Död o Återfödd´s Blogg – Hare Krishna, kära älskade vänner!

Archive for juni 2009


.

VEM PROGRAMMERADE OCH KODADE DNA?

DNA BEVIS FÖR VÅR INTELLIGENTE DESIGNER !!!

 

Givetvis är det den Högsta styrande intelligensen i universum, allas vår gemensamma Intelligente Designer, som ligger bakom den genetiska informationen. Vem annars?

 

DNA vederlägger evolutionen, Darwins evolutionsteori:

 

 

Om vi utgår från den förnuftsvidriga ateistiska hokuspokus-teorin vid namn Big Bang (Big Bluff), så uppstår ett oöverstigligt problem:

Var kom all den för organismerna så nödvändiga genetiska informationen ifrån?

Stendöda IQ-befriade stenflisor (Big Bang) har ju ingen som helst inbyggd information. Klarar dessutom inte av att koda eller programmera ett endaste jota!

Endast någon med en super-IQ och en logisk tankeförmåga över det mänskliga, kan ha klarat av uppgiften att programmera och koda alla livsformers DNA!

 

Den genetiska informationen är de facto ett oöverstigligt problem för evolutionsteorin:

http://www.trueorigin.org/dawkinfo.asp

 

Medvetande och intelligens uppstår inte ur död materia eftersom det högre inte kan komma från det lägre. Detta är grundläggande metafysisk logik som alla religioner och alla vishetslärare på alla kontinenter är rörande överens om, men som darwinistiska evolutionstroende inverterar.

 

”A higher order of intelligence can not evolve out of a lower order of intelligence.”

Richard L. Thompson

 

Varifrån skulle all den extra genetiska informationen ha kommit ifrån, som skulle ha krävts för organisk evolution, med tanke på att förfäderna på de lägre stadierna av livsformer inte hade den genetiska information som krävdes för de högre livsformerna, såsom ryggrad, blodcirkulationssystem, hår, osv?

http://emporium.turnpike.net/C/cs/evid2.htm

Varifrån skulle den stackars uppdiktade självskapade föräldralösa slump-bakterien (evolutionsteoretikernas vördade Urfader) ha erhållit extra genetisk information, för att kunna förvandlas till en fisk, och varifrån skulle firren i sin tur ha fått den genetiska information som krävs för en landvarelse med extremiteter, och så vidare?

http://www.rae.org/fishwalk.html

 

HUR UPPSTOD DEN GENETISKA INFORMATIONEN ???

INFORMATION KRÄVER EN INTELLIGENT AVSÄNDARE !!!

 

Våra gener innehåller mängder av information. Information uppstår inte av sig självt, av en slump, utan har alltid ett intelligent ursprung. Hittar jag mönstret ”Jag älskar Helen” i sanden på en badstrand är den enda vettiga slutsatsen att formerna innehåller information, med en avsändare, ett budskap och en tänkt mottagare.

På motsvarande sätt söker NASA efter utomjordisk intelligens genom att söka efter information i det radiobrus som når oss från alla delar av universum.

Finner vi information över en viss komplexitetsnivå drar vi alltid slutsatsen att den har en intelligent sändare. Den rikaste information vi känner finns i den genetiska koden. Att denna skulle ha uppkommit utan intelligens bryter därför emot all erfarenhet. Den enda vettiga slutsatsen är att det finns en skapande intelligens bakom.

 

 

Den genetiska koden är sprängfylld av gigantiskt avancerad genetisk information. Den kan lagra 45 000 000 000 000 (45 biljoner) gånger så mycket information per volymenhet som dagens superdatorer!

Vi människor tror att vi har kommit mycket långt teknologiskt, när det gäller att komprimera information i datorernas hårddiskar, chips och CD-Rom-skivor. Dessa enheter lagrar dock informationen på ytan, medan DNA lagrar informationen i tre dimensioner, dvs även i djupled. Detta är, så långt vi känner till, den effektivaste lagringsmetoden av information.

Låt oss undersöka hur mycket information DNA av ett knappnålshuvuds storlek kan innehålla. Om all denna information blev nedskrivet i pocketböcker, skulle man med dessa kunna bygga 500 boktravar till Månen!

Den som har gett upphov till ett informationsförråd med en sådan förbluffande lagringskapacitet måste vara extremt Intelligent!

 

Genetisk information uppstår inte av sig själv, ingen slump!

http://www.gluefox.com/skap/liv/info5.shtm

Slumpvisa blinda processer skulle aldrig kunna skapa en sådan otrolig informationsmängd, systematiserad och strukturerad intill perfektion, helt av sig själv.

Programmet för den genetiska koden kräver en enormt Intelligent programmerare, vida övermäktig Bill Gates mannar…

 

INFORMATIONEN FANNS INNAN DNA

DNA = FYSISK REPRESENTATION AV DEN GENETISKA INFORMATIONEN

 

DNA är en fysisk representation av den genetiska informationen, som är immateriell! Informationen fanns alltså innan DNA, eftersom molekyler inte kan skapa information!

Information kräver en intelligent avsändare!

DNA-koden innehåller information, så komplext, avancerat och kompakt att vi inte ens kan börja jämföra den med något vi människor åstadkommit. DNA-koden är 5 miljarder gånger mer kompakt än datan på en hårddisk:

http://www.skaparverket.se/DNA.html

 

SPERMIEN OCH ÄGGET BEVIS FÖR VÅR INTELLIGENTE SKAPARE !!!

Hur i hela friden ska spermien med dess enorma biokemiska information om arvsanlagen i dess huvud, som motsvarar mer än det som finns i alla de 200 volymerna av ”Journal of Biochemical Chemistry” som utgetts, ha kunnat utvecklats i en stegvis darwinistisk process?

Vid befruktningsögonblicket är det befruktade ägget litet som ett knappnålshuvud. Ändå innehåller det information motsvarande sex miljarder (6 000 000 000) ”kemiska bokstäver”.

Denna information skulle fylla 1000 böcker, 500 sidor vardera med bokstäver så små att att man skulle behöva ett mikroskop för att läsa! Om all DNA i form av ”kemiska bokstäver” i den mänskliga kroppen skulle tryckas i böcker, så skulle de fylla Grand Canyon 50 gånger om!

Endast en Allsmäktig, Allvetande varelse, vår Intelligente Skapare, kan ha haft det som krävdes för att fixa till allt detta!

 

TILL DISKUSSION:

Hur uppstod den genetiska informationen, om inte via vår Intelligente Skapares försorg, när Skaparen kodade och programmerade alla livsformers genkoder?

Vem annars än allas vår gemensamma Skapare, hade IQ:n och kompetensen att designa och konstruera vårt superkomplexa, lagbundna universum, både vad gäller makrokosmos och mikrokosmos?

 

dna-code_design.png

 

 

signature-banner.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Heliga Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt
.

 


 

APROPÅ DETTA MED JÄMLIKHET…

 

Det pratas ofta vitt och brett om jämlikhet, att vi alla ska anses lika mycket värda (vilket vi givetvis är), men då inställer sig osökt frågorna:

 

1. VAD ÄR LIKHETEN, SOM GÖR OSS ALLA LIKA VÄRDA?

2. INFÖR VEM SES VI ALLA SOM LIKA VÄRDA?

 

 

1. VARI BESTÅR LIKHETEN?

 

Vad exakt är det som gör oss alla lika mycket värda?

Gäller denna jämlikhet endast människan? Med tanke på att samhället sanktionerar djurslakt för att tillfredsställa våra smaklökar (vissa djur behandlas alltså mindre jämlikt, speciellt kor, grisar och kycklingar) så inbegriper tydligen inte jämlikheten våra medsjälar djuren. Varför är djuren satta på undantag?

Om jämlikhet ska råda, och alla är lika mycket värda, hur kommer det sig då att vi ofta sätter berömda och framgångsrika människor på en piedestal?

Den enda verkliga likheten, jämlikheten, består på det andliga planet, där alla vi själar är lika eviga, medvetna och lyckliga, eller hur?

 

2. LIKA MYCKET VÄRDA – INFÖR VEM?

 

Eftersom vi alla andligt sett, absolut sett, är lika mycket värda, så måste det genom logisk slutledning även finnas NÅGON som ser och definierar oss alla som absolut lika värda – VEM?

Broderskap och systerskap på Moder Jord i Moder Natur, förutsätter givetvis en gemensam ursprunglig frögivande Fader, förutan vilken det vare sig kan finnas bröder eller systrar.

Den Högste Herren!

Den Allsmäktige, Allvetande, Allestädes närvarande, Allseende, Absolut Gode Gud!

Eller hur?

 

TILL DISKUSSION:

 

Vad är likheten, som gör oss alla lika värda, om inte det faktum att vi alla är eviga själar/minigudar, Guds barn, likvärdiga fragmentariska andliga beståndsdelar av den Högste Herren?

Inför vem ses vi alla som lika värda, om inte inför den Högste Herrens opartiska kärleksfulla ögon?

Vad säger ni?

 

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

 


 

GLÖM GROTT-MÄNNISKAN

MÄNNISKAN VAR MYCKET MER AVANCERAD FÖRR

PYRAMIDEN I BOSNIEN 220 METER HÖG, 12 000 ÅR GAMMAL !!!

 

Intressanta fakta kring de Bosniska Pyramiderna:

http://www.slavorum.org/10-interesting-facts-about-bosnian-pyramids/

 

HÄR FÖLJER 10 INTRESSANTA FAKTA KRING DE BOSNISKA PYRAMIDERNA:

.

.

 

RUNDVANDRING INUTI DEN STÖRSTA PYRAMIDEN:

.

 

.

DISCOVERY SCIENCE OM DE BOSNISKA PYRAMIDERNA:

.

 

.

ÄKTHETEN KRING DE BOSNISKA PYRAMIDERNA KAN INTE LÄNGRE FÖRNEKAS:

.

.

 

UTGRÄVNINGAR INUTI I PYRAMIDERNA:

.

 

.

ABC-NEWS RAPPORTERAR FRÅN PYRAMIDERNA:

.

.

 

HÄFTIGA FLYGBILDER KRING PYRAMIDERNA:

.

 

.

PYRAMIDERNA PRESENTERAS AV UPPTÄCKAREN DR SEMIR OSMANAGIC

.

 

.

Pyramiderna i Bosnien (3 st) har nu besökts av mer än 1 miljon turister (2010) och de är både större och äldre än Cheops-pyramiden i Egypten!!!

Med tanke på att pyramiderna är igenvuxna av flera meter jordlager och skog, så bör de vara närmare 20 000 år gamla!!!

Att alla de tre pyramidernas (Solpyramiden, Månpyramiden, Drakpyramiden) sidor är rätvinkliga till de fyra väderstrecken, precis som de egyptiska pyramiderna, bekräftar ju att det inte är fråga om några berg!

Pyramiderna förbinds dessutom av ett komplext nätverk av underjordiska tunnlar, och massor av artefakter har grävts upp!

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread530205/pg1

 

Vad gör det vetenskapliga etablissemanget?

Blundar och håller för öronen!

Varför?

Pyramiderna krossar forskarnas syn på människan och jiddret om grottmänniskor och istid i Centraleuropa för 10 000 år sen…

 

___________________

 

INNEHÅLL:

.

1) VIDEO-bevis av pyramiderna!

2) Bilder av pyramiderna från utgrävningar!

3) Vetenskapliga rapporter och konferenser!

4) Internationell media om pyramiderna!

5) Länkar och diskussioner!

6) Upptäckaren: Arkeologen Semir Osmanagic!

7) Slutsats!

 

___________________

 

1) VIDEO-BEVIS av PYRAMIDERNA!

(Alla filmer grymt bra, måste ses!)

 

ABC-News:

http://www.youtube.com/watch?v=xzDY0EBvCbU

http://video.google.com/videoplay?docid=4443738390504296376

 


CBS-News:

http://cbs2.com/video/?id=16960@kcbs.dayport.com

 

EURO-News:

http://www.youtube.com/watch?v=MrV_GZ9vPJ0


Film av den andra pyramiden; ”Månpyramiden”:

http://www.youtube.com/watch?v=dVzZrwWAExE

 

Upptäckaren Semir Osmanagic intervjuas:

http://youtube.com/watch?v=mLksqQzbUh0

 

Superhäftig 3 D-animering av pyramiden:

http://youtube.com/watch?v=3lIAEziRnho

http://youtube.com/watch?v=Pi2GffVmRhc

 

___________________

 

2) BILDER AV PYRAMIDERNA FRÅN UTGRÄVNINGAR:

Bilder av pyramiden:

http://www.bosnian-pyramid.com/gallery/index.php/Pyramid

http://www.bosnian-pyramid.com/gallery.php


Bilder infrån de underjordiska tunnlarna som förbinder pyramiderna:

http://www.bosnian-pyramid.com/gallery/index.php/Tunnels


Bilder av föremål och artefakter inne i pyramiden:

http://www.bosnian-pyramid.com/gallery/index.php/Artifacts

http://www.bosnianpyramid.com/images/BosnianStoneBalls/BosnianStoneBallsAhmedBosnic.jpg

http://www.piramidasunca.ba/en/images/stories/news/izmogugla/image024.gif

 

Bilder från utgrävningarna:

http://www.bosnian-pyramid.com/gallery/index.php/Excavations

http://www.pyramids-in-bosnia.info

http://irna.lautre.net/IMG/jpg/bpmoon_15.jpg

http://www.dailygrail.com/images/schoch/VisocicaBlocksFirstDay.jpg

http://www.unexplained-mysteries.com/forum/index.php?showtopic=53967&st=1125&p=2046890

 

Här är en mycket bra bild av Solpyramiden, den största av de tre igenvuxna pyramiderna i Bosnien, vars sidor är exakt rätvinkliga till de fyra väderstrecken:

http://img100.imageshack.us/img100/4575/pirasoonovo1qj.jpg

 

___________________

 

3) VETENSKAPLIGA RAPPORTER OCH KONFERENSER:

 

VIDEO: Semir Osmanagic dokumenterar alla vetenskapliga bevis för de bosniska pyramiderna, under konferensen i Glastonbury i maj 2008:

http://video.google.com/videoplay?docid=-7114044731466139530

 

Vetenskaplig rapport kring utgrävningarna:

http://www.bosnianpyramid.com/PDFS/Report%20on%20the%20Excavations%20Undertaken%20at%20Pljesevica%20Hrasce.pdf

 

Första internationella vetenskapliga konferensen kring de bosniska pyramiderna hölls i Sarajevo i augusti 2008:

http://www.bosnianpyramid.com/PDFS/ICBP%20-%20Program%20July%2016th%202008.pdf

http://www.philipcoppens.com/nap_icbp.html

 

VIDEO-intervjuer med internationellt erkända ARKEOLOGER, som BEKRÄFTAR pyramidernas äkthet:

http://www.pyramidsinbosnia.com/videos.html

http://www.butterfliesandbunnyrabbits.com/wordpress/?cat=13

 

In a press conference held on September 2nd, 2007 at Radon Plaza Hotel, experts from Egypt confirmed existence of pyramids in Bosnia. Expert team is consisting of:

* Prof. Dr. Nabil Mohamed Abdel Swelim, three times professor of archaeology an egyptology, who discovered four pyramids in Egypt

* Prof. Dr. Mona Fouad Aly, the Chair of the Restoration Department – Archaeological University, Cairo

* Prof. Dr. Suleiman Hamed El Haweli, an expert on Pharaonic-Period Egypt at Archaeological University in Cairo

* Prof. Dr. Aly Abd Alla Barakat, from the Egyptian Mineralogy Institute

They all confirmed existence of colossal, man-made stone structures in Visoko Valley.”

Prof. Dr. Ali Abdullah Barakat, egyptens främste expert på pyramider, om de bosniska pyramiderna:

http://www.youtube.com/watch?v=dJPbUZnT7sE

http://www.metacafe.com/watch/247200/dr_ali_abdullah_barakat_visits_bosnian_pyramids

 

___________________

 

4) INTERNATIONELL MEDIA OM PYRAMIDERNA:

 

CBS-News-Science:

http://www.cbsnews.com/stories/2006/04/20/ap/tech/mainD8H3GGLG1.shtml?CMP=ILC-SearchStories

 

BBC-News:

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4912040.stm

 

Washington Post:

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/04/20/AR2006042001800.html

 

Live-Science:

http://www.livescience.com/history/060420_ap_bosnia_pyramid.html

 

MSNBC-Science:

http://www.msnbc.msn.com/id/12402157

http://www.msnbc.msn.com/id/12320566

 

FOX-News-Science:

http://www.foxnews.com/story/0,2933,213970,00.html?sPage=fnc.science/archaeology

http://www.foxnews.com/story/0,2933,177676,00.html?sPage=fnc.science/archaeology

 

National Geographic:

http://news.nationalgeographic.com/news/2006/04/0420_060420_pyramid.html

 

ABC-News:

http://abcnews.go.com/Nightline/Science/story?id=2614290&page=1

 

CTV:

http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20060414/bosnia_pyramids_060414/20060414?hub=TopStories

 

New Zealand Herald:

http://www.nzherald.co.nz/section/2/print.cfm?c_id=2&objectid=10379823

 

Berlingske Tidende:

http://www.bt.dk/article/20060420/NYHEDER/104200089/1044

 

Aftenposten:

http://www.aftenposten.no/reise/article2141573.ece

 

Sydsvenska Dagbladet:

http://sydsvenskan.se/resor/article184296.ece

 

___________________

 

5) LÄNKAR och DISKUSSIONER:

 

Länkar och diskussioner kring pyramiderna:

http://bosnianpyramid.com/index_Files/News.html

http://www.bosnian-pyramid.com/forum

http://www.pyramidsinbosnia.com

http://piramidasunca.ba/en

http://www.bosnianpyramid.com/index_Files/News.html

http://www.unexplained-mysteries.com/forum/index.php?showtopic=53967

http://archaeologica.boardbot.com/viewtopic.php?t=193

 

Intervjuer och rapporter kring utgrävningarna som pågår:

http://www.bosnianpyramid.com/index_files/News.html

http://www.astraeamagazine.com/osmanagic_serie_radio_frm.php

 

Bra svensk hemsida kring pyramiderna:

http://www.bosniskpyramid.se

 

___________________

 

6) UPPTÄCKAREN: Arkeologen SEMIR OSMANAGIC:

 

VIDEO: Semir Osmanagic dokumenterar alla vetenskapliga bevis för de bosniska pyramiderna, under konferensen i Glastonbury i maj 2008:

http://video.google.com/videoplay?docid=-7114044731466139530

 

Foton tagna av Semir Osmanagic kring hans mångåriga arkeologiska arbete kring pyramider och andra forntida byggnadsverk, i den första länken foton på de 25 största och äldsta pyramiderna i världen:

http://www.alternativnahistorija.com/Feljton.htm

http://www.alternativnahistorija.com/AH8.htm

http://www.alternativnahistorija.com/WMmain.htm

 

Semir Osmanagic är, i likhet med Heinrich Schliemann som upptäckte den antika staden Troja i Turkiet, en s.k. amatörarkeolog, vilket bevisar att man inte måste vara klassiskt skolad för att kunna upptäcka stora arkeologiska fynd!

Akademiker borde välkomna folk som inte blivit akademiskt hjärntvättade!

Det är ungefär som musiker, det är inte alltid de som skolats klassiskt som gör den härligaste musiken. Inställningen att de som inte har en akademisk bakgrund inte kan tas på allvar och det faktum att de saknar akademisk bakgrund ska vändas mot dem, stärker bara uppfattningen om att akademin är en klubb för inbördes beundran.

 

___________________

 

7) SLUTSATS:

Människan var mycket mer avancerad och intelligent under forntiden, än vad vi har hjärntvättats till att tro, av massmedier och läroboksförfattare!

Vad säger ni, ni som tror att Människan bodde i grottor för 10-20 000 år sedan och bara täljde påkar?

Vad säger ni, ni som tror att Människan flummat fram från de osaliga apdjuren?

Snacka om att vi blivit förda bakom ljuset…

 

bosnianpyramid

osmanagic32.jpg

550444_289267701186677_1143279905_n.jpg

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning,Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

.


 

JAMES LEININGER –

DET BÄST DOKUMENTERADE REINKARNATIONS-FALLET I VÄRLDEN !!!

.

Att vi själar återföds in i nya materiella kroppar efter att vi ”dött”, får vi här ett grymt starkt bevis för. Det handlar om en pojke, James Leininger 11 år, som under hela sin barndom plågats av skräckfyllda minnen från sitt föregående liv, då han som amerikansk pilot dog under det 2:a världskriget, då hans plan besköts vid Japans kust!

.

James Leininger har även detaljerade minnen av familjemedlemmar och officerare från sitt föregående liv, av vilka några fortfarande lever och kan bekräfta hans minnen…vilket vi får bevis för i följande videos!

.

VIDEO-BEVIS:

James Leiningers väldokumenterade reinkarnationsminnen, då han som amerikansk pilot (James Huston) dog under 2:a världskriget. Här i en ABC-dokumentär från 2004 som 6-åring:

.

.

Ännu flera videor här:

http://www.reversespins.com/proofofreincarnation.html

 

GÅR ICKE ATT BORTFÖRKLARA…

.

Tidigare nyhetsartiklar kring James Leiningers häpnadsväckande reinkarnations-fall:

http://www.reversespins.com/proofofreincarnation.html

http://abcnews.go.com/Primetime/Technology/story?id=894217&page=1

http://www.zeitenschrift.net/news/sne-26705-pastlife.ihtml

http://lotusborn.wordpress.com/2007/11/02/the-past-life-memories-of-an-ex-pilot-james-leininger-part-i/

 

.

10 BERÖMDA, HÄPNADSVÄCKANDE REINKARNATIONS-FALL:

.

 

 

BBC-DOKUMENTÄR KRING REINKARNATIONS-FALL:

 

 

 

VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR REINKARNATION:

 

 

 

TILL DISKUSSION:

Vad säger ni, kära vänner?

Hur ställer ni er till reinkarnation nu?

Någon av er som har minnen från nåt av era tidigare liv?

 .

 

James Leininger, som stridspiloten James Huston i sitt föregående liv:

reincarnation-james-leininger.jpg

27424564801_753898678c_o.png

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


 

NÅGRA AV MINA FAVORITLÅTAR

MED HARE KRISHNA-MANTRAT

 

GEORGE HARRISON – My Sweet Lord och Gopal Krishna:

 

 

 

 

BOY GEORGE – Bow Down Mister:

 

 

 

NINA HAGEN – My Sweet Lord och Hare Krishna-Mantrat:

 

 

 

 

GEORGE HARRISON MEDITERAR PÅ HARE KRISHNA-MANTRAT:

 

 

GEORGE HARRISON MED TVÅ HARE KRISHNA-HÄNGIVNA I INDIEN:

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

GUD SKAPADE HELA UNIVERSUM !!!

VAD HAR VETENSKAPSMÄNNEN SKAPAT ???

* Gud skapade universum, vetenskapsmännen skapar endast billiga modeller av universum!

* Gud skapade alla livsformer, vetenskapsmännen lyckas inte ens skapa den minsta lilla bakterie!

* Gud skapade kosmos, ordning och balans, vetenskapsmännen skapar atombomer, vapen och förintelse!

* Gud skänkte oss vår eviga själ, vetenskapsmännen lyckas inte ens detektera själen!

* Gud ger oss nya chanser i vårt nästa liv, vetenskapsmännen ger oss inte ens nåt hopp om ett nästa liv!

* Gud skänkte oss den fria viljan att kunna välja Honom, vetenskapsmännen endast missbrukar sin fria vilja genom att vända Honom ryggen!

* Gud skänkte alla livsformer unika egenskaper, såsom ex. aerodynamik, vetenskapsmännen  endast plagierar dessa och tar åt sig billig ära i form av Nobelpris!

* Gud har makten att skänka oss evigt liv efter detta jordiska liv, vetenskapsmännen endast försöker hitta metoder att förlänga detta korta jordiska liv!

* Gud gav oss naturlig föda, vetenskapsmännen kan endast modifiera och manipulera födan som redan finns!

* Gud gav oss verklig intelligens, vetenskapsmännen använder denna till att bara lyckas skapa artificiell intelligens!

TILL DISKUSSION:

Vad säger ni, kära vänner?

ÄR DET INTE DAGS ATT BÖRJA ÄRA, DEN SOM ÄRAS BÖR?

Någon som kan ge oss ett vettigt skäl till varför vi ska ära vetenskapsmännen, istället för vår evige Skapare; Gud?

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade, immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt 

ATEISMEN ABSURT OVETENSKAPLIG !!!

KAN DET BLI MER FLUMMIGT ÄN SÅ HÄR?

 

VIDEO:

http://www.creationminute.com/episode/index/2 Skrattande

http://www.youtube.com/watch?v=ri3qObxRPk8  Skrattande

http://www.harunyahya.com/articles/unscientific_formula.php  Skrattande

http://www.gluefox.com/skap/evolkul/evolution.htm  Skrattande

 

HERRE MIN SKAPARE, säger jag bara…

SNACKA OM SJUKT FLUMMIG SYN PÅ LIVET !!!

 

Är det rimligt och logiskt att tro att Universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och IQ-befriat sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare?

Är det rimligt och logiskt att tro att allas vår gemensamma vördade Urfader skulle ha varit nån stackars uppdiktad föräldralös slump-bakterie (istället för vår evige Skapare), och att denne fiktiva varelse skulle ha börjat flumma fram till Människan?

Snacka om SJUKT VRICKADE hokuspokus-teorier!

 

 

TILL DISKUSSION:

Tror ni på ateismens vansinniga syn på livet, eller har ni insett att det krävdes en Intelligent Designer, Intelligent Skapare, bakom vår intelligenta designade skapelse?

Vad säger ni, kära vänner?


 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en SnilleblixtKategorier

%d bloggare gillar detta: