Död o Återfödd´s Blogg – Hare Krishna, kära älskade vänner!

Archive for the ‘Evolutions-myten’ Category


.
MÄNNISKAN FLUMMAT FRAM FRÅN APDJUREN?

10 BESVÄRANDE FRÅGOR SOM KROSSAR EVOLUTIONSMYTEN…

 

Enligt de evolutionstroende fundamentalisterna, påstås Mannen och Kvinnan helt förnuftsvidrigt, utan några som helst arkeologiska bevis, ha flummat fram från de osaliga apdjuren. Människan och apdjuren påstås för övrigt, sjukt nog, ha flummat fram från en gemensam förfader, ett fantasifoster som fabuleras ha varit till hälften apdjur, till hälften Människa.

Snacka om sjukt vrickat! :whoco5: :whoco5::whoco5:

 

Här följer tio besvärande frågor kring denna tro, som vi gärna skulle vilja ha svar på av de evolutionstroende:

 

1. Gick denna förmenta förfader (namn tack!) på 2 ben eller på alla 4?

Om den gick på 2 ben, vad skulle ha fått den att börja gå på 4 ben som apdjuren?

Om den gick på 4 ben, vad skulle ha fått den att börja gå på 2 ben som Mannen och Kvinnan?

 

2. Var denna förmenta förfader svansförsedd eller svanslös?

Om svansförsedd, vad fick svansen att försvinna då det måste ha varit en fördel att ha svans, och varför har i så fall inga fossil i det förmenta övergångsstadiet mellan svans och icke-svans hittats?

Om svanslös, vad fick svansen att trollas fram åt de svansförsedda apdjuren?

 

3. Var denna förmenta förfader pälsförsedd eller pälslös?

Om pälsförsedd, hur och varför försvann pälsen, då det måste ha varit ofördelaktigt att förlora den?

Om pälslös, vad fick pälsen att trollas fram åt apdjuren?

 

4. Hur förklarar de evolutionstroende den sagolika förvandlingen från apdjursspenar till fullfjädrade kvinnobröst?

 

5. Kvinnans menopaus, till skillnad från apdjuren?

 

6. Människan som svettas via huden, till skillnad från apdjuren?

 

7. Människans ständiga huvudhårväxt och skäggväxt, till skillnad från apdjuren?

 

8. Människans avsaknad av apdjurens specialdesignade stortår?

 

9. Människans förmåga att medvetet kunna hålla andan, till skillnad från apdjuren?

 

10. Människans Gudagivna fria vilja, att kunna göra medvetna reflekterande val, att kunna välja leva ett andligt liv, till skillnad från de osaliga apdjuren?

 

 

Hela denna löjeväckande evolutionsteori skjuts dessutom i sank av faktumet att Människan funnits på jorden i hundratals miljoner år, och att vi därmed måste ha skapats före både apdjuren och dinosaurierna:

http://www.familjeliv.se/Forum-26-66/m59336830.html

https://snilleblixten.net/2009/08/08/manniskan-hundratals-miljoner-ar-mycket-aldre-an-bade-apdjuren-och-dinosaurierna/

 

VIDEO-BEVIS:

NBC-dokumentären ”The Mysterious Origins of Man”, som orsakade stor ilska och indignation i de fundamentalistiska leden inom det vetenskapliga etablissemanget, avslöjar här alla arkeologiska fynd som bevisar att Människan funnits på jorden i hundratals miljoner år:

 

 

 

Om Människan flummat fram från de osaliga apdjuren (vilket ju givetvis är en lögn), från vilket däggdjur/livsform ska i så fall apdjuren i sin tur ha flummat fram ifrån, i Darwins evolutionskedja?

Hur kan folk sätta sin tilltro till evolutionsteorin, utan att nånsin ens fått svar på denna grundläggande evolutionskritiska fråga?

 

För er som fortfarande tror på amsagan att Människan härstammar från apdjuren, så rekommenderas ni varmt att ta kunskapstestet kring evolutionsmyten:

https://snilleblixten.net/2010/01/24/kunskapstest-kring-evolutionsmyten-vem-ska-bort-snacka-om-att-evolutionsteorin-ar-helflummig/

Vem ska bort? :lol:

Totalt uppenbart att vi inte härstammar från apdjuren, eller hur? :lol::whoco5::lol:

 

 

TILL DISKUSSION:

Hur kan vi ha blivit så totalt grundlurade till att tro på det förnuftsvidriga evolutionsflummet, att Mannen och Kvinnan flummat fram från de osaliga apdjuren?

Apdjursspermier kan endast alstra apdjur! Apdjuren har alltid varit apdjur, ända sedan de skapades!

Människospermier kan endast alstra Människor! Människan har alltid varit Människa, ända sedan vi skapades av allas vår gemensamma Allsmäktiga Skapare!

 

wpid-photo-feb-2-2014-356-pm.jpg

 

GLÖM EVOLUTIONSFLUMMET, FÖR GUDS SKULL !!!

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

.


BIET, TROLLSLÄNDAN OCH HÖNSÄGGET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN !!!

HUR SKULLE DE HA EVOLVERATS FRAM ???

.

MELIPONA-BIET bevisar med all önskvärd tydlighet Guds Intelligenta Design och motbevisar evolutionsteorin:

Video: http://www.youtube.com/watch?v=7DV7TS3XB94

.

Melipona-biet och vaniljorkidén måste ha skapats för varann, och de måste dessutom ha skapats samtidigt och på samma ställe, eftersom melipona-biet är det enda biet som besitter informationen om hur man pollinerar vaniljorkidéer! Utan detta bi skulle vi inte ha några vaniljbönor!

TROLLSLÄNDAN bevisar med all önskvärd tydlighet Guds Intelligenta Design och motbevisar evolutionsteorin:

Video: http://www.youtube.com/watch?v=41OD5NEV-Kw

http://www.apologeticspress.org/articles/2534

.

Hur skulle trollsländans vingar och flygförmåga ha kunnat evolvera fram gradvis i en evolutionistisk process?

Givetvis skapades trollsländan och alla andra insekter färdiga och klara med vingar och flygförmåga, fullt funktionella från scratch, precis som alla andra livsformer på jorden!

.

HÖNSÄGGET bevisar med all önskvärd tydlighet Guds Intelligenta Design och motbevisar evolutionsteorin:

Video: http://www.youtube.com/watch?v=0IAP8OfiuPE

http://gluefox.com/fdevol.shtm
http://www.evolutionnews.org/2008/05/billions_of_missing_lin ks_part_2.html

.

Att få den perfekt optimala tjockleken på äggskalet (detta gäller alla arter) kan inte vara slumpens iq-befriade verk, med tanke på att ifall äggskalet inte hade haft optimal tjocklek redan under den allra första generationen, kunde det överhuvudtaget inte bli någon andra generation…

Kycklingorganismen skulle ha förblivit instängd innanför det för tjocka äggskalet, vilket skulle stoppat reproduktionen. Dessutom har man aldrig funnit fossiler efter ägg med embryot fängslat inuti, trots att evolutionen förutsätter otaliga misslyckade försök!

.

TILL DISKUSSION:

Ni som är evolutionstroende, hur förklarar ni exempelvis biets, trollsländans och hönans existens, med tanke på att de omöjligt kan ha evolverat fram i en stegvis darwinistisk process?

Enligt evolutionsteorin, så ska alla livsformer på jorden – även Mannen och Kvinnan – ha evolverat fram från den där uppdiktade föräldralösa slumpbakterien, som hokuspokus sägs ha uppstått ur livlös materia, som sägs vara allas vår vördade gemensamma Urfader…

Hur kommer det sig att sånt ovetenskapligt flum, såna absurda ateistiska sagor, får läras ut som sanning till våra intet ont anande skolungdomar?

Är detta egentligen förenligt med den svenska grundlagen?  Gråter

VIDEO: MELOPINA-BIET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN !!!

 

VIDEO – TROLLSLÄNDAN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN !!!

VIDEO – HÖNSÄGGET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN !!!

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


.

MATEMATISKT ÄR EVOLUTIONSTEORIN OÄNDLIGT OSANNOLIK !!!

EN SLUMPTEORI SOM GÅR EMOT ALL RIM OCH RESON…

.

Enligt evolutionsteorin så har livet hokuspokus uppstått ur livlös materia!

 

Matematiskt sett så är det en omöjlig ekvation och anses därför vara en oändligt osannolik slumpteori:

http://www.nodnc.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=291

http://creationwiki.org/The_odds_of_life_forming_are_incredibly_small_%28Talk.Origins%29

.

 

.

 

TILL DISKUSSION:

.

Hur kommer det sig att vuxna så kallade rationella människor, kan tro på oändligt osannolika slumpteorier, som evolutionsteorin?

Hur kan vi förnedra oss själva på detta sätt, när det är så otroligt mycket sannolikare, att det var allas vår Allsmäktige Skapare som alstrade livet?

.

 

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


.
DNA-KODEN OCH DNA-AVKODAREN MÅSTE FINNAS SAMTIDIGT

PARADOXEN SOM STJÄLPER EVOLUTIONSTEORIN !!!
.
Vetenskapsmannen Aja Govinda förklarar här med en träffande analogi, att på samma sätt som en CD är värdelös utan CD-spelaren, så är DNA värdelöst utan maskineriet som avkodar DNA, och de måste ha uppstått samtidigt:

.

.

Hur uppstod DNA till att börja med?

.
Både databanken som vi kallar DNA (cellens digitala mjukvara), och maskineriet som avkodar databanken, DNA-avkodaren, måste ha funnits till samtidigt från början!

DNA produceras av en komplett cell, samtidigt som DNA behövs för att skapa cellen, vilket innebär att de alltså är inbördes beroende av varann!

.
Evolutionsteorin fallerar eftersom den inte kan förklara hur skapandet av den första levande cellen kunnat ske utan DNA:

http://www.creationofman.net/chapter4/chapter4_6.html
.

”The question is not only that of how the DNA chain originated. Even the existence of the DNA chain with the extraordinary information capacity it contains, means nothing by itself. In order to refer to life, it is essential that the enzymes that read this DNA chain, copy them and produce proteins, also exist. (Enzymes are large molecules that have certain functions in the cell which they carry out with the precision of a robot.)

Simply put, in order to talk of life, both the data bank we call DNA, and the machines to carry out production by reading the data in the bank have to co-exist.

To our surprise, enzymes, which read DNA and carry out production accordingly, are themselves produced according to the codes in DNA. This means that there is a factory in the cell that both makes many different types of products, and also manufactures the robots and machines that carry out this production. The question of how this system, which would be of no use with a minor defect in any of its mechanisms originated, is by itself enough to demolish the theory of evolution.”

.

Paradoxen som stjälper evolutionsteorin:

Medan DNA endast kan replikera med hjälp av speciella proteiner, enzymer, så kan syntesen av dessa proteiner endast ske om den kodade informationen redan finns i DNA!

http://www.harunyahya.com/refuted9.php
.

”A very interesting paradox emerges at this point: While DNA can only replicate with the help of special proteins (enzymes), the synthesis of these proteins can only be realized by the information encoded in DNA.

As they both depend on each other, they have to exist at the same time for replication. Science writer John Horgan explains the dilemma in this way:

DNA cannot do its work, including forming more DNA, without the help of catalytic proteins, or enzymes. In short, proteins cannot form without DNA, but neither can DNA form without proteins.

How did the Genetic Code, along with the mechanisms for its translation (ribosomes and RNA molecules), originate?

Stanley Miller and Francis Crick’s close associate from the University of San Diego, California, the highly reputed evolutionist Dr. Leslie Orgel says in an article published in 1994:

It is extremely improbable that proteins and nucleic acids, both of which are structurally complex, arose spontaneously in the same place at the same time. Yet it also seems impossible to have one without the other. And so, at first glance, one might have to conclude that life could never, in fact, have originated by chemical means.”

.

Den första levande cellen, den fiktiva ”slumpcellen”, skulle inte ha kunnat reproducera sig, eftersom den skulle ha saknat all den nödvändiga genetiska informationen, med koder, program och instruktioner:

http://www.evolutiondeceit.com/chapter13.php
.

”Let us suppose that millions of years ago a cell was formed which had acquired everything necessary for life, and that it duly ”came to life”.

The theory of evolution again collapses at this point. For even if this cell had existed for a while, it would eventually have died and after its death, nothing would have remained, and everything would have reverted to where it had started. This is because this first living cell, lacking any genetic information, would not have been able to reproduce and start a new generation. Life would have ended with its death.

The genetic system does not only consist of DNA. The following things must also exist in the same environment: enzymes to read the code on the DNA, messenger RNA to be produced after reading these codes, a ribosome to which messenger RNA will attach according to this code, transfer RNA to transfer the amino acids to the ribosome for use in production, and extremely complex enzymes to carry out numerous intermediary processes.

Such an environment cannot exist anywhere apart from a totally isolated and completely controlled environment such as the cell, where all the essential raw materials and energy resources exist.

As a result, organic matter can self-reproduce only if it exists as a fully developed cell with all its organelles and in an appropriate environment where it can survive, exchange materials, and get energy from its surroundings. This means that the first cell on earth was formed ”all of a sudden” together with its amazingly complex structure.

So, if a complex structure came into existence all of a sudden, what does this mean?

Let us ask this question with an example. Let us liken the cell to a high-tech car in terms of its complexity. In fact, the cell is a much more complex and developed system than a car with its engine and all its technical equipment.

Now let us ask the following question: What would you think if you went out hiking in the depths of a thick forest and ran across a brand-new car among the trees? Would you imagine that various elements in the forest had come together by chance over millions of years and produced such a vehicle?

All the parts in the car are made of products such as iron, copper, and rubber-the raw ingredients for which are all found on the earth-but would this fact lead you to think that these materials had synthesised ”by chance” and then come together and manufactured such a car?

There is no doubt that anyone with a sound mind would realise that the car was the product of an intelligent design-in other words, a factory-and wonder what it was doing there in the middle of the forest.

The sudden emergence of a complex structure in a complete form, quite out of the blue, shows that this is the work of an intelligent agent. A complex system like the cell is no doubt created by a superior will and wisdom. In other words, it came into existence as a creation of God.”
.

SLUTSATS?

.
Eftersom DNA-koden och DNA-avkodaren uppenbarligen inte fanns på plats samtidigt, så stjälper det hela evolutionsteorin!

Det är som en CD utan CD-spelare, fyller ingen funktion

 

dna-code_design.png

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


.

STEPHEN MEYER, ”SIGNATURE IN THE CELL”, KROSSAR EVOLUTIONSTEORIN

INFORMATIONEN I CELLEN = INTELLIGENT URSPRUNG

.

Följande fantastiska animation visar hur den digitala informationen, kodad i DNA, styr proteinsyntesen inuti cellen, och ger oss en unik insyn kring beviset för Intelligent Design, vilket beskrivs i Dr. Stephen Meyers banbrytande bok ”Signature in the Cell”.

Följ med här på en fascinerande resa inuti den superkomplexa cellen:

.

Boken ”Signature in the Cell” av Stephen Meyer, som har gett dödsstöten för evolutionsteorin:

http://www.signatureinthecell.com
http://www.signatureinthecell.com/about-the-book.php

.

Intelligence is the only known cause of complex functionally integrated information processing system. It follows once again, that intelligent design stands as the best – most causally adequate – explanation for this feature of the cell, just as it stands as the best explanation for the origin of the information present in DNA itself.”

.

Stephen Meyer diskuterar sin omdebatterade bok i följande video:

http://www.uncommondescent.com/intelligent-design/video-signature-in-the-cell
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1274179818?bctid=27309263001

.

Boken har fått mycket bra kritik på Amazon och av intelligentian:

http://www.amazon.com/Signature-Cell-Evidence-Intelligent-Design/dp/0061472794/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1282855671&sr=1-1

.

Meyer demolishes the materialist superstition at the core of evolutionary biology by exposing its Achilles´ heel: Its utter blindness to the origins of information. With the recognition that cells functions as fast as supercomputers and as fruitfully as so many factories, the case for a mindless cosmos collapses. His refutation of Richard Dawkins will have all the dogs barking and the angels singing.”

George Gilder

Ni kan läsa hela boken Online, här:

http://www.amazon.com/Signature-Cell-Evidence-Intelligent-Design/dp/0061472794/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1283001374&sr=1-1#reader_0061472794

.

Kritikerna av boken (dogmatiska evolutionister) får svar på tal här, i boken ”Signature of Controversy”:

http://www.discoveryinstitutepress.com/signature-of-controversy
http://www.uncommondescent.com/intelligent-design/signature-of-controversy-new-book-responds-to-stephen-meyers-critics

.

Dr. Stephen Meyer påvisar här att den digitala koden som är inbäddad i DNA, kraftigt pekar mot en Intelligent Designer och hjälper lösa ett mysterium som Darwin inte löste: Hur uppstod livet?

.

.

DNA är en fysisk representation av den genetiska informationen, som är immateriell.

Informationen fanns alltså innan DNA, eftersom molekyler inte kan skapa information.

Informationen härstammar givetvis från allas vår gemensamma Intelligente Designer! 

.

maxresdefault.jpg

signature-banner.jpg

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


.
SEX BINDER OSS – GUD BEFRIAR OSS !!!

NYA DÖDSDÖMDA KROPPAR, ELLER EVIGT LIV ???

 

Så länge vi sätter mer vikt vid sex än Gud, så tvingas vi att återfödas in i nya dödsdömda materiella köttkostymer, i liv efter liv efter liv, här i denna mörka Gudsförgätna materiella värld, Guds baksida.

Har vi fattat galoppen, att det endast är Gud som kan skänka oss den verklig bestående lycka, så återvänder vi tillbaka Hem till den eviga andliga världen, Guds framsida, efter att vi kilat vidare från våra jordiska skal.

Vill man hävda att meningen med livet är sex och att sprida vidare sina gener, dyker genast ett stort problem upp:

 

Varför skulle Människan i så fall ha evolverat fram från bakterien (sjukt ologisk teori), då den är oslagbart bäst på att föröka sig? En enda bakterie kan föröka sig till flera miljoner på bara några timmar!

http://islamguiden.com/tror.shtml
http://islamguiden.com/evolutionsteori1.shtml
http://islamguiden.com/evolutionsteori2.shtml

 

Vad skulle ha fått bakterien att överhuvudtaget börja flumma fram till Människan, stegvis via andra livsformer, som den sjukt förnuftsvidriga evolutionssagan går ut på?

Bakterier är inte i färd till att evolvera till flercelliga organismer idag, inga övergångsformer finns, så varför skulle den nånsin ha gjort det tidigare i historien?

Evolutionsteorin är ju helt beroende av att bakterien förr hade magiska förmågor!

Snacka om SJUKT OLOGISKT !!!

 

Givetvis har människor, djur, växter och bakterier hängt med sedan skapelsens begynnelse, då vi alla skapades av vår gemensamma Urfader, vår evige Intellligente Skapare!

 

Saga: Groda + Prinsessans kyss = Prins

Lögn: Bakterie + Miljarder av år = Människa

 

______

 

HUR KUNDE EVOLUTIONEN ”VETA”?

.

1. Hur kunde evolutionen ”veta” att fixa och dona fram två sorters könsorgan, till Mannen och Kvinnan, som dessutom perfekt gängar ihop?

2. Hur kunde evolutionen ”veta” att fixa till spermier som dessutom programmerats och kodats (vem gjorde det?) med alla superavancerade DNA-koder?

3. Hur kunde evolutionen ”veta” att det är bättre att ögonen sitter ovanför munnen och näsan och inte tvärtom?

4. Hur kunde evolutionen ”veta” att det är bra med symmetri och dubbla uppsättningar; två armar, två ben, två ögon, två öron, två näsborrar, osv?

5. Hur kunde evolutionen ”veta” hur att dra alla vener, blodådror, nervtrådar osv genom kroppen?

6. Hur kunde evolutionen ”veta” att fixa till ett par kvinnobröst som sitter där de ska, och att mjölken rinner till när barn föds?

7. Hur kunde evolutionen ”veta” att fixa till ägglossning för kvinnan varje månad?

.

Sexualorganen kan bara ha fixats till av någon med Super-IQ (vår Allsmäktige Skapare), klappat och klart från scratch (annars ingen fortplantning), inte av någon herrelös IQ-befriad blind impotent ”evolution”…

 

HÖG TID ATT SKROTA EVOLUTIONSTEORIN !!!

.

TILL DISKUSSION:

.

Vad är meningen med livet?

SEX eller GUD?

Att nu när vi har förärats den högt stående mänskliga livsformen, som har förmågan och medlen att befria oss från återfödelsens kretslopp, genom att vända oss till Gud, spoliera detta genom att sätta sex före Gud, måste ju vara höjden av galenskap!

.
N
ya dödsdömda materiella kroppar, eller evigt liv?

Vad väljer ni, kära älskade vänner?

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


 

VALARNA HAR ALDRIG LEVAT PÅ LAND  !!!

SISTA SPIKEN I KISTAN FÖR EVOLUTIONSTEORIN…

 

Visste ni att evolutionsteoretiker på fullt allvar hävdar att valarna långt bak i tiden var landlevande fyrfotadjur som sedan bosatte sig i havet och flummade fram till dagens valar…

Låter flummigt?

Visst, men så är ju hela evolutionsteorin superflummig. Den hävdar bland annat att Mannen och Kvinnan ska ha flummat fram från en självskapad slumpbakterie (evolutionstroendes alltings vördade gemensamma  Urfader) via de osaliga apdjuren…

:lol::whoco5::lol:

 

VIDEO:

Dr. David Berlinski sågar här, på mindre än 5 minuter, denna absurda myt jäms med fotknölarna, att valen skulle ha flummat fram från ett landlevande djur:

 

 

 

VIDEO:

Dr. Terry Mortenson redogör här för evolutionsbluffen kring valarna:

http://www.metacafe.com/watch/4032568/whale_evolution_exposing_the_deception_in_the_fossil_record_dr_terry_mortenson

 

 

VIDEO:

Dr. Marc Surtees: Valarna är designade, inte evolverade. Vetenskapliga bevis läggs fram:

 

 

 

VIDEO:

Dr. Kent Hovind krossar här denna sjuka myt om de tidigare landgående valarna, 11 minuter in i videon:

 

 

 

Vetenskapliga artiklar som fullständigt krossar myten, att valarna skulle ha ben som är rudimentära, och att de därför ska ha flummat fram från ett landdjur:

http://creation.com/refuting-evolution-chapter-5-whale-evolution
http://creation.com/the-strange-tale-of-the-leg-on-the-whale

http://www.trueorigin.org/ng_whales01.asp
http://www.trueorigin.org/whales.asp
http://www.answersingenesis.org/tj/v16/i1/chimeras.asp

 

Det finns 9 stora problem med teorin att valarna flummat fram från landlevande djur:

http://www.scienceagainstevolution.org/v3i11f.htm

 

Här kan ni läsa om hur sjukt vrickad denna teori faktiskt är:

http://forgottenancestry.org/Charles_Darwin,_and_the_Theory_of_Evolution/Birds_%26_Whales.html

 

 

Evolutionstroende fabulerar hejvilt och tror, på fullaste allvar, att valarna skulle ha flummat fram från ett landlevande fyrfotadjur…

Snacka om sjukt ologiskt!

Givetvis har valarna alltid varit valar, ända sedan de skapades vid skapelsens begynnelse av allas vår gemensamma Intelligenta Designer!

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Börjar ni inte bli trötta på alla dessa blå dunster som ständigt slås i våra ögon av det evolutionstroende vetenskapliga etablissemanget?

Börjar ni inte genomskåda alla dessa sjukt absurda, naiva sagoberättelser, som saluförs åt oss såsom varande vetenskap?

Det verkar inte vara någon som helst hejd på dårskaperna

 

hqdefault

31f5410f383b0ae4b2707844ba5c6baf.jpg

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


Kategorier

%d bloggare gillar detta: