhetssinne, förstår man när man ser de häpnadsväckande geometriska förhållandena mellan planeterna och deras rörelsemönster. Snacka om intelligent design:

http://www.halexandria.org/dward116.htm

Astrologin är vår enda förbindelse med kosmos, astrologin förbinder mönstren i himlen med händelserna på jorden.

Astrologin är astronomins själ, astrologin börjar där astronomin slutar. Astronomi utan astrologi är lika livlöst som en kropp utan en själ. Det är som att försöka uppskatta en målning genom att analysera den kemiska sammansättningen av färgerna som den är målad med.

Astrologi är stjärnornas språk, astrologi är de facto det universella språket!

.

ASTROLOGI – VETENSKAPLIG FORSKNING STÖDJER ASTROLOGIN

Astrologin har faktiskt testats med vetenskaplig metodik och man har funnit klara statistiska samband som inte kan bortförklaras!

Den franske statistikern Michel Gauquelin gjorde omfattande studier av astrologin och fann klara statistiska samband som stödjer klassiska astrologiska teser (senare studier av ett flertal oberoende forskare replikerar resultat), bl.a. korrelationen mellan planeten Mars och dess starka födelseposition hos framgångsrika idrottare och militärer, den s.k. ”Mars-effekten”:

https://planetos.org/marsfxre.html

https://planetos.org/mmf.html

https://planetos.org/dissent.html

https://www.discord.org/~lippard/kammann.html

Gauquelins positiva forskningsresultat ställde till med sådan kalabalik och förstämning hos naturvetenskapens banerförare, att det ledde till att amerikanska och franska organisationer förfalskade hans resultat för att kunna avfärda dem. Till saken hör, att ett flertal studier gjorda av andra oberoende forskare bekräftar Gauquelins astrologiska upptäckter:

.

ASTROLOGERNA GALILEO, KEPLER, BRAHE – STJÄRNTYDARE AV RANG
.

Galileo, Kepler och Tycho Brahe var alla väldigt skickliga, eminenta astrologer, som kunde konsten att avläsa en människas karma, dvs öde, med hjälp av himlakropparnas rörelser kring Moder Jord, planetsystemets och universums centrum. De bevisade att astrologin fungerar och att den därmed alltså är en reell vetenskap!

Dessa astrologins giganter lyckades alla ypperligt väl med att kombinera dessa två systervetenskaper (astrologin baserar sig på astronomin) och hade många exakta förutsägelser, baserade på himlakropparnas rörelser, på sina samveten.

Man kan på intet sätt jämföra den vetenskapliga metodik och komplexa prognostiserande som dessa astronomer använde sig av i sitt astrologiska arbete med dagens urvattnade astrologi som ofta bara baserar sig på soltecknen.

.

TYCHO BRAHE

http://www.skyscript.co.uk/brahe.html

Tycho Brahe, astronom och astrolog, som föddes i Skåne då tillhörande Danmark (framröstats som årtusendets skåning), förutspådde t.ex att en prins, en kommande stor fältherre skulle födas 1594 i Norden (Gustav II Adolf) och även de stora omvälvningar som skulle ske pga hans erövringskrig, bl.a. i Tyskland, och att det hela skulle nå sin kulmen 1632, vid slaget i Lutzen.

.

JOHANNES KEPLER

http://www.skyscript.co.uk/kepler2.html

Johannes Kepler, astronom och astrolog, räknas till en av de stora giganterna inom den astrologiska vetenskapens historia; han var känd för sin höga träffsäkerhet i många av sina förutsägelser, bland annat förutspådde han den turkiska invasionen år 1595 och gav lysande astrologiska prognoser för utgången av ett krig mellan den Venezianska republiken och påven Paulus V.

Kepler var faktiskt hovastrolog, bland annat åt Kejsare Rudolf II av Tyskland, vilket han blev genast efter Brahes mycket skumma död, han misstänks ha giftmördats av Kepler, som var Brahes astrologiska adept.

Kepler var dessutom astrologisk rådgivare åt den store tyske generalen Albrecht von Wallenstein, som var militär ledare under Kejsare Ferdinand II styre, och år 1624 hade Wallenstein bett att få astrologiska prognoser för hela sitt framtida liv, och Keplers förutsägelser för Wallenstein tog slut vid månadsskiftet februari/mars 1634, då Kepler inte kunde ”se” honom vid liv mer. Till saken hör att general Wallenstein mördades den 25 februari 1634.

Keplers digra samling av astrologiska böcker och skrifter har förtigits och filtrerats bort från läroanstalterna. Skriften ”The Mysterious Cosmos” har t.ex. aldrig översatts till engelska och ”The Harmony of the World” översattes endast nyligen till tyska.

År 1601 utkom Kepler med det astrologiska verket ”De Fundementis Astrologiae Certioribus” på latin. Kepler författade ungefär 80 essäer och avhandlingar om astrologi och astronomi, av vilka endast ett fåtal finns tillgängliga på engelska.

I en av sina astrologiska publikationer diskuterade han kring de rådande konflikterna mellan astrologin och astronomin, där han i ett berömt citat rådde kritikerna att ”inte kasta ut barnet med badvattnet”.

Kepler var lite av en nydanare; det var faktiskt han som introducerade de mindre aspekterna inom astrologin såsom seskvikvadraten, kvintilen och bikvintilen!

Många av 1900-talets ”pionjärer” inom astrologin var djupt influerade av Keplers vittomfattande astrologiska kunskaper!

Även astronomen Carl Sagan var mycket imponerad av Keplers djupa astrologiska kunnande och den ansedde historikern John North sade t.o.m. att:

”Had Kepler not been an astrologer he would very probably have failed to produce his planetary astronomy in the form we have it.”

Som kuriosa kan nämnas att det fortfarande finns över 800 välbevarade horoskop ställda av Kepler själv.

I det digra astrologiska verket ”Harmonics Mundi”, kapitel 7 skriver Johannes Kepler:

”The soul of the newly born baby is marked for life by the pattern of the stars at the moment it comes into the world, unconsciously remembers it, and remains sensitive to the return of configurations of a similar kind.”

Det finns faktiskt astrologisk mjukvara med namnet Kepler på marknaden och man sticker definitivt inte ut hakan om man påstår att Kepler är en av tidernas största giganter inom den astrologiska vetenskapen!

.

GALILEO GALILEI

http://www.skyscript.co.uk/galast.html

Galileo Galilei var en mycket skicklig praktiserade astrolog (och astronom) under större delen av sitt liv, och bland de otaliga horoskop han ställde återfinns bl.a. Ferdinando I de Medicis horoskop och en mängd andra kungligheter och adelsmän.

År 1613 ställde Galileo horoskop för sina döttrar Virginia och Livia, som då var 13 respektive 12 år gamla (horoskopen finns fortfarande bevarade), och det han såg i deras horoskop måste ha gjort honom bestört, för strax därefter placerade han bägge två i kloster på livstid…

Galileo publicerade en mängd astrologiska verk, varav 14 stycken fortfarande finns bevarade för eftervärlden. I en av dessa inkluderade han till och med en omfattande astrologisk skildring av Cosimo de Medicis horoskop.

All brevkorrespondens från Galileo till hans astrologiska kolleger är försvunna och kvar finns bara svarsbreven, och på samma sätt är de mest berömda horoskop han ställde försvunna, kvar finns bara ca 25 horoskop ställda av honom tillsammans med hans horoskopanalyser.

År 1632 publicerade Galileo sitt största astrologiska verk, ”Dialogues Between Two World Systems”, där han bland annat avhandlar primära direktioner. Hans exemplar av Ptolemaios astrologiska bibel ”Tetrabiblos” var fylld av intressanta astrologiska noter och kommentarer, men har sedermera olyckligtvis under mystiska omständigheter ”försvunnit”, tydligen inget som den moderna vetenskapens apostlar vill riskera hamna i sina lärosalar…

Det är inte många som känner till att den gode Galileo med hjälp av himlakropparnas rörelser astrologiskt kunde beräkna tidpunkten på dygnet han var född; nämligen någon gång mellan 15:30-16:00 den 16:e februari 1564, alltså inte den 15:e februari som är det felaktiga officiella datumet.

.

NICOLAUS COPERNICUS

Nicolaus Copernicus, astronom och astrolog, fick blodad tand för astrologin när han studerade astrologi på Universitetet i Krakow och vidare på Universitetet i Bologna där han assisterade en professor i astrologi. I Italien var faktiskt astrologikurser obligatoriska inom medicinstudierna under många sekle

Copernicus sökte reformera den teoretiska astronomin, fullt medveten om att förbättringar inom astronomin skulle leda till förbättringar i dess praktiska uttydande motsvarighet, astrologin.

.

ISAAC NEWTON

http://www.astrozero.co.uk/articles/Newton.pdf

Astrologi är en mycket avancerad och sofistikerad vetenskap, som t.o.m. en av historiens främsta vetenskapsmän, Isaac Newton, studerade och såg upp till. Newton slukade ivrigt det mesta inom ockultismens värld, däribland alkemi och astrologi.

Isaac Newton var precis som Albert Einstein en väldigt Gudfruktig själ, och tack vare sin religiösa övertygelse insåg han att skapelsen kräver en Intelligent Skapare, och att denne vår Skapare även måste vara en mäktig matematiker, vilket ju astrologin vittnar om!

Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allting och vet allt som gjorts eller kan göras.”

Detta det mest storslagna system av sol, planeter och kometer, kan bara ha utgått från en intelligent och mäktig varelses styrning och vägledning.” [Principia Mathematica]

– Isaac Newton

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Hare Krishna!

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt, aka Död o återfödd

.

Annons

.

[Edit – Oktober 2021] Jag borde ha studerat även prinsessan Estelles horoskop, då hon i allra högsta grad berörs av ett tronskifte, och därmed står det klart för mig att Kronprinsessan Victoria blir Drottning den första veckan i maj 2023, alltså om drygt 1,5 år!]

ASTROLOGISK FÖRUTSÄGELSE – KRONPRINSESSAN VICTORIA BLIR DROTTNING DEN 17 AUGUSTI 2021

Studerar man Kronprinsessan Victorias födelsehoroskop i förhållande till Transiter och Progressioner, så står det väldigt klart att det kommer ske en stor och epokgörande förändring i Victorias liv väldigt snart, och jag kan inte tolka det som något annat än att hon får ikläda sig Drottningrollen!

Till saken hör att när jag som nybörjare för ca 9-10 år sedan, på Flashback försökte förutsäga Victorias nedkomst av sitt första barn, Estelle, (misslyckades) så hade jag i samband med det plitat ner i mina astrologiska anteckningar att hon torde bli Drottning under sin Saturnus-Jupiter-Merkurius-Merkurius period, vilken hon (äntligen) är inne nu i augusti 2021.

ASTROLOGISKA DATA – KRONPRINSESSAN VICTORIA

Född torsdag den 14 juli 1977, klockan 21:45 i Stockholm.
.

Augusti 2021:

*Victorias Ascendent i sekundärprogression i konjunktion till födelse-Jupiter.

*Victorias Måne i sekundärprogression i trigonaspekt till födelse-Jupiter.

*Victorias Sol och Måne i sekundärprogression kontra-parallella till varandra deklinationsmässigt.

*Victorias Jupiter transiterar 1:a huset, det kraftfulla Ascendenthuset, som utgör starten för husindelningen, de 12 husen.

*Victorias Ascendent, Jupiter och Mars i sekundärprogression parallella till varandra deklinationsmässigt, samtidigt som de är kontra-parallella till födelse-Medium Coeli.

.

Hur jag har kalibrerat mig fram till just datumet 17 augusti 2021?

Jo, jag har tagit till min hjälp den suveräna, träffsäkra indiska klassiska prognosmetoden Vimshottari Dasha, med Lahiri ayanamsa, som tar hänsyn till dagjämningspunkternas precession, orsakat av zodiakens egenrörelse, på cirka 50 bågsekunder/år. **

Enligt denna prognosmetod, så kommer Victoria bli Drottning, när hennes planetperiod Saturnus-Jupiter-Merkurius-Merkurius infaller, vilket den gör den 17 augusti 2021, alltså om elva dagar. Skulle hon vara född ca en halv minut senare än den officiellt angivna, så blir hon Drottning den 15 eller 16 augusti, och ifall född en halv minut tidigare så blir hon Drottning den 18 eller 19 augusti.

.

17 augusti 2021 – Saturnus-Jupiter-Merkurius-Merkurius

*Victorias Saturnus (Ascendent-härskare till och med) är tillsammans med Merkurius i Jupiters exalterade tecken Kräftan i grundhoroskopet.
*Victorias Saturnus är i Jupiters debiliterade tecken Stenbocken i subhoroskopet Navamsa.
*Victorias Saturnus är i Merkurius tecken Tvillingarna i subhoroskopet Saptamsa.
*Victorias Saturnus är exalterad i Vågen i subhoroskopet Dasamsa.

* Victorias Jupiter är i Merkurius tecken Jungfrun i subhoroskopet Navamsa.
* Victorias Jupiter aspekterar Saturnus i subhoroskopet Navamsa.
*Victorias Jupiter är tillsammans med Saturnus i dess exalterade Vågen i subhoroskopet Dasamsa.

* Victorias Merkurius är tillsammans med Saturnus i Jupiters exalterade tecken Kräftan i grundhoroskopet.
*Victorias Merkurius är i Saturnus debiliterade tecken Väduren i subhoroskopet Saptamsa.
*Victorias Merkurius är i Jupiters exalterade tecken Kräftan i subhoroskopet Dasamsa.

.

Samma planettema som när Victoria förälskade sig i sina bägge Daniel

Samma underbara planetariska teman, vad gäller Victorias specifika planetplaceringar i sitt horoskop, var aktiva när hon träffade och inledde sina förälskelser med sina bägge Daniel, Collert i januari 1993 och Westling i maj 2002, då både Jupiter och Merkurius hade framträdande roller, precis som nu!

När hon träffade Daniel Collert, så påbörjades hennes planetperiod Jupiter-Merkurius-Merkurius, häpnadsväckande lika Saturnus-Jupiter-Merkurius-Merkurius, med skillnaden att nu är även hennes starka Ascendenthärskare Saturnus med i spelet, som dessutom har många yogas (planetkombinationer) ihop med Jupiter och Merkurius. Snacka om trio!
.

Vad som kommer att orsaka tronskiftet?

Kungen abdikerar?
Kungen går bort?

Ingen aning, det enda jag kan se, via Victorias stjärnkarta, är ATT hon väldigt snart blir Drottning, inte hur det kommer gå till.


Astrologi verkar för övrigt inte stå särdeles högt i kurs hos Kungen, vilket han tydligt gav uttryck för i sitt jultal 2010:

https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2010/2010/kungensjultal2010.5.40e05eec12926f26304800019130.html

”Svaret på den frågan är bättre kunskap. En kunskap som grundar sig på vetenskapliga fakta. Det är angeläget i en tid då allt fler människor inbillar sig att astrologi är en vetenskap.”

.

KOMMENTERA MIN FÖRUTSÄGELSE – KRONPRINSESSAN VICTORIA

Kommentera gärna förutsägelsen eller ställ frågor kring astrologi, indisk astrologi i synnerhet. Jag släpper igenom kommentarerna vartefter jag läst dem först. Läs gärna även alla de vetenskapliga, astronomiska bevis som finns för att det faktiskt är solen som kretsar kring jorden (nedanför Victoria-bilden), inte tvärsom, som vi har blivit indoktrinerade till att tro.

Flashback, där har jag också publicerat denna förutsägelse, så ni kan gå in och kommentera där:


https://www.flashback.org/t3346341

Edit:

Jag har idag, den 17 augusti, blivit avstängd från Flashback av de yttrandefrihetsbekämpande modsen, återigen för ett halvår framöver. Denna gång uppenbarligen av astrologi-fientliga mods…

Moderatorernas häxjakt mot mig har pågått ända sedan 2012, då jag publicerade den revolutionerande tråden om den heliga Geocentrismen, och sedan dess har jag nu drabbats av 12 stycken halvårsavstängningar, tvingats vara borta från Flashback i sex av de senaste nio åren…

Ni kan läsa mer om Flashbacks ständigt pågående häxjakt mot mig:

.

Skandalhistoria: Fejkade bikinibilder på prinsessa - Reporter Mikael  Bergling

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Hare Krishna!  

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt, aka Död o återfödd

.


.

[Edit – Har förstått att tronskiftet kommer ske den 20 augusti 2022!
Trodde det skulle ske den 7 april 2016, då han var inne i planetperioden Jupiter-Saturnus-Venus, men det kommer i själva verket ske under Jupiter-Venus-Saturnus, den 20 augusti 2022, dvs ombytta roller mellan Saturnus och Venus!]

ASTROLOGI – Prins Charles blir Kung den 20 augusti 2022 !!!


.

ASTROLOGI ÄR EN OERHÖRT KOMPLEX VETENSKAP – SISTA LILLA FINKALIBRERINGEN GER VID HANDEN ATT:

.

PRINS CHARLES BLIR KUNG – TORSDAG DEN 7 APRIL 2016 !!!

Enligt den suveräna indiska, vediska astrologiska prognosmetoden Vimshottari Dasha, Lahiri ayanamsa, så gick Prins Charles in i sin mycket ödesbundna och omvälvande planetperiod Jupiter-Saturnus-Venus i februari 2016 (dessa planeter är mycket starka och verksamma i hans horoskop och bildar häpnadsväckande många planetariska yoga-kombinationer), och med hjälp av stundande transiter och tertierprogressioner, så kan vi astro-matematiskt kalibrera vidare – Prins Charles torde bli Kung torsdag den 7 april 2016, närmare bestämt under sin specifika subperiod Jupiter-Saturnus-Venus-Rahu, periodens klimax, dvs om endast sju dygn!

(Prins Charles extraordinära period Jupiter-Saturnus-Venus är fem månader lång, februari-juni 2016. Misstog mig tidigare att han skulle bli kung i februari, men april med Rahu då som tredje subplanet ser faktiskt klart mer lovande ut.)

Finns absolut ingenting som tyder på det – han har bidat sin tid i mer än två mansåldrar – men hans stjärnor som är i kraftigt stigande talar sitt tydliga språk!

 :yes: :yes: :yes:

KRÖNINGEN AV KUNGAPARET BÖR SKE DEN 5 SEPTEMBER 2016 !!!

Charles och Camilla ser bestämt ut att krönas som Kung och Drottning måndag den 5 september 2016, det vill säga om bara lite drygt fem månader.

Det kan ni skriva upp!  :thumbsup: (Känns surrealistiskt, han är ju inte ens kung än)

Vad gäller planetperioderna, så kommer Charles då vara inne i sin Jupiter-Saturnus-Månen-Rahu (med Månen och Rahu i det kungliga 10:e huset), medan Camilla kommer vara inne i sin fantastiskt underbara Venus-Månen-Venus-Merkurius (hennes Venus och Månen är otroligt tajta och intima), hennes definitiva höjdpunkt i livet!

Camilla är för övrigt inne i sin mycket fruktbara och omvälvande Venus-Månen-Merkurius-Rahu på torsdag den 7 april 2016…

:beer:

ASTROLOGISK ANALYS:

Ett litet axplock vad gäller prins Charles astrologiska kartor, planeternas sideriska positioner, specifikt i relation till just hans omvälvande planetperiod Jupiter-Saturnus-Venus (Jupiter och Saturnus mycket såta vänner i hans horoskop), som når klimax torsdag den 7 april 2016:

Grundhoroskopet Rasi:

Jupiter är i ett eget tecken.

Saturnus mottar en skön aspekt av Jupiter från eget tecken.

Venus är närmaste granne till Saturnus.

.

Sub-horoskopet Navamsa:

Jupiter är nära granne till både Saturnus och Venus.

Saturnus är i Jupiters upphöjda tecken tillsammans med Venus, i det kungliga 10:e huset.

Venus är i Jupiters upphöjda tecken tillsammans med Saturnus, i det kungliga 10:e huset.

.

Sub-horoskopet Saptamsa:

Jupiter är i ett Saturnus tecken, även sitt eget fallna tecken.

Saturnus är i ett Venus tecken, även sitt eget upphöjda tecken.

.

Sub-horoskopet Drekkana:

Jupiter är i ett eget tecken tillsammans med Saturnus.

Saturnus är i ett Jupiter tecken tillsammans med Jupiter.

Venus är i ett eget tecken.

.

Sub-horoskopet Dasamsa:

Jupiter är i ett Saturnus tecken.

Saturnus är i ett Jupiter tecken tillsammans med Venus.

Venus är i ett Jupiter tecken tillsammans med Saturnus.

.

Sub-horoskopet Dwadasamsa:

Jupiter är i ett Saturnus tecken.

Saturnus är i ett Jupiter tecken.

Venus aspekteras av både Jupiter och Saturnus.

.

Sub-horoskopet Ekadasamsa:

Jupiter är i Merkurius upphöjda tecken, även Venus fallna tecken.

Saturnus är i ett Jupiter tecken, även Venus upphöjda tecken.

Venus är i ett Jupiter tecken.

.

Sub-horoskopet Ashtamsa:

Jupiter är i ett Venus tecken.

Saturnus är i Jupiters upphöjda tecken.

Venus är i ett Saturnus tecken, även Jupiters fallna tecken.

Nota bene: Att ha en planet i en annan planets fallna tecken i ett sub-horoskop är faktiskt ofta väldigt gynnsamt!

Det mest anmärkningsvärda vad gäller transiterna (precessionen inräknad) den 7 april 2016, är att Rahu (Norra Månnoden) är i konjunktion till både prins Charles *och* hans hustru Camillas sekundärprogressiva Ascendent (extremt kraftfullt), som för övrigt är den mest personliga och viktiga punkten i ett horoskop.

:yes: :yes: :yes:

De berörda horoskop jag som stjärntydare studerat ingående, för att komma fram till min bestämda, ödesbundna astrologiska prognos (karma är mycket komplext, därför inte det enklaste att dechiffrera stjärnorna), är följande:

Prins Charles – 14 november 1948, 21:14:30 London.

Hertiginnan Camilla – 17 juli 1947, 07:03:30 London.

Drottning Elizabeth II – 21 april 1926, 02:43:15 London. Officiellt 02:40.

Prins Philip – 10 juni 1921, 21:33:00 Corfu, Grekland.

(Minuterna och sekunderna är rektifierade av mig, frånsett prins Charles officiella minutangivelse 21:14, som ser ut att stämma bra enligt hans karmiska livshändelser till dags dato)

1916007

ASTROLOGI-FÖRNEKARNAS STORA VANFÖRESTÄLLNING:

En mycket vanlig vanföreställning hos astrologi-förnekare och ateister, är att det skulle vara stjärnorna och planeterna som *orsakar* händelser och karma för oss själar här på jorden, när de i själva verket bara *indikerar* karma som komma skall, dvs som en karmameter. Lika lite som visarna på en kronometer orsakar tidens gång eller kvicksilvret i en termometer orsakar feber eller värme/kyla, lika lite orsakar himlakropparna vårt karma, de verkar som indikatorer på vårt förutbestämda karma!

INDISK, VEDISK ASTROLOGI – ÖVERLÄGSEN DEN VÄSTERLÄNDSKA:

Indisk, vedisk astrologi är en veritabel supervetenskap, eftersom den baserar sig på stjärnornas och planeternas sideriska, faktiska positioner på himlavalvet.

Astrologin baserar sig på den heliga Geocentrismen, det vill säga att vår stationära Moder Jord är medelpunkten i universum (och därmed även i planetsystemet), i vårt lokala kosmiska Brahma-ägg, av miljarder sådana.

Att stjärntydare kan förutsäga framtiden, med hjälp av himlakropparnas positioner på himlavalvet, bevisar att det inte finns någon herrelös slump som styr, utan att allt är gudomligt övervakat och tillståndsgivet in i minsta detalj.

Astrologin är ett obestridligt bevis för att det förnuftsvidriga Big Bang-flummet och evolutionsflummet (moderna ateistiska slump- och hokuspokusteorier utan kausalitet ens), dvs amsagorna om att Mannen och Kvinnan flummat fram från den där fiktiva självskapade slumpbakterien via de osaliga apdjuren, och att universum trollat fram sig själv från absolut ingenting utan ens nån trollkarl eller trollspö, inte har någon som helst verklighetsanknytning.

Universum med dess himlakroppar och livsformer är givetvis skapade och designade av en överlägsen Intelligent Designer, allas vår Allsmäktige Skapare. Kalla Honom Gud eller vad ni vill, om ni råkar vara allergiska mot just bokstavskombinationen g u d.

KARMA – SÅDD OCH SKÖRD:

Det är våra individuella karmakonton som vi ackumulerat ihop från våra tidigare liv, som avgör våra öden här och nu, det vi är förutbestämda att genomleva. Karma är ingen slump, det är en gudomligt rättvis naturlag. Karma finns på flera olika nivåer. Det karma som skördas här och nu kallas tekniskt för prarabdha karma på sanskrit.

Karmalagen är en subtil, moralisk naturlag, och med hjälp av en människas horoskop, så kan en skicklig astrolog, såsom exempelvis giganterna K.N. Rao och Shyamasundara Dasa, avläsa dennes goda respektive dåliga karma som väntar i detta liv. Med vår fria vilja utför vi handlingar (sådd) i detta liv som kommer att avgöra vårt karma (skörd) i våra nästkommande liv. Det vi drabbas av i detta liv är svar på handlingar i våra tidigare liv. Ödet och fria viljan löper alltså parallellt.

Till skillnad mot Människan, som både sår och skördar karma parallellt, så skördar djuren karma utan att så något nytt (saknar människans fria vilja att fritt kunna välja sin vilja), tills de återigen återfår ett människoliv.

Om människolivet inte används till vad det är ämnat för, nämligen andlig utveckling, så är risken överhängande att man får respass ner till djurriket i sitt nästa liv.

Hunden är en nedåtgående livsform, dvs själen i hundkroppen hade mänsklig kropp i sitt föregående liv, vilket förklarar varför just hundar är så trofasta människan. Hunden har undermedvetna närminnen som liv som människa och förstår sig därför på människor instinktivt.

Apan är en uppåtgående livsform, dvs själen i apkroppen får mänsklig kropp i sitt nästkommande liv, vilket förklarar varför vissa människor (speciellt evolutionstroende) så lätt identifierar sig själva som apdjur, pga undermedvetna närminnen från livet som apa.

Charles Darwin och alla andra evolutionstroende har alltså fått det helt om bakfoten. Det är inte livsformerna som evolverar, som exempelvis apdjur till människa, det är själen som evolverar, som själen i apkroppen till människokropp i sitt nästa liv.

GALILEI, KEPLER, BRAHE – EMINENTA ASTROLOGER !!!

Visste ni förresten att både Galilei, Kepler och Tycho Brahe var mycket högt aktade, framstående astrologer, med massor av korrekta förutsägelser på sina samveten:

http://www.skyscript.co.uk/galast.html

http://www.skyscript.co.uk/kepler2.html

http://www.skyscript.co.uk/brahe.html

Astrologin är för övrigt vetenskapligt bevisad…

Statistikern Michel Gauquelin lyckades under andra hälften av 1900-talet med vetenskaplig metodik bevisa några av astrologins teser, bland annat ”Mars-effekten” med hjälp av observationer och statistik:

http://www.encosm.net/mars_effect.htm
http://www.planetos.info/mmf.html

VETENSKAPLIG PRESENTATION AV DEN GEOCENTRISKA MODELLEN:

Robert A. Sungenis, producenten av dokumentären ”The Principle”, ger i denna video en fantastiskt bra presentation och genomgång av Geocentrismen och hur den geocentriska modellen (genialt och vetenskapligt tilltalande system) fungerar, och de vetenskapliga bevisen för att jorden faktiskt befinner sig i universums centrum:

VETENSKAPS-DOKUMENTÄREN ”THE PRINCIPLE”:

The Principle, som gått på biograferna, baseras på Planck-teleskopets unika geocentriska upptäckt – Jorden är de facto universums centrum:

http://www.theepochtimes.com/n3/909798-radical-new-documentary-claims-copernicus-and-four-centuries-of-science-is-wrong/?photo=2

http://www.naturalphilosophy.org/site/harryricker/2015/06/08/the-principle-challenging-the-intellectual-integrity-of-cosmology/

:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

GEOCENTRISMEN STÖDS NU FAKTISKT ÄVEN AV VETENSKAPEN !!!

Förutom att all världens heliga skrifter stödjer geocentrismen, så stöds den nu alltså även av den astronomiska vetenskapen, i och med Planck-teleskopets revolutionerande rön 2013 (som för övrigt slutgiltigt bekräftar rönen från COBE 1989 och WMAP 2001), rön som myntat det sarkastiska begreppet ”Axis of Evil”. Att universum ter sig anisotropiskt från alla andra utsiktspositioner än Jordens (enda isotropiska positionen), är ju ett annat utmärkt argument för den heliga geocentrismen.

Precis alla experiment och effekter stödjer den heliga Geocentrismen!

Allais-effekten, Lense Thirring-effekten, Coriolis-effekten, Schröter-effekten, Michelson-Morley experimentet, George Airy experimentet, Sagnac experimentet, Michelson-Gale experimentet, Dayton Miller experimentet, Gravitationen, Tidvattnet, Kosmiska bakgrundsstrålningen, Gammastrålningen, Rödförskjutningen, Negativ parallax, Satellit-eklips vid dagjämningarna, Geostationära satelliterna, GPS-systemet, Lagrangepunkterna, Eterfältet, Foucaults pendel, Stjärnljusets aberration, Avsaknaden av månljusets aberration, Olbers paradox, Planeternas epicykler, Solens spiralkretsande, Solens årliga vandring och stånd vid dess bägge vändkretsar, Solens skilda hastigheter under året, Månens gravitationstrotsande bana, Jordens årliga axelrotation som ger stjärnhimlens skenbara årliga rörelse, Avsaknaden av restituerande vektorfält, ja, precis ALLT talar för att Moder Jord är parkerad i origo, i centrum av kosmos, vårt lokala kosmiska Brahma-ägg!

———————————————————————–

ASTRONOMISKA VANFÖRESTÄLLNINGAR – AVLIVAS GRUNDLIGT !!!

537100_10201724404766095_304449805_n

JORDEN —> HIMLAVALVETS STATIONÄRA MASS- OCH GRAVITATIONSCENTRUM:

Jorden är inte någon vandrande planet. Jorden är himlavalvets stationära centrum (Planck-teleskopets revolutionerande geocentriska rön) och därmed dess mass- och gravitationscentrum, som solen, stjärnorna och planeterna fullständigt naturligt graviterar mot.

Vi får inte begå det fatala misstaget att begränsa Newtons gravitationslagar till att bara gälla och verka inom vårt planetsystem, för universum är ju inte ett slutet isolerat system. Eftersom universum är ett öppet system, så måste man ta med i beräkningen alla stjärnor och planeter, all massa som finns i vårt himlavalv/kosmos.

Att solen och de andra planeterna hålls kvar i sina banor runt vår stationära Jord, att stjärnhimlen med himlakropparna roterar 1 varv/dygn runt jorden, beror ju givetvis på att jorden är det kosmiska navet.

Solen och jorden roterar kring samma punkt, den kosmiska rotationsaxeln, den eteriska världspelaren/världsberget Meru som penetrerar Moder Jord. På grund av att jorden är himlavalvets stationära gravitationscentrum, så går denna punkt genom jordens poler och utgör alltså den kosmiska rotationsaxeln.

Faktum är att jorden drar i solen med exakt samma kraft som solen drar i jorden. Solen upplever alltså lika stor centripetalkraft (centripetalkraften i det här fallet gravitationen) som jorden.

Både den geocentriska och heliocentriska modellen använder sig av exakt samma matematiska formler, samma gravitationslagar, vilket innebär att vare sig fysiken eller geometrin ändras. De matematiska förutsägelserna blir desamma oavsett modell.

STJÄRNHIMLENS ÅRLIGA RÖRELSE  —>  JORDENS ÅRLIGA AXELROTATION:

Att stjärnhimlen med dess stjärnbilder sakta tycks rotera runt på himlavalvet under årets lopp (stjärnhimlens årliga rörelse), så att vi ser årstidernas skilda stjärnhimlar, är faktiskt bara en effekt av jordens årliga axelrotation. Jordens påstådda årliga kretsande kring solen är alltså bara båg.

Det är alltså helt fel som vi blivit indoktrinerade till, att jorden skulle rotera runt sin egen axel på daglig basis och kretsa kring solen på årlig basis. Nej, jorden roterar runt sin axel på årlig basis, medan solen roterar och kretsar kring jorden både på daglig som årlig basis.

All världens astronomiböcker får härmed revideras och korrigeras!

Med den årliga axelrotationen, så förflyttar sig jorden gradvis ca 1°/dygn i östlig riktning, vilket faktiskt motsvarar den observerbara verkligheten, då stjärnbilderna på stjärnhimlen gradvis förflyttas (skenbart) ca 1°/dygn i västlig riktning, så att stjärnhimlen tycks ha vridit sig ett helt varv, 360°, under loppet av ett år.

Stjärnbildernas gradvisa (skenbara) västliga förflyttning på stjärnhimlen beror på att jordens östliga axelrotation, vinkelmässigt är kopplad till solens årliga östliga kretsande kring jorden. Solen är nämligen kopplad med Moder Jord via den kosmiska drivaxeln (eterisk, går inte att ses med våra grova jordiska korpgluggar), som är fästad vid jordaxeln (världspelaren Meru, axis mundi), himlavalvets kosmiska rotationsaxel, kring vilken hela stjärnhimlen med alla dess stjärnor och planeter roterar varje dygn.

STJÄRNHIMLEN ROTERAR 366,25 VARV PÅ 365,25 SOLVARV:

Detta är undanhållen astronomisk fakta, att stjärnhimlen roterar 366,25 varv på 365,25 solvarv!

Varför får man inte lära sig detta faktum i våra läroanstalter? Vad är det som är så känsligt med det? Månne att det bekräftar att Jorden är centrum i universum? Detta bekräftar ju även att jordens axelrotation följer vinkelmässigt solens östliga årsrörelse längs ekliptikan, varför den förmenta dagliga axelrotationen är en grav vanföreställning.

Hur kommer det sig att ett soldygn (24 h) är 4 minuter längre än ett stjärndygn (23h 56m 4s)?

Varför tar det solen 4 minuter längre tid att varva jorden än det gör för stjärnorna, vilket resulterar i att stjärnorna varje dygn roterar ca 361 grader relativt jorden, mot solens 360 grader, så att det på ett helt år blir ett extra stjärnvarv runt jorden?

Jo, eftersom när solen har vandrat sitt årliga östliga varv längs ekliptikan (dess oberoende egenrörelse, i likhet med de andra planeterna) runt vår stationära Moder Jord, mittpunkten i universum, så har ju solen därmed avverkat ett västligt varv mindre än stjärnorna i deras dagliga roterande runt jorden,

366,25 – 1 = 365,25

Stjärnhimlen roterar nämligen 366,25 västliga varv runt jorden (varav 1 skenbart) för varje gång solen kretsat 1 östligt årsvarv. På detta årsvarv gör solen 365,25 dygnsvarv, dvs 365,25 soldygn, vilket kallas för ett sideriskt solår. Antalet soldygn är 1 mindre än antalet stjärnvarv på grund av att solens årsrörelse, dess omloppsbana runt jorden, resulterar i en extra stjärnrotation.

JORDEN AXELROTERAR 1 VARV/ÅR – inte 1 varv/dygn – I PERFEKT SYNK MED SOLENS ÅRLIGA OMLOPPSBANA:

Jorden roterar kring sin axel faktiskt endast 1 varv/år (i perfekt synk med solens årliga omloppsbana kring jorden), inte 1 varv/dygn som vi blivit duperade till att tro. Heliocentriskt hittepå för att kunna lura i oss vanföreställningen att vi skulle hålla på och flänga omkring runt solen, att Moder Jord inte skulle inneha någon särställning i kosmos.

(Unik revolutionerande kosmologisk teori, som jag exklusivt för Flashback släppte i oktober 2012, vilket ogillades starkt av deras ateistiska moderatorer, sedan dess hållits avstängd från forumet i ca 3 år.)

På samma sätt som månen är perfekt synkad med jorden, genom att månen roterar exakt ett varv kring sin egen axel (bunden rotation), under den tid det tar månen att kretsa ett varv kring jorden, 27,32158 dygn, så är även jorden och solen perfekt synkade med varann. Jorden roterar nämligen exakt ett varv kring sin egen axel (bunden rotation), under den tid det tar solen att kretsa ett varv längs ekliptikan runt jordens dagjämningspunkter, 365,24219 dygn, dvs ett tropiskt solår.

Intressant i sammanhanget är att medan månens bundna rotation är kopplad till dess eget kretsande runt jorden, så är jordens bundna rotation kopplad till solens kretsande runt jorden.

Att ett jordår är exakt likvärdigt med ett solår, bevisas av faktumet att det tar exakt lika lång tid för 1 jordvarv (jordens axelrotation) som för 1 solvarv (solens kretsande) runt jordens kosmiska rotationsaxel, axis mundi.

Beviset för att jorden verkligen är i synk med solens (års)rörelse, inte stjärnornas, är att det endast är med solens omloppstid (24 h, soltiden som vi följer) som stjärnbildernas skenbara årliga rörelse runt himlavalvet kan observeras.

Om jorden istället hade varit i synk med stjärnornas omloppstid (23h 56m 4s), så skulle jorden låsas med stjärnhimlen istället för med solen, och då skulle stjärnbildernas årliga rörelse aldrig kunna observeras.

Dessutom är det endast med soldygnet, som solens middagshöjd ständigt är i synk med dygnets timmar. Hade vi följt stjärndygnet, så skulle solens middagshöjd förskjutas med två timmar varje månad, så att solen efter tre månader stod som högst klockan 18:00 och efter ett halvår vid midnatt klockan 24:00, vilket ju är fullständigt absurt.

Ett annat ypperligt bevis för att jorden inte kan vara i synk med stjärnornas omloppstid, är att vi i så fall inte skulle ha vintersolstånd och sommarsolstånd förrän ca 14 januari och 14 juli varje år, på grund av zodiakens precession. Zodiaken ligger nämligen just nu ca 24 grader i osynk (i östlig riktning) med jordens dagjämningspunkter, dvs lite drygt 24 dygn.

Eftersom jordens enda rörelse är dess årliga rotation runt sin egen axel, vilket blir 1,27 m/s vid ekvatorn, så är det endast relativt sin axel som jorden är i rörelse. En rörelse som för övrigt inte är någon egenrörelse, då det är solen som i sitt årliga kretsande runt oss driver jorden runt jordaxeln, via den kosmiska eteriska drivaxeln som förbinder solen och jorden med varann. Därav att jorden och solen är perfekt synkroniserade; jordens synkrona axelrotation med solens kretsande runt jorden.

Eftersom jorden inte kretsar runt någon annan himlakropp, utan håller sig stadigt stationär i himlavalvets centrum, så kan jorden tekniskt sett rätteligen beskrivas som stillastående.

Jordens synkrona vinkelrörelse med solen i dess årliga östliga varv (solens egenrörelse) runt ekliptikan, innebär att för varje dygn som solen förflyttar sig 1 grad (knappt) längs ekliptikan och zodiakens stjärnbilder, så förflyttar sig jorden exakt samma vinkelenhet runt sin egen axel, vilket vid ekvatorn innebär 109,7 km/dygn, i sydligaste Sverige ca 60 km/dygn, och i nordligaste Sverige ca 40 km/dygn.

Om vi godtar jordens årliga axelrotation, istället för dess påstådda dagliga axelrotation, så blir ekvatorialhastigheten plötsligt både fysiskt rimlig och empiriskt logisk. Enligt dagens förvrängda heliocentriska världsbild, så ska jorden rotera i hiskliga 465 m/s vid ekvatorn, men med den årliga axelrotationen blir farten mer moderat, 1,27 m/s, eller 4,57 km/h. Detta är mycket mer rimligt, när man betänker att Venus axelroterar i 1,8 m/s, Merkurius i 3,0 m/s och Månen i 4,6 m/s.

ZODIAKENS EGENRÖRELSE – INTE JORDAXELNS PRECESSION:

Dagens astronomer resonerar helt bakvänt. Det är inte dagjämningspunkterna som precesserar (förflyttar sig) medurs västerut, relativt stjärnorna, som ett resultat av jordaxelns förmenta vobbel/precession. Det är de facto zodiaken som förflyttar sig (dess egenrörelse) moturs österut, relativt jordaxeln och dagjämningspunkterna, systemets centrum.

Zodiakens egenrörelse orsakar en ständigt pågående avvikelse relativt himmelspolerna/dagjämningspunkterna. Avvikelsen är i genomsnitt 50 bågsekunder/år, vilket innebär att det tar 25 920 år, ett zodiakiskt år, för zodiaken att röra sig hela varvet runt ekliptikan och jordaxeln. Om vi ponerar att zodiakbältet ligger halvvägs mot himlavalvets gräns/hölje, så rör sig detta bälte med en hastighet av 48,7 km/h.

Stjärnornas egenrörelse är anledningen till varför det sideriska solåret (solens omloppstid relativt stjärnornas positioner) är 20 minuter längre än det tropiska solåret (solens omloppstid relativt vårdagjämningspunkten), 365,2564 dygn vs 365,2422 dygn.

Det är även denna stjärnornas egenrörelse som orsakar att stjärnan som ligger närmast de båda fixa himmelspolerna, vilken innehar rollen som södra respektive norra polstjärnan, skiftar under milleniernas gång. Exempelvis kommer stjärnan Vega, i stjärnbilden Lyran, inneha rollen som den norra Polstjärnan om ca 12 000 år, då vi för övrigt kommer vara inne i Jungfruns tidsålder. Den nuvarande Polstjärnan, det norra navigeringsobjektet, är stjärnan Polaris i stjärnbilden Lilla björnen (deklination +89°15’51”), vilket den kommer vara i knappt tusen år till.

Stjärnornas egenrörelse ligger även bakom vilken stjärnbild som solen står i under dagjämningarna. Vattumannens stjärnbild precesserar mot vårdagjämningspunkten, därav begreppet att vi närmar oss Vattumannens tidsålder, vilken inleds om 423 år (2016), närmare bestämt i maj år 2439. Fiskarnas tidsålder, som vi är inne i nu, inleddes i september år 285. Längden på de olika tidsåldrarna varierar något.

EKLIPTIKANS PLAN LUTAR 23,44° – JORDAXELN LUTAR INTE:

Ekliptikan, storcirkeln på himmelssfären, är en elliptisk bana vars plan för närvarande lutar 23,44° (oblikvitet) i förhållande till himmelsekvatorn/jordens ekvatorialplan, som är det kosmiska nolläget.

Lutningen varierar, pendlar fram och tillbaka mellan 22,1° – 24,5°, och är i avtagande med 0,47 bågsekunder/år. En hel pendelrörelse fram och tillbaka tar ca 41 000 år. Det är alltså inte jordaxeln som lutar 23,44°, vilket bara är heliocentriskt hittepå, för att kunna hitta på en låtsasförklaring till årstidernas växlingar:

http://staticearth.net/declin.html
http://www.freelists.org/post/geocentrism/Moving-Earth-deception,23

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=VsZVjkIkuRo

SOLEN SPIRALKRETSAR KRING JORDEN – TVÅ SEPARATA RÖRELSER:

Solen spiralkretsar runt jorden och har två samtidiga rörelser, en daglig västlig rörelse tillsammans med stjärnhimlen och en årlig östlig oberoende egenrörelse längs ekliptikan/zodiaken. Det tar solen exakt 24 h att rotera ett västligt varv runt jorden, medan solen under samma tid rör sig knappt 1 grad österut relativt stjärnorna.

Den ena rörelsen är den dygnsbaserade (som ger dygnstiderna, dag och natt) medursrörelsen i västlig riktning, tillsammans med alla andra himlakroppar, i stjärnhimlens dagliga rotation runt jorden, 1 varv/dygn.

Den andra rörelsen är den årsbaserade oberoende egenrörelsen (som ger årstiderna, sommar och vinter) moturs längs den lutande ekliptikan i östlig riktning (1/365 av stjärnhimlens rotationhastighet, dvs 29,78 km/s, 107 218 km/h) i dess årliga omloppsbana runt jorden, i den 23,44° nord-sydligt lutande ekliptikan, till och från den Norra och Södra vändkretsen, 1 varv/år.

Man kan jämföra det hela med en krukmakare som drejar med sin drejskiva, som går åt ett håll. Sedan så finns det en myra på drejskivan som med sin egenrörelse knatar åt det andra hållet. Myran har alltså två separata rörelser, den ena med drejskivan åt ett håll, den andra med sin egna rörelse åt det andra hållet.

Solen följer med i stjärnhimlens dagliga västliga medursvarv (den horisontella cirkelrörelsen), ett solvarv runt jorden per dygn, medan solen i sitt årliga östliga solvarv (längs den 23,44° lutande ekliptikan) vandrar i sin oberoende egenrörelse knappt 1 grad per dygn längsmed ekliptikan runt jorden. Solen vandrar alltså i en egen motursrörelse norrut eller söderut deklinationsmässigt, mellan de båda vändkretsarna som utgör solens vinter- och sommarsolstånd, och korsar himmelsekvatorn vid de båda dagjämningspunkterna, då dag och natt är lika långa över hela jorden.

Det faktum att jorden alltid är belägen vid deklination noll och att vi inte flänger omkring runt zodiakens stjärnbilder (jorden är ju stationär), borde ju få även den mest hårdnackade heliocentriker att tänka om, tänka rätt.

Eftersom Moder Jord är stationär, så kan inte jordens position relativt ekliptikan/zodiaken lägesbestämmas, vilket däremot görs med solen och de andra planeterna, vilka alltså kretsar kring vår stationära Moder Jord.

Anledningen till varför solåret är 365,25 dygn samtidigt som stjärnorna roterat 366,25 varv, beror på att det tar solen 365,25 dygn (dagliga solvarv runt jorden) att kretsa ett helt varv längs ekliptikan runt jorden (årligt solvarv runt jorden), men eftersom det årliga varvet går i östlig riktning, till skillnad mot det dagliga varvet som (tillsammans med stjärnorna) går i västlig riktning, så hinner stjärnorna rotera 366,25 varv runt jorden, mot solens 365,25 varv.

Intressant i sammanhanget är att ordet solvarv i det svenska språket har två betydelser, samma som beskrivits ovan. Ena betydelsen baseras på solens årliga varv runt jorden, dess årliga omloppsbana, dvs ett år. Andra betydelsen baseras på solens dagliga varv runt jorden, dvs ett dygn.

Ordet solcykel däremot syftar på en tidrymd av 28 år (28 solvarv), efter vilken veckodagsserien upprepar sig, så att ett visst datum infaller på samma följd av veckodagar.

Att stjärndygnet (sideriskt dygn) är fyra minuter kortare (23h 56m 4s) än soldygnet (24h), beror på solens samtidiga egenrörelse längs ekliptikan (zodiaken på himlavalvet, solens bana runt jorden) motsatt stjärnhimlens rotationsriktning. Detta innebär att för varje varv som stjärnhimlen roterar runt jorden, så sackar solen 0,00273 varv, vilket innebär att det går 366,2564 stjärnvarv på ett motsatt solvarv runt ekliptikan, vilket alltså är anledningen till att det sideriska solåret är 365,2564 dygn.

Det tropiska solåret (relativt dagjämningspunkterna) är något kortare, 365,2422 dygn, där man inte tar hänsyn till de extra 0,0142 dygn, som är resultatet av att även zodiaken/djurkretsen har en oberoende östlig egenrörelse.

Alltså, för varje årligt varv som solen kretsat moturs längs ekliptikan runt jorden, så har stjärnhimlen roterat 366,25 varv medurs runt jorden, varför längden på året är 365,25 soldygn och kallas för ett solår. Antalet soldygn är alltså en mindre än antalet stjärnrotationer, på grund av att solens motsatta egenrörelse runt jorden resulterar i en extra rotation av stjärnhimlen runt jorden.

Hos oss på norra halvklotet är det sommar när solen är uppe vid norra vändkretsen och vinter när solen är nere vid södra vändkretsen. Solens motsatta egenrörelse motsatt den roterande stjärnhimlen/eterrymden (det kosmiska svänghjulet), kan jämföras med en myra som på en drejskiva rör sig motsatt skivans rotationsriktning.

Med tanke på att solens egenrörelse faktiskt går moturs, så är begreppen medsols och motsols lustigt nog helt bakvända. Intressant i sammanhanget är att de flesta bantävlingar inom idrottens värld följer solens egen banrörelse, dvs moturs. Som exempel kan anges löparbanor i friidrott, speedwaybanor, skridskobanor och velodromer för bancykel. I andligt hänseende så är det dock gynnsammare att röra sig medurs.

SOLEN ÄR INGEN STJÄRNA – SOLEN ÄR UNIVERSUMS VÄRMESPRIDANDE HIMLAKROPP:

Solen är den ljus- och värmespridande, brinnande himlakroppen som distribuerar galaktisk värme, vilket inte stjärnorna gör, då de inte är några brinnande himlakroppar.

På samma sätt som det finns en central värme- och ljusspridande lampa i varje bostadsrum, så har vår Skapare placerat en central värme- och ljusspridande Sol i varje världsrum/världsägg/himlavalv.

Solen började definieras som en stjärna först efter det att den falska kopernikanska principen och det heliocentriska paradigmet började slå igenom på 1500-talet. Innan denna vanföreställning så insåg man den enorma skillnaden mellan Solen och stjärnorna:

Dessutom finns det ju bara en solgud, vilket också motbevisar flumsnacket om att stjärnorna skulle likna solen. Solen representeras av solguden. Solen är alltså ett uttryck för solgudens kraft:

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_Deity

Solguden har som sitt ansvarsområde, till skillnad från stjärnorna, att distribuera galaktisk värme till hela vårt himlavalv, det kosmiska världsägget:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_egg
http://www.msnbc.msn.com/id/15197712/ns/technology_and_science-space/t/universe-might-be-oval-shaped

Veckodagen söndag är uppkallad efter solguden/gudinnan Sol/Sunna (Surya, Ra, Svarog, Shamash), och dras över himlen i sitt sjuspann, i solens vandring längs ekliptikan, i sin omloppsbana runt vår stationära Moder Jord:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Solgud

Faktum är att ordet Sun (Sol) kommer från namnet Surya, som är namnet på solguden i världens äldsta heliga skrifter, de tidlösa Veda-skrifterna:

http://en.wikipedia.org/wiki/Surya

Solklara bevis för att Solen inte är någon stjärna!

Att påstå att Solen är en stjärna, är lika dumt, ologiskt och flummigt som att påstå att Människan tillhör växtriket eller djurriket.

SOLENS SKILDA HASTIGHETER – SNABBAST OCH NÄRMAST OSS KRING NYÅR:

Eftersom solens bana kring jorden är elliptisk och dess närmaste punkt i djurkretsen till jorden, på den roterande himmelssfären/etersfären, alltid ligger kring nyår, 2-5 januari (147,1 miljoner km, perigeum, då solen ser som störst ut), strax efter att solen vänt vid Stenbockens södra vändkrets, så färdas solen skenbart som snabbast vid den tidpunkten på året. Solen färdas då 61,2 bågminuter/dygn, jämfört med 57,2 bågminuter/dygn ett halvår senare, 4-7 juli, strax efter att solen vänt vid Kräftans norra vändkrets, då solen är längst bort från oss (152,1 miljoner km, apogeum).

Man kan som exempel anföra att krukmakarens drejskiva roterar saktare ju närmare centrum på skivan man kommer. Därför är solens östliga egenrörelse, relativt den kosmiska drejskivans, himmelssfärens, västliga rotationshastighet, ca 7% snabbare kring nyår, jämfört med ett halvår senare då solen är mer i periferin på himmelssfären, där sfären roterar snabbare.

Solen färdas sålunda alltid, relativt sett, ca 7% snabbare när den är som närmast jorden i början av januari, än i början av juli, eftersom ekliptikan som solen kretsar längs med, då ligger som närmast vår centrumplacerade Moder Jord.

http://vedabase.net/sb/5/22/7/

”Solguden har tre hasigheter – långsam, snabb och måttlig. Den tid han behöver för att färdas runt alla himmelens, jordens och rymdens sfärer med dessa tre hastigheter, hänför sig enligt lärda personer till de fem namnen Samvatsara, Parivatsara, Idavatsara, Anuvatsara och Vatsara.”

STJÄRNORNA ÄR BARA LJUSTIMMAR FRÅN OSS – INTE LJUSÅR:

Astronomins stora fundamentala problem är helt enkelt att korrekt räkna ut (med rätt metod) hur långt bort saker och ting befinner sig. Praktiskt taget all fysikalisk data man behöver veta för att förstå ett föremål – dess verkliga storlek, massa, hastighet, effekt – hänger på att man vet hur långt bort det befinner sig.

Varför vi blivit indoktrinerade med en totalt felaktig bild av stjärnornas storlek och avstånd från jorden, beror på en totalt vilseledande parallaxmetod, baserad på att jorden håller på och flänger omkring runt solen. Den heliocentriska parallaxmetoden, triangulering, baserar sig på diametern på jordens förmenta bana runt solen (förutom den missförstådda rödförskjutningen), medan den geocentriska parallaxmetoden baserar sig på jordens egna diameter.

Den geocentriska parallax-diametern är, för att vara exakt, 23 455 gånger mindre än den heliocentriska, vilket innebär att stjärnornas verkliga avstånd från jorden är så pass mycket närmare oss, än vad vår nuvarande felaktiga heliocentriska världsbild påstår.

Eftersom jordens enda rörelse är dess årliga axelrotation, så är det i själva verket jordens diametersträcka som mätningarna i realiteten (heliocentrikerna ovetandes) baseras på.

Diametern mellan oppositionsplaceringarna på jordens påstådda omloppsbana runt solen är 299 200 000 km och jordens ekvatordiameter är 12 756 km. Differensen mellan stjärnavstånden mellan den heliocentriska och geocentriska tolkningen blir alltså 23 455, vilket kan avrundas till jämna 25 000. Stjärnornas verkliga avstånd från oss är inte i ljusår, utan i ljustimmar.

Vi bör ta NASA:s alla orimliga påståenden kring stjärnavstånd, baserade på Hubble-, Hipparcos- och Keplerteleskopet, med en rejäl nypa salt:

http://www.namronsoar.com/toe/bernie1plain.html

”NASA’s space program is labelled ”Origins Research” and costs taxpayers mega-bucks. Computerized telescopes are programmed to send back ”synthesized images”. The ”image warper” permits ”geometric transformations” while ”origins technology ”configures” the multiple small mirrors in these telescopes. Talk about a con job!”

NASA:s massiva lögner och bedrägerier:

http://www.scienfree.org/

De stjärnor som ingår i Alfa Centauri-systemet är de stjärnor som ligger närmast jorden. Enligt den grovt vilseledande heliocentriska modellen befinner sig Alfa Centauri 4,366 ljusår från oss. Enligt den korrekta geocentriska modellen är avståndet till Alfa Centauri 1,632 ljustimmar, dvs 1,761 miljarder km. Det verkar mycket rimligt, med tanke på att det är 3,52 miljarder km till vårt himlavalvs gräns/hölje, där de 7 koncentriska kosmiska höljena tar vid.

Intressant nog verkar stjärnornas sfär börja, vilket Alfa Centauri visar, exakt halvvägs härifrån till himlavalvets hölje.

Vårt kosmiska världsägg är sannerligen intelligent designat, med tanke på att det i vårt stjärnsystem är precis lika långt avstånd från de närmaste till de mest avlägsna stjärnorna, som det är från jorden (himlavalvets mittposition) till de närmaste stjärnorna.

Alfa Centauri befinner sig 1,761 miljarder km från jorden (11,8 gånger längre bort än solen), Saturnus 1,433 miljarder km från jorden och Jupiter 0,779 miljarder km från jorden. Av detta kan vi förstå att planeterna i vårt planetsystem håller sig inom halva avståndet till himlavalvets hölje, dvs inom 1,76 miljarder km.

Att de tre transsaturniska planeterna skulle befinna sig längre bort än Alfa Centauri-systemet; Uranus 2,9 miljarder km, Neptunus 4,5 miljarder km och Pluto 5,9 miljarder km, stämmer helt enkelt inte. Det måste vara fråga om en astronomisk och/eller optisk villa pga eterrymdens krökning och himlakropparnas lägen i spiralarmarna (horisontal och vertikal distinktion) relativt jorden.

Dessutom kan våra korpgluggar spela oss ett spratt, vad gäller att korrekt avståndsbedöma stjärnor.

Alla påståenden om stjärnor som befinner sig tiotals, hundratals, miljontals och miljardtals ljusår från jorden, är totalt felaktiga och beror på att man toktolkat både parallax och rödförskjutning. Med andra ord, alla stjärnor som man sett i Hubble-teleskopet befinner sig innanför vårt världsägg som mäter 6,5325 ljustimmar, som ledigt kan rymma biljoner himlakroppar.

Fenomenet med negativ parallax (en heliocentrisk anomali), är ett av alla kosmologiska omständigheter som bekräftar att stjärnorna är extremt mycket närmare oss, än vad vi blivit duperade att tro.

Ett annat belägg för att stjärnorna och ”galaxerna” är mycket närmare oss (och ingår i vårt lokala universum) än vad vi blivit programmerade till att tro, är exempelvis Bullet Cluster-systemet, två förment kolliderande galaxhopar.

Bilder tagna av Bullet Cluster visar att galaxerna är relativt små, ljussvaga och närliggande, vilket ju ger evidens för att ”galaxerna” inte är några riktiga galaxer i likhet med Vintergatan, utan att allt ingår i vårt stjärnsystem:

http://www.thunderbolts.info/tpod/2006/arch06/060904bulletcluster.htm

Vad gäller möjligheten att kunna se andra stjärnsystem bortom vårt lokala universum/världsägg, så ter det sig osannolikt, med tanke på att de sju höljen som omsluter vårt kosmiska ägg sträcker sig 8 281 ljusår bort, vilket skulle motsvara drygt 194 miljoner ljusår enligt den heliocentriska tolkningen. Slutsatsen är att allt prat om andra stjärnsystem bara är vilda spekulationer, optiska illusioner och feltolkningar. Allt vi kan se ingår i vårt stjärnsystem, i vårt begränsade Brahma-ägg.

Exempelvis så är inte Andromeda ett eget stjärnsystem med miljarder stjärnor, utan är faktiskt bara en endaste enskild stjärna:

http://creationevolutionuniversity.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=62

För övrigt finns det ett väldigt enkelt sätt att testa hypotesen att alla andra ”galaxer” tillhör egna stjärnsystem, bortom Vintergatan, och det är att kika ifall de följer med i stjärnhimlens dagliga rotation (allt roterar). Eftersom vi aldrig hört något om att de inte skulle vara infångade i Vintergatans rotation, så kan vi tryggt dra den logiska slutsatsen att allt vi kan observera i stjärnhimlen ingår i vårt specifika stjärnsystem/lokala universum/brahma-ägg.

KARLAVAGNEN OCH ORIONS BÄLTE STÖDJER GEOCENTRISMEN:

Man kan ange ett par mycket bra exempel, Karlavagnen och Orions bälte, som avslöjar att den moderna kosmologins avståndsberäkningar till stjärnorna och de inbördes stjärnavstånden är helt uppåt väggarna.

Den kanske mest iögonenfallande asterismen på himlavalvet torde vara Karlavagnen, som tillhör Stora björnens stjärnkonstellation.

De sju stjärnorna (de sju vismännen) i Karlavagnen heter: Dubhe (Kratu), Merak (Pulaha), Phecda (Pulastya), Megrez (Atri), Alioth (Angiras), Mizar (Vashistha) och Alkaid (Marichi). Som kuriosa kan nämnas att Mizar bildar en dubbelstjärna med Alcor (Vashisthas trogne fru Arundhati).

Det är fullständigt uppenbart att dessa sju stjärnor är intimt förbundna med varann, ingår i samma sfär, och att de därför torde befinna sig på ungefär samma avstånd från jorden. Detta eftersom himmelens sfärer utgår från och cirklar runt jordens mittposition.

Enligt dagens heliocentriska astronomer påstås Mizar befinna sig 78 ljusår från jorden och Dubhe 124 ljusår bort från jorden. Detta innebär att avståndet från Karlavagnens Mizar till Dubhe enligt heliocentrismen (så att de hamnar på samma radiella avstånd från jorden) är 46 ljusår, dvs 3 000 000 gånger sträckan Jorden-Solen, eller 10 gånger gånger sträckan Jorden till stjärnan Alfa Centauri.

Vansinnigt absurt!

Ett annat exempel som avslöjar heliocentrismens vansinne, är den mytomspunna asterismen Orions bälte i stjärnkonstellationen Orion, med de tre stjärnorna Alnitak, Alnilam och Mintaka, som i rak linje bildar ett bälte, Orions bälte.

Alnitak påstås befinna sig 736 ljusår från jorden, Mintaka 915 ljusår, och Alnilam 1340 ljusår från jorden.

Detta innebär att avståndet från Alnitak till Alnilam i Orions bälte enligt heliocentrismen (så att de hamnar på samma radiella avstånd från jorden) är 604 ljusår, dvs 38 000 000 gånger sträckan Jorden-Solen, eller 138 gånger sträckan Jorden till stjärnan Alfa Centauri, eller 70 gånger sträckan Jorden till stjärnan Sirius.

Med andra ord vill heliocentrikerna få oss att tro att det är lika långt radiellt avstånd från Alnitak till Alnilam i Orions bälte, som sträckan Moder Jord – Sirius, 35 gånger tur & retur, när det i själva verket rör sig om möjligen ett par ljussekunder.

Någon som längre kan ta heliocentrismen på allvar?

Dessa två enstaka exempel utgör ytterligare bevis för att allt prat om tiotals, hundratals, miljontals och miljardtals ljusår mellan himlakroppar inom vårt kosmiska ägg bara är fabler, fantasmagorier!

Även om man idag utgår från den moderna astronomins antaganden, att stjärnorna är mycket stora och mycket långt borta, så finns det inga som helst bevis för dessa antaganden. De ovan angivna exemplen borde få de flesta att starkt börja tvivla på den heliocentriska världsbilden.

Det har tragiskt nog blivit praxis inom astronomin att utge spegelbilder av den datoriserade spektrografiska virtuella verkligheten som vetenskaplig fakta. Man påstår sig t.ex. ha upptäckt jordlika planeter i värlsrymden, såsom exempelvis en planet vid stjärnan Mu Arae, som hävdas vara i Uranus storlek och synlig för blotta ögat, trots att den sägs befinna sig otroliga 50 ljusår från oss. Till saken hör att Uranus befinner sig 163 000 gånger närmare än denna påstådda planet, och kan ändå inte ses med blotta ögat:

För att åskådliggöra det fullständigt vansinniga i det hela. Det är som att vi inte skulle se en pingisboll på 10 m håll, men samtidigt ser en annan pingisboll på 1 630 000 m håll (1 630 km), motsvarande sträckan Stockholm till Paris.

Vansinnigt absurt!

SPIRALGALAXEN VINTERGATAN – JORDEN I GALAXCENTRUM:

Vintergatan är en spiralgalax och eftersom jorden ju är centrum i vårt Brahma-ägg, så är Moder Jord i galaxcentrum, centralplanet där ekliptikans plan korsar himmelsekvatorn. Detta bekräftas ju dessutom av de nya sensationella forskningsrönen kring bakgrundsstrålningen.

I galaxcentrum, eterrymdens centrum, där jorden befinner sig, roterar inte etern, precis som det i cyklonens centrum råder vindstilla. Moder Jord är det stationära stilla galaktiska centrum.

Med tanke på att astronomerna inte ens har fått nåt riktigt grepp om vår egen galax, Vintergatan, ifall det har två, tre eller fyra huvudarmar, ifall det är en spiralgalax med en, två eller ingen stav, ifall det innehåller 100 eller 400 miljarder stjärnor, etc, så kan vi inte alls förlita oss på att de har rätt i sitt antagande att jorden skulle befinna sig i periferin av Vintergatan. De famlar uppenbarligen i mörkret och skyr inga medel för att få oss att tro att jorden bara är en planet bland andra i universums periferi.

Enligt den indiska vediska kosmologin kallas spiralformen på Vintergatan för Sisumara Chakra.

Allting i eterrymden går i cirklar och spiraler. Detta bekräftas av solens spiralkretsande runt jorden. Även våra tankar går i cirklar, vilket uttrycket ”rubba någons cirklar” antyder.

Precis som i mikrokosmos där strukturen av DNA:s dubbelhelix är spiralformad, så är även i makrokosmos strukturen av vår galax spiralformad, med dess spiralarmar. Planeterna och stjärnorna i eterrymden är placerade i spiralform, precis som atomerna i DNA-spiralen.

———————————————————————–

VETENSKAPSMÄNNEN ENIGA – GEOCENTRISMEN PLAUSIBEL:

”På frågan om huruvida jordens rörelse i rymden kan göras märkbar med markbundna experiment. Vi har redan påpekat att alla försök av detta slag har lett till negativa resultat.”

”Jag vill veta hur Gud skapade denna värld. Jag är inte intresserad av de olika fenomenen, de olika ämnenas spektrum. Jag vill veta Hans tankar, allt annat är bara detaljer.”

”Båda koordinatsystemen [geocentriska och heliocentriska] kan användas på likvärdiga grunder. De två meningarna: ”Solen är i vila och jorden rör sig”, eller ”Solen rör sig och jorden är i vila”, innebär helt enkelt bara två olika konventioner i fråga om två olika koordinatsystem.”

Albert Einstein

”Gud skapade allting med nummer, vikt och mått.”

”I avsaknad av någon annan bevisning, skulle tummen ensamt övertyga mig om Guds existens.”

”Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allting och vet allt som gjorts eller kan göras.”

”Detta det mest storslagna system av sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från en intelligent och mäktig varelses styrning och vägledning.”
(Principia Mathematica)

Isaac Newton

”Matematik är det språk, med vilket Gud skapade universum.”

”Det kopernikanska systemets falskhet bör inte på något sätt ifrågasättas. Framför allt inte av katoliker, eftersom vi har den heliga skriftens orubbliga belägg, tolkad av de mest lärda teologer, vars konsensus ger oss visshet om jordens stabilitet, belägen i centrum, och solens rörelse runt jorden.”

Galileo Galilei

”Vi vet att skillnaden mellan en heliocentrisk och en geocentrisk teori är en av relativ rörelse enbart, och att en sådan skillnad inte har någon fysisk betydelse.”

Fred Hoyle

”Hela vårt observerbara universum befinner sig inuti denna sfär med en radie på 13,3 miljarder ljusår, med oss i centrum.”

Max Tegmark

”Alla dessa bevis, att universum ser likadant ut oavsett i vilken riktning vi tittar, tyder på att det är något speciellt med vår position i universum. Framför allt tycks det som, om vi observerar att alla andra galaxer rör sig bort från oss, att vi måste vara i universums centrum.”

”Vilket system är det riktiga, det Ptolemaiska eller det Kopernikanska?
Även om det inte är ovanligt att folk säger att Copernicus motbevisade Ptolemaios, så är det inte sant. Som i fallet med vår normala uppfattning kontra guldfiskens, så kan man använda endera som en modell av universum. Våra observationer av himlen kan förklaras genom att anta antingen jorden eller solen vara i centrum.” (The Grand Design)

Stephen Hawking

———————————————————————–

FLASHBACK HAR BEDRIVIT HÄXJAKT MOT MIG I ÖVER 3 ÅR !!! :rant:

EFTER PUBLICERINGEN AV GEOCENTRISM-TRÅDEN OKTOBER 2012

Flashbacks moderatorer har fullständigt regelvidrigt hållit mig avstängd (Död o återfödd) från forumet i sammanlagt över 3 år, bara för att jag i oktober 2012 skapade en Flashback-tråd i konspirations- och alternativforumet, där jag obestridligt bevisade den heliga Geocentrismen, att Jorden är i centrum av universum, med 108 välgrundade vetenskapliga argument:

https://www.flashback.org/p39915145#p39915145

Detta var något som starkt ogillades av den ökände, geocentrism-fientlige, yttrandefrihetsbekämpande Flashback-moderatorn, tillika ”grindvakt”, KimNeilJung (ofattbart hur Flashback-ledningen kan tillåta en sån marodör moderera), som i december 2012 kapade tråden åt AlexSingh, för att gömma undan min revolutionerande trådstart, Flashbacks genom tiderna längsta trådstart, vars början nu ligger här:

https://www.flashback.org/p39915089#p39915089

Flashback-moderatorerna såg även till att tråden utplånades från Flashback i oktober 2014 (tråden sattes tillbaka senare efter klagomål mot KimNeilJungs fascist-fasoner), som då hade mer än 300 000 visningar, innan denne notoriske, yttrandefrihetsbekämpande KimNeilJungs nidingsdåd.

Den senaste avstängningenFlashback (grundas på godtyckliga påhitt som ”trams” och ”ohörsamhet”) fick jag bara för att jag utnyttjade min demokratiska rättighet att via PM informera folk om Chemtrails (hemligt NATO-projekt) och hur myndigheterna i Sverige mörkar och desinformerar grovt kring Chemtrails, jordens stora akuta ödesfråga, den verkliga orsaken till den globala uppvärmningen och orsakar klimatförändringarna

Flashback-ledningen vill uppenbarligen inte att obekväma sanningar ska slå rot i samhället!

FLASHBACK STÅR FÖR ALLT ANNAT ÄN YTTRANDEFRIHET !!!:rant:

BÅDE FLASHBACK OCH FAMILJELIV HAR STÄNGT AV MIG – BARA FÖR ATT JAG AVSLÖJAR CHEMTRAILS FÖR MYCKET… :rant:

Fullständigt unikt videoklipp – Chemtrailplan på vippen att krocka med passagerarplan. Riktigt vidrigt:

FN:s klimatkonferens varnade redan år 2007 för att Chemtrails orsakar svåra klimatförändringar:

Chemtrails rapporteras nu ofta som SVARTA i chemtrailade länder.

Filmbevis, riktigt skrämmande:

Klimatförändringarna nu akuta i världen pga det massiva chemtrailandet!
När ska politikerna vakna?

FBI-chef kritiserade offentligt Chemtrails som förgiftar vår planet – blev sedan mördad. Brutalt:

Chemtrails i tecknat och reklam (subliminal påverkan), ett nytt fenomen, för att dupera oss att tro att chemtrails är naturligt:


Ny fantastisk bok om Chemtrails släppt på svenska – De vita linjerna i skyn:

Ny suverän vetenskaps-dokumentär om Chemtrails, mycket sevärd!

SMHI och Transportstyrelsen vilseleder om Chemtrails:
http://newsvoice.se/2014/04/24/smhi-kan-varken-forklara-eller-bortforklara-chemtrails/
http://newsvoice.se/2014/06/21/sverige-saknar-kontroll-av-utslapp-fran-flyg-fritt-fram-att-slappa-ut-kemikalier-fran-flygplan/

Varför mörkas Chemtrails? :rant:

———————————————————————–

NYHETER 24 – INTERVJUAT MIG OM GEOCENTRISMEN:

Intervjuades strax efter att jag exklusivt för Flashback hade släppt min stora kosmologiska avhandling kring den heliga Geocentrismen, där jag även tog fram astronomiska bevis för att Jorden axelroterar faktiskt endast 1 varv/år, inte 1 varv/dygn som är den nuvarande helt felaktigt gällande teorin:

http://nyheter24.se/nyheter/internet/730067-moder-jord-och-hare-krishna-mot-miniguden-dod-o-aterfodd

———————————————————————–

ASTROLOGI-SAJTER MED INDISK, SIDERISK INRIKTNING:

Mycket lärorik och underhållande astrologi-sajt, där mestadels svenska kändisar och potentater skärskådas och avslöjas astrologiskt, mycket humor:

http://sidereal.hall-of-man.com/

Världens skickligaste astrolog, K.N. Rao, med massor av korrekta förutsägelser på sitt samvete:

http://journalofastrology.com/

Kuriosa:

Har ni funderat på hur det kommer sig att Merkurius och Venus är de enda planeterna utan någon egen måne?

Jo, eftersom de faktiskt själva är månar, solens tvenne månar, vilka kretsar kring solen, samtidigt som alla tre i ett eget system kretsar kring vår stationära, centrumplacerade Moder Jord, i likhet med de andra planeterna och deras månar.

OBS !!!

Jag har i en tidigare förutsägelse gjort gällande att regentskiftet skulle ske den 11 september 2015 (förblindad av att Drottning Elizabeth II det datumet skulle slå regent-rekordet), under prins Charles planetperiod Jupiter-Saturnus-Merkurius, men hade då inte tagit tillräcklig hänsyn till Venus, som faktiskt är inblandad i fler planetariska yoga-kombinationer än Merkurius i hans horoskop.

Därför bör kungatronen tillfalla Challe under planetperioden Jupiter-Saturnus-Venus (i verkliga livet skiljer det nästan sju månader mellan dessa planetperioder), vilken når klimax den 7 april 2016, alltså om endast sju dygn.

Sista lilla finkalibreringen – Prins Charles blir Kung den 7 april 2016!

ASTROLOGI ÄR ÖDETS (KARMA) VETENSKAP !!!

ASTROLOGI ÄR VÄRLDENS ÄLDSTA OCH ÄDLASTE VETENSKAP !!!

:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Hare Krishna!  Hjärta

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare

Själens stora befrielse-mantra i denna grälets och hyckleriets tidsålder, Kali yuga, som vi är inne i sedan den 18 februari 3102 f. Kr.

Kontakta mig – Twitter: https://twitter.com/Snilleblixten

.


.

ASTROLOGI = ÖDETS (KARMA) VETENSKAP !!!

ASTROLOGIN BASERAS PÅ ASTRONOMIN !!!

GALILEO, KEPLER, BRAHE = ASTROLOGER AV GUDS NÅDE

.

Astrologi är de facto den äldsta och ädlaste vetenskapen på jorden, alla vetenskapers Moder, som samtidigt bevisar att det är Högre makter som verkar och styr i Universum…

Astrologin baseras på astronomin, och är den ädlaste vetenskapen som överhuvudtaget existerar och bevisar samtidigt att ens karma (framtida öden baserat på forna handlingar) kan avläsas av planeternas och stjärnornas positioner i ens födelsehoroskop!!

Tiden är ett uttryck för ödets gång, man står helt sonika under tidens och karmats herravälde i den materiella existensen!

Det är därför som skickliga astrologer kan avläsa ödet, karmat, genom att ta hjälp av tiden och himlakropparnas rörelser!

Galileo, Kepler och Brahe var alla väldigt skickliga, eminenta astrologer, som kunde konsten att avläsa en människas karma, med hjälp av solens och de andra planeternas rörelser kring Moder Jord. De bevisade att astrologin fungerar och att den därmed alltså är en reell vetenskap!

Dessa astrologins giganter lyckades alla ypperligt väl med att kombinera dessa två systervetenskaper och hade många korrekta förutsägelser, baserade på himlakropparnas rörelser, på sina samveten…

Man kan på intet sätt jämföra den vetenskapliga metodik och komplexa prognostiserande som dessa astronomer använde sig av i sitt astrologiska arbete med dagens urvattnade västerländska astrologi som ofta baserar sig på endast soltecknen.

En presentation av vetenskapsmännen Brahe, Galileo och Kepler och deras stora framgångar som praktiserande astrologer, fakta som tyvärr lyser med sin frånvaro i våra läroanstalter:

http://www.mountainastrologer.com/scofield.html

____________________________________________________

INNEHÅLL:

1) Copernicus, studerade flitigt den astrologiska vetenskapen!

2) Galileo, eminent astrolog, ställde tusentals horoskop!

3) Kepler, hovastrolog, förutspådde flera krig, en gigant!

4) Tycho Brahe, förutspådde Gustav II Adolf!

5) Willian Lilly, förutspådde branden i London 1666!

6) Astrologin vetenskapligt bevisad!

7) K.N. Rao, världens mest framstående astrolog!

8) Till diskussion!

____________________________________________________

1) Nicolaus Copernicus (1473-1543)

Nicolaus Copernicus fick blodad tand för astrologin när han studerade astrologi på Universitetet i Krakow och vidare på Universitetet i Bologna där han assisterade en professor i astrologi. I Italien var faktiskt astrologikurser obligatoriska inom medicinstudierna under många sekler…

Copernicus sökte reformera den teoretiska astronomin, fullt medveten om att förbättringar inom astronomin skulle leda till förbättringar i dess praktiska uttydande motsvarighet, astrologin.

____________________________________________________

2) Galileo Galilei (1564-1642):

http://www.skyscript.co.uk/galast.html

Galileo Galilei var en mycket skicklig och hängivet praktiserade astrolog under större delen av sitt liv, och bland de otaliga horoskop han ställde återfinns bl.a. Ferdinando I de Medicis horoskop och en mängd andra kungligheter och adelsmän.

År 1613 ställde Galileo horoskop för sina döttrar Virginia och Livia, som då var 13 respektive 12 år gamla (horoskopen finns fortfarande bevarade), och det han såg i deras horoskop måste ha gjort honom bestört, för strax därefter placerade han bägge två i kloster på livstid…

Galileo publicerade en mängd astrologiska verk, varav 14 stycken fortfarande finns bevarade för eftervärlden. I en av dessa inkluderade han till och med en omfattande astrologisk skildring av Cosimo de Medicis horoskop.

All brevkorrespondens från Galileo till hans astrologiska kolleger är försvunna och kvar finns bara svarsbreven, och på samma sätt är de mest berömda horoskop han ställde försvunna, kvar finns bara ca 25 horoskop ställda av honom tillsammans med hans horoskopanalyser.

År 1632 publicerade Galileo sitt största astrologiska verk, ”Dialogues Between Two World Systems”, där han bland annat avhandlar primära direktioner. Hans exemplar av Ptolemaios astrologiska bibel ”Tetrabiblos” var fylld av intressanta astrologiska noter och kommentarer, men har sedermera olyckligtvis under mystiska omständigheter ”försvunnit”, tydligen inget som den moderna vetenskapens apostlar vill riskera hamna i sina lärosalar…

Det är inte många som känner till att den gode Galileo med hjälp av himlakropparnas rörelser astrologiskt kunde beräkna tidpunkten på dygnet han var född; nämligen någon gång mellan 15:30-16:00 den 16:e februari 1564, alltså inte den 15:e februari som är det felaktiga officiella datumet:

http://www.skyscript.co.uk/galchart.html
http://www.skyscript.co.uk/galast.html#gb

____________________________________________________

3) Johannes Kepler (1572-1630):

http://www.skyscript.co.uk/kepler2.html

Johannes Kepler räknas till en av de stora giganterna inom den astrologiska vetenskapens historia; han var känd för sin höga träffsäkerhet i många av sina förutsägelser, bland annat förutspådde han den turkiska invasionen år 1595 och gav lysande astrologiska prognoser för utgången av ett krig mellan den Venezianska republiken och Paul V!

Kepler var faktiskt hovastrolog, bland annat åt Kejsare Rudolf II av Tyskland, vilket han blev genast efter Brahes skumma död.

Kepler var dessutom astrologisk rådgivare åt den store tyske generalen Albrecht von Wallenstein, som var militär ledare under Kejsare Ferdinand II styre, och år 1624 hade Wallenstein bett att få astrologiska prognoser för hela sitt framtida liv, och Keplers förutsägelser för Wallenstein tog slut vid månadsskiftet februari/mars 1634, då Kepler inte kunde ”se” honom vid liv mer…till saken hör att general Wallenstein mördades den 25 februari 1634…

Keplers digra samling av astrologiska böcker och skrifter har förtigits och filtrerats bort från läroanstalterna. Skriften ”The Mysterious Cosmos” har t.ex. aldrig översatts till engelska och ”The Harmony of the World” översattes endast nyligen till tyska.

År 1601 utkom Kepler med det astrologiska verket ”De Fundementis Astrologiae Certioribus” på latin. Kepler författade ungefär 80 essäer och avhandlingar om astrologi och astronomi, av vilka endast ett fåtal finns tillgängliga på engelska.

I en av sina astrologiska publikationer diskuterade han kring de rådande konflikterna mellan astrologin och astronomin, där han i ett berömt citat rådde kritikerna att ”inte kasta ut barnet med badvattnet”.

Kepler var lite av en nydanare; det var faktiskt han som introducerade de mindre aspekterna inom astrologin såsom seskvikvadraten, kvintilen och bikvintilen!

Många av 1900-talets ”pionjärer” inom astrologin var djupt influerade av Keplers vittomfattande astrologiska kunskaper!

Även astronomen Carl Sagan var mycket imponerad av Keplers djupa astrologiska kunnande och den ansedde historikern John North sade t.o.m. att:

Had Kepler not been an astrologer he would very probably have failed to produce his planetary astronomy in the form we have it...”

Som kuriosa kan nämnas att det fortfarande finns över 800 välbevarade horoskop ställda av Kepler själv:

http://64.233.183.104/search?q=cache:eLQGFi-52hoJ:www.hps.cam.ac.uk/starry/keplerastrol.html+kepler+astrologer&hl=en&ct=clnk&cd=1

I det digra astrologiska verket ”Harmonics Mundi”, kapitel 7 skriver Johannes Kepler:

The soul of the newly born baby is marked for life by the pattern of the stars at the moment it comes into the world, unconsciously remembers it, and remains sensitive to the return of configurations of a similar kind.

Det finns astrologisk mjukvara med namnet Kepler på marknaden och man sticker definitivt inte ut hakan om man påstår att Kepler är en av tidernas största giganter inom den astrologiska vetenskapen!

____________________________________________________

4) Tycho Brahe (1546-1601):

http://www.skyscript.co.uk/brahe.html

Tycho Brahe, som föddes i Skåne då tillhörande Danmark (framröstad som årtusendets skåning), fick upp ögonen för astronomin/astrologin redan som 13-åring under den Totala Solförmörkelsen 21 augusti 1560. Han blev så starkt fascinerad av att Solförmörkelsen var förutspådd, och såg det som ett mirakel att planeternas rörelser kunde förutses så exakt.

Han skaffade sig omedelbart en efemerid och alla Ptolemaios astronomiska och astrologiska verk och beslutade sig för att lära sig konsten att förutspå.

Och som han lärde sig!

Tycho Brahes skarpa observationer ledde till att han, hör och häpna, observerade en nova (myntades av honom) på himlavalvet den 11 november 1572, mätte in den och publicerade resultaten. Detta var hans stora genombrott som astronom; hans anseende som Europas ledande astronom etablerades över en natt!

Detta ledde så småningom år 1576 till att den danske Kungen Fredrik II förlänade åt Brahe ön Ven, där Brahe lät bygga observatoriet Uranienborg, som blev det mest avancerade forskningsinstitutet i hela Europa!

Tycho Brahe omfamnade astrologiskt prognostiserande genom grundsatsen att himlakropparna otvivelaktigt influerar händelser på jorden.

Två av Brahes tidiga astrologiska skrifter, den ena betitlad ”Against Astrologers for Astrology”, och den andra angående en ny metod att dela in horoskopet i astrologiska hus, publicerades aldrig och är nu förlorade.

Brahe ställde också lyckade astrologiska förutsägelser kring vädret, som han gjorde sig ett stort namn kring, och framställde också astrologiska slutsatser baserade på supernovan 1572 och en komet 1577.

År 1577 när kometen uppenbarade sig och när en mäktig konjunktion mellan Jupiter och Saturnus visade sig i Fiskarnas tecken, publicerade Brahe detaljerade astrologiska förutsägelser kring de stora förändringar som skulle komma ske på världsarenan under de närmaste decennierna, på basis av bl.a. dessa himlafenomen.

Brahe förutspådde t.ex att en prins, en kommande stor fältherre skulle födas 1594 i Norden (Gustav II Adolf) och även de stora omvälvningar som skulle ske pga hans erövringskrig, bl.a. i Tyskland, och att det hela skulle nå sin kulmen 1632, vid slaget i Lutzen.

Brahe furnerade dessutom många kungligheter med förutsägelser baserade på deras födelsehoroskop.
Brahe var anställd som personlig hovastrolog både åt Kejsare Rudolf II av Tyskland och sin mecenat Kung Fredrik II av Danmark, och ställde åt Kung Fredriks tre söner (bland annat tronföljaren Christian IV) årliga progressions-horoskop, som slog mycket väl in, bl.a. förutspådde Brahe att Christian IV skulle ta över tronen i april 1588, eftersom Kung Fredrik II då skulle dö…

De kungliga horoskopen presenterades i vackra inbundna volymer med upp till 300 sidor av horoskopiska analyser inkluderat förutsägelser baserade huvudsakligen på primärdirektioner.

Vid en introduktionsföreläsning, en oration, den 27 september 1574 på Universitetet i Köpenhamn lovprisade Brahe astrologin på grunder av korrespondensen mellan himlakroppar, metaller och kroppsliga organ (medicinsk astrologi). Han sa bl.a. ”Those who deny the influence of the planets violate its clear proofs, which it does not become people of sound judgement to contradict”.

Brahe blev också känd för att ha myntat mottona; Despiciendo suspicio – ”By looking down I see upward” – och Suspiciendo despicio – ”By looking up I see downward.”

Tycho Brahe är dessutom känd för att vara fadern till de cirkulära horoskop-diagrammen, men som blev populära först under 1900-talet. Under hans tid som praktiserande astrolog använde man sig av kvadratiska horoskop-diagram.

Tycho Brahes liv fick ett tragiskt slut; han dog hastigt och oväntat av svåra förgiftningssymptom i sitt hem utanför Prag i oktober 1601, inte långt innan han skulle till att publicera sina nya observationer kring planeternas rörelser. Ryktet spred sig som en löpeld över Europa att Brahe skulle ha blivit giftmördad:

http://www.amazon.com/Heavenly-Intrigue-Johannes-Scientific-Discoveries/dp/0385508441

http://www.powells.com/biblio?show=TRADE%20PAPER:USED:1400031761:10.50&page=excerpt

Prover tagna på Lunds Universitet bekräftar de ihärdiga ryktena om förgiftning:

http://www.fixedearth.com/brahe_poisoned.htm

Brevväxlingen dem emellan (innan Kepler år 1600 flyttade in hos Brahe utanför Prag var han ganska okänd som astronom) dokumenterar att Kepler trugade på att få ta del av hans senaste observationer kring planeternas rörelser, men Brahe vägrade dela med sig så mycket som ens några detaljer av sina upptäckter, han började tappa sitt förtroende för Kepler, vilket gjorde Kepler (framställs i biografier som en sociopat) ursinnig av ilska!

I samband med Brahes död försvann Kepler från det gemensamma huset utanför Prag där han hade assisterat sin mentor och rival Tycho Brahe under de senaste 18 månaderna.

I Keplers bagage fanns Brahes alla personliga loggböcker och all hans astronomiska forskning, inkusive de nya opublicerade observationerna, trots att dokumentation framkommit att Brahe testamenterade alla sina tillgångar till sina arvingar…

Två dygn efter Brahes död ersatte Kepler Brahe som hovastrolog åt Kejsare Rudolf II, och Keplers tre lagar som publicerades några år senare baserade sig helt och hållet på Brahes 40-åriga slit…

____________________________________________________

5) William Lilly (1602-1681):

Här följer ett underbart exempel på en annan skicklig stjärntydare, den högt aktade 1600-tals astrologen William Lilly, som bevisligen, med hjälp av himlakropparnas rörelser, kunde förutspå branden i London 1666:

http://www.tara-astrology.com/index.php?id=128

____________________________________________________

6) Astrologin vetenskapligt bevisad!

Statistikern Michel Gauquelin lyckades under andra hälften av 1900-talet med vetenskaplig metodik bevisa några av astrologins teser, bland annat ”Mars-effekten” med hjälp av observationer och statistik:

http://www.encosm.net/mars_effect.htm

http://www.planetos.info/mmf.html
____________________________________________________

7) K.N. Rao, världens mest framstående astrolog!

Astrologen K.N. Rao, av många ansedd som världens skickligaste astrolog, med mängder av korrekta förutsägelser på sitt samvete, både privata och internationella, har en egen hemsida, där han i förväg skriver ut sina förutsägelser, som en efter en visar sig besannas!

http://journalofastrology.com

Mycket nöje!

____________________________________________________

8) TILL DISKUSSION:

Visste ni att astrologin baserar sig på astronomin?

Visste ni att ens öde kan uttydas via astrologisk prognostisering?

Visste ni att herrar Galileo, Kepler och Brahe var eminenta, högt aktade astrologer?

Galileo Galilei (1564-1642)

Johannes Kepler (1572-1630)

Tycho Brahe (1546-1601)

tycho-brahe-top.png.jpg

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: