Död o Återfödd´s Blogg – Hare Krishna, kära älskade vänner!

Archive for the ‘Jorden är platt’ Category


 

MÅNENS DIAMETER ÄR ENDAST 110 KM, INTE 3 476 KM !!!

BEVISAS AV MÅNSKUGGAN UNDER SOLFÖRMÖRKELSER  :yes::yes::yes:

 

Man kan inte se någonting av solen längs med månskuggan, skuggan som månen kastar på jorden, i ett 110 km brett stråk som passerar delar av jorden under en total solförmörkelse.

Varför?

Jo, för att det är området av jorden som befinner sig i en perfekt rät linje med solen och månen, där månen totalt blockar och förmörkar solen (umbra), där inget solljus träffar jorden. Eftersom månskuggans bredd är 110 km, så måste ju givetvis även månens egen diameter vara 110 km. Hade månen verkligen varit 3 476 km i diameter, så skulle ju givetvis även dess skugga täcka 3 476 km av jorden. Elementär astrofysik!

 

Illustrerad Vetenskap:

http://illvet.se/universum/solsystemet/solformorkelse/sa-uppstar-en-solformorkelse

”Vid en total solförmörkelse täcker månen hela solskivan, så att solens strålar skyms, dvs inget direkt solljus träffar jorden.”

 

Enda säkra sättet ta reda på månens diameter – Mäta dess fysiska skugga på jorden, vilken alltså är 110 km, som vi ser bevis för här från en total solförmörkelse. Lägg märke till att det inte finns någon 3 000 km stor ”halvskugga” runtom den mörka umbra, månskuggan. Penumbra har ingenting med månens skugga att göra, bara att området befinner sig i mer eller mindre solbelyst område, där månen endast partiellt förmörkar solen.

 

mir-13.jpg

 

Att hävda att månskuggan på 110 km, bara skulle utgöra 1/32 av måndiametern, är lika absurt som att hävda att en basketboll ute i solskenet skulle kasta en skugga liten som en stenkula…

:lol:  :whoco5: :lol:

 

Eftersom hela solskivan faktiskt täcks av månen (bägge med en vinkeldiameter på 0,53 grader under totala solförmörkelser), så är det ju en fysisk omöjlighet att månens diameter skulle kunna överstiga månskuggan som månen kastar på jorden under totala solförmörkelser, dvs 110 km.

 

Umbra = Månskuggan. Umbra faller inom det område av jorden som befinner sig i en perfekt rät linje med solen och månen, där månen blockar solen totalt. Att månskuggan endast blir 110 km bred, är ju ett obestridligt bevis för att månens diameter inte kan överstiga 110 km.

 

NASA-Great-American-Eclipse-Map-Edited.png

 

Att man exempelvis i Orlando, under totala solförmörkelsen 21 augusti 2017, bara några tiotal mil från månskuggans passage, inte såg mer än 85% av solförmörkelsen (penumbra, partiell solförmörkelse), bevisar ju bortom allt tvivel att Orlando befann sig utanför zonen där månen befann sig i perfekt rät linje mellan jorden och solen. Att månskuggans zon är 110 km bred, innebär ju givetvis att måndiametern utgör densamma. Att Orlando befann sig i penumbra, betyder att man befann sig utanför månskuggans passage (Path of Totality). utanför månkroppens vinkeldiameter. Månskugga förekommer endast som umbra, endast under totala solförmörkelser.

 

Penumbra = Partiell förmörkelse, nära månskuggan. Penumbra är området där man ser solen partiellt förmörkas (olika procent). Penumbra befinner sig alltid i solsken, ett område som alltså inte befinner sig i någon som helst månskugga. Penumbra har inget att göra med att partiellt, delvis befinna sig i månskugga, halvskugga, som många har förletts att tro. Antingen befinner man sig i månskugga (vid total 100% solförmörkelse, umbra), eller så gör man det inte. Finns inga mellanlägen som att befinna sig i 80, 85, 90, 95% månskugga, befinnande sig hundratals kilometer från umbra. Penumbra har bara att göra med hur stor del av solen (aldrig 100%) man ser förmörkad från en viss given vinkel, vid sidan om månskuggan/månkroppen.

 

UmbraPenumbra.png

 

 

Solljuset färdas till jorden i parallella strålar, givetvis även under totala solförmörkelser, då månen totalt skymmer solljuset. Detta är ett utmärkt bevis för att månskuggor under totala solförmörkelser aldrig kan bli konformade, ens om solstrålarna var nästintill parallella.

Etablerat som ett vetenskapligt faktum:

https://physics.stackexchange.com/questions/155075/what-makes-suns-light-travel-as-parallel-beams-towards-earth

 

NASA:s vilseledande illustrationer med konformad månskugga under totala solförmörkelser, har lurat en hel värld. Att umbra, månskuggan, i nedanstående illustration visas konformad, så att den blir mycket mindre än månen, beror på att man återger vinkeln på solstrålarna mot månen och jorden som icke-parallella, vilket är grovt vilseledande. 

 

895px-Geometry_of_a_Total_Solar_Eclipse.svg.png

 

 

NASA vilseleder världen när de hävdar att partiella och ringformiga solförmörkelser skulle orsaka månskuggor på jorden. Månen kastar ingen som helst skugga på jorden vid områden där dessa former av solförmörkelser råder. Helt enkelt för att månskugga endast kan uppstå vid total solförmörkelse, och då endast i ett 110 km brett band, eftersom månens diameter just är 110 km.

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SEmapkey.html

 .

Eclipse Type

There are four basic types of solar eclipses:

  1. Partial – Moon’s penumbral shadow traverses Earth (umbral and antumbral shadows completely miss Earth).
  2. Annular – Moon’s antumbral shadow traverses Earth (Moon is too far from Earth to completely cover the Sun).
  3. Total – Moon’s umbral shadow traverses Earth (Moon is close enough to Earth to completely cover the Sun).
  4. Hybrid – Moon’s umbral and antumbral shadows traverse Earth (eclipse appears annular and total along different sections of its path). Hybrid eclipses are also known as annular-total eclipses.

 

:beer: :beer: :beer:

 

 

Varför illustrationer visar både umbra och penumbra, torde bero på att man känner till att månskuggan fysiskt måste motsvara måndiametern, eftersom solstrålarna är parallella. Med tanke på att månskugga endast finns i umbra, samt att månskuggan måste motsvara måndiametern, så ger ju det vid handen att måndiametern absolut inte kan vara mer än 110 km. Att man lägger till penumbra i ekvationen som en sorts skugga, kan endast bero på att man vill täcka upp för de 3 366 km som man inser fattas av månens officiella diameter på 3 476 km. Detta gör man genom att lura oss att solstrålarna inte skulle vara räta.

 

a09b74fd721ebfaec7cd5cecd5f25e01.jpg

 

Eftersom bredden på månskuggan som kastas på jorden under totala solförmörkelser endast är 110 kilometer, så måste ju givetvis även månens diameter vara 110 km. NASA hävdar sjukt nog att månens diameter är 3 476 km, dvs närmare 32 gånger större (!) än sin egen skugga. En enorm diskrepans mellan ett objekt och dess skugga. Fullständigt absurt att månen endast skulle kasta 3,2 % skugga, med tanke på att 100 % av solskivan täcks. Det är ungefär som att en basketboll ute i solskenet skulle kasta en skugga liten som en stenkula…

 

 

EXPERIMENT MED TENNISBOLL – BEVISAR ATT MÅNSKUGGAN INTE KAN VARA KONFORMAD:

 

Tennisboll: 6,7 cm i diameter, skymmer solen helt till ett avstånd på lite drygt 7 meter.

Tennisbollens umbra vid husväggen 6,7 cm = Tennisbollens diameter

 

Umbra vid 1 meter = 6,7 cm

Umbra vid 2 meter = 6,7 cm

Umbra vid 3 meter = 6,7 cm

Umbra vid 4 meter = 6,7 cm

Umbra vid 5 meter = 6,7 cm

Umbra vid 6 meter = 6,7 cm

Umbra vid 7 meter = 6,7 cm

 

Enligt den flummiga konformsteorin så ska umbra minska ju längre bort man placerar tennisbollen (redan vid 4 meter så ska umbran vara mindre än 3 cm, efter 7 meter ingen umbra alls), men mitt vetenskapliga experiment med tennisbollen bevisar att skuggan från ett objekt ute i solskenet inte blir mindre och mindre ju längre bort det befinner sig.

Slutsats?

Jo, eftersom tennisbollen inte påverkades det minsta av att solen är 1,6 miljarder gånger större än tennisbollen, den hade konstant storlek på sin umbra (ingen konformad skugga bildades), så ger ju det vid handen att även månen torde ha konstant storlek på sin umbra (110 km – månens diameter), dvs månskuggan blir aldrig konformad, och därmed kan månens diameter omöjligt vara 3 476 km, som NASA påstår.

 

:beer: :beer: :beer:

 

Solens och månens vinkeldiametrar varierar något, växlar beroende var på ekliptikan (elliptisk) de befinner sig i sina omloppsbanor kring jorden. Genomsnittliga vinkeldiametern för både solen och månen ligger kring 0,53 grader, därav att solförmörkelser och dess månskuggor (umbra) torde vara ett utmärkt sätt att ta reda på måndiametern.

Om 1 definierar medelavståndet till månen, så växlar avståndet till månen i ett intervall mellan 0,94-1,06.

Ungefär 50% av alla solförmörkelser är totala (månen täcker solen helt, 110 km månskugga), 50% är ringformiga (solen något större, ingen månskugga alls). Vi tar inte med här i beräkningen partiella solförmörkelser, som inte ger oss någon vägledning kring solens och månens relativa storlekar vid tidpunkten de sker, men borde naturligtvis statistiskt vara 50/50.

0,94-1,00 – Totala (100%) solförmörkelser, månskuggan 110 km.
1,00-1,06 – Ringformiga solförmörkelser, ingen månskugga alls, 0 km.

 

Någonstans kring 1,00 av medelavståndet till månen, växlar totala solförmörkelser med 110 km månskugga, 0,94-1,00, tvärt över till ringformiga solförmörkelser med ingen månskugga alls, 1,00-1,06.

 

Eftersom månskuggan aldrig gradvis minskar ner från 110 km till ingen månskugga alls (det är antingen eller som gäller), så kan därmed månskuggan aldrig vara konformad.

Detta accentueras ytterligare av att månskuggan ej heller ökar gradvis uppåt från 110 km, ju närmare månen befinner sig jorden vid totala solförmörkelser, från 1,00 till 0,94. Logiskt måste ju detta därmed innebära, att hur nära jorden man än skulle flytta månen, från 0,94 till 0 då den skulle ligga an mot jorden, att månskuggan alltid skulle ligga kring 110 km, vilket alltså bör vara månens diameter.

 

Att månskuggan är 110 km, utgör ett obestridligt bevis för att även månens diameter måste vara 110 km. Speciellt med tanke på att månskuggan uppenbart inte alls kan bli konformad, som NASA:s illustrationer försöker ge sken av, eftersom solljuset når jorden i parallella strålar.

Hur i Herrens Namn kommer det sig att månskuggan som kastas på jorden under totala solförmörkelser endast är 110 km, om nu inte även månens diameter är 110 km?

 

SLUTSATS:

 

Enda säkra sättet att ta reda på månens diameter, är att mäta dess fysiska skugga på jorden under totala solförmörkelser, dvs 110 km!

Månens diameter måste de facto vara 110 km, inte 3 476 km som de vilseledda astronomerna hävdar. Detta går inte att komma ifrån!

 

:beer: :beer: :beer:

 

OBESTRIDLIGA FILMBEVIS FÖR ATT MÅNEN INTE ÄR STÖRRE ÄN 110 KM – DÖDSSTÖTEN FÖR NASA:s MÅNBLUFF:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASA:s officiella medelavstånd till månen, 384 000 km, är faktiskt alldeles för långt bort från jorden för att överhuvudtaget kunna orsaka månskuggor på jorden under solförmörkelser, varför astronomer nu i ren desperation har tvingats lansera teorin att solens förmodade storlek inte kan stämma:

 

 

 

Med tanke på att astronomerna har missuppfattat månens och solens storlek, så torde de ju givetvis ha fel även vad gäller avståndet till dem!

 

Att vi med en liten handkamera som Nikon Coolpic P900 kan zooma in månen och dess detaljer, dessutom med knivskarp bildskärpa, så kan ju månen omöjligt befinna sig så långt bort som 384 000 km från jorden, utan snarare på ett avstånd av ca 12 000 km, vilket vi får om vi dividerar 384 000 med 32, som är så många gånger mindre som månens diameter är från NASA:s påståenden:

 

 

 

Flat Earth-rörelsen torde ha rätt, i ljuset av allt detta, där både månen och solen är mycket närmare, och därmed mycket mindre än vad som basuneras ut av dagens heliocentristiska astronomer.

 

Matematiska bevis via trigonometri för att även solen faktiskt befinner sig väldigt nära jorden:

 

 

 

 

Eratosthenes beräkningar av jordens omkrets motbevisas här. Han tog inte hänsyn till den refraktion, brytning som orsakas av atmosfären och kom därmed till den falska slutsatsen att jorden är en glob.

Med refraktion inberäknad så är jorden platt som en pannkaka, matematiskt bevisat här:

 

 

 

Att jorden är platt och cirkelrund som en pannkaka, plan jordskiva, är något som vinner stort gehör i världen, runt hela vårt plan, ett veritabelt astronomiskt paradigmskifte på gång.

 

På min blogg kan ni ta del av en massa experiment, observationer och vetenskapliga bevis för att jorden de facto är ett cirkelrunt plan, inte nån planet. Nätets allra bästa Flat Earth-videor samlade här:

https://snilleblixten.net/2016/09/30/jorden-ar-platt-bevisas-nu-av-laserexperiment/

 

 

FLASHBACK FORUM:

Intressant i sammanhanget är att jag för bara några dagar sedan publicerade ett inlägg kring just denna mån-anomali, 110 km vs 3 476 km, på Flashback forum, astronomi:

https://www.flashback.org/t2877357

”Månens skugga på jorden vid solförmörkelser 110 km – NASA hävdar månen är 3 476 km?”

På bara fem dagar så har fler än 12 000 redan läst inlägget, med närmare 200 svar, men ännu har ingen astronom lyckats förklara anomalin, och de flesta som kommenterar i tråden verkar inte ha en susning om vare sig astronomi eller astrofysik…

Eftersom ingen astronom kunde förklara varför månskuggan endast blir 110 km, så förpassades tråden hastigt till Konspiration, där ett helt koppel av Flashbacks multikonto-troll huserar (modsen alltid på deras sida, ertappats med att använda sig av flera konton på konspiration), för att få övertaget i diskussionerna.

Rabiata yrkesförnekare som trollar och saboterar (även modsen deltar, trollkonton) i alla högklassiga konspirations-trådar, såsom Chemtrails, Flat Earth och Geocentrismen. Dessutom tillåts endast 1 tråd av vardera på hela forumet, samtidigt som det inte tycks finnas några som helst begränsningar kring att skapa trådar om exempelvis hasch, porr och trump…

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Hur kommer det sig att vi inte fått lära oss månens verkliga diameter, 110 kilometer?

Förmodligen för att NASA (frimurarorganisation) och makteliten vill få oss att tro på det sjuka materialistiska flummet att jorden är en snurrande boll, som kutar omkring runt solen i universums periferi…

Att få oss att tro att universum trollade fram sig själv från ingenting och att det inte finns någon mening med livet, ingen Gud, inget liv efter detta, vi ska bara konsumera och slita och slava för överheten. Vi ska fås att tro på förnuftsvidriga ateistiska slump- och hokuspokusteorier som Big Bnag och emolutionen…

 

Gå in i kommentarsfältet och ge oss en förklaring till hur det kommer sig att bredden på månskuggan under solförmörkelser är så lite som 110 kilometer, om ni tror att månen är 3 476 kilometer i diameter som NASA påstår…

Lycka till!

 

 

sun-moon-flat-earth

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna Hjärta

Eder evigt tillgivne,
Död o Återfödd, Fick en Snilleblixt

 

.


 

VETENSKAPLIGA EXPERIMENT BEVISAR – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT

DAGS ATT BEGRAVA MYTEN OM JORDEN SOM EN SNURRANDE BOLL…

 

(OBS! Svarar på alla era frågor i kommentarsfältet. Uttömmande vetenskapliga svar på alla frågor kring vår platta jord finns i videorna längst ner i inlägget.)

 

Världshaven och mänskligheten kan aldrig trilla ner från nån kant, med tanke på att Antarktis höga isberg faktiskt omringar hela vår platta cirkelrunda jord som en skyddande barriär som håller allt vatten på plats. Antarktis är ett starkt militariserat område. Vi ska nämligen hållas ovetande om att världen fortsätter långt bortom isbergen, vilket bl.a. polarforskaren och frimuraren Richard Byrd bevittnade under 1930-40 talet, vilket sedermera ledde till det skumma Antarktisfördraget 1959.

 

Att vatten alltid finner sin plana nivå bevisar att jorden faktiskt är platt!

Om jorden hade en kurvatur som en boll, bollformad, så skulle exempelvis ett 1 mil långt fartyg ha ett luftglapp på sammanlagt 8 meter vid fören och aktern – vansinnigt absurt!

Detta skulle i så fall innebära att om man lastade ett sådant fartyg framtungt så att det fick kontakt med vattnet, så skulle det på grund av vattnets nedåtlutning (hävdas vara fästad vid globen), kunna kana sig iväg från exempelvis Europa via Atlanten till Nordamerika – snacka om sjukt vrickat!

Om jorden var bollformad som ett klot, så skulle exempelvis all världens muslimer inte kunna vända sina huvuden mot Mecka för sina dagliga böner, enär de skulle peka rakt ut i yttre rymden…

.

Horisonten kan per definition aldrig vara något annat än horisontell, vågrät, varför en böjd eller krökt horisont, vilket krävs för en sfäriskt rund jord, är en oxymoron!

http://jorden.info/den-alltid-horisontella-horisonten-bevisar-att-jorden-ar-platt/

 

Någon krökning av jorden har aldrig någonsin observerats eller filmats (NASA har i vanlig ordning bara fejkade bilder), av den enkla anledningen att jorden är plan, ett plan, inte en planet. Jorden är det kosmiska navet och likaså det centrala planet som utgör skiljelinjen mellan de högre himmelska planetsystemen och de underjordiska dito, dvs Hollow Earth.

 

Faktumet att det inte går några direktflyg mellan kontinenterna Syd om ekvatorn (de går alltid via Nord om ekvatorn), är ett suveränt bevis på att jorden de facto är platt, eftersom avstånden mellan kontinenterna på vår cirkulära jordskiva naturligtvis blir större ju längre söderut man kommer.

Det blir alltid kortare resväg att flyga via Nord, vilket blir uppenbart på en platt jord-karta. Påståendena att det skulle finnas direkta flygförbindelser mellan kontinenterna i Syd är bara båg. Avslöjande nog syns sådana flyg aldrig till på http://www.flightradar24.com i realtid, mycket skumt…

 

Gravitation är en vetenskaplig myt, ingen forskare har någonsin lyckats förklara den. Av den enkla anledningen att den inte finns. Den så kallade gravitationen är en tryckkraft, inte en dragkraft, och är en effekt av massans påverkan på eter!

 

 

200 vetenskapliga bevis för att jorden inte är en boll som kutar omkring runt solen. Bevisen rikt illustrerade och åskådliggjorda, lättfattligt förklarade:

https://docs.google.com/file/d/0B5Dy_Ci78cCvazRqdFZoTUVyN2M/preview

 

15 vetenskapliga experiment från 1800-talet – jorden är de facto platt:

http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-Holle%20aarde/Zetetic%20Astronomy%20-%20Earth%20Not%20a%20Globe%20-%20Samuel%20Birley%20Rowbotham%20-%201881.pdf

 

100 handfasta bevis för att jorden inte kan vara en glob:

https://wiki.tfes.org/A_hundred_proofs_the_Earth_is_not_a_globe

 

Diskussionsforumet som har svar på alla frågor kring vår platta jord.

Här finner på alla era frågor, och kommer ni på någon fråga som ännu inte ställts,här:

http://ifers.123.st/f1-the-international-flat-earth-research-society

 

 

GÅR INTE LÄNGRE FÖRNEKA DET UPPENBARA – JORDEN ÄR PLATT !!!

:beer: :beer: :beer:

 

 

INTRODUKTION – LÖGNERNA KRING JORDEN SOM EN GLOB, FRÅN 15:50-36:11 MIN:

 

 

SOLENS OCH MÅNENS RÖRELSER KRING VÅR PLATTA JORD

 

 

PERSPEKTIV GER ILLUSIONEN AV ATT SOLEN GÅR NER UNDER HORISONTEN:

 

 

CREPUSCULÄRA SOLSTRÅLAR BEVISAR ATT SOLEN ÄR NÄRA OCH LITEN:

 

 

—————————————————-

 

 

MÄNGDER AV VETENSKAPLIGA EXPERIMENT !!!

 

 

LÅNGDISTANS KAMERA-ZOOMNINGAR – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

 

 

ROGERS CENTRE, TORONTO – 50 KM DISTANS – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

 

 

SUPERDOME I NEW ORLEANS – 43 KM DISTANS – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

 

 

ANACAPA I KALIFORNIEN – 51 KM DISTANS – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

 

 

LASER EXPERIMENT BEVISAR – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

 

 

MÄTNINGAR MELLAN BERGSTOPPAR BEVISAR – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

 

 

BÅTAR FÖRSVINNER UTAN MINSTA LILLA KURVATUR – JORDEN ÄR DE FACTO PLATT:

 

 

JORDEN HELT PLATT FRÅN 300 KILOMETERS HÖJD:

 

 

JORDEN HELT PLATT FRÅN 150 KILOMETERS HÖJD:

 

 

TALANDE BILDER KRING VÅR PLATTA JORD:

 

 

KÄND VETENSKAPSMAN BLIR SLAKTAD AV EN FLAT EARTHER:

 

 

VETENSKAPS-DOKUMENTÄR – ASTRONOMI, REFRAKTION OSV – JORDEN ÄR PLATT:

 

 

EXPEDITION TILL ANTARKTIS, 1946-47, OPERATION HIGHJUMP, MED SYFTET ATT FINNA DOMEN OVANFÖR VÅR PLATTA JORD:

 

 

INGEN MIDNATTSSOL I ANTARKTIS = INGEN SYDPOL:

 

 

—————————————————-

 

 

.

NASA:s ALLA BILDER PÅ JORDEN ÄR DATORGENERERADE

MED BÖRJAN I DERAS STORA MÅNKONSPIRATION 1969:

 

 

 

NASA MEDGER FAKTISKT HELT ÖPPET ATT BEMANNAD RYMDFART

BORTOM LÅG OMLOPPSBANA ALLTID VARIT TEKNISKT OMÖJLIGT

 

 

Hur var det nu med de sex påstådda månlandningarna 1969-1972, under farfars teknologiskt primitiva tid…

:lol::whoco5::lol:

 

INTERNATIONELLA RYMDSTATIONEN (ISS) BEVISATS VARA EN STOR NASA-BLUFF:

http://ifers.123.st/t34-iss-hoax-the-international-space-station-does-not-exist

 

.

GPS-SATELLITER BEVISATS VARA BLUFF, MARKBASERAT:

 

.

SATELLITER KAN INTE EXISTERA, PÅ GRUND AV EN MASSA FYSIKALISKA OCH ATMOSFÄRISKA ORSAKER:

 

 

HISTORISK EXPOSÉ KRING INDOKTRINERINGEN AV JORDEN SOM EN SNURRANDE BOLL:

 

 

—————————————————-

 

 

FRÅGOR & SVAR (21) KRING VÅR PLATTA JORD:

 

 

FRÅGOR & SVAR (32) KRING VÅR PLATTA JORD:

 

 

UTTÖMMANDE VETENSKAPLIGA SVAR PÅ 50-TAL VANLIGA FRÅGOR, 1:01:00 -1:07:00

 

 

29 STARKA ARGUMENT FÖR ATT JORDEN ÄR PLATT:

 

 

HÄR 200 VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR ATT JORDEN ÄR PLATT – VIDEO FULLSPÄCKAD MED PLATTA FAKTA:

 

 

HUMOR TILL SIST – HITLER BLIR URSINNIG

Hitler får reda på att sanningen om jordens verkliga form som platt vinner mark:

 

 

:lol::lol::lol:

 

Kritikerrosad akademisk bok kring de vetenskapliga bevis som föreligger för vår platta jord, ”The Greatest Lie on Earth: Proof that our World is Not a Moving Globe”, av Edward Hendrie:

https://www.amazon.com/The-Greatest-Lie-Earth-Moving/dp/1943056013

51kxgjcbz7l-_sx331_bo1204203200_

.

 

 

 

SLUTSATS?

 

Ja, nu när vår platta stationära Moder Jord, universums centrum, slutgiltigt bevisats vetenskapligt med massor av observationer och experiment (religiösa urkunderna stödjer redan flat earth), så kan vi äntligen begrava de förnuftsvidriga slump- och hokuspokusteorierna Big Bnag och emolutionen, myter som baseras på den totalt vansinniga heliocentrismen, vanföreställningen att vi skulle sitta på en snurrande boll som kutar omkring runt solen…

Kan vi alla nu slutgiltigt enas om att Moder Jord de facto är ett platt och cirkelrunt plan (kosmos är indelat i 14 plan, 7 överjordiska och 7 underjordiska, det jordiska centralt i mitten enligt de heliga vedaskrifterna), som utgör skiljelinjen mellan de högre himmelska världarna och de lägre underjordiska världarna, som planeterna och stjärnorna kretsar kring!

:beer::beer::beer:

 

 

 

13895003_1421604287866240_7850363797479852566_n

 

water-always-finds-its-level-water-is-always-level-v-1638805

14956465_1851314245091319_3444690274761464909_n.jpg

 

 

LEMLAUGHINGSTOCK.jpg

 

sun-moon-flat-earth

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om Tat Sat, Hare Krishna  Hjärta

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

Twitter: https://twitter.com/Snilleblixten

 

 

P.S. Flashback-ledningen har fullständigt regelvidrigt hållit mig (”Död o återfödd”) avstängd från deras forum under mer än tre av de senaste fyra åren [Edit: Insläppt nu], bara för att jag där, i oktober 2012, tog mig friheten att publicera en stor kosmologisk avhandling med 108 vetenskapliga argument för den heliga Geocentrismen (Flashbacks genom tiderna längsta trådstart, blev enormt populär), vilket ogillades så till den grad av de yttrandefrihetsbekämpande geocentrism-förnekande modsen, att de kapade min tråd (som senare både låstes och deletades innan jag krävde att den togs tillbaka), bakade in den i en annan användares inaktiva tråd (som inte ens handlade om mitt ämne) så att min avhandling effektivt skulle sopas undan, där den andre användaren fick ta över min trådrubrik, men utan någon som helst hänvisning till var i samlingstråden min avhandling stod att läsa…

Heta ämnen som Flat earth, chemtrails etc, får endast avhandlas i en endaste ynka tråd på hela Flashbacks forum, samtidigt som det inte finns några som helst begränsningar för antalet trådar vad gäller exempelvis hasch, porr och trump…

Flashback står för yttrandefrihet? 

Knappast… :rant:

 

.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: