Död o Återfödd´s Blogg – Hare Krishna, kära älskade vänner!

NASA BLUFFAR – MÅNENS DIAMETER 110 KM, INTE 3 476 KM = Månskuggan under solförmörkelser !!!

Posted on: 3 oktober, 2017


 

MÅNENS DIAMETER ÄR ENDAST 110 KM, INTE 3 476 KM !!!

BEVISAS AV MÅNSKUGGAN UNDER SOLFÖRMÖRKELSER  :yes::yes::yes:

 

Man kan inte se någonting av solen längs med månskuggan, skuggan som månen kastar på jorden, i ett 110 km brett stråk som passerar delar av jorden under en total solförmörkelse.

Varför?

Jo, för att det är området av jorden som befinner sig i en perfekt rät linje med solen och månen, där månen totalt blockar och förmörkar solen (umbra), där inget direkt solljus träffar jorden. Eftersom månskuggans bredd är 110 km, så måste ju givetvis även månens egen diameter vara 110 km. Hade månen verkligen varit 3 476 km i diameter, så skulle ju givetvis även dess skugga täcka 3 476 km av jorden. Elementär astrofysik!

 

Illustrerad Vetenskap:

http://illvet.se/universum/solsystemet/solformorkelse/sa-uppstar-en-solformorkelse

”Vid en total solförmörkelse täcker månen hela solskivan, så att solens strålar skyms, dvs inget direkt solljus träffar jorden.”

 

Enda säkra sättet att ta reda på månens diameter – Att mäta dess fysiska skugga på jorden under totala solförmörkelser, dvs 110 km!

:yes: :yes::yes:

 

Eftersom hela solskivan faktiskt täcks av månen, så är det ju en fysisk omöjlighet att månens diameter skulle kunna överstiga månskuggan som månen kastar på jorden under totala solförmörkelser, dvs 110 km.

 

Umbra = Månskuggan. Månskuggan faller inom det område av jorden som befinner sig i en perfekt rät linje med solen och månen, där månen totalt blockar solen. Att månskuggan endast blir 110 km bred, är ju ett obestridligt bevis för att månens diameter inte kan överstiga 110 km.

 

NASA-Great-American-Eclipse-Map-Edited.png

 

Att man exempelvis i Orlando, bara några tiotal mil från månskuggans passage, inte såg mer än 85% av solförmörkelsen (penumbra, partiell solförmörkelse), bevisar ju bortom allt tvivel att Orlando befann sig utanför zonen där månen befann sig i perfekt rät linje mellan jorden och solen. Att månskuggans zon är 110 km bred, innebär ju givetvis att måndiametern utgör densamma. Att befinna sig i penumbra som Orlando gjorde, betyder att befinna sig utanför månskuggans passage (Path of Totality). eftersom månskugga endast förekommer som umbra, endast under totala solförmörkelser.

 

Penumbra (partiell förmörkelse, ingen månskugga) under en solförmörkelse, är området där man ser solen partiellt förmörkas (olika procent). Penumbra befinner sig alltid i solsken, ett område som alltså inte befinner sig i någon som helst månskugga. Penumbra har inget att göra med att partiellt, delvis befinna sig i månskugga, halvskugga, som många har förletts att tro. Antingen befinner man sig i månskugga (vid total 100% solförmörkelse, umbra), eller så gör man det inte. Finns inga mellanlägen som att befinna sig i 80, 85, 90, 95% månskugga, befinnande sig hundratals kilometer från umbra. Penumbra har bara att göra med hur stor del av solen (aldrig 100%) man ser förmörkad från en viss given plats på jorden.

 

UmbraPenumbra.png

Förlåt globbilden, hittade inget annat…  :D

 

NASA:s vilseledande illustrationer med konformad månskugga under totala solförmörkelser, har lurat en hel värld.  Solen och månen är nämligen från jorden sett precis lika stora. Storlek och avstånd dem emellan tar nämligen ut varann, men NASA:s bedrägliga illustrationer visar felaktigt ungefär 5-6 gånger större skenbar sol. Dessutom med solstrålar som är allt annat än parallella, så folk ska förledas tro att månskuggan blir mycket mindre än månen, vilket den ju inte kan bli, med tanke på att månen under totala solförmörkelser helt blockar solstrålarna.

 

Bluff-illustration med konformad månskugga. Att umbra, månskuggan, i illustrationen blir mycket mindre än månen och med spetsig topp, beror på att solen felaktigt återges som mycket större än månen, och då blir vinkeln på solstrålarna mot jorden helt felaktig.  Om bilden skulle återges korrekt skalenligt, med sol och måne lika stora, så träffar solljuset jorden i helt parallella solstrålar, och därmed blir månens diameter precis densamma som umbra, dvs 110 km!

 

895px-Geometry_of_a_Total_Solar_Eclipse.svg.png

 

 

NASA vilseleder världen när de hävdar att partiella och ringformiga solförmörkelser skulle orsaka månskuggor på jorden. Månen kastar ingen som helst skugga på jorden vid områden där dessa former av solförmörkelser råder. Helt enkelt för att månskugga endast kan uppstå vid total solförmörkelse, och då endast i ett 110 km brett band, då månens diameter är just 110 km.

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SEmapkey.html

 .

Eclipse Type

There are four basic types of solar eclipses:

  1. Partial – Moon’s penumbral shadow traverses Earth (umbral and antumbral shadows completely miss Earth).
  2. Annular – Moon’s antumbral shadow traverses Earth (Moon is too far from Earth to completely cover the Sun).
  3. Total – Moon’s umbral shadow traverses Earth (Moon is close enough to Earth to completely cover the Sun).
  4. Hybrid – Moon’s umbral and antumbral shadows traverse Earth (eclipse appears annular and total along different sections of its path). Hybrid eclipses are also known as annular-total eclipses.

 

:beer: :beer: :beer:

 

 

Varför illustrationer visar både umbra och penumbra, torde bero på att man känner till att månskuggan fysiskt måste motsvara måndiametern. Men med tanke på att månskugga endast finns i umbra, samt att månskuggan måste motsvara måndiametern, så ger ju det vid handen att måndiametern absolut inte kan vara mer än 110 km. Att man lägger till penumbra i ekvationen, kan endast bero på att man vill täcka upp för de 3 366 km som man inser fattas av månens officiella diameter på 3 476 km…

 

a09b74fd721ebfaec7cd5cecd5f25e01.jpg

 

Solljuset färdas till jorden i parallella strålar, givetvis även under totala solförmörkelser, då månen totalt skymmer solljuset. Detta är ett utmärkt bevis för att månskuggor under totala solförmörkelser aldrig kan bli konformade, ens om solstrålarna var nästintill parallella.

Anses som ett vetenskapligt faktum:

https://physics.stackexchange.com/questions/155075/what-makes-suns-light-travel-as-parallel-beams-towards-earth

 

Eftersom bredden på månskuggan som kastas på jorden under totala solförmörkelser endast är 110 kilometer, så måste även månens diameter vara 110 km, vilket är nästan 32 gånger mindre (!) än vad NASA hävdar, 3 476 km, det som vi indoktrinerats med sedan barnsben. Även om man går på myten att månskuggan består av både umbra och penumbra, så skulle det ju fortfarande vara stört omöjligt att förklara den enorma diskrepansen, endast 110 km umbra, samtidigt som månens diameter hävdas vara 32 gånger större än denna umbra. Att månen endast skulle kasta 3,16 % umbra, med tanke på att 100 % av solskivan täcks, är ju fullständigt absurt.

 

Att månskuggan är 110 km, utgör ett obestridligt bevis för att även månens diameter måste vara 110 km. Speciellt med tanke på att månskuggan uppenbart inte alls kan bli konformad, som NASA:s illustrationer försöker ge sken av, eftersom solljuset når jorden i parallella strålar.

 

:beer: :beer: :beer:

 

 

GEOMETRISKA BERÄKNINGAR, SKALENLIGT, RÅDANDE ASTRONOMI

 

Föreställ er:

 

Jorden: 3,67 m bred.

Månen: 1 m bred, 1 m framför jorden.

Solen: 400 m bred, 400 m framför jorden.

 

Jorden befinner sig alltså på precis det avstånd, där solen helt blockas och förmörkas av månen under totala solförmörkelser, solljuset når inte fram hit, eftersom deras storlek och avstånd tar ut varann.

Månskuggan på jorden borde alltså bli 1 meter bred, dvs månens diameter, som sägs vara 3 476 km.

Hur kommer det sig då att månskuggan endast blir 3,16 centimeter, dvs 110 km, om nu inte månen faktiskt är 110 km i diameter?

 

Solen och månen ser precis lika stora ut, och därför måste givetvis månskuggan och månen vara lika stora.

För att solen ska se mindre ut än månen, så måste vi flytta månen närmare jorden, och då blir månskuggan större än månen.

För att solen ska se större ut än månen, så måste vi flytta månen bort från jorden, och då blir månskuggan mindre än månen.

 

Alltså, för att solen ska kunna se större ut än månen och därmed vara orsak till att månskuggan blir mindre, som vissa hävdar är fallet, så måste månen till att börja med befinna sig längre bort från jorden än vad den faktiskt gör, och det kan den ju bara göra i fantasin… :D

 

Men för diskussionens skull:

Ponera att månen, enligt modellen ovan, befann sig några centimeter längre bort från jorden, så att åtminstone lite av solljuset skulle nå fram till jorden under en total solförmörkelse. Med tanke på att solen i exemplet befinner sig 400 meter bort, och bara är 1 meter bred från jorden sett, så skulle solljuset naturligtvis träffa jorden i praktiskt taget helt parallella strålar, vilket innebär att månskuggan aldrig skulle kunna bli konformad med spetsig topp, inte ens om månen befann sig tiotusentals kilometer längre bort från jorden än den gör.

 

Månskuggan i exemplet borde ju fortfarande bli i närheten av månens diameter, dvs 3 476 km.

Hur i Herrens Namn kommer det sig att månskuggan som kastas på jorden under totala solförmörkelser endast är 110 km, om nu inte även månens diameter är 110 km?

 

SLUTSATS:

 

Enda säkra sättet att ta reda på månens diameter, är att mäta dess fysiska skugga på jorden under totala solförmörkelser, dvs 110 km!

Månens diameter måste de facto vara 110 km, inte 3 476 km som de vilseledda astronomerna hävdar. Detta går inte att komma ifrån!

 

 

 

NASA:s officiella medelavstånd till månen, 384 000 km, är faktiskt alldeles för långt bort från jorden för att överhuvudtaget kunna orsaka månskuggor på jorden under solförmörkelser, varför astronomer nu i ren desperation har tvingats lansera teorin att solen är större än man hittills trott:

 

 

 

Med tanke på att astronomerna har missuppfattat månens och solens storlek, så torde de ju givetvis ha fel även vad gäller avståndet till dem!

 

Att vi med en liten handkamera som Nikon Coolpic P900 kan zooma in månen och dess detaljer, dessutom med knivskarp bildskärpa, så kan ju månen omöjligt befinna sig så långt bort som 384 000 km från jorden, utan snarare på ett avstånd av ca 12 000 km, vilket vi får om vi dividerar 384 000 med 32, som är så många gånger mindre som månens diameter är från NASA:s påståenden:

 

 

 

Flat Earth-rörelsen torde ha rätt, i ljuset av allt detta, där både månen och solen är mycket närmare, och därmed mycket mindre än vad som basuneras ut av dagens heliocentristiska astronomer.

 

Matematiska bevis via trigonometri för att även solen faktiskt befinner sig väldigt nära jorden:

 

 

 

 

Eratosthenes beräkningar av jordens omkrets motbevisas här. Han tog inte hänsyn till den refraktion, brytning som orsakas av atmosfären och kom därmed till den falska slutsatsen att jorden är en glob.

Med refraktion inberäknad så är jorden platt som en pannkaka, matematiskt bevisat här:

 

 

 

Att jorden är platt och cirkelrund som en pannkaka, plan jordskiva, är något som vinner stort gehör i världen, runt hela vårt plan, ett veritabelt astronomiskt paradigmskifte på gång.

 

På min blogg kan ni ta del av en massa experiment, observationer och vetenskapliga bevis för att jorden de facto är ett cirkelrunt plan, inte nån planet. Nätets allra bästa Flat Earth-videor samlade här:

https://snilleblixten.net/2016/09/30/jorden-ar-platt-bevisas-nu-av-laserexperiment/

 

 

FLASHBACK FORUM:

Intressant i sammanhanget är att jag för bara några dagar sedan publicerade ett inlägg kring just denna mån-anomali, 110 km vs 3 476 km, på Flashback forum, astronomi:

https://www.flashback.org/t2877357

”Månens skugga på jorden vid solförmörkelser 110 km – NASA hävdar månen är 3 476 km?”

På bara fem dagar så har fler än 12 000 redan läst inlägget, med närmare 200 svar, men ännu har ingen astronom lyckats förklara anomalin, och de flesta som kommenterar i tråden verkar inte ha en susning om vare sig astronomi eller astrofysik…

Eftersom ingen astronom kunde förklara varför månskuggan endast blir 110 km, så förpassades tråden hastigt till Konspiration, där ett helt koppel av Flashbacks multikonto-troll huserar (modsen alltid på deras sida, ertappats med att använda sig av flera konton på konspiration), för att få övertaget i diskussionerna.

Rabiata yrkesförnekare som trollar och saboterar i alla högklassiga konspirations-trådar, såsom Chemtrails, Flat Earth och Geocentrismen. Dessutom tillåts endast 1 tråd av vardera på hela forumet, samtidigt som det inte tycks finnas några som helst begränsningar kring att skapa trådar om exempelvis hasch, porr och trump…

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Hur kommer det sig att vi inte fått lära oss månens verkliga diameter, 110 kilometer?

Förmodligen för att NASA (frimurarorganisation) och makteliten vill få oss att tro på det sjuka materialistiska flummet att jorden är en snurrande boll, som kutar omkring runt solen i universums periferi…

Att få oss att tro att universum trollade fram sig själv från ingenting och att det inte finns någon mening med livet, ingen Gud, inget liv efter detta, vi ska bara konsumera och slita och slava för överheten. Vi ska fås att tro på förnuftsvidriga ateistiska slump- och hokuspokusteorier som Big Bnag och emolutionen…

 

Gå in i kommentarsfältet och ge oss en förklaring till hur det kommer sig att bredden på månskuggan under solförmörkelser är så lite som 110 kilometer, om ni tror att månen är 3 476 kilometer i diameter som NASA påstår…

Lycka till!

 

 

sun-moon-flat-earth

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna Hjärta

Eder evigt tillgivne,
Död o Återfödd, Fick en Snilleblixt

 

.

Annonser

18 svar to "NASA BLUFFAR – MÅNENS DIAMETER 110 KM, INTE 3 476 KM = Månskuggan under solförmörkelser !!!"

Vad har ni för teorier?

Varför bluffar frimurarorganisationen NA(ZI)SA så grovt kring månens och solens storlekar och avstånd från jorden?

De har ju vanan inne så att säga, med tanke på Månkonspirationen 1969, fotoshoppade CGI-bilder av jorden som en glob, lögnerna kring satelliter, ISS etc…

Gilla

Hej!
”Praktiskt taget parallella strålar”, skriver du. Inte fullkomligt parallella, för om solljuset skulle färdas i fullkomligt parallella strålar, hur skulle du då kunna se hela solen? Skulle du inte bara kunna se en del av solen lika stor som, tja, din pupill?

Men med tanke på att du kan se hela den del av solen som är vänd mot jorden, betyder det då inte att det ljus som når din pupill kan sägas bildar en kon?

Gilla

Hej Magnus!

Om den rådande astronomin stämmer, som hävdar att solstrålarna praktiskt taget är parallella, så kan inte månskuggan bli konformad:

https://physics.stackexchange.com/questions/155075/what-makes-suns-light-travel-as-parallel-beams-towards-earth

Dessutom så skulle den ändå inte kunna bli konformad, med tanke på att månen uppenbarligen täcker hela solskivan vid totala solförmörkelser.

Eller hur?

Gilla

De är ”praktiskt taget” parallella, vilket duger för att förklara vissa fenomen och att t.ex. skuggor inte växer när föremålen som skuggar höjer sig några meter eller så över marken. Men de är inte FULLKOMLIGT parallella, vilket framkommer även på sidan du länkar till. OM de vore fullkomligt parallella skulle du inte kunna se hela solskivan: solstrålarna når dina ögon både från mitten av solskivan och från ytterkanten. De solstrålarna MÅSTE forma en kon för att nå din pupill.
Och eftersom månen är så pass långt bort, och solen så pass stor, så innebär ”den rådande astronomin” att jo, skuggan kan visst bli konformad. Och att ”månen täcker hela solskivan” innebär ju bara att betraktaren befinner sig inom umbran. Det är väl typ en perspektivfråga.

Gilla

Praktiskt taget parallella innebär per automatik inte fullkomligt parallella.

Nånting som är konformat har en spetsig topp, vilket absolut inte kan bildas av en sol med praktiskt taget parallella strålar.

Månen så pass långt bort?

Solen hävdas vara 400 ggr längre bort än månen, och tar därmed ut solens 400 ggr större storlek, alltså kan skuggan omöjligt bli konformad.

Står ju på NASA:s hemsida (länken har du i inlägget) att totala solförmörkelser endast orsakar umbra, ingen penumbra, alltså kan inte månskuggan bli konformad!

För att inte tala om en skugga som är närmare 32 ggr mindre än månens diameter, som hävdas vara 3 476 km. Det hela går omöjligt ihop!

Såvida nu inte månens diameter faktiskt är 110 km… 😉

Gilla

Om vi börjar här:
om alla solstrålar är parallella, och solen är större än din pupill, hur kommer solstrålar in från hela solskivan genom din pupill?

Gilla

Det är dagens astronomi som hävdar att solen befinner sig så otroligt långt bort att strålarna blir praktiskt taget parallella. Men som du kan se från mitt inlägg, så befinner sig både solen och månen väldigt nära jorden, alltså långt ifrån parallella solstrålar till jorden:

Gilla

Magnus, märker du vad mycket närmare solen måste vara jorden, än vad astronomerna påstår?

Gilla

Du svarade inte på min fråga. Hur kommer parallella solstrålar från hela solskivan in genom din pupill?

Gilla

Fråga astronomerna som hävdar att solstrålarna är praktiskt taget parallella, eftersom de tror att solen befinner sig 150 000 000 km bort från jorden…

Gilla

Jaså jag fick inte svara fler gånger?
Och du undrar varför du blir utkastad från Flashback och så? Haha.

Gilla

Nu gick det visst bra, men mina två tidigare försvann. Finns det någon gräns för hur många man får skriva per dag?
Nåja, då kan jag väl försöka komma ihåg vad jag skrev som försvann… 🙂

Gilla

Till skillnad från Flashback, så kör inte jag med censur!

Har inte avlägsnat en endaste kommentar från dig.

Gilla

På Flashback har censuren åter slagit till…

Publicerade en tråd som bevisar att månskuggan (umbra) aldrig kan vara konformad, för i så fall skulle det finnas massor med solförmörkelser med mindre månskugga än 110 km.

En av modsen låste min tråd, måste ha blivit sur när ingen astronom kunde bevisa att månskuggan är konformad, kom bara med ett tomt påstående att umbras storlek växlar, men kunde inte ge ett endaste exempel:

https://www.flashback.org/t2881289

Gilla

Så bra att du inte tar bort kommentarer. Jag gissar att bloggsystemet rensar bort poster det tror är spam…
Hur som helst, det är framför allt två saker som ställer till det för din förståelse för månförmörkelserna (förutom din bergfasta tro, som ju gör att du inte skulle acceptera förklaringarna även om du förstod dem):

För det första:
– umbran och penumbran finns alltid där, de är ju delar av skuggan som bildas när månen blockerar solstrålarna (undantaget månförmörkelser när månen hamnar i jordens skugga).
– avståndet mellan jorden och månen varierar. När månen passerar mellan solen och jorden, kastas en skugga på jorden. Är avståndet så stort att den konformade umbrans spets inte når jorden, ses ingen total solförmörkelse någonstans från jorden (men partiella kan ses från varsomhelst inom penumbran, och annulär från penumbrans mitt). Om avståndet är kortare så att umbran når jordytan, ses en total solförmörkelse _just därifrån_. Utanför umbran finns fortfarande penumbran, så från övriga skuggade delar av jordytan ses en partiell solförmörkelse.

Var finns uppgiften om att en total solförmörkelse ”endast orsakar” umbra? Nasalänken fungerar inte, och påståendet är helt enkelt helt fel och av dig feltänkt. Månen orsakar inte olika umbror/penumbror beroende på olika typer av solförmörkelser; solförmörkelser är vad som betraktas från berörda delar av jorden när månen passerar i vägen för solstrålarna, och ser olika ut beroende på det aktuella avståndet mellan månen och jorden – och ser olika ut från olika delar av jorden.

För det andra: du hakar upp dig på det där med ”praktiskt taget parallella”. De är parallella nog för att man ska förstå hur solstrålar och skuggor beter sig vid jordytan, men de är inte _helt_ parallella (för då borde du inte kunna se hela solens yta) och över de stora avstånd det gäller, och de inblandade himlakropparnas relativa storlek, så är det fullt tillräckligt för att skapa de skuggor som astronomin beskriver.

Det är ju _det_ som ”dagens astronomi” säger, och det väldigt exakt – men du fokuserar bara på ”praktiskt taget parallella” vilket dels inte är något särskilt vetenskapligt begrepp, och som du dessutom själv skrivit inte är samma sak som ”fullkomligt parallella”. Ska du vara _ärlig_ om vad ”dagens astronomi” säger så måste du ju erkänna att det är de _inte helt parallella_ strålarna som gäller.

Sen är det ju ganska rejält missvisande att prata om att ”NASA bluffar” – de här sakerna är ju inte precis något som NASA har någon sorts ensamrätt på… och beräkningar på månens och solens storlekar har man ju hållit på med i ett par tusen år åtminstone.

Gilla

1. Vad jag menade är att där totala solförmörkelser syns, finns endast umbra (månskuggan), medan under partiella solförmörkelser finns ingen månskugga, men man ser solen förmörkas partiellt (penumbra). Givetvis kan man se solen förmörkas partiellt även under totala solförmörkelser, men då endast om man befinner sig vid sidan av månens kropp, som alltså uppenbarligen är 110 km i diameter.

2. Har ändrat på ”praktiskt taget parallella” i min text, eftersom solstrålarna uppenbart måste träffa jorden helt parallellt, för annars skulle ju inte totala solförmörkelser eller månskuggor kunna uppstå.

Totala solförmörkelser kan endast uppstå när vinkeldiametrarna på solen och månen är exakt lika stora (avstånden varierar), dvs 0,53 grader på både solen och månen. Då blir givetvis även solstrålarna helt parallella, eftersom de inte viker av inåt mot jorden, vilket de gör när månen befinner sig längre bort från jorden, då solen verkar större än månen, då alltså inga totala solförmörkelser inte kan uppstå.

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: