Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

FÖLJANDE 23 LIVSFORMER TROTSAR TOTALT den vansinnigt absurda EVOLUTIONSTEORIN…

Posted on: 14 maj, 2009


.

23 LIVSFORMER och ORGAN TROTSAR TOTALT EVOLUTIONSTEORIN:

 

1. Spermien och ägget
2. Bakterieflagellen
3. Fågelägget
4. Hackspetten
5. Påfågeln

6. Fåglarna
7. Fjärilslarven
8. Trollsländan
9. Honungsbiet
10. Ormen

11. Valen och delfinen
12. Havsdäggdjuren
13. Giraffen
14. Elefanten
15. Däggdjuren

16. Biet, grodan, masken
17. Växtlivet
18. Könsorganen
19. Människans ögon
20. Människans knäled

21. Immunförsvaret och matsmältningssystemet
22. Symmetrin hos kroppsorganen
23. Blodets koagulationsmekanism

 

 

____________________________________________________

 

1) SPERMIEN OCH ÄGGET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

En spermie består av huvud, mellanstycke och svans. I huvudet finns förutom kärnan med arvsanlagen också en bildning, akrosomen, som innehåller enzymer (hyaluronidas, proteaser) vilka gör det möjligt för spermien att tränga in i ägget. Från den ena av cellens centrioler utvecklas en pisktråd, svansen, som gör spermien rörlig och i mittstycket koncentreras cellens mitokondrier, som kan leverera energi till svansens simrörelser. Hur spermier med dess enorma information och ändamålsenliga funktion har kunnat utvecklas genom en darwinistisk steg-för-steg process (med i varje steg bibehållen funktion) är en fråga som saknar svar. Förmodligen kommer vetenskapen så länge den utgår från ett materialistiskt synsätt att bli svaret skyldig.

Hur i hela friden ska spermien med dess enorma biokemiska information om arvsanlagen i dess huvud, som motsvarar mer än det som finns i alla de 200 volymerna av ”Journal of Biochemical Chemistry” som utgetts, ha kunnat utvecklats i en stegvis darwinistisk process?

Vid befruktningsögonblicket är det befruktade ägget litet som ett knappnålshuvud. Ändå innehåller det information motsvarande sex miljarder (6 000 000 000) ”kemiska bokstäver”.

Denna information skulle fylla 1000 böcker, 500 sidor vardera med bokstäver så små att att man skulle behöva ett mikroskop för att läsa! Om all DNA i form av ”kemiska bokstäver” i den mänskliga kroppen skulle tryckas i böcker, så skulle de fylla Grand Canyon 50 gånger om!!

 

____________________________________________________

 

2) BAKTERIEFLAGELLEN (med inbyggda elmotorer) TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

VIDEO: BakterieflagellenEvolutionens mardröm och död:

 

 

____________________________________________________

 

3) FÅGELÄGGET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

Att få den perfekt optimala tjockleken på äggskalet (inom alla arter) kan inte vara slumpens verk, med tanke på att om äggskalet inte hade perfekt tjocklek redan under den allra första generationen, kunde det överhuvudtaget inte bli någon andra generation…

Kyckling-organismen skulle ha förblivit instängd innanför det för tjocka äggskalet, vilket skulle stoppa reproduktionen. Dessutom har man aldrig hittat fossiler efter ägg med embryot fängslad inuti, trots att evolutionen förutsätter otaliga misslyckade försök.

http://gluefox.com/fdevol.shtm
http://www.evolutionnews.org/2 008/05/billions_of_missing_lin ks_part_2.html

 

Malleehönans häckning är unik, bevis för Naturens IQ:

 

 

____________________________________________________

 

4) HACKSPETTEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

Bara att glömma att dessa hackspettens unika egenskaper skulle ha kunnat evolvera fram gradvis med hackspettens liv i behåll…

 

____________________________________________________

 

5) PÅFÅGELN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

Hur skulle påfågelns enormt vackra och konstnärligt designade fjädrar kunna vara ett verk av nån slumpartad IQ-befriad ”evolution”?

Påfågeln är de facto ett bra bevis för Intelligent Design:

 

 

Till och med Charles Darwin insåg att påfågeln motsäger evolutionsteorin, här i ett brev till Asa Grey, 3 april 1860:

”Nowadays, some of the formations in nature really upsets me. The sight of a feather in a peacock´s tail, whenever I gaze at it, makes me feel sick.”

Snacka om att påfågeln krossar evolutionsteorin

 

____________________________________________________

 

6) FÅGLARNA TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN!

 

Evolutionsteorin har aldrig kunnat svara på hur landdjur skulle ha kunnat förvandlas till fåglar som börjat utveckla vingar…

På vilket sätt skulle de begynnande små vingstumparna ha gjort fåglarna mer anpassningsbara i naturen?

Vingarna skulle ha varit för små för fåglarna för att kunna flyga. Varför skulle en fågel utveckla vingar som var värdelösa?

Detta är helt bakvänt från det evolutionära naturliga urvalskonceptet att fåglar anpassar sig och förändras för att bättre kunna överleva i sin omgivning. Fågeln med en halva vingar befinner sig i en klar ofördelaktig situation i sin omgivning!

Varför skulle fågeln fortsätta att i miljoner av generationer försöka förbättra en vinge som var värdelös? Evolutionsteorin baseras på naturligt urval av den mest anpassningsbara medlemmen av en art. En fågel med en värdelös vinge befinner sig i ett svårt underläge och motsatsen från naturligt urval!

Enligt det naturliga urvalet så borde egentligen medlemmarna av fågelarterna med de minst värdelösa vingarna (inte de halvfärdiga och därutöver) ha varit de mest anpassningsbara och haft störst chans att överleva i stora antal…

 

Flyttfåglarna kan inte heller förklaras evolutionistiskt:

 

 

____________________________________________________

 

7) FJÄRILSLARVEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

 

Vad är överlevnadsfördelen av att hänga hjälplös på detta sätt under 1-2 veckor? Varför måste en fjäril bli ett ägg en andra gång och födas igen? Hur skulle en IQ-befriad ”evolution” kunna fixa till detta?

 

____________________________________________________

 

8) TROLLSLÄNDAN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

 

Hur ska trollsländans vingar och flygförmåga ha kunnat evolvera fram gradvis?

Givetvis skapades trollsländan och alla andra insekter färdiga med vingar och flygförmåga, fullt funktionella från första början, precis som allt annat levande!

 

____________________________________________________

 

9) HONUNGSBIET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

De fantastiska sexsidiga honungscellerna som bina bygger är baserade på komplexa matematiska formler… skulle detta vara ett påhitt av en blind IQ-befriad evolution?

 

____________________________________________________

 

10) ORMEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

Dessutom:

Hur skulle ormen gradvis ha kunnat evolvera fram ett organ som tillverkar och förvarar giftiga substanser i sin egen kropp utan att själv dö på kuppen?

Hur sannolikt är det att det giftiga magasinsutrymmet av en slump anslöts till ormens ihåliga huggtänder?

 

____________________________________________________

 

11) VALEN OCH DELFINEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.trueorigin.org/ng_whales01.asp
http://www.answersingenesis.org/home/area/re1/chapter5.asp

http://www.answersingenesis.org/pbs_nova/0926ep2.asp
http://www.trueorigin.org/whales.asp

 

Evolutionsteoretikerna fantiserar om att valarna och delfinerna på nåt vänster skulle ha flummat fram från ett landlevande fyrfotadjur…

Snacka om SJUKT VRICKAT!

 

____________________________________________________

 

12)  HAVSDÄGGDJUREN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.harunyahya.com/refuted6.php

Havsdäggdjurens unika egenskaper, såsom ekolodsystem, synförmåga, kommunikation m.m, ställer evolutionsteorin helt på ända!

 

____________________________________________________

 

13) GIRAFFEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.evolutionnews.org/2007/05/a_tall_tale_of_evolution_the_n.html

http://www.netkonect.co.uk/k/ketsvc/Children/Animals_Series/GIRAFFE/giraffe.htm

http://www.weloennig.de/Giraffe.pdf
http://www.weloennig.de/GiraffaSecondPartEnglish.pdf

 

Var finns de fossila bevisen kring att giraffens långa hals förment skulle ha evolverat fram?

Ingenstans!

 

____________________________________________________

 

14) ELEFANTEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.darwinism-watch.com/disc_channel_030407.php

Bara en grotesk myt, att elefanten skulle ha skapat helt nya strukturer och organ, bara för att den skulle ha bönat och bett om det…

Snacka om SJUKT VRICKAT!
____________________________________________________

 

15) DÄGGDJUREN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.scienceagainstevolution.org/v4i12f.htm

http://web.telia.com/~u03601124/origin/hemsida.htm

http://www.answersingenesis.org/creation/v13/i2/mammals.asp

 

Det är bara det kompletta systemet som har positivt urvalsvärde. Så kan t.ex. körtlar som producerar mjölk inte vara till någon nytta för ett djur som inte vårdar sina ungar eller för ett djur vars ungar inte kan leva på mjölk eller där ungarna och de vuxna saknar de beteenden som är nödvändiga för att däggningen ska lyckas. Sannolikheten för att alla de för däggningen nödvändiga arvsanlagen och beteendena uppkommit samtidigt och av en slump är försvinnande liten.”

 

____________________________________________________

 

16) ARBETSBIET, PORTRÄTTGRODAN OCH PALOLOMASKEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

 

http://evolution-facts.org/Evolution-handbook/E-H-24.htm

 

Snacka om naiv och okritisk man måste vara, för att svälja den vansinnigt absurda hokuspokus-teorin att dessa livsformer skulle ha uppstått av stegvisa slumpsteg…

 

____________________________________________________

 

17) VÄXTLIVET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.harunyahya.com/refuted12.php

Bakterieceller och växtceller skiljer sig fundamentalt åt, detsamma vad gäller DNA-strukturerna dem emellan…

 

____________________________________________________

 

18) KÖNSORGANEN HOS DJUR OCH MÄNNISKOR TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.trueorigin.org/sex01.asp

Hur skulle könsorganen ha kunnat evolvera fram stegvis, med tanke på att fortplantningen måste kunna fungera från allra första början?

Vad är ursprunget till könsorganen, sexlivet och vällusten i könsakten?

Givetvis en Intelligent Designer!

Givetvis tog vår evige Skapare med i beräkningen när Han designade och konstruerade könsorganen  att själva akten skulle vara fylld av vällust, för att på så sätt försäkra sig om reproduktionens fortgång…

 

____________________________________________________

 

19) MÄNNISKANS ENORMT KOMPLICERADE ÖGON TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

http://www.youtube.com/watch?v=-eGpWW6scsg
http://web.telia.com/~u03601124/origin/eye.htm
http://www.gennet.org/facts/metro10.html
http://www.allahexists.com/human_body/human_body_08.php

http://www.answersingenesis.org/creation/v18/i4/eye.asp
http://www.answersingenesis.org/creation/v16/i4/eye.asp
http://islamguiden.com/evolutionsteori2.shtml

 

____________________________________________________

 

20) MÄNNISKANS KOMPLEXA KNÄLED TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

http://www.trueorigin.org/knee.asp

 

____________________________________________________

 

21) IMMUNFÖRSVARET OCH MATSMÄLTNINGSSYSTEMET TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

http://www.creationofman.net/chapter2/chapter2_11.html
http://www.harunyahya.com/articles/70asystem_sci02.php

 

____________________________________________________

 

22) DEN PERFEKTA SYMMETRIN HOS KROPPSORGANEN TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN.

 

Om man tror på evolutionsflummet så måste man samtidigt tro på att slumpen och urvalet har en förkärlek att tillverka organ i symmetriska par, såsom människans 2 lungor, 2 ögon, 2 öron, 2 näsborrar, 2 njurar, 2 armar, 2 ben, 2 händer, 2 fötter, 2 hjärnhalvor, osv…

Snacka om patologisk övertro på ”evolutionen”…

 

____________________________________________________

 

23) BLODETS KOAGULERINGSMEKANISM TROTSAR EVOLUTIONSTEORIN:

 

Blodets koagulationsmekanism, där 23 olika ämnen och ett par anatomiska strukturer samverkar för att blodet ska koagulera i rätt tid och i rätt omfattning, KAN INTE ha utvecklats genom en darwinistisk mekanism…!!!

En skada på någondera av elementen ger en blödningsrubbning som leder till döden!

Därför MÅSTE hela mekanismen ha varit färdigkonstruerad och funktionsduglig från första början, vilket fullständigt motsäger evolutionsteorin!

 

____________________________________________________

 

VETENSKAPLIGA FAKTA SOM BEVISAR EVOLUTIONSTEORIN OSANN:

 

http://humansarefree.com/2013/12/9-scienctific-facts-prove-theory-of.html

http://my.pc-freak.net/top-ten-scientific-facts-proving-evolution-false-impossible/

http://www.biblelife.org/evolution.htm

http://thetruthwins.com/archives/44-reasons-why-evolution-is-just-a-fairy-tale-for-adults

 

SLUTSATS?

Just precis, givetvis designades och konstruerades livsformerna och deras organ redan vid skapelsens begynnelse, av allas vår skapargud Brahma, en avatar av Gud!

 

Evolutionsteorin är bara en saga för vuxna, science-fiction!

 

Saga: Groda + Prinsessans kyss = Prins
Lögn: Bakterie + Miljarder av år + Slump = Människa  :lol::whoco5::lol:

 

Evolutionsteorin och dess ologiska påståenden vederläggs grundligt här, punkt för punkt, med massiva, obestridliga bevis för att evolutionsteorin bara är frågan om pseudovetenskap, utan minsta lilla empiriska bevis:

Klicka för att komma åt Evolution_Of_Evolution.pdf

http://www.mathematicsofevolution.com

Klicka för att komma åt Mathematics_Of_Evolution.pdf

 

Laws of a simple makeup cannot give rise to structures of a higher complexity; only higher-ordered laws can cause complex forms.

Richard L. Thompson

 

____________________________________________________

 

TILL DISKUSSION:

 

Hur i Herrens Namn skulle dessa 23 exempel som getts, ha kunnat komma till genom en gradvis darwinistisk utveckling?

Hur ska halvt utvecklade livsformer, med halvt utvecklade organ och extremiteter, ha kunnat klara livhanken och dessutom förökat sig, när ingen fortplantning kan ske, om inte sexualorganen är färdigkonstruerade och funktionsdugliga redan från scratch?

 

evolution_is_a_lie_there_is_no_evolution.gif

13335936_10154167602953895_1233640721795553515_n.jpg

14656303_10154580129826419_6363404895359870697_n.jpg

darwin.jpg

35ed0149e0425f2f354bb1b5fd65b00c.jpg

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

Annons

74 svar till "FÖLJANDE 23 LIVSFORMER TROTSAR TOTALT den vansinnigt absurda EVOLUTIONSTEORIN…"

Det enda svaret som behövs är två korta meningar: Du tror att evolutionsteorin säger att biologisk utveckling beror på slump. Du har alltså ingen aning om vad evolutionsteorin säger.

Gilla

Hela evolutionsteorin baseras ju på en ovetenskaplig slump-teori!Att livet skulle ha uppstått ur livlösa kemikalier…snacka om SJUKT OLOGISKT!

Gilla

Jag förstår att det låter ologiskt för dig, eftersom du inte vet ett dugg om den teori som du försöker kritisera.Förresten, eftersom svininfluensan har utvecklats till sin nuvarande form via evolution så måste du, om du råkar få denna influensa, be till din gud att sjukdomen försvinner. Ok? Ingen medicin till dig. Utan evolutionen så hade denna influensa inte funnits, och eftersom du inte tror på evolutionen så tror du inte heller på sjukdomen.

Gilla

Inte via evolution, utan via mutationer INOM virusgruppen!Det var ett VIRUS förut och det är ett VIRUS fortfarande!Slutsats?Just precis, ingen som helst evolution, organisk utveckling, har skett!VIRUS som VIRUS!

Gilla

Haha, läs en bok. Det är stor skillnad mellan olika typer av virus. Större skillnad än mellan andra livsformer som du säger inte kan utvecklas till varandra.

Gilla

Som sagt, virus som virus…blir ingenting annat än virus av dem!Slutsats?Exakt, ingen som helst organisk evolution…inga nya organ som tillkommit och inga gamla organ som försvunnit!EVOLUTIONEN ÄR BARA EN MYT!

Gilla

Hade religionen fått styra värden, så hade du inte vetat något om det du räknar upp.Modern forskning, håller inte med dina tolkningar.Men, lev du in dina fantasier, detta är ett fritt land.

Gilla

Den moderna forskningen kommer fram till att evolutionen bara är en MYT! 🙂

Gilla

Du är ett tungt vägande bevis på hur evolutionen går in i en återvändsgränd.

Gilla

Om du nu på fullt allvar tror på denna myt, förklara för oss då från vilket djur som APDJUREN förment ska ha flummat fram ifrån, tack!

Gilla

Orkar inte bara din biologilärare här!

Gilla

Bio syftar på LIV…hur uppstod LIVET?Hmm…

Gilla

Varför ställer du samma gamla frågor som redan besvarats? Glömmer du så snabbt?

Gilla

Jag väntar alltjämt på svaren…

Gilla

Glömde du att läsa svaren förra gången, eller läste du dem och glömde dem senare?

Gilla

Jag väntar fortfarande på svar…

Gilla

Berätta vilken fråga det är som du glömt bort svaret på, så ska jag hjälpa dig genom att citera svaret från kommentarerna i dina tidigare blogginlägg. Om du därefter glömmer bort det igen så är ett tips att klistra in svaren i ett Word-dokument, så att du slipper fråga mig varje gång.

Gilla

Har inte glömt några svar, jag väntar på svaret…

Gilla

Men berätta då vilken fråga det är som du ”väntar på svaret” på, så ska jag genast kopiera in det från tidigare kommentarer. Vad är du rädd för? Fram med det bara.

Gilla

Svaren på ovanstående 23 tunga motbevis…

Gilla

Det märks tydligt att du inte har någon utbildning inom naturvetenskapen, eller någon annan vetenskap. Men du får tro och tycka hur du vill! Ett tips ifall du vill att någon ska ta dig seriöst är att sluta skriva VISSA ord med stora BOKSTÄVER. Det får mig att tänka på någon galen fanatiker. Men det kanske bara är jag.Go kväll!

Gilla

Vem har skapat naturen?Givetvis den störste naturvetaren, allas vår evige Skapare!De ord som jag skriver med versaler, är ord som behöver betonas!Exempelvis:Evolutionsteorin är bara en MYT!

Gilla

Hejhej. Har du legat sjuk? Har inte sett dej inne på länge./Kao

Gilla

Hejsan Kao!Jag skriver regelbundet här…har inte legat sjuk.

Gilla

E du säker på att du inte är lite sjuk? Du verkar ha hög feber?R.

Gilla

Jag var sjuk för några år sedan (trodde på Big Bluff och emolutionen), men jag har blivit botad!Själv då?

Gilla

Tjena Snillet. Snubblade in på din blogg av ren slump och tittade igenom evolutionsteorins motbevis och en sak jag lade märke till är att dom flesta av motbevisen kan klassas in i vad som ID förespråkare skulle kalla ”irreducible complexity”. Ett antagande man gör när det rör sig om IC är att beståndsdelarna alltid haft den funktion man ser idag eller att enbart ett komplex/molekyl kan utföra en viss funktion, och utgår man ifrån det så stämmer det att sådana system inte kan utvecklas. För övrigt så har vi bara ett hjärta en lever och en mjälte sist jag kollade.Mvh Sia

Gilla

Vår designer (Brahma) ansåg att det räckte med bara ett av de organen.

Gilla

Hehe, kanske det . Men då tycker jag du kan ta bort motbevis 22 från listan.Jag diskuterar gärna de 21 andra motbevisen på listan men jag undrar hur du ställer dig till dom observationer man gjort som styrker evolutionsteorin.Fast du anser väl inte att de gör de men en förklaring skulle vara uppskattad./Sia

Gilla

Eftersom symmetrin är en så utmärkande företeelse i Guds skapelse, så låter jag 22:an vara kvar…Finns icke endaste liten observation som skulle styrka flummet att Människan skulle ha kommit ifrån nån stackars uppdiktad föräldralös slump-bakterie..!!!Evolutionsteorin är i bästa fall bara pseudovetenskap, ingenting annat!

Gilla

”Finns icke endaste liten observation som skulle styrka flummet att Människan skulle ha kommit ifrån nån stackars uppdiktad föräldralös slump-bakterie..!!!”Ovanstående är ungefär vad ett dagisbarn skulle säga.Och jag väntar fortfarande på att få veta vilken fråga det är som du glömt bort svaret på. Varför är du så rädd för att ställa den igen? Blir det pinsamt när jag kan svaret?

Gilla

Som sagt, man bara TROR och hoppas innerligt att vi flummat fram från hokuspokus-bakterien…men bevis?Icke…icke ett endaste!

Gilla

Det finns faktist massvis med observationer som styrker det. Men som med allt annat rör det sig om hur man tolkar det. DNA sekvens likhet mellan människor och andra organismer är ett av dom tyngsta beläggen för teorin. För varför skulle vi ha liknande koder för ett visst protein om inte proteinet vid en tidpunkt uppstod hos en gemensam förfader. Det är som sagt en tolkning av observation och du delar den säkert inte men det skulle vara intressant att höra hur du ser på det./Sia

Gilla

Det är ju mycket logiskt att allas vår gemensamma Skapare använde sig av samma råmaterial när Han kodade och programmerade alla genkoder hos alla livsformer!Logiskt, Naturligt och Ockhamskt!

Gilla

Hur kan man tro på en gud som inte finns?Teorin om hur människan har uppstått är klart mycket mera påbevisad än att vi skulle vara skapta från adams revben…

Gilla

Gud som inte finns?Finns ingen Gud som inte finns!Berätta för oss hur Människan har uppstått, tack!Berätta för oss vem som skapade Mannen och Kvinnan!

Gilla

Svar på dina påståenden/frågor riktade till signaturen mowitza:1. Finns ingen gud som inte finns? Så du menar att Zeus, Oden, Tor och Loke också finns någonstans? Nej du, nu för tiden vet vi ju hur åska fungerar. Det var inte Tor som låg bakom – vi vet alltså att detta var en myt.2. Genom evolution uppstod människan.3. Ingen skapade mannen och kvinnan.Gick det in i huvudet?

Gilla

1. Det är halvgudar du nämner där, inte den Högste Herren, universums skapare!2. Hur uppstod din fiktiva evolution?Hur kan liv uppstå ur livlösa kemikalier?3. Givetvis måste någon med super-IQ ha designat och konstruerat Mannen och Kvinnan? Ingenting som uppstår av en slump!Gick det in i själen?

Gilla

Du har rätt i att ”råmaterialet” är detsamma hos alla organismer men det säger inget om kodningen i DNA’t. Tex för en given amino syra finns det i snitt 3 olika kodningar. Vilket betyder att för ett protein ”X” på 1000 amino syror skulle det finnas 3^1000 olika kodningar för. Men det intressanta är att när man tittar på kodningen för protein X inom olika arter så finner man inte 3^1000 olika kodningar utan man finner väldigt mycket färre än så. Och ju närmare släkt arterna är desto mer lik kodning har de. En fråga man kan ställa sig om man tror att allt skapades av en gud är ” Varför hittar man inte 3^1000 olika kodningar för protein X då den ena kodningen är precis lika bra som den andra mao protein produkterna skulle vara 100% ekvivalenta” , men jag vill inte ge mig in i en religiös/filosofisk diskussion om gud utan jag vill försvarara evolutionsteorin. Och det här fenomenet med kodningen förklaras väldigt enkelt av teorin, anledningen till att vi inte hittar så många kodningar är för att genen för protein X vid ett tillfälle uppstod hos den gemensamma förfadern till alla organismer som idag bär på den genen. Därför har nära släktingar inom den organismgruppen större sekvenslikhet i gen X än avlägsna släktingar eftersom de skiljdes åt som en gemensam art senare i historien och därmed har tiden/selektionstrycket haft mindre tid på att kunna ändra på gen X

Gilla

Gemensamma förfadern?Vilken himla förfader?

Gilla

http://blogg.aftonbladet.se/25229/2009/05/vargen-kreationisternas-varsta-mardrom-ar-har

Gilla

Ida är ju bara en simpel lemur och har överhuvudtaget inga likheter med Människan!VAKNA!

Gilla

Hej igen Snillet. Du frågar vilken förfader jag menar. Förfadern i fallet med den hypotetiska genen x skulle vara den organism som genen först uppstod hos. Jag vill verkligen att du förstår det jag nu har förklarat i mitt tidigare inlägg för det är som sagt en av dom observationer som ger störst tyngd till evolutionsteorin. Har du inte det så kan jag förklara det igen på ett enklare sätt./Siavash

Gilla

Allas vår Urfader måste ju varaotroligt intelligent, med tanke på att Han är ursprunget till precis allting!Hur uppstod den genetiska informationen, med tanke på att det inte fanns någon information i det uppdiktade Big Bluff-scenariot?

Gilla

Big Bang och evolutionsteorin är två helt skilda saker. Evolutionsteorin gör inga påståenden rörande universums eller livets uppkomst, den förklarar enbart hur liv utvecklas. Abiogenes är den del som forskar kring livets uppkomst och kosmologi kring universums uppkomst. Hur genetisk information/livet uppstod är det ingen som vet idag, det finns enbart olika hypoteser kring det. Men eftersom vi inte vet så betyder det inte att vi aldrig kommer att veta det eller att vi ska sluta försöka. För 500 år sen trodde alla att jorden var platt, för 2500 år så var det Zeus som orsakade blixtar, min poäng är att även om vi inte har alla svar idag så betyder det inte att vi aldrig kommer att ha dom. Jag hoppas att vi kan fokusera vår diskussion på enbart livets utveckling och lägga universums/livets uppkomst åt sidan för det är det ingen som vet om i dagsläget. Med detta sagt så undrar jag om du förstår mitt tidigare inlägg för det är viktigt att du gör det om jag ska kunna vidareutveckla det./Siavash

Gilla

Förklarar hur liv utvecklas?Att Människan varit Människa ända sedan vi skapades av vår Skapare, på vad sätt är det utveckling?90) Myten om abiogenes och den prebiotiska tillvaron:http://www.direct.ca/trinity/origin.htmlVETENSKAPLIG MYT, att man på MEDELTIDEN skulle ha trott att JORDEN ÄR PLATT:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/02/1115483Zeus/Indra/Tor….samma halvgud, men med olika namn!Om man inte förklarar kausaliteten, vad orsaken till livet är, så är det bara fråga om pseudovetensap!På samma sätt är Big Bang-teorin bara pseudovetenskap, eftersom man negligerar kausaliteten och UTGÅR ifrån att universum skulle ha Bangat fram…

Gilla

*suck*Varför är du så oerhört rädd för att läsa och ta in fakta?

Gilla

Faktan tar jag in, sagorna lämnar jag utanför!

Gilla

Jag håller inte med dig om att man behöver förstå kausaliteten för saker och ting för att förstå hur de fungerar eller att det skulle vara pseudovetenskap. Materia,gravitation,svag växelverkan,stark växelverkan, den elektromagnetiska kraften,atomteorin,celler etc etc etc är bara några fenomen att nämna som vi inte vet hur de har uppstått men som vi har en bra förståelse kring. Vi vet hur de interagerar med varann och hur vi kan påverka dom. Mao är det ting som vi inte känner till någon kausalitet för men som vi kan finna väldigt reela tillämpningar för(med ”vi” så menar jag det vetenskapliga samfundet). Det här betyder att ditt argument, att brist på kausalitet betyder pseudovetenskap faller platt som en pannkaka. Om vi ska gå tillbaks till den hypotetiska genen x så hoppas jag att du har tänkt lite på varför vi inte hittar 3^1000 olika kodningar. Evolutionsteorin förklarar detta väldigt enkelt som sagt men om du har en bättre förklaring skulle jag gärna vilja höra den.

Gilla

Men kausaliteten är inte ovidkomamnde, för den förklarar vem som är Orsaken bakom alla dessa naturkrafter!Vem kodade och programmerade alla superkomplexa genkoder?Kan inte ha varit vilken nisse som helst som klarat av det…

Gilla

Ska du inte svara ordentligt på meddelandet istället? Eller går det lite över ditt huvud?

Gilla

Vilket meddelande?

Gilla

Siavas. Du verkar inte ha lyckats läsa det alls, och ditt svar är skrattretande och helt ovidkommande.

Gilla

Vad säger du om dessa 23 motbevis mot evolutionsflummet?

Gilla

Jag ser att rubriken lovar 23 motbevis, men i texten och länkarna finns inte ett enda. Du bör nog ändra rubriken.

Gilla

Som sagt, 23 motbevis har du fått, och vill du ha fler så har jag fler på lager!

Gilla

Du har inte lyckats komma med ett enda än så länge, men om du har ett så var god presentera det.

Gilla

Inte funderat på att fixa till skärpan på glasögonen?

Gilla

Det ska nog inte behövas. Posta bara ett enda motbevis.

Gilla

Du har redan fått 23 stycken…räcker inte det?

Gilla

IDA var faktiskt inte den felande länken. Forskarna hade fel och det har de erkänt, eller upptäckt. Strax efter de gick ut med det påståendet.En del saker om oss själva, om människan, kommer vi aldrig få veta. Vi SKA heller inte veta allting i detta liv, tror jag. Personligen tror jag inte det finns någon felande länk. Då hade den hittats för länge sen.Under tiden lutar jag mej lugnt leende tillbaks och inser att jag och alla andra en vacker dag kommer få veta hur det förhåller sej. Men inte i detta livet. Därför ödslar i.a.f inte jag någon kraft och energi på att ta fram någon slags sanning som jag prompt ska stoppa ner i halsen på andra.Var tog det viktiga, tron och andligheten vägen i hela den här sörjan av diskussioner?Kao

Gilla

Innan folk kan ta till det andliga, så måste de först överge sina ateistiska hokuspokus-teorier…Man måste få dem att först släppa på sina tunga stenar, innan de kan börja ta sig över floden… 🙂

Gilla

Kan du trolla?

Gilla

Nej

Gilla

Alla dina argument talar ju för evolutionsteorin tycker jag.

Gilla

Så könsorganen och spermien har evolverat fram?Hur skulle könsorganen ha kunnat evolvera fram stegvis, med tanke på att fortplantningen måste kunna fungera från allra första början?De måste vara färdigkonstruerade från scratch, fullt funktionsdugliga!Blodets koagulationsmekanism, där 23 olika ämnen och ett par anatomiska strukturer samverkar för att blodet ska koagulera i rätt tid och i rätt omfattning, KAN INTE ha utvecklats genom en darwinistisk mekanism…!!!En skada på någondera av elementen ger en blödningsrubbning som leder till döden!Därför MÅSTE hela mekanismen ha varit färdigkonstruerad och funktionsduglig från första början, vilket fullständigt motsäger evolutionsteorin!

Gilla

Varför har män bröstvårtor? Vilken är funktionen?

Gilla

Vår evige Skapare designade mannen med bröstvårtor av estetiska, symmetriska och design-ekonomiska orsaker! En fin prydnad dessutom, som kvinnor attraheras av!Gud har ju själv bröstvårtor, då vi ju är skapade till Hans avbild!Mannens bröstvårtor betraktades en gång i tiden som fullt rudimentära organ. Huvudskälet till detta var att mannens bröst och bröstvårtor är förhållandevis små och utan synbar funktion. Eftersom makroevolutionister alltsedan Darwins tid hävdat att däggdjuren kommer från äggläggande kräldjur (utan amningsfunktion), så måste sekelskiftets evolutionister (av tidsskäl) ha trott att mannens bröst snarare var på väg mot en utvecklad amningsfunktion än från den.Hursomhelst, ingen behöver försvara någon av ståndpunkterna idag. Medicinsk forskning har nämligen visat att bröstvårtorna tillhör den grupp organ som är ”könlös” tills dess manligt eller kvinnligt hormon ger dem olika funktioner och utseende. Manliga strukturer hos kvinnor eller kvinnliga strukturer hos män har helt avförts från listan över rudimentära organ, därför att de härrör från ett embryonalt ”indifferent stadium” med strukturer kännetecknande för båda könen.Extra bröstvårtor hos fladdermöss, valar och även hos människor har ansetts vara bevis på att de härstammar från en gemensam förfader med flera bröstpar längs den sk mjölklinjen. Men denna selektiva tolkning har också starkt ifrågasatts eftersom dess enda syfte är att passa in i ett förutbestämt tankemönster. Om abnormiteter hos nyfödda ska ges en fylogenetisk tolkning, måste man ge alla en likvärdig bedömning, vilket i sin tur skulle leda till bisarra släktförhållanden. När exempelvis ett barn föds med sex fingrar, borde det i konsekvensens namn tolkas som att vi härrör från förfäder med sex fingrar.Hittade följande intressanta svar på en engelsk sajt, som jag inte orkat översätta…hoppas du förstår ändå:”Males have nipples because of the common embryological plan followed during early embryo development. Embryos start out producing features common to male and female—again an example of ‘design economy’. Nipples are a part of this design economy.While in the womb, every fetus is prepared first to be female. The Y chromosone is added late in the game.Males have nipples because all embryos start out as female in the womb, and only differentiate at the end of the sixth (in humans) week of gestation when the Y chromosome kicks in. If that Y chromosome for some reason does not activate, the embryo will turn into a girl by default. Yes, the female is the basic, default gender.Men have nipples for the same reason that women have clitoris.Nature is conservative. It’s easier to design something for both sexes and then modify them hormonally, than it is to only have structures for one gender and not the other.Except for the Y chromosome and hormonal differences, women and males are lots more alike than many would believe. Males and females contain the same genetic information for male and female organs as do the other. It’s just those genes are not turned on in their respective sexes, or they are.If men are given female hormones mimicking pregnancy and lactation, then they develop breasts and those nipples are not any more non-functional, either. They begin to leak milk. Some odd pituitary tumors, also make men lactate, as well. There are well known stories that when a male’s nipple is stimulated regularly, it will begin to lactate.”

Gilla

Du har inte läst om evolutionen? Du verkar lite opartisk i din bedömning hurvida teorin stämmer eller ej och helt obildad angående hur ny forskning innom ämnet ser på saken… Förresten borde du borde renskriva din text, den är lite ologisk ibland och svenskan är inte helt okej.

Gilla

Jag känner mycket väl till evolutionssagan…slutade tro på sagor vid 5-6 års åldern…

Gilla

skrattretande.. du är ju trög.

Gilla

Du saknar motargument?

Gilla

okej, du får tro vad du vill.. men, det finns inte så mkt logiskt i det.Om nu Eva skapades av Adams revben, borde hon ha samma dna och genetiska arvs massa.. vilket gör det ganska omöjligt att skaffa barn med varandra, iaf friska människor som skulle kunna skapa fler generationer och att leva vidare, men det det är ju incest. Så du menar att vi människor är skapade på det viset? Du kanske är resultatet av de tusentals år av inavel.. men inte jag.

Gilla

Oavsett om du tror att Adam och Eva eller Lucy och Luck var först, så kan du inte komma ifrån inaveln…

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: