Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

DNA-KODEN och DNA-AVKODAREN måste finnas samtidigt! CD utan CD-spelare fyller ingen funktion…

Posted on: 19 februari, 2011


.
DNA-KODEN OCH DNA-AVKODAREN MÅSTE FINNAS SAMTIDIGT

PARADOXEN SOM STJÄLPER EVOLUTIONSTEORIN !!!
.
Vetenskapsmannen Aja Govinda förklarar här med en träffande analogi, att på samma sätt som en CD är värdelös utan CD-spelaren, så är DNA värdelöst utan maskineriet som avkodar DNA, och de måste ha uppstått samtidigt:

.

.

Hur uppstod DNA till att börja med?

.
Både databanken som vi kallar DNA (cellens digitala mjukvara), och maskineriet som avkodar databanken, DNA-avkodaren, måste ha funnits till samtidigt från början!

DNA produceras av en komplett cell, samtidigt som DNA behövs för att skapa cellen, vilket innebär att de alltså är inbördes beroende av varann!

.
Evolutionsteorin fallerar eftersom den inte kan förklara hur skapandet av den första levande cellen kunnat ske utan DNA:

http://www.creationofman.net/chapter4/chapter4_6.html
.

”The question is not only that of how the DNA chain originated. Even the existence of the DNA chain with the extraordinary information capacity it contains, means nothing by itself. In order to refer to life, it is essential that the enzymes that read this DNA chain, copy them and produce proteins, also exist. (Enzymes are large molecules that have certain functions in the cell which they carry out with the precision of a robot.)

Simply put, in order to talk of life, both the data bank we call DNA, and the machines to carry out production by reading the data in the bank have to co-exist.

To our surprise, enzymes, which read DNA and carry out production accordingly, are themselves produced according to the codes in DNA. This means that there is a factory in the cell that both makes many different types of products, and also manufactures the robots and machines that carry out this production. The question of how this system, which would be of no use with a minor defect in any of its mechanisms originated, is by itself enough to demolish the theory of evolution.”

.

Paradoxen som stjälper evolutionsteorin:

Medan DNA endast kan replikera med hjälp av speciella proteiner, enzymer, så kan syntesen av dessa proteiner endast ske om den kodade informationen redan finns i DNA!

http://www.harunyahya.com/refuted9.php
.

”A very interesting paradox emerges at this point: While DNA can only replicate with the help of special proteins (enzymes), the synthesis of these proteins can only be realized by the information encoded in DNA.

As they both depend on each other, they have to exist at the same time for replication. Science writer John Horgan explains the dilemma in this way:

DNA cannot do its work, including forming more DNA, without the help of catalytic proteins, or enzymes. In short, proteins cannot form without DNA, but neither can DNA form without proteins.

How did the Genetic Code, along with the mechanisms for its translation (ribosomes and RNA molecules), originate?

Stanley Miller and Francis Crick’s close associate from the University of San Diego, California, the highly reputed evolutionist Dr. Leslie Orgel says in an article published in 1994:

It is extremely improbable that proteins and nucleic acids, both of which are structurally complex, arose spontaneously in the same place at the same time. Yet it also seems impossible to have one without the other. And so, at first glance, one might have to conclude that life could never, in fact, have originated by chemical means.”

.

Den första levande cellen, den fiktiva ”slumpcellen”, skulle inte ha kunnat reproducera sig, eftersom den skulle ha saknat all den nödvändiga genetiska informationen, med koder, program och instruktioner:

http://www.evolutiondeceit.com/chapter13.php
.

”Let us suppose that millions of years ago a cell was formed which had acquired everything necessary for life, and that it duly ”came to life”.

The theory of evolution again collapses at this point. For even if this cell had existed for a while, it would eventually have died and after its death, nothing would have remained, and everything would have reverted to where it had started. This is because this first living cell, lacking any genetic information, would not have been able to reproduce and start a new generation. Life would have ended with its death.

The genetic system does not only consist of DNA. The following things must also exist in the same environment: enzymes to read the code on the DNA, messenger RNA to be produced after reading these codes, a ribosome to which messenger RNA will attach according to this code, transfer RNA to transfer the amino acids to the ribosome for use in production, and extremely complex enzymes to carry out numerous intermediary processes.

Such an environment cannot exist anywhere apart from a totally isolated and completely controlled environment such as the cell, where all the essential raw materials and energy resources exist.

As a result, organic matter can self-reproduce only if it exists as a fully developed cell with all its organelles and in an appropriate environment where it can survive, exchange materials, and get energy from its surroundings. This means that the first cell on earth was formed ”all of a sudden” together with its amazingly complex structure.

So, if a complex structure came into existence all of a sudden, what does this mean?

Let us ask this question with an example. Let us liken the cell to a high-tech car in terms of its complexity. In fact, the cell is a much more complex and developed system than a car with its engine and all its technical equipment.

Now let us ask the following question: What would you think if you went out hiking in the depths of a thick forest and ran across a brand-new car among the trees? Would you imagine that various elements in the forest had come together by chance over millions of years and produced such a vehicle?

All the parts in the car are made of products such as iron, copper, and rubber-the raw ingredients for which are all found on the earth-but would this fact lead you to think that these materials had synthesised ”by chance” and then come together and manufactured such a car?

There is no doubt that anyone with a sound mind would realise that the car was the product of an intelligent design-in other words, a factory-and wonder what it was doing there in the middle of the forest.

The sudden emergence of a complex structure in a complete form, quite out of the blue, shows that this is the work of an intelligent agent. A complex system like the cell is no doubt created by a superior will and wisdom. In other words, it came into existence as a creation of God.”
.

SLUTSATS?

.
Eftersom DNA-koden och DNA-avkodaren uppenbarligen inte fanns på plats samtidigt, så stjälper det hela evolutionsteorin!

Det är som en CD utan CD-spelare, fyller ingen funktion

 

dna-code_design.png

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

30 svar till "DNA-KODEN och DNA-AVKODAREN måste finnas samtidigt! CD utan CD-spelare fyller ingen funktion…"

Ja, vad har våra evolutionstroende vänner att säga om detta…?

Gilla

Att du härstammar från en CD-spelare?

Gilla

Nej, CD-spelare byter vi från liv till liv, i våra reinkarnationsresor…

Gilla

Jag tror att du fick ett söndags ex.

Gilla

Ja, jag ÄR faktiskt född på en söndag! :-)Men jag är ju då samtidigt ett söndagsbarn, vilket ju inte är så pjåkigt…

Gilla

Jag letar efter salamander som föds ur grodägg … och hittar inte så mycket … mer än en massa sidor som säger att detta åstadkommits.I den vevan, stötte jag nu på en intressant DNA-sida …http://divinecosmos.com/index.php/start-here/articles/362-groundbreaking-russian-dna-discoveries

Gilla

Hur kul som helst —>Man tager lite sand, hettar upp den så att den blir helt steril. Man häller sanden i ett provrör, och fyller på med destillerat vatten. Sedan försluter man härligheten.Vad händer?Enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, borde ingenting hända i röret (pga den helt sterila miljön).Men nu är röret inte alltid medvetet om vetenskapliga fakta, och då kan detta dyka upp efter ett tag —> (Se bilderna i artikeln.)http://www.orgone.org/articles/ax2001igna01a.htm

Gilla

Vær hilset, Lysets Søkere og Mine Venner!I Lys av De Onde Innlegg som har blitt Publisert på Denne Lysets Blogg,Vil Jeg Si Meg kvalifisert nok Til å Informere Dere Søkere!Jeg vil starte med å Si at Du, Irene, Tar meget, meget feil når du Henvender deg til Vitenskapelig Flum-Fakta.Slike Vitenskapelige Fakta-http://-sider er Kun en Kilde som er Til for å lure Godtroende, og Naive Søkere!Fortsett Deres Søken etter Lyset, Dere er Nær!SjømannsprestSverker Melkior

Gilla

Eeh…Är den här Flum-Fakta-Mannen på riktigt? 😀

Gilla

DNA är beviset FÖR evolutionen, Snillet, inte emot. (fundera nu en stund på vad jag säger innan du svarar)

Gilla

Tvärtom, DNA är ett ypperligt bevis för vår intelligente Designer:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/10/dna-bevis-for-allas-var-gemensamma-urfader-var-intelligente-designer-gud-skaparenSå man kan säga att ju mer forskningen går framåt, ju mer bevisas att det måste finans en Intelligent Designer!Design kräver Designer!

Gilla

Om du vill och har tid kan vi ägna en stund åt analogin med CD och CD-spelare? Den talar nämligen OCKSÅ för evolutionen.För inte tror du väl att CD och CD-spelare bara en dag poppade upp ur ingenting? Nej de är båda ett resultat av utveckling – från de gamla vaxrullarna, via stenkakor, laserdiskar och fram till det de blev.Utveckling.Evolution.Att gå från en lägre form till en högre.CD och CD-spelare är liksom DNA ett bevis FÖR evolutionen.

Gilla

Berätta för mig, Snillet, hur det kommer sig att inte alla människor har SAMMA DNA? Det borde vi ju rimligtvis ha enligt din beskrivning av hur kopieringen fungerar. Eller är det så att det blir förändringar då och då? Replikationsfel skulle man kunna kalla dem? Eller rent av evolution?Fundera sedan över hur många såna fel som kommer att uppstå under de, som du säger det i ett annat inlägg, 600 miljoner år människan funnits.Om du vill och har tid kan vi ägna en stund åt analogin med CD och CD-spelare? Den talar nämligen OCKSÅ för evolutionen.För inte tror du väl att CD och CD-spelare bara en dag poppade upp ur ingenting? Nej de är båda ett resultat av utveckling – från de gamla vaxrullarna, via stenkakor, laserdiskar och fram till det de blev.Utveckling.Evolution.Att gå från en lägre form till en högre.CD och CD-spelare är liksom DNA ett bevis FÖR evolutionen.

Gilla

Varför inte alla har samma DNA?För att vi är födda med olika karma…Förändringar kallas för adaption, och adaption har inte det minsta att göra med någon förment evolution…BAKTERIER har alltid varit BAKTERIER!HUNDDJUR har alltid varit HUNDDJUR!APDJUR har alltid varit APDJUR!MÄNNISKOR har alltid varit MÄNNISKOR!FIAT har alltid varit FIAT!FORD har alltid varit FORD!FERRARI har alltid varit FERRARI!ROLLS ROYCE har alltid varit ROLLS ROYCE!VAR HITTAR VI NÅGON EVOLUTION?Det är inte livsformerna som evolverar, det är vi själar som evolverar, reinkarnerar, från livsform till livsform, från kroppsmodell till kroppsmodell, i enlighet med vårt individuella karmakonto, på samma sätt som hyresgästen som evolverar från att bo i en 2:a till att flytta in i en 3:a, eller bilföraren som byter upp sig från en Fiat till en Porsche!Det kan finnas en massa olika bilmodeller och variationer av ett och samma bilmärke, och på samma sätt kan det finnas en massa olika kroppsmodeller och variationer inom en och samma djurfamilj, men de specifika bilmärkena och djurfamiljerna har aldrig evolverat ur varann, de är designade så, bilmärkena av en mänsklig designer, djurfamiljerna och människan av vår Gudomlige Designer!Det är alltså inte livsformerna, lägenheterna eller bilmärkena som evolverar kors och tvärs, det är vi själar (hyresgästen i kroppen) som evolverar!EVOLUTIONEN ÄR BARA EN MYT, EN SAGA !!!Om livet utvecklades från död materia, varför händer det då aldrig igen?Varför hände det bara en gång för miljoner år sedan?Det är för att det är en saga, och sagor börjar alltid med ”en gång för länge sedan”, och evolutionen börjar med ”miljoner år sedan”, men det är samma saga!Bakom dessa exempel du ger så ligger alltid IQ bakom (individer som planerat, designat och konstruerat), hur kommer det sig att så fort det kommer till Guds skapelser, så påstås plötsligt ingen som helst IQ ligga bakom skapelserna…?

Gilla

SNILLET! Du är vaken ser jag.Ge mig svar? Åsikt? Reaktion?

Gilla

Sorry att svaret ibland kommer någon/några dagar senare, jag är bara 1 person, jag har bara 2 händer, och jag har bara 24 timmar/dygn till förfogande…

Gilla

Jag läste lite om Veda:Rigveda är den äldsta av böckerna. Den boken innehåller 10 böcker, 1028 hymner, böner, formler och beskrivningar om hur offer skall gå till. Rigvedas ursprungshymn är mycket berömd. I den finns antydningar till tanken att allting från början bildats ur en urskiljningslös enhet.EN URSKILJNINGSLÖS ENHET?Vedaskrifterna är alltså inne på att Big Bang och evolutionen HAR inträffat?Eller?

Gilla

Vad skulle denna enhet ha med Big Bluff eller emolutionen att göra?

Gilla

Om livet utvecklades från död materia, varför händer det då aldrig igen?Varför hände det bara en gång för miljoner år sedan?Hur vet du att det inte hänt igen?Ja svara du Snillet, vad är den där enheten?Vad menas med den?Och hur skulle något kunna börja med en ensam enhet?Och framför allt, låter det inte väldigt likt det evolutionstroende talar om?

Gilla

En Biologisk omöjlighet att Liv kan uppstå från något som är livlöst!Liv kan endast alstras från redan existerande Liv!Rena självklarheter,,,

Gilla

Jämförelsen med bilmärken? Varför drar du upp den när du redan fått ett bemötande på det i en kommentar som förkastar det du skriver?(nej jag orkar inte leta upp kommentaren, men du minns den helt säkert)

Gilla

Pricipen är densamma, precis som bilmärken inte evolverar till andra bilmärken, så evolverar inte livsformer till andra livsformer!Det är vi själar som evolverar, det är vårt medvetande som evolverar, från liv till liv, från kropp till kropp!

Gilla

Snillet, bara för att du inte kan förstå det och jag inte förklara det, så betyder ju inte det att det är omöjligt att liv ”bara kan uppstå”?”Varför hände det bara en gång för miljoner år sedan?”Snillet, hur vet du att det inte är så att nya former av liv är på väg att evolvera just nu ur ingenting? Svaret på det syns ju inte förrän om några miljoner år.

Gilla

En Biologisk Naturlag!Liv kan endast alstras från redan existerande Liv!En katt kan inte uppstå ur tomma intet…knappt ens i sagornas värld…Evolutionsteorin är en saga, och sagor börjar alltid med ”en gång för länge sedan”, och evolutionen börjar med ”miljoner år sedan”, men det är samma saga!

Gilla

Bevis för att liv bara kan alstras från redan existerande liv, tack !

Gilla

Det är ju du som påstår att Liv kan alstras från icke-liv som har bevisbördan!Det enda vi kan se runtomkring oss är just att Liv endast kommer från Liv!En Biologisk Naturlag!

Gilla

Snillet, glöm min senaste kommentar. Jag kom just på att det inte är diskussion du vill ha.

Gilla

Vilken kommentar är det nu som du inte har fått svar på?

Gilla

Intressant! Men helt skruvat… Du som kallar dig Snilleblixten påstår att du är en livsforskare som sitter på sanningen. Du tycks även tillhöra Krishna-rörelsen. Du slänger ur dig konspirationsteorier inom de allra vanligaste områdena och förkastar evolutionsteorin. Det är absolut inget fel med detta och du har rätt att tro vad du vill, men när du presenterar dina ”sanningar” och ”vetenskapliga fakta” med källor som t ex klipp från Youtube och notiser från religiösa tidskrifter, framstår du knappast som ett snille.Du benämner Aja Govinda ”vetenskapsmannen”, vilket gör att jag börjar fundera på om någon förutom du själv, ser dig som en forskare? När jag läser vidare ser jag att du svarar på frågor med svammel rörande din religiösa övertygelse vilket du kallar för ”sanningar” och ”de facto”, samtidigt som du förkastar de sanningar och fakta jag ser som vetenskapliga, med benämningar som t ex ”emolutionen” vilket gör mig lite misstänksam. Visst har du rätt i att jag kan vara lika lurad som jag tror att du är, men att gå till så hårt angrepp mot det vi flesta kallar vetenskap tyder på förvirring. Att du påstår att Du vet sanningen och alla som inte tror som dig tror fel, gör mig lite road. Men det som mest får dig att verka något helt annat än ett snille är dock när du på fullt allvar presenterar dina vetenskapliga forskningsresultat inom områden som t ex tiden för jordens skapelse, Din guds existens, människans samexistens med dinosaurierna m.m, m.m, med ”bevis” bestående av text från Wikipedia, text från någon annan skitblogg på Aftonblatet samt MASSOR av klipp från Youtube!? Efter att ha läst några av dina ”avhandlingar” framstår du mer lågbegåvad än någon annan bloggare jag haft oturen att hitta, eller så är du verkligen ett snille som lyckats lura mig? Finns du verkligen på riktigt och i så fall, menar du allvar!?

Gilla

Men du ser ju snäll ut i alla fall….

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: