Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for maj 2009


 

SJÄLENS EVOLUTION = REINKARNATION

EVOLUTIONENS SLUTPUNKT = ÅTERVÄNDA TILL DEN EVIGA ANDLIGA VÄRLDEN


Evolutionsteorin enligt Charles Darwin och alla andra evolutionstroende, som påstår att det är livsformerna, kroppsmodellerna, som evolverar, är helt fel!

Det är inte livsformerna som evolverar från bakterier till fiskar till amfibier till kräldjur osv, det är vi själar som evolverar eller devolverar, i enlighet med våra ackumulerade karmakonton!

 

VILKEN HIMLA EVOLUTION?

Gräset har i alla tider, ända sedan det skapades, varit gräs, aldrig utvecklats ur något annat.

Bakterier kan endast alstra bakterier, har alltid varit bakterier!
Rosor kan endast alstra rosor, har alltid varit rosor!
Björkar kan endast alstra björkar, har alltid varit björkar!
Maskar kan endast alstra maskar, har alltid varit maskar!
Myggor kan endast alstra myggor, har alltid varit myggor!
Potatis kan endast alstra potatis, har alltid varit potatis!

Majs kan endast alstra majs, har alltid varit majs!
Ormar kan endast alstra ormar, har alltid varit ormar!
Hönsfåglar kan endast alstra hönsfåglar, har alltid varit hönsfåglar!
Groddjur kan endast alstra groddjur, har alltid varit groddjur!
Giraffdjur kan endast alstra giraffdjur, har alltid varit giraffdjur!
Råttdjur kan endast alstra råttdjur, har alltid varit råttdjur!

Svindjur kan endast alstra svindjur, har alltid varit svindjur!
Kattdjur kan endast alstra kattdjur, har alltid varit kattdjur!
Hunddjur kan endast alstra hunddjur, har alltid varit hunddjur!
Hardjur kan endast alstra hardjur, har alltid varit hardjur!
Hjortdjur kan endast alstra hjortdjur, har alltid varit hjortdjur!
Hästdjur kan endast alstra hästdjur, har alltid varit hästdjur!

Krokodildjur kan endast alstra krokodildjur, har alltid varit krokodildjur!
Getdjur kan endast alstra getdjur, har alltid varit getdjur!
Oxdjur kan endast alstra oxdjur, har alltid varit oxdjur!
Kameldjur kan endast alstra kameldjur, har alltid varit kameldjur!
Elefantdjur kan endast alstra elefantdjur, har alltid varit elefantdjur!
Apdjur kan endast alstra apdjur, har alltid varit apdjur!
Mannen och Kvinnan kan endast alstra Människor, har alltid varit Människor!

 

VAR HITTAR VI NÅGON EVOLUTION ???

EVOLUTIONEN ÄR BARA EN MYT !!!

 

Fiskspermier kan endast alstra fiskar, aldrig gjort något annat!
Dinosauriespermier kan endast alstra dinosaurier, aldrig gjort något annat!
Fågelspermier kan endast alstra fåglar, aldrig gjort något annat!
Apdjursspermier kan endast alstra apdjur, aldrig gjort något annat!
Människospermier kan endast alstra Människor, aldrig gjort något annat!

 

GRUNDLÄGGANDE BIOLOGISK NATURLAG

EVOLUTIONSTEORIN GÅR TOTALT EMOT NATURLAGARNA

 

GRUNDLÄGGANDE BIOLOGISKA BASKUNSKAPER:

Alla säregna livsformer (grupper av familjer), måste givetvis ha skapats färdigkonstruerade och fullt funktionsdugliga från scratch, av allas vår Allsmäktige Skapare!

Ta bara detta med könsorganen, vilka måste ha svarvats till från första början, manliga och kvinnliga samtidigt, på samma plats, för annars skulle ju fortplantningen aldrig ha kunnat komma igång! Detsamma vad gäller blodets koagulationsmekanism, som nödtvunget måste ha varit färdigkonstruerad från scratch!

Det är inte livsformerna som evolverar, det är vi själar som bebor livsformerna som evolverar, reinkarnerar, från livsform till livsform, från kroppsmodell till kroppsmodell, i enlighet med våra individuella karmakonton, på samma sätt som hyresgästen som evolverar från en tvårummare till en trerummare, eller bilföraren som byter upp sig från en Fiat till en Ferrari!

Det kan finnas en massa olika bilmodeller och variationer av ett och samma bilmärke, och på samma sätt kan det finnas en massa olika kroppsmodeller och variationer inom en och samma djurfamilj, men de specifika bilmärkena och djurfamiljerna har aldrig evolverat ur varann, de är designade så, bilmärkena av en mänsklig designer, djurfamiljerna och människan av vår Gudomlige Designer!

Det är alltså inte livsformerna, lägenheterna eller bilmärkena som evolverar kors och tvärs, det är vi själar (hyresgästen i kroppen) som evolverar!

Vissa medvetande- och begärstillstånd och handlingar leder till högre livsformer, andra till lägre livsformer. Enligt detta synsätt handlar det alltså inte om att kroppar utvecklas, evolverar, från lägre till högre, utan i stället om att det medvetna jaget evolverar eller devolverar genom olika slags kroppar. I en stad till exempel kan det finns flera olika slags bostäder: enkla lägenheter, medelklassens villor eller de förmögnas palatsliknande boningar. De finns alla där, och var och en bor för någon tid i en sådan, allt enligt önskemål och inkomst och flyttar sedan vidare till en annan.

 

BAKTERIEN har alltid varit BAKTERIE!
FISKEN har alltid varit FISK!
APDJURET har alltid varit APDJUR!
MÄNNISKAN har alltid varit MÄNNISKA!

FIAT har alltid varit FIAT!
FORD har alltid varit FORD!
BMW har alltid varit BMW!
ROLLS ROYCE har alltid varit ROLLS ROYCE!

 

LOGISKT, NATURLIGT, OCKHAMSKT

 

Om livet utvecklades från död materia, varför händer det då aldrig igen?
Varför hände det bara en gång för många miljoner år sedan?

Det är för att det är en saga, och sagor börjar alltid med ”en gång för länge sedan”, och evolutionen börjar med ”miljoner år sedan”, men det är samma saga.

 

Saga: Groda + Prinsessans kyss = Prins

Lögn: Bakterie + Miljarder av år + Slump = Människa

:lol::whoco5::lol:

 

CHARLES DARWIN FICK DET HELA OM BAKFOTEN !!!

När själen befinner sig i en djurkropp, så når själen automatiskt efter ett visst antal liv i skilda djurkroppar  (beroende på ens karmakonto), tillbaka till Människokroppen och en ny möjlighet att, tack vare sin fria vilja, befria sig från det materiella livet och att ta sig tillbaka Hem till Gud i den eviga andliga världen…

Anledningen till varför många av de evolutionstroende är så otroligt besatta och fixerade vid just apdjuren (de tror på fullt allvar att vi härstammar från dem), kan mycket väl bero på att de i sitt föregående liv just var apdjur, då själarna i apkroppar är uppåtgående varelser, som i sitt nästa liv föräras en Människokropp!

Själarna som bebor hundkroppar är däremot nedåtgående varelser, som i sitt föregående liv hade en mänsklig kropp, vilket förklarar varför just hundar är så trofasta människan, känner igen sig i människan och därför tyr sig så lätt till människan!

Hunddjuren är nämligen i regel den första anhalten när man som människa får respass ner till djurriket!

Kroppen vi får i vårt nästa liv är helt beroende av det karma vi har skapat i detta liv (som man sår får man skörda) och det är endast som Människa som man har en verklig fri vilja (ansvarig för sina handlingar) och därmed skapar karma, till skillnad från djuren, såsom apdjur, hunddjur och kattdjur, som endast lever ut sitt karma utan att skapa någon ny karma:

http://www.stephen-knapp.com/reincarnation_a_simple_explanation.htm

 

MÄNNISKOLIVET ÄR EN JACKPOTT

Människan är en unik art, tack vare att det endast är i Människokroppen som själen ges tillfälle till att ta sig ur detta materiella livets fängelse som vi befinner oss i, genom att börja leva ett andligt liv!

Först och främst har vi fått livstids fängelse i våra dödsdömda materiella kroppar och sedan är vi inburade i den ”universella cellen”, det Kosmiska Ägget, där äggets skal utgör gränsen mellan den materiella och den andliga världen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_egg
http://en.wikipedia.org/wiki/World_egg

 

Meningen med livet är att återupprätta vårt eviga, men nu bortglömda, förhållande med Gud, genom att tjäna roten till tillvaron, Gud, så att vi kan bryta det fördömda ändlösa kretsloppet av födelse och död, att tvingas vandra runt och söka lyckan i allehanda undermåliga dödsdömda materiella kroppar, och istället återvända tillbaka Hem till den eviga andliga världen, Guds rike, bortom denna temporära, relativa värld, illusionens värld:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c4/MahaVishnu.jpg/275px-MahaVishnu.jpg

 

Missköter vi vårt liv som Människa här, så riskerar vi alltså att återfödas som djur i nästa liv; få respass ner till djurriket, och därmed förlora vår fria vilja att kunna evolvera, att göra andliga framsteg, så att vi slutgiltigt återförenar oss med vårt eviga ursprung, med Gud i det eviga andliga riket, Guds rike!

 

i286541539273966005._szw480h1280_.jpg

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat. Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

Annons

IDA ÄR BARA EN VANLIG SIMPEL LEMUR !!!

FORTFARANDE HAR MAN ALDRIG FUNNIT NÅGON ”FELANDE LÄNK” !!!

Återigen gjorde det evolutionstroende etablissemanget ett desperat försök att indoktrinera oss kring det absurda flummet att Människan skulle ha ”utvecklats” fram från apdjuren…vilket alltså visade sig bara vara en bluff:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5194258.ab

VAR ÄR EVOLUTIONEN?

SÅ SER EN LEMUR UT ÄVEN IDAG !!!

Många tidigare försök har gjorts att hjärntvätta oss, och alla har sedermera bevisats vara rena rama bluffar eller missförstånd, såsom ”Lucy”, ”Piltdown-mannen”, Nebraska-mannen”, osv, osv…

Man har de facto aldrig funnit den s.k. ”felande länken”, av den enkla anledningen att Människan varit Människa ända sedan skapelsens begynnelse, då Mannen och Kvinnan skapades av vår evige Skapare!

Faktum är att en stor del av det evolutionstroende etablissemanget faktiskt inte alls håller med om de förhastade slutsatserna kring ”Ida”, att detta djur skulle utgöra en länk till Människan:

http://www.answersingenesis.org/articles/2009/05/21/ida-real-story
http://www.creationtips.com/darwinius.html

IDA ÄR INTE ALLS NÅGON ”FELANDE LÄNK” !!!

1) Fossilen är ju från en LEMUR, och visar inga som helst likheter med oss Människor!

Faktum är ju att den knappt ens liknar schimpansen!

2) Ett fossil kan aldrig bevisa någon evolution. Fossiler är oföränderliga vittnesbörd över döda organismer, ingenting annat!

Det finns bara en enda sak som man med säkerhet kan säga om upphittade fossil: Det dog…!!

Att man hittar fossil från ett DJUR, hur i hela friden skulle det bevisa att Människan flummat fram från det?

Evolution är en påstådd process av organisk förändring i levande organismer.
Fossiler visar ”evolution” endast om man först FÖRUTSÄTTER evolution och sedan använder denna förutfattade tro för att tolka fossilen.

3) Likheter kan aldrig bevisa evolution. Om två organismer har liknande struktur, så bevisar det endast att de har liknande struktur!

Man måste FÖRUTSÄTTA evolution för att kunna säga att likheterna beror på evolution istället för på design. Dessutom, när det kommer till ”övergångsformer”, så ges minsta lilla likheter stor uppmärksamhet, medan betydande olikheter ignoreras!

4) Om evolutionen var sann, så borde det finnas bevis på övergångsformer. Istället så är de bästa ”felande länkar” evolutionister kan komma med, slående lika nu levande organismer:

http://living-fossils.com

5) Evolutionister erkänner den totala bristen på ”felande länkar” endast när de ”vädrar morgonluft”, dvs när de stöter på nya förmenta länkar som inger dem hopp om den *verkliga* felande länken, vilket ju bara bekräftar att man aldrig tidigare hittat något bevis för evolutionen, för den ”felande länken”!

Varför skulle annars exempelvis den berömde evolutionisten David Attenborough utropa glatt vid nyheten om ”Ida”, att den felande länken inte längre saknas..?

Bevisar ju bara att de evolutionstroende haft totalt fel, när de hela tiden påstått att det redan finns bevis för evolutionsteorin!

MÄNNISKAN ÄR SKAPAD SOM MÄNNISKA !!!

Med tanke på att människan bevislige funnits i hundratals miljoner år:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/08/manniskan-hundratals-miljoner-ar-mycket-aldre-an-bade-apdjuren-och-dinosaurierna

…så kan vi med ens förstå att detta nya propagandanummer från det evolutionstroende etablissemanget bara är bluff och båg, precis som alla tidigare påståenden om att Människan skulle ha flummat fram från de osaliga apdjuren!

Dessutom så väntar vi fortfarande att någon evolutionstroende ska träda fram och ge oss något bevis för att APDJUREN skulle ha flummat fram från något annat däggdjur..!!!

Tydligen har de evolutionstroende fastnat vid sin stora ikon APDJUREN! 🙂

De evolutionstroende VILL så gärna TRO att Människan skulle ha flummat fram från ett djur…men det blir inte mer sant bara för att man TROR något!

Vi vill ha konkreta VETENSKAPLIGA BEVIS, och inte en massa flummiga trosföreställningar!

INFORMERA ER OM ALLA MOTBEVIS OCH MISSFÖRSTÅND KRING ”EVOLUTIONEN”!

Här 23 tunga motbevis mot den vansinnigt absurda evolutionsteorin:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/05/1210031

Det stora missförståndet kring den s.k. evolutionen:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/03/1156964

 

VIDEO:

NBC-dokumentär; ”The Mysterious Origins of Man”:

Denna vetenskapliga NBC-dokumentär orsakade stor ilska och indignation i de fundamentalistiska leden inom det vetenskapliga etablissemanget, eftersom den BEKRÄFTAR alla de hundratals arkeologiska fynd kring att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

http://krishnatube.com/video/269/The-Mysterious-Origins-of-Man

För Guds skull, gå inte på alla dessa vansinniga EVOLUTIONS-BLUFFAR ni ständigt får höra!

TILL DISKUSSION:

 

Visste ni att det bara är fråga om en vanlig simpel lemur, som inte har ett dyft med Människan att göra?

http://www.youtube.com/watch?v=vx4o2UEG00Q

Visste ni att man fortfarande aldrig har funnit den påstådda ”felande länken”?

Givetvis av den enkla anledningen att Människan varit Människa ända sedan skapelsens begynnelse, då Mannen och Kvinnan skapades av allas vår gemensamma Urfader, vår evige Skapare!

Eller hur, kära vänner?

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en SnilleblixtOBS – När jag skrev blogginlägget, så hade jag ännu inte tagit del av de vetenskapliga bevis, laser-experiment etc, för att jorden de facto är platt:

https://snilleblixten.net/2016/09/30/jorden-ar-platt-bevisas-nu-av-laserexperiment/

 

Platt Jord och Hollow Earth går faktiskt utmärkt bra ihop (en låda exempelvis är platt på ovansidan men samtidigt ihålig), se här vid 2:30 min:

 

 

 

——————

 

ÖPPNINGAR till vår IHÅLIGA JORD via NORDPOLEN

MILITÄRER, PILOTER, FORSKARE – VETENSKAPLIGA AVHANDLINGAR

.

Underjordiska världar och inomjordingar (IT-Intra Terrestrials)!

Hemliga underjordiska tunnelsystem till vår ihåliga jord!

.

HÅLET VID NORDPOLEN:

 


http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere

http://www.youtube.com/watch?v=KDoeWH9SB6Y

.

SATELLIT-BEVIS:

Ryska rymdstationen, MIR, har tagit bilder av öppningen ner till vår ihåliga jord:

 

 

Japansk vädersatellit filmar det cirkelrunda hålet vid Nordpolen, vilket syns tydligt 6-10 sekunder in i klippet här:

 

 

.

SOLKLARA BILDBEVIS av HÅLET:

.

Hålet leder ned till de underjordiska världarna, inomjordingarnas, UFO:s, tillhållsort:

http://www.holloworbs.com/Location_Orifice.htm
http://4.bp.blogspot.com/_aiehmr8rGbE/SeqyrHhfSpI/AAAAAAAAAG0/rs1d4huK–o/s1600-h/santa2.bmp

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/NEWIMAGES/arctic.seaice.color.000.png
http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article785668.a

.

PILOTER AVSLÖJAR SANNINGEN !!!

.

Video:

http://hollowplanet.blogspot.com
http://www.ourhollowearth.com/ourhollo/p3.html

.

DISCOVERY CHANNEL om vår ihåliga Jord:

Video:

.

ÄNNU FLER VIDEO-BEVIS:

.

2012 & Hollow Earth Expedition: (8 delar)

 

 

The Hollow Earth:

 

 

 

Sheldan Nidle – Inner Earth (Agartha Civilization) 5D Reality:

 

 

Hollow Earth, DNA, hemlig symbolism i media:

 

 

Forskare avslöjar Hollow Earth och Area 51:

 


http://www.abovetopsecret.com/forum/thread124/pg1

.

Det riktigt skumma är ju att Google Earth inte har några satellitbilder tagna av Nordpolen:

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread322072/pg1

Varför har inte Google fixat ”skarvarna” på sina satellitbilder, som överallt annars på planeten?

.

 

Ett enormt hav har hittats nära jordskorpan, vilket ger belägg för vår ihåliga jord:

http://thespiritscience.net/2014/06/19/massive-ocean-discovered-towards-the-earths-core/

 

.

Amiral Byrd (hög frimurare) flög till Hollow Earth via Nordpolen, den 19 februari 1947, och här är intressanta utdrag från hans dagbok kring resan:

 

.

 

________________________________________________________

.

INNEHÅLL:

1. Vår ihåliga Jord, från Platon till Dalai Lama!

2. Vetenskapen om vår ihåliga Jord.

3. Seriös media om vår ihåliga Jord.

4. Vetenskapliga avhandlingar om vår ihåliga Jord.

5. De fyra huvudmodellerna kring vår ihåliga Jord.

.

6. Hemliga underjordiska tunnelsystem till vår ihåliga Jord!

7.
Nordpolen och Sydpolen, strängt militärt bevakade!

8. Vår ihåliga Jord inom alla kulturer och religioner!

9. Polarskenen kommer de facto infrån vår ihåliga Jord!

10. Alla planeter i vårt planetsystem är de facto ihåliga!

.

11. Expeditioner som gjorts till vår ihåliga Jord!

12. Böcker om vår ihåliga Jord att läsas On-Line!

13. Video-filmer som bevisar vår ihåliga Jord!

14. Aktiva diskussionsgrupper kring vår ihåliga Jord!

15. Slutsats.

16. Till diskussion!

 

________________________________________________________

.

1. VÅR IHÅLIGA JORD, från PLATON till DALAI LAMA!

.

Finns det liv och högstående underjordiska civilisationer inuti Jorden, som det så detaljerat skildras om i all världens urkundssamligar?

Finns det inomjordingar, dvs Intra Terrestrials?

Finns det öppningar till jordens inre vid Nordpolen?

http://hollowplanet.blogspot.com

http://www.ourhollowearth.com/ourhollo/p3.html

http://members.iimetro.com.au/~hubbca/hollow_earth.htm

 

Är de mystiska polarskenen i själva verket reflektioner från ljuskällor i jordens inre?

Är det i själva verket därifrån UFO:s kommer ifrån?

Har den enorma militära bevakningen vid både Nordpolen och Syd (civilt flyg strikt förbjudet), något med ovanstående att göra?

Många världsberömda personer är och har varit införstådda med Hollow Earth och att det finns liv och civilisationer inuti Jorden; såsom astronomen Edmund Halley (Halleys komet), matematikern Leonhard Euler, filosofen Platon, författaren Jules Verne, religiöse ledaren Dalai Lama, m.fl…

Bland alla de som redan har utforskat och detaljerat skildrat naturen och civilisationen inuti Jorden, kan nämnas bl.a. amiral Richard E. Byrd och forskaren Olaf Jansen, vars fantastiska skildringar kring Jordens paradisiska inre ni kan läsa om längre ner!

Faktum är att det finns sju underjordiska världar (precis som det finns 7 himmelska världar), världar som lockar till sig allehanda ateister, materialister och demoner eftersom man där mycket lätt kan glömma Gud pga den artificiella livsstilen som erbjuds där, den superavancerade teknologin och den artificiella underjordiska tillvaron.

Det är faktiskt från underjorden som UFO:s med sina superavancerade farkoster (teknik som de verkar jobba med på Area 51), som drivs med antigravitationsteknologi, kommer ifrån.

Hemligheterna kring Hollow Earth, Vår ihåliga Jord:

http://paranormal.about.com/library/weekly/aa090400a.htm
http://paranormal.about.com/cs/hollowearth/a/aa040504.htm
http://paranormal.about.com/od/hollowearth/Hollow_Earth.htm

 

I vårt sökande efter liv i ytttre rymden, har vi helt glömt bort att vända våra blickar inåt istället; in i den inre rymden inuti Moder Jord. Vi har blivit indoktrinerade sedan barnsben till att tro på flummet att Jordens inre skulle vara obeboelig och att jordens kärna skulle bestå av ett glödhett järnklot, men ingenting kunde vara felaktigare, bara substanslösa ateistiska teorier som aldrig har bevisats…

Vetskapen om att det existerar högtstående civilisationer inuti jorden och detaljerade beskrivningar kring dessa finns i de flesta stora kulturer och gamla urkunder här på jorden; såsom Tibet, Indien, Egypten, Island, Kina, Hopi-indianerna, Inuiterna och t.o.m. Vikingarna, bara för att nämna ett fåtal…

 

__________________________________________________________

.

 

2. VETENSKAPEN om VÅR IHÅLIGA JORD:

.

Vetenskapliga referenser kring ”Hollow Earth”-teorin:

http://www.loc.gov/rr/scitech/SciRefGuides/hollowearth.html

 

Tidskriften ”Popular Science Monthly” om Hollow Earth:

http://www.hollowplanets.com/popsci01-n.htm

 

Astronomen Edmund Halley (Halleys komet) och matematikern Leonhard Euler var båda varma förespråkare för ”Hollow Earth”-teorin:

http://www.lhup.edu/~dsimanek/hollow/morrow.htm
http://unmuseum.mus.pa.us/hollow.htm

 

Vetenskapsmannen Marshall B. Gardner beviljades år 1914 patent kring sin arbetsmodell av Hollow Earth-teorin, det näst viktigaste vetenskapliga dokumentet som dittills någonsin patenterats.

http://members.iimetro.com.au/~hubbca/01096102_1.pdf
http://members.iimetro.com.au/~hubbca/hollow_earth.htm

Dokumentets vetenskapliga signifikans överträffades endast av bröderna Wrights byggande av det första motordrivna flygplanet 1903. Gardners upptäckt hemligstämplades och anses som en av tidernas största militära hemligheter…

Det pågår en hel del seriös vetenskaplig forskning kring Hollow Earth-hypotesen, som stödjer teorin att Jorden och de andra planeterna är naturligt ihåliga och expanderande:

http://blog.hollowearththeory.com
http://www.hollowearththeory.com/articles/impactCraters.asp

 

__________________________________________________________

.

 

3. SERIÖS MEDIA om VÅR IHÅLIGA JORD:

.

International Herald Tribune” om vår ihåliga jord:

http://www.iht.com/articles/2007/01/26/arts/idbriefs27K.php

 

New York Times” om vår ihåliga jord:

http://www.nytimes.com/2007/01/28/books/review/Glenn.t.html?n=Top/News/Science/Topics/Science%20and%20Technology

 

The Wall Street Journal” om vår ihåliga jord:

http://users2.wsj.com/lmda/do/checkLogin?mg=evo-wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB115412619567920876.html%3Fmod%3Dtodays_us_pursuits

 

__________________________________________________________

.

4. VETENSKAPLIGA AVHANDLINGAR om VÅR IHÅLIGA JORD: (On-line!)

.

Vetenskapsmannen Jan Lamprecht hemsida och suveräna bok vid namn ”Hollow Planets”, vars alla 19 kapitel kan läsas On-line på följande länk, där ni klickar in er på ”Table of Contents” högst upp:

http://www.hollowplanets.com

 

Gå sedan in på ”Free downloads”, klicka uppe på länken ”Click here to read it” och läs avhandlingen ”Hollow Planet Seismology vs Solid Earth Seismology”, som bevisar att lava och seismiska vågor inte står i motsättning med en ihålig Jord; direktlänk här:

http://www.hollowplanets.com/journal/Seismic01.asp
http://holloworbs.com

 

Testa sedan själva med de seismiska simulatorerna, så förstår ni att jorden inte är solid i centrum, och att ”Hollow Earth” är den enda vettiga teorin.

 

Avhandlingen ”Hollow Earth”, av Raymond W. Bernard, Ph.D:

http://infinity.usanethosting.com/Heart.Of.God/HollowEarth/index.htm

(Kapitel 1: Amiral Byrds upptäckter. Kapitel 2: Mysteriet kring de magnetiska och geografiska polerna. Kapitel 3: William Reeds bok, ”Phantom of the Poles”. Kapitel 4: Marshall B. Gardner’s Book, ” A Journey to the Earth’s Interior”. Kapitel 5: Nordpolen finns inte. Kapitel 6: Eskimåernas ursprung och Ultima Thule. Kapitel 7: UFO:s från Jordens inre. Kapitel 8: Slutsats.)

.

Vetenskapsmannen Marshall B. Gardner kom år 1913 ut med sin revolutionerande vetenskapliga skrift; ”A Journey to the Earth’s Interior”, där han med hjälp av sin polarforskning och astronomiska studier bevisade bortom alla tvivel att jorden är ihålig:

http://www.bibliotecapleyades.net/tierra_hueca/earthinterior/contents.htm

 

Avhandlingen ”Mysteries of the Inner Earth”, av David Pratt:

http://ourworld.compuserve.com/homepages/DP5/inner1.htm

 

Avhandlingen ”Is Our Earth Really Hollow?”, av Gerry Forster, som svarar på många frågor kring vetenskapens syn på jordens inre:

http://onelight.com/forster/isourearth.doc
http://www.onelight.com/forster

 

Avhandlingen ”Hollow Earth-Theory”, av John C. Symmes:

http://olivercowdery.com/texts/1818symm.htm

 

Jorden är ihålig och beboelig inuti; en avhandling av John C. Symmes kring jordens inre struktur och polargeografin:

http://www.facstaff.bucknell.edu/dgriffin/Research/PGEO_2025n05_382-397-Griffin.pdf

 

Bevis för att UFO:s kommer från Jordens inre; de är alltså inomjordingar (IT-Intra Terrestrials), inte utomjordingar:

http://www.ourhollowearth.com/Bernard/Chapter7-1.htm

.

Jordens inre sfäriska struktur och dess gravitation:

http://www.facstaff.bucknell.edu/dgriffin/Research/PGEO_2025n05_382-397-Griffin.pdf

http://infinity.usanethosting.com/Heart.Of.God/HollowEarth/Hilarion_HollowEarth.gif

 

Vår ihåliga jord är är ett faktum; gravitationen och de magnetiska polerna:

http://www.thehollowearthinsider.com/news/wmview.php?ArtID=5

.

Polaröppningarnas läge, storlek och mystiska omgivningar:

http://www.ourhollowearth.com/PolarOpn.htm
http://www.v-j-enterprises.com/holmisc.html
http://www.v-j-enterprises.com/holearth.html

 

__________________________________________________________

.

 

5. De FYRA HUVUDMODELLERNA kring VÅR IHÅLIGA JORD:

.

Hollow Earth-teorins historia, de 4 populäraste huvudmodellerna kring den ihåliga jorden:

http://www.hollowearththeory.com/articles/hollowEarthHistory.asp

 

__________________________________________________________

.

 

6. HEMLIGA UNDERJORDISKA TUNNELSYSTEM till VÅR IHÅLIGA JORD:

.

Läs här om en hel massa superhemliga underjordiska tunnelsystem och grottor världen över som leder till de underjordiska civilisationerna:

http://paranormal.about.com/od/hollowearth/a/aa082905.htm
http://www.conspiracyarchive.com/UFOs/tunnels.html

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread124/pg1

http://www.thehollowearthinsider.com/news/wmview.php?ArtID=10
http://www.thehollowearthinsider.com/news/wmview.php?ArtID=12
http://www.thehollowearthinsider.com/news/wmview.php?ArtID=21

 

Världens nätverk av underjordiska tunnlar, land för land, som leder till Hollow Earth:

http://www.livinginthelightms.com/in_search_of_shambhala2.html
http://www.burlingtonnews.net/tunnels2.html

 

Vetenskapsmän har upptäckt ett massivt, mystiskt hål i jordens yta:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/6405667.stm

 

__________________________________________________________

.

 

7. NORDPOLEN och SYDPOLEN, strängt MILITÄRT BEVAKADE:

.

Hollow Earth-teorin, av Peter R. Farley:

http://www.ufodigest.com/hollowearth.html

”Satellite images are modified so that these entrance holes are not shown to the masses. The North entrance is guarded by CIA and military ships. The South entrance is blocked by ice and has it’s access blocked or made further difficult by military bases and patrols…”

 

The Hollow Earth Insider, av Dennis Crenshaw:

http://www.onelight.com/thei/VOLUME35.html

”The North and South Pole are probably the best protected areas of the world. Another ”plane down” is a realistic scenario for any ”unauthorized ” travel in these controlled areas…”

 

Hollow Earth, av Dr Joshua David Stone:

http://www.iamuniversity.ch/Agartha-In-The-Hollow-Earth

”Another interesting fact is that the United States government does not let planes fly over the poles. All flights are directed to go around the poles, and any airline pilot flying in these areas will tell you this…”

 

__________________________________________________________

.

 

8. VÅR IHÅLIGA JORD inom ALLA KULTURER och RELIGIONER:

.

Hollow Earth i världens kulturer och urkunder:

http://www.vnn.org/editorials/ET9912/ET29-5171.html
http://www.crystalinks.com/hollowearth.html

 

Hollow Earth och Bibeln:

http://www.vnn.org/editorials/ET9912/ET29-5171.html
http://www.librarising.com/hollow/heavenorhell.html

 

Hollow Earth och Tibet:

http://www.holloworbs.com/Seven_Days.htm
http://www.holloworbs.com/Ossendowski.htm

 

Hollow Earth och Indien:

http://www.holloworbs.com/HE_Puranas_Article.htm
http://www.vnn.org/editorials/ET0109/ET17-6886.html
http://www.holloworbs.com/Vedic_Culture_Remains.htm

.

Både i Tibet och Indien har man känt till i tusentals år, tack vare sina urkunder (beskrivs detaljerat även i de fornnordiska skrifterna), att jordens innandöme rymmer underjordiska världar som är bebodda av oss tekniskt överlägsna varelser:

http://www.crystalinks.com/hollowearth.html
http://www.vnn.org/editorials/ET9912/ET29-5171.html
http://www.vnn.org/editorials/ET0002/ET16-5483.html

.

Hollow Earth och Inuiterna:

http://www.thehollowearthinsider.com/news/wmview.php?ArtID=23

 

Hollow Earth och Ariska invasionen:

http://www.holloworbs.com/aryan_invasion.htm

 

Hollow Earth och Hitler-Tyskland:

http://paranormal.about.com/od/hollowearth/a/aa022206.htm
http://www.vex.net/~nizkor/hweb/people/z/zundel-ernst/flying-saucers/expedition.html

 

Hollow Earth och Teosofin:

http://ourworld.compuserve.com/homepages/dp5/hollow.htm#hol

 

Hollow Earth och Grand Canyon:

http://www.ufodigest.com/news/0507/grandcanyon.html

.

Hollow Earth och underjordiska städer:

http://www.crystalinks.com/secretcities.html
http://infinity.usanethosting.com/Heart.Of.God/HollowEarth/part7_4.htm

 

Hollow Earth och Area 51:

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread264771/pg1

 

Hollow Earth och dess reptilvarelser; uppenbarligen hade David Icke rätt:

http://www.bedoper.com/reptilian/reptilian_hollow_earth.htm
http://www.holloworbs.com/india.htm

 

Hollow Earth i TinWiki:

http://tinwiki.org/wiki/Hollow_Earth

 

Hollow Earth och Agartha i Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Agartha

 

Hollow Earth och Agartha; Dr Joshua David Stone:

http://www.iamuniversity.ch/Agartha-In-The-Hollow-Earth

”Another interesting fact is that the United States government does not let planes fly over the poles. All flights are directed to go around the poles, and any airline pil
ot flying in these areas will tell you this…”

 

__________________________________________________________

.

 

9. POLARSKENEN kommer de facto INFRÅN VÅR IHÅLIGA JORD:

.

Polarskenen, både Norrsken och Sydsken, utgör de facto reflektioner av skenet från jordens inre! Här satellitbilder från NASA av Sydskenet (kopplad till Norrskenet:

http://science.nasa.gov/newhome/headlines/ast09dec97_3.htm
http://hollowplanet.blogspot.com/2006/08/nasa-aurora-australis-images.html

.

Övertygande argument som bekräftar att polarskenen har sitt ursprung i Jordens inre:

http://www.sacred-texts.com/earth/jei/jei17.htm

Vetenskapsmannen Jan Lamprecht bekräftar här att polarskenen härrör inifrån Jorden; klicka in er på ”Table of Contents” högst upp i följande länk, och läs kapitel 10, The Aurora:

http://www.hollowplanets.com

.

Jan Lamprecht argumenterar vidare här kring polarskenens inomjordiska ursprung:

http://www.v-j-enterprises.com/janhol.html

”While digging through texts on the Aurora, I came across mention of calculations done by scientists. The problem they found was that the Sun could not be the cause of the Aurora. The problem being that we do not receive enough particles from the Sun in the upper atmosphere of the Earth to cause the Aurora.

Their calculations show that there are more ”sun-like” particles up there in the atmosphere at the Poles than there should be by the action of the Sun alone. So they are stumped. But, if you look at Hollow Earth-theory, you’ll have no problem accounting for this. There will be enough reflected light and emissions coming out from the hole (depending on the position of the central Sun). These particles are ALSO sun-like and they, plus the particles from the Sun cause the aurora.

One could ask oneself many questions about conventional Aurora theory. Like: WHY are auroras ONLY AROUND THE POLES? Surely there should be MORE particles arriving from the sun at other places on the Earth than at the poles – which are so oblique. Why aren’t there more auroras all over the place? Why only the poles?”

 

__________________________________________________________

.

 

10. ALLA PLANETER i vårt solsystem ÄR DE FACTO IHÅLIGA!

.


Bildbevisen finns här:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/06/alla-planeter-ar-ihaliga-bildbevis-detta-faktum-motbevisar-per-automatik-big-bang-teorin

.

Mars är ihålig:

http://www.ourhollowearth.com/MarsIsHollow.htm
http://www.holloworbs.com/real_mars.htm

 

Saturnus är ihålig:

http://www.astrobio.net/news/modules.php?set_albumName=cassini&id=aal&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_photo.php

http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA05427.jpg
http://www2.keck.hawaii.edu/news/science/saturn

 

Jupiter är ihålig:

http://www.giornaletecnologico.it:8080/gtgallerie/giove/pianeta/hst_jupiter_aurorae-tb.html

http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/jupiter_hotspot_020311.html

 

Venus är ihålig:

http://www.scienceandsociety.co.uk/results.asp?image=10299197&wwwflag=2&imagepos=4

http://www.holloworbs.com/Venus.htm

 

Merkurius är ihålig:

http://blog.hollowearththeory.com/2007/07/impact-crater-evidence-indicates-hollow.html

 

Neptunus är ihålig:

http://hollowplanet.blogspot.com

 

Solen är ihålig:

http://www.thesurfaceofthesun.com

 

Månen är ihålig:

http://www.holloworbs.com/lunar_opening_at_malapert.htm
http://www.onelight.com/thei/hollowmoon.html
http://www.geocities.com/area51/hollow/8827/moonfacts.html

 

__________________________________________________________

.


11. EXPEDITIONER SOM GJORTS
till VÅR IHÅLIGA JORD:

.

Verifierade expeditioner som gjorts till vår ihåliga Jord, med överste Richard E. Byrd och forskaren Olaf Jansen:

http://www.voyagehollowearth.com/arctic_explorers.html

 

Richard E. Byrds hemliga dagbok från en expedition till Nordpolen 1947, där han upptäckte livet inuti Jorden:

http://www.reversespins.com/byrd.html
http://www.v-j-enterprises.com/byrdiar.html
http://www.thehollowearthinsider.com/news/wmview.php?ArtID=6
http://www.thehollowearthinsider.com/news/wmview.php?ArtID=8

 

Olaf Jansens resa till jordens inre, där han levde under två år och hans slutsatser av det han upplevde där; ”The Smoky God, a Voyage to the Inner World”:

http://www.holloworbs.com/the_smokey_god.htm
http://www.librarising.com/hollow/smoky.html

 

Språket man talar i underjorden liknar sanskrit, enligt Olaf Jansen:

http://www.holloworbs.com/olaf_on_sanskrit.htm

 

Många har genom åren rest till Jordens inre och återgett följande märkliga resor:

http://paranormal.about.com/cs/hollowearth/a/aa040504.htm

 

Expeditioner som är på gång:

http://www.ourhollowearth.com/VoyagetoHollowEarth.htm
http://www.phoenixsciencefoundation.org/APEX.htm
http://www.voyagehollowearth.com/hollow_earth_trip_itinerary.html

 

__________________________________________________________

.

 

12. BÖCKER om VÅR IHÅLIGA JORD att läsas ON-LINE:

.

Boken ”The Phantom of the Poles”, av William Reed:

http://www.sacred-texts.com/earth/potp/index.htm

 

Boken ”Is the Earth Hollow?”, av Dennis Crenshaw:

http://www.onelight.com/thei/theiintro.html

 

Boken ”The Hollow Earth Enigma”, av Barry Dunford:

http://www.sacredconnections.co.uk/holyland/hollowearth.htm

 

Boken ”Messages From the Hollow Earth”, av Dianne Robbins:

http://www.onelight.com/mikos/flyerhe.htm

.

Boken ”Resan till Jordens medelpunkt”, av Jules Verne:

http://www.online-literature.com/verne/journey_center_earth

 

Boken ”Hollow Earth”, av David Standish:

http://www.amazon.com/Hollow-Earth-Imagining-Fantastical-Civilizations/dp/0306813734

 

Ännu fler böcker om Hollow Earth och dess underjordiska världar:

http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_/104-8823734-1106312?initialSearch=1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=hollow+earth&Go.x=13&Go.y=10

http://subterraneus.blogspot.com
http://www.gutenberg.org/etext/3007

 

__________________________________________________________

.

 

13. VIDEO-FILMER som BEVISAR VÅR IHÅLIGA JORD:

.

The Hollow Earth:

http://www.youtube.com/watch?v=L9VoLStjf0A

Kommentar:

”Some year ago I worked for a research centre and I saw that all projects of Antarctica are top secret, in that period I didn´t understand why! But now I understand well because North/South pole don´t have nation, no government and all projects about the poles are top secret…”

 

Hollow Earth Discovery special:

http://www.youtube.com/watch?v=oAQ1FPOwj50

 

Hollow Earth, med Michael Tsarion:

http://www.youtube.com/watch?v=taEgZdI9mwg

 

Concept of the Hollow Earth, med Michael Tsarion:

http://www.youtube.com/watch?v=oK0R4scoYAA

 

Hollow Earth, Hollow Planets: (2.59 min)

http://www.youtube.com/watch?v=lsfVLDzq3o4

 

Mystery of the Hollow Earth: i 3 delar:

http://www.youtube.com/watch?v=Y-Ifai_a3J4
http://www.youtube.com/watch?v=YnG4cAfcWpk
http://www.youtube.com/watch?v=TWYuC54xovk

Kommentar:

The government allows no flights over the poles or you will be shot down. Even commercial flights that claim to fly you over the poles will only fly over the edges of the poles. All planets are hollow, see Nasa Hubble photos…”

.

Expedition to the Hollow Earth:

http://www.youtube.com/watch?v=2xJYft_zkLE

 

Hollow Earth; The Land of No Horizon: i 8 delar:

http://blog.hollowearththeory.com

 

North Pole Inner Earth Expedition: (9.51 min)

http://www.youtube.com/watch?v=SOv02YPVn9I

 

Budskap med visdomar infrån Hollow Earth: (8.40 min)

http://www.youtube.com/watch?v=IFUlqr3bK68

 

Ännu fler Hollow Earth-Videos:

http://www.weirdvideos.com/hollow.html

.

Hollow Earth Expedition: med Brooks Agnew; i 4 delar:

Del 1: http://www.youtube.com/watch?v=M70JhlnRmpM

Del 2: http://www.youtube.com/watch?v=1HVbQ-KpVI8

Del 3: http://www.youtube.com/watch?v=ACr-_9wYQiM

Del 4: http://www.youtube.com/watch?v=PD6POOwMcjU

.

Scientific Hollow Earth: med Jan Lamprecht; i 10 delar:

Del 1: http://youtube.com/watch?v=jBnWbPSLfO4

Del 2: http://youtube.com/watch?v=8nqjB8ta1YQ

Del 3: http://youtube.com/watch?v=gw_J6QOn4hs

Del 4: http://youtube.com/watch?v=wgRFICi8wJ0

Del 5: http://youtube.com/watch?v=IsXrR4lDDMs

Del 6: http://youtube.com/watch?v=KJXD3q4E3BA

Del 7: http://youtube.com/watch?v=yLpLlzRH14s

Del 8: http://youtube.com/watch?v=6WYKt5s1mYk

Del 9: http://www.youtube.com/watch?v=7CJQyD_77kQ

Del 10: http://www.youtube.com/watch?v=WxOA52DISgI

.

Inside the Hollow Earth: med Rodney Cluff; i 10 delar:

Del 1: http://youtube.com/watch?v=uIRdDA_EDfM

Del 2: http://youtube.com/watch?v=1soEAbWm4qc

Del 3: http://youtube.com/watch?v=hkJedHO-5yY

Del 4: http://youtube.com/watch?v=SLhVoWMDVVk

Del 5: http://youtube.com/watch?v=VKKp8tZykB8

Del 6: http://youtube.com/watch?v=PAyYf9GxtgE

Del 7: http://youtube.com/watch?v=ETxI-QBGvMM

Del 8: http://youtube.com/watch?v=MK694oSTxC0

Del 9: http://youtube.com/watch?v=fT2Cx1H9dm0

Del 10: http://youtube.com/watch?v=IVyNSF9rG1c

.

Hollow Earth; the Land of No Horizon: med Kevin & Matthew Taylor; i 12 delar:

Del 1: http://www.youtube.com/watch?v=fjMjqsRc3K4

Del 2: http://www.youtube.com/watch?v=YRMxJh5LFVI

Del 3: http://www.youtube.com/watch?v=Puw9IYMkpmg

Del 4: http://www.youtube.com/watch?v=W4MtCvdr024

Del 5: http://www.youtube.com/watch?v=puDtXFhGvXI

Del 6: http://www.youtube.com/watch?v=MnQ2CFPEXc0

Del 7: http://www.youtube.com/watch?v=yPHsWAPkPeA

Del 8: http://www.youtube.com/watch?v=LPjlX4il9GU

Del 9: http://www.youtube.com/watch?v=CCgeMPSr9PA

Del 10: http://www.youtube.com/watch?v=PfBhydcC0ik

Del 11: http://www.youtube.com/watch?v=JWFHEWYVQV8

Del 12: http://www.youtube.com/watch?v=8sLTXldJA-g

 

__________________________________________________________

.

 

14. Aktiva DISKUSSIONSGRUPPER kring VÅR IHÅLIGA JORD:

.

Här följer ett par mycket aktiva, intressanta diskussionsgrupper kring Hollow Earth, vår ihåliga Jord, där man kan hålla sig väldigt väl uppdaterad:

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread329423/pg1

http://groups.yahoo.com/group/allplanets-hollow/messages?o=1

http://www.abovetopsecret.com/forum/searchresults.php?cx=010913664321846374563%3Afzhl_cfnikq&cof=FORID%3A9&q=Hollow+Earth#931

 

__________________________________________________________

.

 

15. SLUTSATS:

.

Den vetenskapliga myten (faktoid) om att Jordens inre skulle bestå av ett glödhett järnklot, kan härmed alltså avlivas!

 

JORDEN ÄR BEVISLIGEN IHÅLIG!!!

.

Faktumet att jorden bevisligen är ihålig , precis som planeterna är, motbevisar ju automatiskt de absurda ateistiska hokuspokus-teorierna kring Big Bang och evolutionen!

För hur i hela friden skulle de underjordiska världarna och inomjordingarna därnere ha kunnat uppstå ur en blind IQ-befriad hokuspokus-smäll och lite flummande bakterier…

 

VÅR IHÅLIGA JORD HAR VARIT KÄND LIKA LÄNGE SOM MÄNSKLIGHETEN FUNNITS!

 

__________________________________________________________

.

 

16. TILL DISKUSSION:

.

Visste ni att Jorden är ihålig?

Visste ni att det inuti Jorden existerar underjordiska civilisationer och  inomjordingar (IT-Intra Terrestrials)?

Visste ni att Hollow Earth hemlighålls av militären och Google Earth?

 

SNACKA OM ATT VI BLIVIT FÖRDA BAKOM LJUSET…

 

Obs! GoPro-kameror och fish-eye-objektiv är vilseledande, ger illusionen av krökning!

 

hqdefault

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


.

23 LIVSFORMER och ORGAN TROTSAR TOTALT EVOLUTIONSTEORIN:

 

1. Spermien och ägget
2. Bakterieflagellen
3. Fågelägget
4. Hackspetten
5. Påfågeln

6. Fåglarna
7. Fjärilslarven
8. Trollsländan
9. Honungsbiet
10. Ormen

11. Valen och delfinen
12. Havsdäggdjuren
13. Giraffen
14. Elefanten
15. Däggdjuren

16. Biet, grodan, masken
17. Växtlivet
18. Könsorganen
19. Människans ögon
20. Människans knäled

21. Immunförsvaret och matsmältningssystemet
22. Symmetrin hos kroppsorganen
23. Blodets koagulationsmekanism

 

 

____________________________________________________

 

1) SPERMIEN OCH ÄGGET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

En spermie består av huvud, mellanstycke och svans. I huvudet finns förutom kärnan med arvsanlagen också en bildning, akrosomen, som innehåller enzymer (hyaluronidas, proteaser) vilka gör det möjligt för spermien att tränga in i ägget. Från den ena av cellens centrioler utvecklas en pisktråd, svansen, som gör spermien rörlig och i mittstycket koncentreras cellens mitokondrier, som kan leverera energi till svansens simrörelser. Hur spermier med dess enorma information och ändamålsenliga funktion har kunnat utvecklas genom en darwinistisk steg-för-steg process (med i varje steg bibehållen funktion) är en fråga som saknar svar. Förmodligen kommer vetenskapen så länge den utgår från ett materialistiskt synsätt att bli svaret skyldig.

Hur i hela friden ska spermien med dess enorma biokemiska information om arvsanlagen i dess huvud, som motsvarar mer än det som finns i alla de 200 volymerna av ”Journal of Biochemical Chemistry” som utgetts, ha kunnat utvecklats i en stegvis darwinistisk process?

Vid befruktningsögonblicket är det befruktade ägget litet som ett knappnålshuvud. Ändå innehåller det information motsvarande sex miljarder (6 000 000 000) ”kemiska bokstäver”.

Denna information skulle fylla 1000 böcker, 500 sidor vardera med bokstäver så små att att man skulle behöva ett mikroskop för att läsa! Om all DNA i form av ”kemiska bokstäver” i den mänskliga kroppen skulle tryckas i böcker, så skulle de fylla Grand Canyon 50 gånger om!!

 

____________________________________________________

 

2) BAKTERIEFLAGELLEN (med inbyggda elmotorer) TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

VIDEO: BakterieflagellenEvolutionens mardröm och död:

 

 

____________________________________________________

 

3) FÅGELÄGGET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

Att få den perfekt optimala tjockleken på äggskalet (inom alla arter) kan inte vara slumpens verk, med tanke på att om äggskalet inte hade perfekt tjocklek redan under den allra första generationen, kunde det överhuvudtaget inte bli någon andra generation…

Kyckling-organismen skulle ha förblivit instängd innanför det för tjocka äggskalet, vilket skulle stoppa reproduktionen. Dessutom har man aldrig hittat fossiler efter ägg med embryot fängslad inuti, trots att evolutionen förutsätter otaliga misslyckade försök.

http://gluefox.com/fdevol.shtm
http://www.evolutionnews.org/2 008/05/billions_of_missing_lin ks_part_2.html

 

Malleehönans häckning är unik, bevis för Naturens IQ:

 

 

____________________________________________________

 

4) HACKSPETTEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

Bara att glömma att dessa hackspettens unika egenskaper skulle ha kunnat evolvera fram gradvis med hackspettens liv i behåll…

 

____________________________________________________

 

5) PÅFÅGELN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

Hur skulle påfågelns enormt vackra och konstnärligt designade fjädrar kunna vara ett verk av nån slumpartad IQ-befriad ”evolution”?

Påfågeln är de facto ett bra bevis för Intelligent Design:

 

 

Till och med Charles Darwin insåg att påfågeln motsäger evolutionsteorin, här i ett brev till Asa Grey, 3 april 1860:

”Nowadays, some of the formations in nature really upsets me. The sight of a feather in a peacock´s tail, whenever I gaze at it, makes me feel sick.”

Snacka om att påfågeln krossar evolutionsteorin

 

____________________________________________________

 

6) FÅGLARNA TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN!

 

Evolutionsteorin har aldrig kunnat svara på hur landdjur skulle ha kunnat förvandlas till fåglar som börjat utveckla vingar…

På vilket sätt skulle de begynnande små vingstumparna ha gjort fåglarna mer anpassningsbara i naturen?

Vingarna skulle ha varit för små för fåglarna för att kunna flyga. Varför skulle en fågel utveckla vingar som var värdelösa?

Detta är helt bakvänt från det evolutionära naturliga urvalskonceptet att fåglar anpassar sig och förändras för att bättre kunna överleva i sin omgivning. Fågeln med en halva vingar befinner sig i en klar ofördelaktig situation i sin omgivning!

Varför skulle fågeln fortsätta att i miljoner av generationer försöka förbättra en vinge som var värdelös? Evolutionsteorin baseras på naturligt urval av den mest anpassningsbara medlemmen av en art. En fågel med en värdelös vinge befinner sig i ett svårt underläge och motsatsen från naturligt urval!

Enligt det naturliga urvalet så borde egentligen medlemmarna av fågelarterna med de minst värdelösa vingarna (inte de halvfärdiga och därutöver) ha varit de mest anpassningsbara och haft störst chans att överleva i stora antal…

 

Flyttfåglarna kan inte heller förklaras evolutionistiskt:

 

 

____________________________________________________

 

7) FJÄRILSLARVEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

 

Vad är överlevnadsfördelen av att hänga hjälplös på detta sätt under 1-2 veckor? Varför måste en fjäril bli ett ägg en andra gång och födas igen? Hur skulle en IQ-befriad ”evolution” kunna fixa till detta?

 

____________________________________________________

 

8) TROLLSLÄNDAN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

 

Hur ska trollsländans vingar och flygförmåga ha kunnat evolvera fram gradvis?

Givetvis skapades trollsländan och alla andra insekter färdiga med vingar och flygförmåga, fullt funktionella från första början, precis som allt annat levande!

 

____________________________________________________

 

9) HONUNGSBIET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

De fantastiska sexsidiga honungscellerna som bina bygger är baserade på komplexa matematiska formler… skulle detta vara ett påhitt av en blind IQ-befriad evolution?

 

____________________________________________________

 

10) ORMEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

Dessutom:

Hur skulle ormen gradvis ha kunnat evolvera fram ett organ som tillverkar och förvarar giftiga substanser i sin egen kropp utan att själv dö på kuppen?

Hur sannolikt är det att det giftiga magasinsutrymmet av en slump anslöts till ormens ihåliga huggtänder?

 

____________________________________________________

 

11) VALEN OCH DELFINEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.trueorigin.org/ng_whales01.asp
http://www.answersingenesis.org/home/area/re1/chapter5.asp

http://www.answersingenesis.org/pbs_nova/0926ep2.asp
http://www.trueorigin.org/whales.asp

 

Evolutionsteoretikerna fantiserar om att valarna och delfinerna på nåt vänster skulle ha flummat fram från ett landlevande fyrfotadjur…

Snacka om SJUKT VRICKAT!

 

____________________________________________________

 

12)  HAVSDÄGGDJUREN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.harunyahya.com/refuted6.php

Havsdäggdjurens unika egenskaper, såsom ekolodsystem, synförmåga, kommunikation m.m, ställer evolutionsteorin helt på ända!

 

____________________________________________________

 

13) GIRAFFEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.evolutionnews.org/2007/05/a_tall_tale_of_evolution_the_n.html

http://www.netkonect.co.uk/k/ketsvc/Children/Animals_Series/GIRAFFE/giraffe.htm

http://www.weloennig.de/Giraffe.pdf
http://www.weloennig.de/GiraffaSecondPartEnglish.pdf

 

Var finns de fossila bevisen kring att giraffens långa hals förment skulle ha evolverat fram?

Ingenstans!

 

____________________________________________________

 

14) ELEFANTEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.darwinism-watch.com/disc_channel_030407.php

Bara en grotesk myt, att elefanten skulle ha skapat helt nya strukturer och organ, bara för att den skulle ha bönat och bett om det…

Snacka om SJUKT VRICKAT!
____________________________________________________

 

15) DÄGGDJUREN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.scienceagainstevolution.org/v4i12f.htm

http://web.telia.com/~u03601124/origin/hemsida.htm

http://www.answersingenesis.org/creation/v13/i2/mammals.asp

 

Det är bara det kompletta systemet som har positivt urvalsvärde. Så kan t.ex. körtlar som producerar mjölk inte vara till någon nytta för ett djur som inte vårdar sina ungar eller för ett djur vars ungar inte kan leva på mjölk eller där ungarna och de vuxna saknar de beteenden som är nödvändiga för att däggningen ska lyckas. Sannolikheten för att alla de för däggningen nödvändiga arvsanlagen och beteendena uppkommit samtidigt och av en slump är försvinnande liten.”

 

____________________________________________________

 

16) ARBETSBIET, PORTRÄTTGRODAN OCH PALOLOMASKEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-24.htm

 

Snacka om naiv och okritisk man måste vara, för att svälja den vansinnigt absurda hokuspokus-teorin att dessa livsformer skulle ha uppstått av stegvisa slumpsteg…

 

____________________________________________________

 

17) VÄXTLIVET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.harunyahya.com/refuted12.php

Bakterieceller och växtceller skiljer sig fundamentalt åt, detsamma vad gäller DNA-strukturerna dem emellan…

 

____________________________________________________

 

18) KÖNSORGANEN HOS DJUR OCH MÄNNISKOR TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.trueorigin.org/sex01.asp

Hur skulle könsorganen ha kunnat evolvera fram stegvis, med tanke på att fortplantningen måste kunna fungera från allra första början?

Vad är ursprunget till könsorganen, sexlivet och vällusten i könsakten?

Givetvis en Intelligent Designer!

Givetvis tog vår evige Skapare med i beräkningen när Han designade och konstruerade könsorganen  att själva akten skulle vara fylld av vällust, för att på så sätt försäkra sig om reproduktionens fortgång…

 

____________________________________________________

 

19) MÄNNISKANS ENORMT KOMPLICERADE ÖGON TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.youtube.com/watch?v=-eGpWW6scsg
http://web.telia.com/~u03601124/origin/eye.htm
http://www.gennet.org/facts/metro10.html
http://www.allahexists.com/human_body/human_body_08.php

http://www.answersingenesis.org/creation/v18/i4/eye.asp
http://www.answersingenesis.org/creation/v16/i4/eye.asp
http://islamguiden.com/evolutionsteori2.shtml

 

____________________________________________________

 

20) MÄNNISKANS KOMPLEXA KNÄLED TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

http://www.trueorigin.org/knee.asp

 

____________________________________________________

 

21) IMMUNFÖRSVARET OCH MATSMÄLTNINGSSYSTEMET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

http://www.creationofman.net/chapter2/chapter2_11.html
http://www.harunyahya.com/articles/70asystem_sci02.php

 

____________________________________________________

 

22) DEN PERFEKTA SYMMETRIN HOS KROPPSORGANEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN.

 

Om man tror på evolutionsflummet så måste man samtidigt tro på att slumpen och urvalet har en förkärlek att tillverka organ i symmetriska par, såsom människans 2 lungor, 2 ögon, 2 öron, 2 näsborrar, 2 njurar, 2 armar, 2 ben, 2 händer, 2 fötter, 2 hjärnhalvor, osv…

Snacka om patologisk övertro på ”evolutionen”…

 

____________________________________________________

 

23) BLODETS KOAGULERINGSMEKANISM TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

Blodets koagulationsmekanism, där 23 olika ämnen och ett par anatomiska strukturer samverkar för att blodet ska koagulera i rätt tid och i rätt omfattning, KAN INTE ha utvecklats genom en darwinistisk mekanism…!!!

En skada på någondera av elementen ger en blödningsrubbning som leder till döden!

Därför MÅSTE hela mekanismen ha varit färdigkonstruerad och funktionsduglig från första början, vilket fullständigt motsäger evolutionsteorin!

 

____________________________________________________

 

VETENSKAPLIGA FAKTA SOM BEVISAR EVOLUTIONSTEORIN OSANN:

 

http://humansarefree.com/2013/12/9-scienctific-facts-prove-theory-of.html

http://my.pc-freak.net/top-ten-scientific-facts-proving-evolution-false-impossible/

http://www.biblelife.org/evolution.htm

http://thetruthwins.com/archives/44-reasons-why-evolution-is-just-a-fairy-tale-for-adults

 

SLUTSATS?

Just precis, givetvis designades och konstruerades livsformerna och deras organ redan vid skapelsens begynnelse, av allas vår skapargud Brahma, en avatar av Gud!

 

Evolutionsteorin är bara en saga för vuxna, science-fiction!

 

Saga: Groda + Prinsessans kyss = Prins
Lögn: Bakterie + Miljarder av år + Slump = Människa  :lol::whoco5::lol:

 

Evolutionsteorin och dess ologiska påståenden vederläggs grundligt här, punkt för punkt, med massiva, obestridliga bevis för att evolutionsteorin bara är frågan om pseudovetenskap, utan minsta lilla empiriska bevis:

Klicka för att komma åt Evolution_Of_Evolution.pdf

http://www.mathematicsofevolution.com

Klicka för att komma åt Mathematics_Of_Evolution.pdf

 

Laws of a simple makeup cannot give rise to structures of a higher complexity; only higher-ordered laws can cause complex forms.

Richard L. Thompson

 

____________________________________________________

 

TILL DISKUSSION:

 

Hur i Herrens Namn skulle dessa 23 exempel som getts, ha kunnat komma till genom en gradvis darwinistisk utveckling?

Hur ska halvt utvecklade livsformer, med halvt utvecklade organ och extremiteter, ha kunnat klara livhanken och dessutom förökat sig, när ingen fortplantning kan ske, om inte sexualorganen är färdigkonstruerade och funktionsdugliga redan från scratch?

 

evolution_is_a_lie_there_is_no_evolution.gif

13335936_10154167602953895_1233640721795553515_n.jpg

14656303_10154580129826419_6363404895359870697_n.jpg

darwin.jpg

35ed0149e0425f2f354bb1b5fd65b00c.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: