Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…


.

LIVET HAR INGEN MOTSATS !!!

DÖDENS MOTSATS ÄR FÖDELSE – EFTER DÖDEN ÅTERFÖDS VI

FÖDELSE-DÖD-ÅTERFÖDELSE

.

Ateister förkastar blint och hårdnackat tanken på ett liv efter döden!

Med den så kallade logiken så borde det ju inte heller finnas någon död efter livet – så hur kommer det sig att ateister blint och hårdnackat förkastar det ena, men samtidigt godtar det andra?

Var är logiken?

Antingen så finns ju död efter livet OCH liv efter döden (återfödelse), eller så finns ingetdera av dem.

Hur ska ateisten ha det egentligen?

Detta är en djupsinnig filosofisk frågeställning, men ateister är ju inte så kända för sitt filosofiska tänkande.

.

VAD ATEISTEN INTE FÖRSTÅR – LIVET HAR INTE NÅGON MOTSATS I DÖDEN

Livet har ingen motsats, eftersom livet är en evig absolut konstant, ett evigt kontinuum.

Döden däremot har en motsats, födsel/återfödsel, och vi själar – livet – passerar bägge dessa fysiska händelser, fysiska motsatser, med livet i behåll, eftersom vi är odödliga till naturen.

När vi tog oss in i vår nuvarande kropp, så kom vi ju till detta livet från döden (andra sidan), och när vi kilar vidare från denna kropp, så går vi ju från detta liv återigen till döden (andra sidan), för att sedan återfödas igen i ett nytt liv, i en ny kropp, eftersom den materiella energin ständigt omvandlas, förändras och förnyas.

.

DÖDEN ÄR BARA EN CHIMÄR

Döden är bara en chimär – bara fråga om avklädning och senare ånyo påklädning av ens yttre temporära fysiska skal, våra köttkostymer.

Vi själar vandrar från ett tillstånd till ett annat, reinkarnerar, och vår nästkommande kropp erhålls i enlighet med vårt ackumulerade karmakonto, de handlingar vi sått i detta liv, i kombination med våra önskningar och vårt medvetandetillstånd vid dödsögonblicket.

Det är vårt subtila sinne, vårt finfysiska medvetandeskikt, som bär oss andliga själar vidare till vår nästkommande destination efter detta korta jordeliv i våra jordiska köttkostymer.

Vill det sig riktigt illa, ifall vi inte brukar den mänskliga livsformen till vad vår Skapare har ämnat den för – andlig utveckling – så kan det bli respass ner till djurriket i nästa liv, då man samtidigt fråntas sin Gudagivna fria vilja, vilket medför att man inte längre har möjligheten att evolvera andligt, förrän man i något framtida liv återfår den mänskliga livsformen.

.

ATEISTENS LOGIK HALTAR!

Problemet med ateistens logik är att man (enligt ateisten) endast från ena hållet kan gå från att inte finnas, till att finnas, dvs från att inte finnas innan födseln till att finnas efter födseln.

Innan man föddes fanns man inte, efter man har dött finns man inte. Där är ateisten konsekvent, då man kan säga att efter man har dött, befinner man sig i samma tillstånd som innan man föddes.

Skillnaden är dock att ateisten menar på att att man inte kan gå från att inte finnas, till att finnas, från andra hållet, dvs efter man har dött.

Varför utesluter ateisten att man efter man har dött, att man även då skulle kunna gå från att inte finnas, till att finnas? Om vi gjorde det innan vi föddes, vad hindrar då att vi gör det även efter döden, som ju ändå är samma tillstånd?

.

ALLTING I NATUREN GÅR I CYKLER

Allting i naturen går i cykler, ävenså våra materiella kroppar; vi föds, åldras, dör och återföds i dem!

Precis som morgonen återkommer efter dag, kväll och natt.

Precis som våren återkommer efter sommar, höst och vinter.

.

HUR VI AVBRYTER DETTA FÖRDÖMDA KRETSLOPP AV FÖDELSE-DÖD-ÅTERFÖDELSE?

Genom att helt enkelt tömma karmakontot – via andligt leverne – för att på så sätt bli fri från de karmiska banden till denna mörka materiella relativa rumtid (Guds baksida), och istället återvända Hem till den eviga andliga världen, den absoluta rumtiden (Guds framsida) – Guds Lyckorike – där ingen ålderdom, sjukdom eller död existerar, där evig nutid råder, där vi själar fröjdas i evig lycka i våra eviga andliga skepnader i gemenskap med vår älskade Gudom.

.

Källa: Bhagavad-gita: 2.20, 2.22

”För själen finns varken födelse eller död. Ej heller upphör han någonsin att existera om han en gång funnits. Han är ofödd, evig, odödlig och ursprunglig. Han dör ej när kroppen dödas.”

”Liksom en människa sätter på sig nya klädnader och överger de gamla, så antar själen nya materiella kroppar och överger de gamla och odugliga.”

– Herren Krishna

.

TILL DISKUSSION:

Ateister, har ni förstått nu det ologiska i att livet skulle vara slut i och med ”döden”?

Livet har nämligen ingen motsats, livet är en evig absolut konstant, ett evigt kontinuum!

Frågor, kommentarer?

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Allt Gudomligt Gott, Hare Krishna!

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt, aka Död o återfödd

.

Annons

ASTROLOGISK FÖRUTSÄGELSE

PRINS CHARLES – KUNG AV STORBRITANNIEN, DEN 20 AUGUSTI 2022

.

Prins Charles omvälvande, epokgörande, planetperiod Jupiter-Venus-Saturnus- Saturnus, som pågår mellan den 20 augusti 2022 – 12 september 2022, enligt den klassiska indiska prognosmetoden Vimshottari Dasha, med Lahiri ayanamsa som siderisk zodiak, och det ser ut att bli då som Prins Charles äntligen kommer få efterträda Drottning Elizabeth II som Kung av Storbritannien, alltså endast tre dagar kvar!

Oj, vad Challe har fått vänta på det här!  

ASTROLOGISK ANALYS – FÖR DEN 20 AUGUSTI 2022:

.

Ett litet axplock ur Prins Charles astrologiska kartor, planeternas sideriska positioner, specifikt i relation till hans omvälvande planetperiod Jupiter-Venus-Saturnus-Saturnus (Jupiter och Saturnus såta vänner i hans horoskop), som börjar den 20 augusti 2022, ifall hans födelsetid 21:14 är den korrekta!

.

Grundhoroskopet Rasi:

Jupiter är i ett eget tecken.

Saturnus mottar en skön aspekt av Jupiter från eget tecken.

Venus är närmaste granne till Saturnus.

.

Sub-horoskopet Navamsa:

Jupiter är nära granne till både Saturnus och Venus.

Saturnus är i Jupiters upphöjda tecken tillsammans med Venus, i det kungliga 10:e huset.

Venus är i Jupiters upphöjda tecken tillsammans med Saturnus, i det kungliga 10:e huset.

.

Sub-horoskopet Saptamsa:

Jupiter är i ett Saturnus tecken, även sitt eget fallna tecken.

Saturnus är i ett Venus tecken, även sitt eget upphöjda tecken.

.

Sub-horoskopet Drekkana:

Jupiter är i ett eget tecken tillsammans med Saturnus.

Saturnus är i ett Jupiter tecken tillsammans med Jupiter.

Venus är i ett eget tecken.

.

Sub-horoskopet Dasamsa:

Jupiter är i ett Saturnus tecken.

Saturnus är i ett Jupiter tecken tillsammans med Venus.

Venus är i ett Jupiter tecken tillsammans med Saturnus.

.

Sub-horoskopet Dwadasamsa:

Jupiter är i ett Saturnus tecken.

Saturnus är i ett Jupiter tecken.

Venus aspekteras av både Jupiter och Saturnus.

.

Sub-horoskopet Ekadasamsa:

Jupiter är i Merkurius upphöjda tecken, även Venus fallna tecken.

Saturnus är i ett Jupiter tecken, även Venus upphöjda tecken.

Venus är i ett Jupiter tecken.

.

Sub-horoskopet Ashtamsa:

Jupiter är i ett Venus tecken.

Saturnus är i Jupiters upphöjda tecken.

Venus är i ett Saturnus tecken, även Jupiters fallna tecken.

.

Nota bene: Att ha en planet i en annan planets fallna tecken i ett sub-horoskop är faktiskt ofta väldigt gynnsamt!

Drottning Elizabeth kommer vara inne i sin mycket ominösa planetperiod Jupiter-Rahu-Rahu-Jupiter, som pågår mellan den 20 augusti – 8 september 2022!

.

PRINS CHARLES – KUNG AV STORBRITANNIEN DEN 20 AUGUSTI 2020!

.DEN INDISKA, SIDERISKA ASTROLOGIN är den astronomiskt korrekta, inte den västerländska tropiska astrologin, där planeternas positioner ligger cirka 24 grader före den sideriska verkligheten, varför det endast är med den indiska astrologin som vi kan förutsäga händelser i framtiden:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_astrology

.

Zodiakens egenrörelse orsakar en ständigt pågående avvikelse relativt himmelspolerna/dagjämningspunkterna, vilket innebär att det tar 25 920 år, ett zodiakiskt år, för zodiaken att röra sig hela varvet runt himlavalvet.

Den rörelsen är anledningen till varför det sideriska solåret (solens omloppstid runt jorden relativt stjärnornas positioner) är cirka 20 minuter längre än det tropiska solåret (solens omloppstid runt jorden relativt dagjämningspunkterna), 365,2564 dygn mot 365,2422 dygn, och varför den indiska, sideriska astrologin är den korrekta, inte den västerländska tropiska astrologin!

.

SOLEN ÄR INGEN STJÄRNA – SOLEN ÄR UNIVERSUMS BRINNANDE, LJUS- OCH VÄRMESPRIDANDE HIMLAKROPP:

Solen är den ljus- och värmespridande, brinnande himlakroppen som distribuerar galaktisk värme, vilket inte stjärnorna gör, då de inte är några brinnande himlakroppar.

På samma sätt som det finns en central värme- och ljusspridande lampa i varje bostadsrum, så har vår Skapare placerat en central värme- och ljusspridande Sol i varje världsrum/världsägg/himlavalv.

Solen började definieras som en stjärna först efter det att den falska kopernikanska principen och det heliocentriska paradigmet började slå igenom på 1500-talet. Innan denna vanföreställning så insåg man den enorma skillnaden mellan Solen och stjärnorna!

Att påstå att Solen är en stjärna, är lika dumt, ologiskt och flummigt som att påstå att Människan tillhör djurriket.

Dessutom finns det ju bara en solgud, vilket också motbevisar flumsnacket om att stjärnorna skulle likna solen. Solen representeras av solguden. Solen är alltså ett uttryck för solgudens kraft:

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_Deity

Att planeten solen, tillsammans med alla andra planeter i vårt planetsystem, kretsar kring ekliptikan/zodiaken runt jorden, vilket vi kan beskåda både med våra korpgluggar och i våra efemerider, utgör ett ypperligt bevis för att Moder Jord de facto är kosmos centrum (geocentrism), universums stationära mass- och rotationscentrum.

.

GEOCENTRISMEN BEKRÄFTAS av all världens heliga skrifter och urkunder. Geocentrismen har alltså även vår Allsmäktige Skapare på sin sida, inte illa…  

Att åberopa ateisternas sagofigur farbror slumpen när det kommer till skapelsen av universum, dess naturlagar, livsformer etc är bara ovetenskapligt, kvalificerat trams. Slumpen saknar all teoretisk substans och praktisk tillämpbarhet. Slumpen är ingen vetenskaplig förklaring till någonting, bara nåt som ateisten tar till när hen saknar svar på djupare frågor.

Att i stort sett alla stjärntydare i världen baserar sig på den geocentriska världsbilden i sina astrologiska uträkningar och förutsägelser, bekräftar ju geocentrismens validitet, att det faktiskt är solen som kretsar kring jorden.

Att jorden de facto befinner sig i himlavalvets centrum, bekräftades ju även av Planck-teleskopets sensationella rön år 2012-2013.

”Alla dessa bevis, att universum ser likadant ut oavsett i vilken riktning vi tittar, tyder på att det är något speciellt med vår position i universum. Framför allt tycks det som, om vi observerar att alla andra galaxer rör sig bort från oss, att vi måste vara i universums centrum.”

– Stephen Hawking

.

ASTROLOGI-FÖRNEKARNAS STORA VANFÖRESTÄLLNING:

En mycket vanlig vanföreställning hos astrologi-förnekare och ateister, är att det skulle vara stjärnorna och planeterna som *orsakar* händelser och karma för oss själar här på jorden, när de i själva verket bara *indikerar* karma som komma skall, dvs som en karmameter. Lika lite som visarna på en kronometer orsakar tidens gång eller kvicksilvret i en termometer orsakar feber eller värme/kyla, lika lite orsakar himlakropparna vårt karma, de verkar som indikatorer på vårt förutbestämda karma!


.
VISSTE NI ATT MERKURIUS OCH VENUS FAKTISKT ÄR SOLENS TVÅ MÅNAR?

Merkurius och Venus är nämligen de enda planeterna utan någon egen måne, just för att de är solens månar.

Att det tar exakt samma tid1 år, för Solen, Merkurius och Venus att kretsa ett varv runt jorden i sina omloppsbanor, beror ju självfallet på att dessa tre ingår i ett eget rotationssystem.

Att de är solens ständiga följeslagare, bevisas av att de alltid befinner sig på samma sida om himmelsekvatorn som solen när solen vänder vid de båda vändkretsarna, och då oftast dessutom i närheten av solens deklinationsmax 23,44°. Merkurius och Venus befinner sig dessutom longitudmässigt alltid i samma eller angränsande zodiaktecken som solen (Venus ibland två tecken ifrån), detta just för att de åtföljer solen i dess kretsande kring jorden.

.

VISSTE NI ATT NASA BLUFFAR KRING MÅNENS STORLEK?

Månens diameter är endast 110 km i diameter, eftersom månskuggan på jorden under Totala solförmörkelser är just 110 km. Eftersom månens vinkeldiameter (visuella diameter) under Totala solförmörkelser överstiger solens, så uppstår månskugga på jorden, vilket däremot inte sker under partiella och ringformiga solförmörkelser, då solens visuella diameter med bara knapp marginal överstiger månens.

NASA påstår lögnaktigt att månen är tusentals km i diameter (!), trots att objekt som kastar skugga, givetvis ALDRIG kan vara större än sin egen skugga! Bluffen avslöjas skoningslöst här:

https://snilleblixten.net/category/manens-diameter-endast-110-km/

.

I oktober 2012 publicerade jag Flashbacks genom tiderna längsta trådstart, med 108 vetenskapliga argument för den heliga Geocentrismen, en avhandling motsvarande ca 250 ordinära boksidor, där jag ger klara bevis för att solen spiralkretsar kring jorden och den helt revolutionerande teorin att jorden axelroterar 1 varv/år, inte 1 varv/dygn, som är den rådande, felaktiga heliocentriska teorin.

https://www.flashback.org/p39915145#p39915145

Webbtidningen Nyheter24 gjorde en intervju med mig kring min 460 000 tecken långa Flashback-tråd ett kort tag efter publiceringen:

https://nyheter24.se/nyheter/internet/730067-moder-jord-och-hare-krishna-mot-miniguden-dod-o-aterfodd

Tyvärr kapades min megalånga tråd av ett par geocentrism fientliga Flashback-mods efter ca två månader pga att den blev omåttligt populär, och sammanslogs med en tidigare tråd som inte hade ett smack att göra med mina unika revolutionerande teorier, men min trådrubrik fick stå kvar.

.

ASTROLOGI – ÖDETS/KARMAS VETENSKAP

Astrologi är de facto den äldsta och ädlaste vetenskapen som överhuvudtaget existerar, alla vetenskapers moder, och astrologens yrke hör faktiskt till världens äldsta. Astronomi är framsprungen ur astrologi och det var först på 1700-talet som man började göra ordentlig skillnad mellan dem, innan dess så var astrologi och astronomi i stort sett samma sak.

Astrologi är ödets vetenskap, då den blottlägger vårt karma, karmat som vi själar är predestinerade att skörda i detta liv, baserat på karmat vi sådde i vårt föregående liv. Astrologi är även tidens vetenskap, då den baserar sig på och använder sig av tiden, den 4:e dimensionen, i astrologens prognostiserande. Tiden är ett uttryck för ödets gång, man står helt sonika under tidens och karmats herravälde i den materiella existensen.

Vårt framtida karma i detta liv, de händelser som vi är predestinerade att uppleva och genomgå i detta liv (fria viljan verkar parallellt, vi skapar ny karma med vår Gudagivna fria vilja), kan man med astrologins hjälp lära sig att avkoda. Det finns olika slag av karma, men prarabdha karma är det karma som inte går att ändra på, det karma som är förutbestämt för oss i detta liv:

https://en.wikipedia.org/wiki/Prarabdha_karma

Stjärnornas positioner och passeringar över stjärnhimlen påverkar inte skeendena på jorden, de är bara indikatorer på vad som komma skall, ett kosmiskt symbolspråk som vi borde lära oss att avkoda.

Det är en missuppfattning att stjärnorna skulle orsaka det som sker oss. Däremot så indikerar de vilka influenser och tendenser som vi står under vid en viss given tidpunkt. Stjärnorna agerar alltså som förmedlare, de ger oss förebud, varslar kring vad som komma skall!

Man kan jämföra det med en febertermometer, som endast indikerar att vi har feber, den mäter febern, men orsakar den inte. Eller en klocka vars visare visar tiden, men orsakar den inte.

.

ASTROLOGI – EN KONST BASERAD PÅ VETENSKAP

Astrologi är en konst baserad på vetenskap, precis som läkekonsten är, och därför kan man betrakta både astrologin och läkekonsten som vetenskaper.

Ingen avfärdar läkekonsten bara för att läkare ibland ställer felaktiga medicinska diagnoser, ej heller avfärdar någon meteorologin, bara för att meteorologer av och till ställer felaktiga väderprognoser.

Hur kommer det sig då att vissa så lättvindigt avfärdar astrologin, bara för att det finns astrologer som ställer felaktiga astrologiska prognoser?

Astrologi är dessutom en helig vetenskap och att den står på en vetenskaplig grund har faktiskt, ironiskt nog, ofrivilligt råkat bevisas av den moderna forskningen:

http://www.astrologycom.com/astrol1.htmlhttps://www.naturalnews.com/030698_astrology_scientific_basis.html

Att vår Skapare besitter ett utomordentligt konstnärligt sinnelag, skönhetssinne, förstår man när man ser de häpnadsväckande geometriska förhållandena mellan planeterna och deras rörelsemönster. Snacka om intelligent design:

http://www.halexandria.org/dward116.htm

Astrologin är vår enda förbindelse med kosmos, astrologin förbinder mönstren i himlen med händelserna på jorden.

Astrologin är astronomins själ, astrologin börjar där astronomin slutar. Astronomi utan astrologi är lika livlöst som en kropp utan en själ. Det är som att försöka uppskatta en målning genom att analysera den kemiska sammansättningen av färgerna som den är målad med.

Astrologi är stjärnornas språk, astrologi är de facto det universella språket!

.

ASTROLOGI – VETENSKAPLIG FORSKNING STÖDJER ASTROLOGIN

Astrologin har faktiskt testats med vetenskaplig metodik och man har funnit klara statistiska samband som inte kan bortförklaras!

Den franske statistikern Michel Gauquelin gjorde omfattande studier av astrologin och fann klara statistiska samband som stödjer klassiska astrologiska teser (senare studier av ett flertal oberoende forskare replikerar resultat), bl.a. korrelationen mellan planeten Mars och dess starka födelseposition hos framgångsrika idrottare och militärer, den s.k. ”Mars-effekten”:

https://planetos.org/marsfxre.html

https://planetos.org/mmf.html

https://planetos.org/dissent.html

https://www.discord.org/~lippard/kammann.html

Gauquelins positiva forskningsresultat ställde till med sådan kalabalik och förstämning hos naturvetenskapens banerförare, att det ledde till att amerikanska och franska organisationer förfalskade hans resultat för att kunna avfärda dem. Till saken hör, att ett flertal studier gjorda av andra oberoende forskare bekräftar Gauquelins astrologiska upptäckter:

.

ASTROLOGERNA GALILEO, KEPLER, BRAHE – STJÄRNTYDARE AV RANG
.

Galileo, Kepler och Tycho Brahe var alla väldigt skickliga, eminenta astrologer, som kunde konsten att avläsa en människas karma, dvs öde, med hjälp av himlakropparnas rörelser kring Moder Jord, planetsystemets och universums centrum. De bevisade att astrologin fungerar och att den därmed alltså är en reell vetenskap!

Dessa astrologins giganter lyckades alla ypperligt väl med att kombinera dessa två systervetenskaper (astrologin baserar sig på astronomin) och hade många exakta förutsägelser, baserade på himlakropparnas rörelser, på sina samveten.

Man kan på intet sätt jämföra den vetenskapliga metodik och komplexa prognostiserande som dessa astronomer använde sig av i sitt astrologiska arbete med dagens urvattnade astrologi som ofta bara baserar sig på soltecknen.

.

TYCHO BRAHE

http://www.skyscript.co.uk/brahe.html

Tycho Brahe, astronom och astrolog, som föddes i Skåne då tillhörande Danmark (framröstats som årtusendets skåning), förutspådde t.ex att en prins, en kommande stor fältherre skulle födas 1594 i Norden (Gustav II Adolf) och även de stora omvälvningar som skulle ske pga hans erövringskrig, bl.a. i Tyskland, och att det hela skulle nå sin kulmen 1632, vid slaget i Lutzen.

.

JOHANNES KEPLER

http://www.skyscript.co.uk/kepler2.html

Johannes Kepler, astronom och astrolog, räknas till en av de stora giganterna inom den astrologiska vetenskapens historia; han var känd för sin höga träffsäkerhet i många av sina förutsägelser, bland annat förutspådde han den turkiska invasionen år 1595 och gav lysande astrologiska prognoser för utgången av ett krig mellan den Venezianska republiken och påven Paulus V.

Kepler var faktiskt hovastrolog, bland annat åt Kejsare Rudolf II av Tyskland, vilket han blev genast efter Brahes mycket skumma död, han misstänks ha giftmördats av Kepler, som var Brahes astrologiska adept.

Kepler var dessutom astrologisk rådgivare åt den store tyske generalen Albrecht von Wallenstein, som var militär ledare under Kejsare Ferdinand II styre, och år 1624 hade Wallenstein bett att få astrologiska prognoser för hela sitt framtida liv, och Keplers förutsägelser för Wallenstein tog slut vid månadsskiftet februari/mars 1634, då Kepler inte kunde ”se” honom vid liv mer. Till saken hör att general Wallenstein mördades den 25 februari 1634.

Keplers digra samling av astrologiska böcker och skrifter har förtigits och filtrerats bort från läroanstalterna. Skriften ”The Mysterious Cosmos” har t.ex. aldrig översatts till engelska och ”The Harmony of the World” översattes endast nyligen till tyska.

År 1601 utkom Kepler med det astrologiska verket ”De Fundementis Astrologiae Certioribus” på latin. Kepler författade ungefär 80 essäer och avhandlingar om astrologi och astronomi, av vilka endast ett fåtal finns tillgängliga på engelska.

I en av sina astrologiska publikationer diskuterade han kring de rådande konflikterna mellan astrologin och astronomin, där han i ett berömt citat rådde kritikerna att ”inte kasta ut barnet med badvattnet”.

Kepler var lite av en nydanare; det var faktiskt han som introducerade de mindre aspekterna inom astrologin såsom seskvikvadraten, kvintilen och bikvintilen!

Många av 1900-talets ”pionjärer” inom astrologin var djupt influerade av Keplers vittomfattande astrologiska kunskaper!

Även astronomen Carl Sagan var mycket imponerad av Keplers djupa astrologiska kunnande och den ansedde historikern John North sade t.o.m. att:

”Had Kepler not been an astrologer he would very probably have failed to produce his planetary astronomy in the form we have it.”

Som kuriosa kan nämnas att det fortfarande finns över 800 välbevarade horoskop ställda av Kepler själv.

I det digra astrologiska verket ”Harmonics Mundi”, kapitel 7 skriver Johannes Kepler:

”The soul of the newly born baby is marked for life by the pattern of the stars at the moment it comes into the world, unconsciously remembers it, and remains sensitive to the return of configurations of a similar kind.”

Det finns faktiskt astrologisk mjukvara med namnet Kepler på marknaden och man sticker definitivt inte ut hakan om man påstår att Kepler är en av tidernas största giganter inom den astrologiska vetenskapen!

.

GALILEO GALILEI

http://www.skyscript.co.uk/galast.html

Galileo Galilei var en mycket skicklig praktiserade astrolog (och astronom) under större delen av sitt liv, och bland de otaliga horoskop han ställde återfinns bl.a. Ferdinando I de Medicis horoskop och en mängd andra kungligheter och adelsmän.

År 1613 ställde Galileo horoskop för sina döttrar Virginia och Livia, som då var 13 respektive 12 år gamla (horoskopen finns fortfarande bevarade), och det han såg i deras horoskop måste ha gjort honom bestört, för strax därefter placerade han bägge två i kloster på livstid…

Galileo publicerade en mängd astrologiska verk, varav 14 stycken fortfarande finns bevarade för eftervärlden. I en av dessa inkluderade han till och med en omfattande astrologisk skildring av Cosimo de Medicis horoskop.

All brevkorrespondens från Galileo till hans astrologiska kolleger är försvunna och kvar finns bara svarsbreven, och på samma sätt är de mest berömda horoskop han ställde försvunna, kvar finns bara ca 25 horoskop ställda av honom tillsammans med hans horoskopanalyser.

År 1632 publicerade Galileo sitt största astrologiska verk, ”Dialogues Between Two World Systems”, där han bland annat avhandlar primära direktioner. Hans exemplar av Ptolemaios astrologiska bibel ”Tetrabiblos” var fylld av intressanta astrologiska noter och kommentarer, men har sedermera olyckligtvis under mystiska omständigheter ”försvunnit”, tydligen inget som den moderna vetenskapens apostlar vill riskera hamna i sina lärosalar…

Det är inte många som känner till att den gode Galileo med hjälp av himlakropparnas rörelser astrologiskt kunde beräkna tidpunkten på dygnet han var född; nämligen någon gång mellan 15:30-16:00 den 16:e februari 1564, alltså inte den 15:e februari som är det felaktiga officiella datumet.

.

NICOLAUS COPERNICUS

Nicolaus Copernicus, astronom och astrolog, fick blodad tand för astrologin när han studerade astrologi på Universitetet i Krakow och vidare på Universitetet i Bologna där han assisterade en professor i astrologi. I Italien var faktiskt astrologikurser obligatoriska inom medicinstudierna under många sekle

Copernicus sökte reformera den teoretiska astronomin, fullt medveten om att förbättringar inom astronomin skulle leda till förbättringar i dess praktiska uttydande motsvarighet, astrologin.

.

ISAAC NEWTON

http://www.astrozero.co.uk/articles/Newton.pdf

Astrologi är en mycket avancerad och sofistikerad vetenskap, som t.o.m. en av historiens främsta vetenskapsmän, Isaac Newton, studerade och såg upp till. Newton slukade ivrigt det mesta inom ockultismens värld, däribland alkemi och astrologi.

Isaac Newton var precis som Albert Einstein en väldigt Gudfruktig själ, och tack vare sin religiösa övertygelse insåg han att skapelsen kräver en Intelligent Skapare, och att denne vår Skapare även måste vara en mäktig matematiker, vilket ju astrologin vittnar om!

Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allting och vet allt som gjorts eller kan göras.”

Detta det mest storslagna system av sol, planeter och kometer, kan bara ha utgått från en intelligent och mäktig varelses styrning och vägledning.” [Principia Mathematica]

– Isaac Newton

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Hare Krishna!

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt, aka Död o återfödd

.


HÄR FÖLJER MASSOR AV ASTRONOMISKA BEVIS FÖR ATT DET FAKTISKT ÄR SOLEN SOM KRETSAR KRING JORDEN !!!

.

SOLEN SPIRALKRETSAR KRING JORDEN – TVÅ SEPARATA RÖRELSER, DEN ENA DESS EGENRÖRELSE SOM ORSAKAR SOLSTÅNDEN

Solen rör sig i spiral, ett dagligt västligt varv tillsammans med stjärnhimlen och ett årligt östligt varv, dess egenrörelse, längs ekliptikan/zodiaken i dess omloppsbana runt jorden. Det tar solen exakt 24 h att rotera ett västligt varv runt jorden, medan solen under samma tid rör sig knappt 1 grad österut relativt stjärnorna (varför stjärndygnet är något kortare: 23h, 56m, 4s), i sin årliga bana runt jorden.

Solens rörelse på himlavalvet kan jämföras med en myra på krukmakarens drejskiva. Drejskivan går åt ena hållet vars rörelse myran på skivan automatiskt följer, sedan så knatar myran självständigt i maklig takt åt det andra hållet på skivan. Myran har alltså två separata rörelser, den ena med drejskivan åt ett håll, den andra med sin egenrörelse åt det andra hållet, vilket ger en nettorörelse i drejskivans riktning.

I solens fall, så går egenrörelsen längsmed den 23,44° lutande ekliptikan (det är alltså inte jordaxeln som lutar) i dess årliga omloppsbana runt jorden, vilket därmed ger spiralkretsandet. Den västliga horisontella rörelsen tillsammans med himmelssfärens dagliga rotation, och den östliga lutande egenrörelsen mellan vändkretsarna i dess årliga omloppsbana runt jorden.

Det är solens årliga vandring kring ekliptikan, längs zodiakens stjärnbilder mellan vändkretsarna, som orsakar årstidernas växlingar, medan solens dagliga rotation runt jorden (tillsammans med resten av stjärnhimlen) ger oss dag och natt.

Att det är solen som vandrar fram och tillbaka mellan vändkretsarna, inte jorden, bevisas ju faktiskt av de båda solstånden, sommarsolstånd och vintersolstånd!

Hade det varit jorden som vandrar mellan vändkretsarna, så hade det ju hetat sommarjordstånd och vinterjordstånd. Det är alltså solen som genomgår stånd, inte Moder Jord. Dessutom så anges ju solens dagliga position i zodiaken i efemerider, till skillnad mot jordens, som ju alltid är stationär i planetsystemets och kosmos centrum.

Den ena rörelsen är den dygnsbaserade (som ger dygnstiderna, dag och natt) horisontella medursrörelsen i västlig riktning, tillsammans med alla andra himlakroppar, i stjärnhimlens dagliga rotation runt jorden, 1 varv/dygn.

Den andra rörelsen är den årsbaserade (som ger årstiderna, sommar och vinter) motsatta motursrörelsen (motsatt den roterande stjärnhimlen) längs ekliptikan i östlig riktning, som är solens oberoende egenrörelse (1/365 av stjärnhimlens rotationhastighet, dvs 29,78 km/s, 107 218 km/h) i dess årliga kretslopp runt jorden, i den 23,44° nord-sydligt lutande celesta omloppsbanan, till och från norra och södra vändkretsen, 1 varv/år:

Hos oss på norra halvklotet är det sommar när solen är uppe vid norra vändkretsen och vinter när solen är nere vid södra vändkretsen. Solens motsatta egenrörelse motsatt den roterande stjärnhimlen/eterrymden (det kosmiska svänghjulet), kan jämföras med en myra som på en drejskiva rör sig motsatt skivans rotationsriktning.

Att det sideriska dygnet (stjärndygnet) är fyra minuter kortare (23h 56m 4s) än soldygnet, beror på solens samtidiga egenrörelse, östliga omloppsbanan kring jorden, längs ekliptikan (storcirkeln på himlavalvet, solens bana runt jorden) motsatt stjärnhimlens västliga rotationsriktning. Detta innebär att för varje varv som stjärnhimlen roterar kring jorden, så sackar solen efter 0,00273 varv, vilket innebär att det går 366,25 stjärnvarv på ett årligt solvarv kring jorden, vilket är anledningen till att året har 365,25 (sideriska) dygn.

Alltså, för varje årligt varv som solen kretsat moturs längs ekliptikan runt jorden, så har stjärnhimlen roterat 366,25 varv medurs runt jorden, varför längden på året är 365,25 soldygn och kallas för ett sideriskt år. Antalet soldygn är en mindre än antalet stjärnrotationer, på grund av att solens motsatta egenrörelse runt jorden resulterar i en extra rotation av stjärnhimlen runt jorden.

Med tanke på att solens egenrörelse faktiskt går moturs, så är begreppen medsols och motsols lustigt nog helt bakvända. Intressant i sammanhanget är att de flesta bantävlingar inom idrottens värld följer solens egen banrörelse, dvs moturs. Som exempel kan anges löparbanor i friidrott, speedwaybanor, skridskobanor och velodromer för bancykel. I andligt hänseende så är det dock gynnsammare att röra sig medurs.

Intressant i sammanhanget är att ordet solvarv i det svenska språket har två betydelser, samma som beskrivits ovan. Ena betydelsen baseras på solens årliga varv runt jorden, dvs ett år, andra betydelsen baseras på solens dagliga varv runt jorden, dvs ett dygn. Ordet solcykel däremot syftar på en tidrymd av 28 år, 28 solvarv, efter vilken veckodagsserien upprepar sig, så att ett visst datum infaller på samma följd av veckodagar.

.

STJÄRNHIMLEN ROTERAR 366,25 VARV KRING JORDEN PÅ 365,25 SOLVARV

Som ni kanske känner till så tar det solen 365,25 dygn (365,25 västliga solvarv) att kretsa ett helt varv längs ekliptikan, längs zodiakens stjärnbilder, i dess årliga östliga omloppsbana kring jorden.

Men hur kan 366,25 västliga stjärnvarv under ett år (dagens vetenskapsmän tänker helt bakvänt och tror felaktigt att det är jorden som roterar 366,25 östliga varv) motsvara 365,25 dygn, dvs 365,25 solvarv?

Hur kommer det sig att ett soldygn (24 h) är 4 minuter längre än ett stjärndygn (23h 56m 4s)?

Varför tar det solen 4 minuter längre tid att varva jorden än det gör för stjärnorna, vilket resulterar i att stjärnorna varje dygn roterar 361 grader relativt jorden, mot solens 360 grader, så att det på ett helt år blir ett extra stjärnvarv runt jorden?

Jo, eftersom när solen har vandrat sitt årliga östliga varv längs ekliptikan (dess oberoende egenrörelse, i likhet med de andra planeterna) kring vår stationära Moder Jord, mittpunkten i universum, så har ju solen därmed avverkat ett västligt varv mindre än stjärnorna i deras dagliga roterande kring jorden,

366,25 – 1 = 365,25

Stjärnhimlen roterar nämligen 366,25 västliga varv kring jorden för varje gång solen kretsat 1 östligt årsvarv i sin omloppsbana kring jorden. På detta årsvarv avverkar solen 365,25 varv, varför vi har 365,25 soldygn/år, vilket kallas för ett sideriskt solår. Antalet soldygn utgör 1 mindre än antalet stjärnvarv, på grund av att solens årliga östliga varv, dess omloppsbana kring jorden, motsatt stjärnhimlens västliga rotationer, resulterar i ett extra stjärnvarv.

På ett dygn (24 h) syns stjärnhimlen rotera 366,25/365,25 västligt varv runt jorden, av vilket 1/365,25 beror på att jorden under samma dygn roterar 1/365,25 östligt varv kring sin egen axel. Jordens axelrotation följer nämligen vinkelmässigt solens årliga egenrörelse kring ekliptikan/zodiaken, vilken alltså också är 1/365,25 östligt varv per dygn. Det är alltså pga solens och jordens östliga egenrörelse, som stjärnhimlen förflyttar sig 1/365,25 varv västerut varje dygn, vilket blir ett extra stjärnvarv på 365,25 dygn/solvarv, dvs 366,25 stjärnvarv på 365,25 solvarv.

För varje dagligt varv som stjärnhimlen roterar kring jorden, så sackar solen efter 0,00273 varv, på grund av dess årliga östliga omloppsbana kring jorden, varför det alltså går 366,25 stjärnvarv på ett årligt solvarv (365,25 dygnsvarv)kring jorden.

.

SOLEN ROTERAR 365,25 VARV/ÅR KRING JORDEN

Eftersom de 366,25 rotationerna inte avverkas av solen, och eftersom det omöjligen kan vara fråga om 366,25 jordrotationer, då jorden ständigt är i synk med solens rotationer, vilket bevisas av att solens middagshöjd (största höjd) alltid, året runt, är kring klockan tolv mitt på dagen lokal soltid, och av att solen alltid passerar jordens ekvatorialplan (dagjämningarna) kring samma datum varje år, så måste de 366,25 rotationerna vara stjärnhimlens rotationer.

Med uteslutningsmetoden kommer vi helt sonika fram till att det av nödvändighet måste vara solen som roterar 365,25 varv/år runt jorden, eftersom det omöjligen kan vara det motsatta, då inte ens astronomerna hävdar att jorden roterar 365,25 varv, de tvingas påstå att det är 366,25 varv, när faktum alltså är att det är stjärnhimlens varv…

Att det obestridligen är solen som vandrar längs ekliptikan runt jorden, bevisas ju dessutom av faktumet att det är solen som vänder vid de båda vändkretsarna vid vintersolstånd och sommarsolstånd, då solen påbörjar sin vandring norrut respektive söderut. Solen passerar ju dessutom över ekvatorn vid de båda dagjämningarna, då solen antar nordlig respektive sydlig deklination.

Det faktum att jorden alltid är belägen vid deklinationen noll och att vi inte flänger omkring runt zodiakens stjärnbilder (jorden är ju stationär), borde ju få även den mest hårdnackade heliocentriker att tänka om, tänka rätt.

Eftersom Moder Jord är stationär, så kan inte jordens position relativt ekliptikan/zodiaken lägesbestämmas, vilket däremot görs med solen och de andra planeterna, vilka alltså kretsar kring vår stationära Moder Jord.

.

JORDEN AXELROTERAR 1 VARV/ÅR – I PERFEKT SYNK MED SOLENS ÖSTLIGA OMLOPPSBANA KRING JORDEN

Det är inte 1 varv/dygn som jorden roterar kring sin egen axel, som vetenskapsmännen duperat oss till att tro, utan 1 varv/år (en unik revolutionerande kosmologisk teori jag härmed lägger fram), vilket ju faktiskt logiskt förklarar hur det kommer sig att stjärnbilderna på himlavalvet synes (skenbart) rotera 1 varv/år runt himlavalvet.

De 4 extra minuterna varje dygn, som påvisar att vi följer solens dygnsrörelse (24h), inte stjärnornas (23h 56m 4s), är den lilla axelrörelse (1 grad) som jorden avverkar kring sin egen axel varje dygn, helt i synk med solens dagliga rörelse (1 grad) längs ekliptikans/zodiakens stjärnbilder. För att vara exakt, så är solens dagliga genomsnittsrörelse 59 bågminuter och 8 bågsekunder.

Eftersom jordens östliga axelrotation går i perfekt synk (bunden rotation) med solens östliga omloppsbana längs ekliptikan/zodiaken kring jorden, så blir ju resultatet 365,25 solvarv kring jorden per år, inte 366,25 varv som stjärnorna avverkar kring jorden under samma tid.

Faktum är att på samma sätt som jordens axelrotation är perfekt synkroniserad med solens årliga omloppsbana kring jorden (365,24 dygn), så är även månens axelrotation perfekt synkroniserad med dess månatliga omloppsbana kring jorden, då månen roterar exakt ett varv kring sin egen axel, under den tid det tar månen att kretsa ett varv runt jorden (27,32 dygn), vilket gör att månens axelrotationshastighet är 4,6 m/s, dvs något snabbare än jordens 1,27 m/s.

På samma sätt som månen är perfekt synkad med jorden, genom att månen roterar exakt ett varv runt sin egen axel (bunden rotation), under den tid det tar månen att kretsa ett varv runt jorden, 27,32 dygn, så är även jorden och solen perfekt synkade med varann. Jorden roterar nämligen exakt ett varv runt sin egen axel (bunden rotation), under den tid det tar solen att kretsa längs ekliptikan ett varv runt jorden, 365,24 dygn, dvs ett solår.

Intressant i sammanhanget är att medan månens bundna rotation är kopplad till dess eget kretsande runt jorden, så är jordens bundna rotation kopplad till solens kretsande runt jorden.

Att ett jordår är exakt likvärdigt med ett solår, bevisas av faktumet att det tar exakt lika lång tid för 1 jordvarv (jordens axelrotation) som för 1 solvarv (solens kretsande) kring jordens kosmiska rotationsaxel, axis mundi.

Eftersom jordens enda rörelse är dess årliga rotation runt sin egen axel, vilket blir 1,27 m/s vid ekvatorn, så är det endast relativt sin axel som jorden är i rörelse. En rörelse som för övrigt inte är någon egenrörelse, då det är solen som i sitt årliga kretsande kring oss driver jorden kring sin axel, via den kosmiska, eteriska drivaxeln som förbinder solen och jorden med varann. Därav att jorden och solen är perfekt synkroniserade – jordens synkrona axelrotation med solens kretsande kring jorden.

Jordens synkrona rörelse med solen innebär att för varje dygn som solen förflyttar sig ca 1° längs ekliptikan, så förflyttar sig jorden exakt samma vinkelenhet runt sin egen axel, vilket vid ekvatorn innebär 109,7 km/dygn, i sydligaste Sverige ca 60 km/dygn, och i nordligaste Sverige ca 40 km/dygn.

Om vi godtar jordens årliga axelrotation, istället för dess påstådda dagliga axelrotation, så blir ekvatorialhastigheten plötsligt både fysiskt rimlig och empiriskt logisk. Enligt dagens förvrängda heliocentriska världsbild, så ska jorden rotera i hiskliga 465 m/s vid ekvatorn, men med den årliga axelrotationen blir farten mer moderat, dvs 1,27 m/s, eller 4,6 km/h. Mycket mer rimligt, när man betänker att Venus axelroterar i 1,8 m/s, Merkurius i 3,0 m/s och Månen i 4,6 m/s.

.

STJÄRNHIMLENS ÅRLIGA RÖRELSE/ROTATION – EN EFFEKT AV JORDENS ÅRLIGA AXELROTATION

Att stjärnhimlen med dess stjärnbilder sakta tycks rotera på himlavalvet under årets lopp (stjärnhimlens årliga rörelse), så att vi ser årstidernas skilda stjärnhimlar, beror faktiskt på jordens årliga axelrotation. Jordens påstådda årliga kretsande runt solen är alltså bara båg.

Det är alltså helt fel, som vi blivit indoktrinerade till, att jorden skulle rotera runt sin axel på daglig basis. Nej, jorden roterar på årlig basis.

All världens astronomiböcker får härmed revideras och skrivas om!

Med den årliga axelrotationen, så förflyttar sig jorden gradvis knappt 1° dagligen i östlig riktning, vilket faktiskt motsvarar den observerbara verkligheten, då stjärnbilderna på stjärnhimlen gradvis (skenbart) förflyttas knappt 1° dagligen i västlig riktning, så att stjärnhimlen tycks ha vridit sig ett helt varv, 360°, under loppet av ett år.

Stjärnbildernas gradvisa skenbara förflyttning på stjärnhimlen beror på att vår axelrotation är kopplad till solens årliga kretsande runt jorden. Solen är nämligen kopplad med Moder Jord via den kosmiska drivaxeln som är fästad vid jordens polaxel (axlarna eteriska, kan inte ses med våra grova jordiska korpgluggar), som utgör himlavalvets kosmiska rotationsaxel, runt vilken hela stjärnhimlen med alla himlakroppar roterar kring varje dygn.

.

STJÄRNORNAS ÅRLIGA PARALLAX/ABERRATION – EN EFFEKT AV JORDENS ÅRLIGA AXELROTATION

Stjärnornas årliga parallax och aberration förklaras naturligast och bäst med den geocentriska modellen. Det är nämligen så att det är jordens årliga axelrotation, som ger effekten av stjärnornas årliga parallax och aberration.

Eftersom vår tids astronomer inte begriper att Moder Jord tronar stationär i centrum av planetsystemet och himlavalvet, så gör de sig skyldiga till en grov feltolkning av parallaxen. Stjärnornas årliga parallax är egentligen bara frågan om stjärnornas årliga aberration. Dessa två utgör faktiskt samma astronomiska fenomen, vilket som sagt är en effekt av jordens årliga axelrotation.

Parallaxen upptäcktes år 1838 av tysken Friedrich Wilhelm Bessel, och troddes, helt felaktigt, vara dödsstöten för geocentrismen.

Vad gäller parallax, tittar astronomerna på en närliggande stjärna och noterar dess position relativt en mer avlägsen stjärna, och mäter sedan avvikelsen sex månader senare när jorden är i oppositionsläge i sitt förmenta kretsande kring solen (triangulering, heliocentrismens enda direkta metod, baserad på lögnen att jorden kretsar runt solen). Då kommer den närliggande stjärnan skenbart ha skiftat position relativt den mer avlägsna stjärnan. Detta försöker man lägga fram som bevis för att jorden kretsar runt solen.

Dock, så framträder exakt samma parallax även i den geocentriska modellen, bara tolkningarna som skiljer. Enligt geocentrismen orsakas parallax av jordens årliga rotation runt sin egen axel. Om man tittar på en närliggande stjärna och noterar dess position relativt en mer avlägsen stjärna, och sedan väntar i sex månader tills jorden har roterat ett halvt varv runt sin egen axel, där alla punkter på jorden har hamnat i sitt oppositionsläge, så kommer den närliggande stjärnan skenbart ha skiftat position relativt den mer avlägsna stjärnan:

http://www.youtube.com/watch?v=GRRnFF7bob0

Det heliocentriska och geocentriska systemet är geometriskt reciproka, inverterbara, varandras spegelbilder, bara det att heliocentrismens tolkningar blir galet fel och geocentrismens rätt och riktigt, som detta med parallax.

Anledningen till varför den heliocentriska parallaxmetoden är galet felaktig, är för att den tolkar mätresultaten efter jordens förmenta årliga kretslopp runt solen, när faktum är att jordens enda rörelse är dess årliga axelrotation, som mätningarna i realiteten (heliocentrikerna ovetandes) baseras på.

Diametern mellan oppositionsplaceringarna på jordens förmenta omloppsbana runt solen är 299 200 000 km och jordens ekvatordiameter är 12 756 km. Differensen på stjärnavstånden mellan den heliocentriska och geocentriska tolkningen blir alltså 23 455. Så många gånger närmare oss är stjärnorna i realiteten. Stjärnornas verkliga avstånd från oss räknas inte i ljusår, utan de facto i ljustimmar.

.

STJÄRNORNAS EGENRÖRELSE – INTE JORDAXELNS PRECESSION

Dagens heliocentriska astronomer resonerar helt bakvänt. Det är inte dagjämningspunkterna som precesserar (förflyttar sig) medurs västerut, relativt stjärnorna, som ett resultat av jordaxelns förmenta vobbel/precession. Det är de facto stjärnorna som förflyttar sig (deras egenrörelse) moturs österut, relativt jordaxeln och dagjämningspunkterna, som ett resultat av zodiakens precession runt jordaxeln, systemets centrum.

Stjärnornas egenrörelse orsakar en ständigt pågående avvikelse relativt himmelspolerna/dagjämningspunkterna. Avvikelsen är 50 bågsekunder/år, vilket innebär att det tar 25 920 år, ett zodiakiskt år, för zodiaken att röra sig hela varvet runt himlavalvet. Om vi ponerar att zodiakbältet ligger halvvägs mot himlavalvets gräns/hölje, så rör sig dessa stjärnor med en hastighet av 48,7 km/h.

Stjärnornas egenrörelse är anledningen till varför det sideriska året (solens omloppstid relativt stjärnornas positioner) är 20 minuter längre än det tropiska året (solens omloppstid relativt vårdagjämningspunkten), 365,2564 dygn versus 365,2422 dygn.

Det är även denna stjärnornas egenrörelse som orsakar att stjärnan som ligger närmast de båda fixa himmelspolerna, vilken innehar rollen som södra respektive norra polstjärnan, skiftar under milleniernas gång. Exempelvis kommer stjärnan Vega, i stjärnbilden Lyran, inneha rollen som den norra Polstjärnan om ca 12 000 år, då vi för övrigt kommer vara inne i Jungfruns tidsålder. Den nuvarande Polstjärnan, det norra navigeringsobjektet, är stjärnan Polaris i stjärnbilden Lilla björnen (deklination +89°15’51”), vilket den kommer vara i knappt tusen år till.

Stjärnornas egenrörelse ligger även bakom vilken stjärnbild som solen står i under dagjämningarna. Vattumannens stjärnbild precesserar mot vårdagjämningspunkten, därav begreppet att vi närmar oss Vattumannens tidsålder, vilken inleds om 427 år, närmare bestämt i maj år 2439. Fiskarnas tidsålder, som vi är inne i nu, inleddes i september år 285. Längden på de olika tidsåldrarna varierar något.

.

JORDEN ÄR I SYNK MED SOLENS RÖRELSE, INTE STJÄRNORNAS RÖRELSE

Beviset för att jorden verkligen är i synk med solens rörelse, inte stjärnornas, är att det endast är med solens omloppstid (24 h, soltiden som vi följer) som stjärnbildernas skenbara årliga rörelse runt himlavalvet kan observeras. Dessutom är det endast med soldygnet som solens middagshöjd ständigt är i synk med dygnets timmar.

Om jorden istället hade varit i synk med stjärnornas omloppstid (23h 56m 4s), så skulle jorden låsas med stjärnhimlen istället för med solen, och då skulle stjärnbildernas årliga rörelse aldrig kunna observeras. Dessutom skulle solens middagshöjd förskjutas med två timmar varje månad, om vi följde stjärndygnet, så att solen efter tre månader stod som högst klockan 18:00 och efter ett halvår vid midnatt klockan 24:00, vilket ju är fullständigt absurt.

Ett annat ypperligt bevis för att jorden inte kan vara i synk med stjärnornas omloppstid, är att vi i så fall inte skulle ha vintersolstånd och sommarsolstånd förrän ca 14 januari och 14 juli varje år, på grund av zodiakens precession. Zodiaken ligger nämligen de närmaste decennierna ca 24 grader i osynk (i östlig riktning) med jordens dagjämningspunkter, dvs lite drygt 24 dygn.

Stjärnornas egenrörelse orsakar en ständigt pågående avvikelse relativt himmelspolerna/dagjämningspunkterna. Avvikelsen är 50 bågsekunder/år, vilket innebär att det tar 25 920 år, ett zodiakiskt år, för zodiaken att röra sig hela varvet runt himlavalvet.

Stjärnornas egenrörelse är anledningen till varför det sideriska solåret (solens omloppstid relativt stjärnornas positioner) är 20 minuter längre än det tropiska solåret (solens omloppstid relativt vårdagjämningspunkten), 365,2564 dygn mot 365,2422 dygn.

Stjärnorna har alltså också en egenrörelse, men det är som sagt inte stjärnornas egenrörelse som jordens årliga axelrotation följer, utan solens egenrörelse.

.

SOLENS SKILDA HASTIGHETER – SNABBAST KRING NYÅR

Eftersom solens bana runt jorden är elliptisk och dess närmaste punkt till jorden i dess vandring längs ekliptikan, alltid ligger kring nyår, 2-5 januari (147,1 miljoner km, perigeum), strax efter att solen vänt vid Stenbockens södra vändkrets, så färdas solen som snabbast vid den tidpunkten på året. Solen färdas då 61,2 bågminuter/dygn, jämfört med 57,2 bågminuter/dygn ett halvår senare, 4-7 juli, strax efter att solen vänt vid Kräftans norra vändkrets, då solen är längst bort från oss (152,1 miljoner km, apogeum).

Man kan som exempel anföra att krukmakarens drejskiva roterar saktare ju närmare centrum på skivan man kommer. Därför är solens östliga egenrörelse, relativt den kosmiska drejskivans, himmelssfärens, västliga rotationshastighet, ca 7% snabbare kring nyår, jämfört med ett halvår senare då solen är mer i periferin på himmelssfären, där sfären roterar snabbare.

Solen färdas sålunda alltid, relativt sett, ca 7% snabbare när den är som närmast jorden i början av januari, än i början av juli, då solen befinner sig längst bort från jorden i sitt kretsande runt Moder Jord.

.

SOLENS PASSAGER ÖVER EKVATORN VID DAGJÄMNINGARNA

På sin vandring längs ekliptikan korsar solen jordens ekvatorialplan, himmelsekvatorn (det grundläggande planet i det ekvatoriella koordinatsystemet), två gånger per år, vid passeringarna över höst- och vårdagjämningspunkten, kring 20 mars och 22 september, då dag och natt är lika långa över hela jorden.

Vårdagjämningspunkten är den skärningspunkt mellan himmelsekvatorn och ekliptikan där solen befinner sig vid passagen från sydlig till nordlig deklination. På motsvarande sätt definieras höstdagjämningspunkten vid solens passage från nordlig till sydlig deklination.

I Websters internationella ordbok, står det så här om dagjämningarna:

”Endera av de två gånger under ett år när solen korsar himmelsekvatorn, och när längden på dag och natt är ungefär lika; vårdagjämningen eller höstdagjämningen.”

Detta måste naturligtvis vara mycket pinsamt för heliocentriker, eftersom solen inte förväntas röra sig kring jorden. Faktumet att solen passerar, förflyttar sig, från den ena himmelshalvan till den andra vid dagjämningspunkterna, utgör ju ett obestridligt bevis för att det är solen som rör sig på himlavalvet och att jorden är stationär.

Dessutom passerar solen alla platser på jorden som ligger längs samma meridian vid middagstid klockan 12:00 soltid, en tid som mäts med solur. Ordet meridian härrör från det latinska ordet för middag, meridies. Förr i tiden kallade man i Sverige ordet meridian för middagslinje, vilket alltså är linjen som solen passerar lokalt vid middagstid över hela jorden.

Återigen, det är alltså solen som vandrar över himlavalvet, inte jorden.
.

EKLIPTIKANS PLAN LUTAR 23,44° – INTE JORDAXELN

Ekliptikan, storcirkeln på himmelssfären, är en elliptisk bana vars plan för närvarande lutar 23,44° (oblikvitet) i förhållande till himmelsekvatorn/jordens ekvatorialplan, som är det kosmiska nolläget. Lutningen varierar, pendlar, fram och tillbaka mellan 22,1° – 24,5°, och är i avtagande med 0,47 bågsekunder/år. En hel pendelrörelse fram och tillbaka tar ca 41 000 år. Det är alltså inte jordaxeln som lutar 23,44°, vilket bara är heliocentriskt hittepå, för att kunna hitta på en låtsasförklaring till årstidernas växlingar.

.

JORDEN ÄR PLANETSYSTEMETS CENTRUM – INTE SOLEN

För att förklara solens synbara gång runt jorden och kalenderårets fyra årstider, så hävdar man att jordens axel lutar 23,5° från linjen som är vinkelrät mot ekliptikan, det plan som jorden hävdas kretsa runt solen. Det hävdas också att lutningen mellan solens ekvatorialplan och ekliptikans plan är ca 7°. Detta innebär att jordens axel ska luta ca 16,5° från solens axel.

Samtidigt, nota bene, så ses alla stjärnor på himlen röra sig parallellt med jordens ekvatorialplan och i ett plan exakt vinkelrätt mot jordaxeln, det vill säga runt jordens axel.

Om solen är i centrum i planetsystemet som dagens astronomer påstår, och jorden kretsar runt solen, hur kommer det sig då att himlens stjärnor ses kretsa runt den förlängda jordaxeln?

Om solen är planetsystemets boss som det påstås, varför väljer stjärnorna att rotera runt jordens axel?

Jo, givetvis för att Moder Jord är planetsystemets och himlavalvets centrum, som stjärnhimlen graviterar mot.

.

KARLAVAGNEN OCH ORIONS BÄLTE STÖDJER GEOCENTRISMEN

Man kan ange ett par mycket bra exempel, Karlavagnen och Orions bälte, som avslöjar att den moderna kosmologins avståndsberäkningar till stjärnorna och de inbördes stjärnavstånden är helt uppåt väggarna.

Den kanske mest iögonenfallande asterismen på himlavalvet torde vara Karlavagnen, som tillhör Stora björnens stjärnkonstellation.

De sju stjärnorna (sju vismän) i Karlavagnen heter: Dubhe (Kratu), Merak (Pulaha), Phecda (Pulastya), Megrez (Atri), Alioth (Angiras), Mizar (Vashistha) och Alkaid (Marichi). Som kuriosa kan nämnas att Mizar bildar en dubbelstjärna med Alcor (Vashisthas trogne fru Arundhati):

Det är fullständigt uppenbart att dessa sju stjärnor är intimt förbundna med varann, ingår i samma sfär, och att de därför torde befinna sig på ungefär samma avstånd från jorden. Detta eftersom himmelens sfärer utgår från och cirklar runt jordens mittposition.

Enligt dagens heliocentriska astronomer påstås Mizar befinna sig 78 ljusår från jorden och Dubhe 124 ljusår bort från jorden. Detta innebär att avståndet från Karlavagnens Mizar till Dubhe enligt heliocentrismen (så att de hamnar på samma radiella avstånd från jorden) är 46 ljusår, dvs 3 000 000 gånger sträckan Jorden-Solen, eller 10 gånger gånger sträckan Jorden till stjärnan Alfa Centauri.

Vansinnigt absurt!

En faktum till som avslöjar heliocentrismens vansinne, är den mytomspunna asterismen Orions bälte i stjärnkonstellationen Orion, med de tre stjärnorna Alnitak, Alnilam och Mintaka, som i rak linje bildar ett bälte, Orions bälte:

Alnitak påstås befinna sig 736 ljusår från jorden, Mintaka 915 ljusår, och Alnilam 1340 ljusår från jorden.

Detta innebär att avståndet från Alnitak till Alnilam i Orions bälte enligt heliocentrismen (så att de hamnar på samma radiella avstånd från jorden) är 604 ljusår, dvs 38 000 000 gånger sträckan Jorden-Solen, eller 138 gånger sträckan Jorden till stjärnan Alfa Centauri, eller 70 gånger sträckan Jorden till stjärnan Sirius.

Med andra ord vill heliocentrikerna få oss att tro att det är lika långt radiellt avstånd från Alnitak till Alnilam i Orions bälte, som sträckan Moder Jord – Sirius, 35 gånger tur & retur, när det i själva verket rör sig om möjligen ett par ljussekunder.

Någon som längre kan ta heliocentrismen på allvar?

Det har tragiskt nog blivit praxis inom astronomin att utge spegelbilder av den datoriserade spektrografiska virtuella verkligheten som vetenskaplig fakta. Man påstår sig t.ex. ha upptäckt jordlika planeter i värlsrymden, såsom exempelvis en planet vid stjärnan Mu Arae, som hävdas vara i Uranus storlek och synlig för blotta ögat, trots att den sägs befinna sig otroliga 50 ljusår från oss. Till saken hör att Uranus befinner sig 163 000 gånger närmare än denna påstådda planet, och kan inte ses med blotta ögat:

För att åskådliggöra det fullständigt vansinniga i det hela. Det är som att vi inte skulle se en pingisboll på 10 m håll, men samtidigt ser en annan pingisboll på 1 630 000 m håll (1 630 km), motsvarande sträckan Stockholm till Paris.

Vansinnigt absurt!

.

AVSAKNADEN AV MÅNLJUSETS ABERRATION – BEVISAR ATT JORDEN ÄR STATIONÄR

Ett klart bevis för att jorden är stationär, är avsaknaden av aberration av månljus. Eftersom aberration tillskrivs rörelse hos observatören, så innebär det att jorden inte rör sig relativt månen. Som sådan är jorden stationär relativt månen och därför även stationär relativt solen och stjärnorna.

Ej heller har någon aberration upptäckts från satellitsignaler, vilket innebär att jorden är stationär även relativt satelliterna.

Slutsatsen av detta är naturligtvis att det är solen och alla andra himlakroppar och satelliter som kretsar runt vår stationära jord:

http://johnmartin2010.blogspot.se/20…ocentrism.html

.

NEGATIV PARALLAX – HELIOCENTRISK ANOMALI

Ungefär 25% av alla inregistrerade stjärnors parallaxvärden (hundratusentals stjärnor) visar sig ha negativ parallax, vilket ju fullständigt går emot den heliocentriska modellen, som inte förutser negativ parallax:

Det viktiga att ha i åtanke med den geocentriska förklaringen för negativa parallax är, att det inte är de s.k. fixstjärnorna (majoriteten av mätdatan) som befinner sig längst ifrån oss, utan de stjärnor som visar negativa parallaxvärden.

Anledningen till att de registreras med negativa värden, är för att det finns fixstjärnor – som enligt astronomer fastställts som orörliga, för att man tror att de befinner sig alldeles för långt bort – som förflyttar sig, men har man bestämt sig för att de inte kan förflytta sig, så uppstår ju denna anomali med negativ parallax för stjärnor som befinner sig ännu längre bort.

Problemet för heliocentrikerna är att de anser fixstjärnorna vara alldeles för avlägsna för att de ska kunna uppvisa någon parallax i relation till ännu avlägsnare stjärnor, vilket återigen ger oss en indikation på att stjärnorna är oss mycket närmare än vad vi blivit duperade att tro.

Den geocentriska modellen har inga som helst problem med att förstå fenomenet negativ parallax, medan det däremot är totalt oförenligt för den heliocentriska modellen. Det är en ovälkommen anomali, och därför väljer man att ignorera och blunda för fenomenet, avfärda det som mätfel.

Om anomalier negligeras för att rädda en teori, eller bortförklaras med overifierbara ad hoc-hypoteser, så skapas därmed nya problem. En teori eller tes som försvaras trots uppenbar inkonsistens är ingenting annat än en ovetenskaplig doktrinär trosföreställning.

.

DÄRMED TORDE ALLA NU FÖRSTÅ – DET ÄR SOLEN SOM KRETSAR KRING VÅR STATIONÄRA MODER JORD

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt, aka Död o återfödd

.


.

[Edit – Oktober 2021] Jag borde ha studerat även prinsessan Estelles horoskop, då hon i allra högsta grad berörs av ett tronskifte, och därmed står det klart för mig att Kronprinsessan Victoria blir Drottning den första veckan i maj 2023, alltså om drygt 1,5 år!]

ASTROLOGISK FÖRUTSÄGELSE – KRONPRINSESSAN VICTORIA BLIR DROTTNING DEN 17 AUGUSTI 2021

Studerar man Kronprinsessan Victorias födelsehoroskop i förhållande till Transiter och Progressioner, så står det väldigt klart att det kommer ske en stor och epokgörande förändring i Victorias liv väldigt snart, och jag kan inte tolka det som något annat än att hon får ikläda sig Drottningrollen!

Till saken hör att när jag som nybörjare för ca 9-10 år sedan, på Flashback försökte förutsäga Victorias nedkomst av sitt första barn, Estelle, (misslyckades) så hade jag i samband med det plitat ner i mina astrologiska anteckningar att hon torde bli Drottning under sin Saturnus-Jupiter-Merkurius-Merkurius period, vilken hon (äntligen) är inne nu i augusti 2021.

ASTROLOGISKA DATA – KRONPRINSESSAN VICTORIA

Född torsdag den 14 juli 1977, klockan 21:45 i Stockholm.
.

Augusti 2021:

*Victorias Ascendent i sekundärprogression i konjunktion till födelse-Jupiter.

*Victorias Måne i sekundärprogression i trigonaspekt till födelse-Jupiter.

*Victorias Sol och Måne i sekundärprogression kontra-parallella till varandra deklinationsmässigt.

*Victorias Jupiter transiterar 1:a huset, det kraftfulla Ascendenthuset, som utgör starten för husindelningen, de 12 husen.

*Victorias Ascendent, Jupiter och Mars i sekundärprogression parallella till varandra deklinationsmässigt, samtidigt som de är kontra-parallella till födelse-Medium Coeli.

.

Hur jag har kalibrerat mig fram till just datumet 17 augusti 2021?

Jo, jag har tagit till min hjälp den suveräna, träffsäkra indiska klassiska prognosmetoden Vimshottari Dasha, med Lahiri ayanamsa, som tar hänsyn till dagjämningspunkternas precession, orsakat av zodiakens egenrörelse, på cirka 50 bågsekunder/år. **

Enligt denna prognosmetod, så kommer Victoria bli Drottning, när hennes planetperiod Saturnus-Jupiter-Merkurius-Merkurius infaller, vilket den gör den 17 augusti 2021, alltså om elva dagar. Skulle hon vara född ca en halv minut senare än den officiellt angivna, så blir hon Drottning den 15 eller 16 augusti, och ifall född en halv minut tidigare så blir hon Drottning den 18 eller 19 augusti.

.

17 augusti 2021 – Saturnus-Jupiter-Merkurius-Merkurius

*Victorias Saturnus (Ascendent-härskare till och med) är tillsammans med Merkurius i Jupiters exalterade tecken Kräftan i grundhoroskopet.
*Victorias Saturnus är i Jupiters debiliterade tecken Stenbocken i subhoroskopet Navamsa.
*Victorias Saturnus är i Merkurius tecken Tvillingarna i subhoroskopet Saptamsa.
*Victorias Saturnus är exalterad i Vågen i subhoroskopet Dasamsa.

* Victorias Jupiter är i Merkurius tecken Jungfrun i subhoroskopet Navamsa.
* Victorias Jupiter aspekterar Saturnus i subhoroskopet Navamsa.
*Victorias Jupiter är tillsammans med Saturnus i dess exalterade Vågen i subhoroskopet Dasamsa.

* Victorias Merkurius är tillsammans med Saturnus i Jupiters exalterade tecken Kräftan i grundhoroskopet.
*Victorias Merkurius är i Saturnus debiliterade tecken Väduren i subhoroskopet Saptamsa.
*Victorias Merkurius är i Jupiters exalterade tecken Kräftan i subhoroskopet Dasamsa.

.

Samma planettema som när Victoria förälskade sig i sina bägge Daniel

Samma underbara planetariska teman, vad gäller Victorias specifika planetplaceringar i sitt horoskop, var aktiva när hon träffade och inledde sina förälskelser med sina bägge Daniel, Collert i januari 1993 och Westling i maj 2002, då både Jupiter och Merkurius hade framträdande roller, precis som nu!

När hon träffade Daniel Collert, så påbörjades hennes planetperiod Jupiter-Merkurius-Merkurius, häpnadsväckande lika Saturnus-Jupiter-Merkurius-Merkurius, med skillnaden att nu är även hennes starka Ascendenthärskare Saturnus med i spelet, som dessutom har många yogas (planetkombinationer) ihop med Jupiter och Merkurius. Snacka om trio!
.

Vad som kommer att orsaka tronskiftet?

Kungen abdikerar?
Kungen går bort?

Ingen aning, det enda jag kan se, via Victorias stjärnkarta, är ATT hon väldigt snart blir Drottning, inte hur det kommer gå till.


Astrologi verkar för övrigt inte stå särdeles högt i kurs hos Kungen, vilket han tydligt gav uttryck för i sitt jultal 2010:

https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2010/2010/kungensjultal2010.5.40e05eec12926f26304800019130.html

”Svaret på den frågan är bättre kunskap. En kunskap som grundar sig på vetenskapliga fakta. Det är angeläget i en tid då allt fler människor inbillar sig att astrologi är en vetenskap.”

.

KOMMENTERA MIN FÖRUTSÄGELSE – KRONPRINSESSAN VICTORIA

Kommentera gärna förutsägelsen eller ställ frågor kring astrologi, indisk astrologi i synnerhet. Jag släpper igenom kommentarerna vartefter jag läst dem först. Läs gärna även alla de vetenskapliga, astronomiska bevis som finns för att det faktiskt är solen som kretsar kring jorden (nedanför Victoria-bilden), inte tvärsom, som vi har blivit indoktrinerade till att tro.

Flashback, där har jag också publicerat denna förutsägelse, så ni kan gå in och kommentera där:


https://www.flashback.org/t3346341

Edit:

Jag har idag, den 17 augusti, blivit avstängd från Flashback av de yttrandefrihetsbekämpande modsen, återigen för ett halvår framöver. Denna gång uppenbarligen av astrologi-fientliga mods…

Moderatorernas häxjakt mot mig har pågått ända sedan 2012, då jag publicerade den revolutionerande tråden om den heliga Geocentrismen, och sedan dess har jag nu drabbats av 12 stycken halvårsavstängningar, tvingats vara borta från Flashback i sex av de senaste nio åren…

Ni kan läsa mer om Flashbacks ständigt pågående häxjakt mot mig:

.

Skandalhistoria: Fejkade bikinibilder på prinsessa - Reporter Mikael  Bergling

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Hare Krishna!  

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt, aka Död o återfödd

.


.

Ja, kort och gott:

Vad skulle kunna få dig att vilja återfödas?

Och:

Vad skulle du i så fall vilja återfödas som?


Nota bene:

Vi eviga andliga själar hör inte hemma här i den gudsförgätna, temporära materiella världen. Vi hör givetvis hemma i den eviga andliga världen, i Guds rike i den absoluta rumtiden, där man slipper födas och dö, att ständigt tvingas byta sitt skal, sin köttkostym. I den andliga världen är man nämligen sin kropp, ingen skillnad mellan jaget och kroppen, och eftersom den andliga världen inte är tidsbunden, där evig nutid råder, så existerar där ingen död eller dödsfruktan.

Meningen med livet torde därmed vara att avbryta detta fördömda reinkarnationskretslopp, att frigöra oss från bundenheten till denna materiella skuggvärld, drömvärld (en perverterad reflektion av den reella, substantiella andliga världen). och återvända tillbaka till Guds rike, varifrån vi fallna själar irrat oss hit till illusionens grymma värld…


Reincarnation. One day I was examining all paper… | by zenny RD | MediumMå frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna     

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt, aka Död o återfödd


 

BIG BANG-TEORINS SVAGASTE PUNKT, RIKTNINGEN MOT SMÄLLEN?

TEORINS BALLONG-ANALOGI MOTBEVISAS MED 12 VETENSKAPLIGA ARGUMENT

 

Big Bang-teorin är väldigt enkel att en gång för alla vederlägga.

Teorin anger inte riktningen mot det nödvändiga Big Bang-centrum, där smällen förment skedde…

De som påstår att universum inte har något centrum, eftersom det förment skulle vara oändligt, eller för att det skulle vara som ytan på en ballong, motbevisas med följande 12 logiska, vetenskapliga argument:

 

 

ARGUMENTEN MOT BIG BANG, BALLONG-ANALOGIN:

 

1. Utan ett mass-centrum, ingen rotation. Alltså måste det finnas ett centrum för universums massa. Det riktigt intressanta är att det faktiskt är Moder Jord som är himlavalvets stationära mass- och rotationscentrum, som solen, planeterna och stjärnorna naturligt roterar kring, vilket vi alla tydligt kan se dagligdags.

 

2. Även för Big Bang-teoretikerna måste det finnas ett centrum, nämligen platsen där deras singularitet kreverade. Detta innebär att Big Bang-kreationisternas centrum måste befinna sig mitt inne i deras Big Bang-ballong.

 

3. Om det inte finns något specifikt centrum i universum, så kan man ju inte ens hävda att universum expanderar, eftersom en expansion alltid utgår från en ursprunglig central punkt. Utan ett centrum mitt i ballongen, så kan man inte hävda att ballongen expanderar, och då skulle man inte heller kunna åberopa rödförskjutning.

 

4. Att universum inte kan liknas vid ytan på en ballong, där det inte finns något objektivt centrum, motbevisas av att det i ett sådant fiktivt tvådimensionellt universum inte skulle kunna finnas någon kosmisk bakgrundsstrålnings dipol. Alltså måste det finnas ett reellt centrum.

 

5. Eftersom vi inte är begränsade till en ballongyta, så är det enda stället där alla punkter kan avlägsna sig från ens egen punkt i själva centrum av ballongen, vilket då torde vara jorden, eftersom vi ser stjärnhimlens rotation perfekt harmoniera med jorden som himlavalvets centrum.

 

6. Att vi upptäcker exakt lika mycket strålning i våra observationer av den kosmiska bakgrundsstrålningen, oavsett i vilken riktning vi undersöker, påvisar ju de facto att jorden torde vara placerad i en unik, central position i universum. Att universum är anisotropiskt från alla andra positioner frånsett jordens, och isotropiskt endast från vår position, utgör ännu ett starkt bevis för att Jorden är universums origo.

 

7. Utan ett givet centrum i universum, hur skulle forskarlaget kring BICEP2-upptäckten ens i teorin tro sig ha lokaliserat ekot från den förmenta Big Bang?

 

8. Den materiella världen är relativ och kan därför vare sig vara evig eller oändlig, varför det måste finnas ett fysiskt centrum i vårt universum. Det är endast i den absoluta, andliga, metafysiska världen som evigheten och oändligheten existerar, då dessa är absoluta begrepp.

 

9. Oändlighet kan inte uppstå från något som är ändligt (singulariteten), allra minst under en ändlig tid av 13,8 miljarder år (ljusets radiesträcka där jorden intressant nog antas vara mittpunkten). Vårt ändliga universum må vara enormt stort, men måste naturligtvis ändock ha ett centrum.

 

10. Om universum hade varit oändligt, så hade ju även tiden varit det, eftersom vi lever i ett rumtid-kontinuum. Eftersom tiden är relativ, dvs står i relation till viss given storhet, och oändligheten inte har någon given storhet, så kan inte tiden vara oändlig. Detsamma gäller givetvis även universum och dess rumsdimension.

 

11. Om vårt lokala äggformade universum hade varit oändligt, så skulle inte multiversum kunna finnas. Enligt de heliga vedaskrifterna så finns det miljarder lokala universum, kosmiska Brahma-ägg, av vilka vårt tillhör den allra minsta kategorin:

http://decodehindumythology.blogspot.se/2011/08/big-bang-and-bhagvatam.html http://www.nbcnews.com/id/15197712/ns/technology_and_science-space/t/universe-might-be-oval-shaped

 

12. Planck-teleskopet har ju slutgiltigt verifierat, efter föregångarna COBE och WMAP, att vår stationära Moder Jord de facto befinner sig i centrum av universum, precis vad all världens religioner och heliga skrifter alltid hävdat:

 

 

 

 

 

 

”Hela vårt observerbara universum befinner sig inuti denna sfär med en radie på 13,3 miljarder ljusår, med oss i centrum.”

http://space.mit.edu/home/tegmark/wmap.html

Max Tegmark

 

”Alla dessa bevis, att universum ser likadant ut oavsett i vilken riktning vi tittar, tyder på att det är något speciellt med vår position i universum. Framför allt tycks det som, om vi observerar att alla andra galaxer rör sig bort från oss, att vi måste vara i universums centrum.”

Stephen Hawking, ”A Brief History of Time”, kapitel 3.

 

”Jag kan konstruera ett sfäriskt symmetriskt universum med jorden i dess centrum, och du kan inte motbevisa det baserat på observationer. Du kan bara utesluta det på filosofiska grunder. Jag tycker vi ska börja ifrågasätta den Kopernikanska principen. Oavsett våra teoretiska preferenser, så måste de till slut ge efter för de observerbara bevisen.”

”Men rödförskjutning kan också uppstå genom massors dragningskraft. Med jorden i centrum av universum, skulle stjärnornas dragningskraft också orsaka rödförskjutning varhelst vi tittade.”

George F.R. Ellis, Paul Davies ”Cosmic Heresy?” Nature, 273:336, 1978.

 

”En sådan förutsättning skulle innebära att vi intar en unik position i universum, analogt på sätt och vis med den urgamla uppfattningen om en central jord. Denna hypotes kan inte motbevisas, men det är ovälkommet och skulle endast godtas som en sista utväg för att rädda själva fenomenet [rödförskjutningen].”

Edwin Hubble, ”The Observational Approach to Cosmology”, Oxford, Clarendon Press, 1937, sid 50, 51, 58-59.

 

”Studier av den kosmiska bakgrundsstrålningen har bekräftat strålningens isotropi, eller dess fullständiga enhetlighet i alla riktningar [centrerad kring jorden, kosmos centrum]. Om universum har ett centrum, måste vi vara mycket nära det, annars skulle observerbar anisotropi i strålningsintensiteten alstras i överflöd, och vi skulle upptäcka mer strålning från ett håll än från motsatt riktning.”

Joseph Silk, University of California, ”The Big Bang: The Creation and Evolution of the Universe”, sid 53 (W. H. Freeman, 1980).

 

”But when you look at CMB map, you also see that the structure that is observed, is in fact, in a weird way, correlated with the plane of the earth around the sun. Is this Copernicus coming back to haunt us? That’s crazy. We’re looking out at the whole universe. There’s no way there should be a correlation of structure with our motion of the earth around the sun — the plane of the earth around the sun — the ecliptic. That would say we are truly the center of the universe.”

Lawrence Krauss

http://www.edge.org/conversation/the-energy-of-empty-space-that-isn-39t-zero

 

 

Många hävdar felaktigt att universum expanderar.

För att det ska vara möjligt, så måste rummet ha en gräns som hela tiden förflyttar sig utåt.

Då måste man fråga Big Bang / Expansion-troende:

1. Vad skulle denna gräns bestå av?

2. Hur har man tänkt sig ett icke-rum på andra sidan gränsen, med tanke på att icke-rum inte ens kan existera?

3. För att ett rum överhuvudtaget ska kunna börja expandera, så måste det ju finnas ett rum till att börja med. Enligt Big Bang-teorin fanns vare sig rum, tid, materia eller energi innan fantasi-smällen, så hur kan då ett rum börja expandera från ett icke-rum?

 

BIG BANG-KREATIONISMEN = SJUKT ABSURD HOKUSPOKUS-TEORI

Hokuspokus-teorin att universum skulle ha ploppat fram av en blind slump, utan orsak, från absolut ingenting (utan ens nån rumsdimension), och IQ-befriat sprängt sig själv i småbitar likt en självmordsbombare, är inget annat än en infantil tro på omöjliga trollerinummer, utan så mycket som ens en trollkarl närvarande…

Låter detta som en logisk och plausibel teori till konstruktionen av vårt perfekt strukturerade, lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade, koordinerade universum?

Snacka om sjukt flummig hokuspokus-teori!

Flummigare än magi till och med, där det i alla fall finns NÅGON som trollar, med NÅGONTING!

 

TILL DISKUSSION:

.
Om Big Bang-teorin verkligen var sann, så borde man ju kunna peka ut riktningen mot Big Bang-centrum. Vilken är riktningen mot Big Bang-centrum?

Att Big Bang-teoretikerna inte klarar av att ge riktningen mot centrum av sitt Big Bang, vad säger det om teorins trovärdighet?

Detta måste ju givetvis bero på att det är vår undersköna stationära Moder Jord som i själva verket ståtar i universums centrum, den heliga Geocentrismen, vilken stöds av all världens kulturer, religioner och heliga skrifter.

Ponera att centrum verkligen ligger här vid vår stationära Moder Jord. Kan det månne vara anledningen till att ingen kan titta ut i universum och peka ut nåt Big Bang-centrum?

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt
.


 

FLASHBACK-LEDNINGEN HÅLLER REGELBRYTANDE MODS OM RYGGEN

”GASON” TROLLAR OCH STRYPER YTTRANDEFRIHETEN PÅ KONSPIRATION

 

Jag har sedan år 2007 på Flashback gått under användarnamnet ”Död o återfödd”, och ända sedan år 2012 då jag började propagera för att jorden faktiskt befinner sig i centrum av universum och att vi nästan på daglig basis besprutas med chemtrails, så har de yttrandefrihetsbekämpande moderatorerna på Flashback-Konspirationer stängt av mig från forumet gång efter gång, ½ år i taget.

 

Nu har moderatorn Gason återigen självsvåldigt och diktatoriskt stängt av mig på ½ år (gjordes tidigare av hans yttrandefrihetsbekämpande företrädare KimNeilJung), straffat mig för att jag postade starka inlägg som bevisar att chemtrailandet är en realitet, inlägg som inte bryter mot några som helst regler. Gason gillar uppenbarligen inte att folk uppmärksammar och ger bevis för det vansinniga chemtrailandet, klimatets och jordens stora ödesfråga. Istället förnekar och förlöjligar han och hans desinformationskumpaner allt som avslöjar NATO:s chemtrailande, som sattes i system kring 1997.

 

Regel 1.07 – Alternativa konton

Regeln förbjuder missbruk av alternativa konton, att samma användare postar inlägg med flera olika konton – vilka stöder varandras åsikter – och på så sätt ger användaren ett övertag i en diskussion. Detta har moderatorn Gason på Flashback-Konspiration satt i system. Flera medlemmar har fört detta på tal, att Gason trollar med multipla konton. De som misstänks vara Gason är följande, och deras inlägg kommer väldigt ofta i misstänkt nära anslutning till varann, och alltid med samma rabiata patologiska förnekande av framför allt chemtrails. Gason varnar och raderar inlägg endast från medlemmar som ger bevis för chemtrails, som länkar till chemtrails-videor etc, medan han aldrig varnar följande verklighetsförnekare, tillika desinformationsagenter, som högst sannolikt är Gasons alternativa konton som han ständigt trollar med för att få övertag i diskussioner och spamma sönder trådar:

Madtop

Jonas1968

Pewana

Putteo

ConnyKlasson

RostigHink

Kjellkritisk

Jazzil

Trolltestet – inte Gason som jag tidigare misstänkte, ber om ursäkt

 

1.06. Användarnas anonymitet

Denna regel finns nog främst för att man inte ska kunna sätta dit de regelbrytande modsen som trollar med en massa trollkonton, för så fort man på minsta sätt försöker uppmärksamma läsarna på att moderatorn Gason trollar (tidigare var det KimNeilJung, men kritiken mot honom blev så stark till slut så att han vad det verkar fick avgå som moderator), så åker man dit på varning mot 1.06 och stängs av från forumet…

 

Gason har nu sett till att jag är avstängd från Flashback fram till 7 juni 2018 – Avstängd i 4 av de senaste 5 åren!

Chemtrails är tydligen ett ämne som absolut inte får diskuteras fritt och öppet på Flashback…

 

 

Att det är censur och åsiktskontroll som råder på Flashback (inte någon riktig yttrandefrihet som det hävdas), råder det inget tvivel om. Här får vi mer bevis för det, då folk blir avstängda godtyckligt, medan Flashbacks moderatorer själva ostraffat missbrukar regeln om alternativa konton:

http://intre.se/ifolkets/?p=5125

 

EXEMPEL PÅ FAKTA (Chemtrails) SOM FLASHBACKS MODS AKTIVT FÖRNEKAR OCH CENSURERAR:

 

 

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt, aka Död o återfödd

.


.

ASTRONOMISKT AVSLÖJANDE – MÅNEN ENDAST 110 KM I DIAMETER 

MÅNSKUGGANS STORLEK UNDER TOTALA SOLFÖRMÖRKELSER !!!

.

Eftersom månskuggan som månen kastar på jorden under Totala solförmörkelser endast är 110 km stor, så kan månen själv omöjligt vara större än 110 km, detta eftersom objekt aldrig kan vara större än sin egen skugga, naturligt nog!

NASA påstår vansinnigt nog att månen är 3 476 km i diameter, dvs 32 ggr större än sin egen skugga – Totalt vansinne!

Under Totala solförmörkelser befinner sig en del av jorden i perfekt rät linje med solen och månen, där månen totalt skymmer och förmörkar solen. Detta eftersom månens visuella diameter vid dessa tillfällen överstiger solens (0,54-0,55 mot 0,53 grader). Månen är därmed större än solen, vilket kan beskådas från hela jorden, inget av solljuset kan då slinka förbi månen, därav att månskugga uppstår på jorden.

Under partiella och ringformiga solförmörkelser däremot uppstår ingen månskugga alls på jorden, eftersom solens visuella diameter vid dessa tillfällen överstiger månens.

Eftersom skuggan som månen kastar vid totala solförmörkelser ligger på 110 km i diameter, innebär ju detta givetvis att månens egen storlek måste vara densamma, 110 km!

Hade månen verkligen varit 3 476 km i diameter som NASA påstår, så skulle ju givetvis även dess skugga täcka ett minst lika stort område av jorden, vilket uppenbart inte är fallet!

.

Illustrerad Vetenskap:

http://illvet.se/universum/solsystemet/solformorkelse/sa-uppstar-en-solformorkelse

”Vid en total solförmörkelse täcker månen hela solskivan, så att solens strålar skyms, dvs inget direkt solljus träffar jorden.”

.

Total solförmörkelse = Total, 100%, avskärmning av solskivan, genom att månen totalt skymmer solljuset från att nå fram till jorden, under själva månskivan. Detta sker, eftersom månens visuella diameter överstiger solens, just vid Totala solförmörkelser.

Detta medför givetvis att solstrålarna inte har någon möjlighet att vika av inåt mot jorden, smita förbi månen, för att bilda en konformad månskugga i rymden, som konformsteoretikerna felaktigt hävdar.

Vid Total solförmörkelse, då månen är större än solen, så ges månen en chans att visa hela sin härliga skugga, inget solljus slinker förbi, så att skuggan som månen visar oss, 110 km, är alltså givetvis också månens diameter, inte NASA:s bluffsiffra på 3 500 km…

.

Enda säkra sättet ta reda på månens diameter = Mäta dess fysiska skugga på jorden!

Månen är alltså 110 km, som vi ser bevis för här på bilderna från en Total solförmörkelse. Månskuggan är en återspegling/avspegling av månen!

.

.

Hur kommer det sig då att NASA hävdar nåt så vansinnigt absurt, som att månen endast skulle kasta 3% av sin månskugga på jorden (110 km av 3 476 km), med tanke på att 100% av solskivan täcks, 100% av jordytan under månskivan hamnar i månskugga? Lika absurt som att en basketboll ute i solskenet skulle kasta en skugga liten som en stenkula…

:lol:  :whoco5: :lol:

.

Total solförmörkelse den 21 augusti 2017.

Som ni själva kan se, månen är inte större än 110 km i diameter!

NASA-Great-American-Eclipse-Map-Edited.png

Att man exempelvis i Orlando, bara några tiotal mil från månskuggans passage, såg 85% av solen täckas (”penumbra”, partiell solförmörkelse), bevisar ju bortom allt tvivel att Orlando befann sig utanför månskuggans passage (Path of Totality). Att månskuggans zon är 110 km bred, innebär ju givetvis att månens diameter är densamma.  Månskugga förekommer endast som ”umbra”, och endast under Totala solförmörkelser.
.


Video-bevis, månens passage 21 augusti 2017:

.

UmbraPenumbra.png

Umbra = Månskuggan vid Total solförmörkelse. Det totalskuggade området på jorden som befinner sig inom själva månskivan, där hela månskivan täcker solen. Att månskuggan påvisas vara 110 km i diameter, bevisar ju att månskivan/månen, som kastar månskuggan, också är 110 km i diameter.

Penumbra = Partiell solförmörkelse. Området strax utanför månskivan. De områden där man ser solen förmörkas endast partiellt, där månen endast partiellt täcker solen. Man befinner sig alltså fortfarande i solsken, solbelyst område, i olika grader, inte i någon som helst månskugga.

.

NASA:s bedrägliga illustrationer med konformad månskugga under solförmörkelser, har lurat en hel värld:

.

895px-Geometry_of_a_Total_Solar_Eclipse.svg.png

Att månskuggan, umbra, i ovanstående illustration visas konformad, så att den blir mycket mindre än månen, beror på att solen återges med ca 5-7 gånger större vinkeldiameter (visuell diameter) än månen, vilket är grovt vilseledande, med tanke på att det tvärtom är månen som är större än solen under Totala solförmörkelser (0,54-0,55 grader mot 0,53 grader), vilket betyder att månskuggan omöjligt kan vara mindre än månen.

Detta bevisar tvivelsutan att NASA:s illustrationer, med en större sol och en mindre månskugga (umbra) än månen själv, är bedrägliga och vilseledande.

När solen är större än månen, om än med knapp marginal, så tränger solljus förbi månen, och därmed kan ingen månskugga bildas, ej heller någon konformad skugga, vilket partiella och ringformiga solförmörkelser ger bevis för!

Krävs nämligen att månen blockerar hela solskivan, för att månskugga ska uppstå, inget solljus får släppas förbi!

Konformade skuggor bildas aldrig, vare sig under Totala, partiella eller ringformiga solförmörkelser. lägg det på minnet!

Månskuggan måste alltså uppenbarligen vara cylindrisk, inte konformad, precis som är fallet med molnskuggor, bollskuggor, etc, vilket återigen bekräftar det uppenbara, att månens storlek måste vara densamma som dess skugga, dvs 110 km.

.

Månen är visuellt sett faktiskt något större än solen under Totala solförmörkelser, vilket kan beskådas från hela jorden, och skymmer därmed 100% av solljuset!

Tycker ni att denna illustration påvisar det?

.

NEJ!

1. Man ska från hela jorden kunna beskåda att månen är större än solen! Jorden befinner sig nämligen
under Totala solförmörkelser i en sådan position, att månens visuella diameter överstiger solens, dvs månen täcker hela solen, skymmer 100% av solljuset!

2. Skuggan från månen ska vara lika stor som månen, med tanke på att under Totala solförmörkelser så täcker månen 100% av solskivan, vilket givetvis innebär att 100% av jordytan under själva månskivan hamnar i månskugga, totalskugga, så det råder Totalt mörker under hela månskivan!

.

Alla skisser och illustrationer som visar solen visuellt större än månen, kan härmed kastas i papperskorgen!

.

.

Eclipse Type

There are four basic types of solar eclipses:

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SEmapkey.html

  1. Partial – Moon’s penumbral shadow traverses Earth (umbral and antumbral shadows completely miss Earth).
  2. Annular – Moon’s antumbral shadow traverses Earth (Moon is too far from Earth to completely cover the Sun).
  3. Total – Moon’s umbral shadow traverses Earth (Moon is close enough to Earth to completely cover the Sun).
  4. Hybrid – Moon’s umbral and antumbral shadows traverse Earth (eclipse appears annular and total along different sections of its path). Hybrid eclipses are also known as annular-total eclipses.

:beer: :beer: :beer:

 

EXPERIMENT MED TENNISBOLL – BEVISAR ATT MÅNSKUGGAN ALDRIG KAN VARA KONFORMAD:

Tennisboll: 6,7 cm i diameter, skymmer solen helt till ett avstånd på lite drygt 7 meter.

Tennisbollens umbra/totalskugga vid husväggen 6,7 cm = Tennisbollens diameter

Umbra vid 1 meter = 6,7 cm

Umbra vid 2 meter = 6,7 cm

Umbra vid 3 meter = 6,7 cm

Umbra vid 4 meter = 6,7 cm

Umbra vid 5 meter = 6,7 cm

Umbra vid 6 meter = 6,7 cm

Umbra vid 7 meter = 6,7 cm

Enligt den flummiga konformsteorin så ska umbra/totalskuggan minska ju längre bort man placerar tennisbollen (redan vid 4 meter så ska umbran vara mindre än 3 cm, efter 7 meter ingen umbra alls), men mitt vetenskapliga experiment med tennisbollen bevisar att skuggan från ett objekt ute i solskenet inte minskar ju längre bort det befinner sig, den är konstant och enhetlig.

Slutsats?

Skuggan efter tennisbollen påverkades inte det minsta av att solen är 1,6 miljarder gånger större än tennisbollen, den hade konstant storlek på sin umbra (ingen konformad skugga bildades), så ger ju det vid handen att även månen torde ha konstant storlek på sin umbra (110 km – månens diameter), dvs månskuggan blir aldrig konformad, och därmed kan månens diameter omöjligt vara 3 476 km, som NASA lögnaktigt påstår.

.

MOLNSKUGGOR BEVISAR – MOLNEN ÄR ALDRIG STÖRRE ÄN SINA EGNA SKUGGOR:

The Shadows Of Clouds And Clouds Stock Photo - Image of shadows, plane:  121531990

Bilden bevisar även att skuggor alltid är totala och enhetliga. Det finns alltså inga ”halvskuggor” som tillägg, vare sig det gäller skuggor efter moln, bollar eller månen. Alltså kan månen omöjligt vara större än 110 km i diameter, vilket är storleken på dess egen skugga!

:beer: :beer: :beer:

Solens och månens visuella diametrar varierar, växlar beroende var på ekliptikan (elliptisk) de befinner sig i sina omloppsbanor kring jorden. Genomsnittliga vinkeldiametern för både solen och månen ligger kring 0,53 grader, därav att månskuggan (umbra) vid solförmörkelser är ett utmärkt sätt att ta reda på månens diameter.

Om 1 definierar medelavståndet till månen, så växlar avståndet till månen i ett intervall mellan 0,94-1,06.

Ungefär 50% av alla solförmörkelser är totala (månen täcker solen helt, 110 km månskugga), 50% är ringformiga (solen något större, ingen månskugga alls). Vi tar inte med i beräkningen partiella solförmörkelser, som inte ger oss någon vägledning kring solens och månens relativa storlekar vid tidpunkten de sker, men borde naturligtvis statistiskt vara 50/50.

0,94-1,00 – Totala (100%) solförmörkelser, månskuggan 110 km.
1,00-1,06 – Ringformiga solförmörkelser, ingen månskugga alls, 0 km.

Någonstans kring 1,00 av medelavståndet till månen, växlar totala solförmörkelser med 110 km månskugga, 0,94-1,00, tvärt över till ringformiga solförmörkelser med ingen månskugga alls, 1,00-1,06.

Eftersom månskuggan aldrig gradvis minskar ner från 110 km till ingen månskugga alls (det är antingen eller som gäller), så kan därmed månskuggan aldrig vara konformad.

Detta accentueras ytterligare av att månskuggan ej heller ökar gradvis uppåt från 110 km, ju närmare månen befinner sig jorden vid totala solförmörkelser, från 1,00 till 0,94. Logiskt måste ju detta därmed innebära, att hur nära jorden man än skulle flytta månen, från 0,94 till 0 då den skulle ligga an mot jorden, att månskuggan alltid skulle ligga kring 110 km, vilket alltså bör vara månens diameter.

Att månskuggan är 110 km, utgör ett obestridligt bevis för att även månens diameter måste vara 110 km. Speciellt med tanke på att månskuggan uppenbart inte alls kan bli konformad, som NASA:s illustrationer försöker ge sken av.

Hur i hela friden kommer det sig att månskuggan som kastas på jorden under Totala solförmörkelser endast är 110 km, om nu inte faktum är att även månens diameter är 110 km?

.

SLUTSATS:

Enda säkra sättet att ta reda på månens diameter, är att mäta dess fysiska skugga på jorden under totala solförmörkelser, vilken alltså är 110 km!

Månens diameter måste de facto vara 110 km, inte 3 476 km som de vilseledda astronomerna påstår. Detta går inte att komma ifrån!

:beer: :beer: :beer:

OBESTRIDLIGA FILMBEVIS FÖR ATT MÅNEN ÄR 110 KM – DÖDSSTÖTEN FÖR NASA:s MÅNBLUFF:

.

 

 

.

NASA:s officiella medelavstånd till månen, 384 000 km, är faktiskt alldeles för långt bort från jorden för att överhuvudtaget kunna orsaka månskuggor på jorden under solförmörkelser, varför astronomer nu i ren desperation har tvingats lansera teorin att solens förmodade storlek inte kan stämma:

.

Med tanke på att astronomerna har missuppfattat månens och solens storlek, så torde de ju givetvis ha fel även vad gäller avståndet till dem!

Att vi med en liten handkamera som Nikon Coolpic P900 kan zooma in månen och dess detaljer, dessutom med knivskarp bildskärpa, så kan ju månen omöjligt befinna sig så långt bort som 384 000 km från jorden, utan snarare på ett avstånd av ca 12 000 km, vilket vi får om vi dividerar 384 000 med 32, som är så många gånger mindre som månens diameter är från NASA:s påståenden:

.
Även solen är mycket mindre och mycket närmare än vad vi blivit indoktrinerade med:


.

Flat Earth-rörelsen torde ha rätt, i ljuset av allt detta, att både månen och solen är mycket närmare, och därmed mycket mindre än vad som basuneras ut av dagens heliocentriska astronomer.

Matematiska bevis via trigonometri för att även solen faktiskt befinner sig väldigt nära jorden:

.

.
Eratosthenes beräkningar av jorden som en glob har motbevisats.
Han tog inte hänsyn till den refraktion, brytning, som orsakas av atmosfären och kom därför fram till den falska slutsatsen att jorden är en glob.

Med refraktionen medräknad så är jorden platt som en pannkaka, matematiskt bevisat här:

.

.

Att jorden är platt och cirkelrund, ett cirkelrunt plan, en cirkulär jordskiva, är något som vinner stort gehör i världen, runt hela vårt plan, ett veritabelt astronomiskt paradigmskifte på gång.

På min blogg kan ni ta del av en massa experiment, observationer och vetenskapliga bevis för att jorden de facto är ett cirkelrunt plan, inte nån planet. Nätets allra bästa Flat Earth-videor samlade här:

https://snilleblixten.net/2016/09/30/jorden-ar-platt-bevisas-nu-av-laserexperiment/

.

FLASHBACK FORUM STRYPER YTTRANDEFRIHETEN:

Intressant i sammanhanget är att jag publicerade ett avslöjande inlägg kring denna mån-anomali, 110 km vs 3 476 km, på Flashback forum, Astronomi:

https://www.flashback.org/t2877357

”Månens skugga på jorden vid solförmörkelser 110 km – NASA hävdar månen är 3 476 km?”

På bara fem dagar så hade fler än 12 000 redan läst inlägget, med närmare 200 svar, men ännu har ingen astronom lyckats förklara anomalin, och de flesta som kommenterar i tråden verkar inte ha en susning om vare sig astronomi eller astrofysik…

Eftersom ingen astronom kunde förklara varför månskuggan endast blir 110 km, så förpassades tråden hastigt till Konspiration, där ett helt koppel av Flashbacks multikonto-troll huserar (modsen alltid på deras sida), för att få övertaget i diskussionerna.

Rabiata yrkesförnekare som trollar och desinformerar (även modsen deltar, med trollkonton) i alla högklassiga konspirations-trådar, såsom Chemtrails, Flat Earth och Geocentrismen. Dessutom tillåts endast 1 tråd av vardera på hela forumet, samtidigt som det inte tycks finnas några som helst begränsningar kring att skapa trådar om exempelvis hasch, porr eller Trump…

.

TILL DISKUSSION:

Hur kommer det sig att vi inte fått lära oss månens verkliga diameter, 110 kilometer?

Förmodligen för att NASA (frimurarorganisation) och makteliten vill få oss att tro på det sjuka materialistiska flummet att jorden är en spinnande boll, som flänger omkring runt solen i närmare 100 Mach…

Att få oss att tro att universum trollade fram sig själv från ingenting och att det inte finns någon mening med livet, ingen Gud, inget liv efter detta, vi ska bara konsumera och slita och slava för överheten. Vi ska fås att tro på förnuftsvidriga ateistiska slump- och hokuspokusteorier som Big Bnag och emolutionen…

Gå in i kommentarsfältet och ge oss en logisk förklaring till hur det kommer sig att bredden på månskuggan under solförmörkelser skulle vara lite som 110 kilometer, om ni nu på allvar tror att månen är 3 476 kilometer i diameter som NASA påstår…

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt, aka Död o återfödd

:beer: :beer: :beer:

.

EXTRA !!!

.

Från Flashback-tråden!

https://www.flashback.org/t2877357

Frågor & Svar:

Vinkeldiametern från betraktaren sett är irrelevant. Eftersom ljuskällan (solen) är större än objektet (månen) så blir skuggan konisk. 

Snicksnack!

Vinkeldiametern från betraktaren (visuella diametern) är i allra högsta grad relevant, det är ju den som de facto AVGÖR ifall vi ser några skuggor från objektet som täcker ljuskällan eller inte!

Att det blir mörkare under ringformiga och partiella solförmörkelser är ett känt faktum.

Wikipedia:

”En partiell förmörkelse kan mycket väl gå de flesta helt förbi, eftersom ljuset från hälften eller t.o.m. en ännu mindre del av solskivan, fortfarande förefaller starkt nog att erbjuda normalt dagsljus.”

Givetvis kan ingen som helst månskugga uppstå under dagsljus, för att inte tala om under normalt dagsljus!

Molnens konformiga skuggor påverkar knappt skuggans storlek eftersom molnen är mycket närmare jorden än månen. Om månen vore på motsvarande molnens avstånd ifrån jorden, då skulle månens skugga bli nästan lika stor som månen.

Samtidigt så är molnen mycket mindre än månen, hur har du lyckats missa detta grundläggande faktum?

Det är endast om molnet täcker hela solen (dvs molnets vinkeldiameter från oss betraktat överstiger solens vinkeldiameter), som molnskugga kan uppstå. Om molnet däremot inte täcker hela solskivan, så kan det ju givetvis inte uppstå någon molnskugga på jorden, eftersom en del av solen är framme, varför ljuset omöjliggör någon skugga från molnet!

Om månen hade varit på motsvarande molnens avstånd ifrån jorden, så hade ju månens vinkeldiameter varit oerhört mycket större än solens dito, och givetvis hade månskuggan då varit minst lika stor som själva månkroppen!

Det blir fortfarande konformiga skuggor, om ljuskällans storlek (inte vinkeldiameter från betraktaren sett) är större än objektet som kastar skugga.

Låtsas du att du missat faktumet att det inte uppstår någon månskugga på jorden under partiella eller ringformiga solförmörkelser?

Kan du citera åt oss någon endaste vetenskaplig artikel, där det hävdas att det kan uppstå månskugga på jorden under dessa sorts solförmörkelser, där solens vinkeldiameter överstiger månens? :boxing:

Som jag redan påpekat, molnen är mycket närmare jorden, därför är deras vinkeldiameter större än solens.

Som jag redan påpekat, månen är otroligt mycket större än molnen, så därför kan månen vara på ett mycket längre avstånd från jorden än vad molnen är, och ändå kasta månskugga på jorden!

Det har alltså definitivt att göra med ifall månens och molnens vinkeldiametrar överstiger solens dito, när de passerar solen, ifall det ska uppstå molnskugga eller månskugga på jorden! :boxing:

Det behövs inte förklaras, eftersom det uppstår månskugga.

Det uppstår månskugga under solförmörkelser där månens vinkeldiameter understiger solens dito?

Citera en endaste vetenskaplig artikel, där det hävdas att månen kan kasta skugga på jorden, när den inte täcker hela solskivan som under Totala solförmörkelser!

Svammel? Förklara varför det är svammel att månskuggan blir konformad?

Du kanske kan rita en liten skiss eller något som visar hur skuggan inte kan bli konformad?

När månen är större än solen, när dess visuella diameter överstiger solens (vid Totala solförmörkelser), så täcker månen hela solskivan, så att det under hela månens bredd blir TOTALT mörkt, och månskuggan (110 km) motsvaras då givetvis av månens diameter!

Däremot när solens visuella diameter överstiger månens, som under ringformiga och partiella solförmörkelser, så uppstår ingen som helst månskugga, inte ens din inbillade ”konformade” skugga!

Det finns inget mellanting, antingen så blir det månskugga (110 km) eller så blir det ingen månskugga!

Svaret är fortfarande att skuggan blir konisk, om ljuskällan är större än objektet som kastar skuggan.
Avståndet påverkar endast konens vinkel.

Helt fel!

När solens visuella diameter är större än månens, som vid ringformiga och partiella solförmörkelser, så uppstår givetvis ingen som helst månskugga, inte ens någon imaginär ”konformad” skugga!

Men vid Totala solförmörkelser, då månens visuella diameter överstiger solens, endast då kan månskugga uppstå, 110 km = Månens diameter!

Ett experiment du själv kan göra (nej, hur mycket du än ljuger, har du inte provat detta själv) med en boll, penna och papper. Här visas hur skuggan blir mindre för att… Ja, varför blir den det tror du?
Skippa Nasa-tjafset, du vet likväl som vi andra att denna kunskap fanns långt innan organisationen bildades.
Enjoy:
https://youtu.be/iwXUXLIy6zk%5B

Du skulle visa ett experiment där skuggan blir ynka 3% av objektet som kastar skuggan (din ”konformade” skugga vid Totala solförmörkelser), inte 97% som i videon!

Vill du ha en digital kamera skickad till dig.
Med den kan du filma det du, endast du på hela jordklotet har observerat. Att skuggan från ett objekt INTE blir diffusare och mindre ju längre objektet är från ytan skuggan är.

En skugga kan ALDRIG bli mindre än objektet som kastar skuggan, för att inte tala om ynka 3%…

När du inte ens har insett denna grundläggande regel, så är det totalt lönlöst att ödsla tid på dig!

Förklara varför månens skugga på jorden är olika stor vid olika solförmörkelser! Siffran 110 km gällde vid EN solförmörkelse.

Gör tankeexperimentet att månen alldeles exakt täcker solskivan på den plats där du står, ingen ”marginal” någonstans runtom. Du ser en total solförmörkelse. Flytta dig sedan en kilometer åt sidan – vad händer?

Jo, månen kommer nu inte att exakt täcka solskivan, en liten skära av solen kommer att synas. Med din egen definition finns ingen skugga, för astronomer och fysiker har du flyttat dig till halvskuggan, och du ser en partiell solförmörkelse.

Betyder detta att månen i det här fallet är mindre än en kilometer i radie? Naturligtvis inte. Däremot betyder det att du har stått precis i spetsen av den i rymden konformiga månskuggan. Eftersom solen är större än månen blir månens skugga i rymden konformig, det är ett faktum som du aldrig kan komma ifrån?

Månskuggan är givetvis ALLTID 110 km!

Om månens skugga skulle vara mindre eller större, från tillfälle till tillfälle, så skulle det ju innebära att månens storlek varierade, vilket är totalt nonsens, vilket jag hoppas att du begriper själv!

Under totala solförmörkelser, så täcker månen hela solskivan (dess visuella diameter överstiger solens), vilket innebär Totalitet hela vägen från månens ena sida till dess andra sida, så oavsett var du står under månens kropp så råder total solförmörkelse.

Det är först när du ställer dig utanför månens kropp, som du börjar se en skära av solen, dvs partiell solförmörkelse. Totaliteten motsvarar alltså diametern på månen, dvs 110 kilometer!

Endast när solen är större än månen (dess visuella diameter), som vid partiella och ringformiga solförmörkelser, som ingen månskugga uppstår, ingen Totalitet!

Om du fortfarande inte har förstått detta elementära kring Månens diameter på 110 km, så kika på mitt blogginlägg, länken vid signaturen, så går jag igenom allt detta väldigt grundligt!

Har ni förstått nu att månen omöjligt kan vara 3 500 km i diameter?

Varför påstår NASA detta?

Hur är det meningsfullt att diskutera med dig om du inte förstår att ett objekt ser mindre ut ju längre det är från ditt öga? Du kan hålla en tennisboll framför ditt öga och överskugga hela solen, men om du flyttar bollen längre ifrån ditt öga så kommer du till slut kunna se solen. Hur är det svårt att förstå?

Ja, flyttar du tennisbollen så långt bort från ditt öga, till en position där du börjar skönja solskivan, så överstiger därmed solens visuella diameter tennisbollens, och skuggan försvinner, men från denna position och fram till ditt öga så överstiger tennisbollens visuella diameter solens, tennisbollen är större än solen för din syn, men själva skuggan som tennisbollen kastar från det att den är större än solen är ju givetvis konstant densamma, ett objekts skugga kan aldrig vara mindre än objektet som kastar skuggan.

På samma sätt med skuggan från ett moln, skuggan från molnet kan ju givetvis aldrig vara mindre än själva molnet!

Exakt detsamma vad gäller skuggan från månen under totala solförmörkelser, då månens visuella diameter överstiger solens, månen är större än solen, och månskuggan som då uppstår är ju givetvis i samma storlek som månen, dvs 110 kilometer, dvs skuggan kan ju inte vara mindre än objektet som kastar skuggan!

Eller hur?

Fullständigt uppenbart därmed att månen omöjligt kan vara 3 500 km i diameter, som NASA bluffar oss med!

Förstår ni nu hur bedragna vi har blivit kring månens storlek?

Månen befinner sig alltså mycket närmare oss än vad vi blivit indoktrinerade med…

Doå låter via PM hälsa att han inte förstår hur objekt ser mindre ut ju längre bort de befinner sig från betraktaren. Här är en liten video som förklarar konceptet. https://www.youtube.com/watch?v=MMiKyfd6hA0

Mitt PM som det hänvisas till:

Hej!

Att månen upptar 0,54 grader och solen 0,53 grader av himlen under totala solförmörkelser, månen är alltså större än solen, och detta ser man var man än står på jorden, alltså kan inte solljuset passera månen under totala solförmörkelser, månens skugga på 110 km måste alltså motsvara månens storlek!

Eller hur?

Mvh,
Doå

.

Men hur förklarar du då att vid de tillfällen då solen är större än månen, som vid partiella och ringformiga solförmörkelser, att ingen som helst månskugga bildas?

Vid dessa tillfällen täcker solen 0,53 grader av himlen mot månens 0,52 grader.

Då måste ju det hela ha att göra med att vilken som visuellt är störst, solen eller månen, om det ska bildas månskugga!

När solen är större än månen, om än med knapp marginal, så sipprar solljus förbi månen, och därmed kan ingen månskugga bildas!

Krävs nämligen att månen blockar hela solskivan, inget solljus får sippra förbi!

Koniska skuggor kräver att solljus sipprar förbi, alltså kan inte heller koniska skuggor uppstå, lägg det på minnet!

Vid Total solförmörkelse, då månen är större än solen, så ges månen en chans att visa hela sin härliga skugga, inget solljus sipprar förbi, så att skuggan som månen visar oss, 110 km, är alltså givetvis också månens diameter, inte NASA:s bluffsiffra på 3 500 km…

Att månen är större än solen under Totala solförmörkelser, kan dessutom beskådas över hela jorden!

Eller hur?

P.S. Alla skisser som visar en större sol än måne, kan du härmed kasta i papperskorgen!

.

Hur urbota dum får man vara, när man snart 5 år efter trådens publicering, fortfarande inte har kopplat det – Månen ÄR inte större än 110 km i diameter!

Vad ska till för att dessa förnekare ska greppa det? :whoco5:

.

:beer: :beer: :beer:


.
MÄNNISKAN FLUMMAT FRAM FRÅN APDJUREN?

10 BESVÄRANDE FRÅGOR SOM KROSSAR EVOLUTIONSMYTEN…

 

Enligt de evolutionstroende fundamentalisterna, påstås Mannen och Kvinnan helt förnuftsvidrigt, utan några som helst arkeologiska bevis, ha flummat fram från de osaliga apdjuren. Människan och apdjuren påstås för övrigt, sjukt nog, ha flummat fram från en gemensam förfader, ett fantasifoster som fabuleras ha varit till hälften apdjur, till hälften Människa.

Snacka om sjukt vrickat! :whoco5: :whoco5::whoco5:

 

Här följer tio besvärande frågor kring denna tro, som vi gärna skulle vilja ha svar på av de evolutionstroende:

 

1. Gick denna förmenta förfader (namn tack!) på 2 ben eller på alla 4?

Om den gick på 2 ben, vad skulle ha fått den att börja gå på 4 ben som apdjuren?

Om den gick på 4 ben, vad skulle ha fått den att börja gå på 2 ben som Mannen och Kvinnan?

 

2. Var denna förmenta förfader svansförsedd eller svanslös?

Om svansförsedd, vad fick svansen att försvinna då det måste ha varit en fördel att ha svans, och varför har i så fall inga fossil i det förmenta övergångsstadiet mellan svans och icke-svans hittats?

Om svanslös, vad fick svansen att trollas fram åt de svansförsedda apdjuren?

 

3. Var denna förmenta förfader pälsförsedd eller pälslös?

Om pälsförsedd, hur och varför försvann pälsen, då det måste ha varit ofördelaktigt att förlora den?

Om pälslös, vad fick pälsen att trollas fram åt apdjuren?

 

4. Hur förklarar de evolutionstroende den sagolika förvandlingen från apdjursspenar till fullfjädrade kvinnobröst?

 

5. Kvinnans menopaus, till skillnad från apdjuren?

 

6. Människan som svettas via huden, till skillnad från apdjuren?

 

7. Människans ständiga huvudhårväxt och skäggväxt, till skillnad från apdjuren?

 

8. Människans avsaknad av apdjurens specialdesignade stortår?

 

9. Människans förmåga att medvetet kunna hålla andan, till skillnad från apdjuren?

 

10. Människans Gudagivna fria vilja, att kunna göra medvetna reflekterande val, att kunna välja leva ett andligt liv, till skillnad från de osaliga apdjuren?

 

 

Hela denna löjeväckande evolutionsteori skjuts dessutom i sank av faktumet att Människan funnits på jorden i hundratals miljoner år, och att vi därmed måste ha skapats före både apdjuren och dinosaurierna:

http://www.familjeliv.se/Forum-26-66/m59336830.html

https://snilleblixten.net/2009/08/08/manniskan-hundratals-miljoner-ar-mycket-aldre-an-bade-apdjuren-och-dinosaurierna/

 

VIDEO-BEVIS:

NBC-dokumentären ”The Mysterious Origins of Man”, som orsakade stor ilska och indignation i de fundamentalistiska leden inom det vetenskapliga etablissemanget, avslöjar här alla arkeologiska fynd som bevisar att Människan funnits på jorden i hundratals miljoner år:

 

 

 

Om Människan flummat fram från de osaliga apdjuren (vilket ju givetvis är en lögn), från vilket däggdjur/livsform ska i så fall apdjuren i sin tur ha flummat fram ifrån, i Darwins evolutionskedja?

Hur kan folk sätta sin tilltro till evolutionsteorin, utan att nånsin ens fått svar på denna grundläggande evolutionskritiska fråga?

 

För er som fortfarande tror på amsagan att Människan härstammar från apdjuren, så rekommenderas ni varmt att ta kunskapstestet kring evolutionsmyten:

https://snilleblixten.net/2010/01/24/kunskapstest-kring-evolutionsmyten-vem-ska-bort-snacka-om-att-evolutionsteorin-ar-helflummig/

Vem ska bort? :lol:

Totalt uppenbart att vi inte härstammar från apdjuren, eller hur? :lol::whoco5::lol:

 

 

TILL DISKUSSION:

Hur kan vi ha blivit så totalt grundlurade till att tro på det förnuftsvidriga evolutionsflummet, att Mannen och Kvinnan flummat fram från de osaliga apdjuren?

Apdjursspermier kan endast alstra apdjur! Apdjuren har alltid varit apdjur, ända sedan de skapades!

Människospermier kan endast alstra Människor! Människan har alltid varit Människa, ända sedan vi skapades av allas vår gemensamma Allsmäktiga Skapare!

 

wpid-photo-feb-2-2014-356-pm.jpg

 

GLÖM EVOLUTIONSFLUMMET, FÖR GUDS SKULL !!!

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

.


.
FLASHBACK – KONSPIRATIONEN MOT DoÅ, PÅ DET 5:E ÅRET…

CENSURERAS HÅRT —> GEOCENTRISM, CHEMTRAILS, FALSE FLAGS

.

LÄS, KOPIERA – DELA FRITT – ALLA MEDIER !!!
.

.

KORRUMPERADE FLASHBACK – ALLT ANNAT ÄN YTTRANDEFRIHET…

.

Ända sedan jag (Död o återfödd) i oktober 2012, exklusivt för Flashback, publicerade min mycket omdebatterade, revolutionerande kosmologiska avhandling med 108 argument för den heliga geocentrismen (på konspiration, tillåts inte på astronomi, trots att geocentrism är astronomi), i tråden ”Moderna kosmologin vederläggs: Solen spiralkretsar – Jorden axelroterar 1 varv/år!”, så har jag varit utsatt för en konstant häxjakt av de yttrandefrihetsbekämpande modsen och hållits avstängd av det korrupta Flashback i närmare 3,5 år efter att jag för drygt 4 år sedan släppte dessa mina vetenskapliga bevis för att universum faktiskt är geocentriskt!

Tråden blev tydligen så populär att Flashback (hade redan hunnit få 200 000 visningar och 1000-tals kommentarer) kände sig tvungna att kapa den (sen dess även låsts under perioder och till och med varit helt deletad), genom att i december 2012 fronta den med en gammal utdöd trådstart från 2008 av användaren ”AxelSingh”, med en udda astronomisk frågeställning, handlade alltså inte ett dyft om min unika geocentriska teori, så att min egen tråd effektivt skulle gömmas undan. Dock står min trådrubrik fortfarande kvar som om den vore AlexSinghs (modsen vägrar informera), att han ska ha tagit fram den fullständigt unika teorin om att Jorden endast axelroterar 1 varv/år…

Inte nog med att jag ständigt regelvidrigt stängts av. Att jag så mycket som snuddat vid ordet ”geocentrism” i någon annan tråd än min kallblodigt kapade och våldtagna tråd, enda tråden på hela Flashbacks forum där geocentrismen överhuvudtaget tillåts yppas (gudsförnekare gillar inte ordet, eftersom det har starka konnotationer till vår allsmäktige skapare och samtidigt gör processen kort med deras gudlösa pseudovetenskapliga teorier kring big bang och evolutionen) , har lett till massor av regelvidriga varningar och avstängningar. Då ska man ha i åtanke att Flashback samtidigt tillåter tusentals trådar om Hasch, Porr och Terrorism, vilka dessutom får dryftas fritt i många olika forumdelar.

Geocentrism är otvivelaktigt det enskilt mest förbjudna och tabubelagda ämnet på Flashbacks forum (varning!), tätt följt av Chemtrails och False flags…

 

 

SENAST JAG SLÄPPTES IN I FORUMET IGEN, DECEMBER 2016, så tog det inte många dagar innan de yttrandefrihetsbekämpande modsen återigen gav mig några fullständigt idiotiska trams-varningar (så att jag kvickt skulle åka på en 1 månads avstängning), bara för att jag använder mig av vår grundlagsskyddade yttrandefrihet att diskutera den heliga Geocentrismen, och att avslöja konspirationer såsom Chemtrails och False flags – vilket man tydligen inte får göra ostraffat på numera genomkorrupta Flashback!

Efter att jag överklagat hos moderator ”gason” på konspirations-forumet, innan jag kunde gå vidare till admins (grindvakt/desinformatör, som tillsammans med sin konspirations-förnekande kumpan ”bernad_law” varnar och stänger av medlemmar de inte gillar, patenterade mörkläggare), och påvisat hans grova överträdelse i att låsa min mycket avslöjande tråd om Berlin-dådet, så kom ganska raskt därefter ett moderator-meddelande om att min 1 månads avstängning ökats på till en ½ års-avstängning…

Det riktigt skumma är att 1 månads-avstängningen, kom bara lite drygt en halvtimme efter att jag avslöjat Berlin-dådet i december som en obestridlig False flag-operation (gillar att avslöja såna konspirationer, så folk slutar sätta sin tilltro till den ateistiska makteliten som är de som terroriserar världen, bland annat med chemtrails, och till vår korrumperade gammelmedia som går i deras ledband… visste ni förresten att det var Secret service-mannen William Greer som mördade president John F Kennedy 1963, vilket jag grundligt bevisat i följande bloggpost: https://snilleblixten.net/2010/01/15/mordet-pa-john-f-kennedy-lost-kennedy-mordades-av-sin-chauffor-som-avfyrade-det-dodande-skottet/), i en tråd som jag postade på konspirations-forumet klockan 23:52 den 21 december, som sedan snabbt låstes av de konspirations-förnekande modsen.

.

Här kan ni läsa hur mitt helt regelrätta trådinlägg såg ut, innan en av Flashbacks yttrandefrihetsbekämpande moderatorer, konspirations-förnekaren gason, slog till och satte ett lås på det:

 

—————-

.
BERLIN 19/12-2016, ÅTERIGEN ETT FALSE FLAG-ATTENTAT?

Ja, jag är rädd för det…

Finns snart hundratals med videor uppladdade kring Berlin-händelsen som avslöjar det som False flag…

Men MSM verkar ha lyckats lura i oss igen att det var ett TERROR-attentat (allt som sägs på TV-nyheterna måste ju vara sant…). Att vi inte lärt oss någonting alls sedan 9/11-2001, 2000-talets Moder till alla False flags…

Eftersom alla förnekare i tråden givetvis kommer att efterfråga källor, så är det lika bra att jag uppfyller deras önskan och ger några stycken (hur ska man annars bli trodd? tvungen att ge lite källor), men jag tar bara det bästa jag hittat hittills, kommer ju hela tiden nytt…

Nätets förmodligen vassaste konspirations-avslöjare, ”Peekay Truth” (han avslöjade även lastbilen i Nice 14/7 som False flag) när det kommer till False flags, avslöjar här allt skumt kring Berlin-händelsen.

Se denna mycket avslöjande närgångna live-video kring lastbilen, spola fram till 5:45 min:
.

[Edit: Youtube har avlägsnat videon, tydligen alldeles för avslöjande…]

.

Titta på allt folk som lugnt flanerar omkring runt julmarknaden, precis vid platsen där lastbilen förmodat mejat ner en massa människor bara en stund tidigare… hur får terror-kramarna ihop detta?

Crisis actors, det vanliga scenariot, alla verkar följa manus, kolla här:

https://www.youtube.com/watch?v=KvtjhR1envo
https://www.youtube.com/watch?v=dmmoXeVI3wU
https://www.youtube.com/watch?v=8zNCgWmGdqs [Extra video, ej i inlägget]

 

Någon som tycker det verkar äkta och trovärdigt? :w000t:

Enligt Global Research så var det faktiskt sannolikt ett False flag-attentat, läs mer här:

http://www.globalresearch.ca/berlins-christmas-market-incident-a-likely-false-flag/5563960

.

Ja gott folk, efter att ni sett dessa film-snuttar, vad tycker ni det lutar åt?

False Flag? :yes:

Innan ni kommenterar, vänligen se igenom video-klippen först!

Annars är ni inte trovärdiga…

Okej?

De säger nämligen allt!

Vilken fruktansvärt förljugen värld vi lever i…

.
————

 

BLEV AVSTÄNGD ½ TIMME EFTER TRÅDENS PUBLICERING…

Moderator-meddelande från ”KortStubin” klockan 00:38 den 22 december:
Du har fått 1 månads avstängning för brott mot 2.01. Ohörsamhet.

Ohörsamhet?

Bara för att man nyttjat sin demokratiska rätt att avslöja konspirationer?

.

 

—————-

.

TRÅDEN LÅSTES NÅGRA TIMMAR SENARE, PUTS VÄCK…

Till saken hör alltså att tråden, hör och häpna, bara några timmar senare (tråden hade då redan hunnit läsas av tusentals personer, måste tydligen snabbt väck innan den hinner få fäste) låstes och kastades i papperskorgen:

https://www.flashback.org/t2794232

…av den konspirations-förnekande moderatorn ”gason” med den mycket klena motiveringen ”Alldeles för mycket länkpost i trådstarten”.

 

Denne yttrandefrihetsbekämpande moderator papperskorgade alltså tråden, bara för att jag servade läsarna genom att länka till 3 avslöjande video-källor kring denna False flag-händelse!

En trovärdig trådstart bör ju faktiskt innehålla några väl valda referenser som källor, men källhänvisningar som stödjer en trådstart anser alltså de yttrandefrihetsbekämpande ”grindvakterna” som modererar på Konspiration som något negativt och bestraffas hårt!

 

Avstängningen (2.01. Ohörsamhet) motiverades med det väldigt luddiga och odefinierade ”Varningar på kort tid”, vilket de geocentrism-förnekande och konspirations-förnekande moderatorerna har satt i diaboliskt system mot mig.

Istället för att vänta tills de sex varningar utdelats som leder till avstängning, så har dessa yttrandefrihetsbekämpande mods satt i system att varje gång jag kommit tillbaka från en ½ års-avstängning, så delar de ut ett par regelvidriga varningar i snabb följd (oftast helt godtyckliga ”Trams”-varningar, ofta som straff när jag kommer med särdeles bra bevis för chemtrails i chemtrailtråden), så att de ska kunna bli av med mig fortast möjligt från forumet, så jag inte hinner sprida fler sanningar…

 

——–
.

ÖVERKLAGADE REGELVIDRIG MÅNADS-AVSTÄNGNING

STRAFFADES DÅ PLÖTSLIGT MED ½ ÅRS-AVSTÄNGNING…

.

Moderator-meddelande den 4 januari 2017: Du har blivit avstängd från forumet av följande anledning: 1.07. Avstängningen upphör: 2017-07-04, 18:00

1.07. Alternativa konton

Missbruk av alternativa konton är förbjudet. Vid avstängning är det endast tillåtet att använda forumet för att diskutera sin avstängning med en moderator eller admin.

 

Ren förbannad lögn!

 

Till saken hör att jag aldrig någonsin har missbrukat alternativa konton, dessutom använde jag forumet ENDAST för att diskutera avstängningen med moderatorer, detsamma vad gäller ”Anden i kroppen”.

Moderatorkollegiet påstås ha röstat positivt för en ½ års-avstängning av mig, Död o återfödd, men någon ½ års-avstängning nämns överhuvudtaget inte i forumdelen Avstängningar och bannlysningar, än mindre att jag ska ha missbrukat något alternativt konto…

Mycket skumt även att beskedet om avstängningen dröjde långt i 1 hel vecka (givetvis för att jag inte har missbrukat några alternativa konton, beskedet hade tagit ännu längre tid om jag inte krävt svar i ärendet), trots att omröstningar brukar ske väldigt omgående. Uppenbart att ½ årsavstängningen inte är förankrat hos moderatorkollegiet, utan har på ett lömskt sätt kuppats igenom av de mest korrupta elementen inom Flashback-ledningen…

Sen detta med att Flashback-ledningen tillåter användare att ha en massa alternativa konton att trolla med, men att ärligt folk omedelbart får en avstängning om de försöker AVSLÖJA någon av dessa forumförstörande konto-troll, beror ju givetvis på att Flashbacks egna konspirations-förnekande moderatorer och deras kumpaner på så sätt i lugn och ro kan få övertag i alla debatter och trolla sönder alla trådar på konspirations-forumet. Tidigare moderatorn KimNeilJung var ett ökänt troll. Kolla in exempelvis den extremt trolltäta Chemtrail-tråden så fattar ni vad jag menar, ju allvarligare konspiration, desto fler troll som saboterar diskussionerna…

 

.

VARNADES I HELIOCENTRISM DEBUNKING-TRÅD BARA FÖR ATT JAG

BESKREV DEN GEOCENTRISKA MODELLEN…

.

Här följer ett av alla exempel på fullständigt idiotiska, regelvidriga varningar jag drabbats av, som är orsak till att jag återigen är avstängd i ½ år från Flashback.

Fick följande varning i en tråd jag skapade, där jag påvisar att den fiktiva heliocentriska modellen lider av en svår anomali som inte den verkliga geocentriska modellen har:

2016-12-20, 11:15
TorkelSnorkel, Moderator
Varning
Du har fått en varning för brott mot 0.03. Trams och off-topic, för att den geocentriska modellen diskuteras i inlägget.

Ämne: Hur förklaras 366,25 axelrotationer/år, på bara 365,25 dagar/år? Unik frågeställning!

https://www.flashback.org/t2792301

 

Denne yttrandefrihetsbekämpande moderator gav mig en varning för följande inlägg i ovanstående tråd, ett inlägg som dessutom kvickt raderades så ingen skulle hinna läsa mina nya vassa argument emot heliocentrismen.

.

Läs här det ordagrant återgivna inlägget som modsen på Astronomi regelvidrigt raderade och gav mig en varning för, trots att den höll sig till ämnet kring anomalin och kosmologin jag avhandlade, där det inte går att undvika komma in på den geocentriska modellen, då min debunkning av heliocentrismen ju givetvis utgår från geocentrismen:

 

HELIOCENTRISKA ANOMALIN MED DE 366,25 ROTATIONERNA:

.

De vilseledda heliocentriska astronomerna förväxlar solens och stjärnhimlens rotationer med jordens förmenta rotationer!

Stjärnhimlens 366,25 västliga rotationer på 365,25 dagar, tas felaktigt som jordens 366,25 östliga rotationer, medan solens årliga östliga omloppsvarv, tas felaktigt som jordens årliga östliga omloppsvarv.

Detta ger i den naturliga geocentriska modellen 365,25 västliga solrotationer på 365,25 dagar, dvs samma antal rotationer och dagar, solvarv och soldygn, soltiden vi följer på jorden, medan i den fiktiva heliocentriska modellen ger anomalin med 366,25 östliga jordrotationer på 365,25 dagar.

Att solen vandrar i ekliptikans omloppsbana längs zodiakens stjärnbilder, mellan de båda vändkretsarna (solstånd), utgör det yppersta beviset att det är solen som kretsar kring jorden, inte tvärtom som vi tyvärr felaktigt blivit indoktrinerade till.

Vet ni varför solen alltid snurrar som närmast jorden i januari?

Jo, solens bana i ekliptikan/zodiaken (storcirkeln på himmelssfären) kring jorden är elliptisk och befinner sig därför konstant på olika avstånd från jorden. Solen är alltid som närmast jorden kring nyår, 2-5 januari (varför solen ser som störst ut då), strax efter att solen vänt vid Stenbockens södra vändkrets (vilket sker idag 21 december klockan 11:44), eftersom solen deklinationsmässigt i sin omloppsbana kring jorden då når sin allra sydligaste position.

Solen färdas då även som snabbast, 61,2 bågminuter/dygn, jämfört med bara 57,2 bågminuter/dygn halvåret senare, 4-7 juli, strax efter att solen vänt vid Kräftans norra vändkrets, då solen befinner sig längst bort från jorden i sin nordligaste position, och därmed ser som minst ut. Solen färdas alltså alltid som snabbast i början av januari när den befinner sig längst söderut.

Anledningen till att solen färdas som snabbast i Syd, då den är som närmast jorden, beror på att den då i sin omloppsbana i ekliptikan kring jorden befinner sig mer i periferin på himmelssfären (vidaste delen av ekliptikan), och i sin position över vår cirkulära jordskiva, där omkretsen kring jorden är större och där sfären därför går som snabbast. Motsatsen gäller i Norr, i centrum på himmelssfären, där ekliptikan även är som snävast, minsta omkrektsen kring jorden och där solen därför vandrar som saktast i sfärens dagliga rotation.

Man kan som exempel anföra att krukmakarens drejskiva (himmelssfären) roterar saktare ju närmare centrum på drejskivan man tittar, analogt med Nord på vår platta cirkelrunda jordskiva, och snabbare ju mer i periferin på drejskivan man tittar, analogt med Syd på vår jordskiva. Detta faktum att solen fortsätter vandra snabbare även söder om ekvatorn, utgör ju ett obestridligt bevis för att jorden omöjligt kan vara boll-formad!

Det är solens årliga vandring i ekliptikan runt jorden, längs zodiakens stjärnbilder mellan vändkretsarna i Nord och Syd, som orsakar årstidernas växlingar, medan solens dagliga rotation runt jorden tillsammans med alla andra himlakroppar ger oss dag och natt.

 

———

 

YTTRANDEFRIHETEN PÅ FLASHBACK ÄR STARKT HOTAD

 

När åsiktsförtrycket gått så pass långt, att Flashbacks moderatorer (ensamma eller i grupp) godtyckligt kan dela ut varningar som sedan leder till avstängning (när man diskuterar världsbilder som ogillas av dem), bara man så mycket som nämner geocentrism, i en tråd som ju ändå handlar om att debunka heliocentrismen, så är det inte mycket kvar av yttrandefriheten!

Moderatorerna TorkelSnorkel och gason medgav faktiskt båda i sina meddelande-svar till mig innan jag publicerade ovanstående tråd, att exempelvis i tråden om ”Flat Earth” så är det helt okej att även beröra dess motsats ”Globe Earth”, eftersom teorierna är varandras motsatser, att det inte går att undvika att i diskussioner om Flat Earth försvara eller kritisera Globe Earth, och att man därmed inte behöver skapa en ny tråd där Globe Earth behandlas.

På exakt samma sätt, så är ju även Heliocentrism och Geocentrism varandras motsatser. Heliocentrismen härstammar dessutom ur geocentrismen, matematiskt samma system.

 

Att då i ens egen tråd, som handlar om en heliocentrisk anomali, inte ens kort få redogöra för skillnaderna mellan himlakropparnas rörelser i de bägge modellerna, och de grundläggande astronomiska idéerna bakom geocentrismen (i ett astronomiskt forum dessutom där geocentrism ingenting annat är än en astronomisk syn på himlakropparnas rörelser), utan att få en varning för det, är ju fullständigt absurt!

Vad är det som är så himla känsligt med geocentrism i Flashback-ledningens ögon, att den inte ens ska kunna nämnas i en astronomisk tråd som debunkar den fiktiva heliocentrismen, som dessutom har geocentrismen som sitt naturliga matematiska upphov!

Hur i helskotta kan jag få en varning för 0.03. Trams och off-topic, när jag i min egen tråd där jag diskuterar heliocentrismens anomalier, i korta ordalag påvisar hur planetrörelserna i den geocentriska modellen är mer logiska och naturliga?

Att huvudtopic i tråden inte är geocentrism, och där ett moderator-meddelande ber användarna att hålla sig till den heliocentriska anomalin, kan ju omöjligt innebära att jag ska få en varning, när jag som inläggsförfattare i min egen tråd, påvisar skönheten i den geocentriska modellen (världens äldsta astronomiska modell, vetenskaplig teori, ingen alternativ teori eller konspirationsteori) i motsats till heliocentrismens fiktiva modell!

 

Detta är ett extremt allvarligt ingrepp i yttrandefriheten!

.

 

FLASHBACK TILLÅTER 1000-tals TRÅDAR OM HASCH, PORR O TERRORISM – GEOCENTRISM HÅRDBEVAKAS, TILLÅTS  1 YNKA TRÅD

 

Hasch, Porr och Terrorism tillåts tusentals trådar på Flashbacks forum, och får dessutom fritt nämnas inom hundratals andra ämnesområden, men när det kommer till just ämnet Geocentrism, så tillåts det yppas i en ynka tråd på hela Flashbacks forum, annars blir man obönhörligen varnad, för att inte tala om att den enda tråden på Flashback som överhuvudtaget får behandla ämnet (Min) kapades åt en annan användare, AlexSingh, vars trådstart inte ens behandlar ämnet Geocentrisn, än mindre argumenterar för någon alternativ teori, som ju är ett måste för att kunna ha en trådstart på Alternativa teorier.

Anledningen till varför min Geocentrism-tråd kapades, beror ju givetvis på att ordet inte längre är fritt på Flashback. Man stöttar ogärna ämnen som kan få folk att börja tvivla på den förhärskande materialistiska världsbilden, att status quo rubbas, och geocentrismen och specifikt vår platta jord rubbar ju definitivt förnuftsvidriga, materialistiska slump- och hokuspokusteorier som Big Bnag och emolutionen.

.

JAG HAR FORTFARANDE INTE FÅTT NÅGON UPPRÄTTELSE FRÅN FLASHBACK

Som sagt, har fortfarande efter mer än 4 år inte fått någon som helst upprättelse från Flashback, efter att ha blivit bestulen på min populära revolutionerande tråd om Geocentrismen, publicerad den 19 oktober 2012 (Flashbacks genom tiderna överlägset längsta trådstart), som kapades åt AlexSingh den 17 december 2012, då modsen på Konspiration inte såg någon annan utväg att tysta ner min Geocentrism-tråd, än genom att våldta den genom att fronta den med en redan utdöd tråd från Astronomi-forumet som fördes över till Konspiration, som inte ens handlar om Geocentrism:

https://www.flashback.org/t1989158

Som ni lägger märke till så står min trådrubrik kvar ”Moderna kosmologin vederläggs: Solen spiralkretsar – Jorden axelroterar 1 varv/år!”, med de 108 punkterna för geocentrismen, men alltså med AlexSingh som upphovsman, trots att det är jag som ligger bakom denna unika kosmologiska teori. Efter mer än fyra års vädjanden, så vägrar fortfarande Flashbacks ledning att ge mig upprättelse, inte så mycket som en länk-hänvisning till starten för min 460 000 tecken långa kapade kosmologiska avhandling vill man ge.

 

Nyheter 24 gjorde en intervju med mig angående Flashback-tråden, detta strax innan Flashback beslöt att inleda sin mångåriga häxjakt mot mig:

http://nyheter24.se/nyheter/internet/730067-moder-jord-och-hare-krishna-mot-miniguden-dod-o-aterfodd

Som ni ser så berömmer jag Flashback-modsen där (ångrar det bittert idag), men detta var alltså tiden innan häxjakten mot mig påbörjades. Registrerade mig redan 2007 på Flashback. Aldrig en endaste avstängning innan jag började bevisa den geocentriska världsbilden och avslöja det klimatförändrande chemtrailandet (hemligt militärt NATO-projekt) som orsakar den globala uppvärmningen, tabubelagt ämne som är extremt akut, jordens stora ödesfråga.

 

TIDIGARE FLASHBACK-MISSHANDEL AV MIG

Här kan ni läsa igenom trådar kring tidigare Flashback-misshandel av mig,  återigen främst från de konspirations-förnekande moderatorerna på Konspiration, som högst ogärna ser att sanningar om exempelvis Geocentrism och Chemtrails slår rot i folks medvetanden. Lägg märke till hur trådarna abrupt låsts när kritiken blivit ohanterlig för modsen och hur de patologiskt, enskilt eller i grupp, formligen vägrar ge mig någon form av upprättelse, trots att det för alla andra är fullständigt uppenbart hur Flashback strypt yttarandefriheten för mig:

https://www.flashback.org/t2035956
https://www.flashback.org/t2592022
https://www.flashback.org/t2635874

 

Faktum är att jag redan i april 2009 publicerade en tråd om den heliga geocentrismen, som de geocentrism-fientliga moderatorerna bryskt antastade, genom att även då kapa och baka in den i en annan användares trådstart, så att Geocentrismen återigen effektivt gömdes undan från allmänhetens insyn:

https://www.flashback.org/sp16053136

 

 

DE KONSPIRATIONS-FÖRNEKANDE MODERATORERNA

.

De konspirations-förnekande moderatorerna på konspirationsforat, som uppenbart har som uppgift att agera grindvakter, heter för tillfället gason och bernad_law, och tillåts, med Flashback-ledningens goda minne, följa tätt i den tidigare notoriskt regelbrytande moderatorn KimNeilJungs brottsliga fotspår. Avsattes till slut av ledningen för att inte skada Flashbacks renommé än mer, den enda slutsatsen jag kan dra.

Kan avslöja angående KimNeilJung att det var han som fick sajten Familjeliv att stänga av mig från deras forum, då han hämnades mig för att jag avslöjat honom som Flashback-moderator när han höll på och desinformerade i min stora Chemtrail-tråd på Familjeliv. Jag skickade ett PM till hans mods-kumpan på Flashback, bernad_law, och skrev att KimNeilJung trollade på Familjeliv, varpå jag omedelbart fick en ½ års-avstängning för brott mot 1.06, Användarnas anonymitet. Som om jag skulle ha avslöjat KimNeilJungs IRL-identitet, bara för att jag nämnde om hans desinformations-kampanj i min chemtrail-tråd på Familjeliv…

 

Flashback-ledningen har satt i system att delegera varningsutskicken, ohörsamhetsutskicken och avstängningsutskicken till mig från flera skilda moderatorer, så att det inte ska se ut som att det bara är de konspirations-förnekande modsen på Konspiration som är ute efter mig, och för det ändamålet har man under åren använt sig av följande moderatorer (nämner bara dem jag kommer ihåg på rak arm, då mitt konto är avstängt): Crossmack, Cousin Cocaine, Kate80, najas, Strychno och den senaste i raden KortStubin, som för övrigt verkar ha placerats på religionsforumet för att hålla extra koll på mig (skriver mycket där), vilket avslöjades då hen som första moderator efter att jag var tillbaka efter den senaste ½ års-avstängningen gav mig en förhastad varning, misslyckat försök dock.

KortStubin var dessutom moderatorn som delegerades till att straffa mig med 2.01. Ohörsamhet, bara en dryg halvtimme efter att jag på konspirations-forumet (där bernad_law just då var inloggad, grön punkt lyste vid hans namn) publicerat den mycket avslöjande tråden kring Berlin-dådet som en False flag-operation. Dock låstes denna högintressanta och synnerligen aktuella tråd, bara några timmar senare av bernad_laws konspirations-förnekande kumpan gason. Tråden hade vid det laget hunnit få fler än 2000 visningar, så bäst att låsa den fortast kvickt…

.

Det obehagligaste av allt är, att de konspirations-förnekande modsen och deras lierade ser ut att använda sig av en massa trollkonton (därför som vi vanliga användare inte tillåts avslöja dem, då blir det brott mot 1.06. och tack och adjö), vilket den ökände moderatorn KimNeilJung var ett praktexempel på, numera avsatt. Andra uppenbara exempel är SamVimes, ConnyKlasson, kurrekotte, LaurentiusLucidor, SnakePlisssken, Trolltestet, kjellkritisk och madtop. Kan mycket väl vara en och samma moderator som trollar med dessa dubbelnamn-konton. Dessa lierade kloner huserar och härjar som värst på konspirations-forumet, där de tas under de skrupelfria moderatorerna gason och bernad_law´s vingars skugga. Anledningen till att de trollar och vandaliserar konspirations-forumet så hårt, är att det inte skulle vara så bra för makteliten ifall sanningar som presenteras där kom till allmän kännedom…

 

Vad anbelangar administratörerna på Flashback, så har de aldrig nånsin rört ett finger när jag framfört klagomål kring moderatorers strida ström av regelvidriga varningar.

Admin5 är den ende admin som någonsin svarat, men han verkar totalt sakna ryggrad att rå på moderator-marodörerna som gett Flashback så dålig renommé. Han var faktiskt på väg ett tag att ge mig upprättelse, ge mig tillbaka min Geocentrism-tråd, men stötte nog på patrull hos gason och bernad_law, KimNeilJungs regelvidriga efterträdare, tillika grindvakter/desinformatörer på Konspiration.

Att undertecknad förmodligen är den användare som bidragit allra mest till Flashback under mina 10 år där (i realiteten 6,5 år då jag tvingats till exil i 3,5 år), i form av mer än 100 högkvalitativa, originella, tankeväckande trådar (överlägset högsta mediansnittet vad gäller visningar och svar på sina trådar av Flashbacks alla produktiva trådskapare) verkar inte röra dem ryggen. De flesta svarar aldrig ens och när de gör det så är de alltid på de geocentrism-förnekande och konspirations-förnekande moderatorernas sida. De verkar mest finnas på Flashback för att ge sken av att högre FB-makt finns att vända sig till…

 

När jag bett gason förklara hur det kommer sig att han bryskt låste min regelrätta avslöjande tråd om False flag-dådet i Berlin, samtidigt som han vägrar ge tillbaka den sedan mer än 4 år regelvidrigt kapade Geocentrism-tråden till mig, så har han inget svar att ge mig, han blir totalt svarslös. Saken är nämligen den att efter min unika tråd med de 108 punkterna för Geocentrism kapades åt AlexSingh, frontades med hans 10-radiga trådstart, så uppfyller inte han kravet som finns för att få ha en trådstart på Konspirationer och alternativa teorier, nämligen att den antingen ska argumentera för en konspiration eller att den ska argumentera för en alternativ teori, vilket ni själva ser här:

https://www.flashback.org/t1989158

 

Moderatorerna på Konspiration begår ett grovt tjänstefel när de inte återbördar tillbaka Geocentrism-tråden till mig. Om inte annat så för att inte missleda läsarna att det är AlexSingh som står för min unika, revolutionerande geocentriska teori om solens spiralkretsande och jordens årliga axelrotation, som ju fått stå kvar som trådrubrik, utan att modsen ens brytt sig om att ge någon länkhänvisning till dess trådstart…

.

 

STORT UPPROP OM HJÄLP !!!

HÄXJAKTEN MÅSTE FÅ ETT STOPP !!!

 

Eftersom jag inte längre kan föra min talan på Flashback, efter att de mest korrumperade elementen hos Flashback svinigt avlägsnat min yttrandefrihet, genom att ha kuppat igenom min ½ års-avstängning, så står mitt hopp till er, kära läsare, av detta blogginlägg:

Kontakta forumet Flashback om mitt orättvisa öde, genom att antingen starta en tråd om mitt fall, där ni även kan länka till detta blogginlägg, eller kontakta schysta admins och mods på Flashback som kan se till att jag får upprättelse så att rättvisa skipas. Tror nämligen inte att alla i moderatorkollegiet känner till den fräcka kuppen som kuppmakarna inom Flashbacks ledning gjort sig skyldiga till.

Tack så mycket!  Hjärta

.

Signaturerna på Flashback har alldeles nyligen tagits bort. Kan tänka mig att den Geocentrism-förnekande Flashback-ledningen starkt ogillade min signatur och därmed konspirerade för att få bort signaturerna hos användarna:

https://www.flashback.org/u171754

 

Solen spiralkretsar kring vår stationära centrumplacerade platta jord – Stjärnhimlen roterar 366,25 varv på 365,25 solvarv/dagar. Jorden axelroterar därmed 1 varv/år (!) i synk med solens årliga östliga omloppsbana!

Unik kosmologisk fakta – Den heliga Geocentrismen!
__________________
Vetenskapliga bevis:
https://snilleblixten.net
https://twitter.com/Snilleblixten

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna  Hjärta

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt/Död o återfödd

.

 

P.S. Vi har ända sedan i slutet av 1990-talet chemtrailats (började i USA, sedan Europa, nu även i länder som Thailand), numera på närmast daglig basis. Väldigt lätt att se skillnad på naturliga moln och chem-moln, vilka är tunna grisiga mjölkiga moln, artificiella cirrusmoln utbreddade från chemtrails. Alla strimmor vi ser efter flygplan, både de långa kvarliggande och de kortare, är chemtrails från chemtrailplan (de planen syns aldrig på flygradar), bara olika varianter.

Chemtrailandet är ett hemligt militärt NATO-projekt och ligger bakom klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Resulterat i allt
färre soltimmar i takt med det intensifierade chemtrailandet. Dessutom ligger chemtrails, med sina giftiga partiklar i nanostorlek som stannar kvar i kroppen (främst aluminium), bakom den explosiva ökningen av Alzheimer, Cancer, KOL, astma och hjärtsjukdomar. Jordens stora ödesfråga! Tabubelagt ämne, myndigheterna tiger, SMHI mörkar.

Alla som förnekar chemtrailandet borde se följande videoklipp, där man ser ett 40-tal parallella chemtrails, sprayade i lilla Joppa, Maryland. Lägg märke till de två militärplanen som parallell-chemtrailar, 0:52-1:00 min, ingen vacker syn:

[Edit: Youtube har avlägsnat videon, tydligen alldeles för avslöjande…]

 

 

Vill avsluta med någonting väldigt vackert och upphöjande för oss själar, Mantra-lovsjungande av Guds heliga Namn, finns många att välja bland – Adonai, Ahura Mazda, Akal Purakh, Allah, Buddha, Deus, Elohim, Govinda, Hari, Jahve, Krishna, Shangdi, Shiva, eller vilket ni nu känner starkast dragning till, vilket är expressmetoden i denna mörkrets tidsålder, Kali Yuga, att befria oss från denna Mayas/Mammons illusoriska materiella drömvärld som vi är fjättrade vid via återfödelsens fördömda kretslopp, och en gång för alla ta oss tillbaka till den eviga andliga världen, den absoluta rumtiden, till Guds gemenskap i lyckoriket, i saligheten där vi minigudar/själar hör hemma, och där ingen sjukdom, åldrande eller död längre plågar oss, och där vi är ett med våra odödliga andliga kroppar, till skillnad mot i denna gudsförgätna dualitetens jämmerdal, denna relativa bundna rumtid-begränsade sinnevärld, Guds baksida, där vi tvingas att träda in i och ut ur den ena dödsdömda köttkostymen efter den andra, ständigt på jakt efter en bestående lycka som aldrig infinner sig, eftersom flyktigheten är denna skenvärlds/skuggvärlds signum, där föreställningen om den slutgiltiga lyckan bara är en hägring, pyntad med förtrollande fantasmagorier, så därför, kära älskade vänner, ta tillfället i akt nu och insup följande transcendentala ljudvibrationer som har kraften och makten att bryta förtrollningen vi står under och påbörja vår andliga marsch tillbaka till det eviga lyckoriket vi hör hemma i, det vi ständigt söker efter, men som vi endast kan nå om vi vänder vårt fokus och vår färd inåt mot det utomvärldsliga, och önskar er till slut all lycka och framgång på er färd tillbaka Hem, allt Gudomligt Gott, Hare Krishna!
.

 

 

.


 

HAR ILLUMINATI NÅGRA PLANER FÖR IMORGON?

NOVEMBER 22, 2016, SER INTE SKÖNT UT NUMEROLOGISKT:eek:

= 11, 22 och 9, varav två är Illuminati-Mästartal… :eek:

 

22 November 1963 var ju uppenbart ett Illuminati-datum…

 

FALSE FLAG-ATTENTAT?

NY TSUNAMI HAARP:as FRAM?

ÄNNU EN STOR MUSIK-IKON MÖRDAS?

 

Bara 7-8 timmar kvar till den 22 november… :w000t:

Datumet får ses lokalt där nåt eventuellt sker. Inte samtidigt som hela vår platta, cirkelrunda jord har 22 november.

Vad tror ni kära vänner…? :unsure::unsure::unsure:

 

För fyra månader sedan så fick jag ju rätt kring förutsägelsen att det skulle ske ett False Flag-attentat den 22 Juli 2016, vilket alltså visade sig ske i München:

https://snilleblixten.net/2016/07/21/fredag-22-juli-2016-nasta-false-flag-attentat/

:yes::yes::yes:

 

hqdefault

 

GLÖM INTE ATT VETENSKAPLIGA EXPERIMENT NU PÅVISAR ATT JORDEN DE FACTO ÄR PLATT – 3 VIDEOR SOM BARA MÅSTE SES:

 

 

 

 

:yes::yes::yes:

Ultimata beviset för att jorden faktiskt är platt:

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-stop_flight

 

Längsta non-stop flygen är mer än 14 000 km. Avståndet mellan de Sydliga super-metropolerna Sydney och São Paulo, är endast 13 400 km enligt jordglob-teorin.

Varför finns det då inte ett endaste direktflyg mellan dessa storstäder söder om ekvatorn?

Givetvis för att jorden är platt, och att avstånden mellan kontinenterna söder om ekvatorn därför är mycket större än på en glob…

www.flightradar24.com kan man aldrig se direktflyg mellan kontinenter söder om ekvatorn, endast norr om ekvatorn. Fullständigt logiskt om man tar med i beräkningen att jorden faktiskt är platt.

Qantas har direktflyg från Sydney till Dallas, så varför inte då även från Sydney till São Paulo, vilket för övrigt är en kortare distans enligt jordglob-teorin…

 

Flashbacks yttrandefrihetsbekämpande moderatorer på ”Konspirationer” har fullständigt regelvidrigt hållit mig, ”Död o återfödd”, avstängd från forumet i mer än 3 av de senaste 4 åren (stängs av pga horribla ”trams”-varningar, viktiga ämnen som den heliga Geocentrismen och Chemtrails får inte diskuteras fritt på forumet, modsen själva rabiata förnekare), släpps in igen nu i december.

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om Tat Sat, Hare Krishna  Hjärta

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

.


.

VETENSKAPLIGA EXPERIMENT BEVISAR – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT – INTE EN SPINNANDE BOLL SOM FLÄNGER OMKRING RUNT SOLEN I NÄRMARE 100 MACH…

.

(OBS! Svarar på alla era frågor i kommentarsfältet. Uttömmande vetenskapliga svar på alla frågor kring vår platta jord finns i videorna längst ner i inlägget.)

Världshaven och mänskligheten kan aldrig trilla ner från nån kant, med tanke på att Antarktis höga isberg faktiskt omringar hela vår platta cirkelrunda jord som en skyddande barriär som håller allt vatten på plats. Antarktis är ett starkt militariserat område. Vi ska nämligen hållas ovetande om att världen fortsätter långt bortom isbergen, vilket bl.a. polarforskaren och frimuraren Richard Byrd bevittnade under 1930-40 talet, vilket sedermera ledde till det skumma Antarktisfördraget 1959.

Att vatten alltid finner sin plana nivå bevisar att jorden faktiskt är platt!

Om jorden hade en kurvatur som en boll, bollformad, så skulle exempelvis ett 1 mil långt fartyg ha ett luftglapp på sammanlagt 8 meter vid fören och aktern – vansinnigt absurt!

Detta skulle i så fall innebära att om man lastade ett sådant fartyg framtungt så att det fick kontakt med vattnet, så skulle det på grund av vattnets nedåtlutning (hävdas vara fästad vid globen), kunna kana sig iväg från exempelvis Europa via Atlanten till Nordamerika – snacka om sjukt vrickat!

Om jorden var bollformad som ett klot, så skulle exempelvis all världens muslimer inte kunna vända sina huvuden mot Mecka för sina dagliga böner, enär de skulle peka rakt ut i yttre rymden…

.

Horisonten kan per definition aldrig vara något annat än horisontell, vågrät, varför en böjd eller krökt horisont, vilket krävs för en sfäriskt rund jord, är en oxymoron!

http://jorden.info/den-alltid-horisontella-horisonten-bevisar-att-jorden-ar-platt/

.

Någon krökning av jorden har aldrig någonsin observerats eller filmats (NASA har i vanlig ordning bara fejkade bilder), av den enkla anledningen att jorden är plan, ett plan, inte en planet. Jorden är det kosmiska navet och likaså det centrala planet som utgör skiljelinjen mellan de högre himmelska planetsystemen och de underjordiska dito, dvs Hollow Earth.

.

Faktumet att det inte går några direktflyg mellan kontinenterna Syd om ekvatorn (de går alltid via Nord om ekvatorn), är ett suveränt bevis på att jorden de facto är platt, eftersom avstånden mellan kontinenterna på vår cirkulära jordskiva naturligtvis blir större ju längre söderut man kommer.

Det blir alltid kortare resväg att flyga via Nord, vilket blir uppenbart på en platt jord-karta. Påståendena att det skulle finnas direkta flygförbindelser mellan kontinenterna i Syd är bara båg. Avslöjande nog syns sådana flyg aldrig till på http://www.flightradar24.com i realtid, mycket skumt…

Gravitation är en vetenskaplig myt, ingen forskare har någonsin lyckats förklara den. Av den enkla anledningen att den inte finns. Den så kallade gravitationen är en tryckkraft, inte en dragkraft, och är en effekt av massans påverkan på eter!

.

200 vetenskapliga bevis för att jorden inte är en boll som kutar omkring runt solen. Bevisen rikt illustrerade och åskådliggjorda, lättfattligt förklarade:

https://docs.google.com/file/d/0B5Dy_Ci78cCvazRqdFZoTUVyN2M/preview

.

15 vetenskapliga experiment från 1800-talet – jorden är de facto platt:

Klicka för att komma åt Zetetic%20Astronomy%20-%20Earth%20Not%20a%20Globe%20-%20Samuel%20Birley%20Rowbotham%20-%201881.pdf

 

100 handfasta bevis för att jorden inte kan vara en glob:

https://wiki.tfes.org/A_hundred_proofs_the_Earth_is_not_a_globe

.

Diskussionsforumet som har svar på alla frågor kring vår platta jord.

Här finner på alla era frågor, och kommer ni på någon fråga som ännu inte ställts,här:

http://ifers.123.st/f1-the-international-flat-earth-research-society

.

GÅR INTE LÄNGRE FÖRNEKA DET UPPENBARA – JORDEN ÄR PLATT !!!

:beer: :beer: :beer:

.

INTRODUKTION – LÖGNERNA KRING JORDEN SOM EN GLOB, FRÅN 15:50-36:11 MIN:

.

FLAT EARTH PROOF NO 1:

.

MASSOR AV BERG OCH BYGGNADER SOM SYNS – BEVISAR DEN PLATTA JORDEN:


.

DE TVÅ ABSOLUT BÄSTA FLAT EARTH DOKUMENTÄRERNA PÅ NÄTET:

.

POLSTJÄRNAN BEVISAR ATT JORDEN ÄR PLATT:

.

SOLENS OCH MÅNENS RÖRELSER KRING VÅR PLATTA JORD:

.

PERSPEKTIV GER ILLUSIONEN AV ATT SOLEN GÅR NER UNDER HORISONTEN:

.

CREPUSKULÄRA SOLSTRÅLAR BEVISAR ATT SOLEN ÄR NÄRA OCH LITEN:

 


.

MÄNGDER AV VETENSKAPLIGA EXPERIMENT BEVISAR – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT !!!

ROGERS CENTRE, TORONTO – 50 KM DISTANS – JORDEN ÄR PLATT:

.

.

SUPERDOME I NEW ORLEANS – 43 KM DISTANS – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

.

ANACAPA I KALIFORNIEN – 51 KM DISTANS – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

.LASER EXPERIMENT BEVISAR – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

.

MÄTNINGAR MELLAN BERGSTOPPAR BEVISAR – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

.

JORDEN HELT PLATT FRÅN 300 KILOMETERS HÖJD:

.

JORDEN HELT PLATT FRÅN 150 KILOMETERS HÖJD:

.

TALANDE BILDER KRING VÅR PLATTA JORD:

.

KÄND VETENSKAPSMAN BLIR SLAKTAD AV EN FLAT EARTHER:

.

VETENSKAPS-DOKUMENTÄR – ASTRONOMI, REFRAKTION OSV – JORDEN ÄR PLATT:

.

INGEN MIDNATTSSOL I ANTARKTIS = INGEN SYDPOL:

—————————————————-

.

NASA:s ALLA BILDER PÅ JORDEN ÄR DATORGENERERADE

MED BÖRJAN I DERAS STORA MÅNKONSPIRATION 1969:

.

NASA MEDGER FAKTISKT HELT ÖPPET ATT BEMANNAD RYMDFART

BORTOM LÅG OMLOPPSBANA ALLTID VARIT TEKNISKT OMÖJLIGT

.

Hur var det nu med de sex påstådda månlandningarna 1969-1972, under farfars teknologiskt primitiva tid…

:lol::whoco5::lol:

INTERNATIONELLA RYMDSTATIONEN (ISS) BEVISATS VARA EN STOR NASA-BLUFF:

http://ifers.123.st/t34-iss-hoax-the-international-space-station-does-not-exist

.

GPS-SATELLITER BEVISATS VARA BLUFF, MARKBASERAT:

.

SATELLITER KAN INTE EXISTERA, PÅ GRUND AV EN MASSA FYSIKALISKA OCH ATMOSFÄRISKA ORSAKER:

.

HISTORISK EXPOSÉ KRING INDOKTRINERINGEN AV JORDEN SOM EN SNURRANDE BOLL:

—————————————————-

.

FRÅGOR & SVAR KRING VÅR PLATTA JORD:

.

29 ÖVERTYGANDE ARGUMENT FÖR ATT JORDEN ÄR PLATT:

.

200 VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR ATT JORDEN ÄR PLATT:

.

EPISK FLAT EARTH INTERVJU – ERIC DUBAY:

.

DE TVÅ ABSOLUT BÄSTA FLAT EARTH DOKUMENTÄRERNA PÅ NÄTET:

https://www.youtube.com/watch?v=k0xClWgidZU

.

HUMOR TILL SIST – HITLER BLIR URSINNIG

Hitler får reda på att sanningen om jordens verkliga form som platt vinner mark:

:lol::lol::lol:

.

Kritikerrosad akademisk bok kring de vetenskapliga bevis som föreligger för vår platta jord, ”The Greatest Lie on Earth: Proof that our World is Not a Moving Globe”, av Edward Hendrie:

https://www.amazon.com/The-Greatest-Lie-Earth-Moving/dp/1943056013

51kxgjcbz7l-_sx331_bo1204203200_

.

SLUTSATS?

Ja, nu när vår platta stationära Moder Jord, universums centrum, slutgiltigt bevisats vetenskapligt med massor av observationer och experiment (religiösa urkunderna stödjer redan flat earth), så kan vi äntligen begrava de förnuftsvidriga slump- och hokuspokusteorierna Big Bnag och emolutionen, myter som baseras på den totalt vansinniga heliocentrismen, vanföreställningen att vi skulle sitta på en snurrande boll som kutar omkring runt solen…

Kan vi alla nu slutgiltigt enas om att Moder Jord de facto är ett platt och cirkelrunt plan (kosmos är indelat i 14 plan, 7 överjordiska och 7 underjordiska, det jordiska centralt i mitten enligt de heliga vedaskrifterna), som utgör skiljelinjen mellan de högre himmelska världarna och de lägre underjordiska världarna, som planeterna och stjärnorna kretsar kring!

:beer::beer::beer:

.

13895003_1421604287866240_7850363797479852566_n

water-always-finds-its-level-water-is-always-level-v-1638805

14956465_1851314245091319_3444690274761464909_n.jpg

LEMLAUGHINGSTOCK.jpg

sun-moon-flat-earth

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om Tat Sat, Hare Krishna  Hjärta

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

Min Twitter: https://twitter.com/Snilleblixten

.


 

OBS !  OBS !  OBS !

 

Kära läsare, inlägget är uppdaterat och expanderat, hänvisar er hit:

https://snilleblixten.net/2016/09/30/jorden-ar-platt-bevisas-nu-av-laserexperiment/

 

Kommentera gärna där denna stora nyhet som gammelmedia ignorerar…

 

 

 


.

IMORGON – FREDAG 22 JULI 2016 – NÄSTA FALSE FLAG-ATTENTAT? :unsure:

.

Makteliten, NWO/Illuminati, är ju som ni förmodligen redan känner till väldigt besatta av numerologi:

http://www.veteranstoday.com/2016/07/14/77dead/

.

Låt oss se… de slår oftast till under udda tal som 3 och 7 och multiplar på 11 såsom 22. John F Kennedy exempelvis mördades 22/11-1963, bägge mästartal, precis som 33, frimurarnas högsta grad.

.

Utøya-attentatet skedde 22/7-2011. Bryssel-attentatet 22/3-2016. Bombdåden i London 7/7-2005. Tsunamin i Japan 11/3-2011. Paris-attentaten 7/1-2015 och 13/11-2015. Bombdåden i Madrid 11/3-2004,    som för övrigt skedde 911 dagar efter 9/11-2001… :eek:

.

22/7-2016 – Numerologiskt:

2016 = 9

22 juli = 2+2+7 = 11

= 9/11 

.

Fredagar är maktelitens absoluta favoritdag att utföra sina False Flags på. Hälften av ovanstående False Flag-operationer utfördes på en fredag.

Till saken hör att 22 juli 2016 är just en fredag, precis som Utøya-attentatet 22 juli 2011 var en fredag

.

VAD KAN DE TÄNKAS HITTA PÅ FÖR SATTYG IMORGON?

ÄR DET MÅHÄNDA EIFFELTORNET DE TÄNKER KNOCKA OMKULL?

.

Den påstådde lastbilsmördaren  från False Flag-attentatet i Nice, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, är faktiskt fortfarande vid liv !!!

.

Snacka om pinsamt… :skamsen: :skamsen: :skamsen:

http://aanirfan.blogspot.se/2016/07/nice-attack-2016-false-flag.html

.

 

Dessutom, 180 skadades i Nice enligt myten, men ingen enda av dessa är fransman enligt Wikipedias stapel (borttagen nu)… snacka om att vi är grundlurade!

Här följer några kända False Flag-operationer i historien:

http://www.vaken.se/kanda-false-flag-operationer-i-historien/

.

Visste ni förresten att Chemtrails och HAARP (på tal om maktelitens redskap för att ödelägga planeten) samverkar för att manipulera vädret (betänk att vi förra året hade kallare midsommarafton än julafton) och orsaka stora naturkatastrofer, såsom tsunamin i Japan, översvämningar, torka, missväxt, etc:

.

maxresdefault.jpg

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om Tat Sat, Hare Krishna  Hjärta

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

P.S. Jag finns på Twitter också:

https://twitter.com/Snilleblixten

Hade för övrigt tänkt skriva detta blogg-inlägg för flera veckor sedan, men det blev inte av förrän nu. Men bättre sent än aldrig, om det nu skulle ske nåt exceptionellt imorgon…

.

FLASHBACKS VIDRIGA HÄXJAKT MOT MIG:

.

Flashback-moderatorerna har fullständigt regelvidrigt hållit mig avstängd (användarnamnet Död o återfödd) från forumet i mer än 3 av de senaste 4 åren, bara för att jag avslöjar dessa gudlösa False Flag-attentat…

KonspirationsforumetFlashback modereras av  desinformatörer med multipla konton (för att få övertag i diskussioner, KimNeilJung var en av dem). Trådarna som modereras hårdast är de om Chemtrails och den heliga Geocentrismen, ämnen som är nästintill tabu på Flashback…

Häxjakten mot migFlashback började efter att jag (oktober 2012) publicerade mina 108 vetenskapliga argument för att Jorden är kosmos mittpunkt:
https://www.flashback.org/p39915145#p39915145

.

…vilket bland annat ledde till att min tråd kapades (december 2012) och gömdes undan i en annan användares tråd, plus att dessa  Chemtrails-förnekande och Geocentrism-förnekande Flashback-mods gång efter gång stänger av mig ½ år från forumet, genom att dela ut horribla trams-varningar när jag just diskuterar Chemtrails och Geocentrism i för dem avsedda trådar, ämnen som för övrigt endast får diskuteras i en endaste tråd på hela forumet, yttrandefrihetsbekämpare som de är…

.

:rant::rant::rant:


.

[Edit – Har förstått att tronskiftet kommer ske den 20 augusti 2022!
Trodde det skulle ske den 7 april 2016, då han var inne i planetperioden Jupiter-Saturnus-Venus, men det kommer i själva verket ske under Jupiter-Venus-Saturnus, den 20 augusti 2022, dvs ombytta roller mellan Saturnus och Venus!]

ASTROLOGI – Prins Charles blir Kung den 20 augusti 2022 !!!


.

ASTROLOGI ÄR EN OERHÖRT KOMPLEX VETENSKAP – SISTA LILLA FINKALIBRERINGEN GER VID HANDEN ATT:

.

PRINS CHARLES BLIR KUNG – TORSDAG DEN 7 APRIL 2016 !!!

Enligt den suveräna indiska, vediska astrologiska prognosmetoden Vimshottari Dasha, Lahiri ayanamsa, så gick Prins Charles in i sin mycket ödesbundna och omvälvande planetperiod Jupiter-Saturnus-Venus i februari 2016 (dessa planeter är mycket starka och verksamma i hans horoskop och bildar häpnadsväckande många planetariska yoga-kombinationer), och med hjälp av stundande transiter och tertierprogressioner, så kan vi astro-matematiskt kalibrera vidare – Prins Charles torde bli Kung torsdag den 7 april 2016, närmare bestämt under sin specifika subperiod Jupiter-Saturnus-Venus-Rahu, periodens klimax, dvs om endast sju dygn!

(Prins Charles extraordinära period Jupiter-Saturnus-Venus är fem månader lång, februari-juni 2016. Misstog mig tidigare att han skulle bli kung i februari, men april med Rahu då som tredje subplanet ser faktiskt klart mer lovande ut.)

Finns absolut ingenting som tyder på det – han har bidat sin tid i mer än två mansåldrar – men hans stjärnor som är i kraftigt stigande talar sitt tydliga språk!

 :yes: :yes: :yes:

KRÖNINGEN AV KUNGAPARET BÖR SKE DEN 5 SEPTEMBER 2016 !!!

Charles och Camilla ser bestämt ut att krönas som Kung och Drottning måndag den 5 september 2016, det vill säga om bara lite drygt fem månader.

Det kan ni skriva upp!  :thumbsup: (Känns surrealistiskt, han är ju inte ens kung än)

Vad gäller planetperioderna, så kommer Charles då vara inne i sin Jupiter-Saturnus-Månen-Rahu (med Månen och Rahu i det kungliga 10:e huset), medan Camilla kommer vara inne i sin fantastiskt underbara Venus-Månen-Venus-Merkurius (hennes Venus och Månen är otroligt tajta och intima), hennes definitiva höjdpunkt i livet!

Camilla är för övrigt inne i sin mycket fruktbara och omvälvande Venus-Månen-Merkurius-Rahu på torsdag den 7 april 2016…

:beer:

ASTROLOGISK ANALYS:

Ett litet axplock vad gäller prins Charles astrologiska kartor, planeternas sideriska positioner, specifikt i relation till just hans omvälvande planetperiod Jupiter-Saturnus-Venus (Jupiter och Saturnus mycket såta vänner i hans horoskop), som når klimax torsdag den 7 april 2016:

Grundhoroskopet Rasi:

Jupiter är i ett eget tecken.

Saturnus mottar en skön aspekt av Jupiter från eget tecken.

Venus är närmaste granne till Saturnus.

.

Sub-horoskopet Navamsa:

Jupiter är nära granne till både Saturnus och Venus.

Saturnus är i Jupiters upphöjda tecken tillsammans med Venus, i det kungliga 10:e huset.

Venus är i Jupiters upphöjda tecken tillsammans med Saturnus, i det kungliga 10:e huset.

.

Sub-horoskopet Saptamsa:

Jupiter är i ett Saturnus tecken, även sitt eget fallna tecken.

Saturnus är i ett Venus tecken, även sitt eget upphöjda tecken.

.

Sub-horoskopet Drekkana:

Jupiter är i ett eget tecken tillsammans med Saturnus.

Saturnus är i ett Jupiter tecken tillsammans med Jupiter.

Venus är i ett eget tecken.

.

Sub-horoskopet Dasamsa:

Jupiter är i ett Saturnus tecken.

Saturnus är i ett Jupiter tecken tillsammans med Venus.

Venus är i ett Jupiter tecken tillsammans med Saturnus.

.

Sub-horoskopet Dwadasamsa:

Jupiter är i ett Saturnus tecken.

Saturnus är i ett Jupiter tecken.

Venus aspekteras av både Jupiter och Saturnus.

.

Sub-horoskopet Ekadasamsa:

Jupiter är i Merkurius upphöjda tecken, även Venus fallna tecken.

Saturnus är i ett Jupiter tecken, även Venus upphöjda tecken.

Venus är i ett Jupiter tecken.

.

Sub-horoskopet Ashtamsa:

Jupiter är i ett Venus tecken.

Saturnus är i Jupiters upphöjda tecken.

Venus är i ett Saturnus tecken, även Jupiters fallna tecken.

Nota bene: Att ha en planet i en annan planets fallna tecken i ett sub-horoskop är faktiskt ofta väldigt gynnsamt!

Det mest anmärkningsvärda vad gäller transiterna (precessionen inräknad) den 7 april 2016, är att Rahu (Norra Månnoden) är i konjunktion till både prins Charles *och* hans hustru Camillas sekundärprogressiva Ascendent (extremt kraftfullt), som för övrigt är den mest personliga och viktiga punkten i ett horoskop.

:yes: :yes: :yes:

De berörda horoskop jag som stjärntydare studerat ingående, för att komma fram till min bestämda, ödesbundna astrologiska prognos (karma är mycket komplext, därför inte det enklaste att dechiffrera stjärnorna), är följande:

Prins Charles – 14 november 1948, 21:14:30 London.

Hertiginnan Camilla – 17 juli 1947, 07:03:30 London.

Drottning Elizabeth II – 21 april 1926, 02:43:15 London. Officiellt 02:40.

Prins Philip – 10 juni 1921, 21:33:00 Corfu, Grekland.

(Minuterna och sekunderna är rektifierade av mig, frånsett prins Charles officiella minutangivelse 21:14, som ser ut att stämma bra enligt hans karmiska livshändelser till dags dato)

1916007

ASTROLOGI-FÖRNEKARNAS STORA VANFÖRESTÄLLNING:

En mycket vanlig vanföreställning hos astrologi-förnekare och ateister, är att det skulle vara stjärnorna och planeterna som *orsakar* händelser och karma för oss själar här på jorden, när de i själva verket bara *indikerar* karma som komma skall, dvs som en karmameter. Lika lite som visarna på en kronometer orsakar tidens gång eller kvicksilvret i en termometer orsakar feber eller värme/kyla, lika lite orsakar himlakropparna vårt karma, de verkar som indikatorer på vårt förutbestämda karma!

INDISK, VEDISK ASTROLOGI – ÖVERLÄGSEN DEN VÄSTERLÄNDSKA:

Indisk, vedisk astrologi är en veritabel supervetenskap, eftersom den baserar sig på stjärnornas och planeternas sideriska, faktiska positioner på himlavalvet.

Astrologin baserar sig på den heliga Geocentrismen, det vill säga att vår stationära Moder Jord är medelpunkten i universum (och därmed även i planetsystemet), i vårt lokala kosmiska Brahma-ägg, av miljarder sådana.

Att stjärntydare kan förutsäga framtiden, med hjälp av himlakropparnas positioner på himlavalvet, bevisar att det inte finns någon herrelös slump som styr, utan att allt är gudomligt övervakat och tillståndsgivet in i minsta detalj.

Astrologin är ett obestridligt bevis för att det förnuftsvidriga Big Bang-flummet och evolutionsflummet (moderna ateistiska slump- och hokuspokusteorier utan kausalitet ens), dvs amsagorna om att Mannen och Kvinnan flummat fram från den där fiktiva självskapade slumpbakterien via de osaliga apdjuren, och att universum trollat fram sig själv från absolut ingenting utan ens nån trollkarl eller trollspö, inte har någon som helst verklighetsanknytning.

Universum med dess himlakroppar och livsformer är givetvis skapade och designade av en överlägsen Intelligent Designer, allas vår Allsmäktige Skapare. Kalla Honom Gud eller vad ni vill, om ni råkar vara allergiska mot just bokstavskombinationen g u d.

KARMA – SÅDD OCH SKÖRD:

Det är våra individuella karmakonton som vi ackumulerat ihop från våra tidigare liv, som avgör våra öden här och nu, det vi är förutbestämda att genomleva. Karma är ingen slump, det är en gudomligt rättvis naturlag. Karma finns på flera olika nivåer. Det karma som skördas här och nu kallas tekniskt för prarabdha karma på sanskrit.

Karmalagen är en subtil, moralisk naturlag, och med hjälp av en människas horoskop, så kan en skicklig astrolog, såsom exempelvis giganterna K.N. Rao och Shyamasundara Dasa, avläsa dennes goda respektive dåliga karma som väntar i detta liv. Med vår fria vilja utför vi handlingar (sådd) i detta liv som kommer att avgöra vårt karma (skörd) i våra nästkommande liv. Det vi drabbas av i detta liv är svar på handlingar i våra tidigare liv. Ödet och fria viljan löper alltså parallellt.

Till skillnad mot Människan, som både sår och skördar karma parallellt, så skördar djuren karma utan att så något nytt (saknar människans fria vilja att fritt kunna välja sin vilja), tills de återigen återfår ett människoliv.

Om människolivet inte används till vad det är ämnat för, nämligen andlig utveckling, så är risken överhängande att man får respass ner till djurriket i sitt nästa liv.

Hunden är en nedåtgående livsform, dvs själen i hundkroppen hade mänsklig kropp i sitt föregående liv, vilket förklarar varför just hundar är så trofasta människan. Hunden har undermedvetna närminnen som liv som människa och förstår sig därför på människor instinktivt.

Apan är en uppåtgående livsform, dvs själen i apkroppen får mänsklig kropp i sitt nästkommande liv, vilket förklarar varför vissa människor (speciellt evolutionstroende) så lätt identifierar sig själva som apdjur, pga undermedvetna närminnen från livet som apa.

Charles Darwin och alla andra evolutionstroende har alltså fått det helt om bakfoten. Det är inte livsformerna som evolverar, som exempelvis apdjur till människa, det är själen som evolverar, som själen i apkroppen till människokropp i sitt nästa liv.

GALILEI, KEPLER, BRAHE – EMINENTA ASTROLOGER !!!

Visste ni förresten att både Galilei, Kepler och Tycho Brahe var mycket högt aktade, framstående astrologer, med massor av korrekta förutsägelser på sina samveten:

http://www.skyscript.co.uk/galast.html

http://www.skyscript.co.uk/kepler2.html

http://www.skyscript.co.uk/brahe.html

Astrologin är för övrigt vetenskapligt bevisad…

Statistikern Michel Gauquelin lyckades under andra hälften av 1900-talet med vetenskaplig metodik bevisa några av astrologins teser, bland annat ”Mars-effekten” med hjälp av observationer och statistik:

http://www.encosm.net/mars_effect.htm
http://www.planetos.info/mmf.html

VETENSKAPLIG PRESENTATION AV DEN GEOCENTRISKA MODELLEN:

Robert A. Sungenis, producenten av dokumentären ”The Principle”, ger i denna video en fantastiskt bra presentation och genomgång av Geocentrismen och hur den geocentriska modellen (genialt och vetenskapligt tilltalande system) fungerar, och de vetenskapliga bevisen för att jorden faktiskt befinner sig i universums centrum:

VETENSKAPS-DOKUMENTÄREN ”THE PRINCIPLE”:

The Principle, som gått på biograferna, baseras på Planck-teleskopets unika geocentriska upptäckt – Jorden är de facto universums centrum:

http://www.theepochtimes.com/n3/909798-radical-new-documentary-claims-copernicus-and-four-centuries-of-science-is-wrong/?photo=2

http://www.naturalphilosophy.org/site/harryricker/2015/06/08/the-principle-challenging-the-intellectual-integrity-of-cosmology/

:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

GEOCENTRISMEN STÖDS NU FAKTISKT ÄVEN AV VETENSKAPEN !!!

Förutom att all världens heliga skrifter stödjer geocentrismen, så stöds den nu alltså även av den astronomiska vetenskapen, i och med Planck-teleskopets revolutionerande rön 2013 (som för övrigt slutgiltigt bekräftar rönen från COBE 1989 och WMAP 2001), rön som myntat det sarkastiska begreppet ”Axis of Evil”. Att universum ter sig anisotropiskt från alla andra utsiktspositioner än Jordens (enda isotropiska positionen), är ju ett annat utmärkt argument för den heliga geocentrismen.

Precis alla experiment och effekter stödjer den heliga Geocentrismen!

Allais-effekten, Lense Thirring-effekten, Coriolis-effekten, Schröter-effekten, Michelson-Morley experimentet, George Airy experimentet, Sagnac experimentet, Michelson-Gale experimentet, Dayton Miller experimentet, Gravitationen, Tidvattnet, Kosmiska bakgrundsstrålningen, Gammastrålningen, Rödförskjutningen, Negativ parallax, Satellit-eklips vid dagjämningarna, Geostationära satelliterna, GPS-systemet, Lagrangepunkterna, Eterfältet, Foucaults pendel, Stjärnljusets aberration, Avsaknaden av månljusets aberration, Olbers paradox, Planeternas epicykler, Solens spiralkretsande, Solens årliga vandring och stånd vid dess bägge vändkretsar, Solens skilda hastigheter under året, Månens gravitationstrotsande bana, Jordens årliga axelrotation som ger stjärnhimlens skenbara årliga rörelse, Avsaknaden av restituerande vektorfält, ja, precis ALLT talar för att Moder Jord är parkerad i origo, i centrum av kosmos, vårt lokala kosmiska Brahma-ägg!

———————————————————————–

ASTRONOMISKA VANFÖRESTÄLLNINGAR – AVLIVAS GRUNDLIGT !!!

537100_10201724404766095_304449805_n

JORDEN —> HIMLAVALVETS STATIONÄRA MASS- OCH GRAVITATIONSCENTRUM:

Jorden är inte någon vandrande planet. Jorden är himlavalvets stationära centrum (Planck-teleskopets revolutionerande geocentriska rön) och därmed dess mass- och gravitationscentrum, som solen, stjärnorna och planeterna fullständigt naturligt graviterar mot.

Vi får inte begå det fatala misstaget att begränsa Newtons gravitationslagar till att bara gälla och verka inom vårt planetsystem, för universum är ju inte ett slutet isolerat system. Eftersom universum är ett öppet system, så måste man ta med i beräkningen alla stjärnor och planeter, all massa som finns i vårt himlavalv/kosmos.

Att solen och de andra planeterna hålls kvar i sina banor runt vår stationära Jord, att stjärnhimlen med himlakropparna roterar 1 varv/dygn runt jorden, beror ju givetvis på att jorden är det kosmiska navet.

Solen och jorden roterar kring samma punkt, den kosmiska rotationsaxeln, den eteriska världspelaren/världsberget Meru som penetrerar Moder Jord. På grund av att jorden är himlavalvets stationära gravitationscentrum, så går denna punkt genom jordens poler och utgör alltså den kosmiska rotationsaxeln.

Faktum är att jorden drar i solen med exakt samma kraft som solen drar i jorden. Solen upplever alltså lika stor centripetalkraft (centripetalkraften i det här fallet gravitationen) som jorden.

Både den geocentriska och heliocentriska modellen använder sig av exakt samma matematiska formler, samma gravitationslagar, vilket innebär att vare sig fysiken eller geometrin ändras. De matematiska förutsägelserna blir desamma oavsett modell.

STJÄRNHIMLENS ÅRLIGA RÖRELSE  —>  JORDENS ÅRLIGA AXELROTATION:

Att stjärnhimlen med dess stjärnbilder sakta tycks rotera runt på himlavalvet under årets lopp (stjärnhimlens årliga rörelse), så att vi ser årstidernas skilda stjärnhimlar, är faktiskt bara en effekt av jordens årliga axelrotation. Jordens påstådda årliga kretsande kring solen är alltså bara båg.

Det är alltså helt fel som vi blivit indoktrinerade till, att jorden skulle rotera runt sin egen axel på daglig basis och kretsa kring solen på årlig basis. Nej, jorden roterar runt sin axel på årlig basis, medan solen roterar och kretsar kring jorden både på daglig som årlig basis.

All världens astronomiböcker får härmed revideras och korrigeras!

Med den årliga axelrotationen, så förflyttar sig jorden gradvis ca 1°/dygn i östlig riktning, vilket faktiskt motsvarar den observerbara verkligheten, då stjärnbilderna på stjärnhimlen gradvis förflyttas (skenbart) ca 1°/dygn i västlig riktning, så att stjärnhimlen tycks ha vridit sig ett helt varv, 360°, under loppet av ett år.

Stjärnbildernas gradvisa (skenbara) västliga förflyttning på stjärnhimlen beror på att jordens östliga axelrotation, vinkelmässigt är kopplad till solens årliga östliga kretsande kring jorden. Solen är nämligen kopplad med Moder Jord via den kosmiska drivaxeln (eterisk, går inte att ses med våra grova jordiska korpgluggar), som är fästad vid jordaxeln (världspelaren Meru, axis mundi), himlavalvets kosmiska rotationsaxel, kring vilken hela stjärnhimlen med alla dess stjärnor och planeter roterar varje dygn.

STJÄRNHIMLEN ROTERAR 366,25 VARV PÅ 365,25 SOLVARV:

Detta är undanhållen astronomisk fakta, att stjärnhimlen roterar 366,25 varv på 365,25 solvarv!

Varför får man inte lära sig detta faktum i våra läroanstalter? Vad är det som är så känsligt med det? Månne att det bekräftar att Jorden är centrum i universum? Detta bekräftar ju även att jordens axelrotation följer vinkelmässigt solens östliga årsrörelse längs ekliptikan, varför den förmenta dagliga axelrotationen är en grav vanföreställning.

Hur kommer det sig att ett soldygn (24 h) är 4 minuter längre än ett stjärndygn (23h 56m 4s)?

Varför tar det solen 4 minuter längre tid att varva jorden än det gör för stjärnorna, vilket resulterar i att stjärnorna varje dygn roterar ca 361 grader relativt jorden, mot solens 360 grader, så att det på ett helt år blir ett extra stjärnvarv runt jorden?

Jo, eftersom när solen har vandrat sitt årliga östliga varv längs ekliptikan (dess oberoende egenrörelse, i likhet med de andra planeterna) runt vår stationära Moder Jord, mittpunkten i universum, så har ju solen därmed avverkat ett västligt varv mindre än stjärnorna i deras dagliga roterande runt jorden,

366,25 – 1 = 365,25

Stjärnhimlen roterar nämligen 366,25 västliga varv runt jorden (varav 1 skenbart) för varje gång solen kretsat 1 östligt årsvarv. På detta årsvarv gör solen 365,25 dygnsvarv, dvs 365,25 soldygn, vilket kallas för ett sideriskt solår. Antalet soldygn är 1 mindre än antalet stjärnvarv på grund av att solens årsrörelse, dess omloppsbana runt jorden, resulterar i en extra stjärnrotation.

JORDEN AXELROTERAR 1 VARV/ÅR – inte 1 varv/dygn – I PERFEKT SYNK MED SOLENS ÅRLIGA OMLOPPSBANA:

Jorden roterar kring sin axel faktiskt endast 1 varv/år (i perfekt synk med solens årliga omloppsbana kring jorden), inte 1 varv/dygn som vi blivit duperade till att tro. Heliocentriskt hittepå för att kunna lura i oss vanföreställningen att vi skulle hålla på och flänga omkring runt solen, att Moder Jord inte skulle inneha någon särställning i kosmos.

(Unik revolutionerande kosmologisk teori, som jag exklusivt för Flashback släppte i oktober 2012, vilket ogillades starkt av deras ateistiska moderatorer, sedan dess hållits avstängd från forumet i ca 3 år.)

På samma sätt som månen är perfekt synkad med jorden, genom att månen roterar exakt ett varv kring sin egen axel (bunden rotation), under den tid det tar månen att kretsa ett varv kring jorden, 27,32158 dygn, så är även jorden och solen perfekt synkade med varann. Jorden roterar nämligen exakt ett varv kring sin egen axel (bunden rotation), under den tid det tar solen att kretsa ett varv längs ekliptikan runt jordens dagjämningspunkter, 365,24219 dygn, dvs ett tropiskt solår.

Intressant i sammanhanget är att medan månens bundna rotation är kopplad till dess eget kretsande runt jorden, så är jordens bundna rotation kopplad till solens kretsande runt jorden.

Att ett jordår är exakt likvärdigt med ett solår, bevisas av faktumet att det tar exakt lika lång tid för 1 jordvarv (jordens axelrotation) som för 1 solvarv (solens kretsande) runt jordens kosmiska rotationsaxel, axis mundi.

Beviset för att jorden verkligen är i synk med solens (års)rörelse, inte stjärnornas, är att det endast är med solens omloppstid (24 h, soltiden som vi följer) som stjärnbildernas skenbara årliga rörelse runt himlavalvet kan observeras.

Om jorden istället hade varit i synk med stjärnornas omloppstid (23h 56m 4s), så skulle jorden låsas med stjärnhimlen istället för med solen, och då skulle stjärnbildernas årliga rörelse aldrig kunna observeras.

Dessutom är det endast med soldygnet, som solens middagshöjd ständigt är i synk med dygnets timmar. Hade vi följt stjärndygnet, så skulle solens middagshöjd förskjutas med två timmar varje månad, så att solen efter tre månader stod som högst klockan 18:00 och efter ett halvår vid midnatt klockan 24:00, vilket ju är fullständigt absurt.

Ett annat ypperligt bevis för att jorden inte kan vara i synk med stjärnornas omloppstid, är att vi i så fall inte skulle ha vintersolstånd och sommarsolstånd förrän ca 14 januari och 14 juli varje år, på grund av zodiakens precession. Zodiaken ligger nämligen just nu ca 24 grader i osynk (i östlig riktning) med jordens dagjämningspunkter, dvs lite drygt 24 dygn.

Eftersom jordens enda rörelse är dess årliga rotation runt sin egen axel, vilket blir 1,27 m/s vid ekvatorn, så är det endast relativt sin axel som jorden är i rörelse. En rörelse som för övrigt inte är någon egenrörelse, då det är solen som i sitt årliga kretsande runt oss driver jorden runt jordaxeln, via den kosmiska eteriska drivaxeln som förbinder solen och jorden med varann. Därav att jorden och solen är perfekt synkroniserade; jordens synkrona axelrotation med solens kretsande runt jorden.

Eftersom jorden inte kretsar runt någon annan himlakropp, utan håller sig stadigt stationär i himlavalvets centrum, så kan jorden tekniskt sett rätteligen beskrivas som stillastående.

Jordens synkrona vinkelrörelse med solen i dess årliga östliga varv (solens egenrörelse) runt ekliptikan, innebär att för varje dygn som solen förflyttar sig 1 grad (knappt) längs ekliptikan och zodiakens stjärnbilder, så förflyttar sig jorden exakt samma vinkelenhet runt sin egen axel, vilket vid ekvatorn innebär 109,7 km/dygn, i sydligaste Sverige ca 60 km/dygn, och i nordligaste Sverige ca 40 km/dygn.

Om vi godtar jordens årliga axelrotation, istället för dess påstådda dagliga axelrotation, så blir ekvatorialhastigheten plötsligt både fysiskt rimlig och empiriskt logisk. Enligt dagens förvrängda heliocentriska världsbild, så ska jorden rotera i hiskliga 465 m/s vid ekvatorn, men med den årliga axelrotationen blir farten mer moderat, 1,27 m/s, eller 4,57 km/h. Detta är mycket mer rimligt, när man betänker att Venus axelroterar i 1,8 m/s, Merkurius i 3,0 m/s och Månen i 4,6 m/s.

ZODIAKENS EGENRÖRELSE – INTE JORDAXELNS PRECESSION:

Dagens astronomer resonerar helt bakvänt. Det är inte dagjämningspunkterna som precesserar (förflyttar sig) medurs västerut, relativt stjärnorna, som ett resultat av jordaxelns förmenta vobbel/precession. Det är de facto zodiaken som förflyttar sig (dess egenrörelse) moturs österut, relativt jordaxeln och dagjämningspunkterna, systemets centrum.

Zodiakens egenrörelse orsakar en ständigt pågående avvikelse relativt himmelspolerna/dagjämningspunkterna. Avvikelsen är i genomsnitt 50 bågsekunder/år, vilket innebär att det tar 25 920 år, ett zodiakiskt år, för zodiaken att röra sig hela varvet runt ekliptikan och jordaxeln. Om vi ponerar att zodiakbältet ligger halvvägs mot himlavalvets gräns/hölje, så rör sig detta bälte med en hastighet av 48,7 km/h.

Stjärnornas egenrörelse är anledningen till varför det sideriska solåret (solens omloppstid relativt stjärnornas positioner) är 20 minuter längre än det tropiska solåret (solens omloppstid relativt vårdagjämningspunkten), 365,2564 dygn vs 365,2422 dygn.

Det är även denna stjärnornas egenrörelse som orsakar att stjärnan som ligger närmast de båda fixa himmelspolerna, vilken innehar rollen som södra respektive norra polstjärnan, skiftar under milleniernas gång. Exempelvis kommer stjärnan Vega, i stjärnbilden Lyran, inneha rollen som den norra Polstjärnan om ca 12 000 år, då vi för övrigt kommer vara inne i Jungfruns tidsålder. Den nuvarande Polstjärnan, det norra navigeringsobjektet, är stjärnan Polaris i stjärnbilden Lilla björnen (deklination +89°15’51”), vilket den kommer vara i knappt tusen år till.

Stjärnornas egenrörelse ligger även bakom vilken stjärnbild som solen står i under dagjämningarna. Vattumannens stjärnbild precesserar mot vårdagjämningspunkten, därav begreppet att vi närmar oss Vattumannens tidsålder, vilken inleds om 423 år (2016), närmare bestämt i maj år 2439. Fiskarnas tidsålder, som vi är inne i nu, inleddes i september år 285. Längden på de olika tidsåldrarna varierar något.

EKLIPTIKANS PLAN LUTAR 23,44° – JORDAXELN LUTAR INTE:

Ekliptikan, storcirkeln på himmelssfären, är en elliptisk bana vars plan för närvarande lutar 23,44° (oblikvitet) i förhållande till himmelsekvatorn/jordens ekvatorialplan, som är det kosmiska nolläget.

Lutningen varierar, pendlar fram och tillbaka mellan 22,1° – 24,5°, och är i avtagande med 0,47 bågsekunder/år. En hel pendelrörelse fram och tillbaka tar ca 41 000 år. Det är alltså inte jordaxeln som lutar 23,44°, vilket bara är heliocentriskt hittepå, för att kunna hitta på en låtsasförklaring till årstidernas växlingar:

http://staticearth.net/declin.html
http://www.freelists.org/post/geocentrism/Moving-Earth-deception,23

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=VsZVjkIkuRo

SOLEN SPIRALKRETSAR KRING JORDEN – TVÅ SEPARATA RÖRELSER:

Solen spiralkretsar runt jorden och har två samtidiga rörelser, en daglig västlig rörelse tillsammans med stjärnhimlen och en årlig östlig oberoende egenrörelse längs ekliptikan/zodiaken. Det tar solen exakt 24 h att rotera ett västligt varv runt jorden, medan solen under samma tid rör sig knappt 1 grad österut relativt stjärnorna.

Den ena rörelsen är den dygnsbaserade (som ger dygnstiderna, dag och natt) medursrörelsen i västlig riktning, tillsammans med alla andra himlakroppar, i stjärnhimlens dagliga rotation runt jorden, 1 varv/dygn.

Den andra rörelsen är den årsbaserade oberoende egenrörelsen (som ger årstiderna, sommar och vinter) moturs längs den lutande ekliptikan i östlig riktning (1/365 av stjärnhimlens rotationhastighet, dvs 29,78 km/s, 107 218 km/h) i dess årliga omloppsbana runt jorden, i den 23,44° nord-sydligt lutande ekliptikan, till och från den Norra och Södra vändkretsen, 1 varv/år.

Man kan jämföra det hela med en krukmakare som drejar med sin drejskiva, som går åt ett håll. Sedan så finns det en myra på drejskivan som med sin egenrörelse knatar åt det andra hållet. Myran har alltså två separata rörelser, den ena med drejskivan åt ett håll, den andra med sin egna rörelse åt det andra hållet.

Solen följer med i stjärnhimlens dagliga västliga medursvarv (den horisontella cirkelrörelsen), ett solvarv runt jorden per dygn, medan solen i sitt årliga östliga solvarv (längs den 23,44° lutande ekliptikan) vandrar i sin oberoende egenrörelse knappt 1 grad per dygn längsmed ekliptikan runt jorden. Solen vandrar alltså i en egen motursrörelse norrut eller söderut deklinationsmässigt, mellan de båda vändkretsarna som utgör solens vinter- och sommarsolstånd, och korsar himmelsekvatorn vid de båda dagjämningspunkterna, då dag och natt är lika långa över hela jorden.

Det faktum att jorden alltid är belägen vid deklination noll och att vi inte flänger omkring runt zodiakens stjärnbilder (jorden är ju stationär), borde ju få även den mest hårdnackade heliocentriker att tänka om, tänka rätt.

Eftersom Moder Jord är stationär, så kan inte jordens position relativt ekliptikan/zodiaken lägesbestämmas, vilket däremot görs med solen och de andra planeterna, vilka alltså kretsar kring vår stationära Moder Jord.

Anledningen till varför solåret är 365,25 dygn samtidigt som stjärnorna roterat 366,25 varv, beror på att det tar solen 365,25 dygn (dagliga solvarv runt jorden) att kretsa ett helt varv längs ekliptikan runt jorden (årligt solvarv runt jorden), men eftersom det årliga varvet går i östlig riktning, till skillnad mot det dagliga varvet som (tillsammans med stjärnorna) går i västlig riktning, så hinner stjärnorna rotera 366,25 varv runt jorden, mot solens 365,25 varv.

Intressant i sammanhanget är att ordet solvarv i det svenska språket har två betydelser, samma som beskrivits ovan. Ena betydelsen baseras på solens årliga varv runt jorden, dess årliga omloppsbana, dvs ett år. Andra betydelsen baseras på solens dagliga varv runt jorden, dvs ett dygn.

Ordet solcykel däremot syftar på en tidrymd av 28 år (28 solvarv), efter vilken veckodagsserien upprepar sig, så att ett visst datum infaller på samma följd av veckodagar.

Att stjärndygnet (sideriskt dygn) är fyra minuter kortare (23h 56m 4s) än soldygnet (24h), beror på solens samtidiga egenrörelse längs ekliptikan (zodiaken på himlavalvet, solens bana runt jorden) motsatt stjärnhimlens rotationsriktning. Detta innebär att för varje varv som stjärnhimlen roterar runt jorden, så sackar solen 0,00273 varv, vilket innebär att det går 366,2564 stjärnvarv på ett motsatt solvarv runt ekliptikan, vilket alltså är anledningen till att det sideriska solåret är 365,2564 dygn.

Det tropiska solåret (relativt dagjämningspunkterna) är något kortare, 365,2422 dygn, där man inte tar hänsyn till de extra 0,0142 dygn, som är resultatet av att även zodiaken/djurkretsen har en oberoende östlig egenrörelse.

Alltså, för varje årligt varv som solen kretsat moturs längs ekliptikan runt jorden, så har stjärnhimlen roterat 366,25 varv medurs runt jorden, varför längden på året är 365,25 soldygn och kallas för ett solår. Antalet soldygn är alltså en mindre än antalet stjärnrotationer, på grund av att solens motsatta egenrörelse runt jorden resulterar i en extra rotation av stjärnhimlen runt jorden.

Hos oss på norra halvklotet är det sommar när solen är uppe vid norra vändkretsen och vinter när solen är nere vid södra vändkretsen. Solens motsatta egenrörelse motsatt den roterande stjärnhimlen/eterrymden (det kosmiska svänghjulet), kan jämföras med en myra som på en drejskiva rör sig motsatt skivans rotationsriktning.

Med tanke på att solens egenrörelse faktiskt går moturs, så är begreppen medsols och motsols lustigt nog helt bakvända. Intressant i sammanhanget är att de flesta bantävlingar inom idrottens värld följer solens egen banrörelse, dvs moturs. Som exempel kan anges löparbanor i friidrott, speedwaybanor, skridskobanor och velodromer för bancykel. I andligt hänseende så är det dock gynnsammare att röra sig medurs.

SOLEN ÄR INGEN STJÄRNA – SOLEN ÄR UNIVERSUMS VÄRMESPRIDANDE HIMLAKROPP:

Solen är den ljus- och värmespridande, brinnande himlakroppen som distribuerar galaktisk värme, vilket inte stjärnorna gör, då de inte är några brinnande himlakroppar.

På samma sätt som det finns en central värme- och ljusspridande lampa i varje bostadsrum, så har vår Skapare placerat en central värme- och ljusspridande Sol i varje världsrum/världsägg/himlavalv.

Solen började definieras som en stjärna först efter det att den falska kopernikanska principen och det heliocentriska paradigmet började slå igenom på 1500-talet. Innan denna vanföreställning så insåg man den enorma skillnaden mellan Solen och stjärnorna:

Dessutom finns det ju bara en solgud, vilket också motbevisar flumsnacket om att stjärnorna skulle likna solen. Solen representeras av solguden. Solen är alltså ett uttryck för solgudens kraft:

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_Deity

Solguden har som sitt ansvarsområde, till skillnad från stjärnorna, att distribuera galaktisk värme till hela vårt himlavalv, det kosmiska världsägget:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_egg
http://www.msnbc.msn.com/id/15197712/ns/technology_and_science-space/t/universe-might-be-oval-shaped

Veckodagen söndag är uppkallad efter solguden/gudinnan Sol/Sunna (Surya, Ra, Svarog, Shamash), och dras över himlen i sitt sjuspann, i solens vandring längs ekliptikan, i sin omloppsbana runt vår stationära Moder Jord:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Solgud

Faktum är att ordet Sun (Sol) kommer från namnet Surya, som är namnet på solguden i världens äldsta heliga skrifter, de tidlösa Veda-skrifterna:

http://en.wikipedia.org/wiki/Surya

Solklara bevis för att Solen inte är någon stjärna!

Att påstå att Solen är en stjärna, är lika dumt, ologiskt och flummigt som att påstå att Människan tillhör växtriket eller djurriket.

SOLENS SKILDA HASTIGHETER – SNABBAST OCH NÄRMAST OSS KRING NYÅR:

Eftersom solens bana kring jorden är elliptisk och dess närmaste punkt i djurkretsen till jorden, på den roterande himmelssfären/etersfären, alltid ligger kring nyår, 2-5 januari (147,1 miljoner km, perigeum, då solen ser som störst ut), strax efter att solen vänt vid Stenbockens södra vändkrets, så färdas solen skenbart som snabbast vid den tidpunkten på året. Solen färdas då 61,2 bågminuter/dygn, jämfört med 57,2 bågminuter/dygn ett halvår senare, 4-7 juli, strax efter att solen vänt vid Kräftans norra vändkrets, då solen är längst bort från oss (152,1 miljoner km, apogeum).

Man kan som exempel anföra att krukmakarens drejskiva roterar saktare ju närmare centrum på skivan man kommer. Därför är solens östliga egenrörelse, relativt den kosmiska drejskivans, himmelssfärens, västliga rotationshastighet, ca 7% snabbare kring nyår, jämfört med ett halvår senare då solen är mer i periferin på himmelssfären, där sfären roterar snabbare.

Solen färdas sålunda alltid, relativt sett, ca 7% snabbare när den är som närmast jorden i början av januari, än i början av juli, eftersom ekliptikan som solen kretsar längs med, då ligger som närmast vår centrumplacerade Moder Jord.

http://vedabase.net/sb/5/22/7/

”Solguden har tre hasigheter – långsam, snabb och måttlig. Den tid han behöver för att färdas runt alla himmelens, jordens och rymdens sfärer med dessa tre hastigheter, hänför sig enligt lärda personer till de fem namnen Samvatsara, Parivatsara, Idavatsara, Anuvatsara och Vatsara.”

STJÄRNORNA ÄR BARA LJUSTIMMAR FRÅN OSS – INTE LJUSÅR:

Astronomins stora fundamentala problem är helt enkelt att korrekt räkna ut (med rätt metod) hur långt bort saker och ting befinner sig. Praktiskt taget all fysikalisk data man behöver veta för att förstå ett föremål – dess verkliga storlek, massa, hastighet, effekt – hänger på att man vet hur långt bort det befinner sig.

Varför vi blivit indoktrinerade med en totalt felaktig bild av stjärnornas storlek och avstånd från jorden, beror på en totalt vilseledande parallaxmetod, baserad på att jorden håller på och flänger omkring runt solen. Den heliocentriska parallaxmetoden, triangulering, baserar sig på diametern på jordens förmenta bana runt solen (förutom den missförstådda rödförskjutningen), medan den geocentriska parallaxmetoden baserar sig på jordens egna diameter.

Den geocentriska parallax-diametern är, för att vara exakt, 23 455 gånger mindre än den heliocentriska, vilket innebär att stjärnornas verkliga avstånd från jorden är så pass mycket närmare oss, än vad vår nuvarande felaktiga heliocentriska världsbild påstår.

Eftersom jordens enda rörelse är dess årliga axelrotation, så är det i själva verket jordens diametersträcka som mätningarna i realiteten (heliocentrikerna ovetandes) baseras på.

Diametern mellan oppositionsplaceringarna på jordens påstådda omloppsbana runt solen är 299 200 000 km och jordens ekvatordiameter är 12 756 km. Differensen mellan stjärnavstånden mellan den heliocentriska och geocentriska tolkningen blir alltså 23 455, vilket kan avrundas till jämna 25 000. Stjärnornas verkliga avstånd från oss är inte i ljusår, utan i ljustimmar.

Vi bör ta NASA:s alla orimliga påståenden kring stjärnavstånd, baserade på Hubble-, Hipparcos- och Keplerteleskopet, med en rejäl nypa salt:

http://www.namronsoar.com/toe/bernie1plain.html

”NASA’s space program is labelled ”Origins Research” and costs taxpayers mega-bucks. Computerized telescopes are programmed to send back ”synthesized images”. The ”image warper” permits ”geometric transformations” while ”origins technology ”configures” the multiple small mirrors in these telescopes. Talk about a con job!”

NASA:s massiva lögner och bedrägerier:

http://www.scienfree.org/

De stjärnor som ingår i Alfa Centauri-systemet är de stjärnor som ligger närmast jorden. Enligt den grovt vilseledande heliocentriska modellen befinner sig Alfa Centauri 4,366 ljusår från oss. Enligt den korrekta geocentriska modellen är avståndet till Alfa Centauri 1,632 ljustimmar, dvs 1,761 miljarder km. Det verkar mycket rimligt, med tanke på att det är 3,52 miljarder km till vårt himlavalvs gräns/hölje, där de 7 koncentriska kosmiska höljena tar vid.

Intressant nog verkar stjärnornas sfär börja, vilket Alfa Centauri visar, exakt halvvägs härifrån till himlavalvets hölje.

Vårt kosmiska världsägg är sannerligen intelligent designat, med tanke på att det i vårt stjärnsystem är precis lika långt avstånd från de närmaste till de mest avlägsna stjärnorna, som det är från jorden (himlavalvets mittposition) till de närmaste stjärnorna.

Alfa Centauri befinner sig 1,761 miljarder km från jorden (11,8 gånger längre bort än solen), Saturnus 1,433 miljarder km från jorden och Jupiter 0,779 miljarder km från jorden. Av detta kan vi förstå att planeterna i vårt planetsystem håller sig inom halva avståndet till himlavalvets hölje, dvs inom 1,76 miljarder km.

Att de tre transsaturniska planeterna skulle befinna sig längre bort än Alfa Centauri-systemet; Uranus 2,9 miljarder km, Neptunus 4,5 miljarder km och Pluto 5,9 miljarder km, stämmer helt enkelt inte. Det måste vara fråga om en astronomisk och/eller optisk villa pga eterrymdens krökning och himlakropparnas lägen i spiralarmarna (horisontal och vertikal distinktion) relativt jorden.

Dessutom kan våra korpgluggar spela oss ett spratt, vad gäller att korrekt avståndsbedöma stjärnor.

Alla påståenden om stjärnor som befinner sig tiotals, hundratals, miljontals och miljardtals ljusår från jorden, är totalt felaktiga och beror på att man toktolkat både parallax och rödförskjutning. Med andra ord, alla stjärnor som man sett i Hubble-teleskopet befinner sig innanför vårt världsägg som mäter 6,5325 ljustimmar, som ledigt kan rymma biljoner himlakroppar.

Fenomenet med negativ parallax (en heliocentrisk anomali), är ett av alla kosmologiska omständigheter som bekräftar att stjärnorna är extremt mycket närmare oss, än vad vi blivit duperade att tro.

Ett annat belägg för att stjärnorna och ”galaxerna” är mycket närmare oss (och ingår i vårt lokala universum) än vad vi blivit programmerade till att tro, är exempelvis Bullet Cluster-systemet, två förment kolliderande galaxhopar.

Bilder tagna av Bullet Cluster visar att galaxerna är relativt små, ljussvaga och närliggande, vilket ju ger evidens för att ”galaxerna” inte är några riktiga galaxer i likhet med Vintergatan, utan att allt ingår i vårt stjärnsystem:

http://www.thunderbolts.info/tpod/2006/arch06/060904bulletcluster.htm

Vad gäller möjligheten att kunna se andra stjärnsystem bortom vårt lokala universum/världsägg, så ter det sig osannolikt, med tanke på att de sju höljen som omsluter vårt kosmiska ägg sträcker sig 8 281 ljusår bort, vilket skulle motsvara drygt 194 miljoner ljusår enligt den heliocentriska tolkningen. Slutsatsen är att allt prat om andra stjärnsystem bara är vilda spekulationer, optiska illusioner och feltolkningar. Allt vi kan se ingår i vårt stjärnsystem, i vårt begränsade Brahma-ägg.

Exempelvis så är inte Andromeda ett eget stjärnsystem med miljarder stjärnor, utan är faktiskt bara en endaste enskild stjärna:

http://creationevolutionuniversity.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=62

För övrigt finns det ett väldigt enkelt sätt att testa hypotesen att alla andra ”galaxer” tillhör egna stjärnsystem, bortom Vintergatan, och det är att kika ifall de följer med i stjärnhimlens dagliga rotation (allt roterar). Eftersom vi aldrig hört något om att de inte skulle vara infångade i Vintergatans rotation, så kan vi tryggt dra den logiska slutsatsen att allt vi kan observera i stjärnhimlen ingår i vårt specifika stjärnsystem/lokala universum/brahma-ägg.

KARLAVAGNEN OCH ORIONS BÄLTE STÖDJER GEOCENTRISMEN:

Man kan ange ett par mycket bra exempel, Karlavagnen och Orions bälte, som avslöjar att den moderna kosmologins avståndsberäkningar till stjärnorna och de inbördes stjärnavstånden är helt uppåt väggarna.

Den kanske mest iögonenfallande asterismen på himlavalvet torde vara Karlavagnen, som tillhör Stora björnens stjärnkonstellation.

De sju stjärnorna (de sju vismännen) i Karlavagnen heter: Dubhe (Kratu), Merak (Pulaha), Phecda (Pulastya), Megrez (Atri), Alioth (Angiras), Mizar (Vashistha) och Alkaid (Marichi). Som kuriosa kan nämnas att Mizar bildar en dubbelstjärna med Alcor (Vashisthas trogne fru Arundhati).

Det är fullständigt uppenbart att dessa sju stjärnor är intimt förbundna med varann, ingår i samma sfär, och att de därför torde befinna sig på ungefär samma avstånd från jorden. Detta eftersom himmelens sfärer utgår från och cirklar runt jordens mittposition.

Enligt dagens heliocentriska astronomer påstås Mizar befinna sig 78 ljusår från jorden och Dubhe 124 ljusår bort från jorden. Detta innebär att avståndet från Karlavagnens Mizar till Dubhe enligt heliocentrismen (så att de hamnar på samma radiella avstånd från jorden) är 46 ljusår, dvs 3 000 000 gånger sträckan Jorden-Solen, eller 10 gånger gånger sträckan Jorden till stjärnan Alfa Centauri.

Vansinnigt absurt!

Ett annat exempel som avslöjar heliocentrismens vansinne, är den mytomspunna asterismen Orions bälte i stjärnkonstellationen Orion, med de tre stjärnorna Alnitak, Alnilam och Mintaka, som i rak linje bildar ett bälte, Orions bälte.

Alnitak påstås befinna sig 736 ljusår från jorden, Mintaka 915 ljusår, och Alnilam 1340 ljusår från jorden.

Detta innebär att avståndet från Alnitak till Alnilam i Orions bälte enligt heliocentrismen (så att de hamnar på samma radiella avstånd från jorden) är 604 ljusår, dvs 38 000 000 gånger sträckan Jorden-Solen, eller 138 gånger sträckan Jorden till stjärnan Alfa Centauri, eller 70 gånger sträckan Jorden till stjärnan Sirius.

Med andra ord vill heliocentrikerna få oss att tro att det är lika långt radiellt avstånd från Alnitak till Alnilam i Orions bälte, som sträckan Moder Jord – Sirius, 35 gånger tur & retur, när det i själva verket rör sig om möjligen ett par ljussekunder.

Någon som längre kan ta heliocentrismen på allvar?

Dessa två enstaka exempel utgör ytterligare bevis för att allt prat om tiotals, hundratals, miljontals och miljardtals ljusår mellan himlakroppar inom vårt kosmiska ägg bara är fabler, fantasmagorier!

Även om man idag utgår från den moderna astronomins antaganden, att stjärnorna är mycket stora och mycket långt borta, så finns det inga som helst bevis för dessa antaganden. De ovan angivna exemplen borde få de flesta att starkt börja tvivla på den heliocentriska världsbilden.

Det har tragiskt nog blivit praxis inom astronomin att utge spegelbilder av den datoriserade spektrografiska virtuella verkligheten som vetenskaplig fakta. Man påstår sig t.ex. ha upptäckt jordlika planeter i värlsrymden, såsom exempelvis en planet vid stjärnan Mu Arae, som hävdas vara i Uranus storlek och synlig för blotta ögat, trots att den sägs befinna sig otroliga 50 ljusår från oss. Till saken hör att Uranus befinner sig 163 000 gånger närmare än denna påstådda planet, och kan ändå inte ses med blotta ögat:

För att åskådliggöra det fullständigt vansinniga i det hela. Det är som att vi inte skulle se en pingisboll på 10 m håll, men samtidigt ser en annan pingisboll på 1 630 000 m håll (1 630 km), motsvarande sträckan Stockholm till Paris.

Vansinnigt absurt!

SPIRALGALAXEN VINTERGATAN – JORDEN I GALAXCENTRUM:

Vintergatan är en spiralgalax och eftersom jorden ju är centrum i vårt Brahma-ägg, så är Moder Jord i galaxcentrum, centralplanet där ekliptikans plan korsar himmelsekvatorn. Detta bekräftas ju dessutom av de nya sensationella forskningsrönen kring bakgrundsstrålningen.

I galaxcentrum, eterrymdens centrum, där jorden befinner sig, roterar inte etern, precis som det i cyklonens centrum råder vindstilla. Moder Jord är det stationära stilla galaktiska centrum.

Med tanke på att astronomerna inte ens har fått nåt riktigt grepp om vår egen galax, Vintergatan, ifall det har två, tre eller fyra huvudarmar, ifall det är en spiralgalax med en, två eller ingen stav, ifall det innehåller 100 eller 400 miljarder stjärnor, etc, så kan vi inte alls förlita oss på att de har rätt i sitt antagande att jorden skulle befinna sig i periferin av Vintergatan. De famlar uppenbarligen i mörkret och skyr inga medel för att få oss att tro att jorden bara är en planet bland andra i universums periferi.

Enligt den indiska vediska kosmologin kallas spiralformen på Vintergatan för Sisumara Chakra.

Allting i eterrymden går i cirklar och spiraler. Detta bekräftas av solens spiralkretsande runt jorden. Även våra tankar går i cirklar, vilket uttrycket ”rubba någons cirklar” antyder.

Precis som i mikrokosmos där strukturen av DNA:s dubbelhelix är spiralformad, så är även i makrokosmos strukturen av vår galax spiralformad, med dess spiralarmar. Planeterna och stjärnorna i eterrymden är placerade i spiralform, precis som atomerna i DNA-spiralen.

———————————————————————–

VETENSKAPSMÄNNEN ENIGA – GEOCENTRISMEN PLAUSIBEL:

”På frågan om huruvida jordens rörelse i rymden kan göras märkbar med markbundna experiment. Vi har redan påpekat att alla försök av detta slag har lett till negativa resultat.”

”Jag vill veta hur Gud skapade denna värld. Jag är inte intresserad av de olika fenomenen, de olika ämnenas spektrum. Jag vill veta Hans tankar, allt annat är bara detaljer.”

”Båda koordinatsystemen [geocentriska och heliocentriska] kan användas på likvärdiga grunder. De två meningarna: ”Solen är i vila och jorden rör sig”, eller ”Solen rör sig och jorden är i vila”, innebär helt enkelt bara två olika konventioner i fråga om två olika koordinatsystem.”

Albert Einstein

”Gud skapade allting med nummer, vikt och mått.”

”I avsaknad av någon annan bevisning, skulle tummen ensamt övertyga mig om Guds existens.”

”Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allting och vet allt som gjorts eller kan göras.”

”Detta det mest storslagna system av sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från en intelligent och mäktig varelses styrning och vägledning.”
(Principia Mathematica)

Isaac Newton

”Matematik är det språk, med vilket Gud skapade universum.”

”Det kopernikanska systemets falskhet bör inte på något sätt ifrågasättas. Framför allt inte av katoliker, eftersom vi har den heliga skriftens orubbliga belägg, tolkad av de mest lärda teologer, vars konsensus ger oss visshet om jordens stabilitet, belägen i centrum, och solens rörelse runt jorden.”

Galileo Galilei

”Vi vet att skillnaden mellan en heliocentrisk och en geocentrisk teori är en av relativ rörelse enbart, och att en sådan skillnad inte har någon fysisk betydelse.”

Fred Hoyle

”Hela vårt observerbara universum befinner sig inuti denna sfär med en radie på 13,3 miljarder ljusår, med oss i centrum.”

Max Tegmark

”Alla dessa bevis, att universum ser likadant ut oavsett i vilken riktning vi tittar, tyder på att det är något speciellt med vår position i universum. Framför allt tycks det som, om vi observerar att alla andra galaxer rör sig bort från oss, att vi måste vara i universums centrum.”

”Vilket system är det riktiga, det Ptolemaiska eller det Kopernikanska?
Även om det inte är ovanligt att folk säger att Copernicus motbevisade Ptolemaios, så är det inte sant. Som i fallet med vår normala uppfattning kontra guldfiskens, så kan man använda endera som en modell av universum. Våra observationer av himlen kan förklaras genom att anta antingen jorden eller solen vara i centrum.” (The Grand Design)

Stephen Hawking

———————————————————————–

FLASHBACK HAR BEDRIVIT HÄXJAKT MOT MIG I ÖVER 3 ÅR !!! :rant:

EFTER PUBLICERINGEN AV GEOCENTRISM-TRÅDEN OKTOBER 2012

Flashbacks moderatorer har fullständigt regelvidrigt hållit mig avstängd (Död o återfödd) från forumet i sammanlagt över 3 år, bara för att jag i oktober 2012 skapade en Flashback-tråd i konspirations- och alternativforumet, där jag obestridligt bevisade den heliga Geocentrismen, att Jorden är i centrum av universum, med 108 välgrundade vetenskapliga argument:

https://www.flashback.org/p39915145#p39915145

Detta var något som starkt ogillades av den ökände, geocentrism-fientlige, yttrandefrihetsbekämpande Flashback-moderatorn, tillika ”grindvakt”, KimNeilJung (ofattbart hur Flashback-ledningen kan tillåta en sån marodör moderera), som i december 2012 kapade tråden åt AlexSingh, för att gömma undan min revolutionerande trådstart, Flashbacks genom tiderna längsta trådstart, vars början nu ligger här:

https://www.flashback.org/p39915089#p39915089

Flashback-moderatorerna såg även till att tråden utplånades från Flashback i oktober 2014 (tråden sattes tillbaka senare efter klagomål mot KimNeilJungs fascist-fasoner), som då hade mer än 300 000 visningar, innan denne notoriske, yttrandefrihetsbekämpande KimNeilJungs nidingsdåd.

Den senaste avstängningenFlashback (grundas på godtyckliga påhitt som ”trams” och ”ohörsamhet”) fick jag bara för att jag utnyttjade min demokratiska rättighet att via PM informera folk om Chemtrails (hemligt NATO-projekt) och hur myndigheterna i Sverige mörkar och desinformerar grovt kring Chemtrails, jordens stora akuta ödesfråga, den verkliga orsaken till den globala uppvärmningen och orsakar klimatförändringarna

Flashback-ledningen vill uppenbarligen inte att obekväma sanningar ska slå rot i samhället!

FLASHBACK STÅR FÖR ALLT ANNAT ÄN YTTRANDEFRIHET !!!:rant:

BÅDE FLASHBACK OCH FAMILJELIV HAR STÄNGT AV MIG – BARA FÖR ATT JAG AVSLÖJAR CHEMTRAILS FÖR MYCKET… :rant:

Fullständigt unikt videoklipp – Chemtrailplan på vippen att krocka med passagerarplan. Riktigt vidrigt:

FN:s klimatkonferens varnade redan år 2007 för att Chemtrails orsakar svåra klimatförändringar:

Chemtrails rapporteras nu ofta som SVARTA i chemtrailade länder.

Filmbevis, riktigt skrämmande:

Klimatförändringarna nu akuta i världen pga det massiva chemtrailandet!
När ska politikerna vakna?

FBI-chef kritiserade offentligt Chemtrails som förgiftar vår planet – blev sedan mördad. Brutalt:

Chemtrails i tecknat och reklam (subliminal påverkan), ett nytt fenomen, för att dupera oss att tro att chemtrails är naturligt:


Ny fantastisk bok om Chemtrails släppt på svenska – De vita linjerna i skyn:

Ny suverän vetenskaps-dokumentär om Chemtrails, mycket sevärd!

SMHI och Transportstyrelsen vilseleder om Chemtrails:
http://newsvoice.se/2014/04/24/smhi-kan-varken-forklara-eller-bortforklara-chemtrails/
http://newsvoice.se/2014/06/21/sverige-saknar-kontroll-av-utslapp-fran-flyg-fritt-fram-att-slappa-ut-kemikalier-fran-flygplan/

Varför mörkas Chemtrails? :rant:

———————————————————————–

NYHETER 24 – INTERVJUAT MIG OM GEOCENTRISMEN:

Intervjuades strax efter att jag exklusivt för Flashback hade släppt min stora kosmologiska avhandling kring den heliga Geocentrismen, där jag även tog fram astronomiska bevis för att Jorden axelroterar faktiskt endast 1 varv/år, inte 1 varv/dygn som är den nuvarande helt felaktigt gällande teorin:

http://nyheter24.se/nyheter/internet/730067-moder-jord-och-hare-krishna-mot-miniguden-dod-o-aterfodd

———————————————————————–

ASTROLOGI-SAJTER MED INDISK, SIDERISK INRIKTNING:

Mycket lärorik och underhållande astrologi-sajt, där mestadels svenska kändisar och potentater skärskådas och avslöjas astrologiskt, mycket humor:

http://sidereal.hall-of-man.com/

Världens skickligaste astrolog, K.N. Rao, med massor av korrekta förutsägelser på sitt samvete:

http://journalofastrology.com/

Kuriosa:

Har ni funderat på hur det kommer sig att Merkurius och Venus är de enda planeterna utan någon egen måne?

Jo, eftersom de faktiskt själva är månar, solens tvenne månar, vilka kretsar kring solen, samtidigt som alla tre i ett eget system kretsar kring vår stationära, centrumplacerade Moder Jord, i likhet med de andra planeterna och deras månar.

OBS !!!

Jag har i en tidigare förutsägelse gjort gällande att regentskiftet skulle ske den 11 september 2015 (förblindad av att Drottning Elizabeth II det datumet skulle slå regent-rekordet), under prins Charles planetperiod Jupiter-Saturnus-Merkurius, men hade då inte tagit tillräcklig hänsyn till Venus, som faktiskt är inblandad i fler planetariska yoga-kombinationer än Merkurius i hans horoskop.

Därför bör kungatronen tillfalla Challe under planetperioden Jupiter-Saturnus-Venus (i verkliga livet skiljer det nästan sju månader mellan dessa planetperioder), vilken når klimax den 7 april 2016, alltså om endast sju dygn.

Sista lilla finkalibreringen – Prins Charles blir Kung den 7 april 2016!

ASTROLOGI ÄR ÖDETS (KARMA) VETENSKAP !!!

ASTROLOGI ÄR VÄRLDENS ÄLDSTA OCH ÄDLASTE VETENSKAP !!!

:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Hare Krishna!  Hjärta

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare

Själens stora befrielse-mantra i denna grälets och hyckleriets tidsålder, Kali yuga, som vi är inne i sedan den 18 februari 3102 f. Kr.

Kontakta mig – Twitter: https://twitter.com/Snilleblixten

.


.

SOLEN ÄR INGEN STJÄRNA !!!

SOLEN ÄR UNIVERSUMS VÄRMESPRIDANDE HIMLAKROPP !!!

.

Solen = Den ljus- och värmespridande, brinnande himlakroppen i universum.

Solen är alltså den värmespridande himlakroppen som distribuerar galaktisk värme, vilket inte stjärnorna gör, då de inte är några brinnande himlakroppar, vilket bevisas här:

 

.

 

På samma sätt som det finns en central värme– och ljusspridande lampa i varje bostadsrum, så har vår Skapare placerat en central värme- och ljusspridande Sol i varje världsrum/världsägg/himlavalv.

Solen började definieras som en stjärna först efter det att den falska kopernikanska principen och det heliocentriska paradigmet började slå igenom på 1500-talet. Innan denna vanföreställning så insåg man den enorma skillnaden mellan Solen och stjärnorna:

.

Dessutom finns det ju bara en solgud, vilket också motbevisar flumsnacket om att stjärnorna skulle likna solen. Solen representeras av solguden. Solen är alltså ett uttryck för solgudens kraft:

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_Deity

.

Solguden har som sitt ansvarsområde, till skillnad från stjärnorna, att distribuera galaktisk värme till hela vårt himlavalv, det kosmiska världsägget:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_egg
http://www.msnbc.msn.com/id/15197712/ns/technology_and_science-space/t/universe-might-be-oval-shaped

 .

Veckodagen söndag är uppkallad efter Solguden/gudinnan Sol/Sunna (Surya, Ra, Svarog, Shamash), och dras över himlen i sitt sjuspann, i solens vandring längs ekliptikan, i sin omloppsbana runt vår stationära Moder Jord:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Solgud

.

Faktum är att ordet Sun (Sol) kommer från namnet Surya, som är namnet på solguden i världens äldsta heliga skrifter, de tidlösa Veda-skrifterna:

http://en.wikipedia.org/wiki/Surya

.

Solklara bevis för att Solen inte är någon simpel stjärna!

Att påstå att Solen är en stjärna, är lika dumt och ologiskt som att påstå att Människan tillhör växtriket eller djurriket.

.

SOLGUDEN ÄR BEVIS för bara EN SOL !!! En Sol i varje Kosmiskt ägg (galax)! Fullständigt logiskt!.

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


.

EXTRA !!!   EXTRA !!!   EXTRA !!!   EXTRA !!!   EXTRA !!!

 

FLASHBACK – ÅTERIGEN REGELVIDRIGT STÄNGT AV MIG

FLASHBACK BEKÄMPAR YTTRANDEFRIHETEN – LIVRÄDD FÖR DEN HELIGA GEOCENTRISMEN…

 

På Flashbacks Forum har ledningen återigen brutalt kastat ut mig (Död o återfödd) i ½ år, pga att jag idogt försvarar den heliga Geocentrismen med 108 vetenskapliga argument (vi flänger alltså inte omkring runt solen), i en av Flashback-historiens mest lästa och omdebatterade trådar, innan den grovt antastades (av den geocentrism-förnekande moderatorn KimNeilJung) och gavs bort till användaren AlexSingh:

https://www.flashback.org/p39915145#p39915145

 

Faktum är att jag:

https://www.flashback.org/u171754

 

1) Inte fått någon som helst förklaring för den plötsliga abrupta avstängningen. Ohörsamhet? Mot vad? För att jag inte följer modsens önskan att sluta skriva om den heliga Geocentrismen och om Chemtrails som dödar jorden i rask takt?

2) Inte ens kommit upp till de 6 varningar (4 totalt regelvidriga) som ska rendera 1 veckas avstängning till att börja med, inte ½ år som i mitt fall.

3) Inte ens borde ha haft så mycket som 1 varning, då alla varningar grundlöst och godtyckligt skyllts på ”trams” och ”ohörsamhet”, trots att jag aldrig gått till personangrepp (som många av motdebattörerna gör), aldrig spytt ut invektiv, aldrig tramsat om andras mentala status eller dryftat någonting off-topic.

4) Under de första 5,5 åren på Flashback, då ca 7 300 av mina inlägg skrevs, fick jag sammanlagt endast 3-4 varningar, medan jag bara under ½-årsperioden efter publiceringen av min kosmologiska tråd om den heliga Geocentrismen (andra halvåret avstängd) fått 24 varningar av de geocentrism-förnekande modsen – det säger ju allt!

 

Innan publiceringen: 2007-2012 = 5 ½ år, 7 300 inlägg, 3-4 varningar.

Efter publiceringen: okt 2012-apr 2013 + okt-nov 2013 = 0,6 år, 1 700 inlägg, 24 varningar.

 

Säger inte detta något om sprängstoffet i min Geocentrism-tråd?

 

Alla varningar och avstängningar som duggat tätt mot mig från de geocentrism-förnekande modsen, efter att jag exklusivt för Flashback släppte min kosmologiska avhandling, säger ju allt!

 

Det jag sa till Nyheter 24 (i deras intervju med mig om min avhandling) om modsen på Flashback, innan de visade sitt rätta ansikte, ångrar jag djupt idag:

http://nyheter24.se/nyheter/internet/730067-moder-jord-och-hare-krishna-mot-miniguden-dod-o-aterfodd

 

Varningarna mot mig har varit en medveten strategi av Flashbacks mods/admins att få mig bort från Flashback. Varför har de annars bara fyra veckor efter att jag fått komma tillbaka, återigen brutalt kastat ut mig?

Det hela började med att jag i oktober 2012 publicerade den revolutionerande kosmologiska tråden om den heliga Geocentrismen (Flashbacks genom tiderna längsta trådstart), med 108 vetenskapliga argument för att Moder Jord är universums stationära mass- och rotationscentrum, med solen spiralkretsandes runt oss och jordens axelrotation endast 1 varv/år (unik teori, aldrig sett någon annan propagera den):

https://www.flashback.org/p39915145#p39915145

 

När mods/admins sedan insåg hur otroligt populär tråden blev, så kände de sig nödtvungna att kapa den (jag hade i god tid innan publicering fått löften om att min tråd inte skulle antastas), genom att i december 2012 illvilligt gömma undan den i en då redan utdöd liten tråd av AlexSingh (som dessutom inte ens alls berörde mitt unika ämne, men där man låtit honom överta min egen unika trådrubrik), för att på så sätt försöka få tyst på debatten om den heliga Geocentrismen, vilket jag sedan klagade på här:

https://www.flashback.org/t2035956

 

Till saken hör att jag redan i april 2009 publicerade en egen unik tråd om den heliga Geocentrismen, som de geocentrism-förnekande moderatorerna sedan bryskt antastade på följande vis:

https://www.flashback.org/sp16053136

 

Uppenbarligen så dödade dessa anti-geocentriska moderatorer min dåvarande Geocentrism-tråd genom att baka in och dölja den i en gammal inaktiv tråd av ”Mankan”, som av moderatorerna självsvåldigt döpts till ”Tråden för ovetenskaplig vetenskap och trosgrundande uppfattningar om naturlagarna”. Snacka om att diskriminera Geocentrismen…

Fördelen var dock att man på den tiden ännu inte hade börjat tumma på yttrandefriheten, genom att dela ut en massa godtyckliga, grundlösa varningar till fritänkande, ”utanför-boxen”-individer…

 

Varför Flashback återigen regelvidrigt stängt av mig?

Jo, givetvis för att de inte tål att höra något om den heliga Geocentrismen, som ju totalt krossar de båda förnuftsvidriga slump- och hokuspokus-teorierna, Big Bnag och evolutionssagan.

Samtidigt har ju min tråd nått enorma proportioner, 1/4 miljon visningar och över 5 000 kommentarer kring den heliga Geocentrismen, som de facto utgör DET största hotet mot dessa gudlösa ateistiska hokuspokus-teorier.

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Får man bekämpa yttrandefriheten som Flashback så uppenbart gör?

Var finns källkritiken hos folk som med hull och hår sväljer de geocentrism-fientliga modsens grundlösa, godtyckliga avstängningar av mig, dvs modsen som med sina fascistoida metoder motarbetar yttrandefriheten?

Era kommentarer och synpunkter på Flashbacks fascistoida metoder, tack.

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


.
STJÄRNHIMLEN ROTERAR 366,25 VARV PÅ 365,25 SOLVARV

 

JORDEN AXELROTERAR DÄRMED 1 VARV/ÅR  (inte 1 varv/dygn),

I SYNK MED SOLENS ÅRLIGA OMLOPPSBANA KRING JORDEN

 

366,25 – 1 = 365,25 VARV/ÅR, SOM SOLEN ROTERAR KRING JORDEN

OBESTRIDLIGT BEVIS FÖR DEN HELIGA GEOCENTRISMEN

 

Ja, som ni kanske vet så tar det solen 365,25 dygn (365,25 dagliga västliga medurs solvarv runt jorden) att kretsa runt ett helt varv längs ekliptikan, längs zodiakens stjärnbilder (1 årligt östligt moturs solvarv runt jorden).

Men hur kan 366,25 västliga stjärnvarv under ett år (dagens vetenskapsmän tänker helt bakvänt och tror felaktigt att det är jorden som roterar 366,25 östliga varv) motsvara 365,25 dygn, dvs 365,25 solvarv?

Hur kommer det sig att ett soldygn (24 h) är 4 minuter längre än ett stjärndygn (23h 56m 4s)?

Varför tar det solen 4 minuter längre tid att varva jorden än det gör för stjärnorna, vilket resulterar i att stjärnorna varje dygn roterar ca 361 grader relativt jorden, mot solens 360 grader, så att det på ett helt år blir ett extra stjärnvarv runt jorden?

Jo, eftersom när solen har vandrat sitt årliga östliga varv längs ekliptikan (dess oberoende egenrörelse, i likhet med de andra planeterna) runt vår stationära Moder Jord, mittpunkten i universum, så har ju solen därmed avverkat ett västligt varv mindre än stjärnorna i deras dagliga roterande runt jorden,

366,25 – 1 = 365,25

Stjärnhimlen roterar nämligen 366,25 västliga varv runt jorden (varav 1 skenbart) för varje gång solen kretsat 1 östligt årsvarv. På detta årsvarv gör solen 365,25 dygnsvarv, dvs 365,25 soldygn, vilket kallas för ett sideriskt solår. Antalet soldygn är 1 mindre än antalet stjärnvarv på grund av att solens årsrörelse, dess omloppsbana runt jorden, resulterar i en extra stjärnrotation.

Eller hur, kära vänner?

På ett dygn (24 h) syns stjärnhimlen rotera 366,25/365,25 västligt varv runt jorden, av vilket 1/365,25 beror på att jorden under samma dygn roterar 1/365,25 östligt varv runt sin axel. Jordens axelrotation följer nämligen vinkelmässigt solens årliga egenrörelse runt ekliptikan/zodiaken, vilken alltså också är 1/365,25 östligt varv per dygn. Det är alltså pga solens och jordens dagliga östliga egenrörelse, som stjärnhimlen förflyttar sig 1/365,25 varv västerut varje dygn, vilket blir ett extra stjärnvarv på 365,25 dygn/solvarv, dvs 366,25 stjärnvarv på 365,25 solvarv.

För varje dagligt varv som stjärnhimlen roterar runt jorden, så sackar solen 0,00273 varv, på grund av dess årliga östliga omloppsbana kring jorden, varför det alltså går 366,25 stjärnvarv på ett årligt solvarv kring jorden.

 

SOLEN SPIRALKRETSAR KRING JORDEN:

Solen rör sig i spiral, en daglig västlig rörelse tillsammans med stjärnhimlen och en årlig östlig oberoende egenrörelse längs ekliptikan/zodiaken. Det tar solen exakt 24 h att rotera ett västligt varv runt jorden, medan solen under samma tid rör sig knappt 1 grad österut relativt stjärnorna. Figur 4, himmelssfären:

http://home.swipnet.se/habra/astronomiska_ur.htm

Intressant i sammanhanget är att ordet solvarv i det svenska språket har två betydelser, samma som beskrivits ovan. Ena betydelsen baseras på solens årliga varv runt jorden, dvs ett år, som ger årstiderna. Andra betydelsen baseras på solens dagliga varv runt jorden, dvs ett dygn, som ger dygnstiderna. Solen spiralkretsar alltså runt jorden:

http://staticearth.net/seasons.html

Ordet solcykel däremot syftar på en tidrymd av 28 år (28 solvarv), efter vilken veckodagsserien upprepar sig, så att ett visst datum infaller på samma följd av veckodagar.

Med tanke på att Moder Jord är himlavalvets stationära centrum, och därmed dess mass- och gravitationscentrum, så är det ju fullständigt naturligt att solen och alla andra himlakroppar graviterar mot jorden. Vi får inte begå det fatala misstaget att begränsa Newtons gravitationslagar till bara vårt planetsystem, då universum inte är ett slutet isolerat system. I ett öppet system måste man ta med i beräkningen alla stjärnor och planeter, all massa som finns i vårt himlavalv/kosmos.

 

BEVISEN FÖR ATT SOLEN ROTERAR 365,25 VARV/ÅR RUNT JORDEN:

Eftersom de 366,25 rotationerna inte avverkas av solen, och eftersom det omöjligen kan vara fråga om 366,25 jordrotationer, då jorden ständigt är i synk med solens rotationer, vilket bevisas av att solens middagshöjd (största höjd) alltid är kring klockan tolv mitt på dagen lokal soltid, och av att solen alltid passerar jordens ekvatorialplan (dagjämningarna) kring samma datum varje år, så måste de 366,25 rotationerna vara stjärnhimlens rotationer.

Med uteslutningsmetoden kommer vi samtidigt fram till att det av nödvändighet måste vara solen som roterar 365,25 varv/år runt jorden, eftersom det omöjligen kan vara det motsatta, då inte ens vetenskapsmännen hävdar att jorden roterar 365,25 varv.

Att det obestridligen är solen som vandrar längs ekliptikan runt jorden, bevisas ju dessutom av faktumet att det är solen som vänder vid de båda vändkretsarna vid vintersolstånd och sommarsolstånd, då solen påbörjar sin vandring norrut respektive söderut. Solen passerar ju dessutom över ekvatorn vid de båda dagjämningarna, då solen antar nordlig respektive sydlig deklination.

Det faktum att jorden alltid är belägen vid deklinationen noll och att vi inte flänger omkring runt zodiakens stjärnbilder (jorden är ju stationär), borde ju få även den mest hårdnackade heliocentriker att tänka om, tänka rätt.

Eftersom Moder Jord är stationär, så kan inte jordens position relativt ekliptikan/zodiaken lägesbestämmas, vilket däremot görs med solen och de andra planeterna, vilka alltså kretsar kring vår stationära Moder Jord.

Animationer kring hur den geocentriska modellen fungerar, med solens och de andra planeternas banor runt jorden. Genialiskt och vetenskapligt tilltalande system:

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=APMTw2Q08jo
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=CNjJZBpFekk
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=FdVn8X4GFIk

 

BEVISEN FÖR ATT JORDEN ÄR I SYNK MED SOLENS RÖRELSE:

Beviset för att jorden verkligen är i synk med solens rörelse, inte stjärnornas, är att det endast är med solens omloppstid (24 h, soltiden som vi följer) som stjärnbildernas skenbara årliga rörelse runt himlavalvet kan observeras. Dessutom är det endast med soldygnet som solens middagshöjd ständigt är i synk med dygnets timmar.

Om jorden istället hade varit i synk med stjärnornas omloppstid (23h 56m 4s), så skulle jorden låsas med stjärnhimlen istället för med solen, och då skulle stjärnbildernas årliga rörelse aldrig kunna observeras. Dessutom skulle solens middagshöjd förskjutas med två timmar varje månad, om vi följde stjärndygnet, så att solen efter tre månader stod som högst klockan 18:00 och efter ett halvår vid midnatt klockan 24:00, vilket ju är fullständigt absurt.

Ett annat ypperligt bevis för att jorden inte kan vara i synk med stjärnornas omloppstid, är att vi i så fall inte skulle ha vintersolstånd och sommarsolstånd förrän ca 14 januari och 14 juli varje år, på grund av zodiakens precession. Zodiaken ligger nämligen de närmaste decennierna ca 24 grader i osynk (i östlig riktning) med jordens dagjämningspunkter, dvs lite drygt 24 dygn.

Stjärnornas egenrörelse orsakar en ständigt pågående avvikelse relativt himmelspolerna/dagjämningspunkterna. Avvikelsen är 50 bågsekunder/år, vilket innebär att det tar 25 920 år, ett zodiakiskt år, för zodiaken att röra sig hela varvet runt himlavalvet.

Stjärnornas egenrörelse är anledningen till varför det sideriska solåret (solens omloppstid relativt stjärnornas positioner) är 20 minuter längre än det tropiska solåret (solens omloppstid relativt vårdagjämningspunkten), 365,2564 dygn mot 365,2422 dygn.

Stjärnorna har alltså också en egenrörelse, men det är som sagt inte stjärnornas egenrörelse som jordens årliga axelrotation följer, utan solens egenrörelse.

 

SOLENS SKILDA HASTIGHETER – SNABBAST KRING NYÅR:

Eftersom solens bana runt jorden är elliptisk och dess närmaste punkt till jorden i djurkretsen, på den roterande himmelssfären/etersfären, alltid ligger kring nyår, 2-5 januari (147,1 miljoner km, perigeum), strax efter att solen vänt vid Stenbockens södra vändkrets, så färdas solen som snabbast vid den tidpunkten på året. Solen färdas då 61,2 bågminuter/dygn, jämfört med 57,2 bågminuter/dygn ett halvår senare, 4-7 juli, strax efter att solen vänt vid Kräftans norra vändkrets, då solen är längst bort från oss (152,1 miljoner km, apogeum).

Man kan som exempel anföra att krukmakarens drejskiva roterar saktare ju närmare centrum på skivan man kommer. Därför är solens östliga egenrörelse, relativt den kosmiska drejskivans, himmelssfärens, västliga rotationshastighet, ca 7% snabbare kring nyår, jämfört med ett halvår senare då solen är mer i periferin på himmelssfären, där sfären roterar snabbare.

Solen färdas sålunda alltid, relativt sett, ca 7% snabbare när den är som närmast jorden i början av januari, än i början av juli, då solen befinner sig längst bort från jorden i sitt kretsande runt Moder Jord.

 

JORDEN AXELROTERAR 1 VARV/ÅR, I PERFEKT SYNK MED SOLENS ÅRLIGA OMLOPPSBANA KRING JORDEN:

Till sist så kan vi ju tillägga att det INTE är 1 varv/dygn som jorden roterar kring sin axel, som vetenskapsmännen duperat oss till att tro, utan 1 varv/år (en unik revolutionerande kosmologisk teori jag här framlägger), vilket ju faktiskt logiskt förklarar hur det kommer sig att stjärnbilderna på himlavalvet syns (skenbart) rotera 1 varv/år runt himlavalvet.

De 4 extra minuterna varje dygn, som påvisar att vi följer solens dygnsrörelse (24h), inte stjärnornas (23h 56m 4s), är den lilla axelrörelse (1 grad) som jorden avverkar kring sin egen axel varje dygn, helt i synk med solens dagliga rörelse (1 grad) längs ekliptikans/zodiakens stjärnbilder. För att vara exakt, så är den dagliga genomsnittsrörelsen 59 bågminuter och 8 bågsekunder.

Eftersom jordens årliga östliga axelrotation går i perfekt synk (bunden rotation) med solens årliga östliga kretslopp längs zodiaken runt jorden, så blir ju resultatet 365,25 solvarv runt jorden per år.

Faktum är att på samma sätt som jordens axelrotation är perfekt synkroniserad med solens årliga omloppsbana kring jorden (365,24219 dygn), så är även månens axelrotation perfekt synkroniserad med dess månatliga omloppsbana runt jorden, då månen roterar exakt ett varv kring sin egen axel, under den tid det tar månen att kretsa ett varv runt jorden (27,32158 dygn), vilket gör att månens axelrotationshastighet är 4,6 m/s, dvs något snabbare än jordens 1,27 m/s.

 

MODERNA KOSMOLOGIN VEDERLÄGGS – 108 VETENSKAPLIGA ARGUMENT – LANSERADES PÅ FLASHBACK:

https://www.flashback.org/sp39915145
https://www.flashback.org/p39915089#p39915089

Flashback har helt regelvidrigt stängt av mig från deras forum efter publiceringen av denna unika revolutionerande kosmologiska avhandling, och samtidigt saboterat min mycket lästa och diskuterade Flashback-tråd, genom att ha placerat en annan ovidkommande tråd framför (min trådrubrik dock kvar), så att mitt rekordlånga omvälvande vetenskapliga inlägg (460 000 tecken) effektivt gömts undan för att tystas ner:

https://www.flashback.org/t2035956

 

NYHETER 24INTERVJU – MIN KOSMOLOGISKA AVHANDLING:

http://nyheter24.se/nyheter/internet/730067-moder-jord-och-hare-krishna-mot-miniguden-dod-o-aterfodd

 

UTBILDA ER – DEN HELIGA GEOCENTRISMEN:

http://galileowaswrong.com
http://galileowaswrong.blogspot.se
http://geocentrism.com/assumptions.htm

Klicka för att komma åt Aspects.pdf

http://www.ldolphin.org/geocentricity/index.html

http://geocentricity.com/ba1/no071/selbrede.html
http://homepage.ntlworld.com/malcolmbowden/Geocexpl.htm
http://www.fixedearth.com/old_format.html
http://www.namronsoar.com/toe/bernie1plain.html
http://www.atlanteanconspiracy.com/2011/11/earth-is-not-moving.html

 

”THE PRINCIPLE” – REVOLUTIONERANDE DOKUMENTÄRFILM:

Vetenskapen skakas just nu i sina grundvalar. Kosmologin genomgår nämligen ett stort Geocentriskt paradigmskifte.  Planck-teleskopets revolutionerande rön från mars 2013, påvisar nämligen att den kosmiska bakgrundsstrålningen centreras vid Jordens ekvatorialplan och ekliptikan!

Missa inte den kommande storfilmen på biograferna, en vetenskapsdokumentär som kommer att förändra vår syn på universum:

https://www.youtube.com/watch?v=p8cBvMCucTg

 

ALL VÄRLDENS HELIGA SKRIFTER ÄR RÖRANDE ÖVERENS OM GEOCENTRISMEN, ÄVEN KRISTENDOMENS BIBEL:

 

TILL DISKUSSION:

Hur förklarar ni de 366,25 varven på annat sätt än att det måste vara stjärnhimlens varv runt jorden, och att de 365,25 dygnen/år måste vara solens 365,25 varv runt jorden?

Att stjärnhimlen avverkar 366,25 varv på 365,25 solvarv/år, är ju det ultimata beviset för att jorden är i synk med solens rörelse, inte stjärnornas, och att det är solen som kretsar kring vår stationära Moder Jord, som axelroterar 1 varv/år, i synk med solens årliga omloppsbana kring Jorden?

Detta bevisar ju härmed obestridligen den heliga geocentrismen (vilket även ateister nu får böja sig för), att det är Moder Jord som de facto är mittpunkten i himlavalvet/kosmos, kring vilken allt kretsar!

Religionerna hade uppenbarligen rätt!

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


.

HÄRMED AVLIVAS 25 GROTESKA MODERNA MYTER !!!

MYTER SOM INTE GÖR NÅGON SJÄL LYCKLIG !!!

 

Jag tänkte passa på här att avliva en massa seglivade groteska ateistiska myter/sagor, som inte gör någon själ lycklig!

Flummiga Gudlösa myter, som vi blivit hjärntvättade med sedan barnsben, myter som inte har ett uns med sanning eller fakta att göra!

Håll till godo kära vänner, här avlivas 25 moderna myter!

 

___________________________________

 

INNEHÅLL:

1) Myten om heliocentrismen!

2) Myten om ”Jorden var platt” på medeltiden!

3) Myten om järnkulan i jordens centrum!

4) Myten om Big Bang, Big Bluff!

5) Myten om att vi var på Månen 1969-1972!

 

6) Myten om ”Hönan eller ägget”!

7) Myten om att Solen snickrade ihop sig själv!

8) Myten om att Solen är en stjärna!

9) Myten om att även Gud måste ha skapats!

10) Myten om att döden är livets motsats!

 

11) Myten om att geléklumpen i skallen är jaget!

12) Myten om att medvetandet genereras av hjärnan!

13) Myten om att vi själar dör med kroppen!

14) Myten om att vaccin är bra och nyttigt!

15) Myten om att vi behöver äta kött!

 

16) Myten om att vi människor är däggdjur!

17) Myten om att människan funnits en kort tid på jorden!

18) Myten om att människan var outvecklad förr!

19) Myten om att människan flummat fram från apdjuren!

20) Myten om att DNA bevisar evolutionen!

 

21) Myten om att livsformerna evolverat under årmiljonerna!

22) Myten om att bakterien evolverade till firren!

23) Myten om att adaption och variation = evolution!

24) Myten om att livlös materia kan ge upphov till liv!

25) Myten om att livsformerna designat sig själva!

 

___________________________________

 

1) MYTEN OM HELIOCENTRISMEN!

FEL, DET ÄR SOLEN SOM KRETSAR RUNT JORDEN!

 

Här avlivar vi myten om heliocentrismen, den allmänt spridda villfarelsen att det skulle vara jorden som kretsar runt solen, när det faktiskt förhåller sig tvärtom, det är de facto solen som kretsar runt jorden:

https://snilleblixten.net/2009/06/03/solen-snurrar-runt-jorden-geocentrismen-ar-nu-vetenskapligt-bevisad-religionerna-hade-ratt/

 

___________________________________

 

2) MYTEN OM ”JORDEN VAR PLATT” PÅ MEDELTIDEN!

FEL, DET TRODDE VI INTE ALLS PÅ MEDELTIDEN!

 

[Edit: Efter att jag blivit informerad om, via vetenskapliga experiment, att jorden de facto är platt, så är denna Punkt 2 obsolet!]

 

Här avlivar vi myten om att man på medeltiden skulle ha trott att jorden är platt, vilket inte alls stämmer, det är bara en vetenskaplig faktoid:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/07/jorden-ar-platt-nej-det-trodde-man-inte-alls-pa-medeltiden-bara-en-vetenskaplig-faktoid-myt

 

___________________________________

 

3) MYTEN OM JÄRNKULAN I JORDENS CENTRUM!

FEL, JORDEN ÄR IHÅLIG! ALLA PLANETER ÄR IHÅLIGA!

 

Här avlivar vi myten om att jordens centrum skulle bestå av den där mytiska järnkulan, när jorden i själva verket är ihålig, Hollow Earth. En vanlig missuppfattning är att UFO:s skulle tillhöra utomjordingar, när de i själva verket tillhör inomjordingar, inifrån vår ihåliga jord:

https://snilleblixten.net/2009/05/19/hollow-earth-video-och-satellit-bevis-underjordiska-varldar-inomjordingar-it-vetenskapliga-avh/

http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=185502

 

Faktum är att *alla* planeter är ihåliga, således inte enbart Moder Jord:

https://snilleblixten.net/2010/06/20/alla-planeter-ar-ihaliga-bildbevis-detta-faktum-motbevisar-per-automatik-big-bang-teorin/

 

___________________________________

 

4) MYTEN OM BIG BANG, BIG BLUFF!

FEL, UNIVERSUM KAN INTE TROLLA FRAM SIG SJÄLV!

 

Här avlivar vi myten om att universum hokuspokus skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet, från absolut ingenting (utan ens trollkarl eller trollstav), och IQ-befriat sprängt sig själv i småbitar likt en självmordsbombare:

https://snilleblixten.net/2009/08/16/big-bang-bara-en-hokuspokus-teori-big-bang-flummet-krossas-har-med-15-vetenskapliga-argument/

https://snilleblixten.net/2011/03/01/big-bang-flummet-kullkastas-av-nya-upptackter-universum-har-aldrig-exploderat-fram-sjukt-ologiskt/

 

Låter detta som en logisk och plausibel teori till konstruktionen av vårt superkomplexa perfekt strukturerade, koordinerade, lagbundna, finkalibrerade universum?

Snacka om SJUKT FLUMMIG hokuspokus-teori!

Flummigare än magi till och med, där det i alla fall finns NÅGON som trollar, med NÅGONTING!

Att universum skulle ha exploderat fram, vilket Big Bang-teorin grundas på, bedyrade även den store Big Bang-gurun Carl Sagan. Frågan är vad som skulle ha orsakat de Big Bang-troendes expansion, om inte just den där tramsiga hokuspokus-explosionen, sagan som alltså Sagan trodde på:

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=B1hVx7BsvjU

 

Att universum hokuspokus skulle ha trollat fram sig själv från absolut ingenting, vilket exempelvis nutidens Big Bang-guru Stephen Hawking påstår, motbevisas på ett väldigt logiskt sätt här:

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=egPx7ejCYSk
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=pFpUSdkEr7A

 

Faktum är att Big Bang-teorin numera faktiskt anses vara en förlegad teori, och den har kullkastats av nya upptäckter, som t.o.m. motbevisar den rådande uppfattningen att universum expanderar:

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=RmyR4MZrtDY
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=3KdKOKw03Sk
http://wn.com/New_Discovery_Invalidates_The_Big_Bang

 

___________________________________

 

5) MYTEN OM ATT VI VAR PÅ MÅNEN 1969-1972:

FEL, BARA NASA:s MÅNKONSPIRATION!

 

Här avlivar vi myten om att människan skulle ha varit på månen under farfars teknologiskt primitiva tid, i hela 55 faktaspäckade punkter. Månbluffen 1969-1972, obestridliga bevis för NASA:s Månkonspiration:

https://snilleblixten.net/2010/08/04/manbluffen-1969-1972-obestridliga-bevis-for-nasa-s-mankonspiration-dokument-och-video-analyser-1/

 

___________________________________

 

6) MYTEN OM ”HÖNAN ELLER ÄGGET”!

FEL, TUPPEN OCH HÖNAN SKAPADES GIVETVIS FÖRST!

 

Här avlivar vi myten om att antingen ”Hönan eller ägget” skulle ha skapats först. Nej, givetvis måste Tuppen och Hönan ha skapats först, bägge samtidigt! Tuppen måste ju ha varit närvarande för att hönan överhuvudtaget skulle ha kunnat kläcka fram något befruktat ägg:

https://snilleblixten.net/2010/01/23/honan-eller-agget-nej-tuppen-och-honan-givetvis-maste-tuppen-och-honan-ha-skapats-forst/

 

___________________________________

 

7) MYTEN OM ATT SOLEN SNICKRADE IHOP SIG SJÄLV!

FEL, INGENTING KAN SKAPA SIG SJÄLV!

 

Här avlivar vi myten om att Solen skulle ha snickrat ihop sig själv, med imaginärt bistånd av de slumptroendes farbror slumpen. Givetvis var det allas vår Allsmäktige Allvetande Skapare som skapade Solen:

https://snilleblixten.net/2009/07/26/vem-skapade-solen-vad-sager-ni-ateister/

 

Materia har ingen självständig skapande kraft!

På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller materien självständigt skapa himlakroppar!

Vad i Herrens Namn är det som får fullvuxna människor att tro på nåt så vansinnigt hokuspokus, som att Solen skulle ha snickrat ihop sig själv, utan någon som helst intelligent styrning?

Snacka om SJUKT FLUMMIGT !!!

Att a priori utesluta en styrande intelligent kraft bakom universum, som icke-existerande, är en godtycklig icke-vetenskaplig ståndpunkt. Hade naturen haft en massa uppenbara felkonstruktioner, kunde man dragit slutsatsen att ingen intelligent konstruktör låg bakom!

En extraordinär skapelse kräver en extraordinär Skapare!

 

___________________________________

 

8) MYTEN OM ATT SOLEN ÄR EN STJÄRNA!

FEL, STJÄRNORNA ÄR INGA BRINNANDE HIMLAKROPPAR!

 

Här avlivar vi myten om att Solen skulle vara en stjärna:

https://snilleblixten.net/2014/05/16/solen-ar-ingen-stjarna-solen-ar-universums-varmespridande-himlakropp/

 

Eftersom Solen representeras av solguden, så är Solen ett uttryck för Solgudens kraft:

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_Deity

 

Faktum är att ordet Sun (Solen) kommer från namnet Surya, som är namnet på Solguden i världens äldsta heliga skrifter, Veda-skrifterna:

http://en.wikipedia.org/wiki/Surya

Solguden har som sitt ansvar att distribuera galaktisk värme till hela det Kosmiska Ägget (vår galax):

http://en.wikipedia.org/wiki/World_egg

 

Detta är något som däremot inte ingår i stjärnornas ansvarsområde, då de inte är några brinnande himlakroppar, vilket utgör ännu ett SOLKLART bevis för att Solen inte är någon stjärna!

Dessutom finns det ju bara en solgud, vilket ytterligare motbevisar flumsnacket om att Solen skulle vara en stjärna!

Att påstå att Solen är en stjärna, är lika dumt och ologiskt som att påstå att Människan skulle tillhöra växtriket eller djurriket!

 

___________________________________

 

9) MYTEN OM ATT ÄVEN GUD MÅSTE HA SKAPATS!

FEL, GUD ÄR EVIG, PRECIS SOM VI MINIGUDAR ÄR!

 

Här avlivar vi myten om att Gud måste ha skapats, för att Han ska kunna existera. När inte ens vi själar (minigudar) någonsin har skapats, eftersom vi ju är eviga andevarelser som alltid har funnits, vad kan då få någon att tro att Gud, allas vår Allsmäktige Skapare, den Ursprungliga Källan till allting, skulle ha skapats?

GUD ÄR EVIG, TIDENS HERRE !!!

Vår Allsmäktige Gud Skaparen kan per definition inte ha skapats av någon annan, vara underordnad någon annan, för då skulle ju inte Gud vara Gud! Gud är dessutom ingen dödlig varelse bunden av rumtiden, då det ju är Han som skapat rumtiden:

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=Sr5lY0TcdAw

 

När inte ens energi någonsin har skapats (Energiprincipen, Termodynamikens 1:a lag), varför skulle då själva Energikällan, vår evigt Energiske Gud, ha skapats?

Gud och vi minigudar är EVIGA, lika eviga som energin!

Att fråga vem som skapade Skaparen är lika ologiskt som att fråga vem som vann över Vinnaren, eller vad som kommer före A i alfabetet…

 

___________________________________

 

10) MYTEN OM ATT DÖDEN ÄR LIVETS MOTSATS!

FEL, MOTSATSEN TILL DÖD ÄR FÖDSEL/ÅTERFÖDSEL!

 

Här avlivar vi myten om att livet och döden skulle vara varandras motsatser:

https://snilleblixten.net/2011/06/27/hej-varlden/

 

Ateister förkastar blint och hårdnackat tanken på ett liv efter döden!

Med den s.k. logiken så borde det ju inte heller finnas någon död efter livet – så hur kommer det sig att ateister blint och hårdnackat förkastar det ena, men samtidigt godtar det andra?

Var finns logiken?

Antingen så finns ju BÅDE död efter livet OCH liv efter döden (återfödelse), eller så finns INGETDERA – hur ska ateisterna ha det egentligen?

 

Livet har ingen motsats, eftersom livet är en evig absolut konstant! Motsatsen till död är födsel/återfödsel, och vi själar – livet – passerar bägge dessa fysiska händelser, fysiska motsatser, med livet i behåll!

När vi tog oss in i vår nuvarande kropp, så kom vi ju till detta livet från döden (andra sidan), och när vi kilar vidare från denna kropp, så går vi ju från detta liv återigen till döden (andra sidan), för att sedan återfödas igen, då i en ny kropp, eftersom den materiella energin ständigt omvandlas och förnyas!

Allting i naturen går i cykler, ävenså våra materiella kroppar; vi föds, åldras, dör och återföds:

http://www.fragbite.se/?threadID=1056470

 

___________________________________

 

11) MYTEN OM ATT GELÉKLUMPEN I SKALLEN ÄR JAGET!

FEL, DET ÄR VI MEDVETNA SJÄLAR SOM ÄR JAGET!

 

Här avlivar vi myten om att geléklumpen i våra skallar (hjärnan) skulle vara vårt medvetna upplevande Jag, när det i själva verket är vi själar i våra kroppar och knoppar som är medvetna! Hjärnan är bara ett modem, en förbindelselänk mellan oss medvetna själar och våra sinnesorgan!

https://snilleblixten.net/2010/01/05/hjarnan-ar-ett-modem-hjarnan-ar-en-forbindelselank-mellan-oss-medvetna-sjalar-och-vara-sinnesorgan/

Att påstå att hjärnan är jaget, är lika sjukt som att påstå att gitarren är gitarristen!

 

Det enda som personlighetsförändringar pga HJÄRNSKADOR bevisar, är att det existerar en ömsesidig påverkan mellan hjärnan och sinnet/psyket. Under inga förhållanden kan det tas som bevis för att hjärnan skulle vara ursprung till själva medvetandet (själens energi) och förmågan till att uppleva förnimmelser, känslor, tankar, etc.

Det är lika dumt att tro att medvetandet och minnena genereras av hjärnan, bara för att personligheten förändras pga hjärnskador och minnesförluster, som att tro att själva TV-programmet produceras inne i TV-apparaten, bara för att bild och ljus störs pga av skador i TV:n…

Tankarna är som signalen som går till TV:n och skapar bilden och medvetandet är det som genererar tankarna!

På samma sätt som radioapparaten inte skapar radioprogrammet, utan är bara en transformator som omvandlar de strålformiga radiovågorna till fysiska ljudvågor, så skapar inte heller den fysiska hjärnan medvetandefunktionen, utan är precis som radioapparaten bara en transformator för de strålformiga medvetandeenergierna, som genereras av själen, vårt medvetna Jag!

Om kopplingarna inne i hjärnan inte längre fungerar som de ska, så är det ju bara naturligt att vi själar inte längre kan kommunicera optimalt med omvärlden, att vår personlighet förändras, på samma sätt som när transistorerna i radioapparaten har pajat, så kan inte radion längre på samma sätt som tidigare, omvandla och vidarebefordra radiovågorna som den tar emot.

Hjärnan har alltså därmed förlorat sin kapacitet att motta och/eller vidarebefordra tankarna som produceras i sinnet, i vår subtila astralkropp!

Liksom radiovågorna inte dör eller upphör att existera bara för att radioapparaten slutat fungera, så upphör inte heller själens medvetandefunktion bara för att hjärnan slutat fungera.

 

HJÄRNTRANSPLANTATION – VEM DÖR?

Personen som mottar organet, eller personen som donerar organet? Donatorn givetvis, vilket återigen bevisar att vi inte är hjärnan:

https://snilleblixten.net/2009/10/25/hjarntransplantation-vem-dor-personen-som-mottar-organet-eller-personen-som-donerar-organet/

 

NYA FORSKNINGSRÖN – HJÄRTAT STYR ÖVER HJÄRNAN!

Hjärtat är de facto medvetandets säte:

https://snilleblixten.net/2010/01/04/nya-forskningsron-hjartat-styr-over-hjarnan-hjartat-ar-de-facto-medvetandets-sate/

 

Enligt Illustrerad Vetenskap och Daily Mail, så ska personligheten sitta i hjärtat och inte i hjärnan:

http://illvet.se/manniskan/sjukdom-behandling/personligheten-sitter-i-hjartat
http://www.morgenster.org/heart.htm
http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1237998/Heart-transplant-patient-gets-craving-food-eaten-organ-donor.html

Hjärnan och medvetandet är skilda från varandra på samma sätt som en radiostyrd bil och personen som styr bilen. Om den radiostyrda bilen går sönder så betyder det inte att han som kontrollerar den med fjärrkontrollen har slutat existera. Och om hjärnan går sönder så betyder det inte att medvetandet/själen som kontrollerar den har slutat existera.

 

___________________________________

 

12) MYTEN OM ATT MEDVETANDET GENERERAS AV HJÄRNAN!

FEL, MEDVETANDET ÄR SJÄLENS EVIGA PERCEPTIONSFÖRMÅGA!

 

Här avlivar vi myten om att medvetandet skulle genereras av hjärnan. Hur någon kan komma fram till en sådan flummig slutsats är en stor gåta, med tanke på att forskare aldrig lyckats lokalisera eller detektera medvetandet, vare sig i hjärnan eller någon annanstans! Forskarna står helt handfallna och gäckade inför medvetandets gåta:

http://www.peterrussell.com/Speaker/Talks/SoC99.php
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/artikel_343558.svd
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/hjarnan-aktiveras-vid-dodsogonblicket_6155445.svd

”Jag tror att medvetandet är en fundamental egenskap i universum, och direkt kopplat till meningen. Meningen är att vi ska utveckla medvetandet.”

 

MEDVETANDET = Själens eviga perceptionsförmåga, själens energi. Det är vi själar som är medvetna, och medvetandet genereras givetvis av oss medvetna själar:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandet
http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness

”Vad ‘medvetande‘ och ‘medveten person‘ egentligen är för något tillhör tillvarons största gåtor och verkar inte logiskt kunna föras tillbaka på hittills kända vetenskapliga principer.”

 

HJÄRNAN fungerar som en biologisk kopplingscentral, ett MODEM, en förbindelselänk mellan den medvetna själen, dvs vårt eviga Jag, och den fysiska kroppens sinnesorgan! Hjärnan har ingen känsel eller något medvetande, vilket bevisar att vi är något annat än hjärnan!

Allt som rör vårt medvetande speglas i hjärnan eftersom den är själens redskap. Det skulle vara en sensation, om det vi upplever när vi är i vår kropp, inte skulle gå att avläsa biologiskt…

Det råder en fundamental skillnad, kvalitativ distinktion, mellan vårt eviga medvetande och vår temporära hjärna, som bara är ett elektrokemiskt system:

http://krishnascience.info/Brain,%20consciousnes,soul.pdf

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=rNK3aa3pyQw
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=UignM48biiY

 

Nya vetenskapliga studier inom medvetandeforskningen påvisar att medvetandet de facto lämnar kroppen vid dess död:

http://home.swipnet.se/NDU/medvetandet.htm

 

Här är en vetenskaplig avhandling, peer reviewed, kring en holländsk Nära Döden-studie av Dr. Pim van Lommel, i englands mest ansedda medicinska tidsskrift ”The Lancet”, som påvisar att medvetandet är skilt från hjärnan och att vi själar således överlever kroppens och knoppens död:

http://www.zarqon.co.uk/Lancet.pdf
http://home.swipnet.se/NDU/medvetandet.htm
http://www.skepticalinvestigations.org/whoswho/vanLommel.htm

Hjärnan och medvetandet är skilda från varandra på samma sätt som en radiostyrd bil och personen som styr bilen. Om den radiostyrda bilen går sönder så betyder det inte att han som kontrollerar den med fjärrkontrollen har slutat existera. Och om hjärnan går sönder så betyder det inte att medvetandet/själen som kontrollerar den har slutat existera.

 

MÄNNISKOR SOM FÖDS UTAN HJÄRNA, ÄNDÅ MEDVETNA!

Människor som föds utan hjärna, men som ändå är medvetna, intelligenta och fulla av minnen, bevisar att medvetandet och minnena inte sitter i hjärnan, de följer med själen:

https://snilleblixten.net/2010/05/08/manniskor-som-fods-utan-hjarna-bevis-for-att-minnena-inte-sitter-i-hjarnan-de-foljer-med-sjalen/

 

___________________________________

 

13) MYTEN OM ATT VI SJÄLAR DÖR MED KROPPEN!

FEL, VI SJÄLAR KAN INTE DÖ, VI REINKARNERAR!

 

Här avlivar vi myten om att vi själar skulle sluta existera, bara för att våra jordiska köttkostymer en vacker dag faller av oss. Var är logiken?

Vi reinkarnerar efter jordelivet!

Reinkarnation = Helkropps-transplantation. Vi föräras alltså en helt ny kropp i vårt nästa liv, efter att vi kilat vidare från vår nuvarande kropp:

https://snilleblixten.net/2010/03/17/reinkarnation-helkropps-transplantation-reinkarnation-baseras-pa-vara-individuella-karmakonton/

 

Vi själar reinkarnerar ju de facto redan i livet här och nu! Trots att kroppens celler ständigt byts ut (ingenting finns kvar av kroppen vi bebodde som små barn), så är vårt Jag-medvetande, vår personliga medvetande-identitet, konstant detsamma, trots att kroppen är stadd i ständig förändring:

http://www.getting-positive-karma-now.com/proof-of-reincarnation.html
http://www.getting-positive-karma-now.com/reincarnation.html

Detta bevisar ju att vi medvetna andliga själar överlever våra temporära jordiska köttkostymer, eftersom vi inte påverkas av tidens tand!

Eller hur?

 

Reinkarnations-bevis, professor Ian Stevensons digra reinkarnations-forskning, som dokumenteras här:

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=hZhMDU9GcVg
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=Wd59EJlU2Xo

Reinkarnations-forskaren, professor Ian Stevenson, som under sin strikta empiriska forskning intervjuade över 3000 barn med dokumenterade minnen från tidigare liv, vilket bekräftas här i hans digra forskningsrapporter, publikationer och artiklar som finns vid University of Virginia:

http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/personalitystudies/publications.cfm
http://www.childpastlives.org/library_articles/stevenson_books.htm
http://reluctant-messenger.com/reincarnation-proof.htm

 

REINKARNATIONS-DOKUMENTÄRER:

Det bäst dokumenterade reinkarnations-fallet i världen, James Leininger, (6-årig pojke) och hans väldokumenterade reinkarnationsminnen som amerikansk pilot (James Huston) under 2:a Världskriget, här i en ABC-dokumentär:

VIDEO: http://www.reversespins.com/proofofreincarnation.html

 

Här en grymt bra BBC-dokumentär om Nära Döden-Upplevelser, med forskare som bekräftar att medvetandet (själens energi) är i funktion även hos kliniskt döda patienter, vilket ju bevisar att vi själar lever vidare även efter den fysiska döden:

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=u1vWoUoiaP4

 

En spännande dokumentär om Nära Döden-Upplevelser, med fem gedigna fallstudier, presenterade av professor Dr. Bruce Greyson, Nära Döden-forskare vid Brooklyn College:

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=aMqkNqwAJBo

 

Dalai Lama i en öppenhjärtig intervju om reinkarnation och upplevelser av sina tidigare liv:

Video: http://www.youtube.com/watch?v=8Zpf1DdArek

 

Här följer en grymt intressant dokumentär kring reinkarnation! Det är den australiensiske hypnoterapeuten Peter Ramster som med hjälp av regressionshypnos, tidigare liv-hypnos, hypnotiserar 4 kvinnor till deras föregående liv, och som sedan tillsammans med dem söker upp de ställen över världen som de mindes under hypnosen!

Kultfakta: Flera av kvinnorna talar under hypnosen vilt främmande språk, med tidstypisk accent dessutom, språk som de i vakna livet inte kunnat ett ord av:

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=HayY1yyXnn0

 

Vi själar är eviga odelbara individer (individ´uus), våra kroppar är delbara objekt (dividen´dus)!

Vi själar består av den medvetna levande personliga andliga energin, medan våra dödsdömda materiella kroppar består av den omedvetna livlösa opersonliga materiella energin!

Bara att ta sig en titt i det lokala bårhuset, för att se hur livlös kroppen är, när själen kilat vidare ut ur den, och väntar på nästa reinkarnation…

 

Dödsögonblicket = Ögonblicket då den astrala silversträngen brister, silversträngen, som förbinder själen med kroppen:

https://snilleblixten.net/category/dodsogonblicket-astrala-silverstrangen-brister/

 

___________________________________

 

14) MYTEN OM ATT VACCIN ÄR BRA OCH NYTTIGT!

FEL, VACCIN SKADAR MER ÄN SKYDDAR!

 

Här avlivar vi myten om att en massa giftiga kemikalier, i form av vaccin, är bra och nyttigt för människokroppen.

Vaccinering = Bluff, båg och kvacksalveri! Vaccinering dödar, skadar och lemlästar miljoner världen över:

https://snilleblixten.net/2011/05/26/vaccinering-bluff-bag-och-kvacksalveri-vaccinering-dodar-skadar-och-lemlastar-miljoner/

 

Vi har ju de stackars narkolepsibarnen i färskt minne, efter den senaste vaccineringsskandalen…där ingen har ställts till svars…hade det varit fråga om kosttillskott, så hade huvuden rullat för länge sen!

Inga dödsfall från kosttillskott – Däremot 783 000 dödsfall av den syntetiska skolmedicinen:

https://snilleblixten.net/2011/04/25/inga-dodsfall-fran-kosttillskott-daremot-783-000-dodsfall-av-den-syntetiska-skolmedicinen/

 

___________________________________

 

15) MYTEN OM ATT VI BEHÖVER ÄTA KÖTT!

FEL, VI ÄR SKAPADE ANATOMISKT TILL VEGETARIANER!

 

Här avlivar vi myten om att människan skulle behöva äta kött för att växa, bli stark och må bra, då fakta är att vi anatomiskt är skapade till vegetarianer av vår Skapare! Det är för övrigt inte människovärdigt att tugga i sig likdelar från styckmördade djurkadaver:

https://snilleblixten.net/2009/11/26/kott-mord-manniskan-skapades-till-vegetarian-precis-som-gorillan-barbariskt-att-doda-2/

 

___________________________________

 

16) MYTEN OM ATT VI MÄNNISKOR ÄR DÄGGDJUR!

FEL, VI ÄR DÄGGMÄNNISKOR, DJUREN TILLHÖR DJURRIKET!

 

Här avlivar vi myten om att människan är ett däggdjur, när vi i själva verket är en däggmänniska. Djuren tillhör djurriket, 123 solklara belägg:

https://snilleblixten.net/2010/01/01/manniskan-ar-inget-daggdjur-utan-en-dagg-manniska-djuren-tillhor-djurriket-123-solklara-belagg/

 

___________________________________

 

17) MYTEN OM ATT MÄNNISKAN FUNNITS EN KORT TID PÅ JORDEN!

FEL, MÄNNISKAN HAR FUNNITS I HUNDRATALS MILJONER ÅR!

 

Här avlivar vi myten om att människan bara skulle ha funnits i ett par hundratusen år på jorden, då tonvis av mänskliga fossil och artefakter bevisar att vi de facto funnits på jorden i hundratals miljoner år! Detta omöjliggör ju evolutionssagan om att vi skulle ha flummat fram från de osaliga apdjuren! Här dokumenteras fynden i kronologisk ordning:

https://snilleblixten.net/2011/02/20/sondagens-visdomsord-arkeologisk-dokumentar-bevisar-manniskan-funnits-i-hundratals-miljoner-ar/

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=6oGqPc6poS4

 

Det är allas vår skapargud Brahma, Vishnus förstfödde, som är alla livsformers gemensamma vördade Urfader, inte den imaginära självskapade IQ-befriade slumpbakterien som evolutionssagan gör gällande. Människan härstammar från vår stamfader Manu (avatar av Gud), som är Brahmas son, inte från de osaliga apdjuren som evolutions-teoretikerna påstår.

Ordet ”Människa” härstammar från ”Manusya”, ett ord på sanskrit som just betyder Människa, härlett från namnet på vår stamfader Manu (”Man” på engelska):

http://en.wikipedia.org/wiki/Manu_%28Hinduism%29

Människan har alltså mycket logiskt och naturligt nog alltid varit Människa, ända sedan skapelsens begynnelse, eftersom vår stamfader Manu är människosläktets ursprung!

Logiskt, Naturligt, Ockhamskt!

 

___________________________________

 

18) MYTEN OM ATT MÄNNISKAN VAR OUTVECKLAD FÖRR!

FEL, MÄNNISKAN VAR MYCKET MER UTVECKLAD OCH AVANCERAD!

 

Här avlivar vi myten om att människan förr skulle ha varit en okultiverad simpel grottmänniska, när det faktiskt finns massor av bevis för forntida super-teknologier. Människan var mycket mer utvecklad och avancerad förr, även teknologiskt, då vi hade fantastiska super-teknologier som vi idag bara kan drömma om:

https://snilleblixten.net/2009/07/15/forntida-super-teknologier-bevis-for-att-manniskan-var-mycket-mer-avancerad-forr/?trashed=1&ids=22514

 

VÄRLDENS STÖRSTA PYRAMIDER FRAMGRÄVS I BOSNIEN!

Vi var mer utvecklade och avancerade även här i Europa, vilket bl.a. bevisas av att världens största och äldsta pyramider finns i Bosnien (håller på att grävas fram), samtidigt som det vetenskapliga etablissemanget blundar och håller för öronen:

https://snilleblixten.net/2009/06/22/varldens-storsta-och-aldsta-pyramid-finns-i-bosnien-det-vetenskapliga-etablisemanget-blundar/

 

DE 4 KOSMISKA TIDSÅLDRARNA, DEN LÄGSTA NU!

Det är 4 tidsåldrar som kommer och går i en regelbunden cyklisk process, om och om igen – ett varv tar 4 320 000 år, och det går 1000 varv under varje dag i vår himmelske skapargud Brahmas liv, vars hela liv (=universums totala livslängd) är 311 040 000 000 000 år – och vi lever sedan 5114 år tillbaka i den 4:e och mest degraderade och depraverade av dem, Kali yuga, då människan har den kortaste livstiden, är som minst, syndfullast, fylld av dåliga egenskaper, och väldigt outvecklad mentalt och andligt, grälets och hyckleriets tidsålder:

http://en.wikipedia.org/wiki/Yuga

http://en.wikipedia.org/wiki/Kali_yuga

 

___________________________________

 

19) MYTEN OM ATT MÄNNISKAN FLUMMAT FRAM FRÅN APDJUREN!

FEL, VI HÄRSTAMMAR FRÅN VÅR FÖRFADER JÄTTEMÄNNISKAN!

 

Här avlivar vi myten om att Mannen och Kvinnan skulle ha flummat från de osaliga apdjuren, något som vi ända sedan barnsben blivit hjärntvättade till att tro. Faktum är att vi härstammar från vår vördade förfader jättemänniskan:

https://snilleblixten.net/2010/08/17/jattar-bevis-for-att-manniskan-var-storre-forr-bevisar-aven-att-vi-inte-kommer-fran-apdjuren/

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=dRuxw-nZoJw

 

Apdjursspermier kan endast alstra apdjur, aldrig gjort något annat!
Människospermier kan endast alstra Människor, aldrig gjort något annat!

Detta är en grundläggande biologisk naturlag!
Evolutionsteorin går totalt emot naturlagarna!

 

Haldane´s dilemma, är ett stort problem inom evolutionsteorin, vilket starkt talar emot att vi kan ha flummat fram från apdjuren, ett problem som evolutionsteoretikerna faktiskt aldrig har löst:

http://www.getsemane.se/evolution.htm
http://stureblomberg.blogspot.com/2010/04/haldanes-dilemma-eller.html
http://creationwiki.org/Haldane%27s_Dilemma
http://saintpaulscience.com/Haldane.htm
http://evolutionfairytale.com/articles_debates/haldane_rebuttal.htm

 

Här följer 10 mycket besvärande frågor till de evolutionstroende, apropå Apdjur-Människa myten, frågor som det aldrig har getts några svar till:

http://www.familjeliv.se/Forum-26-66/m61597679.html

Om man nu på fullt allvar tror på evolutionssagan, att Mannen och Kvinnan flummat fram från en annan livsform, från de osaliga apdjuren, då måste man ju fråga sig, från vilken livsform/däggdjur skulle i så fall apdjuren i sin tur ha flummat fram ifrån? Konstigt nog ställer sig aldrig evolutions-teoretikerna denna kritiska fråga…

 

Har ni genomgått kunskapstestet kring evolutionsmyten ännu?

https://snilleblixten.net/2010/01/24/kunskapstest-kring-evolutionsmyten-vem-ska-bort-snacka-om-att-evolutionsteorin-ar-helflummig/

Vem ska bort?

 

___________________________________

 

20) MYTEN OM ATT DNA BEVISAR EVOLUTIONEN!

FEL, DNA OCH INFORMATION ÄR STARKA BEVIS FÖR VÅR SKAPARE!

 

Här avlivar vi myten om att DNA på något sätt skulle bevisa evolutionsteorin. Den genetiska informationen i generna, hur uppstod den? Var kommer informationen ifrån?

Vem kodade och programmerade genkoderna vid skapelsen?

https://snilleblixten.net/2009/06/28/vem-kodade-och-progammerade-genkoderna-vad-sager-ni-ateister-och-evolutionstroende/

 

DNA/RNA är en fysisk representation av den genetiska informationen, som är immateriell! Informationen måste alltså ha funnits innan DNA/RNA, eftersom molekyler inte kan skapa information! Information har alltid en intelligent avsändare:

https://snilleblixten.net/2009/10/06/dna-bevis-for-allas-var-gemensamma-urfader-var-intelligente-designer-gud-skaparen/

 

 

Frågan är då:

Vem är den intelligente avsändaren bakom den genetiska informationen i generna?

DNA-koden och DNA-avkodaren måste ha skapats samtidigt! Vi kan jämföra det med att en CD inte fyller någon funktion utan CD-spelare:

https://snilleblixten.net/2011/02/19/dna-koden-och-dna-avkodaren-maste-ha-skapats-samtidigt-cd-utan-cd-spelare-fyller-ingen-funktion-2/

 

Frågan är då:

Vem var det som var så förutseende, att se till att skapa DNA-avkodaren samtidigt med DNA-koden?

 

___________________________________

 

21) MYTEN OM ATT LIVSFORMERNA EVOLVERAT UNDER ÅRMILJONERNA!

FEL, DET ÄR VI SJÄLAR SOM EVOLVERAR, INTE LIVSFORMERNA!

 

Här avlivar vi myten om att det är livsformerna som evolverar, när det i själva verket är vi själar som bebor livsformerna som evolverar. Människolivet är en jackpot:

https://snilleblixten.net/2009/05/27/det-ar-vi-sjalar-som-evolverar-inte-livsformerna-som-sjalarna-bebor-manniskolivet-ar-en-jackpot/

 

Vetenskapliga bevis i form av det fossila vittnesbördet, bekräftar att livsformerna sett likadana ut under hundratals miljoner år:

http://living-fossils.com

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=WsJmBevvR0Y
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=fjThfkdAOoQ

 

Alla säregna livsformer (familjegrupper), måste givetvis ha skapats färdigkonstruerade och fullt funktionsdugliga från scratch, av allas vår Allsmäktige Skapare!

Ta bara detta med könsorganen, vilka måste ha svarvats till från scratch, manliga och kvinnliga samtidigt, på samma plats, för annars skulle ju fortplantningen aldrig ha kunnat komma igång! Detsamma vad gäller blodets koagulationsmekanism, som nödtvunget måste ha varit färdigkonstruerad från scratch!

Det är inte livsformerna som evolverar, det är vi själar som bebor livsformerna som evolverar, reinkarnerar, från livsform till livsform, från kroppsmodell till kroppsmodell, i enlighet med våra individuella karmakonton, på samma sätt som hyresgästen som evolverar från att bo i en 2:a till att flytta in i en 3:a, eller bilföraren som byter upp sig från en Fiat till en BMW!

BAKTERIEN har alltid varit BAKTERIE!
FISKEN har alltid varit FISK!
APDJURET har alltid varit APDJUR!
MÄNNISKAN har alltid varit MÄNNISKA!

FIAT har alltid varit FIAT!
FORD har alltid varit FORD!
BMW har alltid varit BMW!
ROLLS ROYCE har alltid varit ROLLS ROYCE!

 

Det finns en massa olika bilmodeller och variationer av ett och samma bilmärke, och på samma sätt finns det en massa olika kroppsmodeller och variationer inom en och samma djurfamilj, men de specifika bilmärkena och djurfamiljerna har aldrig evolverat ur varann, de är designade så, bilmärkena av en mänsklig designer, djurfamiljerna och människan av vår Gudomlige Designer!

Det är alltså inte livsformerna, lägenheterna eller bilmärkena som evolverar kors och tvärs, det är vi själar (hyresgästen i kroppen) som evolverar!

 

___________________________________

 

22) MYTEN OM ATT BAKTERIEN EVOLVERADE TILL FIRREN!

FEL, BAKTERIEN SAKNADE INFORMATION FÖR DET!

 

Här avlivar vi myten om den imaginära föräldralösa självskapade IQ-befriade slumpbakterien som blev till fisk, och fisken som knallade upp på land, något som påstås ha hänt enligt evolutionsteorin:

https://snilleblixten.net/2010/04/08/evolutionsmyten-fisken-som-steg-upp-pa-land-det-flummigaste-och-tossigaste-i-hela-teorin/

 

För att bakterien med tiden skulle ha kunnat förvandlas till en firre, så måste det ju ha tillförts helt ny genetisk information som herr bakterie inte hade, en kvalitativ ökning, så att firren skulle kunna förses med könsorgan (och könsorgan åt en kvinnlig partner, så att barn kunde bli till) ögon, hörsel, smak, lukt, känsel, hjärta, hjärna, njurar, lever, ryggrad, blodomlopp, nervsystem, fenor och fjäll, från att ha varit en bakterie – var skulle all denna extra, specifika, genetiska information ha kommit ifrån?

Vad var det för mekanismer och processer som skulle ha fått herr bakterie att förvandlas till en firre, med tanke på att det enligt sagan olyckligtvis inte fanns någon som kunde hjälpa honom med organbygget?

Mutationer kan aldrig leda till att nya organ och livsformer uppstår, utan det enda som sker är ommöblering eller förlust av den genetiska informationen som redan finns där!

Utan en kvalitativ ökning av den genetiska informationen, så kan aldrig nya organ uppstå!

För att en bakterie ska bli till en firre (eller något annat) måste något helt nytt uppkomma. Det räcker inte med att förändra det som redan finns eller att bara göra många små förändringar, utan det måste komma till helt nya system, där mängder av olika strukturer och beteenden etc samverkar, så att man får könsorgan, ögon, hjärta, hjärna osv, en ”första gång”.

 

Genetiska mutationer kan inte producera positiva förändringar hos levande organismer, mutationer kan inte leda till några nya livsformer eller organ. Myten om att mutationer skulle kunna skapa kvalitativ ökning av genetisk information, från vilken högre former av djur och organ har utvecklats:

http://www.christiananswers.net/q-eden/genetic-mutations.html
http://www.creationism.org/heinze/examined.htm#HeinzeExamCh02

Mutationer har aldrig någonsin lett till någon kvalitativ ökning av den genetiska informationen!

 

Richard Dawkins blir totalt ägd här av en kreationist, när han får frågan om han kan ge nåt exempel på nån livsform där den genetiska informationen har ökat, så att helt nya organ har skapats:

VIDEO: http://youtube.com/watch?v=zaKryi3605g

 

Saga: Groda + Prinsessans kyss = Prins

Lögn: Bakterie + Miljarder av år + Slump = Människa   :lol::whoco5::lol:


___________________________________

 

23) MYTEN OM ATT ADAPTION OCH VARIATION = EVOLUTION!

FEL, EVOLUTION = FÖRMENT UTVECKLING TILL HÖGRE LIVSFORMER!

 

Den s.k. mikroevolutionen är fakta, dvs att det existerar adaption och variationer (finns ingen som betvivlar detta), men endast INOM de säregna växt- och djurfamiljerna, det utvecklas alltså aldrig några nya livsformer med nya organ:

http://www.gluefox.com/skap/evol/evol3.shtm
http://medlem.spray.se/exnihilo/dna/livets_ursprung&variation.htm

 

Mikroevolution är bara fråga om adaption och variationer – storlek, form, färg – inom de befintliga grundformerna, de skilda växt- och djurfamiljerna!

Vår Intelligente Designer skapade och programmerade alla organismer med förmågan att variera sin form, färg och storlek, så att de kan anpassa sig till sin omgivning och överleva bättre!

Detta ingår i Guds plan med livet, detta ingår i vår Skapares programmering av livsformernas komplexa genkoder!

Detta för att potentialen till en stor variation inom alla växt- och djurfamiljer ska finnas där, vilket ju är logiskt, med tanke på att själarnas komplexa materiella önskningar kring att bebo varierande materiella kroppsformer karmiskt, ska kunna uppfyllas!

Det sker däremot ingen som helst s.k. makroevolution, dvs att livsformer utvecklas från lägre till högre former, som exempelvis från bakterie till fisk, eller från apdjur till man och kvinna, vilket bara är en myt, en saga!

 

Norstedts Svenska Ordbok:

Evolution = Utveckling av livsformer från LÄGRE till HÖGRE former

Evolutionism = Teori som räknar med en utveckling från LÄGRE till HÖGRE former

Även Svenska Akademiens Ordbok håller med:

http://g3.spraakdata.gu.se/saob

”Den filosofiska o. naturvetenskapliga teorien att allting i naturen är underkastat utveckling från LÄGRE till HÖGRE former”

Slutsats?

Just precis, ”evolutionen” är bara en myt/saga!

 

De 7 absolut tyngsta vetenskapliga bevisen emot evolutionsteorin:

http://www.changinglivesonline.org/evolution.html

 

Sajten som obarmhärtigt sågar och krossar hela evolutionsteorin jäms med fotknölarna; ”Mathematics of evolution.com”

Evolutionens matematik” och ”Evolutionen av evolutionen”; historien, lögnerna och totalhaveriet av evolutionsteorin:

http://www.mathematicsofevolution.com/Mathematics_Of_Evolution.pdf
http://www.mathematicsofevolution.com/Evolution_Of_Evolution.pdf

 

Enligt vad många stora kända evolutionsforskare själva säger, så har evolutionen aldrig någonsin bevisats vetenskapligt! Evolution är de facto bara en pseudovetenskaplig bas för den religiösa tron på ateism:

http://www.icr.org/home/resources/resources_tracts_scientificcaseagainstevolution

 

Sorry Darwin – Kemin gjorde aldrig någon övergång till Biologin:

http://www.scienceandscientist.org/biology/Sorry_Darwin.pdf

 

Evolutionens alla stora problem:

http://www.creationism.org/heinze/swedish/HeinzeSkape03.htm

 

Alla de bästa argumenten emot evolutionsteorin av Christer Holmdahl:

http://www.getsemane.se/evolution.htm

 

Evolutionsteorin vederläggs här i 100 punkter:

https://www.flashback.org/showthread.php?p=8212167

 

Här följer 23 tunga motbevis mot den vansinnigt absurda evolutionsteorin:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/05/1210031

 

Evolutionsteorin har blivit grundligt falsifierad och motbevisad, vederlagd i punkt efter punkt:

http://www.darwinspredictions.com

http://www.creationism.org/heinze/examined.htm

 

Frågan är bara, hur länge till ska det behöva ta, innan folk börjar inse hur indoktrinerade och lurade vi har blivit av det Gudlösa evolutionstroende etablissemanget…

 

___________________________________

 

24) MYTEN OM ATT LIVLÖS MATERIA KAN GE UPPHOV TILL LIV!

FEL, LIV, MEDVETANDE OCH IQ TILLHÖR EN HÖGRE ORDNING!

 

Här avlivar vi myten om att liv skulle kunna uppstå ur livlösa kemikalier.

Liv, medvetande och intelligens kan omöjligt uppstå ur död materia eller från någon imaginär självskapad slumpbakterie, eftersom det högre inte kan komma från det lägre. Detta är grundläggande metafysisk logik som alla religioner och alla vishetslärare på alla kontinenter är rörande överens om, men som darwinisterna inverterar!

”A higher order of intelligence can not evolve out of a lower order of intelligence.”

 

Inget som själv saknar liv, kan skapa liv!
Inget som själv saknar IQ, kan skapa IQ!
Inget som själv är könlöst, kan skapa kön!

Inget som själv är blint, kan skapa ögon och synförmåga!
Inget som själv saknar själsförmögenheter, kan skapa själsförmögenheter!

Inget som själv saknar samvete, kan skapa samvete!
Inget som själv saknar fri vilja, kan skapa fri vilja!

 

LIV KAN ENDAST KOMMA FRÅN LIV!

EN GRUNDLÄGGANDE BIOLOGISK NATURLAG!

 

Miller-Urey-experimentet är sedan länge avslöjat såsom ogiltigt eftersom betingelserna under experimentet inte uppfyllde alla nödvändiga villkor. Dessutom hade de laboratorietillverkade aminosyrekedjorna ingen likhet alls med verkligt protein, och till råga på allt är inte aminosyror i sig något liv eller någon genetisk information!

Miller förstod inte att utan DNA, kan inte aminosyror forma proteiner!

Därmed utgör Miller-experimentet inte alls något bevis på att förstadiet till liv skulle ha uppfyllts, för att inte tala om att ha skapat något liv:

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=EpIPHkh1OvE
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=nDMBzajgtVI
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=BLKG1RbN4lU

 

För några år sedan basunerades det ut stort och brett i medierna att forskare skulle ha skapat liv på konstgjord väg, men vilket visade sig återigen bara vara bluff:

https://snilleblixten.net/2010/05/21/vetenskapsbluff-forskare-pastas-ha-skapat-liv-vilket-ar-en-grotesk-logn-snacka-om-bluff/

 

___________________________________

 

25) MYTEN OM ATT LIVSFORMERNA DESIGNAT SIG SJÄLVA!

FEL, DET ÄR VÅR INTELLIGENTE DESIGNER SOM DESIGNAT ALLT!

 

Här avlivar vi myten om att livsformerna skulle ha designat sig själva via någon slumpartad opersonlig IQ-befriad urvalsprocess.

Forskare har gett oss massor av vetenskapliga bevis för att livsformerna är intelligent designade, vilket totalt motsäger alla slump- och naturalistteorier om livsformernas uppkomst!

VIDEO: Intelligent Design – Unlocking The Mysteries Of Life:

http://www.youtube.com/watch?v=X4z0IVivslc

 

Dödsstöten för evolutionsteorin – Boken ”Signature in the Cell” bevisar universums Intelligenta Design:

https://snilleblixten.net/2010/08/29/dodsstoten-for-evolutionsteorin-boken-signature-in-the-cell-visar-universums-intelligenta-design/

 

Intelligent Design, det enda logiska, här får ni alla bevisen:

https://www.flashback.org/t559723
http://www.allaboutscience.org/intelligent-design.htm

 

Till och med Richard Dawkins har råkat försäga sig och erkänna att det finns en Intelligent Designer:

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=BoncJBrrdQ8

 

Melipona-biet bevisar med all önskvärd tydlighet Guds Intelligenta Design och motbevisar evolutionsteorin:

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=7DV7TS3XB94

Melipona-biet och vaniljorkidén måste ha skapats för varann, och de måste dessutom ha skapats samtidigt och på samma ställe, eftersom melipona-biet är det enda biet som besitter informationen om hur man pollinerar vaniljorkidéer! Utan detta bi skulle vi inte ha några vaniljbönor!

 

Trollsländan bevisar med all önskvärd tydlighet Guds Intelligenta Design och motbevisar evolutionsteorin:

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=41OD5NEV-Kw

http://www.apologeticspress.org/articles/2534

Hur skulle trollsländans vingar och flygförmåga ha kunnat evolvera fram gradvis i en evolutionistisk process?

Givetvis skapades trollsländan och alla andra insekter färdiga och klara med vingar och flygförmåga, fullt funktionella från scratch, precis som alla andra livsformer på jorden!

 

Hönsägget bevisar med all önskvärd tydlighet Guds Intelligenta Design och motbevisar evolutionsteorin:

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=0IAP8OfiuPE

http://gluefox.com/fdevol.shtm
http://www.evolutionnews.org/2008/05/billions_of_missing_links_part_2.html

Att få den perfekt optimala tjockleken på äggskalet (detta gäller alla arter) kan inte vara slumpens iq-befriade verk, med tanke på att ifall äggskalet inte hade haft optimal tjocklek redan under den allra första generationen, kunde det överhuvudtaget inte bli någon andra generation…

Kycklingorganismen skulle ha förblivit instängd innanför det för tjocka äggskalet, vilket skulle stoppat reproduktionen. Dessutom har man aldrig funnit fossiler efter ägg med embryot fängslat inuti, trots att evolutionen förutsätter otaliga misslyckade försök!

 

Hackspetten bevisar med all önskvärd tydlighet Guds Intelligenta Design och motbevisar evolutionsteorin:

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=vKR9vS4df-I

 

EVOLUTIONEN ÄR BARA EN MYT, EN SAGA!

GLÖM EVOLUTIONSFLUMMET, FÖR GUDS SKULL!

 

Här är en sajt med videos med många fler djur som trotsar, krossar och motbevisar evolutionsteorin:

VIDEO: http://krishnascience.info/Incredible_creatures.html

 

___________________________________

 

TILL DISKUSSION:

 

Vilken av dessa 25 avlivade myter/sagor gjorde dig mest desillusionerad?

Gud det enda logiska, eller hur?

 

 

life-by-chance.jpg

 

3e9ff51b2eed2a745e9b3e9fdc43a50a.jpg

You-Cant-Get-Something-From-Nothing-by-Liam-Scheff-2010.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt
.


SJUNG HARE KRISHNA OCH VAR LYCKLIGA !!!

HERRENS HELIGA NAMN, ENDA VÄGEN TILL FRÄLSNING !!!

I denna mörkrets materialistiska tidsålder, Kali yuga,  finns ingen annan väg, finns ingen annan väg, finns ingen annan väg till frälsning, än sjungandet av Herrens Heliga Namn!


Filosofin bakom Herrens Heliga Namn:

http://www.jivjago.com/component/content/article/74-holy-name

Sjung:

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

…och var lyckliga!

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade, immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


BIET, TROLLSLÄNDAN OCH HÖNSÄGGET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN !!!

HUR SKULLE DE HA EVOLVERATS FRAM ???

.

MELIPONA-BIET bevisar med all önskvärd tydlighet Guds Intelligenta Design och motbevisar evolutionsteorin:

Video: http://www.youtube.com/watch?v=7DV7TS3XB94

.

Melipona-biet och vaniljorkidén måste ha skapats för varann, och de måste dessutom ha skapats samtidigt och på samma ställe, eftersom melipona-biet är det enda biet som besitter informationen om hur man pollinerar vaniljorkidéer! Utan detta bi skulle vi inte ha några vaniljbönor!

TROLLSLÄNDAN bevisar med all önskvärd tydlighet Guds Intelligenta Design och motbevisar evolutionsteorin:

Video: http://www.youtube.com/watch?v=41OD5NEV-Kw

http://www.apologeticspress.org/articles/2534

.

Hur skulle trollsländans vingar och flygförmåga ha kunnat evolvera fram gradvis i en evolutionistisk process?

Givetvis skapades trollsländan och alla andra insekter färdiga och klara med vingar och flygförmåga, fullt funktionella från scratch, precis som alla andra livsformer på jorden!

.

HÖNSÄGGET bevisar med all önskvärd tydlighet Guds Intelligenta Design och motbevisar evolutionsteorin:

Video: http://www.youtube.com/watch?v=0IAP8OfiuPE

http://gluefox.com/fdevol.shtm
http://www.evolutionnews.org/2008/05/billions_of_missing_lin ks_part_2.html

.

Att få den perfekt optimala tjockleken på äggskalet (detta gäller alla arter) kan inte vara slumpens iq-befriade verk, med tanke på att ifall äggskalet inte hade haft optimal tjocklek redan under den allra första generationen, kunde det överhuvudtaget inte bli någon andra generation…

Kycklingorganismen skulle ha förblivit instängd innanför det för tjocka äggskalet, vilket skulle stoppat reproduktionen. Dessutom har man aldrig funnit fossiler efter ägg med embryot fängslat inuti, trots att evolutionen förutsätter otaliga misslyckade försök!

.

TILL DISKUSSION:

Ni som är evolutionstroende, hur förklarar ni exempelvis biets, trollsländans och hönans existens, med tanke på att de omöjligt kan ha evolverat fram i en stegvis darwinistisk process?

Enligt evolutionsteorin, så ska alla livsformer på jorden – även Mannen och Kvinnan – ha evolverat fram från den där uppdiktade föräldralösa slumpbakterien, som hokuspokus sägs ha uppstått ur livlös materia, som sägs vara allas vår vördade gemensamma Urfader…

Hur kommer det sig att sånt ovetenskapligt flum, såna absurda ateistiska sagor, får läras ut som sanning till våra intet ont anande skolungdomar?

Är detta egentligen förenligt med den svenska grundlagen?  Gråter

VIDEO: MELOPINA-BIET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN !!!

 

VIDEO – TROLLSLÄNDAN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN !!!

VIDEO – HÖNSÄGGET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN !!!

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


HARE KRISHNA-NOSTALGI, SVERIGE 1981-1982

UR SVT-DOKUMENTÄREN ”VID MÄSTARNAS FÖTTER”

.

Varsågoda, kära vänner:

 

 

 

Lever man bara för sina djuriska drifter, utan att odla sitt andliga liv, andlig utveckling, som Människan är skapad för av vår Allsmäktige Skapare, så riskerar man att få respass ner till djurriket och kanske återfödas som katt eller hund i sitt nästa liv…

Inget att satsa på, eller hur kära vänner?

Låt oss istället återvända för gott till vår eviga hemvist i den andliga världen, Guds rike, för att där för evigt fröjdas tillsammans med Gud och Hans följeslagare i saliga kärleksfulla andliga lekar!

.

TILL DISKUSSION:

Vad vet ni om Hare Krishna, om Gudsvetenskapen, den andliga vetenskapen?

Vad har ni fått lära er om Hare Krishna i skolor och medier?

.

KORSNÄS GÅRD – KRISHNARÖRELSENS HÖGBORG I SVERIGE:

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


.

GUDS INTELLIGENTA DESIGN – I BÅDE MIKROKOSMOS OCH MAKROKOSMOS !!!

Professor Gary Greenberg, biomedicinsk forskare, har genom sin forskning av sandkorn, avslöjat något som kommit att bli en vetenskaplig sensation; varenda litet sandkorn uppvisar en unik gudomlig design, något som fått forskarvärlden att baxna!

.
Sedda i mikroskop med en förstoring av över 250 gånger, visar sig sandkornen vara delikata, färgglada strukturer, lika unika som snöflingor, fantastiskt vackert designade underverk av allas vår Intelligente Designer:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2011471/Pictures-sand-Close-photographs-reveal-incredible-beauty.html

.
Professorns bok, ”A Grain of Sand: Nature’s Secret Wonder”, har fått fantastiskt bra recensioner:

.

.
Här kan vi se naturens Gudomliga skönhet som Gary Greenberg avslöjat genom sin beundransvärda forskning:

http://sandgrains.com

.
Någon som hasplade ur sig något om att det var en IQ-befriad herrelös hokuspokus-slump som designade och skapade vår gudomliga skapelse?

.
Komplexiteten och individualiteten, som varenda sandkorn uppvisar, bär vittnesbörd om vår Intelligente Designer, ingenting som en opersonlig gudlös IQ-befriad hokuspokus-slump kan ha fixat till…

.
Den IQ-befriade, impotente farbror slumpen skulle aldrig klara av att designa varenda sandkorn till en unik skapelse, unikt litet underverk, oavsett hur många miljarder år man gav farbror slumpen…

.
Saga: Groda + Prinsessans kyss = Prins

Lögn: Bakterie + Miljarder av år + Slump = Människa

.

GOTT FOLK:

FÖR GUDS SKULL, GLÖM FARBROR SLUMPEN…

.
.

M3CE8.jpg

8.jpg

 

.
Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

.


.
Gud sitter i Himlen när en vetenskapsman mycket stolt säger till Honom:
”Herre, vi behöver inte dig längre. Vetenskapen har äntligen listat ut ett sätt att skapa. 
   Vi kan nu med andra ord göra, vad du gjorde i ”början”.”

 

”Åh, är det så? Berätta!, svarar Gud.
 

”Nå”, säger vetenskapsmannen, ”vi kan ta lera och forma det till din avbild
och blåsa liv i den, och skapa människan.”

 ”Det låter intressant. Visa Mig., svarar Gud.

 

Vetenskapsmannen böjer sig då ned mot marken och börjar att forma leran.

 ”Åh nej, nej, nej …, avbryter Gud.

 ”Skaffa din egen lera!”        

 

SkrattandeSkrattandeSkrattande

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


VACCINERING = BLUFF, BÅG OCH KVACKSALVERI !!!

VACCINERING DÖDAR, SKADAR OCH LEMLÄSTAR !!!

.

Mycket sevärd intervju med Alan Rees om vaccinationsskador! Det finns solklara kopplingar mellan bl.a autism och vaccin! Det finns inga ovaccinerade autistiska barn! Autism fanns överhuvudtaget inte, innan man började med sattyget att förgifta mänskligheten med vaccin:

http://www.youtube.com/watch?v=rqZRMBxdRnA

.

Vaccinationsindustrin har fört allmänheten och det medicinska samhället bakom ljuset! De världsomfattande vaccinationsprogrammen startade faktiskt *efter* att farsoterna nästan försvunnit:

http://torbjornsassersson.com/2011/01/vaccinationsindustrin-lurade-skolmedicinen-varlden

.

TILL DISKUSSION:

Vi har alla utsatts för en oerhörd indoktrinering ända sedan barnsben, att vaccin är underbart – kanske dags att börja se sanningen i vitögat, att dessa giftsprutor skadar oss!

Hur kommer det sig att detta uppenbara kvacksalveri får fortgå?

Kvacksalveriet med amalgam fick fortgå i ca 150 år innan man satte stopp, hur länge till ska vi tillåta kvacksalveriet kring vaccinering?

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Kategorier

%d bloggare gillar detta: