Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for the ‘Geocentrism’ Category


.

EXTRA !!!   EXTRA !!!   EXTRA !!!   EXTRA !!!   EXTRA !!!

 

FLASHBACK – ÅTERIGEN REGELVIDRIGT STÄNGT AV MIG

FLASHBACK BEKÄMPAR YTTRANDEFRIHETEN – LIVRÄDD FÖR DEN HELIGA GEOCENTRISMEN…

 

På Flashbacks Forum har ledningen återigen brutalt kastat ut mig (Död o återfödd) i ½ år, pga att jag idogt försvarar den heliga Geocentrismen med 108 vetenskapliga argument (vi flänger alltså inte omkring runt solen), i en av Flashback-historiens mest lästa och omdebatterade trådar, innan den grovt antastades (av den geocentrism-förnekande moderatorn KimNeilJung) och gavs bort till användaren AlexSingh:

https://www.flashback.org/p39915145#p39915145

 

Faktum är att jag:

https://www.flashback.org/u171754

 

1) Inte fått någon som helst förklaring för den plötsliga abrupta avstängningen. Ohörsamhet? Mot vad? För att jag inte följer modsens önskan att sluta skriva om den heliga Geocentrismen och om Chemtrails som dödar jorden i rask takt?

2) Inte ens kommit upp till de 6 varningar (4 totalt regelvidriga) som ska rendera 1 veckas avstängning till att börja med, inte ½ år som i mitt fall.

3) Inte ens borde ha haft så mycket som 1 varning, då alla varningar grundlöst och godtyckligt skyllts på ”trams” och ”ohörsamhet”, trots att jag aldrig gått till personangrepp (som många av motdebattörerna gör), aldrig spytt ut invektiv, aldrig tramsat om andras mentala status eller dryftat någonting off-topic.

4) Under de första 5,5 åren på Flashback, då ca 7 300 av mina inlägg skrevs, fick jag sammanlagt endast 3-4 varningar, medan jag bara under ½-årsperioden efter publiceringen av min kosmologiska tråd om den heliga Geocentrismen (andra halvåret avstängd) fått 24 varningar av de geocentrism-förnekande modsen – det säger ju allt!

 

Innan publiceringen: 2007-2012 = 5 ½ år, 7 300 inlägg, 3-4 varningar.

Efter publiceringen: okt 2012-apr 2013 + okt-nov 2013 = 0,6 år, 1 700 inlägg, 24 varningar.

 

Säger inte detta något om sprängstoffet i min Geocentrism-tråd?

 

Alla varningar och avstängningar som duggat tätt mot mig från de geocentrism-förnekande modsen, efter att jag exklusivt för Flashback släppte min kosmologiska avhandling, säger ju allt!

 

Det jag sa till Nyheter 24 (i deras intervju med mig om min avhandling) om modsen på Flashback, innan de visade sitt rätta ansikte, ångrar jag djupt idag:

http://nyheter24.se/nyheter/internet/730067-moder-jord-och-hare-krishna-mot-miniguden-dod-o-aterfodd

 

Varningarna mot mig har varit en medveten strategi av Flashbacks mods/admins att få mig bort från Flashback. Varför har de annars bara fyra veckor efter att jag fått komma tillbaka, återigen brutalt kastat ut mig?

Det hela började med att jag i oktober 2012 publicerade den revolutionerande kosmologiska tråden om den heliga Geocentrismen (Flashbacks genom tiderna längsta trådstart), med 108 vetenskapliga argument för att Moder Jord är universums stationära mass- och rotationscentrum, med solen spiralkretsandes runt oss och jordens axelrotation endast 1 varv/år (unik teori, aldrig sett någon annan propagera den):

https://www.flashback.org/p39915145#p39915145

 

När mods/admins sedan insåg hur otroligt populär tråden blev, så kände de sig nödtvungna att kapa den (jag hade i god tid innan publicering fått löften om att min tråd inte skulle antastas), genom att i december 2012 illvilligt gömma undan den i en då redan utdöd liten tråd av AlexSingh (som dessutom inte ens alls berörde mitt unika ämne, men där man låtit honom överta min egen unika trådrubrik), för att på så sätt försöka få tyst på debatten om den heliga Geocentrismen, vilket jag sedan klagade på här:

https://www.flashback.org/t2035956

 

Till saken hör att jag redan i april 2009 publicerade en egen unik tråd om den heliga Geocentrismen, som de geocentrism-förnekande moderatorerna sedan bryskt antastade på följande vis:

https://www.flashback.org/sp16053136

 

Uppenbarligen så dödade dessa anti-geocentriska moderatorer min dåvarande Geocentrism-tråd genom att baka in och dölja den i en gammal inaktiv tråd av ”Mankan”, som av moderatorerna självsvåldigt döpts till ”Tråden för ovetenskaplig vetenskap och trosgrundande uppfattningar om naturlagarna”. Snacka om att diskriminera Geocentrismen…

Fördelen var dock att man på den tiden ännu inte hade börjat tumma på yttrandefriheten, genom att dela ut en massa godtyckliga, grundlösa varningar till fritänkande, ”utanför-boxen”-individer…

 

Varför Flashback återigen regelvidrigt stängt av mig?

Jo, givetvis för att de inte tål att höra något om den heliga Geocentrismen, som ju totalt krossar de båda förnuftsvidriga slump- och hokuspokus-teorierna, Big Bnag och evolutionssagan.

Samtidigt har ju min tråd nått enorma proportioner, 1/4 miljon visningar och över 5 000 kommentarer kring den heliga Geocentrismen, som de facto utgör DET största hotet mot dessa gudlösa ateistiska hokuspokus-teorier.

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Får man bekämpa yttrandefriheten som Flashback så uppenbart gör?

Var finns källkritiken hos folk som med hull och hår sväljer de geocentrism-fientliga modsens grundlösa, godtyckliga avstängningar av mig, dvs modsen som med sina fascistoida metoder motarbetar yttrandefriheten?

Era kommentarer och synpunkter på Flashbacks fascistoida metoder, tack.

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

Annons

.
STJÄRNHIMLEN ROTERAR 366,25 VARV PÅ 365,25 SOLVARV

 

JORDEN AXELROTERAR DÄRMED 1 VARV/ÅR  (inte 1 varv/dygn),

I SYNK MED SOLENS ÅRLIGA OMLOPPSBANA KRING JORDEN

 

366,25 – 1 = 365,25 VARV/ÅR, SOM SOLEN ROTERAR KRING JORDEN

OBESTRIDLIGT BEVIS FÖR DEN HELIGA GEOCENTRISMEN

 

Ja, som ni kanske vet så tar det solen 365,25 dygn (365,25 dagliga västliga medurs solvarv runt jorden) att kretsa runt ett helt varv längs ekliptikan, längs zodiakens stjärnbilder (1 årligt östligt moturs solvarv runt jorden).

Men hur kan 366,25 västliga stjärnvarv under ett år (dagens vetenskapsmän tänker helt bakvänt och tror felaktigt att det är jorden som roterar 366,25 östliga varv) motsvara 365,25 dygn, dvs 365,25 solvarv?

Hur kommer det sig att ett soldygn (24 h) är 4 minuter längre än ett stjärndygn (23h 56m 4s)?

Varför tar det solen 4 minuter längre tid att varva jorden än det gör för stjärnorna, vilket resulterar i att stjärnorna varje dygn roterar ca 361 grader relativt jorden, mot solens 360 grader, så att det på ett helt år blir ett extra stjärnvarv runt jorden?

Jo, eftersom när solen har vandrat sitt årliga östliga varv längs ekliptikan (dess oberoende egenrörelse, i likhet med de andra planeterna) runt vår stationära Moder Jord, mittpunkten i universum, så har ju solen därmed avverkat ett västligt varv mindre än stjärnorna i deras dagliga roterande runt jorden,

366,25 – 1 = 365,25

Stjärnhimlen roterar nämligen 366,25 västliga varv runt jorden (varav 1 skenbart) för varje gång solen kretsat 1 östligt årsvarv. På detta årsvarv gör solen 365,25 dygnsvarv, dvs 365,25 soldygn, vilket kallas för ett sideriskt solår. Antalet soldygn är 1 mindre än antalet stjärnvarv på grund av att solens årsrörelse, dess omloppsbana runt jorden, resulterar i en extra stjärnrotation.

Eller hur, kära vänner?

På ett dygn (24 h) syns stjärnhimlen rotera 366,25/365,25 västligt varv runt jorden, av vilket 1/365,25 beror på att jorden under samma dygn roterar 1/365,25 östligt varv runt sin axel. Jordens axelrotation följer nämligen vinkelmässigt solens årliga egenrörelse runt ekliptikan/zodiaken, vilken alltså också är 1/365,25 östligt varv per dygn. Det är alltså pga solens och jordens dagliga östliga egenrörelse, som stjärnhimlen förflyttar sig 1/365,25 varv västerut varje dygn, vilket blir ett extra stjärnvarv på 365,25 dygn/solvarv, dvs 366,25 stjärnvarv på 365,25 solvarv.

För varje dagligt varv som stjärnhimlen roterar runt jorden, så sackar solen 0,00273 varv, på grund av dess årliga östliga omloppsbana kring jorden, varför det alltså går 366,25 stjärnvarv på ett årligt solvarv kring jorden.

 

SOLEN SPIRALKRETSAR KRING JORDEN:

Solen rör sig i spiral, en daglig västlig rörelse tillsammans med stjärnhimlen och en årlig östlig oberoende egenrörelse längs ekliptikan/zodiaken. Det tar solen exakt 24 h att rotera ett västligt varv runt jorden, medan solen under samma tid rör sig knappt 1 grad österut relativt stjärnorna. Figur 4, himmelssfären:

http://home.swipnet.se/habra/astronomiska_ur.htm

Intressant i sammanhanget är att ordet solvarv i det svenska språket har två betydelser, samma som beskrivits ovan. Ena betydelsen baseras på solens årliga varv runt jorden, dvs ett år, som ger årstiderna. Andra betydelsen baseras på solens dagliga varv runt jorden, dvs ett dygn, som ger dygnstiderna. Solen spiralkretsar alltså runt jorden:

http://staticearth.net/seasons.html

Ordet solcykel däremot syftar på en tidrymd av 28 år (28 solvarv), efter vilken veckodagsserien upprepar sig, så att ett visst datum infaller på samma följd av veckodagar.

Med tanke på att Moder Jord är himlavalvets stationära centrum, och därmed dess mass- och gravitationscentrum, så är det ju fullständigt naturligt att solen och alla andra himlakroppar graviterar mot jorden. Vi får inte begå det fatala misstaget att begränsa Newtons gravitationslagar till bara vårt planetsystem, då universum inte är ett slutet isolerat system. I ett öppet system måste man ta med i beräkningen alla stjärnor och planeter, all massa som finns i vårt himlavalv/kosmos.

 

BEVISEN FÖR ATT SOLEN ROTERAR 365,25 VARV/ÅR RUNT JORDEN:

Eftersom de 366,25 rotationerna inte avverkas av solen, och eftersom det omöjligen kan vara fråga om 366,25 jordrotationer, då jorden ständigt är i synk med solens rotationer, vilket bevisas av att solens middagshöjd (största höjd) alltid är kring klockan tolv mitt på dagen lokal soltid, och av att solen alltid passerar jordens ekvatorialplan (dagjämningarna) kring samma datum varje år, så måste de 366,25 rotationerna vara stjärnhimlens rotationer.

Med uteslutningsmetoden kommer vi samtidigt fram till att det av nödvändighet måste vara solen som roterar 365,25 varv/år runt jorden, eftersom det omöjligen kan vara det motsatta, då inte ens vetenskapsmännen hävdar att jorden roterar 365,25 varv.

Att det obestridligen är solen som vandrar längs ekliptikan runt jorden, bevisas ju dessutom av faktumet att det är solen som vänder vid de båda vändkretsarna vid vintersolstånd och sommarsolstånd, då solen påbörjar sin vandring norrut respektive söderut. Solen passerar ju dessutom över ekvatorn vid de båda dagjämningarna, då solen antar nordlig respektive sydlig deklination.

Det faktum att jorden alltid är belägen vid deklinationen noll och att vi inte flänger omkring runt zodiakens stjärnbilder (jorden är ju stationär), borde ju få även den mest hårdnackade heliocentriker att tänka om, tänka rätt.

Eftersom Moder Jord är stationär, så kan inte jordens position relativt ekliptikan/zodiaken lägesbestämmas, vilket däremot görs med solen och de andra planeterna, vilka alltså kretsar kring vår stationära Moder Jord.

Animationer kring hur den geocentriska modellen fungerar, med solens och de andra planeternas banor runt jorden. Genialiskt och vetenskapligt tilltalande system:

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=APMTw2Q08jo
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=CNjJZBpFekk
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=FdVn8X4GFIk

 

BEVISEN FÖR ATT JORDEN ÄR I SYNK MED SOLENS RÖRELSE:

Beviset för att jorden verkligen är i synk med solens rörelse, inte stjärnornas, är att det endast är med solens omloppstid (24 h, soltiden som vi följer) som stjärnbildernas skenbara årliga rörelse runt himlavalvet kan observeras. Dessutom är det endast med soldygnet som solens middagshöjd ständigt är i synk med dygnets timmar.

Om jorden istället hade varit i synk med stjärnornas omloppstid (23h 56m 4s), så skulle jorden låsas med stjärnhimlen istället för med solen, och då skulle stjärnbildernas årliga rörelse aldrig kunna observeras. Dessutom skulle solens middagshöjd förskjutas med två timmar varje månad, om vi följde stjärndygnet, så att solen efter tre månader stod som högst klockan 18:00 och efter ett halvår vid midnatt klockan 24:00, vilket ju är fullständigt absurt.

Ett annat ypperligt bevis för att jorden inte kan vara i synk med stjärnornas omloppstid, är att vi i så fall inte skulle ha vintersolstånd och sommarsolstånd förrän ca 14 januari och 14 juli varje år, på grund av zodiakens precession. Zodiaken ligger nämligen de närmaste decennierna ca 24 grader i osynk (i östlig riktning) med jordens dagjämningspunkter, dvs lite drygt 24 dygn.

Stjärnornas egenrörelse orsakar en ständigt pågående avvikelse relativt himmelspolerna/dagjämningspunkterna. Avvikelsen är 50 bågsekunder/år, vilket innebär att det tar 25 920 år, ett zodiakiskt år, för zodiaken att röra sig hela varvet runt himlavalvet.

Stjärnornas egenrörelse är anledningen till varför det sideriska solåret (solens omloppstid relativt stjärnornas positioner) är 20 minuter längre än det tropiska solåret (solens omloppstid relativt vårdagjämningspunkten), 365,2564 dygn mot 365,2422 dygn.

Stjärnorna har alltså också en egenrörelse, men det är som sagt inte stjärnornas egenrörelse som jordens årliga axelrotation följer, utan solens egenrörelse.

 

SOLENS SKILDA HASTIGHETER – SNABBAST KRING NYÅR:

Eftersom solens bana runt jorden är elliptisk och dess närmaste punkt till jorden i djurkretsen, på den roterande himmelssfären/etersfären, alltid ligger kring nyår, 2-5 januari (147,1 miljoner km, perigeum), strax efter att solen vänt vid Stenbockens södra vändkrets, så färdas solen som snabbast vid den tidpunkten på året. Solen färdas då 61,2 bågminuter/dygn, jämfört med 57,2 bågminuter/dygn ett halvår senare, 4-7 juli, strax efter att solen vänt vid Kräftans norra vändkrets, då solen är längst bort från oss (152,1 miljoner km, apogeum).

Man kan som exempel anföra att krukmakarens drejskiva roterar saktare ju närmare centrum på skivan man kommer. Därför är solens östliga egenrörelse, relativt den kosmiska drejskivans, himmelssfärens, västliga rotationshastighet, ca 7% snabbare kring nyår, jämfört med ett halvår senare då solen är mer i periferin på himmelssfären, där sfären roterar snabbare.

Solen färdas sålunda alltid, relativt sett, ca 7% snabbare när den är som närmast jorden i början av januari, än i början av juli, då solen befinner sig längst bort från jorden i sitt kretsande runt Moder Jord.

 

JORDEN AXELROTERAR 1 VARV/ÅR, I PERFEKT SYNK MED SOLENS ÅRLIGA OMLOPPSBANA KRING JORDEN:

Till sist så kan vi ju tillägga att det INTE är 1 varv/dygn som jorden roterar kring sin axel, som vetenskapsmännen duperat oss till att tro, utan 1 varv/år (en unik revolutionerande kosmologisk teori jag här framlägger), vilket ju faktiskt logiskt förklarar hur det kommer sig att stjärnbilderna på himlavalvet syns (skenbart) rotera 1 varv/år runt himlavalvet.

De 4 extra minuterna varje dygn, som påvisar att vi följer solens dygnsrörelse (24h), inte stjärnornas (23h 56m 4s), är den lilla axelrörelse (1 grad) som jorden avverkar kring sin egen axel varje dygn, helt i synk med solens dagliga rörelse (1 grad) längs ekliptikans/zodiakens stjärnbilder. För att vara exakt, så är den dagliga genomsnittsrörelsen 59 bågminuter och 8 bågsekunder.

Eftersom jordens årliga östliga axelrotation går i perfekt synk (bunden rotation) med solens årliga östliga kretslopp längs zodiaken runt jorden, så blir ju resultatet 365,25 solvarv runt jorden per år.

Faktum är att på samma sätt som jordens axelrotation är perfekt synkroniserad med solens årliga omloppsbana kring jorden (365,24219 dygn), så är även månens axelrotation perfekt synkroniserad med dess månatliga omloppsbana runt jorden, då månen roterar exakt ett varv kring sin egen axel, under den tid det tar månen att kretsa ett varv runt jorden (27,32158 dygn), vilket gör att månens axelrotationshastighet är 4,6 m/s, dvs något snabbare än jordens 1,27 m/s.

 

MODERNA KOSMOLOGIN VEDERLÄGGS – 108 VETENSKAPLIGA ARGUMENT – LANSERADES PÅ FLASHBACK:

https://www.flashback.org/sp39915145
https://www.flashback.org/p39915089#p39915089

Flashback har helt regelvidrigt stängt av mig från deras forum efter publiceringen av denna unika revolutionerande kosmologiska avhandling, och samtidigt saboterat min mycket lästa och diskuterade Flashback-tråd, genom att ha placerat en annan ovidkommande tråd framför (min trådrubrik dock kvar), så att mitt rekordlånga omvälvande vetenskapliga inlägg (460 000 tecken) effektivt gömts undan för att tystas ner:

https://www.flashback.org/t2035956

 

NYHETER 24INTERVJU – MIN KOSMOLOGISKA AVHANDLING:

http://nyheter24.se/nyheter/internet/730067-moder-jord-och-hare-krishna-mot-miniguden-dod-o-aterfodd

 

UTBILDA ER – DEN HELIGA GEOCENTRISMEN:

http://galileowaswrong.com
http://galileowaswrong.blogspot.se
http://geocentrism.com/assumptions.htm

Klicka för att komma åt Aspects.pdf

http://www.ldolphin.org/geocentricity/index.html

http://geocentricity.com/ba1/no071/selbrede.html
http://homepage.ntlworld.com/malcolmbowden/Geocexpl.htm
http://www.fixedearth.com/old_format.html
http://www.namronsoar.com/toe/bernie1plain.html
http://www.atlanteanconspiracy.com/2011/11/earth-is-not-moving.html

 

”THE PRINCIPLE” – REVOLUTIONERANDE DOKUMENTÄRFILM:

Vetenskapen skakas just nu i sina grundvalar. Kosmologin genomgår nämligen ett stort Geocentriskt paradigmskifte.  Planck-teleskopets revolutionerande rön från mars 2013, påvisar nämligen att den kosmiska bakgrundsstrålningen centreras vid Jordens ekvatorialplan och ekliptikan!

Missa inte den kommande storfilmen på biograferna, en vetenskapsdokumentär som kommer att förändra vår syn på universum:

https://www.youtube.com/watch?v=p8cBvMCucTg

 

ALL VÄRLDENS HELIGA SKRIFTER ÄR RÖRANDE ÖVERENS OM GEOCENTRISMEN, ÄVEN KRISTENDOMENS BIBEL:

 

TILL DISKUSSION:

Hur förklarar ni de 366,25 varven på annat sätt än att det måste vara stjärnhimlens varv runt jorden, och att de 365,25 dygnen/år måste vara solens 365,25 varv runt jorden?

Att stjärnhimlen avverkar 366,25 varv på 365,25 solvarv/år, är ju det ultimata beviset för att jorden är i synk med solens rörelse, inte stjärnornas, och att det är solen som kretsar kring vår stationära Moder Jord, som axelroterar 1 varv/år, i synk med solens årliga omloppsbana kring Jorden?

Detta bevisar ju härmed obestridligen den heliga geocentrismen (vilket även ateister nu får böja sig för), att det är Moder Jord som de facto är mittpunkten i himlavalvet/kosmos, kring vilken allt kretsar!

Religionerna hade uppenbarligen rätt!

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


SOLEN KRETSAR DE FACTO KRING JORDEN !!!

COPERNICUS och GALILEO HADE FEL!  (Religionerna hade rätt!)

 

Ända sedan barnsben har vi blivit hjärntvättade kring den heliocentriska värlsbilden, att det skulle vara jorden som kretsar kring solen, vilket nu alltså bevisas bara vara en myt, som inte har några som helst vetenskapliga bevis bakom sig!

 

Religionerna visade sig ha rätt; Solen snurrar runt Jorden !!!

http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_geocentrism
http://en.wikipedia.org/wiki/Geocentric_model

 

 

FAKTA VI UNDANHÅLLITS VAD GÄLLER GEOCENTRISMEN:

 

 

 

FORSKARNA VET ATT JORDEN ÄR UNIVERSUMS CENTRUM:

 

 

 

PLANCKTELESKOPETS UPPTÄCKT – JORDEN ÄR UNIVERSUMS CENTRUM !!!

 

 

 

Vetenskaps-dokumentärenThe Principle” bygger på Planck-teleskopets sensationella geocentriska upptäckt; Jorden är i universums centrum:

http://www.theepochtimes.com/n3/909798-radical-new-documentary-claims-copernicus-and-four-centuries-of-science-is-wrong/?photo=2

.

Recension av en fysiker angående ”The Principle”:

http://www.naturalphilosophy.org/site/harryricker/2015/06/08/the-principle-challenging-the-intellectual-integrity-of-cosmology/

.

Recension av ”The Principle”: ‘Science shattered’: Hand of God suddenly revealed?

http://www.wnd.com/2014/11/science-shattered-hand-of-god-suddenly-revealed/

 

_________________

 

INNEHÅLL:

1. Vetenskapliga bevis för den geocentriska modellen!

2. Alla klassiska kosmologiska modeller baserade på geocentrismen!

3. NASA använder sig av den geocentriska modellen!

4. Alla stjärntydare använder sig av den geocentriska modellen!

5. All världens heliga skrifter bekräftar geocentrismen!

6. Vetenskapliga recensioner av boken ”Galileo was Wrong”!

7. Heliocentrismen byggd på endast lösa antaganden…inga bevis!

8. Till diskussion!

 

_________________

 

1. VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR DEN GEOCENTRISKA MODELLEN:

 

Här följer 4 stycken nedtystade vetenskapliga experiment som definitivt bevisar geocentrismen, experiment som det vetenskapliga etablissemanget inte vill veta av:

http://www.geocentricity.com/geocentricity/mbvideo/play.html
http://www.youtube.com/watch?v=xhqpoJLtZzk

 

Vetenskaplig avhandling som motbevisar varenda påstående som görs emot geocentrismen, och som bevisar att heliocentrismen endast bygger på antaganden och cirkelresonemang:

http://www.ldolphin.org/geocentricity/Aspects.pdf

 

Här vederläggs all kritik från Talkorigins mot geocentrismen:

http://creationwiki.org/Bible_says_the_sun_goes_around_the_earth_(response_2)

 

Centrifugalkraften (den inbillade!) utgör de facto bevis för att Jorden är stationär och orörlig. Om Jorden roterade, så skulle vi ha skilda hastigheter vid skilda latituder på Jorden, och skilda centrifugalkrafter skulle orsaka stora variationer för en persons vikt beroende på var på Jorden han befann sig. Detsamma skulle gälla exempelvis guldtackor. Värdet för en guldtacka skulle vara mindre vid ekvatorn, eftersom centrifugalkraften skulle vara större där, jämfört med en guldtacka vid polerna, där centrifugalkraften skulle vara mindre:

http://creationwiki.org/Pro-geocentricity

 


Parallax-avvikelsen utgör ingen motsättning mot geocentrismen:

http://www.geocentricity.com/ba1/no115/par-ab-rev.pdf

 

Den vetenskapligt revolutionerande boken ”Galileo was Wrong”, av astronomerna Robert Sungenis, Ph.D, och Robert Bennett, Ph.D, vänder fullständigt upp och ner på den heliocentriska världsbilden, som vi blivit så indoktrinerade kring!

Boken bekräftar den geocentriska modellen, som stöds av all världens heliga skrifter och som används av alla stjärntydare!

 

Här är bevisen för den geocentriska modellen, hämtade ur ”Galileo was Wrong”, att det de facto är Solen som kretsar runt Jorden och inte tvärtom, som den materialistiska propagandan har gjort gällande:

http://www.geocentrism.com/possible.htm
http://www.geocentrism.com/assumptions.htm
http://www.geocentrism.com/observations.htm

http://sites.google.com/site/earthdeception
http://catholicintl.com/products/books/gwwprint.htm
http://reformation.org/stationary-earth.html

 

Många av världens ledande fysiker och astronomer, som Einstein, Hubble, Hawking, Hoyle, Mach, och t.o.m. Galileo, erkänner att geocentrismen är kosmologiskt möjlig och ett giltigt system!

Matematiskt och geometriskt blir uträkningarna exakt detsamma, oavsett om man använder sig av den geocentriska eller den heliocentriska modellen, eftersom planetrörelserna är relativa till varandra:

 

”Att världssystemets centrum är orörlig tillstås av alla, fastän vissa hävdar att det är jorden, andra att det är solen, som är fixerad i detta centrum.”

”Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allting och vet allt som gjorts eller kan göras.”

”Detta det mest storslagna system av sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från en intelligent och mäktig varelses styrning och vägledning.”
(Principia Mathematica)

Isaac Newton

 

”Vi vet att skillnaden mellan en heliocentrisk och en geocentrisk teori är en av relativ rörelse enbart, och att en sådan skillnad inte har någon fysisk betydelse.”

Fred Hoyle

 

”Det finns ingen planetarisk observation genom vilken vi på jorden kan bevisa att jorden rör sig i en bana runt solen. Således kan alla Galileos upptäckter inrymmas i det system i vilket himlavalvet, med solen och planeterna, dagligen roterar, så att jorden själv vare sig roterar eller kretsar i en omloppsbana.”

I. Bernard Cohen

 

”Båda koordinatsystemen [geocentriska och heliocentriska] kan användas på likvärdiga grunder. De två meningarna: ”Solen är i vila och jorden rör sig”, eller ”Solen rör sig och jorden är i vila”, innebär helt enkelt bara två olika konventioner i fråga om två olika koordinatsystem.”

Albert Einstein

 

”Alla dessa bevis, att universum ser likadant ut oavsett i vilken riktning vi tittar, tyder på att det är något speciellt med vår position i universum. Framför allt tycks det som, om vi observerar att alla andra galaxer rör sig bort från oss, att vi måste vara i universums centrum.”

”Vilket system är det riktiga, det Ptolemaiska eller det Kopernikanska?
Även om det inte är ovanligt att folk säger att Copernicus motbevisade Ptolemaios, så är det inte sant. Som i fallet med vår normala uppfattning kontra guldfiskens, så kan man använda endera som en modell av universum. Våra observationer av himlen kan förklaras genom att anta antingen jorden eller solen vara i centrum.”

Stephen Hawking

 

”Uppenbarligen har det ringa betydelse om vi ser på jorden som snurrande kring sin axel, eller om vi ser det i vila medan fixstjärnorna roterar kring jorden. Geometriskt är det fråga om exakt samma fall av relativ rotation av jorden och fixstjärnorna med avseende till varandra.”

Ernst Mach

 

”En sådan förutsättning skulle innebära att vi intar en unik position i universum, analogt på sätt och vis med den urgamla uppfattningen om en central jord. Denna hypotes kan inte motbevisas, men det är ovälkommet och skulle endast godtas som en sista utväg för att rädda själva fenomenet [rödförskjutning].”

Edwin Hubble

 

”Följaktligen kan vi återgå till Ptolemaios ståndpunkt av en ”orörlig jord”. Man måste visa att den transformerade metriken kan anses som framtagen enligt Einsteins fältekvationer, genom avlägsna roterande massor. Detta har gjorts genom Thirring. Han kalkylerade ett fält till följd av ett roterande, ihåligt, tjockväggigt sfäriskt skal och bevisade att det inuti kaviteten uppförde som om det fanns centrifugalkrafter och andra tröghetskrafter, vanligtvis tillskrivna vakuum. Således sett från Einsteins synvinkel har Ptolemaios och Copernicus lika mycket rätt.”

Max Born

 

”Allt sker som om jorden är i vila.”

Hendrik Lorentz

 
.
”Det fanns bara ett alternativ. Jordens sanna hastighet genom rymden kan hända ha varit noll.”

Arthur Eddington

 

.

”Misslyckandet kring de många försöken att terrestriskt mäta eventuella effekter av jordens rörelse.”

Wolfgang Pauli

.

”En hel del forskning har utförts rörande påverkan av jordens rörelse – resultaten alltid negativa.”

Henri Poincaré

.
”Jordens hastighet genom etern detekterades inte. Resultatet var mycket förbryllande och riktigt störande.”

Richard Feynman
.

 

”Vi kan inte känna vår rörelse genom rymden, ej heller har något experiment någonsin bevisat att jorden verkligen är i rörelse.”

Lincoln Barnett

 

”Jag kan konstruera ett sfäriskt symmetriskt universum med jorden i dess centrum, och du kan inte motbevisa det baserat på observationer. Du kan bara utesluta det på filosofiska grunder. Jag tycker vi ska börja ifrågasätta den Kopernikanska principen. Oavsett våra teoretiska preferenser, så måste de till slut ge efter för de observerbara bevisen.”

George F.R. Ellis

 

”Om kvasarers rödförskjutning beror på hastigheten, så är jorden faktiskt universums centrum. Dispositionen av kvasarer på vissa sfäriska skal finns endast med hänsyn till jorden. Dessa sfärer skulle försvinna ur ens åsyn om sedda från en annan galax eller kvasar. Detta innebär att den kosmologiska principen måste bort. Det innebär även att ett koordinatsystem fixerat vid jorden blir en föredragen referensram i universum. Följaktligen måste både den speciella och den allmänna relativitetsteorin överges för kosmologiska syften.”

Y.P. Varshni

 

”Huruvida jorden roterar en gång om dagen från väst till öst som Copernicus lärde, eller himlavalvet som roterar en gång om dagen från öst till väst som hans föregångare ansåg, så är de observerbara fenomenen exakt desamma. Detta påvisar en defekt i Newtonsk dynamik, eftersom den empiriska vetenskapen inte förväntas innehålla ett metafysisk antagande som inte kan bevisas eller motbevisas genom observation.”

Bertrand Russell

 

”Skillnaden mellan Ptolemaios och Copernicus system är rent formell, bara en skillnad i tolkningen.”

Willem de Sitter

 

”Observationsdatan visar entydigt att jorden är belägen vid eller mycket nära centrum av universums gammastrålningsutbrott.”

S.E. Woolsey

 

”Hela vårt observerbara universum befinner sig inuti denna sfär med en radie på 13,3 miljarder ljusår, med oss i centrum.”

Max Tegmark

 

”Beträffande Michelson-Morley experimentet – denna slutsats motsäger direkt förklaringen som förutsätter att jorden rör sig runt solen.”

American journal of science, ”Relative motion of the earth and the Luminiferous aether”, augusti 1881, sid 125

 

Heta diskussioner kring de vetenskapliga bevisen för geocentrismen i  många diskussions-forum på nätet, såsom dessa:

http://www.catholic-forum.com/forums/showthread.php?t=8659
http://www.bautforum.com/against-mainstream/47291-galileo-wrong.html

 

Faktum är att BBC i England planerade göra narr av dessa vetenskapliga bevis för geocentrismen, vilket gick helt emot vad de hade tänkt sig, så de sände överhuvudtaget inte inslaget:

http://www.catholicintl.com/catholicissues/notdenygeo.htm

 

_________________

 

2. ALLA KLASSISKA kosmologiska MODELLER är BASERADE GEOCENTRISMEN!

 

Alla klassiska kosmologiska modeller (även den nordiska!) är alltså baserade på geocentrismen, vilket vi får flera exempel på i följande video:

VIDEO: ”Mysteries of the sacred Universe”: (48 min)

http://video.google.com/videoplay?docid=-538297875584368796

(Efter 21 min beskrivs planeternas geocentriska rörelser!)

 

Intressanta fakta kring den geocentriska modellen historiskt sett:

http://veritas-catholic.blogspot.com/2005/08/geocentricity-101-part-i.html

 

Indisk geocentrisk kosmologi förklaras och illustreras här:

http://www.unitedindia.com/cosmology.htm

 

En demonstration av den geocentriska modellen:

http://www.astro.utoronto.ca/~zhu/ast210/geocentric.html

 

En demonstration av både den geocentriska och den heliocentriska modellen, sida vid sida:

http://www.astro.utoronto.ca/~zhu/ast210/both.html

 

Så här snurrar planeten Mars runt Jorden enligt geocentrismen:

http://drumright.ossm.edu/astronomy/geocentric2.html

 

_________________

 

3. NASA ANVÄNDER sig av den GEOCENTRISKA MODELLEN:

NASA verkar börja nu tvivla på den rådande heliocentriska modellen; myten att det är Jorden som kretsar runt Solen:

http://science.nasa.gov/headlines/y2004/06may_lunarranging.htm

 

Faktum är att NASA använder sig av den geocentriska modellen, (inom industrin kallad för ”Fixed-Earth coordinate system”) när de sänder upp satelliter i omlopp runt Jorden, kalkylera alltså deras rörelser med just den geocentriska modellen!

 

Vetenskapsmän från NASA väntas samarbeta med den vediska geocentriska kosmologin:

http://www.expressindia.com/fullstory.php?newsid=54164

 

De stationärt baserade satelliterna bekräftar geocentrismens validitet:

http://www.reformation.org/geostationary-satellites.html

 

_________________

 

4. ALLA STJÄRNTYDARE använder sig av den GEOCENTRISKA MODELLEN!

 

Att alla stjärntydare i världen baserar sig på den geocentriska modellen i sina uträkningar, bekräftar ju återigen geocentrismens validitet..!!!

Dessutom rör sig ju Solen de facto runt de 12 stjärnbilderna, och vänder vid den Norra och Södra vändkretsen, vid midsommar och jul, vilket återigen bevisar geocentrismen!

 

_________________

 

5. All världens HELIGA SKRIFTER bekräftar GEOCENTRISMEN!


Faktum är dessutom
att all världens heliga skrifter och urkunder bekräftar att det är just Solen som kretsar runt Jorden, och inte tvärtom…Bibeln, Koranen, Bhagavad-gita, m.fl…

Geocentrismen har alltså även vår Skapare på sin sida!!!

Inte illa, inte illa…

 

_________________

 

6. VETENSKAPLIGA RECENSIONER av boken ”Galileo was Wrong”!

 

Här följer en massa vetenskapliga recensioner av den revolutionerande boken ”Galileo was Wrong”, av astronomer och fysiker från hela världen:

 

”There exists no better exposition of the history and science of geocentrism. Very highly recommended and a must for all those interested in the issues surrounding geocentrism today”

Gerardus Bouw, Ph.D., Astronomy

 

”In their over 700-page book, Drs. Sungenis and Bennett make a convincing case for the special and central position of the earth in the cosmos”

Vincent Schmithorst, Ph.D., Physics

 

”Galileo Was Wrong is a work of monumental proportion which ranks, in my opinion, on a par with the meticulous observations of the Danish astronomer, Tycho Brahe, and the tireless efforts of Walter van der Kamp”

Neville Jones, Ph.D., Physics

 

”In their new book, Sungenis and Bennett take no prisoners…Now that the Enlightenment is over, it was inevitable that the system upon which it was based should come in for the powerful critique which Sungenis and Bennett provide. Not inevitable, however, was the brilliant way they provide it”

E. Michael Jones, Ph.D., ed. Culture Wars

 

”Sungenis and Bennett examine the anomalies that arise from the Copernican model…A must read for those who can set aside prejudices and a priori assumptions”

Joseph Strada, Ph.D. Aerospace Engineering

 

”The book Galileo Was Wrong forcefully addresses the history, science, theological, philosophical, and worldview implications of our place in the universe”

Russell T. Arndts, Ph.D., Chemistry, LSU

 

”It is with pleasure that I remand this volume into the hands of the reader”

Martin Selbrede, Chief Scientist, Unipixel

 

”Robert Sungenis and Robert Bennett have done a great service to science and to men of good will. Those who see the universe as the handiwork of the benevolent God need no longer be subservient to fairy tales”

Anonymous, Ph.D., MIT

 

”Galileo Was Wrong is a model for the kind of scholarship we need today — intellectual understanding not as an end in itself, but as a commitment to reality, infused with moral passion, love for the earth, common sense and philosophical sensitivity”

Caryl Johnston, M. Ed., Jefferson Medical College

http://www.loveforlife.com.au/node/3663

 

Man kan få tag på denna vetenskapligt revolutionerande bok ”Galileo was wrong” genom Amazon.com:

http://www.amazon.com/Galileo-Was-Wrong-Church-Right/dp/0977964000

 

_________________

 

7. HELIOCENTRISMEN BYGGD PÅ ENDAST LÖSA ANTAGANDENINGA BEVIS!

 

Faktum är alltså att den moderna kosmologins modell av universum, den heliocentriska, enbart är byggd på antaganden, utan några som helst handfasta bevis:

http://www.fixedearth.com/Assumptions.htm
http://sites.google.com/site/earthdeception
http://biphome.spray.se/janmat/universum.htm

 

Video-bevis för att heliocentrismen bara är byggd på antaganden:

http://www.youtube.com/watch?v=wX1IJ9eSBJ4
http://www.youtube.com/watch?v=dNW-Kn1lqRE

 

Snacka om att vi blivit förda bakom ljuset…

 

_________________

 

8. TILL DISKUSSION:

 

Visste ni att geocentrismen faktiskt är vetenskapligt bevisad?

Visste ni att heliocentrismen däremot aldrig någonsin bevisats?

Låt oss diskutera detta, kära vänner…

 

cellarius2.jpg

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: