Död o Återfödd´s Blogg – Hare Krishna, kära älskade vänner!


 

BIG BANG-TEORINS SVAGASTE PUNKT, RIKTNINGEN MOT SMÄLLEN?

TEORINS BALLONG-ANALOGI MOTBEVISAS MED 12 VETENSKAPLIGA ARGUMENT

 

Big Bang-teorin är väldigt enkel att en gång för alla vederlägga.

Teorin anger inte riktningen mot det nödvändiga Big Bang-centrum, där smällen förment skedde…

De som påstår att universum inte har något centrum, eftersom det förment skulle vara oändligt, eller för att det skulle vara som ytan på en ballong, motbevisas med följande 12 logiska, vetenskapliga argument:

 

 

ARGUMENTEN MOT BIG BANG, BALLONG-ANALOGIN:

 

1. Utan ett mass-centrum, ingen rotation. Alltså måste det finnas ett centrum för universums massa. Det riktigt intressanta är att det faktiskt är Moder Jord som är himlavalvets stationära mass- och rotationscentrum, som solen, planeterna och stjärnorna naturligt roterar kring, vilket vi alla tydligt kan se dagligdags.

 

2. Även för Big Bang-teoretikerna måste det finnas ett centrum, nämligen platsen där deras singularitet kreverade. Detta innebär att Big Bang-kreationisternas centrum måste befinna sig mitt inne i deras Big Bang-ballong.

 

3. Om det inte finns något specifikt centrum i universum, så kan man ju inte ens hävda att universum expanderar, eftersom en expansion alltid utgår från en ursprunglig central punkt. Utan ett centrum mitt i ballongen, så kan man inte hävda att ballongen expanderar, och då skulle man inte heller kunna åberopa rödförskjutning.

 

4. Att universum inte kan liknas vid ytan på en ballong, där det inte finns något objektivt centrum, motbevisas av att det i ett sådant fiktivt tvådimensionellt universum inte skulle kunna finnas någon kosmisk bakgrundsstrålnings dipol. Alltså måste det finnas ett reellt centrum.

 

5. Eftersom vi inte är begränsade till en ballongyta, så är det enda stället där alla punkter kan avlägsna sig från ens egen punkt i själva centrum av ballongen, vilket då torde vara jorden, eftersom vi ser stjärnhimlens rotation perfekt harmoniera med jorden som himlavalvets centrum.

 

6. Att vi upptäcker exakt lika mycket strålning i våra observationer av den kosmiska bakgrundsstrålningen, oavsett i vilken riktning vi undersöker, påvisar ju de facto att jorden torde vara placerad i en unik, central position i universum. Att universum är anisotropiskt från alla andra positioner frånsett jordens, och isotropiskt endast från vår position, utgör ännu ett starkt bevis för att Jorden är universums origo.

 

7. Utan ett givet centrum i universum, hur skulle forskarlaget kring BICEP2-upptäckten ens i teorin tro sig ha lokaliserat ekot från den förmenta Big Bang?

 

8. Den materiella världen är relativ och kan därför vare sig vara evig eller oändlig, varför det måste finnas ett fysiskt centrum i vårt universum. Det är endast i den absoluta, andliga, metafysiska världen som evigheten och oändligheten existerar, då dessa är absoluta begrepp.

 

9. Oändlighet kan inte uppstå från något som är ändligt (singulariteten), allra minst under en ändlig tid av 13,8 miljarder år (ljusets radiesträcka där jorden intressant nog antas vara mittpunkten). Vårt ändliga universum må vara enormt stort, men måste naturligtvis ändock ha ett centrum.

 

10. Om universum hade varit oändligt, så hade ju även tiden varit det, eftersom vi lever i ett rumtid-kontinuum. Eftersom tiden är relativ, dvs står i relation till viss given storhet, och oändligheten inte har någon given storhet, så kan inte tiden vara oändlig. Detsamma gäller givetvis även universum och dess rumsdimension.

 

11. Om vårt lokala äggformade universum hade varit oändligt, så skulle inte multiversum kunna finnas. Enligt de heliga vedaskrifterna så finns det miljarder lokala universum, kosmiska Brahma-ägg, av vilka vårt tillhör den allra minsta kategorin:

http://decodehindumythology.blogspot.se/2011/08/big-bang-and-bhagvatam.html http://www.nbcnews.com/id/15197712/ns/technology_and_science-space/t/universe-might-be-oval-shaped

 

12. Planck-teleskopet har ju slutgiltigt verifierat, efter föregångarna COBE och WMAP, att vår stationära Moder Jord de facto befinner sig i centrum av universum, precis vad all världens religioner och heliga skrifter alltid hävdat:

 

 

 

 

 

 

”Hela vårt observerbara universum befinner sig inuti denna sfär med en radie på 13,3 miljarder ljusår, med oss i centrum.”

http://space.mit.edu/home/tegmark/wmap.html

Max Tegmark

 

”Alla dessa bevis, att universum ser likadant ut oavsett i vilken riktning vi tittar, tyder på att det är något speciellt med vår position i universum. Framför allt tycks det som, om vi observerar att alla andra galaxer rör sig bort från oss, att vi måste vara i universums centrum.”

Stephen Hawking, ”A Brief History of Time”, kapitel 3.

 

”Jag kan konstruera ett sfäriskt symmetriskt universum med jorden i dess centrum, och du kan inte motbevisa det baserat på observationer. Du kan bara utesluta det på filosofiska grunder. Jag tycker vi ska börja ifrågasätta den Kopernikanska principen. Oavsett våra teoretiska preferenser, så måste de till slut ge efter för de observerbara bevisen.”

”Men rödförskjutning kan också uppstå genom massors dragningskraft. Med jorden i centrum av universum, skulle stjärnornas dragningskraft också orsaka rödförskjutning varhelst vi tittade.”

George F.R. Ellis, Paul Davies ”Cosmic Heresy?” Nature, 273:336, 1978.

 

”En sådan förutsättning skulle innebära att vi intar en unik position i universum, analogt på sätt och vis med den urgamla uppfattningen om en central jord. Denna hypotes kan inte motbevisas, men det är ovälkommet och skulle endast godtas som en sista utväg för att rädda själva fenomenet [rödförskjutningen].”

Edwin Hubble, ”The Observational Approach to Cosmology”, Oxford, Clarendon Press, 1937, sid 50, 51, 58-59.

 

”Studier av den kosmiska bakgrundsstrålningen har bekräftat strålningens isotropi, eller dess fullständiga enhetlighet i alla riktningar [centrerad kring jorden, kosmos centrum]. Om universum har ett centrum, måste vi vara mycket nära det, annars skulle observerbar anisotropi i strålningsintensiteten alstras i överflöd, och vi skulle upptäcka mer strålning från ett håll än från motsatt riktning.”

Joseph Silk, University of California, ”The Big Bang: The Creation and Evolution of the Universe”, sid 53 (W. H. Freeman, 1980).

 

”But when you look at CMB map, you also see that the structure that is observed, is in fact, in a weird way, correlated with the plane of the earth around the sun. Is this Copernicus coming back to haunt us? That’s crazy. We’re looking out at the whole universe. There’s no way there should be a correlation of structure with our motion of the earth around the sun — the plane of the earth around the sun — the ecliptic. That would say we are truly the center of the universe.”

Lawrence Krauss

http://www.edge.org/conversation/the-energy-of-empty-space-that-isn-39t-zero

 

 

Många hävdar felaktigt att universum expanderar.

För att det ska vara möjligt, så måste rummet ha en gräns som hela tiden förflyttar sig utåt.

Då måste man fråga Big Bang / Expansion-troende:

1. Vad skulle denna gräns bestå av?

2. Hur har man tänkt sig ett icke-rum på andra sidan gränsen, med tanke på att icke-rum inte ens kan existera?

3. För att ett rum överhuvudtaget ska kunna börja expandera, så måste det ju finnas ett rum till att börja med. Enligt Big Bang-teorin fanns vare sig rum, tid, materia eller energi innan fantasi-smällen, så hur kan då ett rum börja expandera från ett icke-rum?

 

BIG BANG-KREATIONISMEN = SJUKT ABSURD HOKUSPOKUS-TEORI

Hokuspokus-teorin att universum skulle ha ploppat fram av en blind slump, utan orsak, från absolut ingenting (utan ens nån rumsdimension), och IQ-befriat sprängt sig själv i småbitar likt en självmordsbombare, är inget annat än en infantil tro på omöjliga trollerinummer, utan så mycket som ens en trollkarl närvarande…

Låter detta som en logisk och plausibel teori till konstruktionen av vårt perfekt strukturerade, lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade, koordinerade universum?

Snacka om sjukt flummig hokuspokus-teori!

Flummigare än magi till och med, där det i alla fall finns NÅGON som trollar, med NÅGONTING!

 

TILL DISKUSSION:

.
Om Big Bang-teorin verkligen var sann, så borde man ju kunna peka ut riktningen mot Big Bang-centrum. Vilken är riktningen mot Big Bang-centrum?

Att Big Bang-teoretikerna inte klarar av att ge riktningen mot centrum av sitt Big Bang, vad säger det om teorins trovärdighet?

Detta måste ju givetvis bero på att det är vår undersköna stationära Moder Jord som i själva verket ståtar i universums centrum, den heliga Geocentrismen, vilken stöds av all världens kulturer, religioner och heliga skrifter.

Ponera att centrum verkligen ligger här vid vår stationära Moder Jord. Kan det månne vara anledningen till att ingen kan titta ut i universum och peka ut nåt Big Bang-centrum?

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt
.


 

FLASHBACK-LEDNINGEN HÅLLER REGELBRYTANDE MODS OM RYGGEN

”GASON” TROLLAR OCH STRYPER YTTRANDEFRIHETEN PÅ KONSPIRATION

 

Jag har sedan år 2007 på Flashback gått under användarnamnet ”Död o återfödd”, och ända sedan år 2012 då jag började propagera för att jorden faktiskt befinner sig i centrum av universum och att vi nästan på daglig basis besprutas med chemtrails, så har de yttrandefrihetsbekämpande moderatorerna på Flashback-Konspirationer stängt av mig från forumet gång efter gång, ½ år i taget.

 

Nu har moderatorn Gason återigen självsvåldigt och diktatoriskt stängt av mig på ½ år (gjordes tidigare av hans yttrandefrihetsbekämpande företrädare KimNeilJung), straffat mig för att jag postade starka inlägg som bevisar att chemtrailandet är en realitet, inlägg som inte bryter mot några som helst regler. Gason gillar uppenbarligen inte att folk uppmärksammar och ger bevis för det vansinniga chemtrailandet, klimatets och jordens stora ödesfråga. Istället förnekar och förlöjligar han och hans desinformationskumpaner allt som avslöjar NATO:s chemtrailande, som sattes i system kring 1997.

 

Regel 1.07 – Alternativa konton

Regeln förbjuder missbruk av alternativa konton, att samma användare postar inlägg med flera olika konton – vilka stöder varandras åsikter – och på så sätt ger användaren ett övertag i en diskussion. Detta har moderatorn Gason på Flashback-Konspiration satt i system. Flera medlemmar har fört detta på tal, att Gason trollar med multipla konton. De som misstänks vara Gason är följande, och deras inlägg kommer väldigt ofta i misstänkt nära anslutning till varann, och alltid med samma rabiata patologiska förnekande av framför allt chemtrails. Gason varnar och raderar inlägg endast från medlemmar som ger bevis för chemtrails, som länkar till chemtrails-videor etc, medan han aldrig varnar följande verklighetsförnekare, tillika desinformationsagenter, som högst sannolikt är Gasons alternativa konton som han ständigt trollar med för att få övertag i diskussioner och spamma sönder trådar:

Madtop

Jonas1968

Pewana

Putteo

ConnyKlasson

RostigHink

Kjellkritisk

Jazzil

Trolltestet – inte Gason som jag tidigare misstänkte, ber om ursäkt

 

1.06. Användarnas anonymitet

Denna regel finns nog främst för att man inte ska kunna sätta dit de regelbrytande modsen som trollar med en massa trollkonton, för så fort man på minsta sätt försöker uppmärksamma läsarna på att moderatorn Gason trollar (tidigare var det KimNeilJung, men kritiken mot honom blev så stark till slut så att han vad det verkar fick avgå som moderator), så åker man dit på varning mot 1.06 och stängs av från forumet…

 

Gason har nu sett till att jag är avstängd från Flashback fram till 7 juni 2018 – Avstängd i 4 av de senaste 5 åren!

Chemtrails är tydligen ett ämne som absolut inte får diskuteras fritt och öppet på Flashback…

 

 

Att det är censur och åsiktskontroll som råder på Flashback (inte någon riktig yttrandefrihet som det hävdas), råder det inget tvivel om. Här får vi mer bevis för det, då folk blir avstängda godtyckligt, medan Flashbacks moderatorer själva ostraffat missbrukar regeln om alternativa konton:

http://intre.se/ifolkets/?p=5125

 

EXEMPEL PÅ FAKTA (Chemtrails) SOM FLASHBACKS MODS AKTIVT FÖRNEKAR OCH CENSURERAR:

 

 

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt, aka Död o återfödd

.


 

ASTRONOMISKT AVSLÖJANDE – MÅNEN ENDAST 110 KM I DIAMETER 

MÅNSKUGGANS STORLEK UNDER TOTALA SOLFÖRMÖRKELSER !!! 

 

Eftersom månskuggan som månen kastar på jorden under totala solförmörkelser endast är 110 km stor, så kan månen själv omöjligt vara större än 110 km, eftersom en skugga aldrig kan bli mindre än objektet som kastar skuggan!

NASA hävdar vansinnigt nog att månen är 3 476 km i diameter, dvs 32 ggr större än sin egen skugga… en total omöjlighet!

Under totala solförmörkelser befinner sig en del av jorden i perfekt rät linje med solen och månen, då månen från jorden sett totalt blockerar och förmörkar solen, då månens vinkeldiameter överstiger solens. Eftersom månskuggans storlek är 110 km i diameter, innebär ju det givetvis att månens diameter är maximalt 110 km.

Hade månen verkligen varit 3 476 km i diameter som NASA hävdar, så skulle ju givetvis även dess skugga täcka ett minst lika stort område av jorden, vilket uppenbart inte är fallet. Elementärt!

 

Illustrerad Vetenskap:

http://illvet.se/universum/solsystemet/solformorkelse/sa-uppstar-en-solformorkelse

”Vid en total solförmörkelse täcker månen hela solskivan, så att solens strålar skyms, dvs inget direkt solljus träffar jorden.”

 

Total solförmörkelse = Total, 100%, avskärmning av solskivan, genom att månskivan totalt blockerar solljuset från att nå fram till jorden, under själva månskivan. Detta sker, eftersom månens vinkeldiameter överstiger solens, just vid totala solförmörkelser.

Hur kommer det sig då att NASA hävdar nåt så vansinnigt absurt, som att endast ynka 3% av månskivan (110 av 3 476) skulle lyckas avskärma solljuset? Om nu inte månen de facto endast är 110 km i diameter, vilket tydligt påvisas av månskuggan, dvs totaliteten!

 

Eftersom månen under totala solförmörkelser blockerar hela solskivan, så är det ju en fysisk omöjlighet att månens diameter skulle kunna överstiga månskuggan, 110 km, som månen kastar på jorden under totala solförmörkelser. Med tanke på att månen då täcker 100% av solens strålar, så medför ju detta givetvis att solstrålarna inte har någon möjlighet att vika av inåt mot jorden, smita förbi månen, för att bilda en konformad månskugga i rymden, som konformsteoretikerna felaktigt hävdar.

Månskuggan måste alltså uppenbarligen vara cylindrisk, inte konformad, precis som är fallet med molnskuggor, bollskuggor etc, vilket återigen bekräftar det uppenbara, att månens storlek måste vara densamma som dess skugga, dvs 110 km.

 

 

Enda säkra sättet ta reda på månens diameter = Mäta dess fysiska skugga på jorden, vilken alltså är 110 km, som vi ser bevis för här på bilderna från en Total solförmörkelse. Lägg märke till att det inte finns någon 3 000 – 3 500 km stor ”halvskugga” runtikring den mörka umbra/månskuggan, som NASA:s bedrägliga illustrationer brukar visa. Penumbra har ingenting med någon som helst månskugga att göra, utan syftar på de områden där månen endast partiellt täcker solen (dock fortfarande solbelysta), vilket de partiella och ringformiga solförmörkelserna är exempel på.

 

mir-13.jpg

 

NASA hävdar sjukt nog att månens diameter är 3 476 km, dvs 32 gånger större (!) än sin egen skugga, vilket är en enorm diskrepans mellan ett objekt och dess skugga. Fullständigt absurt att månskivan endast skulle kasta 3% skugga på jorden, med tanke på att 100 % av solskivan täcks. Lika absurt som att en basketboll ute i solskenet skulle kasta en skugga liten som en stenkula…

:lol:  :whoco5: :lol:

 

Totala solförmörkelsen den 21 augusti 2017:

 

NASA-Great-American-Eclipse-Map-Edited.png

 

Att man exempelvis i Orlando, bara några tiotal mil från månskuggans passage, endast såg 85% av solen täckas (penumbra, partiell solförmörkelse), bevisar ju bortom allt tvivel att Orlando befann sig utanför zonen där månen befann sig i perfekt rät linje mellan jorden och solen. Att månskuggans zon är 110 km bred, innebär ju givetvis att månens diameter är densamma. Att Orlando befann sig i penumbra, betyder att man befann sig utanför månskuggans passage (Path of Totality). utanför månkroppens vinkeldiameter. Månskugga förekommer endast som umbra, och endast under totala solförmörkelser.

 

 

UmbraPenumbra.png

 

Månskuggan = Umbra. Månskuggan, umbra, faller inom det område av jorden som befinner sig i en perfekt rät linje med solen och månen, där månen totalt blockerar solens strålar. Att månskuggan påvisas vara endast 110 km i diameter, utgör ju ett obestridligt bevis för att månens diameter omöjligt kan överstiga 110 km.

Penumbra = Partiell solförmörkelse. Penumbra ingår i de områden där man ser solen förmörkas endast partiellt, i olika grader. Penumbra befinner sig alltså fortfarande i solsken, ett område som alltså inte befinner sig i någon som helst månskugga.

Penumbra har inget att göra med att partiellt, delvis, befinna sig i månskugga, som många har förletts att tro. Antingen befinner man sig i månskugga (umbra, vid total 100% solförmörkelse), eller så gör man det inte. Finns inga mellanlägen.

 

 

895px-Geometry_of_a_Total_Solar_Eclipse.svg.png

 

NASA:s bedrägliga illustrationer med konformad månskugga under totala solförmörkelser, har lurat en hel värld. Att månskuggan, umbra, i ovanstående illustration visas konformad, så att den blir mycket mindre än månen, beror på att man återger solen med en klart större vinkeldiameter än månen (från jorden sett), vilket är grovt vilseledande. Månskugga kan för övrigt aldrig överhuvudtaget uppstå, så länge som solens vinkeldiameter överstiger månens, vilket bevisas av partiella och ringformiga solförmörkelser, då solens vinkeldiameter överstiger månens, och detta med endast knapp marginal.

 

NASA vilseleder världen när de hävdar att partiella och ringformiga solförmörkelser skulle orsaka månskuggor på jorden. Månen kastar ingen som helst skugga på jorden vid områden där dessa former av solförmörkelser råder. Helt enkelt för att månskugga endast kan uppstå vid total solförmörkelse, och då endast i ett 110 km brett stråk, eftersom månens diameter just bara är 110 km.

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SEmapkey.html

 .

Eclipse Type

There are four basic types of solar eclipses:

  1. Partial – Moon’s penumbral shadow traverses Earth (umbral and antumbral shadows completely miss Earth).
  2. Annular – Moon’s antumbral shadow traverses Earth (Moon is too far from Earth to completely cover the Sun).
  3. Total – Moon’s umbral shadow traverses Earth (Moon is close enough to Earth to completely cover the Sun).
  4. Hybrid – Moon’s umbral and antumbral shadows traverse Earth (eclipse appears annular and total along different sections of its path). Hybrid eclipses are also known as annular-total eclipses.

 

:beer: :beer: :beer:

 

 

EXPERIMENT MED TENNISBOLL – BEVISAR ATT MÅNSKUGGAN ALDRIG KAN VARA KONFORMAD:

 

Tennisboll: 6,7 cm i diameter, skymmer solen helt till ett avstånd på lite drygt 7 meter.

Tennisbollens umbra vid husväggen 6,7 cm = Tennisbollens diameter

 

Umbra vid 1 meter = 6,7 cm

Umbra vid 2 meter = 6,7 cm

Umbra vid 3 meter = 6,7 cm

Umbra vid 4 meter = 6,7 cm

Umbra vid 5 meter = 6,7 cm

Umbra vid 6 meter = 6,7 cm

Umbra vid 7 meter = 6,7 cm

 

Enligt den flummiga konformsteorin så ska umbra/skuggan minska ju längre bort man placerar tennisbollen (redan vid 4 meter så ska umbran vara mindre än 3 cm, efter 7 meter ingen umbra alls), men mitt vetenskapliga experiment med tennisbollen bevisar att skuggan från ett objekt ute i solskenet inte minskar ju längre bort det befinner sig.

Slutsats?

Skuggan efter tennisbollen påverkades inte det minsta av att solen är 1,6 miljarder gånger större än tennisbollen, den hade konstant storlek på sin umbra (ingen konformad skugga bildades), så ger ju det vid handen att även månen torde ha konstant storlek på sin umbra (110 km – månens diameter), dvs månskuggan blir aldrig konformad, och därmed kan månens diameter omöjligt vara 3 476 km, som NASA lögnaktigt påstår.

 

MOLNSKUGGOR BEVISAR – SKUGGAN ALDRIG MINDRE ÄN OBJEKTET SOM KASTAR SKUGGAN:

 

Bilden bevisar även att skuggor alltid är totala och enhetliga. Det finns alltså inga ”halvskuggor” som tillägg, vare sig det gäller skuggor efter moln, bollar eller måne. Alltså kan månen omöjligt vara större än 110 km i diameter, vilket är storleken på dess egen skugga!

 

:beer: :beer: :beer:

 

Solens och månens vinkeldiametrar varierar, växlar beroende var på ekliptikan (elliptisk) de befinner sig i sina omloppsbanor kring jorden. Genomsnittliga vinkeldiametern för både solen och månen ligger kring 0,53 grader, därav att månskuggan (umbra) vid solförmörkelser torde vara ett utmärkt sätt att ta reda på månens diameter.

Om 1 definierar medelavståndet till månen, så växlar avståndet till månen i ett intervall mellan 0,94-1,06.

Ungefär 50% av alla solförmörkelser är totala (månen täcker solen helt, 110 km månskugga), 50% är ringformiga (solen något större, ingen månskugga alls). Vi tar inte med i beräkningen partiella solförmörkelser, som inte ger oss någon vägledning kring solens och månens relativa storlekar vid tidpunkten de sker, men borde naturligtvis statistiskt vara 50/50.

0,94-1,00 – Totala (100%) solförmörkelser, månskuggan 110 km.
1,00-1,06 – Ringformiga solförmörkelser, ingen månskugga alls, 0 km.

 

Någonstans kring 1,00 av medelavståndet till månen, växlar totala solförmörkelser med 110 km månskugga, 0,94-1,00, tvärt över till ringformiga solförmörkelser med ingen månskugga alls, 1,00-1,06.

 

Eftersom månskuggan aldrig gradvis minskar ner från 110 km till ingen månskugga alls (det är antingen eller som gäller), så kan därmed månskuggan aldrig vara konformad.

Detta accentueras ytterligare av att månskuggan ej heller ökar gradvis uppåt från 110 km, ju närmare månen befinner sig jorden vid totala solförmörkelser, från 1,00 till 0,94. Logiskt måste ju detta därmed innebära, att hur nära jorden man än skulle flytta månen, från 0,94 till 0 då den skulle ligga an mot jorden, att månskuggan alltid skulle ligga kring 110 km, vilket alltså bör vara månens diameter.

 

Att månskuggan är 110 km, utgör ett obestridligt bevis för att även månens diameter måste vara 110 km. Speciellt med tanke på att månskuggan uppenbart inte alls kan bli konformad, som NASA:s illustrationer försöker ge sken av, eftersom solljuset når jorden i parallella strålar.

Hur i hela friden kommer det sig att månskuggan som kastas på jorden under totala solförmörkelser endast är 110 km, om nu inte även månens diameter är 110 km?

 

SLUTSATS:

 

Enda säkra sättet att ta reda på månens diameter, är att mäta dess fysiska skugga på jorden under totala solförmörkelser, dvs 110 km!

Månens diameter måste de facto vara 110 km, inte 3 476 km som de vilseledda astronomerna hävdar. Detta går inte att komma ifrån!

 

:beer: :beer: :beer:

 

OBESTRIDLIGA FILMBEVIS FÖR ATT MÅNEN ÄR 110 KM – DÖDSSTÖTEN FÖR NASA:s MÅNBLUFF:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASA:s officiella medelavstånd till månen, 384 000 km, är faktiskt alldeles för långt bort från jorden för att överhuvudtaget kunna orsaka månskuggor på jorden under solförmörkelser, varför astronomer nu i ren desperation har tvingats lansera teorin att solens förmodade storlek inte kan stämma:

 

 

 

Med tanke på att astronomerna har missuppfattat månens och solens storlek, så torde de ju givetvis ha fel även vad gäller avståndet till dem!

 

Att vi med en liten handkamera som Nikon Coolpic P900 kan zooma in månen och dess detaljer, dessutom med knivskarp bildskärpa, så kan ju månen omöjligt befinna sig så långt bort som 384 000 km från jorden, utan snarare på ett avstånd av ca 12 000 km, vilket vi får om vi dividerar 384 000 med 32, som är så många gånger mindre som månens diameter är från NASA:s påståenden:

 

 

 

Flat Earth-rörelsen torde ha rätt, i ljuset av allt detta, att både månen och solen är mycket närmare, och därmed mycket mindre än vad som basuneras ut av dagens heliocentristiska astronomer.

 

Matematiska bevis via trigonometri för att även solen faktiskt befinner sig väldigt nära jorden:

 

 

 

 

Eratosthenes beräkningar av jordens omkrets motbevisas här. Han tog inte hänsyn till den refraktion, brytning som orsakas av atmosfären och kom därmed till den falska slutsatsen att jorden är en glob.

Med refraktion inberäknad så är jorden platt som en pannkaka, matematiskt bevisat här:

 

 

 

Att jorden är platt och cirkelrund, ett cirkelrunt plan, en cirkulär jordskiva, är något som vinner stort gehör i världen, runt hela vårt plan, ett veritabelt astronomiskt paradigmskifte på gång.

 

På min blogg kan ni ta del av en massa experiment, observationer och vetenskapliga bevis för att jorden de facto är ett cirkelrunt plan, inte nån planet. Nätets allra bästa Flat Earth-videor samlade här:

https://snilleblixten.net/2016/09/30/jorden-ar-platt-bevisas-nu-av-laserexperiment/

 

 

FLASHBACK FORUM STRYPER YTTRANDEFRIHETEN:

Intressant i sammanhanget är att jag publicerade ett avslöjande inlägg kring denna mån-anomali, 110 km vs 3 476 km, på Flashback forum, Astronomi:

https://www.flashback.org/t2877357

”Månens skugga på jorden vid solförmörkelser 110 km – NASA hävdar månen är 3 476 km?”

På bara fem dagar så hade fler än 12 000 redan läst inlägget, med närmare 200 svar, men ännu har ingen astronom lyckats förklara anomalin, och de flesta som kommenterar i tråden verkar inte ha en susning om vare sig astronomi eller astrofysik…

Eftersom ingen astronom kunde förklara varför månskuggan endast blir 110 km, så förpassades tråden hastigt till Konspiration, där ett helt koppel av Flashbacks multikonto-troll huserar (modsen alltid på deras sida, ertappats med att använda sig av flera konton på konspiration), för att få övertaget i diskussionerna.

Rabiata yrkesförnekare som trollar och desinformerar (även modsen deltar, trollkonton) i alla högklassiga konspirations-trådar, såsom Chemtrails, Flat Earth och Geocentrismen. Dessutom tillåts endast 1 tråd av vardera på hela forumet, samtidigt som det inte tycks finnas några som helst begränsningar kring att skapa trådar om exempelvis hasch, porr eller trump…

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Hur kommer det sig att vi inte fått lära oss månens verkliga diameter, 110 kilometer?

Förmodligen för att NASA (frimurarorganisation) och makteliten vill få oss att tro på det sjuka materialistiska flummet att jorden är en snurrande boll, som kutar omkring runt solen i universums periferi…

Att få oss att tro att universum trollade fram sig själv från ingenting och att det inte finns någon mening med livet, ingen Gud, inget liv efter detta, vi ska bara konsumera och slita och slava för överheten. Vi ska fås att tro på förnuftsvidriga ateistiska slump- och hokuspokusteorier som Big Bnag och emolutionen…

 

Gå in i kommentarsfältet och ge oss en logisk förklaring till hur det kommer sig att bredden på månskuggan under solförmörkelser är så lite som 110 kilometer, om ni nu på allvar tror att månen är 3 476 kilometer i diameter som NASA påstår…

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna Hjärta

Eder evigt tillgivne,
Död o Återfödd, Fick en Snilleblixt

 

.

EXTRA !!!

 

Flashback medlemmen ConnyKlasson (uppenbar desinformatör), och hans lögnaktiga argument kring ämnet, som undertecknad krossar:

 

Vinkeldiametern från betraktaren sett är irrelevant. Eftersom ljuskällan (solen) är större än objektet (månen) så blir skuggan konisk. 

 

Snicksnack!

Vinkeldiametern från betraktaren är i allra högsta grad relevant, det är ju den som de facto AVGÖR ifall vi ser några skuggor från objektet som täcker ljuskällan eller inte!

 

 

Att det blir mörkare under ringformiga och partiella solförmörkelser är ett känt faktum

 

Wikipedia:

”En partiell förmörkelse kan mycket väl gå de flesta helt förbi, eftersom ljuset från hälften eller t.o.m. en ännu mindre del av solskivan, fortfarande förefaller starkt nog att erbjuda normalt dagsljus.”

Givetvis kan ingen som helst månskugga uppstå under dagsljus, för att inte tala om under normalt dagsljus

 

 

Molnens konformiga skuggor påverkar knappt skuggans storlek eftersom molnen är mycket närmare jorden än månen. Om månen vore på motsvarande molnens avstånd ifrån jorden, då skulle månens skugga bli nästan lika stor som månen.

 

1. Samtidigt så är molnen mycket mindre än molnen, hur har du lyckats missa detta grundläggande faktum?

Det är endast om molnet täcker hela solen (dvs molnets vinkeldiameter från oss betraktat överstiger solens vinkeldiameter), som molnskugga kan uppstå. Om molnet däremot inte täcker hela solskivan, så kan det ju givetvis inte uppstå någon molnskugga på jorden, eftersom en del av solen är framme, varför ljuset omöjliggör någon skugga från molnet!

2. Om månen hade varit på motsvarande molnens avstånd ifrån jorden, så hade ju månens vinkeldiameter varit oerhört mycket större än solens dito, och givetvis hade månskuggan då varit minst lika stor som själva månkroppen!

 

 

Det blir fortfarande konformiga skuggor, om ljuskällans storlek (inte vinkeldiameter från betraktaren sett) är större än objektet som kastar skugga.

 

Låtsas du att du missat faktumet att det inte uppstår någon månskugga på jorden under partiella eller ringformiga solförmörkelser?

Kan du citera åt oss någon endaste vetenskaplig artikel, där det hävdas att det kan uppstå månskugga på jorden under dessa sorts solförmörkelser, där solens vinkeldiameter överstiger månens? :boxing:

 

Som jag redan påpekat, molnen är mycket närmare jorden, därför är deras vinkeldiameter större än solens.

 

Som jag redan påpekat, månen är otroligt mycket större än molnen, så därför kan månen vara på ett mycket längre avstånd från jorden än vad molnen är, och ändå kasta månskugga på jorden!

Det har alltså definitivt att göra med ifall månens och molnens vinkeldiametrar överstiger solens dito, när de passerar solen, ifall det ska uppstå molnskugga eller månskugga på jorden! :boxing:

 

Det behövs inte förklaras, eftersom det uppstår månskugga.

 

Det uppstår månskugga under solförmörkelser där månens vinkeldiameter understiger solens dito?

Citera en endaste vetenskaplig artikel, där det hävdas att månen kan kasta skugga på jorden, när den inte täcker hela solskivan som under Totala solförmörkelser!

VARFÖR DESINFORMERAR NI, CONNYKLASSON?

 


.
MÄNNISKAN FLUMMAT FRAM FRÅN APDJUREN?

10 BESVÄRANDE FRÅGOR SOM KROSSAR EVOLUTIONSMYTEN…

 

Enligt de evolutionstroende fundamentalisterna, påstås Mannen och Kvinnan helt förnuftsvidrigt, utan några som helst arkeologiska bevis, ha flummat fram från de osaliga apdjuren. Människan och apdjuren påstås för övrigt, sjukt nog, ha flummat fram från en gemensam förfader, ett fantasifoster som fabuleras ha varit till hälften apdjur, till hälften Människa.

Snacka om sjukt vrickat! :whoco5: :whoco5::whoco5:

 

Här följer tio besvärande frågor kring denna tro, som vi gärna skulle vilja ha svar på av de evolutionstroende:

 

1. Gick denna förmenta förfader (namn tack!) på 2 ben eller på alla 4?

Om den gick på 2 ben, vad skulle ha fått den att börja gå på 4 ben som apdjuren?

Om den gick på 4 ben, vad skulle ha fått den att börja gå på 2 ben som Mannen och Kvinnan?

 

2. Var denna förmenta förfader svansförsedd eller svanslös?

Om svansförsedd, vad fick svansen att försvinna då det måste ha varit en fördel att ha svans, och varför har i så fall inga fossil i det förmenta övergångsstadiet mellan svans och icke-svans hittats?

Om svanslös, vad fick svansen att trollas fram åt de svansförsedda apdjuren?

 

3. Var denna förmenta förfader pälsförsedd eller pälslös?

Om pälsförsedd, hur och varför försvann pälsen, då det måste ha varit ofördelaktigt att förlora den?

Om pälslös, vad fick pälsen att trollas fram åt apdjuren?

 

4. Hur förklarar de evolutionstroende den sagolika förvandlingen från apdjursspenar till fullfjädrade kvinnobröst?

 

5. Kvinnans menopaus, till skillnad från apdjuren?

 

6. Människan som svettas via huden, till skillnad från apdjuren?

 

7. Människans ständiga huvudhårväxt och skäggväxt, till skillnad från apdjuren?

 

8. Människans avsaknad av apdjurens specialdesignade stortår?

 

9. Människans förmåga att medvetet kunna hålla andan, till skillnad från apdjuren?

 

10. Människans Gudagivna fria vilja, att kunna göra medvetna reflekterande val, att kunna välja leva ett andligt liv, till skillnad från de osaliga apdjuren?

 

 

Hela denna löjeväckande evolutionsteori skjuts dessutom i sank av faktumet att Människan funnits på jorden i hundratals miljoner år, och att vi därmed måste ha skapats före både apdjuren och dinosaurierna:

http://www.familjeliv.se/Forum-26-66/m59336830.html

https://snilleblixten.net/2009/08/08/manniskan-hundratals-miljoner-ar-mycket-aldre-an-bade-apdjuren-och-dinosaurierna/

 

VIDEO-BEVIS:

NBC-dokumentären ”The Mysterious Origins of Man”, som orsakade stor ilska och indignation i de fundamentalistiska leden inom det vetenskapliga etablissemanget, avslöjar här alla arkeologiska fynd som bevisar att Människan funnits på jorden i hundratals miljoner år:

 

 

 

Om Människan flummat fram från de osaliga apdjuren (vilket ju givetvis är en lögn), från vilket däggdjur/livsform ska i så fall apdjuren i sin tur ha flummat fram ifrån, i Darwins evolutionskedja?

Hur kan folk sätta sin tilltro till evolutionsteorin, utan att nånsin ens fått svar på denna grundläggande evolutionskritiska fråga?

 

För er som fortfarande tror på amsagan att Människan härstammar från apdjuren, så rekommenderas ni varmt att ta kunskapstestet kring evolutionsmyten:

https://snilleblixten.net/2010/01/24/kunskapstest-kring-evolutionsmyten-vem-ska-bort-snacka-om-att-evolutionsteorin-ar-helflummig/

Vem ska bort? :lol:

Totalt uppenbart att vi inte härstammar från apdjuren, eller hur? :lol::whoco5::lol:

 

 

TILL DISKUSSION:

Hur kan vi ha blivit så totalt grundlurade till att tro på det förnuftsvidriga evolutionsflummet, att Mannen och Kvinnan flummat fram från de osaliga apdjuren?

Apdjursspermier kan endast alstra apdjur! Apdjuren har alltid varit apdjur, ända sedan de skapades!

Människospermier kan endast alstra Människor! Människan har alltid varit Människa, ända sedan vi skapades av allas vår gemensamma Allsmäktiga Skapare!

 

wpid-photo-feb-2-2014-356-pm.jpg

 

GLÖM EVOLUTIONSFLUMMET, FÖR GUDS SKULL !!!

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

.


.
FLASHBACK – KONSPIRATIONEN MOT DoÅ, PÅ DET 5:E ÅRET…

CENSURERAS HÅRT —> GEOCENTRISM, CHEMTRAILS, FALSE FLAGS

.

LÄS, KOPIERA – DELA FRITT – ALLA MEDIER !!!
.

.

KORRUMPERADE FLASHBACK – ALLT ANNAT ÄN YTTRANDEFRIHET…

.

Ända sedan jag (Död o återfödd) i oktober 2012, exklusivt för Flashback, publicerade min mycket omdebatterade, revolutionerande kosmologiska avhandling med 108 argument för den heliga geocentrismen (på konspiration, tillåts inte på astronomi, trots att geocentrism är astronomi), i tråden ”Moderna kosmologin vederläggs: Solen spiralkretsar – Jorden axelroterar 1 varv/år!”, så har jag varit utsatt för en konstant häxjakt av de yttrandefrihetsbekämpande modsen och hållits avstängd av det korrupta Flashback i närmare 3,5 år efter att jag för drygt 4 år sedan släppte dessa mina vetenskapliga bevis för att universum faktiskt är geocentriskt!

Tråden blev tydligen så populär att Flashback (hade redan hunnit få 200 000 visningar och 1000-tals kommentarer) kände sig tvungna att kapa den (sen dess även låsts under perioder och till och med varit helt deletad), genom att i december 2012 fronta den med en gammal utdöd trådstart från 2008 av användaren ”AxelSingh”, med en udda astronomisk frågeställning, handlade alltså inte ett dyft om min unika geocentriska teori, så att min egen tråd effektivt skulle gömmas undan. Dock står min trådrubrik fortfarande kvar som om den vore AlexSinghs (modsen vägrar informera), att han ska ha tagit fram den fullständigt unika teorin om att Jorden endast axelroterar 1 varv/år…

Inte nog med att jag ständigt regelvidrigt stängts av. Att jag så mycket som snuddat vid ordet ”geocentrism” i någon annan tråd än min kallblodigt kapade och våldtagna tråd, enda tråden på hela Flashbacks forum där geocentrismen överhuvudtaget tillåts yppas (gudsförnekare gillar inte ordet, eftersom det har starka konnotationer till vår allsmäktige skapare och samtidigt gör processen kort med deras gudlösa pseudovetenskapliga teorier kring big bang och evolutionen) , har lett till massor av regelvidriga varningar och avstängningar. Då ska man ha i åtanke att Flashback samtidigt tillåter tusentals trådar om Hasch, Porr och Terrorism, vilka dessutom får dryftas fritt i många olika forumdelar.

Geocentrism är otvivelaktigt det enskilt mest förbjudna och tabubelagda ämnet på Flashbacks forum (varning!), tätt följt av Chemtrails och False flags…

 

 

SENAST JAG SLÄPPTES IN I FORUMET IGEN, DECEMBER 2016, så tog det inte många dagar innan de yttrandefrihetsbekämpande modsen återigen gav mig några fullständigt idiotiska trams-varningar (så att jag kvickt skulle åka på en 1 månads avstängning), bara för att jag använder mig av vår grundlagsskyddade yttrandefrihet att diskutera den heliga Geocentrismen, och att avslöja konspirationer såsom Chemtrails och False flags – vilket man tydligen inte får göra ostraffat på numera genomkorrupta Flashback!

Efter att jag överklagat hos moderator ”gason” på konspirations-forumet, innan jag kunde gå vidare till admins (grindvakt/desinformatör, som tillsammans med sin konspirations-förnekande kumpan ”bernad_law” varnar och stänger av medlemmar de inte gillar, patenterade mörkläggare), och påvisat hans grova överträdelse i att låsa min mycket avslöjande tråd om Berlin-dådet, så kom ganska raskt därefter ett moderator-meddelande om att min 1 månads avstängning ökats på till en ½ års-avstängning…

Det riktigt skumma är att 1 månads-avstängningen, kom bara lite drygt en halvtimme efter att jag avslöjat Berlin-dådet i december som en obestridlig False flag-operation (gillar att avslöja såna konspirationer, så folk slutar sätta sin tilltro till den ateistiska makteliten som är de som terroriserar världen, bland annat med chemtrails, och till vår korrumperade gammelmedia som går i deras ledband… visste ni förresten att det var Secret service-mannen William Greer som mördade president John F Kennedy 1963, vilket jag grundligt bevisat i följande bloggpost: https://snilleblixten.net/2010/01/15/mordet-pa-john-f-kennedy-lost-kennedy-mordades-av-sin-chauffor-som-avfyrade-det-dodande-skottet/), i en tråd som jag postade på konspirations-forumet klockan 23:52 den 21 december, som sedan snabbt låstes av de konspirations-förnekande modsen.

.

Här kan ni läsa hur mitt helt regelrätta trådinlägg såg ut, innan en av Flashbacks yttrandefrihetsbekämpande moderatorer, konspirations-förnekaren gason, slog till och satte ett lås på det:

 

—————-

.
BERLIN 19/12-2016, ÅTERIGEN ETT FALSE FLAG-ATTENTAT?

Ja, jag är rädd för det…

Finns snart hundratals med videor uppladdade kring Berlin-händelsen som avslöjar det som False flag…

Men MSM verkar ha lyckats lura i oss igen att det var ett TERROR-attentat (allt som sägs på TV-nyheterna måste ju vara sant…). Att vi inte lärt oss någonting alls sedan 9/11-2001, 2000-talets Moder till alla False flags…

Eftersom alla förnekare i tråden givetvis kommer att efterfråga källor, så är det lika bra att jag uppfyller deras önskan och ger några stycken (hur ska man annars bli trodd? tvungen att ge lite källor), men jag tar bara det bästa jag hittat hittills, kommer ju hela tiden nytt…

Nätets förmodligen vassaste konspirations-avslöjare, ”Peekay Truth” (han avslöjade även lastbilen i Nice 14/7 som False flag) när det kommer till False flags, avslöjar här allt skumt kring Berlin-händelsen.

Se denna mycket avslöjande närgångna live-video kring lastbilen, spola fram till 5:45 min:
.

[Edit: Youtube har avlägsnat videon, tydligen alldeles för avslöjande…]

.

Titta på allt folk som lugnt flanerar omkring runt julmarknaden, precis vid platsen där lastbilen förmodat mejat ner en massa människor bara en stund tidigare… hur får terror-kramarna ihop detta?

Crisis actors, det vanliga scenariot, alla verkar följa manus, kolla här:

https://www.youtube.com/watch?v=KvtjhR1envo
https://www.youtube.com/watch?v=dmmoXeVI3wU
https://www.youtube.com/watch?v=8zNCgWmGdqs [Extra video, ej i inlägget]

 

Någon som tycker det verkar äkta och trovärdigt? :w000t:

Enligt Global Research så var det faktiskt sannolikt ett False flag-attentat, läs mer här:

http://www.globalresearch.ca/berlins-christmas-market-incident-a-likely-false-flag/5563960

.

Ja gott folk, efter att ni sett dessa film-snuttar, vad tycker ni det lutar åt?

False Flag? :yes:

Innan ni kommenterar, vänligen se igenom video-klippen först!

Annars är ni inte trovärdiga…

Okej?

De säger nämligen allt!

Vilken fruktansvärt förljugen värld vi lever i…

.
————

 

BLEV AVSTÄNGD ½ TIMME EFTER TRÅDENS PUBLICERING…

Moderator-meddelande från ”KortStubin” klockan 00:38 den 22 december:
Du har fått 1 månads avstängning för brott mot 2.01. Ohörsamhet.

Ohörsamhet?

Bara för att man nyttjat sin demokratiska rätt att avslöja konspirationer?

.

 

—————-

.

TRÅDEN LÅSTES NÅGRA TIMMAR SENARE, PUTS VÄCK…

Till saken hör alltså att tråden, hör och häpna, bara några timmar senare (tråden hade då redan hunnit läsas av tusentals personer, måste tydligen snabbt väck innan den hinner få fäste) låstes och kastades i papperskorgen:

https://www.flashback.org/t2794232

…av den konspirations-förnekande moderatorn ”gason” med den mycket klena motiveringen ”Alldeles för mycket länkpost i trådstarten”.

 

Denne yttrandefrihetsbekämpande moderator papperskorgade alltså tråden, bara för att jag servade läsarna genom att länka till 3 avslöjande video-källor kring denna False flag-händelse!

En trovärdig trådstart bör ju faktiskt innehålla några väl valda referenser som källor, men källhänvisningar som stödjer en trådstart anser alltså de yttrandefrihetsbekämpande ”grindvakterna” som modererar på Konspiration som något negativt och bestraffas hårt!

 

Avstängningen (2.01. Ohörsamhet) motiverades med det väldigt luddiga och odefinierade ”Varningar på kort tid”, vilket de geocentrism-förnekande och konspirations-förnekande moderatorerna har satt i diaboliskt system mot mig.

Istället för att vänta tills de sex varningar utdelats som leder till avstängning, så har dessa yttrandefrihetsbekämpande mods satt i system att varje gång jag kommit tillbaka från en ½ års-avstängning, så delar de ut ett par regelvidriga varningar i snabb följd (oftast helt godtyckliga ”Trams”-varningar, ofta som straff när jag kommer med särdeles bra bevis för chemtrails i chemtrailtråden), så att de ska kunna bli av med mig fortast möjligt från forumet, så jag inte hinner sprida fler sanningar…

 

——–
.

ÖVERKLAGADE REGELVIDRIG MÅNADS-AVSTÄNGNING

STRAFFADES DÅ PLÖTSLIGT MED ½ ÅRS-AVSTÄNGNING…

.

Moderator-meddelande den 4 januari 2017: Du har blivit avstängd från forumet av följande anledning: 1.07. Avstängningen upphör: 2017-07-04, 18:00

1.07. Alternativa konton

Missbruk av alternativa konton är förbjudet. Vid avstängning är det endast tillåtet att använda forumet för att diskutera sin avstängning med en moderator eller admin.

 

Ren förbannad lögn!

 

Till saken hör att jag aldrig någonsin har missbrukat alternativa konton, dessutom använde jag forumet ENDAST för att diskutera avstängningen med moderatorer, detsamma vad gäller ”Anden i kroppen”.

Moderatorkollegiet påstås ha röstat positivt för en ½ års-avstängning av mig, Död o återfödd, men någon ½ års-avstängning nämns överhuvudtaget inte i forumdelen Avstängningar och bannlysningar, än mindre att jag ska ha missbrukat något alternativt konto…

Mycket skumt även att beskedet om avstängningen dröjde långt i 1 hel vecka (givetvis för att jag inte har missbrukat några alternativa konton, beskedet hade tagit ännu längre tid om jag inte krävt svar i ärendet), trots att omröstningar brukar ske väldigt omgående. Uppenbart att ½ årsavstängningen inte är förankrat hos moderatorkollegiet, utan har på ett lömskt sätt kuppats igenom av de mest korrupta elementen inom Flashback-ledningen…

Sen detta med att Flashback-ledningen tillåter användare att ha en massa alternativa konton att trolla med, men att ärligt folk omedelbart får en avstängning om de försöker AVSLÖJA någon av dessa forumförstörande konto-troll, beror ju givetvis på att Flashbacks egna konspirations-förnekande moderatorer och deras kumpaner på så sätt i lugn och ro kan få övertag i alla debatter och trolla sönder alla trådar på konspirations-forumet. Tidigare moderatorn KimNeilJung var ett ökänt troll. Kolla in exempelvis den extremt trolltäta Chemtrail-tråden så fattar ni vad jag menar, ju allvarligare konspiration, desto fler troll som saboterar diskussionerna…

 

.

VARNADES I HELIOCENTRISM DEBUNKING-TRÅD BARA FÖR ATT JAG

BESKREV DEN GEOCENTRISKA MODELLEN…

.

Här följer ett av alla exempel på fullständigt idiotiska, regelvidriga varningar jag drabbats av, som är orsak till att jag återigen är avstängd i ½ år från Flashback.

Fick följande varning i en tråd jag skapade, där jag påvisar att den fiktiva heliocentriska modellen lider av en svår anomali som inte den verkliga geocentriska modellen har:

2016-12-20, 11:15
TorkelSnorkel, Moderator
Varning
Du har fått en varning för brott mot 0.03. Trams och off-topic, för att den geocentriska modellen diskuteras i inlägget.

Ämne: Hur förklaras 366,25 axelrotationer/år, på bara 365,25 dagar/år? Unik frågeställning!

https://www.flashback.org/t2792301

 

Denne yttrandefrihetsbekämpande moderator gav mig en varning för följande inlägg i ovanstående tråd, ett inlägg som dessutom kvickt raderades så ingen skulle hinna läsa mina nya vassa argument emot heliocentrismen.

.

Läs här det ordagrant återgivna inlägget som modsen på Astronomi regelvidrigt raderade och gav mig en varning för, trots att den höll sig till ämnet kring anomalin och kosmologin jag avhandlade, där det inte går att undvika komma in på den geocentriska modellen, då min debunkning av heliocentrismen ju givetvis utgår från geocentrismen:

 

HELIOCENTRISKA ANOMALIN MED DE 366,25 ROTATIONERNA:

.

De vilseledda heliocentriska astronomerna förväxlar solens och stjärnhimlens rotationer med jordens förmenta rotationer!

Stjärnhimlens 366,25 västliga rotationer på 365,25 dagar, tas felaktigt som jordens 366,25 östliga rotationer, medan solens årliga östliga omloppsvarv, tas felaktigt som jordens årliga östliga omloppsvarv.

Detta ger i den naturliga geocentriska modellen 365,25 västliga solrotationer på 365,25 dagar, dvs samma antal rotationer och dagar, solvarv och soldygn, soltiden vi följer på jorden, medan i den fiktiva heliocentriska modellen ger anomalin med 366,25 östliga jordrotationer på 365,25 dagar.

Att solen vandrar i ekliptikans omloppsbana längs zodiakens stjärnbilder, mellan de båda vändkretsarna (solstånd), utgör det yppersta beviset att det är solen som kretsar kring jorden, inte tvärtom som vi tyvärr felaktigt blivit indoktrinerade till.

Vet ni varför solen alltid snurrar som närmast jorden i januari?

Jo, solens bana i ekliptikan/zodiaken (storcirkeln på himmelssfären) kring jorden är elliptisk och befinner sig därför konstant på olika avstånd från jorden. Solen är alltid som närmast jorden kring nyår, 2-5 januari (varför solen ser som störst ut då), strax efter att solen vänt vid Stenbockens södra vändkrets (vilket sker idag 21 december klockan 11:44), eftersom solen deklinationsmässigt i sin omloppsbana kring jorden då når sin allra sydligaste position.

Solen färdas då även som snabbast, 61,2 bågminuter/dygn, jämfört med bara 57,2 bågminuter/dygn halvåret senare, 4-7 juli, strax efter att solen vänt vid Kräftans norra vändkrets, då solen befinner sig längst bort från jorden i sin nordligaste position, och därmed ser som minst ut. Solen färdas alltså alltid som snabbast i början av januari när den befinner sig längst söderut.

Anledningen till att solen färdas som snabbast i Syd, då den är som närmast jorden, beror på att den då i sin omloppsbana i ekliptikan kring jorden befinner sig mer i periferin på himmelssfären (vidaste delen av ekliptikan), och i sin position över vår cirkulära jordskiva, där omkretsen kring jorden är större och där sfären därför går som snabbast. Motsatsen gäller i Norr, i centrum på himmelssfären, där ekliptikan även är som snävast, minsta omkrektsen kring jorden och där solen därför vandrar som saktast i sfärens dagliga rotation.

Man kan som exempel anföra att krukmakarens drejskiva (himmelssfären) roterar saktare ju närmare centrum på drejskivan man tittar, analogt med Nord på vår platta cirkelrunda jordskiva, och snabbare ju mer i periferin på drejskivan man tittar, analogt med Syd på vår jordskiva. Detta faktum att solen fortsätter vandra snabbare även söder om ekvatorn, utgör ju ett obestridligt bevis för att jorden omöjligt kan vara boll-formad!

Det är solens årliga vandring i ekliptikan runt jorden, längs zodiakens stjärnbilder mellan vändkretsarna i Nord och Syd, som orsakar årstidernas växlingar, medan solens dagliga rotation runt jorden tillsammans med alla andra himlakroppar ger oss dag och natt.

 

———

 

YTTRANDEFRIHETEN PÅ FLASHBACK ÄR STARKT HOTAD

 

När åsiktsförtrycket gått så pass långt, att Flashbacks moderatorer (ensamma eller i grupp) godtyckligt kan dela ut varningar som sedan leder till avstängning (när man diskuterar världsbilder som ogillas av dem), bara man så mycket som nämner geocentrism, i en tråd som ju ändå handlar om att debunka heliocentrismen, så är det inte mycket kvar av yttrandefriheten!

Moderatorerna TorkelSnorkel och gason medgav faktiskt båda i sina meddelande-svar till mig innan jag publicerade ovanstående tråd, att exempelvis i tråden om ”Flat Earth” så är det helt okej att även beröra dess motsats ”Globe Earth”, eftersom teorierna är varandras motsatser, att det inte går att undvika att i diskussioner om Flat Earth försvara eller kritisera Globe Earth, och att man därmed inte behöver skapa en ny tråd där Globe Earth behandlas.

På exakt samma sätt, så är ju även Heliocentrism och Geocentrism varandras motsatser. Heliocentrismen härstammar dessutom ur geocentrismen, matematiskt samma system.

 

Att då i ens egen tråd, som handlar om en heliocentrisk anomali, inte ens kort få redogöra för skillnaderna mellan himlakropparnas rörelser i de bägge modellerna, och de grundläggande astronomiska idéerna bakom geocentrismen (i ett astronomiskt forum dessutom där geocentrism ingenting annat är än en astronomisk syn på himlakropparnas rörelser), utan att få en varning för det, är ju fullständigt absurt!

Vad är det som är så himla känsligt med geocentrism i Flashback-ledningens ögon, att den inte ens ska kunna nämnas i en astronomisk tråd som debunkar den fiktiva heliocentrismen, som dessutom har geocentrismen som sitt naturliga matematiska upphov!

Hur i helskotta kan jag få en varning för 0.03. Trams och off-topic, när jag i min egen tråd där jag diskuterar heliocentrismens anomalier, i korta ordalag påvisar hur planetrörelserna i den geocentriska modellen är mer logiska och naturliga?

Att huvudtopic i tråden inte är geocentrism, och där ett moderator-meddelande ber användarna att hålla sig till den heliocentriska anomalin, kan ju omöjligt innebära att jag ska få en varning, när jag som inläggsförfattare i min egen tråd, påvisar skönheten i den geocentriska modellen (världens äldsta astronomiska modell, vetenskaplig teori, ingen alternativ teori eller konspirationsteori) i motsats till heliocentrismens fiktiva modell!

 

Detta är ett extremt allvarligt ingrepp i yttrandefriheten!

.

 

FLASHBACK TILLÅTER 1000-tals TRÅDAR OM HASCH, PORR O TERRORISM – GEOCENTRISM HÅRDBEVAKAS, TILLÅTS  1 YNKA TRÅD

 

Hasch, Porr och Terrorism tillåts tusentals trådar på Flashbacks forum, och får dessutom fritt nämnas inom hundratals andra ämnesområden, men när det kommer till just ämnet Geocentrism, så tillåts det yppas i en ynka tråd på hela Flashbacks forum, annars blir man obönhörligen varnad, för att inte tala om att den enda tråden på Flashback som överhuvudtaget får behandla ämnet (Min) kapades åt en annan användare, AlexSingh, vars trådstart inte ens behandlar ämnet Geocentrisn, än mindre argumenterar för någon alternativ teori, som ju är ett måste för att kunna ha en trådstart på Alternativa teorier.

Anledningen till varför min Geocentrism-tråd kapades, beror ju givetvis på att ordet inte längre är fritt på Flashback. Man stöttar ogärna ämnen som kan få folk att börja tvivla på den förhärskande materialistiska världsbilden, att status quo rubbas, och geocentrismen och specifikt vår platta jord rubbar ju definitivt förnuftsvidriga, materialistiska slump- och hokuspokusteorier som Big Bnag och emolutionen.

.

JAG HAR FORTFARANDE INTE FÅTT NÅGON UPPRÄTTELSE FRÅN FLASHBACK

Som sagt, har fortfarande efter mer än 4 år inte fått någon som helst upprättelse från Flashback, efter att ha blivit bestulen på min populära revolutionerande tråd om Geocentrismen, publicerad den 19 oktober 2012 (Flashbacks genom tiderna överlägset längsta trådstart), som kapades åt AlexSingh den 17 december 2012, då modsen på Konspiration inte såg någon annan utväg att tysta ner min Geocentrism-tråd, än genom att våldta den genom att fronta den med en redan utdöd tråd från Astronomi-forumet som fördes över till Konspiration, som inte ens handlar om Geocentrism:

https://www.flashback.org/t1989158

Som ni lägger märke till så står min trådrubrik kvar ”Moderna kosmologin vederläggs: Solen spiralkretsar – Jorden axelroterar 1 varv/år!”, med de 108 punkterna för geocentrismen, men alltså med AlexSingh som upphovsman, trots att det är jag som ligger bakom denna unika kosmologiska teori. Efter mer än fyra års vädjanden, så vägrar fortfarande Flashbacks ledning att ge mig upprättelse, inte så mycket som en länk-hänvisning till starten för min 460 000 tecken långa kapade kosmologiska avhandling vill man ge.

 

Nyheter 24 gjorde en intervju med mig angående Flashback-tråden, detta strax innan Flashback beslöt att inleda sin mångåriga häxjakt mot mig:

http://nyheter24.se/nyheter/internet/730067-moder-jord-och-hare-krishna-mot-miniguden-dod-o-aterfodd

Som ni ser så berömmer jag Flashback-modsen där (ångrar det bittert idag), men detta var alltså tiden innan häxjakten mot mig påbörjades. Registrerade mig redan 2007 på Flashback. Aldrig en endaste avstängning innan jag började bevisa den geocentriska världsbilden och avslöja det klimatförändrande chemtrailandet (hemligt militärt NATO-projekt) som orsakar den globala uppvärmningen, tabubelagt ämne som är extremt akut, jordens stora ödesfråga.

 

TIDIGARE FLASHBACK-MISSHANDEL AV MIG

Här kan ni läsa igenom trådar kring tidigare Flashback-misshandel av mig,  återigen främst från de konspirations-förnekande moderatorerna på Konspiration, som högst ogärna ser att sanningar om exempelvis Geocentrism och Chemtrails slår rot i folks medvetanden. Lägg märke till hur trådarna abrupt låsts när kritiken blivit ohanterlig för modsen och hur de patologiskt, enskilt eller i grupp, formligen vägrar ge mig någon form av upprättelse, trots att det för alla andra är fullständigt uppenbart hur Flashback strypt yttarandefriheten för mig:

https://www.flashback.org/t2035956
https://www.flashback.org/t2592022
https://www.flashback.org/t2635874

 

Faktum är att jag redan i april 2009 publicerade en tråd om den heliga geocentrismen, som de geocentrism-fientliga moderatorerna bryskt antastade, genom att även då kapa och baka in den i en annan användares trådstart, så att Geocentrismen återigen effektivt gömdes undan från allmänhetens insyn:

https://www.flashback.org/sp16053136

 

 

DE KONSPIRATIONS-FÖRNEKANDE MODERATORERNA

.

De konspirations-förnekande moderatorerna på konspirationsforat, som uppenbart har som uppgift att agera grindvakter, heter för tillfället gason och bernad_law, och tillåts, med Flashback-ledningens goda minne, följa tätt i den tidigare notoriskt regelbrytande moderatorn KimNeilJungs brottsliga fotspår. Avsattes till slut av ledningen för att inte skada Flashbacks renommé än mer, den enda slutsatsen jag kan dra.

Kan avslöja angående KimNeilJung att det var han som fick sajten Familjeliv att stänga av mig från deras forum, då han hämnades mig för att jag avslöjat honom som Flashback-moderator när han höll på och desinformerade i min stora Chemtrail-tråd på Familjeliv. Jag skickade ett PM till hans mods-kumpan på Flashback, bernad_law, och skrev att KimNeilJung trollade på Familjeliv, varpå jag omedelbart fick en ½ års-avstängning för brott mot 1.06, Användarnas anonymitet. Som om jag skulle ha avslöjat KimNeilJungs IRL-identitet, bara för att jag nämnde om hans desinformations-kampanj i min chemtrail-tråd på Familjeliv…

 

Flashback-ledningen har satt i system att delegera varningsutskicken, ohörsamhetsutskicken och avstängningsutskicken till mig från flera skilda moderatorer, så att det inte ska se ut som att det bara är de konspirations-förnekande modsen på Konspiration som är ute efter mig, och för det ändamålet har man under åren använt sig av följande moderatorer (nämner bara dem jag kommer ihåg på rak arm, då mitt konto är avstängt): Crossmack, Cousin Cocaine, Kate80, najas, Strychno och den senaste i raden KortStubin, som för övrigt verkar ha placerats på religionsforumet för att hålla extra koll på mig (skriver mycket där), vilket avslöjades då hen som första moderator efter att jag var tillbaka efter den senaste ½ års-avstängningen gav mig en förhastad varning, misslyckat försök dock.

KortStubin var dessutom moderatorn som delegerades till att straffa mig med 2.01. Ohörsamhet, bara en dryg halvtimme efter att jag på konspirations-forumet (där bernad_law just då var inloggad, grön punkt lyste vid hans namn) publicerat den mycket avslöjande tråden kring Berlin-dådet som en False flag-operation. Dock låstes denna högintressanta och synnerligen aktuella tråd, bara några timmar senare av bernad_laws konspirations-förnekande kumpan gason. Tråden hade vid det laget hunnit få fler än 2000 visningar, så bäst att låsa den fortast kvickt…

.

Det obehagligaste av allt är, att de konspirations-förnekande modsen och deras lierade ser ut att använda sig av en massa trollkonton (därför som vi vanliga användare inte tillåts avslöja dem, då blir det brott mot 1.06. och tack och adjö), vilket den ökände moderatorn KimNeilJung var ett praktexempel på, numera avsatt. Andra uppenbara exempel är SamVimes, ConnyKlasson, kurrekotte, LaurentiusLucidor, SnakePlisssken, Trolltestet, kjellkritisk och madtop. Kan mycket väl vara en och samma moderator som trollar med dessa dubbelnamn-konton. Dessa lierade kloner huserar och härjar som värst på konspirations-forumet, där de tas under de skrupelfria moderatorerna gason och bernad_law´s vingars skugga. Anledningen till att de trollar och vandaliserar konspirations-forumet så hårt, är att det inte skulle vara så bra för makteliten ifall sanningar som presenteras där kom till allmän kännedom…

 

Vad anbelangar administratörerna på Flashback, så har de aldrig nånsin rört ett finger när jag framfört klagomål kring moderatorers strida ström av regelvidriga varningar.

Admin5 är den ende admin som någonsin svarat, men han verkar totalt sakna ryggrad att rå på moderator-marodörerna som gett Flashback så dålig renommé. Han var faktiskt på väg ett tag att ge mig upprättelse, ge mig tillbaka min Geocentrism-tråd, men stötte nog på patrull hos gason och bernad_law, KimNeilJungs regelvidriga efterträdare, tillika grindvakter/desinformatörer på Konspiration.

Att undertecknad förmodligen är den användare som bidragit allra mest till Flashback under mina 10 år där (i realiteten 6,5 år då jag tvingats till exil i 3,5 år), i form av mer än 100 högkvalitativa, originella, tankeväckande trådar (överlägset högsta mediansnittet vad gäller visningar och svar på sina trådar av Flashbacks alla produktiva trådskapare) verkar inte röra dem ryggen. De flesta svarar aldrig ens och när de gör det så är de alltid på de geocentrism-förnekande och konspirations-förnekande moderatorernas sida. De verkar mest finnas på Flashback för att ge sken av att högre FB-makt finns att vända sig till…

 

När jag bett gason förklara hur det kommer sig att han bryskt låste min regelrätta avslöjande tråd om False flag-dådet i Berlin, samtidigt som han vägrar ge tillbaka den sedan mer än 4 år regelvidrigt kapade Geocentrism-tråden till mig, så har han inget svar att ge mig, han blir totalt svarslös. Saken är nämligen den att efter min unika tråd med de 108 punkterna för Geocentrism kapades åt AlexSingh, frontades med hans 10-radiga trådstart, så uppfyller inte han kravet som finns för att få ha en trådstart på Konspirationer och alternativa teorier, nämligen att den antingen ska argumentera för en konspiration eller att den ska argumentera för en alternativ teori, vilket ni själva ser här:

https://www.flashback.org/t1989158

 

Moderatorerna på Konspiration begår ett grovt tjänstefel när de inte återbördar tillbaka Geocentrism-tråden till mig. Om inte annat så för att inte missleda läsarna att det är AlexSingh som står för min unika, revolutionerande geocentriska teori om solens spiralkretsande och jordens årliga axelrotation, som ju fått stå kvar som trådrubrik, utan att modsen ens brytt sig om att ge någon länkhänvisning till dess trådstart…

.

 

STORT UPPROP OM HJÄLP !!!

HÄXJAKTEN MÅSTE FÅ ETT STOPP !!!

 

Eftersom jag inte längre kan föra min talan på Flashback, efter att de mest korrumperade elementen hos Flashback svinigt avlägsnat min yttrandefrihet, genom att ha kuppat igenom min ½ års-avstängning, så står mitt hopp till er, kära läsare, av detta blogginlägg:

Kontakta forumet Flashback om mitt orättvisa öde, genom att antingen starta en tråd om mitt fall, där ni även kan länka till detta blogginlägg, eller kontakta schysta admins och mods på Flashback som kan se till att jag får upprättelse så att rättvisa skipas. Tror nämligen inte att alla i moderatorkollegiet känner till den fräcka kuppen som kuppmakarna inom Flashbacks ledning gjort sig skyldiga till.

Tack så mycket!  Hjärta

.

Signaturerna på Flashback har alldeles nyligen tagits bort. Kan tänka mig att den Geocentrism-förnekande Flashback-ledningen starkt ogillade min signatur och därmed konspirerade för att få bort signaturerna hos användarna:

https://www.flashback.org/u171754

 

Solen spiralkretsar kring vår stationära centrumplacerade platta jord – Stjärnhimlen roterar 366,25 varv på 365,25 solvarv/dagar. Jorden axelroterar därmed 1 varv/år (!) i synk med solens årliga östliga omloppsbana!

Unik kosmologisk fakta – Den heliga Geocentrismen!
__________________
Vetenskapliga bevis:
https://snilleblixten.net
https://twitter.com/Snilleblixten

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna  Hjärta

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt/Död o återfödd

.

 

P.S. Vi har ända sedan i slutet av 1990-talet chemtrailats (började i USA, sedan Europa, nu även i länder som Thailand), numera på närmast daglig basis. Väldigt lätt att se skillnad på naturliga moln och chem-moln, vilka är tunna grisiga mjölkiga moln, artificiella cirrusmoln utbreddade från chemtrails. Alla strimmor vi ser efter flygplan, både de långa kvarliggande och de kortare, är chemtrails från chemtrailplan (de planen syns aldrig på flygradar), bara olika varianter.

Chemtrailandet är ett hemligt militärt NATO-projekt och ligger bakom klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Resulterat i allt
färre soltimmar i takt med det intensifierade chemtrailandet. Dessutom ligger chemtrails, med sina giftiga partiklar i nanostorlek som stannar kvar i kroppen (främst aluminium), bakom den explosiva ökningen av Alzheimer, Cancer, KOL, astma och hjärtsjukdomar. Jordens stora ödesfråga! Tabubelagt ämne, myndigheterna tiger, SMHI mörkar.

Alla som förnekar chemtrailandet borde se följande videoklipp, där man ser ett 40-tal parallella chemtrails, sprayade i lilla Joppa, Maryland. Lägg märke till de två militärplanen som parallell-chemtrailar, 0:52-1:00 min, ingen vacker syn:

[Edit: Youtube har avlägsnat videon, tydligen alldeles för avslöjande…]

 

 

Vill avsluta med någonting väldigt vackert och upphöjande för oss själar, Mantra-lovsjungande av Guds heliga Namn, finns många att välja bland – Adonai, Ahura Mazda, Akal Purakh, Allah, Buddha, Deus, Elohim, Govinda, Hari, Jahve, Krishna, Shangdi, Shiva, eller vilket ni nu känner starkast dragning till, vilket är expressmetoden i denna mörkrets tidsålder, Kali Yuga, att befria oss från denna Mayas/Mammons illusoriska materiella drömvärld som vi är fjättrade vid via återfödelsens fördömda kretslopp, och en gång för alla ta oss tillbaka till den eviga andliga världen, den absoluta rumtiden, till Guds gemenskap i lyckoriket, i saligheten där vi minigudar/själar hör hemma, och där ingen sjukdom, åldrande eller död längre plågar oss, och där vi är ett med våra odödliga andliga kroppar, till skillnad mot i denna gudsförgätna dualitetens jämmerdal, denna relativa bundna rumtid-begränsade sinnevärld, Guds baksida, där vi tvingas att träda in i och ut ur den ena dödsdömda köttkostymen efter den andra, ständigt på jakt efter en bestående lycka som aldrig infinner sig, eftersom flyktigheten är denna skenvärlds/skuggvärlds signum, där föreställningen om den slutgiltiga lyckan bara är en hägring, pyntad med förtrollande fantasmagorier, så därför, kära älskade vänner, ta tillfället i akt nu och insup följande transcendentala ljudvibrationer som har kraften och makten att bryta förtrollningen vi står under och påbörja vår andliga marsch tillbaka till det eviga lyckoriket vi hör hemma i, det vi ständigt söker efter, men som vi endast kan nå om vi vänder vårt fokus och vår färd inåt mot det utomvärldsliga, och önskar er till slut all lycka och framgång på er färd tillbaka Hem, allt Gudomligt Gott, Hare Krishna!
.

 

 

.


 

HAR ILLUMINATI NÅGRA PLANER FÖR IMORGON?

NOVEMBER 22, 2016, SER INTE SKÖNT UT NUMEROLOGISKT:eek:

= 11, 22 och 9, varav två är Illuminati-Mästartal… :eek:

 

22 November 1963 var ju uppenbart ett Illuminati-datum…

 

FALSE FLAG-ATTENTAT?

NY TSUNAMI HAARP:as FRAM?

ÄNNU EN STOR MUSIK-IKON MÖRDAS?

 

Bara 7-8 timmar kvar till den 22 november… :w000t:

Datumet får ses lokalt där nåt eventuellt sker. Inte samtidigt som hela vår platta, cirkelrunda jord har 22 november.

Vad tror ni kära vänner…? :unsure::unsure::unsure:

 

För fyra månader sedan så fick jag ju rätt kring förutsägelsen att det skulle ske ett False Flag-attentat den 22 Juli 2016, vilket alltså visade sig ske i München:

https://snilleblixten.net/2016/07/21/fredag-22-juli-2016-nasta-false-flag-attentat/

:yes::yes::yes:

 

hqdefault

 

GLÖM INTE ATT VETENSKAPLIGA EXPERIMENT NU PÅVISAR ATT JORDEN DE FACTO ÄR PLATT – 3 VIDEOR SOM BARA MÅSTE SES:

 

 

 

 

:yes::yes::yes:

Ultimata beviset för att jorden faktiskt är platt:

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-stop_flight

 

Längsta non-stop flygen är mer än 14 000 km. Avståndet mellan de Sydliga super-metropolerna Sydney och São Paulo, är endast 13 400 km enligt jordglob-teorin.

Varför finns det då inte ett endaste direktflyg mellan dessa storstäder söder om ekvatorn?

Givetvis för att jorden är platt, och att avstånden mellan kontinenterna söder om ekvatorn därför är mycket större än på en glob…

www.flightradar24.com kan man aldrig se direktflyg mellan kontinenter söder om ekvatorn, endast norr om ekvatorn. Fullständigt logiskt om man tar med i beräkningen att jorden faktiskt är platt.

Qantas har direktflyg från Sydney till Dallas, så varför inte då även från Sydney till São Paulo, vilket för övrigt är en kortare distans enligt jordglob-teorin…

 

Flashbacks yttrandefrihetsbekämpande moderatorer på ”Konspirationer” har fullständigt regelvidrigt hållit mig, ”Död o återfödd”, avstängd från forumet i mer än 3 av de senaste 4 åren (stängs av pga horribla ”trams”-varningar, viktiga ämnen som den heliga Geocentrismen och Chemtrails får inte diskuteras fritt på forumet, modsen själva rabiata förnekare), släpps in igen nu i december.

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om Tat Sat, Hare Krishna  Hjärta

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

.


 

VETENSKAPLIGA EXPERIMENT BEVISAR – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT

DAGS ATT BEGRAVA MYTEN OM JORDEN SOM EN SNURRANDE BOLL…

 

(OBS! Svarar på alla era frågor i kommentarsfältet. Uttömmande vetenskapliga svar på alla frågor kring vår platta jord finns i videorna längst ner i inlägget.)

 

Världshaven och mänskligheten kan aldrig trilla ner från nån kant, med tanke på att Antarktis höga isberg faktiskt omringar hela vår platta cirkelrunda jord som en skyddande barriär som håller allt vatten på plats. Antarktis är ett starkt militariserat område. Vi ska nämligen hållas ovetande om att världen fortsätter långt bortom isbergen, vilket bl.a. polarforskaren och frimuraren Richard Byrd bevittnade under 1930-40 talet, vilket sedermera ledde till det skumma Antarktisfördraget 1959.

 

Att vatten alltid finner sin plana nivå bevisar att jorden faktiskt är platt!

Om jorden hade en kurvatur som en boll, bollformad, så skulle exempelvis ett 1 mil långt fartyg ha ett luftglapp på sammanlagt 8 meter vid fören och aktern – vansinnigt absurt!

Detta skulle i så fall innebära att om man lastade ett sådant fartyg framtungt så att det fick kontakt med vattnet, så skulle det på grund av vattnets nedåtlutning (hävdas vara fästad vid globen), kunna kana sig iväg från exempelvis Europa via Atlanten till Nordamerika – snacka om sjukt vrickat!

Om jorden var bollformad som ett klot, så skulle exempelvis all världens muslimer inte kunna vända sina huvuden mot Mecka för sina dagliga böner, enär de skulle peka rakt ut i yttre rymden…

.

Horisonten kan per definition aldrig vara något annat än horisontell, vågrät, varför en böjd eller krökt horisont, vilket krävs för en sfäriskt rund jord, är en oxymoron!

http://jorden.info/den-alltid-horisontella-horisonten-bevisar-att-jorden-ar-platt/

 

Någon krökning av jorden har aldrig någonsin observerats eller filmats (NASA har i vanlig ordning bara fejkade bilder), av den enkla anledningen att jorden är plan, ett plan, inte en planet. Jorden är det kosmiska navet och likaså det centrala planet som utgör skiljelinjen mellan de högre himmelska planetsystemen och de underjordiska dito, dvs Hollow Earth.

 

Faktumet att det inte går några direktflyg mellan kontinenterna Syd om ekvatorn (de går alltid via Nord om ekvatorn), är ett suveränt bevis på att jorden de facto är platt, eftersom avstånden mellan kontinenterna på vår cirkulära jordskiva naturligtvis blir större ju längre söderut man kommer.

Det blir alltid kortare resväg att flyga via Nord, vilket blir uppenbart på en platt jord-karta. Påståendena att det skulle finnas direkta flygförbindelser mellan kontinenterna i Syd är bara båg. Avslöjande nog syns sådana flyg aldrig till på http://www.flightradar24.com i realtid, mycket skumt…

 

Gravitation är en vetenskaplig myt, ingen forskare har någonsin lyckats förklara den. Av den enkla anledningen att den inte finns. Den så kallade gravitationen är en tryckkraft, inte en dragkraft, och är en effekt av massans påverkan på eter!

 

 

200 vetenskapliga bevis för att jorden inte är en boll som kutar omkring runt solen. Bevisen rikt illustrerade och åskådliggjorda, lättfattligt förklarade:

https://docs.google.com/file/d/0B5Dy_Ci78cCvazRqdFZoTUVyN2M/preview

 

15 vetenskapliga experiment från 1800-talet – jorden är de facto platt:

Klicka för att komma åt Zetetic%20Astronomy%20-%20Earth%20Not%20a%20Globe%20-%20Samuel%20Birley%20Rowbotham%20-%201881.pdf

 

100 handfasta bevis för att jorden inte kan vara en glob:

https://wiki.tfes.org/A_hundred_proofs_the_Earth_is_not_a_globe

 

Diskussionsforumet som har svar på alla frågor kring vår platta jord.

Här finner på alla era frågor, och kommer ni på någon fråga som ännu inte ställts,här:

http://ifers.123.st/f1-the-international-flat-earth-research-society

 

 

GÅR INTE LÄNGRE FÖRNEKA DET UPPENBARA – JORDEN ÄR PLATT !!!

:beer: :beer: :beer:

 

 

INTRODUKTION – LÖGNERNA KRING JORDEN SOM EN GLOB, FRÅN 15:50-36:11 MIN:

 

 

 

SOLENS OCH MÅNENS RÖRELSER KRING VÅR PLATTA JORD:

 

 

 

PERSPEKTIV GER ILLUSIONEN AV ATT SOLEN GÅR NER UNDER HORISONTEN:

 

 

 

CREPUSCULÄRA SOLSTRÅLAR BEVISAR ATT SOLEN ÄR NÄRA OCH LITEN:

 

 

 

—————————————————-

 

 

MÄNGDER AV VETENSKAPLIGA EXPERIMENT BEVISAR – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT !!!

 

 

 

ROGERS CENTRE, TORONTO – 50 KM DISTANS – JORDEN ÄR PLATT:

 

 

 

SUPERDOME I NEW ORLEANS – 43 KM DISTANS – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

 

 

 

ANACAPA I KALIFORNIEN – 51 KM DISTANS – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

 

 

 

LASER EXPERIMENT BEVISAR – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

 

 

 

MÄTNINGAR MELLAN BERGSTOPPAR BEVISAR – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

 

 

 

JORDEN HELT PLATT FRÅN 300 KILOMETERS HÖJD:

 

 

 

JORDEN HELT PLATT FRÅN 150 KILOMETERS HÖJD:

 

 

 

TALANDE BILDER KRING VÅR PLATTA JORD:

 

 

 

KÄND VETENSKAPSMAN BLIR SLAKTAD AV EN FLAT EARTHER:

 

 

 

VETENSKAPS-DOKUMENTÄR – ASTRONOMI, REFRAKTION OSV – JORDEN ÄR PLATT:

 

 

 

INGEN MIDNATTSSOL I ANTARKTIS = INGEN SYDPOL:

 

 

 

—————————————————-

 

 

.

NASA:s ALLA BILDER PÅ JORDEN ÄR DATORGENERERADE

MED BÖRJAN I DERAS STORA MÅNKONSPIRATION 1969:

 

 

 

NASA MEDGER FAKTISKT HELT ÖPPET ATT BEMANNAD RYMDFART

BORTOM LÅG OMLOPPSBANA ALLTID VARIT TEKNISKT OMÖJLIGT

 

 

Hur var det nu med de sex påstådda månlandningarna 1969-1972, under farfars teknologiskt primitiva tid…

:lol::whoco5::lol:

 

INTERNATIONELLA RYMDSTATIONEN (ISS) BEVISATS VARA EN STOR NASA-BLUFF:

http://ifers.123.st/t34-iss-hoax-the-international-space-station-does-not-exist

 

.

GPS-SATELLITER BEVISATS VARA BLUFF, MARKBASERAT:

 

 

.

SATELLITER KAN INTE EXISTERA, PÅ GRUND AV EN MASSA FYSIKALISKA OCH ATMOSFÄRISKA ORSAKER:

 

 

 

HISTORISK EXPOSÉ KRING INDOKTRINERINGEN AV JORDEN SOM EN SNURRANDE BOLL:

 

 

 

—————————————————-

 

 

FRÅGOR & SVAR KRING VÅR PLATTA JORD:

 

 

 

UTTÖMMANDE VETENSKAPLIGA SVAR PÅ 50-TAL VANLIGA FRÅGOR, 1:01:00 -1:07:00

 

 

 

29 ÖVERTYGANDE ARGUMENT FÖR ATT JORDEN ÄR PLATT:

 

 

 

200 VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR ATT JORDEN ÄR PLATT:

 

 

 

EPISK FLAT EARTH INTERVJU – ERIC DUBAY:

 

 

 

DE TVÅ ABSOLUT BÄSTA FLAT EARTH DOKUMENTÄRERNA PÅ NÄTET:

 

 

 

 

HUMOR TILL SIST – HITLER BLIR URSINNIG

Hitler får reda på att sanningen om jordens verkliga form som platt vinner mark:

 

 

:lol::lol::lol:

 

Kritikerrosad akademisk bok kring de vetenskapliga bevis som föreligger för vår platta jord, ”The Greatest Lie on Earth: Proof that our World is Not a Moving Globe”, av Edward Hendrie:

https://www.amazon.com/The-Greatest-Lie-Earth-Moving/dp/1943056013

51kxgjcbz7l-_sx331_bo1204203200_

.

 

 

SLUTSATS?

 

Ja, nu när vår platta stationära Moder Jord, universums centrum, slutgiltigt bevisats vetenskapligt med massor av observationer och experiment (religiösa urkunderna stödjer redan flat earth), så kan vi äntligen begrava de förnuftsvidriga slump- och hokuspokusteorierna Big Bnag och emolutionen, myter som baseras på den totalt vansinniga heliocentrismen, vanföreställningen att vi skulle sitta på en snurrande boll som kutar omkring runt solen…

Kan vi alla nu slutgiltigt enas om att Moder Jord de facto är ett platt och cirkelrunt plan (kosmos är indelat i 14 plan, 7 överjordiska och 7 underjordiska, det jordiska centralt i mitten enligt de heliga vedaskrifterna), som utgör skiljelinjen mellan de högre himmelska världarna och de lägre underjordiska världarna, som planeterna och stjärnorna kretsar kring!

:beer::beer::beer:

 

 

 

13895003_1421604287866240_7850363797479852566_n

 

water-always-finds-its-level-water-is-always-level-v-1638805

14956465_1851314245091319_3444690274761464909_n.jpg

 

 

LEMLAUGHINGSTOCK.jpg

 

sun-moon-flat-earth

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om Tat Sat, Hare Krishna  Hjärta

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

Min Twitter: https://twitter.com/Snilleblixten

 

 

 

 

.

Kategorier

%d bloggare gillar detta: