Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for the ‘DNA-programmeraren’ Category


.
DNA-KODEN OCH DNA-AVKODAREN MÅSTE FINNAS SAMTIDIGT

PARADOXEN SOM STJÄLPER EVOLUTIONSTEORIN !!!
.
Vetenskapsmannen Aja Govinda förklarar här med en träffande analogi, att på samma sätt som en CD är värdelös utan CD-spelaren, så är DNA värdelöst utan maskineriet som avkodar DNA, och de måste ha uppstått samtidigt:

.

.

Hur uppstod DNA till att börja med?

.
Både databanken som vi kallar DNA (cellens digitala mjukvara), och maskineriet som avkodar databanken, DNA-avkodaren, måste ha funnits till samtidigt från början!

DNA produceras av en komplett cell, samtidigt som DNA behövs för att skapa cellen, vilket innebär att de alltså är inbördes beroende av varann!

.
Evolutionsteorin fallerar eftersom den inte kan förklara hur skapandet av den första levande cellen kunnat ske utan DNA:

http://www.creationofman.net/chapter4/chapter4_6.html
.

”The question is not only that of how the DNA chain originated. Even the existence of the DNA chain with the extraordinary information capacity it contains, means nothing by itself. In order to refer to life, it is essential that the enzymes that read this DNA chain, copy them and produce proteins, also exist. (Enzymes are large molecules that have certain functions in the cell which they carry out with the precision of a robot.)

Simply put, in order to talk of life, both the data bank we call DNA, and the machines to carry out production by reading the data in the bank have to co-exist.

To our surprise, enzymes, which read DNA and carry out production accordingly, are themselves produced according to the codes in DNA. This means that there is a factory in the cell that both makes many different types of products, and also manufactures the robots and machines that carry out this production. The question of how this system, which would be of no use with a minor defect in any of its mechanisms originated, is by itself enough to demolish the theory of evolution.”

.

Paradoxen som stjälper evolutionsteorin:

Medan DNA endast kan replikera med hjälp av speciella proteiner, enzymer, så kan syntesen av dessa proteiner endast ske om den kodade informationen redan finns i DNA!

http://www.harunyahya.com/refuted9.php
.

”A very interesting paradox emerges at this point: While DNA can only replicate with the help of special proteins (enzymes), the synthesis of these proteins can only be realized by the information encoded in DNA.

As they both depend on each other, they have to exist at the same time for replication. Science writer John Horgan explains the dilemma in this way:

DNA cannot do its work, including forming more DNA, without the help of catalytic proteins, or enzymes. In short, proteins cannot form without DNA, but neither can DNA form without proteins.

How did the Genetic Code, along with the mechanisms for its translation (ribosomes and RNA molecules), originate?

Stanley Miller and Francis Crick’s close associate from the University of San Diego, California, the highly reputed evolutionist Dr. Leslie Orgel says in an article published in 1994:

It is extremely improbable that proteins and nucleic acids, both of which are structurally complex, arose spontaneously in the same place at the same time. Yet it also seems impossible to have one without the other. And so, at first glance, one might have to conclude that life could never, in fact, have originated by chemical means.”

.

Den första levande cellen, den fiktiva ”slumpcellen”, skulle inte ha kunnat reproducera sig, eftersom den skulle ha saknat all den nödvändiga genetiska informationen, med koder, program och instruktioner:

http://www.evolutiondeceit.com/chapter13.php
.

”Let us suppose that millions of years ago a cell was formed which had acquired everything necessary for life, and that it duly ”came to life”.

The theory of evolution again collapses at this point. For even if this cell had existed for a while, it would eventually have died and after its death, nothing would have remained, and everything would have reverted to where it had started. This is because this first living cell, lacking any genetic information, would not have been able to reproduce and start a new generation. Life would have ended with its death.

The genetic system does not only consist of DNA. The following things must also exist in the same environment: enzymes to read the code on the DNA, messenger RNA to be produced after reading these codes, a ribosome to which messenger RNA will attach according to this code, transfer RNA to transfer the amino acids to the ribosome for use in production, and extremely complex enzymes to carry out numerous intermediary processes.

Such an environment cannot exist anywhere apart from a totally isolated and completely controlled environment such as the cell, where all the essential raw materials and energy resources exist.

As a result, organic matter can self-reproduce only if it exists as a fully developed cell with all its organelles and in an appropriate environment where it can survive, exchange materials, and get energy from its surroundings. This means that the first cell on earth was formed ”all of a sudden” together with its amazingly complex structure.

So, if a complex structure came into existence all of a sudden, what does this mean?

Let us ask this question with an example. Let us liken the cell to a high-tech car in terms of its complexity. In fact, the cell is a much more complex and developed system than a car with its engine and all its technical equipment.

Now let us ask the following question: What would you think if you went out hiking in the depths of a thick forest and ran across a brand-new car among the trees? Would you imagine that various elements in the forest had come together by chance over millions of years and produced such a vehicle?

All the parts in the car are made of products such as iron, copper, and rubber-the raw ingredients for which are all found on the earth-but would this fact lead you to think that these materials had synthesised ”by chance” and then come together and manufactured such a car?

There is no doubt that anyone with a sound mind would realise that the car was the product of an intelligent design-in other words, a factory-and wonder what it was doing there in the middle of the forest.

The sudden emergence of a complex structure in a complete form, quite out of the blue, shows that this is the work of an intelligent agent. A complex system like the cell is no doubt created by a superior will and wisdom. In other words, it came into existence as a creation of God.”
.

SLUTSATS?

.
Eftersom DNA-koden och DNA-avkodaren uppenbarligen inte fanns på plats samtidigt, så stjälper det hela evolutionsteorin!

Det är som en CD utan CD-spelare, fyller ingen funktion

 

dna-code_design.png

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

 

FORSKARNA BLUFFAR IGEN !!!

BARA GUD, VÅR ALLSMÄKTIGE SKAPARE, SOM KAN SKAPA LIV !!!

 

Då var det dags igen…

 

Återigen påstår samvetslösa forskare och evolutionstroende att de lyckats med något, som endast vår Intelligente Skapare lyckats med, nämligen att skapa liv:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7161537.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7162554.ab
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1995152/amerikanska-forskare-har-lyckats-skapa-konstgjort-liv

 

Inget i artiklarna säger att forskare har skapat liv. Det enda som sägs är att man bytt ut arvsmassan i en redan levande cell, alltså genmanipulering i ordets vidare betydelse.

Man har inte skapat någon levande organism. Man har inte skapat någon levande organism. Organismer måste kunna reproducera sig och uppta energi på något vis för att kunna kallas liv, så en organism är det definitivt inte.

Det är inte liv man skapat, vad man har gjort är att man skapat arvsmassan syntetiskt. Vilket är långt ifrån detsamma som att skapa liv!

För att kunna påstå att man skapat liv måste man också skapa själva cellen!

 

Men nu har man tagit en cell från en redan levande organism, tömt den på arvsmassan och satt in den syntetiska arvsmassan. På så vis har man inte skapat liv, man har bara byggt någonting på redan existerande liv.

Det är bara DNA de har manipulerat med och DNA har vi kunnat mickla med i många år. De har fortfarande behövt använda en existerande levande cell och det enda de tycks ha gjort är att byta ut cellkärnan.

Människan har knappast copyright på något av detta – det är endast plagiat, plagiering av en dna-molekyl. Alla byggstenar fanns med redan från början, vilket Discovery Institute så väl avslöjar här:

http://www.evolutionnews.org/2010/05/has_craig_venter_produced_arti.html

 

En vetenskaplig teori behöver dessutom reproducerbara resultat för att vara trovärdig, vilket evolutionsteoretikerna aldrig lyckats med.

De vetenskapliga försök man gjort för att återskapa en förment evolution, har bara resulterat i mindre och enklare enheter, dvs ingen utveckling mot komplexitet, som evolutionsteorin föreskriver.

För övrigt, lyckas man skapa en cell med ingenjörskonst, så har man bara bevisat att celler behöver ingenjörskonst för att skapas, dvs Intelligent Design…

 

TILL DISKUSSION:

 

Vad tror ni det beror på att forskarna med jämna mellanrum kommer med dessa groteska lögner?

Är det för att de är avundsjuka på Guds fantastiska skaparförmåga?

Var klämmer skon egentligen?

De har ju aldrig lyckats skapa så mycket som ett grässtrå ens…

 

life-by-chance

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


.

DNA-KODEN = INFORMATION

INFORMATION HAR ALLTID EN INTELLIGENT AVSÄNDARE

 

DNA är en fysisk representation av den genetiska informationen, som är immateriell!

Informationen fanns alltså innan DNA, eftersom molekyler inte kan skapa information!

Information har alltid en intelligent avsändare!

.

DNA-koden innehåller information, så komplext, avancerat och kompakt att vi inte ens kan börja jämföra den med något vi människor åstadkommit. DNA-koden är 5 miljarder gånger mer kompakt än datan på en hårddisk:

http://www.skaparverket.se/DNA.html

.

DNA-koden kräver en Intelligent Designer, eftersom den omöjligen kan ha konstruerat sig själv:

http://www.y-origins.com/index.php?p=DNA5
http://www.y-origins.com/index.php?p=DNA6
http://www.y-origins.com/index.php?p=DNA7
http://www.y-origins.com/index.php?p=DNA8
http://www.y-origins.com/index.php?p=DNA9

.

.

DNA BEVISAR GUDS EXISTENS !!!

 

.

.

.

 

DNA MOTBEVISAR EVOLUTIONS-TEORIN !!!

 

.

 

Stephen C. Meyer har kommit ut med en suveränt bra bok som krossar evolutionsteorin jäms med fotknölarna:

Signature in the Cell:
DNA and the Evidence for Intelligent Design:

http://www.amazon.com/Signature-Cell-Evidence-Intelligent-Design/dp/0061472786/ref=pd_bxgy_b_img_c

.

Ärkeateisten Antony Flew har sent omsider insett Guds existens efter att ha slagits av den superkomplexa strukturen hos DNA, och jobbar nu för att Intelligent Design, det enda logiska, ska få läras ut i skolorna:

http://www.msnbc.msn.com/id/6688917
http://www.nytimes.com/2007/11/04/magazine/04Flew-t.html

.

Faktum är att vår Intelligente Designer designade DNA efter det Gyllene Snittet:

http://goldennumber.net/dna.htm

.

Matematiska och logiska bevis för att DNA måste vara designat:

http://www.geocities.com/Athens/Aegean/8830/mathproofcreat.html
http://www.arn.org/docs/meyer/sm_dnaotherdesigns.htm

 

Mathematics is the language in which God wrote the universe.

Galileo Galilei

.

 

TILL DISKUSSION:

.

Vem ligger bakom informationen i DNA-koden?

Vem kodar och programmerar DNA-koderna?

Vem har den fantastiska IQ:n och systematiska förmågan som krävdes för uppdraget?

.

OM DET INTE är allas vår gemensamma Urfader, vår Intelligente Designer, som ligger bakom informationen och kodningen av DNA, vem i Herrens Namn är det då?

 

dna-code_design

 

DNA-2.jpeg

 

EVIDENCE-FOR-GOD.png

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


.

VEM PROGRAMMERADE OCH KODADE DNA?

DNA BEVIS FÖR VÅR INTELLIGENTE DESIGNER !!!

.

Givetvis är det den Högsta styrande intelligensen i universum, allas vår gemensamma Intelligente Designer, som ligger bakom den genetiska informationen. Vem annars?

.

DNA vederlägger evolutionen, Darwins evolutionsteori:

,

.

Om vi utgår från den förnuftsvidriga ateistiska hokuspokus-teorin vid namn Big Bang (Big Bluff), så uppstår ett oöverstigligt problem:

Var kom all den för organismerna så nödvändiga genetiska informationen ifrån?

Stendöda IQ-befriade stenflisor (Big Bang) har ju ingen som helst inbyggd information. Klarar dessutom inte av att koda eller programmera ett endaste jota!

Endast någon med en super-IQ och en logisk tankeförmåga över det mänskliga, kan ha klarat av uppgiften att programmera och koda alla livsformers DNA!

.

Den genetiska informationen är de facto ett oöverstigligt problem för evolutionsteorin:

http://www.trueorigin.org/dawkinfo.asp

.

Medvetande och intelligens uppstår inte ur död materia eftersom det högre inte kan komma från det lägre. Detta är grundläggande metafysisk logik som alla religioner och alla vishetslärare på alla kontinenter är rörande överens om, men som darwinistiska evolutionstroende inverterar.

.

”A higher order of intelligence can not evolve out of a lower order of intelligence.”

Richard L. Thompson

.

Varifrån skulle all den extra genetiska informationen ha kommit ifrån, som skulle ha krävts för organisk evolution, med tanke på att förfäderna på de lägre stadierna av livsformer inte hade den genetiska information som krävdes för de högre livsformerna, såsom ryggrad, blodcirkulationssystem, hår, osv?

http://emporium.turnpike.net/C/cs/evid2.htm

Varifrån skulle den stackars uppdiktade självskapade föräldralösa slump-bakterien (evolutionsteoretikernas vördade Urfader) ha erhållit extra genetisk information, för att kunna förvandlas till en fisk, och varifrån skulle firren i sin tur ha fått den genetiska information som krävs för en landvarelse med extremiteter, och så vidare?

http://www.rae.org/fishwalk.html

.

HUR UPPSTOD DEN GENETISKA INFORMATIONEN ???

INFORMATION KRÄVER EN INTELLIGENT AVSÄNDARE !!!

.

Våra gener innehåller mängder av information. Information uppstår inte av sig självt, av en slump, utan har alltid ett intelligent ursprung. Hittar jag mönstret ”Jag älskar Helen” i sanden på en badstrand är den enda vettiga slutsatsen att formerna innehåller information, med en avsändare, ett budskap och en tänkt mottagare.

På motsvarande sätt söker NASA efter utomjordisk intelligens genom att söka efter information i det radiobrus som når oss från alla delar av universum.

Finner vi information över en viss komplexitetsnivå drar vi alltid slutsatsen att den har en intelligent sändare. Den rikaste information vi känner finns i den genetiska koden. Att denna skulle ha uppkommit utan intelligens bryter därför emot all erfarenhet. Den enda vettiga slutsatsen är att det finns en skapande intelligens bakom.

.

.

Den genetiska koden är sprängfylld av gigantiskt avancerad genetisk information. Den kan lagra 45 000 000 000 000 (45 biljoner) gånger så mycket information per volymenhet som dagens superdatorer!

Vi människor tror att vi har kommit mycket långt teknologiskt, när det gäller att komprimera information i datorernas hårddiskar, chips och CD-Rom-skivor. Dessa enheter lagrar dock informationen på ytan, medan DNA lagrar informationen i tre dimensioner, dvs även i djupled. Detta är, så långt vi känner till, den effektivaste lagringsmetoden av information.

Låt oss undersöka hur mycket information DNA av ett knappnålshuvuds storlek kan innehålla. Om all denna information blev nedskrivet i pocketböcker, skulle man med dessa kunna bygga boktravar motsvarande 500 gånger distansen till Månen!

Den som har gett upphov till ett informationsförråd med en sådan förbluffande lagringskapacitet måste vara extremt Intelligent!

.

Genetisk information uppstår inte av sig själv, ingen slump!

http://www.gluefox.com/skap/liv/info5.shtm

Slumpvisa blinda processer skulle aldrig kunna skapa en sådan otrolig informationsmängd, systematiserad och strukturerad intill perfektion, helt av sig själv.

Programmet för den genetiska koden kräver en enormt Intelligent programmerare, vida övermäktig Bill Gates mannar…

.

INFORMATIONEN FANNS INNAN DNA

DNA = FYSISK REPRESENTATION AV DEN GENETISKA INFORMATIONEN

.

DNA är en fysisk representation av den genetiska informationen, som är immateriell! Informationen fanns alltså innan DNA, eftersom molekyler inte kan skapa information!

Information kräver en intelligent avsändare!

DNA-koden innehåller information, så komplext, avancerat och kompakt att vi inte ens kan börja jämföra den med något vi människor åstadkommit. DNA-koden är 5 miljarder gånger mer kompakt än datan på en hårddisk:

http://www.skaparverket.se/DNA.html

.

SPERMIEN OCH ÄGGET BEVIS FÖR VÅR INTELLIGENTE SKAPARE !!!

Hur i hela friden ska spermien med dess enorma biokemiska information om arvsanlagen i dess huvud, som motsvarar mer än det som finns i alla de 200 volymerna av ”Journal of Biochemical Chemistry” som utgetts, ha kunnat utvecklats i en stegvis darwinistisk process?

Vid befruktningsögonblicket är det befruktade ägget litet som ett knappnålshuvud. Ändå innehåller det information motsvarande sex miljarder (6 000 000 000) ”kemiska bokstäver”.

Denna information skulle fylla 1000 böcker, 500 sidor vardera med bokstäver så små att att man skulle behöva ett mikroskop för att läsa! Om all DNA i form av ”kemiska bokstäver” i den mänskliga kroppen skulle tryckas i böcker, så skulle de fylla Grand Canyon 50 gånger om!

Endast en Allsmäktig, Allvetande varelse, vår Intelligente Skapare, kan ha haft det som krävdes för att fixa till allt detta!

.

TILL DISKUSSION:

Hur uppstod den genetiska informationen, om inte via vår Intelligente Skapares försorg, när Skaparen kodade och programmerade alla livsformers genkoder?

Vem annars än allas vår gemensamma Skapare, hade IQ:n och kompetensen att designa och konstruera vårt superkomplexa, lagbundna universum, både vad gäller makrokosmos och mikrokosmos?

.

dna-code_design.png

signature-banner.jpg

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Heliga Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt
.

 


Kategorier

%d bloggare gillar detta: