Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for the ‘Gud och vetenskapen’ Category


 

VETENSKAPEN FAMLAR I MÖRKER KRING DE EXISTENTIELLA FRÅGORNA –

STEHEN HAWKING ÄR ANDLIGT BLIND, VAD VET HAN OM HIMLEN?

 

Stephen Hawking påstår, i sin andliga ignorans, att Himmelriket inte finns:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13032487.ab

 

Dokumentären ”The God Within” – avslöjar här den moderna vetenskapens falska filosofi, och tvålar till Stephen Hawking riktigt ordentligt:

http://www.youtube.com/watch?v=sLywJd5x3AE

.

GUD ÄR ANDLIG BEVISAS MED ANDLIGA METODER !!!

 

Gud står de facto utanför vetenskapens kompetensområde, beroende på att Gud är andlig och evig och inte är bunden av tid och materia som vi är. Gud har skapat en värld som är tillgänglig för den vetenskapliga metoden, men själv är Han bortom den, transcendentalt belägen. Detta är ingen svaghet för skapelsetron, men väl en begränsning för vetenskapen.

Gud kan man inte känna genom materiell vetenskap. Vetenskapen arbetar med att samla in data genom observationer och experiment, och utifrån dessa dra logiska slutsatser och bygga modeller. Gud har skapat den värld som går att beskriva med vetenskap, men är inte själv beskrivbar på detta sätt. Han kan inte fångas in av vare sig mikroskop eller teleskop, eftersom Han består av andlig energi, och därför är materiella instrument värdelösa i jakten på att detektera Gud!

Gud ingår alltså inte i den materiella vetenskapens kompetensområde, som ju endast sysslar med den materiella delen av verkligheten!

Man kan inte sätta Gud under mikroskopet eller se Honom i teleskopet, eftersom dessa materiella instrument bara klarar av att detektera det rent materiella, och Gud är ju som bekant inte materiell, utan alltigenom andlig!

 

Vetenskapen är en metod, formulerad av människan, för att studera den fysiska verkligheten så objektivt som det bara är möjligt. Det finns ingenting som säger (mer än möjligen människans högmod) att det inte kan finnas något utanför den fysiska verkligheten.

Om den absoluta sanningen är att skapelseprocessen helt eller delvis drivits av utomvärldsliga orsaker, är detta sant oberoende av om vetenskapen kan studera detta eller ej. Den andliga absoluta verkligheten låter sig inte begränsas av mänskliga filosofier eller metoder.

Det är ett grundläggande tankefel som ateister gör, att tro att ”Gud behövs inte” om man upptäcker hur naturen fungerar, ungefär som att en konstnär inte skulle finnas om man upptäckte hur hans tavlor var uppbyggda.

Ateister ropar ständigt efter bevis på Gud, men när man ber dem att redogöra för på vilket sätt man ska presentera Gud för dem, vad de skulle godta som bevis, blir de helt mållösa, eftersom de fattar att vadhelst man skulle visa upp för dem, så kan vilken pseudoskeptiker som helst opponera sig och utbrista ”Det där kan vara fejkat, det där kan vara något annan än från Gud” osv.

.

MATERIELLA FENOMEN BEVISAS MED MATERIELLA METODER !!!

ANDLIGA FENOMEN BEVISAS MED ANDLIGA  METODER !!!

 

Guds existens finns att finna i den andliga dimensionen, vilket innebär att ateistens patetiska försök att finna Honom med fysiska hjälpmedel för alltid kommer att misslyckas.

Den alltigenom barmhärtige Högste Herren finns i allas hjärtan. Att se eller uppleva Honom där är dock endast möjligt när ens hjärta är renat, hjärttvättat.

I den här relativa materiella världen är allting relativt, men när man erhåller och når insikt i absolut kunskap, hur ande fungerar, så kommer man lätt börja fatta vad andlighet är för något och få bevis och uppenbarelser för sig själv, inifrån från Herren som finns i ens hjärta och utifrån från heliga personer och heliga uppenbarelseskrifter!

Men för det krävs ett ödmjukt och uppriktigt sinnelag, först då uppenbaras bevisen för en, som alltså inte kan erhållas med hjälp av måttband eller kikare!

.

SKILLNADEN mellan ANDLIGA och FYSISKA BEVIS:

 

En andlig vetenskap måste naturligtvis kunna underbyggas med hjälp av bevis, men dessa kan inte vara av samma slag som de bevis, som den fysiska vetenskapen använder sig av. Det som för de fysiska sinnena är osynligt, går givetvis inte att bevisa genom mått- och viktdata, men detta betyder absolut inte, att det inte existerar en värld utanför de fysiska sinnenas räckvidd.
Det verkliga problemet är inte avsaknaden av bevis i den andliga vetenskapen utan människornas vitt skilda förutsättningar för att kunna förstå dessa bevis.

En människa som inte har utvecklat sin andlighet är blind för den andliga verkligheten, som är själva grunden för denna temporära materiella ”verklighet”. En andlig analfabet, en andligt obildad person, klarar inte av att läsa av de andliga sambanden som allt materiellt har och tror helt enkelt pga sin andliga ignorans att det inte finns något utöver det materiella.

 

VIDEO – Dokumentären ”The God Within” – som tvålar till Stephen Hawking och dagens dogmatiska vetenskap:

 

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Vad i Herrens Namn är det som får folk att fästa avseende vid vad en andlig analfabet som Stephen Hawking har att säga om Himlen och Gud?

Sedan när skulle Stephen Hawking vara en andlig auktoritet?

Fysiken har ingen kompetens att yttra sig i metafysiska frågeställningar. Varför fäster då den ”moderna människan” vikt vid vad en gudlös fysiker har att säga om det metafysiska?

 

heaven-is-a-fairystor-for-people-afraid-of-the-dark-7798676.png

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

 

VEDA = VETA = VETENSKAP

VEDA – HINDUISMEN = DEN VETENSKAPLIGA RELIGIONEN !!!

 

Visste ni att alla de äldsta vetenskapliga upptäckterna härstammar från Indien?

 

Visste ni att indiska astronomer och matematiker redan för 1000-tals år sedan hade grymt bra koll på den kosmologin?

I Indien kände man till ljusets hastighet, avstånden till Solen och Månen, tidpunkterna för Sol- och Månförmörkelser, jordens exakta omkrets,  planeternas elliptiska banor, rörelsers relativitet, att det sideriska året har 365,2563627 dagar, att det tropiska året har 365,2421756 dagar, osv, osv…

Allt detta stod nedskrivet i de heliga indiska skrifterna långt innan ”upplysningen” nådde hit till västvärlden…

 

HINDUISMENS VETENSKAPLIGA SKAPELSELÄRA:

 

VIDEO: Den världsberömde astronomen Carl Sagan om hinduismens vetenskapliga skapelselära:

 

 

 

VIDEO: Den moderna vetenskapen bekräftar hinduismen som vetenskaplig religion, 3 delar:

 

 

 

 

VIDEO: Vedic CosmosThe Mystery of the Workings of the Universe:

 

 

 

VIDEO: Vedic Cosmology – Mysteries of the Sacred Universe:

 

 

 

VIDEO: Världens stora filosofer och tänkare högaktar Veda-skrifterna:

http://www.hinduwisdom.info/Hindu_Cosmology.htm

 

Hinduismens vediska tidsenheter, från nanosekunder till Brahmas livstid:

http://en.wikipedia.org/wiki/Vedic_timekeeping
http://www.hitxp.com/articles/veda/veda-age-universe-bigbang

 

Berömda indiska astronomer:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_astronomy

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Visst är det underligt att vi här i Sverige knappt fått lära oss något om de heliga vetenskapliga Veda-skrifterna, universums universella kunskapskälla?

Vad beror denna kunskapsdiskriminering på, tror ni?

 

ve.jpg

Vedic_Science_Cover_FINAL_500x767.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

DE STÖRSTA GENIERNA INSÅG GUDS EXISTENS !!!

EINSTEIN OCH NEWTON – GUDFRUKTIGA SJÄLAR !!!

 

Efter följande blogginlägg torde det inte längre råda några som helst tvivel om att både Albert Einstein och Isaac Newton var Gudstroende själar, som bägge insåg nödvändigheten av vår evige Allsmäktige Skapare, för att skapelsen överhuvudtaget skulle kunna existera!

 

ALBERT EINSTEIN: (1879-1955)

 

”Med tanke på denna harmoni i kosmos som jag med mitt begränsade mänskliga sinne kan känna, så finns det ändå de som säger att det inte finns någon Gud. Men vad som gör mig riktigt arg är när de citerar mig för att stödja sådana åsikter.”

Albert Einstein, till Prins Hubertus av Löwenstein, 1941, ”Towards the further shore”, sid 156, 214, Calaprice.

 

Efter detta Einstein-citat, så kan väl ingen längre med gott samvete påstå att Einstein skulle ha varit ateist…

Hårdnackade ateister vägrar ju inte ens ta Guds heliga Namn i sin mun!

 

VIDEO – Den gode Einstein sa sig alltså tro på Gud. Einstein var en mycket djupt troende religiös person, vilket intygas här av Walter Isaacson, Einsteins levnadstecknare:

 

 

 

VIDEO – Albert Einsteins logiska bevis för Guds existens, ondskan, vilken bara är avsaknad av Gudskärlek::

 

 

“God did not create evil. Just as darkness is the absence of light, evil is the absence of God.”

http://www.goodreads.com/quotes/51469-god-did-not-create-evil-just-as-darkness-is-the

 

HÄR FÖLJER EN HEL RADDA MED EINSTEIN-CITAT, DÄR HAN TALAR RESPEKTFULLT OM GUD:

 

The more I study science, the more I believe in God.”

http://www.quotedb.com/quotes/10

 

Before God we are equally wise and equally foolish.”

http://www.quotedb.com/quotes/1957

 

God is clever, but not dishonest.”

http://www.quotedb.com/quotes/1608

 

When the solution is simple, God is answering.”

http://www.quotedb.com/quotes/1434

 

God does not play dice with the universe.”

http://www.quotedb.com/quotes/878

 

We should take care not to make the intellect our God; it has, of course, powerful muscles, but no personality.”

http://www.quotedb.com/quotes/1344

 

Science without religion is lame, religion without science is blind.”

http://quotationsbook.com/quote/35154

 

I maintain that the cosmic religious feeling is the strongest and noblest motive for scientific research.”

http://archaeology.about.com/od/quotations/qt/quote141.htm

 

Whoever undertakes to set himself up as a judge of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the gods.”

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins121678.html

 

What humanity owes to personalities like Buddha, Moses, and Jesus ranks for
me higher than all the achievements of the inquiring and constructive mind
.”

— p. 56 Mayer

 

Einstein used to speak so often of God that I tend to believe that he has been a disguised theologian.”

— Friedrich Dürrenmatt i Albert Einstein (Diogenes Verlag, Zürich, 1979), sid 12, citerad i Jammer, sid 7.

 

I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.”

— Från E. Salaman, ”A Talk With Einstein,” The Listener 54 (1955), sid 370-371, citerad i Jammer, sid 123.

 

What I am really interested in, is knowing whether God could have created the world in a different way; in other words, whether the requirement of logical simplicity admits a margin of freedom.”

— C. Seelig, Helle Zeit—Dunkle Zeit (Europa Verlag, Zuürich, 1956), sid 72, citerad i Jammer, sid 124.

 

God is a mystery. But a comprehensible mystery. I have nothing but awe when I observe the laws of nature. There are not laws without a lawgiver, but how does this lawgiver look? Certainly not like a man magnified.

– Albert Einstein, i en intervju med William Hermanns (1983). ”Einstein and the Poet: In search of the cosmic man.”

What I see in Nature is a magnificent structure that we can comprehend only very imperfectly, and that must fill a thinking person with a feeling of humility. This is a genuinely religious feeling that has nothing to do with mysticism.”

– Albert Einstein, i ett brev 1954, sid 39 i ”Albert Einstein the Human Side”

 

If God has created the world, His primary worry was certainly not to make its understanding easy for us.”

— Brev till David Bohm, February 10, 1954; Einstein Archive 8-041

 

Whatever there is of God and goodness in the universe, it must work itself out and express itself through us. We cannot stand aside and let God do it.”

— Från en konversation inspelad av Algernon Black, Fall 1940; Einstein Archive 54-834

 

My religiosity consists in a humble admiration of the infinitely superior
spirit that reveals itself in the little that we, with our weak and
transitory understanding, can comprehend of reality. Morality is of the
highest importance – but for us, not for God.

Albert Einstein, i ”Albert Einstein: The Human Side”, redigerad av Helen
Dukas och Banesh Hoffman, Princeton University Press

 

I see a pattern, but my imagination cannot picture the maker of the pattern. I see a clock, but I cannot envision the clockmaker. The human mind is unable to conceive of the four dimensions, so how can it conceive of a God, before whom a thousand years and a thousand dimensions are as one.”

– The Expanded Quotable Einstein, Princeton University Press, 2000 p. 208

 

I’m not an atheist, and I don’t think I can call myself a pantheist. We are in the position of a little child entering a huge library filled with books in many languages. The child knows someone must have written those books. It does not know how. It does not understand the languages in which they are written. The child dimly suspects a mysterious order in the arrangement of the books but doesn’t know what it is. That, it seems to me, is the attitude of even the most intelligent human being toward God. We see the universe marvelously arranged and obeying certain laws but only dimly understand these laws. Our limited minds grasp the mysterious force that moves the constellations.

– Einstein: George S. Viereck, sid 372-378, ”What life means to Einstein”, Saturday Evening Post, 26 oktober 1929.

 

Var och en som är seriöst intresserad av vetenskapligt sökande, övertygas om att det finns en ande manifesterad i universums lagar – en ande som är enormt överlägsen människans och som vi med våra blygsamma krafter måste känna oss ödmjuka inför. På så vis leder vetenskapligt sökande till en särskild sorts religiös känsla, som onekligen är rejält annorlunda jämfört med en mera naiv religiositet.”

– Albert Einstein i ett brev till skoleleven Phyllis Wright, som frågade om vetenskapsmän ber, 24 januari 1936, sid 152, Calaprice.
.

En sak är säker, det är en övertygelse jämförbar med en religiös känsla av att världen är uppbyggd rationellt och intelligent som ligger bakom allt avancerat vetenskapligt arbete. Denna starka tro, en tro kopplad till en djup känsla, på ett överlägset intellekt som uppenbaras i naturen, representerar mitt gudsbegrepp.

Rent instinktivt skulle man förvänta sig att världen vore kaotisk och omöjlig för tanken att analysera. Vetenskapen förutsätter emellertid en värld full av ordning, vilket vi egentligen inte har någon anledning att förvänta oss. Däri ligger miraklet som blir mer och mer uppenbart allt eftersom vår kunskap utvecklas och härligger svagheten hos ateisters och positivisters inställning, vilka är lyckliga då de tror att de lyckats tömma världen på det Gudomliga och det mirakulösa.

Einstein, i ett brev till Maurice Solovine, Gauthier-Villars, Paris, 1956, sid 114-115

 

Min religiositet består i en ödmjuk beundran av den oändligt överlägsna ande som avslöjar sig själv i det lilla vi kan förstå om den vetbara världen. Denna djupt känslomässiga övertygelse om närvaron av en överlägset rationell kraft, som kan märkas i det ofattbara universum, bildar min föreställning om Gud.

Einstein, till M. Schayer, 5 augusti 1927.
.

Vad som skiljer mig från de flesta så kallade ateister, är en känsla av yttersta ödmjukhet inför det harmoniska kosmos oåtkomliga hemligheter.

Einstein, till Joseph Lewis, 18 april 1953.
.

De fanatiska ateisterna är som slavar som fortfarande känner kedjorna tynga dem, trots att de kastat dem efter hård kamp. De är varelser som – i sin illvilja mot traditionell religion som ett ”opium för folket” – inte kan höra sfärernas musik.

Einstein, till okänd mottagare, 7 augusti 1941.

 

Läs mer här om Albert Einsteins djupa insikter kring Gud, allas vår evige Skapare:

http://www.spaceandmotion.com/Theology-Albert-Einstein.htm
http://www.spaceandmotion.com/albert-einstein-god-religion-theology.htm
http://www.ctinquiry.org/publications/torrance.htm

 

Vad man än har att säga om Albert Einstein, så måste man i alla fall tillstå att han var tillräckligt intelligent för att inse att det krävdes en Allsmäktig Skapare för skapandet av vår fantastiskt komplexa, lagbundna, finkalibrerade skapelse!

 


ISAAC NEWTON:
(1643-1727)

 

Sir Isaac Newton var också tillräckligt intelligent för att fatta att det krävs en GUD för universums skapelse, organisation och vidmakthållande:

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_newton
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica

 

Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras.”

”Detta det mest storslagna system av Sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse.” (Principia Mathematica)

– Isaac Newton

 

Läs här om en massa andra stora berömda vetenskapsmän som insåg och hade insikter kring Guds existens:

http://www.godandscience.org/apologetics/sciencefaith.html

 

 

NEWTONS MODELL AV UNIVERSUM:

.

Isaac Newton bad en gång en duktig mekaniker att tillverka en modell
av vårt planetsystem.

Himlakropparna gjorde han av små klot som genom ett utväxlingssystem av kugghjul och drivremmar kunde vevas runt helt naturtroget.

Newton hade den här mekaniska anordningen på ett stort bord i sin arbetskammare och en ”fritänkande” vän kom dit. Han var vetenskapsman och såg på en gång denna fantastiska ”skapelse”.

Vännen utbrast: ”Vilken fantastisk konstruktion! Vem har gjort den?”

Newton lyfte inte ens på huvudet, men svarade: ”Ingen!”

Vännen undrade om han verkligen hört frågan eller om han trodde att
vännen var dum!

Vännen sa: ”Det här är en genial anordning och jag vill gärna veta vem
som designade den, vem som är hjärnan bakom den?”

Då förklarade Newton: ”Det här är bara en ynklig liten imitation av ett långt mera storslaget system, vars lagar du känner, och jag kan inte få dig att tro att den här enkla saken har kommit till utan någon konstruktör eller skapare, men likväl förklarar du att du tror att det stora originalet, som detta är en avbildning av, har kommit till utan någon konstruktör eller skapare!”

Då han inte fick något svar, fortsatte Newton:

”Universum är uppbyggt på matematik av allra högsta komplexitet!
Matematik kan inte existera utan en hjärna!
En hjärna kan inte existera utan en personlighet!
Alltså tror jag på en Skapare bakom universums skapelse!”

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Visste ni att Einstein och Newton var övertygade om Guds existens?

Visste ni att majoriteten av alla stora vetenskapsmän genom tiderna insåg nödvändigheten av Gud, för att universum överhuvudtaget ska kunna finnas till?

Vem annars än allas vår gemensamma Urfader, vår evige Gud Skaparen, skulle ha haft det som krävdes för att skapa och designa universum?

.

 

Einstein-on-God.jpg

quote-einstein-uses-his-concept-of-god-more-often-than-a-catholic-priest-once-i-asked-him-leopold-infeld-57-27-25.jpg

quote-i-want-to-know-how-god-created-this-world-i-m-not-interested-in-this-or-that-phenomenon-in-the-albert-einstein-226634.jpg

ac1ef50759de92d7ed0eb41504e4a364.jpg

 

quote-in-the-absence-of-any-other-proof-the-thumb-alone-would-convince-me-of-god-s-existence-isaac-newton-68-39-68

quote-this-most-beautiful-system-of-the-sun-planets-and-comets-could-only-proceed-from-the-counsel-and-isaac-newton-331573

af56f63062b6980b668e9f3948b3a824.jpg

Isaac-Newton-Quotes-101.jpg

BldUBxvCYAEQH6Y.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


Kategorier

%d bloggare gillar detta: