Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

GUD ÄR EN PERSON !!! Vi minigudar har personlighet, sinnen och känslor. Givetvis måste även Gud ha det!

Posted on: 13 mars, 2010


 

GUD ÄR PER DEFINITION ALLTINGS URSPRUNG !!!

GUD, URSPRUNGET, KAN INTE SAKNA NÅGOT !!!

 

En del människor verkar tro, i sin andliga ignorans, att Gud är ett själlöst, könlöst neutrum, en icke-varelse. Detta trots att man kan be till Honom och få bönesvar, lovsjunga Hans heliga Namn och bli salig, tjäna Honom och bli Hel och Helig…

Vad i Herrens Namn är det som får folk att tro, att vi minigudar (vi själar är små emanationer av Gud) kan se, höra och känna, men inte Gud, sinnenas Ursprung, alltings Orsak?

Snacka om SJUKT OLOGISKT !!!

 

ORSAKEN MÅSTE VARA STÖRRE ÄN VERKAN !!!

 

Verkan kan aldrig bli större än orsaken! Verkan kan inte ha förmågor eller egenskaper som inte orsaken, dess källa, har! En flod kan exempelvis inte stiga högre än sin egen källa, vilket ju vetenskapen lär ut!

På samma sätt kan inte vi minigudar ha något som inte Gud har!

Vi kan se och höra, givetvis kan även Gud se och höra. Vi kan tänka och känna, givetvis kan även Gud tänka och känna, osv, osv…

 

BEVISET FÖR ATT GUD ÄR EN PERSON:

 

 

Gud är Krishna Bhagavan Störst, bäst, vackrast, starkast, smartast, rikast och coolast!

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

Annons

162 svar till "GUD ÄR EN PERSON !!! Vi minigudar har personlighet, sinnen och känslor. Givetvis måste även Gud ha det!"

-En massa skrot som Zen är befriad ifrån.

Gilla

Är du skrot?

Gilla

Jag skulle inte vilja tillbringa en evighet med ditt ordfyrverkeri.

Gilla

Vad skulle du vilja tillbringa evigheten med?

Gilla

Klart vi är avbilder av Gud ,jag är Gud, Gud är jag. Så är det bara.Ljus & kärlek.

Gilla

Om du och jag är Gud Skaparen, varför har vi då valt att hamna i den materiella världens grepp?

Gilla

Visst är det fullt logiskt att Gud, vår evige Skapare, är en person?!!Hur i Herrens Namn skulle vi själva kunna vara personer, om inte även vårt eviga Ursprung är det?

Gilla

”Hur i Herrans Namn skulle vi själva vara personer, om inte även vårt eviga Ursprung är det?”Jo – av samma anledning som en sockerkaka är en sockerkaka, trots att dess ursprung inte är Sockerkaka.

Gilla

Båda är söta…

Gilla

”Verkan kan aldrig bli större än orsaken”Ställ upp 100 dominobrickor på rad och vält den första brickan. Eller googla ”färilseffekten.””Hur i Herrans Namn skulle vi själva vara personer, om inte även vårt eviga Ursprung är det?”Av samma anledning som… – en bil inte är samma sak som en bilmekaniker – ett klädesplagg inte är samma sak som en kläddesigner / en bomullsplanta / en idé etc.

Gilla

På samma sätt som bilmekanikern fixar bilar, så fixar Gud galaxer och himlakroppar…”Det är lika orimligt att tro på världen men förneka Gud, som att tro på skon men förneka skomakaren!”- August Strindberg

Gilla

”Finns inte ett endaste litet exempel som skulle bevisa att jorden roterar…”Jo, det faktum att en fjädervåg visar olika beroende på breddgrad. Eller har du en annan förklaring?Och vad är det som faktiskt gör att du har full tilltro till de som skriver på wikin? Att det de säger är i linje med dina skrifter?

Gilla

Hur i Herrens Namn skulle vi själva kunna vara personer, om inte även vårt eviga Ursprung är det?På samma sätt som bilmekanikern fixar bilar, så fixar Gud galaxer och himlakroppar…—————————–Så med den logiken måste bilen vara en mekaniker eftersom dess ursprung är det.Och Gud måste vara galaxer och himlakroppar.

Gilla

Bilen består av den materiella energin, vars ursprung är Gud!Galaxer och himlakroppar består av den materiella energin, vars ursprung är Gud!Vi själar, vi minigudar, är lika eviga som Gud, eftersom vi består av den medvetna levande andliga energin!

Gilla

”Vilket motbevisas här:”Jag har redan kommenterat dina videos, men utan resultat.Låt oss ta det simpelt steg för steg igen:DU hävdar att jorden inte roterar.DU hävdar även att OM jorden roterade så skulle föremål väga olika mycket vid olika breddgrader.Fakta:Saker VÄGER faktiskt olika vid olika breddgrader.Förklara detta fenomen om det nu inte är pga jordens rotation.

Gilla

DU hävdar att det beror på jordens rotation att någonting väger några gram mer/mindre vid olika breddgrader…DU har nu bevisbördan att bevisa att det verkligen skulle bero på det!

Gilla

”Vilket motbevisas här:”Jag har redan kommenterat dina videos, men utan resultat.Låt oss ta det simpelt steg för steg igen:DU hävdar att jorden inte roterar.DU hävdar även att OM jorden roterade så skulle föremål väga olika mycket vid olika breddgrader.Fakta:Saker VÄGER faktiskt olika vid olika breddgrader.Förklara detta fenomen om det nu inte är pga jordens rotation.

Gilla

Vilket motbevisas här:http://www.geocentricity.com/geocentricity/mbvideo/play.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=xhqpoJLtZzk———————Den första tar upp Michelson–Morleys experiment från 1887 vars avsikt var att mäta etervinden. Den fick nollresultat eftersom etern inte existerar. Omräkningar med relativitetsteorin som grund gav istället förklaringen till resultaten.http://sv.wikipedia.org/wiki/Michelson-Morleys_experimentDen andra länken tar upp ,efter några lösryckta citat, först Michelson-Morleys experiment, sen Michelson-Gales experiment från 1925 vilket var en vidare utbyggnad av Morlesy tidigare försök. Michelson/Gale erkände själv efteråt att resultaten inte var entydiga för vare sig teorin om den stationära eller den rörliga jorden. http://en.wikipedia.org/wiki/Michelson-Gale-Pearson_experimentVidare kommer George Airys experiment med vattenfyllda teleskop. Hans experiment var ett av de sista spikarna i kistan för Eter teorin och anses vara en inspirations källa till Einsteins relativitetsteori. Samma teori som ger motbevis för alla de andra teorierna nämnda i klippen.http://en.wikipedia.org/wiki/George_Biddell_AirySlutligen tar länken upp Sagnac experimentet från 1913 vilket även den kräver en eter för att fungera, och som förklaras av relativitetsteorin.http://www.mathpages.com/rr/s2-07/2-07.htmFyra tidiga experiment vilka baserades på en felaktig uppfattning om ljusets egenskaper i vakuum. Och som själva blev en viktig del av fysiken då de bevisade att etern inte fanns. Om jordens rörelser kunde de dock inget säga.

Gilla

Etern finns inte?Vad är då etermedier för något?

Gilla

Vilket motbevisas här:http://www.geocentricity.com/geocentricity/mbvideo/play.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=xhqpoJLtZzk———————Den första tar upp Michelson–Morleys experiment från 1887 vars avsikt var att mäta etervinden. Den fick nollresultat eftersom etern inte existerar. Omräkningar med relativitetsteorin som grund gav istället förklaringen till resultaten.http://sv.wikipedia.org/wiki/Michelson-Morleys_experimentDen andra länken tar upp ,efter några lösryckta citat, först Michelson-Morleys experiment, sen Michelson-Gales experiment från 1925 vilket var en vidare utbyggnad av Morlesy tidigare försök. Michelson/Gale erkände själv efteråt att resultaten inte var entydiga för vare sig teorin om den stationära eller den rörliga jorden. http://en.wikipedia.org/wiki/Michelson-Gale-Pearson_experimentVidare kommer George Airys experiment med vattenfyllda teleskop. Hans experiment var ett av de sista spikarna i kistan för Eter teorin och anses vara en inspirations källa till Einsteins relativitetsteori. Samma teori som ger motbevis för alla de andra teorierna nämnda i klippen.http://en.wikipedia.org/wiki/George_Biddell_AirySlutligen tar länken upp Sagnac experimentet från 1913 vilket även den kräver en eter för att fungera, och som förklaras av relativitetsteorin.http://www.mathpages.com/rr/s2-07/2-07.htmFyra tidiga experiment vilka baserades på en felaktig uppfattning om ljusets egenskaper i vakuum. Och som själva blev en viktig del av fysiken då de bevisade att etern inte fanns. Om jordens rörelser kunde de dock inget säga.

Gilla

Men precis som vi har egenskapen att vara personer, vilket Gud också skulle ha eftersom vi skulle komma från honom, så har bilen egenskapen att vara en bil.Då måste Gud också ha egenskapen att vara en bil, eftersom bilen även den kommer från honom.

Gilla

Bilen kommer från Guds yttre energi, den materiella energin!

Gilla

Egentligen har jag inte bevisbördan. DU har ju redan sagt att det skulle bli på det här sättet om jorden roterade. Det är något jag också har sagt. Så vi har ju faktiskt redan enats om vad som skulle bevisa det.Men visst. Nu blev det ju lite roligt så nu tar vi och räknar ut hur stor skillnad det skulle bli om jorden roterade.Centripetalkraftens belopp är F=m*v²/r. Accelerationen är a=F/m, vilket efter insättning i föregående ekvation ger a=v²/r. Vi kan vidare konstatera att jordens rotationshastighet relativt universum vid ekvatorn är 465.1 meter per sekund. Radien vid ekvatorn är 6378100 meter. Om vi sätter in detta i ekvationen a=v²/r får vi fram att a blir 0.03391557 meter per sekund i kvadrat.OM inga andra saker inverkar ska detta vara skillnaden i gravitation mellan det uppmätta värdet vid ekvatorn, och det uppmätta vid polerna. Nu vet vi i och för sig att andra saker också inverkar, såsom att jorden buktar ut vid ekvatorn. Detta är lustigt nog också ett bevis för jordens rotation, och även den andra största orsaken till skillnad i gravitation.Nu tittar vi på de uppmätta värdena på g vid polerna och vid ekvatorn. Vid ekvatorn är g=9.789, och vid polerna är g=9.832. Om vi subtraherar det första från det sista får vi 9.832-9.789=0.043, vilket är ganska nära det 0.03391557 vi räknade ut. Skillnaden är bara ca 0.009.Centripetalkraften på grund av jordens rotation förklarade alltså ca 70% av avvikelsen. De resterande 30% förklaras av att jorden buktar ut vid ekvatorn.Om du vill titta på en uträkning för detta kan du titta på den här länken:http://mtp.jpl.nasa.gov/notes/altitude/altitude.html

Gilla

Alla experiment som gjorts motbevisar totalt alla tankar på att jorden skulle rotera…

Gilla

I en annan tråd skrev du:”Det går ju inte att slutföra något när ena parten bara vill älta och älta hela tiden…Om du inte nöjer dig med de svar som jag ger, vad kan jag göra?”Jag har upprepade gånger frågat hur du vet att den som skrev artikeln på creationwiki är fysiker, och varför du litar helt blint på vad han skriver.Dock helt utan svar.Som vanligt…Intressant över att du gnäller över att jag inte nöjer mig med dina svar.

Gilla

Jag litar helt och fullt på kreationisterna och geocentrikerna!

Gilla

Vad är då etermedier för något?——————-Ett samlingsord för medier som kommunicerar via elektromagnetiska vågor. Hur så ? Det fick sitt namn innan etern motbevisades. Sen hängde det kvar av nostalgiska själ.

Gilla

…nostalgiska*själ*…Att både *eter* och *själ* envist hänger kvar, säger en hel del…Vare sig etern eller själen har någonsin motbevisats!

Gilla

”Etern finns inte?Vad är då etermedier för något?”:DInte för att jag tillför ”diskussionen” någonting nu, men det där var faktiskt djupt komiskt!

Gilla

Ja, varför heter det *eter*medier?Etern fanns ju inte…

Gilla

”En flod kan exempelvis inte stiga högre än sin egen källa, vilket ju vetenskapen lär ut!”Va?Vad är det för vetenskap du hävdar påstår något sånt?Bevis tack!(Som upplysning kan jag säga att en flod kan stiga alldeles utmärkt utan tillskott från en egen källa. Väntar du bara till snösmältningen kommer igång ordentligt kan jag nog bidra med ett och annat youtube-klipp i ämnet som bevis)

Gilla

Som sagt, en flod kan aldrig stiga högre än sin egen källa!Orsaken är alltid större än verkan…Gud är alltid större än alla Hans utflöden…

Gilla

…nostalgiska*själ*…————Jaja, jag vet att jag stavade fel där. Nostalgiska skäl ska det vara. Skickade det kl 3 på natten. Vid den tiden kan jag var glad om jag överhuvudtaget hittar tangentbordet.Upptäckte det efter jag postat. Man kan ju inte redigera i efterhand tyvärr.Etern har motbevisats, bland annat med just dom experiment som du hänvisat till, samt med alla bevis för relativitetsteorin.

Gilla

Ja, varför heter det *eter*medier?Etern fanns ju inte…———————-Av samma anledning som man säger ”Jätte kast” om flyttblock. ”Trollguld” om något som är för bra för att vara sant och ”draksådd” om något en handling som leder till olyckor.Varken jättar, troll eller drakar finns, men en gång trodde man det. Därifrån kommer namnet och sen har det bara fått hänga med.

Gilla

Bevisa att jättar, troll och drakar inte finns, tack!

Gilla

”Varken jättar, troll eller drakar finns”Nu är det ju så, att det faktiskt inte går att bevisa något sådant. Dessa varelser kan mycket väl vara existerande i andra dimensioner av vår tillvaro.

Gilla

Och begreppet ”snigelpost” bekräftar väl att post levereras medelst snigel. Jojo. Bevisat serru.

Gilla

Anton,Vad menar du???

Gilla

Visst. Men jag menade ”finns inte” på det mer folkliga sättet. Altså dom har aldrig träffats på, har aldrig setts några tecken på att någonsin ha funnits och skulle bryta mot rådande naturlagar om de skulle finnas. Vad som skulle kunna finnas i eventuellt andra dimensioner får dom andra-dimensionsborna hantera. Vi lever i den här och har inte sett några andra dimensioner att jämföra med.

Gilla

Bevisa att dom aldrig har träffats på av någon, tack!

Gilla

Att man är oinformerad inom ett visst område, innebär inte per automatik att området inte existerar. De rådande teorierna gällande naturlagarna är färskvara, likt allt annat inom vetenskapen…. Vi kommer att veta mycket mycket mer i framtiden.

Gilla

”Alla experiment som gjorts motbevisar totalt alla tankar på att jorden skulle rotera…”Nej! Mätningen av värdet på g bevisar att att jorden roterar. DU försökte ge mig bevisbördan utan fog för det. Jag tog emot den ändå. Nu är det upp till dig att bevisa att mitt bevis inte håller.”Jag litar helt och fullt på kreationisterna och geocentrikerna!”Varför tror du att han är fysiker? Har fortfarande inte fått svar på den.Och VARFÖR litar du fullt på kreationester och geocentriker?”Ja, varför heter det *eter*medier?”Varför heter det ”tomten”?Varför heter det ”enhörning”?Varför heter det ”flogiston”?http://sv.wikipedia.org/wiki/FlogistonAtt olika saker har ett namn bevisar inte att de faktiskt existerar.”Att både *eter* och *själ* envist hänger kvar, säger en hel del”Vadå? Att en del drar vilka slutsatser som helst av vad som helst?”Vare sig etern eller själen har någonsin motbevisats!”Nja. Själen har inte motbevisats. Det håller jag med om. Däremot har man motbevisat etern, i just det experiment som du använde som bevis för att jorden inte roterar. Om du hävdar att etern existerar så kan det ju vara så att du har rätt, men i så fall har du en annan definition på eter än den vetenskapen hade.”Som sagt, en flod kan aldrig stiga högre än sin egen källa!”Jodå, om floden består av supraflytande helium.

Gilla

Irene, jag menade bara att det är skrattretande att ordet ”etermedier” skulle vara någon sorts bevis för att etern finns – som Kregah går igenom här ovan. Snilleblixten tycker om sådana ”bevis”, som att det faktum att vi använder uttryck som ”vädrets makter” skulle bevisa att det finns gudar som styr över vädret.Eller som här alldeles ovanför – han ber Kregah förklara ”eterkroppen”, som om det skulle vara ett allmänt vedertaget begrepp utanför hans egen tro. Man suckar lite grann.

Gilla

Varför tala om vädrets makter om inga sådana finns…?

Gilla

Irene, jag menade bara att det är skrattretande att ordet ”etermedier” skulle vara någon sorts bevis för att etern finns – som Kregah går igenom här ovan. Snilleblixten tycker om sådana ”bevis”, som att det faktum att vi använder uttryck som ”vädrets makter” skulle bevisa att det finns gudar som styr över vädret.Eller som här alldeles ovanför – han ber Kregah förklara ”eterkroppen”, som om det skulle vara ett allmänt vedertaget begrepp utanför hans egen tro. Man suckar lite grann.

Gilla

”Bevisa att dom aldrig har träffats på av någon, tack!”1) Skulle du hävda att jultomten finns? Att det finns en tjock gubbe i röda kläder som åker runt och ger folk julklappar?2) Hur förklarar du att värdet på g varierar över jorden i enlighet med de fysikaliska teorier som finns?3) Varför tror du att författaren bakom wikiartikeln är fysiker?4) VARFÖR litar du fullt på kreationester och geocentriker?Det tillhör god sed i debatter att svara på frågor man ställer innan man ställer egna frågor. ”Och hur förklarar du då eterkroppen?”Med att du förmodligen har en annan definition av eter än den vetenskapen hade innan man förkastade eterhypotesen.

Gilla

1) http://sv.wikipedia.org/wiki/Jultomten”Jultomtens amerikanska namn ”Santa Claus” är baserat på det nederländska ”Sinterklaas”, som härleds till Sankt Nikolaus som var en biskop på 300-talet som helgonförklarades för sin kristliga givmildhet.[1] Han räddade i hemlighet bland annat tre flickor, som inte hade tillräckligt med pengar till hemgift, så att de slapp bli prostituerade. S:t Nikolaus är skyddshelgon för barn, sjömän, fiskare, de falskt anklagade, pantbanker, tjuvar som ångrat sig samt många städer. Han avbildas vanligen iförd röd biskopsdräkt, ofta med detaljer i vitt och grönt.”2) Kan finnas tusentals med faktorer vi inte känner till…3) Är helt övertygad om det!4) För att de inte avviker från den Absoluta Sanningen…Eter är den finaste av de grovmateriella energierna (jord, vatten, eld, luft, eter), vilket även bekräftas av Herren Krishna i Bhagavad-gita. 7:4:”Jord, vatten, eld, luft, eter, inre sinne, intelligens och falskt ego – tillsammans utgör dessa åtta Mina avskilda materiella energier.”

Gilla

Kregah,”Däremot har man motbevisat etern.”Var kan jag få detta bekräftat?

Gilla

Här är en bra länk som tar upp etern, och hur den motbevisades.http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/lectures/michelson.html

Gilla

”Hade ljuset rört sig som vågor på vatten, så hade hastigheten varierat beroende på vilket håll man mätte, eftersom jorden antogs röra sig genom etern.”http://sv.wikipedia.org/wiki/Eter_%28fysik%29Ett felaktigt antagande, enär jorden är stationär!http://sv.wikipedia.org/wiki/Eter_%28fysik%29Trots att Einstein städade bort etern 1905, med speciella relativitetsteorin (SR), förblev han själv bara övertygad i elva år. Efter att ha introducerat den allmänna relativitetsteorin (AR) 1916, började han tveka. I ett tal vid Universitetet i Leiden 1920 tog han upp denna tråd och sade bland annat: ”But on the other hand there is a weighty argument to be adduced in favour of the aether hypothesis. To deny the aether is ultimately to assign that empty space has no physical qualities whatever. The fundamental facts of mechanics do not harmonise with this view. For the mechanical behaviour of a corporeal system hovering freely in empty space depends not only on relative positions (distances) and relative velocities, but also on its state of rotation, which physically may be taken as a characteristic not appertaining to the system in itself.”Herbert Ives, den förste som framgångsrikt lyckades mäta hastighetseffekten på klockors gång, skrev i Science (1940): ”I have considered the popular claim that the aether has been ”abolished” […]. Reverting to experimental findings I have reviewed the experiment of Sagnac(1913), having in mind the claim that the aether can not be detected experimentally. I have asserted that, in the light of the experimentally found variation of clock rate with motion, this experiment does detect the aether.”På samma vis resonerade Dirac (1951) i en artikel i Nature, med titeln ”Is there an ether?”: ”We have now the velocity at all points of space-time, playing a fundamental part in electrodynamics. It is natural to regard it as the velocity of some real physical thing. Thus with the new theory of electrodynamics we are rather forced to have an aether.” DIN KOMMENTAR?

Gilla

Snilleblixten, etern ansågs på sin tid vara ett ämne som var flytande så det kunde fylla upp universum, men samtidigt miljontals gånger hårdare än stål så den kunde klara av ljusvågornas höga frekvens. Den skulle också vara masslös och utan viskositet så att den inte påverkade planetbanorna. Dessutom skulle den vara helt genomskinlig, inte sprida sig, omöjlig att komprimera och ha samma egenskaper även på dom minsta skalorna.Består eterkroppen också av ett ämne som uppfyller alla dom egenskaperna ?

Gilla

Etern är inget flytande ämne, det är ett eteriskt ämne!Utan etern skulle du inte ha några chakras…

Gilla

”Varför tala om vädrets makter om inga sådana finns…?”För att vi gärna skulle önska att de fanns, så vi kanske kunde påverka vädret? För att vi inte är så rationella som vi tror oss vara? För att vi gärna broderar ut språket lite extra? För att gamla vanor sitter i? För att vara lite roliga? Finns säkert hundratals förklaringar – att det verkligen finns regelrätta existerande vädergudar är INTE den troligaste…När en engelsman säger ”it’s raining cats and dogs”, hur kan det vara att det bara ser ut som att det är vatten som faller från skyn?

Gilla

Hört talas om regndanser?Slutsats?Just precis, det går att påverka vädrets makter…

Gilla

Du är underlig du.Jag undrar vad det är för vetenskap som du påstår skulle hävda att en flod inte kan stiga högre än sin egen källa och frågar efter bevis – och ditt bevis är:”Som sagt, en flod kan aldrig stiga högre än sin egen källa!”Vad tusan är det för bevis?Du kan väl inte slänga ur dig ett eget påstående och tycka att det är ett ”bevis”?Upp med ett bevis nu Snilleblixt, för jag antar att stunden aldrig kommer att komma då du viker från dina stolligheter och erkänner ett fel.

Gilla

Det är ett talesätt, som bevisar att verkan aldrig kan bli större än orsaken!Slutsats?Just precis, Guds energier kan aldrig bli större än Gud Själv…

Gilla

Hade du läst lite längre på artikeln så hade du fått se”Vid slutet av sitt liv verkar det som Einstein blivit övertygad om att ”rumtid” är en ny form av en eter, som på något sätt tjänar som referensram för egenskapen tröghet”Med andra ord så talar dom om andra saker än den gamla eter definitionen. Men kan du visa ett experiment som visar att jorden står still i förhållande till rumtiden (något som dina tidigare länkar inte skulle eller kunde göra) så ska jag ta en titt på det.

Gilla

Jag talar om definitionen som Herren Krishna ger i Bhagavad-gita; 7:4:”Jord, vatten, eld, luft, eter, inre sinne, intelligens och falskt ego – tillsammans utgör dessa åtta Mina avskilda materiella energier.”Utan etern skulle inte ljudet ha något medium att färdas i…Hört talas om etermedier?

Gilla

Jag talar om definitionen som Herren Krishna ger i Bhagavad-gita; 7:4:”Jord, vatten, eld, luft, eter, inre sinne, intelligens och falskt ego – tillsammans utgör dessa åtta Mina avskilda materiella energier.”Utan etern skulle inte ljudet ha något medium att färdas i…Hört talas om etermedier?

Gilla

”DIN KOMMENTAR?”Tja, jag väntar fortfarande på din kommentar på mina fyra frågor.

Gilla

Har kommenterat…

Gilla

Det Blixten inte k a n svara på svarar han inte på! Enkelt, eller hur?

Gilla

En del folk här verkar tro att jag ska vara Allvetande, att jag ska kunna precis allt om allting…Bara Gud, vår evige Skapare, som är Allvetande…

Gilla

Men ggaahh! Vet du ens vad en slutsats är?!?Du kör med ordet etermedier som bevis på att etern finns, igen?!? Förstår du inte att det bara är ett ord som hängt kvar, sedan tiden då man TRODDE att etern var verklighet?Förstår du inte att det finns fullt av ord med ursprung i gammal felaktig kunskap, eller sagor, eller rena missuppfattningar?Och REGNDANS är ett BEVIS på att man kan påverka vädret? *kippar efter andan* Snälla du! Regndans fungerar inte!Och innan du säger ”bevisa det” så blir jag ju tvungen att be dig om bevis för att regndans funkar, även om jag inte är det minsta intresserad av galenskapen.

Gilla

Regndans fungerar inte?Och denna din åsikt baserar du på vad…?

Gilla

Utan etern skulle inte ljudet ha något medium att färdas i…———————–Ljud färdas som vågor genom luft och annan materia. I tomma rymden finns varken materia eller eter och ljud kan inte färdas där.

Gilla

Etern är inget flytande ämne, det är ett eteriskt ämne!——————-Eteriskt betyde luftliknande, flyktigt, om jag minns rätt. Krishnas eter kan vara hur Eterisk den vill. Det är fortfarande inte samma eter som fysikerna pratade om på 1800-talet., vilken var flytande.

Gilla

3) Varför tror du att författaren bakom wikiartikeln är fysiker?3) Är helt övertygad om det!————————–Även när hans egen profil säger annorlunda ?http://creationwiki.org/Chris_Ashcraft

Gilla

1) Du svarade inte på frågan. Skulle du hävda att det varje år åker runt någon med en släde dragen av Rudolf med följe och delar ut julklappar och kallar sig jultomten? Ja eller nej.2) Intressant sammanträffande eller hur? Nämn en enda.3) Jo du har sagt det ett antal gånger när jag ställt den frågan. VARFÖR tror du att han är fysiker? För att han skrev något om en balansvåg?4) Litar du på kreationister och geocentriker i alla frågor, bara för att de är just detta?”Eter är den finaste av de grovmateriella energierna (jord, vatten, eld, luft, eter), vilket även bekräftas av Herren Krishna i Bhagavad-gita. 7:4:”Innan jag ser en vetenskaplig definition av dessa energier befattar jag mig inte med dem.”Det är ett talesätt, som bevisar att verkan aldrig kan bli större än orsaken!”Har du formulerat dig fel, eller tror du verkligen att talesätt kan bevisa något?”Jag talar om definitionen som Herren Krishna ger i Bhagavad-gita; 7:4:”5) Jaha? Så varför hänvisar du till Einstein? Den eter han hänvisar till har ingenting mer gemensamt med din eter än namnet.”En del folk här verkar tro att jag ska vara Allvetande”Jag kan lova att ingen här tror det. Däremot är det många som hoppas på en liten gnutta ödmjukhet. Att du skulle kunna erkänna när ditt resonemang inte håller.6) Vad var anledningen till att du skrev något i stil med ”om jorden roterade skulle saker väga olika mycket vid olika breddgrader”?

Gilla

1) Inte mig veterligt.2) Kan finnas massa okända faktorer som vi nu inte känner till.3) Min övertygelse.4) Litar på kreationister och geocentriker i mångt och mycket!5) Jag syftar på etern som Herren Krishna talar om!6) Ja, det skulle det, men bara för att något väger några gram mer/mindre, är inte i sig ett bevis för att det just har med någon rotation att göra!

Gilla

E-T-E-RJag har läst länken som Björn hänvisar till. Den bekräftar motbevisande av hypotesen/teorin man då hade ang. eterns BESKAFFENHET (”nature of”).Inte ett dyft om att eter är motbevisad! Så kom gärna med ngt belägg för detta – då ni nu menar att så är fallet …______________________________…..en definition på eter:det ämne som antages uppfylla världsrymden och genomtränga materien.

Gilla

”GUD ÄR ALLTINGS URSPRUNG !!!”________________________________Nope. Finns inga bevis för ovanstående.________________________________”GUD, URSPRUNGET, KAN INTE SAKNA NÅGOT !!!”________________________________ Bevis för sin egen existens kanske?________________________________”En del mäniskor verkar tro, i sin andliga ignorans, att Gud är ett själlöst, könlöst neutrum…en icke-varelse..”________________________________Jag ser inga bevis för hans existens, jag._________________________________”detta trots att man kan be till Honom och få bönesvar, lovsjunga Hans heliga Namn och bli salig, tjäna Honom och bli Hel och Helig…”_________________________________Be kan man göra tills man blir blå i fejset, bönesvar finns det inga belägg för. __________________________________”Vad i Herrens Namn är det som får folk att tro, att vi kan se, höra och känna, men inte Gud, sinnenas Ursprung, alltings Orsak?”__________________________________Han är rätt svår att detektera, den där…gud.__________________________________”Snacka om SJUKT OLOGISKT !!!”__________________________________Dina trådar saknar all logik.

Gilla

”ORSAKEN MÅSTE VARA STÖRRE ÄN VERKAN!”_______________________________________Orsaken till ”guds” existens måste ju ha en ännu större verkan än gud? Right?_____________________________________”En flod kan exempelvis inte stiga högre än sin egen källa, vilket ju vetenskapen lär ut!”_____________________________________Men floden har större kinetisk energi, eller hur?_____________________________________”På samma sätt kan inte vi själar, vi minigudar, som är utflöden från Gud, ha något som inte Gud har!”_____________________________________Finns inga belägg för själar. Vi kallas för människor, inte minigudar, det finns ingen anledning att ge oss en ny ettikett. Finns inget belägg att någon gud existerar._____________________________________”Vi kan se och höra, givetvis kan även Gud se och höra. Vi kan tänka och känna, givetvis kan även Gud tänka och känna, osv, osv…”_____________________________________Finns inget belägg för en guds existens, än mindre hans perceptionsförmågor._____________________________________ ”Eller hur, kära vänner?”_____________________________________Nej._____________________________________”Gud är Bhagavan = Störst, bäst, vackrast, starkast, smartast, rikast och coolast!”_____________________________________Definitivt inte.

Gilla

…..en definition på eter:det ämne som antages uppfylla världsrymden och genomtränga materien.————————Mer specifikt. Det ämne som som uppfyller världsrymden, så att ljuset kan färdas från avlägsna stjärnor på samma sätt som ljud rör sig genom luften.Men numera vet man att ljud och ljus är helt olika fenomen och det finns ingen anledning att en eter skulle behövas. http://sv.wikipedia.org/wiki/Eter_(fysik)Det är möjligt att du blandar ihop dem med den metafysika idéen om eter, vilken är luften som gudarna andas i http://en.wikipedia.org/wiki/Aether_(mythology)Om den säger jag inget eftersom den är onödig utan ett konkret bevis på gud(ars) existens.

Gilla

Observera punkten efter definitionen. Där står inte ett ord om ljus! (Det är en förutfattad mening hos dig, förmodar jag.)

Gilla

Nix. För det är två olika etrar. Bägge anses uppfylla världsrymden och genomtränga materien. Den ena är dock motbevisad i dom experiemt jag nämnt. Den andra kräver många bevis för att man ens ska försöka motbevisa den.

Gilla

Om du har andra definitioner på en eter så får du gärna posta dom, tillsammans med bevisen på deras existens.

Gilla

Jag ger mig inte. Björn har fel – enligt sidan han själv hänvisat till…….och nu försöker han snurra till det för mig……men det hjälps inte…….han har lika fel ändå…….=) ………

Gilla

Jag förstår verkligen inte – det är år 2010 och folk sitter och argumenterar för ETERN?Kör på med de fyra andra elementen rakt av vet ja. Strunta i flyktig ”elektronik” och börja konstruera datorer med jord och eld (eller vad man nu kan tänkas behöva).

Gilla

Vari ligger felet? Jag ser det inte. Låt fjällen falla från mina ögon.

Gilla

Man kanske skulle plocka upp det där med alkemi också förresten. Mecka guld från andra ämnen vore ju smutt, och kunde de förr så… nej visst nej, det KUNDE de ju inte! Attans också.

Gilla

Björn,Se kommentar 12:12 ……….nyckelordet är ”nature of”.Man har motbevisat ”NATURE OF” etern…………….Man har inte motbevisat ”etern”, däremot dess BESKAFFENHET. Det är vad sidan handlar om!

Gilla

Irene… Är du såpass vetenskapligt bevandrad att du kan bedöma vad som är relevant, sant och vad som menas i vetenskapliga artiklar och rapporter? Eller är du bara ett vanligt jävla dumhuvud som blåst upp ditt ego till dimensionerna av Hindenburg? Du går samma öde till mötes.

Gilla

Blev kanske lite fel……det är teorin om dess beskaffenhet som motbevisats, för att vara exakt, enl. hänvisade sidan.(Läser bara innantill…)

Gilla

Hmmm… Hindenburg… det där med vätgasballonger är tusan inte någon dum idé, man kanske skulle konkurrera ut Destination Gotland med en zeppelinarlinje sthlm-visby? Det där med eldhaveriet, det var ju inte vätets fel utan nåt med färgen, eller? Antagligen havererade Hindenburg bara för att de var ateister hela bunten, zeppelinarflygarna – bevis: ELD = HELVETET! vetenskaplig logik; så länge man inte är ateist kan man lugnt flyga zeppeli -Visst ja! Jag ÄR ju ateist, jag med. Attans också. Nå, åter till alkemin då. Nävisst! Attans också.

Gilla

Kapten,Jag är bara ett vanligt dumhuvud. Hur så?

Gilla

Kapten,Jag är bara ett vanligt dumhuvud. Hur så?

Gilla

Argumentationen från idioten som skriver detta är helt uppåt väggarna. Han skjuter sig ständigt i foten så till den grad att han snart haltar runt på bara benstumpar.Nu är det så att det är väldigt få av jordens människor som är så absurda och rabiata i sin tro, än färre är det som är anhängare av Hare Krishna och med hans argumentation så är det ett bevis för att Hare Krishna bara är lögn. Med lögner försöker de locka in andra sökande människor, för med sanningen skulle ingen komma. Det är identitetslösa förvirrade människor som stått utanför den gängse gemenskapen. Som aldrig passat in i kamratskapen eller lyckats med ett långvarigt förhållande. De är sökare och hamnar i sekter. Han skulle lika gärna kunna hamnat hos nazisterna. Bara han hade sett och hört om deras kamratskap och gemenskap, deras solidaritet bröder emellan, så hade han delat ut flygblad på stan ett år som detta. Ett valår.

Gilla

Vad spelar det för roll, då etern är just en ”beskaffenhet” som du kallar det. Den eter vi diskuterar hela tiden är det ”Eteriska Medium” som Sir Isaac Newton föreslog i sin skrift Optics 1704. Det var ett medium som överförde ljus som vibrationer och som fyllde universum. Snilleblixten hänvisade 15 mars 2010, kl 00:30 till fyra experiment vars avsikt var att mäta jordens rörelse genom just denna eter genom att mäta hur ljuset betedde sig i olika infallsvinklar, eller genom att skapa inferensmönster. Snilleblixten tolkade nollresultatet som att jorden stod still. Vetenskapsmännen som att den ljusbärande etern inte fanns. Senare formulerade Einstein sin relativitetsteori vilken förklarade hur ljuset kunde färdas även utan en eter.Så den ljusbärande etern. Den eter vi diskuterat hela tiden har blivit undersökt, motbevisad och förkastad för länge sedan. Bevisen finns i Snilleblixtens experimentlänkar och i relativitetsteorin.Vad gäller övrig eter så får du definiera den först så vi vet vad vi diskuterar.

Gilla

Björn, härligt med tydliga svar där det inte finns utrymme för så mycket tolkningar. Och en knivskarp analys av vad som får vissa att tro att jorden står still.Men du lär få mothugg av Snilleblixten. Med ett flin kommer han att skaka lite på huvudet när han läser din kommentar och sedan kasta iväg en replik på det.

Gilla

Björn,Ahaa…..Du talar alltså om etrar (pluralis)………Och jag som trodde att vi talade om etern (singularis) ……….eftersom diskussionen började med att ”man har motbevisat etern”……Och jag ifrågasatte detta eftersom det inte går att göra ngt sådant som att motbevisa etern. Vilket t.o.m. en dumskalle som jag begriper … 🙂

Gilla

Irene:När man inom vetenskapen talar om att man har motbevisat etern så menar man just den etern som vetenskapen hänvisade till.Etermedier är enbart en kvarleva från den tiden då man trodde att denna eter fanns.Inom metafysik (som det kanske finns en del sanning i, men som för närvarande inte har med vetenskap att göra) talar man också om eter, men det är inte samma sak.”Och jag ifrågasatte detta eftersom det inte går att göra ngt sådant som att motbevisa etern.”Man kan aldrig fullständigt bevisa att något inte existerar, men eftersom inget tyder på att etern existerar, så finns det ju ingen anledning att tro att den existerar.

Gilla

Förstår inte varför det ska vara så svårt att skilja på den förkastade vetenskapliga eterteorin och den icke bevisade harekrishna-etern. Googla, Irene.

Gilla

”Man kan aldrig fullständigt bevisa att något inte existerar..”Just det. Alltså är vi 100% överens…! Queen, det var inte det som var frågan….

Gilla

Irene:Men du är väl helt med på att det gäller etern exakt lika mycket som cykloper, sirener, enhörningar, drakar, sfinxer, underjordiska cilizationer här på vår jord, svampar lika intelligenta som vi människor, flygande mattor, andar i lampor och så vidare?Och även om vi inte fullständigt kan bevisa detta, tycker du ändå inte att man kan bevisa något ”tillräckligt mycket”? Bevisa det till den grad att vi inte behöver tvivla på det, och kan utgå från detta i andra resonemang?

Gilla

Irene:Men du är väl helt med på att det gäller etern exakt lika mycket som cykloper, sirener, enhörningar, drakar, sfinxer, underjordiska cilizationer här på vår jord, svampar lika intelligenta som vi människor, flygande mattor, andar i lampor och så vidare?Och även om vi inte fullständigt kan bevisa detta, tycker du ändå inte att man kan bevisa något ”tillräckligt mycket”? Bevisa det till den grad att vi inte behöver tvivla på det, och kan utgå från detta i andra resonemang?

Gilla

Kregah,Nu är det ju som såå att Universum är ganska så stort. Och lägger man till begreppet ”dimensioner” i resonemanget, så blir det en himla massa att hålla reda på. Finns inte en chans för dig att veta eller bevisa ens en bråkdel av den verkligheten. Mycket kan du bevisa – men du kan ALDRIG (aldrig någonsin) bevisa att något INTE FINNS.Hypoteser och teorier kan bevisas vara felaktiga, kan motbevisas. Men själva subjektet för felaktiga teorin kan aldrig bevisas vara icke-existerande.

Gilla

Irene:Nej jag har redan SAGT att det inte går att bevisa fullständigt, och man behöver inte ens dra in univerums storlek för det. Men kom nu ihåg att när mat trodde på etern så var en av egenskaperna att den fanns överallt. Att bevisa att etern existerade skulle alltså vara ungefär som att vi ska bevisa att atmosfären finns, eller att bevisa att vattnet vi simmar i existerar. Den skulle alltså existera i HELA det synliga universum, eftersom vi kan se ljus från hela det synliga universum. Etern skulle ju vara det medium som gjorde att ljuset kunde ta sig fram. Men nu fann man INGET spår av denna eter, som skulle finnas runt oss överallt på jorden, i havet, ja även i jorden och mellan alla planeter. Som skulle finnas överallt.Tycker du inte att det är rimligt att dra slutsatsen att den inte finns?

Gilla

Jag förstår hur du menar. Men – att inte en ”ljusbärande” eter existerar (vilket man trodde, och senare motbevisade..), gör det inte självklart att etern inte existerar. Den kanske fungerar på ett sätt vi inte har en chans att begripa … eller kanske begriper om 200år … Eller så existerar ingen eter alls – vilket inte går att bevisa!……förstår fortfarande hur du menar……:)….det här med ljusbärande är ett måste i din definition…….men om du kan skippa den tanken (strunta i ljuset)…..och hitta på en ”allmän” definition av ordet …… så kanske du kan begripa dig på vad jag talar om…..Om du är ute efter att en ljusbärande eter inte finns – så är ju det bevisat. ;-)Men etern kan ju ändå mycket väl finnas … Eller hur?! (Det är kanske där alla tomtar och troll bor …)

Gilla

Jag förstår hur du menar. Men – att inte en ”ljusbärande” eter existerar (vilket man trodde, och senare motbevisade..), gör det inte självklart att etern inte existerar. Den kanske fungerar på ett sätt vi inte har en chans att begripa … eller kanske begriper om 200år … Eller så existerar ingen eter alls – vilket inte går att bevisa!……förstår fortfarande hur du menar……:)….det här med ljusbärande är ett måste i din definition…….men om du kan skippa den tanken (strunta i ljuset)…..och hitta på en ”allmän” definition av ordet …… så kanske du kan begripa dig på vad jag talar om…..Om du är ute efter att en ljusbärande eter inte finns – så är ju det bevisat. ;-)Men etern kan ju ändå mycket väl finnas … Eller hur?! (Det är kanske där alla tomtar och troll bor …)

Gilla

Men namnet ”eter” är ju ett påfund, för att man skulle veta vad man pratade om – namnet är synonymt med sin definition. Eller? Så om det som definieras inte existerar, vad är poängen med att hänga fast vid att, liksom, etern KAN existera men ha andra egenskaper?Det är ju lite som att säga att ”nähä, enhörningar kanske inte existerar, men de kan ju existera i alla fall bara det att de krälar på marken utan ben, precis som ormar”. Varför hänga fast vid ordet ”enhörning” i så fall?Eller hur?!(Eller har jag missuppfattat? Mycket möjligt, för det här är så snurrigt tänkt så det är inte klokt.)

Gilla

Men namnet ”eter” är ju ett påfund, för att man skulle veta vad man pratade om – namnet är synonymt med sin definition. Eller? Så om det som definieras inte existerar, vad är poängen med att hänga fast vid att, liksom, etern KAN existera men ha andra egenskaper?Det är ju lite som att säga att ”nähä, enhörningar kanske inte existerar, men de kan ju existera i alla fall bara det att de krälar på marken utan ben, precis som ormar”. Varför hänga fast vid ordet ”enhörning” i så fall?Eller hur?!(Eller har jag missuppfattat? Mycket möjligt, för det här är så snurrigt tänkt så det är inte klokt.)

Gilla

Du har helt rätt, Anton!

Gilla

Instämmer med Anton. Ser inte poängen i det. Såvitt jag vet finns det ingenting vi har observerat idag som kräver en eter. Eftersom ingenting tyder på en eter, och inget vi har observerat behöver en eter enligt de teorier vi har, varför skulle vi inte utgå från att det inte finns en eter?

Gilla

Tack. Om man sen SÖRJER eterns frånvaro, kan man ju trösta sig med de KEMISK eter. :)Så. Då kan vi återgå till agendan, nästa punkt: ska vi återgå till flogistonet? 😀

Gilla

”de kemisk eter”? Jag var nog lite trött igår kväll.

Gilla

Anti-eter,…….det finns ju ingen eter……men…Hur förklarar ni den här varelsen som simmar omkring i isen?http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article6788288.abMan kan väl inte simma i is?

Gilla

1) Kan du gå med på att det är rimligt att anta att det inte existerar en sådan varelse?2) Klart att det kan finnas. Men om vi nu har en förklaring som stämmer väl överens med det vi vet idag, och ingen alternativ fysikalisk förklaring, varför då inte tro på det? I annat fall blir ju all vetenskap värdelös.3) Hans ämnen är biologi och kemi. Det gör honom inte till fysiker. Eller?4) Men att de är kreationister/geocentriker gör inte att man kan lita på dem per automatik?5) Du svarade inte på frågan igen. Varför hänvisar du till Einsteins citat om etern, om du nu inte pratar om samma eter?6) Varför inte?

Gilla

1) Enligt vad jag idag vet…2) Därför som jag fokuserar på den andliga vetenskapen.3) Åjo, grundläggande fysik verkar han behärska!4) Nej, men generellt!5) Jag pratar givetvis om etern som radiosignalerna färdas i…6) Jag vill ha lite mer handfasta bevis…

Gilla

Snilleblixten: ”Gud ser till att livet hamnar här i den materiella världen!”Varför? Varför skulle gud, som är allsmäktig, god och rättvis, vilja kasta oss glada själar ner i den här kassa materiella världen?

Gilla

Pga att vi vände Gud ryggen i den andliga världen…Vi ville finna lyckan utan Gud…vilket givetvis aldrig kan lyckas!

Gilla

5) Jag pratar givetvis om etern som radiosignalerna färdas i…—————-Står det i Bhagavad-gita eller någon annan Veda bok att radiovågor färdas genom Etern?Idén att radiovågor färdas genom en eter föddes annars med Newton och dog med Einstein.

Gilla

Eftersom etern enligt Veda genomsyrar all rymd, så färdas radiovågorna genom etern!Hört talas om etermedier?

Gilla

1) Så det finns alltså situationer där inte inte direkt är meningsfullt att börja säga ”bevisa att det inte finns”?2) Vad menar du? Är den vanliga vetenskapen meningslös?3) Om du med grundläggande menar högstadiefysik håller jag med dig. Det behövs nämligen inte mer för det han skrev. Var det det du menade?4) Alltså ärligt talat. Kreationist och geocentrist är ingen statussymboler, titlar eller liknande. Att man tror på dessa åskådningar – hur sanna de än må vara – gör en inte till någon auktoritet inom något. Vi kan precis lika gärna göra så att jag definierar mig som ”klotist”. Det betyder att jag tror att jorden är rund. Det i sig gör ju ingenting för min trovärdighet i någon fråga. Vad är det som gör att du tycker att man generellt sett bör lita på dessa?5) Så den eter Einstein pratar om är samma eter som omnämns i vedaskrifterna?6) Driver du med mig? Menar du att det skulle avvika mer beroende på breddgrad eller vadå?

Gilla

1) Gäller i alla fall inte vår evige Skapare!2) Den materiella vetenskapen är underställd den andliga vetenskapen!3) Som sagt, varför ids du inte kontakta honom? Bävar du för svaret han kan tänkas ge dig?4) De verkar ha huvudet på skaft!5) Som sagt, jag vill ha vattentäta bevis!

Gilla

Anti-eter,Enligt naturvetenskapen så kan man inte simma i is. Här har vi nu en liten varelse som inte informerats om detta faktum.Eller, kan det vara som så . . . . . att den simmar i något annat….???!(se komment igår 12:56)

Gilla

Räkan, eller vad det är, simmar i vatten. Vattnet är i ett borrhål, i is.

Gilla

Räkan, eller vad det är, simmar i vatten. Vattnet är i ett borrhål, i is.

Gilla

Anton,Jag talar om tillfällena då den lilla varelsen simmar iii isen … (Eller du kanske råkar blunda just då…..;)

Gilla

Irene, ingen har påstått att den verkligen simmar I ISEN – det är inte DET folk är uppspelta över. Du har nog sett det NÄR du blundat!?

Gilla

Anton,Så…..då den simmar i isen….simmar den inte i isen……Okey, solklart!Jag har väl inte skrivit ett endaste ord om vad någon påstått! Jag skriver om det som HÄNDER — det man ser — det som filmades….

Gilla

Räkan simmar runt kabeln, och utmed borrhålets väggar. Ser du någon sorts mysterium där som ingen annan ser?

Gilla

Det kommer snart en krishna-vetenskapsman som gör en dataanalys av filmen med räkan och lyckas komma fram till att den simmar i eter i den underjordiska världen och är 400 miljoner år gammal.De underjordiska världarna ja, som jag måste ha borrat hål ner till massor med gånger.

Gilla

Lyssna på Kapten! Han kan det här..!

Gilla

Kapten, :D…och jag som just hade lyckats förtränga under-/inutijordsgalenskaperna. Men är det alltså även så att det är en RÄKA som chauffören har i handen på Zapruder-filmen?

Gilla

”Hört talas om etermedier?”:-oKom DE på tal igen? Otroligt.Finns etermedierna med i Vedaskrifterna?

Gilla

Du menar som radio och TV?Behövdes inte, eftersom man kunde kommunicera på högre plan!

Gilla

Blixten, i vilket fall som helst så kan du ju inte allvarligt mena att ordet ”etermedier” är ett bevis för att etern existerar. Det är ju bara löjligt.

Gilla

Att man inte har släppt det där med etermedier, säger ju en hel del…Etern bekräftas även av Veda-skrifterna!Veda = Veta

Gilla

Kan du någonsin sluta vara dryg och bara svara på frågorna så skulle jag och många vara tacksamma.1) Sluta tolka saker. Det var inte svar på frågan, och jag hade inte heller någon skapare i åtanke. Svara bara på frågan istället.2) Finns det inget tillfälle där vanlig vetenskap kan svara på frågor som inte andlig vetenskap kan?3.1) Svara på frågan. Var det pga hans påstående som kan förklaras med högstadiefysik som fick dig att få uppfattningen att han verkar ha koll på fysik.3.2) Nej jag är inte ett dugg rädd för svaret, och jag har tom försökt att komma i kontakt med honom, utan resultat, trots att det är ditt jobb.4) Sluta cirkelsvamla. Vad är det som gör att du tycker att de verkar ha huvudet på skaft?5) Var det där svar på fem eller sex? Och svara på den frågan du inte svarat på.

Gilla

1) Nej, jag tror inte på den där tomten du beskrev.2) Kan och kan…den andliga vetenskapen är inte begränsad till vår relativa rumtid, vilket däremot den materiella vetenskapen är.3.1) Tyckte bara att han verkar klipsk!3.2) Ge inte upp så lätt, Kregah!4) Bara det att de inte låtit sig indoktrineras av heliocentrismen och Big Bang…5) Den eter som Veda-skrifterna pratar om är finmateriell till sin natur, kan alltså inte uppfattas med de 5 sinnena…6) Jag ville bara ha lite mer handfasta bevis på att det skulle vara Jorden som snurrar runt Solen…Att Solen vänder vid de båda vändkretsarna och att Solen även färdas genom de 12 stjärnbilderna, bevisar ju att det är Solen som de facto rör sig runt Jorden!

Gilla

1) Du svarade fortfarande inte på frågan. Tycker du att det är meningsfullt att kräva bevis för att en sådan tomte inte existerar?2) Du svarade inte på frågan här heller. Det är en ja eller nej-fråga. Kan den andliga vetenskapen svara på alla frågor som den materiella vetenskapen kan svara på?3.1) Verkade han klipsk på grund av det han skrev om balansvågen, eller var det på grund av något annat?3.2) Fatta att det är ditt jobb. För övrigt hittade jag ingen mailadress.4) Vi antar för diskussionens skull att det är en indoktrinering det handlar om. Menar du att bara för att man inte har gått på en indoktrinering inom något område så är man en auktoritet inom fysik?5) Kan den interagera med vår vanliga materia och energier? Går den att påvisa med vanliga vetenskapliga metoder?6) Vad exakt är det som gör att du inte accepterar skillnaden på tyngdaccelerationen över jorden som ett bevis på rotationen?”Att Solen vänder vid de båda vändkretsarna och att Solen även färdas genom de 12 stjärnbilderna, bevisar ju att det är Solen som de facto rör sig runt Jorden!”Det här var nog något av det dummaste jag läst.

Gilla

1) Nej, inte för dina fantasitomtar!2) Eftersom den andliga vetenskapen inte sysslar med mätbara objekt, så kanske du själv kan räkna ut svaret…3.1) Mannen verkar vara klipsk rent allmänt!3.2) Har du namnet på han, så ska det inte behöva vara så svårt för sig att hitta hans mailadress.4) Nej, det behöver man inte vara.5) Med en förfinad vetenskap så ska det gå att göra! Våra 7 chakras exempelvis interagerar med etern…6) Inget vattentätt handfast bevis…Dumt, varför?

Gilla

Du predikar, som de flesta religiösa fanatiker, som om just din tro var den enda rätta.Det säger mig att du antingen :1) är lite knäpp,2) är dålig på att förklara dig, eller3) har en bit kvar innan du har förstått vad Gud är.

Gilla

Fel!Alla religioner har rätt i att Gud finns och att Han är källan till allt!

Gilla

SB: ”Att Solen vänder vid de båda vändkretsarna och att Solen även färdas genom de 12 stjärnbilderna, bevisar ju att det är Solen som de facto rör sig runt Jorden!”Kregah: ”Det här var nog något av det dummaste jag läst.”Jag håller med, jisses vad jag håller med. Jag bara sitter här och gapar.Och att denna vidskepelsefyllda, antivetenskapliga mening dessutom innehåller både ”bevisar” och ”de facto” – ironi-överhettning! Argh!

Gilla

1) Bra. Då är vi överens om att i vissa fall är det ganska löjligt att säga ”bevisa att det där inte finns”2) Nej, det kan jag inte. Svara istället.3.1) På grund av vadå? Har du läst något mer än de fem-sex rader han skrev där?3.2) I så fall kan du mycket mer om hur internet fungerar. Lär mig hitta hans mailadress.4) Tycker du att man är en auktoritet inom någonting enbart pga att man inte har indoktrinerats av nämnda teorier?5) Jaja, jag tror jag lämnar eterdiskussionen. Den eter vetenskapen pratade om för några år sedan har inte speciell mycket gemensamt med den som nämns i dina skrifter.6) På grund av vadå?7) Dumt för att premisserna är falska och slutsatsen felaktig.

Gilla

Ateister behöver inte bevisa att det INTE finns någon gud.Det är teisterna som har bevisbördan eftersom de påstår att det FINNS en gud…..!

Gilla

Spelar ingen roll vad man påstår, det är alltid den som påstår som har bevisbördan!Eftersom du påstår att vår evige Skapare inte finns, så vill vi se bevis på det, tack!

Gilla

Kära Snedblixt, jag har frågat tidigare men inte fått svar:Vad får du allt ifrån?

Gilla

Från de heliga Veda-skrifterna och från idogt sökande på nätet…

Gilla

Eftersom etern enligt Veda genomsyrar all rymd, så färdas radiovågorna genom etern!Hört talas om etermedier?—————–Och ? Eter teorin säger inte bara att radiosignaler färdas genom eter. Utan att radiosignaler använder eter att färdas i på samma sätt som ljud färdas genom luft. Alltså genom att skapa en våg av luft, eller eterpartiklar som sprider sig genom mediumet. Du hänvisar till hänvisar du till Einsteins citat om etern. Med etern menade han inte någonting som liknar det som Veda böckerna talar om.. Ger Veda böckerna några bevis för att -just denna variant- som EInstein trodde på är riktig, eller varför tog du annars upp Einsteins citat ?Angående ordet etermedia så har vi redan diskuterat det ordet. Minns du. Bara för att ett ord existerar betyder inte att det som ordet talar om måste vara sanning.

Gilla

Jag syftar mer på Newtons variant, Einstein var nog när allt kommer omkring inte rätt ute vad gäller etern…

Gilla

Etern som Newton spekulerade om var det ämne som jag tidigare nämnde. Det som var flytande så det kunde fylla upp universum, men samtidigt miljontals gånger hårdare än stål så den kunde klara av ljusvågornas höga frekvens. Den skulle också vara masslös och utan viskositet så att den inte påverkade planetbanorna. Dessutom skulle den vara helt genomskinlig, inte sprida sig, omöjlig att komprimera och ha samma egenskaper även på dom minsta skalorna.Är den etern, med dom egenskaperna beskriven i Vedaböckerna?Föresten, Om EInstein var rätt ute när det gäller etern, medger du då att Einsteincitatet du citerade kanske inte var så relevant inom våra eterdiskussioner?

Gilla

Jag har läser din blogg ibland, och jag har bara en fråga: Om du nu så noga studerat Vedaböckerna, hur kommer det sig att du missuppfattat vad de säger så fatalt?

Gilla

Ge oss ett exempel, tack!

Gilla

”Man kanske skulle plocka upp det där med alkemi också förresten. Mecka guld från andra ämnen vore ju smutt, och kunde de förr så… nej visst nej, det KUNDE de ju inte! Attans också.”Faktum är att man idag kan ”tillverka” guld från andra ämnen så som platina eller kvicksilver. Det gäller bara att hitta lite kvicksilver av rätt isotop och bombardera denna med neutroner. Dessvärre är detta guld många gånger dyrare än guld som tagits fram med vanliga metoder. ”Från de heliga Veda-skrifterna och från idogt sökande på nätet…”Två källor där allt är sant!

Gilla

”Faktum är att man idag kan ”tillverka” guld från andra ämnen så som platina eller kvicksilver. Det gäller bara att hitta lite kvicksilver av rätt isotop och bombardera denna med neutroner. Dessvärre är detta guld många gånger dyrare än guld som tagits fram med vanliga metoder. ”Jaha, fast de kan inte få upp Fuglesang till ISS om det blåser lite grann?! Så det där med neutronbombardemang måste vara en bluff. De spelar in filmerna på CERN, som förresten också är en bluff, fast de kommer ändå att skapa ett svart hål som slukar oss alla och det håller de tyst om fast youtube vet om det! Säkert! Fråga Veda!(Behöver jag lägga till en 😉 ?)

Gilla

Håller du med om att Gud måste vara en person?

Gilla

”Håller du med om att Gud måste vara en person?”Vad är det för dum fråga att ställa till en ateist? Slumpar du bara fram dina repliker, eller?Varför svarar du å din sida inte på mina frågor om varför du ljuger och förvränger fakta? Varför ger du aldrig ett rakt svar på hur Saturnussonder kan vara möjliga om Nasa inte fattar hur solsystemet funkar?

Gilla

Bara för att de har missat att det är Solen som snurrar runt Jorden, betyder inte att de måste ha fel i allt annat…

Gilla

Hehe, såg för sent att det var ”Gud är en person”-tråden jag var i – så kan det gå om man håller i gång många samtidigt, eller hur Blixten? Så din fråga hade VISST berättigande, även om det var korkat att upprepa den till mig då du antagligen kommer ihåg att jag är ateist. Visst?Men varför detta ständiga upprepande av ”orsak måste vara större än verkan”? Har du aldrig hört talas om kedjereaktioner? Att råka stöta till en småten som rullar iväg och sätter igång ett jordskred? Dominoeffekten? Såna saker?Det är ju bara i ditt huvud som orsak måste vara större än verkan. Och, ledesn att behöva avslöja det för världen, men ditt huvud ÄR inte världen.

Gilla

Personen som stöter till småstenen, är större än både småstenen och jordskredet!

Gilla

Om jordskredet drar med sig en buss med hundra pers i, är den ursprungliga personen större än de hundra?Äsch, det är ju löjliga liknelser. Men så är ock ditt ”orsak måste vara större än verkan”-påstående. Du verkar inte ta SAMVERKAN med i ”beräkningarna” heller. Men så brukar du inte presentera så värst genomtänkta grejer heller.

Gilla

Utan den ursprungliga personen, så skulle inget av det andra inträffat, varför det är den ursprungliga personen som är viktigast!

Gilla

”Bara för att de har missat att det är Solen som snurrar runt Jorden, betyder inte att de måste ha fel i allt annat…”Ärligt talat. Fattar du inte hur dumt det låter? De har helt fel system för hur Solen och planeterna rör sig runt varann, och dessutom fattar de inte att ”alla planeter är ihåliga”, så de har uppenbarligen inte koll på gravitationen, eller fysikens lagar. Detta är GRUNDLÄGGANDE GREJER för att kunna skicka sonder till andra planeter, inte minst till Jupiter, Saturnus, och de ännu längre ut – enormt mycket längre bort än Månen nästgårds. Ändå är det något man lyckats strålande med åtskilliga gånger ”sedan farfars tid”, som du brukar uttrycka det. Resultatet är bland annat en enorm massa data, inklusive hisnande bilder, som ökat vår kunskap mångfalt. Och inte i något fall givit NÅGON indikation på att vi skulle ha FEL angående gravitationen, fysikens lagar eller – hrmpf – att planeterna kretsar kring Solen (som förstås i sin tur inte är fix i mitten av Universum, men det är ett annat sammanhang).Så mycket TUR finns inte i världen, att att denna forskning gått som smort FAST GRUNDERNA VARIT HELT FEL. Eller, om du nu vet så enormt mycket mer än alla som faktiskt JOBBAR med sådant här, och gjort det SEDAN FARFARS TID, kanske du kan förklara hur det är möjligt?

Gilla

”We know that the difference between a heliocentric theory and a geocentric theory is one of relative motion only, and that such a difference has no physical significance.”- Fred Hoyle”There is no planetary observation by which we on earth can prove that the earth is moving in an orbit around the sun.”- Galileo, citerad i ”The birth of a new Physics”, av Bernard Cohen.”Either CS (coordinate system) could be used with equal justification. The two sentences: ”The sun is at rest and the earth moves”, or ”The sun moves and the earth is at rest”, would simply mean two different conventions concerning two different CS.”- Albert Einstein”Obviously it matters little if we think of the earth as turning about on its axis, or if we view it at rest while the fixed stars revolve around it. Geometrically these are exactly the same case of a relative rotation of the earth and the fixed stars with respect to one another.”- Ernst Mach

Gilla

”Håller du med om att Gud måste vara en person?”Hurså?

Gilla

Vill höra din åsikt.

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: