Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for the ‘Reinkarnation’ Category


.

Ja, kort och gott:

Vad skulle kunna få dig att vilja återfödas?

Och:

Vad skulle du i så fall vilja återfödas som?


Nota bene:

Vi eviga andliga själar hör inte hemma här i den gudsförgätna, temporära materiella världen. Vi hör givetvis hemma i den eviga andliga världen, i Guds rike i den absoluta rumtiden, där man slipper födas och dö, att ständigt tvingas byta sitt skal, sin köttkostym. I den andliga världen är man nämligen sin kropp, ingen skillnad mellan jaget och kroppen, och eftersom den andliga världen inte är tidsbunden, där evig nutid råder, så existerar där ingen död eller dödsfruktan.

Meningen med livet torde därmed vara att avbryta detta fördömda reinkarnationskretslopp, att frigöra oss från bundenheten till denna materiella skuggvärld, drömvärld (en perverterad reflektion av den reella, substantiella andliga världen). och återvända tillbaka till Guds rike, varifrån vi fallna själar irrat oss hit till illusionens grymma värld…


Reincarnation. One day I was examining all paper… | by zenny RD | Medium



Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna     

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt, aka Död o återfödd

Annons

 

DALAI LAMA ÖVERTYGAD OM ATT VI REINKARNERAR !!!

VI ÄR INTE GARANTERADE ATT ÅTERFÖDAS SOM MÄNNISKA !!!

.

Dalai Lama har mycket väl insett att vårt nuvarande liv här på jorden inte är det första, inte heller det sista, på grund av att vi föds och dör med karma i bagaget:

.

.

Karmat vi skapar i detta liv måste fortsatt bearbetas och regleras i våra framtida liv i den materiella världen (Guds baksida), ända tills dess vi blir upplysta Gudstjänare och slutar skapa och skörda karma, då vi återvänder för gott till den eviga andliga världen (Guds framsida), själens eviga hemvist!

Vill det sig riktigt illa, kan vi få respass ner till djurriket, speciellt om vi försummar att odla vårt andliga liv som vi människor är menade för, att utveckla vårt medvetande till högre nivåer i vår andliga evolution.

Det är nämligen endast i den mänskliga livsformen som man har möjlighet att påverka sina framtida liv, via levernet vi för här och nu.

Människan både skapar ny karma (sår) och bränner gammal karma (skördar), medan djuren endast bränner gammal karma, skapar inget nytt, då de inte har samma Gudagivna fria vilja som vi Människor!

.

 

TILL DISKUSSION:

 

Visst vore det sjukt ologiskt och orättvist ifall vi alla skänktes 1 endaste livstid, där vissa själar gottade sig i himmelska fröjder, medan andra själar led helvetets alla kval, under sitt enda liv?

Tänk på de själar som går bort som små barn, eller som aborteras, skulle det verkligen vara det enda livet de någonsin skänktes?

Givetvis har våra karmiska frukter – bittra som söta – som vi skördar i detta liv ett samband med karmat vi sådde i våra föregående liv!

Ateismens grundlösa förnuftsvidriga tro på ett endaste liv, är inte bara sjukt ologisk och orättvis, den leder dessutom till livsleda, själlöshet och andens mörka armod. Ateism är intellektuellt självmord, Gudlöshetens tragiska final…

 

dalai-lama-reincarnation-cause-and-effect.jpg

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


 

MEDVETANDET STYR ÖVER MATERIEN !!!

VI SJÄLVA STYR ÖVER VÅRA FRAMTIDA KROPPAR !!!

 

Det är vårt medvetandetillstånd i kombination med våra önskningar vid dödsögonblicket – som måste ligga inom ramarna för vad vårt karmakonto tillåter – som avgör vilken slags kroppsmodell vi får i vårt nästa liv!

Till saken hör att det inte alls är säkert att det återigen blir en mänsklig kroppsmodell, i synnerhet inte om vi endast imiterarar djurlivet och inte använder människokroppen till vad den är till för, vad den är skapad för, nämligen andlig utveckling, själens andliga evolution!

Slutmålet för vår evolution är att återvända tillbaka till den eviga andliga världen, Guds rike, där vi själar hör hemma och där vi får en odödlig andlig kropp i evig gemenskap med Gud!

Genom att studera den fysiska köttkostymen vi bär på i detta liv, så kan vi förstå vad vi hade för ett slags medvetandetillstånd, vad vi tänkte på, senast vi ”dog” och kilade vidare till kroppen vi har i detta liv!

 

KROPPEN, SKALET, ÄR EN SPEGLING AV VÅRT, SJÄLENS, MEDVETANDE !!!

 

Den fysiska ytan är faktiskt inget annat än kristalliserade tankar, en effekt av medvetandet. Det var alltså våra tankar under dödsögonblicket i vårt förra liv som formade vår nuvarande kropp, och det är på samma sätt våra tankar vid vår kommande ”död” som kommer forma vår nästkommande fysiska kropp i vår reinkarnationsresa!

Det är därför som det är så oerhört viktigt vad vi tänker på, vad vårt medvetandetillstånd är, vid dödsögonblicket, eftersom det formar vår kommande fysiska status och våra möjligheter att fortsätta utvecklas andligt!

Är man exempelvis försjunken i det transcendentala, i tankar på Gud, så återvänder man tillbaka till den eviga andliga världen efter detta jordeliv, eller som Herren Krishna säger i Bhagavad-gita 8:6:

yam yam vapi smaran bhavam
tyajaty ante kalevaram
tam tam evaiti kaunteya
sada tad-bhava bhavitah

Det tillstånd man erinrar sig när man lämnar kroppen, o Kuntis son, kommer man utan tvekan att uppnå.

 

Naturligtvis påverkar den sammanlagda effekten av ens tankar och handlingar under livet sinnet i dödsögonblicket. Ens handlingar i detta liv, som är en effekt av ens tankar, bestämmer alltså det framtida livet.

Medvetandet styr över materien!

Medvetandet är vår, jagets/själens, eviga perceptionsförmåga, själens energi. Det är vi själar som är medvetna, och medvetandet genereras givetvis av oss medvetna själar och inte av den omedvetna hjärnan, grunkan vi har i skallen!

 

TILL DISKUSSION:

Att vi överlever våra köttkostymer är ju ett bevis för att det är vi medvetna själar som genererar våra fysiska kroppar och inte tvärtom, som evolutionsteorin påstår, eller hur?

Ateismen är en mycket förödande och olycklig ideologi, då den indoktrinerar  oss att vi medvetna levande varelser bara är en förgänglig produkt av materia och att vi slutar existera bara för att grunkan i skallen pajar…

Inte undra på att världen genomsyras av så mycket girighet, rovdrift, våldsbrott och egoism, när människors värderingar grundar sig på ateismens gudlösa tro, att vi skänktes endast 1 liv, att det inte finns något på andra sidan, och att vi därför inte behöver oroa oss för några konsekvenser av våra nihilisminfluerade handlingar, för Gud finns ju inte…

 

maxresdefault-2.jpg

4d2eef3c2201ad1d82e0ce3043a006c8.jpg

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

REINKARNATION ÄR ETT FAKTUM !!!

DOKUMENTÄREN SOM BEVISAR REINKARNATION !!!

.

Här får ni se en grymt intressant dokumentär kring reinkarnation, uppdelad i 11 Youtube-avsnitt!

Den australiensiske hypnoterapeuten Peter Ramster hypnotiserar (regressionshypnos, tidigare liv-hypnos) 4 kvinnor till sina föregående liv, och som sedan tillsammans med dem söker upp de ställen över hela världen som de mindes under hypnosen!

Kultfakta: Flera av kvinnorna talar under hypnosen vilt främmande språk, med tidstypisk accent dessutom, språk som de i vakna livet inte kunnat ett ord av!

.

DOKUMENTÄREN (11 delar):

 


http://www.youtube.com/watch?v=fOVpFznmoTs (2)
http://www.youtube.com/watch?v=wmK-XMWZMdw (3)
http://www.youtube.com/watch?v=OUNZuNVE2C8 (4)
http://www.youtube.com/watch?v=xU4zu8MmXFA (5)

http://www.youtube.com/watch?v=0KNT5sTUUD0 (6)
http://www.youtube.com/watch?v=flWVgUAclPQ (7)
http://www.youtube.com/watch?v=iPBPZyLjaPk (8)
http://www.youtube.com/watch?v=F_JrakDTonc (9)
http://www.youtube.com/watch?v=BtKznL1JfrQ (10)
http://www.youtube.com/watch?v=rfqewOtYRlI (11)

GRYMT ÖVERTYGANDE, ELLER HUR?   :yes::yes::yes:

.

TILL DISKUSSION:

Ateister som tror att vi bara skänktes 1 endaste livstid i evigheten av tid, hur ska de tackla dessa reinkarnations-bevis?

maxresdefault-2.jpg

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


VÅR KÖNSTILLHÖRIGHET I TIDIGARE LIV

PÅVERKAR SEXUELL LÄGGNING I DETTA LIV!


Angående orsaker till homosexualitet, visar vetenskapliga studier inom reinkarnationsforskning att en plausibel förklaring kan ligga i ens könstillhörighet i tidigare liv!

Har man exempelvis i flera liv i rad levt i kvinnokroppar och varit förälskad i män, och sedan återfötts i en manskropp i detta liv, verkar det ju logiskt att känslorna för män kan ta överhanden i detta liv…

Vetenskapliga studier gjorda av den amerikanske professorn och reinkarnationsforskaren Dr. Ian Stevenson påvisar just dessa samband:

http://www.near-death.com/experiences/reincarnation01.html
http://www.near-death.com/dale.html

 

Often children who were members of the opposite sex in their previous life show difficulty in adjusting to the new sex. These problems relating to the ‘sex change’ can lead to homosexuality later on in their lives. Former girls who were reborn as boys may wish to dress as girls or prefer to play with girls rather than boys. Former boys who are reborn as girls may wish to dress as boys or prefer to play with boys rather than girls.
Former men who are reborn as women will be attracted to women and will therefore be lesbian. Former women who are reborn as men will be attracted to men and will therefore be gay.”


http://reluctant-messenger.com/reincarnation-proof.htm

Omni: The possibility of sex change puts the question of homosexuality and gender confusion in a new light, doesn’t it?

Stevenson: Yes. When it was fashionable to ascribe all emotional disorders to the ineptitude of one’s parents, cases of gender-identity confusion were blamed on parents. A biological explanation, such as Klinefelter’s syndrome [a genetic condition in which a male is born with an extra X, or female, chromosome] can explain some but not all cases. Western psychiatrists and psychologists do not have a satisfactory explanation for this, whereas in Southeast Asian cultures, gender-identity confusion is considered one result of reincarnation and taken calmly. Reincarnation ought to be considered as a possible explanation at least some of the time.

 

Homosexualitet och tidigare liv:

http://elevated.freeyellow.com/page18.html

 

Vetenskapliga publikationer inom reinkarnationsforskningen:

http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/personalitystudies/publications.cfm

 

 

 

 

TILL DISKUSSION:

Visst är det logiskt att könstillhörighet i tidigare liv påverkar känslorna i detta liv?

På samma sätt kommer vårt nästa liv påverkas av de känslor och önskningar vi göder och när i detta liv!

Vad säger ni, kära vänner?

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

VILL DU TESTA TIDIGARE LIV-HYPNOS?

HYPNOS HJÄLPER OSS ATT MINNAS VÅRA TIDIGARE LIV !!!

 

Om du vill minnas var du levde och vad du sysslade med i ditt föregående liv, så finns det professionell hjälp att tillgå!

Man kan bland annat ta hjälp av tidigare liv-hypnos, som hjälper oss att minnas händelser ur våra tidigare inkarnationer!

Minnena från våra tidigare liv finns lagrade i vårt undermedvetna, i själen, och följer med oss även till våra framtida liv, i våra framtida kroppar, i våra reinkarnationsresor här i den materiella världen!

Målet bör ju givetvis vara att sluta reinkarnera, att återvända tillbaka Hem till den eviga andliga världen, där vi eviga själar hör Hemma!

 

_____________________________________________________

 

INNEHÅLL:

 

1) Vetenskapliga studier bekräftar tidigare liv-hypnos!

2) Testa tidigare liv-hypnos, online!

3) Hypnoterapi med Jörgen Sundvall!

4) Testa er hjärna! Höger- eller vänsterdominant?

5) Medvetandet och hjärnan = Ägaren och ägodelen!

 

_____________________________________________________

 

1) VETENSKAPLIGA STUDIER BEKRÄFTAR TIDIGARE LIV-HYPNOS!

 

Enligt den vetenskapliga Wambach-rapporten, där 750 försökspersoner försattes i djuphypnos, så hade 90% av dessa i tidigare liv känt personer (mor, far, etc) som står dem nära i det nuvarande livet:

http://www.vattumannen.se/Product.aspx?ProdNo=23391
http://www.carolmoore.net/articles/helenwambach.html

http://www.pureinsight.org/node/1165
http://paranormal.about.com/cs/reincarnation/a/aa081103.htm

 

Marilyn Monroe är bevisligen återfödd som sångerskan Sherrie Lea Laird i detta liv, vilket hon har fått reda på genom Tidigare liv-terapi, då hon hypnotiserats av Dr. Adrian Finkelstein :

http://www.pastlives.com

 

 

 

Läs här om vad Tidigare liv-regression är för något; dess historia och tekniker:

http://en.wikipedia.org/wiki/Past_life_regression

 

Att vi kan gräva fram levande minnen från våra tidigare liv på detta sätt, är ju det ultimata beviset på att Jaget/själen/medvetandet inte är geléklumpen vi har i skallen, som ju bara är ettomedvetet fysiskt organ, en tingest, ett objekt.

 

Jaget/själen, subjektet, är vi evigt medvetna andliga individer som tänker, känner och minns!

Vi själar är medvetna!

Våra hjärnor är omedvetna!

 

Hjärnan fungerar som en biologisk kopplingscentral, ett modem, en förbindelselänk mellan den medvetna själen, dvs Jaget, och den fysiska kroppens sinnesorgan!

Medvetandet är jagets, själens, eviga perceptionsförmåga. Det är vi själar som är medvetna, och medvetandet genereras givetvis av den medvetna själen och inte av den omedvetna hjärnan!

 

______________________________________________________

 

2) TESTA TIDIGARE LIV-HYPNOS, ONLINE!

 

Bli hypnotiserade till era tidigare liv, av auktoriserade hypnoterapeuter:

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare livregressioner av svenska hypnosterapeuter:

 

http://www.olasahlin.se/info_hypnos.html

http://christineengstrom.se/

http://spiritguide.se/?page_id=71

http://www.finndittinre.se/regression/

http://www.flemetoden.se/regression_med.mp3

http://www.hypnosterapeut.nu/regressionsterapi

http://malvinaterapeuten.se/regression-%E2%80%A2/

http://www.loveit.se/sv/konsultationer/regressionsterapi/

http://hypnos.helahuma.se/om-hypnosterapi/tidigare-liv-terapi

http://christine.melchert.se/cm/index.php/tidigare-liv-regression

http://www.annicafrantz.com/se/boka/hypnos-regressionsterapi-22114905

http://www.jackjohansen.com/hypnos-information/regression-till-tidigare-liv

 

 

 

______________________________________________________

 

3) HYPNOTERAPI MED JÖRGEN SUNDVALL!

 

Hypnoterapeuten Jörgen Sundvall tillhör en av pionjärerna i Sverige:

http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article198851.ab
http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article198856.ab

 

Här ett exempel på en av Jörgen Sundvalls klienter som fått fram starka och övertygande minnesbilder från ett tidigare liv:

http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article198853.ab


Hypnos används i terapeutiskt syfte för många ändamål:

http://www.sseah.se/vad_hypnoterapi.htm

 

Jörgen Sundvalls mycket framgångsrika Tidigare liv-terapi:

http://www.sseah.se/tlt.htm

 

 

KANAL 5 – ”TIDIGARE LIV”, där Jörgen Sundvall med sin regressionshypnos tog folk till tidigare liv, mycket intressant:

 

 

 

______________________________________________________

 

4) TESTA ER HJÄRNA! HÖGER- ELLER VÄNSTERDOMINANT?

 

Vilken hjärnhalva använder du dig mest av?

http://www.sseah.se/test_sv.htm

 

______________________________________________________

 

5) MEDVETANDET och HJÄRNAN = ÄGAREN och ÄGODELEN!

 

Hjärnan, geléklumpen i vår skalle, är som sagt bara ett instrument som vi själar använder oss av, som fungerar som ett modem, en länk, mellan oss medvetna levande individer, dvs jaget/själen, och den fysiska kroppens sinnesorgan.

Hjärnan = Ägodel

Jaget/medvetandet = Ägaren

 

En ägodel kan aldrig äga sig själv, utan givetvis är det ägaren som äger ägodelen, Jaget äger geléklumpen, vilket bevisar att geléklumpen inte är vårt medvetna Jag…

I vårt nästa liv får vi en ny kropp (köttkostym) med en ny geléklump, nya materiella ägodelar, allt beroende på vårt individuella karmakonto vid dödsögonblicket!!

 

____________________________________________________

 

TILL DISKUSSION:

 

Kära vänner, har ni några erfarenheter av Tidigare liv-hypnos?

Vad fick ni fram för minnesbilder från era tidigare liv?

 

401046772_padscreen0360x480

 


Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

REINKARNATION = HELKROPPS-TRANSPLANTATION

VI SJÄLAR ÄR EVIGA – VÅRA MATERIELLA SKAL BYTS UT

 

Naturen förser oss med de kroppar som vi förtjänar, baserat på våra individuella karmakonton vid dödsögonblicket!

 

____________________________________________________

 

INNEHÅLL:

 

1. Reinkarnation = Helkropps-transplantation

2. Grymma video-bevis kring reinkarnation

3. Reinkarnerad? Testa själv med hypnos!

4. Livet är ett evigt kontinuum

 

____________________________________________________

 

1. REINKARNATION = HELKROPPS-TRANSPLANTATION

 

Reinkarnation kan på sätt och vis sägas vara en helkropps-transplantation, som naturen utför åt oss, när det är dags för oss att få en ny materiell kropp! Man får givetvis snällt vänta tills det enligt ens individuella karmakonto är dags att kila vidare till nästa reinkarnation, allt enligt karmalagen, ingjuten in i en ny äggcell som blivit befruktad, och med nya föräldrar och genetiska förutsättningar, växa upp med en ny kropp, med en ny hjärna.

Professor Ian Stevensons banbrytande reinkarnations-forskning:

Vetenskapliga publikationer, artiklar och böcker av den världsberömde reinkarnations-forskaren professor Ian Stevenson, som under sin livslånga forskning intervjuade över 3000 unga barn med väldokumenterade minnen från tidigare liv:

http://www.near-death.com/experiences/reincarnation01.html
http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/personalitystudies/publications.cfm

http://www.childpastlives.org/library_articles/stevenson_books.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Reincarnation_research

 

Reinkarnation i världsreligionerna:

http://www.comparativereligion.com/reincarnation1.html
http://www.aboutreincarnation.org/proof.php
http://www.stephen-knapp.com/reincarnation_a_simple_explanation.htm

 

Vetenskapliga bevis för att vi fortsätter leva efter den fysiska döden:

http://www.victorzammit.com

 

Berömda reinkarnations-fall, böcker och citat:

http://www.reversespins.com/karma.html
http://www.reversespins.com/famousquotes.html

 

____________________________________________________

 

2. GRYMMA VIDEO-BEVIS KRING REINKARNATION

 

VIDEO:

Marilyn Monroe är reinkarnerad som Sherrie Lea Laird i detta liv:

http://www.pastlives.com

 

VIDEO:

James Leiningers (6-årig pojke) väldokumenterade reinkarnations-minnen som amerikansk pilot (James Huston) under 2:a Världskriget, vilket ni ser här i en mycket sevärd ABC-dokumentär:

 

 

 

VIDEO:

Här en grymt bra BBCdokumentär kring barns minnen av tidigare liv:

 

 

 

VIDEO:

General John B. Gordon nu reinkarnerad som Jeffrey Keene, grymt stora likheter:

 

 

 

VIDEO:

Konstnären James Carroll Beckwith nu reinkarnerad som polischef Robert Snow, ett grymt bra bevis i slutet:

 

 

 

VIDEO:

Shanti Devis vetenskapligt dokumenterade tidigare liv, ett mycket starkt bevis för reinkarnation:

 

 

 

 

VIDEO:

Dalai Lama är bevisligen reinkarnerad, vilket här visas i en dokumentär:

 

 

 

VIDEO:

En helig vis man förklarar här vetenskapligt reinkarnations-processen; vad det är som händer efter den fysiska döden och skillnaden mellan vårt medvetna jag (själen) och vår jordiska köttkostym:

 

 

 

_____________________________________________________

 

3. REINKARNERAD? TESTA SJÄLV MED HYPNOS!

 

Om ni känner er sugna, så kan ni här, med hjälp av skickliga hypnoterapeuter, bli HYPNOTISERADE till tidigare liv:

http://www.lihden.com/Past_Life_regression.mp3

http://exet-upload.mine.nu/upl/xeefus/regression.mp3

http://rapidshare.com/files/14726911/finkelstein.mp3.html

 

Att vi kan gräva fram levande minnen från våra tidigare liv på detta sätt, är ju det ultimata beviset för att Jaget/själen/medvetandet inte är själva geléklumpen i skallen, som ju bara är ett omedvetet fysiskt organ, ett objekt.

Jaget/själen är vi evigt medvetna andliga individer (andlig energi), subjektet, som tänker, känner och upplever, via den fysiska kroppens sinnesorgan.

 

_____________________________________________________

 

4. LIVET ÄR ETT EVIGT KONTINUUM

 

Energin är evig (Energiprincipen), alltså är vi själar (minigudar) eviga, precis lika eviga som Gud, som är själva energikällan, den evigt Energiske!

Eftersom själen är evig, så måste vi naturligtvis ha levat någon annanstans INNAN vi föddes in i vår nuvarande kropp!

Detta innebär fullt logiskt, att vi även kommer fortsätta leva EFTER det att vi kilat vidare från vår nuvarande jordiska kropp!

http://hem.fyristorg.com/teosofi/TeosofiskaBokforlaget/Teosofins_ocean/09_Mer_om_reinkarnation.htm

http://hem.fyristorg.com/teosofi/TeosofiskaBokforlaget/Teosofins_ocean/10_Argument_som_stoder_reinkarnationslaran.htm

 


Det råder en stor missuppfattning och förvirring hos många kring reinkarnations-processen som vi alla genomgår.

Reinkarnation innebär inte att vi har en massa extraliv, som många felaktigt tror!

 

VI HAR BARA ETT LIV, men livet vi har är ETT EVIGT KONTINUUM (det medvetna jaget/själen är en evig absolut konstant), och vi får oändligt med nya chanser, reinkarnationer i nya materiella kroppar, att tömma vårt karmakonto, så att vi kan återvända tillbaka Hem till den eviga andliga världen, bortom vår temporära relativa rumtid!

Det skulle vara fullständigt ologiskt om vi bara fick en endaste chans av vår Skapare, med tanke på att många lämnar sin kropp, ”dör”, redan som foster eller spädbarn!

Den medvetna levande energin (Jaget) kan inte dö! Vad skulle kunna ta livet av själva livet?

 

John Lennon, Beatles frontman, sa angående reinkarnationen, vårt byte av kropp när vi kilar vidare efter den fysiska döden:

Det är ungefär som att gå ut ur en bil, och in i en annan bil.

Logiskt, eller hur?

 

VI SJÄLAR DÖR ALDRIG!

VÅRT LIV ÄR ETT EVIGT KONTINUUM!

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

SJÄLSFÖRMÖGENHETER FORTPLANTAS INTE GENOM ÄRFTLIGHET !!!

KARAKTÄR OCH TALANGER BÄR VI MED OSS FRÅN VÅRT FÖRRA LIV !!!

 

 

Historiska bevis:

Historien visar att kunskaper, talanger och själsförmögenheter inte fortplantas genom ärftlighet, utan är något som jaget/själen tar med sig och finslipar från liv till liv, genom reinkarnations-processen som vi alla genomgår:

Den gamla egyptiska civilisationen:

Vi återfinner inte egyptiernas storslagna karaktäristika hos deras avkomlingar. Hur kunde de gamla egyptiernas storhet gå förlorad, om det är den fysiska ärftligheten som bestämmer karaktärsprofilen? Detta är en fråga som bör ställas om många försvunna civilisationer.

 

Johann Sebastian Bach: (1685-1750)

I kompositören Bachs släkt har vi ett bra bevis för att de ärftliga anlagen har föga betydelse om de inte utnyttjas av ett högt utvecklat ego, ty Johann Sebastians begåvning fortplantades inte till hans avkomlingar.

Den musikaliska begåvningen hos hans avkomlingar avtog stegvis för varje generation tills den helt försvann.

Förklaringen till dessa båda utvecklingsföreteelser är att de gamla egyptiernas storhet och den Bachska musikbegåvningen försvunnit ur den egyptiska nationen respektive den bachska familjelinjen, men lever kvar i de egon som en gång var inkarnerade i det gamla Egypten respektive familjen Bach, egon som nu inkarnerat någon annanstans.

 

Wolfgang Amadeus Mozart: (1756-1791)

Mozart komponerade orkestermusik redan som barn. Detta berodde inte på ärftlighet, ty konsten att skriva ner de olika stämmorna i ett partitur kan inte nedärvas. Den kräver teknik som måste läras in. Ändå behärskade Mozart denna konst utan utbildning. Detta berodde på att han var en reinkarnerad musiker, som av sina föräldrar fått en hjärna som var kompatibel med hans medfödda musikalitet och som därför inte hindrades i ansträngningarna att ge uttryck för sitt musikaliska geni. Men ännu märkligare är fallet med blinde Tom, vars familj omöjligen kunde haft några pianofärdigheter att överföra på honom, men som ändå behärskade det moderna pianot utan undervisning. Det finns hundratals exempel på underbarn som dessa, och de upphör aldrig att förvåna världen.

 

Napoleon Bonaparte: (1769-1821)

Napoleon föddes i en släkt som inte alls hade den förmåga och kraft som kännetecknade honom själv. Ingenting i hans ärftlighetsförhållanden kan förklara hans dynamiska karaktär. Själv sade han, enligt Talleyrands memoarer, att han varit Karl den store. Bara genom att anta att han under en lång serie jordeliv utvecklat sina själsförmögenheter, förstår vi hur han – och andra storheter – kunnat framträda.

Framträdandet av snillen och andra stora andar inom släkter som annars inte uppvisar några sådana, liksom utslocknandet av begåvning inom släkter där den tidigare funnits, är också företeelser som bara kan förklaras av reinkarnationsläran.

I Indien hör man ofta talas om visa män som fötts med mycket stora kunskaper i filosofi och dylikt, och utan tvivel finner man även sådana inom andra nationer. Medfödda kunskaper ger som företeelse också förklaringen till förekomsten av instinkter, ty dessa är inte något annat än fysiska och mentala hågkomster. De visar sig både hos barn och djur, och är resultat av tidigare erfarenheter. Vare sig vi ser ett nyfött barn sträcka ut armarna för att skydda sig, en ekorre gömma sina nötter eller ett bi bygga celler med geometrisk precision, så är detta resultat av erfarenheter som genom reinkarnation överförs till individens medvetande och dess fysiska celler.

 

ÄRFTLIGHET UTGÖR ICKE GRUNDEN FÖR KARAKTÄR:

Ärftligheten har en viss betydelse för vår karaktärsstyrka och moraliska profil genom att den påverkar ramarna för själens uttrycksmöjligheter, och genom att den bereder oss tillfällen till karmiska belöningar och straff. Men den är inte grunden till den individuella karaktär som framträder hos var och en av oss.

Genom ärftlighet förses vi med en kropp inom en familj som erbjuder vårt ego en lämplig miljö. Individen inträder bara i en familj som antingen har samma karaktärsprofil som ens eget ego, eller kan ge det rätt tillfälle att arbeta vidare på sin utveckling. Med denna familj har egot karmiska relationer från tidigare liv. Goda och skötsamma föräldrar kan alltså få ett vanartigt barn, därför att handlingar i ett avlägset förflutet binder dem vid detta. Föräldrarnas goda anlag utnyttjas dock inte av barnens outvecklade egon. Återföreningen ger barnet en chans att bättra sig, samtidigt som den utgör vedergällning för föräldrarna.

Ärftlighetslagarna är naturlagar som förser var och en av oss med just den kropp som tillkommer honom/henne. Vi har i tidigare liv själva format och gestaltat denna kropp, och vi har också varit med om att bygga de forna samhällen, i vilka kroppen med sin hjärna utvecklades till det bättre eller sämre. Och de samhällena utgör grunden för vårt nuvarande. Vi är därför medansvariga skapare av den civilisation vi nu lever i. Vi har det samhälle som tillkommer oss. Vi är där en samling själar som till karaktären ofta skiljer sig mycket från varandra, och som nu plågas eller njuter av livet i den familj, den nation och den ras, dit våra tankar och handlingar i förflutna liv fört oss.


Ärftligheten förser människan med hennes yttre hölje och svarar alltså för de begränsningar av kroppens och hjärnans förmögenheter, som ofta utgör ett straff och ibland en hjälp. Men ärftligheten har inte något inflytande över själva egot. Överförandet av yttre likheter är en fysisk angelägenhet, och likheterna mellan individerna inom en ras är ett samfällt resultat av de egons tidigare liv som nu återföds i den rasen. Likaså är de begränsningar som ärftligheten genom föräldrarna pålägger en individ direkta konsekvenser av individens tidigare liv.

Det faktum att fysiska likheter och mentala särdrag fortplantas vederlägger dock inte reinkarnationsläran, eftersom vi vet att individens tankeförmåga och verkliga karaktär inte åstadkoms av kroppen och hjärnan, utan hänför sig till egots egentliga livsverksamhet.

Fortplantandet av vissa karaktäristika genom föräldrarna är den metod naturen valt för att förse den reinkarnerade själen med den boning, som bäst lämpar sig för dess fortsatta arbete. Någon annan metod är inte möjlig, och skulle strida mot naturens ordning.

De som använder ärftlighetsläran som argument emot reinkarnationsläran anför de likheter som fortplantas, men bortser från de olikheter som finns mellan föräldrar och barn. Och dessa är betydligt fler än likheterna. Varje mor vet att hennes barn skiljer sig högst betydligt från varandra, liksom fingrarna på handen. Barnen har samma föräldrar, men är ändå olika till karaktär och förmögenheter.

 

TILL DISKUSSION:

Vad är era tankar och funderingar kring sambandet ärftlighet och reinkarnation?

Ventilera era åsikter, kära vänner!

 

Johann Sebastian Bach: (1685-1750)

Johann_Sebastian_Bach.jpg

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart: (1756-1791)

 

Napoleon Bonaparte: (1769-1821)

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade, immanenta aspekt, den Helige Anden – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

FÖDELSEMÄRKEN = SPÅR FRÅN VÅRA TIDIGARE LIV !!!

BEKRÄFTAS AV PROFESSOR IAN STEVENSONS FORSKNING !!!

 

Vetenskapliga studier, av professor Ian Stevenson, bevisar sambanden mellan födelsemärken och reinkarnation:

http://www.near-death.com/experiences/reincarnation01.html
http://www.theepochtimes.com/n3/347860-are-birthmarks-connected-to-violent-death-in-past-life/

 

Här följer fler tunga vetenskapliga bevis för sambandet mellan födelsemärken och reinkarnation:

http://www.healpastlives.com/future/rule/ruremark.htm

 

 

 

Dessa bevis kullkastar därmed det sjuka flummet att hjärnan, geléklumpen i våra skallar skulle vara vårt medvetna jag!

 

PROFESSOR IAN STEVENSONS UNIKA FORSKNING:

Professor Ian Stevenson, psykiater vid University of Virginia i Charlottesville, USA, var den internationellt ledande auktoriteten och pionjären i världen i det vetenskapliga studiet av reinkarnation.

Han samlade på sig mer än 3000 fall av reinkarnationsminnen hos barn och som han mycket seriöst och vetenskapligt dokumenterade i sina digra arkiv under sin drygt 40-åriga forskartjänst…

Man kan kanske diskutera slutsatserna av hans material, men knappast ifrågasätta grundligheten i hans empiriska metod som ligger till grund för hans forskningsmaterial.

De flesta som har tagit del av hans unika forskning, inklusive skeptiker och akademiker, kan inte annat än att medge att dessa fall erbjuder starka bevis för att reinkarnation är ett faktum!


”Encyklopediskt” är det första ord man kommer att tänka på när man studerar Ian Stevensons arbeten om reinkarnation. Stevenson har i sin forskning samlat de delar som har anknytning till födelsemärken och medfödda missbildningar, dels i form av en komplett vetenskaplig presentation, dels också i en för gemene man mer lättillgänglig populärvetenskaplig översikt.

Enligt Ian Stevenson är det uppenbart att många som under sina första år minns en tidigare existens, har en våldsam död bakom sig, och att de födelsemärken de nu har, stämmer väl överens med dödliga skador som dokumenterats i sjukhusjournaler, röntgenbilder m.m…

 

Här kan ni ta del av ett antal OTÄCKA fotografiska BILDER kring detta fascinerande vetenskapliga fenomen:

http://www.sinor.ru:8100/~che/birthmarks.htm

 

Här kan ni läsa mer om Ian Stevensons forskning kring sambandet mellan födelsemärken och reinkarnation:

http://www.sokaren.se/INDEX31.HTML

En genomsnittsamerikan har 15-18 födelsemärken, skriver professor Ian Stevenson (bilden) i nr 4, 1993 av Journal of Scientific Exploration.

 

Men, tillägger han, vi vet mycket litet om deras orsak, frånsett när de är förknippade med någon ärftlig sjukdom. Ännu mindre vet vi varför födelsemärken sitter just där de sitter. (I ett fåtal fall är en genetisk faktor troligen förklaringen.) Likaså saknar vi kunskap om orsaken till många medfödda kroppsliga missbildningar.

 

 

 

 

 

 

MINNEN FRÅN TIDIGARE LIV STARKAST VID 3-5 ÅRS ÅLDER!

Barn som säger sig minnas tidigare liv, har påträffats i alla delar av världen, där man sökt efter sådana fall, men det är lättast att finna dem i södra Asien. Typiskt är att ett barn börjar prata om ett föregående liv nästan omedelbart efter att det börjat tala, vanligen mellan 2-3 års ålder, för att sedan sluta med detta mellan 5-7 års ålder.

Fastän en del av barnen endast gör vaga uttalanden, berättar andra om namn och händelser, så att man ibland kan hitta en person vars liv och död stämmer med vad barnet säger. Ibland är denna person känd av barnets familj, men i många fall är det inte så. Flera av dessa barn har också ett uppträdande som är ovanligt i deras familj men stämmer med hur den döde uppträdde.


Födelsemärkena hos dessa barn brukar vara rynkiga och ärrliknande, ibland litet nedsänkta i jämförelse med huden runt omkring, och hårlösa.

Stevenson undersökte dessa fall genom samtal med barnen och medlemmar av deras familj och med den dödes familj. Dödsattester och andra dokument studerades. Naturliga förklaringar till barnens uttalanden söktes, exempelvis att barnet fått sin kunskap om den döde genom någon gemensam bekant till de båda familjerna, i de fall där familjerna inte kände varandra.

 

FÖDELSEMÄRKEN HAR OFTA SAMBAND MED DÖDLIGA SÅR!

Ian Stevenson träffade ett stort antal människor där födelsemärken eller missbildningar tycktes ha samband med dödliga sår hos tidigare levande personer.

Bland 895 undersökta fall, där barn säger sig minnas ett tidigare liv, finns 309 fall (35%) med födelsemärken eller medfödda missbildningar, som kan ha samband med det tidigare livet. Ian Stevenson har tillsammans med medarbetare studerat 210 sådana fall:

http://paranormal.about.com/cs/reincarnation/a/aa081103_3.htm

 

Ian Stevenson var känd för att ha arbetat strikt vetenskapligt kritiskt. Han accepterade inte något kroppsmärke som ett födelsemärke, om inte ett förstahandsvittne försäkrat att märket blivit upptäckt omedelbart efter födelsen eller några veckor därefter.

Naturliga förklaringar till missbildningar vid födelsen eftersöktes alltid!

Överensstämmelse mellan födelsemärke och sår på den dödes kropp bedömdes vara tillfredsställande om båda befann sig inom ett område av 10 kvadratcentimeter. Men många av födelsemärkena och de dödliga såren var mycket närmare varandra än så. Medicinska dokument kunde studeras i 49 fall.

Ibland fanns det två eller flera födelsemärken som motsvarade olika sår hos den döde. Hos en thailändsk man fanns en stor missbildning i huden på baksidan av huvudet. Denne hade som barn erinrat sig ett tidigare liv som sin farbror, vilken blivit huggen i huvudet med en stor kniv och nästan omedelbart avlidit. Mannen hade också en deformerad nagel på högra stortån, vilket motsvarade en kronisk infektion i samma tå, som farbrodern hade lidit av.

 

Hos 18 personer, som undersöktes, fanns två födelsemärken, som motsvarade två olika ställen på den dödes kropp, där en kula gått in i och ut ur kroppen.

Hos 14 av dessa personer var det ena födelsemärket större än det andra, och hos 9 av de 14 motsvarade det mindre märket, som vanligen var runt, det ställe där kulan gått in i kroppen,medan det större, som vanligen hade oregelbunden form, motsvarade det ställe där kulan gått ut ur kroppen. Detta stämmer med det faktum att ingångshålet för en kula vanligen är mindre än utgångshålet…”

.

TILL DISKUSSION:

Ja, vad tror ni, kära vänner, födelsemärken spår efter våra tidigare liv?

Ganska uppenbart, eller hur?!!

 

 

701ba6990b9f108168fc8793c34182784ea95e86400b07818e1f2096d5c4952e_1

quote-the-most-promising-evidence-bearing-on-reincarnation-seems-to-come-from-the-spontaneous-ian-stevenson-113-81-94.jpg

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

 


 

JAMES LEININGER –

DET BÄST DOKUMENTERADE REINKARNATIONS-FALLET I VÄRLDEN !!!

.

Att vi själar återföds in i nya materiella kroppar efter att vi ”dött”, får vi här ett grymt starkt bevis för. Det handlar om en pojke, James Leininger 11 år, som under hela sin barndom plågats av skräckfyllda minnen från sitt föregående liv, då han som amerikansk pilot dog under det 2:a världskriget, då hans plan besköts vid Japans kust!

.

James Leininger har även detaljerade minnen av familjemedlemmar och officerare från sitt föregående liv, av vilka några fortfarande lever och kan bekräfta hans minnen…vilket vi får bevis för i följande videos!

.

VIDEO-BEVIS:

James Leiningers väldokumenterade reinkarnationsminnen, då han som amerikansk pilot (James Huston) dog under 2:a världskriget. Här i en ABC-dokumentär från 2004 som 6-åring:

.

.

Ännu flera videor här:

http://www.reversespins.com/proofofreincarnation.html

 

GÅR ICKE ATT BORTFÖRKLARA…

.

Tidigare nyhetsartiklar kring James Leiningers häpnadsväckande reinkarnations-fall:

http://www.reversespins.com/proofofreincarnation.html

http://abcnews.go.com/Primetime/Technology/story?id=894217&page=1

http://www.zeitenschrift.net/news/sne-26705-pastlife.ihtml

http://lotusborn.wordpress.com/2007/11/02/the-past-life-memories-of-an-ex-pilot-james-leininger-part-i/

 

.

10 BERÖMDA, HÄPNADSVÄCKANDE REINKARNATIONS-FALL:

.

 

 

BBC-DOKUMENTÄR KRING REINKARNATIONS-FALL:

 

 

 

VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR REINKARNATION:

 

 

 

TILL DISKUSSION:

Vad säger ni, kära vänner?

Hur ställer ni er till reinkarnation nu?

Någon av er som har minnen från nåt av era tidigare liv?

 .

 

James Leininger, som stridspiloten James Huston i sitt föregående liv:

reincarnation-james-leininger.jpg

27424564801_753898678c_o.png

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.



  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: