Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals andra frågor…

Archive for augusti 2021


[Edit: Jag borde ha studerat även prinsessan Estelles horoskop, då hon i allra högsta grad berörs av ett tronskifte, och därmed står det klart för mig att Kronprinsessan Victoria blir Drottning den första veckan i maj 2023, alltså om drygt 1,5 år!]

ASTROLOGISK FÖRUTSÄGELSE – KRONPRINSESSAN VICTORIA BLIR DROTTNING DEN 17 AUGUSTI 2021

Studerar man Kronprinsessan Victorias födelsehoroskop i förhållande till Transiter och Progressioner, så står det väldigt klart att det kommer ske en stor och epokgörande förändring i Victorias liv väldigt snart, och jag kan inte tolka det som något annat än att hon får ikläda sig Drottningrollen!

Till saken hör att när jag som nybörjare för ca 9-10 år sedan, på Flashback försökte förutsäga Victorias nedkomst av sitt första barn, Estelle, (misslyckades) så hade jag i samband med det plitat ner i mina astrologiska anteckningar att hon torde bli Drottning under sin Saturnus-Jupiter-Merkurius-Merkurius period, vilken hon (äntligen) är inne nu i augusti 2021.

Att planeten solen, tillsammans med alla andra planeter i vårt planetsystem, kretsar kring ekliptikan/zodiaken runt jorden, vilket vi kan beskåda både med våra korpgluggar och i våra efemerider, utgör ett ypperligt bevis för att Moder Jord de facto är kosmos centrum (geocentrism), universums stationära mass- och rotationscentrum.

Att jorden de facto befinner sig i himlavalvets centrum, bekräftades ju även av Planck-teleskopets sensationella rön år 2012-2013.

”Alla dessa bevis, att universum ser likadant ut oavsett i vilken riktning vi tittar, tyder på att det är något speciellt med vår position i universum. Framför allt tycks det som, om vi observerar att alla andra galaxer rör sig bort från oss, att vi måste vara i universums centrum.”

– Stephen Hawking

Geocentrismen bekräftas dessutom av all världens heliga skrifter och urkunder. Geocentrismen har alltså även vår Allsmäktige Skapare på sin sida, inte illa…  🙂

Att åberopa ateisternas sagofigur farbror slumpen när det kommer till skapelsen av universum, dess naturlagar, livsformer etc är bara ovetenskapligt, kvalificerat trams. Slumpen saknar all teoretisk substans och praktisk tillämpbarhet. Slumpen är ingen vetenskaplig förklaring till någonting, bara nåt som ateisten tar till när hen saknar svar på djupare frågor.

Att i stort sett alla stjärntydare i världen baserar sig på den geocentriska världsbilden i sina astrologiska uträkningar och förutsägelser, bekräftar ju geocentrismens validitet, att det faktiskt är solen som kretsar kring jorden.

I andra halvan av detta långa blogg-inlägg ges massor av astronomiska bevis som bestyrker att så är fallet, att solplaneten kretsar kring jorden och är universums brinnande, värmespridande himlakropp.

Solen började definieras som stjärna först efter det att den falska kopernikanska principen och det heliocentriska paradigmet började slå igenom på 1500-talet. Innan denna vanföreställning etablerades, insåg man den enorma skillnaden mellan solen och stjärnorna.


.
Visste ni att Merkurius och Venus faktiskt är solens två månar?

Merkurius och Venus är nämligen de enda planeterna utan någon egen måne, just för att de är solens månar.

Att det tar exakt samma tid, 1 år, för Solen, Merkurius och Venus att kretsa ett varv runt jorden i sina omloppsbanor, beror ju självfallet på att dessa tre ingår i ett eget rotationssystem.

Att de är solens ständiga följeslagare, bevisas av att de alltid befinner sig på samma sida om himmelsekvatorn som solen när solen vänder vid de båda vändkretsarna, och då oftast dessutom i närheten av solens deklinationsmax 23,44°. Merkurius och Venus befinner sig dessutom longitudmässigt alltid i samma eller angränsande zodiaktecken som solen (Venus ibland två tecken ifrån), detta just för att de åtföljer solen i dess kretsande kring jorden.

Visste ni att NASA bluffar kring månens storlek?

Månens diameter är endast 110 km i diameter, eftersom månskuggan på jorden under Totala solförmörkelser är just 110 km. Eftersom månens vinkeldiameter (visuella diameter) under Totala solförmörkelser överstiger solens, så uppstår månskugga på jorden, vilket däremot inte sker under partiella och ringformiga solförmörkelser, då solens vinkeldiameter överstiger månens.

NASA påstår lögnaktigt att månen är tusentals km i diameter (!), trots att objekt som kastar skugga, givetvis ALDRIG kan vara större än sin egen skugga! Bluffen avslöjas skoningslöst här:

https://snilleblixten.net/category/manens-diameter-endast-110-km/

I oktober 2012 publicerade jag Flashbacks genom tiderna längsta trådstart, med 108 vetenskapliga argument för den heliga Geocentrismen, en avhandling motsvarande ca 250 ordinära boksidor, där jag ger klara bevis för att solen spiralkretsar kring jorden och den helt revolutionerande teorin att jorden axelroterar 1 varv/år, inte 1 varv/dygn, som är den rådande, felaktiga heliocentriska teorin.

https://www.flashback.org/p39915145#p39915145

Webbtidningen Nyheter24 gjorde en intervju med mig kring min 460 000 tecken långa Flashback-tråd ett kort tag efter publiceringen:

https://nyheter24.se/nyheter/internet/730067-moder-jord-och-hare-krishna-mot-miniguden-dod-o-aterfodd

Tyvärr kapades min megalånga tråd av ett par geocentrism fientliga Flashback-mods efter ca två månader pga att den blev omåttligt populär, och sammanslogs med en tidigare tråd som inte hade ett smack att göra med mina unika revolutionerande teorier, men min trådrubrik fick stå kvar.

.

ASTROLOGISKA DATA – KRONPRINSESSAN VICTORIA

Född torsdag den 14 juli 1977, klockan 21:45 i Stockholm.
.

Augusti 2021:

*Victorias Ascendent i sekundärprogression i konjunktion till födelse-Jupiter.

*Victorias Måne i sekundärprogression i trigonaspekt till födelse-Jupiter.

*Victorias Sol och Måne i sekundärprogression kontra-parallella till varandra deklinationsmässigt.

*Victorias Jupiter transiterar 1:a huset, det kraftfulla Ascendenthuset, som utgör starten för husindelningen, de 12 husen.

*Victorias Ascendent, Jupiter och Mars i sekundärprogression parallella till varandra deklinationsmässigt, samtidigt som de är kontra-parallella till födelse-Medium Coeli.

.

Hur jag har kalibrerat mig fram till just datumet 17 augusti 2021?

Jo, jag har tagit till min hjälp den suveräna, träffsäkra indiska klassiska prognosmetoden Vimshottari Dasha, med Lahiri ayanamsa, som tar hänsyn till dagjämningspunkternas precession, orsakat av zodiakens egenrörelse, på cirka 50 bågsekunder/år. **

Enligt denna prognosmetod, så kommer Victoria bli Drottning, när hennes planetperiod Saturnus-Jupiter-Merkurius-Merkurius infaller, vilket den gör den 17 augusti 2021, alltså om elva dagar. Skulle hon vara född ca en halv minut senare än den officiellt angivna, så blir hon Drottning den 15 eller 16 augusti, och ifall född en halv minut tidigare så blir hon Drottning den 18 eller 19 augusti.

.

17 augusti 2021 – Saturnus-Jupiter-Merkurius-Merkurius

*Victorias Saturnus (Ascendent-härskare till och med) är tillsammans med Merkurius i Jupiters exalterade tecken Kräftan i grundhoroskopet.
*Victorias Saturnus är i Jupiters debiliterade tecken Stenbocken i subhoroskopet Navamsa.
*Victorias Saturnus är i Merkurius tecken Tvillingarna i subhoroskopet Saptamsa.
*Victorias Saturnus är exalterad i Vågen i subhoroskopet Dasamsa.

* Victorias Jupiter är i Merkurius tecken Jungfrun i subhoroskopet Navamsa.
* Victorias Jupiter aspekterar Saturnus i subhoroskopet Navamsa.
*Victorias Jupiter är tillsammans med Saturnus i dess exalterade Vågen i subhoroskopet Dasamsa.

* Victorias Merkurius är tillsammans med Saturnus i Jupiters exalterade tecken Kräftan i grundhoroskopet.
*Victorias Merkurius är i Saturnus debiliterade tecken Väduren i subhoroskopet Saptamsa.
*Victorias Merkurius är i Jupiters exalterade tecken Kräftan i subhoroskopet Dasamsa.

.

Samma planettema som när Victoria förälskade sig i sina bägge Daniel

Samma underbara planetariska teman, vad gäller Victorias specifika planetplaceringar i sitt horoskop, var aktiva när hon träffade och inledde sina förälskelser med sina bägge Daniel, Collert i januari 1993 och Westling i maj 2002, då både Jupiter och Merkurius hade framträdande roller, precis som nu!

När hon träffade Daniel Collert, så påbörjades hennes planetperiod Jupiter-Merkurius-Merkurius, häpnadsväckande lika Saturnus-Jupiter-Merkurius-Merkurius, med skillnaden att nu är även hennes starka Ascendenthärskare Saturnus med i spelet, som dessutom har många yogas (planetkombinationer) ihop med Jupiter och Merkurius. Snacka om trio!
.

Vad som kommer att orsaka tronskiftet?

Kungen abdikerar?
Kungen går bort?

Ingen aning, det enda jag kan se, via Victorias stjärnkarta, är ATT hon väldigt snart blir Drottning, inte hur det kommer gå till.


Astrologi verkar för övrigt inte stå särdeles högt i kurs hos Kungen, vilket han tydligt gav uttryck för i sitt jultal 2010:

https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2010/2010/kungensjultal2010.5.40e05eec12926f26304800019130.html

”Svaret på den frågan är bättre kunskap. En kunskap som grundar sig på vetenskapliga fakta. Det är angeläget i en tid då allt fler människor inbillar sig att astrologi är en vetenskap.”

.

** Zodiakens egenrörelse orsakar en ständigt pågående avvikelse relativt himmelspolerna/dagjämningspunkterna, vilket innebär att det tar 25 920 år, ett zodiakiskt år, för zodiaken att röra sig hela varvet runt himlavalvet.

Den rörelsen är anledningen till varför det sideriska solåret (solens omloppstid runt jorden relativt stjärnornas positioner) är 20 minuter längre än det tropiska solåret (solens omloppstid runt jorden relativt dagjämningspunkterna), 365,2564 dygn mot 365,2422 dygn.

.

Den indiska/vediska (sideriska) astrologin är den astronomiskt korrekta, inte den västerländska tropiska astrologin, där planeternas positioner ligger cirka 24 grader före den sideriska verkligheten, varför det endast är med den indiska astrologin som vi kan förutsäga händelser i framtiden:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_astrology

.

ASTROLOGI – ÖDETS/KARMAS VETENSKAP

Astrologi är de facto den äldsta och ädlaste vetenskapen som överhuvudtaget existerar, alla vetenskapers moder, och astrologens yrke hör faktiskt till världens äldsta. Astronomi är framsprungen ur astrologi och det var först på 1700-talet som man började göra ordentlig skillnad mellan dem, innan dess så var astrologi och astronomi i stort sett samma sak.

Astrologi är ödets vetenskap, då den blottlägger vårt karma, karmat som vi själar är predestinerade att skörda i detta liv, baserat på karmat vi sådde i vårt föregående liv. Astrologi är även tidens vetenskap, då den baserar sig på och använder sig av tiden, den 4:e dimensionen, i astrologens prognostiserande. Tiden är ett uttryck för ödets gång, man står helt sonika under tidens och karmats herravälde i den materiella existensen.

Vårt framtida karma i detta liv, de händelser som vi är predestinerade att uppleva och genomgå i detta liv (fria viljan verkar parallellt, vi skapar ny karma med vår Gudagivna fria vilja), kan man med astrologins hjälp lära sig att avkoda. Det finns olika slag av karma, men prarabdha karma är det karma som inte går att ändra på, det karma som är förutbestämt för oss i detta liv:

https://en.wikipedia.org/wiki/Prarabdha_karma

Stjärnornas positioner och passeringar över stjärnhimlen påverkar inte skeendena på jorden, de är bara indikatorer på vad som komma skall, ett kosmiskt symbolspråk som vi borde lära oss att avkoda.

Det är en missuppfattning att stjärnorna skulle orsaka det som sker oss. Däremot så indikerar de vilka influenser och tendenser som vi står under vid en viss given tidpunkt. Stjärnorna agerar alltså som förmedlare, de ger oss förebud, varslar kring vad som komma skall!

Man kan jämföra det med en febertermometer, som endast indikerar att vi har feber, den mäter febern, men orsakar den inte. Eller en klocka vars visare visar tiden, men orsakar den inte.

.

ASTROLOGI – EN KONST BASERAD PÅ VETENSKAP

Astrologi är en konst baserad på vetenskap, precis som läkekonsten är, och därför kan man betrakta både astrologin och läkekonsten som vetenskaper.

Ingen avfärdar läkekonsten bara för att läkare ibland ställer felaktiga medicinska diagnoser, ej heller avfärdar någon meteorologin, bara för att meteorologer av och till ställer felaktiga väderprognoser.

Hur kommer det sig då att vissa så lättvindigt avfärdar astrologin, bara för att det finns astrologer som ställer felaktiga astrologiska prognoser?

Astrologi är dessutom en helig vetenskap och att den står på en vetenskaplig grund har faktiskt, ironiskt nog, ofrivilligt råkat bevisas av den moderna forskningen:

http://www.astrologycom.com/astrol1.html
https://www.naturalnews.com/030698_astrology_scientific_basis.html

Att vår Skapare besitter ett utomordentligt konstnärligt sinnelag, skönhetssinne, förstår man när man ser de häpnadsväckande geometriska förhållandena mellan planeterna och deras rörelsemönster. Snacka om intelligent design:

http://www.halexandria.org/dward116.htm

Astrologin är vår enda förbindelse med kosmos, astrologin förbinder mönstren i himlen med händelserna på jorden.

Astrologin är astronomins själ, astrologin börjar där astronomin slutar. Astronomi utan astrologi är lika livlöst som en kropp utan en själ. Det är som att försöka uppskatta en målning genom att analysera den kemiska sammansättningen av färgerna som den är målad med.

Astrologi är stjärnornas språk, astrologi är de facto det universella språket!

.

ASTROLOGI – VETENSKAPLIG FORSKNING STÖDJER ASTROLOGIN

Astrologin har faktiskt testats med vetenskaplig metodik och man har funnit klara statistiska samband som inte kan bortförklaras!

Den franske statistikern Michel Gauquelin gjorde omfattande studier av astrologin och fann klara statistiska samband som stödjer klassiska astrologiska teser (senare studier av ett flertal oberoende forskare replikerar resultat), bl.a. korrelationen mellan planeten Mars och dess starka födelseposition hos framgångsrika idrottare och militärer, den s.k. ”Mars-effekten”:

https://planetos.org/marsfxre.html

https://planetos.org/mmf.html

https://planetos.org/dissent.html

https://www.discord.org/~lippard/kammann.html

Gauquelins positiva forskningsresultat ställde till med sådan kalabalik och förstämning hos naturvetenskapens banerförare, att det ledde till att amerikanska och franska organisationer förfalskade hans resultat för att kunna avfärda dem. Till saken hör, att ett flertal studier gjorda av andra oberoende forskare bekräftar Gauquelins astrologiska upptäckter:

.

ASTROLOGERNA GALILEO, KEPLER, BRAHE – STJÄRNTYDARE AV RANG
.

Galileo, Kepler och Tycho Brahe var alla väldigt skickliga, eminenta astrologer, som kunde konsten att avläsa en människas karma, dvs öde, med hjälp av himlakropparnas rörelser kring Moder Jord, planetsystemets och universums centrum. De bevisade att astrologin fungerar och att den därmed alltså är en reell vetenskap!

Dessa astrologins giganter lyckades alla ypperligt väl med att kombinera dessa två systervetenskaper (astrologin baserar sig på astronomin) och hade många exakta förutsägelser, baserade på himlakropparnas rörelser, på sina samveten.

Man kan på intet sätt jämföra den vetenskapliga metodik och komplexa prognostiserande som dessa astronomer använde sig av i sitt astrologiska arbete med dagens urvattnade astrologi som ofta bara baserar sig på soltecknen.

TYCHO BRAHE

http://www.skyscript.co.uk/brahe.html

Tycho Brahe, astronom och astrolog, som föddes i Skåne då tillhörande Danmark (framröstats som årtusendets skåning), förutspådde t.ex att en prins, en kommande stor fältherre skulle födas 1594 i Norden (Gustav II Adolf) och även de stora omvälvningar som skulle ske pga hans erövringskrig, bl.a. i Tyskland, och att det hela skulle nå sin kulmen 1632, vid slaget i Lutzen.

JOHANNES KEPLER

http://www.skyscript.co.uk/kepler2.html

Johannes Kepler, astronom och astrolog, räknas till en av de stora giganterna inom den astrologiska vetenskapens historia; han var känd för sin höga träffsäkerhet i många av sina förutsägelser, bland annat förutspådde han den turkiska invasionen år 1595 och gav lysande astrologiska prognoser för utgången av ett krig mellan den Venezianska republiken och påven Paulus V.

Kepler var faktiskt hovastrolog, bland annat åt Kejsare Rudolf II av Tyskland, vilket han blev genast efter Brahes mycket skumma död, han misstänks ha giftmördats av Kepler, som var Brahes astrologiska adept.

Kepler var dessutom astrologisk rådgivare åt den store tyske generalen Albrecht von Wallenstein, som var militär ledare under Kejsare Ferdinand II styre, och år 1624 hade Wallenstein bett att få astrologiska prognoser för hela sitt framtida liv, och Keplers förutsägelser för Wallenstein tog slut vid månadsskiftet februari/mars 1634, då Kepler inte kunde ”se” honom vid liv mer. Till saken hör att general Wallenstein mördades den 25 februari 1634.

Keplers digra samling av astrologiska böcker och skrifter har förtigits och filtrerats bort från läroanstalterna. Skriften ”The Mysterious Cosmos” har t.ex. aldrig översatts till engelska och ”The Harmony of the World” översattes endast nyligen till tyska.

År 1601 utkom Kepler med det astrologiska verket ”De Fundementis Astrologiae Certioribus” på latin. Kepler författade ungefär 80 essäer och avhandlingar om astrologi och astronomi, av vilka endast ett fåtal finns tillgängliga på engelska.

I en av sina astrologiska publikationer diskuterade han kring de rådande konflikterna mellan astrologin och astronomin, där han i ett berömt citat rådde kritikerna att ”inte kasta ut barnet med badvattnet”.

Kepler var lite av en nydanare; det var faktiskt han som introducerade de mindre aspekterna inom astrologin såsom seskvikvadraten, kvintilen och bikvintilen!

Många av 1900-talets ”pionjärer” inom astrologin var djupt influerade av Keplers vittomfattande astrologiska kunskaper!

Även astronomen Carl Sagan var mycket imponerad av Keplers djupa astrologiska kunnande och den ansedde historikern John North sade t.o.m. att:

”Had Kepler not been an astrologer he would very probably have failed to produce his planetary astronomy in the form we have it.”

Som kuriosa kan nämnas att det fortfarande finns över 800 välbevarade horoskop ställda av Kepler själv.

I det digra astrologiska verket ”Harmonics Mundi”, kapitel 7 skriver Johannes Kepler:

”The soul of the newly born baby is marked for life by the pattern of the stars at the moment it comes into the world, unconsciously remembers it, and remains sensitive to the return of configurations of a similar kind.”

Det finns faktiskt astrologisk mjukvara med namnet Kepler på marknaden och man sticker definitivt inte ut hakan om man påstår att Kepler är en av tidernas största giganter inom den astrologiska vetenskapen!

GALILEO GALILEI

http://www.skyscript.co.uk/galast.html

Galileo Galilei var en mycket skicklig praktiserade astrolog (och astronom) under större delen av sitt liv, och bland de otaliga horoskop han ställde återfinns bl.a. Ferdinando I de Medicis horoskop och en mängd andra kungligheter och adelsmän.

År 1613 ställde Galileo horoskop för sina döttrar Virginia och Livia, som då var 13 respektive 12 år gamla (horoskopen finns fortfarande bevarade), och det han såg i deras horoskop måste ha gjort honom bestört, för strax därefter placerade han bägge två i kloster på livstid…

Galileo publicerade en mängd astrologiska verk, varav 14 stycken fortfarande finns bevarade för eftervärlden. I en av dessa inkluderade han till och med en omfattande astrologisk skildring av Cosimo de Medicis horoskop.

All brevkorrespondens från Galileo till hans astrologiska kolleger är försvunna och kvar finns bara svarsbreven, och på samma sätt är de mest berömda horoskop han ställde försvunna, kvar finns bara ca 25 horoskop ställda av honom tillsammans med hans horoskopanalyser.

År 1632 publicerade Galileo sitt största astrologiska verk, ”Dialogues Between Two World Systems”, där han bland annat avhandlar primära direktioner. Hans exemplar av Ptolemaios astrologiska bibel ”Tetrabiblos” var fylld av intressanta astrologiska noter och kommentarer, men har sedermera olyckligtvis under mystiska omständigheter ”försvunnit”, tydligen inget som den moderna vetenskapens apostlar vill riskera hamna i sina lärosalar…

Det är inte många som känner till att den gode Galileo med hjälp av himlakropparnas rörelser astrologiskt kunde beräkna tidpunkten på dygnet han var född; nämligen någon gång mellan 15:30-16:00 den 16:e februari 1564, alltså inte den 15:e februari som är det felaktiga officiella datumet.

NICOLAUS COPERNICUS

Nicolaus Copernicus, astronom och astrolog, fick blodad tand för astrologin när han studerade astrologi på Universitetet i Krakow och vidare på Universitetet i Bologna där han assisterade en professor i astrologi. I Italien var faktiskt astrologikurser obligatoriska inom medicinstudierna under många sekle

Copernicus sökte reformera den teoretiska astronomin, fullt medveten om att förbättringar inom astronomin skulle leda till förbättringar i dess praktiska uttydande motsvarighet, astrologin.

ISAAC NEWTON

http://www.astrozero.co.uk/articles/Newton.pdf

Astrologi är en mycket avancerad och sofistikerad vetenskap, som t.o.m. en av historiens främsta vetenskapsmän, Isaac Newton, studerade och såg upp till. Newton slukade ivrigt det mesta inom ockultismens värld, däribland alkemi och astrologi.

Isaac Newton var precis som Albert Einstein en väldigt Gudfruktig själ, och tack vare sin religiösa övertygelse insåg han att skapelsen kräver en Intelligent Skapare, och att denne vår Skapare även måste vara en mäktig matematiker, vilket ju astrologin vittnar om!

Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allting och vet allt som gjorts eller kan göras.”

Detta det mest storslagna system av sol, planeter och kometer, kan bara ha utgått från en intelligent och mäktig varelses styrning och vägledning.” [Principia Mathematica]

– Isaac Newton

.

KOMMENTERA MIN FÖRUTSÄGELSE – KRONPRINSESSAN VICTORIA

Kommentera gärna förutsägelsen eller ställ frågor kring astrologi, indisk astrologi i synnerhet. Jag släpper igenom kommentarerna vartefter jag läst dem först. Läs gärna även alla de vetenskapliga, astronomiska bevis som finns för att det faktiskt är solen som kretsar kring jorden (nedanför Victoria-bilden), inte tvärsom, som vi har blivit indoktrinerade till att tro.

Flashback, där har jag också publicerat denna förutsägelse, så ni kan gå in och kommentera där:


https://www.flashback.org/t3346341

Edit:

Jag har idag, den 17 augusti, blivit avstängd från Flashback av de yttrandefrihetsbekämpande modsen, återigen för ett halvår framöver. Denna gång uppenbarligen av astrologi-fientliga mods…

Moderatorernas häxjakt mot mig har pågått ända sedan 2012, då jag publicerade den revolutionerande tråden om den heliga Geocentrismen, och sedan dess har jag nu drabbats av 12 stycken halvårsavstängningar, tvingats vara borta från Flashback i sex av de senaste nio åren…

Ni kan läsa mer om Flashbacks ständigt pågående häxjakt mot mig:

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Hare Krishna!  

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt, aka Död o återfödd

.

Skandalhistoria: Fejkade bikinibilder på prinsessa - Reporter Mikael  Bergling

.

HÄR FÖLJER MASSOR AV ASTRONOMISKA BEVIS FÖR ATT DET ÄR SOLEN SOM KRETSAR KRING JORDEN

.

SOLEN SPIRALKRETSAR KRING JORDENTVÅ SEPARATA RÖRELSER, DEN ENA DESS EGENRÖRELSE

Solen rör sig i spiral, en daglig västlig rörelse tillsammans med stjärnhimlen och en årlig östlig oberoende egenrörelse längs ekliptikan/zodiaken. Det tar solen exakt 24 h att rotera ett västligt varv runt jorden, medan solen under samma tid rör sig knappt 1 grad österut relativt stjärnorna.

Solens rörelse på himlavalvet kan jämföras med en myra på krukmakarens drejskiva. Drejskivan går åt ena hållet vars rörelse myran på skivan automatiskt följer, sedan så knatar myran självständigt i maklig takt åt det andra hållet på skivan. Myran har alltså två separata rörelser, den ena med drejskivan åt ett håll, den andra med sin egenrörelse åt det andra hållet, vilket ger en nettorörelse i drejskivans riktning. I solens fall dock så går egenrörelsen längs den 23,44° nord-sydligt lutande ekliptikan (det är alltså inte jordaxeln som lutar) i dess årliga omloppsbana kring jorden, vilket därmed ger spiralkretsandet. Den västliga horisontella rörelsen i himmelssfärens dagliga rotation, och den östliga  uppåt- och nedåtlutande rörelsen mellan vändkretsarna i dess årliga omloppsbana.

Det är solens årliga vandring kring ekliptikan, längs zodiakens stjärnbilder mellan vändkretsarna, som orsakar årstidernas växlingar, medan solens dagliga rotation runt jorden (tillsammans med resten av stjärnhimlen) ger oss dag och natt.

Att det är solen som vandrar längs zodiaken inte jorden, bevisas av solstånden, sommarsolstånd och vintersolstånd. Hade det varit jorden som vandrar mellan vändkretsarna, så hade det ju hetat sommarjordstånd och vinterjordstånd. Det är alltså solen som genomgår stånd, inte Moder Jord. Dessutom så anges ju solens dagliga position i zodiaken i efemerider, till skillnad mot jordens, som ju alltid är stationär i planetsystemets och kosmos centrum.

Den ena rörelsen är den dygnsbaserade (som ger dygnstiderna, dag och natt) horisontella medursrörelsen i västlig riktning, tillsammans med alla andra himlakroppar, i stjärnhimlens dagliga rotation runt jorden, 1 varv/dygn.

Den andra rörelsen är den årsbaserade (som ger årstiderna, sommar och vinter) motsatta motursrörelsen (motsatt den roterande stjärnhimlen) längs ekliptikan i östlig riktning, som är solens oberoende egenrörelse (1/365 av stjärnhimlens rotationhastighet, dvs 29,78 km/s, 107 218 km/h) i dess årliga kretslopp runt jorden, i den 23,44° nord-sydligt lutande celesta omloppsbanan, till och från norra och södra vändkretsen, 1 varv/år:

Hos oss på norra halvklotet är det sommar när solen är uppe vid norra vändkretsen och vinter när solen är nere vid södra vändkretsen. Solens motsatta egenrörelse motsatt den roterande stjärnhimlen/eterrymden (det kosmiska svänghjulet), kan jämföras med en myra som på en drejskiva rör sig motsatt skivans rotationsriktning.

Att det sideriska dygnet (stjärndygnet) är fyra minuter kortare (23h 56m 4s) än soldygnet, beror på solens samtidiga egenrörelse, östliga omloppsbanan kring jorden, längs ekliptikan (storcirkeln på himlavalvet, solens bana runt jorden) motsatt stjärnhimlens västliga rotationsriktning. Detta innebär att för varje varv som stjärnhimlen roterar runt jorden, så sackar solen efter 0,00273 varv, vilket innebär att det går 366,25 stjärnvarv på ett årligt solvarv kring jorden, vilket är anledningen till att året har 365,25 (sideriska) dygn.

på grund av dess årliga östliga omloppsbana kring jorden, varför det alltså går 366,25 stjärnvarv på ett årligt solvarv kring jorden.

Alltså, för varje årligt varv som solen kretsat moturs längs ekliptikan runt jorden, så har stjärnhimlen roterat 366,25 varv medurs runt jorden, varför längden på året är 365,25 soldygn och kallas för ett sideriskt år. Antalet soldygn är en mindre än antalet stjärnrotationer, på grund av att solens motsatta egenrörelse runt jorden resulterar i en extra rotation av stjärnhimlen runt jorden.

Med tanke på att solens egenrörelse faktiskt går moturs, så är begreppen medsols och motsols lustigt nog helt bakvända. Intressant i sammanhanget är att de flesta bantävlingar inom idrottens värld följer solens egen banrörelse, dvs moturs. Som exempel kan anges löparbanor i friidrott, speedwaybanor, skridskobanor och velodromer för bancykel. I andligt hänseende så är det dock gynnsammare att röra sig medurs.

Intressant i sammanhanget är att ordet solvarv i det svenska språket har två betydelser, samma som beskrivits ovan. Ena betydelsen baseras på solens årliga varv runt jorden, dvs ett år, andra betydelsen baseras på solens dagliga varv runt jorden, dvs ett dygn. Ordet solcykel däremot syftar på en tidrymd av 28 år, 28 solvarv, efter vilken veckodagsserien upprepar sig, så att ett visst datum infaller på samma följd av veckodagar.

.

STJÄRNHIMLEN ROTERAR 366,25 VARV KRING JORDEN PÅ 365,25 SOLVARV

Som ni kanske känner till så tar det solen 365,25 dygn (365,25 västliga solvarv) att kretsa ett helt varv längs ekliptikan, längs zodiakens stjärnbilder, i dess årliga östliga omloppsbana kring jorden.

Men hur kan 366,25 västliga stjärnvarv under ett år (dagens vetenskapsmän tänker helt bakvänt och tror felaktigt att det är jorden som roterar 366,25 östliga varv) motsvara 365,25 dygn, dvs 365,25 solvarv?

Hur kommer det sig att ett soldygn (24 h) är 4 minuter längre än ett stjärndygn (23h 56m 4s)?

Varför tar det solen 4 minuter längre tid att varva jorden än det gör för stjärnorna, vilket resulterar i att stjärnorna varje dygn roterar 361 grader relativt jorden, mot solens 360 grader, så att det på ett helt år blir ett extra stjärnvarv runt jorden?

Jo, eftersom när solen har vandrat sitt årliga östliga varv längs ekliptikan (dess oberoende egenrörelse, i likhet med de andra planeterna) kring vår stationära Moder Jord, mittpunkten i universum, så har ju solen därmed avverkat ett västligt varv mindre än stjärnorna i deras dagliga roterande kring jorden,

366,25 – 1 = 365,25

Stjärnhimlen roterar nämligen 366,25 västliga varv kring jorden (varav 1 skenbart) för varje gång solen kretsat 1 östligt årsvarv i sin omloppsbana kring jorden. På detta årsvarv gör solen 365,25 dygnsvarv, dvs 365,25 soldygn, vilket kallas för ett sideriskt solår. Antalet soldygn är 1 mindre än antalet stjärnvarv på grund av att solens årliga vandring, dess omloppsbana kring jorden, resulterar i en extra stjärnrotation.

På ett dygn (24 h) syns stjärnhimlen rotera 366,25/365,25 västligt varv runt jorden, av vilket 1/365,25 beror på att jorden under samma dygn roterar 1/365,25 östligt varv runt sin egen axel. Jordens axelrotation följer nämligen vinkelmässigt solens årliga egenrörelse kring ekliptikan/zodiaken, vilken alltså också är 1/365,25 östligt varv per dygn. Det är alltså pga solens och jordens östliga egenrörelse, som stjärnhimlen förflyttar sig 1/365,25 varv västerut varje dygn, vilket blir ett extra stjärnvarv på 365,25 dygn/solvarv, dvs 366,25 stjärnvarv på 365,25 solvarv.

SOLEN ROTERAR 365,25 VARV/ÅR KRING JORDEN:

Eftersom de 366,25 rotationerna inte avverkas av solen, och eftersom det omöjligen kan vara fråga om 366,25 jordrotationer, då jorden ständigt är i synk med solens rotationer, vilket bevisas av att solens middagshöjd (största höjd) alltid är kring klockan tolv mitt på dagen lokal soltid, och av att solen alltid passerar jordens ekvatorialplan (dagjämningarna) kring samma datum varje år, så måste de 366,25 rotationerna vara stjärnhimlens rotationer.

Med uteslutningsmetoden kommer vi samtidigt fram till att det av nödvändighet måste vara solen som roterar 365,25 varv/år runt jorden, eftersom det omöjligen kan vara det motsatta, då inte ens vetenskapsmännen hävdar att jorden roterar 365,25 varv.

Att det obestridligen är solen som vandrar längs ekliptikan runt jorden, bevisas ju dessutom av faktumet att det är solen som vänder vid de båda vändkretsarna vid vintersolstånd och sommarsolstånd, då solen påbörjar sin vandring norrut respektive söderut. Solen passerar ju dessutom över ekvatorn vid de båda dagjämningarna, då solen antar nordlig respektive sydlig deklination.

Det faktum att jorden alltid är belägen vid deklinationen noll och att vi inte flänger omkring runt zodiakens stjärnbilder (jorden är ju stationär), borde ju få även den mest hårdnackade heliocentriker att tänka om, tänka rätt.

Eftersom Moder Jord är stationär, så kan inte jordens position relativt ekliptikan/zodiaken lägesbestämmas, vilket däremot görs med solen och de andra planeterna, vilka alltså kretsar kring vår stationära Moder Jord.

.

JORDEN AXELROTERAR 1 VARV/ÅR – I PERFEKT SYNK MED SOLENS ÖSTLIGA OMLOPPSBANA KRING JORDEN

Det är INTE 1 varv/dygn som jorden roterar kring sin egen axel, som vetenskapsmännen duperat oss till att tro, utan 1 varv/år (en unik revolutionerande kosmologisk teori jag härmed lägger fram), vilket ju faktiskt logiskt förklarar hur det kommer sig att stjärnbilderna på himlavalvet synes (skenbart) rotera 1 varv/år runt himlavalvet.

De 4 extra minuterna varje dygn, som påvisar att vi följer solens dygnsrörelse (24h), inte stjärnornas (23h 56m 4s), är den lilla axelrörelse (1 grad) som jorden avverkar kring sin egen axel varje dygn, helt i synk med solens dagliga rörelse (1 grad) längs ekliptikans/zodiakens stjärnbilder. För att vara exakt, så är solens dagliga genomsnittsrörelse 59 bågminuter och 8 bågsekunder.

Eftersom jordens östliga axelrotation går i perfekt synk (bunden rotation) med solens östliga omloppsbana längs ekliptikan/zodiaken kring jorden, så blir ju resultatet 365,25 solvarv kring jorden per år, inte 366,25 varv som stjärnorna avverkar kring jorden under samma tid.

Faktum är att på samma sätt som jordens axelrotation är perfekt synkroniserad med solens årliga omloppsbana kring jorden (365,24 dygn), så är även månens axelrotation perfekt synkroniserad med dess månatliga omloppsbana kring jorden, då månen roterar exakt ett varv kring sin egen axel, under den tid det tar månen att kretsa ett varv runt jorden (27,32 dygn), vilket gör att månens axelrotationshastighet är 4,6 m/s, dvs något snabbare än jordens 1,27 m/s.

På samma sätt som månen är perfekt synkad med jorden, genom att månen roterar exakt ett varv runt sin egen axel (bunden rotation), under den tid det tar månen att kretsa ett varv runt jorden, 27,32 dygn, så är även jorden och solen perfekt synkade med varann. Jorden roterar nämligen exakt ett varv runt sin egen axel (bunden rotation), under den tid det tar solen att kretsa längs ekliptikan ett varv runt jorden, 365,24 dygn, dvs ett solår.

Intressant i sammanhanget är att medan månens bundna rotation är kopplad till dess eget kretsande runt jorden, så är jordens bundna rotation kopplad till solens kretsande runt jorden.

Att ett jordår är exakt likvärdigt med ett solår, bevisas av faktumet att det tar exakt lika lång tid för 1 jordvarv (jordens axelrotation) som för 1 solvarv (solens kretsande) kring jordens kosmiska rotationsaxel, axis mundi.

Eftersom jordens enda rörelse är dess årliga rotation runt sin egen axel, vilket blir 1,27 m/s vid ekvatorn, så är det endast relativt sin axel som jorden är i rörelse. En rörelse som för övrigt inte är någon egenrörelse, då det är solen som i sitt årliga kretsande kring oss driver jorden kring sin axel, via den kosmiska, eteriska drivaxeln som förbinder solen och jorden med varann. Därav att jorden och solen är perfekt synkroniserade – jordens synkrona axelrotation med solens kretsande kring jorden.

Jordens synkrona rörelse med solen innebär att för varje dygn som solen förflyttar sig ca 1° längs ekliptikan, så förflyttar sig jorden exakt samma vinkelenhet runt sin egen axel, vilket vid ekvatorn innebär 109,7 km/dygn, i sydligaste Sverige ca 60 km/dygn, och i nordligaste Sverige ca 40 km/dygn.

Om vi godtar jordens årliga axelrotation, istället för dess påstådda dagliga axelrotation, så blir ekvatorialhastigheten plötsligt både fysiskt rimlig och empiriskt logisk. Enligt dagens förvrängda heliocentriska världsbild, så ska jorden rotera i hiskliga 465 m/s vid ekvatorn, men med den årliga axelrotationen blir farten mer moderat, dvs 1,27 m/s, eller 4,6 km/h. Mycket mer rimligt, när man betänker att Venus axelroterar i 1,8 m/s, Merkurius i 3,0 m/s och Månen i 4,6 m/s.

STJÄRNHIMLENS ÅRLIGA ROTATION ÄR EN EFFEKT AV JORDENS ÅRLIGA AXELROTATION

Att stjärnhimlen med dess stjärnbilder sakta tycks rotera på himlavalvet under årets lopp (stjärnhimlens årliga rörelse), så att vi ser årstidernas skilda stjärnhimlar, beror faktiskt på jordens årliga axelrotation. Jordens påstådda årliga kretsande runt solen är alltså bara båg.

Det är alltså helt fel, som vi blivit indoktrinerade till, att jorden skulle rotera runt sin axel på daglig basis. Nej, jorden roterar på årlig basis.

All världens astronomiböcker får härmed revideras och skrivas om!

Med den årliga axelrotationen, så förflyttar sig jorden gradvis knappt 1° dagligen i östlig riktning, vilket faktiskt motsvarar den observerbara verkligheten, då stjärnbilderna på stjärnhimlen gradvis (skenbart) förflyttas knappt 1° dagligen i västlig riktning, så att stjärnhimlen tycks ha vridit sig ett helt varv, 360°, under loppet av ett år.

Stjärnbildernas gradvisa skenbara förflyttning på stjärnhimlen beror på att vår axelrotation är kopplad till solens årliga kretsande runt jorden. Solen är nämligen kopplad med Moder Jord via den kosmiska drivaxeln som är fästad vid jordens polaxel (axlarna eteriska, kan inte ses med våra grova jordiska korpgluggar), som utgör himlavalvets kosmiska rotationsaxel, runt vilken hela stjärnhimlen med alla himlakroppar roterar kring varje dygn.

.

STJÄRNORNAS ÅRLIGA ABERRATION OCH PARALLAX BEROR PÅ JORDENS ÅRLIGA AXELROTATION

Stjärnornas årliga aberration och parallax förklaras naturligast och bäst med den geocentriska modellen. Det är nämligen så att det är jordens årliga axelrotation, som ger effekten av stjärnornas årliga aberration och parallax.

Eftersom vår tids astronomer inte begriper att Moder Jord tronar stationär i centrum av planetsystemet och himlavalvet, så gör de sig skyldiga till en grov feltolkning av parallaxen. Stjärnornas årliga parallax är egentligen bara frågan om stjärnornas årliga aberration. Dessa två utgör faktiskt samma astronomiska fenomen, vilket som sagt är en effekt av jordens årliga axelrotation.

Parallaxen upptäcktes år 1838 av tysken Friedrich Wilhelm Bessel, och troddes, helt felaktigt, vara dödsstöten för geocentrismen.

Vad gäller parallax, tittar astronomerna på en närliggande stjärna och noterar dess position relativt en mer avlägsen stjärna, och mäter sedan avvikelsen sex månader senare när jorden är i oppositionsläge i sitt förmenta kretsande kring solen (triangulering, heliocentrismens enda direkta metod, baserad på lögnen att jorden kretsar runt solen). Då kommer den närliggande stjärnan skenbart ha skiftat position relativt den mer avlägsna stjärnan. Detta försöker man lägga fram som bevis för att jorden kretsar runt solen.

Dock, så framträder exakt samma parallax även i den geocentriska modellen, bara tolkningarna som skiljer. Enligt geocentrismen orsakas parallax av jordens årliga rotation runt sin egen axel. Om man tittar på en närliggande stjärna och noterar dess position relativt en mer avlägsen stjärna, och sedan väntar i sex månader tills jorden har roterat ett halvt varv runt sin egen axel, där alla punkter på jorden har hamnat i sitt oppositionsläge, så kommer den närliggande stjärnan skenbart ha skiftat position relativt den mer avlägsna stjärnan:

http://www.youtube.com/watch?v=GRRnFF7bob0

Det heliocentriska och geocentriska systemet är geometriskt reciproka, inverterbara, varandras spegelbilder, bara det att heliocentrismens tolkningar blir galet fel och geocentrismens rätt och riktigt, som detta med parallax.

Anledningen till varför den heliocentriska parallaxmetoden är galet felaktig, är för att den tolkar mätresultaten efter jordens förmenta årliga kretslopp runt solen, när faktum är att jordens enda rörelse är dess årliga axelrotation, som mätningarna i realiteten (heliocentrikerna ovetandes) baseras på.

Diametern mellan oppositionsplaceringarna på jordens förmenta omloppsbana runt solen är 299 200 000 km och jordens ekvatordiameter är 12 756 km. Differensen på stjärnavstånden mellan den heliocentriska och geocentriska tolkningen blir alltså 23 455. Så många gånger närmare oss är stjärnorna i realiteten. Stjärnornas verkliga avstånd från oss räknas inte i ljusår, utan i ljustimmar.

.

STJÄRNORNAS EGENRÖRELSE – INTE JORDAXELNS PRECESSION

Dagens heliocentriska astronomer resonerar helt bakvänt. Det är inte dagjämningspunkterna som precesserar (förflyttar sig) medurs västerut, relativt stjärnorna, som ett resultat av jordaxelns förmenta vobbel/precession. Det är de facto stjärnorna som förflyttar sig (deras egenrörelse) moturs österut, relativt jordaxeln och dagjämningspunkterna, som ett resultat av zodiakens precession runt jordaxeln, systemets centrum.

Stjärnornas egenrörelse orsakar en ständigt pågående avvikelse relativt himmelspolerna/dagjämningspunkterna. Avvikelsen är 50 bågsekunder/år, vilket innebär att det tar 25 920 år, ett zodiakiskt år, för zodiaken att röra sig hela varvet runt himlavalvet. Om vi ponerar att zodiakbältet ligger halvvägs mot himlavalvets gräns/hölje, så rör sig dessa stjärnor med en hastighet av 48,7 km/h.

Stjärnornas egenrörelse är anledningen till varför det sideriska året (solens omloppstid relativt stjärnornas positioner) är 20 minuter längre än det tropiska året (solens omloppstid relativt vårdagjämningspunkten), 365,2564 dygn versus 365,2422 dygn.

Det är även denna stjärnornas egenrörelse som orsakar att stjärnan som ligger närmast de båda fixa himmelspolerna, vilken innehar rollen som södra respektive norra polstjärnan, skiftar under milleniernas gång. Exempelvis kommer stjärnan Vega, i stjärnbilden Lyran, inneha rollen som den norra Polstjärnan om ca 12 000 år, då vi för övrigt kommer vara inne i Jungfruns tidsålder. Den nuvarande Polstjärnan, det norra navigeringsobjektet, är stjärnan Polaris i stjärnbilden Lilla björnen (deklination +89°15’51”), vilket den kommer vara i knappt tusen år till.

Stjärnornas egenrörelse ligger även bakom vilken stjärnbild som solen står i under dagjämningarna. Vattumannens stjärnbild precesserar mot vårdagjämningspunkten, därav begreppet att vi närmar oss Vattumannens tidsålder, vilken inleds om 427 år, närmare bestämt i maj år 2439. Fiskarnas tidsålder, som vi är inne i nu, inleddes i september år 285. Längden på de olika tidsåldrarna varierar något.

.

JORDEN ÄR I SYNK MED SOLENS RÖRELSE, INTE STJÄRNORNAS RÖRELSE

Beviset för att jorden verkligen är i synk med solens rörelse, inte stjärnornas, är att det endast är med solens omloppstid (24 h, soltiden som vi följer) som stjärnbildernas skenbara årliga rörelse runt himlavalvet kan observeras. Dessutom är det endast med soldygnet som solens middagshöjd ständigt är i synk med dygnets timmar.

Om jorden istället hade varit i synk med stjärnornas omloppstid (23h 56m 4s), så skulle jorden låsas med stjärnhimlen istället för med solen, och då skulle stjärnbildernas årliga rörelse aldrig kunna observeras. Dessutom skulle solens middagshöjd förskjutas med två timmar varje månad, om vi följde stjärndygnet, så att solen efter tre månader stod som högst klockan 18:00 och efter ett halvår vid midnatt klockan 24:00, vilket ju är fullständigt absurt.

Ett annat ypperligt bevis för att jorden inte kan vara i synk med stjärnornas omloppstid, är att vi i så fall inte skulle ha vintersolstånd och sommarsolstånd förrän ca 14 januari och 14 juli varje år, på grund av zodiakens precession. Zodiaken ligger nämligen de närmaste decennierna ca 24 grader i osynk (i östlig riktning) med jordens dagjämningspunkter, dvs lite drygt 24 dygn.

Stjärnornas egenrörelse orsakar en ständigt pågående avvikelse relativt himmelspolerna/dagjämningspunkterna. Avvikelsen är 50 bågsekunder/år, vilket innebär att det tar 25 920 år, ett zodiakiskt år, för zodiaken att röra sig hela varvet runt himlavalvet.

Stjärnornas egenrörelse är anledningen till varför det sideriska solåret (solens omloppstid relativt stjärnornas positioner) är 20 minuter längre än det tropiska solåret (solens omloppstid relativt vårdagjämningspunkten), 365,2564 dygn mot 365,2422 dygn.

Stjärnorna har alltså också en egenrörelse, men det är som sagt inte stjärnornas egenrörelse som jordens årliga axelrotation följer, utan solens egenrörelse.

.

SOLENS SKILDA HASTIGHETER – SNABBAST KRING NYÅR:

Eftersom solens bana runt jorden är elliptisk och dess närmaste punkt till jorden i djurkretsen, på den roterande himmelssfären/etersfären, alltid ligger kring nyår, 2-5 januari (147,1 miljoner km, perigeum), strax efter att solen vänt vid Stenbockens södra vändkrets, så färdas solen som snabbast vid den tidpunkten på året. Solen färdas då 61,2 bågminuter/dygn, jämfört med 57,2 bågminuter/dygn ett halvår senare, 4-7 juli, strax efter att solen vänt vid Kräftans norra vändkrets, då solen är längst bort från oss (152,1 miljoner km, apogeum).

Man kan som exempel anföra att krukmakarens drejskiva roterar saktare ju närmare centrum på skivan man kommer. Därför är solens östliga egenrörelse, relativt den kosmiska drejskivans, himmelssfärens, västliga rotationshastighet, ca 7% snabbare kring nyår, jämfört med ett halvår senare då solen är mer i periferin på himmelssfären, där sfären roterar snabbare.

Solen färdas sålunda alltid, relativt sett, ca 7% snabbare när den är som närmast jorden i början av januari, än i början av juli, då solen befinner sig längst bort från jorden i sitt kretsande runt Moder Jord.

.

SOLENS PASSAGER ÖVER EKVATORN VID DAGJÄMNINGARNA

På sin vandring längs ekliptikan korsar solen jordens ekvatorialplan, himmelsekvatorn (det grundläggande planet i det ekvatoriella koordinatsystemet), två gånger per år, vid passeringarna över höst- och vårdagjämningspunkten, kring 20 mars och 22 september, då dag och natt är lika långa över hela jorden.

Vårdagjämningspunkten är den skärningspunkt mellan himmelsekvatorn och ekliptikan där solen befinner sig vid passagen från sydlig till nordlig deklination. På motsvarande sätt definieras höstdagjämningspunkten vid solens passage från nordlig till sydlig deklination.

I Websters internationella ordbok, står det så här om dagjämningarna:

”Endera av de två gånger under ett år när solen korsar himmelsekvatorn, och när längden på dag och natt är ungefär lika; vårdagjämningen eller höstdagjämningen.”

Detta måste naturligtvis vara mycket pinsamt för heliocentriker, eftersom solen inte förväntas röra sig kring jorden. Faktumet att solen passerar, förflyttar sig, från den ena himmelshalvan till den andra vid dagjämningspunkterna, utgör ju ett obestridligt bevis för att det är solen som rör sig på himlavalvet och att jorden är stationär.

Dessutom passerar solen alla platser på jorden som ligger längs samma meridian vid middagstid klockan 12:00 soltid, en tid som mäts med solur. Ordet meridian härrör från det latinska ordet för middag, meridies. Förr i tiden kallade man i Sverige ordet meridian för middagslinje, vilket alltså är linjen som solen passerar lokalt vid middagstid över hela jorden.

Återigen, det är alltså solen som vandrar över himlavalvet, inte jorden.

EKLIPTIKANS PLAN LUTAR 23,44° – INTE JORDAXELN

Ekliptikan, storcirkeln på himmelssfären, är en elliptisk bana vars plan för närvarande lutar 23,44° (oblikvitet) i förhållande till himmelsekvatorn/jordens ekvatorialplan, som är det kosmiska nolläget. Lutningen varierar, pendlar, fram och tillbaka mellan 22,1° – 24,5°, och är i avtagande med 0,47 bågsekunder/år. En hel pendelrörelse fram och tillbaka tar ca 41 000 år. Det är alltså inte jordaxeln som lutar 23,44°, vilket bara är heliocentriskt hittepå, för att kunna hitta på en låtsasförklaring till årstidernas växlingar.

.

JORDEN ÄR PLANETSYSTEMETS CENTRUM – INTE SOLEN

För att förklara solens synbara gång runt jorden och kalenderårets fyra årstider, så hävdar man att jordens axel lutar 23,5° från linjen som är vinkelrät mot ekliptikan, det plan som jorden hävdas kretsa runt solen. Det hävdas också att lutningen mellan solens ekvatorialplan och ekliptikans plan är ca 7°. Detta innebär att jordens axel ska luta ca 16,5° från solens axel.

Samtidigt, nota bene, så ses alla stjärnor på himlen röra sig parallellt med jordens ekvatorialplan och i ett plan exakt vinkelrätt mot jordaxeln, det vill säga runt jordens axel.

Om solen är i centrum i planetsystemet som dagens astronomer påstår, och jorden kretsar runt solen, hur kommer det sig då att himlens stjärnor ses kretsa runt den förlängda jordaxeln?

Om solen är planetsystemets boss som det påstås, varför väljer stjärnorna att rotera runt jordens axel?

Jo, givetvis för att Moder Jord är planetsystemets och himlavalvets centrum, som stjärnhimlen graviterar mot.


KARLAVAGNEN OCH ORIONS BÄLTE STÖDJER GEOCENTRISMEN

Man kan ange ett par mycket bra exempel, Karlavagnen och Orions bälte, som avslöjar att den moderna kosmologins avståndsberäkningar till stjärnorna och de inbördes stjärnavstånden är helt uppåt väggarna.

Den kanske mest iögonenfallande asterismen på himlavalvet torde vara Karlavagnen, som tillhör Stora björnens stjärnkonstellation.

De sju stjärnorna (sju vismän) i Karlavagnen heter: Dubhe (Kratu), Merak (Pulaha), Phecda (Pulastya), Megrez (Atri), Alioth (Angiras), Mizar (Vashistha) och Alkaid (Marichi). Som kuriosa kan nämnas att Mizar bildar en dubbelstjärna med Alcor (Vashisthas trogne fru Arundhati):

Det är fullständigt uppenbart att dessa sju stjärnor är intimt förbundna med varann, ingår i samma sfär, och att de därför torde befinna sig på ungefär samma avstånd från jorden. Detta eftersom himmelens sfärer utgår från och cirklar runt jordens mittposition.

Enligt dagens heliocentriska astronomer påstås Mizar befinna sig 78 ljusår från jorden och Dubhe 124 ljusår bort från jorden. Detta innebär att avståndet från Karlavagnens Mizar till Dubhe enligt heliocentrismen (så att de hamnar på samma radiella avstånd från jorden) är 46 ljusår, dvs 3 000 000 gånger sträckan Jorden-Solen, eller 10 gånger gånger sträckan Jorden till stjärnan Alfa Centauri.

Vansinnigt absurt!

En faktum till som avslöjar heliocentrismens vansinne, är den mytomspunna asterismen Orions bälte i stjärnkonstellationen Orion, med de tre stjärnorna Alnitak, Alnilam och Mintaka, som i rak linje bildar ett bälte, Orions bälte:

Alnitak påstås befinna sig 736 ljusår från jorden, Mintaka 915 ljusår, och Alnilam 1340 ljusår från jorden.

Detta innebär att avståndet från Alnitak till Alnilam i Orions bälte enligt heliocentrismen (så att de hamnar på samma radiella avstånd från jorden) är 604 ljusår, dvs 38 000 000 gånger sträckan Jorden-Solen, eller 138 gånger sträckan Jorden till stjärnan Alfa Centauri, eller 70 gånger sträckan Jorden till stjärnan Sirius.

Med andra ord vill heliocentrikerna få oss att tro att det är lika långt radiellt avstånd från Alnitak till Alnilam i Orions bälte, som sträckan Moder Jord – Sirius, 35 gånger tur & retur, när det i själva verket rör sig om möjligen ett par ljussekunder.

Någon som längre kan ta heliocentrismen på allvar?

Det har tragiskt nog blivit praxis inom astronomin att utge spegelbilder av den datoriserade spektrografiska virtuella verkligheten som vetenskaplig fakta. Man påstår sig t.ex. ha upptäckt jordlika planeter i värlsrymden, såsom exempelvis en planet vid stjärnan Mu Arae, som hävdas vara i Uranus storlek och synlig för blotta ögat, trots att den sägs befinna sig otroliga 50 ljusår från oss. Till saken hör att Uranus befinner sig 163 000 gånger närmare än denna påstådda planet, och kan inte ses med blotta ögat:

För att åskådliggöra det fullständigt vansinniga i det hela. Det är som att vi inte skulle se en pingisboll på 10 m håll, men samtidigt ser en annan pingisboll på 1 630 000 m håll (1 630 km), motsvarande sträckan Stockholm till Paris.

Vansinnigt absurt!

AVSAKNADEN AV MÅNLJUSETS ABERRATION = BEVISAR ATT JORDEN ÄR STATIONÄR

Ett klart bevis för att jorden är stationär, är avsaknaden av aberration av månljus. Eftersom aberration tillskrivs rörelse hos observatören, så innebär det att jorden inte rör sig relativt månen. Som sådan är jorden stationär relativt månen och därför även stationär relativt solen och stjärnorna.

Ej heller har någon aberration upptäckts från satellitsignaler, vilket innebär att jorden är stationär även relativt satelliterna.

Slutsatsen av detta är naturligtvis att det är solen och alla andra himlakroppar och satelliter som kretsar runt vår stationära jord:

http://johnmartin2010.blogspot.se/20…ocentrism.html

NEGATIV PARALLAX – HELIOCENTRISK ANOMALI

Ungefär 25% av alla inregistrerade stjärnors parallaxvärden (hundratusentals stjärnor) visar sig ha negativ parallax, vilket ju fullständigt går emot den heliocentriska modellen, som inte förutser negativ parallax:

Det viktiga att ha i åtanke med den geocentriska förklaringen för negativa parallax är, att det inte är de s.k. fixstjärnorna (majoriteten av mätdatan) som befinner sig längst ifrån oss, utan de stjärnor som visar negativa parallaxvärden.

Anledningen till att de registreras med negativa värden, är för att det finns fixstjärnor – som enligt astronomer fastställts som orörliga, för att man tror att de befinner sig alldeles för långt bort – som förflyttar sig, men har man bestämt sig för att de inte kan förflytta sig, så uppstår ju denna anomali med negativ parallax för stjärnor som befinner sig ännu längre bort.

Problemet för heliocentrikerna är att de anser fixstjärnorna vara alldeles för avlägsna för att de ska kunna uppvisa någon parallax i relation till ännu avlägsnare stjärnor, vilket återigen ger oss en indikation på att stjärnorna är oss mycket närmare än vad vi blivit duperade att tro.

Den geocentriska modellen har inga som helst problem med att förstå fenomenet negativ parallax, medan det däremot är totalt oförenligt för den heliocentriska modellen. Det är en ovälkommen anomali, och därför väljer man att ignorera och blunda för fenomenet, avfärda det som mätfel.

Om anomalier negligeras för att rädda en teori, eller bortförklaras med overifierbara ad hoc-hypoteser, så skapas därmed nya problem. En teori eller tes som försvaras trots uppenbar inkonsistens är ingenting annat än en ovetenskaplig doktrinär trosföreställning.

.

DÄRMED TORDE ALLA NU FÖRSTÅ – SOLEN KRETSAR KRING VÅR STATIONÄRA MODER JORD

Hare Krishna!

.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: