Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for september 2009


 

SÄDESFÄLTSCIRKLAR = BEVIS FÖR HÖGRE INTELLIGENS !!!

SÄDESFÄLTSCIRKLARNA TROTSAR VETENSKAPEN !!!

 

Ni som av en händelse tror att sädesfältscirklar bara är bluff, kolla på följande 7 grymma videor, så kommer ni garanterat att genast ändra uppfattning. Vi börjar med de kändaste sädesfältscirklarna från de senaste åren:

 

 

 

 

DEN 20 MAJ 2012, ett viktigt datum enligt följande sädesfältscirkel:

 

 

MER KRING 2012-SYMBOLIKEN bakom sädesfältscirklar:

 

 

 

SÄDESFÄLTSCIRKLAR AVKODADE:

 

 

 

GRYMT BRA DOKUMENTÄR, ”New Swirled Order”:

Här är en fantastiskt sevärd dokumentär, kring dessa mystiska sädesfältscirklar. Forskare kommer till tals och ger vetenskapliga bevis för att cirklarna inte kan vara människogjorda. Cirklarna ger bland annat förebud om det mycket omtalade 21 december 2012:

 

 

 

VÄRLD AV MYSTERIER – SÄDESFÄLTSCIRKLAR OCH LINJER I ÖKEN

 

 

VETENSKAPLIGA BEVIS:
 

Vetenskapliga bevis för äktheten kring sädesfältscirklarna, att de inte är handgjorda av människor, utan har skapats av mystiska elektromagnetiska ljuskällor, vilket vetenskapen nu erkänner som ett faktum:

http://www.youtube.com/watch?v=-MLvq73TX94
http://archiv.fgk.org/01/Eltjo/Haselhoff.pdf

 

En mycket intressant intervju med Crop circle-forskaren Andy Thomas:

 

 

Här är Lucy Pringle´s fantastiska hemsida kring sädesfältscirklar, det mest välsorterade på hela nätet

http://www.lucypringle.co.uk
http://www.lucypringle.co.uk/photos/2001/aug.shtml

 

Rekommenderade sajter kring sädesfältscirklar:

http://www.bltresearch.com/otherfacts.php
http://www.cropcircleconnector.com/interface2005.htm

http://cropcircles.vingar.se
http://www.cropcirclesweden.org
http://perraj.wordpress.com/2009/10/26/att-lata-saden-tala

 

 

TILL DISKUSSION:

Kära vänner, vad anser ni om dessa sädesfältscirklar?

Visst är de bevis för att vi har att göra med en Högre Intelligens, vare sig det nu är inomjordingar från vår ihåliga jord eller utomjordingar?

Ingen vid sina sinnens fulla bruk kan ju på fullt allvar påstå, att cirklarna skulle vara tillverkade av oss jordingar…

 

 

crop_circles_swirl.jpg

crop_2633667b.jpg

maxresdefault.jpg

3_20_stonehenge_forme_moins_de_30_min.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

 

DE STÖRSTA GENIERNA INSÅG GUDS EXISTENS !!!

EINSTEIN OCH NEWTON – GUDFRUKTIGA SJÄLAR !!!

 

Efter följande blogginlägg torde det inte längre råda några som helst tvivel om att både Albert Einstein och Isaac Newton var Gudstroende själar, som bägge insåg nödvändigheten av vår evige Allsmäktige Skapare, för att skapelsen överhuvudtaget skulle kunna existera!

 

ALBERT EINSTEIN: (1879-1955)

 

”Med tanke på denna harmoni i kosmos som jag med mitt begränsade mänskliga sinne kan känna, så finns det ändå de som säger att det inte finns någon Gud. Men vad som gör mig riktigt arg är när de citerar mig för att stödja sådana åsikter.”

Albert Einstein, till Prins Hubertus av Löwenstein, 1941, ”Towards the further shore”, sid 156, 214, Calaprice.

 

Efter detta Einstein-citat, så kan väl ingen längre med gott samvete påstå att Einstein skulle ha varit ateist…

Hårdnackade ateister vägrar ju inte ens ta Guds heliga Namn i sin mun!

 

VIDEO – Den gode Einstein sa sig alltså tro på Gud. Einstein var en mycket djupt troende religiös person, vilket intygas här av Walter Isaacson, Einsteins levnadstecknare:

 

 

 

VIDEO – Albert Einsteins logiska bevis för Guds existens, ondskan, vilken bara är avsaknad av Gudskärlek::

 

 

“God did not create evil. Just as darkness is the absence of light, evil is the absence of God.”

http://www.goodreads.com/quotes/51469-god-did-not-create-evil-just-as-darkness-is-the

 

HÄR FÖLJER EN HEL RADDA MED EINSTEIN-CITAT, DÄR HAN TALAR RESPEKTFULLT OM GUD:

 

The more I study science, the more I believe in God.”

http://www.quotedb.com/quotes/10

 

Before God we are equally wise and equally foolish.”

http://www.quotedb.com/quotes/1957

 

God is clever, but not dishonest.”

http://www.quotedb.com/quotes/1608

 

When the solution is simple, God is answering.”

http://www.quotedb.com/quotes/1434

 

God does not play dice with the universe.”

http://www.quotedb.com/quotes/878

 

We should take care not to make the intellect our God; it has, of course, powerful muscles, but no personality.”

http://www.quotedb.com/quotes/1344

 

Science without religion is lame, religion without science is blind.”

http://quotationsbook.com/quote/35154

 

I maintain that the cosmic religious feeling is the strongest and noblest motive for scientific research.”

http://archaeology.about.com/od/quotations/qt/quote141.htm

 

Whoever undertakes to set himself up as a judge of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the gods.”

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins121678.html

 

What humanity owes to personalities like Buddha, Moses, and Jesus ranks for
me higher than all the achievements of the inquiring and constructive mind
.”

— p. 56 Mayer

 

Einstein used to speak so often of God that I tend to believe that he has been a disguised theologian.”

— Friedrich Dürrenmatt i Albert Einstein (Diogenes Verlag, Zürich, 1979), sid 12, citerad i Jammer, sid 7.

 

I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.”

— Från E. Salaman, ”A Talk With Einstein,” The Listener 54 (1955), sid 370-371, citerad i Jammer, sid 123.

 

What I am really interested in, is knowing whether God could have created the world in a different way; in other words, whether the requirement of logical simplicity admits a margin of freedom.”

— C. Seelig, Helle Zeit—Dunkle Zeit (Europa Verlag, Zuürich, 1956), sid 72, citerad i Jammer, sid 124.

 

God is a mystery. But a comprehensible mystery. I have nothing but awe when I observe the laws of nature. There are not laws without a lawgiver, but how does this lawgiver look? Certainly not like a man magnified.

– Albert Einstein, i en intervju med William Hermanns (1983). ”Einstein and the Poet: In search of the cosmic man.”

What I see in Nature is a magnificent structure that we can comprehend only very imperfectly, and that must fill a thinking person with a feeling of humility. This is a genuinely religious feeling that has nothing to do with mysticism.”

– Albert Einstein, i ett brev 1954, sid 39 i ”Albert Einstein the Human Side”

 

If God has created the world, His primary worry was certainly not to make its understanding easy for us.”

— Brev till David Bohm, February 10, 1954; Einstein Archive 8-041

 

Whatever there is of God and goodness in the universe, it must work itself out and express itself through us. We cannot stand aside and let God do it.”

— Från en konversation inspelad av Algernon Black, Fall 1940; Einstein Archive 54-834

 

My religiosity consists in a humble admiration of the infinitely superior
spirit that reveals itself in the little that we, with our weak and
transitory understanding, can comprehend of reality. Morality is of the
highest importance – but for us, not for God.

Albert Einstein, i ”Albert Einstein: The Human Side”, redigerad av Helen
Dukas och Banesh Hoffman, Princeton University Press

 

I see a pattern, but my imagination cannot picture the maker of the pattern. I see a clock, but I cannot envision the clockmaker. The human mind is unable to conceive of the four dimensions, so how can it conceive of a God, before whom a thousand years and a thousand dimensions are as one.”

– The Expanded Quotable Einstein, Princeton University Press, 2000 p. 208

 

I’m not an atheist, and I don’t think I can call myself a pantheist. We are in the position of a little child entering a huge library filled with books in many languages. The child knows someone must have written those books. It does not know how. It does not understand the languages in which they are written. The child dimly suspects a mysterious order in the arrangement of the books but doesn’t know what it is. That, it seems to me, is the attitude of even the most intelligent human being toward God. We see the universe marvelously arranged and obeying certain laws but only dimly understand these laws. Our limited minds grasp the mysterious force that moves the constellations.

– Einstein: George S. Viereck, sid 372-378, ”What life means to Einstein”, Saturday Evening Post, 26 oktober 1929.

 

Var och en som är seriöst intresserad av vetenskapligt sökande, övertygas om att det finns en ande manifesterad i universums lagar – en ande som är enormt överlägsen människans och som vi med våra blygsamma krafter måste känna oss ödmjuka inför. På så vis leder vetenskapligt sökande till en särskild sorts religiös känsla, som onekligen är rejält annorlunda jämfört med en mera naiv religiositet.”

– Albert Einstein i ett brev till skoleleven Phyllis Wright, som frågade om vetenskapsmän ber, 24 januari 1936, sid 152, Calaprice.
.

En sak är säker, det är en övertygelse jämförbar med en religiös känsla av att världen är uppbyggd rationellt och intelligent som ligger bakom allt avancerat vetenskapligt arbete. Denna starka tro, en tro kopplad till en djup känsla, på ett överlägset intellekt som uppenbaras i naturen, representerar mitt gudsbegrepp.

Rent instinktivt skulle man förvänta sig att världen vore kaotisk och omöjlig för tanken att analysera. Vetenskapen förutsätter emellertid en värld full av ordning, vilket vi egentligen inte har någon anledning att förvänta oss. Däri ligger miraklet som blir mer och mer uppenbart allt eftersom vår kunskap utvecklas och härligger svagheten hos ateisters och positivisters inställning, vilka är lyckliga då de tror att de lyckats tömma världen på det Gudomliga och det mirakulösa.

Einstein, i ett brev till Maurice Solovine, Gauthier-Villars, Paris, 1956, sid 114-115

 

Min religiositet består i en ödmjuk beundran av den oändligt överlägsna ande som avslöjar sig själv i det lilla vi kan förstå om den vetbara världen. Denna djupt känslomässiga övertygelse om närvaron av en överlägset rationell kraft, som kan märkas i det ofattbara universum, bildar min föreställning om Gud.

Einstein, till M. Schayer, 5 augusti 1927.
.

Vad som skiljer mig från de flesta så kallade ateister, är en känsla av yttersta ödmjukhet inför det harmoniska kosmos oåtkomliga hemligheter.

Einstein, till Joseph Lewis, 18 april 1953.
.

De fanatiska ateisterna är som slavar som fortfarande känner kedjorna tynga dem, trots att de kastat dem efter hård kamp. De är varelser som – i sin illvilja mot traditionell religion som ett ”opium för folket” – inte kan höra sfärernas musik.

Einstein, till okänd mottagare, 7 augusti 1941.

 

Läs mer här om Albert Einsteins djupa insikter kring Gud, allas vår evige Skapare:

http://www.spaceandmotion.com/Theology-Albert-Einstein.htm
http://www.spaceandmotion.com/albert-einstein-god-religion-theology.htm
http://www.ctinquiry.org/publications/torrance.htm

 

Vad man än har att säga om Albert Einstein, så måste man i alla fall tillstå att han var tillräckligt intelligent för att inse att det krävdes en Allsmäktig Skapare för skapandet av vår fantastiskt komplexa, lagbundna, finkalibrerade skapelse!

 


ISAAC NEWTON:
(1643-1727)

 

Sir Isaac Newton var också tillräckligt intelligent för att fatta att det krävs en GUD för universums skapelse, organisation och vidmakthållande:

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_newton
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica

 

Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras.”

”Detta det mest storslagna system av Sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse.” (Principia Mathematica)

– Isaac Newton

 

Läs här om en massa andra stora berömda vetenskapsmän som insåg och hade insikter kring Guds existens:

http://www.godandscience.org/apologetics/sciencefaith.html

 

 

NEWTONS MODELL AV UNIVERSUM:

.

Isaac Newton bad en gång en duktig mekaniker att tillverka en modell
av vårt planetsystem.

Himlakropparna gjorde han av små klot som genom ett utväxlingssystem av kugghjul och drivremmar kunde vevas runt helt naturtroget.

Newton hade den här mekaniska anordningen på ett stort bord i sin arbetskammare och en ”fritänkande” vän kom dit. Han var vetenskapsman och såg på en gång denna fantastiska ”skapelse”.

Vännen utbrast: ”Vilken fantastisk konstruktion! Vem har gjort den?”

Newton lyfte inte ens på huvudet, men svarade: ”Ingen!”

Vännen undrade om han verkligen hört frågan eller om han trodde att
vännen var dum!

Vännen sa: ”Det här är en genial anordning och jag vill gärna veta vem
som designade den, vem som är hjärnan bakom den?”

Då förklarade Newton: ”Det här är bara en ynklig liten imitation av ett långt mera storslaget system, vars lagar du känner, och jag kan inte få dig att tro att den här enkla saken har kommit till utan någon konstruktör eller skapare, men likväl förklarar du att du tror att det stora originalet, som detta är en avbildning av, har kommit till utan någon konstruktör eller skapare!”

Då han inte fick något svar, fortsatte Newton:

”Universum är uppbyggt på matematik av allra högsta komplexitet!
Matematik kan inte existera utan en hjärna!
En hjärna kan inte existera utan en personlighet!
Alltså tror jag på en Skapare bakom universums skapelse!”

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Visste ni att Einstein och Newton var övertygade om Guds existens?

Visste ni att majoriteten av alla stora vetenskapsmän genom tiderna insåg nödvändigheten av Gud, för att universum överhuvudtaget ska kunna finnas till?

Vem annars än allas vår gemensamma Urfader, vår evige Gud Skaparen, skulle ha haft det som krävdes för att skapa och designa universum?

.

 

Einstein-on-God.jpg

quote-einstein-uses-his-concept-of-god-more-often-than-a-catholic-priest-once-i-asked-him-leopold-infeld-57-27-25.jpg

quote-i-want-to-know-how-god-created-this-world-i-m-not-interested-in-this-or-that-phenomenon-in-the-albert-einstein-226634.jpg

ac1ef50759de92d7ed0eb41504e4a364.jpg

 

quote-in-the-absence-of-any-other-proof-the-thumb-alone-would-convince-me-of-god-s-existence-isaac-newton-68-39-68

quote-this-most-beautiful-system-of-the-sun-planets-and-comets-could-only-proceed-from-the-counsel-and-isaac-newton-331573

af56f63062b6980b668e9f3948b3a824.jpg

Isaac-Newton-Quotes-101.jpg

BldUBxvCYAEQH6Y.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


 

DÖDEN = ÖGONBLICKET SOM SILVERSTRÄNGEN BRISTER !!!

SILVERSTRÄNGEN FÖRBINDER SJÄLEN MED KROPPEN !!!

 

Precis som näring överförs från modern till fostret via navelsträngen, så överförs livskraften, livsenergin från själen till kroppen via den astrala silversträngen!

 

På samma sätt som navelsträngen avskiljs vid födseln, så avskiljs silversträngen vid döden. Fostret lösgörs och blir människa och själen lösgörs från människokroppen och blir återigen en ren andevarelse!

http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_cord

 

Vedaböckerna, bibeln, taoismen, schamanismen, buddhismen; alla dessa nämner att dödsögonblicket inträffar när silversträngen, som förbinder själen med den fysiska kroppen, bryts:

http://www.near-death.com/experiences/research12.html

http://bible.cc/ecclesiastes/12-6.htm

.

SJÄLEN/MEDVETANDET:

Här kan ni läsa om vår verkliga eviga identitet, själen, och om vårt medvetande, själens perceptionsförmåga, som genereras av den medvetna själen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Soul
http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness

 

VÅRA SUBTILA, FINFYSISKA KROPPAR:

Här kan ni läsa mer om de olika skikt av subtila, astrala kroppar vi själar omges av, förutom vår grovfysiska kropp av kött, blod, ben och hjärna:

http://en.wikipedia.org/wiki/Subtle_body

 

Eterkroppen, förbindelselänken mellan vår fysiska och astrala kropp:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ether_body
http://www.beyondtheveil.net/append1.html

 

Astralkroppen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Astral_body

 

Mentalkroppen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_body

 

MÄNNISKANS 7 CHAKRAS:

Människans 7 chakras är kroppens subtila knutpunkter där den subtila livsenergin (prana) flödar genom en subtil huvudkanal (nadi) längs ryggraden (ungefär som blod genom blodkärl), korrelerar med de primära endokrina körtlarna i kroppen.

Dessa kan sägas motsvara de 7 himmelska planetsystemen, där det högsta; Brahmaloka (Brahmas boning) motsvaras av Brahmarandra (7:e och subtilaste chakrat), och en människa vars medvetande befinner sig på denna högsta nivå av rent medvetande är en andligt upplyst själ, som inte behöver återfödas mer.

Det är längs ryggraden som den fysiska kroppen möter eterkroppen genom våra chakras:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Chakra
http://en.wikipedia.org/wiki/Chakra

http://paranormal.se/topic/magi/chakra.html

.

Det intressanta med hjärnan är att de två högsta och subtilaste chakras (går på sparlåga hos materialister) finns just i hjärnan och motsvaras på det fysiska planet av hypofysen och epifysen, ajna chakra, sinnets öga, ”3:e ögat”, ögat man ser med när man drömmer.

.

DE 7 HIMMELSKA PLANETSYSTEMEN:

.
Universum är indelat i sju himmelska (överjordiska) och sju underjordiska planetsystem (inomjordingar) och längst nere finns Helvetet. Den högsta av de himmelska planeterna, den 7:e, där universums skapare Brahma residerar, känns igen i uttrycket ”Att befinna sig i sjunde himlen”, dvs i ett tillstånd av närmast gränslös lycka.

(Även i Bibeln och Koranen nämns dessa 7 himmelska nivåer)
.

Moder Jord utgör gränsplanet mellan de överjordiska och underjordiska planetsystemen, mellan Himmel och Helvete.

Det är endast här på Moder Jord som man kan skapa sig ny karma, medan varelserna på de himmelska planeterna bara lever ut sitt goda karma, tack vare de övervägande goda gärningar de utförde på Jorden innan de föddes i himmelriket, men när pluskontot på karmakontot är uttömt, kommer de tillbaka hit, för att börja på ny kula…

 

Universum, det Kosmiska Ägget, finns miljarder ägg/universum:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_egg

.

VAD SÄGER NI, KÄRA VÄNNER?

Ska vi inte satsa på att ta oss tillbaka HEM till den ANDLIGA VÄRLDEN, till det eviga kärleksfulla umgänget med GUD, allas vår Allsmäktige Herre, efter att silversträngen brustit och vi kilat vidare från våra jordiska skal?

Eller har ni någon bättre idé?

.

index.jpg

astralreis2.JPG

Astral_640.jpg

Silver-Cord.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade, immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


.

VEM SKAPADE MANNEN OCH KVINNAN ???

MÄNNISKOKROPPEN, BEVIS FÖR VÅR INTELLIGENTE DESIGNER !!!

.

Det enda logiska bakom skapandet av Mannen och Kvinnan, konstruktionen av Människokroppens alla superkomplexa system, alla beroende av varann, måste ju givetvis vara allas vår Intelligente Designer, Universums Skapare!

Att tro att allas vår gemensamma vördade Urfader skulle ha varit nån stackars uppdiktad föräldralös slump-bakterie, som de evolutionstroende pinsamt påstår, kan bara vara ett resultat av svår ateistisk indoktrinering…

.

HUR UPPSTOD SEXUALORGANEN?

Hur i Herrens Namn skulle sexualorganen ha kunnat evolvera fram stegvis under miljoner år (för att inte tala om 2 sorter som perfekt gängar ihop), med tanke på att fortplantningen absolut nödtvunget måste fungera redan från allra första början, för att inte tala om under alla de påstådda evolutionära stegen?

http://www.trueorigin.org/sex01.asp

.

Givetvis skapades Mannen och Kvinnan färdiga med alla delar på plats, inklusive sexualorganen, färdigkonstruerade och funktionsdugliga redan vid skapelsens begynnelse, eftersom halvt utvecklade organ omöjliggör överlevnad!

Gud, vår Intelligente Designer, såg dessutom till att själva sexualakten skulle vara fylld av vällust, för att på så sätt försäkra sig om att reproduktionen av släktena skulle fortgå vidare!

.

MÄNNISKOKROPPENS FANTASTISKT INTELLIGENTA DESIGN:

.

Människans ögon, bevis för Intelligent Design:

http://www.youtube.com/watch?v=-eGpWW6scsg
http://web.telia.com/~u03601124/origin/eye.htm
http://www.gennet.org/facts/metro10.html
http://www.allahexists.com/human_body/human_body_08.php

http://www.answersingenesis.org/creation/v18/i4/eye.asp
http://www.answersingenesis.org/creation/v16/i4/eye.asp
http://islamguiden.com/evolutionsteori2.shtml

.

De mänskliga ögonen, har 110 miljoner pixlar vardera!

Bara ett fullständigt geni som Gud skulle ha kunnat skapa något så fantastiskt genialt avancerat komplext!

Ingen blind IQ-befriad ”evolution” i världen hade kunnat konstruera ögonen!

Människans inverterade näthinna och blinda fläcken är inte alls något tecken på dålig design:

http://www.trueorigin.org/retina.asp
http://www.icr.org/index.php?module=articles&action=view&ID=2476

.

Människans händer, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_03.php

.

Människans hud, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_04.php

.

Människans ben, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_05.php

.

Människans knäled, bevis för Intelligent Design:

http://www.trueorigin.org/knee.asp

.

Människans hjärna, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_19.php

.

Människans öron och hörsel, bevis för Intelligent Design:

http://www.answersingenesis.org/articles/am/v2/n4/hearing-ear
http://www.answersingenesis.org/get-answers/topic/design-features
http://www.answersingenesis.org/creation/v14/i4/hearing.asp

.

Människans tårar, bevis för Intelligent Design:

http://www.answersingenesis.org/creation/v15/i4/tears.asp

.

Människans kroppstermostat, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_15.php
http://www.answersingenesis.org/creation/v5/i3/contributors.asp

.

Människans immunsystem, bevis för Intelligent Design:

http://www.creationofman.net/chapter2.html
http://www.creationofman.net/chapter2/chapter2_3.html
http://www.creationofman.net/chapter2/chapter2_4.html
http://www.creationofman.net/chapter2/chapter2_11.html

.

Människans hormonsystem, bevis för Intelligent Design:

http://www.creationofman.net/chapter3.html
http://www.creationofman.net/chapter3/chapter3_2.html
http://www.creationofman.net/chapter3/chapter3_3.html
http://www.creationofman.net/chapter3/chapter3_4.html

.

Människans andningsapparat, bevis för Intelligent Design:

http://www.answersingenesis.org/creation/v27/i1/breath.asp
http://www.icr.org/article/4623

.

Människans matsmältningssystem, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_07.php

.

Människans elektrokemiska system, bevis för Intelligent Design:

http://www.answersingenesis.org/creation/v22/i1/electrical.asp

.

Människans transportsystem, bevis för Intelligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_13.php

.

Människans cirkulationssystem, bevis för Inteligent Design:

http://www.allahexists.com/human_body/human_body_16.php

.

Människans reproduktionssystem, bevis för Intelligent Design:

http://www.creationofman.net/chapter1/chapter1_7.html

http://www.creationofman.net/chapter1/chapter1_9.html
http://www.creationofman.net/chapter1/chapter1_10.html

.

Människans moderkaka, bevis för Intelligent Design:

http://www.creationofman.net/chapter1/chapter1_26.html
http://www.creationofman.net/chapter1/chapter1_27.html
http://www.answersingenesis.org/articles/am/v2/n1/placenta

.

Människans DNA, bevis för Intelligent Design:

http://www.creationofman.net/chapter4.html
http://www.creationofman.net/chapter4/chapter4_2.html
http://www.creationofman.net/chapter4/chapter4_3.html

http://www.creationofman.net/chapter4/chapter4_4.html
http://www.creationofman.net/chapter4/chapter4_5.html
http://www.creationofman.net/chapter4/chapter4_6.html

.

Blodets koagulationsmekanism, bevis för Intelligent Design:

Blodets koagulationsmekanism, där 23 olika ämnen och ett par anatomiska strukturer samverkar för att blodet ska koagulera i rätt tid och i rätt omfattning, KAN INTE ha utvecklats genom någon darwinistisk mekanism!

En skada på någondera av elementen ger en blödningsrubbning som leder till döden!

Därför måste hela mekanismen ha varit färdigkonstruerad och funktionsduglig från första början, vilket fullständigt motsäger evolutionsteorin!

.

Människans kroppsorgan, bevis för Intelligent Design:

Den perfekta symmetrin hos människans kroppsorgan motsäger evolutionsteorin. Om man tror på evolutionsflummet så måste man samtidigt tro på att slumpen och urvalet har en förkärlek att tillverka organ i symmetriska par, såsom människans 2 lungor, 2 ögon, 2 öron, 2 näsborrar, 2 njurar, 2 armar, 2 ben, 2 händer, 2 fötter, 2 hjärnhalvor, osv…

.

DE SOM PÅ FULLT ALLVAR TROR att alla dessa komplexa samverkande system och organ i Människokroppen skulle vara ett verk av blinda slumpar och ”evolution”, torde nog snarast börja tänka om…

Snacka om patologisk övertro på ”evolutionen”…

.

TILL DISKUSSION:

Vem tror ni designade och konstruerade Mannen och Kvinnan?

Vem skapade sexualorganen, och såg samtidigt till, smart nog, att skapa två sorters könsorgan, som perfekt gängar ihop med varann?

Vem hade den nödvändiga IQ:n för att klara av att konstruera den oerhört komplexa Människan, där enbart ögonen är mycket mer komplexa än den mest avancerade kameran?

.

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

.

 


.

ASTROLOGI = ÖDETS (KARMA) VETENSKAP !!!

ASTROLOGIN BASERAS PÅ ASTRONOMIN !!!

GALILEO, KEPLER, BRAHE = ASTROLOGER AV GUDS NÅDE

.

Astrologi är de facto den äldsta och ädlaste vetenskapen på jorden, alla vetenskapers Moder, som samtidigt bevisar att det är Högre makter som verkar och styr i Universum…

Astrologin baseras på astronomin, och är den ädlaste vetenskapen som överhuvudtaget existerar och bevisar samtidigt att ens karma (framtida öden baserat på forna handlingar) kan avläsas av planeternas och stjärnornas positioner i ens födelsehoroskop!!

Tiden är ett uttryck för ödets gång, man står helt sonika under tidens och karmats herravälde i den materiella existensen!

Det är därför som skickliga astrologer kan avläsa ödet, karmat, genom att ta hjälp av tiden och himlakropparnas rörelser!

Galileo, Kepler och Brahe var alla väldigt skickliga, eminenta astrologer, som kunde konsten att avläsa en människas karma, med hjälp av solens och de andra planeternas rörelser kring Moder Jord. De bevisade att astrologin fungerar och att den därmed alltså är en reell vetenskap!

Dessa astrologins giganter lyckades alla ypperligt väl med att kombinera dessa två systervetenskaper och hade många korrekta förutsägelser, baserade på himlakropparnas rörelser, på sina samveten…

Man kan på intet sätt jämföra den vetenskapliga metodik och komplexa prognostiserande som dessa astronomer använde sig av i sitt astrologiska arbete med dagens urvattnade västerländska astrologi som ofta baserar sig på endast soltecknen.

En presentation av vetenskapsmännen Brahe, Galileo och Kepler och deras stora framgångar som praktiserande astrologer, fakta som tyvärr lyser med sin frånvaro i våra läroanstalter:

http://www.mountainastrologer.com/scofield.html

____________________________________________________

INNEHÅLL:

1) Copernicus, studerade flitigt den astrologiska vetenskapen!

2) Galileo, eminent astrolog, ställde tusentals horoskop!

3) Kepler, hovastrolog, förutspådde flera krig, en gigant!

4) Tycho Brahe, förutspådde Gustav II Adolf!

5) Willian Lilly, förutspådde branden i London 1666!

6) Astrologin vetenskapligt bevisad!

7) K.N. Rao, världens mest framstående astrolog!

8) Till diskussion!

____________________________________________________

1) Nicolaus Copernicus (1473-1543)

Nicolaus Copernicus fick blodad tand för astrologin när han studerade astrologi på Universitetet i Krakow och vidare på Universitetet i Bologna där han assisterade en professor i astrologi. I Italien var faktiskt astrologikurser obligatoriska inom medicinstudierna under många sekler…

Copernicus sökte reformera den teoretiska astronomin, fullt medveten om att förbättringar inom astronomin skulle leda till förbättringar i dess praktiska uttydande motsvarighet, astrologin.

____________________________________________________

2) Galileo Galilei (1564-1642):

http://www.skyscript.co.uk/galast.html

Galileo Galilei var en mycket skicklig och hängivet praktiserade astrolog under större delen av sitt liv, och bland de otaliga horoskop han ställde återfinns bl.a. Ferdinando I de Medicis horoskop och en mängd andra kungligheter och adelsmän.

År 1613 ställde Galileo horoskop för sina döttrar Virginia och Livia, som då var 13 respektive 12 år gamla (horoskopen finns fortfarande bevarade), och det han såg i deras horoskop måste ha gjort honom bestört, för strax därefter placerade han bägge två i kloster på livstid…

Galileo publicerade en mängd astrologiska verk, varav 14 stycken fortfarande finns bevarade för eftervärlden. I en av dessa inkluderade han till och med en omfattande astrologisk skildring av Cosimo de Medicis horoskop.

All brevkorrespondens från Galileo till hans astrologiska kolleger är försvunna och kvar finns bara svarsbreven, och på samma sätt är de mest berömda horoskop han ställde försvunna, kvar finns bara ca 25 horoskop ställda av honom tillsammans med hans horoskopanalyser.

År 1632 publicerade Galileo sitt största astrologiska verk, ”Dialogues Between Two World Systems”, där han bland annat avhandlar primära direktioner. Hans exemplar av Ptolemaios astrologiska bibel ”Tetrabiblos” var fylld av intressanta astrologiska noter och kommentarer, men har sedermera olyckligtvis under mystiska omständigheter ”försvunnit”, tydligen inget som den moderna vetenskapens apostlar vill riskera hamna i sina lärosalar…

Det är inte många som känner till att den gode Galileo med hjälp av himlakropparnas rörelser astrologiskt kunde beräkna tidpunkten på dygnet han var född; nämligen någon gång mellan 15:30-16:00 den 16:e februari 1564, alltså inte den 15:e februari som är det felaktiga officiella datumet:

http://www.skyscript.co.uk/galchart.html
http://www.skyscript.co.uk/galast.html#gb

____________________________________________________

3) Johannes Kepler (1572-1630):

http://www.skyscript.co.uk/kepler2.html

Johannes Kepler räknas till en av de stora giganterna inom den astrologiska vetenskapens historia; han var känd för sin höga träffsäkerhet i många av sina förutsägelser, bland annat förutspådde han den turkiska invasionen år 1595 och gav lysande astrologiska prognoser för utgången av ett krig mellan den Venezianska republiken och Paul V!

Kepler var faktiskt hovastrolog, bland annat åt Kejsare Rudolf II av Tyskland, vilket han blev genast efter Brahes skumma död.

Kepler var dessutom astrologisk rådgivare åt den store tyske generalen Albrecht von Wallenstein, som var militär ledare under Kejsare Ferdinand II styre, och år 1624 hade Wallenstein bett att få astrologiska prognoser för hela sitt framtida liv, och Keplers förutsägelser för Wallenstein tog slut vid månadsskiftet februari/mars 1634, då Kepler inte kunde ”se” honom vid liv mer…till saken hör att general Wallenstein mördades den 25 februari 1634…

Keplers digra samling av astrologiska böcker och skrifter har förtigits och filtrerats bort från läroanstalterna. Skriften ”The Mysterious Cosmos” har t.ex. aldrig översatts till engelska och ”The Harmony of the World” översattes endast nyligen till tyska.

År 1601 utkom Kepler med det astrologiska verket ”De Fundementis Astrologiae Certioribus” på latin. Kepler författade ungefär 80 essäer och avhandlingar om astrologi och astronomi, av vilka endast ett fåtal finns tillgängliga på engelska.

I en av sina astrologiska publikationer diskuterade han kring de rådande konflikterna mellan astrologin och astronomin, där han i ett berömt citat rådde kritikerna att ”inte kasta ut barnet med badvattnet”.

Kepler var lite av en nydanare; det var faktiskt han som introducerade de mindre aspekterna inom astrologin såsom seskvikvadraten, kvintilen och bikvintilen!

Många av 1900-talets ”pionjärer” inom astrologin var djupt influerade av Keplers vittomfattande astrologiska kunskaper!

Även astronomen Carl Sagan var mycket imponerad av Keplers djupa astrologiska kunnande och den ansedde historikern John North sade t.o.m. att:

Had Kepler not been an astrologer he would very probably have failed to produce his planetary astronomy in the form we have it...”

Som kuriosa kan nämnas att det fortfarande finns över 800 välbevarade horoskop ställda av Kepler själv:

http://64.233.183.104/search?q=cache:eLQGFi-52hoJ:www.hps.cam.ac.uk/starry/keplerastrol.html+kepler+astrologer&hl=en&ct=clnk&cd=1

I det digra astrologiska verket ”Harmonics Mundi”, kapitel 7 skriver Johannes Kepler:

The soul of the newly born baby is marked for life by the pattern of the stars at the moment it comes into the world, unconsciously remembers it, and remains sensitive to the return of configurations of a similar kind.

Det finns astrologisk mjukvara med namnet Kepler på marknaden och man sticker definitivt inte ut hakan om man påstår att Kepler är en av tidernas största giganter inom den astrologiska vetenskapen!

____________________________________________________

4) Tycho Brahe (1546-1601):

http://www.skyscript.co.uk/brahe.html

Tycho Brahe, som föddes i Skåne då tillhörande Danmark (framröstad som årtusendets skåning), fick upp ögonen för astronomin/astrologin redan som 13-åring under den Totala Solförmörkelsen 21 augusti 1560. Han blev så starkt fascinerad av att Solförmörkelsen var förutspådd, och såg det som ett mirakel att planeternas rörelser kunde förutses så exakt.

Han skaffade sig omedelbart en efemerid och alla Ptolemaios astronomiska och astrologiska verk och beslutade sig för att lära sig konsten att förutspå.

Och som han lärde sig!

Tycho Brahes skarpa observationer ledde till att han, hör och häpna, observerade en nova (myntades av honom) på himlavalvet den 11 november 1572, mätte in den och publicerade resultaten. Detta var hans stora genombrott som astronom; hans anseende som Europas ledande astronom etablerades över en natt!

Detta ledde så småningom år 1576 till att den danske Kungen Fredrik II förlänade åt Brahe ön Ven, där Brahe lät bygga observatoriet Uranienborg, som blev det mest avancerade forskningsinstitutet i hela Europa!

Tycho Brahe omfamnade astrologiskt prognostiserande genom grundsatsen att himlakropparna otvivelaktigt influerar händelser på jorden.

Två av Brahes tidiga astrologiska skrifter, den ena betitlad ”Against Astrologers for Astrology”, och den andra angående en ny metod att dela in horoskopet i astrologiska hus, publicerades aldrig och är nu förlorade.

Brahe ställde också lyckade astrologiska förutsägelser kring vädret, som han gjorde sig ett stort namn kring, och framställde också astrologiska slutsatser baserade på supernovan 1572 och en komet 1577.

År 1577 när kometen uppenbarade sig och när en mäktig konjunktion mellan Jupiter och Saturnus visade sig i Fiskarnas tecken, publicerade Brahe detaljerade astrologiska förutsägelser kring de stora förändringar som skulle komma ske på världsarenan under de närmaste decennierna, på basis av bl.a. dessa himlafenomen.

Brahe förutspådde t.ex att en prins, en kommande stor fältherre skulle födas 1594 i Norden (Gustav II Adolf) och även de stora omvälvningar som skulle ske pga hans erövringskrig, bl.a. i Tyskland, och att det hela skulle nå sin kulmen 1632, vid slaget i Lutzen.

Brahe furnerade dessutom många kungligheter med förutsägelser baserade på deras födelsehoroskop.
Brahe var anställd som personlig hovastrolog både åt Kejsare Rudolf II av Tyskland och sin mecenat Kung Fredrik II av Danmark, och ställde åt Kung Fredriks tre söner (bland annat tronföljaren Christian IV) årliga progressions-horoskop, som slog mycket väl in, bl.a. förutspådde Brahe att Christian IV skulle ta över tronen i april 1588, eftersom Kung Fredrik II då skulle dö…

De kungliga horoskopen presenterades i vackra inbundna volymer med upp till 300 sidor av horoskopiska analyser inkluderat förutsägelser baserade huvudsakligen på primärdirektioner.

Vid en introduktionsföreläsning, en oration, den 27 september 1574 på Universitetet i Köpenhamn lovprisade Brahe astrologin på grunder av korrespondensen mellan himlakroppar, metaller och kroppsliga organ (medicinsk astrologi). Han sa bl.a. ”Those who deny the influence of the planets violate its clear proofs, which it does not become people of sound judgement to contradict”.

Brahe blev också känd för att ha myntat mottona; Despiciendo suspicio – ”By looking down I see upward” – och Suspiciendo despicio – ”By looking up I see downward.”

Tycho Brahe är dessutom känd för att vara fadern till de cirkulära horoskop-diagrammen, men som blev populära först under 1900-talet. Under hans tid som praktiserande astrolog använde man sig av kvadratiska horoskop-diagram.

Tycho Brahes liv fick ett tragiskt slut; han dog hastigt och oväntat av svåra förgiftningssymptom i sitt hem utanför Prag i oktober 1601, inte långt innan han skulle till att publicera sina nya observationer kring planeternas rörelser. Ryktet spred sig som en löpeld över Europa att Brahe skulle ha blivit giftmördad:

http://www.amazon.com/Heavenly-Intrigue-Johannes-Scientific-Discoveries/dp/0385508441

http://www.powells.com/biblio?show=TRADE%20PAPER:USED:1400031761:10.50&page=excerpt

Prover tagna på Lunds Universitet bekräftar de ihärdiga ryktena om förgiftning:

http://www.fixedearth.com/brahe_poisoned.htm

Brevväxlingen dem emellan (innan Kepler år 1600 flyttade in hos Brahe utanför Prag var han ganska okänd som astronom) dokumenterar att Kepler trugade på att få ta del av hans senaste observationer kring planeternas rörelser, men Brahe vägrade dela med sig så mycket som ens några detaljer av sina upptäckter, han började tappa sitt förtroende för Kepler, vilket gjorde Kepler (framställs i biografier som en sociopat) ursinnig av ilska!

I samband med Brahes död försvann Kepler från det gemensamma huset utanför Prag där han hade assisterat sin mentor och rival Tycho Brahe under de senaste 18 månaderna.

I Keplers bagage fanns Brahes alla personliga loggböcker och all hans astronomiska forskning, inkusive de nya opublicerade observationerna, trots att dokumentation framkommit att Brahe testamenterade alla sina tillgångar till sina arvingar…

Två dygn efter Brahes död ersatte Kepler Brahe som hovastrolog åt Kejsare Rudolf II, och Keplers tre lagar som publicerades några år senare baserade sig helt och hållet på Brahes 40-åriga slit…

____________________________________________________

5) William Lilly (1602-1681):

Här följer ett underbart exempel på en annan skicklig stjärntydare, den högt aktade 1600-tals astrologen William Lilly, som bevisligen, med hjälp av himlakropparnas rörelser, kunde förutspå branden i London 1666:

http://www.tara-astrology.com/index.php?id=128

____________________________________________________

6) Astrologin vetenskapligt bevisad!

Statistikern Michel Gauquelin lyckades under andra hälften av 1900-talet med vetenskaplig metodik bevisa några av astrologins teser, bland annat ”Mars-effekten” med hjälp av observationer och statistik:

http://www.encosm.net/mars_effect.htm

http://www.planetos.info/mmf.html
____________________________________________________

7) K.N. Rao, världens mest framstående astrolog!

Astrologen K.N. Rao, av många ansedd som världens skickligaste astrolog, med mängder av korrekta förutsägelser på sitt samvete, både privata och internationella, har en egen hemsida, där han i förväg skriver ut sina förutsägelser, som en efter en visar sig besannas!

http://journalofastrology.com

Mycket nöje!

____________________________________________________

8) TILL DISKUSSION:

Visste ni att astrologin baserar sig på astronomin?

Visste ni att ens öde kan uttydas via astrologisk prognostisering?

Visste ni att herrar Galileo, Kepler och Brahe var eminenta, högt aktade astrologer?

Galileo Galilei (1564-1642)

Johannes Kepler (1572-1630)

Tycho Brahe (1546-1601)

tycho-brahe-top.png.jpg

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


 

TÄNK LOGISKT NU, ATEISTER!

GUD SKAPAREN MÅSTE NATURLIGTVIS VARA EVIG!

.

Vår Ursprunglige Allsmäktige Gud Skaparen kan per definition inte ha skapats av någon annan, eftersom Han för sin existens inte är beroende av någon annan, inte  underordnad någon, för i så fall skulle ju Gud inte vara Skaparen, utan bara en skapelse:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gud
http://sv.wikipedia.org/wiki/Allsm%C3%A4ktighet

.
Om Skaparen Själv hade haft en skapare som skapade Skaparen, så skulle ju Skaparen per definition inte längre vara Skaparen!

Gud kan inte vara underställd något/någon, ej heller tiden, då skapelser endast sker här i vår tidsbundna materiella värld.

Det är bara materiella ting (som vårt universum och våra kroppar) som är skapade (tidsbundna), medan Gud och vi minigudar (andliga varelser tillhörande den andliga dimensionen) är eviga, orsakslösa och tidlösa, opåverkade av tidens tand.

När inte ens vi minigudar någonsin har skapats, eftersom vi ju är eviga själar som alltid har funnits, vad får dig då tro att Gud, allas vår Allsmäktige Skapare, den Ursprungliga Källan till allting, skulle ha skapats?

.

Kosmologiska Gudsbeviset är ett av de starkaste Gudsbevisen – Ingen kan ha skapat Gud:

 

 

 

 

 

 

.

GUD ÄR EVIG, TIDENS HERRE !!!

.
Gud är ingen dödlig varelse bunden av rumtiden, då det ju är Gud som skapat vår relativa rumtid. Den materiella världen är relativ, föränderlig, skapas och förintas, medan den andliga världen är absolut, oföränderlig, evigt densamma.

I den andliga världen är även Tiden absolut, där tiden är i form av evig nutid, vilket innebär att ingenting där åldras, och därmed finns där heller ingen början eller slut på någonting, dvs allt som existerar i den andliga dimensionen har existerat i all evighet!

När inte ens energi någonsin har skapats (Energiprincipen, Termodynamikens 1:a lag), varför skulle då själva Energikällan, vår evigt Energiske Gud, ha skapats?

.

Gud och vi minigudar är eviga, lika eviga som energin!

Att fråga vem som skapade Skaparen är lika ologiskt som att fråga vem som vann över Vinnaren, eller vad som kommer före A i alfabetet…
.

Eftersom orsakskedjan logiskt inte kan fortsätta i all oändlighet, så MÅSTE det av nödvändighet finnas en ursprunglig Skapare av universum, som inte skapats av någon annan!

.

Kausalitetslagen KRÄVER en FÖRSTA ORSAK till universums uppkomst, som logiskt måste stå utanför kausaliteten, dvs allas vår evige Gud Skaparen!

Gud är a-kausal, en extra-universell orsak med intra-universell verkan:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_argument

.
Eftersom Gud – vår evige Allsmäktige Skapare, alla orsakers Orsak – även skapade Tiden, så kan Han ju givetvis själv inte vara skapad av någon annan, eftersom skapelser endast sker här i den tidsbundna materiella världen (den relativa rumtiden) inte i den eviga absoluta andliga världen, den andliga dimensionen, som Gud tillhör!

Vår relativa tid existerar bara inom det skapade universumet (inomvärldsligt) och Gud existerar bortom vår relativa rumtid (utomvärldsligt). Gud ser därmed inte tiden som förgången tid eller framtid, för Honom är tiden evig nutid, Gud befinner sig alltså för evigt i den absoluta rumtiden i den andliga dimensionen.

Gud och vi minigudar är eviga och består av den medvetna levande personliga oföränderliga andliga energin, tillhörande den evigt existerande andliga världen, andliga dimensionen, som är evigt, utan början eller slut!
.

Tillvarons yttersta grund, den ursprungliga orsaken – Gud, det allmänt vedertagna begreppet – måste ju även vara ursprunget till naturlagarna, vilka inkluderar kausaliteten, som endast finns här i vår relativa tidsdimension, som aktiverats av Gud från sin absoluta tidsdimension.

Är man ursprunget till kausaliteten, så kan man ju givetvis inte själv vara orsakad/skapad av någon annan!

Att säga att Skaparen är bunden av kausalitet, är lika orimligt som att säga att en programmerare är beroende av (eller blir en del av) lagarna och gränserna i programmet han skapat.

Det riktigt sjuka är att ateisterna aldrig tvivlar på energins evighet, utan endast på Guds och oss minigudars evighet…

NÅGON måste ha varit först, och eftersom inget kan komma från inget, så måste vår Skapare vara EVIG, dvs utan början och utan slut!
.

Man gör ett grovt tankefel, när man försöker jämställa den materiella världens temporära relativa egenskaper med Guds och den andliga världens eviga absoluta egenskaper!

Eftersom den andliga världen inte är underkastad vår relativa rumtid, inte är tidsbunden, så behöver inte saker och ting ha någon början, ha skapats, för att kunna existera!

Varför?

Just precis, eftersom allt andligt är av evig beständig natur, utan början eller slut, utan några ändar (som en cirkel), till skillnad från den här motsatta materiella världen, där allt måste ha en början och ett slut, eftersom det är tidsbundet!

.

TOKIGT ATT IFRÅGASÄTTA GUD SOM ALLTINGS URSPRUNG:

.

Börjar man ifrågasätta Gud som ursprunget, så blir det ingen ände på tokerierna. För då kan man ju fråga vem som skapade den som skapade Gud? Man kan ta det ännu ett steg och fråga, vem har då skapat den som har skapat den som har skapat Gud? Man skulle i evigheter kunna fortsätta fråga, vem skapade den som skapade den som skapade den som skapade…

Vi kan illustrera det hela med ett exempel:

Föreställ dig en krypskytt som har målet i sikte och pratar genom radion till huvudkvarteret för att få tillstånd att skjuta. Huvudkvarteret säger dock avvakta, eftersom de måste söka tillstånd från högre instans. Så killen från den högre instansen söker tillstånd från killen högre upp. Chefen på den nivån säger att han måste söka tillstånd från en högre instans han med. Och så fortsätter det hela tiden.

.

Kommer krypskytten någonsin komma till skott?

Självklart inte!

Om det fanns en kraft bakom kraften bakom kraften bakom kraften ad infinitum (alltså i oändlighet) skulle det innebära ett omöjligt scenario i världen så som vi känner till det. Låt oss utveckla detta argument ytterligare:

Låt oss säga att nu i det rum du befinner dig i finns ett oändligt antal lampor. Om du tog bort två lampor, hur många skulle du ha kvar? Den matematiskt eller filosofiskt sinnade svarar gärna ”oändlighet minus 2”, vilket i verkliga livet är irrationellt. Hur kan du räkna två lampor, räkna dem, men fortfarande ha kvar lika många?

.

Alltså innebär det att så fort du kan räkna lamporna så finns det inte en oändlighet av dem längre. En återgång infinitum är alltså omöjlig och ologisk. Det kan alltså inte ha varit så att en skapare skapade en skapare som skapade en skapare som skapade en skapare i en oändlighet. Om det hela tiden fanns skapare som skapade skapare, skulle skapelsen som vi känner till idag inte ha skapats överhuvudtaget, precis såsom krypskytten som inte kommer till skott på grund av återgången av förfrågningar för evigt.

Eftersom skapelsen finns, måste något annorlunda än skapelsen ha skapat det.
Eftersom infinitum inte existerar i den verkliga världen så vet vi att universum har en början. Att anta att universum är utan början och slut är absurd, eftersom vi kan räkna tiden och räkna de föremål som universum innehåller. Universum måste då ha en orsak som själv är icke-orsakad, enligt de premisser vi diskuterat ovan. Denna orsak är alltså den ursprungliga Skaparen, alla orsakers Orsak.

Allting som blir till i de existerande tingens värld, vare sig de är väsenden eller människors eller djurs handlingar, måste ha en tidigare rimlig orsak. Då var och en av dessa orsaker i sin tur har en början, kräver de följaktligen andra orsaker. Orsaker fortsätter att följa på orsaker i en stigande skala, tills de når den som är den yttersta orsaken till orsakerna, Han som bringar dem till liv och skapar dem, dvs allas vår Allsmäktige Skapare!

.

Slutsatsen är då att det måste finnas en icke-orsakad Skapare bakom skapelsen.

Därför är frågan ”Vem skapade Skaparen?” inte berättigad. Det måste alltså finnas en ursprunglig orsak/skapare till universums existens. Allt annat är ologiskt.

 

TILL DISKUSSION:

 

Visst är det ologiskt att Gud skulle ha skapats, att Skaparen skulle ha en överman?

Visst måste Gud av nödvändighet vara evig, eftersom Han skapade vår relativa rumtid?

Logiskt, Naturligt, Ockhamskt!   :yes::yes::yes:

 

 

 

Who_Created_God.png

hqdefault.jpg

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


 

VARFÖR TVINGAS VI FÖDAS, ÅLDRAS, LIDA OCH DÖ?

VARFÖR STRAFFAS VI IDELIGEN AV MODER NATUR?

Jo, eftersom vi lever ett syndfullt materialistiskt leverne, ett gudlöst hedonistiskt liv, där vi vänt Gud ryggen, glömt bort Gud och vårt eviga kärleksfulla förhållande med Honom i den andliga världen…

Vi ville glömma Gud, drömma oss bort från Honom, sätta oss själva i centrum, imitera och leka Gud, varför vi förpassades ner hit till den virtuella illusoriska drömvärlden, där vi alla kan drömma iväg och leka Gud!

Bara 1/10 av alla själar, minigudar, gjorde detta urbota dumma val, medan 9/10 av själarna befinner sig i den eviga andliga världen, bortom vår relativa rumtid, i den absoluta rumtiden, i eviga lycksaliga kärleksfulla förhållanden med Gud!

HUR BEFRIAR VI OSS FRÅN ÅTERUPPREPAD FÖDSEL OCH DÖD?

Jo, genom att sluta upp med att utföra materialistiska handlingar (orsakar karma), som tvingar oss att återfödas för att kunna ta del av det resulterande karmat.

Som man sår får man skörda…öga för öga, tand för tand…gör jag andra illa i detta liv, så måste jag komma tillbaka, reinkarneras, för att i min tur bli illa behandlad!

Varför föds vissa med en silversked i munnen, medan andra föds i lidande och misär?

Jo, pga ens individuella karmakonto…karmalagen, en gudomligt rättvis naturlag, som ger en precis vad man förtjänar!

Vilket är mer rättvist och logiskt; att det var vårt karma eller att det var fantasifostret ”slumpen”, som avgjorde vart vi föddes i detta liv och som avgör vart vi föds i vårt nästa liv?

GIVETVIS VÅRT KARMA SOM AVGÖR VÅR FRAMTID!

Goda gärningar genererar god karma
och onda gärningar genererar ond karma, men det slutliga målet är att uppnå ett upplyst andligt stadium, där ingen mer karma produceras, vilket medför att vi själar, vi eviga individer, inte längre behöver reinkarnera tillbaka hit till den mörka gudsförgätna materiella världen:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Karma
http://en.wikipedia.org/wiki/Karma

VILL VI STÅ PÅ GOD FOT MED MODER NATUR?

Ja, då bör vi utföra andliga, gudsmedvetna handlingar, som inte orsakar något karma, genom att dyrka, tillbe och tjäna universums ursprung, Gud, för då tömmer vi våra karmakonton och slipper återfödas mer, och återvänder efter ”döden” tillbaka Hem till den eviga andliga världen, Guds eviga rike, världen utan oro, utan födelse, lidande eller död…

MODER NATUR = GUDINNAN MAYA

Moder Natur personifieras av Gudinnan Maya (Herren Shivas gemål), som är den materiella skapelsens gudinna, vars uppgift här i den materiella världen är att täcka de levande varelsernas eviga andliga identitet med den illusoriska materiella energin, och låter dem på så sätt leva ut sina drömmar, sina materiella önskningar, i allehanda materiella kroppar, från liv till liv…

Om vi själar istället önskar att återvända tillbaka till Gud, till vårt ursprungliga andliga medvetande, då manifesterar sig Maya istället som Yogamaya, hennes andliga motsvarighet, som hjälper oss själar att ta oss tillbaka till den eviga andliga världen, bortom vår relativa rumtid!

Maya och Yogamaya har motsatta funktioner här i den materiella världen.

Medan Maya skapar en situation i vilken själen är belägen i en illusorisk tillvaro där denne glömt Gud, så skapar Yogamaya en atmosfär genom vilken den levande varelsen kan genomskåda den materiella världens illusion och återknyta ett personligt förhållande till universums ursprung, Gud, för att sedan efter den fysiska döden återvända till Guds eviga rike i den andliga världen!

Den materiella världen (Guds baksida) är en perverterad reflektion, hägring, skuggvärld, av den eviga andliga världen (Guds framsida), och den här gudsförgätna materiella världen är till för oss själar som ville glömma Gud, drömma oss bort från Honom, sätta oss själva i centrum, imitera och leka Gud, vilket vi själar ges möjlighet till här i den virtuella illusoriska drömvärlden…

 

Gudinnan Maya; Materiella världens Moder!

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en SnilleblixtKARMA – SOM MAN SÅR FÅR MAN SKÖRDA

KARMA BINDER OSS KVAR I DEN MATERIELLA VÄRLDEN

 

Karmalagen är en universell, gudomligt rättvis, moralisk naturlag (en av Guds alla obändiga lagar, ex. tryckkraften), lagen om orsak och verkan, som har sin motsvarighet i den universella fysiska naturlagen kring aktion och reaktion:

http://en.wikipedia.org/wiki/Karma
http://vrinda.vaisnava.hu/vrindastudio/sueco/karma.pdf
http://hem.fyristorg.com/teosofi/Vad_menas_med_karma.htm

 

De skilda slagen av karma som vi själar drabbas av här i den temporära materiella världen, Guds bakgård, Guds baksida, kan ni läsa om här:

http://www.scribd.com/doc/70465/absolute-law-of-karma
http://www.experiencefestival.com/a/KARMA_and_REINCARNATION/id/51458

 

KARMAS 12 LAGAR:

 

 

Kroppen vi fick i detta liv berodde på karma-kontot vi hade när vi ”dog” senast i vårt förra liv (karma ackumuleras från liv till liv), och köttkostymen vi kommer att få i vårt nästa liv, beror likaledes på hur karmakontot ser ut när det är dags att kila vidare härnäst från vår nuvarande jordiska stofthydda:

http://hem.fyristorg.com/teosofi/TeosofiskaBokforlaget/Teosofins_ocean/11_Karma.htm

 

Det bästa är ju givetvis att tömma karmakontot helt, genom att leva ett andligt gudsmedvetet liv, så slipper man att återfödas mer till den materiella världen (Guds baksida), eftersom det då inte finns några mer materiella belöningar eller straff, reaktioner, att hämta, och då återvänder man till den eviga andliga världen (Guds framsida), Guds rike, bortom vår relativa rumtid, för att där leva i evig kärleksfull lycka i sin ursprungliga eviga andliga kropp!

 

VÅRT KARMA AVGÖR VART VI REINKARNERAR EFTER ”DÖDEN”

 

Kroppen vi får i vårt nästa liv (reinkarnation) är helt beroende av det karma vi har skapat i detta liv (som man sår får man skörda) och det är endast som Människa som man har en fri vilja (ansvarig för sina handlingar) och därmed skapar karma, till skillnad från djuren, såsom apdjur, hunddjur och kattdjur, som endast lever ut sitt karma utan att skapa något nytt, och själarna i djurkroppar reinkarneras automatiskt från djurform till djurform tills de återigen uppnår Människokroppen:

http://www.stephen-knapp.com/reincarnation_a_simple_explanation.htm

 

Man kan inte skörda något som man inte har sått, alltså har vi exakt de kroppar och livsupplevelser som vi har gjort oss förtjänta av, som ett resultat av vad vi sådde för gärningar i vår föregående kropp, i livet innan detta.

Det är alltså ingen slump att vissa är födda under en lycklig stjärna med en silversked i munnen, medan andra knappt har ett mål mat om dagen…

 

ALL KARMA ÄR RÄTTVIS !!!

 

Många påstår, ologiskt nog, att det skulle vara grymt om svåra livsöden i detta liv skulle bero på dåliga gärningar i tidigare liv…

Ponera att du satt fängslad i ett fängelse!

Vilket hade känts lättare för dig att acceptera; att du satt i fängelse helt oskyldig utan att ha utfört något brott, eller att du satt där pga att du var skyldig till ett brott?

Vilket känns mer rättvist, logiskt och lättare att leva med, att man blir utsatt för brott i detta liv pga att man själv utsatt någon annan för brott i ett tidigare liv, eller att man blir drabbad utan någon som helst personlig karmisk förskyllan?

Givetvis måste man ha lättare att acceptera att det finns ett rättvist orsakssamband bakom ens ödesbundna upplevelser, än att det är ett slumpartat orättvist kaos som styr ens öde…

Om man exempelvis kallblodigt våldtar ett barn i detta liv, så har man enligt karmalagen öppnat upp för risken att själv våldtas i sitt nästa liv!

Givetvis har man lättare att acceptera att det finns ett rättvist orsakssamband bakom ens svåra öde. Detta i sin tur uppmuntrar människan till att handla gott i detta liv, eftersom man förstår att det i sin tur leder till goda levnadsbetingelser i ens nästa liv!

 

FRIA VILJAN EXISTERAR PARALLELLT MED ENS KARMA/ÖDE

HÄNDELSERNA I NÄSTA LIV PÅVERKAS AV VÅRA HANDLINGAR IDAG

 

 

MÄNNISKA vs DJUR:

BARA MÄNNISKAN KAN BEFRIA SIG FRÅN DET MATERIELLA!

Det som mest skiljer den åtråvärda människokroppen från djurkroppen är att som människor har vi möjlighet att börja leva ett andligt liv så att vi inte skapar något nytt karma längre och därmed inte behöver att återigen återfödas in i en materiell kropp efter döden, utan kan istället återvända Hem till Gud i den eviga andliga världen, som är vår ursprungliga eviga hemvist, där döden lyser med sin frånvaro!

Missköter vi vårt liv som människa, så kan vi mycket väl återfödas som djur i vårt nästa liv, få respass ner till djurriket, och det skulle inte vara så lyckat, eftersom man i en djurkropp inte kan leva ett andligt liv (sett apdjur be?), och därmed är tvungen att återfödas om och om igen tills man återfår en människokropp igen, och den fria viljan att återigen skapa ny karma eller att helt leva för Gud.

Anledningen till varför en del evolutionstroende är så otroligt besatta och fixerade vid apdjur (de tror på fullt allvar att vi härstammar från dem och har inga problem med att kalla sig själva för apdjur), kan mycket väl bero på att de i sitt föregående liv just var apdjur, då själarna i apdjuren är uppåtgående varelser, som i sitt nästa liv föräras en människokropp. Hunddjuren däremot är en nedåtgående livsform, vilket innebär att själarna i hunddjuren i sitt föregående liv bebodde en mänsklig kropp. Därför som hundar tyr sig så lätt till människor, eftersom de själva var människor bara för ett litet tag sedan och fortfarande kan identifiera sig med människor…

 

TILL DISKUSSION:

Hur ser ni på karmalagen, kära vänner?

Visst är karmalagen logisk och rättvis?

Skulle det inte vara en befrielse att slippa vara fjättrad vid karma längre?

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


.

ABORT = AVLIVA MÄNNISKA UNDER UTVECKLING !!!

VÄRNA DE OFÖDDA BARNENS RÄTT TILL LIV !!!

 

Kvinna våldtogs, valde att behålla barnet, skonade barnets liv:

http://www.aftonbladet.se/wendela/article5769458.ab

 

Abortförespråkarna bör vara väldigt tacksamma över att deras mammor inte aborterade dem!

Alla som är för abort slapp faktiskt själva att bli aborterade, eftersom de ju redan är födda!

Enligt den gudomligt rättvisa karmalagen, så kommer abortören själv att bli aborterad i ett framtida liv, medan den som nu blir aborterad själv var abortör i ett tidigare liv…

 

För övrigt, eftersom det är mannen som är ytterst ansvarig för graviditeten – utan män inga barn – så är det mannen som bör sitta av straffet för abort!

Kvinnan ska inte sitta av straffet för abort (eufemism för barnamord), utan mannen som gjorde henne med barn mot hennes vilja!

Eller hur?

 
Barnet i livmodern måste ju dessutom vara minst lika mycket en del av mannens kropp (barnet har dock egen unik DNA), då spermien ju kommer från honom och han som placerat det i kvinnan för att där förvaltas!

Hur kan vi kalla oss mänskliga, så länge vi mördar våra minsta och sköraste familjemedlemmar?

 

ÄR ABORT MORD?

DÖM SJÄLVA:

 

 

 

ABORT-ÖVERLEVARE:

 

 

 

DET OFÖDDA BARNET ÄR EN EGEN UNIK INDIVID!

 

Hjärtat slår redan efter 3 veckor!

 

Hjärnan börjar aktiveras redan efter 6 veckor, vilket innebär att även de ofödda barnen i livmodern kan plågas av smärta:

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=25844&a=21696&l=sv&newsdep=25844

 

Efter befruktningen är embryot genetiskt skilt från mamman, har en egen unik DNA-kod, genuppsättning, eget blodomlopp, eget nervsystem och ett eget hjärta som slår!

Dessutom har barnet i livmodern i 50% av fallen ett annat kön än mamman…

En penis kan knappast anses vara en del av kvinnans egna kropp!

 

Ett embryo, en människa under utveckling, är även genetiskt skilt från spermien och ägget som skapade det. En människa, inklusive människoembryot, har 46 kromosomer, medan spermien och ägget har 23 kromosomer var!

Genetiker kan skilja embryots DNA från spermiets och äggets, medan samma genetiker inte kan skilja embryots DNA från en fullvuxen människas!

Embryot och fostret är alltså lika mycket MÄNNISKA, med en egen kropp, som ett barn och en vuxen utanför livmodern!

 

Detta bekräftas även av att man i Sverige kremerar och gravsätter aborterade foster! Att man gravsätter ofödda barn, måste ju betyda att de först har dött, varför annars gravsätta dem?

 

”JAG ÄR MED BARN”, utbrister kvinnor som får reda på att de är gravida, inte ”Jag är med en cellklump”, eller ”Jag är med foster”!

Med tanke på att man kan rädda livet på 21 veckor gamla individer, så är det ju fråga om människor och inte någonting annat!

 

Vad är egentligen den moraliska skilnaden mellan ett fött barn och ett ofött barn, med tanke på att de bägge lever och har egen unik DNA-kod?

 

 

ARGUMENTEN FÖR ABORT OHÅLLBARA:

 

1) Argumentet att det rättfärdigar att avliva det ofödda barnet ifall dess fader begått våldtäkt eller att blodskam föreligger, håller inte!

Varför ska ett oskyldigt ofött barn straffas för vad dess fader har gjort?

Bara för att barnets fader har våldfört sig på kvinnan, ger ju inte kvinnan carte blanche att avrätta barnet! Skulle någon kunna titta ett våldtäktsbarn, som förskonats abort, i ögonen, och säga att det bästa vore om denne inte skulle ha kommit till livet…?

 

2) Argumentet att det rättfärdigar att avliva det ofödda barnet ifall det är oönskat av föräldrarna, håller inte, för i så fall skulle det ju vara lika mycket rätt att avliva oönskade gatubarn eller att avliva spädbarn som man finner oönskade!  Dessutom kan inte barnet anses vara en parasit, eftersom man själv är ansvarig för dess entré i livmodern!

Vill man inte behålla barnet, så adoptera barnet till någon som inte kan få barn, istället för att avliva barnet!!!

 

3) Argumentet att det rättfärdigar att avliva det ofödda barnet eftersom det är så svagt, värnlöst och hjälplöst, håller inte, eftersom även många handikappade, sjuka, äldre och barn inte heller klarar sig utan hjälp!

Handikappade personer ges av samhället fler och starkare rättigheter just på grund av sina större behov! Varför skulle då ett ännu större behov – behovet av att få näring, syre och skydd i livmodern – vara skälet till varför man kränker det ofödda barnets mest grundläggande rättighet, rättigheten till liv?

 

4) Argumentet att det rättfärdigar att avliva det ofödda barnet ifall det inte är vid medvetande, håller inte, med tanke på att man då även skulle ha rätt att avliva komapatienter och människor som sover, som inte de heller är vid yttre medvetande!

 

FRÅGOR & SVAR kring varför abort inte är okej:

http://abortnej.se/?q=node/43

 

Forskning påvisar att drygt hälften av alla kvinnor som gjort abort drabbas av svåra ångestfyllda reaktioner; post abort-syndromet:

http://74.125.77.132/search?q=cache:EsVEmciydRsJ:www.jatilllivet.se/viewNavMenu.do%3FmenuID%3D92+abort&hl=sv&ct=clnk&cd=10&gl=se&lr=lang_sv

 

NÄR BÖRJAR LIVET?

Mycket intressant blogg-inlägg i abort-debatten:

http://stenudd.blogspot.com/2009/02/nar-borjar-livet.html

 

DEN SCHIZOFRENA ABORTKULTUREN:

http://www.credoakademin.nu/index.php/blog/blogpost/den_schizofrena_abortkulturen

 

KVINNA GJORDE ABORT – FÖR ATT HON VÄNTADE FLICKOR:

http://www.aftonbladet.se/wendela/article4428151.ab

 

Detta visar det sjuka med den svenska abortsynen, hur snedvriden den fria ”rätten” till abort blivit!

Rent godtyckligt har man bestämt att foster inte har något värde, så länge man inte vet dess kön… Suck!

 

Vilket hyckleri! Att tycka att detta är förkastligt samtidigt som man försvarar aborträtten. Det spelar väl ingen roll av vilken anledning man väljer abort, så länge som vi officiellt anser att ett foster, likt flugskit, inte har några rättigheter?

 

Finns det några andra skäl som i sig är så Icke-PK, att tveksamhet inför abort kan förekomma hos ateistiska “liberaler”?

Om en vit kvinna vill abortera pga att barnet blir svart?

Eller för att barnet bär på, ska vi kalla den, “homosexgenen”?

 

MEDICINSKA VETENSKAPEN BEVISAR att abort är ett dödande av mänskliga varelser:

 

 

 

TANKEVÄCKANDE HISTORIA:

 

En etikprofessor på en högskola ställde sina elever inför ett problem:

– Mannen har syfilis, hans fru har tuberkulos, av deras fyra barn har ett redan dött, medan de andra tre lider av obotliga sjukdomar i ett framskridet stadium. Nu är kvinnan gravid igen. Skulle ni rekommendera abort?

– Ja, blev det nästan samfällda svaret.

– Grattis! Ni har just tagit livet av Ludvig van Beethoven!

(Beethoven föddes faktiskt i en sådan situation)

 

TILL DISKUSSION:

Vad säger ni, kära vänner?

Vad är era tankar och åsikter kring detta med abort, att avliva människor under utveckling?

 

Har ni tänkt på att den otryggaste och osäkraste platsen som ett barn kan vistas på fram tills det fyllt 18 veckor – gränsen för fri abort- är i sin egen mammas livmoder…

SNACKA OM VIDRIGT !!!

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


[QUOTE=UltimateShipII|79311953]Såg hur då? Var du ute i rymden och tittade på månens skugga? Mätte du den? Eller litar du helt enkelt på vad NASA säger om skuggan?

Du kommer inte undan det hur mycket du än sprattlar och fånar dig. Det är samma källor som gett dig information som månskuggans storlek som gett dig information om månens storlek, och du hävdar att de har fel om det ena och rätt om det andra, utan att kunna motivera det.[/QUOTE]

Ute i rymden och tittade på månens skugga?

[B]Du ser inte månskuggan i rymden, du ser den här på jorden![/B] :whoco5:

Exempelvis i Orlando, som hade 85% partiell solförmörkelse enligt NASA, men hade det varit Total solförmörkelse där så hade jo folk uppmärksammat det, och avslöjat NASA att de ljuger!

Så vad gäller månskuggan, så är det omöjligt för NASA att ljuga, vi kan ju själva se var månskuggan, dvs den Totala solförmörkelsen, hamnar!

Däremot så ljuger NASA om månens storlek (de påstår att månen är närmare 3 500 km i diameter), vilket vi inte direkt kan avgöra från jorden, men tack vare just månskuggan, som är en avspegling av månen, så kan vi avslöja att NASA ljuger, månen är inte större än 110 km!

[QUOTE]NEJ! Att du tittat på en animering som visar hur skuggan rör sig över en karta betyder inte att du har sett den eller mätt den. Du litar till 100 % på astronomernas uppgifter om skuggans placering och rörelse, som de har räknat ut baserat på en rund jord, en stor måne och en jättestor sol.[/QUOTE]

[B]Miljoner amerikaner såg den![/B] :yes:

NASA baserar månskuggan på dess fysiska storlek, 110 km!

[QUOTE=LaurentiusLucidor|79313198]Skuggor KAN bevisligen vara både större och mindre än objektet som kastar dem! :yes:
Om din knasteori som går ut på att skuggor inte kan vara konformade skulle stämma så skulle inte umbra och penumbra ens kunna uppstå. :boxing:[/QUOTE]

[B]Herre jisses, umbra och penumbra har absolut INGENTING med konformade skuggor att göra![/B] 😆 :whoco5: 😆

[B]Umbra[/B] = Månskuggan vid Total solförmörkelse. Det totalskuggade området på jorden som befinner sig under själva månskivan. Att månskuggan påvisas vara 110 km i diameter, bevisar ju att månen, som kastar månskuggan, också är 110 km i diameter.

[B]Penumbra[/B] = Partiell solförmörkelse. Området strax utanför månskivan. De områden där man ser solen förmörkas endast partiellt, där månen endast partiellt täcker solen. Man befinner sig alltså fortfarande i solsken, solbelyst område, i olika grader, inte i någon som helst månskugga.

Jag märker att du inte tagit del av mitt blogginlägg kring detta!

Länken har du nere vid signaturen!

[QUOTE=WilleGarvin|79312141]Så då är vi överens om att solen är både större och längre bort än månen.

Då bör du förklara varför du inte vill rita principskissen på samma sätt. Varför vill du rita solen lika liten som månen när det inte efterliknar verkligheten?

I skissen är den visuella diametern på solen och månen sett från jorden lika stor, skissen ger en rättvis bild av det vi ser på jorden.
[url]https://c.tadst.com/gfx/1200×630/total-solar-eclipse-com.png?1[/url]

Och nej, det hjälper inte att du för hundrade gången förnekar ovan faktum. Ingen förstår vad du menar och ingen håller med dig. Och detta oavsett om vi jobbar på NASA eller bara är en vanlig dödlig människa som klarar av att tolka en enkel geometrisk skiss.[/QUOTE]

[B]Tycker du att skissen visar på att månen har en större visuell diameter än solen?[/B] 😆 :whoco5: 😆

Nej!

Tycker du att det ser ut som att månen skymmer hela solen? :whoco5:

Nej!

För i så fall så skulle ju inte månskuggan vara mindre än månen, och speciellt inte som NASA påstår, att månen endast skulle kasta 3% av sin månskugga på jorden! 😆

[QUOTE=Djaevelberg|79317661]That’s It, I’m out.

Hela din ”teori” bygger på total avsaknad av kunskaper i Fysik, geometri, trigonometri och matematik i allmänhet.

Du har fått bevis baserat på uträkningar och experiment, och har mage att påstå att jag ljuger!
Varför skulle jag ljuga om något som är så enkelt att verifiera. Gå ut själv och visa att skuggan inte minskar med ökat avstånd från föremålet.
Plus det är helt omöjligt att månen skulle vara på 12000 km höjd av skäl som har getts här många gånger.

Har inte tid att ödsla bort mer tid av mitt liv på detta dravel om du inte kan visa egna experiment och skisser som stödjer din teori. Det räcker inte att som en papegoja upprepa samma ogrundade teori.[/QUOTE]

[B]Jag har gjort experimentet själv, och skuggan minskar INTE![/B]

Hade den gjort det så hade inte Jazzil, pewana med flera inte varit sena med att avslöja mig, men eftersom de själva sett att skuggan INTE minskar, så har de naturligtvis avstått från att filma det!

[QUOTE=pewana|79316054]Medelavståndet till månen är 380000 km och inget annat. Det är välkänt sedan flera hundra år. En himlakropp på 12000 km höjd kan absolut inte cirkulera runt jorden på så lång tid som 28 dagar, då skulle den falla ner på jorden. Du har fått bevis för det med beräkningar och allt.[/QUOTE]

[B]Solens två månar, Merkurius och Venus, faller inte ner på solen, trots att de cirkulerar i endast 3,0 m/s och 1,8 m/s![/B]

[QUOTE]Ringformiga solförmörkelser uppkommer som en direkt följd av att månens skugga I rymden är konformad. Vid ringformiga solförmörkelser når den skuggkonen inte fram till jorden.

Självklart påverkas inte formen på månens skugga I RYMDEN av att vi ser en solförmörkelse PÅ JORDEN! Hur kan du vara så korkad att du påstår det??[/QUOTE]

[B]Ringformiga solförmörkelser har inget med konformade skuggor att göra, endast att solens visuella diameter överstiger månens med knapp marginal, så att ingen månskugga bildas på jorden![/B]

Så länge som solen är större än månen, så kan inga som helst skuggor bildas!

I teorin så skulle månen kasta typ 97-99% av sin månskugga på jorden under ringformiga solförmörkelser, men NASA är totalförvirrade, de påstår att till och med under Totala solförmörkelser så kastar månen endast 3% av sin månskugga på jorden… :w000t: :w000t: :w000t:

[QUOTE]I mitt räkneexempel/tankeexperiment bevisar jag klart och tydligt att totalitetszonen vid denna solförmörkelse är mindre än fem kilometer i radie. I själva verket är den nära noll. Det jag beskriver är helt enkelt gränsfallet till ringformig solförmörkelse. Där når spetsen på månen konformade skugga nätt och jämt fram till jorden. Med ditt eget sätt att ”beräkna och bevisa” månens storlek är alltså månens radie mindre än fem kilometer. Vilket är helt vansinnigt fel (antagligen måste jag säga det för att även du ska fatta!)[/QUOTE]

[B]Fullständigt fel![/B]

När det är Total solförmörkelse, till och med EXAKT på metern, dvs månen täcker solen PRECIS, så syns ju månskuggan fortfarande under månskivans HELA BREDD, dvs 110 km.

Totala solförmörkelsen syns ju under hela månskivan, för månskivan täcker ju fortfarande hela solen, även om den gör det bara med 1 cm marginal! :yes:

[B]Hur kan du inte förstå detta enkla faktum! ! [/B] :whoco5:

[QUOTE]Fasligt babbel om ”ingen konformig skugga kan bildas på jorden”. Det snacket är rent nonsens. Det är månens skugga I rymden som är konformig. Ett faktum som du aldrig kan komma från hur du än försöker. Och hur gärna du än vill. Månens skugga I rymden påverkas naturligtvis inte ett dugg av var jorden råkar befinna sig.[/QUOTE]

Må vara att du finner konformiga skuggor från månen i rymden, men här på jorden finner du inte en endaste konformig skugga från månen! Någonsin! :boxing:

[QUOTE]Förutom att du ljuger om ditt ”experiment med tennisbollen” så ljuger du när du påstår att vi (bl a jag) inte har motbevisat det. Det har många gjort, du har både fått bilder, teckningar och teoretiska resonemang som du inte har kunnat förklara dig från. Jag skrev att det inte ens behövs någon tennisboll, det räcker med en hand. Håll handen tätt intill en vägg när solen skiner. Handen avtecknar sig med en skugga på väggen, skuggans kant är klar och tydlig. Flytta handen bortåt, skuggans kant blir alltmer otydlig, kärnskuggan blir mindre med ökat avstånd. Vid ca 7 m avstånd (om handen är 7 cm bred) är kärnskuggan helt borta, endast den omgivande halvskuggan är synlig. Det här är något du INTE KAN snacka bort, det är något vi alla kan se och göra en solig dag[/QUOTE]

[B]LÖGN![/B]

Skuggan från handen är konstant och enhetlig hela vägen till 7 meter! Att du inte har filmat det och publicerat det, beror ju givetvis på att du sett att jag har rätt! 😀

[QUOTE]Skissen slutligen, är helt korrekt som en principskiss. Den visar solens, jordens och månens inbördes lägen I rymden och hur solförmörkelser uppkommer. Månens kärnskugga är konformad med spetsen riktad mot jorden. Dess halvskugga är också (avhugget) konformad med den imaginära spetsen riktad åt andra hållet. Ditt snack om ”fel visuell diameter” är totalt nonsens. För ett år sedan skulle du ha skrivit ”fel vinkeldiameter” – totalt nonsens det också.[/QUOTE]

[B]Och ändå så kan inte konformade skuggor uppstå på jorden, som vi gång efter gång bevisat för dig![/B] :boxing:
.

[QUOTE=LaurentiusLucidor|79313198]Skuggor KAN bevisligen vara både större och mindre än objektet som kastar dem! :yes:
Om din knasteori som går ut på att skuggor inte kan vara konformade skulle stämma så skulle inte umbra och

.
[B]Från det senaste dygnets brevskörd[/B], så börjar vi svara [B]WilleGarvin[/B], sedan [B]Jazzil[/B], sedan [B]Djaevelberg[/B], sedan [B]Laurentius Lucidor[/B], sedan [B]Ultimate ShipII[/B], sedan [B]Jonas1968[/B], sedan [B]Bleppe_Bf[/B], och till sist [B]pewana[/B].

[QUOTE=WilleGarvin|79294948][B]Nu blir jag lite förvirrad.[/B] Påstår du att månens reella storlek ibland är större än solens? Och att solens reella storlek varierar?

Du för resonemanget att om det skapas en skugga (110km) så innebär det att månens reella storlek är större än solens. Solen är alltså vid dessa tillfällen mindre än 110km.

Samtidigt så är solens skenbara storlek lika stor som månens vilket leder till att solen måste vara närmare jorden än månen. Och trots att solen är närmare än månen så lyckas månen skymma solen?

Jag tror verkligen du är något på spåret. Eller inte.

Nja… en annan förklaring är att solens verkliga storlek är större än månens och att skuggan därför är konformad.

Nu pratar du ju emot dig själv och du har verkligen virrat till det. Om solen och månen upplevs som lika stora men solen är 400 ggr längre bort så innebär det att solens reella storlek måste vara större än månens. Vilken i sin tur betyder att skuggan blir konformad.[/QUOTE]

[B]Inte bara [U]lite[/U] förvirrad![/B] 😀

Aldrig påstått att månens reella storlek är större än solens, ej heller att solens reella storlek varierar!

Solen är INTE närmare jorden än månen!

Skuggan kan ALDRIG bli konformad, så länge som solens visuella diameter överstiger månens, se på de partiella och ringformiga solförmörkelserna, det bildas då vare sig nån månskugga eller konformad skugga!

Ej heller när månens visuella diameter överstiger solens, vid Totala solförmörkelser, så bildas ingen konformad skugga. Månen täcker 100% av solen då, och då kan det ju omöjligt bildas någon konformad skugga, eftersom jordytan under hela månskivan befinner sig i skugga/mörker, månskugga!

[B]Mörker råder under [U]hela[/U] månskivan, inte ynka 3% som NASA påstår![/B] :boxing: :boxing: :boxing:

Enligt NASA:s fantasiteckningar, så blir det månskugga på endast 3% av jordytan under månskivan (!), men det beror ju givetvis på att man förutsätter att månen är 3 500 km i diameter, när sanningen är att månen endast är 110 km, vilket bevisas av just månskuggan!

När månen täcker hela solen till 100%, så måste ju därmed månens skugga motsvara dess diameter, alldeles uppenbart!

[QUOTE=Jazzil|79294674]NASA har absolut inget överhuvudtaget med att jag visat dig redan 2017 att objekt mindre än solen alltid kastar konformade kärnskuggor.

Du har fått både en ny film och nya fotografier nyligen. Och dessa visar åter att objekt mindre en solen kastar konformade kärnskuggor.

Jag har visat dig den här bilden [url]https://m.imgur.com/a/8xSo8hm[/url] som visar att ljuskällor som är större än objekten som kastar skuggan får konformade kärnskuggor.

Det spelar ingen roll vad du tycker om NASA, det förändrar inte verkligheten.

Antingen har du svårt att begripa eller så trollar du.

För månen är fysiskt mindre än solen. Och som du redan vet så kastar objekt som är mindre än ljuskällan konformade kärnskuggor.

Jag ställer åter frågan till dig: menar du att solen då även lyser på den sidan av månen som vetter mot jorden vid en sådan solförmörkelse?

Låt mig gissa, du kommer inte svara mig på den frågan.

Så du sitter alltså och påstår att ett objekt mindre än ljuskällan inte kastar en konformad kärnskugga? Du har ju redan fått flera bevis på att det är så, är du senil på något sätt?

Menar du alltså att månen inte är mindre än solen rent fysiskt… oooookey. Nyss sa du ju att du var fullt medveten om att solen är större än månen fysiskt.

Jag känner väl att jag inte orkar lägga mer energi på dig. Du är antingen mentalt handikappad eller ett troll.[/QUOTE]

[B]Objekt mindre än solen alltid kastar konformade skuggor?[/B]

Så hur kommer det sig då att vare sig vid partiella eller ringformiga solförmörkelser (solens visuella diameter överstiger månens) bildas någon konformad skugga? Ej heller någon månskugga! :boxing: :boxing: :boxing:

Vid Totala solförmörkelser så blockar ju månen ALLT solljus, vilket innebär att det givetvis inte når något solljus på sidan av månen som vetter mot jorden!

[B]Illustrerad Vetenskap:[/B]

[url]http://illvet.se/universum/solsystemet/solformorkelse/sa-uppstar-en-solformorkelse[/url]

[B][I]”Vid en total solförmörkelse täcker månen hela solskivan, så att solens strålar skyms.”[/I][/B]

:yes: :yes: :yes:

Månen skymmer alltså allt solljus, inga konformade skuggor kan alltså bildas på jordytan under månskivan, det råder Totalt mörker utmed hela månskivan, 110 km!

Snarare du som är ett troll, som fortfarande inte har fattat (efter 5 år!) att när solens visuella diameter överstiger månens, så kan bildas ingen konformad skugga bildas, nej, inte ens nån månskugga!

[B]Verkligheten går emot dig och dina sjuka fantasier![/B] 😀

[QUOTE=Djaevelberg|79295024]Du är helt hjärntvättad.

Magnetens kärnskugga försvann bortom 2,4 m, precis som förväntat.

Tennisbollens skugga var lika stor som tennisbollen vid brädan.
[url=https://www.bildtagg.se/bild/l0b2jbn05hkwe9nig8ez5nt6]0 m[/url]

Skuggan var ungefär hälften så stor som tennisbollen vid 3,7 m.
[url=https://www.bildtagg.se/bild/5xepsvzm354iyj4tnrqh]3,7 m[/url]

Jag kunde inte ensam arrangera bollen på 7 meter och fota samtidigt.
Men med lite logiskt tänkande, vad tror DU skuggan är vid 7m.

Du har med en dåres envishet hävdat att skuggan av ett föremål aldrig kan vara mindre än föremålet. Det är ju uppenbarligen helt fel om man tittar på mina bilder.
Jag vet också att många andra postat liknande bilder för flera år sedan i tråden.

Du kan inte hävda att tennisbollexperimentet kommer att visa att skuggan inte minskar, när den i verkligheten gör det. Påstår du att jag ljuger?

[B]Vad är detta för idiotsvar? [/B]
Skillnaden mellan tennisbollen och månen är bara skalan. Skuggan kan inte uppträda olika beroende på skalan. Om geometrin är densamma så blir resultatet detsamma.

Gör samma experiment och visa oförändrad skugga eller knip igen och lägg ner.[/QUOTE]

Vid 2,4 meter så måste ju givetvis skuggan motsvara magnetens storlek, för du sa ju själv att vid 2,4 meter så är magnetens visuella diameter densamma som solens, täcker hela solen, alltså måste du ljuga när du påstår att ingen skugga bildades!

Vad gäller experimentet med tennisbollen, samma där, vid 7 meter så täcks hela solen av tennisbollen, tennisbollens visuella diameter densamma som solen, så hur i Herrens Namn kan det vara NOLL skugga vid 7 meter. Givetvis ljuger du!

Under de 5 år som gått, så har inte Jazill lyckats, pewana har inte lyckats, jag har inte lyckats, ingen i hela världen har lyckats, men DU HAR LYCKATS TROLLA BORT skuggan från tennisbollen, hur trovärdigt är det? Alla förnekare i tråden har haft 5 år på sig att motbevisa mig och tennisbollen, ingen har lyckats, och så ska vi tro på dig, en fullblods förnekare, som säger sig ha lyckats trolla bort skuggan från tennisbollen…

[QUOTE=LaurentiusLucidor|79296251]Din teori angående skuggors storlek var falsifierad redan innan Djaevelberg postade oemotsägliga empiriska bevis för det.
Inser du inte det orimliga i att hålla kvar vid ditt felaktiga och helt omöjliga påstående angående Månens storlek? :o[/QUOTE]

[B]Felaktigt påstående att månen är 110 km i diameter?[/B]

Förklara då för oss hur det kommer sig att månskuggan, när månen täcker hela solen, 100% av solen skyms, endast blir 110 km? Jo, givetvis för att månen då också måste vara 110 km! Månskuggan är en avspegling av månen! :boxing: :boxing: :boxing:

[QUOTE=UltimateShipII|79297711]Det gör du också. Du är bara för dum för att fatta att orsaken till att vi vet hur stor skugga månen kastar på jorden är för att NASA, eller någon liknande organisation, har räknat ut det. Du väljer bara helt godtyckligt att tro på deras uppgifter om skuggans storlek, men underkänner månens, jordens och solens storlek, form och position som leder fram till den storleken på skuggan.

Och du fattar inte alls hur absurt det är.[/QUOTE]

[B]Godtyckligt tro på NASA:s uppgifter om skuggans storlek?[/B]

Det är ju empiriskt bevisat!

Hela världen såg ju den Totala solförmörkelsen i USA, i ett 110 km brett område! :yes:

[QUOTE=Jonas1968|79300709]En måne på bara 110 km skulle ju minska i storlek allt eftersom den vandrar bort från oss och se mycket liten ut när den går ner. Att månen är lika stor då den går ner då den befinner sig någonstans borta i Amerika visar ju klart att månen inte kan vara 110 km stor och nära oss. Den måste vara långt bort och betydligt större än 110 km för att den ekvationen skall gå ihop. Dessutom skulle ju en måne 110 km upp vara märkbart behöva vara så pass nära att den skulle bli märkbart större från ett flygplan än från marken.[/QUOTE]

[B]Månen 110 km upp?[/B]

Nej, 12 000 km upp, och tror du att det gör nån skillnad om man är 12 000 eller 11 990 km ifrån månen? :whoco5:

[QUOTE=Bleppe_Bf|79301193]Till TS: En bild säger mer än tusen ord.

[url]https://c.tadst.com/gfx/1200×630/total-solar-eclipse-com.png?1[/url]

Månen kastar två konformade skuggor över jorden vid total solförmörkelse.[/QUOTE]

[B]Ha ha ha, tar du fram ännu en fantasiteckning?[/B] :whoco5:

Dessutom återigen med solen med en klart större visuell diameter än månen…

Och du ser nu plötsligt TVÅ konformade skuggor? :w000t:

[B]Nån måtta på stollerierna får det väl ändå vara![/B] 😆 :whoco5: 😆

Är du månne själv konformad? 😆

[QUOTE=pewana|79302420]För flera hundra år sedan (16-1700-talet) kände man till månens, jordens och de andra planeternas bana runt solen. Man kunde också med den tidens teknik mäta avståndet till månen. När man sedan mätte månens synvinkel, drygt en halv grad, kunde man med hjälp av trigonometri räkna ut dess storlek till 3 476 kilometers diameter.[/QUOTE]

[B]Bana runt jorden menar du väl?[/B]

Ja, baserar man sig på 380 000 km :w000t: , så blir diametern 3 476, men fattar man att avståndet i själva verket är 12 000 km, så blir måndiametern 110 km, precis vad som månskuggan avslöjar oss!
.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: