Död o Återfödd´s Blogg – Hare Krishna, kära älskade vänner!

Archive for the ‘Jorden är platt’ Category


 

ASTRONOMISKT AVSLÖJANDE – MÅNEN ENDAST 110 KM I DIAMETER 

MÅNSKUGGANS STORLEK UNDER TOTALA SOLFÖRMÖRKELSER !!! 

 

Eftersom månskuggan som månen kastar på jorden under totala solförmörkelser endast är 110 km stor, så kan månen själv omöjligt vara större än 110 km, eftersom en skugga aldrig kan bli mindre än objektet som kastar skuggan!

NASA hävdar vansinnigt nog att månen är 3 476 km i diameter, dvs 32 ggr större än sin egen skugga… en total omöjlighet!

Under totala solförmörkelser befinner sig en del av jorden i perfekt rät linje med solen och månen, då månen från jorden sett totalt blockerar och förmörkar solen, då månens vinkeldiameter överstiger solens. Eftersom månskuggans storlek är 110 km i diameter, innebär ju det givetvis att månens diameter är maximalt 110 km.

Hade månen verkligen varit 3 476 km i diameter som NASA hävdar, så skulle ju givetvis även dess skugga täcka ett minst lika stort område av jorden, vilket uppenbart inte är fallet. Elementärt!

 

Illustrerad Vetenskap:

http://illvet.se/universum/solsystemet/solformorkelse/sa-uppstar-en-solformorkelse

”Vid en total solförmörkelse täcker månen hela solskivan, så att solens strålar skyms, dvs inget direkt solljus träffar jorden.”

 

Total solförmörkelse = Total, 100%, avskärmning av solskivan, genom att månskivan totalt blockerar solljuset från att nå fram till jorden, under själva månskivan. Detta sker, eftersom månens vinkeldiameter överstiger solens, just vid totala solförmörkelser.

Hur kommer det sig då att NASA hävdar nåt så vansinnigt absurt, som att endast ynka 3% av månskivan (110 av 3 476) skulle lyckas avskärma solljuset? Om nu inte månen de facto endast är 110 km i diameter, vilket tydligt påvisas av månskuggan, dvs totaliteten!

 

Eftersom månen under totala solförmörkelser blockerar hela solskivan, så är det ju en fysisk omöjlighet att månens diameter skulle kunna överstiga månskuggan, 110 km, som månen kastar på jorden under totala solförmörkelser. Med tanke på att månen då täcker 100% av solens strålar, så medför ju detta givetvis att solstrålarna inte har någon möjlighet att vika av inåt mot jorden, smita förbi månen, för att bilda en konformad månskugga i rymden, som konformsteoretikerna felaktigt hävdar.

Månskuggan måste alltså uppenbarligen vara cylindrisk, inte konformad, precis som är fallet med molnskuggor, bollskuggor etc, vilket återigen bekräftar det uppenbara, att månens storlek måste vara densamma som dess skugga, dvs 110 km.

 

 

Enda säkra sättet ta reda på månens diameter = Mäta dess fysiska skugga på jorden, vilken alltså är 110 km, som vi ser bevis för här på bilderna från en Total solförmörkelse. Lägg märke till att det inte finns någon 3 000 – 3 500 km stor ”halvskugga” runtikring den mörka umbra/månskuggan, som NASA:s bedrägliga illustrationer brukar visa. Penumbra har ingenting med någon som helst månskugga att göra, utan syftar på de områden där månen endast partiellt täcker solen (dock fortfarande solbelysta), vilket de partiella och ringformiga solförmörkelserna är exempel på.

 

mir-13.jpg

 

NASA hävdar sjukt nog att månens diameter är 3 476 km, dvs 32 gånger större (!) än sin egen skugga, vilket är en enorm diskrepans mellan ett objekt och dess skugga. Fullständigt absurt att månskivan endast skulle kasta 3% skugga på jorden, med tanke på att 100 % av solskivan täcks. Lika absurt som att en basketboll ute i solskenet skulle kasta en skugga liten som en stenkula…

:lol:  :whoco5: :lol:

 

Totala solförmörkelsen den 21 augusti 2017:

 

NASA-Great-American-Eclipse-Map-Edited.png

 

Att man exempelvis i Orlando, bara några tiotal mil från månskuggans passage, endast såg 85% av solen täckas (penumbra, partiell solförmörkelse), bevisar ju bortom allt tvivel att Orlando befann sig utanför zonen där månen befann sig i perfekt rät linje mellan jorden och solen. Att månskuggans zon är 110 km bred, innebär ju givetvis att månens diameter är densamma. Att Orlando befann sig i penumbra, betyder att man befann sig utanför månskuggans passage (Path of Totality). utanför månkroppens vinkeldiameter. Månskugga förekommer endast som umbra, och endast under totala solförmörkelser.

 

 

UmbraPenumbra.png

 

Månskuggan = Umbra. Månskuggan, umbra, faller inom det område av jorden som befinner sig i en perfekt rät linje med solen och månen, där månen totalt blockerar solens strålar. Att månskuggan påvisas vara endast 110 km i diameter, utgör ju ett obestridligt bevis för att månens diameter omöjligt kan överstiga 110 km.

Penumbra = Partiell solförmörkelse. Penumbra ingår i de områden där man ser solen förmörkas endast partiellt, i olika grader. Penumbra befinner sig alltså fortfarande i solsken, ett område som alltså inte befinner sig i någon som helst månskugga.

Penumbra har inget att göra med att partiellt, delvis, befinna sig i månskugga, som många har förletts att tro. Antingen befinner man sig i månskugga (umbra, vid total 100% solförmörkelse), eller så gör man det inte. Finns inga mellanlägen.

 

 

895px-Geometry_of_a_Total_Solar_Eclipse.svg.png

 

NASA:s bedrägliga illustrationer med konformad månskugga under totala solförmörkelser, har lurat en hel värld. Att månskuggan, umbra, i ovanstående illustration visas konformad, så att den blir mycket mindre än månen, beror på att man återger solen med en klart större vinkeldiameter än månen (från jorden sett), vilket är grovt vilseledande. Månskugga kan för övrigt aldrig överhuvudtaget uppstå, så länge som solens vinkeldiameter överstiger månens, vilket bevisas av partiella och ringformiga solförmörkelser, då solens vinkeldiameter överstiger månens, och detta med endast knapp marginal.

 

NASA vilseleder världen när de hävdar att partiella och ringformiga solförmörkelser skulle orsaka månskuggor på jorden. Månen kastar ingen som helst skugga på jorden vid områden där dessa former av solförmörkelser råder. Helt enkelt för att månskugga endast kan uppstå vid total solförmörkelse, och då endast i ett 110 km brett stråk, eftersom månens diameter just bara är 110 km.

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SEmapkey.html

 .

Eclipse Type

There are four basic types of solar eclipses:

  1. Partial – Moon’s penumbral shadow traverses Earth (umbral and antumbral shadows completely miss Earth).
  2. Annular – Moon’s antumbral shadow traverses Earth (Moon is too far from Earth to completely cover the Sun).
  3. Total – Moon’s umbral shadow traverses Earth (Moon is close enough to Earth to completely cover the Sun).
  4. Hybrid – Moon’s umbral and antumbral shadows traverse Earth (eclipse appears annular and total along different sections of its path). Hybrid eclipses are also known as annular-total eclipses.

 

:beer: :beer: :beer:

 

 

EXPERIMENT MED TENNISBOLL – BEVISAR ATT MÅNSKUGGAN ALDRIG KAN VARA KONFORMAD:

 

Tennisboll: 6,7 cm i diameter, skymmer solen helt till ett avstånd på lite drygt 7 meter.

Tennisbollens umbra vid husväggen 6,7 cm = Tennisbollens diameter

 

Umbra vid 1 meter = 6,7 cm

Umbra vid 2 meter = 6,7 cm

Umbra vid 3 meter = 6,7 cm

Umbra vid 4 meter = 6,7 cm

Umbra vid 5 meter = 6,7 cm

Umbra vid 6 meter = 6,7 cm

Umbra vid 7 meter = 6,7 cm

 

Enligt den flummiga konformsteorin så ska umbra/skuggan minska ju längre bort man placerar tennisbollen (redan vid 4 meter så ska umbran vara mindre än 3 cm, efter 7 meter ingen umbra alls), men mitt vetenskapliga experiment med tennisbollen bevisar att skuggan från ett objekt ute i solskenet inte minskar ju längre bort det befinner sig.

Slutsats?

Skuggan efter tennisbollen påverkades inte det minsta av att solen är 1,6 miljarder gånger större än tennisbollen, den hade konstant storlek på sin umbra (ingen konformad skugga bildades), så ger ju det vid handen att även månen torde ha konstant storlek på sin umbra (110 km – månens diameter), dvs månskuggan blir aldrig konformad, och därmed kan månens diameter omöjligt vara 3 476 km, som NASA lögnaktigt påstår.

 

MOLNSKUGGOR BEVISAR – SKUGGAN ALDRIG MINDRE ÄN OBJEKTET SOM KASTAR SKUGGAN:

 

Bilden bevisar även att skuggor alltid är totala och enhetliga. Det finns alltså inga ”halvskuggor” som tillägg, vare sig det gäller skuggor efter moln, bollar eller måne. Alltså kan månen omöjligt vara större än 110 km i diameter, vilket är storleken på dess egen skugga!

 

:beer: :beer: :beer:

 

Solens och månens vinkeldiametrar varierar, växlar beroende var på ekliptikan (elliptisk) de befinner sig i sina omloppsbanor kring jorden. Genomsnittliga vinkeldiametern för både solen och månen ligger kring 0,53 grader, därav att månskuggan (umbra) vid solförmörkelser torde vara ett utmärkt sätt att ta reda på månens diameter.

Om 1 definierar medelavståndet till månen, så växlar avståndet till månen i ett intervall mellan 0,94-1,06.

Ungefär 50% av alla solförmörkelser är totala (månen täcker solen helt, 110 km månskugga), 50% är ringformiga (solen något större, ingen månskugga alls). Vi tar inte med i beräkningen partiella solförmörkelser, som inte ger oss någon vägledning kring solens och månens relativa storlekar vid tidpunkten de sker, men borde naturligtvis statistiskt vara 50/50.

0,94-1,00 – Totala (100%) solförmörkelser, månskuggan 110 km.
1,00-1,06 – Ringformiga solförmörkelser, ingen månskugga alls, 0 km.

 

Någonstans kring 1,00 av medelavståndet till månen, växlar totala solförmörkelser med 110 km månskugga, 0,94-1,00, tvärt över till ringformiga solförmörkelser med ingen månskugga alls, 1,00-1,06.

 

Eftersom månskuggan aldrig gradvis minskar ner från 110 km till ingen månskugga alls (det är antingen eller som gäller), så kan därmed månskuggan aldrig vara konformad.

Detta accentueras ytterligare av att månskuggan ej heller ökar gradvis uppåt från 110 km, ju närmare månen befinner sig jorden vid totala solförmörkelser, från 1,00 till 0,94. Logiskt måste ju detta därmed innebära, att hur nära jorden man än skulle flytta månen, från 0,94 till 0 då den skulle ligga an mot jorden, att månskuggan alltid skulle ligga kring 110 km, vilket alltså bör vara månens diameter.

 

Att månskuggan är 110 km, utgör ett obestridligt bevis för att även månens diameter måste vara 110 km. Speciellt med tanke på att månskuggan uppenbart inte alls kan bli konformad, som NASA:s illustrationer försöker ge sken av, eftersom solljuset når jorden i parallella strålar.

Hur i hela friden kommer det sig att månskuggan som kastas på jorden under totala solförmörkelser endast är 110 km, om nu inte även månens diameter är 110 km?

 

SLUTSATS:

 

Enda säkra sättet att ta reda på månens diameter, är att mäta dess fysiska skugga på jorden under totala solförmörkelser, dvs 110 km!

Månens diameter måste de facto vara 110 km, inte 3 476 km som de vilseledda astronomerna hävdar. Detta går inte att komma ifrån!

 

:beer: :beer: :beer:

 

OBESTRIDLIGA FILMBEVIS FÖR ATT MÅNEN ÄR 110 KM – DÖDSSTÖTEN FÖR NASA:s MÅNBLUFF:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASA:s officiella medelavstånd till månen, 384 000 km, är faktiskt alldeles för långt bort från jorden för att överhuvudtaget kunna orsaka månskuggor på jorden under solförmörkelser, varför astronomer nu i ren desperation har tvingats lansera teorin att solens förmodade storlek inte kan stämma:

 

 

 

Med tanke på att astronomerna har missuppfattat månens och solens storlek, så torde de ju givetvis ha fel även vad gäller avståndet till dem!

 

Att vi med en liten handkamera som Nikon Coolpic P900 kan zooma in månen och dess detaljer, dessutom med knivskarp bildskärpa, så kan ju månen omöjligt befinna sig så långt bort som 384 000 km från jorden, utan snarare på ett avstånd av ca 12 000 km, vilket vi får om vi dividerar 384 000 med 32, som är så många gånger mindre som månens diameter är från NASA:s påståenden:

 

 

 

Flat Earth-rörelsen torde ha rätt, i ljuset av allt detta, att både månen och solen är mycket närmare, och därmed mycket mindre än vad som basuneras ut av dagens heliocentristiska astronomer.

 

Matematiska bevis via trigonometri för att även solen faktiskt befinner sig väldigt nära jorden:

 

 

 

 

Eratosthenes beräkningar av jordens omkrets motbevisas här. Han tog inte hänsyn till den refraktion, brytning som orsakas av atmosfären och kom därmed till den falska slutsatsen att jorden är en glob.

Med refraktion inberäknad så är jorden platt som en pannkaka, matematiskt bevisat här:

 

 

 

Att jorden är platt och cirkelrund, ett cirkelrunt plan, en cirkulär jordskiva, är något som vinner stort gehör i världen, runt hela vårt plan, ett veritabelt astronomiskt paradigmskifte på gång.

 

På min blogg kan ni ta del av en massa experiment, observationer och vetenskapliga bevis för att jorden de facto är ett cirkelrunt plan, inte nån planet. Nätets allra bästa Flat Earth-videor samlade här:

https://snilleblixten.net/2016/09/30/jorden-ar-platt-bevisas-nu-av-laserexperiment/

 

 

FLASHBACK FORUM STRYPER YTTRANDEFRIHETEN:

Intressant i sammanhanget är att jag publicerade ett avslöjande inlägg kring denna mån-anomali, 110 km vs 3 476 km, på Flashback forum, Astronomi:

https://www.flashback.org/t2877357

”Månens skugga på jorden vid solförmörkelser 110 km – NASA hävdar månen är 3 476 km?”

På bara fem dagar så hade fler än 12 000 redan läst inlägget, med närmare 200 svar, men ännu har ingen astronom lyckats förklara anomalin, och de flesta som kommenterar i tråden verkar inte ha en susning om vare sig astronomi eller astrofysik…

Eftersom ingen astronom kunde förklara varför månskuggan endast blir 110 km, så förpassades tråden hastigt till Konspiration, där ett helt koppel av Flashbacks multikonto-troll huserar (modsen alltid på deras sida, ertappats med att använda sig av flera konton på konspiration), för att få övertaget i diskussionerna.

Rabiata yrkesförnekare som trollar och desinformerar (även modsen deltar, trollkonton) i alla högklassiga konspirations-trådar, såsom Chemtrails, Flat Earth och Geocentrismen. Dessutom tillåts endast 1 tråd av vardera på hela forumet, samtidigt som det inte tycks finnas några som helst begränsningar kring att skapa trådar om exempelvis hasch, porr eller trump…

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Hur kommer det sig att vi inte fått lära oss månens verkliga diameter, 110 kilometer?

Förmodligen för att NASA (frimurarorganisation) och makteliten vill få oss att tro på det sjuka materialistiska flummet att jorden är en snurrande boll, som kutar omkring runt solen i universums periferi…

Att få oss att tro att universum trollade fram sig själv från ingenting och att det inte finns någon mening med livet, ingen Gud, inget liv efter detta, vi ska bara konsumera och slita och slava för överheten. Vi ska fås att tro på förnuftsvidriga ateistiska slump- och hokuspokusteorier som Big Bnag och emolutionen…

 

Gå in i kommentarsfältet och ge oss en logisk förklaring till hur det kommer sig att bredden på månskuggan under solförmörkelser är så lite som 110 kilometer, om ni nu på allvar tror att månen är 3 476 kilometer i diameter som NASA påstår…

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna Hjärta

Eder evigt tillgivne,
Död o Återfödd, Fick en Snilleblixt

 

.

EXTRA !!!

 

Flashback medlemmen ConnyKlasson (uppenbar desinformatör), och hans lögnaktiga argument kring ämnet, som undertecknad krossar:

 

Vinkeldiametern från betraktaren sett är irrelevant. Eftersom ljuskällan (solen) är större än objektet (månen) så blir skuggan konisk. 

 

Snicksnack!

Vinkeldiametern från betraktaren är i allra högsta grad relevant, det är ju den som de facto AVGÖR ifall vi ser några skuggor från objektet som täcker ljuskällan eller inte!

 

 

Att det blir mörkare under ringformiga och partiella solförmörkelser är ett känt faktum

 

Wikipedia:

”En partiell förmörkelse kan mycket väl gå de flesta helt förbi, eftersom ljuset från hälften eller t.o.m. en ännu mindre del av solskivan, fortfarande förefaller starkt nog att erbjuda normalt dagsljus.”

Givetvis kan ingen som helst månskugga uppstå under dagsljus, för att inte tala om under normalt dagsljus

 

 

Molnens konformiga skuggor påverkar knappt skuggans storlek eftersom molnen är mycket närmare jorden än månen. Om månen vore på motsvarande molnens avstånd ifrån jorden, då skulle månens skugga bli nästan lika stor som månen.

 

1. Samtidigt så är molnen mycket mindre än molnen, hur har du lyckats missa detta grundläggande faktum?

Det är endast om molnet täcker hela solen (dvs molnets vinkeldiameter från oss betraktat överstiger solens vinkeldiameter), som molnskugga kan uppstå. Om molnet däremot inte täcker hela solskivan, så kan det ju givetvis inte uppstå någon molnskugga på jorden, eftersom en del av solen är framme, varför ljuset omöjliggör någon skugga från molnet!

2. Om månen hade varit på motsvarande molnens avstånd ifrån jorden, så hade ju månens vinkeldiameter varit oerhört mycket större än solens dito, och givetvis hade månskuggan då varit minst lika stor som själva månkroppen!

 

 

Det blir fortfarande konformiga skuggor, om ljuskällans storlek (inte vinkeldiameter från betraktaren sett) är större än objektet som kastar skugga.

 

Låtsas du att du missat faktumet att det inte uppstår någon månskugga på jorden under partiella eller ringformiga solförmörkelser?

Kan du citera åt oss någon endaste vetenskaplig artikel, där det hävdas att det kan uppstå månskugga på jorden under dessa sorts solförmörkelser, där solens vinkeldiameter överstiger månens? :boxing:

 

Som jag redan påpekat, molnen är mycket närmare jorden, därför är deras vinkeldiameter större än solens.

 

Som jag redan påpekat, månen är otroligt mycket större än molnen, så därför kan månen vara på ett mycket längre avstånd från jorden än vad molnen är, och ändå kasta månskugga på jorden!

Det har alltså definitivt att göra med ifall månens och molnens vinkeldiametrar överstiger solens dito, när de passerar solen, ifall det ska uppstå molnskugga eller månskugga på jorden! :boxing:

 

Det behövs inte förklaras, eftersom det uppstår månskugga.

 

Det uppstår månskugga under solförmörkelser där månens vinkeldiameter understiger solens dito?

Citera en endaste vetenskaplig artikel, där det hävdas att månen kan kasta skugga på jorden, när den inte täcker hela solskivan som under Totala solförmörkelser!

VARFÖR DESINFORMERAR NI, CONNYKLASSON?

 


 

VETENSKAPLIGA EXPERIMENT BEVISAR – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT

DAGS ATT BEGRAVA MYTEN OM JORDEN SOM EN SNURRANDE BOLL…

 

(OBS! Svarar på alla era frågor i kommentarsfältet. Uttömmande vetenskapliga svar på alla frågor kring vår platta jord finns i videorna längst ner i inlägget.)

 

Världshaven och mänskligheten kan aldrig trilla ner från nån kant, med tanke på att Antarktis höga isberg faktiskt omringar hela vår platta cirkelrunda jord som en skyddande barriär som håller allt vatten på plats. Antarktis är ett starkt militariserat område. Vi ska nämligen hållas ovetande om att världen fortsätter långt bortom isbergen, vilket bl.a. polarforskaren och frimuraren Richard Byrd bevittnade under 1930-40 talet, vilket sedermera ledde till det skumma Antarktisfördraget 1959.

 

Att vatten alltid finner sin plana nivå bevisar att jorden faktiskt är platt!

Om jorden hade en kurvatur som en boll, bollformad, så skulle exempelvis ett 1 mil långt fartyg ha ett luftglapp på sammanlagt 8 meter vid fören och aktern – vansinnigt absurt!

Detta skulle i så fall innebära att om man lastade ett sådant fartyg framtungt så att det fick kontakt med vattnet, så skulle det på grund av vattnets nedåtlutning (hävdas vara fästad vid globen), kunna kana sig iväg från exempelvis Europa via Atlanten till Nordamerika – snacka om sjukt vrickat!

Om jorden var bollformad som ett klot, så skulle exempelvis all världens muslimer inte kunna vända sina huvuden mot Mecka för sina dagliga böner, enär de skulle peka rakt ut i yttre rymden…

.

Horisonten kan per definition aldrig vara något annat än horisontell, vågrät, varför en böjd eller krökt horisont, vilket krävs för en sfäriskt rund jord, är en oxymoron!

http://jorden.info/den-alltid-horisontella-horisonten-bevisar-att-jorden-ar-platt/

 

Någon krökning av jorden har aldrig någonsin observerats eller filmats (NASA har i vanlig ordning bara fejkade bilder), av den enkla anledningen att jorden är plan, ett plan, inte en planet. Jorden är det kosmiska navet och likaså det centrala planet som utgör skiljelinjen mellan de högre himmelska planetsystemen och de underjordiska dito, dvs Hollow Earth.

 

Faktumet att det inte går några direktflyg mellan kontinenterna Syd om ekvatorn (de går alltid via Nord om ekvatorn), är ett suveränt bevis på att jorden de facto är platt, eftersom avstånden mellan kontinenterna på vår cirkulära jordskiva naturligtvis blir större ju längre söderut man kommer.

Det blir alltid kortare resväg att flyga via Nord, vilket blir uppenbart på en platt jord-karta. Påståendena att det skulle finnas direkta flygförbindelser mellan kontinenterna i Syd är bara båg. Avslöjande nog syns sådana flyg aldrig till på http://www.flightradar24.com i realtid, mycket skumt…

 

Gravitation är en vetenskaplig myt, ingen forskare har någonsin lyckats förklara den. Av den enkla anledningen att den inte finns. Den så kallade gravitationen är en tryckkraft, inte en dragkraft, och är en effekt av massans påverkan på eter!

 

 

200 vetenskapliga bevis för att jorden inte är en boll som kutar omkring runt solen. Bevisen rikt illustrerade och åskådliggjorda, lättfattligt förklarade:

https://docs.google.com/file/d/0B5Dy_Ci78cCvazRqdFZoTUVyN2M/preview

 

15 vetenskapliga experiment från 1800-talet – jorden är de facto platt:

Klicka för att komma åt Zetetic%20Astronomy%20-%20Earth%20Not%20a%20Globe%20-%20Samuel%20Birley%20Rowbotham%20-%201881.pdf

 

100 handfasta bevis för att jorden inte kan vara en glob:

https://wiki.tfes.org/A_hundred_proofs_the_Earth_is_not_a_globe

 

Diskussionsforumet som har svar på alla frågor kring vår platta jord.

Här finner på alla era frågor, och kommer ni på någon fråga som ännu inte ställts,här:

http://ifers.123.st/f1-the-international-flat-earth-research-society

 

 

GÅR INTE LÄNGRE FÖRNEKA DET UPPENBARA – JORDEN ÄR PLATT !!!

:beer: :beer: :beer:

 

 

INTRODUKTION – LÖGNERNA KRING JORDEN SOM EN GLOB, FRÅN 15:50-36:11 MIN:

 

 

 

SOLENS OCH MÅNENS RÖRELSER KRING VÅR PLATTA JORD:

 

 

 

PERSPEKTIV GER ILLUSIONEN AV ATT SOLEN GÅR NER UNDER HORISONTEN:

 

 

 

CREPUSCULÄRA SOLSTRÅLAR BEVISAR ATT SOLEN ÄR NÄRA OCH LITEN:

 

 

 

—————————————————-

 

 

MÄNGDER AV VETENSKAPLIGA EXPERIMENT BEVISAR – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT !!!

 

 

 

ROGERS CENTRE, TORONTO – 50 KM DISTANS – JORDEN ÄR PLATT:

 

 

 

SUPERDOME I NEW ORLEANS – 43 KM DISTANS – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

 

 

 

ANACAPA I KALIFORNIEN – 51 KM DISTANS – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

 

 

 

LASER EXPERIMENT BEVISAR – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

 

 

 

MÄTNINGAR MELLAN BERGSTOPPAR BEVISAR – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

 

 

 

JORDEN HELT PLATT FRÅN 300 KILOMETERS HÖJD:

 

 

 

JORDEN HELT PLATT FRÅN 150 KILOMETERS HÖJD:

 

 

 

TALANDE BILDER KRING VÅR PLATTA JORD:

 

 

 

KÄND VETENSKAPSMAN BLIR SLAKTAD AV EN FLAT EARTHER:

 

 

 

VETENSKAPS-DOKUMENTÄR – ASTRONOMI, REFRAKTION OSV – JORDEN ÄR PLATT:

 

 

 

INGEN MIDNATTSSOL I ANTARKTIS = INGEN SYDPOL:

 

 

 

—————————————————-

 

 

.

NASA:s ALLA BILDER PÅ JORDEN ÄR DATORGENERERADE

MED BÖRJAN I DERAS STORA MÅNKONSPIRATION 1969:

 

 

 

NASA MEDGER FAKTISKT HELT ÖPPET ATT BEMANNAD RYMDFART

BORTOM LÅG OMLOPPSBANA ALLTID VARIT TEKNISKT OMÖJLIGT

 

 

Hur var det nu med de sex påstådda månlandningarna 1969-1972, under farfars teknologiskt primitiva tid…

:lol::whoco5::lol:

 

INTERNATIONELLA RYMDSTATIONEN (ISS) BEVISATS VARA EN STOR NASA-BLUFF:

http://ifers.123.st/t34-iss-hoax-the-international-space-station-does-not-exist

 

.

GPS-SATELLITER BEVISATS VARA BLUFF, MARKBASERAT:

 

 

.

SATELLITER KAN INTE EXISTERA, PÅ GRUND AV EN MASSA FYSIKALISKA OCH ATMOSFÄRISKA ORSAKER:

 

 

 

HISTORISK EXPOSÉ KRING INDOKTRINERINGEN AV JORDEN SOM EN SNURRANDE BOLL:

 

 

 

—————————————————-

 

 

FRÅGOR & SVAR KRING VÅR PLATTA JORD:

 

 

 

UTTÖMMANDE VETENSKAPLIGA SVAR PÅ 50-TAL VANLIGA FRÅGOR, 1:01:00 -1:07:00

 

 

 

29 ÖVERTYGANDE ARGUMENT FÖR ATT JORDEN ÄR PLATT:

 

 

 

200 VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR ATT JORDEN ÄR PLATT:

 

 

 

EPISK FLAT EARTH INTERVJU – ERIC DUBAY:

 

 

 

DE TVÅ ABSOLUT BÄSTA FLAT EARTH DOKUMENTÄRERNA PÅ NÄTET:

 

 

 

 

HUMOR TILL SIST – HITLER BLIR URSINNIG

Hitler får reda på att sanningen om jordens verkliga form som platt vinner mark:

 

 

:lol::lol::lol:

 

Kritikerrosad akademisk bok kring de vetenskapliga bevis som föreligger för vår platta jord, ”The Greatest Lie on Earth: Proof that our World is Not a Moving Globe”, av Edward Hendrie:

https://www.amazon.com/The-Greatest-Lie-Earth-Moving/dp/1943056013

51kxgjcbz7l-_sx331_bo1204203200_

.

 

 

SLUTSATS?

 

Ja, nu när vår platta stationära Moder Jord, universums centrum, slutgiltigt bevisats vetenskapligt med massor av observationer och experiment (religiösa urkunderna stödjer redan flat earth), så kan vi äntligen begrava de förnuftsvidriga slump- och hokuspokusteorierna Big Bnag och emolutionen, myter som baseras på den totalt vansinniga heliocentrismen, vanföreställningen att vi skulle sitta på en snurrande boll som kutar omkring runt solen…

Kan vi alla nu slutgiltigt enas om att Moder Jord de facto är ett platt och cirkelrunt plan (kosmos är indelat i 14 plan, 7 överjordiska och 7 underjordiska, det jordiska centralt i mitten enligt de heliga vedaskrifterna), som utgör skiljelinjen mellan de högre himmelska världarna och de lägre underjordiska världarna, som planeterna och stjärnorna kretsar kring!

:beer::beer::beer:

 

 

 

13895003_1421604287866240_7850363797479852566_n

 

water-always-finds-its-level-water-is-always-level-v-1638805

14956465_1851314245091319_3444690274761464909_n.jpg

 

 

LEMLAUGHINGSTOCK.jpg

 

sun-moon-flat-earth

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om Tat Sat, Hare Krishna  Hjärta

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

Min Twitter: https://twitter.com/Snilleblixten

 

 

 

 

.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: