Död o Återfödd´s Blogg – Hare Krishna, kära älskade vänner!

Archive for the ‘Hjärnan vs Jaget’ Category


 

ALLA HJÄRTANS DAG !!!

BEVISAR ATT KÄRLEK KOMMER FRÅN HJÄRTAT !!!

 

Har någon någonsin hört talas om att hjärnan skulle kunna känna tacksamhet, medlidande, empati, skam, skuld, svartsjuka, samvetskval, vördnad, kärlek, hat, apati, ångest, sorg eller självkänsla?

Snacka om SJUKT VRICKAT !!!    :lol::whoco5::lol:

 

Varför säger aldrig någon ”Ha hjärnan på rätta stället”, istället för ”Ha hjärtat på rätta stället”, om nu känsloliv, minnen och personlighet skulle residera i hjärnan, som hjärnkramarna tror?

 

Illustrerad Vetenskap – Personligheten sitter i hjärtat:

http://illvet.se/sites/illvid.dk/files/pdf/SIV_9165.pdf
http://illvet.se/manniskan/sjukdom-behandling/personligheten-sitter-i-hjartat

 

Varför är det aldrig någon som ”Lättar sin hjärna” eller ”Öppnar sin hjärna” för någon, istället för sitt hjärta?

Varför berättar aldrig någon vad de har på hjärnan, istället för på hjärtat?

Varför träffar man aldrig på någon som gör något av hjärnans lust, istället för av hjärtats lust?

Varför ser man aldrig någon idrottare som tar sig åt hjärnan med handen, istället för hjärtat, under nationalsången?

 

När någon gör en tjej djupt olycklig på grund av obesvarad kärlek, varför säger man då inte att ”Han krossade hennes hjärna”, istället för ”Han krossade hennes hjärta”?

När man väcker smärtsamt starka känslor av medlidande hos någon, varför säger man då inte ”Det skär i hjärnan på henne”, istället för ”Det skär i hjärtat på henne”?

När någon visar fullständig brist på värme och medkänsla, varför säger man då inte ”Det var hjärnlöst av honom”, istället för ”Det var hjärtlöst av honom”?

 

Har någon någonsin sagt till sin käresta ”Ja, min hjärna”, istället för ”Ja, mitt hjärta”?

Har någon någonsin varit med om att ens käresta ”Skänkte sin hjärna”, istället för sitt hjärta?

Har någon någonsin hört nån säga ”Hennes tack kom verkligen från hjärnan”, istället för från hjärtat?

Har någon någonsin fått ett kort med en teckning av en hjärna från sitt hjärta (sin kärlek), istället för ett hjärta?  

Har någon någonsin hört nån säga ”Det här ligger mig varmt om hjärnan”, istället för varmt om hjärtat?

 

Har någon någonsin skickat sina ”Hjärnliga hälsningar”, istället för hjärtliga hälsningar?

Har någon någonsin fått ett ”Hjärninnerligt välkomnande”, istället för ett hjärtinnerligt välkomnande?

Har någon någonsin haft en ”Hjärnevän”, istället för en hjärtevän?

Har någon någonsin tilltalat någon med ”Min hjärnanskär”, istället för min hjärtanskär?

Har någon någonsin dragit en ”Hjärnesuck”, istället för en hjärtesuck?

 

Har någon någonsin skrivit med sitt ”Hjärneblod”, istället för med sitt hjärteblod?

Har någon någonsin varit ”Hjärnegod”, istället för hjärtegod?

Har någon någonsin haft en ”Hjärnesak”, istället för en hjärtesak?

Har någon någonsin sjungit på ett ”Hjärnknipande sätt”, istället för ett hjärtknipande sätt?

Har någon någonsin hört nån säga ”Barnets hjärnskärande gråt”, istället för hjärtskärande gråt?

 

Har någon någonsin haft ”Hjärna att döda katten”, istället för hjärta?

Har någon någonsin sagt sig ha ”Hjärnan i halsgropen”, istället för hjärtat?

Har någon någonsin vunnit allas hjärnor, istället för allas hjärtan?

Har någon någonsin känt sig lätt om hjärnan, istället för lätt om hjärtat?

Har någon någonsin gjort något av hjärnans gärna, istället för hjärtans gärna?

 

Har någon någonsin gömt någons ord i hjärnan, istället för i hjärtat?

Har någons hjärna någonsin klappat för de fattiga, istället för hjärtat?

Har någons hjärna någonsin brustit för ett sorgebud, istället för hjärtat?

Har någons hjärna någonsin veknat, istället för hjärtat?

 

 


TILL DISKUSSION:

 

Människan har i alla tider associerat kärlek och känslor med just hjärtat, eftersom själen är (transcendentalt) belägen i hjärtat, vilket är mitt hjärtas övertygelse!

Handen på hjärtat, kära vänner, visst sitter våra djupaste känslor såsom kärlek, empati, vördnad och sorg i hjärtat? 

Forskare har bevisat att man exempelvis kan dö av sorg. Då har läkare konstaterat att hjärtat fysiskt gått sönder, utan annan förklaring!

I själ och hjärta – inte hjärna – är jag övertygad om att ni håller med mig, eller hur?

 

Hjärnan är ett organ av mindre betydelse, själen sitter i hjärtat, som styr kroppen.”

Aristoteles

 

Här kan vi ta del av nya forskningsrön, där man bekräftar att det de facto är hjärtat som är medvetandets säte och inte hjärnan, som hjärnkramarna felaktigt tror:

https://snilleblixten.net/2010/01/04/nya-forskningsron-hjartat-styr-over-hjarnan-hjartat-ar-de-facto-medvetandets-sate/

 


JAG SKÄNKER MITT HJÄRTA ÅT ER ALLA IDAG, PÅ ALLA HJÄRTANS DAG !!!

 

 

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


 

SJÄLEN, INDIVIDEN = DET ODELBARA SUBJEKTET/JAGET

KROPPEN, DIVIDEN = DELBART OBJEKT/FÖREMÅL

 

ANDLIGA ABC-KUNSKAPER:

 

1. Vi själar är eviga odelbara individer (individ´uus), våra kroppar är temporära delbara divider (dividen´dus)!

2. Vi själar är medvetna och kunniga, våra kroppar är omedvetna och okunniga!

3. Vi själar är lycksaliga, våra kroppar är olycksaliga!

 

Köttkostymerna som vi själar går och bär omkring på här i den materiella världen är alltså temporära, omedvetna och en källa till olycka och lidande, medan vi själva som själar är eviga, medvetna och glädjefyllda, och hör den andliga världen till!

Med tanke på att geléklumpen vi har i våra skallar, hjärnan, är ett delbart omedvetet objekt, så kan vi tryggt dra den vetenskapliga slutsatsen att hjärnan inte kan vara vårt medvetna upplevande jag, själva individen som lever och bebor kroppen och knoppen!

 

SLUTSATS?

 

Just precis, hjärnkramarna har fel när de påstår att vi slutar att existera, att livet är över, när geléklumpen slutat fungera, eftersom de i sin andliga ignorans inte begriper att hjärnan bara är ett omedvetet fysiskt organ, en biologisk kopplingscentral, ett modem, en förbindelselänk mellan den medvetna själen, dvs vårt eviga Jag, och den fysiska kroppens sinnesorgan!

 

HJÄRNAN = Kanaliserar impulser från sinnesorganen. Hjärnan är bara ett fysiskt organ, ett omedvetet OBJEKT, en ÄGODEL!

JAGET/SJÄLEN = Upplever impulserna som sinnesintryck. Själen är den levande medvetna individen, SUBJEKTET, själva ÄGAREN av hjärnan och sinnesorganen! Det är jaget/själen som tänker tankarna, känner känslorna och minns minnena!

MEDVETANDET = Vår, jagets/själens, eviga perceptionsförmåga, själens energi. Det är vi själar som är medvetna, och medvetandet genereras givetvis av oss medvetna själar och inte av den omedvetna hjärnan!

 

Att påstå att hjärnan är jaget, är lika sjukt som att påstå att gitarren är gitarristen!

Ateister förväxlar i sin andliga blindhet subjektet jaget/själen/individen, med objektet hjärnan, som ju bara är ett omedvetet fysiskt organ, en tingest!

 

TILL DISKUSSION:

 

Vad beror det på att vi i våra läroanstalter och massmedier inte får lära oss det mest grundläggande i livet, att vi själar är eviga odelbara andliga individer, medan våra köttkostymer, våra fysiska kroppar, bara är temporära delbara materiella objekt?

Varför mörkar man för oss dessa uppenbara grundläggande fakta?

 

 

 

BhagavadGitaCh2-22-iskcondesiretree.jpg

 

 

7d93fdc45fda9bb4c658ccab9837d5c9.jpg

220.jpg

 

body-or-soul-philosophy-17-728.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

 


 

VEM UPPLEVER LÄNGTAN, LYCKA, SORG, EXTAS OCH SAMVETSKVAL?

JAGET/SJÄLEN eller HJÄRNAN?

.
Sinnesintrycken upplevs i hjärnan, men av VEM ???

.

Ljusvågor och ljudvågor passerar in genom ögonen och öronen och omvandlas där till elektriska signaler, som sedan skickas vidare in till hjärnan, som där fångas upp som bilder och ljud.

.

FRÅGAN ÄR DÅ:

.

Vem är det som fångar upp dessa sinnesintryck i hjärnan (bilder och ljud) och ser/hör dem och upplever dem som angenäma eller oangenäma?

Är det vi medvetna själar, eller är det hjärnans omedvetna celler?

.

GIVETVIS VI MEDVETNA SJÄLAR, ELLER HUR?  :yes::yes::yes:

.

HJÄRNAN ÄR SOM ETT MODEM!

Hjärnan är bara ett modem som skickar och tar emot signaler, en förmedlare av sinnesintrycken, en biologisk kopplingscentral. Ett modem mellan oss medvetna själar/jaget och den fysiska kroppens sinnesorgan!

.

VI SJÄLAR UPPLEVER SINNESINTRYCKEN!

.

Givetvis är det vi själar, vårt medvetna jag, som upplever sinnesintrycken! Själen är vår eviga andliga identitet, dvs den medvetna levande andliga energin, som lever och är medvetna inne i kroppen. Till skillnad från kroppen och hjärnan, som bara består av omedvetna celler och kemikalier.

.

Jaget/själen upplever, medan hjärnan bara är en förmedlare av sinnesintrycken!

.

Ateister påstår i sin andliga ignorans att även vårt medvetna jag skulle bestå av kemikalier och elektriska impulser.

Detta är en total omöjlighet, eftersom vare sig kemikalier eller impulser är medvetna och därmed inte kan uppleva något överhuvudtaget!

.

Hur i Herrens Namn skulle kemikalier kunna plågas av t.ex. sorg eller samvetskval?

Snacka om sjukt vrickat!  :lol::whoco5::lol:

 

.

 

.

Materia kan inte uppleva ett endaste jota, oavsett om materien finns i hjärnan, datamaskinen eller tvättmaskinen och oavsett hur ”komplex” materien är. Det är bara själen som kan uppleva saker och ting, vi som lever inne i våra temporära materiella stofthyddor!

.

Materialister påstår att jaget består av tankar och minnen, men det är ju något som jaget *har* och använder sig av, inte vad Jaget *består* av.

Någon kan *ha* ett gott minne och en annan kan ha ett dåligt minne.

Någon kan *ha* positiva tankar och en annan kan ha negativa tankar.

Vi kan *utbyta* tankar och minnen med varann, men vi består inte av dom, vi är inte dom.

.

Det är alltså en klar skillnad mellan jaget och dess medvetande å ena sidan, och de tankar och minnen som jaget *har* och använder sig av!

.

Ateisters påstående att jaget skulle vara en illusion faller på sin egen orimlighet, eftersom det krävs ett jag för att överhuvudtaget kunna börja inbilla sig något om jagets eventuella illusion…

.

ATEISTER – TÄNK OM, TÄNK RÄTT

 

.

 

psychiatry-human-ontological-dichotomy-of-man-dichotomous-biblical-view-of-body-brain-spirit.jpg

 

AAEAAQAAAAAAAAMqAAAAJDljYjJhMDA3LTlmYWYtNDU5My1hZDZiLTRiNjc1NjJjMGQ4MA.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

MÄNNISKOR UTAN HJÄRNA, MED MINNE OCH IQ !!!

BEVISAR ATT MINNENA INTE SITTER I GELÉKLUMPEN !!!

 

År 1980 publicerades den revolutionerande artikeln ”Is Your Brain Really Necessary?” i  tidsskriften ”Science”, en artikel baserad på Dr. John Lorber´s (Professor och forskare i neurologi) omfattande, systematiska medicinska studier på 1960- och 1970-talet kring människor som saknade hjärnsubstans, men som ändå var, hör och häpna, intelligenta och väl utvecklade intellektuellt:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=6909910&dopt=Abstract

I artikeln bekräftades också att den medicinska litteraturen är fylld av 100-tals sådana fall av utmärkt fungerande individer med hög intelligenskvot utan någon hjärna i skallen, vissa med endast en millimetertjock hinna av vävnad högst upp på ryggraden.

 

Dr. John Lorber´s neurologiska publikationer:

http://www.indiana.edu/~pietsch/lorber-references.html

Varför i Herrens Namn sopar man under mattan denna revolutionerande forskning, som helt klart påvisar att medvetande och intelligens inte är någon produkt av hjärnan, utan givetvis genereras av det medvetna jaget/själen!

 

Vetenskapliga studier som bevisar att medvetandet är skilt från hjärnan:

http://iands.org/home.html

 

Dr. John Lorber´s gedigna forskning påvisar otvivelaktigt att man kan leva och fungera galant utan någon hjärna! Medvetandet är inte beroende av hjärnan och minnena sitter inte fastklistrade i där i geléklumpen:

 

 

 

Dr. Bruce Greyson ger bevis för att medvetandet inte är beroende av någon hjärna:

 

 

 

Den medicinska litteraturen är fylld med väldokumenterade fallstudier kring människor som lever helt utan någon hjärna, utan någon Hippocampus, men som ändå fungerar galant, med gott minne och fullt normal IQ:

http://www.flatrock.org.nz/topics/science/is_the_brain_really_necessary.htm

”Although the boy had an IQ of 126 and had a first class honours degree in mathematics, he had ”virtually no brain”.  A noninvasive measurement of radio density known as CAT scan showed the boy’s skull was lined with a thin layer of brain cells to a millimeter in thickness.  The rest of his skull was filled with cerebrospinal fluid.  The young man continues a normal life with the exception of his knowledge that he has no brain.”

Detta är vetenskapliga fakta
som det även publicerats artiklar kring i de vetenskapliga tidskrifterna ”Science” och ”Science Digest”:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=6909910&dopt=Abstract

http://www.sciencemag.org/cgi/content/citation/210/4475/1232

http://www.rifters.com/real/articles/Science_No-Brain.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lorber
http://www.indiana.edu/~pietsch/lorber-references.html

http://www.mysteries.pwp.blueyonder.co.uk/6,2.htm

http://uk.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idUKN1930510020070720

 

Det finns ett antal vetenskapliga studier kring att det inte behövs någon hjärna för att lagra minnen. Det finns experiment där enkla organismer som inte ens har något nervsystem, till synes ”lär sig” var i ett tunt glasrör det är enklast att vända.

En annan intressant studie visar att flugor som fått huvudet borttaget, ändå kan lära sig att kontrollera sina ben för att inte få elstötar.

 

Maneten är ett annat bra exempel på en livsform utan hjärna, men som ändå är medveten och varse om hot i sin omgivning!

http://www.allahexists.com/underwater/underwater_16.php

”The jellyfish lacks eyes to see its prey and enemies, nor does it have a brain. It is only a jelly-like water mass, even though it performs conscious behavior such as hunting by employing various tactics, and escaping from its enemies…”

 

Det finns medicinska exempel på barn, som trots att halva hjärnan avlägsnats, fortsätter leva helt normalt:

http://www.aftonbladet.se/halsa/article12254680.ab

 

Anden Ambres, känd från en dokumentär som gick på SVT, är ett mycket
starkt bevis för att vi inte är beroende av någon fysisk hjärna för att kunna minnas och vara medvetna; vi överlever den fysiska döden:

 

 

Till och med Expressen bekräftar Ambres:

http://www.expressen.se/debatt/1.977276/anden-ambres-finns-visst

 

Allt detta bevisar alltså att vi själar inte är beroende av någon fysisk hjärna för att kunna vara medvetna och att kunna minnas!

Vi fortsätter att vara medvetna och behåller våra själsförmögenheter, i all evighet, även efter det att vi kilat vidare från våra nuvarande temporära dödsdömda jordiska stofthyddor!

 

Hjärnan är ett organ av mindre betydelse, själen sitter i hjärtat, som styr kroppen.

Aristoteles

 

HJÄRNAN ÄR OMEDVETEN, UTAN KÄNSLOR

SJÄLEN ÄR MEDVETEN, FYLLD AV KÄNSLOR

 

Hjärnan, med dess neurologiska system, leder medvetandet, precis som en elektrisk tråd leder elektricitet. Tråden och glödlampan skapar inte elektricitet, lika lite som hjärnan skapar medvetande, de endast leder det!

Hjärnan och medvetandet är skilda från varandra på samma sätt som en radiostyrd bil och personen som styr bilen. Om den radiostyrda bilen går sönder så betyder det inte att han som kontrollerar den med fjärrkontrollen har slutat existera. Och om hjärnan går sönder så betyder det inte att medvetandet/själen som kontrollerar den har slutat existera.

Liksom radiovågorna inte dör eller upphör att existera bara för att radioapparaten slutat fungera, så upphör inte heller själens medvetandefunktion bara för att hjärnan slutat fungera. Hjärnan är bara ett organ/objekt, en omedveten tingest, utan vare sig känsel eller känslor. Det är vi själar, subjektet i kroppen, som är medvetna och fyllda av känslor.

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Någon som händelsevis fortfarande tror på myten att minnena sitter fastklistrade i geléklumpen i skallen?

Minnen från ens tidigare liv och Nära döden-upplevelser motbevisar myten! Givetvis följer våra minnen med oss själar i vårt undermedvetna, när vi kilar vidare till nästa destination efter den fysiska döden!

 

 

tiny_brain.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


 

VEM ÄR JAGET som är MEDVETEN i våra materiella kroppar?

VEM ÄR det som är MEDVETEN om vårt medvetande, våra tankar och vår fysiska kropp?

 

Givetvis vi själar, vi medvetna själar, vi andliga individer, det andliga jaget, vi som lever och verkar i våra materiella kroppar!

(Vare sig hjärncellerna, nervcellerna, synapserna, signalsubstanserna eller de elektriska impulserna är medvetna om ett endaste jota)

 

VAD BESTÅR vi, det andliga JAGET, av?

Givetvis av den medvetna levande andliga energin, själen, som levandegör vår materiella kropp, som blir livlös när vi själar kilar vidare ut ur våra jordiska skal efter ”döden”.

 

KROPPEN = DÖDLIGA JORDISKA SKALET, ett objekt, vår ägodel!

JAGET/SJÄLEN = LEVANDE INDIVIDEN, subjektet, ägaren av kroppen, medveten om omvärlden!

 

Utan oss själar, inget liv i våra fysiska skal, i våra köttkostymer!

 

SJÄLEN är ägaren, SUBJEKTET, den som ÄGER!

KROPPEN är ägodelen, OBJEKT, det som ÄGS!


Ägaren är alltid skild från objekten
som den äger. En ägodel kan aldrig äga sig själv, vilket ju bevisar att vi inte är kroppen eller hjärnan, utan själva själen, dvs vårt medvetna eviga jag!

 

SJÄLEN = Medveten och den som upplever = ANDLIG ENERGI, levande varelsen, subjektet!

KROPPEN = Omedveten och det som upplevs = MATERIELL ENERGI, föremål, objekt!

 

Logiskt, eller hur?   :yes::yes::yes:

 

Vår materiella KROPP och dess celler, våra tankemönster, vår personlighet, våra värderingar, åsikter m.m. FÖRÄNDRAS ständigt på grund av tidens tand.

Detta samtidigt som JAGET/själen – vi som lever i kroppen, den evigt medvetna levande andliga energin, subjektet, individen, som relaterar till dess temporära objekt; kroppen och psyket – är exakt densamma, OFÖRÄNDERLIG.

 

Vi har exakt samma bestående jag-identitet nu som när vi var små, trots alla fysiska och psykiska förändringar.

Vi har t.ex. bytt ut kroppens alla celler ett flertal gånger under livet, men fortfarande har vi samma Jag-känsla, det är fortfarande samma andliga Jag som lever i kroppen, trots alla fysiska och psykiska förändringar!

 

Detta bevisar att jaget, själen, är en evig absolut konstant och som därmed naturligtvis överlever den s.k. döden. Det var samma ”Jag” som var medveten och upplevde händelser när vi var fem år unga, som nu idag; annars skulle vi inte säga att det var händelser ur ”mitt liv”, om det inte var vårt ”Jag” som upplevde dem…

Faktum är att enligt naturlagarna så kan energi aldrig förintas (Energiprincipen, termodynamikens 1:a lag); den materiella föränderliga energin omvandlas, medan den andliga medvetna energin (Jaget) är av bestående oföränderlig natur.

Hur i Herrens Namn skulle jaget/själen, den andliga energin, kunna förintas, när inte ens den lägre materiella energin gör det?

 

JAGET/SJÄLEN GENERERAR MEDVETANDET

 

Medvetandet genereras givetvis av den medvetna själen (subjektet) och inte av omedvetna elektriska impulser i hjärnan!

Medvetandet är jagets, dvs själens, perceptionsförmåga!

Detta är ett bevis för att Jaget och kroppen (inklusive geléklumpen i skallen givetvis) är två vitt skilda fenomen!

JAGET, dvs vår medvetna själ, ÖVERLEVER hjärnans död, och vi föds in i en ny materiell kropp i vårt nästa liv, beroende på vårt karmakonto vid dödsögonblicket.

VI ÄR SJÄLEN, medan vi har ett sinne, och bor i en kropp!

 

JAGET/SJÄLEN = Den medvetna levande andliga individen, vi som lever i kroppen, subjektet som upplever och relaterar till de fysiska och psykiska objekten i vår kropp och vår omvärld. Vi är den evigt medvetna andliga gudagnistan, som är oföränderligt konstant, det är exakt samma Jag i oss nu som när vi var ett litet barn! Det är Jaget/själen som tänker tankarna, känner känslorna och minns minnena!

http://en.wikipedia.org/wiki/Soul

 

MEDVETANDET = Själens eviga perceptionsförmåga. Det är själen som är medveten, och medvetandet genereras av den medvetna själen!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandet
http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness

 

SINNET = (tankar, känslor, vilja, intelligens, personlighet) Temporär finfysisk, psykisk materiell energi, subtilkroppen, astralkroppen, som ständigt förändras! Det är i sinnet som våra tankar och känslor pågår och upplevs!

http://en.wikipedia.org/wiki/Mind
http://en.wikipedia.org/wiki/Subtle_body

 

KROPPEN = (kött, blod, ben, hjärna) Temporär grovfysisk materiell energi, som ständigt förändras! Vart 7:e år har vi bytt ut alla kroppens celler, vilket bevisar att Jaget/själen som upplever barndomen, ungdomen och ålderdomen skiljer sig från kroppen…

 

Vår verkliga identitet är SJÄLEN, och MEDVETANDET är själens eviga perceptionsförmåga, som genereras av den medvetna själen, medan våra subtila, finfysiska kroppar, SINNET, omger oss själar!

Dessa subtila skikt som omger själen ÖVERLEVER kroppens inklusive hjärnans död och det är subtilkroppen som bär vidare oss själar till nästa existens, nästa kropp, beroende på vårt medvetandetillstånd, vårt karmakonto och våra önskningar vid dödsögonblicket…

 

ASTRAL-KROPPEN!

Det är astralkroppen som bär jaget/själen vidare när vi reinkarnerar efter att vi har kilat vidare från vår jordiska kropp, och som även lyfter (leviterar) ut från kroppen när vi drömmer på nätterna i den astrala dimensionen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Astral_body

http://hem.fyristorg.com/teosofi/TeosofiskaBokforlaget/Teosofins_ocean/05_Kroppen_och_astralkroppen.htm

 

ETER-KROPPEN = AURAN!

Eterkroppen är förbindelselänken mellan vår fysiska och astrala kropp:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ether_body
http://www.item-bioenergy.com/rfi/science.html

 

VÅRA 7 CHAKRAS!

Människans 7 chakras är kroppens subtila knutpunkter, där livsenergin (prana) flödar genom en subtil huvudkanal (nadi) längs ryggraden, ungefär som blod genom blodkärl, och korrelerar med de primära endokrina körtlarna i kroppen.

Det är längs ryggraden som den fysiska kroppen möter eterkroppen genom våra 7 chakras:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Chakra
http://en.wikipedia.org/wiki/Chakra

http://paranormal.se/topic/magi/chakra.html
http://web.telia.com/~u34503740/chakra.htm

 

TILL DISKUSSION:

Förstår ni nu skillnaden mellan våra temporära omedvetna fysiska kroppar och vårt evigt medvetna andliga Jag, dvs själen/individen?

Visste ni att vi även har en astralkropp och en eterkropp?

 

mahatma_gandhi_soul_5341.jpg

securedownload (1).png

d4bd1dc01d0ba869a0a0e48e53058828.jpg

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


.

VI SJÄLAR ÄR MEDVETNA !!!

VÅRA MODEM I SKALLEN ÄR OMEDVETNA !!!

.

JAGET/SJÄLEN/MEDVETANDET vs HJÄRNAN I SKALLEN:

.

HJÄRNAN fungerar som en biologisk kopplingscentral, ett MODEM, en förbindelselänk mellan den medvetna själen, dvs vårt Jag, och den fysiska kroppens sinnesorgan! Hjärnan har ingen känsel eller något medvetande!

 

MEDVETANDET är vår, jagets/själens, eviga perceptionsförmåga, själens energi. Det är själen som är medveten, och medvetandet genereras givetvis av den medvetna själen och inte av den omedvetna hjärnan!

Det råder en fundamental skillnad, kvalitativ distinktion, mellan vårt eviga medvetande och vår temporära hjärna!

 

MEDVETANDET BORTOM HJÄRNAN, STYR HJÄRNAN:

 

.

 

HJÄRNAN = Kanaliserar impulser från sinnesorganen. Hjärnan är bara ett fysiskt organ, ett omedvetet OBJEKT, en ÄGODEL!

 

JAGET/SJÄLEN = Upplever impulserna som sinnesintryck. Själen är den levande medvetna individen, SUBJEKTET, själva ÄGAREN av hjärnan och sinnesorganen! Det är Jaget/själen som tänker tankarna, känner känslorna och minns minnena!

 

Att påstå att hjärnan är Jaget, är lika sjukt som att påstå att gitarren är gitarristen!  :lol:

 

Ateister förväxlar i sin andliga ignorans subjektet jaget/själen/individen, med objektet hjärnan, som ju bara är ett omedvetet fysiskt organ, en tingest!

Hjärnan är bara ett verktyg, en ägodel, som vi själar, ägaren, nyttjar för att kunna uppleva den fysiska världen. Det är själen som transformerar hjärnans signalsubstanser till själsliga upplevelser. Det är vi själar som upplever hjärta och smärta, som kan längta efter Gud, som kan plågas av samvetskval osv!

 

Geléklumpen i skallen är bara ett omedvetet fysiskt organ, en grunka!

.

 

TILL DISKUSSION:

Inser ni nu skillnaden mellan
oss medvetna själar, den subjektiva upplevande individen, och våra omedvetna geléklumpar, modemet/objektet som ger oss själar våra upplevelser?

Inser ni nu att vi själar är odödliga, till skillnad mot grunkan i skallen, att ingenting kan ta kål på oss andliga evighetsvarelser?

.

Consciousness.jpg

brain.jpg

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 .


 

GLÖM FLUMMET ATT HJÄRNAN ÄR JAGET !!!

VI SJÄLAR ÖVERLEVER VÅRA JORDISKA KÖTTKOSTYMER !!!

 

http://www.near-death.com/evidence.html

.

INNEHÅLL:

.

1) Inledning: Vi själar är skilda från hjärnan!

2) Vetenskapliga bevis för att medvetandet överlever hjärnan!

3) Vetenskapliga fallstudier kring Nära Döden-Upplevelser (NDU)!

4) Video-filmer kring NDU, som bevisar att vi överlever ”döden”!

5) Massmedia om Nära-Döden Upplevelser!

6) Vetenskapliga källor och referenser kring NDU!

7) Till diskussion!

.

____________________________________________________

.

1)  INLEDNING: VI SJÄLAR ÄR SKILDA FRÅN HJÄRNAN

.

Nära Döden-Upplevelser är händelser då man ligger för döden och har t.o.m. lämnat sin materiella kropp, och upplever att man är skild från kroppen inklusive hjärnan som ligger livlösa nedanför en…

 

VI SJÄLAR ÄR MEDVETNA

VÅRA HJÄRNOR ÄR OMEDVETNA

.

HJÄRNAN fungerar som en biologisk kopplingscentral, ett MODEM, en förbindelselänk mellan den medvetna själen, dvs vårt eviga Jag, och den fysiska kroppens sinnesorgan! Hjärnan har ingen känsel eller något medvetande, vilket bevisar att vi är något annat än geléklumpen i skallen. Hjärnan kanaliserar impulser från sinnesorganen. Hjärnan är bara ett fysiskt organ, ett omedvetet objekt, en ägodel.

MEDVETANDET är vår, jagets/själens, eviga perceptionsförmåga, själens energi och dess symptom. Det är vi själar som är medvetna, och medvetandet genereras givetvis av oss medvetna själar och inte av den omedvetna hjärnan!

Allt som rör vårt medvetande speglas i hjärnan eftersom den är själens verktyg i kroppen. Det skulle vara en sensation, om det vi upplever när vi är i vår kropp, inte skulle gå att avläsa biologiskt.

.
JAGET/SJÄLEN = Upplever impulserna som sinnesintryck. Själen är den levande medvetna individen, subjektet, själva ägaren av hjärnan och sinnesorganen! Det är Jaget/själen som tänker tankarna, känner känslorna och minns minnena!

 

HJÄRNAN LEDER MEDVETANDET !!!

Hjärnan, med dess neurologiska system, leder medvetandet, precis som en elektrisk tråd leder elektricitet. Tråden och glödlampan skapar inte elektricitet, lika lite som hjärnan skapar medvetande, de endast leder det!

 

Att påstå att Jaget är hjärnan, är lika sjukt som att påstå att gitarristen är gitarren…

:lol::whoco5::lol:

 

Vår materiella kropp och dess celler, våra tankar, vår personlighet, våra värderingar osv, förändras ständigt på grund av tidens tand…

Däremot är jaget/själen – vi som lever i kroppen, den evigt medvetna andliga individen, subjektet som relaterar till dess materiella objekt; kroppen och sinnet – exakt densamma, OFÖRÄNDERLIG, under hela vårt nuvarande liv och även i alla våra framtida liv!

Detta bevisar att jaget, själen, är en evig absolut konstant och som därmed naturligtvis överlever den s.k. döden. Det var samma ”Jag” som var medveten och upplevde händelser när vi var 5 år unga, som nu idag; annars skulle vi inte säga att det var händelser ur ”mitt” liv, om det inte var vårt ”Jag” som upplevde dem!

Vi har alltså samma bestående jag-identitet nu som när vi var små, trots alla fysiska och psykiska förändringar. Vi har t.ex. bytt ut kroppens alla celler ett flertal gånger under livet, men fortfarande har vi samma bestående Jag-känsla, samma eviga Jag, trots alla fysiska och psykiska förändringar som pågår i kroppen!

Nära Döden-Upplevelser är ett starkt bevis för att vi inte är geléklumpen i skallen…vi är den medvetna själen i kroppen, vi som kilar vidare när kroppen och knoppen dör!

 

____________________________________________________

 

2) VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR ATT MEDVETANDET ÖVERLEVER HJÄRNAN!

 

Här följer massor av vetenskapliga bevis kring att medvetandet överlever hjärnans död (NDU) och att själen kan fortsätta tänka och känna:

http://www.near-death.com/evidence.html
http://www.iands.org/research/important_studies
http://www.tim.nu/swe/frame_m.html

 

Bibliografi över Nära döden-upplevelser (NDU):

http://www.iands.org/bib.html

 

Forskningen kring Nära döden-upplevelser (NDU) är mycket vetenskaplig; The Science of Near-Death Experiences, Time Magazine:

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1657919,00.html

 

Nära döden-upplevelser är INTE HALLUCINATIONER, utan är verkliga upplevelser:

http://www.near-death.com/experiences/lsd04.html

 

Det finns TUSENTALS av VÄLDOKUMENTERADE FALL världen över, och hundratals böcker i ämnet, kring människor som haft Nära döden-upplevelser (NDU), vars själ och medvetande (kommer från själen) lämnat kroppen och hjärnan efter svåra olyckor och under operationer, och som när de vaknat till liv igen exakt kunnat återge vad som skett kring olycksplatsen eller vid operationsbordet, som resulterat i att det pågår mycket vetenskaplig forskning i världen kring medvetandets natur…

 

VIDEOR: Här följer grymt bra dokumentärer kring Nära döden-upplevelser, med forskare som bekräftar att upplevelserna är äkta, detta även hos kliniskt hjärndöda:

 

 

 

 

 

Här är en VETENSKAPLIG AVHANDLING, peer-reviewed, kring en Holländsk NDU-studie av Dr. Pim van Lommel, i englands mest ansedda medicinska tidsskrift ”The Lancet”, som BEVISAR att medvetandet är skilt från hjärnan och att vi således överlever döden:

http://www.zarqon.co.uk/Lancet.pdf
http://profezie3m.altervista.org/archivio/TheLancet_NDE.htm

 

Här är ett suveränt genmäle av Dr. Pim van Lommel mot en kritisk skeptiker, angående hans NDU-studie:

http://www.skepticalinvestigations.org/whoswho/vanLommel.htm

”The study of patients with NDE, clearly shows us that consciousness with memories, cognition, with emotion, self-identity, and perception out and above a life-less body is experienced during a period of a non-functioning brain (transient pancerebral anoxia).”

 

Här är en suveränt bra artikel om medvetandets kontinuitet under Nära döden-upplevelser, av Dr. Pim van Lommel:

http://www.cinemind.com/atwater/VLommel.html

”All these patients reported, after regaining consciousness, that they had experienced clear consciousness with memories, emotions, and perception out of and above their body during the period of their coma, also “seeing” nurses, physicians and family in and around the ICU.”

 

Dr. Pim van Lommels studie har uppmärksammats över hela världen:

http://www.mikepettigrew.com/afterlife/html/dutch_study.html
http://www.meta-religion.com/Paranormale/NDE/dutch_nde_study.htm

 

Medvetandet och hjärnan är separata, bekräftas av många forskare:

http://www.thepsychictimes.com/articles/fenwick.htm
http://www.victorzammit.com/articles/mindbrain.html

 

Forskare som har bevisat själens existens efter döden:

http://www.survivalafterdeath.org/investigators.htm

 

Medvetandet är inte beroende av hjärnan:

http://www.survivalafterdeath.org/articles/carter/consciousness.htm

 

Minnena sitter inte i hjärnan + svar på kritik:

http://www.survivalafterdeath.org/articles/carter/augustine.htm

 

Debunkning av NDU-debunkarna:

http://www.near-death.com/experiences/skeptic09.html
http://www.nderf.org/NDE%20Rhetoric.htm
http://www.debunkingskeptics.com/GrossmanLetter.pdf

 

Debunkning av alla vanliga skeptiker-argument:

http://www.geocities.com/wwu777us/Debunking_Skeptical_Arguments.htm

 

Vetenskapsmän och filosofer om skillnaden mellan kropp och medvetande (själens symptom) och livet efter detta:

http://victorzammit.com/book/4thedition/4thedition.pdf

 

Illustrerad Vetenskap och Daily Mail: Personligheten sitter i hjärtat, inte hjärnan:

http://illvet.se/manniskan/sjukdom-behandling/personligheten-sitter-i-hjartat
http://illvet.se/sites/illvid.dk/files/pdf/SIV_9165.pdf

http://www.morgenster.org/heart.htm
http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1237998/Heart-transplant-patient-gets-craving-food-eaten-organ-donor.html

 

Richard Dawkins motargument debunkas och sågas jäms med fotknölarna här:

http://www.victorzammit.com/articles/dawkins.html

 

Människor utan hjärnaändå medvetna och med hög IQ!

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=6909910&dopt=Abstract

http://www.sciencemag.org/cgi/content/citation/210/4475/1232
http://www.rifters.com/real/articles/Science_No-Brain.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lorber
http://www.indiana.edu/~pietsch/lorber-references.html

http://www.mysteries.pwp.blueyonder.co.uk/6,2.htm
http://www.flatrock.org.nz/topics/science/is_the_brain_really_necessary.htm

 

____________________________________________________

 

3) VETENSKAPLIGA FALLSTUDIER KRING NÄRA DÖDEN-UPPLEVELSER (NDU)!

 

http://www.near-death.com/evidence.html
http://www.iands.org


Två mycket bra svenska sajter
kring NDU, Nära döden-upplevelser:

http://www.nderf.org/Swedish/index.html

http://clix.to/realitycenter

 

Pam Reynolds upplevelser UTANFÖR KROPPEN medan HJÄRNAN var DÖD, utgör bara ett av tusentals dokumenterade fall världen över. Pam Reynolds-fallet bevisar att Reynolds under tillstånd av klinisk död (60 min, bevakad av tre olika maskiner), lämnade sin egen fysiska kropp och gjorde detaljerade iakttagelser av sin egen operation samt fortsatte över till andra sidan där hon träffade avlidna släktingar och vänner, som hon efter operationen tydligt och detaljerat återgav:

http://www.youtube.com/watch?v=-InhxLzORzM
http://www.near-death.com/experiences/evidence01.html

 

Dr. Michael Sabom har studerat fallet grundligt och ser det som ett tungt bevis för NDU och att medvetandet kan fortsätta leva även utan sin fysiska kropp inklusive hjärnan.

 

Vicki Umipeg, 45, var FÖDD BLIND, men SÅG KROPPEN OVANIFRÅN när hon hade en Nära döden-upplevelse, efter en trafikolycka, plötsligt ser sig själv på sjukhussängen, personalen runt omkring och även hela sjukhusomådet. Iakttagelserna har dokumenterats som helt korrekta:

http://www.near-death.com/experiences/evidence03.html

 

Människor ser och upplever händelser medan de har NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence02.html

 

Barns NDU liknar vuxnas:

http://www.near-death.com/experiences/evidence04.html

 

Folk förändras drastiskt efter en NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence05.html

 

Gemensamma aspekter kring NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence06.html

 

Vetenskapliga upptäckter tack vare NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence07.html

 

De som haft NDU är fullständigt övertygade:

http://www.near-death.com/experiences/evidence08.html

 

Närstående som delar på en döendes NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence09.html

 

Människor som varit ute ur kroppen under flera dygn och sedan kommit tillbaka in i kroppen:

http://www.near-death.com/experiences/evidence10.html

 

Människor som sett in i framtiden under NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence11.html

 

Rapporter kring NDU har skett i alla tider:

http://www.near-death.com/experiences/evidence12.html


Droger kan trigga igång NDU:

http://www.near-death.com/experiences/triggers04.html

 

Stridspiloter upplever NDU pga gravitationskrafterna:

http://www.near-death.com/experiences/triggers06.html

 

Meditation kan trigga igång NDU:

http://www.near-death.com/experiences/triggers08.html

 

____________________________________________________

 

4)  VITTNESMÅL KRING NDU, SOM BEVISAR ATT VI ÖVERLEVER ”DÖDEN”!

 

 

 

 

BEVIS FÖR ATT UPPLEVELSERNA ÄR VERKLIGA:

 

 

 

SEX PERSONER BERÄTTAR OM SINA UPPLEVELSER:

 

 

 

FÖRE DETTA MUSLIM BERÄTTAR OM SIN NDU:

 

 

 

BILOLYCKA, MÖTTE GUD:

 

 

 

NÄRA DÖDEN-UPPLEVELSE, HOS EN ATEIST:

 

 

 

____________________________________________________

 

5)  MASSMEDIA OM NÄRA DÖDEN-UPPLEVELSER!

BBC: Bevis för att livet fortsätter efter döden:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/07.html

 

Time Magazine: ”The Science of Near-Death Experiences”:

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1657919,00.html

 

The Guardian: Läkare förstummade kring NDU:

http://www.guardian.co.uk/medicalscience/story/0,,618576,00.html

 

Dagens Nyheter: ”Jaget” flyttat från kroppen:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=684143

 

ABC-News: Studier bevisar liv efter döden:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/26.html

 

ABC-News: Vetenskapsmän erkänner NDU:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/22.html

 

BBC: Läkare tar allvarligt på NDU, stora studier görs:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/15.html

 

News Telegraph: Läkare fann bevis för liv efter döden:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/06.html

 

BBC: Ut ur kroppen, inte ut ur sinnet:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/03.html

 

BBC: Liv efter NDU:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/01.html

 

News Channel 5: Vetenskapsmän har funnit bevis för att livet fortsätter:

http://home.comcast.net/~neardeath/paranormal/001_pages/006.html

 

The Standard Times: Ex-ateist föreläser om NDU; livet fortsätter:

http://home.comcast.net/~neardeath/nde/001_pages/58.html

 

North Texas Daily: Professor som funnit bevis för NDU:

http://home.comcast.net/~neardeath/nde/001_pages/48.html

 

The Scotsman: Brittiska vetenskapsmän övertygade om NDU:

http://home.comcast.net/~neardeath/paranormal/001_pages/005.html

 

____________________________________________________

 

6)  VETENSKAPLIGA KÄLLOR OCH REFERENSER KRING NDU!

 

Empiriska stöd för liv efter döden; Nära döden-upplevelser:

http://plato.stanford.edu/entries/afterlife/#EmpSupSurNeaExp

 

Indepth NDE/OBE Evidence In Favor of Survival of Consciousness (53 Items of Evidence Presented, Full of Links, Sources, and Referances):

http://www.near-death.com/evidence.html

 

A Critique of Susan Blackmore’s Dying Brain Hypothesis by Greg Stone (A complete and total rebuttal of the ”Dying Brain Theory”):

http://www.near-death.com/experiences/articles001.html

 

Michael Prescott’s indepth critique of Keith Augustine’s Anti-NDE Article:

http://michaelprescott.typepad.com/michael_prescotts_blog/2006/08/ndes_and_their_.html

 

The Right Temporal Lobe And Associated Limbic Lobe Structures As The Biological Interface With An Interconnected Universe:

http://www.melvinmorse.com/e-tlp.htm

 

Van Lommel, Van Wees, Meyers, Elfferich (2001). Near-Death Experience in Survivors of Cardiac Arrest: A Prospective Study in the Netherlands. Lancet:

http://profezie3m.altervista.org/archivio/TheLancet_NDE.htm

 

About the Continuity of Our Consciousness” by Pim Von Lommel:

http://www.cinemind.com/atwater/VLommel.html

 

The Dutch Study:

http://www.mikepettigrew.com/afterlife/html/dutch_study.html

 

A great response by Pim Van Lommel against a Leading Skeptic regarding his research study:

http://www.skepticalinvestigations.org/whoswho/vanLommel.htm

 

Autoscopic Evidence: Dr. Charles Tart’s Out-of-Body Experience Research:

http://www.near-death.com/tart.html

 

Psychophysiological Study of Out-of-the-Body Experiences in a Selected Subject”:

http://web.archive.org/web/20060215224439/http://www.paradigm-sys.com/display/ctt_articles2.cfm?ID=31

 

Out-Of-Body Experiences (OBE or OOBE), Article by Mario Varvoglis, Ph.D.:

http://www.parapsych.org/out_of_body_experiences.htm

 

Out-of-Body Experience (OBE) Research:

http://library.thinkquest.org/C0120993/obefull.html

 

Debunking Pseudo-Skeptical Arguments of Paranormal Debunkers:

http://www.geocities.com/wwu777us/Debunking_Skeptical_Arguments.htm

 

NDERF Forum, where lively Debate and Discussion of NDEs/OBEs takes place on a daily basis:

http://www.nderf.com/phpBB2/index.php

 

____________________________________________________

 

7)  TILL DISKUSSION:

 

Nära döden-upplevelser är ett bevis för att själen/medvetandet överlever den fysiska döden, eller hur?

Har ni själva haft några Nära döden-upplevelser?

Dela med er av era upplevelser för oss här, kära vänner!

 

 

NDE.jpg

Near-Death-Experience-Wallpaper-650x454.jpg

TwitterMoreVibrant.png

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

 


Kategorier

%d bloggare gillar detta: