Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for the ‘Solens skapelse’ Category


VEM SKAPADE SOLEN ?

VAD SÄGER NI, GUDSFÖRNEKARE ?

 

Skulle vara kul att höra ateisternas fruktlösa försök att förklara detta, utan inblandning av en Högre Intelligent styrande makt…

 

Gaser har ingen självständig, skapande kraft!

På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller gaser självständigt skapa himlakroppar!

Någon måste ha skapat Solen! Ingenting kan skapa sig själv!

.

Ingen produkt utan producent = Ingen skapelse utan skapare

 

SOLEN ÄR ETT MÄSTERVERK

BARA NÅGON MED SUPER-IQ KAN HA SKAPAT DETTA:

.

sun-soho011905-1919z.jpg

 

 

Hur någon vid sina sinnens fulla bruk kan påstå att denna vår fantastiskt gigantiska gudomliga Sol, vars volym motsvarar 1 300 000 jordklot, vars massa är på 2 Kvadriljarder ( 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000) ton, och som har en energialstring motsvarande…

http://en.wikipedia.org/wiki/Sun

100 Biljarder (100 000 000 000 000 000) kärnkraftverk, och med en livstid på flera miljarder år, skulle ha skapats av några slumpmässigt roterande vätemoln, torde nog snarast boka tid för en grundlig mental hälsokontroll…

.

Lägg märke till att man i artiklar om solen (som i Wikipedia) fullständigt VÄGRAR att skriva något om hur solen skulle ha skapats….

Givetvis inser ju skribenterna själva hur idiotiskt det skulle låta om man skrev att solen skulle ha snickrat ihop sig själv, när inte ens den minsta lilla glödlampa gör det…

Solen distribuerar galaktisk värme, vilket inte stjärnorna gör, då de inte är några brinnande himlakroppar!

Dessutom finns det ju bara en solgud, vilket också motbevisar flumsnacket om att stjärnorna skulle vara solar…

.

När vi undersöker vårt eget planetystem, finner vi en fulländad organiserad ordning. Solen och alla de andra planeterna med sina månar, rör sig i exakta utstakade banor, utstakade av vår Herre. År efter år rör de sig i sina banor med sådan matematisk precision, att astronomer kan förutsäga precis var de kommer att befinna sig vid vilken tidpunkt som helst.

Astronomer kan exempelvis förutsäga på minuten när solen rör sig in i en ny stjärnbild, när den når den Södra respektive Norra vändkretsen, och att solförmörkelsen den 30 Oktober 2050 kommer att äga rum klockan 03:22 här i Sverige…

Snacka om ORDNING och BALANS i Guds skapelse !!!

Om solen i sin, av Herren, utstakade bana runt Jorden skulle avvika så lite som 1 millimeter per 100 km, så skulle allt levande på Jorden frysa ihjäl eller brännas upp:

Snacka om att vår Skapare har järnkoll på himlakropparnas rörelser!

 

När vi ser på det oändligt lilla – atomerna – ser vi att samma precision existerar där. En atom är ett under av ordning som påminner om ordningen hos planetsystemet. Detta är ordnat på ett enastående logiskt sätt, som kräver en extremt intelligent organisatör, en organisatör som helt tydligt verkar i både makrokosmos och mikrokosmos.

.

VI KAN INTE KOMMA IFRÅN DET:

.

Fulländad organisation kräver fulländad organisatör, design kräver designer!

Inget i vår erfarenhet antyder att något organiserat kommer till av en slump, av en olyckshändelse. Hela vår livserfarenhet visar i stället att allt organiserat måste ha en organisatör. Varje maskin, dator, byggnad, ja, till och med pennor och papper har en tillverkare, en organisatör.

Naturens strikt lagbundna processer, där naturen följer ett regelbundet, förutsägbart mönster, motsäger fullständigt alla slumpteorier kring universums tillblivelse!

Det mest ofattbara är att när en ateist ser en simpel fotboll, så tar hen för givet att den är designad och skapad av en person med någon form av intelligens, vilket ju stämmer. Även minsta lilla spindelväv för tankarna till en skapare, nämligen spindeln. Men när samma ateist ser ett foto av den fantastiska underbara komplexa skapelsen jorden eller solen, så slår hen plötsligt bakut och utbrister:

”Nej, nej, nej… det behövs ingen intelligens för att skapa jorden eller solen inte… de har uppkommit helt av sig själva från några slumpvis roterande gasmoln.”

Snacka om SJUKT VRICKAT resonemang!!!

Lika vrickat som att, som Big Bang-kreationisterna hävdar, universum hokuspokus trollat fram sig själv från absolut ingenting (utan ens trollkarl eller trollstav), och IQ-befriat sprängt sig själv i småbitar likt en självmordsbombare…

.

VEM SKAPADE SOLEN?

Vår skapargud Brahma, på uppdrag av allas vår Allsmäktige, Allvetande Skapare, eller att den snickrade ihop sig själv av några herrelösa, slumpmässigt irrande, gasmoln?

Take your pick!

.

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

Annons

Kategorier

%d bloggare gillar detta: