Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for the ‘Evolutions-myten’ Category


.
MÄNNISKAN FLUMMAT FRAM FRÅN APDJUREN?

10 BESVÄRANDE FRÅGOR SOM KROSSAR EVOLUTIONSMYTEN…

 

Enligt de evolutionstroende fundamentalisterna, påstås Mannen och Kvinnan helt förnuftsvidrigt, utan några som helst arkeologiska bevis, ha flummat fram från de osaliga apdjuren. Människan och apdjuren påstås för övrigt, sjukt nog, ha flummat fram från en gemensam förfader, ett fantasifoster som fabuleras ha varit till hälften apdjur, till hälften Människa.

Snacka om sjukt vrickat! :whoco5: :whoco5::whoco5:

 

Här följer tio besvärande frågor kring denna tro, som vi gärna skulle vilja ha svar på av de evolutionstroende:

 

1. Gick denna förmenta förfader (namn tack!) på 2 ben eller på alla 4?

Om den gick på 2 ben, vad skulle ha fått den att börja gå på 4 ben som apdjuren?

Om den gick på 4 ben, vad skulle ha fått den att börja gå på 2 ben som Mannen och Kvinnan?

 

2. Var denna förmenta förfader svansförsedd eller svanslös?

Om svansförsedd, vad fick svansen att försvinna då det måste ha varit en fördel att ha svans, och varför har i så fall inga fossil i det förmenta övergångsstadiet mellan svans och icke-svans hittats?

Om svanslös, vad fick svansen att trollas fram åt de svansförsedda apdjuren?

 

3. Var denna förmenta förfader pälsförsedd eller pälslös?

Om pälsförsedd, hur och varför försvann pälsen, då det måste ha varit ofördelaktigt att förlora den?

Om pälslös, vad fick pälsen att trollas fram åt apdjuren?

 

4. Hur förklarar de evolutionstroende den sagolika förvandlingen från apdjursspenar till fullfjädrade kvinnobröst?

 

5. Kvinnans menopaus, till skillnad från apdjuren?

 

6. Människan som svettas via huden, till skillnad från apdjuren?

 

7. Människans ständiga huvudhårväxt och skäggväxt, till skillnad från apdjuren?

 

8. Människans avsaknad av apdjurens specialdesignade stortår?

 

9. Människans förmåga att medvetet kunna hålla andan, till skillnad från apdjuren?

 

10. Människans Gudagivna fria vilja, att kunna göra medvetna reflekterande val, att kunna välja leva ett andligt liv, till skillnad från de osaliga apdjuren?

 

 

Hela denna löjeväckande evolutionsteori skjuts dessutom i sank av faktumet att Människan funnits på jorden i hundratals miljoner år, och att vi därmed måste ha skapats före både apdjuren och dinosaurierna:

http://www.familjeliv.se/Forum-26-66/m59336830.html

https://snilleblixten.net/2009/08/08/manniskan-hundratals-miljoner-ar-mycket-aldre-an-bade-apdjuren-och-dinosaurierna/

 

VIDEO-BEVIS:

NBC-dokumentären ”The Mysterious Origins of Man”, som orsakade stor ilska och indignation i de fundamentalistiska leden inom det vetenskapliga etablissemanget, avslöjar här alla arkeologiska fynd som bevisar att Människan funnits på jorden i hundratals miljoner år:

 

 

 

Om Människan flummat fram från de osaliga apdjuren (vilket ju givetvis är en lögn), från vilket däggdjur/livsform ska i så fall apdjuren i sin tur ha flummat fram ifrån, i Darwins evolutionskedja?

Hur kan folk sätta sin tilltro till evolutionsteorin, utan att nånsin ens fått svar på denna grundläggande evolutionskritiska fråga?

 

För er som fortfarande tror på amsagan att Människan härstammar från apdjuren, så rekommenderas ni varmt att ta kunskapstestet kring evolutionsmyten:

https://snilleblixten.net/2010/01/24/kunskapstest-kring-evolutionsmyten-vem-ska-bort-snacka-om-att-evolutionsteorin-ar-helflummig/

Vem ska bort? :lol:

Totalt uppenbart att vi inte härstammar från apdjuren, eller hur? :lol::whoco5::lol:

 

 

TILL DISKUSSION:

Hur kan vi ha blivit så totalt grundlurade till att tro på det förnuftsvidriga evolutionsflummet, att Mannen och Kvinnan flummat fram från de osaliga apdjuren?

Apdjursspermier kan endast alstra apdjur! Apdjuren har alltid varit apdjur, ända sedan de skapades!

Människospermier kan endast alstra Människor! Människan har alltid varit Människa, ända sedan vi skapades av allas vår gemensamma Allsmäktiga Skapare!

 

wpid-photo-feb-2-2014-356-pm.jpg

 

GLÖM EVOLUTIONSFLUMMET, FÖR GUDS SKULL !!!

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

.

Annons

BIET, TROLLSLÄNDAN OCH HÖNSÄGGET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN !!!

HUR SKULLE DE HA EVOLVERATS FRAM ???

.

MELIPONA-BIET bevisar med all önskvärd tydlighet Guds Intelligenta Design och motbevisar evolutionsteorin:

Video: http://www.youtube.com/watch?v=7DV7TS3XB94

.

Melipona-biet och vaniljorkidén måste ha skapats för varann, och de måste dessutom ha skapats samtidigt och på samma ställe, eftersom melipona-biet är det enda biet som besitter informationen om hur man pollinerar vaniljorkidéer! Utan detta bi skulle vi inte ha några vaniljbönor!

TROLLSLÄNDAN bevisar med all önskvärd tydlighet Guds Intelligenta Design och motbevisar evolutionsteorin:

Video: http://www.youtube.com/watch?v=41OD5NEV-Kw

http://www.apologeticspress.org/articles/2534

.

Hur skulle trollsländans vingar och flygförmåga ha kunnat evolvera fram gradvis i en evolutionistisk process?

Givetvis skapades trollsländan och alla andra insekter färdiga och klara med vingar och flygförmåga, fullt funktionella från scratch, precis som alla andra livsformer på jorden!

.

HÖNSÄGGET bevisar med all önskvärd tydlighet Guds Intelligenta Design och motbevisar evolutionsteorin:

Video: http://www.youtube.com/watch?v=0IAP8OfiuPE

http://gluefox.com/fdevol.shtm
http://www.evolutionnews.org/2008/05/billions_of_missing_lin ks_part_2.html

.

Att få den perfekt optimala tjockleken på äggskalet (detta gäller alla arter) kan inte vara slumpens iq-befriade verk, med tanke på att ifall äggskalet inte hade haft optimal tjocklek redan under den allra första generationen, kunde det överhuvudtaget inte bli någon andra generation…

Kycklingorganismen skulle ha förblivit instängd innanför det för tjocka äggskalet, vilket skulle stoppat reproduktionen. Dessutom har man aldrig funnit fossiler efter ägg med embryot fängslat inuti, trots att evolutionen förutsätter otaliga misslyckade försök!

.

TILL DISKUSSION:

Ni som är evolutionstroende, hur förklarar ni exempelvis biets, trollsländans och hönans existens, med tanke på att de omöjligt kan ha evolverat fram i en stegvis darwinistisk process?

Enligt evolutionsteorin, så ska alla livsformer på jorden – även Mannen och Kvinnan – ha evolverat fram från den där uppdiktade föräldralösa slumpbakterien, som hokuspokus sägs ha uppstått ur livlös materia, som sägs vara allas vår vördade gemensamma Urfader…

Hur kommer det sig att sånt ovetenskapligt flum, såna absurda ateistiska sagor, får läras ut som sanning till våra intet ont anande skolungdomar?

Är detta egentligen förenligt med den svenska grundlagen?  Gråter

VIDEO: MELOPINA-BIET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN !!!

 

VIDEO – TROLLSLÄNDAN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN !!!

VIDEO – HÖNSÄGGET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN !!!

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


.

MATEMATISKT ÄR EVOLUTIONSTEORIN OÄNDLIGT OSANNOLIK !!!

EN SLUMPTEORI SOM GÅR EMOT ALL RIM OCH RESON…

.

Enligt evolutionsteorin så har livet hokuspokus uppstått ur livlös materia!

 

Matematiskt sett så är det en omöjlig ekvation och anses därför vara en oändligt osannolik slumpteori:

http://www.nodnc.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=291

http://creationwiki.org/The_odds_of_life_forming_are_incredibly_small_%28Talk.Origins%29

.

 

.

 

TILL DISKUSSION:

.

Hur kommer det sig att vuxna så kallade rationella människor, kan tro på oändligt osannolika slumpteorier, som evolutionsteorin?

Hur kan vi förnedra oss själva på detta sätt, när det är så otroligt mycket sannolikare, att det var allas vår Allsmäktige Skapare som alstrade livet?

.

 

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


.
DNA-KODEN OCH DNA-AVKODAREN MÅSTE FINNAS SAMTIDIGT

PARADOXEN SOM STJÄLPER EVOLUTIONSTEORIN !!!
.
Vetenskapsmannen Aja Govinda förklarar här med en träffande analogi, att på samma sätt som en CD är värdelös utan CD-spelaren, så är DNA värdelöst utan maskineriet som avkodar DNA, och de måste ha uppstått samtidigt:

.

.

Hur uppstod DNA till att börja med?

.
Både databanken som vi kallar DNA (cellens digitala mjukvara), och maskineriet som avkodar databanken, DNA-avkodaren, måste ha funnits till samtidigt från början!

DNA produceras av en komplett cell, samtidigt som DNA behövs för att skapa cellen, vilket innebär att de alltså är inbördes beroende av varann!

.
Evolutionsteorin fallerar eftersom den inte kan förklara hur skapandet av den första levande cellen kunnat ske utan DNA:

http://www.creationofman.net/chapter4/chapter4_6.html
.

”The question is not only that of how the DNA chain originated. Even the existence of the DNA chain with the extraordinary information capacity it contains, means nothing by itself. In order to refer to life, it is essential that the enzymes that read this DNA chain, copy them and produce proteins, also exist. (Enzymes are large molecules that have certain functions in the cell which they carry out with the precision of a robot.)

Simply put, in order to talk of life, both the data bank we call DNA, and the machines to carry out production by reading the data in the bank have to co-exist.

To our surprise, enzymes, which read DNA and carry out production accordingly, are themselves produced according to the codes in DNA. This means that there is a factory in the cell that both makes many different types of products, and also manufactures the robots and machines that carry out this production. The question of how this system, which would be of no use with a minor defect in any of its mechanisms originated, is by itself enough to demolish the theory of evolution.”

.

Paradoxen som stjälper evolutionsteorin:

Medan DNA endast kan replikera med hjälp av speciella proteiner, enzymer, så kan syntesen av dessa proteiner endast ske om den kodade informationen redan finns i DNA!

http://www.harunyahya.com/refuted9.php
.

”A very interesting paradox emerges at this point: While DNA can only replicate with the help of special proteins (enzymes), the synthesis of these proteins can only be realized by the information encoded in DNA.

As they both depend on each other, they have to exist at the same time for replication. Science writer John Horgan explains the dilemma in this way:

DNA cannot do its work, including forming more DNA, without the help of catalytic proteins, or enzymes. In short, proteins cannot form without DNA, but neither can DNA form without proteins.

How did the Genetic Code, along with the mechanisms for its translation (ribosomes and RNA molecules), originate?

Stanley Miller and Francis Crick’s close associate from the University of San Diego, California, the highly reputed evolutionist Dr. Leslie Orgel says in an article published in 1994:

It is extremely improbable that proteins and nucleic acids, both of which are structurally complex, arose spontaneously in the same place at the same time. Yet it also seems impossible to have one without the other. And so, at first glance, one might have to conclude that life could never, in fact, have originated by chemical means.”

.

Den första levande cellen, den fiktiva ”slumpcellen”, skulle inte ha kunnat reproducera sig, eftersom den skulle ha saknat all den nödvändiga genetiska informationen, med koder, program och instruktioner:

http://www.evolutiondeceit.com/chapter13.php
.

”Let us suppose that millions of years ago a cell was formed which had acquired everything necessary for life, and that it duly ”came to life”.

The theory of evolution again collapses at this point. For even if this cell had existed for a while, it would eventually have died and after its death, nothing would have remained, and everything would have reverted to where it had started. This is because this first living cell, lacking any genetic information, would not have been able to reproduce and start a new generation. Life would have ended with its death.

The genetic system does not only consist of DNA. The following things must also exist in the same environment: enzymes to read the code on the DNA, messenger RNA to be produced after reading these codes, a ribosome to which messenger RNA will attach according to this code, transfer RNA to transfer the amino acids to the ribosome for use in production, and extremely complex enzymes to carry out numerous intermediary processes.

Such an environment cannot exist anywhere apart from a totally isolated and completely controlled environment such as the cell, where all the essential raw materials and energy resources exist.

As a result, organic matter can self-reproduce only if it exists as a fully developed cell with all its organelles and in an appropriate environment where it can survive, exchange materials, and get energy from its surroundings. This means that the first cell on earth was formed ”all of a sudden” together with its amazingly complex structure.

So, if a complex structure came into existence all of a sudden, what does this mean?

Let us ask this question with an example. Let us liken the cell to a high-tech car in terms of its complexity. In fact, the cell is a much more complex and developed system than a car with its engine and all its technical equipment.

Now let us ask the following question: What would you think if you went out hiking in the depths of a thick forest and ran across a brand-new car among the trees? Would you imagine that various elements in the forest had come together by chance over millions of years and produced such a vehicle?

All the parts in the car are made of products such as iron, copper, and rubber-the raw ingredients for which are all found on the earth-but would this fact lead you to think that these materials had synthesised ”by chance” and then come together and manufactured such a car?

There is no doubt that anyone with a sound mind would realise that the car was the product of an intelligent design-in other words, a factory-and wonder what it was doing there in the middle of the forest.

The sudden emergence of a complex structure in a complete form, quite out of the blue, shows that this is the work of an intelligent agent. A complex system like the cell is no doubt created by a superior will and wisdom. In other words, it came into existence as a creation of God.”
.

SLUTSATS?

.
Eftersom DNA-koden och DNA-avkodaren uppenbarligen inte fanns på plats samtidigt, så stjälper det hela evolutionsteorin!

Det är som en CD utan CD-spelare, fyller ingen funktion

 

dna-code_design.png

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


.

STEPHEN MEYER, ”SIGNATURE IN THE CELL”, KROSSAR EVOLUTIONSTEORIN

INFORMATIONEN I CELLEN = INTELLIGENT URSPRUNG

.

Följande fantastiska animation visar hur den digitala informationen, kodad i DNA, styr proteinsyntesen inuti cellen, och ger oss en unik insyn kring beviset för Intelligent Design, vilket beskrivs i Dr. Stephen Meyers banbrytande bok ”Signature in the Cell”.

Följ med här på en fascinerande resa inuti den superkomplexa cellen:

.

Boken ”Signature in the Cell” av Stephen Meyer, som har gett dödsstöten för evolutionsteorin:

http://www.signatureinthecell.com
http://www.signatureinthecell.com/about-the-book.php

.

Intelligence is the only known cause of complex functionally integrated information processing system. It follows once again, that intelligent design stands as the best – most causally adequate – explanation for this feature of the cell, just as it stands as the best explanation for the origin of the information present in DNA itself.”

.

Stephen Meyer diskuterar sin omdebatterade bok i följande video:

http://www.uncommondescent.com/intelligent-design/video-signature-in-the-cell
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1274179818?bctid=27309263001

.

Boken har fått mycket bra kritik på Amazon och av intelligentian:

http://www.amazon.com/Signature-Cell-Evidence-Intelligent-Design/dp/0061472794/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1282855671&sr=1-1

.

Meyer demolishes the materialist superstition at the core of evolutionary biology by exposing its Achilles´ heel: Its utter blindness to the origins of information. With the recognition that cells functions as fast as supercomputers and as fruitfully as so many factories, the case for a mindless cosmos collapses. His refutation of Richard Dawkins will have all the dogs barking and the angels singing.”

George Gilder

Ni kan läsa hela boken Online, här:

http://www.amazon.com/Signature-Cell-Evidence-Intelligent-Design/dp/0061472794/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1283001374&sr=1-1#reader_0061472794

.

Kritikerna av boken (dogmatiska evolutionister) får svar på tal här, i boken ”Signature of Controversy”:

http://www.discoveryinstitutepress.com/signature-of-controversy
http://www.uncommondescent.com/intelligent-design/signature-of-controversy-new-book-responds-to-stephen-meyers-critics

.

Dr. Stephen Meyer påvisar här att den digitala koden som är inbäddad i DNA, kraftigt pekar mot en Intelligent Designer och hjälper lösa ett mysterium som Darwin inte löste: Hur uppstod livet?

.

.

DNA är en fysisk representation av den genetiska informationen, som är immateriell.

Informationen fanns alltså innan DNA, eftersom molekyler inte kan skapa information.

Informationen härstammar givetvis från allas vår gemensamma Intelligente Designer! 

.

maxresdefault.jpg

signature-banner.jpg

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


.
SEX BINDER OSS – GUD BEFRIAR OSS !!!

NYA DÖDSDÖMDA KROPPAR, ELLER EVIGT LIV ???

 

Så länge vi sätter mer vikt vid sex än Gud, så tvingas vi att återfödas in i nya dödsdömda materiella köttkostymer, i liv efter liv efter liv, här i denna mörka Gudsförgätna materiella värld, Guds baksida.

Har vi fattat galoppen, att det endast är Gud som kan skänka oss den verklig bestående lycka, så återvänder vi tillbaka Hem till den eviga andliga världen, Guds framsida, efter att vi kilat vidare från våra jordiska skal.

Vill man hävda att meningen med livet är sex och att sprida vidare sina gener, dyker genast ett stort problem upp:

 

Varför skulle Människan i så fall ha evolverat fram från bakterien (sjukt ologisk teori), då den är oslagbart bäst på att föröka sig? En enda bakterie kan föröka sig till flera miljoner på bara några timmar!

http://islamguiden.com/tror.shtml
http://islamguiden.com/evolutionsteori1.shtml
http://islamguiden.com/evolutionsteori2.shtml

 

Vad skulle ha fått bakterien att överhuvudtaget börja flumma fram till Människan, stegvis via andra livsformer, som den sjukt förnuftsvidriga evolutionssagan går ut på?

Bakterier är inte i färd till att evolvera till flercelliga organismer idag, inga övergångsformer finns, så varför skulle den nånsin ha gjort det tidigare i historien?

Evolutionsteorin är ju helt beroende av att bakterien förr hade magiska förmågor!

Snacka om SJUKT OLOGISKT !!!

 

Givetvis har människor, djur, växter och bakterier hängt med sedan skapelsens begynnelse, då vi alla skapades av vår gemensamma Urfader, vår evige Intellligente Skapare!

 

Saga: Groda + Prinsessans kyss = Prins

Lögn: Bakterie + Miljarder av år = Människa

 

______

 

HUR KUNDE EVOLUTIONEN ”VETA”?

.

1. Hur kunde evolutionen ”veta” att fixa och dona fram två sorters könsorgan, till Mannen och Kvinnan, som dessutom perfekt gängar ihop?

2. Hur kunde evolutionen ”veta” att fixa till spermier som dessutom programmerats och kodats (vem gjorde det?) med alla superavancerade DNA-koder?

3. Hur kunde evolutionen ”veta” att det är bättre att ögonen sitter ovanför munnen och näsan och inte tvärtom?

4. Hur kunde evolutionen ”veta” att det är bra med symmetri och dubbla uppsättningar; två armar, två ben, två ögon, två öron, två näsborrar, osv?

5. Hur kunde evolutionen ”veta” hur att dra alla vener, blodådror, nervtrådar osv genom kroppen?

6. Hur kunde evolutionen ”veta” att fixa till ett par kvinnobröst som sitter där de ska, och att mjölken rinner till när barn föds?

7. Hur kunde evolutionen ”veta” att fixa till ägglossning för kvinnan varje månad?

.

Sexualorganen kan bara ha fixats till av någon med Super-IQ (vår Allsmäktige Skapare), klappat och klart från scratch (annars ingen fortplantning), inte av någon herrelös IQ-befriad blind impotent ”evolution”…

 

HÖG TID ATT SKROTA EVOLUTIONSTEORIN !!!

.

TILL DISKUSSION:

.

Vad är meningen med livet?

SEX eller GUD?

Att nu när vi har förärats den högt stående mänskliga livsformen, som har förmågan och medlen att befria oss från återfödelsens kretslopp, genom att vända oss till Gud, spoliera detta genom att sätta sex före Gud, måste ju vara höjden av galenskap!

.
N
ya dödsdömda materiella kroppar, eller evigt liv?

Vad väljer ni, kära älskade vänner?

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


 

VALARNA HAR ALDRIG LEVAT PÅ LAND  !!!

SISTA SPIKEN I KISTAN FÖR EVOLUTIONSTEORIN…

 

Visste ni att evolutionsteoretiker på fullt allvar hävdar att valarna långt bak i tiden var landlevande fyrfotadjur som sedan bosatte sig i havet och flummade fram till dagens valar…

Låter flummigt?

Visst, men så är ju hela evolutionsteorin superflummig. Den hävdar bland annat att Mannen och Kvinnan ska ha flummat fram från en självskapad slumpbakterie (evolutionstroendes alltings vördade gemensamma  Urfader) via de osaliga apdjuren…

:lol::whoco5::lol:

 

VIDEO:

Dr. David Berlinski sågar här, på mindre än 5 minuter, denna absurda myt jäms med fotknölarna, att valen skulle ha flummat fram från ett landlevande djur:

 

 

 

VIDEO:

Dr. Terry Mortenson redogör här för evolutionsbluffen kring valarna:

http://www.metacafe.com/watch/4032568/whale_evolution_exposing_the_deception_in_the_fossil_record_dr_terry_mortenson

 

 

VIDEO:

Dr. Marc Surtees: Valarna är designade, inte evolverade. Vetenskapliga bevis läggs fram:

 

 

 

VIDEO:

Dr. Kent Hovind krossar här denna sjuka myt om de tidigare landgående valarna, 11 minuter in i videon:

 

 

 

Vetenskapliga artiklar som fullständigt krossar myten, att valarna skulle ha ben som är rudimentära, och att de därför ska ha flummat fram från ett landdjur:

http://creation.com/refuting-evolution-chapter-5-whale-evolution
http://creation.com/the-strange-tale-of-the-leg-on-the-whale

http://www.trueorigin.org/ng_whales01.asp
http://www.trueorigin.org/whales.asp
http://www.answersingenesis.org/tj/v16/i1/chimeras.asp

 

Det finns 9 stora problem med teorin att valarna flummat fram från landlevande djur:

http://www.scienceagainstevolution.org/v3i11f.htm

 

Här kan ni läsa om hur sjukt vrickad denna teori faktiskt är:

http://forgottenancestry.org/Charles_Darwin,_and_the_Theory_of_Evolution/Birds_%26_Whales.html

 

 

Evolutionstroende fabulerar hejvilt och tror, på fullaste allvar, att valarna skulle ha flummat fram från ett landlevande fyrfotadjur…

Snacka om sjukt ologiskt!

Givetvis har valarna alltid varit valar, ända sedan de skapades vid skapelsens begynnelse av allas vår gemensamma Intelligenta Designer!

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Börjar ni inte bli trötta på alla dessa blå dunster som ständigt slås i våra ögon av det evolutionstroende vetenskapliga etablissemanget?

Börjar ni inte genomskåda alla dessa sjukt absurda, naiva sagoberättelser, som saluförs åt oss såsom varande vetenskap?

Det verkar inte vara någon som helst hejd på dårskaperna

 

hqdefault

31f5410f383b0ae4b2707844ba5c6baf.jpg

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

HUR GICK FISKEN TILL VÄGA FÖR ATT BLI ETT LANDDJUR ???

ÄNNU EN SPIK I KISTAN FÖR EVOLUTIONSTEORIN…

 

Av alla fabler och myter som florerar kring evolutionssagan, så måste väl ändå fabeln kring ”Fisken som bosatte sig på land” ta 1:a priset med råge!

Bara tanken att någon firre ett antal miljoner år sedan skulle ha fått ett ryck och bestämt sig för att kravla upp på landbacken och prova på ett liv utan vatten är ju helflummig, heltossig!

Enligt evolutionsteorin så ska sedan nåt landlevande djur ha bestämt sig för den motsatta vägen, att bosätta sig i vattnet och flummat fram till dagens valar…

Snacka om att evolutionsteorin är pseudovetenskapligt flum!

 

För det 1:a:

Vad skulle ha varit grundincitamentet till att fisken överhuvudtaget skulle ha övervägt att lämna sitt grundelement vattnet och bosätta sig på landbacken?

 

För  det 2:a:

Hur kommer det sig att all världens fiskar idag stormtrivs i sitt rätta element, vattnet, och att det aldrig funnits den minsta tendens att någon fisk skulle ha tröttnat på livet i vattnet och vara i färd med att bosätta sig på land?

Trivs alla fiskar i vattnet idag, så borde de väl alltid ha gjort det, ända sedan de skapades?

 

För det 3:e:

Hade den första fisken som kravlade upp ur havet för att bli ett landdjur (ja, de evolutionstroende tror faktiskt det), lungor eller gälar?

Om den hade lungor (vilket den behövde för att andas på land), varför utvecklades de när fisken var under vatten?

Om han bara hade gälar (vilket den behövde för att andas under vatten), skulle han inte överlevt på land mer än tre minuter!

 

För det 4:e:

Fisken skulle även haft en annan svårighet att tampas med. Den skulle ha varit tvungen att hitta sig en ”hona”, som också bestämt sig för att kravla upp på land, och det vid samma tillfälle!

Hon måste också haft lungor precis som han, annars skulle inte heller hon ha överlevt mer än tre minuter!

Om han varit ensam om att komma upp på stranden och utveckla lungor, skulle den nya arten lungfisk dött när han gjorde det…

 

SNACKA OM ATT EVOLUTIONSTEORIN ÄR OLOGISK OCH HELFLUMMIG...

 

Till råga på allt, så har man aldrig någonsin hittat fossil på övergångsformer mellan fiskar och amfibier, vilket är ett hårt slag mot evolutionsteorin:

http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation13.php

 

Här kan ni läsa på mer kring evolutionsmyten och fabeln kring att fisken skulle ha flummat fram till ett landdjur:

http://www.themythofevolution.com/Site/Myth%20of%20Evolution.html
http://www.themythofevolution.com/Site/Evolutionists.html

Evolutionists pretend that fish grew legs and lungs because for some reason ”it was beneficial for them to leave water”.”

 

Om evolutionsteorin nu skulle vara bevisad, flummet att bakterien skulle vara alla livsformers gemensamma vördade Urfader, varför kan då evolutionstroende inte svara på följande väldigt grundläggande frågor:

1. Vem är bakteriens anfader? Millers experiment har bevisats ogiltiga, så det pseudovetenskapliga svamlet kring ”slumpen” fungerar inte. Finns inte ett endaste exempel från det verkliga livet där Liv inte skulle ha kommit från annat Liv, en grundläggande biologisk naturlag!

2. Hur kommer det sig att bakterien skulle ha förvandlats till fisk, men inte gör det nu längre? Encelliga organismer är inte i färd till att utvecklas till flercelliga organismer idag, ej heller finns några övergångsformer, så varför skulle de nånsin ha gjort det tidigare?

3. Hur kommer det sig att fisken bosatte sig på landbacken, men inte gör det nu längre?

4. Hur det kommer sig att landdjur ska ha lärt sig flyga, men inte gör det nu längre?

5. Hur kommer det sig att det inte finns några övergångsformer bland fossilfynden?

6. Om evolutionen nu ständigt vore stadd i utveckling, var på jorden har vi då några exempel på övergångsformer i djurriket, eller fossiler efter övergångsformer?

Djurriket och växtriket borde ju formligen krylla av övergångsformer mellan olika distinkta familjer/grundarter…

Varför ser vi inte till några aphundar, kattråttor, ekorrapor, kamelåsnor, elefantsvin, hundkatter, hästkor, krokodilormar, hästsvin, kohundar, tomatgurkor, apelsinäpplen, bananmangon, maskroshyacint, osv…

7. Vilket djur skulle ha evolverat fram till apdjuren? Inget!

8. Vilket apdjur skulle ha flummat fram till Mannen och Kvinnan? Inget!

.

Utvecklingen från larv till fjäril, hur förklarar man den evolutionistiskt?
.

Blodets koagulationsmekanism, där 23 olika ämnen och ett par anatomiska strukturer samverkar för att blodet ska koagulera i rätt tid och i rätt omfattning, kan överhuvudtaget inte ha utvecklats genom en evolutionistisk mekanism!

En skada på någondera av elementen ger en blödningsrubbning som leder till döden!

.

Hela mekanismen måste ha varit klar och funktionsduglig från scratch!

Ändå tror folk blint på detta absurda evolutionsflum.
.

Snacka om sjukt vrickad hokuspokus-teori

Att man överhuvudtaget kan sätta sin tilltro på såna naiva sagoberättelser efter 5-årsåldern är fullständigt ofattbart!

.

Saga: Groda + Prinsessans kyss = Prins
Lögn: Amöba + Miljarder av år = Människa   :lol::whoco5::lol:

 

 

VARFÖR FISKEN ALDRIG KAN HA BLIVIT ETT LANDDJUR:

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


 

HUR KOM LIVET TILL UNIVERSUM?

VEM ÄR LIVETS URSPRUNG, OM INTE GUD?

 

Som vi kan se i naturen, så är det en ofelbar regel, en strikt biologisk naturlag (biogenes), att Liv endast kan komma från annat Liv…

Vi har aldrig sett eller hört talas om något exempel där något fötts utan att det haft sitt ursprung i något annat levande:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Livets_uppkomst

 

VIDEO-bevis:

 

 

Faktum är att våra vetenskapsmän aldrig någonsin har klarat av att skapa ens den minsta lilla bakterie!

De har inte ens klarat av att skapa en kyckling från ett ägg, trots att de har alla äggets kemikalier till sitt förfogande. Som vi alla känner till, så lyckades man inte heller skapa något liv vid Miller-Urey experimentet:

http://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation07.php

 

Inte ens de evolutionstroendes överstepräst Richard Dawkins har den minsta susning om hur livet har kommit till:

 

 

 

Av detta kan vi förstå att livet består av en helt annan energi än kemikalier; livet består av den medvetna levande andliga energin, till skillnad från kemikalier, materia, som består av den omedvetna livlösa materiella energin!

Vad saknas i den döda kroppen, jämfört med den levande?

Givetvis livet, den medvetna levande andliga energin, den lilla gnistan som är vårt evigt medvetna oföränderliga jag/själen!

 

Alla med sitt logiska tänkande intakt, fattar ju att det är fullständigt absurt och ologiskt att Livet skulle ha kunnat uppstå från livlösa kemikalier. Att den fiktiva stackars självskapade föräldralösa slump-bakterien skulle ha uppstått av sig själv utan någon anfader…

Snacka om SJUKT VRICKAT flum!

 

LIVETS UPPKOMST:

För att levande varelser överhuvudtaget ska fungera måste det finnas ett språk, dvs en kodad beskrivning till hur det ska fungera (DNA/RNA) samtidigt som denna kod ska tolkas och användas. Man behöver alltså ett språk, något som förstår språket, och information till hur allt fungerar, på samma gång!

Det skulle vara ungefär som om det uppkom ett språk helt av sig självt, i t.ex. en dator (ungefär som finska eller svenska). Men samtidigt måste det uppkomma en avläsningsmekanism i datorn som förstår just det språket. Och, sedan måste det även samtidigt uppkomma en mekanism som kan omsätta i handling den ”information” som finns lagrad i detta nya språk. Och, slutligen måste det samtidigt uppkomma just den information som innehåller noggranna samordnade beskrivningar till hur t.ex. en enkel cell fungerar och förökar sig.

 

Finns inte allt där samtidigt från början, fungerar det inte!

När man ser hur livet är uppbyggt finns ingen annan logisk slutsats än denna: Det finns ingenting som visar att liv kan uppkomma av sig självt! De som hävdar något annat sysslar med ogrundade spekulationer eller struntar i det mesta vi vet, för att själva bygga en teori på någon mer eller mindre obetydlig detalj.

Även om det bara fanns några få av de fakta som nämnts här ovan, så proklamerar naturen en enda sak: – En konstruktion kräver en konstruktör, en Skapare!

Det är ett grundläggande och ologiskt tankefel som en del gör, att tro att ”Gud behövs inte” om man upptäcker hur naturen fungerar, ungefär som att en konstnär inte skulle finnas om man upptäckte hur hans tavlor var uppbyggda. De strukturer i uppbyggnaden av livet som nämnts här, dvs att det behövs samtidig uppkomst av olika sorters samordnad information, kräver en Skapare!

Att tro att livet uppkommit av sig självt,
har inget som helst stöd från naturvetenskapen och vilar inte på någon verklighetsgrund, bara pseudovetenskapligt trams!

 

LIV KOMMER FRÅN LIV!

GUD ÄR LIVETS URSPRUNG!

ALLTSÅ KOMMER VI FRÅN GUD!

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Vad är era åsikter kring detta levande ämne?

Hur kom livet till Universum?

Från Gud, eller från stendöda livlösa kemikalier?

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

 


FYRA AV FEM HÖR IHOP ENLIGT EVOLUTIONSTEORIN

VEM SKA BORT ???

Fyra av följande fem varelser klassas av de evolutionstroende vetenskapsmännen såsom tillhörande en och samma familj, varav en skiljer sig från mängden genom att tillhöra en helt annan familj och alltså ska bort. Vilken av dessa varelser är minst släkt med alla de andra?

VEM SKA BORT, ENLIGT VÅRA EVOLUTIONSTROENDE BIOLOGER?

ALTERNATIV 1:

ALTERNATIV 2:

Orangutan-3.jpg

ALTERNATIV 3:

Kronprinsessan-victoria.png

ALTERNATIV 4:

Chimp3.jpg

ALTERNATIV 5:

7939471270_2ddaa2c517_b.jpg

SVAR:

ALTERNATIV 1 (lemur, klassas inte som nån människoapa) SKA BORT ENLIGT BIOLOGERNA! :w000t::w000t::w000t:

ALTERNATIV 2, 3, 4, 5 KLASSAS NÄMLIGEN SOM MÄNNISKOAPOR:lol: :whoco5: :lol:

Hur man kan se något som helst människolikt i alternativ 2, 4, 5 eller något aplikt i alternativ 3 (Kronprinsessan Victoria), är ett stort mysterium i sig…

:lol: :whoco5: :lol:

Förvirrade?

Börjar tvivla på evolutionsteorin? 

Helt naturligtett hälsotecken!  :yes: :yes: :yes:

 

Skyll på de evolutionstroende vetenskapsmännen, som har lyckats hjärntvätta oss till att tro på detta förnuftsvidriga evolutionsflum!

Snacka om att evolutionsteorin är helt uppåt väggarna, strider mot allt vad sunt förnuft heter!

Det är vi själar som evolverar, inte livsformerna/kropparna som vi bebor:

https://snilleblixten.net/2009/05/27/det-ar-vi-sjalar-som-evolverar-inte-livsformerna-som-sjalarna-bebor-manniskolivet-ar-en-jackpot/

wpid-Photo-Feb-2-2014-356-PM.jpg

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

 


 

HÖNAN eller ÄGGET?

NEJ – TUPPEN och HÖNAN !!!

 

Det enda logiska!

 

Givetvis var det TUPPEN och HÖNAN som skapades först av allas vår gemensamma Urfader, vår Allsmäktige Skapare!

And the rest is history…

Ägget kom alltså sedan som på beställning

 

NATURLIGT, LOGISKT, OCKHAMSKT

.
Tror man däremot på det förnuftsvidriga evolutionsflummet, så går det ju aldrig att ge nåt riktigt svar på frågan, vilket bevisar att evolutionsteorin är en sjukt flummig pseudotro…

Man kan ju inte svara ägget, för ägget måste ju ha ruvats och kläckts av en höna, och när kycklingen kläcktes, så var ju hen alldeles ensam. Utan partner ingen fortplantning.

Man kan ju inte svara hönan, för utan nån tupp, ingen fortplantning.

 

OBS! Frågan gäller givetvis Hönan eller Hönsägget – endast hönor som kan ge upphov till hönsägg och endast hönsägg som kan ge upphov till hönor!

Hönsfåglar (som våra tamhöns) har aldrig någonsin ”evolverat” från någon annan livsform, vilket bevisar att det aldrig har skett någon förment darwinistisk evolution, dvs att hönsfågeln skulle ha flummat fram från någon annan livsform….

Hönsfåglar har alltså alltid varit hönsfåglar, ända sedan de designades och skapades av vår Intelligente Designer, vår Allsmäktige Skapare!

 

FÅGELÄGGET KROSSAR EVOLUTIONSTEORIN:

.
Video-bevis:

 

http://gluefox.com/fdevol.shtm

”Every egg shell must be a precise thickness — strong enough to hold the developing chick or turtle or crocodile within, but thin enough so that the new creature can break its way out at the right moment. Moreover, the egg of each species has to be a different precise thickness, an ostrich egg thicker than that of a wren, etc.

No fossil has ever been found of an egg with the embryo imprisoned inside despite evolutionary theory they exist. Getting the thickness of the eggshell right (over and over again for each species) cannot be a matter of chance, because if the eggshell were not the perfect thickness the very first generation, there could be no second generation. The baby organism would have been trapped inside the too-thick egg, unable to reproduce. Moreover, no fossil has ever been found of an egg with the embryo imprisoned inside, although evolution assumes millions of such false tries. That the shell is not too thick and not too thin is incontrovertibly the work of a Designer.”

.

Att få den perfekt optimala tjockleken på äggskalet (inom alla arter) kan inte vara slumpens verk, med tanke på att om äggskalet inte hade perfekt tjocklek redan under den allra första generationen, kunde det överhuvudtaget inte bli någon andra generation…

Kyckling-organismen skulle ha förblivit instängd innanför det för tjocka äggskalet, vilket skulle stoppa reproduktionen. Dessutom har man aldrig hittat fossiler efter ägg med embryot fängslad inuti, trots att evolutionen förutsätter otaliga misslyckade försök.

Variationer i färg, form och storlek sker inom de specifika djurfamiljerna, livsformernas grundarter, och har överhuvudtaget inget med någon förment biologisk evolution att göra.

Biologisk evolution skulle det vara om man hittade bevis för att någon livsform utvecklat sig från ett lägre till ett högre stadium (t.ex. ifall något djur hade evolverat fram till apdjuren), vilket är den egentliga ursprungliga innebörden av ordet evolution.

 

Svenska Akademiens Ordbok:

http://g3.spraakdata.gu.se/saob

”Den filosofiska o. naturvetenskapliga teorien att allting i naturen är underkastat utveckling från lägre till högre former.”

 

Saga: Groda + Prinsessans kyss = Prins

Lögn: Bakterie + Miljarder av år + Slump = Människa 

 

Evolutionen är alltså bara en myt, en saga för vuxna!

 

 

SLUTSATS?

Just precis, det enda logiska svaret: TUPPEN och HÖNAN!

Precis på samma sätt som Mannen och Kvinnan måste ha skapats samtidigt i begynnelsen, av allas vår gemensamma Skapare, för att Människosläktet överhuvudtaget skulle ha kunnat börja fortplanta sig!

Vad säger ni, kära vänner?

Visst är Tuppen och Hönan det enda logiska!

 

Hen and egg

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


.

DNA-KODEN = INFORMATION

INFORMATION HAR ALLTID EN INTELLIGENT AVSÄNDARE

 

DNA är en fysisk representation av den genetiska informationen, som är immateriell!

Informationen fanns alltså innan DNA, eftersom molekyler inte kan skapa information!

Information har alltid en intelligent avsändare!

.

DNA-koden innehåller information, så komplext, avancerat och kompakt att vi inte ens kan börja jämföra den med något vi människor åstadkommit. DNA-koden är 5 miljarder gånger mer kompakt än datan på en hårddisk:

http://www.skaparverket.se/DNA.html

.

DNA-koden kräver en Intelligent Designer, eftersom den omöjligen kan ha konstruerat sig själv:

http://www.y-origins.com/index.php?p=DNA5
http://www.y-origins.com/index.php?p=DNA6
http://www.y-origins.com/index.php?p=DNA7
http://www.y-origins.com/index.php?p=DNA8
http://www.y-origins.com/index.php?p=DNA9

.

.

DNA BEVISAR GUDS EXISTENS !!!

 

.

.

.

 

DNA MOTBEVISAR EVOLUTIONS-TEORIN !!!

 

.

 

Stephen C. Meyer har kommit ut med en suveränt bra bok som krossar evolutionsteorin jäms med fotknölarna:

Signature in the Cell:
DNA and the Evidence for Intelligent Design:

http://www.amazon.com/Signature-Cell-Evidence-Intelligent-Design/dp/0061472786/ref=pd_bxgy_b_img_c

.

Ärkeateisten Antony Flew har sent omsider insett Guds existens efter att ha slagits av den superkomplexa strukturen hos DNA, och jobbar nu för att Intelligent Design, det enda logiska, ska få läras ut i skolorna:

http://www.msnbc.msn.com/id/6688917
http://www.nytimes.com/2007/11/04/magazine/04Flew-t.html

.

Faktum är att vår Intelligente Designer designade DNA efter det Gyllene Snittet:

http://goldennumber.net/dna.htm

.

Matematiska och logiska bevis för att DNA måste vara designat:

http://www.geocities.com/Athens/Aegean/8830/mathproofcreat.html
http://www.arn.org/docs/meyer/sm_dnaotherdesigns.htm

 

Mathematics is the language in which God wrote the universe.

Galileo Galilei

.

 

TILL DISKUSSION:

.

Vem ligger bakom informationen i DNA-koden?

Vem kodar och programmerar DNA-koderna?

Vem har den fantastiska IQ:n och systematiska förmågan som krävdes för uppdraget?

.

OM DET INTE är allas vår gemensamma Urfader, vår Intelligente Designer, som ligger bakom informationen och kodningen av DNA, vem i Herrens Namn är det då?

 

dna-code_design

 

DNA-2.jpeg

 

EVIDENCE-FOR-GOD.png

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


VI ÄR MYCKET ÄLDRE ÄN APDJUREN !!!

FYNDEN SOM KROSSAR HELA EVOLUTIONSTEORIN !!!

 

Enligt den flummiga och högst förnuftsvidriga evolutionsteorin så ska den moderna människan bara ha funnits till i ca 200 000 år…

Men här följer hundratals väldokumenterade arkeologiska bevis för att Människan funnits i hundratals Miljoner år, som ju totalt krossar denna absurda ateistiska evolutionsteori!

 

Det finns runt om i världen hundratals väldokumenterade rapporter och fynd av uråldriga människoskelett, artefakter och fotavtryck, som det vetenskapliga etablissemanget ända sedan slutet av 1800-talet (efter Darwins entré) nitiskt ”filtrerat bort” och bannlyst ur alla vetenskapliga tidsskrifter och textböcker, eftersom det så totalt går emot Darwins evolutionsteori, som ju är det rådande, omhuldade vetenskapliga paradigmet.

Bevis för denna flagranta ”kunskapsfiltrering” har Michael Cremo; vetenskapshistoriker och världsledande forskare och författare kring arkeologiska ”anomalier”, som bl.a. utgivit klassikerna ”Forbidden Archeology” och ”Human Devolution”, och känd från den kontroversiella och omskakande amerikanska NBC-dokumentären ”The Mysterious Origins of Man”, som sändes på bästa sändningstid i februari 1996 och som vållade stor ilska och indignation i de fundamentalistiska leden inom det vetenskapliga etablissemanget, bekräftar här alla de hundratals fynd kring att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

 

VIDEO: NBC-dokumentären – ”The Mysterious Origins of Man”:

 

 

 

VIDEO:Hidden History of the Human race”; vetenskapliga bevis för att människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

 

 

 

VIDEO: Förbjuden vetenskap – Myter kring Darwins evolutionsteori:

 

 

 

VIDEO: ”Forbidden Archeology”, seminarie med världsledande forskaren Michael Cremo:

Gå in här 42:30 min in i videon, där vi får ett starkt bevis på 50 Miljoner år gamla artefakter från Kalifornien, som sedermera, i ”vetenskapens namn”, filtrerades bort och gömdes undan i ett museum… och 47:30 min in i videon, där detta museum förvägrade NBC-dokumentären visning av dessa föremål – Mycket avslöjande:

 

 

 

MÄNNISKAN HAR FUNNITS I HUNDRATALS MILJONER ÅR !!!

FYND SOM DET VETENSKAPLIGA ETABLISSEMANGET INTE VILL VETA AV:

 

____________________________________________________

 

INNEHÅLL:

 

1) Hundratals miljoner år gamla människofossil, fynd efter fynd.

2) TV-intervjuer med världsledande forskaren Michael Cremo.

3) Videos: ”Hidden History of the Human Race”, med Michael Cremo.

4) Videos: ”Human Devolution”, med Michael Cremo.

5) Svensk Radio, intervjuar Michael Cremo.

6) Engelsk Radio, intervjuar Michael Cremo.

7) Videos: Nya sensationella fossila upptäckter!

8) Vetenskapliga tidskrifter recenserar Cremos ”Forbidden Archeology”.

9) Vetenskapliga etablissemanget agerar fundamentalistiskt!

10) Slutsats!

 

____________________________________________________

 

1) FYNDEN som BEVISAR att vi funnits i HUNDRATALS MILJONER ÅR:

Här, en 2 800 Miljoner år gammal räfflad, sfärisk metallkula, i Sydafrika:

http://youtube.com/watch?v=gUyHrubz0vk

http://paranormal.about.com/od/ancientanomalies/ig/Most-Puzzling-Ancient-Artifact/grooved_sphere.htm

http://community-2.webtv.net/WF11/3BillionYearOld

http://en.epochtimes.com/news/5-2-13/26398.html

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htm

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htm

 

Här, en 600 Miljoner år gammal metallvas, i Massachussets, USA:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

(Publicerat i ”Scientific American” 5 juni, 1852)

 

Här, 600 Miljoner år gamla järnstänger, i Skottland:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=105

http://home.att.net/%7Ecreationoutreach/pages/strange.htm

 

Här, 500-600 Miljoner år gamla bokstavsavtryck i betongblock, i Pennsylvania, USA:

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/other.htm

http://www.forbiddenarcheology.com/anomalous.htm

(Publicerat i ”American Journal of Science”, vol.19, 1831)

 

Här, ett 505-590 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Utah, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1558

http://www.angelfire.com/nt/dragon9/UNOFFICIAL.html

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html

(Publicerat i ”Creation Research Quarterly”, 5(3): 97-102)

 

Här, ett 500 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Lake Windermere, England:

http://library.thinkquest.org/27407/creation/oshoe.htm

http://s8int.com/page12.html

(Publicerat i Naturhistoriska tidsskriften ”The Field”, 1948)

 

Här, en 425 Miljoner år gammal människoskalle + skelett, i Missouri, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961

(Publicerat i ”Scientific American”, 1880)

 

Här, 400 Miljoner år gamla konstnärliga mönster i sandsten, i Pennsylvania, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=103

http://s8int.com/page12.html

(Publicerat i ”American Journal of Science”, volume 1, 1822)

 

Här, en 360-408 Miljoner år gammal järnspik, i Kingoodie, Skottland:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kingoodie_hammer

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

(Publicerat i ”British Association for the Advancement of Science”, 1844)

 

Här, ett 345 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i St. Louis, USA:

http://home.att.net/%7Ecreationoutreach/pages/strange.htm

(Publicerat i ”US Journal of Ancient Culture Relic Research”, volume 7, 1885 och i ”US Science Journal”, volume 5)

 

Här, en 320-360 Miljoner år gammal guldtråd, i Tweed, England:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htm

(Publicerat i ”London Times”, 22 juni 1844)

 

Här, en 312 Miljoner år gammal järnkopp, i Oklahoma, USA:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=64

(Publicerat i ”Creation Research Society Quarterly”, 7: 201-202 – W.H. Rusch, Sr.1971)

 

Här, 300 Miljoner år gamla mänskliga fotavtryck, i Kentucky, USA:

http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html

(Publicerat i ”The American Antiquarian”, januari 1885)

 

Här, 300 Miljoner år gamla mänskliga artefakter, i Aix-en-Provence, Frankrike:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://byerly.org/whatifo.htm

(Publicerat i ”American Journal of Science”, vol 2, 1820)

 

Här, ett 286-320 Miljoner år gammalt människoskelett, i Illinois, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=940

http://www.21stcenturyradio.com/hiddenhistory.htm

(Publicerat i ”The Geologist”, december 1862)

 

Här, en 286 Miljoner år gammal polerad betongmur, 130 meter lång, i Oklahoma, USA:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://perdurabo10.tripod.com/themindofjamesdonahue/id369.html

(Kolgruvan stängdes omgående (1928) och arbetarna ombads att ”knipa käft”)

 

Här, en 270 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i St. Louis, USA:

http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html

(Publicerat i ”The American Journal of Science and Arts”, 1:5:223-312, 1822)

 

Här, en 260-320 Miljoner år gammal guldkedja, i Illinois, USA:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1899

(Publicerat i ”The Morrisonville Times”, 11 juni, 1891)

 

Här, ett 260-320 Miljoner år gammalt skulpterat stenföremål, i Iowa, USA:

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htm

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

(Publicerat i ”Daily News” Omaha, 2 april, 1897)

 

Här, 260 Miljoner år gamla hieroglyfer snidade i skiffer, i Ohio, USA:

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/paleozoi.htm

 

Här, 250-310 Miljoner år gamla mänskliga fotavtryck, i Kentucky, USA:

http://www.mysteryofamerica.com

http://www.morticom.com/categoryweirdearthanomalies.htm

http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html

 

Här, ett 250 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i Pennsylvania, USA:

http://www.bradandsherry.com/mysteriespast02.htm

 

Här, ett 225 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Nevada, USA:

http://www.asianresearch.org/articles/2621.html

http://library.thinkquest.org/27407/creation/shoe.htm

 

Här, ett 213-248 Miljoner år gammal skosula, i Nevada, USA:

http://en.epochtimes.com/news/5-2-13/26398.html

http://www.creationism.org/swift/DohenyExpedition/Doheny02Supplement.htm

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://www.ancient-hebrew.org/ancientman/02_nevada.html

(Publicerat i ”New York Sunday American”, 8 oktober, 1922)

 

Här, ett 210-230 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, och ovanpå det ett fotavtryck av en dinosaurie, i Nevada, USA:

http://en.epochtimes.com/news/5-2-21/26557.html

 

Här, en 200 Miljoner år gammal, slät skiffervägg täckt av hieroglyfer i högrelief, i Kalifornien, USA:

http://s8int.com/page12.html

(Publicerat i ”The Los Angeles News”, 17 december, 1869)

 

Här, 150-200 Miljoner år gamla mänskliga fotavtryck, i Turkmenistan:

http://www.ancient-hebrew.org/ancientman/02_turkmenistan.html

http://www.answersingenesis.org/creation/v18/i4/dinosaurs.asp

 

Här, ett 150 Miljoner år gammalt mänskligt fotavtryck, i West Virginia, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1558

(Publicerat i ”American Anthropologist”, volume 9, 1896)

 

Här, 135 Miljoner år gamla människoskelett och artefakter, i Colorado, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961

(Publicerat i ”The Saturday Herald”, 10 april 1867)

 

Här, en 120 Miljoner år gammal reliefkarta, i Ryssland:

http://www.xpeditionsmagazine.com/magazine/articles/Russia/russia.html

http://english.pravda.ru/main/2002/04/30/28149.html

(Vetenskapsmän från Bashkir State University)

 

Här, ett 110 Miljoner år gammalt mänskligt handavtryck, i Texas, USA:

http://www.omniology.com/CretaceousHandPrint.html

http://paranormal.about.com/od/ancientanomalies/ig/Most-Puzzling-Ancient-Artifact/Impossible-Fossils.htm

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htm

 

Här, 100 Miljoner år gamla människoskelett, i Utah, USA:

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htm

 

Här, en 65 Miljoner år gammal metalltub, i Saint-Jean de Livet, Frankrike:

http://paranormal.about.com/od/ancientanomalies/ig/Most-Puzzling-Ancient-Artifact/Out-of-Place-Metal-Objects.htm

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htm

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/mesozoic.htm

(Publicerat i ”Ancient Man: A Handbook of Puzzling Artifacts” – W.R. Corliss 1978, pp. 652-653)

 

Här, 65 Miljoner år gamla ingraverade bokstäver i marmor, i Pennsylvania, USA:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=103

(Publicerat i ”American Journal of Science”, volume 19, 1831)

 

Här, en 60 Miljoner år gammal järnkub, i Österrike:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=105

(Publicerat i ”Nature”, 11 november, 1886)

 

Här, en 45-55 Miljoner år gammal kritboll, i Laon, Frankrike:

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/hiddenhistory/hiddenhistory06.htm

(Publicerat i ”The Geologist”, april 1862)

 

Här, 33-55 Miljoner år gamla artefakter, bl.a. mortel och mortelstöt, i Kalifornien, USA:

http://nersp.nerdc.ufl.edu/~ghi/faex.html

http://www.mcremo.com/door5.htm

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/cenozoic.htm

(Publicerat hos Harvard University, 1880, American Geological Society, 1891)

 

Här, en 30 Miljoner år gammal människotand, i Montana, USA:

http://www.creationism.org/swift/DohenyExpedition/Doheny02Supplement.htm

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961

(Arkeolog J.C.F. Siegfriedt, november 1926)

 

Här, en 30 Miljoner år gammal gång av tegel, i Colorado, USA:

http://www.strangeusa.com/viewhaunt.asp?hauntid=57143

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=103

 

Här, ett 28 Miljoner år gammalt människoskelett, i Guadeloupe, Karibien:

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htm

(Förvaras i British Museum)

 

Här, en 21 Miljoner år gammal metallskruv, i Nevada, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1899

 

Här, ett 20 Miljoner år gammalt mänskligt käkben, i Tuscany, Italien:

http://byerly.org/whatifo.htm

http://library.thinkquest.org/27407/creation/jawbone.htm

 

Här, ett 15 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Gobiöknen, i Kina:

http://home.att.net/%7Ecreationoutreach/pages/strange.htm

(Publicerat i ”Soviet journal”, no 8, 1961)

 

Här, ett 15 Miljoner år gammalt skoavtryck, i Nevada, USA:

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-13b.htm

Här, en 12 Miljoner år gammal människoskalle, i Kalifornien, USA:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=961

 

Här, en 5-50 Miljoner år gammal slungsten, i Bramford, England:

http://www.skybooksusa.com/time-travel/experime/cenozoic.htm

http://www.hiddenmysteries.com/xcart/product.php?productid=16355

 

____________________________________________________

 

2) VIDEOS: Del 1-8: TV-INTERVJUER; världsledande forskaren Michael Cremo:

 

Här följer grymt intressanta TV-intervjuer med Michael Cremo, vetenskapshistoriker och världsledande arkeologisk forskare, kring hans faktaspäckade avslöjande böcker om att Människan bevisligen funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

 

Del 1) Mörkläggningen kring de gamla fynden, och indignationen inom det vetenskapliga etablissemanget pga Michael Cremos avslöjanden:

http://youtube.com/watch?v=0uMjj3_e0e0

 

Del 2) Undertryckandet och filtrerandet av alla fynd som går emot Darwins evolutionsteori:

http://youtube.com/watch?v=TPsx0NQd7go

 

Del 3) Prestige och makt bakom upprätthållandet av det evolutionistiska paradigmet. Bevis på att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:


Del 4) Anseendet och karriären riskeras för de som dristar att tala högt om alla ”förbjudna” fynd som upphittas, såsom skedde med Dr. Virginia Steen-Mcintyre som blev bannlyst och häcklad av etablissemanget efter hennes sensationellt gamla fynd i Mexico:

http://youtube.com/watch?v=UnXoJJzp_Jk

 

Del 5) Mer om Dr. Virginia Steen-Mcintyres öde när hon dristade sig att komma ut med sanningen, vilket gjorde etablissemanget rasande:

http://youtube.com/watch?v=1PwjZhKzPEk

 

Del 6) Vetenskapens bluffar kring de påstådda länkarna mellan apdjur och Människa, och hur etablissemanget förlöjligar alla som dristar sig att utmana det rådande evolutions-paradigmet:

http://youtube.com/watch?v=WRYWiaYC5gw

 

Del 7) Hur kunde evolutionen se till att båda könens fortplantningsorgan blev färdiga samtidigt, på separata håll. Linjära vs cykliska livssynen:

http://youtube.com/watch?v=deIIoITbc_Y

 

Del 8) Mänsklig devolution, vi kom bevisligen inte från apdjuren, utan från en högre dimensionell verklighet:

http://youtube.com/watch?v=l9sH7Mbal0k

 

____________________________________________________

 

3) VIDEOS: Del 1-10: ”HIDDEN HISTORY of the HUMAN RACE”, Michael Cremo:

 

Vetenskapsmannen Michael Cremo motbevisar här evolutionsteorin tack vare hundratals miljoner år gamla mänskliga fossil och artefakter. Han tar även upp forntida vetenskap, mänsklighetens tidsepoker, olika astrala nivåer, makarna Curies paranormala forskning, medvetandets ursprung, UFO-frågan, dinosaurierna, kosmos som multidimensionell, telefonväkteri och mycket mer:

 

Del 1) Dr Michael Cremo presenteras, talar om forntida vetenskap, mänskliga civilisationer och katastrofer som kommit och gått:

http://youtube.com/watch?v=KaY9k4-W0cc

 

Del 2) Mänsklighetens tidsepoker, den mänskliga devolutionen; vi har devolverat ner hit till materians värld från medvetandets värld, inte evolverat upp från apdjuren, kemikalier underlägsna det medvetna jaget, subtila verklighetsnivåer och den högsta nivån i kosmos, där det rena medvetandet existerar:

http://youtube.com/watch?v=SFkbaKo6sig

 

Del 3) Hur Michael Cremos intresse för sanningen väcktes, faktum att alla gamla visdomstraditioner och folkslag har information om att Människan funnits på Jorden ända sedan skapelsens begynnelse, makarna Curie och deras nedtystade paranormala forskning:

http://youtube.com/watch?v=W4-QKLDJ-XE

 

Del 4) Medvetandets natur och dess ursprung, universums skilda existensnivåer, medvetandet som gemensam nämnare och materians ursprung:

http://youtube.com/watch?v=zlHEd0OoGNE

 

Del 5) Tar fram bevis för hundratals miljoner år gamla mänskliga artefakter – även 2800 miljoner år gamla metallkulor – som fullständigt motsäger evolutionsteorin:

http://youtube.com/watch?v=gUyHrubz0vk

 

Del 6) Förklarar anledningen till varför det vetenskapliga etablissemanget sedan Darwins tid filtrerat bort alla bevis som motsäger evolutinsteorin:

http://youtube.com/watch?v=eUKU1Ts7k9o

 

Del 7) Ger fler bevis på att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år, om mörkläggningen kring UFO-frågan och mänskliga fotavtryck tillsammans med dinosaurieavtryck:

http://youtube.com/watch?v=nLo1vIiyReY

 

Del 8) Ger bevis på att Människan varit samtida med dinosaurierna och även långt innan, sedan telefonväkteri med fler bevis på att människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

http://youtube.com/watch?v=SlUkkZh2AGw

 

Del 9) Telefonväkteriet fortsätter, talar om dateringsmetoder, om den mänskliga *devolutionen*, om jordens magnetfält och om medvetandet och dess ursprung:

http://youtube.com/watch?v=hLciOwwofMk

 

Del 10) Telefonväkteriet fortsätter, talar om att vi lever i en multidimensionell kosmos, om varelser på olika astrala nivåer, och fler bevis som motsäger evolutionsteorin:

http://youtube.com/watch?v=FHhoMsKgTJs

 

____________________________________________________

 

4) VIDEOS: Del 1-11: ”HUMAN DEVOLUTION”, Michael Cremo:

 

Michael Cremo fortsätter här att motbevisa evolutionsteorin, och tar även upp forntida tekniska civilisationer, människans devolution, kosmos cykliska perioder, interplanetära resor, ET-teknologi, andebesittning, mirakler, reinkarnation, underjordiska civilisationer, år 2012, forntida flygmaskiner, telefonväkteri och mycket mer:

 

Del 1) Michael Cremos arkeologiska bevis för att Människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år, bl.a. de 2800 miljoner år gamla räfflade metallkulorna:

http://youtube.com/watch?v=vpj7ybNfaS8

 

Del 2) Tidens tand och naturkatastrofer har förstört forntida tekniska civilisationerna genom oxidation osv, fyndet av en 286 miljoner år gammal polerad betongmur i Oklahoma,  fyndet av en 300 miljoner år gammal guldkedja i Illinois, en 2 miljoner år gammal lerstatyett i Idaho:

http://youtube.com/watch?v=okkTs5YPp64

 

Del 3) Reproduktionen går från det Intelligenta till det mer ointelligenta; devolution, inte från amöba till Människa, det finns 400 000 olika mänskliga arter i universum. Allting i kosmos går i cykler, även tiden, och vi är inne i den 7 subcykeln och Jorden har därmed genomgått 6 civilisationscykler med stora ödeläggelser däremellan:

http://youtube.com/watch?v=_8Avnq1thcs

 

Del 4) Interplanetära resor, teleportationer, tankens hastighet snabbare än ljusets hastighet, ET-teknologi, pyramider på Mars, mänsklig devolution:

http://youtube.com/watch?v=CWk4E4j-sa4

 

Del 5) Människan består av materia, sinne och medvetande, den högre andliga energin, Veda och andra visdomstraditioner, vi är alla ET i den kosmologiska hierarkin, ande-besittning och trance:

http://youtube.com/watch?v=eJM5opr4fVU

 

Del 6) Uppenbarelser, mirakler, kosmos multidimensionell, forntida rymdskepp, vimanas, interdimensionella resor, medvetandet är individuellt och personligt, bortom materia:

http://youtube.com/watch?v=OC3Iakoe0vQ

 

Del 7) Universell Intelligens ursprung till Kosmos och källan till alla medvetna varelser, kärlek beroende av fria viljan, rent medvetandet kan uppnås här och nu och lyftas till högre nivåer, reinkarnation, resan till vårt ursprung, meningen med livet:

http://youtube.com/watch?v=C2jZI-AmW_0

 

Del 8) Det återstår 427 000 år av innevarande materialistiska tidsepok som påbörjades för drygt 5000 år sedan, arbetet med ”Forbidden Archeology 2”, underjordiska civilisationer, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=gH6Rq_st4qI

 

Del 9) Vegetarianism, mer kring kommande tidscykler, år 2012, arkeologiska fynd, samma genetiska kodsystem i DNA:t hos alla livsformer pekar på en Intelligent Designer, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=mqulTD2M-Fo

 

Del 10) En högre Intelligens koordinerar cellutvecklings-programmet, som bara delvis finns i DNA:t, resten av programmet finns i och kan påverkas av människans subtila sinnes-element, etablissemangets undertryckande av arkeolog Dr. Virginia Steen-Mcintyres sensationellt gamla mänskliga fynd i Mexiko, tidsresor relativa, kolavlagringar i Jorden samstämmer med historiska händelser hundratals miljoner år sedan, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=tN1dnArAkcM

 

Del 11) Kunskapsfiltreringen inom arkeologin, mystiska stenar, UFO-frågan, vimanas; forntida flygmaskiner, kristallskallar, telefonväkteri med frågor och svar:

http://youtube.com/watch?v=lxpMIx0iyuA

 

____________________________________________________

 

5) SVENSK RADIO: Del 1-6, Michael Cremo intervjuas:

Henrik Palmgren intervjuar här Michael Cremo i svensk radio, som BEKRÄFTAR alla dessa hundratals miljoner år gamla människoskelett, att människan levt tillsammans med dinosaurierna, plus mycket annat intressant…

 

Del 1)

http://youtube.com/watch?v=UWYXmbQ3bVk

 

Del 2)

http://youtube.com/watch?v=lmtblAvUR3c

 

Del 3)

http://youtube.com/watch?v=pcGrORihzRc

 

Del 4)

http://youtube.com/watch?v=yPx8z7npu94

 

Del 5)

http://youtube.com/watch?v=MYUVPtDY8nc

 

Del 6)

http://youtube.com/watch?v=quKmQHrftC0

 

____________________________________________________

 

6) ENGELSK RADIO: Återigen Michael Cremo som intervjuas:

 

Här är en 9 min lång superintressant avslöjande intervju med Michael Cremo från en konferens i England, där han sammanfattar och avslöjar hur ”kunskapsfiltreringen” går till, och ett antal bevis för att människan funnits på Jorden i hundratals miljoner år:

http://podcast.abovetopsecret.com/atsfpod_1798.mp3

 

____________________________________________________

 

7) VIDEOS: Del 1-4, NYA SENSATIONELLA FOSSILA UPPTÄCKTER!

BEVISAR att Homo Habilis (apdjur), Homo Erectus (Människoart) och Homo Sapiens (dagens Människa)……LEVDE SAMTIDIGT för miljoner år sedan!

 

Del 1)

http://youtube.com/watch?v=ebzF7jpt1aI

 

Del 2)

http://youtube.com/watch?v=8x7DTznDNGE

 

Del 3)

http://youtube.com/watch?v=-qSHtmtiERM

 

Del 4)

http://youtube.com/watch?v=05D_3FCHiy

Ja, BEVISLIGEN har Människan funnits på Moder Jord ända sedan vi skapades av vår gemensamma Skapare vid skapelsens begynnelse, för några miljarder år sedan, vilket alla dessa av vetenskapen ”bortfiltrerade” sensationella arkeologiska fynd med all önskvärd tydlighet bekräftar:

http://medlem.spray.se/exnihilo/katastrof/fossiler.htm

Dags att en gång för alla AVLÄGSNA den förljugna evolutions-PROPAGANDAN från våra skolor..!!!

 

____________________________________________________

 

8) Vetenskapliga tidskrifter recenserar Cremos ”Forbidden Archeology”:

 

Michael Cremo:

Well, some of my material has been published in peer reviewed scientific publications. Also, I submitted my book to all the relevant professional journals for review, and the book was in fact reviewed in about a dozen professional scientific journals. Some of the responses were negative, others were not. For example:

http://www.biped.info/articles/cremo.html

 

”Michael Cremo, a research associate in history and philosophy of science, and Richard Thompson, a mathematician, challenge the dominant views of human origins and antiquity. This volume combines a vast amount of both accepted and controversial evidence from the archeological record with sociological, philosophical, and historical critiques of the scientific method to challenge existing views and expose the suppression of information concerning history and human origins.”

Journal of Field Archeology, Vol. 21, 1994, p. 112.

 

I have no doubt that there will be some who will read this book and profit from it. Certainly it provides the historian of archeology with a useful compendium of case studies in the history and sociology of scientific knowledge, which can be used to foster debate within archaeology about how to describe the epistemology of one’s discipline.”

Tim Murray, in British Journal for the History of Science, Vol. 28, 1995, p. 379.

 

It must be acknowledged that Forbidden Archeology brings to attention many interesting issues that have not received much consideration from historians; and the authors’ detailed examination of the early literature is certainly stimulating and raises questions of considerable interest, both historically and from the perspective of practitioners of sociology of scientific knowledge.”

Jo Wodak and David Oldroyd, in Social Studies of Science, Vol. 26(1), 1996, p. 196.

 

Intervju med Michael Cremo i The Daily Bell:

http://www.thedailybell.com/2366/Michael-Cremo-on-Forbidden-Archeology-Our-Billion-Year-Old-Human-History-and-the-Spiritual-Satisfaction-of-the-Vedas.html

 

____________________________________________________

 

9) VETENSKAPLIGA ETABLISSEMANGET TYSTAR NER FYNDEN:

 

Arkeologer som finner bevis för att människan existerat långt tidigare än evolutionsteorin gör gällande, och försöker rapportera och få sina fynd publicerade, riskerar att behandlas som Dr. Virginia Steen-Mcintyre, som bannlystes och ignorerades av det vetenskapliga etablissemanget, blev anklagad för fusk och blev av med jobbet, trots hennes sensationella upptäckter i Hueyatlaco, Mexico:

http://s8int.com/truesuppressions.html
http://s8int.com/hueyatlaco.html
http://s8int.com/wrong-science.html

 

Priset som vetenskapsmän får betala för att ifrågasätta Darwins evolutionsteori:

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/04/12/the-price-scientists-pay-for-even-questioning-darwinism.aspx

 

Inte så konstigt då att arkeologer drar sig för att rapportera fynd, som går stick i stäv mot det rådande darwinistiska evolutions-paradigmet…

 

____________________________________________________

 

10) SLUTSATS:

 

Människan de facto är mycket äldre än både apdjuren och dinosaurierna!

Detta motbevisar fullständigt evolutionsteorin, teorin att Människan ska ha flummat fram från den där fiktiva självskapade slumpbakterien (evolutionstroendes vördade Urfader) via de osaliga apdjuren!

Faktum är att inget av alla dessa hundratals väldokumenterade, vetenskapligt publicerade fynd, aldrig någonsin har dementerats eller motbevisats!

 

Inte nog med att Människan ända sedan skapelsens begynnelse varit just Människa och ingenting annat – vi är skapade så – detsamma gäller givetvis även apdjuren, med tanke på att man aldrig hittat några fossil från nån livsform som apdjuren i sin tur ska ha flummat fram ifrån!

 

EVOLUTIONSTEORIN ÄR BARA EN SAGA…

EN MYT SOM VI HJÄRNTVÄTTATS TILL ATT TRO PÅ !!!

 

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

SJÄLENS EVOLUTION = REINKARNATION

EVOLUTIONENS SLUTPUNKT = ÅTERVÄNDA TILL DEN EVIGA ANDLIGA VÄRLDEN


Evolutionsteorin enligt Charles Darwin och alla andra evolutionstroende, som påstår att det är livsformerna, kroppsmodellerna, som evolverar, är helt fel!

Det är inte livsformerna som evolverar från bakterier till fiskar till amfibier till kräldjur osv, det är vi själar som evolverar eller devolverar, i enlighet med våra ackumulerade karmakonton!

 

VILKEN HIMLA EVOLUTION?

Gräset har i alla tider, ända sedan det skapades, varit gräs, aldrig utvecklats ur något annat.

Bakterier kan endast alstra bakterier, har alltid varit bakterier!
Rosor kan endast alstra rosor, har alltid varit rosor!
Björkar kan endast alstra björkar, har alltid varit björkar!
Maskar kan endast alstra maskar, har alltid varit maskar!
Myggor kan endast alstra myggor, har alltid varit myggor!
Potatis kan endast alstra potatis, har alltid varit potatis!

Majs kan endast alstra majs, har alltid varit majs!
Ormar kan endast alstra ormar, har alltid varit ormar!
Hönsfåglar kan endast alstra hönsfåglar, har alltid varit hönsfåglar!
Groddjur kan endast alstra groddjur, har alltid varit groddjur!
Giraffdjur kan endast alstra giraffdjur, har alltid varit giraffdjur!
Råttdjur kan endast alstra råttdjur, har alltid varit råttdjur!

Svindjur kan endast alstra svindjur, har alltid varit svindjur!
Kattdjur kan endast alstra kattdjur, har alltid varit kattdjur!
Hunddjur kan endast alstra hunddjur, har alltid varit hunddjur!
Hardjur kan endast alstra hardjur, har alltid varit hardjur!
Hjortdjur kan endast alstra hjortdjur, har alltid varit hjortdjur!
Hästdjur kan endast alstra hästdjur, har alltid varit hästdjur!

Krokodildjur kan endast alstra krokodildjur, har alltid varit krokodildjur!
Getdjur kan endast alstra getdjur, har alltid varit getdjur!
Oxdjur kan endast alstra oxdjur, har alltid varit oxdjur!
Kameldjur kan endast alstra kameldjur, har alltid varit kameldjur!
Elefantdjur kan endast alstra elefantdjur, har alltid varit elefantdjur!
Apdjur kan endast alstra apdjur, har alltid varit apdjur!
Mannen och Kvinnan kan endast alstra Människor, har alltid varit Människor!

 

VAR HITTAR VI NÅGON EVOLUTION ???

EVOLUTIONEN ÄR BARA EN MYT !!!

 

Fiskspermier kan endast alstra fiskar, aldrig gjort något annat!
Dinosauriespermier kan endast alstra dinosaurier, aldrig gjort något annat!
Fågelspermier kan endast alstra fåglar, aldrig gjort något annat!
Apdjursspermier kan endast alstra apdjur, aldrig gjort något annat!
Människospermier kan endast alstra Människor, aldrig gjort något annat!

 

GRUNDLÄGGANDE BIOLOGISK NATURLAG

EVOLUTIONSTEORIN GÅR TOTALT EMOT NATURLAGARNA

 

GRUNDLÄGGANDE BIOLOGISKA BASKUNSKAPER:

Alla säregna livsformer (grupper av familjer), måste givetvis ha skapats färdigkonstruerade och fullt funktionsdugliga från scratch, av allas vår Allsmäktige Skapare!

Ta bara detta med könsorganen, vilka måste ha svarvats till från första början, manliga och kvinnliga samtidigt, på samma plats, för annars skulle ju fortplantningen aldrig ha kunnat komma igång! Detsamma vad gäller blodets koagulationsmekanism, som nödtvunget måste ha varit färdigkonstruerad från scratch!

Det är inte livsformerna som evolverar, det är vi själar som bebor livsformerna som evolverar, reinkarnerar, från livsform till livsform, från kroppsmodell till kroppsmodell, i enlighet med våra individuella karmakonton, på samma sätt som hyresgästen som evolverar från en tvårummare till en trerummare, eller bilföraren som byter upp sig från en Fiat till en Ferrari!

Det kan finnas en massa olika bilmodeller och variationer av ett och samma bilmärke, och på samma sätt kan det finnas en massa olika kroppsmodeller och variationer inom en och samma djurfamilj, men de specifika bilmärkena och djurfamiljerna har aldrig evolverat ur varann, de är designade så, bilmärkena av en mänsklig designer, djurfamiljerna och människan av vår Gudomlige Designer!

Det är alltså inte livsformerna, lägenheterna eller bilmärkena som evolverar kors och tvärs, det är vi själar (hyresgästen i kroppen) som evolverar!

Vissa medvetande- och begärstillstånd och handlingar leder till högre livsformer, andra till lägre livsformer. Enligt detta synsätt handlar det alltså inte om att kroppar utvecklas, evolverar, från lägre till högre, utan i stället om att det medvetna jaget evolverar eller devolverar genom olika slags kroppar. I en stad till exempel kan det finns flera olika slags bostäder: enkla lägenheter, medelklassens villor eller de förmögnas palatsliknande boningar. De finns alla där, och var och en bor för någon tid i en sådan, allt enligt önskemål och inkomst och flyttar sedan vidare till en annan.

 

BAKTERIEN har alltid varit BAKTERIE!
FISKEN har alltid varit FISK!
APDJURET har alltid varit APDJUR!
MÄNNISKAN har alltid varit MÄNNISKA!

FIAT har alltid varit FIAT!
FORD har alltid varit FORD!
BMW har alltid varit BMW!
ROLLS ROYCE har alltid varit ROLLS ROYCE!

 

LOGISKT, NATURLIGT, OCKHAMSKT

 

Om livet utvecklades från död materia, varför händer det då aldrig igen?
Varför hände det bara en gång för många miljoner år sedan?

Det är för att det är en saga, och sagor börjar alltid med ”en gång för länge sedan”, och evolutionen börjar med ”miljoner år sedan”, men det är samma saga.

 

Saga: Groda + Prinsessans kyss = Prins

Lögn: Bakterie + Miljarder av år + Slump = Människa

:lol::whoco5::lol:

 

CHARLES DARWIN FICK DET HELA OM BAKFOTEN !!!

När själen befinner sig i en djurkropp, så når själen automatiskt efter ett visst antal liv i skilda djurkroppar  (beroende på ens karmakonto), tillbaka till Människokroppen och en ny möjlighet att, tack vare sin fria vilja, befria sig från det materiella livet och att ta sig tillbaka Hem till Gud i den eviga andliga världen…

Anledningen till varför många av de evolutionstroende är så otroligt besatta och fixerade vid just apdjuren (de tror på fullt allvar att vi härstammar från dem), kan mycket väl bero på att de i sitt föregående liv just var apdjur, då själarna i apkroppar är uppåtgående varelser, som i sitt nästa liv föräras en Människokropp!

Själarna som bebor hundkroppar är däremot nedåtgående varelser, som i sitt föregående liv hade en mänsklig kropp, vilket förklarar varför just hundar är så trofasta människan, känner igen sig i människan och därför tyr sig så lätt till människan!

Hunddjuren är nämligen i regel den första anhalten när man som människa får respass ner till djurriket!

Kroppen vi får i vårt nästa liv är helt beroende av det karma vi har skapat i detta liv (som man sår får man skörda) och det är endast som Människa som man har en verklig fri vilja (ansvarig för sina handlingar) och därmed skapar karma, till skillnad från djuren, såsom apdjur, hunddjur och kattdjur, som endast lever ut sitt karma utan att skapa någon ny karma:

http://www.stephen-knapp.com/reincarnation_a_simple_explanation.htm

 

MÄNNISKOLIVET ÄR EN JACKPOTT

Människan är en unik art, tack vare att det endast är i Människokroppen som själen ges tillfälle till att ta sig ur detta materiella livets fängelse som vi befinner oss i, genom att börja leva ett andligt liv!

Först och främst har vi fått livstids fängelse i våra dödsdömda materiella kroppar och sedan är vi inburade i den ”universella cellen”, det Kosmiska Ägget, där äggets skal utgör gränsen mellan den materiella och den andliga världen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_egg
http://en.wikipedia.org/wiki/World_egg

 

Meningen med livet är att återupprätta vårt eviga, men nu bortglömda, förhållande med Gud, genom att tjäna roten till tillvaron, Gud, så att vi kan bryta det fördömda ändlösa kretsloppet av födelse och död, att tvingas vandra runt och söka lyckan i allehanda undermåliga dödsdömda materiella kroppar, och istället återvända tillbaka Hem till den eviga andliga världen, Guds rike, bortom denna temporära, relativa värld, illusionens värld:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c4/MahaVishnu.jpg/275px-MahaVishnu.jpg

 

Missköter vi vårt liv som Människa här, så riskerar vi alltså att återfödas som djur i nästa liv; få respass ner till djurriket, och därmed förlora vår fria vilja att kunna evolvera, att göra andliga framsteg, så att vi slutgiltigt återförenar oss med vårt eviga ursprung, med Gud i det eviga andliga riket, Guds rike!

 

i286541539273966005._szw480h1280_.jpg

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat. Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


.

23 LIVSFORMER och ORGAN TROTSAR TOTALT EVOLUTIONSTEORIN:

 

1. Spermien och ägget
2. Bakterieflagellen
3. Fågelägget
4. Hackspetten
5. Påfågeln

6. Fåglarna
7. Fjärilslarven
8. Trollsländan
9. Honungsbiet
10. Ormen

11. Valen och delfinen
12. Havsdäggdjuren
13. Giraffen
14. Elefanten
15. Däggdjuren

16. Biet, grodan, masken
17. Växtlivet
18. Könsorganen
19. Människans ögon
20. Människans knäled

21. Immunförsvaret och matsmältningssystemet
22. Symmetrin hos kroppsorganen
23. Blodets koagulationsmekanism

 

 

____________________________________________________

 

1) SPERMIEN OCH ÄGGET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

En spermie består av huvud, mellanstycke och svans. I huvudet finns förutom kärnan med arvsanlagen också en bildning, akrosomen, som innehåller enzymer (hyaluronidas, proteaser) vilka gör det möjligt för spermien att tränga in i ägget. Från den ena av cellens centrioler utvecklas en pisktråd, svansen, som gör spermien rörlig och i mittstycket koncentreras cellens mitokondrier, som kan leverera energi till svansens simrörelser. Hur spermier med dess enorma information och ändamålsenliga funktion har kunnat utvecklas genom en darwinistisk steg-för-steg process (med i varje steg bibehållen funktion) är en fråga som saknar svar. Förmodligen kommer vetenskapen så länge den utgår från ett materialistiskt synsätt att bli svaret skyldig.

Hur i hela friden ska spermien med dess enorma biokemiska information om arvsanlagen i dess huvud, som motsvarar mer än det som finns i alla de 200 volymerna av ”Journal of Biochemical Chemistry” som utgetts, ha kunnat utvecklats i en stegvis darwinistisk process?

Vid befruktningsögonblicket är det befruktade ägget litet som ett knappnålshuvud. Ändå innehåller det information motsvarande sex miljarder (6 000 000 000) ”kemiska bokstäver”.

Denna information skulle fylla 1000 böcker, 500 sidor vardera med bokstäver så små att att man skulle behöva ett mikroskop för att läsa! Om all DNA i form av ”kemiska bokstäver” i den mänskliga kroppen skulle tryckas i böcker, så skulle de fylla Grand Canyon 50 gånger om!!

 

____________________________________________________

 

2) BAKTERIEFLAGELLEN (med inbyggda elmotorer) TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

VIDEO: BakterieflagellenEvolutionens mardröm och död:

 

 

____________________________________________________

 

3) FÅGELÄGGET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

Att få den perfekt optimala tjockleken på äggskalet (inom alla arter) kan inte vara slumpens verk, med tanke på att om äggskalet inte hade perfekt tjocklek redan under den allra första generationen, kunde det överhuvudtaget inte bli någon andra generation…

Kyckling-organismen skulle ha förblivit instängd innanför det för tjocka äggskalet, vilket skulle stoppa reproduktionen. Dessutom har man aldrig hittat fossiler efter ägg med embryot fängslad inuti, trots att evolutionen förutsätter otaliga misslyckade försök.

http://gluefox.com/fdevol.shtm
http://www.evolutionnews.org/2 008/05/billions_of_missing_lin ks_part_2.html

 

Malleehönans häckning är unik, bevis för Naturens IQ:

 

 

____________________________________________________

 

4) HACKSPETTEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

Bara att glömma att dessa hackspettens unika egenskaper skulle ha kunnat evolvera fram gradvis med hackspettens liv i behåll…

 

____________________________________________________

 

5) PÅFÅGELN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

Hur skulle påfågelns enormt vackra och konstnärligt designade fjädrar kunna vara ett verk av nån slumpartad IQ-befriad ”evolution”?

Påfågeln är de facto ett bra bevis för Intelligent Design:

 

 

Till och med Charles Darwin insåg att påfågeln motsäger evolutionsteorin, här i ett brev till Asa Grey, 3 april 1860:

”Nowadays, some of the formations in nature really upsets me. The sight of a feather in a peacock´s tail, whenever I gaze at it, makes me feel sick.”

Snacka om att påfågeln krossar evolutionsteorin

 

____________________________________________________

 

6) FÅGLARNA TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN!

 

Evolutionsteorin har aldrig kunnat svara på hur landdjur skulle ha kunnat förvandlas till fåglar som börjat utveckla vingar…

På vilket sätt skulle de begynnande små vingstumparna ha gjort fåglarna mer anpassningsbara i naturen?

Vingarna skulle ha varit för små för fåglarna för att kunna flyga. Varför skulle en fågel utveckla vingar som var värdelösa?

Detta är helt bakvänt från det evolutionära naturliga urvalskonceptet att fåglar anpassar sig och förändras för att bättre kunna överleva i sin omgivning. Fågeln med en halva vingar befinner sig i en klar ofördelaktig situation i sin omgivning!

Varför skulle fågeln fortsätta att i miljoner av generationer försöka förbättra en vinge som var värdelös? Evolutionsteorin baseras på naturligt urval av den mest anpassningsbara medlemmen av en art. En fågel med en värdelös vinge befinner sig i ett svårt underläge och motsatsen från naturligt urval!

Enligt det naturliga urvalet så borde egentligen medlemmarna av fågelarterna med de minst värdelösa vingarna (inte de halvfärdiga och därutöver) ha varit de mest anpassningsbara och haft störst chans att överleva i stora antal…

 

Flyttfåglarna kan inte heller förklaras evolutionistiskt:

 

 

____________________________________________________

 

7) FJÄRILSLARVEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

 

Vad är överlevnadsfördelen av att hänga hjälplös på detta sätt under 1-2 veckor? Varför måste en fjäril bli ett ägg en andra gång och födas igen? Hur skulle en IQ-befriad ”evolution” kunna fixa till detta?

 

____________________________________________________

 

8) TROLLSLÄNDAN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

 

Hur ska trollsländans vingar och flygförmåga ha kunnat evolvera fram gradvis?

Givetvis skapades trollsländan och alla andra insekter färdiga med vingar och flygförmåga, fullt funktionella från första början, precis som allt annat levande!

 

____________________________________________________

 

9) HONUNGSBIET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

De fantastiska sexsidiga honungscellerna som bina bygger är baserade på komplexa matematiska formler… skulle detta vara ett påhitt av en blind IQ-befriad evolution?

 

____________________________________________________

 

10) ORMEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

Dessutom:

Hur skulle ormen gradvis ha kunnat evolvera fram ett organ som tillverkar och förvarar giftiga substanser i sin egen kropp utan att själv dö på kuppen?

Hur sannolikt är det att det giftiga magasinsutrymmet av en slump anslöts till ormens ihåliga huggtänder?

 

____________________________________________________

 

11) VALEN OCH DELFINEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.trueorigin.org/ng_whales01.asp
http://www.answersingenesis.org/home/area/re1/chapter5.asp

http://www.answersingenesis.org/pbs_nova/0926ep2.asp
http://www.trueorigin.org/whales.asp

 

Evolutionsteoretikerna fantiserar om att valarna och delfinerna på nåt vänster skulle ha flummat fram från ett landlevande fyrfotadjur…

Snacka om SJUKT VRICKAT!

 

____________________________________________________

 

12)  HAVSDÄGGDJUREN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.harunyahya.com/refuted6.php

Havsdäggdjurens unika egenskaper, såsom ekolodsystem, synförmåga, kommunikation m.m, ställer evolutionsteorin helt på ända!

 

____________________________________________________

 

13) GIRAFFEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.evolutionnews.org/2007/05/a_tall_tale_of_evolution_the_n.html

http://www.netkonect.co.uk/k/ketsvc/Children/Animals_Series/GIRAFFE/giraffe.htm

http://www.weloennig.de/Giraffe.pdf
http://www.weloennig.de/GiraffaSecondPartEnglish.pdf

 

Var finns de fossila bevisen kring att giraffens långa hals förment skulle ha evolverat fram?

Ingenstans!

 

____________________________________________________

 

14) ELEFANTEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.darwinism-watch.com/disc_channel_030407.php

Bara en grotesk myt, att elefanten skulle ha skapat helt nya strukturer och organ, bara för att den skulle ha bönat och bett om det…

Snacka om SJUKT VRICKAT!
____________________________________________________

 

15) DÄGGDJUREN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.scienceagainstevolution.org/v4i12f.htm

http://web.telia.com/~u03601124/origin/hemsida.htm

http://www.answersingenesis.org/creation/v13/i2/mammals.asp

 

Det är bara det kompletta systemet som har positivt urvalsvärde. Så kan t.ex. körtlar som producerar mjölk inte vara till någon nytta för ett djur som inte vårdar sina ungar eller för ett djur vars ungar inte kan leva på mjölk eller där ungarna och de vuxna saknar de beteenden som är nödvändiga för att däggningen ska lyckas. Sannolikheten för att alla de för däggningen nödvändiga arvsanlagen och beteendena uppkommit samtidigt och av en slump är försvinnande liten.”

 

____________________________________________________

 

16) ARBETSBIET, PORTRÄTTGRODAN OCH PALOLOMASKEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-24.htm

 

Snacka om naiv och okritisk man måste vara, för att svälja den vansinnigt absurda hokuspokus-teorin att dessa livsformer skulle ha uppstått av stegvisa slumpsteg…

 

____________________________________________________

 

17) VÄXTLIVET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.harunyahya.com/refuted12.php

Bakterieceller och växtceller skiljer sig fundamentalt åt, detsamma vad gäller DNA-strukturerna dem emellan…

 

____________________________________________________

 

18) KÖNSORGANEN HOS DJUR OCH MÄNNISKOR TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.trueorigin.org/sex01.asp

Hur skulle könsorganen ha kunnat evolvera fram stegvis, med tanke på att fortplantningen måste kunna fungera från allra första början?

Vad är ursprunget till könsorganen, sexlivet och vällusten i könsakten?

Givetvis en Intelligent Designer!

Givetvis tog vår evige Skapare med i beräkningen när Han designade och konstruerade könsorganen  att själva akten skulle vara fylld av vällust, för att på så sätt försäkra sig om reproduktionens fortgång…

 

____________________________________________________

 

19) MÄNNISKANS ENORMT KOMPLICERADE ÖGON TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.youtube.com/watch?v=-eGpWW6scsg
http://web.telia.com/~u03601124/origin/eye.htm
http://www.gennet.org/facts/metro10.html
http://www.allahexists.com/human_body/human_body_08.php

http://www.answersingenesis.org/creation/v18/i4/eye.asp
http://www.answersingenesis.org/creation/v16/i4/eye.asp
http://islamguiden.com/evolutionsteori2.shtml

 

____________________________________________________

 

20) MÄNNISKANS KOMPLEXA KNÄLED TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

http://www.trueorigin.org/knee.asp

 

____________________________________________________

 

21) IMMUNFÖRSVARET OCH MATSMÄLTNINGSSYSTEMET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

http://www.creationofman.net/chapter2/chapter2_11.html
http://www.harunyahya.com/articles/70asystem_sci02.php

 

____________________________________________________

 

22) DEN PERFEKTA SYMMETRIN HOS KROPPSORGANEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN.

 

Om man tror på evolutionsflummet så måste man samtidigt tro på att slumpen och urvalet har en förkärlek att tillverka organ i symmetriska par, såsom människans 2 lungor, 2 ögon, 2 öron, 2 näsborrar, 2 njurar, 2 armar, 2 ben, 2 händer, 2 fötter, 2 hjärnhalvor, osv…

Snacka om patologisk övertro på ”evolutionen”…

 

____________________________________________________

 

23) BLODETS KOAGULERINGSMEKANISM TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

Blodets koagulationsmekanism, där 23 olika ämnen och ett par anatomiska strukturer samverkar för att blodet ska koagulera i rätt tid och i rätt omfattning, KAN INTE ha utvecklats genom en darwinistisk mekanism…!!!

En skada på någondera av elementen ger en blödningsrubbning som leder till döden!

Därför MÅSTE hela mekanismen ha varit färdigkonstruerad och funktionsduglig från första början, vilket fullständigt motsäger evolutionsteorin!

 

____________________________________________________

 

VETENSKAPLIGA FAKTA SOM BEVISAR EVOLUTIONSTEORIN OSANN:

 

http://humansarefree.com/2013/12/9-scienctific-facts-prove-theory-of.html

http://my.pc-freak.net/top-ten-scientific-facts-proving-evolution-false-impossible/

http://www.biblelife.org/evolution.htm

http://thetruthwins.com/archives/44-reasons-why-evolution-is-just-a-fairy-tale-for-adults

 

SLUTSATS?

Just precis, givetvis designades och konstruerades livsformerna och deras organ redan vid skapelsens begynnelse, av allas vår skapargud Brahma, en avatar av Gud!

 

Evolutionsteorin är bara en saga för vuxna, science-fiction!

 

Saga: Groda + Prinsessans kyss = Prins
Lögn: Bakterie + Miljarder av år + Slump = Människa  :lol::whoco5::lol:

 

Evolutionsteorin och dess ologiska påståenden vederläggs grundligt här, punkt för punkt, med massiva, obestridliga bevis för att evolutionsteorin bara är frågan om pseudovetenskap, utan minsta lilla empiriska bevis:

Klicka för att komma åt Evolution_Of_Evolution.pdf

http://www.mathematicsofevolution.com

Klicka för att komma åt Mathematics_Of_Evolution.pdf

 

Laws of a simple makeup cannot give rise to structures of a higher complexity; only higher-ordered laws can cause complex forms.

Richard L. Thompson

 

____________________________________________________

 

TILL DISKUSSION:

 

Hur i Herrens Namn skulle dessa 23 exempel som getts, ha kunnat komma till genom en gradvis darwinistisk utveckling?

Hur ska halvt utvecklade livsformer, med halvt utvecklade organ och extremiteter, ha kunnat klara livhanken och dessutom förökat sig, när ingen fortplantning kan ske, om inte sexualorganen är färdigkonstruerade och funktionsdugliga redan från scratch?

 

evolution_is_a_lie_there_is_no_evolution.gif

13335936_10154167602953895_1233640721795553515_n.jpg

14656303_10154580129826419_6363404895359870697_n.jpg

darwin.jpg

35ed0149e0425f2f354bb1b5fd65b00c.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


.
VEM SKAPADE BLOMMORNA, TRÄDEN OCH GRÖNSAKERNA?

VAD SÄGER NI, ATEISTER OCH EVOLUTIONSTROENDE?

.

Det här är en fråga som jag aldrig tidigare tagit upp, så det ska verkligen bli intressant och spännande att läsa och ta del av era tankar och svar kring denna tankeväckande fråga.

Vi vet ju att stenar och berg inte kan ge upphov till liv. Stenar innehåller inga frön som kan alstra blommor, träd och grönsaker. Vad gäller bakterier, så klarar de endast av att alstra just bara bakterier, dvs encelliga livsformer, så inga grönsaker kan ha uppkommit den vägen heller.

.

Vem skapade blommorna, träden och grönsakerna?

Man kan definitivt inte ge som svar nån flummig ”evolution”, eftersom det då genast uppstår tre frågeställningar som evolutionstroende inte kan svara på:

.

1. Var fick ”evolutionen” tag på fröna till växterna och såg till att även de själva fick frön?

2. Var fick ”evolutionen” det genetiska materialet ifrån, den unika genetiska informationen kodad (vem kodade?) i alla sorters fröer, som formade alla sorters träd, grönsaker och blommor?

3. Hur gick ”evolutionen” till väga för att ta fram och designa alla dessa vackra skapelser, med tanke på att det ju krävdes en hel del IQ, skaparkrafter, konstnärskap och skönhetssinne för uppdraget, då ”evolutionen” ju som bekant är totalt IQ-befriad, blind och impotent?

.

GRYM EVOLUTIONS-MISSHANDEL:

.

.

.

.

VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR GUD, VÅR INTELLIGENTE DESIGNER:

.

.

The artist draws a picture of a rose very nicely with all attention and artistic sense, and yet it does not become as perfect as the real rose. If that is the real fact, how can we say that the real rose has taken its shape without intelligence behind the beauty?

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

.

TILL DISKUSSION:

.

Vem skapade blommorna, träden och grönsakerna?

De kan ju uppenbarligen inte ha skapat sig själva, så vem skapade dem, om inte allas vår Intelligente Skapare?

Det måste ju ha varit någon med ett skönhetssinne och konstnärskap bortom denna värld. Tänk bara på rosens och lotusblommans undersköna form och design. Det kan ju omöjligt ha varit någon opersonlig, blind ”evolution” som designade dem, då hen ju totalt saknar skönhetssinne.

Blommorna, träden och grönsakerna – Fantastiska Gudsbevis, eller hur?

.

 

Big-Picture.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: