Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

VAD ÄR ONDSKA FÖR EN ATEIST? Hur skiljer en ateist ont från gott, utan något objektivt rättesnöre?

Posted on: 23 februari, 2010


 

VAD ÄR ONDSKA, FÖR EN ATEIST?

HUR SKILJER EN ATEIST ONT FRÅN GOTT, UTAN NÅT RÄTTESNÖRE?

 

Med tanke på att ateister vare sig tror på någon himmel eller något helvete, vare sig på några goda eller onda makter, så uppstår naturligt frågan:

Hur i Herrens Namn går en ateist till väga när hen objektivt ska bedöma vad som är onda respektive goda handlingar, när hen inte har något rättesnöre, ingen måttstock, med vars hjälp hen skulle kunna skilja ont från gott?

En ateist tror ju vare sig på Gud eller själen, eftersom ateisten förnekar och bespottar den andliga delen av tillvaron, som ju de facto är det enda beständiga, det enda som inte förgås!

Enligt ateisten finns ju ingenting utöver kemikalier, synapser, strängar, impulser och nervtrådar…

:lol::whoco5::lol:

 
Hur ska det kunna finnas något som kan värderas som gott eller ont, och någon som *kan* värdera gott och ont, när det enligt ateisten inte finns något utöver kemikalierna och impulserna i geléklumpen i skallen. När det enligt ateisten inte finns någon medveten levande själ i kroppen, det andliga jaget, den medvetna levande andliga energin, som upplever världen via kroppens sinnesorgan…

Ateister, värdenihilister, påstår att gott och ont bara är relativa subjektiva begrepp, men påståendet saknar all grund, eftersom det krävs en objektiv absolut bas, objektiva normer kring gott och ont, att godhet och ondska de facto existerar, för att man överhuvudtaget ska kunna komma med subjektiva värderingar kring det hela!

Vad baserar en ateist sina åsikter kring gott och ont på, om det nu inte ens skulle finnas någon grundläggande godhet och ondska till att börja med?

Utan att ens tro på att någon objektiv godhet och ondska existerar, utan att ha grundläggande uppfattningar kring vad godhet och ondska är, hur ens kunna börja relativisera kring det hela?

Relativismen är en sjukt absurd och självmotsägande åskådning, då till och med påståendet ”allt är relativt” i sig är ett absolut påstående…

 

VAD SÄGER NI, ATEISTER?

 

_________________________________________________

 

INNEHÅLL:


1. Ateisten:
Religioner är av ondo.

2. Pseudo-ateisten: Gud är ond.

3. Ateisten: Gud finns inte, eftersom ondska finns.

4. Lidandet finns som en väckarklocka!

 

_________________________________________________

 

1. ATEISTEN: RELIGIONER ÄR AV ONDO

 

Ateister påstår ofta att religioner och tankar på Gud ger upphov till ondska, att det andliga skulle vara av ondo.

Vänligen ge oss då (om ni är ateist) en definition på begreppet ondska, och vad som är källan, dvs orsaken till ondska?

Vad är ert rättesnöre, er norm, med vars hjälp ni skiljer ont från gott?

För att kunna skilja på saker och ting, så måste man ju alltid ha en referenspunkt, en utgångspunkt utifån vilket man gör sina bedömningar!

Vad är ateistens utgångspunkt?

Ateisten har ju inga heliga skrifter att utgå ifrån…

Enligt fullblods-ateister så finns det inget ”Rätt” eller ”Fel”, så hur definierar då en ateist vad som är Gott och Ont?

Faktum är att det är omöjligt
att skilja ont från gott, såvida man inte har en evig absolut referenspunkt som är absolut god, dvs vår Allsmäktige Gud, den Absoluta Sanningen!

Det finns överhuvudtaget ingen annan referenspunkt man kan ha, som kan skilja det onda från det goda!

 

___________________________________________________

 

2. PSEUDO-ATEISTEN: GUD ÄR OND

 

En del ateister påstår helt ologiskt att Gud skulle vara ond (detta samtidigt som de påstår att Gud inte ens finns), bara för att det finns lidande här i den materiella världen.

Som om det skulle vara Guds fel för att vi själva lider, när det i själva verket är skörden av vår egen dåliga karma vi får smaka på, pga syndfulla handlingar vi sått i våra tidigare liv!

Ondskan uppstår för själen/individen när den personligen vänder Gud ryggen och därmed hamnar på Guds baksida av tillvaron, den materiella världen, medan den som aldrig vänder Gud ryggen aldrig heller erfar ondskan, som ju inte finns på Hans framsida, i den absolut goda andliga världen…

På samma sätt, för att ge en passande liknelse, är inte heller Solen direkt orsak till mörker, utan det är individen som vänder ryggen mot Solen som skapar sin egen skugga, sitt mörker. Man är alltså alltid själv orsak till ondska och mörker, inte Gud eller Solen!

Att staten uppför fängelser där lagförbrytare får sitta inne och lida av sina straff, är det ont av staten?

Nej, inte alls!

 

Varför skulle det då vara ont av Gud att skapa den materiella världen (själens fängelse) med dess mörker och lidanden, för de rebelliska själar som inte längre vill följa Guds kärleksfulla lagar i den andliga världen?

Att Gud ger oss möjligheten att välja mellan det goda eller onda, precis som staten ger oss möjligheten att följa eller bryta dess lagar, och sedan ta straffet om man bryter mot dem, varför skulle det göra Gud ond?

Att Gud gett oss valfriheten att välja mellan det andliga (det absolut goda) och det materiella (det relativt goda och onda), gör inte Gud ond!

Tvärtom, det onda hade ju varit om Gud INTE hade skänkt oss den fria viljan att själva kunna välja om vi vill leva i Guds gemenskap i den eviga andliga världen, eller med de illusoriska materiella objekten här i den temporära materiella världen.

Eller hur?

För övrigt, om nu vår alltigenom Gode Gud skulle vara ond, var kommer i så fall godheten ifrån?

Återigen en fråga som ateisten står helt mållös inför…

 

__________________________________________________

 

3. ATEISTEN: GUD FINNS INTE, EFTERSOM ONDSKA FINNS

 

Ateister påstår ofta i sin gudlöshet att Gud inte kan finnas, eftersom det finns ondska och lidande här i världen.

Men egentligen är det ju helt tvärtom!

Att ondska och det helvetiska finns, utgör ju de facto ett bevis för att även motsatsen, dvs det goda och det Gudomliga, måste finnas!

 

 

 

I den eviga andliga världen råder bara det goda, det absolut goda, medan det här i den temporära materiella världen råder både gott och ont, det relativa!

Problemet  är nu att vi inte lever i den alltigenom goda absoluta andliga världen (Guds framsida, där Gudskärleken styr), som vi fallna själar har vänt ryggen till, utan i den relativa materiella världen (Guds baksida, där karmalagen styr), där ondskan har fått fritt spelrum. Här kan man alltså välja att leva ett ont liv; att se sig själv som tillvarons centrum (egoism) och behandla sina medvarelser som brickor och objekt i ens eget cyniska gudlösa spel, i sin strävan att härska och leka oberoende herre, leka Gud!

Ateisten har tydligen missat att vi lever på en dödens planet, där sjukdomar, katastrofer, lidande och död hör till. Helt naturligt här.

Att det finns så mycket ondska i världen just nu, beror naturligtvis på att det är så många som missbrukar sin Gudagivna fria vilja och inte efterföljer Guds lagar och bud, därav all denna dåliga karma i världen som resultat!

När vi exempelvis slaktar och styckmördar allas vår amma, Moder Ko, på löpande band, och dessutom avlivar miljoner ofödda barn varje år, så borde det inte komma som någon större överraskning att det resulterar i fruktansvärda karmiska konsekvenser för människan!

Inte undra på att världen ser ut som den gör, med tanke på hur Gudlös människan har blivit!

 

Ondska är ett filosofiskt problem för ateismen:

http://wmbriggs.com/post/11184/

http://www.conservapedia.com/Atheism_and_the_Problem_of_Evil

http://www.allaboutphilosophy.org/atheism-theism-and-the-problem-of-evil-faq.htm

 

Om ateisten förnekar att det finns en objektiv standard för det onda, hur kan ateisten då samtidigt använda den så kalladeondskans problem”, dvs Teodicé, för att förneka Guds existens?

 

 

_____________________________________________________

 

4. LIDANDET FINNS SOM EN VÄCKARKLOCKA!

 

Kan någon bevisa att lidande ytterst sett är av ondo?

Lidandet här i den materiella världen (Guds baksida) fungerar som en väckarklocka för oss själar, att vi stannar upp och ifrågasätter vår existens här i denna mörka, förgängliga Gudsförgätna värld, att vi ställer oss frågan: Är jag verkligen menad att lida? Varför tvingas jag att lida? Varför tvingas jag födas och dö? Varför har jag hamnat här i den materiella världen?

Beviset för att allt inte står rätt till, är just lidandet som existerar här, vilket ju är ett ypperligt bevis för att vi inte befinner oss i den andliga världen (Guds framsida), som ju är den fullkomliga lyckans värld!

Gud vill inte att vi ska lida, men det är vi själva som har försatt oss i denna prekära situation på grund av syndfulla handlingar i våra tidigare liv, som vi nu skördar de beska frukterna av…

Som man sår får man skörda…

Karmalagen är en gudomligt rättvis lag, en moralisk naturlag. Ingen kan lida oförskyllt, på samma sätt som ingen kan njuta utan att ha gjort sig förtjänt av det, tack vare fromma handlingar i tidigare liv!

Meningen med livet är ju givetvis att ta oss tillbaka till vårt eviga Hem i den andliga världen, Guds rike, där inget lidande eller någon död existerar, eftersom den andliga dimensionen är evigt bestående, där man lever i ett evigt kärleksfullt lyckorus tillsammans med vår evige älskade Herre och alla Hans älskade befriade själar.

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Vad är ondska för en ateist?

Hur skiljer ateisten ont från gott, utan att ha något objektivt rättesnöre att följa?

Vad säger ni, ateister?

 

 

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning , Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

Annons

413 svar till "VAD ÄR ONDSKA FÖR EN ATEIST? Hur skiljer en ateist ont från gott, utan något objektivt rättesnöre?"

Vad religionen har gjort med din hjärna är för mig (ateist) ren och skär ondska.

Gilla

Definiera begreppet ondska, tack!Om du som ateist tror på ondska (filosofiskt sett så kan ju en ateist inte tro på vare sig ondska eller godhet, eftersom ateisten vare sig tror på några himlar eller helveten), så måste du ju även tro på godhet…var kommer godheten ifrån?

Gilla

Ondska för mig är religiösa som sablar ner på dem som inte tycker som de själva.Ondska är när präster förgriper sig på barn.Ondska för mig är när religiösa påstår att nyfödda är syndare.Ondska för mig är krig som hänförs till ”guds vilja”Ondska för mig är där kvinnor stenas i ”guds namn”.Religion är ondska för mig.

Gilla

Jag frågade efter *definitionen* på begreppet ondska!1. Vad har undervisning med nedsablande att göra?2. Oavsett vem som förgriper sig!3. Är man oskyldig så (åter)föds man inte till den materiella världen!4. Gud vill inte att vi ska kriga!5. Är det Guds vilja? Nej…Om religion är ondska, vad är då godhet?

Gilla

Läs min blogg så får du svaren.Signaturen guaren har fullständigt rätt. Människor som ser döden som en karriärmöjlighet, är sällan goda grannar.tänk själv. cyklop.bloggproffs.se

Gilla

Hur skiljer en ateist ONT från GOTT, utan något objektivt rättesnöre?

Gilla

Är man oskyldig så (åter)föds man inte till den materiella världen?Tack Snilleblixten.Jag visste väl att du var skyldig du med.TACK!

Gilla

”Jag visste väl att du var skyldig du med.”Just därför som jag med min gudagivna fria vilja valt att utöva bot och bättring…

Gilla

”filosofiskt sett så kan ju en ateist inte tro på vare sig ondska eller godhet””ateisten förnekar och bespottar den andliga delen av tillvaron””de facto är det enda beständiga, det enda som inte förgås”…osv. Du hittar ju på saker helt själv, och har redan på förhand dragit upp hela konversationen. Vad är det för mening med att svara på dina frågor, när du inte lyssnar, och inte TROR på vad någon säger om sig själv?Om jag säger ”jag tror självklart på gott och ont, i relativa, mänskliga sammanhang, som vi bedömer och kan resonera kring” så säger du ”nähä, det gör du ju inte alls, för du tror inte på objektivt gott och ont”.Varför frågar du när du tycker att du har svaren, till och med om oss andra?

Gilla

Utan någon objektiv absolut bas, så saknar ju allt snack om relativitet mening!Ateister, värdenihilister, kan egentligen inte ens påstå att någonting är relativt sett gott eller ont, eftersom de ju inte har någon som helst objektiv bas, inga objektiva normer, att falla tillbaka på, för sina åsikter…Det *du* anser är gott och ont, vad baserar du det på?Utan att ens tro på någon grundläggande godhet och ondska, hur då ens kunna relativisera kring det? För att du överhuvudtaget ens ska kunna relativisera kring godhet och ondska, så måste du ju till att börja med ha grundläggande uppfattningar kring vad godhet och ondska är, hur skulle du annars ens kunna börja relatera kring dessa begrepp?Relativismen är en absurd och självmotsägande åskådning, då till och med påståendet ”allt är relativt” är ett absolut påstående…

Gilla

DU är ondska, förstår du inte det, är det de facto ett bevis att gud inte finns.

Gilla

Om jag är ondska, vad är då godhet?Förresten, du glömde *definiera* begreppet ondska!

Gilla

-Den intellektuella utmaningen för dig, Snilleblixten, är att försöka förstå att man kan ta vilket moraliskt rättesnöre som helst och säga: Gud har skapat det lika väl som att människan har skapat det.

Gilla

Människan skapat rättskänslan?När och hur?

Gilla

Instämmer med Guaren 02.26 +Onthree 02.42 +Anton 10.04

Gilla

Definiera först begreppet ”ondska”, tack!Hur kan du ens börja tala om ondska, om du inte först har grundläggande normer kring vad on t och gott är?Om du inte tror på något objektivt gott och ont, hur i Herrens Namn avgör du då, vem som är ond respektive god?Ge oss exempel på onda respektive goda handlingar och argumentera för varför dessa handlingar är goda respektive onda, tack!

Gilla

”Utan någon objektiv absolut bas, så saknar ju allt snack om relativitet mening!”INTE ALLS, det är bara som du har fått för dig. Vi skapar vår egen mening. Vi har gemensamma värden i vår civilisation, i vårt samhälle, som väl har sin grund i mekaniker som tjänar till artens fortbestånd (inte mitt område, men man kan väl tänka sig).”Ateister, värdenihilister, kan egentligen inte ens påstå att någonting är relativt sett gott eller ont, eftersom de ju inte har någon som helst objektiv bas, inga objektiva normer, att falla tillbaka på, för sina åsikter…”Struntprat, det är bara som du har fått för dig. Jag kan, ateist som jag är, hur lätt som helst påstå att någonting är gott eller ont. Det är gott när människor hjälper varandra att få det bra, eller när människor gör vad de kan för att få en bättre värld. Det är ont när människor skadar varandra eller förstör sin omvärld. Se? Inga problem. Ingen objektiv bas ur Universums synvinkel, men utgår från ett gemensamt värdesystem som vuxit fram med den mänskliga kulturen, och som ständigt behöver diskuteras och revideras. Ibland är en god sak ond för någon annan. Ibland vet man inte om man i slutändan verkar för ont eller gott i varje enskild sak. Det går inte alltid att göra så gott som man skulle önska. Men man försöker (förhoppningsvis) sträva åt att verka så gott för sin omvärld som möjligt. Det är en del av den mänskliga tillvaron.”Det *du* anser är gott och ont, vad baserar du det på?”På min egen moral, baserad på omvärlden och kulturen jag vuxit upp med och formats av; på min egen förmåga att resonera och ta in andras åsikter och kunskap.Resten av det du skriver är huvudsakligen nonsens och hittepå. Se, jag har inga problem med att prata om gott och ont – i betydelsen bra och dåligt; jag tror inte på ren ondska som någon mörk, påtaglig kraft – jag kan ändå tro att människor kan vara onda och elaka. Till och med sådana som tror att de är goda. Jag själv försöker vara så god jag kan men vet med mig att jag orsakar saker som kan anses onda (skadlig inverkan på vår planet, till exempel, vilket är svårt att komma ifrån).Jag tror absolut inte att du är ond, förresten. Jag tror att det är dåligt för samhället, mänsklighetens gemenskap och omvärld, att du försöker förmå folka att vända sig från den fysiska, verkliga världen till förmån för en eskapistisk önskedröm – men du vill säkert bara väl.Däremot har jag svårt att se synen på en misshandlad tvååring som något annat än ett oskyldigt offer som ond, ond, ond.(Och jag tycker det är märkligt att se dig skriva om din ”fria vilja” när du enligt din tro inte KAN utföra onda handlingar, som att tillfoga en oskyldig skada.)

Gilla

Om mening redan finns, vad finns det då för behov av att skapa en ”egen” mening?”Det är ont när människor skadar varandra”Är abort ont?Är slakt och styckmord av djur ont, eller gäller ondska bara om man tillfogar den människor?Den fysiska världen den verkliga världen?Det är den andliga världen som är den verkliga världen, eftersom den är evigt bestående och oföränderlig, till skillnad mot vår materiella värld…Om jag misshandlar en tvååring, så är det en ond handling från min sida, och jag kommer då att straffas av karmalagen genom att själv misshandlas som barn i ett kommande liv!

Gilla

Men tusan, du söker efter så ENKLA svar, så ENKLA regler! Inte undra på att du flyr undan i en sekt.Det finns inga enkla, bestämda svar på om abort är ont eller gott. Det är ett oerhört svårt beslut som kan ha både bra och dåliga skäl, bra och dåliga konsekvenser. Slakt och styckmord av djur – jag kan inte säga att det är otvetydigt ont eller görs med ont uppsåt; det är en följd av vår plats i näringskedjan – samtidigt som jag själv är vegetarian, och tycker det är onödigt att djur ska behöva dö för MIN skull, och jag drömmer om en värld där det inte ska vara nödvändigt (vilket säkerrligen är en ouppnåelig utopi). Människor har inbyggda, nedärvda (genetiskt eller kulturellt) mekanismer som bestämmer vem de lättast identifierar sig med, vilka de lättast känner empati för, vilka de inkluderar i sin ”medkännandesfär”. En del bryr sig bara om familjen, släkten, människor med samma hudfärg… man vill ju kanske tro att sfären ska utökas så långt det bara går: att alla ska inse att hudfärg inte är ett skäl för diskriminering, och att inte heller det faktum att en varelse inte är människa ska kunna ursäkta grym behandling.Men nej, det finns inga ABSOLUTA värden. Vi VÄLJER vad vi vill basera våra värderingar på. Vi VÄLJER om vi tycker det är fel att plåga ett djur, eller ett barn. På grundval av en massa omständigheter. Men om vi – en av oss – VÄLJER att tycka det är OK att plåga ett barn, så innebär det inte att det är GOTT bara för att vi har ett fritt val – vi måste (förhoppningsvis) väga in vad vi tänker oss att ANDRA tycker och känner, inklusive den som utsätts.Och hur ateistisk en folkmassa än är, lär ingen tycka att det INTE är ont att plåga ett barn. Inte mer än en religiös folkmassa – och vi kan kanske rentav för en gångs skull strunta i att gå igenom EXAKT HUR GRYM en religiös folkmassa kan vara, för du skulle bara hitta på en ursäkt i vilket fall som helst.Gudstro, tro på absoluta värden, är ingen garanti för gott och rättvist handlande.Och att du kallar den andliga världen för den ”verkliga världen” är enbart din egen tro, inte baserat på några som helst objektiva bevis. Du kan lika gärna prata om godislandet som tomten styr; det har ingen relevans för vår tillvaro HÄR OCH NU där vi ALLA BEHÖVER HJÄLPAS ÅT. Inte fly bort.

Gilla

Det finns inga absoluta värden?Allt som har med Gud att göra är absoluta värden!Att det är det andliga som är det verkliga och det materiella som är det skenbara och flyktiga, bevisas objektivt genom att trots att alla celler i våra kroppar byts ut med jämna mellanrum, så är vi fortfarande exakt samma medvetna andliga individ i kroppen, samma Jag som bebor och lever i kroppen, trots att våra grovfysiska kroppar och våra finfysiska kroppar ständigt förändras!Det enda som är oföränderligt och därmed oförgängligt är vi medvetna själar, vilket ju bevisar att det är det andliga som är det verkliga, det verkligt bestående!Detsamma gäller ju givetvis alla boningar i den andliga världen!

Gilla

”Vad är ondska för en ateist?””Ondska subst. ~n: önskan att orsaka sina medmänniskor lidande” – NE.seJag undviker att beskriva min omgivning i dualistiska termer(ont vs gott) då de sällan skildrar en exakt bild av världen. Det finns nog inget som är helt ont eller helt gott, allt är en blandning.Ondska för mig bestäm dels av instinkter och dels av den kultur och miljö som jag har växt upp och lever i. Instinkterna finner vi hos många djur och framför allt hos de som lever i flock. Om en individ ska lyckas i en större grupp måste denna följa vissa normer. Kort sagt: delar av definitionen av ondska kommer ifrån evolutionen. Den andra delen kommet från kultur och uppfostran. Även har är det en typ av naturligt urval. Om vi har samhälle A respektive B. I A finns det lagar och normer som säger att mord och stöld är fel och straffbart. I B saknas dessa. Vilket samhälle kommer att frodas mest och vilken kultur kommer att överleva?Ett annat bevis för att våran moral kommer från kulturen/samhället vi lever i är hur synen på slaveri har ändrats över de senaste millenniet. ”Hur skiljer ateisten ont från gott, utan att ha något objektivt rättesnöre att följa?”Som sagt tror jag inte på ett dualistiskt förhållande mellan ont och gott. Anta att du står på en tågperrong. En skenande tåg kommer farande på kollisionskurs med med fem järnvägsarbetare. Framför dig står en mycket kraftig man. Om du skulle putta ut denna man på spåret skulle det rädda de fem järnvägsarbetarna. Är det en ond eller god handling att putta mannen respektive att inte göra någonting?Förändras ond/godheten i handlingen om du vet att mannen ensam försörjer sju barn? Om ja, vid hur många barn går gränsen?”2. PSEUDO-ATEISTEN: GUD ÄR OND…”När en ateist säger att gud är ond refererar denna ofta till den judeo-kristna guden. Man menar då att den gudomliga karaktär som beskrivs i Tanach, Koranen och gamla testamentet är ond när han, till exempel dödar alla människor på jorden utom Noa och hans familj. Kritiken i Teodicéproblemet är även den riktad till den judeo-kristna guden. Problemet bygger på att följande tre satser inte kan vara sanna utan att motsäga varandra: 1. Gud är allsmäktig, 2. Gud är absolut god, 3. Ondska existerar. Jag har inte läst veda så jag vet inte hur din gud framställs men när man säger att gud är ond menar man oftast gud i en västerländsk mening.

Gilla

I den eviga andliga världen råder bara det goda, det absoluta, medan det här i den temporära materiella världen råder både gott och ont, det relativa!Problemet är nu att vi inte lever i den alltigenom goda absoluta andliga världen (Guds framsida, där Gudskärleken styr), som vi fallna själar har vänt ryggen till, utan i den relativa materiella världen (Guds baksida, där karmalagen styr), där ondskan har fått fritt spelrum, där man alltså kan välja att leva ett ont liv; att se sig själv som tillvarons centrum och Herre och behandla sina medvarelser som brickor och objekt i ens eget cyniska gudlösa spel, i sin strävan att härska och leka oberoende Herre, leka Gud!Ateisterna har tydligen missat att vi lever på en dödens planet, där sjukdomar, katastrofer, lidande och död hör till; helt naturligt!Att det finns så mycket ondska i världen just nu, beror naturligtvis på att det är så många som missbrukar sin gudagivna fria vilja och inte efterföljer Guds lagar och bud; därav all denna dåliga karma i världen som resultat!

Gilla

-Är det rättskänsla brottslingen känner? -Snillet skjuter upp sin intellektuella debut.

Gilla

Han känner att det rätt det han gör…utifrån sin karmiska position…annars skulle han ju inte göra det…

Gilla

”Allt som har med Gud att göra är absoluta värden!”Hur tror du att du ska komma någon vart med ett sådant påstående när du diskuterar med en ateist?Det du kallar ”objektiva bevis” ÄR inga objektiva bevis. Hade de varit objektiva bevis så hade hela världen varit färdig-harekrishnad idag.

Gilla

Visst är det ett objektivt bevis att det enda som inte förändas är vårt medvetna upplevande Jag!Det som förändras är ju våra kroppar, medan vi själva är oföränderliga!Fullständigt glasklart!

Gilla

-Beroende på ”den karismatiska positionen” är vad som helst rätt?

Gilla

Allt som sker är ”rätt”, annars skulle det ju inte ske…

Gilla

Och där tog tankeverksamheten HELT slut. ”Jag har rätt för att jag har rätt, något annat förstår jag inte så då finns det inte.”

Gilla

Du håller alltså inte med om att våra temporära kroppar (som vi själar är varse om) ständigt förändras?Har jag förstått dig rätt?

Gilla

Varfor lagga bevisbordan pa oss ateister? Jag behover inte ”bevisa” ”hur” och ”varfor” jag har en moralisk kompass om du inte behover ”bevisa” att ”ratt” och ”fel” kommer fran din latsaskompis till gud.Du far tro precis vad du vill, men det ar rent objektivt satt (och ocksa enligt flera religioner) rent forkastligt att ifragasatta och smutskasta andras val och intentioner!

Gilla

Om rättskänslan INTE kommer från vår bäste vän, Gud, vem i Herrens Namn kommer det då ifrån?Objektivt sett förkastligt?Var det inte nyss så att ateister inte tror på några objektiva sanningar? 🙂

Gilla

Blixten, av allt att döma förstår du INGENTING av vad jag skriver.

Gilla

”Var det inte nyss så att ateister inte tror på några objektiva sanningar?”I motsats till sekter sa far ateister tro vad de vill…

Gilla

Men det går ju emot er egen ideologi att tro på objektiva sanningar…

Gilla

Men vi kan ju ta någonting som du borde ha koll på i stället.Jag har inte riktigt hajat det här med vad som är gott och ont för dig, i din tro.Ingenting är orättvist i Guds skapelse, eller hur? Så på sätt och vis finns det väl ingenting ont, Gud har skapat allting fullständigt och perfekt? Eller?

Gilla

Ja, eftersom Gud är perfekt, så är alla Hans skapelser perfekt ändamålsenliga!

Gilla

Objektivt gott resp ont var det väl det handlade om, inte objektiva sanningar. De behöver knappast vara ömsesidigt utbytbara.Men det är inte heller fel att benämna någonting som objektivt inom vissa specificerade ramar. Ordens betydelse är inte absolut.

Gilla

En ateist kan inte säga att någonting är förkastligt, eftersom ateisten inte tror på några straff…Finns ju ingenting objektivt gott eller ont i en ateists tankevärld…

Gilla

Men nu går jag på avstickare. Jag väntar på svar på min fråga här ovan ang. om rättvisa = gott.

Gilla

”Om jag misshandlar en tvååring, så är det en ond handling från min sida, och jag kommer då att straffas av karmalagen genom att själv misshandlas som barn i ett kommande liv!”1. Om du hör om ett våldäktsfall på en tvååring, tänker du då ”rätt åt honom, han hade ju våldtagit någon annan”?2. Dessutom, vem började i såna fall våldta tvååringar? För enligt din teori måste den som som först blev våldtagen, i sin tur ha våldtagit någon i sitt förra liv. Detta ger en oändlig slinga av våldtäktsoffer, hur hänger det ihop? För mänskligheten har ju enligt dig inte funnits i en evighet. Du har hål i dina resonemang.

Gilla

1. Nej, eftersom allt som händer oss alla är rätt åt oss!Spelar alltså ingen som helst roll vad åldern på stofthyddan är!2. Det går i så fall tillbaka till skapelsen innan den rådande…universum som helhet skapas ju som bekant var 311 040 000 000 000 år…

Gilla

”Men det går ju emot er egen ideologi att tro på objektiva sanningar…”Fosok forsta att utanfor sekter sa kommer vi inte overrens om vad vi ska tycka… Vi tycker och tror som vi vill. Hoppas du ocksa en dag kommer gora det!

Gilla

Men en sak är ni ju överens om…att det inte finns några objektiva sanningar…

Gilla

”1. Nej, eftersom allt som händer oss alla är rätt åt oss!Spelar alltså ingen som helst roll vad åldern på stofthyddan är!2. Det går i så fall tillbaka till skapelsen innan den rådande…universum som helhet skapas ju som bekant var 311 040 000 000 000 år…”1. Tvååring var bara ett exempel. Tycker du synd om folk som blir våldtagna, eller tycker du att det är rätt åt dem?2. Var började i såna fall ondskan? Kedjan av alla onda handlingar måste ju ha börjat någon stans?

Gilla

1. Jag lever i nuet, och vill därmed hjäpa alla som drabbas!2. Finns ingen början, eftersom skapelserna och förintelserna har pågått i all evighet…

Gilla

Intressant att Blixten skriver att ”ateister är si, ateister tycker så” OAVSETT vad ateisterna själva skriver. Han vet visst bäst om ALLA?

Gilla

OK, en sak i taget nu, lugnt och sakta så ska vi få resultat.Skapelsen är perfekt. Alltså finns inget ont, ELLER så är allt ont också Guds skapelse?

Gilla

Ondskan uppstår för individen när den personligen vänder Gud ryggen och därmed hamnar på Guds baksida av tillvaron, den materiella världen, medan den som aldrig vänder Honom ryggen aldrig heller erfar ondskan, som ju inte finns i Hans framsida, i den absolut goda andliga världen…På samma sätt, för att ge en passande liknelse, är inte heller Solen direkt orsak till mörker, utan det är individen som vänder ryggen mot Solen som skapar sin egen skugga, sitt mörker. Man är alltså alltid själv orsak till ondska och mörker, inte Gud eller Solen!

Gilla

Och hur var det, rättvisa = gott?

Gilla

Karmalagen är en Gudomligt rättvis lag!

Gilla

”En ateist kan inte säga att någonting är förkastligt, eftersom ateisten inte tror på några straff…”Det går hur bra som helst, kolla:Jag tycker att våldtäkt, särskilt på barn, är fullständigt förkastligt. Universum må inte bry sig, men det utsatta barnet, dess familj, och människorna i samhället runtomkring bryr sig; barnet blir kränkt och skadat, kanske för livet. Alltså är det fullständigt förkastligt och förövaren bör straffas och få vård, vad som passar bäst beroende på omständigheterna som ledde fram till den fruktansvärda händelsen, och vad som gör det så bra som möjligt för så många som möjligt av de inblandade, för att förhindra att det upprepas och lindra lidandet.Se, det gick ju utmärkt?Men du som tycker att ett våldtaget barn har förtjänat upplevelsen – du kanske tror att det är BRA för barnet att bli utsatt? Du tror att barnet kommer bli en bättre människa, eller?

Gilla

Anser du att det bara är subjektivt att anse att det är en ond handling att våldta barn?Enligt ateismen så kan man nämligen inte säga att det finns något objektivt ont…Om jag skulle våldta någon i det här livet, skulle jag då förtjäna upplevelsen att själv bli våldtagen i mitt nästa liv?

Gilla

Först så måste jag säga att jag förundras över hur du orkar skriva så mycket, trodde från början att du skämtar på hög nivå. Men eftersom detta nu pågått så länge så antar jag väl att du är seriös på ditt vis.Så som du ställer frågan: ont eller gott, troende eller ateist …? kan jag inte ens ta ställning till din fråga för det behövs både positiva som negativa krafter i universum för att saker och ting ska snurra och utvecklas. Vad man sen har för ställning till dessa två urkrafter borde vara sak samma. Människan har både en primitiv destruktiv drivkraft som en mer positiv utvecklande sida om man bara vill utveckla den. Varför vara så besatt av om det är livet själv som är inblandat för det är den ju oavsett om du kallar det Gud eller Djävulen. Människan är delvis både ”Guds” som ”Djävulens” son – Jesus som Lucifer samtidigt.

Gilla

Glömde ge mina exempel på vad jag anser vara fel, anser väl som dom flest här att incest, alla slags sexualbrott och allt som ökar lidandet och försämrar en annans livskvalité mot dennes vilja är -fel-

Gilla

Helt enig med dig!Men enligt ateismen finns det inget objekt fel…

Gilla

Alla människor är lika värda

Gilla

Allt själar är lika mycket värda!

Gilla

För mig är det inte alls nödvändigt med något ”objektivt rättesnöre” för att kunna leva mitt liv på ett sätt där jag förhoppningsvis gör mer GOTT än ILLA. Omgivningens reaktioner på mina handlingar och känslan i ”maggropen” och hjärtat är ofta fullt tillräckligt. Givetvis finns det situationer som tillräckligt komplexa för att det inte ska finnas någon handling som är självklart ”rätt” eller ”fel”. Man får göra så gott man kan efter känslan Där och Då. Ingen kan veta säkert hur det hade blivit om man hade handlat annorlunda.Ponera att du, Snilleblixten, stod inför ett dilemma av den typen jag ofta stöter på. En människa anförtror dig något stort men förbjuder dig att på något vis föra detta vidare. Du anser dock, kanske både pga lagtext och en känsla av att annan profession behöver kallas in, att detta är nödvändigt. Samtidigt riskerar du att din vilja att göra rätt istället gör saker värre. Hur löser du en sådan situation? Hittar du svaren på sådana frågor i de heliga skrifterna? Hur kan ett sådant svar se ut?

Gilla

Beror på situationen och vad som har hänt.

Gilla

Låten ‘Silent Warrior’ av Enigma sammanfattar det ganska bra.http://www.lyricsfreak.com/e/enigma/silent+warrior_20050352.html

Gilla

har inte läst de tidigare kommentarerna, så ha överseende om jag upprepar något som redan tagits upp.Människan är ett socialt djur, vi har alltid levt i grupper eller samhällen, för att människosläktet ska kunna fortsätta utvecklas och gå framåt krävs det att människorna lyckas komma överens med varandra, en person som blir sur på resten av människorna och bestämmer sig för att vara själv resten av livet kommer inte föra arten framåt. Alla söker lycka och undviker sorg/smärta, detta eftersom det är ett vinnande recept i naturen, om du inte bryr dig om du lever eller dör är risken ganska stor att du dör. Efter miljontals år har vi fått en viss moralisk grund ”i ryggmärgen” och när vi ser mord och förstörelse förstår vi automatiskt att det är någonting negativt med det, eftersom vi själva inte gärna vill uppleva sånt som orsakar oss olycka eller smärta.Vi upplever lycka och smärta, och vi märker att när vi orsakar någon annan smärta är de mindre troliga att fortsätta umgås med oss, och när vi gör någon lycklig är de mer troliga att fortsätta umgås med oss. Därför söker vi oss mer till att behandla varandra på ett sätt som gör alla lyckliga, inklusive oss själva. Vi märker att när vi gör någon annan lycklig är chansen större att någon annan gör oss själva lyckliga.I bibeln står det att man ska stena barn till döds om de säger emot sina föräldrar, jag tvivlar på att du tror på detta, eftersom DU har ett inbyggt moraliskt rättesnöre. DU har bestämt att du inte ska följa detta råd TROTS att gud förespråkar denna typ av bestraffning. När du frågar hur ateister vet vad som är gott eller ont, tänk efter själv hur DU bedömer vad som är rimligt eller inte rimligt att följa i bibeln. Hur vet du vad som är gott eller ont i bibeln?

Gilla

Vad är att föra arten framåt?Vad är framåt, vad är målet?Gud, allas vår älskvärde barmhärtiga Högste Herre förespråkar att vi stenar barn till döds, för att de sagt emot sina föräldrar?Tror jag inte ett ögonblick på!Bibeln?Jag följer de heliga Veda-skrifterna!

Gilla

lite länkar du borde kolla in:http://en.wikipedia.org/wiki/Moralityhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sociocultural_evolutionDär står förklarat mer i detalj vad jag menar 😛

Gilla

Jag avgör från fall till fall om en handling är god eller inte.

Gilla

antog att du var kristen, jag ber om ursäkt. Låt mig formulera om min sista fråga. Om de heliga vedaskrifterna skulle förespråka våldtäkt, skulle du då tycka att våldtäkt var någonting positivt? Jag hoppas inte det. Du skulle tänkt att våldtäkt var fel oavsett vad vedaskrifterna sa.Angående att föra arten framåt… Det finns inget specifikt mål, vi kommer inte komma fram och vara färdiga med vår utveckling någon dag. Vi utvecklas hela tiden och för att fortsätta utvecklas och inte dö ut krävs det att vår art samarbetar och klarar att leva tillsammans. Därför har evolutionen utrustat oss med en moral som gör att vi lyckas bilda samhällen och leva tillsammans utan att bara döda varandra på en gång.

Gilla

Om något förespråkar våldtäkt, så är det per definition inte heligt!Bara det heliga är positivt, och Veda-skrifterna är alltigenom Helig!1. Inget mål med människolivet? Belägg för det,tack!2. Vi är färdiga med vår utveckling då vi inte längre behöver återfödas hit till den materiella världen! Eller hur?3. ”Evolutionen” utrustat oss med moral…a) När gjorde den det?b) Hur gick den till väga?c) Hur kan något som själv saknar moral, utrusta andra med moral?

Gilla

Tänk dig en värld utan självmordsbombare, utan människor som flyger fullastade passagerarplan in i lika människofyllda skyskrapor. En värld utan 9/11 eller 7/7. Inga korståg, inga häxjakter, inga pogromer eller mördande av kristna som orena, ingen etnisk rensning, ingen Israel – Palestina konflikt, inga Serb-Muslim-Kroat-massakrer, inga Nordirländska marscher där vuxna står och hånar barn, inget Darfur krig, ingen Eritrea – Etiopien konflikt, inget Sri lanka Tamil krig, Kaukasus, Indonesien – Öst Timor, Azerbadjaner och Armenier. Strider över ”fakta” lika bevisade som Tomtens renar. Inga hedersmord och inga välkammade predikanter som lurar folk på deras pengar. En värld utan talibaner som spränger bort månghundraåriga Buddhastatyer, utan offentliga halshuggningar av hädare och utan prygling av kvinnlig hud för ”brottet” att ha exponerat någon centimeter av den, ingen Indien – Pakistan konflikt. Inga kvinnor som lever sina liv under tunga burkhor betraktandes världen genom ett litet tygnät. Inga steningar av levande människor för brott som inte är brott, inga gigantiska ekonomiska investeringar till byggnader att stå och predika anspråkslöshet i. En värld utan människor som upprörs över angelägenheter som inte angår dem själva. Föreställ dig detta!Självmordsbombaren som hänger på sig sin gördel med sprängdeg och spik. Den militanta abortmotståndaren som tar sin revolver och skjuter läkaren. Talibanen som stenar den förtvivlat skrikande kvinnan, den laestadianske fadern som kastar ut den gravida tonårsdottern i snön, påven som fördömer kondomer. Den konservative kristne som fördömer kärlek mellan personer av samma kön, Jehova föräldern som förvägrar sitt barn en livräddande blodtransfusion, den frikyrklige predikanten som lär En värld där människor definieras som människor och inte som muslimer, kristna, hinduer, judar, buddhister eller otrogna. En värld där barn inte indoktrineras till att förslösa sina liv i fruktan för ett övernaturligt kosmiskt väsen, omöjligt att blidka. En värld där små barn inte stympas för att föräldrarnas vidskepelse påbjuder detta. En värld där föräldrarna som indoktrinerar sina barn faktiskt skäms över de uppenbara bristerna i sin tro. En värld där tid, tankemöda, kraft och välstånd inte förslösas på dumheter och nonsens utan används till utveckling av människors kunskap, välstånd och livskvalitet. En värld där sexualupplysning, familjeplanering och preventivmedel ingår som en naturlig del i att vara en ansvarstagande människa. En värld utan skuld, skam och skräck pådyvlad av små människor med stora världsliga ambitioner. En värld där beslut grundar sig på verklighet, kunskap, förnuft, rationell analys av fakta och empiriska bevis, inte på vidskepelse och tro. Tänk dig det!

Gilla

Du beskriver den eviga andliga världen, världen utan oro eller ängslan!Välkommen dit!

Gilla

Gud har visserligen försökt att utrota oss gång på gång med allt från smittkoppor till polio, men, vetenskapen har lyckats ställa sig i vägen. Vi måste fråga oss vem vi ger credit för detta faktum. Åt vilket håll riktas vår tacksamhet? Från religiöst håll sprids idag ett systematiskt vetenskapsförakt på ett mycket förslaget sätt. Man underminerar hela den vetenskapliga trovärdigheten genom att själva göra anspråk på att vara vetenskapliga. Detta kan få oanade konsekvenser.Konsekvensen av religionen är tragisk. Den är tragisk på individuell nivå och den är katastrofal på global nivå. Den är tragisk vare sig man ser tillbaka, studerar nuet, eller funderar över framtiden. Troende kan oftast se och förstå de tragiska konsekvenserna av andras tro, men man saknar helt enkelt egen insikt om dess effekter på ens egen världsbild, självuppfattning och konsekvenserna av detta. Allt för ofta verkar religiösa uppfattningar grumla det mänskliga förnuftet och dränera intellektet på innehåll. De sätter hjärnan i bur. De hindrar människor från att förstå sin verkliga plats i ”skapelsen”. De löjeväckande skapelseberättelserna sätter oss på fel plats, i fel tid, och av fel anledning. De sätter vår existens på den här lilla avsvalnande askflagan, rester från en kosmisk explosion, i centrum. De sätter oss över och inte i naturen. Tron lägger sig som ett filter framför ögonen. Den lär oss se orsakssamband som inte finns, och att blunda för orsakssamband som finns. Så långt är ändå allt väl. Det drabbar bara den enskilde och på det personliga planet. Men religionen påverkar i allra högsta grad våra möjligheter att som mänsklighet lösa de problem vi står inför, innan naturen själv gör det. Och naturen gör det alltid på det mest fasansfulla sätt vi kan tänka oss.

Gilla

Snilleblixten är en värdig representant för dogmatisk religiös utövelse. Han skiter i vad ni skriver här. Han har sina svar i en bok. Det enda som styrker boken är boken själv,. Men det räcker gott för han.Allt prat om ”kära” vänner är egentligen falskt.Människor som han kommer ALDRIG ATT BLI GODA GRANNAR. MÄNNISKOR SOM TROR. VERKLIGEN TROR att ditt och mitt beteende förargar en kosmisk Alfa hane.Den uppfattningen är oförenlig med individuell frihet.cyklop.bloggproffs.semilitant ateist! men striden sker civiliserad, med ord och argument!

Gilla

Oförenlig med individuell frihet?Vem skänkte dig din fria vilja?Vem skänkte dig din frihet, att kunna välja livet i den materiella världen, istället för i den andliga världen?

Gilla

”Men enligt ateismen finns det inget objekt fel…”Det är väl några ateister här ovan som säger sig tycka att det är fel att kladda på barn och döda av lust etc. ? Varför besvarar du inte dom en för en ? (I tanke på att det är hela din grej att blogga om tro vs. icke tro). Ge dom tid att tala för sig så ska du få se att du kanske lär dig någonting du med 🙂

Gilla

Men uppenbarligen kan de ju då inte vara ateister, eftersom enligt den ateistiska ideologin så FINNS DET INGA FEL ELLER RÄTT!

Gilla

”Om rättskänslan INTE kommer från vår bäste vän, Gud, vem i Herrens Namn kommer det då ifrån?”Jag vet inte, men det kan vara bra att tänka på att ateister INTE grunnar så djupt på källan till magkänslan och sensmoralen. Var medveten om att du genom att ställa ledande frågor hela tiden provocerar ateisten genom att dra ämnet djupare och göra intrång på deras integritet, istället för att tala utifrån vad ateisterna här skriver. Du borde samtidigt som du berör ämnet ha distans till det om du förstår vad jag menar. Annars får du bara svaret du vill ha, genom att dra fram det hos dem. Och det kan ju ses som en slags ondska det med eftersom du med en sådan retorik gör viss övergrepp mot deras vilja. Du bjuder in, men hänvisar ut samtidigt och det är inte alla som varken kan eller orkar tackla det på rätt sätt – för dom har inte samma tänk som du. Var inte orättvis.

Gilla

Men om ateisterna här skriver saker och ting som är fullständigt uppåt väggarna, har man då inte rätt att rätta dem?

Gilla

”Men uppenbarligen kan de ju då inte vara ateister, eftersom enligt den ateistiska ideologin så FINNS DET INGA FEL ELLER RÄTT!”Känner du dig personligen orättvist bemött eller är det vad du har fått för dig ? För jag tror inte att det är riktigt så. Innan jag blev troende gick jag på sensmoralen utan att fundera på några ”högre” eller mäktiga makter. Det fanns ingen magi i mitt liv då, men jag var inte helt lobotomerad då heller. Tycker inte att du ska snacka ner människor och individer bara för att dom inte tror eller för att dom valt att inte göra det. Du skapar dig enbart en ond cirkel kring dig själv och blir vad du anklagar andra för tyvärr. Men du kanske kommer att se dig själv tydligare senare i livet, vem vet ?

Gilla

Förlåt, men ville bara betona att det enligt ateismen inte finns något som är Rätt eller Fel, eftersom det för en ateist inte finns några objektiva regler att följa…

Gilla

”Men om ateisterna här skriver saker och ting som är fullständigt uppåt väggarna, har man då inte rätt att rätta dem?”Vem säger att det är det ?Tänk först, tala sedan.

Gilla

Helgonen, det sunda förnuftet och de heliga skrifterna!

Gilla

okej. jag trodde att det kanske var värt att kommentera här. men så verkar inte fallet vara. Bara en grej jag inte kan låta dig komma undan med, min fråga var: om VEDASKRIFTERNA (de som du anser ÄR heliga) skulle förespråka våldtäkt, skulle DU då tycka att våldtäkt var okej?Jag önskar att jag hade ork nog att fortsätta diskutera detta med dig, för jag tror att du är så borta i din tro att det kan komma att skada andra människor. Jag kan bara be dig vara lite skeptisk och tänka lite rationellt. Läs på lite fakta. Hoppas du blir frisk någon dag.

Gilla

Eftersom din fråga inte har någon som helst verklighetsanknytning, bara hypotetisk, så finner jag ingen som helst mening med att svarara på frågan!

Gilla

”Förlåt, men ville bara betona att det enligt ateismen inte finns något som är Rätt eller Fel, eftersom det för en ateist inte finns några objektiva regler att följa…”Jodå, men ateister läser inte dom heliga skrifterna för att följa den Snilleblixten, om dom ens gör det öht. Förstår du ?

Gilla

Jag förstår att ateisterna är väldigt Gudlösa…

Gilla

Bra!Tala med dom med det i tanke på att dom inte tror på Gud. Lycka till.

Gilla

Du kan väl inte på fullt allvar mena att en ateist inte kan skilja på gott och ont?Nu är du verkligen ute och snedseglar.Ödmjukhet och ett lyssnande öra är något du skulle behöva. DU alltså.Kao

Gilla

Är abort gott eller ont?

Gilla

Så du har aldrig träffat en ateist som är snäll?Du har aldrig träffat en ateist som inte är seriemördare?Du har aldrig hört talas om en ateist som har moral?Låt mig ställa en motfråga:Vad beror det på att religiösa behöver en lagbok (bibeln) och en sheriff (gud) för att veta hur de ska bete sig när vi ateister klarar det ändå?Kanske för att ni är lite glest möblerade på ovanvåningen?

Gilla

Klarar av ändå?Säg det till de över 30 000 barn varje år i Sverige som bringas om livet…

Gilla

”Är abort ont?”Nej, fostren som blir aborterade förtjänar det, karma du vet.

Gilla

Även om de aborterade själva aborterade i sitt förra liv, så är problemet att den onda cirkeln fortsätter, om man aborterar på…

Gilla

Vi utesluter om att bevisa om att Gud finns eller inte. Men om du dör och du aldrig vaknar upp i himmelen kommer du vara besviken då? Är ateist själv, men det behöver ju inte bevisa att jag tror på ondskan? I gott finns ont och i ont finns gott!

Gilla

Med himmelen, menar du de högre regionerna i den materiella världen, eller menar du den eviga andliga världen?Om du inte tror på Gud, på det Absolut Goda, så tror du på det relativa, dvs det temporära onda och goda.

Gilla

”2. Finns ingen början, eftersom skapelserna och förintelserna har pågått i all evighet…”Med andra ord är ondskan något som gud har skapat, eller som gud ÄR, eftersom gud är det enda som är evigt. Eller hur?

Gilla

Vi själar, minigudar, är lika eviga som vår Fader!Det är vi själar som är orsak till ondskan vi upplever!Ondskan uppstår för individen när den personligen vänder Gud ryggen och därmed hamnar på Guds baksida av tillvaron, den materiella världen, medan den som aldrig vänder Honom ryggen aldrig heller erfar ondskan, som ju inte finns i Hans framsida, i den absolut goda andliga världen…På samma sätt, för att ge en passande liknelse, är inte heller Solen direkt orsak till mörker, utan det är individen som vänder ryggen mot Solen som skapar sin egen skugga, sitt mörker. Man är alltså alltid själv orsak till ondska och mörker, inte Gud eller Solen!

Gilla

Blixten.DU tjatar om att det inte kan finnas rätt eller fel om det inte finns ABSOLUTA, OBJEKTIVA fel/rätt. Det gäller för DIG.För ANDRA – mig, ateist, till exempel – funkar det UTMÄRKT att avgöra rätt eller fel med grund i det sociala samspelet med omvärlden, med gemensamma, reviderbara värderingar, med eftertanke, med studier av vad saker har för verkan och så vidare.Vad är det som är så FRUKTANSVÄRT svårt att förstå med det?Det FINNS rätt och fel även för en ateist. Det är inte alltid solklart, och rätt för en människa kan vara fel för en annan, me… aaah, javisst ja. Du är ju religiös flumdamentalist. Det finns bara ett rätt och det är ditt rätt och det går inte att omvärdera. Bara att lägga ned alltså. ALL DISKUSSION ÖVERFLÖDIG.

Gilla

Om du till att börja med inte vet vad som är genuint goda/rätta handlingar, om du inte vet vad vi själar i grunden är och varför vi själar har falllit ner hit till den mörka Gudsförgätna materiella världen, hur i Herrens Namn ska du då veta vad som är goda/rätta handlingar, för att vi själar ska kunna evolvera?

Gilla

Men det är svårt att släppa det här med barnvåldtäkt, eftersom det för mig som småbarnsförälder är väldigt svårt att släppa att någon som du kan säga att det finns RÄTTVISA i misshandel och våldtäkt på små barn. För det har du ju redan sagt, eller hur? Det finns ingen orättvisa i Guds heliga skapelse. Ingen oskyldig drabbas av olycka.Jag kan lugnt säga att det finns INGENTING rätt med barnmisshandel. Det finns INGENTING rättvist, INGENTING gott. Det är så nära objektivt det kan komma; för alla praktiska ändamål kan man säga att barnmisshandel är objektivt fel och förkastligt. Men nej, det är ingen ”kosmisk regel”. Det är inte ont för universum, det gör fullständigt detsamma för universum.Men det har INGEN BETYDELSE att det inte är FULLSTÄNDIGT objektivt ont. För de inblandade, för de som bryr sig, i förlängningen för mänskligheten, är det fel, dåligt, förkastligt. Det är inte subjektivt mer än på en sådan skala att det är ovidkommande om det är subjektivt eller objektivt.Sen är det säkert ett enkelt fall, med just barnmisshandel. I sanslöst många andra fall där det är svårt att se vad som skapar mest ont eller mest ont, är det betydligt svårare att avgöra vad som är bäst i det långa loppet. Då hjälper det inte med absoluta religiösa regler, mer än att lugna den egna oron, dämpa hjärnverksamheten och anpassa samvetet till en lite smidigare form. Det behöver inte vara OBJEKTIVT gott för det, utanför den fundamentalistiska cirkeln.Men du hävdar att när en tvååring misshandlats och våldtagits, så är det OBJEKTIVT rättvist?

Gilla

Misshandel och våldtäkter rättvisa?Hade det varit det, så skulle man ju inte straffa de som misshandlar och våldtar!Eller hur?Däremot är karmalagen Gudomligt rättvis, och det måste du ju hålla med om, för annars har man ju en vidrig syn på livet, om man tror att totalt oskyldiga själar kan drabbas av ont!Hemskt!

Gilla

Sen måste jag säga att det hänger väldigt märkligt samman, det här med att Gud skapar en perfekt världMänniskor KAN vända Gud ryggen?!? (Hur perfekt kan världen vara då?)Människor har en fri viljaMänniskor kan inte göra ont mot oförtjänta, får DÅ fungerar den Gudomliga rättvisan?Ingen vidare perfekt värld i alla fall, det där. varför gjorde Gud så att människan måste gå igenom allt (välförtjänt?) elände över huvud taget? Det måste väl vara en miss i HANS design?

Gilla

Hade Gud inte skänkt oss vår gudagivna fria vilja, där vi kan välja att tjäna Honom eller inte, så hade det inte varit fråga om äkta kärlek!I äkta kärlek finns inga tvång, där kan man välja att älska eller inte älska, eller hur?

Gilla

Varför ska religiösa fanatiker alltid pådyvla andra sin tro?En ateist har inga behov att pådyvla någon annan sin o(tro)!

Gilla

Atesiter pådyvlar ju intet ont anande människor, gudlösa ateistiska hokuspokus-teorier som Big Bluff och emolutionen (evolutionssagan), men det verkar du tydligen tycka är helt ok…Varför denna inkonsekvens?

Gilla

Och så försöker Blixten blanda bort begreppen lite genom att ibland skriva ”absolut/objektivt rätt/fel gott/ont”, ibland ”absoluta/objektiva sanningar”.Det är väl inte samma sak?Jag tror det är ganska knepigt att hitta en ateist som inte skriver under på att det är en objektiv sanning att man kolar vippen om man får huvudet avhugget, eller att det är objektivt sant att en tegelsten faller mot marken om man släpper den.

Gilla

Och jag påpekar gärna igen att jag inte har någon förhoppning om att övertyga dig, eftersom du är cementerad fundamentalist.Men det är intressant att du ofta vädjar till en sorts förnuftskänsla hos folk, liksom att folk ska känna intuitivt att det är KLART att det finns en Gud eftersom allt är så vackert, och det är KLART att det inte finns orättvisor för det vore ju orättvist, och det är ju TOSIGT att tro på Evolutionen för farfar var ju ingen apa och det KÄNNER man ju, med HJÄRTAT, eller hur?Men är det EN sak man känner med hjärtat, så att till och med en ateist som jag kan använda uttrycket ”känna med hjärtat” även om det ligger riskabelt nära dina flumdamentalistiska antivetenskapliga idéer om hur det ”verkligen” sker viktigare själsliga saker i hjärtat än någonsin elektriska impulser i hjärnan… om det är NÅGONTING de allra flesta människor känner i hjärtat, med varje fiber i sin kropp, så är det att BARN FÖDS OSKYLDIGA. ETT LITET BARN FÖRTJÄNAR INTE MISSHANDEL.EN TVÅÅRING HAR INTE GJORT SIG FÖRTJÄNT AV EN VÅLDTÄKT.Det räcker med den insikten för att förstå att, ja, den där karmagrejen vore ju smutt, i teorin, men i verkligheten KAN det inte vara så, det ÄR inte så.Så jag är inte här för att övertyga dig, eller omvända dig. Jag är här för att påminna andra om vad din människosyn innebär om man drar den till sin spets: ett misshandlat småbarn har själv förtjänat misshandeln.Inte märkligt att Hare Krishnarörelsen har anklagats för övergrepp, med den synen på barn.

Gilla

Om barn föds helt oskyldiga, helt karmafria, hur kommer det sig då att barn kan lida av sjukdomar, att barn kan lida av misshandel, att barn kan lida av omänsklighet, att själen i barnkroppen överhuvudtaget har återfötts till en materiell kropp där den möter lidande?Snälla svara på det, tack!Sedan så vill jag ha ett svar på ännu en fråga, som du hela tiden undviker:Om jag skulle våldta någon i det här livet, skulle det då vara rättvist eller orättvist ifall jag själv våldtogs i mitt nästa liv?Väntar ivrigt på svar…

Gilla

-”Allt som sker är ‘rätt” säger Snilleblixten, och fortsätter – ”annars skulle det ju inte ske.”-Rubriken till detta inlägg av Snilleblixten lyder: ”…Hur skiljer en ateist ont från gott, utan något objektivt rättesnöre?”-Det är bara att konstatera faktum: Snillet kan inte skilja på mycket.

Gilla

”En ateist har inga behov att pådyvla någon annan sin o(tro)!”Det finns fanatiker av både troende som otroende sort iof.

Gilla

”Om jag skulle våldta någon i det här livet, skulle jag då förtjäna upplevelsen att själv bli våldtagen i mitt nästa liv?”Tror du att du skulle bli en bättre människa av att själv bli våldtagen? Tror du att du skulle lära dig någonting?

Gilla

Jag skulle åtminstone sona mitt brott, om inte annat!Öga för öga, tand för tand…

Gilla

Ondska för en ateist är ofta de religiösa fanatiker som under hycklande och spelad människokärlek försöker vinna världsherravälde……tror du jag tänker på någon särskild.?

Gilla

Det där var ingen *definition* på ordet ”ondska”!Vi väntar fortfarande på din definition…

Gilla

Här måste jag för en gångs skull medge att du har en liten poäng. Nu kan jag naturligtvis inte tala för alla ateister. Du skriver att vi ateister inte kan avgöra vad som är rätt och fel. Det är helt riktigt. Vi har inget objektivt rätt och fel, MEN det spelar ingen som helst roll.Jämför med temperaturskalan. Säg att plusgrader är varmt, och minusgrader är kallt. Om jag inte vet var nollpunkten ligger är det helt omöjligt att avgöra om något är varmt eller kallt.På exakt samma sätt kan jag inte avgöra om något är gott eller ont. Jag vet inte var brytpunkten ligger.Detta är dock inte intressant för mig. Jag är egentligen bara ute efter att jämföra olika saker. Ungefär som att avgöra om något är varmare än något annat. Det är något som går att göra, utan att objektivt kunna avgöra om det är varmt eller kallt.På samma sätt väljer jag vilka handlingar jag ska utföra utifrån detta tankesätt. Jag måste alltid välja mellan olika handlingar, där även att inte göra något räknas som en handling. Då försöker jag välja den godaste handlingen.

Gilla

För att veta om något är varmare eller kallare än något annat, så måste man först veta vad som är varmt och vad som är kallt!För den som inte fått lära sig att ”detta känns så och detta kallas för kallt, och detta känns så och detta kallas för varmt”, så finns det ingen möjlighet att veta vad som är kallt och vad som är varmt!

Gilla

Du…Om allt ont sker p.g.a. karma – när menar du att hela den här karmagrejen skulle ha triggat igång.Eller gjorde din gode allsmäktige och allvetande gud helt enkelt en miss i början bara?

Gilla

Det triggades igång så fort den individuella själen (du och jag) föll ner till den materiella världen från den andliga världen, när vi vände Gud ryggen!I den andliga världen finns ingen karma, ingen okunskap, inget ont!

Gilla

Hänger på repen tror jag..? Jag gav dig ett alldeles utmärkt exempel men som vanligt slirar när du inte har något bra svar.Onda religiösa människor är ofta ute efter makt. Jag tror inte att det alltid handlar om kompensation för svagt sexuellt libido men ibland.Godhet är frånvaro av ondska. Onska är frånvaro av godhet. Som buddhist känner jag mig rätt trygg med de definitionerna. Och jag känner igen en ulv i fårakläder.

Gilla

Hur kommer det sig att våra svenska ordböcker inte har följande definition på ordet ”ondska”:”Ondska är de religiösa fanatiker som under hycklande och spelad människokärlek försöker vinna världsherravälde.”Lyckas inte hitta denna definition i någon Ordbok…

Gilla

… och vad var det då som fick ”den individuella själen att trilla ner till den materiella världen från den andliga världen!”?Det var väl knappast vi människor själva som valde vad som skulle hända?Allt är ju – säger du – designat av en intelligens.

Gilla

Vad?Vår önskan att testa leva utan Guds omedelbara närvaro, testa att känna på hur det är att leka ”Gud” själva…vilket inte låter sig göras i den andliga världen, där Gud ju är alltings centrum!Här i den materiella världen sätter vi oss själva i centrum, och så länge vi gör det, så tvingas vi att återfödas, i liv efter liv, i den ena materiella kroppen efter den andra, allt i enlighet med våra individuella karmakonton och materiella önskningar…

Gilla

Karma är verkan av orsak av både ”god” och ”ond” karaktär, vilket inte är varken fel eller rätt i sig. Ex. Jag säger att du Zaragon är ett jävla äckligt mongo och du reagerar. Hur vet vi inte, men det sker en rörelse. Jag skulle också kunna ge dig en riktigt fin födelsedagspresent och du skulle reagera då med. Hur, vet vi inte nu heller.Snillen kan inte vara så sjuk att han tycker att det är rätt åt barn som kanske i sitt tidigare liv våldtagit någon annan. Det är inte så jag föreställer mig karman. Karma behöver inte vara bundet till tidigare eller kommande liv, det tänket behövs inte. (Detta var bara exempel på ord och en mindre handling)Orsak-verkan vet alla vad det är, men ateister ser inte det på samma sätt som troende eftersom efterliv inte finns i deras tänk och då kan inte heller den karmalagen som Snillen tänker på finnas i deras värld.

Gilla

…du spelar återigen dummare än du är (kanske)… Du frågade efter vad en ateist anser, inte vad som står i en ordbok. Fast med tanke på hur textstyrd din sekt är borde jag väl ha fårstått att du skulle landa i den lätt förutsägbara positionen…

Gilla

Ville bara visa med det att du inte verkar delar den gängse allmänt vedertagna objektiva definitionen kring vad ”ondska” är.

Gilla

Jag tror att det skulle bli en win-win situation om jag gav snillet en smäll på käften. Han tror att det var meningen pga karma osv. Jag å andra sidan tror inte på sådant och får bara uppleva njutningen av att ge ett pucko en smäll.

Gilla

Sedan får du som ett brev på posten uppleva smärtan av att själv få en smäll på käften, inte av mig eftersom jag inte ger igen, men av någon annan som skapar det karmat, och du får smaka på det karmat, eftersom du hade karmat för det!Karmalagen är som gravitationslagen – fungerar oavsett om man tror på den eller inte…

Gilla

Hmm, men attityd finns det i tråden från alla håll och kanter ! Haha…

Gilla

… och VEM – Snilleblixten – var det som gav oss möjlighet att själva välja och på så sätt startade den här spiralen av karma?

Gilla

Det är vi själar själva som getts den fria viljan att välja bort Gud och därmed hamna i denna onda spiral, och samtidigt har vi den fria viljan att här och nu avbryta denna onda spiral, genom att vända oss till Gud och den eviga karmafria andliga världen igen!

Gilla

”Sedan får du som ett brev på posten uppleva smärtan av att själv få en smäll på käften!”Nu ska jag ifrågasätta dig lite Snilleblixten.Menar du att du som har ett högre medvetande inte skulle även ha ett större ansvar i en sådan situation ? Har du tagit på dig rollen som ”ljusarbetare” skall man även agera efter den tro man valt att följa. Du har i den situationen efter vad du påstår dig besitta för krafter någon som helst rätt att klappa till tillbaka, detta för att du då borde -veta bättre-.Jag vet ingenting om Vedaskrifterna, men jag vet såpass att ord och handling ska gå hand i hand för att det ska anses som heligt. Det är meningen att tron du har ska inkarneras och praktiseras för att göra skillnad vartefter man själv vill det eller förmår.

Gilla

Du missförstod mig, det karmat kommer inte komma ifrån mig (eftersom jag undviker skapa ny karma), utan från en annan själ som pusslas samman med han som smällde mig på käften!

Gilla

Det låter på dig som att det finns två makter – en ond och en god. Jag tror inte på himmel eller helvete. Jag tror att ondska skapas på jorden av människor som begår handlingar som skadar andra människor, djur eller växter. Oavsett om ett barn ”förtjänat” att bli våldtagen enligt karmalagen, så försvarar inte det gärningsmannens handling. Han eller hon kan inte säga ”det var egentligen för ett gott syfte för detta barnet har syndat i ett tidigare liv. Hade barnet varit ett helt igenom gott barn hade jag aldrig fått för mig att våldta det”. Och att säga att ateister inte kan skilja på vad som är rätt och fel är bara korkat. Om jag slår en människa i ansiktet och undrar om det är bra eller dåligt så lär jag få veta det när jag upptäcker hur den människan reagerar. Sen i övrigt förstår jag inte hur du kan utgå från att ateister någonstanns där inne har en gudatro när du börjar diskutera med dem. Du måste förstå deras synvinkel först, och det gör du inte.Min definition av ondska, eller ”ondhet” snarare, eftersom jag inte tror på makten ondska, är människor som medvetet skadar andra levande varelser.

Gilla

Håller med dig, gärningsmännens handlingar kan aldrig försvaras, just därför som de får ta sitt straff!Ateister tror ju överlag att abort är rätt, trots att det är mycket värre än att bara slå någon i ansiktet…Att förvägra sina medmänniskor andlig upplysning, så att de kan evolvera tillbaka till Gud och den andliga världen, är inte det ondhet?

Gilla

Du halkade efter lite i ett annat inlägg, så jag postar frågan här.Vad tycker du om Bibeln och Koranen?

Gilla

Jag diggar alla heliga skrifter, alla skrifter som lovprisar vår evige Herre!

Gilla

”För att veta om något är varmare eller kallare än något annat, så måste man först veta vad som är varmt och vad som är kallt!För den som inte fått lära sig att ”detta känns så och detta kallas för kallt, och detta känns så och detta kallas för varmt”, så finns det ingen möjlighet att veta vad som är kallt och vad som är varmt!”Man behöver egentligen inte ord för vad som är kallt eller varmt, man känner skillnaden ändå. Det förstår du väl? Som om ett litet barn som ännu inte utvecklat ett språk inte skulle kunna känna skillnad mellan varmt och kallt bara för att det inte har några ord för det.

Gilla

Jo, men om man inte fått lära sig att det ena är bra, medan det andra är dåligt, så vet man inte om man utför bra eller dåliga handlingar!Med andra ord, att det finns objektivt gott och objektivt ont, något som ateister inte verkar vilja kännas vid… 🙂

Gilla

”Sedan får du som ett brev på posten uppleva smärtan av att själv få en smäll på käften, inte av mig eftersom jag inte ger igen, men av någon annan som skapar det karmat, och du får smaka på det karmat, eftersom du hade karmat för det!”Jag bara väntade på den för jag vet hur du föreställer dig karman. Saken är bara den att det inte alls är säkert att han skulle få igen för det. Du kan inte veta summan av hans kardemumma i hans liv 🙂 Och är han inte troende, är det fullkomligt skitsamma för ateisten vad som kommer i det nästa livet.

Gilla

Skitsamma vad som kommer i det nästa livet?Detta liv är ju ett resultat av vårt föregående liv, och oavsett om man är ateist eller inte, så verkar man ju inte ta det som sker oss här och nu för skitsamma…

Gilla

”För att veta om något är varmare eller kallare än något annat, så måste man först veta vad som är varmt och vad som är kallt!För den som inte fått lära sig att ”detta känns så och detta kallas för kallt, och detta känns så och detta kallas för varmt”, så finns det ingen möjlighet att veta vad som är kallt och vad som är varmt!”Du missar poängen. Jag pratar inte om varmt och kallt, utan istället om varmare och kallare. Att sätta ut nollpunkten på skalan motsvarar att kunna sätta en skarp skiljelinje mellan varmt och kallt, men detta behövs inte för att veta att det är varmare ju högre upp på skalan man är.

Gilla

Men för att veta att det är just *varmare* man kommer i skalan, så måste man först veta skillnaden mellan varmt och kallt!Om man inte först får lära sig vilket som är varmt och vilket som är kallt, så kan man ju inte veta ifall det är varmare eller kallare det blir…Som jämförelse, man måste först ha fått lära sig vad som är goda respektive onda handlingar, innan man vet att man verkligen gör gott!Det goda är egentligen allting som närmar en till Gud, att vi evolverar, medan det onda är som fjärmar oss från Gud, att vi devolverar!

Gilla

30 minusgrader är varmare än 50 minusgrader även om båda är jävligt kalla.

Gilla

Om man inte först lärs ut vilket som kallas för kallt och vilket som kallas för varmt, så kan man inte säga vilket som är kallare eller vilket som är varmare!

Gilla

Du svarar som vanligt inte på det man skriver, när du blir trängd. Då kommer någon motfråga som inte har med kommentaren attt göra, som den jag fick långt här uppe.Jag tycker det är DU som sprider ondska med din totala nonchalans mot andra och fördömandet av andras handlingar utan att ha en aning om vad som ligger bakom folks beslut i olika frågor. Har aldrig hört dej fråga någon vad de menar, eller gått in i en seriös diskussion. ‘Fattar du inte att du förstör för de som funnit sin tro på annat sätt än du? Du verkar ju totalt hjärntvättad!Du saknar allt vad ödmjukhet heter, men försöker påstå motsatsen med dina dumheter. Tråkigt.Kao

Gilla

Vad exakt var det nu jag inte skulle ha svarat på?Ondska är allt som får oss att fjärmas oss från Gud, medan godhet är allt som får oss att närma oss Gud!Utan Gud, den Absoluta referenspunkten, vare sig något Gott eller Ont!

Gilla

Det är inte bara ateister som tror att abort är bra. Jag tror också det, beroende på situationen, och jag är inte ateist. Det är inte gott att sätta ett barn till livet om man vet att man inte kan försörja eller om det finns andra omständigheter som kommer orsaka barnet lidande.Men det är just det att det handlar om tro. Vi kan inte veta. Och det är det som gör ateister till ateister, de vill veta. Och vi kan egentligen inte veta mer än vad den materialistiska världen visar oss. Vi kan ‘vet’ egentligen inte att det finns en gud eller högre makt utan att vi någonsin har sett eller upplevt det. Vad du har sett eller upplevt är din sak, men det bevisar ingenting för den som aldrig upplevt något. Det blir bara tomma ord för en ateist, du kan lika gärna säga att du och Kalle Anka är bästisar liksom. Att säga att gud finns och att du och Kalle är bästisar låter lika löjligt för dem, när det för dig är självklart att gud finns.Det finns och har funnits mycket våld i religionens namn. Därför verkar det inte behövas ett ”objektivt rättesnöre”, eftersom ickereligiösa uppenbarligen kan skilja på vad som är rätt och fel trots att de inte är troende. Du borde tycka det är konstigt, att en ateist fattar att det är fel att våldta ett barn trots att gud aldrig har sagt det till honom/henne.

Gilla

Då är min fråga:Anser du detsamma när barnet befinner sig utanför moderlivets trygga väggar?Om barnet som t.ex. 1-åring har omständigheter som kommer att orsaka barnet lidande, är det bättre att helt sonika döda det?Vad skulle utgöra den moraliska skillnaden mellan ett barn inne i livmodern och ett barn utanför livmodern?Du har aldrig sett medvetandet, men ändå så vet du om att du har ett medvetande!På samma sätt, även om man aldrig har sett Gud med våra fysiska korpgluggar, så kan man veta om Hans existens!Utan Översjälen i hjärtat, varifrån rättskänslan kommer (Samvetets röst, den Helige Anden), så skulle inte ateisten ens fatta att det är fel att våldta barn…”Det är lika orimligt att tro på världen men förneka Gud, som att tro på skon men förneka skomakaren!”- August Strindberg

Gilla

”Skitsamma vad som kommer i det nästa livet?”För ateisten JA.Fast en del tänker på nästa GENERATION (sina anhöriga) närmast. Finns en del ateister som säkert är måna om naturen också, men mer djupare tänker dom inte ang. just KARMA. –>>> Dom har inte samma tänk som troende skrev jag ju.

Gilla

Jag är INTE ateist, men jag vet vad ONDSKA är. Har själv levt mitt i den i 1½ år. Om du bemödar dej att läsa del 1 och 2 av min berättelse ur livet med en psykopat, en demon, en ond man så får du själv se.Han var lika bergsäker som du på att han gjorde rätt….så välkommen in och läs.’ Historien är inte slut ännu, men du kan ju läsa de första två delarna på min blogg – men jag har i.o.f.s inte sett dej på någon annan blogg. Så det är kanske bara att glömma….Kao

Gilla

Hade jag inte haft så otroligt mycket med kommentarer att svara på i alla mina inlägg, så skulle jag ha tid att besöka andras bloggar, men jag har bara 24 timmar/dygn till mitt förfogande…

Gilla

Hade jag inte haft så otroligt mycket med kommentarer att svara på i alla mina inlägg, så skulle jag ha tid att besöka andras bloggar, men jag har bara 24 timmar/dygn till mitt förfogande…

Gilla

HEJA KETTU! Jag gillar dej – nu för tiden :o)Du är smart, klok, lysande!Kao

Gilla

Du Kao – fuck off. Lite för sent på ett sätt.Inget personligt menat, mer av princip.

Gilla

”Ateisterna har tydligen missat att vi lever på en dödens planet, där sjukdomar, katastrofer, lidande och död hör till; helt naturligt!”Jag tror inte att jag någonsin har förnekat det. ”Att det finns så mycket ondska i världen just nu, beror naturligtvis på att det är så många som missbrukar sin gudagivna fria vilja och inte efterföljer Guds lagar och bud; därav all denna dåliga karma i världen som resultat!”Som jag sa tidigare är teodicé-problemet riktat till den judeo-kristna guden och inte de hinduiska gudarna. Men å andra sidan kan man överföra kritiken till om man nu vill det. Gud skapade väl allt, eller hur? Inklusive karmalagen och ondska. Du kan ju föra argumentet att ondska bara är avsaknad av godhet, dvs gud, men jag tycker inte att det löser problemet. Vid någon tidpunkt måste gud ha bestämt att där han/hon inte finns ska det finnas ondska och lidande istället för godhet och harmoni. ”Även om de aborterade själva aborterade i sitt förra liv, så är problemet att den onda cirkeln fortsätter, om man aborterar på…!”Men om man inte aborterar går ju förövarna ostraffade! Jag tycket inte att det hållet att säga ”X-person förtjänade Y eftersom att X-person gjorde Y i sitt förra liv” varje gång något dåligt händer eftersom att det gör ”onda” gärningar till en del av rättvisan. ”Öga för öga” är ett föråldrat och primitivt sätt att se på rättvisa som inte hör hemma i dagen moderna samhälle. Jag skulle även uppskatta ett svar på följande fråga:Anta att du står på en tågperrong. En skenande tåg kommer farande på kollisionskurs med med fem järnvägsarbetare. Framför dig står en mycket kraftig man. Om du skulle putta ut denna man på spåret skulle det rädda de fem järnvägsarbetarna.Är det en ond eller god handling att putta mannen respektive att inte göra någonting?

Gilla

Ja, där godhet och harmoni inte finns, där finns ondska och lidande!Detta kommer över oss om vi missbrukar vår fria vilja, och vänder Gud ryggen, precis som mörker och kyla kommer över oss, om vi vänder Solen ryggen!Beror på oss, inte på Gud eller Solen!Vi har ju skänkts vår gudagivna fria vilja, att välja Gud och godheten, eller materiens och ondskans illusoriska rike!Förövarna går inte alls ostraffade, om de inte aborteras av dig eller mig, så aborteras de av någon annan, som av sin fria vilja väljer att abortera!Med andra ord så pusslar Naturen samman den tidigare abortören med en ny abortör, så att den tidigare abortören blir aborterad!

Gilla

”Vad skulle utgöra den moraliska skillnaden mellan ett barn inne i livmodern och ett barn utanför livmodern?Du har aldrig sett medvetandet, men ändå så vet du om att du har ett medvetande!”Den fria aborten som vi har i Sverige är endast tillåten fram till vecka 18. Och varför är det så tror du? Varför plockar man inte bort barn där kvinnan är längre gången? I åttonde månaden till exempel? Skillnaden är att det inte blivit något barn än, det har inget medvetande. Så att jämföra det med att döda ett redan fött barn håller inte eftersom det inte är samma sak. Och du borde veta att skulle svara så här. Livet i magen är ett foster. Det är därför man väljer att göra abort när det fortfarande finns tid till det, innan det har utvecklats till ett barn. Hur vet du att fostret lider av en abort? Det kan ju inte tala om det för dig. Då kan man inte heller tala om för en kvinna som är ateist att du känner ju att du har ett medvetande i magen, känner du inte gud på samma sätt? Eftersom där finns inget medvetande. ”Bara” något som växer, likt en tumör.”Utan Översjälen i hjärtat, varifrån rättskänslan kommer (Samvetets röst, den Helige Anden), så skulle inte ateisten ens fatta att det är fel att våldta barn…” Jag kan hålla med om det, men eftersom ateisten inte tänker på det sättet så är det meningslöst att tala om det för honom eller henne. ”Du, bara så du vet, ditt samvete och magkänsla kommer från gud.” Hur kan du bevisa det för dem?

Gilla

1. När blir individen ett barn, menar du?Hur kommer det sig att så fort modern är befruktad, så utbrister hon ”Jag är med barn”, trots att barnet i livmodern då bara är några dagar eller någon vecka gammalt?2. Hjärtat slår redan efter 3 veckor!Hjärnan börjar aktiveras redan efter 6 veckor, vilket innebär att även de ofödda barnen i livmodern kan plågas av smärta:http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=25844&a=21696&l=sv&newsdep=25844Utan att vara medveten, kan man inte plågas av smärta!

Gilla

KETTU: Det gör inget. Jag tycker så här ändå. :o)CiaoKao

Gilla

Priciper är till för att ruckas på ibland. Att sitta fast i dem är inte så bra. Då kan man missa mycket.// Kao

Gilla

Vänder jag gud ryggen om jag är troende men inte kristen?

Gilla

Har de kristna monopol på Gud?

Gilla

Nej, det tycker inte jag, men jag frågade dig och din syn på det.

Gilla

Svaret fanns indirekt i frågan…givetvis behöver man inte tillhöra just kristendomen för att vara Gudstillvänd!

Gilla

”Jag diggar alla heliga skrifter, alla skrifter som lovprisar vår evige Herre!”Det du predikar är enligt Bibeln och Koranen helt klart blasfemi. Det står klart och tydligt i dessa heliga skrifter, som påstås komma från gud, att det bara finns en gud och inte mer än en gud. Har du glömt första budordet?”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.”Hur kommer detta sig?

Gilla

Visst är Gud EN…men Han har många Namn och många skepnader!Allah, Jahve, Adonai, Krishna…

Gilla

Suck… du vet nog själv Kao varför. Sen en annan sak, jag startar inte mobb.

Gilla

”hur i Herrens Namn ska du då veta vad som är goda/rätta handlingar”Det lär man sig av sin omgivning, av sina föräldrar, av sitt samhälle, sitt samvete, sin historia, en rad olika influenser. Som någon annan skrev, människan är en social varelse. Allting är dynamiskt. Det är inte optimalt, men let’s face it, om det är Guds skapelse så verkar det inte så himla lyckat det heller.

Gilla

”Misshandel och våldtäkter rättvisa?Hade det varit det, så skulle man ju inte straffa de som misshandlar och våldtar!”MAN STRAFFAR INTE EN VÅLDTÄKTSMAN GENOM VÅLDTÄKT, vilket du påstår är fallet när ett barn våldtas. Öga för öga etc är INTE gångbart i ett civiliserat samhälle. Men det är DU som säger att om ett barn våldtas så är det rättvist, eftersom orättvisa inte kan existera och oskyldiga inte drabbas.

Gilla

Läs på om karmalagen först!Vet du vad karmalagen handlar om egentligen?

Gilla

”för annars har man ju en vidrig syn på livet, om man tror att totalt oskyldiga själar kan drabbas av ont!”Man har kanske en, enligt dig, vidrig syn på din Gud, eftersom man inte tror på honom. Man kanske är vidrig om man ÄR en Gud som skapar en värld där oskyldiga drabbas av ont.Men att det skulle vara en ”vidrig människosyn” att tro, VETA att oskyldiga människor drabbas av ont är FULLSTÄNDIGT bakvänt. Det är ju inte som om jag ORSAKAR detta, jag tycker inte att det är BRA eller RÄTT. Det bara ÄR så. Det är DU som tycker allt ont drabbar de som förtjänar det, att inget offer är oskyldigt, inte ens ett misshandlat och våldtaget småbarn. Kom inte och snacka om ”vidrig människosyn”, för du får INGEN med dig.

Gilla

Du PÅSTÅR att själarna som återföds till den materiella är totalt oskyldiga, inte bär med sig någon karma!Belägg för det påståendet, tack!

Gilla

”Hade Gud inte skänkt oss vår gudagivna fria vilja, där vi kan välja att tjäna Honom eller inte, så hade det inte varit fråga om äkta kärlek!”Så Gud ger människan fri vilja och dåligt omdöme. DÅLIG DESIGN.Din Gud är som en förälder som lämnat sina barn ensamma i ett stort hus och uppfostrar dem genom att lämna spridda papperslappar med motstridiga budskap på (en vedaskrift här, en bibel där) och ibland viska i somliga barns öron. Och sen ha mage att skylla osämja och missförhållanden på BARNEN?Socialen borde ha klivit in för länge sedan; Gud vore en fullständigt usel och opassande förälder. Vilket kanske förklarar din sekts dåliga historia med barn.

Gilla

Gud skänker oss tack och lov den fria viljan, sedan är det upp till oss hur vi förvaltar den!

Gilla

”Snälla svara på det, tack!”Världen ÄR inte rättvis, tyvärr. Hallå, det är ateisten du pratar med, har du glömt det? Hm. De stora religionerna brukar ha olika metoder för att förklara det eviga problemet med ”om Gud är allsmäktig, varför finns ondska?”; din variant är så mycket slugare än så – ondskan är människors fel, TROTS att allting är Guds ”PERFEKTA” skapelse, och ändå är INGENTING orättvist. Helt uppåt väggarna, men klart ett lugnande medel för en osäker själ som vill fly världen in i en eskapistisk fantasi. Grattis.”Om jag skulle våldta någon i det här livet, skulle det då vara rättvist eller orättvist ifall jag själv våldtogs i mitt nästa liv?”Att tala om ”rättvisa” i ett sådant här fall är så fruktansvärt infantilt. VÅLDTÄKT KAN INTE STRAFFAS MED VÅLDTÄKT – det kanske passade i din fantasivärld för trettonhundramiljarder år sedan, men inte i ett modernt rättssamhälle. Tror du en människa blir BÄTTRE av att bli ”rättvist” våldtagen? (Förresten måste det ju falla på någon ”stackares” lott att utföra våldtäkten, och då försämras ju DEN personens karma! Hur tusan har Gud tänkt att den här ekvationen ska gå ihop i slutet?) TROR DU ATT ETT BARN SOM VÅLDTAS AUTOMATISKT KOMMER ARBETA FÖR ATT FÖRBÄTTRA SIN KARMA? Tycker du att våldtäkt, med hänvisning till ”rättvisa”, är ett passande straff för våldtäkt? Tror du du har någon civiliserad människa, eller kanske konventionen för mänskliga rättigheter med dig i det?

Gilla

Ska jag tolka ditt svar som NEJ?Att det är orättvist om jag skulle bli våldtagen?Har jag förstått dig rätt?

Gilla

Sen förstår jag inte att det ska vara så HIMLA svårt att förstå det här med att rätt/fel inte behöver någon ABSOLUT OBJEKTIV GUDOMLIG REGEL i botten.Om jag stoppar handen i elden så bränner jag mig. Det är FÖR varmt, det lär jag mig lätt på det hårda sättet – eller genom att jag blir varnad av de som lärt sig innan mig. Lagom varmt kan vara bra. Inte får det bli för kallt heller, för då kan man förfrysa sig. Det kan man lära sig. Det vet folk av gammal erfarenhet. Det kan man märka själv. Det kan man dessutom I SIN TUR FÖRA VIDARE.Var någonstans där krävs det en HELIG SKRIFT som talar om att ”eld bränner”?(En typisk religionsgrej hade ju snarare varit att, säg, förbjuda elden, för den är ond, den bränner. Fin, bra, absolut regel, bara det att man missar allt BRA man kan göra med eld. Se där problemet med absoluta regler.)

Gilla

Tycler du verkligen inte att det finns en del att lära utifrån de reaktioner du fått senaste veckorna? Kan du med gott samvete säga att din taktik varit lyckosam? Har din sekt skäl att vara nöjd med din insats? Borde du inte tänka om och börja prata med fok och inte mot dem?

Gilla

Hört talas om talesättet ”Sanningen alstrar hat”?Det finns människor som inte tål höra sanningen!Att karmalagen är en Gudomligt rättvis lag, är det mitt fel?

Gilla

En sista sak innan jag måste gå och göra något trevligare, som att skrubba mig ren med grus eller nåt:Jag är småbarnsförälder. Det närmaste religiös upplevelse jag kommer är att skåda in i mina barns ögon. De är underbara små mirakel, oskyldiga, oförstörda, färdiga att lära sig om världen. Om det finns någonting som jag fått av en Gud, så är det kärleken jag har för mina barn; INSTINKTEN att skydda dem mot allt ont, lära dem rätt och fel (så som jag har lärt mig, och kommit till slutsatser om, eller fortfarande filosoferar över) och att tänka själva.Om ett av mina små barn utsätts för något så vidrigt fruktansvärt som en VÅLDTÄKT – traumatiserad, möjligtvis FÖRSTÖRD FÖR LIVET – och någon kommer till mig och påstår attmittbarnvarinteoskyldigtutanutsattesförgudomligrättvisa- – -gissa huruvida jag skulle ta den människans filosofi förGODellerONDdå?Gissa vilket alternativ jag skulle välja med mitt, kanske rentav av en Gud givet hjärta, med all dess potential för av Gud given förmåga till kärlek?GISSA!!!

Gilla

Du behöver uppenbart läsa på om karmalagen…Ponera att du satt fängslad i ett fängelse!Vilket hade känts lättare för dig att acceptera; att du satt i fängelset helt oskyldig utan att ha utfört något brott, eller att du satt där pga att du var skyldig till ett brott?Vilket känns mer rättvist och logiskt, att du blir våldtagen i detta liv pga att du själv våldtagit någon annan i ditt förra liv, eller att du blir våldtagen helt utan någon förskyllan?Om du exempelvis våldtar ett barn i detta liv, så har du enligt karmalagen gjort dig förtjänt av att själv våldtas som barn i ditt nästa liv, eller hur?Givetvis har man lättare att acceptera att det finns ett RÄTTVIST ORSAKSSAMBAND bakom ens svåra öde! Detta i sin tur uppmuntrar människan till att handla gott i detta liv, eftersom man förstår att det i sin tur leder till goda levnadsbetingelser i ens nästa liv!ALLA SOM FÖDS HAR DÅLIG KARMA MED SIG FRÅN SINA TIDIGARE LIV!Karma drabbar både unga och gamla; karma gör ingen skillnad på ålder!Bara för att man är ett barn, är man inte immun mot dålig karma från ens tidigare liv!Ingen som föds hit till den materiella världen är utan skuld!Är man utan skuld, så föds man överhuvudtaget inte hit till den materiella världen!Har du så svårt att förstå detta?

Gilla

Vad de religiösa parasiterna har kommit på är något som ingen bedragare med självrespekt kan avstå från att utnyttja. Produkten de säljer är inte bara osynlig och osannolik, den går inte heller att reklamera eller byta. De säljer ”frälsning” och med frälsning kommer att kunden alltid har fel, gör fel, tror fel, tolkar fel, tänker fel och handlar fel. Med frälsningen kommer kravet på att be om ursäkt för att man är människa. Det är inte utan att man undrar hur Jesus, om han över huvud taget har existerat, skulle ha reagerat på dessa sina språkrör. Troende är i dessa sammanhang inget man behöver leva upp till. Man behöver snarare leva ner till det.

Gilla

Kristen, jude, muslim, hindu eller sikh. Är man fundamentalist så delar man alltså en tro. Tron på att det är nödvändigt att underkasta sig och dyrka Gud. Tron på att Gud och hans vilja måste stå i centrum för att säkra en moralisk, framgångsrik, säker och kollektiv existens. Tron på att varje socialt ont som brottslighet, fattigdom, dålig utbildning eller AIDS orsakas av bristande tro, bristande renlärighet och bristande religiös nit. Om detta stämde skulle man kunna förvänta sig att de minst religiösa länderna skulle vara hårdast drabbade av brottslighet, fattigdom och sjukdomar. Likaså skulle de mest religiösa länderna vara förebilder för samhällelig sundhet. Nu förhåller det sig faktiskt precis tvärtom. De länder som har flest ateister och agnostiker är de mest stabila, fria, fredliga, förmögna, demokratiska och välmående. De länder där man dyrkar Gud mest är de mest labila, korrupta, våldsamma, förtryckande och fattiga.Samma mönster kan ses vad gäller barnadödlighet, läskunnighet, livslängd, utbildningsgrad, mord, självmord och jämställdhet. Kan man dra någon slutsats av det?tänk själv.cyklop.bloggproffs.se

Gilla

”Om man inte först lärs ut vilket som kallas för kallt och vilket som kallas för varmt, så kan man inte säga vilket som är kallare eller vilket som är varmare!”Det går alldeles utmärkt. Det finns massor av enheter där jag egentligen inte har någon uppfattning om vad som är ”mycket”. Men det är inga som helst problem att säga vilket som är mer än det andra.Fråga:1) Är tre Farad mycket?

Gilla

Du kan säga att det ena är mer än det andra, men du kan inte säga om det är kallare eller varmare, om du inte först får lära dig vilket som är varmt och vilket som är kallt…

Gilla

Jag har inte svårt att förstå hur du menar, men jag tror inte på din reinkarnationsteori, så din upprördhet har ingen effekt på mig. Finns det någonting jag vet intuitivt, om det så är givet mig av en gud, så är det att barn föds oskyldiga. Att du vill kall DET för en ”vidrig människosyn” är bara osmakligt, och det är något du aldrig kan förstå men lyckligtvis har du inte så värst många likasinnade.Idiotin om vad som skulle kännas bäst om jag satt i fängelse är fullständigt bakvänd. Jag vet att du inte förstår konceptet med att oskyldiga drabbas av elände, men för oss som lever i verkligheten är det självklart att om man satts i fängelse för ett brott man inte begått, är det inte enkelt tröst man vill ha – att foga sig i situationen och tänka ”jag är dömd, ja då måste jag väl vara skyldig trots allt” – utan man vill få resning, bli frikänd och kompenserad.Angående din tröttsamma fråga om vad som är rättvist eller inte – DET ÄR INTE SÅ SVARTVITT OCH ENKELT. En våldtäkt för en våldtäkt FÖRBÄTTRAR INTE SITUATIONEN. I din eskapistiska flumdröm, visst, men inte i verkligheten.Än en gång, jag har inga förhoppningar om att kunna påverka dig det minsta, men jag tackar så mycket för upplysningen om konsekvenserna av att tro på hare krishnas karmalag – jag behöver inte läsa på mer, tack så mycket (särskilt inte som du vägrar försöka fatta ett endaste dyft av vetenskap, logik, argumentation, evolution, big bang eller någonting som inte står i vedaskrifterna, denna påstådda allomfattande kompletta visdomssanning som inte ens kan bevisa att New York existerar).Du tycker du är så god. I din religiösa flumdamentalistiska idealfantasivärld, visst. Inte i normala fysiska verkliga människors.

Gilla

Barn föds oskyldiga?Har du något som helst belägg för det?Den materiella världen är ingen plats för oskyldiga…

Gilla

Men vad är detta ! Det finns ingen ”du” här. Naturligtvis. Det är en sekt där flera skriver svaren. De VILL just detta. Bara få sprida sina … tankar till de stackare som eventuellt blir förvirrade av deras fullständigt osammanhängande resoneman, och därför frågar vidare och på så sätt kanske till slut blir involverade. Då har dom nått sitt mål med den här bloggen.De ger inga svar, väntar bara in att kunna formulera sin egna tankar. Naturligtvis.Usch och fy så hemskt !Det enda jag läser här är att någon blivit våldtagen som barn och fått lära sig att det var hans eget fel. Det är horribelt.Ta och försök försonas med dig (er) själva, och förstå att det var inte ditt fel !Ber för er.Men sluta skriva i de här bloggen alla andra.

Gilla

Om gud är god, så borde man då anta att han vill att människan ska sluta med brott, t.ex våldtäkt. Går inte karmalagen rakt emot det då.Säg att en person våldtar någon. Han dör och återföds. Karma gör nu att han blir våldtagen själv. Rättvist och bra kanske. Men någon annan måste utföra våldtäkten. På samma sätt som karma straffar skurken, är det tvunget att någon annan måste vara skurkens straffutdelare. Denna bestraffaren är nu själv en våldtäktsman, han kommer därmed själv att bestraffas på samma sätt i sitt nästa liv, och hans bestraffare blir nästa offer, osv.. På så sätt bevaras våldtäkterna i evigheten. Karman gör att ondskan aldrig försvinner under utan bara ökas och involverar fler.Är detta ett vist handlande av en god gud ?

Gilla

Man kan befrias från karma om man börjar tjäna Gud, odlar ens andliga liv, skaffar sig andlig kunskap!

Gilla

Du har fullständigt missuppfattat Lagen Om Kharma!!! Jag har pratat med tillräckligt med buddhistmunkjar i sydostasien för att begripa detta. Har DU det?Det du gör i detta liv påverkar ditt nästa liv. Det påverkar inte dina eventuella barn – det påverkar dej själv som vuxen! När du hade tankar nog att ge fan i det du gjorde då, eller BORDE haft. Du tycks blanda ihop hinduism, buddhism och kristendom i en ”O-salig” röra, Snillet.Jag undrar hur det är med din egen kharma, egentligen.Den som är snärjd av en massa skrifter och sekter och inte fri, som du, måster ha en dålig kharma. Ytterst dålig…Tråkigt.Kao

Gilla

De heliga skrifterna snärjer oss inte, de befriar oss!

Gilla

HÖRRU KETTU: Jag startar heller inte mobb, så sansa dej. Jag trodde du behövde hjälp tidiare, det lät så på dej och dina uttalanden – och ville ha hjälp i början med vissa saker. Men det var fan i mej inte jag som MOBBADE dej! Inte du mej heller (jag är mer hårdhudad än att knäckas av såna svar jag fick av dej).Nu är du ute och cyklar ordentligt. Tvärtom försökte jag hjälpa dej för jag trodde du mådde dåligt men fick bara skit tillbaks. SÅ var det!!! Så kalla mej inte ,mobbare, för en sån har jag aldrig varit, men utsatts själv för. Dåligt av dej! Blanda inte ihop mej med mobben du utsattes för för ca 1-2 månader sen, tack!Kao

Gilla

”Barn föds oskyldiga?Har du något som helst belägg för det?”Tänk, de två korta meningarna säger ALLT man behöver veta om den här bloggen. Du borde ha dem i sidhuvudet så skulle de flesta genast inse att den inte är värd deras tid och uppmärksamhet.Ditt fullständigt ohemula antagande att barn INTE föds oskyldiga är the dark horse i sammanhanget, påståendet som torde få varenda vettig förälder att åkalla Barnkonventionen. Få se ett enda vettigt, sakligt, objektivt bevis för småbarns SKULD först, tack.(Jag kommer ändå göra allt i min makt för att skydda mina barn från människofientliga sekter som din.)

Gilla

Det är den som kommer med ett påstående som har bevisbördan!Nu var det du som påstod något, och då vill vi ha belägg för det påståendet!

Gilla

”Du kan säga att det ena är mer än det andra, men du kan inte säga om det är kallare eller varmare, om du inte först får lära dig vilket som är varmt och vilket som är kallt…”Exakt vad jag vill komma till. Och det enda man behöver få reda på är att kyla egentligen bara är mindre värme.På samma sätt har jag inget sätt att egentligen avgöra om en handling är god eller inte, men däremot om den är godare än en annan. Jag känner dessutom inte ett behov av något mer.

Gilla

En ateist kan överhuvudtaget inte avgöra om en handling är objektivt ond eller god, eftersom ateister inte tror på att det existerar något objektivt ont eller gott!Med andra ord så kan inte en ateist ens påstå att det skulle vara objektivt ont att misshandla och våldta tvååringar…Bevisar ju bara hur omänsklig ateismen är…

Gilla

Vilka är ”vi”?Tror du det är någon annan här som behöver BEVIS för att småbarn är oskyldiga, och inte förtjänar misshandel och våldtäkt?Det vore ändå som att bevisa att tomten inte finns, för någon som byggt upp hela sitt liv runt julen. Den liknelsen räcker inte, förresten; det vore som att bevisa att tomten inte finns, för någon som byggt upp hela sitt liv kring julen, som dessutom tror att julen är det enda verkliga och där alldeles egna regler existerar varför inga bevis som inte har med julen att göra inte är godtagbara.Dessutom tror du inte ens på förstahandsuppgifter – gott om ateister vittnar här ovan SJÄLVA om att de mycket väl kan använda begreppen ”rätt” och ”fel”, men du godtar inte deras egna utsagor utan… ja, indirekt påstår du att de (vi) ljuger. Vad är det för mening med att bevisa någonting för en sådan människa?

Gilla

Vi väntar på dina bevis för att man skulle födas till den materiella världen helt oskyldig…Hur kan en ateist använda begrepp som rätt och fel, när det enligt de själva inte ens finns några rätt eller fel!Det är ju att gå emot sin egen ateistiska tro…

Gilla

Du svarade förresten högst bristfälligt på min liknelse här ovan. Jag repeterar:”Din Gud är som en förälder som lämnat sina barn ensamma i ett stort hus och uppfostrar dem genom att lämna spridda papperslappar med motstridiga budskap på (en vedaskrift här, en bibel där) och ibland viska i somliga barns öron. Och sen ha mage att skylla osämja och missförhållanden på BARNEN?”Är det inte ganska klent att bara hänvisa till den ”fria viljan” när en förälder släppt barn lösa att klara sig på egen hand, men HÖGST MOTSTRIDIGA UPPGIFTER om hur de ska klara sig?Om Gud har givit människan den fria viljan, så har han också givit oss våra sinnen och vår tankeförmåga. Men det är visst inte meningen att vi ska använda dessa? För vi ska fullständigt bortse från alla BEVIS som Gud visst planterat runtomkring oss, vi ska INTE använda vår tankeförmåga för att söka förstå världen omkring oss, vi ska inte kunna känna i vårt hjärta att våra barn blivit orättvist behandlade om de utsatts för övergrepp? Vi ska lita till någon text – NÅGON text, för det finns flera motstridiga, och samtliga har anhängare som hävdar att DERAS är den sanna – som är fullständigt bortkopplad från den värld vi faktiskt lever i här och nu?Det är barockt. En förälder med liknande beteende hade fråntagits vårdnaden omedelbart.

Gilla

Vi bör använda vår intelligens, tankeförmåga och sinnen i Herrens tjänst!

Gilla

Jag tror, att OM det finns en riktigt välvillig Gud, som givit oss våra liv, våra egenskaper, våra förmågor och vår potential, FRI VILJA därtill, och placerat oss i den här världen… då är det meningen att vi ska ANVÄNDA dessa av bästa förmåga: lita på våra sinnen, lita på våra slutsatser, lita på vår samarbetsförmåga och i mesta möjliga mån bara HJÄLPA varandra på bästa sätt. Inte för gudens skull, inte för den personliga frälsningens, utan för varandras; gamla religiösa skrifter är om någonting TESTER, för att se om vi litar till oss själva som vi är skapade, eller till någon annans påståenden som går stick i stäv med vad vi själva upplever.En välvillig Gud bryr sig inte om att jag inte har bett tillräckligt ofta eller rabblat mitt mantra si och så många gånger; hen bryr sig inte ens om om jag TROR på hen. Det räcker med att jag gör det bästa av skapelsen och tror på DEN: förlitar mig på de bästa möjliga observationerna och slutledningarna, aldrig slutar tänka kritiskt.Flummigare än så tänker jag inte bli.

Gilla

”Även om de aborterade själva aborterade i sitt förra liv, så är problemet att den onda cirkeln fortsätter, om man aborterar på…”Du tycker alltså att den ”gudomligt rättvisa karmalagen” är ”ett problem”.Vad säger din gud om att du anser hans lagar vara av ondo?

Gilla

Lagarna är inte av ondo, utan att vi väljer att försöka trotsa lagarna…

Gilla

Du är lika ensidig som merparten av kommentarerna här, men det är väl som brukligt i dessa sammanhang. Jag är inte ateist, men jag är nog så långt ifrån dig i mina värderingar man kan komma.Först och främst kan etik och moral (det du i grunden faktiskt snackar om) vara icke-religiöst. I ett samhälle eller stat med en tydlig religiös koppling blir såklart moralen mer tydlig. Man skulle något förenklat säga att det blir enklare att veta vad ondskan är. För en icketroende är ondskan dock inte enkelspårig.Den religiösa etiken är egentligen inte heller enkelspårig. Men då den är teoretisk och därmed ofta ganska kränkande skulle man kunna resonera kring huruvida den är ond i sig (åtminstone mot dem som inte klarar av att leva inför strikta regler)Du motsäger dig själv lite om du påstår att barn föds oskyldiga (och därmed goda eller? hävdar du att vi alla har en inbygd ”naturlig” godhet?)Att döda måste väl anses vara den synd som universalt ses som ond – oavsett religion eller avsaknaden därav. Frågan är vad som händer då vi krånglar till det något. Låt oss för en stund låtsas att vi kan resa i tiden, vi gör en tidsresa tillbaka till strax efter andra världskrigets början och dödar Hitler. Trots att det är fel och ondskefullt att döda kan vi väl vara överens om att ingen skulle tycka det var ondskefullt att ha ihjäl den mannen. Nu ställs helt plötsligt från om ondska på sin spets. Här finns således ganska mycket att resonera om, svaren är inte givna. En diskussion som just organiserade religioner oftast sätter stopp för.Nog är jag med på att folk är så obildade och så korkade att man är ibland funderar på om det är en fördel med demokrati eller om det är det som kommer att förgöra oss. Men jag vill ändå inte gå så långt som att säga att envåldshärskande någonsin fört något samhälle framåt.

Gilla

Det är inte jag utan Anton som påstår att barn föds helt oskyldiga!

Gilla

Men shit typ… att du inte förstår Kao. DU KÄNNER INTE MIG OCH HAR DÄRFÖR INTE VAD DU BEHÖVER FÖR ATT KUNNA HJÄLPA MIG – ((((( OM JAG ENS HADE BETT OM DET. )))))OCH VAD HJÄLPER DET ATT DU KALLAR EN FÖR PSYKISKT DJUPT STÖRD I EN KÖR MED ANDRA AV SAMMA ÅSIKT !?Men det är sak samma för mig nu.

Gilla

Menade mer på att jag inte startar mobb mot Snilleblixten eller ngn. annan för den delen heller.

Gilla

Sorry Blixten.

Gilla

HEJA KAO !!!!Hejhej.Inse att du och * har med en svårt störd människa att göra, som uppenbarligen inte BARA lider av posttraumatiskt stressyndrom, om h*n ens gör det. Finns flera här på bloggen med det syndromet, men de beter sej verkligen inte så.Det spelar ingen roll vad du än skriver, det göder bara vederbörande, som är sej paranoid och känner sej förföljd att fortsätta. S.k troll suger bara din och * energi för att få tillgång till den själv – uppmärksamhet och därmed kraft att fortsätta.Jag har ju tidigare gett både dej och Mogi tips om hur ni ska bemöta en sån person………men ok, ni gör som ni vill.I all välmening och gott att du stödjer * trots allt (även om det inte kommer hjälpa ett dugg)..Stor kramKao”

Gilla

”Visst är Gud EN…men Han har många Namn och många skepnader!Allah, Jahve, Adonai, Krishna…”Det står tydligt och klart i Vedaskrifterna att det finns flera gudar, till exempel Agni, Indra, Surya. Hur kommer det sig?

Gilla

Agni, Indra och Surya är inte Gud, de är halvgudar, dvs administratörer i Guds universella regering, där Gud är Kungen och halvgudarna (33 miljoner) är Hans ministrar!

Gilla

”Med andra ord så kan inte en ateist ens påstå att det skulle vara objektivt ont att misshandla och våldta tvååringar…”Jisses som du vränger ord. Tror du att någon här i tråden skulle säga att det är något annat än ont? Den exakta innebörden av ordet ”objektivt” är inte relevant, vilken ateist – ELLER religiös, får man hoppas – som helst håller självklart med om att barnmisshandel och våldtäkt är ont, och det finns ”for all intents and purposes” ingenting subjektivt med det. Men vänta…”Bevisar ju bara hur omänsklig ateismen är…”Det är inte vi andra här som säger att ett våldtaget småbarn (eller vilket våldtäktsoffer som helst för den delen) har FÖRTJÄNAT det, och ska förväntas lära sig något och bli en bättre människa av det.

Gilla

Att du erkänner att det är OBJEKTIVT att anse att det är ont att misshandla och våldta tvååringar, BEVISAR ju att du faktiskt inte kan vara någon ateist, eftersom enligt ateismen så finns det ingen objektiv ondska!TACK!Anser du att allt ont som människor upplever i världen är oförtjänt?Om inte, nämn något ont som man gjort sig förtjänt av!Anser du på samma sätt att allt gott som människor upplever i världen är oförtjänt?Om inte, nämn något gott som man gjort sig förtjänt av!

Gilla

”Hur kan en ateist använda begrepp som rätt och fel, när det enligt de själva inte ens finns några rätt eller fel!”Nu ljuger du ju. Jag har personligen berättat åtskilliga gånger att jag mycket väl kan bedöma om saker är rätt eller fel.

Gilla

Om det nu inte finns några rätt eller fel, så är det ju totalt meningslöst av dig som ateist att försöka bedöma vad som är rätt eller fel!FINNS JU INGA RÄTT eller FEL, enligt ateismen!

Gilla

Om det nu inte finns några rätt eller fel, så är det ju totalt meningslöst av dig som ateist att försöka bedöma vad som är rätt eller fel!FINNS JU INGA RÄTT eller FEL, enligt ateismen!Om det i grunden inte finns några rätt eller fel, varför ens försöka bedöma vad som är rätt eller fel?Du kan ju inte bedöma något som inte finns!

Gilla

”Vi bör använda vår intelligens, tankeförmåga och sinnen i Herrens tjänst!”Än en gång ett bristfälligt svar. Varför lägger herren ut labyrinter? Varför gör herren inte så att vetenskapen och logiken leder fram till det du kallar sanning? varför har han skapat fysiska lagar och ett universum som vid observation och analys motsäger hans litterära verk?

Gilla

Ingenting i Hans skapelse motsäger Hans existens!

Gilla

”Vi väntar på dina bevis för att man skulle födas till den materiella världen helt oskyldig…Hur kan en ateist använda begrepp som rätt och fel, när det enligt de själva inte ens finns några rätt eller fel!”Än en gång, nu hittar du på. Och svarar på lite grann vad du känner för (vilket du förstås är i din fulla rätt till, men det ökar ju inte precis din trovärdighet).ENLIGT MIG SJÄLV KAN JAG MYCKET VÄL BEDÖMA RÄTT ELLER FEL. Det är inte alltid LÄTT, men sånt är livet. Så, nu sa jag det SJÄLV; kom inte igen och hävda att ”ateister själva säger si eller så” (fast det kommer du ju ändå att göra).Vilka är ”vi”? Vem mer än du här i tråden tror du behöver bevis för att småbarn inte är oskyldiga?

Gilla

Om det överhuvudtaget inte existerar några Rätt eller Fel (ateismens ståndpunkt), så är det totalt egalt vad *du* anser vara rätt och fel, med tanke på att det ju inte ens existerar (enligt ateismen) något Rätt eller Fel!Det är alltså totalt bortkastad tid av dig som ateist att försöka bedöma Rätt och Fel, när det enligt din trosåskådning inte ens existerar några Rätt eller Fel!Inser du inte det lönlösa i att försöka bedöma något som enligt din trosåskådning inte ens existerar?FINNS INGET RÄTT ELLER FEL!

Gilla

Och tror du att ett barn, eller vem som helst, som blir misshandlad och våldtagen LÄR sig någonting, blir en bättre människa som en följd av misshandeln och våldtälkten?

Gilla

Enligt ateismen kan det inte finna bättre eller sämre människor, godare eller ondare människor, eftersom det enligt ateismen inte ens finns något som heter gott eller ont!Verkar som du inte lever efter ateismens katekeser…

Gilla

”Ja, där godhet och harmoni inte finns, där finns ondska och lidande!Detta kommer över oss om vi missbrukar vår fria vilja, och vänder Gud ryggen, precis som mörker och kyla kommer över oss, om vi vänder Solen ryggen!Beror på oss, inte på Gud eller Solen!”Skillnaden är att solen inte har skapat allt. Gud skapade det tillstånd som vi befinner oss i när vi ”vänder honom ryggen till”. Han bestämde hur det skulle vara att inte vara honom nära. Han skapade lidande. Han möjliggjorde ondska. Sen om vi människor har ”valt” det i efterhand har inte med saken att göra. ”Förövarna går inte alls ostraffade, om de inte aborteras av dig eller mig, så aborteras de av någon annan, som av sin fria vilja väljer att abortera!Med andra ord så pusslar Naturen samman den tidigare abortören med en ny abortör, så att den tidigare abortören blir aborterad!”Anta att världen och människorna just är skapta. Alla har hyfsat neutral karma. Anta sedan att en person mördar en annan. Nu måste mördaren mördas antingen i detta liv eller nästa. Och personen som mördar den första mördaren måste mördas i detta eller nästa liv och så vidare. Fattar du att detta inte är hållbart? Om man till ett offer kan säga ”Du förtjänade det” gör inte det förövaren till en upprätthållare av balans, en bödel anställd av naturen? Jag kan köpa hela grejen med att man återföds som något annat beroende på sin karma men att säga att man kan straffas för något som hände i ett tidigare liv är fel.

Gilla

För att Gud ska kunna vara Absolut, så måste även motsatsen existera, det relativa, dvs den materiella världen med dess lidanden och ondska.Det Absoluta är den goda världen, medan det relativa är den onda världen!Guds skapelse är alltså Fullkomlig, allting finns i Hans skapelse

Gilla

Jag glömde att påminna dig att svara på följande frågeställning:Anta att du står på en tågperrong. En skenande tåg kommer farande på kollisionskurs med med fem järnvägsarbetare. Framför dig står en mycket kraftig man. Om du skulle putta ut denna man på spåret skulle det rädda de fem järnvägsarbetarna.Är det en ond eller god handling att putta mannen respektive att inte göra någonting?

Gilla

Beror helt på omständigheterna och vem som t.ex. är den kraftige mannen…om den kraftige mannen är landets gudfruktige stats- eller regeringschef eller något helgon, så skulle det vara en mycket ond handling att putta ut mannen på spåret!

Gilla

”TACK!”Åh, herre, gud. Det finns INGEN gräns för dumheterna.Nej, det finns inga universella, nu menar jag alltså på ett KOSMISKT plan, moraliska regler (och i mitt användande av ”kosmiskt” ingår ingen separat andlig värld, bara det fysiska Universum). På samma sätt som det inte behövs KOSMISKA trafikregler.MEN I VÅR CIVILISATION har vi regler, skrivna och oskrivna. De utgår från gemensamma värderingar, historiska erfarenheter, debatt och engagemang, empati, alla möjliga mänskliga egenskaper. De BEHÖVER ingen kosmisk sanning, de ÄR relativa och därmed även FÖRBÄTTRINGSBARA. När jag nämnde OBJEKTIVT nyss, vilket du tog för bevis för att jag inte är ateist (gggaaahhh!!!), skrev jag också ”for all intents and purposes” – alltså i ALL PRAKTISK BETYDELSE, om än inte på något kosmiskt, religiöst plan, är det ONT med barnvåldtäkt. JAG kan inte komma på något positivt med det, och jag har svårt att tro att andra kan det (bortsett från du, med ditt uppfostrande syfte). Så varför kräva att det ska vara KOSMISKT UNIVERSELLT? Det RÄCKER ju att alla är överens!

Gilla

Belägg för att det inte finns några universella moralregler, tack!Om alla är överens, så ÄR det ju något som är objektivt, något som alla fattar är FEL!Slutsats?Ja, alltså måste det ju finnas RÄTT och FEL, och finns det RÄTT och FEL, så måste det ju även finnas en Rättskipare som stavas G U D…OBJEKTIV MORAL, BEVIS FÖR GUDS EXISTENS !!!UTAN GUD, ALLT SKULLE VARA TILLÅTET !!!http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/01/moral-och-etik-bevis-for-guds-existens-objektiva-moraliska-varden-bevisar-guds-existens

Gilla

Belägg för att det inte finns några universella moralregler, tack!Om alla är överens, så ÄR det ju något som är objektivt, något som alla fattar är FEL!Slutsats?Ja, alltså måste det ju finnas RÄTT och FEL, och finns det RÄTT och FEL, så måste det ju även finnas en Rättskipare som stavas G U D…OBJEKTIV MORAL, BEVIS FÖR GUDS EXISTENS !!!UTAN GUD, ALLT SKULLE VARA TILLÅTET !!!http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/01/moral-och-etik-bevis-for-guds-existens-objektiva-moraliska-varden-bevisar-guds-existens

Gilla

”Agni, Indra och Surya är inte Gud, de är halvgudar, dvs administratörer i Guds universella regering, där Gud är Kungen och halvgudarna (33 miljoner) är Hans ministrar!”Står i bibeln att det inte finns något sånt som halvgudar. Dessutom, vilken vek gud skulle behöva hjälp med att administrera universum?

Gilla

Eftersom Gud personligen är transcendental till den materiella världen, så handhar Hans förtrogna tjänare (halvgudarna) universums administrativa åtaganden!Gud är som en VD, Han delegerar…Bibeln:”Jag har väl sagt att ni är gudar och allesammans den Högstes söner.”- Psaltaren

Gilla

”Det är alltså totalt bortkastad tid av dig som ateist att försöka bedöma Rätt och Fel, när det enligt din trosåskådning inte ens existerar Rätt eller Fel!”Har du läst någonting av vad jag skrivit? Ja? Har du förstått någonting? Nej.”när det enligt din trosåskådning inte ens existerar Rätt eller Fel”Nu LJUGER du ju. Ljuger, ljuger, ljuger. Det finns jättemycket både rätt och fel. Vilket får bedömas från fall till fall. Ibland är det enkelt (barnvåldtäkt) ibland svårare (vilken sopsortering kräver minst energi?). Men vi ateister har den förmågan, vet du. Att tänka själva. Liksom de flesta religiösa, faktiskt.

Gilla

FEL!Enligt ateismen finns absolut inga Rätt eller Fel!Så fort en ateist påstår att det finns något som heter Rätt eller Fel, så är han inte längre någon genuin ateist, eftersom det går emot ateismens trosåskådning, att det skulle finnas några absoluta moralregler…

Gilla

”Om det överhuvudtaget inte existerar några Rätt eller Fel (ateismens ståndpunkt), så är det totalt egalt vad *du* anser vara rätt och fel, med tanke på att det ju inte ens existerar (enligt ateismen) något Rätt eller Fel!”Du har antagligen inte förstått vad jag skrivit hittills, så jag slösar bort några rader till.För universum gör det detsamma om jag finns eller inte. Jag lever inte för universums skull.Men varje dag: gå upp, rätt eller fel? Måste kolla i Vedas… nävisstnä, klart det är rätt att gå upp, jag har barn att göra frukost till så de blir mätta (bra) och så måste jag gå och jobba så jag kan få pengar till mat och boende (bra). ”Rätt” att gå upp, alltså. Ta bilen till jobbet? Nä, barnen behöver inte till dagis idag, så bil vore onödigt och miljöförstörande (dåligt för alla), så ”fel” med bilen, ”rätt” att gå. Ska jag sparka en katt på vägen till jobbet förresten? Nej, det skulle ju orsaka lidande, vad är det för dum idé? Klart ”fel” att sparka katten alltså.Ser du? Funkar utmärkt. Inte för något högre mål (i förlängningen ett lyckligt liv, en lycklig omvärld) men bara för min egen och andras skull, inte någon GUD som aldrig någonsin talar i klarspråk utan bara lägger ut fällor.SLUTA nu tjata om vad ateisten tycker eller inte tycker, som du aldrig verkar lyckas fatta.

Gilla

Till saken hör att enligt ateismen så finns du inte ens, det enda som finns är kemikalier, synapser, nervtrådar, atomer, celler, molekyler, osv…men du som en unik odelbar individ finns inte enligt ateismen!

Gilla

Ateismen har inga katekeser, för övrigt.Hur var det med övergrepp på barn inom hare Krishna-rörelsen, förresten, är det överspelat nu eller?

Gilla

Övergrepp på barn sker tyvärr överallt…är det överspelat nu i vårt samhälle, eller?

Gilla

För övrigt svarade du inte på frågan:”Tror du att ett barn, eller vem som helst, som blir misshandlad och våldtagen LÄR sig någonting, blir en bättre människa som en följd av misshandeln och våldtälkten?”

Gilla

Först måste du definiera vad som menas med ”bättre” respektive ”sämre” människa, tack!Hur definierar en ateist vad som är en ”bättre” respektive ”sämre” människa?

Gilla

Snacka om att komma till vägs ände. DU talar om för MIG vad det innebär att vara ateist?Varför ställer du frågor över huvud taget?

Gilla

”Övergrepp på barn sker tyvärr överallt…är det överspelat nu i vårt samhälle, eller?”Du menar att det fortfarande sker övergrepp på barn inom Hare Krishna?

Gilla

Hur i Herrens Namn ska jag kunna veta det?Hur kan jag ha koll på miljoner individer, vad de gör och inte gör?Sker det fortfarande övergrepp på barn i vårt samhälle?

Gilla

”Först måste du definiera vad som menas med ”bättre” respektive ”sämre” människa, tack!Hur definierar en ateist vad som är en ”bättre” respektive ”sämre” människa?”Ja, du kommer ju inte att godta något av vad jag säger, eftersom DU inte tycker att en ateist kan tala om bättre eller sämre – OAVSETT vad alla ateister säger. Men vad TROR du jag menar?Tror du det är en bra grund för ett barn att bli våldtagen, tror du att det lär sig att vara vänlig mot andra människor? Tror du en människa känner sig hel eller skadad efter en våldtäkt? Tror du en våldtagen människa känner sig rättvist behandlad? Tror du att de flesta som blir våldtagna söker sig till ett frommare leverne, blir öppnare, gladare, välvilligare?Har du träffat en våldtagen människa någon gång?Har du barn? Umgås du med barn?

Gilla

Har inga barn, umgås inte med barn, har mig veterligen inte träffat någon våldtagen människa.Det enda jag säger är att det blir FRUKTANSVÄRT DÅLIG KARMA på att våldta andra människor!

Gilla

Har inga barn, umgås inte med barn, har mig veterligen inte träffat någon våldtagen människa.Det enda jag säger är att det blir FRUKTANSVÄRT DÅLIG KARMA på att våldta andra människor!

Gilla

”eftersom det går emot ateismens trosåskådning”Det finns ingen samlad ateistisk trosåskådning. Det finns inga generella regler för ateister. En ateist är någon som inte tror på gud. Ateisten behöver inte ha någon som helst bestämd uppfattning om sakers innersta mening, förklaringar till medvetandet, vetenskapliga metoder, livets mening.Jag är ateist. Jag säger det till dig. Tror du jag ljuger?Mina åsikter, mina intressen, mina filosofier är mina egna, och representerar inte alla andra som inte heller tror på någon gud. Lika lite som dina åsikter, värderingar, filosofier representerar alla som tror på en gud.

Gilla

Fortfarande ligger det till på det sättet att enligt ateismen så kan det inte finnas något Rätt eller Fel….allting är bara subjektiva åsikter!FINNS INGET RÄTT ELLER FEL!

Gilla

”Eftersom Gud personligen är transcendental till den materiella världen, så handhar Hans förtrogna tjänare (halvgudarna) universums administrativa åtaganden!Gud är som en VD, Han delegerar…”Med andra ord är halvgudarna materiella, för att de skall kunna administrera den materiella världen, eller hur? Då borde man kunna bevisa att de finns med våra materiella medel.

Gilla

Halvgudarnas kroppar består inte av jord och vatten som våra kroppar!Deras kroppar är på det eteriska planet!

Gilla

Jag tycker det är tvärtom Snillen. Finns inget ont och gott i sig, DET är bara subjektiva åsikter. Men det finns rätt och fel, vi har också Svensk Lag 🙂 för den saken.

Gilla

Rätt och Fel, är inte det också i så fall bara subjektiva åsikter?Enligt ateismen kan det ju inte finnas något Rätt eller Fel!

Gilla

naturen i sig är inte moralisk, i naturen handlar allt om överlevnad…tror du seriöst att ett lejon tänker ”åh, stackars antilop, inte kan jag äta en sådan söt varelse”..de skiter fullständigt i moral, de gör bara vad de behöver för att överleva…

Gilla

Men snälla Snilleblixtennu har du fått allt om bakfoten igenKram =)

Gilla

Eftersom jag vet att du älskar kommentarer och dessutom har svårt att svara på många frågor i samma kommentar väljer jag som vanligt att dela upp mina motfrågor i flera olika kommentarer——————————”Gud vill inte att vi ska kriga!Är det Guds vilja? Nej…”Hur VET du vad gud vill? Om denna gestalt inte vill att vi skall kriga varför finns det då krig, och kom inte med den fria viljan, då de som faktiskt utför själva krigandet i princip ALDRIG väljer när och var det skall vara krig

Gilla

Bara att ta del av de heliga skrifterna!Det är krigiska människor som väljer när och var det ska vara krig!

Gilla

”Allt som har med Gud att göra är absoluta värden!”Jaha, så då är en abort alltid….VAD?Tänk om djuren är skapade för att vara mat åt oss människor, då borde ”styckmord” av djur vara det ABSOLUT KORREKTA, så hur kan du då gå emot guds vilja?

Gilla

Människan är SKAPAD till vegetarian:1) Människan har inga klor!2) Människan och andra vegetarianer har platta kindtänder för att kunna mala spannmål!3) Människan har inga långa vassa huggtänder! Bildbevis här:http://anatomy.med.umich.edu/surface/head_neck/teeth.jpegDe lite mer spetsiga hörntänderna är designade för att bryta av morötter med!4) Människan och andra vegetarianer kan röra sina käkar även i sidled, för att mala!5) Människan svettas genom porer, till skillnad mot köttätande varelser!6) Människan har binokulär syn, som gorillan, icke köttätare!7) Människan har välutvecklade salivkörtlar, som alla vegetarianer har!8) Människan och andra vegetarianer har basisk saliv, med enzymet ptylin för att förbearbeta spannmål!9) Människan utsöndrar 10-20 ggr mindre saltsyra än köttätande varelser. Saltsyra är nödvändig för att smälta senor, muskler och ben i födan.10) Människan har ett väldigt långt tarmsystem, för att de jäsningsbakterier som behövs för att smälta vegetarisk föda, ska hinna verka! Köttätande varelser däremot har ett mycket kort tarmsystem, för att snabbt göra sig av med de förruttnelsebakterier, som finns i kött!

Gilla

”bevisas objektivt genom att trots att alla celler i våra kroppar byts ut med jämna mellanrum”Kan bevisa att cellerna i våra kroppar och alla andras för den delen också är samma celler som en gång kan varit en dinosarie, fågel eller fisk i en tidigare form. Så i så fall måste vår kropp vara uppbyggd av miljoner olika själar som vandrar från kropp till kropp till kropp

Gilla

Själen består inte av materia!

Gilla

”Han känner att det rätt det han gör…utifrån sin karmiska position…annars skulle han ju inte göra det”HELT FEL, de flesta brottslingar är väl medvetna om att det de gör är fel, men gör det ändå utifrån en massa andra faktorer. De få som inte känner att de gör fel är de vi senare tvingar igenom mentalvården

Gilla

”Om jag skulle våldta någon i det här livet, skulle jag då förtjäna upplevelsen att själv bli våldtagen i mitt nästa liv?”Enligt ditt resonemang, JA! Enligt alla vi andra så bör ditt straff komma redan i detta livet, i form av tex fängelsestraff

Gilla

”Vad är framåt, vad är målet?”JA, det kanske du skulle ta och svara på————> VAD ÄR MÅLET MED GUDS SKAPELSE? <———————Allting skall återskapas med miljontals års mellanrum, alla själar skall komma till evigheten, NEJ, just det efter-som skapelsen har funnits i all evighet så kommer så inte ske och har aldrig varit så, eftersom skapelsen som sagt funnits i alla evighet…..

Gilla

”Om något förespråkar våldtäkt, så är det per definition inte heligt”HUR VET DU DET? Är inte människan skapad i två kön för att fortplanta sig med en annan? …och om detta är GUDS avsikt, varför skulle våldtäckt vara fel? Våldtäckt är ju ett samlag, visst utan en parts medgivande, men så vitt jag vet har inte GUD satt upp några sådana spärrar då borde både män och kvinnor försetts med kyskhetsbälte, och hur kan du då säga att våldtäkt är felaktigt. Endast våldtäkt emot icke pubertala personer borde ju då vara fel eftersom det omöjligt har med fortplantning att göra.

Gilla

”Även om de aborterade själva aborterade i sitt förra liv, så är problemet att den onda cirkeln fortsätter, om man aborterar på”Menar du att du som enskild person nu också sätter dig upp emot GUDS bestraffningssystem, du kan nog räkna med att bli återfödd som den lägsta varelsen, människa, även i ditt nästa liv….. och om det är ok att med sin fria vilja gå emot den heliga karman, hur skall vi då veta att våldtäktsmän blirvåldtagna i nästa liv, och då få sitt rättmätiga straff? Hur vet vi att denna tvååring som blir misshandlad och våldtagen, i exemplet ovan de facto varit våldtäktsman i sitt förra liv. Kan man med fir vilja välja bort karmahändelser, så är det ju lika troligt att någon väljer till en händelse, tex att man börjar misshandla och våldta små barn……….Nej du snillet, tyvärr är inte karma någon fulländat GUDOMLIGT system, utan vi får nog ta och straffa förbrytarna i detta livet…… // Anders

Gilla

”En ateist kan överhuvudtaget inte avgöra om en handling är objektivt ond eller god, eftersom ateister inte tror på att det existerar något objektivt ont eller gott!”Exakt vad jag nyss sa. Och det är inga problem med det. Så länge jag kan välja den godaste av flera handlingar så väljer jag den. Om det sedan är ont eller gott rent objektivt skiter jag i. Jag måste ju ändå välja. Ser inte problemet.

Gilla

KETTU: Vad jag såg då och vad jag ser nu är 2 vitt skilda saker.Du känner ju inte mej heller, egentligen. Vad jag skrev till dej var att det finns MASSOR av folk med PTS i detta land och att enbart det inte var skäl att vara som du var då, för ca ett par tre månader sen.Nu snackar du ju som vem som helst. Eller som den du antagligen är. Det gjorde du inte förut. Du var ju fan hopplös och bara attackerade allt och alla.Hur kunde man veta hur du mådde och om du var seriös eller inte? Inte konstigt du fick motstånd, men nämn för fan inte mej i det sammanhanget. Jag försökte få kontakt med dej, inte mobba dej!!!’Detta har inget med troll att göra eftersom jag inte följt alla dessa debatter med just dej inbladad, ordagrant. Finns ju annat att läsa på bloggen än en massa käbbel. Orkar inte med sånt. Vill ha fred, frid och frihet för alla människor och är mer intresserad av världs- och samhällspolitiken än enskilda människors tjafsande. Men här visar du ju verkligen vem du EGENTLIGEN är. Vad du tycker om mej är av mindre betydelse. Det är inte särskilt viktigt för mej, hehe.I all välmening.Kao

Gilla

Orkar inte ens läsa vad du skriver Kao. Lägg ner nu.

Gilla

KETTU IGEN: Om du orkar och har lust kan du ju läsa del 1 och 2 av min berättelse om mitt möte med ondskan, på min blogg, under 1½ år, men i mänsklig bgestalt…..del 3 och slutet kommer sen…då kanske du fattar lite mer om hur andra än du själv mår, med ditt PTS…Kao

Gilla

Du får skriva på Snilleblixtens blogg så länge det är okej för honom.

Gilla

Jag ger blanka fan i hur DU har det. Fatta.

Gilla

”Sker det fortfarande övergrepp på barn i vårt samhälle?”Det är märkligt att du över huvud taget har mage att uttala dig om vårt samhälle, och hur vi som lever i det sköter oss, utan att ha en susning om det.

Gilla

Men inte ens medlemskap i din sekt kan skydda ens barn från övergrepp, alltså? Det är fullt möjligt att det fortfarande sker övergrepp bland dina upplysta, gudomligt vägledda självfränder?

Gilla

”Fortfarande ligger det till på det sättet att enligt ateismen så kan det inte finnas något Rätt eller Fel….allting är bara subjektiva åsikter!FINNS INGET RÄTT ELLER FEL!”Hallå där. JAG ÄR ATEIST. Varför skulle jag veta sämre än du vad min egen inställning går ut på? Det är ju helknasigt.

Gilla

Alltså… ”Fortfarande ligger det till så…” hur har du MAGE?Då kan jag ju lika gärna säga att ”du är ingen riktig troende, för du kan inte svara på om det är ABSOLUT RÄTT att alltid gå på höger sida i trafiken”. Och vad du än svara på det kan jag säga ”FORTFARANDE LIGGER DET TILL SÅ, att om du inte kan ge ett ABSOLUT SVAR så är du ingen riktig troende…”Ser du vad jag gjorde där? Försökte få dig att fatta hur bisarra dina påståenden är. Som om du verkligen skulle fatta. Ha ha! Jag är så tragisk som inte ger upp.

Gilla

”Har inga barn, umgås inte med barn, har mig veterligen inte träffat någon våldtagen människa.”Nej men TACK GODE GUD FÖR DET då, säger jag, och samtidigt känns det ganska självklart. Du har INGEN ANING om mänskligheten.”Det enda jag säger är att det blir FRUKTANSVÄRT DÅLIG KARMA på att våldta andra människor!”Nej, det är inte det enda du säger. Du säger även att den som blir våldtagen har förtjänat det, och att den bara borde acceptera det, och indirekt att den av detta ska lära sig att bli en bättre människa för att förbättra sin egen karma. Eller hur?

Gilla

Och slutligen (för denna gång, jag tänker inte låta dig vara i fred): VARFÖR bryr du dig över huvud taget om att ställa frågor till ateister, när du inte kan acceptera deras svar? OK för att du inte kan förstå bevis om evolution och big bang och saker som helt enkelt inte täcks av din religion, men återigen: att DU vet bättre än DEM om deras egen syn på tillvaron? Det är ju helknäppt!Vårt system för rätt och fel ser inte ut som ditt, men vi HAR ett. Vi använder begreppen, varje dag, SOM JAG BERÄTTADE FÖR DIG. Vad var det som var så himla svårt att förstå?Det mest rätta för mig nu är att gå till sängs. Jag orkar inte dra skälen, men jag har en rad. Det vore inte så bra att stanna kvar och jiddra här nu.Se där, en bedömning med rätt och fel. Och gissa? JAG TROR FORTFARANDE INTE PÅ GUD!

Gilla

Asch, en sak till, som jag glömde:egentligen tror jag väl bara att du blivit felinformerad. Du kanaske har fått nån liten krishnamanual där det står att ateister är si och ateister är så. Men problemet är ju det att den lilla broschyren inte är SKRIVEN av ateister, eller av någon som ens KÄNNER ateister. Så uppgifterna där STÄMMER inte, vilket kan vara svårt för dig att tro eftersom du givetvis litar på allt som kommer från din rörelse.Men du kan ju se det här som din chans att förbättra ert material i stället! Utan att behöva bli övertygad av ateisters argument, kan du ju helt enkelt lyssna på vad de säger, och UPPDATERA den där skriften så att andra i sekten kan bli bättre informerade. Det är väl bra att lyssna på andra människor? Inte? Nähä, nä, men jag tycker ändå att du kan lyssna lite på vad ateister har att berätta om sin egen livsåskådning. Du kommer märka att det inte är någon homogen sekt med strikta regler, utan att det finns stor variation, med den enda gemensamma nämnaren att ”medlemmarna” inte tror på Gud.Det kan ju vara bra för både dig och dina fränder att veta, så du och de inte fortsätter att göra bort sig genom att självsäkert proklamera att ”nähä, du säger fel om dig själv, för SÅ HÄR tycker du…”Lyssna. kan du? Kanske? Försöka? Lyssna lite?

Gilla

Vad är det som gör att du inte vill tro på vår Skapare?

Gilla

”Rätt och Fel, är inte det också i så fall bara subjektiva åsikter? Enligt ateismen kan det ju inte finnas något Rätt eller Fel!”Det beror på hur man ser på ont/gott och rätt/fel. Jag skulle nog klassa frågan om ont/gott mer som en inre moralisk fråga och rätt/fel som yttre, dvs. enligt den lag vi har i landet. Kan du se skillnaden ?

Gilla

Det är rätt att göra gott och gott att göra rätt!

Gilla

Hey !Nu tycker jag att Du ska ge Mig ett mer utförligt svar.

Gilla

Så du menar då om exv. en pedofil tycker att det är gott att mysa med ett barn så är det rätt och tvärtom ? Du förstår själv att det inte är så simpelt. Jag vet bara inte vad du ska med alla inlägg till på din blogg. Men ha d skoj då.

Gilla

Det finns terrorister som tycker att det är gott att spränga människor i luften…vilket ju uppenbart inte är vad man ska hålla på med!Detsamma med pedofili och liknande perversiteter…Bara för att någon tycker att nånting är gott, betyder inte att det är sunt och riktigt…

Gilla

Har några frågorMåste man vara kristen för att vara troende? Alltså, om man känner en närvaro i sig själv och kring sig. Om man ser kärleken i sig själv och i andra och om man anser att alla människor hör samman i en enighet och att det finns mer än det materialistiska men ej kan ta till sig trosatser och skrifterna, är då enda utvägen att vara ensam i sin tro?Vad är Gud?Vad är liv?Du skriver att det andliga medvetandet är oföränderligt. Stämmer det verkligen? Kan vi inte nå nya insikter och utvecklas även på det andliga planet?

Gilla

Kristen?Själv tror jag på Hare Krishna!Finns många vägar till Gud, många vägar upp till bergstoppen!Gud är den Absoluta Sanningen, alltings källa!Liv är den medvetna levande andliga energin, som både Gud och vi minigudar består av!Visst kan man utvecklas och nå djupare insikter på det andliga planet, det gör man ständigt när man närmar sig Gud!Vad som menas med att medvetandet är oföränderligt, är att det inte på samma sätt som materiens former kommer och går, utan att vi för evigt är vårt medvetna Jag, den levande individen!Tack för bra frågor, Hella!

Gilla

Go Morrn !Blev lite väckt, annars är inte detta min tid på dygnet. Så jag terroriserar inte dig *S*”Det finns terrorister som tycker att det är gott att spränga människor i luften…vilket ju uppenbart inte är vad man ska hålla på med!”Du kunde bara inte säga det :-)Precis, dom anser att det är moraliskt det mest fantastiska en människa kan göra, men du tycker inte heller att det är rätt exv. mot deras anhöriga eller dem som dör med dom. Med andra ord är det skillnad på vad han/hon anser vara ont/gott och vad dom är rätt/fel enligt dig. Förmodligen tycker du själv att det är moraliskt sett ont. ”Detsamma med pedofili och liknande perversiteter…”Skönt att höra”Bara för att någon tycker att nånting är gott, betyder inte att det är sunt och riktigt…”Helt riktigt.

Gilla

”Vad är det som gör att du inte vill tro på vår Skapare?”Jag spar den, milt intressanta, frågan tills du har kommit med någon sorts ordentlig respons på mina andra inlägg.

Gilla

Var det någon speciell fråga du inte fått svar på ännu?

Gilla

”Var det någon speciell fråga du inte fått svar på ännu?”Suck. I ärlighetens namn är de flesta frågor jag ställer sådana att du inte är kapabel att svara på dem; du vet ingenting om och är inte intresserad av riktig vetenskap, du har ingen koll på samhället och vanliga människors vardag, du vet ingenting om riktiga barn och att leva med dem.Men något jag fortfarande undrar över är hur du, när ateister själva har berättat om vad som ligger i begreppet ateism – DET DE SJÄLVA ”TILLHÖR” – fortfarande påstår att DIN definition av ateismen är den riktiga?Hur kan du påstå att du vet bättre om ateismen än ateisterna själva?

Gilla

Det är inte *min* definition, det är den allmänt vedertagna definitionen!Ateister tror överhuvudtaget inte att något objektivt gott/ont, rätt/fel existerar…Varför?Jo, eftersom vi tydligen bara är molekyler, synapser, nervtrådar och impulser…go figure…

Gilla

1) Människan har inga klor!Behöver vi ju inte heller, för precis som många andra djur använder vi istället vapen för att få tag i vår animaliska föda2) Människan och andra vegetarianer har platta kindtänder för att kunna mala spannmål!Kan ju lika gärna vara så att vi är anpassade till blandkost3) Människan har inga långa vassa huggtänder! Bildbevis här:De lite mer spetsiga hörntänderna är designade för att bryta av morötter med!Sådana finns inte på våra mest morotsälskande djur gnagare och hästar, hur förklarar du detta?Tror att våra hörntänder med tiden har minskat i storlek då vi upptäckt att vapen är säkrare sätt att döda djur på. 4) Människan och andra vegetarianer kan röra sina käkar även i sidled, för att mala!Precis, vi är anpassade för blandkost5) Människan svettas genom porer, till skillnad mot köttätande varelser!Jaså, vissa djur svettas inte alls både köttätare och veganer. Vissa djur svettas genom porer både veganer och köttätare. Vissa djur svettas på annat vis, både köttätare och veganer. Det är knappast något bevis, utan snarare hur olika djur är konstruerade6) Människan har binokulär syn, som gorillan, icke köttätare!Varför jämnför du oss med djur, människor är ju människor och djur är väl djur, eller?7) Människan har välutvecklade salivkörtlar, som alla vegetarianer har!8) Människan och andra vegetarianer har basisk saliv, med enzymet ptylin för att förbearbeta spannmål!Återigen, vi är blandätare. Så då borde väl kroppen också vara anpassad för detta9) Människan utsöndrar 10-20 ggr mindre saltsyra än köttätande varelser. Saltsyra är nödvändig för att smälta senor, muskler och ben i födan.10) Människan har ett väldigt långt tarmsystem, för att de jäsningsbakterier som behövs för att smälta vegetarisk föda, ska hinna verka! Köttätande varelser däremot har ett mycket kort tarmsystem, för att snabbt göra sig av med de förruttnelsebakterier, som finns i kött!Saltsyra är mycket viktigt för matsmältning, men det är väldigt få djur som faktiskt äter benen. Vår saltsyrahalt tillsammans med vår långa tarmkanal räcker gott för att smälta ner de köttproteiner och senor som finns i kött. Det är kanske just därför vi har en längre tarmkanal, för att syrahalten är för låg för att ensam kunna bryta ner köttprotein…..Om vi nu inte är anpassade för att äta kött. Varför blir vi inte sjuka av att äta kött, fisk och animaliskt protein?Finns ju hela folkgrupper som blir sjuka om de äter livsmedel som de inte är vana vid att äta.Barn blir ju extremt sjuka om de äter vissa födoämnen innan deras matsmältning är anpassad för dessa

Gilla

Alla tillgängliga studier bevisar att vegetarianer drabbas mycket mindre av cancer, hjärt- kärlsjukdomar, högt blodtryck och diabetes än vad köttätare gör; man får helt enkelt ett starkare immunförsvar, en bättre motståndskraft mot sjukdomar av att vara vegetarian:http://michaelbluejay.com/veg/natural.htmlhttp://www.vegsource.com/how_to_win.htmVetenskapliga studier bekräftar att rött KÖTT (oxe, gris, lamm, get) orsakar CANCER:http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=640681http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_577387.svdAllt kött vi äter är ruttet. Rigor mortis, likstelhet, inträder direkt efter slakten, och sedan tar förruttnelseprocessen vid. Mört kött, som är så uppskattat av köttätare, är inget annat än ruttet kött. Allt kött man äter är alltså skämt, och därigenom är köttätande förknippat med en mängd hälsorisker…

Gilla

Skriver den igen…….”Allt som har med Gud att göra är absoluta värden!”Jaha, så då är en abort alltid….VAD?

Gilla

Abort är avlivande…

Gilla

”Men inte ens medlemskap i din sekt kan skydda ens barn från övergrepp, alltså? Det är fullt möjligt att det fortfarande sker övergrepp bland dina upplysta, gudomligt vägledda självfränder?”@Anton: Ja, faktum är väl dessutom att om det begås övergrepp där finns det ju ingen anledning att anmäla dessa eftersom det ju bara beror på dålig karma att ett barn blir utsatt för dessa övergreppen@Snigelblixten: Väntar också svar på mina frågor, de är svåra att missa eftersom jag ju delat upp dem i olika kommentarer

Gilla

Har inte hört talas om ett endaste övergrepp under de senaste åren…Man ska anmäla alla övergrepp!Varför?Jo, eftersom förövaren måste få ett mycket hårt straff, eftersom det är fruktansvärt dålig karma på att förgripa sig på barn!

Gilla

”Det är inte *min* definition, det är den allmänt vedertagna definitionen!Ateister tror överhuvudtaget inte att något objektivt gott/ont, rätt/fel existerar…”KÄLLA, TACK.Snälla du. Det börjar kännas oförskämt. JAG är ateist, varför ska DU tala om för MIG vad det innebär? Varför haka upp dig så fruktansvärt vid det där med ”objektivt”? Vi har ju redan förklarat hur det är OVIDKOMMANDE.”Ateism (grekiska α, icke och θεος, gud) är positionen att det inte finns någon gud, gudar eller högre makter.” Enligt svenska wikipedia. Inte världens mest pålitliga källa, kanske, men ateismsidan verkar så vitt jag kan bedöma vara ganska OK, åtminstone vad gäller ”allmänt vedertagen definition”:http://sv.wikipedia.org/wiki/AteismStår det någonting där om att vi har svårt för det här med rätt och fel i allmänhet, eller?

Gilla

Det förstår du väl, att om det inte finns någon Gud och inga själar, utan allt bara är kemikalier, nervtrådar, synapser, kvarkar, osv, hur kan det då finans något rätt och fel?Det finns ju då inte ens någon som kan bedöma rätt/fel, eftersom kemikalier och synapser inte kunde bry sig mindre om rätt/fel…

Gilla

Angående vegetarismen: jag är själv vegetarian, så jag propagerar knappasst för att äta kött. Jag vet mycket väl att det går hur bra som helst att klara sig utan animalisk föda, och att det för många är ett mycket hälsosammare alternativ.Men det är inte det som är frågan: det är huruvida människan är SKAPT – av en Gud, eller anpassad av evolutionen – till att vara vegetarian. Och där är det ju ganska lätt att se att så inte alls behöver vara fallet.Det är ett VAL som människan kan göra, av vilka skäl det nu månde vara – hälsoskäl, kulturella skäl (ja, om man är uppfostrad i en vegetarisk kultur handlar det förstås inte så mycket om val, men det är ju långt ifrån alla som är), eller någon sorts moraliskt ställningstagande (vilket det från början var för min egen del – se, häpp! Jag kunde ta ett moraliskt beslut utan att tro på Gud!). Men allt tyder ju på att människan historiskt varit allätare väldigt, väldigt länge.

Gilla

Människan varit allätare länge?Hur länge?

Gilla

”Har inte hört talas om ett endaste övergrepp under de senaste åren…”Har du bevis på det?Äh, skojar mest. Men du brukar ju själv kräva bevis på lite av varje, fastän du aldrig kan ta intryck av bevis som inte stämmer med dina förutfattade meningar.Men det finns ju en poäng där i alla fall. Du kräver bevis på att Gud inte existerar – någonting som alltså har med en av världens allra största och svårastte frågor att göra… medan du själv omöjligen kan bevisa att det inte sker övergrepp på barn inom Hare Krishna just nu. Någonting som BORDE vara, i sin världslighet, en mycket enklare sak.Man kan spetsa till det ännu mer: du kan inte bevisa att Hare Krishna inte SYSTEMATISKT utsätter barn för GROVA ÖVERGREPP DAGLIGEN, som en hemlig del av sin verksamhet. Du kan OMÖJLIGEN bevisa det.Tänk på det, nästa gång du kräver bevis för att Gud inte finns. Eller jultomten.

Gilla

Om du har rätt att säga att Gud inte finns, utan att kunna bevisa det, så har jag lika mycket rätt att säga att annat inte finns…

Gilla

Om gud ville att vi skulle vara vegetarianer, skulle haninte gjort korna så förbannat utsökta.

Gilla

Man ska behandla andra som man vill bli behandlad själv – En gyllene livsregel…

Gilla

”Jo, eftersom vi tydligen bara är molekyler, synapser, nervtrådar och impulser..”Men du måste också kunna hitta alternativ till sådan argumentation. Genom att provocera en motståndare av det aggressivaste slaget får du på köpet hela känsloregistret mellan hat och äckel. Jag skulle inte ens drömma om att medvetet hoppa i elden som du gör och ovan på det sedan vara missnöjd. Näe, jag tycker att du ska antingen sluta med dina renvisheter eller ändra inställning. Jag är som sagt inte ateist, men jag vet hur man ter sig människor emellan. Jag kan inte som troende förvänta mig någon andlig aspekt av en ateist – resultatet blir bara vad det blir, som här på din blogg.Blir bara pannkaka av det hela. Mycket platt.

Gilla

Man måste få kalla en spade för en spade…

Gilla

”Jo, eftersom förövaren måste få ett mycket hårt straff, eftersom det är fruktansvärt dålig karma på att förgripa sig på barn!”Så du menar alltså att det är synd om förövaren (krishna) och inte barnet?Du e ju helt underbar… Hur lång permis har du? Eller ni kanske har internetpå avdelningen?

Gilla

Synd om förövaren?Jag påtalade ju precis att förövaren måste få ett mycket kännbart STRAFF, för att ha förgripit sig på barn!Vad var det du inte förstod?

Gilla

Jag kan väl säga det såhär då. Det är inte förens ateisten själv valt att gå över till tro som den ”andliga lagen” gäller även dom. I det fallet skulle även ha valt att att ställas inför prövningar, men så länge dom inte gjort det valet av fri vilja har INGEN rätt att provocera dessa som inte tror från hjärtat. Det är därför även sagt: att även ateisterna kommer till himlen före er som predikar. Man ska inte pressa i någon någonting och i synnerhet inte moral av någon som inte känner till den själv från grunden. Det blir tydligt för mig med att du har halkat i ett dike. Men alla gör fel ibland, det är inte ovanligt att nytroende kör snett och rejält. En del hittar aldrig hem igen, men jag kan inte göra annat än hoppas att du reder dig.Men nu ska jag inte tjata mer.

Gilla

Ateister tror inte från hjärtat?När de tror på Big Bluff och emolutionen, varifrån tror de då?

Gilla

Ateister tror inte från hjärtat?När de tror på Big Bluff och emolutionen, varifrån tror de då?

Gilla

Från din favoritkälla..http://www.youtube.com/watch?v=hCovYF51qHE

Gilla

När *jag* länkar till Youtube så anklagas jag alltid för att vara oseriös och icke källkritisk…

Gilla

ont och gott kommer från samma källa.människan.

Gilla

När och hur gick det till när människan blev ond och god?Hur kan ondska och godhet existera i en värld av molekyler, synapser, nervtrådar och kemikalier?Materia kan ju inte bry sig mindre om gott/ont…

Gilla

ondska e kvinnor=)

Gilla

Ondska e kvinnor=)—————Japp Bevislingen.(1) Att få en kvinna kräver att man har gott om tid och pengar.Kvinna=tid*pengar(2) Men tid är pengartid=pengar(3) och pengar är roten till allt ont.pengar = sqr(allt ont)Altså(1) Kvinna =tid*pengar(2) Kvinna=pengar*pengarKvinna=pengar^2(3) Kvinna=sqr(allt ont)^2Kvinna=allt ontVSB 🙂

Gilla

”Det förstår du väl, att om det inte finns någon Gud och inga själar, utan allt bara är kemikalier, nervtrådar, synapser, kvarkar, osv, hur kan det då finans något rätt och fel?Det finns ju då inte ens någon som kan bedöma rätt/fel, eftersom kemikalier och synapser inte kunde bry sig mindre om rätt/fel…”Det där ”bara” som du räknar upp, det är ganska mycket, det. Och allt det där ”bara” resulterar ändå i medvetande; VISAR sig som medvetande. Som har förmåga att bygga upp tankesystem med begrepp som ”rätt” och ”fel”.Vilket bevisas av mig! Jag säger ”rätt”, jag säger ”fel”, men jag tror inte på Gud!

Gilla

Något som själv saknar medvetande kan ju givetvis inte bygga upp något medvetande!Läs på vad medvetande är för något:http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandethttp://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness”Vad ‘medvetande’ och ‘medveten person’ egentligen är för något tillhör tillvarons största gåtor och verkar inte logiskt kunna föras tillbaka på hittills kända vetenskapliga principer.”MEDVETANDET = Själens eviga perceptionsförmåga, själens energi. Det är vi själar som är medvetna, och medvetandet genereras givetvis av oss medvetna själar!

Gilla

”Om du har rätt att säga att Gud inte finns, utan att kunna bevisa det, så har jag lika mycket rätt att säga att annat inte finns…”Det GÅR förstås inte att bevisa att Gud inte finns, lika lite som det går att bevisa att JULTOMTEN inte finns. Men att bevis på jultomtens icke-existens saknas, betyder inte automatiskt att tomten faktiskt finns. Eller?Jag säger heller inte att det är ett FAKTUM att gud inte finns; bara att jag INTE TROR det. Och ingen övertygande argumentation har presenterats för mig.Min poäng nyss: nej, jag kan inte bevisa att Gud inte finns, och du kan inte bevisa att tomten inte finns, eller att övergrepp på barn inte är Hare Krishnas främsta syfte. Det vore upp till mig att bevisa att övergrepp sker, eller upp till dig att bevisa att Gud finns.

Gilla

Vem annars än Gud skulle ha skapat och designat vårt intelligenta universum?Inte vilken nisse som helst som klarade av jobbet…

Gilla

svar:Inbyggt i människans universum .

Gilla

Och vem byggde in det?

Gilla

Just nu så har jag problem med lampan. Det finns ström i huset men det kopplar inte riktigt, alltså måste någonting fixas.

Gilla

Har nu provat skruva på sockerbiten, alla fyra sitter på plats. Lampfästet sitter som det ska tror jag och startat om i proppskåpet men icke. Den hänger fint, men den vill inte lysa av någon anledning 😦

Gilla

Nån ateist här som är ett elektriskt geni ?Lampan funkade tidigare under dagen. Och det är inte glödlampan 🙂

Gilla

”När *jag* länkar till Youtube så anklagas jag alltid för att vara oseriös och icke källkritisk…”Du skulle inte känna igen ironi ens om det sparkade dig i huvudet.

Gilla

säg bara ”varde ljus” så blir det ljus!

Gilla

Hehe… bara väntade på den :-)Kontakta Gud eller nått. Men seriöst då ?

Gilla

vad e det för typ av anslutning? är det en vanlig kontakt?

Gilla

Taklampa, en liten ”plupp”. Typ 1/2 delen rak. Du vet såndär liten sak man sticker i en något större med två hål den med 🙂 Rätt svar ???

Gilla

men uttaget i väggen, är det två hål och en pigg, två hål, eller 3 hål

Gilla

Vadå i väggen ? Det är två hål och en pigg i den lilla proppen man ska sticka in den lilla ”pluppen” i. Larrrva dig inte.

Gilla

Ondska föds i ur rädsla. Rädsla för allt det som är främmande. Bl.a.Rädsla uppstår ofta då folk påstår sig besitta den högsta sanningen. Ibland vill jag gå så långt som att säga att ondskan är folk som lever i sin lilla bubbla (det kan vara radhushelvetet eller religiösa samfund) och dömmer andra vitt och brett för att de kör för dyr bil, äter, kött, inte äter kött, har gjort abort, inte är gift, är för tjock bär fula kläder…När man slutar se till sig själv (alltså självkritik i lagom ödmjuk ton) och arbeta med sig själv (vilket är en process som pågår hela tiden) faller man lätt mellan krackeleringen. Man börjar överkritisera andra och fördömma. Ens sinnevärd blir så hård och ensidig att ondska uppstår (pga rädslan för allt som avviker från min sanning)Ibland är skillnaden mellan att bara vara jävlig dum och vara ond hårfin.Dessutom borde du besvara kritiken då du ställer en fråga.

Gilla

Mm, exv. gjorde Stebro iaf. ett försök att uthärda olikheterna. Försöka är bättre än ingenting Snilleblixten. Sen tror jag inte du är troende själv öht. Ngt. säger mig det.

Gilla

hmm…men det innebär då alltså rent tekniskt att du bara kan sätta in lampan på ett sätt? för om det är ”lamputtag” i taket, så är det ibland 3 tomma hål, och då lyckas folk ibland sätta dem fel..

Gilla

Du har en stor portion humor och du får ge igen från mitt tramsande från igår. Jag är inte koko i huvudet, men inte utbildad elektriker. Så dä så.

Gilla

Hahaaa ! Min lampa lyser igen 🙂

Gilla

sa du de magiska orden?

Gilla

Min tabbe var så pinsamt så det blev till en nästan magisk upplevelse då jag förde min hand till den andra väggen och strömbrytaren. Hehehe

Gilla

Einstein lever än=)

Gilla

Ja men jag hade då inte helt fel ändå. Hade ju provat allt annat man bör :-)*stolt* S

Gilla

”Vad ‘medvetande’ och ‘medveten person’ egentligen är för något tillhör tillvarons största gåtor och verkar inte logiskt kunna föras tillbaka på hittills kända vetenskapliga principer.”Nä, visst är det gåtfullt. Ändå står det ingenstans på wikipediasidorna att ”alltså måste förklaringen vara att det är givet av en Gud”.Och om det är så svårt att definiera, är det väl ganska förhastat att dra slutsatser om hur svårt det är att få det att uppstå, och att det krävs ett medvetande för att medvetande ska uppstå. Det är ett ganska komplicerat system vi har i hjärnan, vet du; eller, antagligen ganska mycket mer komplext än du vet. Och det är dessutom ett välkänt faktum att medvetandet påverkas när det händer saker med hjärnan; elektrisk stimulans av specifika områden, blödningar, medicinering, diverse hjärnskador… kan inte bara påverka kroppens funktioner, utan människors medvetande och rentav personligheter, till en ytterst stor grad. Du kanske skulle läsa lite Oliver Sacks någon gång. Fascinerande fallstudier.”Inte vilken nisse som helst som klarade av jobbet…”Bevis, tack? 🙂

Gilla

Vem är det som är medveten om medvetandet?Just precis, vi medvetna själar!

Gilla

Eftersom du inte svarat på mina tidigare inlägg så skriver jag dem igen, och får se om du har något vettigt att komma med

Gilla

”Vad är framåt, vad är målet?”JA, det kanske du skulle ta och svara på————> VAD ÄR MÅLET MED GUDS SKAPELSE? <———————Allting skall återskapas med miljontals års mellanrum, alla själar skall komma till evigheten, NEJ, just det efter-som skapelsen har funnits i all evighet så kommer så inte ske och har aldrig varit så, eftersom skapelsen som sagt funnits i alla evighet…..

Gilla

Skapelsen funnits i all evighet?Då tror du inte på Big Bang-flummet som säger att skapelsen kom till för 13,7 miljarder år sen?

Gilla

”Om något förespråkar våldtäkt, så är det per definition inte heligt”HUR VET DU DET? Är inte människan skapad i två kön för att fortplanta sig med en annan? …och om detta är GUDS avsikt, varför skulle våldtäckt vara fel? Våldtäckt är ju ett samlag, visst utan en parts medgivande, men så vitt jag vet har inte GUD satt upp några sådana spärrar då borde både män och kvinnor försetts med kyskhetsbälte, och hur kan du då säga att våldtäkt är felaktigt. Endast våldtäkt emot icke pubertala personer borde ju då vara fel eftersom det omöjligt har med fortplantning att göra.

Gilla

Står i de heliga skrifterna att våldtäkt är fel!

Gilla

”Allt som har med Gud att göra är absoluta värden!”Jaha, så då är en abort alltid….VAD?Alltid gott eller alltid av ondo?

Gilla

Abort har inte direkt med Gud att göra…

Gilla

”Även om de aborterade själva aborterade i sitt förra liv, så är problemet att den onda cirkeln fortsätter, om man aborterar på”Menar du att du som enskild person nu också sätter dig upp emot GUDS bestraffningssystem, du kan nog räkna med att bli återfödd som den lägsta varelsen, människa, även i ditt nästa liv….. och om det är ok att med sin fria vilja gå emot den heliga karman, hur skall vi då veta att våldtäktsmän blirvåldtagna i nästa liv, och då få sitt rättmätiga straff? Hur vet vi att denna tvååring som blir misshandlad och våldtagen, i exemplet ovan de facto varit våldtäktsman i sitt förra liv. Kan man med fir vilja välja bort karmahändelser, så är det ju lika troligt att någon väljer till en händelse, tex att man börjar misshandla och våldta små barn……….Nej du snillet, tyvärr är inte karma någon fulländat GUDOMLIGT system, utan vi får nog ta och straffa förbrytarna i detta livet……// Anders

Gilla

Människan den lägsta varelsen?Var har du fått det ifrån?Det enda sättet som vi med vår Gudagivna fria vilja kan gå emot karman, det är om vi påbörjar ett andligt leverne, eftersom ett andligt leverne bränner bort tonvis med karma!Man kan inte råka ut för (skörda) vare sig dålig eller god karma, om man inte sått det tidigare, antingen i detta liv eller i våra tidigare liv!

Gilla

”Har inte hört talas om ett endaste övergrepp under de senaste åren…Man ska anmäla alla övergrepp!Varför?Jo, eftersom förövaren måste få ett mycket hårt straff, eftersom det är fruktansvärt dålig karma på att förgripa sig på barn”Att man inte hör om dem, innebär inte att de inte finns!Varför tycker du det skall utdömmas ett mycket hårt straff, den dåliga karman kommer ju ändå att straffa personen i nästa liv. Finns ju således ingen anledning att varken anmäla eller döma denna person eftersom straffet ändå kommer, och den som blir utsatt blir ju det för att denna gjort något lika fasansfullt i sitt förra liv.

Gilla

Om förövarna straffas i detta liv, så mildras deras dåliga karma!

Gilla

”HUR SKILJER EN ATEIST ONT FRÅN GOTT, UTAN NÅT RÄTTESNÖRE?”En ateist (jag) har egna värderingar och kan bedöma utifrån dem alldeles själv och behöver ingen annans inblandning.”Vad är ateistens utgångspunkt? Ateisten har ju inga heliga skrifter att utgå ifrån…”. Vad skulle jag med en helig skrift till? Jag utgår från mig själv och mina egna erfarenheter i livet.”Enligt fullblods-ateister så finns det inget ”Rätt” eller ”Fel”, så hur definierar då en ateist vad som är gott och ont?”. Som sagt, man utgår ifrån sig själv och sina egna värderingar och ingen annans. Sunt förnuft helt enkelt.

Gilla

En ateist bedömer allting själv?Vad ska vi då med ett rättssystem och domstolar till?Vi bedömer ju allting själv, ingen annan ska få bedöma vad som är rätt och fel…

Gilla

I den gudlösa, ateistiska tillvaro jag lever i, har jag som jag tidigare sagt inga problem med att göra dagliga val baserade på värderingarna jag vuxit upp med, värderingarna i samhället omkring mig, och värderinganra jag kommer fram till med eget tänkande: i grund och botten tar jag hänsyn till min omgivning och försöker göra så gott jag kan både för mig själv och andra.Varför Hare Krishnas världsfrånvända, eskapistiska filosofi skulle vara så väldigt mycket godare och människovänligare kan man ju fråga sig:http://www.rickross.com/reference/krishna/krishna41.htmlValda citat:”When it came to sexual offenses, Krishnas often put the blame on the female, say both Ross and former Krishna Muster. ”One man made me perform oral sex, then spit on me to purify himself because I’d made him sin,” Tiller recalls.”””Women are devalued by the Krishnas. Krishna women are even told that their brains are smaller than men’s brains.” (”Biologically, women’s brains are smaller than men’s,” says Svavasa Dasa, the Los Angeles Krishna Temple president.)”””By isolating the children and not allowing conventional medical care, there was no way for the abuse to be recognized,” Ross says. The abuse was also hidden from parents, the lawsuit states.”

Gilla

Sjuka individer finns tydligen överallt…

Gilla

”Vem är det som är medveten om medvetandet?Just precis, vi medvetna själar!”Ursäkta, men tycker du själv att det där betyder någonting? ”Medvetna är medvetna?”Vet du vad som är grönt? Sånt som är grönt! Woohoo! Vedisk livsvisdom, kanske. Det som är, det är, annars hade det ju inte varit. Höga poäng till den flumdamentalistiska analysförmågan där.

Gilla

Vill du svara på frågan?Vem är det som är medveten om medvetandet?Kan ju knappast vara geléklumpen i skallen, som inte är medveten för 5 öre…

Gilla

”En ateist bedömer allting själv?Vad ska vi då med ett rättssystem och domstolar till?Vi bedömer ju allting själv, ingen annan ska få bedöma vad som är rätt och fel…”Snälla, säg att det är med flit som du försöker framstå som någon som inte förstå någonting.Rättssystem och domstolar är en del av samhället. Ateister, liksom alla andra, är en del av samhället. Alla människor deltar i utvecklingen av samhället. Samhället tar i bästa fall hänsyn till alla som ingår, oavsett tro och livsåskådning. Lagar och regler i samhället, som alltså finns till för allas bästa, är ett par av de saker som hjälper människor att ta ställning till vad som är rätt och fel. Det gäller för ateiste likväl som religiösa. Det här är sådant som min FEMÅRING börjar begripa. Varför har du inte gjort det?Ah. För att du tillhör en isolerad, eskapistisk sekt som tar AVSTÅND från samhället. Eller?

Gilla

Om alla har egna värderingar för vad som är rätt och fel, och ingen behöver andras inblandning, varför då inte låta alla handla precis som de vill, utan att nåt rättsväsende ska blanda sig i?Alla får väl bestämma själva vad som är rätt och fel?

Gilla

”Vill du svara på frågan?”Men det är ju en korkad fråga? Den medvetne är medveten om sitt eget medvetande. Och? Vi kan inte veta någonting om andra djurs medvetanden, men vi kan gissa. Grejen är den att vi kan inte ens VETA någonting om ANDRA MÄNNISKORS medvetanden. Men man gör sig själv en otjänst om man går genom livet och antar att ingen annan är medveten.För DIG är denna nonsensfråga uppenbarligen av betydelse, eftersom medvetandet i sig är någon sorts bevis. För mig säger det ingenting. Ja, jag är medveten. Och? Det är så det råkar funka; jag vet inte hur, men vi kan spekulera, och vi kan undersöka. Ingenting hittills tyder på någon specifik himmelsk skapare.

Gilla

Du svarade fortfarande inte på frågan!Vem i din kropp är det som är medveten om ditt medvetande?Med tanke på att inget av kroppens celler vare sig enskilt eller tillsammans kan vara medvetna om ett endaste dugg, så är frågan:VEM ÄR MEDVETEN?Exakt, den medvetna levande själen, individen (du, den eviga själen) som bebor och lever i den materiella kroppen!

Gilla

”Sjuka individer finns tydligen överallt…”Ja. Absolut. Poängen här är att det inte finns NÅGONTING som tyder på att DIN religion – som enligt din egen utsago faktiskt kan påstå att en våldtagen tvååring bara blivit ”rättvist behandlad” – är bättre än MIN humanistiska livsåskådning. Så frågan är varför du attackerar ateismen så aggressivt, med fördomsfulla osanningar om kyla och grymhet.

Gilla

Varför?För att ateismen ytterst leder till livsleda och meningslöshet!För övrigt är karmalagen Gudomligt rättvis, vilket innebär att ingen kan lida eller njuta oförskyllt!Som man sår får man skörda…kan det bli mer rättvist?

Gilla

Glömde:”Kan ju knappast vara geléklumpen i skallen, som inte är medveten för 5 öre…”Bevis för det?Varför kan vi påverka medvetandet genom att påverka hjärnan, kemiskt, elektriskt, kirurgiskt?

Gilla

Bevis för det?Hjärnan har ju inte ens någon känsel…Geléklumpen är bara som ett modem mellan oss medvetna själar och våra fysiska sinnesorgan!Det enda som personlighetsförändringar pga HJÄRNSKADOR bevisar, är att det existerar en ömsesidig påverkan mellan hjärnan och sinnet/psyket. Under inga förhållanden kan det tas som bevis för att hjärnan skulle vara ursprung till själva medvetandet (själens energi) och förmågan till att uppleva förnimmelser, känslor, tankar, etc.Det är lika dumt att tro att medvetandet och minnena genereras av hjärnan, bara för att personligheten förändras pga hjärnskador och minnesförluster, som att tro att själva TV-programmet produceras inne i TV-apparaten, bara för att bild och ljus störs pga av skador i TV:n…Tankarna är som signalen som går till TV:n och skapar bilden och medvetandet är det som genererar tankarna!På samma sätt som radioapparaten inte skapar radioprogrammet, utan är bara en transformator som omvandlar de strålformiga radiovågorna till fysiska ljudvågor, så skapar inte heller den fysiska hjärnan medvetandefunktionen, utan är precis som radioapparaten bara en transformator för de strålformiga medvetandeenergierna, som genereras av själen, vårt medvetna Jag!Om kopplingarna inne i hjärnan inte längre fungerar som de ska, så är det ju bara naturligt att vi själar inte längre kan kommunicera optimalt med omvärlden, att vår personlighet förändras, på samma sätt som när transistorerna i radioapparaten har pajat, så kan inte radion längre på samma sätt som tidigare, omvandla och vidarebefordra radiovågorna som den tar emot.Hjärnan har alltså därmed förlorat sin kapacitet att motta och/eller vidarebefordra tankarna som produceras i sinnet, i vår subtila astralkropp!Liksom radiovågorna inte dör eller upphör att existera bara för att radioapparaten slutat fungera, så upphör inte heller själens medvetandefunktion bara för att hjärnan slutat fungera.

Gilla

Anton:Svar på din fråga om påverkan —- Därför att medvetandet har en anslutning / är kopplat till hjärnan.

Gilla

Irene,”Svar på din fråga om påverkan —- Därför att medvetandet har en anslutning / är kopplat till hjärnan.”OK. Det låter ju praktiskt. Finns det några belägg för det, bortsett från religiösa?Personligen tycker jag det låter som en nedvärdering av ”skapelsen” – att hjärnan, detta fantastiska organ, kallas för simpel ”geléklump”. Men det är väl bara jag stackars romantiska ateist-estet, utan sinne för kalla religiösa fakta.

Gilla

Anton:Belägg för det kan Du få den dag Du (av någon anledning) lämnar / går utanför Din fysiska kropp. Då får Du egen erfarenhet av att det faktiskt är så. Men till dess, så är det tyvärr bara att tro, eller inte tro, på kalla religiösa fakta.(Eller så kan man använda sig av förnuftet…… Det funkar också bra ibland…)

Gilla

skilja på gott o ont?? om du gör något gott kommer du bara samla ”bonuspoäng” för att komma till himmelen dvs för dig själv… e det rätt/fel? ja hjälper mina medmänniskor o annat levade för att ja kan o vill… det som jag tolkar som godhet! onska som du sa är motsatsen.. om det finns det ena finns det andra .. mycket enkelt! att allt skulle vara meningslöst för att man tror på något andligt tycker jag e fel..om inget annat kommer jag gärna tillbaka till jorden för jag tycker den e en fantastisk plats o att det inte bara handlar om ta sig någon annanstans, samla bonuspoäng eller död! hmm att finnas tycker jag är tillräckligt med mening i livet! hoppas du fick lite svar på frågan!

Gilla

Bevis för att medvetandet påverkas av inverkan på hjärnan?Tja, öh… ALL MEDICIN SOM HAR MED HJÄRNAN ATT GÖRA? All hjärnforskning, studier av människor som fått tumörer eller, säg, järnbalkar genom huvudet? Droger? Det är VETENSKAP, inga ”knasiga idéer”.Vad har du för belägg – BELÄGG, inte religiösa idéer – för din modem-historia?

Gilla

Hjärnan har ju inte ens någon känsel…

Gilla

Anton:Belägg för det kan Du få den dag Du (av någon anledning) lämnar / går utanför Din fysiska kropp. Då får Du egen erfarenhet av att det faktiskt är så. Men till dess, så är det tyvärr bara att tro, eller inte tro, på kalla religiösa fakta.(Eller så kan man använda sig av förnuftet…… Det funkar också bra ibland…)

Gilla

Irene, ja, då är det inte mycket att tro på, om man inte redan tror. Det finns liksom tusen olika påståenden från olika religioner, och om inget verkar särskilt trolligt, rimligt eller ens attraktivt – då föredrar jag att gå efter förnuftet. Använda hjärnan. Den är ändå given av Gud, som jag hade sagt om jag varit troende.

Gilla

Problemet är bara att……….förnuftet inte sitter i hjärnan……:-)

Gilla

Irene, inte på dig kanske? Mitt förnuft finns med all sannolikhet i min hjärna. Vi ateister (och de flesta religiösa jag känner för den delen) har den förmågan. Praktiskt att alltid ha med sig!

Gilla

Förnuftet sitter i geléklumpen?Belägg för det, tack!

Gilla

Att något är ”sannolikt” säger inget om faktum, bara vad någon betraktar som sannolikt. 🙂

Gilla

Irene, allt handlar alltid om att man ställer samman den information man har tillgång till och gör bedömningar om vad som stämmer därutefter. Av allt att döma är mitt medvetande en produkt av processer i mig, huvudsakligen i hjärnan. Om det är ”fakta” eller ej – tja, jag skulle tro att vetenskapen skulle uttrycka det så, även om jag inte har skäl nog att kolla upp det.Det finns i alla fall inget starkare belagt ”faktum” att medvetandet skulle ligga någon annanstans, och att hjärnan skulle vara ett ”modem”. Det är BARA tro (som inte BEHÖVER vara felaktig, men det är ändå inte heller fakta).

Gilla

Anton:”Av allt att döma…” — skriver du.Då är naturligtvis frågan: Vad är ”allt”?! (Det finns iaf inget inom vetenskapen som pekar på något sånt. Så alla ”allt” måste ju då härröra någon annanstans ifrån…….)

Gilla

Ingenting inom vetenskapen? Tyder inte hela hjärnforskningen på att medvetandet är en del av hjärnverksamheten? Säger läkarvetenskapen att hjärnan är en ”geléklump” med kopplingar någon annanstans?

Gilla

Mycket riktigt så visar hjärnforskningen att medvetandet är kopplat till hjärnan. Här är vi överens.(Vad läkarvetenskapen säger, är däremot i sammanhanget fullständigt oväsentligt. Läkare säger det dom för tillfället har betalt för att säga. Läkare är bara vanliga människor, vilseledda som alla andra. Att dom har extra bra betalt, gör dem inte mer trovärdiga än andra..! Dom säger det dom tror – som alla andra.)

Gilla

Efterlyses: Definition av ordet ONDSKA. Talar man om ondska, så borde man ju enkelt kunna ge en definition (om man vet vad man talar om…..vill säga…).;-)

Gilla

Precis, definition av ordet ”ondska” efterlyses…

Gilla

Ondska är i många kulturer ett vitt begrepp som omfattar tankar, ord eller handlingar som av majoriteten i en bestämd omgivning ses som fördärvliga, hemska eller rent av farliga och som ofta riktas mot allmänna moraliska föreställningar. Ondska beskrivs ofta som motsatsen till godhet, men även som frånvaro av godhet. Begreppen ondska och godhet hanteras av i stort sett samtliga religioner, och i vissa trosuppfattningar tar ondskan form och blir ett personifierat väsen som Satan eller zoroastrismens Ahriman – ondskefulla väsenden som för ett evigt krig mot Gud.Ur filosofisk synvinkel kan ondska ses som ett begrepp som sammanfattar det som är etiskt fel och därmed motsatsen till godhet. står så iaf på wikipedia =)

Gilla

Ja, ondska är frånvaro av godhet, precis som mörker är frånvaro av ljus, eller som kyla frånvaro av värme…

Gilla

Jag hade tänkt skriva nåt om hur den här diskussionen är hopplös eftersom vi lägger helt olika betydelser i ord som ”liv” och ”medvetande”, och att vi aldrig kan få fram våra budskap till den andre eftersom vi egentligen pratar om olika saker… och att det är synd att det inte bara går att säga ”jaha, det är så du ser det” utan att försöka ÖVERBEVISA den andre och så vidare.MEn jag har just hjälpt min fru att föda fram ett alldeles nytt, oskyldigt, oförstört, underbart litet barn, och då inser man förstås lätt att man har ENORMT mycket viktigare, större, UNDERBARA saker att ägna sig åt, i verkliga världen, i stället för att stånga pannan mot religiös fundamentalism, med någon som över huvud taget inte har en aning om hur det är att skapa och förvalta liv utan hellre sitter med näsan i flertusenåriga regelverk. Vad jag ändå tar med från de här trådarna är i alla fall är en STÄRKT övertygelse om att jag som ateist inte bara har en lika öppen och motsvarande andlig tillvaro som en slumpmässigt vald religiös människa, jag har ett STÖRRE och VIDARE spektrum än många STRIKT religiösa: en rymligare världsbild som är MÄNSKLIGARE och MER MEDKÄNNANDE, och som dessutom hyllar en eventuell Guds skapelse MER än de som inte är nöjda med den här världen utan längtar till någonting ”bättre”.Tack och adjö, nu fortsätter LIVET.

Gilla

A Dieu (till Gud)

Gilla

”Om förövarna straffas i detta liv, så mildras deras dåliga karma!”Nu sätter du oss människor över GUD igen. God karma är något man förtjänar, inte något man kan straffas till. Dessutom är det väl så att offerna har sig själv att skylladå de ju begått ohyggliga handlingar i ett tidigare liv. // Anders

Gilla

Intressant…nu plötsligt diskuterar du (var du inte ateist?) som om Gud existerar… :-)Allt som sker oss, är i enlighet med vårt karma!

Gilla

Som ateist så skulle jag säga att jag kan skilja mellan gott och ont trotsatt jag inte har någon övermänsklig tro. detta genom Moraliska grunder och vad som man lärs in i precis som alla andra. om du måste ha en religion som håller dig i handen för att vet avd som är gott och ont så har du fallit i samma fälla som merparten av den troende världen. Religionen som kontrollapparat. En boks ord väger tyngre än dina egna tankar och handlingar. Och för att definera ondska så kan man väl dela upp ondska i undergruper.Moralisk ondska som ondska som uppstår då en intelligent varelse avsiktligt och med insikt i handlingens konsekvenser skadar en annan kännande varelse. Metafysisk ondska uppfattningen (som inte är min egen uppfattning)att ondskan har en självständig existens, oftast förknippad med andevärlden och religiösa föreställningar, ibland manifesterad i ett väsen som djävulen eller demonerOch i metafysisk ondska kan ju den allsmåktiga guden som du valt att sätta din tilltro till inbegripas, då han mer eller mindre ensam kan ställas till svars för att som händer och sker. Visserligen kommer du att spela ”fria viljan” korten mot det argumentet, men ändå så tror du på en ALLSMÄKTIG gud. vilket fortfarande skulle göra han ansvarig för naturkatastrofer och dylikt, här passar jag på själv att spela kortet ”allt har en mening” som är er sista utväg från allt. Då kan vi också säga att Ondskan har sin plats i din Gudsbild, likaså ateister som enligt dig själv saknar moraliska ramar att rikta in sig efter.Detta är tyvärr en diskution som kan fortgå under en lång period och i stutändan så sitter du kvar med samma argument och det är obestridligt om jag inte kan bevisa guds icke existens, nämligen ”Gud har en större plan”.Sammanfattningsvis:Bara för att du är ateist saknar du Känslor, Moraliska ramar eller uppfattning om etik. Slutligen en fråga tillbaka till dig. Förklara varför en mångd olika sekter väljer at t bryta ut från de så bra moraliska ramarna som den kristna läran ger, och i guds namn väljeratt döda sig själv och andra? (Ku Klux Klan, JA dem är kristna eller Knutby för att ge exempel.)

Gilla

Men var har Rättskänslan sin grund?Varför har alla en känsla för rätt och orätt, och var kommer den ifrån?Just precis, från Översjälen i våra hjärtan, Samvetets röst, den Helige Anden i allas våra härtan, Guds lokaliserade immanenta aspekt, som medföljer alla oss individuella själar, i våra vandringar i den materiella världen, i allehanda fysiska kroppar!Varför människor ändrar på sina moralvärderingar?Precis som allt annat i världen, så kan även ens värderingar förändras…

Gilla

Ett litet tillågg i mitt tidigare inlägg för att du inte skall påpeka det. du tar upp Våra onda handlingar som belägg för att Gud skall vända ryggen till. Sist jag läste bibeln så dog Jesus på korset för att ta på sig alla Synder som mänskligheten hade begått och kommer att begå. visserligen vardetett tag sen jag läste den men jag tror intedem har förändrat det än. Därför håller inte ditt argument om att Gud låter ondskan skölja över oss på grund av kkarma. och karma existerar inte i en kristen tro just på grund av Jesu död. I förlängningen skulle ditt argument betyda att om alla på jorden bad Jesus kristus om förlåtelse så skulle alla jordens plågor upphöra? Därför om vi ber om förlåtelse så är vi berättigade till det via Dogmen som Jesus Kristus enligt Bibeln lämnar efter sig.

Gilla

Men hur förklarar du då alla människoliv som levt under alla årmiljoner INNAN Jesus uppenbarade sig?Kunde inte de få frälsning?

Gilla

Snilleblixten är duktig på att helt förbise vad någon har skrivit i sitt inlägg och bara svara med helt slumpmässiga ”fakta”Han har även relativt extrema åsikter som grundar sig i blind tro.Han har ingen som helst förmåga att backa upp sina påståenden med påtagliga fakta eller ens informerade gissningar.Han överanvänder caps där de helt klart skulle kunna undvaras.Vad tyder allt detta på? Jo, att han är ett gammalt hederligt troll. Övertydligt så det heter duga, men tydligen ett relativt duktigt sådant.Definition av internettroll är som följer:”Ett internettroll, eller bara troll, är en användare som skriver artiklar eller debattinlägg på Internet med huvudsyfte att reta upp övriga användare. De är mestadels ointresserade av fakta eller att föra en egentlig dialog och de föder ilska, vanmakt och rent allmänt skadar sinnesstämningen hos övriga användare.”Spot on på Snilleblixten.Jag lyfter dock på hatten för att du lyckats så länge med den övertydliga stil du använder utan att någon anat detta.

Gilla

Blixten, ge mig bevis på att en person som kallas ”Gud” finns…

Gilla

Det finns inget högre eller ursprungligare än Gud:http://sv.wikipedia.org/wiki/Gudhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Allsm%C3%A4ktighetHär har du massor av bevis för Guds existens:http://krishnascience.com/Arguments_for_God.pdfDet kosmologiska Gudsbeviset är ett av de tyngsta bevisen för Guds existens:http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_argumentDen Intelligenta Designen i universum, bevisar Guds existens:http://www.fragbite.com/?threadID=784663Morallagar är ett annat utmärkt bevis för Guds existens:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/01/moral-och-etik-bevis-for-guds-existens-objektiva-moraliska-varden-bevisar-guds-existensGud kan även bevisas med uteslutnings-metoden:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/01/gud-kan-bevisas-med-uteslutningsmetoden-finns-endast-tva-alternativ-till-universums-ursprungÖgonen är bevis för Guds existens:http://www.youtube.com/watch?v=-eGpWW6scsgDNA – Tungt bevis för Guds existens:http://www.youtube.com/watch?v=mFLk9JS9oZ8http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/10/dna-bevis-for-allas-var-gemensamma-urfader-var-intelligente-designer-gud-skaparenDet matenatiska beviset för Guds existens:http://www.youtube.com/watch?v=5lD4Ze9KtHIFysikens lagar och de fantastiskt finkalibrerade naturkonstanterna i universum, är ett uppenbart bevis för Guds existens:http://www.youtube.com/watch?v=wXyJwv2-gOQhttp://www.harunyahya.com/articles/70ignorance_sci11.phpRäcker det?Eller vill du ha fler bevis?

Gilla

”Intressant…nu plötsligt diskuterar du (var du inte ateist?) som om Gud existerar… :-)”Eftersom du uppenbart inte kan höja dig till en rimlig diskusitionsnivå, måste jag ju sänka mig till din så du förstår vad jag skriver. Så hur var det nu med de här offerna, de har väl sig själv att skylla. Att de drabbas i detta liv beror ju på händelser i ett tidigare liv. Är det då egentligen rätt att straffa de människor som begår brott emot offer, som ju begått ohyggliga saker i ett tidigare liv, vore det inte snarare så att vi borde hylla alla förövare för att de visar de däringa ondskefulla offerna att de minsann inte får göra hur de vill i ett tidigare liv, som de dessutom inte minns något ifrån?…. och om det inte är rätt att hylla de som begår brott, hur skall vi då någonsin komma utifårn den onda cirklen som vi skapar när vi låter offer, som i ett tidigare liv begått oförrätter låta någon i detta liv begå liknande oförrätter, som de i sin tur skall drabbas för i nästa liv…. osv…… osv…… // AndersPREMIÄR 1:a Majblogg.aftonbladet.se/sextoon/

Gilla

Hur man bryter den onda cirkeln?Byta bana, och börja leva ett andligt liv, börja tjäna och älska Gud!Bränner gammal karma som bara den…

Gilla

På tal om rätt och fel:Rättskänslan kommer ursprungligen ifrån religionen, och därvidlag är rättskänslan över världen olika eftersom vi tillber olika religioner.Om vi alla tillhörde samma GUD, så borde väl vår rättskänsla vara samma över hela vårt klot och även i hela universum, varför är den inte det snillet?// AndersPREMIÄR 1:a Majblogg.aftonbladet.se/sextoon/

Gilla

Rättskänslan är densamma hos alla religiösa, dvs det är RÄTT att tjäna Gud och följa Hans vilja, och FEL att inte följa Guds vilja!

Gilla

Jag skulle inte använda så dualistiska ord som Ont och Gott. Tyvärr existerar dessa endast som koncept i den mänskliga hjärnan och inte som absoluta lagar i universum. Vad du finner när du agerar i den riktiga världen är att det inte finns något som är 100% varken gott eller ont, vilket gör det till en relativ åskådning. Ondheten och godheten skiljer sig beroende på situation, person och åtanke.Onska kan inte existera som ett fysiskt manifesto. En handling kan därför inte vara ond. Låt mig förklara. En tegelsten som faller från ett hus och dödar en vägarbetare är inte ond, den kan inte vara ond. En bebis som av misstag puttar stenen är itne heller ond. Bara den person som med insikt att skada mannen med stenen är ond. Så på så sätt finns bara onska som koncept i våran hjärna.Så varför känner vi att det måste finnas en antropomorfisk godhet/onska i världen? Varför känner vi att vissa saker är onda/goda? Det är ett resulat av många saker. Evolutionen begåvade oss med många olika egenskaper, en av dessa är att undvika de saker som är skadliga för våran och samhällets överlevnad. Giftig mat, faror och göra varandra illa. Anledningen varför vi inte gillar dessa är pga av att de är inte fördelaktiga för vår fortlevnad och därför sorterad ut. Orsak nummer två är Samhället. Kulturer skapar normer som man oftast snappar upp som barn och börjar hålla med om. Det gör ingen skillnad vars du växer upp. Du kommer nästan alltid hålla med om vad majoriteten av där du växer upp tycker och tror. Det är därför det skilljer sig så mycket mellan olika kulturer. Ont och gott är inte det samma i olika länder, vilket stärker idén att de är relativa.Så vem bestämmer vad som är ond och gott? Svaret är: alla i samhället.Det är ett väldigt komplext system. Oftast är det majoritetens tycke, men inte alltid. Det är ungefär som att fråga ”vem bestämmer vilken musik som är bra?”. Samhället håller koll på det, vi är en samarbetande organism.Detta är varför en ateist kan avgöra vad som är rätt och fel. Rätt och fel är inte en produkt av religionen utan av livets gång. Vi ateister kan se vad som är fördelaktigt och vad som borde undvikas. Bara tanken att någon måste ha någon slags auktoritet som bestämmer vad de måste tycka finner vi helt absurt.

Gilla

Varför skulle det vara skadligt och ont, enligt ateismen, om människan inte fortlever?Samhället och majoriteten bestämmer?Ta då exemplet med nazismen under 2:a Världskriget, då nazisterna i Tyskland (en majoritet) tyckte att det inte var något ont att gasa ihjäl judarna…Eftersom nazisterna (majoriteten) tyckte att det INTE var ont att gasa ihjäl judarna, så kan man alltså säga att det var OK…???SKRÄMMANDE!

Gilla

ondska är relativt. den handling eller tanke som jag ser som ondska är för mej ondskefullt – även om det kanske inte är det för dej.vill du ha svar får du acceptera dom istället för att alltid kritisera. precis som du har din tro har vi vår syn på livet. respektera det!

Gilla

Definiera ”ondska”, tack!

Gilla

Bevisa att en majoritet av tyskarna var för utrotningen av judar och zigenare! Bevisa att frågan om vad som är ont eller gott går att avgöra objektivt!

Gilla

Ont är allt som går emot Guds vilja, allt som är frånvaron av Guds Godhet!

Gilla

Nu är det ju med uttalade (ilskna) Ateister som med religiösa fanatiker: ni är alla lika galna eftersom det inte finns några andra nyanser för er och inget någon säger kan få er att förändra er tro (även ateism går ut på att tro. Tro på något man egentligen inte har en aning om)Etik och moral lär ju kunna stå utanför religioner och de går väl ut på ungefär detsamma dvs ”du skall icke dräpa” osv. Men visst den är svårare at definiera i en sekulariserad värld.Ondskan är lite föränderlig. För en vegan är det ju ondska att döda alla levande varelser, religiös eller inte, medans det för en religiös allätare inte är så farligt alls.Jag är inte fanatiker åt något håll. Jag är inte atist och jag kan därför inte svara på din fråga. Men tragiskt vet jag vad det är. Tragiskt är det då man har tappat all sin ödmjukhet inför andra och livet självt, när man är så förlorad i sin egen fullkomlighet (eller tron på den)att man slutat att lära sig av andra och lyssna.Ja Snilleblixten du ska ta åt dig, men det gäller ju en hel del stollar som kommenterar hos dig också.

Gilla

Helt korrekt Zmilla,Ateism går också ut på att tro. Tro på något man egentligen inte har en aning om!Jag har inget emot att lära mig av andra och lyssna, problemet är bara att det inte är mycket man kan lära sig om tillvarons yttersta grund av en ateist…

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: