Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

MÅNBLUFFEN 1969-1972…Obestridliga bevis för NASA:s Månkonspiration !! Dokument och video-analyser!

Posted on: 5 september, 2009


[QUOTE=UltimateShipII|79311953]Såg hur då? Var du ute i rymden och tittade på månens skugga? Mätte du den? Eller litar du helt enkelt på vad NASA säger om skuggan?

Du kommer inte undan det hur mycket du än sprattlar och fånar dig. Det är samma källor som gett dig information som månskuggans storlek som gett dig information om månens storlek, och du hävdar att de har fel om det ena och rätt om det andra, utan att kunna motivera det.[/QUOTE]

Ute i rymden och tittade på månens skugga?

[B]Du ser inte månskuggan i rymden, du ser den här på jorden![/B] :whoco5:

Exempelvis i Orlando, som hade 85% partiell solförmörkelse enligt NASA, men hade det varit Total solförmörkelse där så hade jo folk uppmärksammat det, och avslöjat NASA att de ljuger!

Så vad gäller månskuggan, så är det omöjligt för NASA att ljuga, vi kan ju själva se var månskuggan, dvs den Totala solförmörkelsen, hamnar!

Däremot så ljuger NASA om månens storlek (de påstår att månen är närmare 3 500 km i diameter), vilket vi inte direkt kan avgöra från jorden, men tack vare just månskuggan, som är en avspegling av månen, så kan vi avslöja att NASA ljuger, månen är inte större än 110 km!

[QUOTE]NEJ! Att du tittat på en animering som visar hur skuggan rör sig över en karta betyder inte att du har sett den eller mätt den. Du litar till 100 % på astronomernas uppgifter om skuggans placering och rörelse, som de har räknat ut baserat på en rund jord, en stor måne och en jättestor sol.[/QUOTE]

[B]Miljoner amerikaner såg den![/B] :yes:

NASA baserar månskuggan på dess fysiska storlek, 110 km!

[QUOTE=LaurentiusLucidor|79313198]Skuggor KAN bevisligen vara både större och mindre än objektet som kastar dem! :yes:
Om din knasteori som går ut på att skuggor inte kan vara konformade skulle stämma så skulle inte umbra och penumbra ens kunna uppstå. :boxing:[/QUOTE]

[B]Herre jisses, umbra och penumbra har absolut INGENTING med konformade skuggor att göra![/B] 😆 :whoco5: 😆

[B]Umbra[/B] = Månskuggan vid Total solförmörkelse. Det totalskuggade området på jorden som befinner sig under själva månskivan. Att månskuggan påvisas vara 110 km i diameter, bevisar ju att månen, som kastar månskuggan, också är 110 km i diameter.

[B]Penumbra[/B] = Partiell solförmörkelse. Området strax utanför månskivan. De områden där man ser solen förmörkas endast partiellt, där månen endast partiellt täcker solen. Man befinner sig alltså fortfarande i solsken, solbelyst område, i olika grader, inte i någon som helst månskugga.

Jag märker att du inte tagit del av mitt blogginlägg kring detta!

Länken har du nere vid signaturen!

[QUOTE=WilleGarvin|79312141]Så då är vi överens om att solen är både större och längre bort än månen.

Då bör du förklara varför du inte vill rita principskissen på samma sätt. Varför vill du rita solen lika liten som månen när det inte efterliknar verkligheten?

I skissen är den visuella diametern på solen och månen sett från jorden lika stor, skissen ger en rättvis bild av det vi ser på jorden.
[url]https://c.tadst.com/gfx/1200×630/total-solar-eclipse-com.png?1[/url]

Och nej, det hjälper inte att du för hundrade gången förnekar ovan faktum. Ingen förstår vad du menar och ingen håller med dig. Och detta oavsett om vi jobbar på NASA eller bara är en vanlig dödlig människa som klarar av att tolka en enkel geometrisk skiss.[/QUOTE]

[B]Tycker du att skissen visar på att månen har en större visuell diameter än solen?[/B] 😆 :whoco5: 😆

Nej!

Tycker du att det ser ut som att månen skymmer hela solen? :whoco5:

Nej!

För i så fall så skulle ju inte månskuggan vara mindre än månen, och speciellt inte som NASA påstår, att månen endast skulle kasta 3% av sin månskugga på jorden! 😆

[QUOTE=Djaevelberg|79317661]That’s It, I’m out.

Hela din ”teori” bygger på total avsaknad av kunskaper i Fysik, geometri, trigonometri och matematik i allmänhet.

Du har fått bevis baserat på uträkningar och experiment, och har mage att påstå att jag ljuger!
Varför skulle jag ljuga om något som är så enkelt att verifiera. Gå ut själv och visa att skuggan inte minskar med ökat avstånd från föremålet.
Plus det är helt omöjligt att månen skulle vara på 12000 km höjd av skäl som har getts här många gånger.

Har inte tid att ödsla bort mer tid av mitt liv på detta dravel om du inte kan visa egna experiment och skisser som stödjer din teori. Det räcker inte att som en papegoja upprepa samma ogrundade teori.[/QUOTE]

[B]Jag har gjort experimentet själv, och skuggan minskar INTE![/B]

Hade den gjort det så hade inte Jazzil, pewana med flera inte varit sena med att avslöja mig, men eftersom de själva sett att skuggan INTE minskar, så har de naturligtvis avstått från att filma det!

[QUOTE=pewana|79316054]Medelavståndet till månen är 380000 km och inget annat. Det är välkänt sedan flera hundra år. En himlakropp på 12000 km höjd kan absolut inte cirkulera runt jorden på så lång tid som 28 dagar, då skulle den falla ner på jorden. Du har fått bevis för det med beräkningar och allt.[/QUOTE]

[B]Solens två månar, Merkurius och Venus, faller inte ner på solen, trots att de cirkulerar i endast 3,0 m/s och 1,8 m/s![/B]

[QUOTE]Ringformiga solförmörkelser uppkommer som en direkt följd av att månens skugga I rymden är konformad. Vid ringformiga solförmörkelser når den skuggkonen inte fram till jorden.

Självklart påverkas inte formen på månens skugga I RYMDEN av att vi ser en solförmörkelse PÅ JORDEN! Hur kan du vara så korkad att du påstår det??[/QUOTE]

[B]Ringformiga solförmörkelser har inget med konformade skuggor att göra, endast att solens visuella diameter överstiger månens med knapp marginal, så att ingen månskugga bildas på jorden![/B]

Så länge som solen är större än månen, så kan inga som helst skuggor bildas!

I teorin så skulle månen kasta typ 97-99% av sin månskugga på jorden under ringformiga solförmörkelser, men NASA är totalförvirrade, de påstår att till och med under Totala solförmörkelser så kastar månen endast 3% av sin månskugga på jorden… :w000t: :w000t: :w000t:

[QUOTE]I mitt räkneexempel/tankeexperiment bevisar jag klart och tydligt att totalitetszonen vid denna solförmörkelse är mindre än fem kilometer i radie. I själva verket är den nära noll. Det jag beskriver är helt enkelt gränsfallet till ringformig solförmörkelse. Där når spetsen på månen konformade skugga nätt och jämt fram till jorden. Med ditt eget sätt att ”beräkna och bevisa” månens storlek är alltså månens radie mindre än fem kilometer. Vilket är helt vansinnigt fel (antagligen måste jag säga det för att även du ska fatta!)[/QUOTE]

[B]Fullständigt fel![/B]

När det är Total solförmörkelse, till och med EXAKT på metern, dvs månen täcker solen PRECIS, så syns ju månskuggan fortfarande under månskivans HELA BREDD, dvs 110 km.

Totala solförmörkelsen syns ju under hela månskivan, för månskivan täcker ju fortfarande hela solen, även om den gör det bara med 1 cm marginal! :yes:

[B]Hur kan du inte förstå detta enkla faktum! ! [/B] :whoco5:

[QUOTE]Fasligt babbel om ”ingen konformig skugga kan bildas på jorden”. Det snacket är rent nonsens. Det är månens skugga I rymden som är konformig. Ett faktum som du aldrig kan komma från hur du än försöker. Och hur gärna du än vill. Månens skugga I rymden påverkas naturligtvis inte ett dugg av var jorden råkar befinna sig.[/QUOTE]

Må vara att du finner konformiga skuggor från månen i rymden, men här på jorden finner du inte en endaste konformig skugga från månen! Någonsin! :boxing:

[QUOTE]Förutom att du ljuger om ditt ”experiment med tennisbollen” så ljuger du när du påstår att vi (bl a jag) inte har motbevisat det. Det har många gjort, du har både fått bilder, teckningar och teoretiska resonemang som du inte har kunnat förklara dig från. Jag skrev att det inte ens behövs någon tennisboll, det räcker med en hand. Håll handen tätt intill en vägg när solen skiner. Handen avtecknar sig med en skugga på väggen, skuggans kant är klar och tydlig. Flytta handen bortåt, skuggans kant blir alltmer otydlig, kärnskuggan blir mindre med ökat avstånd. Vid ca 7 m avstånd (om handen är 7 cm bred) är kärnskuggan helt borta, endast den omgivande halvskuggan är synlig. Det här är något du INTE KAN snacka bort, det är något vi alla kan se och göra en solig dag[/QUOTE]

[B]LÖGN![/B]

Skuggan från handen är konstant och enhetlig hela vägen till 7 meter! Att du inte har filmat det och publicerat det, beror ju givetvis på att du sett att jag har rätt! 😀

[QUOTE]Skissen slutligen, är helt korrekt som en principskiss. Den visar solens, jordens och månens inbördes lägen I rymden och hur solförmörkelser uppkommer. Månens kärnskugga är konformad med spetsen riktad mot jorden. Dess halvskugga är också (avhugget) konformad med den imaginära spetsen riktad åt andra hållet. Ditt snack om ”fel visuell diameter” är totalt nonsens. För ett år sedan skulle du ha skrivit ”fel vinkeldiameter” – totalt nonsens det också.[/QUOTE]

[B]Och ändå så kan inte konformade skuggor uppstå på jorden, som vi gång efter gång bevisat för dig![/B] :boxing:
.

[QUOTE=LaurentiusLucidor|79313198]Skuggor KAN bevisligen vara både större och mindre än objektet som kastar dem! :yes:
Om din knasteori som går ut på att skuggor inte kan vara konformade skulle stämma så skulle inte umbra och

.
[B]Från det senaste dygnets brevskörd[/B], så börjar vi svara [B]WilleGarvin[/B], sedan [B]Jazzil[/B], sedan [B]Djaevelberg[/B], sedan [B]Laurentius Lucidor[/B], sedan [B]Ultimate ShipII[/B], sedan [B]Jonas1968[/B], sedan [B]Bleppe_Bf[/B], och till sist [B]pewana[/B].

[QUOTE=WilleGarvin|79294948][B]Nu blir jag lite förvirrad.[/B] Påstår du att månens reella storlek ibland är större än solens? Och att solens reella storlek varierar?

Du för resonemanget att om det skapas en skugga (110km) så innebär det att månens reella storlek är större än solens. Solen är alltså vid dessa tillfällen mindre än 110km.

Samtidigt så är solens skenbara storlek lika stor som månens vilket leder till att solen måste vara närmare jorden än månen. Och trots att solen är närmare än månen så lyckas månen skymma solen?

Jag tror verkligen du är något på spåret. Eller inte.

Nja… en annan förklaring är att solens verkliga storlek är större än månens och att skuggan därför är konformad.

Nu pratar du ju emot dig själv och du har verkligen virrat till det. Om solen och månen upplevs som lika stora men solen är 400 ggr längre bort så innebär det att solens reella storlek måste vara större än månens. Vilken i sin tur betyder att skuggan blir konformad.[/QUOTE]

[B]Inte bara [U]lite[/U] förvirrad![/B] 😀

Aldrig påstått att månens reella storlek är större än solens, ej heller att solens reella storlek varierar!

Solen är INTE närmare jorden än månen!

Skuggan kan ALDRIG bli konformad, så länge som solens visuella diameter överstiger månens, se på de partiella och ringformiga solförmörkelserna, det bildas då vare sig nån månskugga eller konformad skugga!

Ej heller när månens visuella diameter överstiger solens, vid Totala solförmörkelser, så bildas ingen konformad skugga. Månen täcker 100% av solen då, och då kan det ju omöjligt bildas någon konformad skugga, eftersom jordytan under hela månskivan befinner sig i skugga/mörker, månskugga!

[B]Mörker råder under [U]hela[/U] månskivan, inte ynka 3% som NASA påstår![/B] :boxing: :boxing: :boxing:

Enligt NASA:s fantasiteckningar, så blir det månskugga på endast 3% av jordytan under månskivan (!), men det beror ju givetvis på att man förutsätter att månen är 3 500 km i diameter, när sanningen är att månen endast är 110 km, vilket bevisas av just månskuggan!

När månen täcker hela solen till 100%, så måste ju därmed månens skugga motsvara dess diameter, alldeles uppenbart!

[QUOTE=Jazzil|79294674]NASA har absolut inget överhuvudtaget med att jag visat dig redan 2017 att objekt mindre än solen alltid kastar konformade kärnskuggor.

Du har fått både en ny film och nya fotografier nyligen. Och dessa visar åter att objekt mindre en solen kastar konformade kärnskuggor.

Jag har visat dig den här bilden [url]https://m.imgur.com/a/8xSo8hm[/url] som visar att ljuskällor som är större än objekten som kastar skuggan får konformade kärnskuggor.

Det spelar ingen roll vad du tycker om NASA, det förändrar inte verkligheten.

Antingen har du svårt att begripa eller så trollar du.

För månen är fysiskt mindre än solen. Och som du redan vet så kastar objekt som är mindre än ljuskällan konformade kärnskuggor.

Jag ställer åter frågan till dig: menar du att solen då även lyser på den sidan av månen som vetter mot jorden vid en sådan solförmörkelse?

Låt mig gissa, du kommer inte svara mig på den frågan.

Så du sitter alltså och påstår att ett objekt mindre än ljuskällan inte kastar en konformad kärnskugga? Du har ju redan fått flera bevis på att det är så, är du senil på något sätt?

Menar du alltså att månen inte är mindre än solen rent fysiskt… oooookey. Nyss sa du ju att du var fullt medveten om att solen är större än månen fysiskt.

Jag känner väl att jag inte orkar lägga mer energi på dig. Du är antingen mentalt handikappad eller ett troll.[/QUOTE]

[B]Objekt mindre än solen alltid kastar konformade skuggor?[/B]

Så hur kommer det sig då att vare sig vid partiella eller ringformiga solförmörkelser (solens visuella diameter överstiger månens) bildas någon konformad skugga? Ej heller någon månskugga! :boxing: :boxing: :boxing:

Vid Totala solförmörkelser så blockar ju månen ALLT solljus, vilket innebär att det givetvis inte når något solljus på sidan av månen som vetter mot jorden!

[B]Illustrerad Vetenskap:[/B]

[url]http://illvet.se/universum/solsystemet/solformorkelse/sa-uppstar-en-solformorkelse[/url]

[B][I]”Vid en total solförmörkelse täcker månen hela solskivan, så att solens strålar skyms.”[/I][/B]

:yes: :yes: :yes:

Månen skymmer alltså allt solljus, inga konformade skuggor kan alltså bildas på jordytan under månskivan, det råder Totalt mörker utmed hela månskivan, 110 km!

Snarare du som är ett troll, som fortfarande inte har fattat (efter 5 år!) att när solens visuella diameter överstiger månens, så kan bildas ingen konformad skugga bildas, nej, inte ens nån månskugga!

[B]Verkligheten går emot dig och dina sjuka fantasier![/B] 😀

[QUOTE=Djaevelberg|79295024]Du är helt hjärntvättad.

Magnetens kärnskugga försvann bortom 2,4 m, precis som förväntat.

Tennisbollens skugga var lika stor som tennisbollen vid brädan.
[url=https://www.bildtagg.se/bild/l0b2jbn05hkwe9nig8ez5nt6]0 m[/url]

Skuggan var ungefär hälften så stor som tennisbollen vid 3,7 m.
[url=https://www.bildtagg.se/bild/5xepsvzm354iyj4tnrqh]3,7 m[/url]

Jag kunde inte ensam arrangera bollen på 7 meter och fota samtidigt.
Men med lite logiskt tänkande, vad tror DU skuggan är vid 7m.

Du har med en dåres envishet hävdat att skuggan av ett föremål aldrig kan vara mindre än föremålet. Det är ju uppenbarligen helt fel om man tittar på mina bilder.
Jag vet också att många andra postat liknande bilder för flera år sedan i tråden.

Du kan inte hävda att tennisbollexperimentet kommer att visa att skuggan inte minskar, när den i verkligheten gör det. Påstår du att jag ljuger?

[B]Vad är detta för idiotsvar? [/B]
Skillnaden mellan tennisbollen och månen är bara skalan. Skuggan kan inte uppträda olika beroende på skalan. Om geometrin är densamma så blir resultatet detsamma.

Gör samma experiment och visa oförändrad skugga eller knip igen och lägg ner.[/QUOTE]

Vid 2,4 meter så måste ju givetvis skuggan motsvara magnetens storlek, för du sa ju själv att vid 2,4 meter så är magnetens visuella diameter densamma som solens, täcker hela solen, alltså måste du ljuga när du påstår att ingen skugga bildades!

Vad gäller experimentet med tennisbollen, samma där, vid 7 meter så täcks hela solen av tennisbollen, tennisbollens visuella diameter densamma som solen, så hur i Herrens Namn kan det vara NOLL skugga vid 7 meter. Givetvis ljuger du!

Under de 5 år som gått, så har inte Jazill lyckats, pewana har inte lyckats, jag har inte lyckats, ingen i hela världen har lyckats, men DU HAR LYCKATS TROLLA BORT skuggan från tennisbollen, hur trovärdigt är det? Alla förnekare i tråden har haft 5 år på sig att motbevisa mig och tennisbollen, ingen har lyckats, och så ska vi tro på dig, en fullblods förnekare, som säger sig ha lyckats trolla bort skuggan från tennisbollen…

[QUOTE=LaurentiusLucidor|79296251]Din teori angående skuggors storlek var falsifierad redan innan Djaevelberg postade oemotsägliga empiriska bevis för det.
Inser du inte det orimliga i att hålla kvar vid ditt felaktiga och helt omöjliga påstående angående Månens storlek? :o[/QUOTE]

[B]Felaktigt påstående att månen är 110 km i diameter?[/B]

Förklara då för oss hur det kommer sig att månskuggan, när månen täcker hela solen, 100% av solen skyms, endast blir 110 km? Jo, givetvis för att månen då också måste vara 110 km! Månskuggan är en avspegling av månen! :boxing: :boxing: :boxing:

[QUOTE=UltimateShipII|79297711]Det gör du också. Du är bara för dum för att fatta att orsaken till att vi vet hur stor skugga månen kastar på jorden är för att NASA, eller någon liknande organisation, har räknat ut det. Du väljer bara helt godtyckligt att tro på deras uppgifter om skuggans storlek, men underkänner månens, jordens och solens storlek, form och position som leder fram till den storleken på skuggan.

Och du fattar inte alls hur absurt det är.[/QUOTE]

[B]Godtyckligt tro på NASA:s uppgifter om skuggans storlek?[/B]

Det är ju empiriskt bevisat!

Hela världen såg ju den Totala solförmörkelsen i USA, i ett 110 km brett område! :yes:

[QUOTE=Jonas1968|79300709]En måne på bara 110 km skulle ju minska i storlek allt eftersom den vandrar bort från oss och se mycket liten ut när den går ner. Att månen är lika stor då den går ner då den befinner sig någonstans borta i Amerika visar ju klart att månen inte kan vara 110 km stor och nära oss. Den måste vara långt bort och betydligt större än 110 km för att den ekvationen skall gå ihop. Dessutom skulle ju en måne 110 km upp vara märkbart behöva vara så pass nära att den skulle bli märkbart större från ett flygplan än från marken.[/QUOTE]

[B]Månen 110 km upp?[/B]

Nej, 12 000 km upp, och tror du att det gör nån skillnad om man är 12 000 eller 11 990 km ifrån månen? :whoco5:

[QUOTE=Bleppe_Bf|79301193]Till TS: En bild säger mer än tusen ord.

[url]https://c.tadst.com/gfx/1200×630/total-solar-eclipse-com.png?1[/url]

Månen kastar två konformade skuggor över jorden vid total solförmörkelse.[/QUOTE]

[B]Ha ha ha, tar du fram ännu en fantasiteckning?[/B] :whoco5:

Dessutom återigen med solen med en klart större visuell diameter än månen…

Och du ser nu plötsligt TVÅ konformade skuggor? :w000t:

[B]Nån måtta på stollerierna får det väl ändå vara![/B] 😆 :whoco5: 😆

Är du månne själv konformad? 😆

[QUOTE=pewana|79302420]För flera hundra år sedan (16-1700-talet) kände man till månens, jordens och de andra planeternas bana runt solen. Man kunde också med den tidens teknik mäta avståndet till månen. När man sedan mätte månens synvinkel, drygt en halv grad, kunde man med hjälp av trigonometri räkna ut dess storlek till 3 476 kilometers diameter.[/QUOTE]

[B]Bana runt jorden menar du väl?[/B]

Ja, baserar man sig på 380 000 km :w000t: , så blir diametern 3 476, men fattar man att avståndet i själva verket är 12 000 km, så blir måndiametern 110 km, precis vad som månskuggan avslöjar oss!
.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: