Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for the ‘Big Bang-myten’ Category


 

BIG BANG-TEORINS SVAGASTE PUNKT, RIKTNINGEN MOT SMÄLLEN?

TEORINS BALLONG-ANALOGI MOTBEVISAS MED 12 VETENSKAPLIGA ARGUMENT

 

Big Bang-teorin är väldigt enkel att en gång för alla vederlägga.

Teorin anger inte riktningen mot det nödvändiga Big Bang-centrum, där smällen förment skedde…

De som påstår att universum inte har något centrum, eftersom det förment skulle vara oändligt, eller för att det skulle vara som ytan på en ballong, motbevisas med följande 12 logiska, vetenskapliga argument:

 

 

ARGUMENTEN MOT BIG BANG, BALLONG-ANALOGIN:

 

1. Utan ett mass-centrum, ingen rotation. Alltså måste det finnas ett centrum för universums massa. Det riktigt intressanta är att det faktiskt är Moder Jord som är himlavalvets stationära mass- och rotationscentrum, som solen, planeterna och stjärnorna naturligt roterar kring, vilket vi alla tydligt kan se dagligdags.

 

2. Även för Big Bang-teoretikerna måste det finnas ett centrum, nämligen platsen där deras singularitet kreverade. Detta innebär att Big Bang-kreationisternas centrum måste befinna sig mitt inne i deras Big Bang-ballong.

 

3. Om det inte finns något specifikt centrum i universum, så kan man ju inte ens hävda att universum expanderar, eftersom en expansion alltid utgår från en ursprunglig central punkt. Utan ett centrum mitt i ballongen, så kan man inte hävda att ballongen expanderar, och då skulle man inte heller kunna åberopa rödförskjutning.

 

4. Att universum inte kan liknas vid ytan på en ballong, där det inte finns något objektivt centrum, motbevisas av att det i ett sådant fiktivt tvådimensionellt universum inte skulle kunna finnas någon kosmisk bakgrundsstrålnings dipol. Alltså måste det finnas ett reellt centrum.

 

5. Eftersom vi inte är begränsade till en ballongyta, så är det enda stället där alla punkter kan avlägsna sig från ens egen punkt i själva centrum av ballongen, vilket då torde vara jorden, eftersom vi ser stjärnhimlens rotation perfekt harmoniera med jorden som himlavalvets centrum.

 

6. Att vi upptäcker exakt lika mycket strålning i våra observationer av den kosmiska bakgrundsstrålningen, oavsett i vilken riktning vi undersöker, påvisar ju de facto att jorden torde vara placerad i en unik, central position i universum. Att universum är anisotropiskt från alla andra positioner frånsett jordens, och isotropiskt endast från vår position, utgör ännu ett starkt bevis för att Jorden är universums origo.

 

7. Utan ett givet centrum i universum, hur skulle forskarlaget kring BICEP2-upptäckten ens i teorin tro sig ha lokaliserat ekot från den förmenta Big Bang?

 

8. Den materiella världen är relativ och kan därför vare sig vara evig eller oändlig, varför det måste finnas ett fysiskt centrum i vårt universum. Det är endast i den absoluta, andliga, metafysiska världen som evigheten och oändligheten existerar, då dessa är absoluta begrepp.

 

9. Oändlighet kan inte uppstå från något som är ändligt (singulariteten), allra minst under en ändlig tid av 13,8 miljarder år (ljusets radiesträcka där jorden intressant nog antas vara mittpunkten). Vårt ändliga universum må vara enormt stort, men måste naturligtvis ändock ha ett centrum.

 

10. Om universum hade varit oändligt, så hade ju även tiden varit det, eftersom vi lever i ett rumtid-kontinuum. Eftersom tiden är relativ, dvs står i relation till viss given storhet, och oändligheten inte har någon given storhet, så kan inte tiden vara oändlig. Detsamma gäller givetvis även universum och dess rumsdimension.

 

11. Om vårt lokala äggformade universum hade varit oändligt, så skulle inte multiversum kunna finnas. Enligt de heliga vedaskrifterna så finns det miljarder lokala universum, kosmiska Brahma-ägg, av vilka vårt tillhör den allra minsta kategorin:

http://decodehindumythology.blogspot.se/2011/08/big-bang-and-bhagvatam.html http://www.nbcnews.com/id/15197712/ns/technology_and_science-space/t/universe-might-be-oval-shaped

 

12. Planck-teleskopet har ju slutgiltigt verifierat, efter föregångarna COBE och WMAP, att vår stationära Moder Jord de facto befinner sig i centrum av universum, precis vad all världens religioner och heliga skrifter alltid hävdat:

 

 

 

 

 

 

”Hela vårt observerbara universum befinner sig inuti denna sfär med en radie på 13,3 miljarder ljusår, med oss i centrum.”

http://space.mit.edu/home/tegmark/wmap.html

Max Tegmark

 

”Alla dessa bevis, att universum ser likadant ut oavsett i vilken riktning vi tittar, tyder på att det är något speciellt med vår position i universum. Framför allt tycks det som, om vi observerar att alla andra galaxer rör sig bort från oss, att vi måste vara i universums centrum.”

Stephen Hawking, ”A Brief History of Time”, kapitel 3.

 

”Jag kan konstruera ett sfäriskt symmetriskt universum med jorden i dess centrum, och du kan inte motbevisa det baserat på observationer. Du kan bara utesluta det på filosofiska grunder. Jag tycker vi ska börja ifrågasätta den Kopernikanska principen. Oavsett våra teoretiska preferenser, så måste de till slut ge efter för de observerbara bevisen.”

”Men rödförskjutning kan också uppstå genom massors dragningskraft. Med jorden i centrum av universum, skulle stjärnornas dragningskraft också orsaka rödförskjutning varhelst vi tittade.”

George F.R. Ellis, Paul Davies ”Cosmic Heresy?” Nature, 273:336, 1978.

 

”En sådan förutsättning skulle innebära att vi intar en unik position i universum, analogt på sätt och vis med den urgamla uppfattningen om en central jord. Denna hypotes kan inte motbevisas, men det är ovälkommet och skulle endast godtas som en sista utväg för att rädda själva fenomenet [rödförskjutningen].”

Edwin Hubble, ”The Observational Approach to Cosmology”, Oxford, Clarendon Press, 1937, sid 50, 51, 58-59.

 

”Studier av den kosmiska bakgrundsstrålningen har bekräftat strålningens isotropi, eller dess fullständiga enhetlighet i alla riktningar [centrerad kring jorden, kosmos centrum]. Om universum har ett centrum, måste vi vara mycket nära det, annars skulle observerbar anisotropi i strålningsintensiteten alstras i överflöd, och vi skulle upptäcka mer strålning från ett håll än från motsatt riktning.”

Joseph Silk, University of California, ”The Big Bang: The Creation and Evolution of the Universe”, sid 53 (W. H. Freeman, 1980).

 

”But when you look at CMB map, you also see that the structure that is observed, is in fact, in a weird way, correlated with the plane of the earth around the sun. Is this Copernicus coming back to haunt us? That’s crazy. We’re looking out at the whole universe. There’s no way there should be a correlation of structure with our motion of the earth around the sun — the plane of the earth around the sun — the ecliptic. That would say we are truly the center of the universe.”

Lawrence Krauss

http://www.edge.org/conversation/the-energy-of-empty-space-that-isn-39t-zero

 

 

Många hävdar felaktigt att universum expanderar.

För att det ska vara möjligt, så måste rummet ha en gräns som hela tiden förflyttar sig utåt.

Då måste man fråga Big Bang / Expansion-troende:

1. Vad skulle denna gräns bestå av?

2. Hur har man tänkt sig ett icke-rum på andra sidan gränsen, med tanke på att icke-rum inte ens kan existera?

3. För att ett rum överhuvudtaget ska kunna börja expandera, så måste det ju finnas ett rum till att börja med. Enligt Big Bang-teorin fanns vare sig rum, tid, materia eller energi innan fantasi-smällen, så hur kan då ett rum börja expandera från ett icke-rum?

 

BIG BANG-KREATIONISMEN = SJUKT ABSURD HOKUSPOKUS-TEORI

Hokuspokus-teorin att universum skulle ha ploppat fram av en blind slump, utan orsak, från absolut ingenting (utan ens nån rumsdimension), och IQ-befriat sprängt sig själv i småbitar likt en självmordsbombare, är inget annat än en infantil tro på omöjliga trollerinummer, utan så mycket som ens en trollkarl närvarande…

Låter detta som en logisk och plausibel teori till konstruktionen av vårt perfekt strukturerade, lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade, koordinerade universum?

Snacka om sjukt flummig hokuspokus-teori!

Flummigare än magi till och med, där det i alla fall finns NÅGON som trollar, med NÅGONTING!

 

TILL DISKUSSION:

.
Om Big Bang-teorin verkligen var sann, så borde man ju kunna peka ut riktningen mot Big Bang-centrum. Vilken är riktningen mot Big Bang-centrum?

Att Big Bang-teoretikerna inte klarar av att ge riktningen mot centrum av sitt Big Bang, vad säger det om teorins trovärdighet?

Detta måste ju givetvis bero på att det är vår undersköna stationära Moder Jord som i själva verket ståtar i universums centrum, den heliga Geocentrismen, vilken stöds av all världens kulturer, religioner och heliga skrifter.

Ponera att centrum verkligen ligger här vid vår stationära Moder Jord. Kan det månne vara anledningen till att ingen kan titta ut i universum och peka ut nåt Big Bang-centrum?

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt
.

Annons

BIG BANG = BLUFF 

UNIVERSUM HAR ALDRIG EXPLODERAT FRAM FRÅN INGENTING…

 

Att tro att universum hokuspokus skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet – utan ens trollkarl eller trollstav – och IQ-befriat sprängt sig själv i småbitar likt en självmordsbombare, för att sedan designa och konstruera vårt superkomplexa, lagbundna, finkalibrerade, perfekt strukturerade universum med galaxer, himlakroppar, naturlagar och livsformer, och som sedan upprätthåller och sköter allting helt av sig själv, utan någon som helst högre styrande intelligent kraft…

Låter detta som en logisk och plausibel teori till universums existens?

Snacka omsjukt vrickad flummig hokuspokus-teori!  Skrattande

Flummigare än magi till och med, där det i alla fall finns NÅGON som trollar, med någonting!

 

MATERIA HAR INGEN SJÄLVSTÄNDIG SKAPANDE KRAFT!

 

På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller materien självständigt skapa himlakroppar!

Någon MÅSTE alltså ha skapat Universum! Ingenting kan skapa sig själv!

Ingen produkt utan producent = Ingen skapelse utan skapare!

Bara för att ingenting kan skapa sig själv, så betyder ju inte det att Gud har skapats, bara det att alla skapade ting måste ha skapats av någon annan! Gud och vi minigudar (själar) är eviga andevarelser, utan någon början eller något slut, oskapade och odödliga!

 

Big Bang-teorin anses faktiskt numera vara en förlegad teori och kullkastas av nya upptäckter, som motbevisar den rådande uppfattningen att universum expanderar:

http://www.youtube.com/watch?v=RmyR4MZrtDY
http://www.youtube.com/watch?v=3KdKOKw03Sk

http://wn.com/New_Discovery_Invalidates_The_Big_Bang

 

Det finns inga som helst observationer som stödjer Big Bang-teorin och därför har hundratals av världens ledande astronomer och fysiker vänt teorin ryggen, ett faktum som publicerades i New Scientist, 22 maj 2004:

http://cosmologystatement.org
http://www.newscientist.com/article/mg18224482.900-bucking-the-big-bang.html

 

Faktum är att Big Bang-teorin brottas med fler än 30 oöverstigliga problem, vilket förklarar varför Big Bang-teorin är på utdöende:

http://www.sciencedaily.com/releases/2006/09/060905104549.htm
http://www.metaresearch.org/cosmology/BB-top-30.asp
https://www.flashback.org/sp5841611

 

BIG BANG PÅSTÅS HA EXPLODERAT FRAM FRÅN ABSOLUT INGENTING…

 

Mängder av ledande astronomer och fysiker motbevisar Big Bang, med grundliga vetenskapliga argument:

http://www.youtube.com/watch?v=1yTfRy0LTD0  (9 delar)

 

Stephen Hawking bedyrade att universum hokuspokus trollade fram sig själv från absolut ingenting, via en explosion:

http://www.youtube.com/watch?v=pFpUSdkEr7A

Carl Sagan, även han en Big Bang-guru, bedyrade att universum exploderade fram från absolut ingenting:

http://www.youtube.com/watch?v=B1hVx7BsvjU

Ulf Danielsson, känd svensk fysikprofessor, bedyrar här att universum exploderade fram från absolut ingenting:

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/108959?programid=2071

Brittisk vetenskapsserie om universum, ”Wonders of the Universe”, BBC-dokumentär från 2011. Del 3 som handlade om ”Ljuset”, sändes på SVT onsdag 7 november 2012, sades ordagrant följande:

http://www.svtplay.se/video/77269/del-3-av-4-ljuset

”I en våldsam explosion för över 13 miljarder år sen föddes vårt universum. Big Bang ses ofta som en explosion som sträckte ut sig i rummet. Men explosionen skedde ofattbart nog inte i rummet. Den skapade rummet.”

 

Big Bang-teorin är faktiskt en övernaturlig teori, en ovetenskaplig teori, vilket de flesta BB-troende inte ens har tänkt på:

http://www.youtube.com/watch?v=0donCN_IUhI
http://www.youtube.com/watch?v=ri3qObxRPk8

 

Kan vi alla härmed komma överens om att denna sjukt absurda hokuspokus-teori bara är en myt, en flummig infantil vuxen-saga, utan någon som helst verklighetsanknytning!  Cool

 

 

TILL DISKUSSION:

Vad är det egentligen som får fullvuxna människor att tro på myten kring Big Bang, att universum exploderat fram, när ingenting annat ordnat och funktionellt i skapelsen skapats av IQ-befriade hokuspokus-explosioner?

Varför har vi gått på denna sjuka sagoberättelse kring Big Bluff?

Vår konstnärlige Skapare skapar inte saker och ting med råbarkade al-Qaida metoder…  Skrattande

 

Bildresultat för big bang myth

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt, aka Död o återfödd


.

UNIVERSUM SKAPAT SIG SJÄLV FRÅN ABSOLUT INGENTING?

GIVETVIS INTE, BARA PSEUDOVETENSKAPLIGT TRAMS!

 

För att något ska kunna skapa sig själv, så måste det även existera innan det existerade, för hur kan det annars ligga bakom sin egen skapelse? Med andra ord så måste det både ha existerat och inte existerat på samma gång… vilket ju är en logisk omöjlighet!

Detta bryter mot en av logikens fundamentala principer, nämligen lagen om icke-motsägelse som hävdar att: ”Det är omöjligt att utsäga om någonting att det både är och inte är, i samma avseende och på samma gång.”

Med andra ord, en sak kan inte ha både egenskap A och egenskap icke-A i samma kontext. Min cykel, exempelvis, kan inte samtidigt vara både svart och icke-svart.

På samma sätt kan inte universum både existera och inte existera på samma gång. Därmed måste vi naturigtvis förkasta den ologiska idén om ett självskapande universum!

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing

Ex nihilo, nihil fit” – Inget kan komma ur intet

Inget i input, inget i output…

Om energi saknas, hur kan det då genereras energi?

.

Allt skapat, allt tidsbundet, som har en ålder, såsom universum, måste ha en orsak/skapare bakom sig!

Bara här i den tidsbundna materiella världen som saker och ting blir skapade, medan Gud är evigt obunden och oberoende i den eviga andliga dimensionen:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gud
http://sv.wikipedia.org/wiki/Allsm%C3%A4ktighet

 

Eftersom Gud – allas vår evige Allsmäktige Skapare, alla orsakers Orsak – även skapade Tiden, så kan Han givetvis inte vara skapad av någon annan, eftersom bara de som står under tidens kontroll kan bli skapade!

Till saken hör att även vi själar/minigudar, består av samma andliga energi som Gud, varför även vi är eviga och oskapade, utan någon början eller slut, då det är den andliga energins signum att vara oföränderlig, oskapad och oförstörbar. Vi själar fanns alltså till även innan vi hamnade i våra nuvarande köttkostymer…

.

SLUTSATS?

Just precis, universum kan omöjligt ha skapat sig själv!

Big Bang är bara trams, en förnuftsvidrig ateistisk hokuspokus-teori!

.

TILL DISKUSSION:

Ni som hävdar att universum skulle ha skapat sig själv, hur resonerar ni egentligen?

Hur i Herrens Namn ska något kunna skapa sig själv, om det till att börja med inte existerar?

 

You-Cant-Get-Something-From-Nothing-by-Liam-Scheff-2010.jpg

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

BIG BANG-TEORIN = BARA PSEUDOVETENSKAP !!!

BIG BANG NEGLIGERAR LAGEN OM ORSAK OCH VERKAN !!!

 

Big Bang-teorin är faktiskt en övernaturlig teori, vilket många ateister inte ens har tänkt på:

 

 

 

Ateister anklagar de religiösa för att tro på det övernaturliga, när de uppenbarligen gör det själva…

Ateister och religiösa sitter faktiskt i samma båt; uppenbarligen anser alla att universum måste ha ett övernaturligt ursprung!

 

Skillnaden mellan att tro på att det var allas vår gemensamma Skapare som skapade universum, och att tro på att den trollade fram sig själv ur tomma intet och sprängde sig själv i bitar likt en självmordsbombare, är att de religiösa mycket väl förstår att det måste finnas en ORSAK till universums tillblivelse, att den omöjligt kan ha ploppat fram av sig själv hokuspokus ur tomma intet…snacka om övernaturligt

 

Det måste av nödvändighet finnas en ursprunglig ORSAK, dvs Skapare av universum!

Eftersom orsakskedjan logiskt inte kan fortsätta i all oändlighet, så måste det finnas en första Orsak/Skapare. Kausalitetslagen kräver en första Orsak till universums uppkomst, som logiskt måste stå utanför kausaliteten, dvs Gud, som är a-kausal, en extra-universell orsak med intra-universell verkan:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_argument

 

Gaser har ingen självständig skapande kraft! På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller totalt informationslösa gaser (med eller utan gravitation) självständigt ha skapat universums mästerligt konstruerade himlakroppar!

Hur någon vid sina sinnens fulla bruk kan tro att ett gäng med stendöda, informationsfria exploderande stenflisor skulle ha haft den kompetens och IQ som krävdes, för att konstruera, strukturera och koordinera fram vårt fantastiskt intelligenta universum, torde snarast boka tid på ett speciellt ställe….

Smällar, kollisioner och explosioner kan endast resultera i KAOS och FÖRINTELSE, inte i den fantastiska ordning, harmoni och balans som råder i universum!

 

DET MEST OFATTABARA är att när en ateist ser en simpel FOTBOLL, så tar han för givet att den är designad och skapad av en person med någon form av intelligens, vilket ju stämmer. Även minsta lilla spindelväv för tankarna till en skapare, nämligen spindeln. Men när samma ateist ser ett satellitfoto av den fantastiska underbara komplexa skapelsen UNIVERSUM, så slår han plötsligt bakut och utbrister:

Nej, nej, nej…det behövs ingen intelligent styrning för att skapa Jorden eller Solen inte…de har uppkommit helt av sig själva från några slumpvis roterande gasmoln…”

Snacka om SJUKT VRICKAT resonemang !!!  :whoco5::whoco5::whoco5:

 

BIG BANG-myten, krossas här punkt för punkt, med 15 vetenskapliga argument:

https://snilleblixten.net/2009/08/16/big-bang-bara-en-hokuspokus-teori-big-bang-flummet-krossas-har-med-15-vetenskapliga-argument/

 

Big Bang-teorin är alltså inget annat än en vansinnigt absurd ateistisk hokuspokus-teori, som vi tragiskt nog blivit hjärntvättade till att tro på ända sedan barnsben…

 

quote-the-big-bang-is-our-modern-scientific-creation-myth-it-comes-from-the-same-human-need-carl-sagan-88-85-65

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


.

GLÖM BIG BANG-FLUMMET !!!

BIG BANG MOTBEVISAS MED 15 VETENSKAPLIGA ARGUMENT !!!

 

Universum påstås av de Big Bang-troende hokuspokus ha trollat fram sig själv från absolut ingenting (utan ens trollkarl eller trollstav), och IQ-befriat sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare…

Låter detta som en logisk och plausibel teori till konstruktionen av vårt perfekt strukturerade, lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade, koordinerade universum?

Snacka om sjukt flummig hokuspokus-teori!

Flummigare än magi
till och med, där det i alla fall finns NÅGON som trollar, med NÅGONTING…

 

UNIVERSUM ÄR ETT MÄSTERVERK!

BARA NÅGON MED SUPER-IQ KAN HA SKAPAT DET!

 

Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras.”

”Detta det mest storslagna system av sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse.” (Principia Mathematica)

Isaac Newton

 

Big Bang-teorin är lika mycket en tro som vilken annan religion som helst. Det finns inget bevis på att allt började med en stor smäll. Samhället tvingas till ateism av en massa naturvetare och akademiker som säger sig ha monopol på sanningen. Men deras ”Big Bang” är lika mycket en tro den också.

Peter Wahlbeck

 

Materia och energi har ingen självständig, skapande kraft!

På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller den materiella energin självständigt skapa himlakroppar!

Någon måste alltså ha skapat Universum! Ingenting kan skapa sig själv!

Ingen produkt utan producent = Ingen skapelse utan skapare!

Bara för att ingenting kan skapa sig själv, så betyder ju inte det att Gud har skapats, bara det att alla skapade ting måste ha skapats av någon annan! Gud och vi minigudar (själar) är eviga andevarelser, utan någon början eller något slut, oskapade och odödliga!

 

Planläggningen och struktureringen bakom universums superintelligenta superkomplexa perfekt lagbundna finkalibrerade konstruktion måste ju ha krävt en superintelligent konstruktör!

Att a priori utesluta en intelligent kraft bakom universum som icke-existerande, är en godtycklig icke-vetenskaplig ståndpunkt. Hade naturen haft en massa uppenbara felkonstruktioner, kunde man dragit slutsatsen att ingen intelligent konstruktör låg bakom!

En extraordinär skapelse kräver en extraordinär skapare!

Fulländad organisation kräver fulländad organisatör, design kräver designer, intelligens i skapelsen kräver en intelligent skapare, det som finns i verkan måste alltså även finnas i dess orsak!

 

Förresten så sprängde jag mitt kök i morse – BIG BANG BOOM – och oj vilken fin ordning det blev! Nu väntar jag bara på att saker och ting slumpvis ska börja organisera sig, och om jag bara väntar tillräckligt länge så är köket helt ok….det är ju bara en tidsfråga juuu. Tror ni mig inte? Explosioner – BIG BANG BOOM – skapar och organiserar saker….eller?!?

Big Bang-teorin anses faktiskt numera vara en förlegad teori och kullkastas av nya upptäckter, som motbevisar den rådande uppfattningen att universum expanderar:

http://wn.com/New_Discovery_Invalidates_The_Big_Bang

Video:

 

 

Det finns inga som helst observationer som stödjer Big Bang-teorin och därför har hundratals av världens ledande astronomer och fysiker vänt teorin ryggen, ett faktum som publicerades i New Scientist, 22 maj 2004:

http://cosmologystatement.org
http://www.newscientist.com/article/mg18224482.900-bucking-the-big-bang.html

 

Faktum är att Big Bang-teorin tampas med mer än 30 oöverstigliga problem, vilket förklarar varför Big Bang-teorin är på utdöende:

http://www.sciencedaily.com/releases/2006/09/060905104549.htm
http://www.metaresearch.org/cosmology/BB-top-30.asp
https://www.flashback.org/sp5841611

 

Att universum hokuspokus skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet, vilket t.ex. Stephen Hawking påstår, motbevisas på ett väldigt logiskt sätt här:

Video:

 

 

Big Bang-teorin är faktiskt en övernaturlig teori, en ovetenskaplig teori, vilket de flesta BB-troende inte ens har tänkt på:

Video:

 

 

 

_____________________________ _______________________

HÄR FÖLJER 15 VETENSKAPLIGA ARGUMENT EMOT BIG BANG:

_____________________________ _______________________

 

INNEHÅLL:

 

1. Ingenting kan ske i en icke-tid!

2. Ingenting kan äga rum i ett icke-rum!

3. Det finns ingen mittpunkt, expansionspunkt, i ett oändligt stort universum!

4. Singulariteten, ”punkten”, måste ha kommit nånstans ifrån!

5. Den uppdiktade smällen måste ha orsakats av någon/t!


6.
En oändligt liten punkt med en oändligt stor tyngdkraft – omöjligt!

7. Ingenting kan övervinna en oändlig tyngdkraft och få punkten att börja expandera!

8. Egenskaper i verkan (universum), måste även finnas i dess Orsak!

9. Rödförskjutningen motsäger Big Bang! Universum expanderar inte!

10. Materiens extremt ojämna fördelning motsäger Big Bang!

 

11. Termodynamikens 2:a lag om entropin motsäger Big Bang!

12. Bortflyende informationslösa partiklar kan aldrig bilda himlakroppar!

13. Stendöd materia kan inte organisera sig själv överhuvudtaget!

14. Big Bang-teorin är vare sig duplicerbar eller falsifierbar!

15. IQ-befriade smällar och explosioner kan inte skapa ordning och lagar!

 

____________________________________________________

 

1. Ingenting kan ske i en icke-tid!

Enligt Big Bang-teorin så fanns det inte någon tid innan den fiktiva explosionen. Men detta gäller bara om man menar att vår rumtid är den enda som finns, och att teorin för den skulle gälla även när man kommer till singulariteter.

Till saken hör att relativitetsteorin inte är giltig vid singulariteter, eftersom den faller samman på kvantnivå!

Dessutom måste man ställa sig frågan:

Hur kan något överhuvudtaget ske i en icke-tid, med tanke på att händelser och skeenden omöjligen kan ske i en icke-tid?!

Finns det ett EFTER händelsen, måste det även finnas ett FÖRE händelsen!

Varför?

Just det, eftersom man aldrig kan tala om en verkan (händelsen) utan en orsak som orsakat den!

Dessutom, det som förment exploderade måste ha existerat INNAN själva explosionen, för hur skulle det annars ha kunnat explodera?

 

____________________________________________________

 

2. Ingenting kan äga rum i ett icke-rum!

Enligt Big Bang-teorin så var det rummet som började expandera, men hur kan rummet överhuvudtaget börja expandera, när det enligt teorin inte ens fanns något rum till att börja med?

Hur kan något överhuvudtaget börja expandera från ett icke-rum?

Enligt Big Bang-troende så var det rummet som började expandera, men hur kan rummet överhuvudtaget börja expandera, när det enligt teorin inte ens fanns något rum till att börja med?

Hur kan något överhuvudtaget börja expandera från ett icke-rum?

Och om det inte fanns något rum, var skedde då Big Bang?

Ingenting kan ju äga rum i ett icke-rum…

 

____________________________________________________

 

3. Det finns ingen mittpunkt, expansionspunkt, i ett oändligt stort universum!

Det går överhuvudtaget inte att propagera för Big Bang-teorin, eftersom universum inte sägs ha någon mittpunkt, ingen expansionspunkt!

Det kan ju inte finnas något centrum varifrån allt ska ha expanderat, som man påstår, med tanke på att universum hävdas vara oändligt stort; i det oändliga finns inget centrum och därmed heller ingen expansion!

Därmed fallerar också teorin kring att bakgrundsstrålningen skulle bevisa Big Bang, då man i en oändlig rymd överhuvudtaget inte kan hitta någon riktning mot ett centrum!

http://creation.com/the-big-bang-fails-another-test
http://creation.com/nobel-prize-for-alleged-big-bang-proof

 

Till råga på allt, så utgör ju inte strålning i sig något som helst bevis för att det hela nödvändigtvis måste ha startat med en herrelös smäll/explosion, vilket är ett groteskt felslut!

Påståendet att universum skulle ha förvandlats från oändligt litet till oändligt stort, inom en kort ändlig tidsrymd på några få miljarder år, är ännu en i raden av alla orimligheter kring denna Big Bluff-teori…

Till sist, hur kan det finnas en expansionspunkt, utan något rum?

Finns det en punkt, måste det givetvis även finnas rum för denna punkt!

 

____________________________________________________

 

4. Singulariteten, ”punkten”, måste ha kommit nånstans ifrån!

Big Bang-teorin ger inget svar på hur den fiktiva singulariteten, ”punkten”, överhuvudtaget skulle ha kommit till!

Vem skapade ”punkten”?

Blundar man för kausaliteten, orsakssambandet, så är det bara pseodovetenskap man saluför!

En del menar att punkten skulle ha kommit från en kvantfluktuation, men en sådan kräver ett vakuum, vilket ju inte heller kan ha funnits, då inget rum enligt teorin fanns!

Om man försöker slingra sig undan den besvärande frågeställningen genom att påstå att punkten skulle ha funnits i en evighet innan den fiktiva smällen, så har man gjort bort sig rejält, med tanke på att smällen då aldrig överhuvudtaget ens skulle ha kunnat inträffa, eftersom det skulle ta en evighet av tid att ens ta sig fram till smällen…

Dessutom borde ju då punkten finnas även idag, eftersom det som är evigt även måste inbegripa framtiden; evigheten har nämligen vare sig någon begynnelse eller något slut!

 

____________________________________________________

 

5. Den uppdiktade smällen måste ha orsakats av någon/t!

Big Bang-teorin ger inget svar på vad eller vem som skulle ha ORSAKAT den uppdiktade smällen!

Man inbillar och fantiserar sig att det fanns en punkt och att den hokuspokus exploderade och började expandera.

Var kom kraften till den massiva Big Bang-explosionen ifrån?

Alltså är Big Bang ingen vetenskaplig teori, eftersom den fullständigt ignorerar kausaliteten, som annars ska vara vetenskapens adelsmärke.

Big Bang-troende brukar då försöka kontra med: ”Vad finns norr om Nordpolen?”

Men det är inget giltigt argument, eftersom Nord är en riktning, medan Tid är ett mått på förändring. Om det inte skedde någon sorts förändring innan den förmenta Big Bang, hur kunde den då sättas igång?

För att något ska kunna smälla, så måste det som smäller ha existerat innan själva smällen!

Så vem orsakade fantasismällen?

 

____________________________________________________

 

6. En oändligt liten punkt med en oändligt stor tyngdkraftomöjligt!

Singulariteten (”punkten”) är en matematisk och praktisk omöjlighet; man kan vare sig räkna på eller föreställa sig en OÄNDLIGT LITEN punkt med en OÄNDLIGT STOR tyngdkraft!

 

____________________________________________________

 

7. Ingenting kan övervinna en oändlig tyngdkraft och få punkten att börja expandera!

Det är OMÖJLIGT att den fiktiva punkten överhuvudtaget skulle ha kunnat RUBBAS, med tanke på att den sägs ha haft en oändlig täthet och tyngdkraft; oändligt stor densitet och gravitation – vilket ju absolut ingenting kan rubba, allra minst kvantfluktuationer!

Detta enda motargument räcker faktiskt för att krossa och tillintetgöra hela Big Bang-flummet i 1000 Bang-bitar!

 

____________________________________________________

 

8. Egenskaper i verkan (universum), måste även finnas i dess Orsak!

Egenskaper och potentialer som finns i verkan (universum), måste givetvis även finnas i dess Orsak!

Alltså måste Orsaken till universums skapelse ha varit ett levande intelligent väsen med en otroligt hög IQ, logisk tankeförmåga och kreativ skaparförmåga…dvs Skaparen/Gud..!!!

Men i Big Bang-teorin finns ingen som helst IQ att skönja, vare sig bokstavligt eller bildligt talat!

Bara någon med en svårt kaotisk hjärna kan på fullt allvar tro att kaos och herrelös informationsfri IQ-befriad livlös materia som enda initial-ingredienser skulle kunna leda till något annat än just bara herrelöst informationsfritt livlöst IQ-befriat kaos…

Ingen IQ, information eller liv i input, kan heller inte leda till någon IQ, information eller liv i output!

Ändå så är världen full med IQ, information och liv…

 

____________________________________________________

 


9. Rödförskjutningen motsäger Big Bang!
Universum expanderar inte!

Den världsberömde astronomen Halton C. Arp, vår tids Galileo, som var assistent åt självaste Edwin Hubble, har grundligt motbevisat Big Bang-teorin, tron på ett expanderande universum, då han upptäckt att rödförskjutningen inte alls är analogt med avståndet från jorden:

http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/arch05/051102arp-galileo.htm

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1977evci.conf..377A&db_key=AST&data_type=HTML&format=&high=42ca922c9c07185

 

Det är Halton C. Arp som ligger bakom den revolutionerande upptäckten att många
kvasarer med extremt höga värden av rödförskjutning är belägna i närheten av
galaxer som har låg rödförskjutning, vilket vi kan se här på Arps sensationellt avslöjande fotografier, vilket ju bevisar att Big Bang-teorin är falsk!

http://www.electric-cosmos.org/arp.htm
http://www.youtube.com/watch?v=1yTfRy0LTD0 (9 delar)

”The idea of an expanding universe is predicated upon the accurate assumption of redshift being analogous to distance alone. From that ERROR of believing that redshift correlates with distance, the theory of an expanding universe was developed. In fact as Halton Arp has shown, redshift is not analogous with distance, therefore the expanding universe theory falls apart.”

Det är alltså inte universum som expanderar!

Det är galaxernas strålning som förskjuts mot större våglängder. Detta kallas rödförskjutning och är strålningsenergins (entropi)förskjutning mot termisk jämvikt.

Samma naturlag men med olika förskjutnings- (entropi-) konstanter gäller för hydrodynamik, elektrodynamik (ljus) och air-dynamik (ljud).

Detta innebär konstant vågförskjutning på 6,6*10^-34. Planck och Hubble har uppmätt men feltolkat denna förskjutning som innebär en acceleration som är 1,986*10^-28 km/s^2.

Bekräftelse på att strålningens fart ökar med våglängden gjordes 9 juli 2005 vid analys av strålning från Markarian 51 (men de har inte förstått hur och varför):

http://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/0702/0702008v2.pdf

”The team studied two gamma-ray flares in mid-2005 from (…) the galaxy Markarian 501. They compared gammas in two energy ranges, from 1.2 to 10 tera-electron-volts (TeV) and from 0.25 to 0.6 TeV. The first group arrived on Earth four minutes later than the second.”

 

Påståendet att universum expanderar, saknar alltså all vetenskaplig grund!

http://www.youtube.com/watch?v=RmyR4MZrtDY
http://wn.com/New_Discovery_Invalidates_The_Big_Bang
http://www.youtube.com/watch?v=3KdKOKw03Sk
http://www.grantchronicles.com/story05.htm

 

För övrigt så orsakas rödförskjutningen av Compton-effekten och inte av Doppler-effekten; ”Hubble’s Constant in Terms of the Compton Effect”:

http://www.angelfire.com/az/BIGBANGisWRONG/Hubble_latest_web.htm

 

Dessutom; även om vi skulle ponera att universum expanderar, så utgör ju inte det något som helst bevis för att det hela skulle ha börjat med en blind, herrelös Bang Smäll…

Snacka om att Big Bang-teorin saknar all form av logik och sunt förnuft, bara fråga om en absurt flummig hokuspokus-teori!

 

____________________________________________________

 

10. Materiens extremt ojämna fördelning motsäger Big Bang!

Big Bang-teorin ger inget svar på hur det kommer sig att materien inte är jämnt fördelad i universum, vilket borde vara fallet efter en explosion, där partiklarna skenar iväg åt alla håll! Materien i universum är tvärtom extremt ojämnt fördelad och uppträder som små öar och hopar i form av galaxer i den vidsträckta rymden:

http://creation.com/what-about-the-big-bang

 

____________________________________________________

 


11. Termodynamikens 2:a lag om entropin motsäger Big Bang!

Utan någon inbyggd information som skulle kunna styra utvecklingen, så borde kaoset, entropin, efter den fiktiva explosionen bara öka, och inte som propagandan förtäljer, att materien helt utan information började organisera sig själv till mer och mer komplexa system.

 

____________________________________________________

 

12. Bortflyende informationslösa partiklar kan aldrig bilda himlakroppar!

Big Bang-teorin ger inget svar på hur det är möjligt att partiklarnas likvärdiga linjära rörelser utåt åt alla håll i supersonisk hastighet i vakuum, bort från explosionspunkten (vilket innebär att partiklarna bara kommer längre och längre ifrån varann för varje sekund), någonsin hade kunnat förena partiklarna till komplexa föreningar, gasmoln och himlakroppar. Det hade inte funnits en chans att partiklarna hade kunnat ändra riktning eller att gravitationen hade kunnat fånga in den bortflyende materian, och därmed är det omöjligt att det hade kunnat bildas några himlakroppar överhuvudtaget!

 

____________________________________________________

 

13. Stendöd materia kan inte organisera sig själv överhuvudtaget!

Om vi ändå ponerar att farbror ”slumpen”, ateistens IQ-befriade fantasifoster, var ute och härjade och mirakulöst ändrade på partiklarnas riktning; vad skulle ha orsakat att dessa stendöda informationsfria partiklar organiserade sig själva till fantastiskt komplicerade variationsrika himlakroppar och sfäriska planeter som sedan mirakulöst nog även började rotera och cirkla runt varann i perfekta matematiska banor, både medurs och moturs och dessutom utan att krocka, såsom exempelvis Saturnus 56 månar…

 

____________________________________________________

 

14. Big Bang-teorin är vare sig duplicerbar eller falsifierbar!

Big Bang är omöjlig att ens föreställa sig eller göra upp några modeller kring, eftersom en värld utan medvetande (den uppdiktade prebiotiska) inte ens teoretiskt sett skulle vara observerbar eller möjlig att uppfatta och därmed inte heller möjlig att ställa några som helst hypoteser kring, än mindre vara duplicerbart eller falsifierbart.

 

____________________________________________________

 

15. IQ-befriade smällar och explosioner kan inte skapa ordning och lagar!

Inga observationer eller experiment har någonsin gjorts, som har kunnat duplicera Big Bang-myten; att nån herrelös kaotisk IQ-befriad explosion skulle kunna skapa ordning och kreativa skapelser.

Till saken hör att det inte ens går att duplicera Big Bang, eftersom ingen IQ, inget intelligent liv, får vara inblandat i experimenten,  med tanke på att den uppdiktade ursmällen sägs ha skett utan någon som helst inblandning av IQ…

Om en stor sjuk smäll skapade universum med dess biljoner himlakroppar, så borde det, enligt vetenskaplig logik, vara möjligt att skapa åtminstone en liten planet med en liten smäll. Kan någon vetenskapsman skapa någonting överhuvudtaget med hjälp av en smäll?

Om man nu ändå tror på den vansinnigt sjuka Big Bang-myten, varför inte kontakta al-Qaida när det är dags för ett nytt husbygge…ett litet fritidshus ska väl vara en baggis i så fall, när en herrelös kaotisk smäll helt på egen hand ska ha fixat till ett helt fungerande Universum…

 

____________________________________________________

 

BIG BANG = SJUKT ABSURD HOKUSPOKUS-TEORI:

 

Hokuspokus-teorin att universum skulle ha ploppat fram av en blind slump, utan orsak, från absolut ingenting (utan ens rumsdimensionen utan vilken inte ens vakuum, lufttomt rum, är möjlig), är inget annat än en infantil tro på omöjliga trollerinummer, utan så mycket som ens en trollkarl närvarande…

 

Det absurda kring att universum skulle kunna uppstå från absolut ingenting:

http://www.whyevolution.com/nothing.html

Det riktigt absurda är att fullvuxna människor kan välja att tro på oändligt osannolika teorier som Big Bluff, istället för det enda sannolika och logiska, att en intelligent skapelse kräver en Intelligent Skapare!

Endast Bang Smäll-troende kan tro att det kan komma fram något ordnat, konstruktivt och kreativt från herrelösa, kaotiska IQ-befriade smällar. Bara någon med kaos i hjärnan kan på fullt allvar tro att kaos kan leda till något annat än bara ännu mera kaos.

Herrelösa explosioner som den uppdiktade Bang Smäll kan endast orsaka kaos och destruktivitet, inte ordning och konstruktivitet!

 

Ofattbart att dessa grundläggande ABC-kunskaper inte lärs ut i våra läroanstalter..!!!

Nej, en intelligent och kreativ skapelse med alla dess fantastiskt intelligent strukturerade himlakroppar och livsformer kan bara ha orsakats av en kreativ intelligent Skapare, på samma sätt som det krävs en intelligent arkitekt med logiska planritningar för att åstadkomma ett fungerande bostadshus!

Det är ingen vid sina sinnens fulla bruk som anställer ett sprängföretag eller al-Qaida om man vill skapa något ordnat och strukturerat…

 

Snacka om HOKUSPOKUS-teori…

PSEUDO-VETENSKAP !!!

 

____________________________________________________

 

BIG BANG-TEORIN ÄR VÄLDIGT ENKEL ATT MOTBEVISA

INGEN KAN ANGE RIKTNINGEN MOT NÅT BIG BANG-CENTRUM !!!

 

Big Bang-teorin är alltså väldigt enkel att en gång för alla vederlägga.

Ingen kan ange riktningen mot det nödvändiga Big Bang-centrum!

Ni som påstår att universum inte har något centrum, för att det förment skulle vara oändligt, eller för att det skulle vara som ytan på en ballong, motbevisas med följande 12 starka, logiska argument:

 

1. Utan ett mass-centrum, ingen rotation. Alltså måste det finnas ett centrum för universums massa. Det riktigt intressanta är att det faktiskt är vår Moder Jord som är himlavalvets stationära masscentrum, som solen med de andra planeterna och stjärnorna naturligt roterar kring.

2. Även för Big Bang-troende måste det finnas ett centrum, nämligen platsen där deras singularitet kreverade. Detta innebär att Big Bang-kreationisternas centrum måste befinna sig mitt inuti i deras Big Bang-ballong.

3. Om det inte finns något specifikt centrum i universum, så kan man ju inte ens hävda att universum expanderar, eftersom en expansion alltid utgår från en ursprunglig central punkt. Utan ett centrum mitt i ballongen, så kan man inte hävda att ballongen expanderar, och då skulle man inte heller kunna åberopa rödförskjutning.

4. Att universum inte kan liknas vid själva ytan på en ballong, där det inte finns något objektivt centrum, motbevisas av att det i ett sådant fiktivt tvådimensionellt universum inte skulle kunna finnas någon kosmisk bakgrundsstrålnings dipol. Alltså måste det finnas ett centrum.

5. Eftersom vi inte är begränsade till en ballongyta, så är det enda stället där alla punkter kan avlägsna från ens egen punkt i själva centrum av ballongen, i centrum av det kosmiska ägget, som alltså är jordens heliga mittposition.

6. Att vi upptäcker exakt lika mycket strålning i våra observationer av den kosmiska bakgrundsstrålningen, oavsett i vilken riktning vi undersöker, påvisar ju faktiskt att Jorden måste vara placerad i en unik, central position i universum. Att universum är anisotropiskt från alla andra positioner än Jordens, och isotropiskt endast från vår position, utgör ännu ett starkt bevis för att Jorden är universums origo.

7. Utan ett givet centrum i universum, hur skulle forskarlaget kring BICEP2-upptäckten ens i teorin tro sig ha lokaliserat ekot från fantasi-smällen?

8. Den materiella världen är relativ och kan därför vare sig vara evig eller oändlig, varför det måste finnas ett fysiskt centrum. Det är endast i den absoluta andliga, metafysiska, världen som evigheten och oändligheten finns, då dessa är absoluta begrepp, inte relativa.

9. Oändlighet kan inte uppstå från något som är ändligt (singulariteten), allra minst under en ändlig tid av 13,8 miljarder år [ljusets radiesträcka där Jorden intressant nog antas vara mittpunkten]. Vårt ändliga universum må vara enormt stort, men måste alltså ha ett centrum.

10. Om universum hade varit oändligt, så hade ju även tiden varit det, eftersom vi lever i ett rumtid-kontinuum. Eftersom tiden är relativ, dvs står i relation till viss given storhet, och oändligheten inte har någon given storhet, så kan inte tiden vara oändlig. Detsamma gäller givetvis även universum och dess rum.

11. Om vårt lokala äggformade universum hade varit oändligt, så skulle inte multiversum kunna finnas. Enligt de heliga Veda-skrifterna så finns det miljarder lokala universum, kosmiska Brahma-ägg, av vilka vårt tillhör den minsta kategorin:

http://decodehindumythology.blogspot.se/2011/08/big-bang-and-bhagvatam.html
http://www.nbcnews.com/id/15197712/ns/technology_and_science-space/t/universe-might-be-oval-shaped

12. Planck-teleskopet har nu slutgiltigt verifierat, efter föregångarna COBE och WMAP, att vår stationära Moder Jord de facto befinner sig i centrum av universum, precis vad all världens heliga skrifter och religioner alltid hävdat:Visa på Medium.com

 

”Hela vårt observerbara universum befinner sig inuti denna sfär med en radie på 13,3 miljarder ljusår, med oss i centrum.”

http://space.mit.edu/home/tegmark/wmap.html

Max Tegmark

 

”Alla dessa bevis, att universum ser likadant ut oavsett i vilken riktning vi tittar, tyder på att det är något speciellt med vår position i universum. Framför allt tycks det som, om vi observerar att alla andra galaxer rör sig bort från oss, att vi måste vara i universums centrum.”

Stephen Hawking, ”A Brief History of Time”, kapitel 3.

 

”Jag kan konstruera ett sfäriskt symmetriskt universum med jorden i dess centrum, och du kan inte motbevisa det baserat på observationer. Du kan bara utesluta det på filosofiska grunder. Jag tycker vi ska börja ifrågasätta den Kopernikanska principen. Oavsett våra teoretiska preferenser, så måste de till slut ge efter för de observerbara bevisen.”

”Men rödförskjutning kan också uppstå genom massors dragningskraft. Med jorden i centrum av universum, skulle stjärnornas dragningskraft också orsaka rödförskjutning varhelst vi tittade.”

George F.R. Ellis, Paul Davies ”Cosmic Heresy?” Nature, 273:336, 1978.

 

”En sådan förutsättning skulle innebära att vi intar en unik position i universum, analogt på sätt och vis med den urgamla uppfattningen om en central jord. Denna hypotes kan inte motbevisas, men det är ovälkommet och skulle endast godtas som en sista utväg för att rädda själva fenomenet [rödförskjutningen].”

Edwin Hubble, ”The Observational Approach to Cosmology”, Oxford, Clarendon Press, 1937, sid 50, 51, 58-59.

 

”Studier av den kosmiska bakgrundsstrålningen har bekräftat strålningens isotropi, eller dess fullständiga enhetlighet i alla riktningar [centrerad kring jorden, kosmos centrum]. Om universum har ett centrum, måste vi vara mycket nära det, annars skulle observerbar anisotropi i strålningsintensiteten alstras i överflöd, och vi skulle upptäcka mer strålning från ett håll än från motsatt riktning.”

Joseph Silk, University of California, ”The Big Bang: The Creation and Evolution of the Universe”, sid 53 (W. H. Freeman, 1980).

 

”But when you look at CMB map, you also see that the structure that is observed, is in fact, in a weird way, correlated with the plane of the earth around the sun. Is this Copernicus coming back to haunt us? That’s crazy. We’re looking out at the whole universe. There’s no way there should be a correlation of structure with our motion of the earth around the sun — the plane of the earth around the sun — the ecliptic. That would say we are truly the center of the universe.”

Lawrence Krauss

http://www.edge.org/conversation/the-energy-of-empty-space-that-isn-39t-zero

 

Jorden är inte någon vandrande planet, jorden är vårt himlavalvs stationära mass- och rotationscentrum, som solen, planeterna och stjärnorna naturligt roterar kring.

 

Många hävdar felaktigt att universum expanderar. För att det ska vara möjligt, så måste rummet ha en gräns som hela tiden förflyttar sig utåt.

Då måste man fråga Big Bang / Expansion-troende:

1. Vad skulle denna gräns bestå av?

2. Hur har man tänkt sig ett icke-rum på andra sidan gränsen, med tanke på att icke-rum inte ens kan existera?

3. För att ett rum överhuvudtaget ska kunna börja expandera, så måste det ju finnas ett rum till att börja med. Enligt Big Bang-teorin fanns vare sig rum, tid, materia eller energi innan fantasi-smällen, så hur kan då ett rum börja expandera från ett icke-rum?

 

SLUTSATS:

 

Om Big Bang-teorin verkligen var sann, så borde man ju kunna peka ut riktningen mot Big Bang-centrum, så då utmanar jag Big Bang-troende:

Vilken är riktningen mot Big Bang-centrum?

Att Big Bang-troende inte klarar av att ge riktningen mot sitt Big Bang-centrum, vad säger det egentligen om teorin?

Beror ju givetvis på att det är vår undersköna stationära Moder Jord som i själva verket ståtar i universums centrum, den heliga Geocentrismen, vilken stöds av all världens religioner och heliga skrifter.

Att centrum verkligen är här vid vår stationära Moder Jord, är ju faktiskt anledningen till att ingen kan titta ut i universum och peka ut nåt Big Bang-centrum…

 

Gud, allas vår Allsmäktige Skapare, är oerhört konstnärligt och artistiskt lagd, så Han begagnar sig inte av råbarkade al-Qaida metoder som smällar och explosioner när Han designar, konstruerar och organiserar saker och ting, allra minst vad gäller universums skapelse!

Att fråga vem som skapade Skaparen, är lika ologiskt som att fråga vem som vann över Vinnaren, eller vad som kommer före A i alfabetet…

 

Eftersom Gud även skapade Tiden, så kan Han själv givetvis inte vara skapad av någon annan, eftersom skapelser endast sker här i den tidsbundna materiella världen!

På samma sätt som energin aldrig någonsin skapats (Energiprincipen), eftersom den är evig, så har heller aldrig själva energikällan, vår Energiske Gud, någonsin skapats!

 

GUD är alltså EVIG (precis som vi själar, minigudar) och befann sig i den eviga andliga världen, andliga dimensionen (bortom vår materiella relativa rumtid), där evig nutid råder, innan Han skapade denna temporära materiella värld, med hjälp av Sina eviga energier…

 

I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.

From E. Salaman, ”A Talk With Einstein,” The Listener 54 (1955), pp. 370-371, quoted in Jammer, p. 123.

Albert Einstein

 

Det är lika orimligt att tro på världen men förneka Gud, som att tro på skon men förneka skomakaren!

August Strindberg

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Vem var det som konstruerade vårt perfekt strukturerade, lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade, koordinerade universum?

En högre intelligent makt (enda logiska) ELLER ett gäng med IQ-befriade stendöda stenflisor?

Svaret är väldigt enkelt, eller hur kära vänner?

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


.

GUD DET ENDA LOGISKA! (Big Bang-kreationismen absurd!)

VEM ANNARS SKULLE HA SKAPAT UNIVERSUM?

.

Att Gud, allas vår gemensamma evige Intelligente Skapare, med nödvändighet måste ha designat och konstruerat vårt temporära materiella universum, får vi här grymt starka logiska bevis för!

Häng med här, 7 LOGISKA STEG, punkt för punkt!

 

————

 

1) Eftersom vårt universum, den materiella världen, inte kan ha funnits för evigt* så måste den någon gång ha skapats! (För några miljarder år sedan, enligt Veda-skrifterna och Bhagavad-gita)

.

2) Det måste av nödvändighet finnas en ursprunglig ORSAK**, dvs Skapare av universum! Eftersom orsakskedjan logiskt inte kan fortsätta i all oändlighet, så måste det finnas en första Orsak.

Kausalitetslagen kräver en första Orsak till universums uppkomst, som logiskt måste stå utanför kausaliteten, dvs en extra-universell orsak med intra-universell verkan:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_argument

Gaser har ingen självständig skapande kraft! På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller totalt informationslösa gaser (med eller utan gravitation) självständigt ha skapat universums mästerligt konstruerade himlakroppar!

.

3) Eftersom skapandet av universum inkluderade den relativa rumtiden***, så måste Orsaken/Skaparen av nödvändighet ha befunnit sig i den absoluta rumtiden, dvs i den andliga dimensionen, i den eviga andliga världen, innan Han skapade vårt materiella universum!

Den absoluta andliga världen (Guds framsida) är den reella världen och utgör källan, grunden, till vår relativa materiella värld (Guds baksida), som är en virtuell, skenbar värld! På samma sätt som vare sig mörker eller kyla har någon reell oberoende existens, utan bara är frånvaron av ljus och värme, deras referenspunkter, så är det materiella frånvaron av det andliga!

På samma sätt som Solen är referenspunkt för ljus och mörker, så är Gud referenspunkt för godhet och ondska! Det absoluta utgör alltid referenspunkten, medan det relativa är relaterat till, beroende av, det absoluta. Om inte den absoluta Godheten (Gud) skulle existera, så skulle inte heller den materiella världens relativa dualism, godhet och ondska, existera! Ondska orsakar vi oss själva genom att vända Gud ryggen, på samma sätt som vi skapar vår egen skugga, vårt mörker, genom att vända ryggen mot Solen!

.

4) Detta innebär att Orsaken till universum nödvändigtvis måste vara EVIG****, eftersom Han inte är bunden eller påverkad av vår temporära relativa rumtid, som Han ju själv har skapat!

Att Gud är evig, innebär ju naturligtvis att Han har existerat i all evighet, utan att någonsin ha skapats, eftersom vår temporära relativa rumtid inte existerar i den andliga världen. Där råder nämligen en evig nutid, där inget föds, åldras eller dör! Även vi själar, minigudar, är eviga till vårt väsen! Att fråga vem som skapade Skaparen, är lika ologiskt som att fråga vem som vann över Vinnaren! Eftersom Gud även skapade Tiden, så kan Han själv givetvis inte vara skapad av någon annan, eftersom skapelser endast sker här i den tidsbundna materiella världen!

.

5) Detta medför också att Orsaken måste vara ett LEVANDE väsen, en individ, eftersom allting i den andliga världen är levande individer, dvs medvetet och levande (LevAnde), i motsats till vår materiella värld, materia, som är omedvetet och dött! Det är bara när den medvetna levande andliga energin – den medvetna själen – finns i materien, i den omedvetna materiella energin, som materia tycks leva!

.

6) Med tanke på att den uppdiktade Big Bang-smällen vare sig är en levande individ eller är evig, vilket ju alltså är en förutsättning för universums Skapare, så kan Big Bang omöjligen vara universums Orsak! Vi kan därmed utesluta den absurda hokuspokus-teorin att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare, i en stendöd IQ-befriad Big Bang!

Hur någon vid sina sinnens fulla bruk kan tro att ett gäng med stendöda, informationsfria exploderande stenflisor skulle ha haft den kompetens och IQ som krävdes, för att konstruera, strukturera och koordinera fram vårt fantastiskt intelligenta universum, torde nog snarast genomgå en grundlig mental hälsokontroll….smällar, kollisioner och explosioner kan endast resultera i KAOS och förintelse, inte i den fantastiska ordning, harmoni och balans som råder i universum!

.

7) Bara någon med en SUPER-IQ kan ha skapat vårt superkomplexa, perfekt lagbundna, finkalibrerade intelligenta universum! Att a priori utesluta en intelligent kraft bakom universum som icke-existerande, är en godtycklig icke-vetenskaplig ståndpunkt. Hade naturen däremot haft en massa uppenbara felkonstruktioner, kunde man dragit slutsatsen att ingen intelligent konstruktör låg bakom!

.

Skaparen av vårt universum lever och verkar i den andliga dimensionen och är evig, och kallas populärt för Gud! Gud är levande, medveten och intelligent, och är naturligtvis orsaken till allt liv, medvetande och intelligens som finns här i den materiella världen!

Faktumet att liv, medvetande och IQ finns här i den materiella skapelsen (verkan), bevisar att det även måste finnas hos Skaparen av skapelsen (Orsaken), eftersom en verkan naturligtvis inte kan ha något som dess Orsak inte har!

.

FOTNOTER:

.

* (punkt 1) Om den materiella världen skulle ha funnits för evigt, så skulle vi aldrig kunna befinna oss i nutid, eftersom det skulle ta en oändlig tid att överhuvudtaget komma till nutid från dåtid! Utan en begynnelse kan inte tiden ta sig från dåtid till framtid, med tanke på att tiden inte kan ha någon gång, om den inte först har igångsatts! Universum kräver alltså en begynnelse, en början, för att tiden ska kunna passera från dåtid till framtid! Utan någon början, finns vare sig någon dåtid eller framtid, eftersom dåtid och framtid är relativa begrepp och därmed beroende av en starttid!

.

** (punkt 2) Eftersom tiden här i materians värld har en början – i den andliga världen råder en evig nutid – så måste någon ha orsakat den! Det allmänt vedertagna begreppet för Skaparen stavas G U D, men är man allergisk mot just denna populära bokstavskombination och gillar någon annan bättre, fine! Gud själv är givetvis a-kausal, orsakslös, eftersom allting tillhörande den evigt existerande andliga dimensionen är ändlöst, utan ändarna början och slut!

.

*** (punkt 3) Den relativa rumtiden är inte evig, utan skapas alltid initialt när den materiella världen skapas! Den materiella världen skapas och förintas om och om igen, i ett evigt cykliskt förlopp, i takt med Guds in- och utandning, i Hans form som Maha-Vishnu! När Gud andas in dras allting in i Honom och när Han andas ut expanderas allt ut ur Honom, ur Hans transcendentala kroppsporer! Alla materiella universum skapas ur det ”Kosmiska Ägget” (utan explosioner), av vår skapargud Brahma, som är en avatar av Gud!

.

**** (punkt 4) Att Gud är evig är inget konstigt alls, med tanke på att t.o.m. Hans energier, materiella och andliga, är eviga! Termodynamikens 1:a lag (Energiprincipen) bekräftar nämligen att energi vare sig kan skapas eller förintas! Detsamma måste då givetvis gälla även själva energikällan, Gud, den evigt Energiske:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Energiprincipen

.

 

SLUTSATS?

.

Just precis, logiskt sett kan det omöjligt vara någon annan än allas vår Allsmäktiga Allvetande Skapare, Gud, som skapade universum!

Den fiktiva inbillade Big Bang finns endast, måste vi härmed vara överens om, i fantasin hos Big Bang-kreationister! Detta fantasifoster (Big Bluff) sägs ju till råga på allt ha varit stendöd, medvetslös och totalt IQ-befriad….därmed är Big Bang för alltid diskvalificerad från alla diskussioner kring vad som var Orsaken till universums intelligenta skapelse!

Att tro att vårt perfekt lagbundna superkomplexa universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet – flummigare än magi till och med, där det i alla fall finns *någon* som trollar, med *någonting* – i en hokuspokus-explosion, är lika idiotiskt som att tro att CERN och LHC skulle ha stått färdigkonstruerad och klar för drift, efter en liknande IQ-befriad hokuspokus-explosion!

 

__________

 

I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.

(From E. Salaman, ”A Talk With Einstein,” The Listener 54 (1955), pp. 370-371, quoted in Jammer, p. 123.)

What I am really interested in, is knowing whether God could have created the world in a different way; in other words, whether the requirement of logical simplicity admits a margin of freedom.

(C. Seelig, Helle Zeit—Dunkle Zeit (Europa Verlag, Zuürich, 1956), p.72, quoted in Jammer, p. 124.)

Albert Einstein

.

Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras.”

”Detta det mest storslagna system av Sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse.” (Principia Mathematica)

Sir Isaac Newton

.

_____________

.

TILL DISKUSSION:

.

DET FINNS BARA TVÅ ALTERNATIV!

.

Antingen var det en högre makt som skapade universum, eller så var det ett gäng med stendöda stenflisor, som Big Bang-kreationisterna gör gällande…

Vilket av alternativen verkar mest rimlig och logisk?

.

VAD TROR NI, KÄRA VÄNNER?

.

VEM var det som konstruerade vårt perfekt strukturerade, lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade, koordinerade universum?

EN HÖGRE MAKT (enda logiska) ELLER ett gäng med blinda, iq-befriade stendöda stenflisor?

.

 

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst -Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: