Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Archive for juni 2009


.

VEM PROGRAMMERADE OCH KODADE DNA?

DNA BEVIS FÖR VÅR INTELLIGENTE DESIGNER !!!

.

Givetvis är det den Högsta styrande intelligensen i universum, allas vår gemensamma Intelligente Designer, som ligger bakom den genetiska informationen. Vem annars?

.

DNA vederlägger evolutionen, Darwins evolutionsteori:

,

.

Om vi utgår från den förnuftsvidriga ateistiska hokuspokus-teorin vid namn Big Bang (Big Bluff), så uppstår ett oöverstigligt problem:

Var kom all den för organismerna så nödvändiga genetiska informationen ifrån?

Stendöda IQ-befriade stenflisor (Big Bang) har ju ingen som helst inbyggd information. Klarar dessutom inte av att koda eller programmera ett endaste jota!

Endast någon med en super-IQ och en logisk tankeförmåga över det mänskliga, kan ha klarat av uppgiften att programmera och koda alla livsformers DNA!

.

Den genetiska informationen är de facto ett oöverstigligt problem för evolutionsteorin:

http://www.trueorigin.org/dawkinfo.asp

.

Medvetande och intelligens uppstår inte ur död materia eftersom det högre inte kan komma från det lägre. Detta är grundläggande metafysisk logik som alla religioner och alla vishetslärare på alla kontinenter är rörande överens om, men som darwinistiska evolutionstroende inverterar.

.

”A higher order of intelligence can not evolve out of a lower order of intelligence.”

Richard L. Thompson

.

Varifrån skulle all den extra genetiska informationen ha kommit ifrån, som skulle ha krävts för organisk evolution, med tanke på att förfäderna på de lägre stadierna av livsformer inte hade den genetiska information som krävdes för de högre livsformerna, såsom ryggrad, blodcirkulationssystem, hår, osv?

http://emporium.turnpike.net/C/cs/evid2.htm

Varifrån skulle den stackars uppdiktade självskapade föräldralösa slump-bakterien (evolutionsteoretikernas vördade Urfader) ha erhållit extra genetisk information, för att kunna förvandlas till en fisk, och varifrån skulle firren i sin tur ha fått den genetiska information som krävs för en landvarelse med extremiteter, och så vidare?

http://www.rae.org/fishwalk.html

.

HUR UPPSTOD DEN GENETISKA INFORMATIONEN ???

INFORMATION KRÄVER EN INTELLIGENT AVSÄNDARE !!!

.

Våra gener innehåller mängder av information. Information uppstår inte av sig självt, av en slump, utan har alltid ett intelligent ursprung. Hittar jag mönstret ”Jag älskar Helen” i sanden på en badstrand är den enda vettiga slutsatsen att formerna innehåller information, med en avsändare, ett budskap och en tänkt mottagare.

På motsvarande sätt söker NASA efter utomjordisk intelligens genom att söka efter information i det radiobrus som når oss från alla delar av universum.

Finner vi information över en viss komplexitetsnivå drar vi alltid slutsatsen att den har en intelligent sändare. Den rikaste information vi känner finns i den genetiska koden. Att denna skulle ha uppkommit utan intelligens bryter därför emot all erfarenhet. Den enda vettiga slutsatsen är att det finns en skapande intelligens bakom.

.

.

Den genetiska koden är sprängfylld av gigantiskt avancerad genetisk information. Den kan lagra 45 000 000 000 000 (45 biljoner) gånger så mycket information per volymenhet som dagens superdatorer!

Vi människor tror att vi har kommit mycket långt teknologiskt, när det gäller att komprimera information i datorernas hårddiskar, chips och CD-Rom-skivor. Dessa enheter lagrar dock informationen på ytan, medan DNA lagrar informationen i tre dimensioner, dvs även i djupled. Detta är, så långt vi känner till, den effektivaste lagringsmetoden av information.

Låt oss undersöka hur mycket information DNA av ett knappnålshuvuds storlek kan innehålla. Om all denna information blev nedskrivet i pocketböcker, skulle man med dessa kunna bygga boktravar motsvarande 500 gånger distansen till Månen!

Den som har gett upphov till ett informationsförråd med en sådan förbluffande lagringskapacitet måste vara extremt Intelligent!

.

Genetisk information uppstår inte av sig själv, ingen slump!

http://www.gluefox.com/skap/liv/info5.shtm

Slumpvisa blinda processer skulle aldrig kunna skapa en sådan otrolig informationsmängd, systematiserad och strukturerad intill perfektion, helt av sig själv.

Programmet för den genetiska koden kräver en enormt Intelligent programmerare, vida övermäktig Bill Gates mannar…

.

INFORMATIONEN FANNS INNAN DNA

DNA = FYSISK REPRESENTATION AV DEN GENETISKA INFORMATIONEN

.

DNA är en fysisk representation av den genetiska informationen, som är immateriell! Informationen fanns alltså innan DNA, eftersom molekyler inte kan skapa information!

Information kräver en intelligent avsändare!

DNA-koden innehåller information, så komplext, avancerat och kompakt att vi inte ens kan börja jämföra den med något vi människor åstadkommit. DNA-koden är 5 miljarder gånger mer kompakt än datan på en hårddisk:

http://www.skaparverket.se/DNA.html

.

SPERMIEN OCH ÄGGET BEVIS FÖR VÅR INTELLIGENTE SKAPARE !!!

Hur i hela friden ska spermien med dess enorma biokemiska information om arvsanlagen i dess huvud, som motsvarar mer än det som finns i alla de 200 volymerna av ”Journal of Biochemical Chemistry” som utgetts, ha kunnat utvecklats i en stegvis darwinistisk process?

Vid befruktningsögonblicket är det befruktade ägget litet som ett knappnålshuvud. Ändå innehåller det information motsvarande sex miljarder (6 000 000 000) ”kemiska bokstäver”.

Denna information skulle fylla 1000 böcker, 500 sidor vardera med bokstäver så små att att man skulle behöva ett mikroskop för att läsa! Om all DNA i form av ”kemiska bokstäver” i den mänskliga kroppen skulle tryckas i böcker, så skulle de fylla Grand Canyon 50 gånger om!

Endast en Allsmäktig, Allvetande varelse, vår Intelligente Skapare, kan ha haft det som krävdes för att fixa till allt detta!

.

TILL DISKUSSION:

Hur uppstod den genetiska informationen, om inte via vår Intelligente Skapares försorg, när Skaparen kodade och programmerade alla livsformers genkoder?

Vem annars än allas vår gemensamma Skapare, hade IQ:n och kompetensen att designa och konstruera vårt superkomplexa, lagbundna universum, både vad gäller makrokosmos och mikrokosmos?

.

dna-code_design.png

signature-banner.jpg

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Heliga Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt
.

 

Annons

 

APROPÅ DETTA MED JÄMLIKHET…

 

Det pratas ofta vitt och brett om jämlikhet, att vi alla ska anses lika mycket värda (vilket vi givetvis är), men då inställer sig osökt frågorna:

 

1. VAD ÄR LIKHETEN, SOM GÖR OSS ALLA LIKA VÄRDA?

2. INFÖR VEM SES VI ALLA SOM LIKA VÄRDA?

 

 

1. VARI BESTÅR LIKHETEN?

 

Vad exakt är det som gör oss alla lika mycket värda?

Gäller denna jämlikhet endast människan? Med tanke på att samhället sanktionerar djurslakt för att tillfredsställa våra smaklökar (vissa djur behandlas alltså mindre jämlikt, speciellt kor, grisar och kycklingar) så inbegriper tydligen inte jämlikheten våra medsjälar djuren. Varför är djuren satta på undantag?

Om jämlikhet ska råda, och alla är lika mycket värda, hur kommer det sig då att vi ofta sätter berömda och framgångsrika människor på en piedestal?

Den enda verkliga likheten, jämlikheten, består på det andliga planet, där alla vi själar är lika eviga, medvetna och lyckliga, eller hur?

 

2. LIKA MYCKET VÄRDA – INFÖR VEM?

 

Eftersom vi alla andligt sett, absolut sett, är lika mycket värda, så måste det genom logisk slutledning även finnas NÅGON som ser och definierar oss alla som absolut lika värda – VEM?

Broderskap och systerskap på Moder Jord i Moder Natur, förutsätter givetvis en gemensam ursprunglig frögivande Fader, förutan vilken det vare sig kan finnas bröder eller systrar.

Den Högste Herren!

Den Allsmäktige, Allvetande, Allestädes närvarande, Allseende, Absolut Gode Gud!

Eller hur?

 

TILL DISKUSSION:

 

Vad är likheten, som gör oss alla lika värda, om inte det faktum att vi alla är eviga själar/minigudar, Guds barn, likvärdiga fragmentariska andliga beståndsdelar av den Högste Herren?

Inför vem ses vi alla som lika värda, om inte inför den Högste Herrens opartiska kärleksfulla ögon?

Vad säger ni?

 

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

 


 

GLÖM GROTT-MÄNNISKAN

MÄNNISKAN VAR MYCKET MER AVANCERAD FÖRR

PYRAMIDEN I BOSNIEN 220 METER HÖG, 12 000 ÅR GAMMAL !!!

 

Intressanta fakta kring de Bosniska Pyramiderna:

http://www.slavorum.org/10-interesting-facts-about-bosnian-pyramids/

 

HÄR FÖLJER 10 INTRESSANTA FAKTA KRING DE BOSNISKA PYRAMIDERNA:

.

.

 

RUNDVANDRING INUTI DEN STÖRSTA PYRAMIDEN:

.

 

.

DISCOVERY SCIENCE OM DE BOSNISKA PYRAMIDERNA:

.

 

.

ÄKTHETEN KRING DE BOSNISKA PYRAMIDERNA KAN INTE LÄNGRE FÖRNEKAS:

.

.

 

UTGRÄVNINGAR INUTI I PYRAMIDERNA:

.

 

.

ABC-NEWS RAPPORTERAR FRÅN PYRAMIDERNA:

.

.

 

HÄFTIGA FLYGBILDER KRING PYRAMIDERNA:

.

 

.

PYRAMIDERNA PRESENTERAS AV UPPTÄCKAREN DR SEMIR OSMANAGIC

.

 

.

Pyramiderna i Bosnien (3 st) har nu besökts av mer än 1 miljon turister (2010) och de är både större och äldre än Cheops-pyramiden i Egypten!!!

Med tanke på att pyramiderna är igenvuxna av flera meter jordlager och skog, så bör de vara närmare 20 000 år gamla!!!

Att alla de tre pyramidernas (Solpyramiden, Månpyramiden, Drakpyramiden) sidor är rätvinkliga till de fyra väderstrecken, precis som de egyptiska pyramiderna, bekräftar ju att det inte är fråga om några berg!

Pyramiderna förbinds dessutom av ett komplext nätverk av underjordiska tunnlar, och massor av artefakter har grävts upp!

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread530205/pg1

 

Vad gör det vetenskapliga etablissemanget?

Blundar och håller för öronen!

Varför?

Pyramiderna krossar forskarnas syn på människan och jiddret om grottmänniskor och istid i Centraleuropa för 10 000 år sen…

 

___________________

 

INNEHÅLL:

.

1) VIDEO-bevis av pyramiderna!

2) Bilder av pyramiderna från utgrävningar!

3) Vetenskapliga rapporter och konferenser!

4) Internationell media om pyramiderna!

5) Länkar och diskussioner!

6) Upptäckaren: Arkeologen Semir Osmanagic!

7) Slutsats!

 

___________________

 

1) VIDEO-BEVIS av PYRAMIDERNA!

(Alla filmer grymt bra, måste ses!)

 

ABC-News:

http://www.youtube.com/watch?v=xzDY0EBvCbU

http://video.google.com/videoplay?docid=4443738390504296376

 


CBS-News:

http://cbs2.com/video/?id=16960@kcbs.dayport.com

 

EURO-News:

http://www.youtube.com/watch?v=MrV_GZ9vPJ0


Film av den andra pyramiden; ”Månpyramiden”:

http://www.youtube.com/watch?v=dVzZrwWAExE

 

Upptäckaren Semir Osmanagic intervjuas:

http://youtube.com/watch?v=mLksqQzbUh0

 

Superhäftig 3 D-animering av pyramiden:

http://youtube.com/watch?v=3lIAEziRnho

http://youtube.com/watch?v=Pi2GffVmRhc

 

___________________

 

2) BILDER AV PYRAMIDERNA FRÅN UTGRÄVNINGAR:

Bilder av pyramiden:

http://www.bosnian-pyramid.com/gallery/index.php/Pyramid

http://www.bosnian-pyramid.com/gallery.php


Bilder infrån de underjordiska tunnlarna som förbinder pyramiderna:

http://www.bosnian-pyramid.com/gallery/index.php/Tunnels


Bilder av föremål och artefakter inne i pyramiden:

http://www.bosnian-pyramid.com/gallery/index.php/Artifacts

http://www.bosnianpyramid.com/images/BosnianStoneBalls/BosnianStoneBallsAhmedBosnic.jpg

http://www.piramidasunca.ba/en/images/stories/news/izmogugla/image024.gif

 

Bilder från utgrävningarna:

http://www.bosnian-pyramid.com/gallery/index.php/Excavations

http://www.pyramids-in-bosnia.info

http://irna.lautre.net/IMG/jpg/bpmoon_15.jpg

http://www.dailygrail.com/images/schoch/VisocicaBlocksFirstDay.jpg

http://www.unexplained-mysteries.com/forum/index.php?showtopic=53967&st=1125&p=2046890

 

Här är en mycket bra bild av Solpyramiden, den största av de tre igenvuxna pyramiderna i Bosnien, vars sidor är exakt rätvinkliga till de fyra väderstrecken:

http://img100.imageshack.us/img100/4575/pirasoonovo1qj.jpg

 

___________________

 

3) VETENSKAPLIGA RAPPORTER OCH KONFERENSER:

 

VIDEO: Semir Osmanagic dokumenterar alla vetenskapliga bevis för de bosniska pyramiderna, under konferensen i Glastonbury i maj 2008:

http://video.google.com/videoplay?docid=-7114044731466139530

 

Vetenskaplig rapport kring utgrävningarna:

http://www.bosnianpyramid.com/PDFS/Report%20on%20the%20Excavations%20Undertaken%20at%20Pljesevica%20Hrasce.pdf

 

Första internationella vetenskapliga konferensen kring de bosniska pyramiderna hölls i Sarajevo i augusti 2008:

http://www.bosnianpyramid.com/PDFS/ICBP%20-%20Program%20July%2016th%202008.pdf

http://www.philipcoppens.com/nap_icbp.html

 

VIDEO-intervjuer med internationellt erkända ARKEOLOGER, som BEKRÄFTAR pyramidernas äkthet:

http://www.pyramidsinbosnia.com/videos.html

http://www.butterfliesandbunnyrabbits.com/wordpress/?cat=13

 

In a press conference held on September 2nd, 2007 at Radon Plaza Hotel, experts from Egypt confirmed existence of pyramids in Bosnia. Expert team is consisting of:

* Prof. Dr. Nabil Mohamed Abdel Swelim, three times professor of archaeology an egyptology, who discovered four pyramids in Egypt

* Prof. Dr. Mona Fouad Aly, the Chair of the Restoration Department – Archaeological University, Cairo

* Prof. Dr. Suleiman Hamed El Haweli, an expert on Pharaonic-Period Egypt at Archaeological University in Cairo

* Prof. Dr. Aly Abd Alla Barakat, from the Egyptian Mineralogy Institute

They all confirmed existence of colossal, man-made stone structures in Visoko Valley.”

Prof. Dr. Ali Abdullah Barakat, egyptens främste expert på pyramider, om de bosniska pyramiderna:

http://www.youtube.com/watch?v=dJPbUZnT7sE

http://www.metacafe.com/watch/247200/dr_ali_abdullah_barakat_visits_bosnian_pyramids

 

___________________

 

4) INTERNATIONELL MEDIA OM PYRAMIDERNA:

 

CBS-News-Science:

http://www.cbsnews.com/stories/2006/04/20/ap/tech/mainD8H3GGLG1.shtml?CMP=ILC-SearchStories

 

BBC-News:

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4912040.stm

 

Washington Post:

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/04/20/AR2006042001800.html

 

Live-Science:

http://www.livescience.com/history/060420_ap_bosnia_pyramid.html

 

MSNBC-Science:

http://www.msnbc.msn.com/id/12402157

http://www.msnbc.msn.com/id/12320566

 

FOX-News-Science:

http://www.foxnews.com/story/0,2933,213970,00.html?sPage=fnc.science/archaeology

http://www.foxnews.com/story/0,2933,177676,00.html?sPage=fnc.science/archaeology

 

National Geographic:

http://news.nationalgeographic.com/news/2006/04/0420_060420_pyramid.html

 

ABC-News:

http://abcnews.go.com/Nightline/Science/story?id=2614290&page=1

 

CTV:

http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20060414/bosnia_pyramids_060414/20060414?hub=TopStories

 

New Zealand Herald:

http://www.nzherald.co.nz/section/2/print.cfm?c_id=2&objectid=10379823

 

Berlingske Tidende:

http://www.bt.dk/article/20060420/NYHEDER/104200089/1044

 

Aftenposten:

http://www.aftenposten.no/reise/article2141573.ece

 

Sydsvenska Dagbladet:

http://sydsvenskan.se/resor/article184296.ece

 

___________________

 

5) LÄNKAR och DISKUSSIONER:

 

Länkar och diskussioner kring pyramiderna:

http://bosnianpyramid.com/index_Files/News.html

http://www.bosnian-pyramid.com/forum

http://www.pyramidsinbosnia.com

http://piramidasunca.ba/en

http://www.bosnianpyramid.com/index_Files/News.html

http://www.unexplained-mysteries.com/forum/index.php?showtopic=53967

http://archaeologica.boardbot.com/viewtopic.php?t=193

 

Intervjuer och rapporter kring utgrävningarna som pågår:

http://www.bosnianpyramid.com/index_files/News.html

http://www.astraeamagazine.com/osmanagic_serie_radio_frm.php

 

Bra svensk hemsida kring pyramiderna:

http://www.bosniskpyramid.se

 

___________________

 

6) UPPTÄCKAREN: Arkeologen SEMIR OSMANAGIC:

 

VIDEO: Semir Osmanagic dokumenterar alla vetenskapliga bevis för de bosniska pyramiderna, under konferensen i Glastonbury i maj 2008:

http://video.google.com/videoplay?docid=-7114044731466139530

 

Foton tagna av Semir Osmanagic kring hans mångåriga arkeologiska arbete kring pyramider och andra forntida byggnadsverk, i den första länken foton på de 25 största och äldsta pyramiderna i världen:

http://www.alternativnahistorija.com/Feljton.htm

http://www.alternativnahistorija.com/AH8.htm

http://www.alternativnahistorija.com/WMmain.htm

 

Semir Osmanagic är, i likhet med Heinrich Schliemann som upptäckte den antika staden Troja i Turkiet, en s.k. amatörarkeolog, vilket bevisar att man inte måste vara klassiskt skolad för att kunna upptäcka stora arkeologiska fynd!

Akademiker borde välkomna folk som inte blivit akademiskt hjärntvättade!

Det är ungefär som musiker, det är inte alltid de som skolats klassiskt som gör den härligaste musiken. Inställningen att de som inte har en akademisk bakgrund inte kan tas på allvar och det faktum att de saknar akademisk bakgrund ska vändas mot dem, stärker bara uppfattningen om att akademin är en klubb för inbördes beundran.

 

___________________

 

7) SLUTSATS:

Människan var mycket mer avancerad och intelligent under forntiden, än vad vi har hjärntvättats till att tro, av massmedier och läroboksförfattare!

Vad säger ni, ni som tror att Människan bodde i grottor för 10-20 000 år sedan och bara täljde påkar?

Vad säger ni, ni som tror att Människan flummat fram från de osaliga apdjuren?

Snacka om att vi blivit förda bakom ljuset…

 

bosnianpyramid

osmanagic32.jpg

550444_289267701186677_1143279905_n.jpg

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning,Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

.


 

JAMES LEININGER –

DET BÄST DOKUMENTERADE REINKARNATIONS-FALLET I VÄRLDEN !!!

.

Att vi själar återföds in i nya materiella kroppar efter att vi ”dött”, får vi här ett grymt starkt bevis för. Det handlar om en pojke, James Leininger 11 år, som under hela sin barndom plågats av skräckfyllda minnen från sitt föregående liv, då han som amerikansk pilot dog under det 2:a världskriget, då hans plan besköts vid Japans kust!

.

James Leininger har även detaljerade minnen av familjemedlemmar och officerare från sitt föregående liv, av vilka några fortfarande lever och kan bekräfta hans minnen…vilket vi får bevis för i följande videos!

.

VIDEO-BEVIS:

James Leiningers väldokumenterade reinkarnationsminnen, då han som amerikansk pilot (James Huston) dog under 2:a världskriget. Här i en ABC-dokumentär från 2004 som 6-åring:

.

.

Ännu flera videor här:

http://www.reversespins.com/proofofreincarnation.html

 

GÅR ICKE ATT BORTFÖRKLARA…

.

Tidigare nyhetsartiklar kring James Leiningers häpnadsväckande reinkarnations-fall:

http://www.reversespins.com/proofofreincarnation.html

http://abcnews.go.com/Primetime/Technology/story?id=894217&page=1

http://www.zeitenschrift.net/news/sne-26705-pastlife.ihtml

http://lotusborn.wordpress.com/2007/11/02/the-past-life-memories-of-an-ex-pilot-james-leininger-part-i/

 

.

10 BERÖMDA, HÄPNADSVÄCKANDE REINKARNATIONS-FALL:

.

 

 

BBC-DOKUMENTÄR KRING REINKARNATIONS-FALL:

 

 

 

VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR REINKARNATION:

 

 

 

TILL DISKUSSION:

Vad säger ni, kära vänner?

Hur ställer ni er till reinkarnation nu?

Någon av er som har minnen från nåt av era tidigare liv?

 .

 

James Leininger, som stridspiloten James Huston i sitt föregående liv:

reincarnation-james-leininger.jpg

27424564801_753898678c_o.png

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


 

NÅGRA AV MINA FAVORITLÅTAR

MED HARE KRISHNA-MANTRAT

 

GEORGE HARRISON – My Sweet Lord och Gopal Krishna:

 

 

 

 

BOY GEORGE – Bow Down Mister:

 

 

 

NINA HAGEN – My Sweet Lord och Hare Krishna-Mantrat:

 

 

 

 

GEORGE HARRISON MEDITERAR PÅ HARE KRISHNA-MANTRAT:

 

 

GEORGE HARRISON MED TVÅ HARE KRISHNA-HÄNGIVNA I INDIEN:

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 


 

GUD SKAPADE HELA UNIVERSUM !!!

VAD HAR VETENSKAPSMÄNNEN SKAPAT ???

* Gud skapade universum, vetenskapsmännen skapar endast billiga modeller av universum!

* Gud skapade alla livsformer, vetenskapsmännen lyckas inte ens skapa den minsta lilla bakterie!

* Gud skapade kosmos, ordning och balans, vetenskapsmännen skapar atombomer, vapen och förintelse!

* Gud skänkte oss vår eviga själ, vetenskapsmännen lyckas inte ens detektera själen!

* Gud ger oss nya chanser i vårt nästa liv, vetenskapsmännen ger oss inte ens nåt hopp om ett nästa liv!

* Gud skänkte oss den fria viljan att kunna välja Honom, vetenskapsmännen endast missbrukar sin fria vilja genom att vända Honom ryggen!

* Gud skänkte alla livsformer unika egenskaper, såsom ex. aerodynamik, vetenskapsmännen  endast plagierar dessa och tar åt sig billig ära i form av Nobelpris!

* Gud har makten att skänka oss evigt liv efter detta jordiska liv, vetenskapsmännen endast försöker hitta metoder att förlänga detta korta jordiska liv!

* Gud gav oss naturlig föda, vetenskapsmännen kan endast modifiera och manipulera födan som redan finns!

* Gud gav oss verklig intelligens, vetenskapsmännen använder denna till att bara lyckas skapa artificiell intelligens!

TILL DISKUSSION:

Vad säger ni, kära vänner?

ÄR DET INTE DAGS ATT BÖRJA ÄRA, DEN SOM ÄRAS BÖR?

Någon som kan ge oss ett vettigt skäl till varför vi ska ära vetenskapsmännen, istället för vår evige Skapare; Gud?

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade, immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt 

ATEISMEN ABSURT OVETENSKAPLIG !!!

KAN DET BLI MER FLUMMIGT ÄN SÅ HÄR?

 

VIDEO:

http://www.creationminute.com/episode/index/2 Skrattande

http://www.youtube.com/watch?v=ri3qObxRPk8  Skrattande

http://www.harunyahya.com/articles/unscientific_formula.php  Skrattande

http://www.gluefox.com/skap/evolkul/evolution.htm  Skrattande

 

HERRE MIN SKAPARE, säger jag bara…

SNACKA OM SJUKT FLUMMIG SYN PÅ LIVET !!!

 

Är det rimligt och logiskt att tro att Universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och IQ-befriat sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare?

Är det rimligt och logiskt att tro att allas vår gemensamma vördade Urfader skulle ha varit nån stackars uppdiktad föräldralös slump-bakterie (istället för vår evige Skapare), och att denne fiktiva varelse skulle ha börjat flumma fram till Människan?

Snacka om SJUKT VRICKADE hokuspokus-teorier!

 

 

TILL DISKUSSION:

Tror ni på ateismens vansinniga syn på livet, eller har ni insett att det krävdes en Intelligent Designer, Intelligent Skapare, bakom vår intelligenta designade skapelse?

Vad säger ni, kära vänner?


 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en SnilleblixtSOLEN KRETSAR DE FACTO KRING JORDEN !!!

COPERNICUS och GALILEO HADE FEL!  (Religionerna hade rätt!)

 

Ända sedan barnsben har vi blivit hjärntvättade kring den heliocentriska värlsbilden, att det skulle vara jorden som kretsar kring solen, vilket nu alltså bevisas bara vara en myt, som inte har några som helst vetenskapliga bevis bakom sig!

 

Religionerna visade sig ha rätt; Solen snurrar runt Jorden !!!

http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_geocentrism
http://en.wikipedia.org/wiki/Geocentric_model

 

 

FAKTA VI UNDANHÅLLITS VAD GÄLLER GEOCENTRISMEN:

 

 

 

FORSKARNA VET ATT JORDEN ÄR UNIVERSUMS CENTRUM:

 

 

 

PLANCKTELESKOPETS UPPTÄCKT – JORDEN ÄR UNIVERSUMS CENTRUM !!!

 

 

 

Vetenskaps-dokumentärenThe Principle” bygger på Planck-teleskopets sensationella geocentriska upptäckt; Jorden är i universums centrum:

http://www.theepochtimes.com/n3/909798-radical-new-documentary-claims-copernicus-and-four-centuries-of-science-is-wrong/?photo=2

.

Recension av en fysiker angående ”The Principle”:

http://www.naturalphilosophy.org/site/harryricker/2015/06/08/the-principle-challenging-the-intellectual-integrity-of-cosmology/

.

Recension av ”The Principle”: ‘Science shattered’: Hand of God suddenly revealed?

http://www.wnd.com/2014/11/science-shattered-hand-of-god-suddenly-revealed/

 

_________________

 

INNEHÅLL:

1. Vetenskapliga bevis för den geocentriska modellen!

2. Alla klassiska kosmologiska modeller baserade på geocentrismen!

3. NASA använder sig av den geocentriska modellen!

4. Alla stjärntydare använder sig av den geocentriska modellen!

5. All världens heliga skrifter bekräftar geocentrismen!

6. Vetenskapliga recensioner av boken ”Galileo was Wrong”!

7. Heliocentrismen byggd på endast lösa antaganden…inga bevis!

8. Till diskussion!

 

_________________

 

1. VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR DEN GEOCENTRISKA MODELLEN:

 

Här följer 4 stycken nedtystade vetenskapliga experiment som definitivt bevisar geocentrismen, experiment som det vetenskapliga etablissemanget inte vill veta av:

http://www.geocentricity.com/geocentricity/mbvideo/play.html
http://www.youtube.com/watch?v=xhqpoJLtZzk

 

Vetenskaplig avhandling som motbevisar varenda påstående som görs emot geocentrismen, och som bevisar att heliocentrismen endast bygger på antaganden och cirkelresonemang:

http://www.ldolphin.org/geocentricity/Aspects.pdf

 

Här vederläggs all kritik från Talkorigins mot geocentrismen:

http://creationwiki.org/Bible_says_the_sun_goes_around_the_earth_(response_2)

 

Centrifugalkraften (den inbillade!) utgör de facto bevis för att Jorden är stationär och orörlig. Om Jorden roterade, så skulle vi ha skilda hastigheter vid skilda latituder på Jorden, och skilda centrifugalkrafter skulle orsaka stora variationer för en persons vikt beroende på var på Jorden han befann sig. Detsamma skulle gälla exempelvis guldtackor. Värdet för en guldtacka skulle vara mindre vid ekvatorn, eftersom centrifugalkraften skulle vara större där, jämfört med en guldtacka vid polerna, där centrifugalkraften skulle vara mindre:

http://creationwiki.org/Pro-geocentricity

 


Parallax-avvikelsen utgör ingen motsättning mot geocentrismen:

http://www.geocentricity.com/ba1/no115/par-ab-rev.pdf

 

Den vetenskapligt revolutionerande boken ”Galileo was Wrong”, av astronomerna Robert Sungenis, Ph.D, och Robert Bennett, Ph.D, vänder fullständigt upp och ner på den heliocentriska världsbilden, som vi blivit så indoktrinerade kring!

Boken bekräftar den geocentriska modellen, som stöds av all världens heliga skrifter och som används av alla stjärntydare!

 

Här är bevisen för den geocentriska modellen, hämtade ur ”Galileo was Wrong”, att det de facto är Solen som kretsar runt Jorden och inte tvärtom, som den materialistiska propagandan har gjort gällande:

http://www.geocentrism.com/possible.htm
http://www.geocentrism.com/assumptions.htm
http://www.geocentrism.com/observations.htm

http://sites.google.com/site/earthdeception
http://catholicintl.com/products/books/gwwprint.htm
http://reformation.org/stationary-earth.html

 

Många av världens ledande fysiker och astronomer, som Einstein, Hubble, Hawking, Hoyle, Mach, och t.o.m. Galileo, erkänner att geocentrismen är kosmologiskt möjlig och ett giltigt system!

Matematiskt och geometriskt blir uträkningarna exakt detsamma, oavsett om man använder sig av den geocentriska eller den heliocentriska modellen, eftersom planetrörelserna är relativa till varandra:

 

”Att världssystemets centrum är orörlig tillstås av alla, fastän vissa hävdar att det är jorden, andra att det är solen, som är fixerad i detta centrum.”

”Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allting och vet allt som gjorts eller kan göras.”

”Detta det mest storslagna system av sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från en intelligent och mäktig varelses styrning och vägledning.”
(Principia Mathematica)

Isaac Newton

 

”Vi vet att skillnaden mellan en heliocentrisk och en geocentrisk teori är en av relativ rörelse enbart, och att en sådan skillnad inte har någon fysisk betydelse.”

Fred Hoyle

 

”Det finns ingen planetarisk observation genom vilken vi på jorden kan bevisa att jorden rör sig i en bana runt solen. Således kan alla Galileos upptäckter inrymmas i det system i vilket himlavalvet, med solen och planeterna, dagligen roterar, så att jorden själv vare sig roterar eller kretsar i en omloppsbana.”

I. Bernard Cohen

 

”Båda koordinatsystemen [geocentriska och heliocentriska] kan användas på likvärdiga grunder. De två meningarna: ”Solen är i vila och jorden rör sig”, eller ”Solen rör sig och jorden är i vila”, innebär helt enkelt bara två olika konventioner i fråga om två olika koordinatsystem.”

Albert Einstein

 

”Alla dessa bevis, att universum ser likadant ut oavsett i vilken riktning vi tittar, tyder på att det är något speciellt med vår position i universum. Framför allt tycks det som, om vi observerar att alla andra galaxer rör sig bort från oss, att vi måste vara i universums centrum.”

”Vilket system är det riktiga, det Ptolemaiska eller det Kopernikanska?
Även om det inte är ovanligt att folk säger att Copernicus motbevisade Ptolemaios, så är det inte sant. Som i fallet med vår normala uppfattning kontra guldfiskens, så kan man använda endera som en modell av universum. Våra observationer av himlen kan förklaras genom att anta antingen jorden eller solen vara i centrum.”

Stephen Hawking

 

”Uppenbarligen har det ringa betydelse om vi ser på jorden som snurrande kring sin axel, eller om vi ser det i vila medan fixstjärnorna roterar kring jorden. Geometriskt är det fråga om exakt samma fall av relativ rotation av jorden och fixstjärnorna med avseende till varandra.”

Ernst Mach

 

”En sådan förutsättning skulle innebära att vi intar en unik position i universum, analogt på sätt och vis med den urgamla uppfattningen om en central jord. Denna hypotes kan inte motbevisas, men det är ovälkommet och skulle endast godtas som en sista utväg för att rädda själva fenomenet [rödförskjutning].”

Edwin Hubble

 

”Följaktligen kan vi återgå till Ptolemaios ståndpunkt av en ”orörlig jord”. Man måste visa att den transformerade metriken kan anses som framtagen enligt Einsteins fältekvationer, genom avlägsna roterande massor. Detta har gjorts genom Thirring. Han kalkylerade ett fält till följd av ett roterande, ihåligt, tjockväggigt sfäriskt skal och bevisade att det inuti kaviteten uppförde som om det fanns centrifugalkrafter och andra tröghetskrafter, vanligtvis tillskrivna vakuum. Således sett från Einsteins synvinkel har Ptolemaios och Copernicus lika mycket rätt.”

Max Born

 

”Allt sker som om jorden är i vila.”

Hendrik Lorentz

 
.
”Det fanns bara ett alternativ. Jordens sanna hastighet genom rymden kan hända ha varit noll.”

Arthur Eddington

 

.

”Misslyckandet kring de många försöken att terrestriskt mäta eventuella effekter av jordens rörelse.”

Wolfgang Pauli

.

”En hel del forskning har utförts rörande påverkan av jordens rörelse – resultaten alltid negativa.”

Henri Poincaré

.
”Jordens hastighet genom etern detekterades inte. Resultatet var mycket förbryllande och riktigt störande.”

Richard Feynman
.

 

”Vi kan inte känna vår rörelse genom rymden, ej heller har något experiment någonsin bevisat att jorden verkligen är i rörelse.”

Lincoln Barnett

 

”Jag kan konstruera ett sfäriskt symmetriskt universum med jorden i dess centrum, och du kan inte motbevisa det baserat på observationer. Du kan bara utesluta det på filosofiska grunder. Jag tycker vi ska börja ifrågasätta den Kopernikanska principen. Oavsett våra teoretiska preferenser, så måste de till slut ge efter för de observerbara bevisen.”

George F.R. Ellis

 

”Om kvasarers rödförskjutning beror på hastigheten, så är jorden faktiskt universums centrum. Dispositionen av kvasarer på vissa sfäriska skal finns endast med hänsyn till jorden. Dessa sfärer skulle försvinna ur ens åsyn om sedda från en annan galax eller kvasar. Detta innebär att den kosmologiska principen måste bort. Det innebär även att ett koordinatsystem fixerat vid jorden blir en föredragen referensram i universum. Följaktligen måste både den speciella och den allmänna relativitetsteorin överges för kosmologiska syften.”

Y.P. Varshni

 

”Huruvida jorden roterar en gång om dagen från väst till öst som Copernicus lärde, eller himlavalvet som roterar en gång om dagen från öst till väst som hans föregångare ansåg, så är de observerbara fenomenen exakt desamma. Detta påvisar en defekt i Newtonsk dynamik, eftersom den empiriska vetenskapen inte förväntas innehålla ett metafysisk antagande som inte kan bevisas eller motbevisas genom observation.”

Bertrand Russell

 

”Skillnaden mellan Ptolemaios och Copernicus system är rent formell, bara en skillnad i tolkningen.”

Willem de Sitter

 

”Observationsdatan visar entydigt att jorden är belägen vid eller mycket nära centrum av universums gammastrålningsutbrott.”

S.E. Woolsey

 

”Hela vårt observerbara universum befinner sig inuti denna sfär med en radie på 13,3 miljarder ljusår, med oss i centrum.”

Max Tegmark

 

”Beträffande Michelson-Morley experimentet – denna slutsats motsäger direkt förklaringen som förutsätter att jorden rör sig runt solen.”

American journal of science, ”Relative motion of the earth and the Luminiferous aether”, augusti 1881, sid 125

 

Heta diskussioner kring de vetenskapliga bevisen för geocentrismen i  många diskussions-forum på nätet, såsom dessa:

http://www.catholic-forum.com/forums/showthread.php?t=8659
http://www.bautforum.com/against-mainstream/47291-galileo-wrong.html

 

Faktum är att BBC i England planerade göra narr av dessa vetenskapliga bevis för geocentrismen, vilket gick helt emot vad de hade tänkt sig, så de sände överhuvudtaget inte inslaget:

http://www.catholicintl.com/catholicissues/notdenygeo.htm

 

_________________

 

2. ALLA KLASSISKA kosmologiska MODELLER är BASERADE GEOCENTRISMEN!

 

Alla klassiska kosmologiska modeller (även den nordiska!) är alltså baserade på geocentrismen, vilket vi får flera exempel på i följande video:

VIDEO: ”Mysteries of the sacred Universe”: (48 min)

http://video.google.com/videoplay?docid=-538297875584368796

(Efter 21 min beskrivs planeternas geocentriska rörelser!)

 

Intressanta fakta kring den geocentriska modellen historiskt sett:

http://veritas-catholic.blogspot.com/2005/08/geocentricity-101-part-i.html

 

Indisk geocentrisk kosmologi förklaras och illustreras här:

http://www.unitedindia.com/cosmology.htm

 

En demonstration av den geocentriska modellen:

http://www.astro.utoronto.ca/~zhu/ast210/geocentric.html

 

En demonstration av både den geocentriska och den heliocentriska modellen, sida vid sida:

http://www.astro.utoronto.ca/~zhu/ast210/both.html

 

Så här snurrar planeten Mars runt Jorden enligt geocentrismen:

http://drumright.ossm.edu/astronomy/geocentric2.html

 

_________________

 

3. NASA ANVÄNDER sig av den GEOCENTRISKA MODELLEN:

NASA verkar börja nu tvivla på den rådande heliocentriska modellen; myten att det är Jorden som kretsar runt Solen:

http://science.nasa.gov/headlines/y2004/06may_lunarranging.htm

 

Faktum är att NASA använder sig av den geocentriska modellen, (inom industrin kallad för ”Fixed-Earth coordinate system”) när de sänder upp satelliter i omlopp runt Jorden, kalkylera alltså deras rörelser med just den geocentriska modellen!

 

Vetenskapsmän från NASA väntas samarbeta med den vediska geocentriska kosmologin:

http://www.expressindia.com/fullstory.php?newsid=54164

 

De stationärt baserade satelliterna bekräftar geocentrismens validitet:

http://www.reformation.org/geostationary-satellites.html

 

_________________

 

4. ALLA STJÄRNTYDARE använder sig av den GEOCENTRISKA MODELLEN!

 

Att alla stjärntydare i världen baserar sig på den geocentriska modellen i sina uträkningar, bekräftar ju återigen geocentrismens validitet..!!!

Dessutom rör sig ju Solen de facto runt de 12 stjärnbilderna, och vänder vid den Norra och Södra vändkretsen, vid midsommar och jul, vilket återigen bevisar geocentrismen!

 

_________________

 

5. All världens HELIGA SKRIFTER bekräftar GEOCENTRISMEN!


Faktum är dessutom
att all världens heliga skrifter och urkunder bekräftar att det är just Solen som kretsar runt Jorden, och inte tvärtom…Bibeln, Koranen, Bhagavad-gita, m.fl…

Geocentrismen har alltså även vår Skapare på sin sida!!!

Inte illa, inte illa…

 

_________________

 

6. VETENSKAPLIGA RECENSIONER av boken ”Galileo was Wrong”!

 

Här följer en massa vetenskapliga recensioner av den revolutionerande boken ”Galileo was Wrong”, av astronomer och fysiker från hela världen:

 

”There exists no better exposition of the history and science of geocentrism. Very highly recommended and a must for all those interested in the issues surrounding geocentrism today”

Gerardus Bouw, Ph.D., Astronomy

 

”In their over 700-page book, Drs. Sungenis and Bennett make a convincing case for the special and central position of the earth in the cosmos”

Vincent Schmithorst, Ph.D., Physics

 

”Galileo Was Wrong is a work of monumental proportion which ranks, in my opinion, on a par with the meticulous observations of the Danish astronomer, Tycho Brahe, and the tireless efforts of Walter van der Kamp”

Neville Jones, Ph.D., Physics

 

”In their new book, Sungenis and Bennett take no prisoners…Now that the Enlightenment is over, it was inevitable that the system upon which it was based should come in for the powerful critique which Sungenis and Bennett provide. Not inevitable, however, was the brilliant way they provide it”

E. Michael Jones, Ph.D., ed. Culture Wars

 

”Sungenis and Bennett examine the anomalies that arise from the Copernican model…A must read for those who can set aside prejudices and a priori assumptions”

Joseph Strada, Ph.D. Aerospace Engineering

 

”The book Galileo Was Wrong forcefully addresses the history, science, theological, philosophical, and worldview implications of our place in the universe”

Russell T. Arndts, Ph.D., Chemistry, LSU

 

”It is with pleasure that I remand this volume into the hands of the reader”

Martin Selbrede, Chief Scientist, Unipixel

 

”Robert Sungenis and Robert Bennett have done a great service to science and to men of good will. Those who see the universe as the handiwork of the benevolent God need no longer be subservient to fairy tales”

Anonymous, Ph.D., MIT

 

”Galileo Was Wrong is a model for the kind of scholarship we need today — intellectual understanding not as an end in itself, but as a commitment to reality, infused with moral passion, love for the earth, common sense and philosophical sensitivity”

Caryl Johnston, M. Ed., Jefferson Medical College

http://www.loveforlife.com.au/node/3663

 

Man kan få tag på denna vetenskapligt revolutionerande bok ”Galileo was wrong” genom Amazon.com:

http://www.amazon.com/Galileo-Was-Wrong-Church-Right/dp/0977964000

 

_________________

 

7. HELIOCENTRISMEN BYGGD PÅ ENDAST LÖSA ANTAGANDENINGA BEVIS!

 

Faktum är alltså att den moderna kosmologins modell av universum, den heliocentriska, enbart är byggd på antaganden, utan några som helst handfasta bevis:

http://www.fixedearth.com/Assumptions.htm
http://sites.google.com/site/earthdeception
http://biphome.spray.se/janmat/universum.htm

 

Video-bevis för att heliocentrismen bara är byggd på antaganden:

http://www.youtube.com/watch?v=wX1IJ9eSBJ4
http://www.youtube.com/watch?v=dNW-Kn1lqRE

 

Snacka om att vi blivit förda bakom ljuset…

 

_________________

 

8. TILL DISKUSSION:

 

Visste ni att geocentrismen faktiskt är vetenskapligt bevisad?

Visste ni att heliocentrismen däremot aldrig någonsin bevisats?

Låt oss diskutera detta, kära vänner…

 

cellarius2.jpg

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.


ATEISTER, PONERA ATT GUD INTE EXISTERAR…

HUR KOMMER DET SIG DÅ ATT DET ÄR JUST…

 

GUD som man över hela världen, i alla tider, i alla kulturer och i alla samhällen SPONTANT och instinktivt ROPAR PÅ, ber till, när man:

1. Ligger på dödsbädden, inför sista smörjelsen…

2. Uppnår klimax i sänghalmen…

3. Krigar i skyttegraven vid fronten…

4. Drabbas av nån katastrof eller tragedi…

5. Skådar något väldigt vackert eller storslaget…

6. Blir hastigt överrumplad eller chockad…

7. Ser landslaget i final under straffsparksläggning…

Och så vidare…

ATEISTER…

…hur kommer det sig att man inte istället ropar på spaghettimonstret, kakmonstret, jultomten, Harry Potter, Foppa, Zlatan, AIK, moster Agda, Reinfeldt eller några andra världsliga figurer under dessa situationer..???

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


Kategorier

%d bloggare gillar detta: