Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for juli 2009


VEM SKAPADE SOLEN ?

VAD SÄGER NI, GUDSFÖRNEKARE ?

 

Skulle vara kul att höra ateisternas fruktlösa försök att förklara detta, utan inblandning av en Högre Intelligent styrande makt…

 

Gaser har ingen självständig, skapande kraft!

På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller gaser självständigt skapa himlakroppar!

Någon måste ha skapat Solen! Ingenting kan skapa sig själv!

.

Ingen produkt utan producent = Ingen skapelse utan skapare

 

SOLEN ÄR ETT MÄSTERVERK

BARA NÅGON MED SUPER-IQ KAN HA SKAPAT DETTA:

.

sun-soho011905-1919z.jpg

 

 

Hur någon vid sina sinnens fulla bruk kan påstå att denna vår fantastiskt gigantiska gudomliga Sol, vars volym motsvarar 1 300 000 jordklot, vars massa är på 2 Kvadriljarder ( 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000) ton, och som har en energialstring motsvarande…

http://en.wikipedia.org/wiki/Sun

100 Biljarder (100 000 000 000 000 000) kärnkraftverk, och med en livstid på flera miljarder år, skulle ha skapats av några slumpmässigt roterande vätemoln, torde nog snarast boka tid för en grundlig mental hälsokontroll…

.

Lägg märke till att man i artiklar om solen (som i Wikipedia) fullständigt VÄGRAR att skriva något om hur solen skulle ha skapats….

Givetvis inser ju skribenterna själva hur idiotiskt det skulle låta om man skrev att solen skulle ha snickrat ihop sig själv, när inte ens den minsta lilla glödlampa gör det…

Solen distribuerar galaktisk värme, vilket inte stjärnorna gör, då de inte är några brinnande himlakroppar!

Dessutom finns det ju bara en solgud, vilket också motbevisar flumsnacket om att stjärnorna skulle vara solar…

.

När vi undersöker vårt eget planetystem, finner vi en fulländad organiserad ordning. Solen och alla de andra planeterna med sina månar, rör sig i exakta utstakade banor, utstakade av vår Herre. År efter år rör de sig i sina banor med sådan matematisk precision, att astronomer kan förutsäga precis var de kommer att befinna sig vid vilken tidpunkt som helst.

Astronomer kan exempelvis förutsäga på minuten när solen rör sig in i en ny stjärnbild, när den når den Södra respektive Norra vändkretsen, och att solförmörkelsen den 30 Oktober 2050 kommer att äga rum klockan 03:22 här i Sverige…

Snacka om ORDNING och BALANS i Guds skapelse !!!

Om solen i sin, av Herren, utstakade bana runt Jorden skulle avvika så lite som 1 millimeter per 100 km, så skulle allt levande på Jorden frysa ihjäl eller brännas upp:

Snacka om att vår Skapare har järnkoll på himlakropparnas rörelser!

 

När vi ser på det oändligt lilla – atomerna – ser vi att samma precision existerar där. En atom är ett under av ordning som påminner om ordningen hos planetsystemet. Detta är ordnat på ett enastående logiskt sätt, som kräver en extremt intelligent organisatör, en organisatör som helt tydligt verkar i både makrokosmos och mikrokosmos.

.

VI KAN INTE KOMMA IFRÅN DET:

.

Fulländad organisation kräver fulländad organisatör, design kräver designer!

Inget i vår erfarenhet antyder att något organiserat kommer till av en slump, av en olyckshändelse. Hela vår livserfarenhet visar i stället att allt organiserat måste ha en organisatör. Varje maskin, dator, byggnad, ja, till och med pennor och papper har en tillverkare, en organisatör.

Naturens strikt lagbundna processer, där naturen följer ett regelbundet, förutsägbart mönster, motsäger fullständigt alla slumpteorier kring universums tillblivelse!

Det mest ofattbara är att när en ateist ser en simpel fotboll, så tar hen för givet att den är designad och skapad av en person med någon form av intelligens, vilket ju stämmer. Även minsta lilla spindelväv för tankarna till en skapare, nämligen spindeln. Men när samma ateist ser ett foto av den fantastiska underbara komplexa skapelsen jorden eller solen, så slår hen plötsligt bakut och utbrister:

”Nej, nej, nej… det behövs ingen intelligens för att skapa jorden eller solen inte… de har uppkommit helt av sig själva från några slumpvis roterande gasmoln.”

Snacka om SJUKT VRICKAT resonemang!!!

Lika vrickat som att, som Big Bang-kreationisterna hävdar, universum hokuspokus trollat fram sig själv från absolut ingenting (utan ens trollkarl eller trollstav), och IQ-befriat sprängt sig själv i småbitar likt en självmordsbombare…

.

VEM SKAPADE SOLEN?

Vår skapargud Brahma, på uppdrag av allas vår Allsmäktige, Allvetande Skapare, eller att den snickrade ihop sig själv av några herrelösa, slumpmässigt irrande, gasmoln?

Take your pick!

.

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

Annons

 

ATEISMEN: Bara en barnslig FÖRNEKELSE-TRO !!!

FINNS INGET LOGISKT MED ATEISM !!!

____________________________________________________

INNEHÅLL:


1)
Ateisten: Vem skapade Gud?

2) Ateisten: Gud finns inte!

3) Ateisten: Gud är ond!

4) Ateisten: Gud finns inte, eftersom ondskan finns!

5) Ateisten: Guds existens ologisk!

6) Ateisten: Bevisa Gud!

7) Ateisten: Kan Gud skapa en sten som

8) Ateisten: Jag tror bara på det jag kan se och ta på

9) Ateisten har inget rättesnöre, att skilja ont från gott!

10) Gud är andlig och bevisas med andliga metoder!

11) Skillnaden mellan andliga och fysiska bevis

12) Logiska Gudsbevis!

13) Människolivet är en Jackpot!

14) Einstein, Newton och Sokrates, kloka män!

____________________________________________________

1) Ateisten: VEM SKAPADE GUD?

TÄNK LOGISKT NU, ATEISTER!

GUD MÅSTE JU VARA EVIG!

(Gud är det mest vedertagna *begreppet* för Skaparen. Är man allergisk mot just bokstavskombinationen G U D, använd då annat valfritt begrepp…)

Att fråga vem som skapade Skaparen, är lika absurt som att fråga vem som vann över Vinnaren, eller vad som kommer före A i alfabetet…

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gud

”Gud är oskapad. Gud är för sin existens inte beroende av någon eller något. Han har ingen orsak.”

 

Det finns alltså inget högre eller ursprungligare än Gud!

Hur i Herrens Namn skulle den Ursprungliga Skaparen, den Ursprungliga Orsaken till allt, i sin tur kunna ha varit skapad av någon annan?

Snacka om SJUKT OLOGISKT!

 

NÅGON MÅSTE HA VARIT FÖRST, och eftersom inget kan komma från inget, så måste Ur-Skaparen vara EVIG, dvs utan början och utan slut!

VIDEO-bevis:

http://www.youtube.com/watch?v=0cFD6NHbMH8

Det MÅSTE av nödvändighet finnas en ursprunglig evig Skapare av universum!

Eftersom orsakskedjan logiskt inte kan fortsätta i all oändlighet, så måste det finnas en första Orsak/Skapare. Kausalitetslagen kräver en första Orsak till universums uppkomst, som logiskt måste stå utanför kausaliteten, dvs Gud, som är a-kausal, en extra-universell orsak med intra-universell verkan:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_argument

 

Eftersom Gud även skapade Tiden, så kan Han själv givetvis inte vara skapad av någon annan, eftersom skapelser endast sker här i den tidsbundna materiella världen och inte i den eviga andliga världen!

Gud är alltså evig och orsakslös (precis som vi själar, minigudar), eftersom allting tillhörande den evigt existerande andliga världen, andliga dimensionen, är ändlöst, utan början eller slut!

På samma sätt som energin aldrig någonsin skapats (Energiprincipen), eftersom den är evig, så har aldrig heller själva energikällan, vår evigt energiske Gud, någonsin skapats!

GUD är EVIG!

Gud och vi själar är EVIGA; det har alltså aldrig funnits någon tidpunkt då Gud eller vi minigudar har skapats (tänk på en cirkel), eftersom vi tillhör den eviga ANDLIGA DIMENSIONEN, som är bortom denna materiella världs temporära relativa rumtid!

Något som EVIGT existerat har ju givetvis ingen början och därmed inget slut heller! Det EVIGA berörs inte av tiden!

 

Både Gud och Hans energier (materiella och andliga) är EVIGA!

Termodynamikens 1:a Lag (Energiprincipen) bevisar att ENERGIN är EVIG; den har alltså aldrig skapats och kommer aldrig att förintas, så den FINNS trots att den inte är skapad!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Energiprincipen

På samma sätt är det med GUD, som är själva källan till alla energier och den evigt Energiske

Gud Skaparen är alltså EVIG och existerar i ALL EVIGHET..!!!

Inkonsekvent och konstigt nog frågar sig aldrig ateisten på samma sätt, vem som skulle ha skapat den fiktiva ”punkten”, som enligt Big Bang-myten smällde, trots att ateisten vet att den inte kan ha någon evig existens, eftersom den då borde finnas även idag…

UNIVERSUM MÅSTE HA EN URSPRUNGLIG ORSAK!

Det måste med nödvändighet finnas en 1:a ursprunglig Orsak, annars skulle universum överhuvudtaget inte kunna existera, eftersom materia kräver en alstrare; energi kräver en energialstrare, verkan kan inte existera utan en orsak.

Materia kan inte vara den 1:a orsaken, eller ha skapat sig själv, eftersom Liv, medvetande och intelligens omöjligen kan ploppa fram ur livlös materia!

Materia och energi har ingen självständig, skapande kraft!

Någon MÅSTE ha skapat Universum! Ingenting kan skapa sig själv!

Ingen produkt utan tillverkare = Ingen skapelse utan skapare!

”Det är lika orimligt att tro på världen men förneka Gud, som att tro på skon men förneka skomakaren!”

August Strindberg

Materia kan därför inte ha skapat skapelsen; att tro att den materiella naturen är den ursprungliga orsaken till universum, är detsamma som att tro att leran är orsaken till lerkrukan. Av praktisk erfarenhet vet vi att det inte finns någonting som kan skapas av sig själv, med andra ord bara flummiga fabler som bara en ateist kan tro på…

Att inte tro på en ursprunglig 1:a Orsak till vårt skapade universum, är lika dumt som att tro att något av allt det skapade vi ser i vår omvärld skulle ha kommit till utan orsak…

Materia/energi måste av nödvändighet ha en levande intelligent orsak, eftersom liv och intelligens inte kan uppstå ur livlös iq-befriad materia!

GUD är både STÖRST, eftersom Han med sin obegränsade Intelligens kontrollerar galaxernas och himlakropparnas rörelser, och Han är även MINST, eftersom Han finns i vareviga atom och kontrollerar atompartiklarnas rörelser!

Gud finns som vittne och vän, transcendentalt belägen i alla levande varelsers hjärtan (Översjälen, Heliga Anden, Samvetets Röst) och i vareviga atom.

Gud finns i Sin ursprungliga andliga gestalt för evigt i den andliga världen, i Guds rike, som aldrig skapas eller förintas, och när Han befruktar och skapar den materiella världen med jämna mellanrum (ungefär som en kvinna som med jämna mellanrum befruktas), så gör Han det för att uppfylla en önskan som vi upproriska själar har, vi som ville lämna Guds rike, nämligen vår önskan att leka små gudar själva och försöka glömma Gud, vilket bara är möjligt i denna drömvärld, illusionens värld, som vi nu tyvärr befinner oss i.

Lidandet i den materiella världen finns som en väckarklocka för oss betingade själar, att vi ska vakna upp och inse att vi inte hör hemma i denna gudsförgätna värld…

Religion är inget som någonsin har skapats; religion (tjänsten till Gud) har existerat så länge som Gud och själarna har existerat, dvs i all evighet…

Religionen har att göra med vårt förhållande till Gud, och detta förhållande är ett EVIGT förhållande, tack vare att vi just är evighetsvarelser, precis som Gud!

____________________________________________________

2) Ateisten: GUD FINNS INTE!

 

Detta är ett definitivt påstående, ett ABSOLUT PÅSTÅENDE, och bara någon som är ALLVETANDE kan komma med sådana definitiva påståenden!!

Är du Allvetande?

Ja, men i så fall finns ju Gud, då är det ju DU som är Gud…om du nu var Allvetande…vilket givetvis är en lögn!

___________________________________________________________

3) Ateisten: GUD ÄR OND!

 

Ateister och pseudoateister påstår helt ologiskt att Gud skulle vara ond bara för att det finns lidande här i den materiella världen….

Som om det skulle vara Guds fel för att vi själva lider….när det i själva verket är skörden av vår egen dåliga karma vi får smaka på, pga syndfulla handlingar vi sått i tidigare liv…

Att staten uppför fängelser där lagförbrytare får sitta inne och lida av sina straff, är det ont av staten?

Nej…

Så varför skulle det då vara ont av Gud att skapa den materiella världen (själens fängelse) med dess lidanden, för de rebeller som inte längre vill följa Guds lagar i den andliga världen?

Att Gud ger oss möjligheten att välja mellan det goda eller onda, precis som staten ger oss möjligheten att följa dess lagar eller inte, och sedan ta straffet om man bryter mot dem, gör det Gud till ond?

Att Gud gett oss valfriheten att välja mellan det andliga (det absolut goda) och det materiella (det relativt goda och onda), gör inte Gud ond!

Tvärtom, det onda och tragiska hade ju varit om Gud INTE hade skänkt oss den fria viljan att välja själva om vi ville leva med Gud i den eviga andliga världen, eller med de illusoriska materiella objekten här i den temporära materiella världen..

Eller hur?

För övrigt, om nu vår alltigenom gode Gud skulle vara ond, var kommer i så fall det goda, godheten ifrån?

Återigen en fråga som ateisten står helt mållös inför…

___________________________________________________________

4) Ateisten: GUD FINNS INTE, eftersom ondskan finns!

 

Ateister påstår ofta i sin gudlöshet att Gud inte kan finnas, eftersom det finns ondska och lidande här i världen…

Men egentligen är det ju precis tvärtom!

Att ondskan och det helvetiska finns, utgör ju de facto ett BEVIS på att även motsatsen, dvs det goda och det Gudomliga, måste finnas!

I den andliga världen råder bara det goda, medan det här i den materiella världen råder både gott och ont!

Problemet är nu att vi inte lever i den alltigenom goda andliga världen (Guds framsida), utan i den relativa materiella världen (Guds baksida), där ondskan har fått fritt spelrum, där man alltså kan välja att leva ett ont liv; att se sig själv som tillvarons centrum och Herre och behandla sina medvarelser som brickor och objekt i ens eget cyniska gudlösa spel, i strävan att härska och leka oberoende Herre…

____________________________________________________

5) Ateisten: GUDS EXISTENS OLOGISK!

 

De som tycker att Guds existens är ologisk, kan ju fråga sig själva, varför de inte tycker detsamma om SIN EGEN existens???

Varför skulle ens egen existens vara mer logisk än Guds?

Det ologiska i sammanhanget är ju att tro att vår egen existens skulle kunna finnas till utan en existerande Orsak, ungefär som om solstrålar skulle kunna existera utan Solen!

____________________________________________________

6) Ateisten: BEVISA GUD!

 

Gud visar sig inte för de trolösa, Han leker kurragämma med ateisterna!  Skrattande

Ateister kräver alltid att Gud ska visa Sig i egen Hög Person framför deras ögon, innan de kan börja tro på Hans existens…

Men Gud svarar inte på såna högfärdiga utmaningar, lika lite som Kungen skulle söka upp oss om vi utan kvalifikation krävde hans uppmärksamhet…

Man ju fråga sig om en trolös gudlös ateist verkligen har gjort sig förtjänt av att få personlig audiens med den Högste Herren, Gud?

Vad har ateisten för meriter, som gör att han har gjort sig förtjänt av att träffa Gud och att Gud skulle känna sig inspirerad att visa sig för honom, kan man ju med fog fråga sig?

När de knappast ens kan få personlig audiens hos Kungen, varför då tro att det skulle vara lättare att få audiens hos Gud, hela Universums Konung?

Tvärtom, ateisten bespottar tanken på Gud och VILL INTE bli av med sin illusion att Gud inte existerar, och eftersom Gud inte tränger sig på människans fria vilja, så kommer ateisten aldrig att kunna känna närvaron av Gud, tills han ändrar på sin uppblåsta attityd…

För ateister bevisar Gud sin existens när Han framträder som döden och tar alting ifrån dem, men Han manifesterar aldrig Sig Själv i sin härlighet för de trolösa!

Ateisten har inte förstått att man inte kan *SE* Gud i tillvaron, förrän man först *INSER*, förverkligar genom andlig kunskap, att Hans existens är en förutsättning, själva grunden för tillvaron!

Först *inse*, sedan börja försöka *se*

Om man inte ens har passerat det mest preliminära nybörjarstadiet, att inse att Gud med nödvändighet måste existera för att universum ska kunna finnas till, att inse Hans alltgenomträngande Allsmäktiga natur, hur ska man då för en sådan andligt blind person kunna bevisa Gud, när denne inte ens har en susning om Guds andliga natur, utseende och personlighet?

Man kan aldrig bevisa eller övertyga en ateist någonting om Gud eller det andliga, eftersom han är andligt blind…

Ungefär som att försöka bevisa färger för en blind!

Även om Gud så ställde sig mitt framför ögonen på ateisten, så skulle inte ateisten fatta att det var Gud, eftersom ateisten inte har en susning om Guds andliga natur och andliga energier!

 

För övrigt, vad i Herrens Namn skulle en ateist godta som bevis för Guds eviga andliga transcendentala existens?

Innan en ateist kan börja avkräva konkreta bevis för Guds personliga medvetna existens, kanske ateisten kunde börja med sig själv, att bevisa existensen av sitt eget medvetna Jag!

Hur ser det medvetna Jaget ut, personen som lever och bor inne i sin materiella kropp, individen som upplever omvärlden via sitt fysiska skal?

Kan en ateist konkret bevisa sitt innersta Jag?

Knappast…

Så varför avkräver då ateisten konkreta bevis för Guds medvetna Jag, när han inte ens kan bevisa sitt eget medvetna Jag?

 

Våra enormt begränsade materiella sinnen är ofullkomliga, medan Gud är fullkomlig, bortom våra fysiska sinnens uppfattningsförmåga.

Med ofullkomliga materiella sinnen och instrument kan man inte detektera Gud, som är fullkomlig och absolut!

Korpgluggarna som vi fått till låns av Moder natur, uppfattar endast en ytterst liten bråkdel av det totala frekvensomfånget!

Guds kropp består till 100% av den medvetna levande andliga energin, och den andliga dimensionen går inte att detektera med våra 3 D-begränsade materiella instrument!

Guds existens är alltså inte beroende av huruvida vi kan bevisa Honom med våra begränsade ofullkomliga materiella instrument!

Gud kan endast uppfattas med anden, med själens andliga sinnen!

____________________________________________________

7) Ateisten: KAN GUD SKAPA EN STEN som är så tung att Han inte kan lyfta den? Och kan Han inte lyfta den så är Han ju inte allsmäktig!

 

Svar: Gud är så pass Allsmäktig att Han kan expandera Sig i två skilda separata skepnader, där Han i den ena lyfter stenen och där Han i den andra inte lyfter stenen…

Dessutom, eftersom Gud är oändligt stark, så skulle det vara en baggis för Honom att lyfta oändligt tunga stenar om de nu existerade…

Om jag ber dig rita en fyrkantig triangel, vad gör du? Tar fram pennan och ritar en? Nej, du skulle tycka att jag är knäpp som ens ber dig göra det, eftersom en triangel per definition har tre sidor, inte fyra. Att du inte kan rita en ”fyrkantig triangel” säger inget om din förmåga att rita trianglar (eller fyrkanter), eftersom ”fyrkantig triangel” är ett nonsens-uttryck jag skapat genom att sätta ihop två ord.

En sten som är så stor att ingen kan lyfta den” är på samma sätt ett nonsens-uttryck, eftersom en sten per definition är ett föremål som har en viss utsträckning i rummet och en viss tyngd, och som alltså alltid kan lyftas (förutsatt att man är tillräckligt stark). Att prata om en ”olyftbar sten” är lika mycket nonsens som en ”fyrkantig triangel”.

”Argumentet” är alltså inte ett argument mot Gud eller hans allsmäktighet, utan bara en lek med ord. Det är en logisk motsägelse, som i sig är rätt skojig, men det håller inte som argument.

Det finns t.o.m. ateister som dissar argumentet som en logisk motsägelse:

http://www.abarnett.demon.co.uk/atheism/rock.html

____________________________________________________

8) Ateisten: Jag tror bara på det jag kan se eller ta på…

 

Ateisten litar barnsligt nog bara på sina yttre fysiska sinnen och tror inte att något kan existera, om man inte kan se eller ta på det…

Då ska man prompt ställa ateisten mot väggen och fråga denne:

Kan du se, höra eller ta på dina tankar?
Kan du se, höra eller ta på din intelligens?
Kan du se, höra eller ta på ditt medvetande?

Givetvis måste svaret bli ett rungande ”Nej!”

Vilket får ateisten att vakna upp och förstå att det visst existerar fenomen som inte kan uppfattas med de fysiska sinnena, för inte tror han väl att han är tanklös, IQ-befriad eller medvetslös…  :=)

____________________________________________________

9) Ateisten har INGET RÄTTESNÖRE, att skilja ont från gott!

 

Ateister påstår ofta att Gud  och religioner ger upphov till ondska, att det andliga skulle vara av ondo, vilket ju är ett horribelt påstående…

Frågan man ställer sig är; vad är då ateistens definition på begreppet ondska?

Vad är ateisters norm, rättesnöre, med vars hjälp de skiljer ont från gott?

För att kunna skilja på saker och ting, så måste man ju alltid ha en referenspunkt, en utgångspunkt utifån vilket man gör sina bedömningar!

Vad är ateistens referenspunkt? Han har ju inga heliga skrifter som han utgår ifrån, så vad utgår han ifrån?

Enligt fullblods-ateister så finns det inget ”Rätt” eller ”Fel”, så hur definierar då en ateist vad som är gott och ont?

Faktum är att det är omöjligt att skilja ont från gott, såvida man inte har en evig referenspunkt som är absolut god, dvs Gud!

Det finns överhuvudtaget ingen annan referenspunkt man kan ha, som kan skilja det onda från det goda!

Om inte den ultimata Godheten (Gud) skulle existera, så skulle inte vår relativa godhet och ondska överhuvudtaget existera!

Detsamma vad gäller ljus och mörker, som inte skulle existera utan det ultimata ljuset, dvs Solen!

På samma sätt som Solen är referenspunkt för ljus och mörker, så är Gud referenspunkt för godhet och ondska!

____________________________________________________

10) Gud är ANDLIG och BEVISAS med ANDLIGA METODER!

 

Gud står de facto utanför vetenskapens kompetensområde, beroende på att Gud är andlig och evig och inte är bunden av tid och materia som vi är. Han har skapat en värld som är tillgänglig för den vetenskapliga metoden, men själv är Han bortom den, transcendentalt belägen. Detta är ingen svaghet för skapelsetron, men väl en begränsning för vetenskapen.

Gud kan man inte känna genom materiell vetenskap. Vetenskapen arbetar med att samla in data genom observationer och experiment, och utifrån dessa dra logiska slutsatser och bygga modeller. Gud har skapat den värld som går att beskriva med vetenskap, men är inte själv beskrivbar på detta sätt. Han kan inte fångas in av vare sig mikroskop eller teleskop, eftersom Han är av andlig, transcendental energi, och därför är materiella instrument värdelösa i jakten på att detektera Gud!

Gud ingår alltså inte i den materiella vetenskapens kompetensområde, som endast sysslar med den materiella delen av verkligheten!

Man kan inte sätta Gud under mikroskopet eller se Honom i teleskopet, eftersom dessa materiella instrument bara klarar av att detektera det rent materiella, och Gud är ju som bekant inte materiell, utan alltigenom andlig!

Vetenskapen är en metod, formulerad av människan, för att studera den fysiska verkligheten så objektivt som det bara är möjligt. Det finns ingenting som säger (mer än möjligen människans högmod) att det inte kan finnas något utanför den fysiska verkligheten. Om den absoluta sanningen är att skapelseprocessen helt eller delvis drivits av utomvärldsliga orsaker, är detta sant oberoende av om vetenskapen kan studera detta eller ej. Den andliga absoluta verkligheten låter sig inte begränsas av mänskliga filosofier eller metoder.

Det är ett grundläggande tankefel som ateister gör, att tro att ”Gud behövs inte” om man upptäcker hur naturen fungerar, ungefär som att en konstnär inte skulle finnas om man upptäckte hur hans tavlor var uppbyggda.

Ateister ropar ständigt efter bevis på Gud, men när man ber dem att redogöra för på vilket sätt man ska presentera Gud för dem, vad de skulle godta som bevis, blir de helt mållösa…eftersom de fattar att vadhelst man skulle visa upp för dem, så kan vilken pseudoskeptiker som helst opponera sig och utbrista ”Det där kan vara fejkat, det där kan vara något annan än från Gud” osv…

MATERIELLA fenomen kan bara bevisas med MATERIELLA metoder!

ANDLIGA fenomen kan bara bevisas med ANDLIGA metoder!

 

Guds existens finns att finna i den andliga dimensionen, vilket innebär att ateistens patetiska försök att finna Honom med fysiska hjälpmedel för alltid kommer att misslyckas…

Den alltigenom barmhärtiga Herren finns i allas hjärtan. Att se eller uppleva Honom där är dock endast möjligt när ens hjärta är fullständigt renat, hjärttvättat.

I den här relativa materiella världen är allting relativt, men när man erhåller och når insikt i absolut kunskap, hur ande fungerar, så kommer man lätt börja fatta vad andlighet är för något och få bevis och uppenbarelser för sig själv, inifrån från Herren som finns i ens hjärta och utifrån från heliga personer och heliga uppenbarelseskrifter!

Men för det krävs ett ödmjukt och uppriktigt sinnelag, först då uppenbaras bevisen för en, som alltså inte kan erhållas med hjälp av måttband eller kikare…

____________________________________________________

11) Skillnaden mellan ANDLIGA och FYSISKA BEVIS:

 

En andlig vetenskap måste naturligtvis kunna underbyggas med hjälp av bevis, men dessa kan inte vara av samma slag som de bevis, som den fysiska vetenskapen använder sig av. Det som för de fysiska sinnena är osynligt, går givetvis inte att bevisa genom mått- och viktdata, men detta betyder absolut inte, att det inte existerar en värld utanför de fysiska sinnenas räckvidd. Det verkliga problemet är inte avsaknaden av bevis i den andliga vetenskapen utan människornas vitt skilda förutsättningar för att kunna förstå dessa bevis.

En människa som inte har utvecklat sin andlighet är blind för den andliga verkligheten, som är själva grunden för denna temporära materiella ”verklighet”. En andlig analfabet klarar inte av att läsa av de andliga sambanden som allt materiellt har och tror helt enkelt pga sin andliga ignorans att det inte finns något utöver det materiella…

Kan Gud bevisas från vår materiella dimension?

http://web.telia.com/~u03601124/origin/hemsida.htm

(I den gula kolumnen ”Smått och gott” högst upp till vänster, klicka på ”Kan Gud bevisas?”)

____________________________________________________

12) LOGISKA GUDSBEVIS:

Det finns gott om logiska bevis för Guds existens, varav en av de starkaste är det Kosmologiska Gudsbeviset:

http://en.wikipedia.org/wiki/First_cause_argument

 

Här finns massor av uppenbara bevis för Guds existens:

http://krishnascience.com/Arguments_for_God.pdf

 

DNA bevisar Guds existens:

http://www.youtube.com/watch?v=mFLk9JS9oZ8

Den Intelligenta Designen i universum, bevisar Guds existens:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/03/1171738

 

Moralregler är ett annat utmärkt bevis för Guds existens:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/04/1184876

 

 

Andliga behov, bevis för Guds existens:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2008/12/1066875

 

Gud kan även bevisas med uteslutnings-metoden:

http://www.fragbite.com/?threadID=607186

 

Fysikens lagar och de perfekt finkalibrerade naturkonstanterna i universum, är ett uppenbart bevis för Guds existens:

http://www.youtube.com/watch?v=wXyJwv2-gOQ
http://www.harunyahya.com/articles/70ignorance_sci11.php

 

Hela universum verkar alltså vara exakt kalibrerat för att möjliggöra liv. Finkalibreringen av alla naturkonstanter kan bara någon med IQ ligga bakom! Att detta skulle kunna vara den livlöse IQ-befriade Herr Slumps egenhändiga verk, att kalibrera allting intill perfektion, är en total omöjlighet, som bara flummiga slump-teoretiker kan tro på…

Hur kan det komma sig att allting är så enastående perfekt?

Ta bara som exempel de fantastiskt designade mänskliga ögonen, som har 110 miljoner pixlar vardera! Bara ett fullständigt geni som Gud skulle kunna skapa något så fantastiskt genialt!

Den mänskliga kroppen är så komplex att vetenskapsmännen fortfarande knappt vet ens hälften av hur det fungerar. Många samspel i naturen är svåra att förklara utan en intelligent Skapare. Hela skapelsen pekar på att det måste finnas någon form av logik bakom allting. Att allting är så enastående perfekt är ett ypperligt bevis för att Gud finns!

Sedan har vi följande Gudsbevis:

Perfektionen i skapelsen!

Hur kan det komma sig att allting är så enastående perfekt? Den mänskliga kroppen är så komplex att vetenskapsmännen fortfarande knappt vet ens hälften av hur det fungerar. Många samspel i naturen är svåra att förklara utan en Skapare. Hela skapelsen pekar på att det måste finnas någon form av logik bakom allting. Att allting är så enastående perfekt är en ledtråd eller bevis för att Gud finns.

Sökandet efter mening med livet!

Vi människor behöver alltid ha något att leva för, det räcker inte med att bara finnas. Av någon anledning måste vi söka efter någon form av mening med livet. Det är precis som om vi människor har gått miste om den och sedan dess måste försöka återfinna den på något sätt. Någon kan ge oss en mening med livet, denna Någon måste vara Gud. Att vi behöver en mening med livet är en ledtråd eller ett bevis för att Gud finns.

Regelverk kring Gud i alla kulturer!

När antropologer forskar i gamla kulturer som aldrig hört talas om den civiliserade världen och aldrig hört något om Gud eller eller Hans budskap, så hittar de ändå alltid regelverk kring Guds budskap. Överallt i världen har man sett samma fenomen. Det är precis som om mänskligheten är skapad med vissa grundläggande regler, som finns där även om man inte har lärt dem. Att dessa regler finns i mänskligheten är en ledtråd eller ett bevis för att Gud finns.

Det inre tomrummet, saknaden!

Ibland talas det om tomrum i en människa, en saknad. Det är förvånansvärt många människor som upplever att det är något som saknas. Varför finns en sådan känsla av tomhet? Tomrummet gjorde sig gällande när vi valde att inte ha med Gud att göra. Och när man lär känna Gud så är det precis som om tomrummet istället fylls med mening. För alla Gudstroende är det likadant och detta är en ledtråd eller ett bevis för att Gud finns.

Den personliga upplevelsen av Gud!

Man kan ofta höra Gudstroende som säger: Jag har upplevt Gud! Det är så många som kan vittna om Guds närvaro så det kan inte bara vara påhittat. Den egna upplevelsen tror vi på när det gäller kärlek, på samma sätt måste vi tro på de människor som säger att de mött Gud. Denna känsla av Guds närvaro är gemensam för alla Gudstroende och något sådan hade varit omöjligt om Gud bara varit en påhittad person eller ett psykologiskt fenomen. Tron är en övertygelse om ting man inte ser. Gudsmötet är en ledtråd eller ett bevis för att Gud finns.

Vi själva är ett ypperligt bevis för Guds existens!

Varför?

Jo, eftersom vårt medvetna Jag inte skulle kunna existera utan dess källa; Guds Jag!

____________________________________________________

13) MÄNNISKOLIVET är en JACKPOT! (Sluta reinkarnera!)

 

Människan är en unik art, tack vare att det endast är i Människokroppen som själen ges tillfälle till att ta sig ur detta materiella livets fängelse som vi befinner oss i…

Först och främst har vi fått livstids fängelse i dessa våra materiella kroppar och sedan är vi inburade i den Universella ”Cellen”, det Kosmiska Ägget, där äggets skal utgör gränsen mellan den materiella och den andliga världen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_egg
http://en.wikipedia.org/wiki/World_egg

Meningen med livet är att återupprätta vårt eviga, men nu bortglömda, förhållande med Gud, att tjäna roten till tillvaron, Gud, så att vi kan bryta det fördömda ändlösa kretsloppet av födelse och död, att tvingas vandra runt och söka lyckan i allehanda undermåliga dödsdömda materiella kroppar, och istället återvända tillbaka Hem till den eviga andliga världen, Guds rike, bortom denna temporära, relativa rumtid värld, illusionens värld:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c4/MahaVishnu.jpg/275px-MahaVishnu.jpg

I den andliga världen lever man i ständigt stegrande dynamisk lycka och kärlek i gemenskap med Gud och Hans följeslagare i de olika eviga kärleksfulla förhållanden som där existerar, i evigt ungdomliga andliga kroppar (som ÄR vårt Jag, till skillnad från kropparna som vi bär omkring på här i den materiella världen), som aldrig åldras, förfaller eller dör…

Lovprisandet av Herrens heliga Namn (mantra-meditation), rekommenderas i alla heliga skrifter, såsom en metod att erhålla direkt umgänge med Herren!

Läs här om den enorma andliga kraften i mantras:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mantra

Absolut sett är det ingen skillnad mellan Gud och Hans heliga Namn, eftersom de båda befinner sig på samma absoluta andliga plattform!

Bara genom att lovprisa, recitera Guds namn i ett ödmjukt och hängivet sinnelag, så bränner man upp mer dålig karma än vad man kan skapa under en hel livstid!

____________________________________________________

14) Einstein, Newton och Sokrates, KLOKA MÄN!

 

”I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.”

From E. Salaman, ”A Talk With Einstein,” The Listener 54 (1955), pp. 370-371, quoted in Jammer, p. 123.

Albert Einstein

 

”Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras.”

”Detta det mest storslagna system av Sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse.” (Principia Mathematica)

– Sir Isaac Newton

 

”Människokroppen består av jord, vatten osv…utanför människokroppen finns stora reservoarer av jord, vatten osv.

Människokroppen består även av intelligens. Då måste det rimligen också finnas stora reservoarer av intelligens utanför människokroppen; dvs Gud!”

Sokrates

____________________________________________________

 

TILL DISKUSSION:

 

Har vi kvar några ateister här?

Motargument?

Vad säger ni, kära vänner?

Ska vi inte satsa på att ta oss tillbaka Hem till den eviga andliga världen, till vår kära älskade Gud, efter att vi har kilat vidare från våra dödsdömda jordiska stofthyddor?

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade, immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt 

BEVIS FÖR FORNTIDA SUPER-TEKNOLOGIER !!!

MÄNNISKAN VAR MYCKET MER UTVECKLAD FÖRR !!!

FORNTIDENS AVANCERADE VETENSKAP:

http://ancient-wisdom.co.uk/artefactshome.htm#sciences
http://www.crystalinks.com/egyptscience.html
http://www.mlahanas.de/Greeks/Greeks.htm
http://www.16pi2.com/ancient_technology_speculations.htm

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread111071/pg1
http://www.science-frontiers.com/sourcebk.htm
http://www.hallofthegods.org/articles/evidence-of-advanced-ancient-technology.html

FORNTIDA RYMDTEKNOLOGI:

http://www.bibliotecapleyades.net/vimanas/esp_vimanas_6.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/vimanas/esp_vimanas_7.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/vimanas/esp_vimanas_4.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/vimanas/esp_vimanas_2a.htm

 

Den internationelle forskaren och upptäcktsresanden Jonathan Gray, berättar här om några av de tusentals sensationella arkeologiska fynd han upptäckt runt om i världen, som bevisar att Människan hade en mycket mer avancerad teknologi tusentals år tillbaka i tiden, än vad vi har idag!

VIDEO-BEVIS:

Superavancerade forntida teknologiska upptäckter: (11 delar)

http://www.youtube.com/watch?v=TL9R_6oUzHU

Forskaren Jonathan Gray har funnit ett globalt mönster kring dessa urgamla mänskliga artefakter (anomalier som vetenskapen inte kan förklara), som påvisar att Människan använde sig av dessa teknologiska uppfinnigar över hela världen, och att den mänskliga civilisationen förr var oss tekniskt överlägsna!

* Man hade förmågan att lyfta enorma tyngder med hjälp av ljudvågor!

* Man hade ljuskällor som kunde brinna i tusentals år!

* Man hade avancerade underjordiska tunnelsystem världen över!

* Man hade kunskap om alkemi, guld var en vardagsprodukt!

* Man hade avancerade vapensystem, bl.a kärnvapen!

* Man kunde levitera, dvs färdas tyngdlöst i luften!

* Man hade avancerade flygfarkoster, som byggde på anti-gravitation!

* Man kunde förvandla människor till glaskristaller!

* Man behövde inga böcker, eftersom människan hade ett superminne!

Här kan ni kolla in en massa FANTASTISKA FYND och artefakter, som det vetenskapliga etablissemanget blundar inför, eftersom de ju inte passar in i dagens trångsynta darwinistiska världsbild!

VIDEO-bevis:

http://www.youtube.com/watch?v=EQ6qftmn6kY
http://www.youtube.com/watch?v=2eI-n-xmp18

http://www.beforeus.com

http://s8int.com/truesuppressions.html
http://s8int.com/truesuppressions2.html

VIDEO: Grymt bra NBC-dokumentär, om att människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år; ”The Mysterious Origins of Man”:

http://video.google.com/videoplay?docid=-4848668803639628771

 

Jordens förbjudna hemligheter, här kan ni läsa precis allt om vår superavancerade forntid:

http://www.thecrowhouse.com/Documents/Earths%20Forbidden%20Secrets%20Part%20One.pdf

MER VIDEO-BEVIS:

Chockerande arkeologiska fynd som bevisar att Människan funnits på Moder Jord i hundratals miljoner år, vilket krossar evolutionsteorin jäms med fotknölarna:

http://youtube.com/watch?v=gUyHrubz0vk
http://youtube.com/watch?v=ebzF7jpt1aI

Snacka om att vi blivit FÖRDA BAKOM LJUSET

TILL DISKUSSION:

Kära vänner, visste ni om att mänskligheten var mycket mer avancerad förr, att vi var överlägsna dagens människa både tekniskt, kulturellt och andligt?

Vad beror det på att det vetenskapliga etablissemanget ignorerar och undertrycker vår avancerade historia? Är det månne för att det så uppenbart krossar den absurda evolutionsteorin?

 

VIDEO – FYND OCH ARTEFAKTER SOM VETENSKAPEN BLUNDAR FÖR !!!


VIDEOSUPERAVANCERADE FORNTIDA TEKNOLOGISKA UPPTÄCKTER !!!Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt 

SPÖKEN = OSALIGA ANDAR UTAN FYSISK KROPP, UTAN KÖTTKOSTYM

SPÖKEN = MYCKET OLYCKLIGA SJÄLAR

 

Spöken är själar precis som vi själva, med enda skillnaden att spöken inte längre har kvar sin grovfysiska, jordiska kropp av kött, blod, ben och hjärna!

Att vara ett spöke är ett väldigt plågsamt och obehagligt tillstånd (osalig ande), eftersom man som spöke har kvar alla sina materiella begär från tiden som människa innan man dog, men att man nu saknar de fysiska sinnesorganen, med vars hjälp man tillfredsställer sina materiella behov och begär!

Dör man t.ex. som alkoholist och därefter råkar bli ett spöke, så dras man naturligt till alkoholister för att kunna besitta deras kroppar, för att på så sätt stilla sina begär…

Att det spökar extra mycket på kyrkogårdar är ju bara logiskt, med tanke på att många av de som ”dött”, kilat vidare från sina kroppar, inte ännu har fattat att de har lämnat sina jordiska köttkostymer, och därför irrar omkring vid sina döda kroppar!

Att det ofta spökar på ställen där självmord begåtts, är inte heller underligt, med tanke på att när man medvetet avkortar sitt liv genom självmord, så har man inte gjort sig förtjänt av en ny kropp på ett tag, eftersom man gått emot naturlagarna. Självmord är också mord, vilket ju bara belastar ens karmakonto!

Att begå självmord är bland det värsta man kan hitta på, eftersom man då tvingas att leva just som ett spöke!

 

VIDEO-BEVIS för SPÖKEN !!!

MINA 5 FAVORIT SPÖK-VIDEOR:

 

 

 

 

 

 

 

Någon som fortfarande tror, att bara för att vi blir av med geléklumpen i skallen (hjärnan) när vi kilar vidare, att vi i vår astralkropp inte längre skulle ha förmåga att tänka, känna eller minnas?

 

Anden Ambres, känd från en dokumentär som gått på SVT, är ett mycket starkt bevis för att vi inte är beroende av någon fysisk hjärna för att kunna minnas och vara medvetna.

Vi överlever de facto den fysiska döden:

 

Att anden Ambres verkligen finns, bekräftas t.o.m. i det sekulära Expressen:

http://www.expressen.se/debatt/1.977276/anden-ambres-finns-visst

 

Detta bevisar att vi själar inte är beroende av någon fysisk hjärna för att kunna minnas och vara medvetna!

Att vi kan ha minnen från våra tidigare liv är ju också ett starkt bevis för detta!

 

 

VÅR GROVJORDISKA KROPP ÄR BARA DET YTTERSTA SKALET !!!

 

Vår subtila, finfysiska kropp:

http://en.wikipedia.org/wiki/Subtle_body

 

Astralkroppen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Astral_body

 

Eteriska kroppen, förbindelselänk mellan vår fysiska och astrala kropp:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ether_body

 

Mentala kroppen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_body

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Visste ni att spöken är själar som vi, bara det att de har förlorat sin köttkostym?

Visste ni att det är väldigt obehagligt att leva som spöke?

Utan spöken, inget spökande, inga exorcister!

 

a1e4aaaa3e88803cc6561c2a0180f815.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


 

HELIGA TALET 108 I KOSMOS – BEVIS FÖR INTELLIGENT DESIGN !!!

INGET VERK AV NÅN GUDLÖS SLUMP ELLER BIG BANG…

 

Är det inte lite väl bortom slumpens fiktiva skördar, när man finner att det finns klara konkreta samband mellan det mystiska, heliga talet 108 och diverse astronomiska, matematiska, astrologiska och religiösa faktorer?

 

http://en.wikipedia.org/wiki/108_(number)

http://www.stephen-knapp.com/108_the_significance_of_the_number.htm

http://searchwarp.com/swa287220.htm

 

http://www.khenpo.eu/108.html

http://humanityhealing.net/2011/08/mystic-meaning-of-number-108/

http://koenraadelst.bharatvani.org/articles/misc/why108.html

 ASTRONOMI vs 108:

 

Distansen mellan Jorden och Månen är 108 st Månar placerade på rad!

Distansen mellan Jorden och Solen är 108 st Solar placerade på rad!

 

Solens diameter är 108 gånger större än Jordens diameter!

 

Månens synodiska månad är 1,08108108 gånger längre än dess sideriska månad!

Saturnus avverkar ett varv runt zodiaken på 10800 dygn!

Jordens diameter dividerat med 108 och 108, är 1,08 kilometer!

 

Solens ljus blockeras av jorden, ända till 108 jord-diametrar bort!

http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/lectures/gkastr1.html

 

 


MATEMATIK
vs 108:

 

Talet 108 intar en säregen position inom matematiken:

http://koenraadelst.bharatvani.org/articles/misc/why108.html

108 equals the sum of the first 9 multiples of 3, viz. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 and 24. This reconfirms its intimate relation with the richly symbolic number 9.

More remarkable is that 108 equals the product of the second power of 2 and the third power of 3, i.e. the first non-trivial even and odd numbers multiplied by themselves as many times as themselves. In figures: 108 = 2² x 3³, or 108 = 2 x 2 x 3 x 3 x 3. This way, it unites on their own terms the polar opposites of even and odd, the numerical counterparts of female and male, yin and yang, etc.”

 

 

RELIGION vs 108:

 

I de stora världsreligionerna, håller man 108 som ett heligt tal, vilket det finns många exempel på:

http://searchwarp.com/swa287220.htm
http://www.salagram.net/108meaning.html
http://www.traditionalyogastudies.com/108.pdf
http://www.bibleetnombres.online.fr/numbe108.htm

 

 


HERRENS HELIGA NAMN
vs 108:

http://www.astrology.aryabhatt.com/108_Names_Krishna.asp

 

 

ASTROLOGI vs 108:

 

Även inom astrologin, världens äldsta och ädlaste vetenskap, finns en massa mystiska samband till talet 108:

http://searchwarp.com/swa287220.htm
http://www.astrologyforthesoul.com/vp/mysticalnumber108.html

 

Wikipedia bekräftar det mystiska och heliga kring talet 108:

http://en.wikipedia.org/wiki/108_(number)
http://www.lostpedia.com/wiki/108

 

 

 

 

.

 

Skulle allt detta vara ett verk av en blind, IQ-befriad hokuspokus-explosion, Big Bang?

Knappast

Snacka om INTELLIGENT DESIGN !!!    :beer:

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Hur tolkar ni alla dessa fantastiska 108-samband, kära vänner?

Är det inte lite väl magstarkt, att tro att en blind IQ-befriad hokuspokus-explosion (Big Bluff) skulle ha klarat av att fixa till universums mystiska matematiska design?

Vi kan inte komma ifrån det, det måste vara en Intelligent Designer, Högre Intelligens, bakom alla dessa fantastiska 108-samband, eller hur?

 

 

1ddbc08d7c6118e21c81841c9c820ded.jpg

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

 


MERKURIUS OCH VENUS ÄR SOLENS TVÅ MÅNAR !!!

VARFÖR HAR VI INTE FÅTT LÄRA OSS DETTA I SKOLAN ???
.

Vet ni hur det kommer sig att Merkurius och Venus är de enda planeterna i vårt planetsystem som inte har någon egen måne?

Jo, givetvis för att de själva är månar, solens tvenne månar som kretsar kring solen, samtidigt som alla tre i ett gemensamt rotationssystem kretsar kring vår stationära jord, kosmos centrum.

Eller hur, kära vänner?

Men det kan man ju inte lära ut i skolorna, eftersom folk ju då kommer att, herregud, upplysas kring den heliga Geocentrismen, att Gud placerade Moder Jord stationär, ståtandes i centrum av hela universum, precis vad alla religioner och heliga skrifter alltid hävdat!

.

TEKNISK REDOGÖRELSE:

.
Samtidigt som solen och alla de andra planeterna kretsar runt Jorden, så kretsar Merkurius och Venus även runt solen, då de är solens månar/drabanter, dess naturliga satelliter.

Att de är solens ständiga följeslagare, bevisas av att de alltid befinner sig på samma sida om himmelsekvatorn som solen när solen vänder vid de båda vändkretsarna vid solstånden (man talar aldrig om sommarjordstånd eller vinterjordstånd, eftersom det ju är solen som vandrar mellan vändkretsarna, inte jorden), och då oftast dessutom i närheten av solens deklinationsmax 23,44°. Merkurius och Venus befinner sig dessutom longitudmässigt alltid i samma eller angränsande zodiaktecken som solen (Venus ibland två tecken ifrån), bland de 12 stjärnkonstellationerna, detta just för att de åtföljer solen i dess kretsande kring jorden.

Här kan vi se hur Merkurius och Venus kretsar runt solen, samtidigt som alla tre i ett eget system kretsar runt jorden:

.

.

.

Intressant i sammanhanget är, vilket videorna åskådliggör, att Venus endast är 38 miljoner km från jorden som närmast (perigeum), och 261 miljoner km som avlägsnast från jorden (apogeum), i dess kretsande runt solen och jorden, vilket är en enorm differens i förhållandet Jorden-Venus.

Att det tar exakt samma tid, 1 år, för Solen, Merkurius och Venus att kretsa ett varv kring jorden, beror ju naturligtvis på att dessa tre ingår i ett eget rotationssystem, där Merkurius och Venus är solens månar.

Att dessa tre planeter ingår i ett eget rotationssystem kring vår platta centrumplacerade jord, bevisas ju av att Merkurius och Venus är solens månar. Det är därför som vi kan se Merkurius gå retrograd 3 gånger per år, och Venus gå retrograd 1 gång per ett och ett halvt år. Deras retrograda rörelser beror ju givetvis på att samtidigt som de kretsar kring jorden, så kretsar de ju även kring solen, vilket kan ses i ovanstående två videor.
.

Kära vänner, läs mina 108 vetenskapliga argument för att universum faktiskt är Geocentriskt:

https://www.flashback.org/p39915145#p39915145

.
TILL DISKUSSION:

.
Visste ni att Merkurius och Venus faktiskt är solens tvenne månar?

Hur förklarar man annars att de är de enda planeterna i vårt planetsystem som själva saknar månar?

.

24a.jpg
.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade imamnenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt, aka Död o återfödd

 .


 

ETT BROTT MOT DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA !!!

HEMUNDERVISNING GER DE BÄSTA STUDIERESULTATEN !!!

Sveriges regering försöker dra mattan under fötterna på alla de hemundervisade barnen i Sverige, i och med lagförslaget till ny skollag, som presenterades den 16:e juni!

Riksdagsmännen inser inte allvaret bakom det nya lagförslaget, och FN:s organ för mänskliga rättigheter har blivit underrättade:

http://www.hemundervisning.nu/blog
http://rohus.nu

Kan vi stillasittande titta på när barn tvingas (!) till skolan, efter så många år i det de älskar: Att lära sig i egen takt, i trygg miljö, och utvecklas socialt utan gränser.

Ett lagligt och mycket framgångsrikt alternativ till offentlig utbildning håller man på att radera, helt utan grund eller efterforskningar!

Europakonventionen:
Första tilläggsprotokollet – artikel 2:

Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna,
Artikel 26.3:

Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar.

Tyskland är för närvarande det enda landet i Europa där hemundervisning är förbjudet, en lag som trädde i kraft år 1938 under en viss Adolf Hitler

Sverige riskerar att komma betraktas som en B-demokrati, om lagförslaget går igenom !!!

SKRÄMMANDE !!!

DEBATTARTIKLAR MOT DETTA VANSINNIGA LAGFÖRSLAG:

http://www.newsmill.se/artikel/2009/06/16/nya-skollagen-forbjuder-hemundervisning

http://mariakornevik.blogspot.com/2009/06/stefan-tornberg-och-min-debattartikel.html

Skälen till att välja hemundervisning är många men kan delas in i fyra kategorier: fysisk och psykisk hälsa, värderingar, kunskapssyn/pedagogik, samt livsstil:

http://www.skl.se/artikel.asp?A=47895&C=6234

Reportage av Svenska Dagbladet hos tre hemundervisande familjer i Sverige:

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barnunga/artikel_1271545.svd

ÖPPET BREV till skolminister JAN BJÖRKLUND:

http://www.hemundervisning.nu/blog/post/1/50

FORSKNINGEN STÖDJER HEMUNDERVISNINGEN !!!

Academic Statistics on Homeschooling
av J. Michael Smith:

http://www.hslda.org/docs/nche/000010/200410250.asp

Home Schooling: From the Extreme to the Mainstream, 2nd Edition”
av Claudia R. Hepburn, Patrick Basham, John Merrifield:

http://www.fraserinstitute.org/commerce.web/product_files/Homeschooling2.pdf

Home Schooling Achievement”, av Dr Brian Ray, National Home Education Research Institute:

http://www.leah.org/articles/HomeSchoolAchievement.pdf

Forskningen ger alltså belägg för att hemundervisade barn når i genomsnitt bättre skolresultat än skolbarn, t.o.m. bättre än barn i privatskolor. De utvecklas socialt lika bra eller bättre jämfört med skolbarn. Även de mest prestigefyllda amerikanska universiteten välkomnar dem, eftersom de visat sig ha bättre motivation och studiedisciplin än skolbarn.

 

PROTESTERA MOT REGERINGENS LAGFÖRSLAG !!!

SKRIV UNDER namninsamlingen här, som startats av organisationen Rohus; ”Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige”, som har status som officiell remissinstans:

http://rohus.nu/?Namninsamling

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en SnilleblixtKategorier

%d bloggare gillar detta: