Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

ASTROLOGI – Prins Charles blir Kung den 20 augusti 2022 !!!

Posted on: 17 augusti, 2022


ASTROLOGISK FÖRUTSÄGELSE

PRINS CHARLES – KUNG AV STORBRITANNIEN, DEN 20 AUGUSTI 2022

.

Prins Charles omvälvande, epokgörande, planetperiod Jupiter-Venus-Saturnus- Saturnus, som pågår mellan den 20 augusti 2022 – 12 september 2022, enligt den klassiska indiska prognosmetoden Vimshottari Dasha, med Lahiri ayanamsa som siderisk zodiak, och det ser ut att bli då som Prins Charles äntligen kommer få efterträda Drottning Elizabeth II som Kung av Storbritannien, alltså endast tre dagar kvar!

Oj, vad Challe har fått vänta på det här!  

ASTROLOGISK ANALYS – FÖR DEN 20 AUGUSTI 2022:

.

Ett litet axplock ur Prins Charles astrologiska kartor, planeternas sideriska positioner, specifikt i relation till hans omvälvande planetperiod Jupiter-Venus-Saturnus-Saturnus (Jupiter och Saturnus såta vänner i hans horoskop), som börjar den 20 augusti 2022, ifall hans födelsetid 21:14 är den korrekta!

.

Grundhoroskopet Rasi:

Jupiter är i ett eget tecken.

Saturnus mottar en skön aspekt av Jupiter från eget tecken.

Venus är närmaste granne till Saturnus.

.

Sub-horoskopet Navamsa:

Jupiter är nära granne till både Saturnus och Venus.

Saturnus är i Jupiters upphöjda tecken tillsammans med Venus, i det kungliga 10:e huset.

Venus är i Jupiters upphöjda tecken tillsammans med Saturnus, i det kungliga 10:e huset.

.

Sub-horoskopet Saptamsa:

Jupiter är i ett Saturnus tecken, även sitt eget fallna tecken.

Saturnus är i ett Venus tecken, även sitt eget upphöjda tecken.

.

Sub-horoskopet Drekkana:

Jupiter är i ett eget tecken tillsammans med Saturnus.

Saturnus är i ett Jupiter tecken tillsammans med Jupiter.

Venus är i ett eget tecken.

.

Sub-horoskopet Dasamsa:

Jupiter är i ett Saturnus tecken.

Saturnus är i ett Jupiter tecken tillsammans med Venus.

Venus är i ett Jupiter tecken tillsammans med Saturnus.

.

Sub-horoskopet Dwadasamsa:

Jupiter är i ett Saturnus tecken.

Saturnus är i ett Jupiter tecken.

Venus aspekteras av både Jupiter och Saturnus.

.

Sub-horoskopet Ekadasamsa:

Jupiter är i Merkurius upphöjda tecken, även Venus fallna tecken.

Saturnus är i ett Jupiter tecken, även Venus upphöjda tecken.

Venus är i ett Jupiter tecken.

.

Sub-horoskopet Ashtamsa:

Jupiter är i ett Venus tecken.

Saturnus är i Jupiters upphöjda tecken.

Venus är i ett Saturnus tecken, även Jupiters fallna tecken.

.

Nota bene: Att ha en planet i en annan planets fallna tecken i ett sub-horoskop är faktiskt ofta väldigt gynnsamt!

Drottning Elizabeth kommer vara inne i sin mycket ominösa planetperiod Jupiter-Rahu-Rahu-Jupiter, som pågår mellan den 20 augusti – 8 september 2022!

.

PRINS CHARLES – KUNG AV STORBRITANNIEN DEN 20 AUGUSTI 2020!

.DEN INDISKA, SIDERISKA ASTROLOGIN är den astronomiskt korrekta, inte den västerländska tropiska astrologin, där planeternas positioner ligger cirka 24 grader före den sideriska verkligheten, varför det endast är med den indiska astrologin som vi kan förutsäga händelser i framtiden:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_astrology

.

Zodiakens egenrörelse orsakar en ständigt pågående avvikelse relativt himmelspolerna/dagjämningspunkterna, vilket innebär att det tar 25 920 år, ett zodiakiskt år, för zodiaken att röra sig hela varvet runt himlavalvet.

Den rörelsen är anledningen till varför det sideriska solåret (solens omloppstid runt jorden relativt stjärnornas positioner) är cirka 20 minuter längre än det tropiska solåret (solens omloppstid runt jorden relativt dagjämningspunkterna), 365,2564 dygn mot 365,2422 dygn, och varför den indiska, sideriska astrologin är den korrekta, inte den västerländska tropiska astrologin!

.

SOLEN ÄR INGEN STJÄRNA – SOLEN ÄR UNIVERSUMS BRINNANDE, LJUS- OCH VÄRMESPRIDANDE HIMLAKROPP:

Solen är den ljus- och värmespridande, brinnande himlakroppen som distribuerar galaktisk värme, vilket inte stjärnorna gör, då de inte är några brinnande himlakroppar.

På samma sätt som det finns en central värme- och ljusspridande lampa i varje bostadsrum, så har vår Skapare placerat en central värme- och ljusspridande Sol i varje världsrum/världsägg/himlavalv.

Solen började definieras som en stjärna först efter det att den falska kopernikanska principen och det heliocentriska paradigmet började slå igenom på 1500-talet. Innan denna vanföreställning så insåg man den enorma skillnaden mellan Solen och stjärnorna!

Att påstå att Solen är en stjärna, är lika dumt, ologiskt och flummigt som att påstå att Människan tillhör djurriket.

Dessutom finns det ju bara en solgud, vilket också motbevisar flumsnacket om att stjärnorna skulle likna solen. Solen representeras av solguden. Solen är alltså ett uttryck för solgudens kraft:

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_Deity

Att planeten solen, tillsammans med alla andra planeter i vårt planetsystem, kretsar kring ekliptikan/zodiaken runt jorden, vilket vi kan beskåda både med våra korpgluggar och i våra efemerider, utgör ett ypperligt bevis för att Moder Jord de facto är kosmos centrum (geocentrism), universums stationära mass- och rotationscentrum.

.

GEOCENTRISMEN BEKRÄFTAS av all världens heliga skrifter och urkunder. Geocentrismen har alltså även vår Allsmäktige Skapare på sin sida, inte illa…  

Att åberopa ateisternas sagofigur farbror slumpen när det kommer till skapelsen av universum, dess naturlagar, livsformer etc är bara ovetenskapligt, kvalificerat trams. Slumpen saknar all teoretisk substans och praktisk tillämpbarhet. Slumpen är ingen vetenskaplig förklaring till någonting, bara nåt som ateisten tar till när hen saknar svar på djupare frågor.

Att i stort sett alla stjärntydare i världen baserar sig på den geocentriska världsbilden i sina astrologiska uträkningar och förutsägelser, bekräftar ju geocentrismens validitet, att det faktiskt är solen som kretsar kring jorden.

Att jorden de facto befinner sig i himlavalvets centrum, bekräftades ju även av Planck-teleskopets sensationella rön år 2012-2013.

”Alla dessa bevis, att universum ser likadant ut oavsett i vilken riktning vi tittar, tyder på att det är något speciellt med vår position i universum. Framför allt tycks det som, om vi observerar att alla andra galaxer rör sig bort från oss, att vi måste vara i universums centrum.”

– Stephen Hawking

.

ASTROLOGI-FÖRNEKARNAS STORA VANFÖRESTÄLLNING:

En mycket vanlig vanföreställning hos astrologi-förnekare och ateister, är att det skulle vara stjärnorna och planeterna som *orsakar* händelser och karma för oss själar här på jorden, när de i själva verket bara *indikerar* karma som komma skall, dvs som en karmameter. Lika lite som visarna på en kronometer orsakar tidens gång eller kvicksilvret i en termometer orsakar feber eller värme/kyla, lika lite orsakar himlakropparna vårt karma, de verkar som indikatorer på vårt förutbestämda karma!


.
VISSTE NI ATT MERKURIUS OCH VENUS FAKTISKT ÄR SOLENS TVÅ MÅNAR?

Merkurius och Venus är nämligen de enda planeterna utan någon egen måne, just för att de är solens månar.

Att det tar exakt samma tid1 år, för Solen, Merkurius och Venus att kretsa ett varv runt jorden i sina omloppsbanor, beror ju självfallet på att dessa tre ingår i ett eget rotationssystem.

Att de är solens ständiga följeslagare, bevisas av att de alltid befinner sig på samma sida om himmelsekvatorn som solen när solen vänder vid de båda vändkretsarna, och då oftast dessutom i närheten av solens deklinationsmax 23,44°. Merkurius och Venus befinner sig dessutom longitudmässigt alltid i samma eller angränsande zodiaktecken som solen (Venus ibland två tecken ifrån), detta just för att de åtföljer solen i dess kretsande kring jorden.

.

VISSTE NI ATT NASA BLUFFAR KRING MÅNENS STORLEK?

Månens diameter är endast 110 km i diameter, eftersom månskuggan på jorden under Totala solförmörkelser är just 110 km. Eftersom månens vinkeldiameter (visuella diameter) under Totala solförmörkelser överstiger solens, så uppstår månskugga på jorden, vilket däremot inte sker under partiella och ringformiga solförmörkelser, då solens visuella diameter med bara knapp marginal överstiger månens.

NASA påstår lögnaktigt att månen är tusentals km i diameter (!), trots att objekt som kastar skugga, givetvis ALDRIG kan vara större än sin egen skugga! Bluffen avslöjas skoningslöst här:

https://snilleblixten.net/category/manens-diameter-endast-110-km/

.

I oktober 2012 publicerade jag Flashbacks genom tiderna längsta trådstart, med 108 vetenskapliga argument för den heliga Geocentrismen, en avhandling motsvarande ca 250 ordinära boksidor, där jag ger klara bevis för att solen spiralkretsar kring jorden och den helt revolutionerande teorin att jorden axelroterar 1 varv/år, inte 1 varv/dygn, som är den rådande, felaktiga heliocentriska teorin.

https://www.flashback.org/p39915145#p39915145

Webbtidningen Nyheter24 gjorde en intervju med mig kring min 460 000 tecken långa Flashback-tråd ett kort tag efter publiceringen:

https://nyheter24.se/nyheter/internet/730067-moder-jord-och-hare-krishna-mot-miniguden-dod-o-aterfodd

Tyvärr kapades min megalånga tråd av ett par geocentrism fientliga Flashback-mods efter ca två månader pga att den blev omåttligt populär, och sammanslogs med en tidigare tråd som inte hade ett smack att göra med mina unika revolutionerande teorier, men min trådrubrik fick stå kvar.

.

ASTROLOGI – ÖDETS/KARMAS VETENSKAP

Astrologi är de facto den äldsta och ädlaste vetenskapen som överhuvudtaget existerar, alla vetenskapers moder, och astrologens yrke hör faktiskt till världens äldsta. Astronomi är framsprungen ur astrologi och det var först på 1700-talet som man började göra ordentlig skillnad mellan dem, innan dess så var astrologi och astronomi i stort sett samma sak.

Astrologi är ödets vetenskap, då den blottlägger vårt karma, karmat som vi själar är predestinerade att skörda i detta liv, baserat på karmat vi sådde i vårt föregående liv. Astrologi är även tidens vetenskap, då den baserar sig på och använder sig av tiden, den 4:e dimensionen, i astrologens prognostiserande. Tiden är ett uttryck för ödets gång, man står helt sonika under tidens och karmats herravälde i den materiella existensen.

Vårt framtida karma i detta liv, de händelser som vi är predestinerade att uppleva och genomgå i detta liv (fria viljan verkar parallellt, vi skapar ny karma med vår Gudagivna fria vilja), kan man med astrologins hjälp lära sig att avkoda. Det finns olika slag av karma, men prarabdha karma är det karma som inte går att ändra på, det karma som är förutbestämt för oss i detta liv:

https://en.wikipedia.org/wiki/Prarabdha_karma

Stjärnornas positioner och passeringar över stjärnhimlen påverkar inte skeendena på jorden, de är bara indikatorer på vad som komma skall, ett kosmiskt symbolspråk som vi borde lära oss att avkoda.

Det är en missuppfattning att stjärnorna skulle orsaka det som sker oss. Däremot så indikerar de vilka influenser och tendenser som vi står under vid en viss given tidpunkt. Stjärnorna agerar alltså som förmedlare, de ger oss förebud, varslar kring vad som komma skall!

Man kan jämföra det med en febertermometer, som endast indikerar att vi har feber, den mäter febern, men orsakar den inte. Eller en klocka vars visare visar tiden, men orsakar den inte.

.

ASTROLOGI – EN KONST BASERAD PÅ VETENSKAP

Astrologi är en konst baserad på vetenskap, precis som läkekonsten är, och därför kan man betrakta både astrologin och läkekonsten som vetenskaper.

Ingen avfärdar läkekonsten bara för att läkare ibland ställer felaktiga medicinska diagnoser, ej heller avfärdar någon meteorologin, bara för att meteorologer av och till ställer felaktiga väderprognoser.

Hur kommer det sig då att vissa så lättvindigt avfärdar astrologin, bara för att det finns astrologer som ställer felaktiga astrologiska prognoser?

Astrologi är dessutom en helig vetenskap och att den står på en vetenskaplig grund har faktiskt, ironiskt nog, ofrivilligt råkat bevisas av den moderna forskningen:

http://www.astrologycom.com/astrol1.htmlhttps://www.naturalnews.com/030698_astrology_scientific_basis.html

Att vår Skapare besitter ett utomordentligt konstnärligt sinnelag, skönhetssinne, förstår man när man ser de häpnadsväckande geometriska förhållandena mellan planeterna och deras rörelsemönster. Snacka om intelligent design:

http://www.halexandria.org/dward116.htm

Astrologin är vår enda förbindelse med kosmos, astrologin förbinder mönstren i himlen med händelserna på jorden.

Astrologin är astronomins själ, astrologin börjar där astronomin slutar. Astronomi utan astrologi är lika livlöst som en kropp utan en själ. Det är som att försöka uppskatta en målning genom att analysera den kemiska sammansättningen av färgerna som den är målad med.

Astrologi är stjärnornas språk, astrologi är de facto det universella språket!

.

ASTROLOGI – VETENSKAPLIG FORSKNING STÖDJER ASTROLOGIN

Astrologin har faktiskt testats med vetenskaplig metodik och man har funnit klara statistiska samband som inte kan bortförklaras!

Den franske statistikern Michel Gauquelin gjorde omfattande studier av astrologin och fann klara statistiska samband som stödjer klassiska astrologiska teser (senare studier av ett flertal oberoende forskare replikerar resultat), bl.a. korrelationen mellan planeten Mars och dess starka födelseposition hos framgångsrika idrottare och militärer, den s.k. ”Mars-effekten”:

https://planetos.org/marsfxre.html

https://planetos.org/mmf.html

https://planetos.org/dissent.html

https://www.discord.org/~lippard/kammann.html

Gauquelins positiva forskningsresultat ställde till med sådan kalabalik och förstämning hos naturvetenskapens banerförare, att det ledde till att amerikanska och franska organisationer förfalskade hans resultat för att kunna avfärda dem. Till saken hör, att ett flertal studier gjorda av andra oberoende forskare bekräftar Gauquelins astrologiska upptäckter:

.

ASTROLOGERNA GALILEO, KEPLER, BRAHE – STJÄRNTYDARE AV RANG
.

Galileo, Kepler och Tycho Brahe var alla väldigt skickliga, eminenta astrologer, som kunde konsten att avläsa en människas karma, dvs öde, med hjälp av himlakropparnas rörelser kring Moder Jord, planetsystemets och universums centrum. De bevisade att astrologin fungerar och att den därmed alltså är en reell vetenskap!

Dessa astrologins giganter lyckades alla ypperligt väl med att kombinera dessa två systervetenskaper (astrologin baserar sig på astronomin) och hade många exakta förutsägelser, baserade på himlakropparnas rörelser, på sina samveten.

Man kan på intet sätt jämföra den vetenskapliga metodik och komplexa prognostiserande som dessa astronomer använde sig av i sitt astrologiska arbete med dagens urvattnade astrologi som ofta bara baserar sig på soltecknen.

.

TYCHO BRAHE

http://www.skyscript.co.uk/brahe.html

Tycho Brahe, astronom och astrolog, som föddes i Skåne då tillhörande Danmark (framröstats som årtusendets skåning), förutspådde t.ex att en prins, en kommande stor fältherre skulle födas 1594 i Norden (Gustav II Adolf) och även de stora omvälvningar som skulle ske pga hans erövringskrig, bl.a. i Tyskland, och att det hela skulle nå sin kulmen 1632, vid slaget i Lutzen.

.

JOHANNES KEPLER

http://www.skyscript.co.uk/kepler2.html

Johannes Kepler, astronom och astrolog, räknas till en av de stora giganterna inom den astrologiska vetenskapens historia; han var känd för sin höga träffsäkerhet i många av sina förutsägelser, bland annat förutspådde han den turkiska invasionen år 1595 och gav lysande astrologiska prognoser för utgången av ett krig mellan den Venezianska republiken och påven Paulus V.

Kepler var faktiskt hovastrolog, bland annat åt Kejsare Rudolf II av Tyskland, vilket han blev genast efter Brahes mycket skumma död, han misstänks ha giftmördats av Kepler, som var Brahes astrologiska adept.

Kepler var dessutom astrologisk rådgivare åt den store tyske generalen Albrecht von Wallenstein, som var militär ledare under Kejsare Ferdinand II styre, och år 1624 hade Wallenstein bett att få astrologiska prognoser för hela sitt framtida liv, och Keplers förutsägelser för Wallenstein tog slut vid månadsskiftet februari/mars 1634, då Kepler inte kunde ”se” honom vid liv mer. Till saken hör att general Wallenstein mördades den 25 februari 1634.

Keplers digra samling av astrologiska böcker och skrifter har förtigits och filtrerats bort från läroanstalterna. Skriften ”The Mysterious Cosmos” har t.ex. aldrig översatts till engelska och ”The Harmony of the World” översattes endast nyligen till tyska.

År 1601 utkom Kepler med det astrologiska verket ”De Fundementis Astrologiae Certioribus” på latin. Kepler författade ungefär 80 essäer och avhandlingar om astrologi och astronomi, av vilka endast ett fåtal finns tillgängliga på engelska.

I en av sina astrologiska publikationer diskuterade han kring de rådande konflikterna mellan astrologin och astronomin, där han i ett berömt citat rådde kritikerna att ”inte kasta ut barnet med badvattnet”.

Kepler var lite av en nydanare; det var faktiskt han som introducerade de mindre aspekterna inom astrologin såsom seskvikvadraten, kvintilen och bikvintilen!

Många av 1900-talets ”pionjärer” inom astrologin var djupt influerade av Keplers vittomfattande astrologiska kunskaper!

Även astronomen Carl Sagan var mycket imponerad av Keplers djupa astrologiska kunnande och den ansedde historikern John North sade t.o.m. att:

”Had Kepler not been an astrologer he would very probably have failed to produce his planetary astronomy in the form we have it.”

Som kuriosa kan nämnas att det fortfarande finns över 800 välbevarade horoskop ställda av Kepler själv.

I det digra astrologiska verket ”Harmonics Mundi”, kapitel 7 skriver Johannes Kepler:

”The soul of the newly born baby is marked for life by the pattern of the stars at the moment it comes into the world, unconsciously remembers it, and remains sensitive to the return of configurations of a similar kind.”

Det finns faktiskt astrologisk mjukvara med namnet Kepler på marknaden och man sticker definitivt inte ut hakan om man påstår att Kepler är en av tidernas största giganter inom den astrologiska vetenskapen!

.

GALILEO GALILEI

http://www.skyscript.co.uk/galast.html

Galileo Galilei var en mycket skicklig praktiserade astrolog (och astronom) under större delen av sitt liv, och bland de otaliga horoskop han ställde återfinns bl.a. Ferdinando I de Medicis horoskop och en mängd andra kungligheter och adelsmän.

År 1613 ställde Galileo horoskop för sina döttrar Virginia och Livia, som då var 13 respektive 12 år gamla (horoskopen finns fortfarande bevarade), och det han såg i deras horoskop måste ha gjort honom bestört, för strax därefter placerade han bägge två i kloster på livstid…

Galileo publicerade en mängd astrologiska verk, varav 14 stycken fortfarande finns bevarade för eftervärlden. I en av dessa inkluderade han till och med en omfattande astrologisk skildring av Cosimo de Medicis horoskop.

All brevkorrespondens från Galileo till hans astrologiska kolleger är försvunna och kvar finns bara svarsbreven, och på samma sätt är de mest berömda horoskop han ställde försvunna, kvar finns bara ca 25 horoskop ställda av honom tillsammans med hans horoskopanalyser.

År 1632 publicerade Galileo sitt största astrologiska verk, ”Dialogues Between Two World Systems”, där han bland annat avhandlar primära direktioner. Hans exemplar av Ptolemaios astrologiska bibel ”Tetrabiblos” var fylld av intressanta astrologiska noter och kommentarer, men har sedermera olyckligtvis under mystiska omständigheter ”försvunnit”, tydligen inget som den moderna vetenskapens apostlar vill riskera hamna i sina lärosalar…

Det är inte många som känner till att den gode Galileo med hjälp av himlakropparnas rörelser astrologiskt kunde beräkna tidpunkten på dygnet han var född; nämligen någon gång mellan 15:30-16:00 den 16:e februari 1564, alltså inte den 15:e februari som är det felaktiga officiella datumet.

.

NICOLAUS COPERNICUS

Nicolaus Copernicus, astronom och astrolog, fick blodad tand för astrologin när han studerade astrologi på Universitetet i Krakow och vidare på Universitetet i Bologna där han assisterade en professor i astrologi. I Italien var faktiskt astrologikurser obligatoriska inom medicinstudierna under många sekle

Copernicus sökte reformera den teoretiska astronomin, fullt medveten om att förbättringar inom astronomin skulle leda till förbättringar i dess praktiska uttydande motsvarighet, astrologin.

.

ISAAC NEWTON

http://www.astrozero.co.uk/articles/Newton.pdf

Astrologi är en mycket avancerad och sofistikerad vetenskap, som t.o.m. en av historiens främsta vetenskapsmän, Isaac Newton, studerade och såg upp till. Newton slukade ivrigt det mesta inom ockultismens värld, däribland alkemi och astrologi.

Isaac Newton var precis som Albert Einstein en väldigt Gudfruktig själ, och tack vare sin religiösa övertygelse insåg han att skapelsen kräver en Intelligent Skapare, och att denne vår Skapare även måste vara en mäktig matematiker, vilket ju astrologin vittnar om!

Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allting och vet allt som gjorts eller kan göras.”

Detta det mest storslagna system av sol, planeter och kometer, kan bara ha utgått från en intelligent och mäktig varelses styrning och vägledning.” [Principia Mathematica]

– Isaac Newton

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Hare Krishna!

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt, aka Död o återfödd

.

Annons

5 svar till "ASTROLOGI – Prins Charles blir Kung den 20 augusti 2022 !!!"

Jag har förfäktat ända sedan 2021 att det är Prins William som blir Kung den 20 augusti 2022, men tycker nog att det är större chans att det ändå blir Prins Charles, baserat på hans starka, omvälvande Jupiter-Venus-Saturnus period som påbörjar då, som jag har missat!

Gilla

Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023.

Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna?

Jag tror mer på profetsior i kaffesumpen än dessa försök

Gilla

Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: