Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

KLASSISKA CITAT – 100 VÄRLDSBERÖMDA VEGETARIANER: Einstein, Platon, Darwin, Voltaire, da Vinci…

Posted on: 3 mars, 2010


 

KLASSISKA CITAT FRÅN 100 DJURVÄNNER !!!

VÄRLDSBERÖMDA VEGETARIANER I KRONOLOGISK ORDNING:

 

Här följer 173 mycket tänkvärda, insiktsfulla KLASSISKA CITAT från drygt 100 världsberömda VEGETARIANER, i kronologisk ordning:

 

”Den som inte hyser avund, utan är alla levande varelsers varmhjärtade vän…denne Min hängivne är Mig mycket kär.” (Bhagavad-gita 12:13-14, 3129 f.Kr)

Krishna, Gud

 

”De som avstår all form av dödande, de som är vänner till alla, de som utgör en tillflykt för alla; dessa är människor med gudomliga kvaliteter.”

Hitopadesha (Hinduisk skrift)

 

”Se, jag giver eder alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta skolen ni hava till föda.” (1:a Moseboken 1:29)

”Kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, skolen I dock icke äta” (1:a Moseboken 9:4)

”Den som slaktar sin oxe, behagas, såväl som en mandråpare, av vederstyggliga handlingar, och det lyster mig att fara illa fram med honom.” (Jesaja 66:3)

”Vad skall jag med edra många slaktoffer? Jag har fått nog av brännoffer av vädurar och på gödkalvars fett, och till blod av tjurar och lamm och bockar har jag intet behag…Ja, hur ni än räcker ut edra händer, så gömmer jag mina ögon för eder, och hur mycket ni än bedjen, så hör jag icke därpå. Edra händer äro fulla av blod; tvätta eder och rengör eder. Skaffen edert onda väsende bort ifrån mina ögon. Hör upp att göra vad ont är.” (Jesaja 1:11, 1:15-16)

Jahve, Gud

 

”Köttätandet kväver det stora medlidandets frö.”

”Att bli vegetarian är att stiga ner i strömmen som leder till upplysningen.”

”Den som orsakar lidande åt andra kommer själv att få lida. Detta är oundvikligt!”

”Den som i sökandet efter lyckan, straffar eller dödar varelser som också längtar efter lycka, kommer inte att finna lyckan efter döden.”

”När en människa känner medömkan för alla levande varelser, endast då är människan storsint.”

”Alla varelser känner olust inför våld. Alla fruktar döden. Alla älskar livet. Se dig själv i andra. Vem kan du då göra illa? Vad ont kan du då göra?”

”För att undvika injaga skräck hos levande varelser, ska man avstå från att äta kött…de vises föda består av det som förtärs av heliga män; som icke består av kött. Det må finnas dumbommar i framtiden som påstår att jag tillät köttätande och att jag själv åt kött, men jag har aldrig tillåtit, tillåter inte, och kommer aldrig att tillåta köttätande i någon som helst form, på något sätt, någonstans; det är utan förbehåll förbjudet för alla.” (Dhammapada)

Buddha (ca 500 f.Kr)

 

”Låt inte förgöra, eller orsaka förgörelse åt något liv. Ej heller att sanktionera sådana handlingar av andra. Avhåll från att ens göra minsta illa någon varelse, både de som är starka och de som är värnlösa.”

Sutta-Nipata (Buddhistisk skrift)

 

”Alla levande varelser älskar sina liv, önskar njutning och ogillar smärta; tycker inte om att bli skadade. Alla önskar leva och alla varelser håller sitt eget liv väldigt kärt. Därför bör man inte döda någon. Detta är kärnan av visdom: Att inte döda någonting.”

”Den som gör djur illa har inte förstått eller avstått syndens handlingar. De vars sinnen är fridfulla och som är fria från lidelser, önskar inte att leva på andras bekostnad.”

Sutrakritanga och Acaranga Sutra (Jainistiska skrifter)

 

”Djuren delar med oss förmånen av att ha en själ.”

”Så länge som människor massakrerar djur, så länge kommer de att döda varann. Sannerligen, den som sår mordets och smärtans frön, kan inte skörda glädje och kärlek.”

”Ack, vilken ondska att äta kött, att göda våra giriga kroppar genom att proppa i oss andras kroppar, att föda en levande varelse med köttet från en annan.”

”Å, mina medmänniskor, förorena inte era kroppar med syndfull föda. Vi har spannmål, vi har äpplen som bänder ner grenarna med sin tyngd och vi har vindruvor som sväller på sina rankor. Det finns sötdoftiga örter och grönsaker som kan kokas och mjukas upp över elden, ej heller förvägras ni mjölk eller timjanshonung. Jorden skänker oss ett överdåd av rikedomar, av harmlös föda, och erbjuder er festmåltider som inte involverar någon blodsutgjutelse eller slakt; endast djur tillfredsställer sin hunger med kött, och inte ens alla av dessa, eftersom hästar, boskap och får lever av gräs.”

Pythagoras (572-497 f.Kr)

 

”Att veta vad som är rätt och inte göra det, är den värsta fegheten.”

Konfucius (551-479 f.Kr)

 

”Tankens högre sfärer är omöjliga att uppnå, utan att först uppnå en förståelse för medlidande.”

”Skulle inte detta hindra oss från att uppnå lycka, och därför de nödvändiga villkoren för formandet av ett rättvist samhälle, om vi drivs av en önskan att äta djur?”

Sokrates (470-399 f.Kr)

 

”Själen är densamma i alla levande varelser, fastän kropparna är olika.”

Hippokrates (460-370 f.Kr)

 

”Gudarna skapade speciella sorter av varelser menade att föda våra kroppar…träden, växterna och fröna.”

Platon (427-347 f.Kr)

 

”Köttet från slaktade djur i en människas kropp kommer att orsaka hennes egen grav. I sanning säger jag eder, den som dödar, dödar sig själv, och den som äter köttet från slaktade djur äter döden förkroppsligad.” (Essenska Fredsevangeliet)

Jesus Kristus

 

”Du gör väl i att avhålla dig från att äta kött och dricka vin och från annat som för din broder bliver en stötesten.” (Romarbrevet 14:21)

Aposteln Paulus (3-67)

 

”Människan är ämnad till bättre sysselsättning än att jaga och hugga halsen av oskäliga djur.”

”För att få i oss en liten munfull med kött, berövar vi en själ solen och ljuset, och av den mängd av tid och liv, som den hade fötts till världen för att njuta av.”

Plutarch (46-120)

 

”Gör inte era magar till gravar för djur.”

”Den som har medlidande t.o.m. för en sparv och besparar dess liv, kommer Gud att vara nådig mot på domedagen.”

”En god gärning utförd till ett djur är lika förtjänstfullt som en god gärning till en människa, medan en grym gärning mot ett djur är lika illa som en grym handling mot en människa.”

Muhammed (570-632)

 

”Det är ett hjärta som brinner av kärlek för hela skapelsen; för människorna, för fåglarna, för djuren, för alla varelser. Han som har ett sådant hjärta kan inte se eller tänka på en varelse utan att hans ögon fylls med tårar på grund av det enorma medlidande som griper hans hjärta; ett hjärta som har veknat och inte längre kan stå ut med att se eller höra någons lidande, inte ens den minsta lilla smärta som tillfogats en varelse. Det är därför en sådan människa aldrig slutar upp med att be för djuren…H
an är rörd av det oändliga medlidande som råder i allas hjärtan hos dem som blir förenade med Gud.”

Isak Syriern av Nineve (ca 700)

 

”Man ska inte tro att alla varelser existerar för människans skull. Tvärtom, alla andra varelser är också menade för sin egen skull och inte för någon annans skull.”

Maimonides (1135-1204)

 

”Att inte göra illa våra anspråkslösa medvarelser, är vår första plikt gentemot dem, men att nöja sig med det är inte tillräckligt. Vi har en högre uppgift – att stå dem till tjänst varhelst de behöver det.”

”Om man har människor som utesluter någon av Guds skapade varelser från skyddet av medlidande, så har man människor som behandlar sina medmänniskor på samma sätt.”

Franciskus av Assisi (1181-1226)

 

”Den som inte respekterar och värdesätter livet, förtjänar inte att leva”

”Vi är begravninsplatser för dödade djur! Men det ska komma en tid, då människan kommer att betrakta dödandet av djur på samma sätt som hon nu betraktar dödandet av människor.”

”Om människan vill ha frihet, varför hålla fåglar och djur i burar? Sannerligen är människan kungen av rovdjur, då hennes brutalitet överträffar dem. Vi lever genom andras död. Våra kroppar är begravningsplatser! Jag har sedan tidig ålder avstått användningen av kött.”

Leonardo da Vinci (1452-1519)

 

”Utopisterna inser att slaktandet av våra medvarelser gradvis förstör medkänslan, vilken är den finaste känslan som människan kan uppbringa.”

Thomas More (1478-1535)

 

”Ju mer storsint en själ är, ju fler omfattas av dess medlidande.”

Francis Bacon (1561-1626)

 

”Tendenser till grymhet hos barn borde hållas i uppsikt, och om de visar några sådana tendenser, borde de läras motsatsen. Oskicket att plåga och döda djur, kommer att gradvis hårdna deras hjärtan även gentemot människor. Barn borde från början uppfostras i att avsky dödandet och plågandet av andra levande varelser.”

John Locke (1632-1704)

 

”Avstå alltid från sådan föda som inte kan införskaffas utan bruk av våld och grymhet.”

Thomas Tryon (1634-1703)

 

”Jag väntar mig att passera denna värld bara en gång. Allt gott som jag därför kan göra, och all välvilja jag kan visa mina medvarelser, låt mig göra det nu. Låt mig inte skjuta upp det eller försumma det, för jag ska inte passera denna väg mer.”

William Penn (1644-1718)

 

”Människor måste, enligt mig, ha avsagt sig sin intelligens genom att drista sig att påstå att djur bara är levande maskiner…
Det ter sig för mig, dessutom, att sådana människor aldrig kan ha uppmärksammat djurs karaktär, inte ha urskiljt bland dem de skilda behovsuttrycken; lidande, glädje, smärta, kärlek, ilska och alla deras sinnesrörelser. Det skulle vara mycket underligt om de kunde uttrycka sig så bra, utan att ha några känslor.”

Voltaire (1694-1778)

 

”Vegetarianism är ett stort framsteg. Tankens större klarhet och snabbare uppfattningsförmåga motiverade människan till att bli vegetarian. Köttätande är oprovocerat mord.”

Benjamin Franklin (1706-1790)

 

”Människans fysiologi, både den yttre och den inre, visar att frukt och grönsaker utgör hennes naturliga föda.”

Carl von Linné (1707-1778)

 

”Djuren ni äter är inte de som slukar andra djur; ni äter inte köttätande rovdjur, utan ni tar dessa som era förebilder. Ni hungrar endast efter de älskvärda och vänliga djuren, som inte skadar någon, som följer er, tjänar er och som slukas av er som en ”belöning” för deras tjänst.”

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

 

”För att människan inte ska bli känslokall, måste hon behandla djur med kärlek, för den som är grym mot djur blir även hård i sitt uppträdande mot människor. Man kan döma en människas hjärta genom dennes behandling av djuren.”

Immanuel Kant (1724-1804)

 

”Jag bävar för vår art när jag begrundar att Gud är rättvis.”

Thomas Jefferson (1743-1826)

 

”Vad är det som borde hänvisas som den oöverstigliga gränsen?
Frågan är inte, kan de resonera? Ej heller, kan de tala? Men…kan de lida?”

Jeremy Bentham (1748-1832)

 

”All hälsosam föda skördas utan nät eller fälla.”

William Blake (1757-1827)

 

”Medlidande för djur är intimt förbundet med godhet i karakatären, och det kan med säkerhet hävdas att den som är grym mot djur, inte kan vara en god människa.”

”Fy skam till en sådan moral som misslyckas med att inse det eviga innersta väsen som existerar i varje levande varelse, och som strålar fram med outgrundlig signifikans från alla ögon som ser solen.”

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

 

”Det är endast genom att bearbeta och maskera köttet medelst kulinarisk tillagning och kryddning, som den blir tuggbar och digestiv, och att maskeringen av dess blodiga safter och nakna skräck, inte framkallar outhärdlig vämjelse och avsmak.”

Percy Bysshe Shelley (1792-1822)

 

”Vad är det som griper tag om våra hjärtan och får oss att äcklas så mycket, som grymheten mot de stackars djuren? Jag förmodar detta; att de inte har gjort oss något ont, och att de inte har någon makt att göra motstånd; det är fegheten och förtrycket som de är offer för som gör deras lidanden så synnerligen gripande…det är så hemskt fruktansvärt, så sataniskt, att plåga de som aldrig har gjort oss något ont och som inte kan försvara sig själva, som befinner sig fullständigt i vårt våld.”

John Henry Newman (1801-1890)

 

”Först var det nödvändigt att kultivera människan i förhållande till människan. Nu är det nödvändigt att kultivera människan i förhållande till djur och natur.”

Victor Hugo (1802-1885)

 

”Ni har just ätit middag, men hur skrupulöst slakthuset än är dolt miltals borta, så är man medskyldig.”

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

 

”Djuren är olyckliga slavar och offer för den mest brutala delen av mänskligheten.”

”Skälen för rättsligt ingripande för att understödja barn, gäller inte mindre starkt i fråga om de olyckligt lottade slavarna – djuren.”

John Stuart Mill (1806-1873)

 

”Jag stödjer djurens rättigheter såväl som människans rättigheter. Detta är en sund människas beteende.”

Abraham Lincoln (1809-1865)

 

”Kärleken till alla levande varelser är människans ädlaste egenskap.”

”Det finns ingen fundamental skillnad mellan människa och djur i de mentala förmågorna. Precis som människan, känner djur uppenbarli
gen njutning och smärta, lycka och olycka. Sympati för djuren är en av de ädlaste dygder som människan är begåvad med.”

Charles Darwin (1809-1882)

 

”Vi borde komma ihåg i vårt umgänge med djuren, att de är heligt anförtrodda oss av vår himmelske Fader. De är oskäliga och kan inte tala för sig.”

Harriet Beecher Stowe (1811-1896)

 

”Om experiment på djur övergavs med anledning av medlidande för djuren, så skulle mänskligheten göra ett fundamentalt framsteg.”

Richard Wagner (1813-1883)

 

”Jag hyser inga tvivel om att som del i den mänskliga rasens framtida framsteg, ingår att hon slutar upp med att äta djur.”

”Varje människa som på allvar velat bibehålla sina högre eller poetiska förmågor i bästa skick, har särskilt varit benägna att avstå från köttätande.”

Henry David Thoreau (1817-1862)

 

”Vilda djur dödar aldrig för att roa sig. Människan är den ende inför vilken pinan och döden hos ens medvarelser utgör underhållning i sig.”

James Anthony Froude (1818-1894)

 

”Älska alla Guds skapelser, även djuren och växterna. Älska allt för kunna att uppleva den gudomliga mystiken i allt.”

Fjodor Dostojevskij (1821-1881)

 

”Gud gav våra första förfäder maten som Han designat att människorasen skulle äta. Det var i strid mot Hans plan att ta livet av några varelser. Dödandet sskulle inte existera i Eden. Trädens frukter var maten som tillfredsställde människans behov.”

Ellen G. White (1827-1915)

 

”Så länge det finns slakthus kommer det också att finnas slagfält.”

”En vegetarisk diet är syra-testet för humanitet.”

”Hur kan vi vänta oss idealiska förhållanden på Jorden, när våra kroppar är levande gravar för mördade djur?”

”Människan kan hålla sig frisk utan att döda djur för matens skull. Äter hon ändå kött, så blir hon delaktig i att döda djur endast för sin aptits skull.”

”Vegetarianism tjänar som ett kännetecken, genom vilket vi vet att mänsklighetens strävan efter moralisk fulländning är äkta och uppriktigt.”

”Du skall icke döda” gäller inte enbart mördandet av ens egna art, utan alla levande varelser; och detta bud var inskrivet i människobröstet långt innan det proklamerades från Sinai.”

”Det kan framkastas i vissa böcker att det inte är en synd att döda ett djur, men det står skrivet i våra hjärtan – klarare än i någon bok – att vi borde känna medlidande med djur på samma sätt som vi gör med människor.”

”Om man verkligen allvarligt söker leva ett gott liv, så är det alltid köttprodukter som är det första man ska avstå, därför att dess nyttjande helt enkelt är omoraliskt, då det involverar verkställandet av en handling som strider mot den moraliska känslan – dödande.”

Leo Tolstoy (1828-1910)

 

”Jag är inte intresserad av att veta ifall vivisektion producerar givande resultat för den mänskliga rasen eller inte. Smärtan som det tillfogar icke samtyckande djur är grunden för min avsky emot det, och detta är nog för att rättfärdiga min avsky, utan att se vidare på saken.”

Mark Twain (1835-1910)

 

”Djurens öde är av större vikt för mig än rädslan av att framstå som löjlig; deras öde är oupplösligt förenat med människans öde.”

Emile Zola (1840-1902)

 

”Icke-våld leder till den högsta etiken, som är målet för all utveckling. Tills vi slutar upp med att göra illa andra levande varelser, är vi fortfarande barbarer.”

Thomas Edison (1847-1931)

 

”Vi konsumerar köttet från varelser med liknande matlust, lidelser och organ som vi själva har, och fyller slakthusen dagligen med skrik av smärta och fruktan.”

Robert Louis Stevenson (1850-1894)

 

”När vi äter vegetarisk föda, behöver vi inte oroa oss för av vilken sjukdom vår föda dog av; detta innebär en glädjande måltid!”

”En död ko eller ett dött får som ligger på betesmarken tas för ett kadaver. Men samma sorts djurkropp bearbetat och upphängt i en slaktbod, anses som mat.”

John Harvey Kellogg (1852-1943)

 

”Efter att ha besökt slakthus i södra Frankrike, gav jag upp mitt köttätande.”

Vincent Van Gogh (1853-1890)

 

”Djuren är mina vänner…och jag äter inte mina vänner.”

”Jag gillar inte tanken att döda mina medvarelser för att äta deras döda kroppar.”

”Den värsta synden mot våra medvarelser är inte att hata dem, utan att vara likgiltig mot dem. Detta är essensen av omänsklighet.”

”När en människa mördar en tiger, kallas det för sport och tidsfördriv; när en tiger mördar en människa, kallas det för grymhet.”

”Jag ser ut som min ålder. Det är andra som ser äldre ut än vad de är. Vad kan man vänta sig från folk som äter lik?.”

”Om en grupp av varelser från en annan planet skulle landa på Jorden – varelser som betraktade sig själva som överordnade oss som vi känner oss gentemot djuren – skulle vi då bevilja dem rättigheterna över oss, som vi påtar oss över djuren?”

”Vi är levande gravar av mördade djur, som slaktats för vår aptits skull. Vi frågar oss aldrig i vårt frosseri om djuren har rätt till ett liv. Hur kan vi i vår värld hoppas uppnå den fred för vilken vi strävar, när vi ber till Gud över högar av lik och kränker moralens lagar. På så sätt föds grymhetens avkomma – krig!”

George B. Shaw (1856-1950)

 

”Hur kan man överhuvudtaget äta någonting som har haft ögon?”

Will Kellogg (1860-1951)

 

”Vi har förslavat djuren, behandlat våra avlägsna kusiner i päls och fjädrar så svårt att de tveklöst, om de kunde utarbeta en religion, skulle avbilda djävulen i mänsklig gestalt.”

William Ralph Inge (1860-1954)

 

”För en människa vars sinne är fritt, är djurens lidande ännu mer outhärdligt än människans. Angående människans, så medges det i alla fall att lidande är ont och att personen som orsakar det är kriminell. Men tusentals djur slaktas varje dag i onödan utan skuggan av ånger. Om man påpekar detta, anses man fånig. Detta är det oförlåtliga brottet.”

Romain Rolland (1866-1944)

 

”Det finns inget kött i hela runda Utopia världen. Det brukade finnas. Men nu kan vi inte stå ut med tanken av slakthus. Och i en befolkning där alla är utbildade och på ungefär på samma nivå av fysisk rening, är det praktiskt taget omöjligt att finna någon som vill hugga sönder en oxe eller en gris.
Jag kan fortfarande minnas glädjejublen som pojke, när det sista slakthuset lades ner.” (A Modern Utopia)

H. G. Wells (1866-1946)

 

”Storheten av en nation och dess moraliska framsteg kan bedömas av hur dess djur behandlas.”

”Jag anser kött som olämplig människoföda. Vi misstar oss i att kopiera djurriket, om vi anser oss överordnade dem.”

”Jag anser
att, ju mer hjälplös ett djur är, desto mer är den berättigad till att beskyddas av människan från människans grymhet.”

”Det är mycket talande att väldigt eftertänksamma och förfinade människor, är anhängare av ren vegetarisk diet.”

”För att kunna skåda den universella, alltgenomträngande Sanningens Ande, öga mot öga, måste man kunna älska den lägsta av skapelser som sig själv.”

”För att göra andliga framsteg så krävs det, anser jag, att vi vid ett visst skede slutar upp med att döda våra medvarelser för tillfredsställandet av våra kroppsliga behov.”

Mahatma Gandhi (1869-1948)

 

”Faktumet att en åsikt omfattas av majoriteten utgör inget bevis för att den inte skulle vara fullkomligt absurd; sannerligen, med hänsyn till dumheten hos majoriteten av mänskligheten, så är en utbredd åsikt oftare troligen dåraktig än förnuftig. Det finns inget objektivt skäl till att anse att människans intressen skulle vara viktigare än djurens. Vi kan avliva djur lättare än de kan avliva oss; detta utgör den enda solida bas för vårt påstående om överlägsenhet.”

Bertrand Russell (1872-1970)

 

”Det är människans medkänsla med alla djur som är det som verkligen gör henne till människa.”

”Jag är medveten om att köttätande inte är i överensstämmelse med ens finare känslor, och jag avhåller mig från det närhelst jag kan.”

”En religion eller filosofi som inte grundar sig på respekten för allt liv, är ingen sann religion eller filosofi.”

”Det växte upp sakta i mig en orubblig övertygelse om att vi inte har någon rätt att tillfoga lidande och död åt andra levande varelser, såvida det inte finns någon oundviklig nödtvång för det.”

”Människan är i sanning moralisk endast när hon håller livet som sådant för heligt; växter, djur såväl som medmänniskor, och när hon hänger sig åt att vara hjälpsam för allt liv som är i behov av hjälp.”

”Den tänkande människan måste motsätta sig alla grymma sedvänjor, oavsett hur djupt rotade i tradition eller kringgärdade av nimbus…
Vi behöver en gränslös etik som även inkluderar djuren.”

Albert Schweitzer (1875-1965)

 

”Ingenting kommer att gynna den mänskliga hälsan och öka chansen för överlevnad på Jorden lika mycket som evolutionen till en vegetarisk diet.”

”Jag lever utan kött och fisk och mår väldigt bra. Jag har alltid förstått att människan inte var född till rovdjur.”

”Den människa som anser sitt eget och sina medvarelsers liv som meningslöst, är inte endast olycklig utan dessutom olämplig för livet.”

”Vegetarisk föda ger en djup fördelaktig verkan på det mänskliga temperamentet. Om hela världen anammade vegetarianism, skulle det påverka mänskligheten och livets överlevnad på Jorden på ett ytterst välgörande sätt.”

Albert Einstein (1879-1955)

 

“Nu kan jag titta på er utan att ni behöver oroa er; jag äter inte er längre.” (Till fiskarna i hans akvarium.)

Franz Kafka (1883-1924)

 

”Att hänge sig åt dödandet av djur för att tillfredsställa smaklökarna är det grövsta slaget av okunnighet. En människa behöver inte döda djur, ty Gud har tillhandahållit så många goda ting. Om man ändå hänger sig åt köttätande, är det underförstått att man handlar i okunnighetens kvalitet och att man skapar en mycket mörk framtid för sig själv. Av alla djurmord är slaktandet av kor det värsta, ty kon skänker oss mycket glädje genom att förse oss med mjölk. Koslakt är därmed en handling av grövsta okunnighet.” (Bahagavad-gita 14:16)

”Att inte bruka våld mot människor, men att döda eller vara fientlig mot oskyldiga djur, är en djävulsk filosofi. I denna tidsålder har man en fientlig inställning gentemot de stackars djuren, varför de värnlösa djuren lever i ständig rädsla. De arma djurens lidanden ger upphov till återverkningar som slår tillbaka på människosamhället, och det råder därför ständigt en spänning i form av kallt eller hett krig mellan människorna, såväl individuellt som kollektivt och nationellt.” (Srimad Bhagavatam 1.10:6)

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977)

 

”Om du talar med djuren så kommer de att tala med dig och ni kommer att känna varann. Om du inte talar med dem kommer du inte att känna dem, och vad du inte känner kommer du att frukta. Vad man fruktar avlivar man.”

Dan George (1899-1981)

 

”Det är ett överraskande kort steg från att jaga djur, till att jaga och tortera människor…fånga och lyncha svarta, eller gasa ihjäl judar under förintelsen.”

Aviva Cantor (1900-1985)

 

”Från djurens synvinkel är alla människor Nazister; för djuren är det en evig Treblinka.”

”Jag kommer fortsätta att vara vegetarian, även om så hela världen började äta kött. Detta är min protest mot världens uppförande.”

”Det kommer aldrig att vara någon fred i världen, så länge som vi äter djur.”

”Jag blev en vegetarian inte enbart för min egen hälsa, utan även för hönsens hälsa.”

”Att vara vegetarian är att inte samtycka, att inte gå med på sakernas tillstånd idag. Svält, hungersnöd, grymhet, ödeläggelse, krig; vi måste manifestera oss emot dessa saker. Vegetarianism är mitt manifest, och jag anser det vara ett kraftfullt sådant.”

”Människor säger ofta att människan alltid har ätit djur, som om det vore ett rättfärdigande för att fortsätta med detta. Enligt denna logik, så borde vi inte hindra människor från att mörda andra människor, eftersom detta också har pågått sedan urminnes tider.”

”Diverse filosofer och religiösa ledare försökte övertyga sina lärjungar och anhängare att djur inte är något annat än maskiner utan själ, utan känslor. Emellertid, alla som någon gång har levt med ett djur – må det ha varit en hund, en fågel eller t.o.m. en mus – vet att denna teori är en skamlös lögn, uppfunnen för att rättfärdiga grymhet.”

Isaac Bashevis Singer (1902-1991)

 

”Auschwitz börjar närhelst någon ser på ett slakthus och tänker: De är bara djur.”

Theodor W. Adorno (1903-1969)

 

”Jag talade ofta i kongressen emot Vietnamkriget, och kommenterade kongressmedlemmar som gömde sig från krigets verklighet, genom att säga ”Många äter kött men få besöker slakthusen”. Jag sa det så ofta att jag till slut blev vegetarian.”

Andrew Jacobs (1906-1992)

 

”Vi kan inte ha fred bland människor vars hjärtan fröjdas åt dödandet av andra levande varelser. Med varje handling som förhärligar eller ens tolererar sådant enfaldigt dödande, blir det bakslag i mänsklighetens utveckling.”

Rachel Carson (1907-1964)

 

”Har det någonsin fallit er in, varför somliga av oss kan vara så engagerade kring djurens lidanden? Eftersom regeringen inte är det! Varför inte? Djur röstar inte.”

Paul Harvey (1918-2009)

 

”Faktum är att om en enstaka person är grym mot ett djur, anses det vara grymhet, men om många människor är grymma mot djur, speciellt i handelns namn, så tolereras grymheten, och när stora summor pengar står på spel, försvaras grymheten in i det sista, av annars så beg
åvade människor.”

Ruth Harrison (1920-2000)

 

”Det kommer komma en tid när civiliserade människor kommer att titta tillbaka på vår och tidigare generationer med avsky.
Idén att vi skulle äta andra levande varelser som springer omkring på fyra ben, att vi skulle föda upp dem enkom för att döda dem!
Framtidens människa kommer att säga ”kött-ätare” med avsky och betrakta oss på samma sätt som vi nu betraktar kannibaler och kannibalism.”

Dennis Weaver (1924-2006)

 

”Jag känner väldigt starkt för vegetarianism och djurriket. Det var min hund Boycott som föranledde mig till att ifrågasätta människans rätt att äta andra kännande varelser.”

César Chávez (1927-1993)

 

”Djurens frigörelse är också människans frigörelse. Djurrättsaktivister bryr sig om allas livskvalitet. Vi erkänner vårt släktskap med alla kännande varelser. Vi identifierar oss med de svaga och maktlösa; offren, alla de dominerade, förtryckta och exploaterade. Det är djurens lidande som är det mest intensiva, utbredda, expanderande, systematiska och socialt sanktionerade av allt.”

Henry Spira (1927-1998)

 

”En dag kommer absurditeten kring människans nästintill universella tro på förslavandet av djuren att uppenbaras. Vi ska då ha återfunnit våra själar och vara mer värdiga att dela denna planet med dem.”

Martin Luther King (1929-1968)

 

”Sann mänsklig godhet, i all dess renhet och frihet, kan endast framträda när dess mottagare inte har någon makt. Mänsklighetens sanna moraliska prov, dess grundläggande prov, består i dess attityd gentemot de som befinner sig i dess våld: djuren. Och i detta avseende har mänskligheten lidit ett stort nederlag, ett nederlag så fundamentalt, att alla andra uppstår ur det.”

Milan Kundera (1929-…)

 

”Människan kan inte göra anspråk på att stå högre i etik, andlighet, framsteg eller kultur än djuren, och samtidigt leva efter lägre normer än gamen eller hyenan.”

Jay Dinshah (1933-2000)

 

”Medlidandet är grunden till allting positivt, till allting gott. Om du bär med dig medlidandets kraft till marknadsplatsen och middagsbordet, kan du verkligen värdesätta ditt liv.”

Rue McClanahan (1934-2010)

 

”Det finns inga skäl till varför djur skulle slaktas för att tjäna som människoföda, när det finns så mycket substitut. Människan kan leva utan kött.”

”Livet är lika kärt för ett stumt djur som det är för människan. Precis som vi önskar oss lycka och fruktar smärta, så gör även djuren.”

”Att döda djur för lek, för nöje, för äventyr, och för pälsar och läder, är ett fenomen som är högst motbjudande och avskyvärt. Det finns inget försvar för att hänge sig åt sådana brutala handlingar.”

”Människor tänker på djur som om de var grönsaker, och det är inte rätt. Vi måste förändra sättet som människor tänker om djur. Jag uppmuntrar det tibetanska folket och alla andra människor att röra sig i riktning mot en vegetarisk diet, som inte orsakar något lidande.”

Dalai Lama (1935-…)

 

”Ju närmare du kan leva vegetariskt, desto bättre.”

Gary Player (1935-…)

 

”Om du besöker slaktgolvet på ett slakthus, så kommer det att märka din själ för livet.”

Howard Lyman (1938-…)

 

”Om barn nånsin insåg vad som innefattades i fabriksuppfödningen av djur, skulle de aldrig mer röra vid kött. Jag blev så rörd av intelligensen, skojfriskheten och personligheten hos de djur som jag jobbade med i filmen ”Babe”, att jag var vegetarian redan innan filmen var färdigproducerad.”

James Cromwell (1940-…)

 

”Vissa tar sin tillflykt till klyschan att människan skiljer sig från djuren. Men när rättfärdigade en olikhet en moralisk fördom? När hade de med svart hår rätten att misshandla de med rött hår…eller även de med blått eller lila hår? Säkerligen är den avgörande likheten, som människan delar med djuren, förmågan att lida! Utan hänsyn till antalet ben eller ulligheten i vår päls, kan vi alla lida.”

Richard D. Ryder (1940-…)

 

”Jag har väldigt god hälsa. Jag är vegetarian, och undviker alla former av kemikalier och tillsatser.”

Uri Geller (1942-…)

 

”Om slakthusen hade glasfönster, så skulle alla vara vegetarianer.”

“Om någon vill rädda jorden, så räcker det med att bara sluta äta kött. Det är det allra viktigaste och bästa man kan göra. Det är förbluffande när man tänker på det. Vegetarianism löser många problem på en gång; ekologin, världssvälten och grymheten.”

Paul McCartney (1942-…)

 

”Vissa säger att vegetarianism är en alternativ diet… men det är den ursprungliga dieten; Guds plan för människan.”

James Marcus (1942-…)

 

”Det var många faktorer som gjorde att jag blev vegetarian, bland annat den högre avkastningen som kan lösa världssvälten.”

John Denver (1943-1997)

 

”Djuren i världen existerar för sin egen skull. De blev inte skapade för människan mer än vad svarta blev för vita, eller kvinnor för män.”

”Jag vet i min själ, att äta en varelse som är uppfödd för att ätas och som aldrig fått en möjlighet att leva ett riktigt liv, är ohälsosamt…man äter bara lidande.”

Alice Walker (1944-…)

 

”Människor är de enda jägarna som dödar när de inte är hungriga.”

Steven Spielberg (1946-…)

 

”Inget av alla argument som försöker bevisa människans överlägsenhet kan krossa följande fakta: I lidande är djuren våra jämlikar.”

Peter Singer (1946-…)

 

”Se på kött för vad det egentligen är: Ett lik, fylld med antibiotika och bekämpningsmedel, från ett pinat djur.”

”De är fiskar, inte fisk.” (Ordet fisk objektifierar dessa varelser, som oftast kvävs till döds)

”I sin kapacitet att känna fruktan, smärta, hunger och törst, är en gris en hund är en björn är en pojke.”

Ingrid Newkirk (1949-…)

 

”Som styrande på jorden är det människans ansvar att behandla alla djur med vänlighet, kärlek och medkänsla. Att djur tillåts lida på grund av människans grymhet är ofattbart. Vänligen hjälp till att få stopp på detta vansinne!”

Richard Gere (1949-…)

 

”Om du kunde se eller känna lidandet, så skulle du inte tänka dig för två gånger. Ge tillbaka livet. Ät inte kött.”

Kim Basinger (1953-…)

 

”Hur kan du säga att du försöker utveckla dig andligt, utan att ens ägna en tanke kring vad som sker med djuren, vars liv offras i frosseriets namn?”

Oprah Winfrey (1954-…)

 

”Jag äter inga djur; ingen kött, fisk eller ägg, eftersom jag personligen inte känner att det är ett gott bruk att äta någonting som skulle kunna springa ifrån dig.”

Russell Simmons (1957-…)

 

”Jag har uppnått nolltolerans för grymhet mot våra bröder djuren. Om vi ska vårda vår kultur, låt oss då börja med djuren som inte har varit något annat än våra slavar för så länge.”

Rikki Rockett (1961-…)

 

”Jag växte upp på ett boskapsland – det är därför jag blev vegetarian. Kött stinker; för djuren, miljön, och vår hälsa.”

K.D. Lang (1961-…)

 

”Jag tycker det verkar sjukt att äta andra levande varelser.”

Shania Twain (1965-…)

 

”Människor och djur må vara annorlunda intellektuellt sätt, men det är ganska uppenbart att djur har ett rikt känslomässigt liv och att de känner glädje och smärta. Det är lätt att glömma sambandet mellan en hamburgare och kon som den kom ifrån. Men jag tvingade mig själv att erkänna faktumet att varje gång jag åt en hamburgare, så hade en ko upphört att andas, råma och ströva omkring.”

Moby (1965…)

 

”Jag tycker djuren borde respekteras som medborgare på denna jord. De borde ha rätten till sin egen frihet, sina egna familjer och sitt eget liv.”

John Feldmann (1967-…)

 

”När jag var gammal nog att förstå att allt kött hade dödats, såg jag det som ett förnuftsvidrigt sätt att bruka vår makt, att fånga en svagare varelse och stympa det. Ungefär som när mobbare förtryckte yngre barn på skolgården.”

River Phoenix (1970-1993)

 

”Jag blev vegetarian efter 9/11-attentatet. En vän till mig kom tillbaka från New York och sa att han inte kunde stå ut med lukten av bränt kött. Det påminde mig genast om grillfest.”

Alyssa Milano (1972-…)

 

”Min största dröm är att alla i världen blev vegetarianer, så att det inte finns något lidande mer.”

”Jag gjorde det av politiska och moraliska skäl, tyckte att jag gjorde en stor uppoffring, men det var absolut nödvändigt. Jag ville inte längre bidra till våldet i världen.”

Alicia Silverstone (1976-…)

 

”Jag slutade äta kött när jag var tolv. En dag skar jag upp en kyckling för min mamma, och jag träffade en tumör med kniven. Det fanns var och blod överallt. Jag fick nog.”

Josh Hartnett (1978-…)

 

”Sätt ett litet barn i en spjälsäng med ett äpple och en kanin. Om den äter kaninen och leker med äpplet, så ska jag köpa dig en ny bil.”

http://www.fitforlifetime.com

Harvey Diamond (1945-…)

 

”Att ge ett barn animalisk föda, är en form av barnmisshandel.”

”Köttindustrin och köttätandet har bidragit till fler amerikaners död, än vad alla krig under 1900-talet, alla naturkatastrofer och alla bilolyckor sammantaget gjort. Om du anser att kött är ”riktig mat för riktiga människor”, är det bäst för dig att bo riktigt nära till ett riktigt bra sjukhus.”

http://www.nealbarnard.org

Neal D. Barnard (1953-…)

 

 

LÄNKAR till CITATEN:

 

http://www.ivu.org/people

http://www.ivu.org/history/timeline/pre-1800.html

http://www.ivu.org/history/timeline/19a.html

http://www.ivu.org/history/timeline/1900.html

http://veganunderground.com/joomla/content/view/15/44

http://www.vnv.org.au/site/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=109

http://www.famousveggie.com/quotes.cfm

http://www.veganclub.org/vegan_quotes.php

 

http://www.ivu.org/religion/articles/foodgods.html

http://www.kindnesstrust.com/Quotes.html

http://www.organikrecords.com/vegan/vegquotes.html

http://www.brahmaburger.com/foodforthought.html

http://libaware.economads.com/vegan_q.php

http://www.animalliberationfront.com/Saints/Authors/Quotes/quotes2.htm

http://www.happycow.net/famous_vegetarians.html

 


Rekommenderar er varmt att göra ett besök på den vegetariska bloggen Veggiemind:

http://www.veggiemind.com

 

 

great-vegetarians

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

84 svar till "KLASSISKA CITAT – 100 VÄRLDSBERÖMDA VEGETARIANER: Einstein, Platon, Darwin, Voltaire, da Vinci…"

Är det inte på sin plats med ett citat från en köttätare också?Fruktan och skräck för er skall komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himlen, över allt som krälar på marken och över alla fiskar i havet. De är givna i er hand. Allt som rör sig och har liv skall ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta.” CItat ~ Gud(1 Mosebok 9:2-3)

Gilla

”Se, jag giver eder alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta skolen ni hava till föda.” (1:a Moseboken 1:29)”Kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, skolen I dock icke äta” (1:a Moseboken 9:4)”Den som slaktar sin oxe, behagas, såväl som en mandråpare, av vederstyggliga handlingar, och det lyster mig att fara illa fram med honom.” (Jesaja 66:3)”Vad skall jag med edra många slaktoffer? Jag har fått nog av brännoffer av vädurar och på gödkalvars fett, och till blod av tjurar och lamm och bockar har jag intet behag…Ja, hur ni än räcker ut edra händer, så gömmer jag mina ögon för eder, och hur mycket ni än bedjen, så hör jag icke därpå. Edra händer äro fulla av blod; tvätta eder och rengör eder. Skaffen edert onda väsende bort ifrån mina ögon. Hör upp att göra vad ont är.” (Jesaja 1:11, 1:15-16)- Jahve

Gilla

Här har du som vanligt fel!”Å, mina medmänniskor, förorena inte era kroppar med syndfull föda. Vi har majs, vi har äpplen som bänder ner grenarna med sin tyngd och vi har vindruvor som sväller på sina rankor. Det finns sötdoftiga örter och grönsaker som kan kokas och mjukas upp över elden, ej heller förvägras ni mjölk eller timjanshonung. Jorden skänker oss ett överdåd av rikedomar, av harmlös föda, och erbjuder er festmåltider som inte involverar någon blodsutgjutelse eller slakt; endast djur tillfredsställer sin hunger med kött, och inte ens alla av dessa, eftersom hästar, boskap och får lever av gräs.”- Pythagoras (572-497 f.Kr)På Pythagoras tid var majs okänt i den gamla världen där Pythagoras levde. Du bär falsk vittnesbörd!

Gilla

Jag har gjort en felöversättning!Corn ska givetvis syfta på spannmål!Tack för rättelsen!

Gilla

När Herren, din Gud, utvidgar ditt område, så som han har lovat dig, och du får lust att äta kött och säger: ”Jag vill ha kött”, då får du äta så mycket du vill.(5 Mosebok 12:20)

Gilla

”Kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, skolen I dock icke äta” Citat ~ Gud(1 Mosebok 9:4)(Blodet som blir kvar i köttet ändrar sammansättning under tillagningen och detta räknas inte som ett brott mot förbudet att konsumera blod.)

Gilla

Jag kan inte bland citaten se en enda från en insatt dietist, eller någon överhuvudtaget som kan tänkas ha en professionell uppfattning om vad som är nyttigt för människan att äta.personer som Einstein eller Darwin kanske impar på vissa genom sina namn, men deras expertis sträcker bara sig till deras egna områden. Mat var inte en av dom.

Gilla

Björn:Det är ju också intressant att han hänvisar till Darwin när han samtidigt tycker att Darwins livsverk är en stor bluff.

Gilla

Bara för att hans livsverk var en stor bluff, måste ju inte betyda att allt han gjorde var fel…Se inte allt svart eller vitt…

Gilla

”Vegetarians are cool. All I eat are vegetarians – except for the occasional mountain lion steak.”-Ted Nugent

Gilla

Om det nu inte är meningen att vi ska äta djur – Varför är dom då gjorda av kött och smakar så gott ???

Gilla

Din kropp är också gjord av kött och smakar säkerligen gott för en kannibal…betyder det att det därmed är fritt fram att äta dig?

Gilla

“I have known many meat eaters to be far more nonviolent than vegetarians.”Citat ~ Mahatma Gandhi

Gilla

Jösses! En världsmästarblogg i textmassa! Phu!

Gilla

Om det nu är meningen att vi ska äta djur – Varför är det då inte ”öppet hus” på alla slakterier?Om det av naturen är ”meningen”, så skulle det naturligtvis inte någonsin medföra någon olustkänsla att med egna händer ta livet av sin mat….

Gilla

Precis!Varför får aldrig exempelvis skolklasser göra studiebesök på slakterier?En mycket berättigad fråga!

Gilla

…….dessutom…… . . . .Alla ateister som (i detta sammanhang) plötsligt börjar rabbla en massa bibelord och hänvisar till gud hit å dit…. . . . . . . . .Dåå minsann är det av väldigt stor vikt att rätta sig efter vad Gud (som ju inte finns..) har sagt om saken … =/(Vi är en förunderlig art……!)

Gilla

Där har du en poäng till… 🙂

Gilla

Det handlar mera om att ”tala med dom på ett språk dom förstår.”Om personer inte lyssnar på vetenskapliga, förnuftsmässiga eller logiska argument så brukar religiösa fungera. Det gäller bara att hitta rätt auktoritet så kan du få folk att lyssna (oftast)

Gilla

”Om experiment på djur övergavs med anledning av medlidande för djuren, så skulle mänskligheten göra ett fundamentalt framsteg.”- Richard Wagner (1813-1883)”Jag är inte intresserad av att veta ifall vivisektion producerar givande resultat för den mänskliga rasen eller inte. Smärtan som det tillfogar icke samtyckande djur är grunden för min avsky emot det, och detta är nog för att rättfärdiga min avsky, utan att se vidare på saken.”- Mark Twain (1835-1910)Jag är glad att värden inte lyssnade när dessa män utlade sig. Tänk er ett samhälle utan insulinsprutor, penicillin, organtransplantation, moderna bedövningsmedel och i stort sätt alla vaccin. Tycka vad man vill om att testa smink på djur men man kan inte undkomma det faktum att djurtester har räddat miljontals människor. ”Om det nu är meningen att vi ska äta djur – Varför är det då inte ”öppet hus” på alla slakterier?”Jag har själv aldrig besökt ett slakteri men jag tror inte att de är stränga/hemliga för allmänheten. ”Alla ateister som (i detta sammanhang) plötsligt börjar rabbla en massa bibelord och hänvisar till gud hit å dit…. . . . . . . . .Dåå minsann är det av väldigt stor vikt att rätta sig efter vad Gud (som ju inte finns..) har sagt om saken … =/”Syftet med de flesta citat som ”ateisterna” postat är att visa att bibeln förespråkar köttkonsumtion eller att den är motsägelsefull i frågan. Jag hoppas att ingen äter kött enbart för att det står i en helig bok…Nää, nu ska jag gå och äta en handburgare!

Gilla

Vad är en handburgare för något?Har de börjat mala ner även händer i burgarna nu…snacka om vidrigt!

Gilla

Finns det några ”vetenskapliga, förnuftsmässiga eller logiska” skäl till att döda andra varelser och äta upp dem?

Gilla

Min känsla är att de5t finns precis lika många vetenskapliga, förnuftsmässiga eller logiska skäl att äta kött som det finns att äta grönsaker.Vi behöver våra A,B,C,D,E- vitaminer, proteiner och kolhydrater.Att någon rabblar bibelcitat som hänvisning är väl högst berättigat eftersom Snillet själv ofta och gärna hänvisar till ”den goda boken” som rättesnöre.

Gilla

”Man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad.”Vill du bli slaktad och styckmördad?Nähe…

Gilla

…att djurtester skulle ha räddat miljontals människor är en av alla dessa stora myter vi blivit programmerade att tro. Och faktum är – att det inte är ett faktum (hur gärna man än skulle vilja tro det).Det här med bibelcitat………jag syftar nu inte bara på kommentarerna här, utan även rent allmänt när köttätande kommer på tal IRL ….Visst – klart att vi behöver näring. Men måste vi döda andra varelser för att kunna få näring?!

Gilla

-”Serverar du mer broccoli så svarar jag inte för följderna” lär Leonardo ha sagt, mannen som uppfann gasklockan.

Gilla

Han var ju vegetarian, den gode Leonardo…

Gilla

Så intressant att Snillet först nu upptäcker att Bibeln motsäger sig själv.Bibeln förespråkar förresten inte bara slakt av djur som föda, utan även offerslakt – dvs djuren ska slaktas för att gud får en sexuell kick av själva plågandet.Det är din gud, Snillet. Visst håller du med om att det är en vidrig varelse som du tillber.

Gilla

Såg du Jonas Gardell igår?Jahve ska vara krigsguden…

Gilla

”Se inte allt svart eller vitt”Oj, stora ord ifrån en person som verkligen bara ser saker som svart och vitt

Gilla

”Din kropp är också gjord av kött och smakar säkerligen gott för en kannibal…betyder det att det därmed är fritt fram att äta dig?”I vårt land är det inte det, men åker jag frivilligt till ett land som har kannibaler, så är det fritt fram att äta mig om de lyckas döda mig.@Irene”Finns det några ”vetenskapliga, förnuftsmässiga eller logiska” skäl till att döda andra varelser och äta upp dem?”Finns det några andra förnuftiga eller logiska skäl att döda dem, än just för att äta upp dem?@daewoo”Jag har själv aldrig besökt ett slakteri men jag tror inte att de är stränga/hemliga för allmänheten”Inte hemliga, och att de är stängda beror nog mest på att våra hygienlagar förhindrar att folk kan komma pch gå som de vill i dessa anläggningar. Har själv under min utbildningstid(kock) varit i ett slakteri, och visst är det en obehaglig syn(men främst lukt) när de kommer djurkroppar och man tar ur dessa…… men äter fortfarande kött, och skulle om jag fick och kunde gärna döda min egen föda…… nu hindrar ju vårt djurskydd detta…… // AndersPS: Snillet, du behöver inte svara på denna kommentar eftersom den bara är en reflektion, bättre du koncentrerar din tid til de frågor jag fortfarande har obesvarade i andra inlägg, och nej, du behöver inte heller fråga var de är utan får precis som vi andra leta DS.

Gilla

Hahaha….=)Men du, Anders…….som är så klok….Kan du säga mig varför djurskyddet gäller utanför slakteriet, men inte innanför? I båda fallen befinner vi ju oss i Sverige, och i Sverige har vi att följa Svea Rikes Lag (=sveriges lag)…..

Gilla

Hahaha….=)Men du, Anders…….som är så klok….Kan du säga mig varför djurskyddet gäller utanför slakteriet, men inte innanför? I båda fallen befinner vi ju oss i Sverige, och i Sverige har vi att följa Svea Rikes Lag (=sveriges lag)…..

Gilla

@Irene: Jodå, djurksyddet gäller både utanför som innanför slakteriets väggarDjurskyddet är till för att djuren inte skall plågas. I detta fallet anser man att de som dödar djuren på slakterier är utbildade och gör detta så humant det bara är möjligt. Skulle jag döda ett djur skulle jag troligen skada djuret och stressa djuret enormt innan det faktiskt dör. Att plåga ihjäl ett djur är inte förenligt med detta djurskydd.Tro det eller ej, men jag arbetar mycket för att få tillbaka den bondekultur som fanns förr. Utan industriella farmer eller trånga burar för värphöns och mjölkkor. Bara för man äter kött behöver man inte vara för den djurhantering som finns idag. Det bästa jag vet är kött från vilda djur, då vet jag att djuret fått leva i frihet fram tills den dagen då det föll för en kula. Är också emot all form av djurförsök(även medicinsk) och andra former av djurplågeri, tex Halal-slakt, Tjurfäktning, Hundkamp osv….. // Anders

Gilla

Hur kan du sätta orden slakt och humant i samma mening?Kan man slakta dig humant?

Gilla

Anders,….det här med ”Humana mord” har jag lite svårt för att förstå ……=/Kan en sån som Du (som sysslar med kött) förstå en sån tankegång? Att det kan verkar aningen schizofrent……..

Gilla

Snillet kommenterade samma sak som jag – samtidigt……SPOOKY…

Gilla

Svaret är nog – Nej ….. eller?!Är min syn på saken fullständigt obegriplig?

Gilla

Nu vara det ju inte min syn på slakt utan de som satt lagarna för djurskyddet.Om snillet låter mig använda relativitet, trots att jag inte tror på den absoluta sanningen. Man kan använda våld i olika former, antingen försöker man få djuren att leva ett så gott liv som möjligt fram till dödsögonblicket. Det innefattar allt ifrån djurens dagliga tillvarao, till transport till slakteri, samt undvikande av stress på slakteriet. Djuren skall helst dödas utan att veta vad som kommer hända….. men då både Irene och Snillet verkar leva i en absolut värld, där allt är svart eller vitt, så förstår Ni såklart inte detta utan en slakt är alltid en slakt, och det är oavsett hur djuret levt innan dess… och JA, man kan slakta mig humant, till att börja med vill jag tex vara död innan slakten börjar, får jag dessutom leva ett fritt liv fram tills dessa jag dör helt ovetandes om min förekommande död är jag lycklig. Tror som sagt inte på ett liv efter detta, så när jag väl är död så bryr jag mig väldigt lite om vad som händer med min kropp. Kan den dessutom föda någon svältande familj så vore det väl absolut underbart. Får jag däremot sitta inlåst i en bur, stressas av elbatonger fram till en giljotin där andra får huvudet avskiljt ifrån kroppen innan mig, så kommer jag såklart inte alls tycka det är lika trevligt.Förstår Ni relativiteten? Kan man det även om man är ateist? JAAtt Irene ifrågasätter är en sak, men att snillet ifrågasätter SKAPARENS gång, och Karma förstår jag absolut inte. Om du nu tror på Karma, varför bryr du dig så mycket om hur andra människor och djur mår. De har väl förtjänat sitt liv genom illdåd i tidigare liv, det är ju den naturliga gången……… // Anders

Gilla

Du vill vara död innan du slaktas?Slakta = Avliva…Med din filosofi så skulle det alltså även vara OK att vi sätter världen i brand med ett kärnvapenkrig, eftersom alla ändå har begått illdåd i något av sina tidigare liv?Förstod jag dig rätt?

Gilla

”Vad är en handburgare för något?Har de börjat mala ner även händer i burgarna nu…snacka om vidrigt!”Haha! Så går det om man litar för mycket på rättstavningsprogram…

Gilla

….”en slakt är alltid en slakt”…….Där har vi det! Just där går våra synpunkter isär.Jag menar att en slakt faktiskt alltid är en slakt. Medan du visst menar att det liksom ”beror på…”. (Om jag förstått rätt.)Du kan ANTINGEN vara human mot mig, ELLER slakta mig. Så diskuterar stollar som Snillet och jag m.fl.Att döda någon (utan dennes medgivande) smärtfritt, anser vi inte har något med humanitet att göra. Tvärtom.Det är ett övergrepp – oavsett vad man kallar det.Varje djur som anländer till slakteriet är en NÅGON – för mig, och en NÅGOT – för dig.Därför tycker vi det vi tycker…….=)

Gilla

Ja, djuren har objektifierats, för att man ska kunna rättfärdiga ens blodtörstiga leverne…

Gilla

”…att djurtester skulle ha räddat miljontals människor är en av alla dessa stora myter vi blivit programmerade att tro.Och faktum är – att det inte är ett faktum (hur gärna man än skulle vilja tro det).”Jag förstår inte hur du kan förneka djurtesternas nytta. Du skulle kunna säga att resultatet inte är värt lidandet men du väljer att förneka det istället. Varför ,enligt dig, lever vi dubbelt så länge nu än vad vi gjorde för hundra år sedan? Menar du att insulinet som används av miljontals människor behöver för att överleva är en myt?Menar du att de tusentals människor som lever idag tack vare organtransplantation bara bluffar?Menar du att de tusentals operationer som utförs varje dag med hjälp av hjärt-lungmaskiner är en del av en stor konspiration?Menar du att smittkoppor, en av de mest dödliga åkommor i vår historia, inte alls är utrotat tack vare ett vaccin som togs fram med djurförsök?Menar du att alla som tagit penicillin är en del av någon form av världsomfattande konspiration för att få oss att tro att djurförsök ger resultat?Eller har jag bara missuppfattat dig?

Gilla

”…att djurtester skulle ha räddat miljontals människor är en av alla dessa stora myter vi blivit programmerade att tro.Och faktum är – att det inte är ett faktum (hur gärna man än skulle vilja tro det).”Jag förstår inte hur du kan förneka djurtesternas nytta. Du skulle kunna säga att resultatet inte är värt lidandet men du väljer att förneka det istället. Varför ,enligt dig, lever vi dubbelt så länge nu än vad vi gjorde för hundra år sedan? Menar du att insulinet som används av miljontals människor behöver för att överleva är en myt?Menar du att de tusentals människor som lever idag tack vare organtransplantation bara bluffar?Menar du att de tusentals operationer som utförs varje dag med hjälp av hjärt-lungmaskiner är en del av en stor konspiration?Menar du att smittkoppor, en av de mest dödliga åkommor i vår historia, inte alls är utrotat tack vare ett vaccin som togs fram med djurförsök?Menar du att alla som tagit penicillin är en del av någon form av världsomfattande konspiration för att få oss att tro att djurförsök ger resultat?Eller har jag bara missuppfattat dig?

Gilla

1. Ja, jag förnekar.2. Att vi lever dubbelt så länge har inget med djurtester att göra.3. Insulinet är ingen myt. Vi skulle haft insulin även utan djurtester.4. Organtransplantationer fungerar tack vare tester på människor.5. Frågan med hjärt-lungmaskinen förstår jag inte. 6. (Återkommer..) 7. Penicillinets tillkomst hade inget med djurförsök att göra.8. Du förstår så bra så … :-))

Gilla

6. Detta vaccin togs väl inte fram med djurförsök?! Det är ju bara människor som kan få smittkoppor.5. Det här med operationerna förstår jag fortfarande inte. Vad vill du säga med det?

Gilla

Smittkoppsvaccinet var ett djurförsöksexperiment från början till slut. Vaccinet togs fram genom att man infekterade kor med den närbesläktade sjukdomen kokoppor. Korna fick varfyllda blåsor, vilka var smittsamma och användes som medicin.Människan får bara lätta symptom av kokoppor, men likheten mellan virusen gjorde att immunförsvaret kunde aktiveras och tränas nog för att ge immunitet även mot smittkopporna. Utan kornas hjälp är det tveksamt om vi skulle kunnat utrota sjukdomen.

Gilla

”Bara för att hans livsverk var en stor bluff, måste ju inte betyda att allt han gjorde var fel…”Till skillnad från dig ser jag inte saker svartvitt. Om du nu tycker att hela hans livsverk är en stor bluff; vad är då poängen med att citera honom som om han vore en auktoritet i frågan?

Gilla

”Bara för att hans livsverk var en stor bluff, måste ju inte betyda att allt han gjorde var fel…”Till skillnad från dig ser jag inte saker svartvitt. Om du nu tycker att hela hans livsverk är en stor bluff; vad är då poängen med att citera honom som om han vore en auktoritet i frågan?

Gilla

Björn,Det du beskriver skulle jag inte kalla ”djurförsök”. I så fall är varje ko som blir mjölkad utsatt för djurförsök…!Kokoppor fixade naturen själv till arten KO. Att vi sedan ANVÄNDE denna substans till att smitta ner oss själva (såsom vi ANVÄNDER mjölken som näring…) — det har absolut inget med djurförsök att göra.

Gilla

”Jahve ska vara krigsguden…”Aha, så det är en helt annan gud med andra värderingar. Är han starkare än din gud? Försöker bara få reda på vilken guds regler som gäller.

Gilla

Stor skillnad mellan Gud och halvgudarna…

Gilla

”1. Ja, jag förnekar.2. Att vi lever dubbelt så länge har inget med djurtester att göra.3. Insulinet är ingen myt. Vi skulle haft insulin även utan djurtester.4. Organtransplantationer fungerar tack vare tester på människor.6. Detta vaccin togs väl inte fram med djurförsök?! Det är ju bara människor som kan få smittkoppor.5. Det här med operationerna förstår jag fortfarande inte. Vad vill du säga med det? 7. Penicillinets tillkomst hade inget med djurförsök att göra.8. Du förstår så bra så … :-))”2. Bara av nyfikenhet, vad anser du är den primära anledningen till att vi lever längre?.3. Jag inser nu att jag var otydlig. Jag menar förstås det insulin som diabetiker använder. Efter tester på bland annat hundar lyckades man utvinna insulin vilket gav två kanadensiska forskar nobelpriset 1923. Värt att nämna är att man 1977 lyckades genmodifiera bakterier att tillverka insulin, en upptäckt som troligen hade dröjt många år om det inte vore för djurförsök. 4. Tekniken utvecklades på djur. Alexis Carrel utförde i början av det förra århundradet hundratals mer eller mindre lyckad transplantationer på hundar (vilket ledde till upptäckter som gav honom nobelpriset 1912) som dels gav oss kunskapen om hur kroppen avstöter exotisk vävnad och dels banade väg för den hjärtkirurgi som vi idag använder. 5. Hjärt-lungmaskinen utvecklades av John Gibbon som 1953 utförde en lyckad operation med en hjärt-lungmaskin. Då hade han jobbat med problemet i drygt 30 år och många av dem spenderade han med att testa olika prototyper på katter. Det jag ville säga var att ett av de största framstegsgen inom medicinsk teknik under 1900-talet är ett resultat av djurförsök. Jag undrar hur du förhåller dig det när du påstår att det är ”en av alla dessa stora myter”6. NE.se definierar ”djurförsök” som ”försök som utförs på levande djur i vetenskapligt syfte”. Det kvittar om substansen redan finns i djuret, det är fortfarande djurförsök. Om man utför försök med en kos mjölk är det också ett djurförsök. Dessutom används djur för att testa i stort sätt alla vaccin. Vi har kommit mycket långt i utvecklingen sedan Edward Jenner insåg att man kunde använde en svag variant av sjukdomen för att skapa immunitet och mycket av den framgången har skett med hjälp av djurförsök. 7. Visserligen har penicillinet sitt ursprung utanför djurriket men det betyder inte att djurförsökens inverkan är irrelevant. Från Alexander Flemings upptäckt tills det att penicillinet kom ut på marknaden testades det på bland annat kaniner. Jag inser nu att jag troligen överdrev djurförsökens betydelse i penicillinets upptäckt och tillverkning. Var drar du gränsen för djurförsök? Är det vid bananflugan, ringmasken, amöban eller bakterien?

Gilla

”1. Ja, jag förnekar.2. Att vi lever dubbelt så länge har inget med djurtester att göra.3. Insulinet är ingen myt. Vi skulle haft insulin även utan djurtester.4. Organtransplantationer fungerar tack vare tester på människor.6. Detta vaccin togs väl inte fram med djurförsök?! Det är ju bara människor som kan få smittkoppor.5. Det här med operationerna förstår jag fortfarande inte. Vad vill du säga med det? 7. Penicillinets tillkomst hade inget med djurförsök att göra.8. Du förstår så bra så … :-))”2. Bara av nyfikenhet, vad anser du är den primära anledningen till att vi lever längre?.3. Jag inser nu att jag var otydlig. Jag menar förstås det insulin som diabetiker använder. Efter tester på bland annat hundar lyckades man utvinna insulin vilket gav två kanadensiska forskar nobelpriset 1923. Värt att nämna är att man 1977 lyckades genmodifiera bakterier att tillverka insulin, en upptäckt som troligen hade dröjt många år om det inte vore för djurförsök. 4. Tekniken utvecklades på djur. Alexis Carrel utförde i början av det förra århundradet hundratals mer eller mindre lyckad transplantationer på hundar (vilket ledde till upptäckter som gav honom nobelpriset 1912) som dels gav oss kunskapen om hur kroppen avstöter exotisk vävnad och dels banade väg för den hjärtkirurgi som vi idag använder. 5. Hjärt-lungmaskinen utvecklades av John Gibbon som 1953 utförde en lyckad operation med en hjärt-lungmaskin. Då hade han jobbat med problemet i drygt 30 år och många av dem spenderade han med att testa olika prototyper på katter. Det jag ville säga var att ett av de största framstegsgen inom medicinsk teknik under 1900-talet är ett resultat av djurförsök. Jag undrar hur du förhåller dig det när du påstår att det är ”en av alla dessa stora myter”6. NE.se definierar ”djurförsök” som ”försök som utförs på levande djur i vetenskapligt syfte”. Det kvittar om substansen redan finns i djuret, det är fortfarande djurförsök. Om man utför försök med en kos mjölk är det också ett djurförsök. Dessutom används djur för att testa i stort sätt alla vaccin. Vi har kommit mycket långt i utvecklingen sedan Edward Jenner insåg att man kunde använde en svag variant av sjukdomen för att skapa immunitet och mycket av den framgången har skett med hjälp av djurförsök. 7. Visserligen har penicillinet sitt ursprung utanför djurriket men det betyder inte att djurförsökens inverkan är irrelevant. Från Alexander Flemings upptäckt tills det att penicillinet kom ut på marknaden testades det på bland annat kaniner. Jag inser nu att jag troligen överdrev djurförsökens betydelse i penicillinets upptäckt och tillverkning. Var drar du gränsen för djurförsök? Är det vid bananflugan, ringmasken, amöban eller bakterien?

Gilla

”1. Ja, jag förnekar.2. Att vi lever dubbelt så länge har inget med djurtester att göra.3. Insulinet är ingen myt. Vi skulle haft insulin även utan djurtester.4. Organtransplantationer fungerar tack vare tester på människor.6. Detta vaccin togs väl inte fram med djurförsök?! Det är ju bara människor som kan få smittkoppor.5. Det här med operationerna förstår jag fortfarande inte. Vad vill du säga med det? 7. Penicillinets tillkomst hade inget med djurförsök att göra.8. Du förstår så bra så … :-))”2. Bara av nyfikenhet, vad anser du är den primära anledningen till att vi lever längre?.3. Jag inser nu att jag var otydlig. Jag menar förstås det insulin som diabetiker använder. Efter tester på bland annat hundar lyckades man utvinna insulin vilket gav två kanadensiska forskar nobelpriset 1923. Värt att nämna är att man 1977 lyckades genmodifiera bakterier att tillverka insulin, en upptäckt som troligen hade dröjt många år om det inte vore för djurförsök. 4. Tekniken utvecklades på djur. Alexis Carrel utförde i början av det förra århundradet hundratals mer eller mindre lyckad transplantationer på hundar (vilket ledde till upptäckter som gav honom nobelpriset 1912) som dels gav oss kunskapen om hur kroppen avstöter exotisk vävnad och dels banade väg för den hjärtkirurgi som vi idag använder. 5. Hjärt-lungmaskinen utvecklades av John Gibbon som 1953 utförde en lyckad operation med en hjärt-lungmaskin. Då hade han jobbat med problemet i drygt 30 år och många av dem spenderade han med att testa olika prototyper på katter. Det jag ville säga var att ett av de största framstegsgen inom medicinsk teknik under 1900-talet är ett resultat av djurförsök. Jag undrar hur du förhåller dig det när du påstår att det är ”en av alla dessa stora myter”6. NE.se definierar ”djurförsök” som ”försök som utförs på levande djur i vetenskapligt syfte”. Det kvittar om substansen redan finns i djuret, det är fortfarande djurförsök. Om man utför försök med en kos mjölk är det också ett djurförsök. Dessutom används djur för att testa i stort sätt alla vaccin. Vi har kommit mycket långt i utvecklingen sedan Edward Jenner insåg att man kunde använde en svag variant av sjukdomen för att skapa immunitet och mycket av den framgången har skett med hjälp av djurförsök. 7. Visserligen har penicillinet sitt ursprung utanför djurriket men det betyder inte att djurförsökens inverkan är irrelevant. Från Alexander Flemings upptäckt tills det att penicillinet kom ut på marknaden testades det på bland annat kaniner. Jag inser nu att jag troligen överdrev djurförsökens betydelse i penicillinets upptäckt och tillverkning. Var drar du gränsen för djurförsök? Är det vid bananflugan, ringmasken, amöban eller bakterien?

Gilla

”1. Ja, jag förnekar.2. Att vi lever dubbelt så länge har inget med djurtester att göra.3. Insulinet är ingen myt. Vi skulle haft insulin även utan djurtester.4. Organtransplantationer fungerar tack vare tester på människor.6. Detta vaccin togs väl inte fram med djurförsök?! Det är ju bara människor som kan få smittkoppor.5. Det här med operationerna förstår jag fortfarande inte. Vad vill du säga med det? 7. Penicillinets tillkomst hade inget med djurförsök att göra.8. Du förstår så bra så … :-))”2. Bara av nyfikenhet, vad anser du är den primära anledningen till att vi lever längre?.3. Jag inser nu att jag var otydlig. Jag menar förstås det insulin som diabetiker använder. Efter tester på bland annat hundar lyckades man utvinna insulin vilket gav två kanadensiska forskar nobelpriset 1923. Värt att nämna är att man 1977 lyckades genmodifiera bakterier att tillverka insulin, en upptäckt som troligen hade dröjt många år om det inte vore för djurförsök. 4. Tekniken utvecklades på djur. Alexis Carrel utförde i början av det förra århundradet hundratals mer eller mindre lyckad transplantationer på hundar (vilket ledde till upptäckter som gav honom nobelpriset 1912) som dels gav oss kunskapen om hur kroppen avstöter exotisk vävnad och dels banade väg för den hjärtkirurgi som vi idag använder. 5. Hjärt-lungmaskinen utvecklades av John Gibbon som 1953 utförde en lyckad operation med en hjärt-lungmaskin. Då hade han jobbat med problemet i drygt 30 år och många av dem spenderade han med att testa olika prototyper på katter. Det jag ville säga var att ett av de största framstegsgen inom medicinsk teknik under 1900-talet är ett resultat av djurförsök. Jag undrar hur du förhåller dig det när du påstår att det är ”en av alla dessa stora myter”6. NE.se definierar ”djurförsök” som ”försök som utförs på levande djur i vetenskapligt syfte”. Det kvittar om substansen redan finns i djuret, det är fortfarande djurförsök. Om man utför försök med en kos mjölk är det också ett djurförsök. Dessutom används djur för att testa i stort sätt alla vaccin. Vi har kommit mycket långt i utvecklingen sedan Edward Jenner insåg att man kunde använde en svag variant av sjukdomen för att skapa immunitet och mycket av den framgången har skett med hjälp av djurförsök. 7. Visserligen har penicillinet sitt ursprung utanför djurriket men det betyder inte att djurförsökens inverkan är irrelevant. Från Alexander Flemings upptäckt tills det att penicillinet kom ut på marknaden testades det på bland annat kaniner. Jag inser nu att jag troligen överdrev djurförsökens betydelse i penicillinets upptäckt och tillverkning. Var drar du gränsen för djurförsök? Är det vid bananflugan, ringmasken, amöban eller bakterien?

Gilla

dewoo,2. Primära……hmm… Inget jag någonsin funderat över. Men om jag får gissa, så tippar jag att det har med något annat än djurförsök att göra. (T.ex. penicillin, tvål och lite bättre förstånd.)3. Insulin – som diabetiker använder . . . . Nå, där kan vi ju säga så här: Det var inte tester på hundar som gjorde att man kunde utvinna insulin. De var inte tvungna att ta ut insulin ur hundar, eftersom det fanns gott om vävnad från människor. De gjorde det bara för att det var bekvämt. (Att dom sen testade att spruta in detta hund-insulin i en stackars människa, med resultatet – katastrof!……det kanske vi ska tala tyst om…). Så – det här med hundarna är liksom bara en liten (penibel) parentes i insulinets historia.4. Transplantationskirurgi. Här syftar jag på det att oavsett hur många ingrepp som utförts på djur, så misslyckas de första mänskliga operationerna. Att överföra djurdata till människor är alltid vilseledande. Det är genom att operera människor, som man utvecklat fungerande tekniker. 5. Är jag inte alls insatt i. (Men nåt lurt är det nog även där, kan jag tänka mig..)6. ”Försök” = prov, experiment…… som utförs på levande djur…..Att ta lite sekret från en ytlig böld – Vad i detta är ett försök (experiment)?Att blanda Oboy i ett glas ko-mjölk, för att se vad som händer (vetenskapligt syfte)………är djurförsök…..enl.dig……Att testa ett vaccin på ett djur säger naturligtvis inte mycket om vaccinets effekt på en människa. Däremot får vi ju veta effekten på det testade djuret….7. Ja, det testades på (bakterieinfekterade) kaniner – och det hade ingen verkan alls på kaninernas infektioner. (Kaniner utsöndrar snabbt penicillinet med urinen.) Så djurförsöken ”bevisade” att penicillinet var värdelöst.Man kan väl uttrycka det som att vi har penicillin TROTS djurförsök!Gräns….? Oj….:-) Var börjar arten Djur (eftersom det är vad vi talar om här)?Här hamnar vi inom filosofins område – och jag har i dagsläget ingen synpunkt vad gäller detta. Jag avstår att tycka något i detta avseende.

Gilla

dewoo,2. Primära……hmm… Inget jag någonsin funderat över. Men om jag får gissa, så tippar jag att det har med något annat än djurförsök att göra. (T.ex. penicillin, tvål och lite bättre förstånd.)3. Insulin – som diabetiker använder . . . . Nå, där kan vi ju säga så här: Det var inte tester på hundar som gjorde att man kunde utvinna insulin. De var inte tvungna att ta ut insulin ur hundar, eftersom det fanns gott om vävnad från människor. De gjorde det bara för att det var bekvämt. (Att dom sen testade att spruta in detta hund-insulin i en stackars människa, med resultatet – katastrof!……det kanske vi ska tala tyst om…). Så – det här med hundarna är liksom bara en liten (penibel) parentes i insulinets historia.4. Transplantationskirurgi. Här syftar jag på det att oavsett hur många ingrepp som utförts på djur, så misslyckas de första mänskliga operationerna. Att överföra djurdata till människor är alltid vilseledande. Det är genom att operera människor, som man utvecklat fungerande tekniker. 5. Är jag inte alls insatt i. (Men nåt lurt är det nog även där, kan jag tänka mig..)6. ”Försök” = prov, experiment…… som utförs på levande djur…..Att ta lite sekret från en ytlig böld – Vad i detta är ett försök (experiment)?Att blanda Oboy i ett glas ko-mjölk, för att se vad som händer (vetenskapligt syfte)………är djurförsök…..enl.dig……Att testa ett vaccin på ett djur säger naturligtvis inte mycket om vaccinets effekt på en människa. Däremot får vi ju veta effekten på det testade djuret….7. Ja, det testades på (bakterieinfekterade) kaniner – och det hade ingen verkan alls på kaninernas infektioner. (Kaniner utsöndrar snabbt penicillinet med urinen.) Så djurförsöken ”bevisade” att penicillinet var värdelöst.Man kan väl uttrycka det som att vi har penicillin TROTS djurförsök!Gräns….? Oj….:-) Var börjar arten Djur (eftersom det är vad vi talar om här)?Här hamnar vi inom filosofins område – och jag har i dagsläget ingen synpunkt vad gäller detta. Jag avstår att tycka något i detta avseende.

Gilla

”Stor skillnad mellan Gud och halvgudarna…”Så nu har du alltså ändrat dig. Tidigare har du ju sagt att den kristna och judiska guden är densamma som din egen.Intressant att du har ändrat dig i den frågan. Hade inte Veda-skrifterna varit tydliga nog i den frågan? Då kanske du inte kan lita på dem i andra frågor heller?Eller förresten, du har ju inte ens läst Veda-skrifterna…

Gilla

Det var i Jonas Gardells TV-program Herregud som det kom fram att Jahve i själva verket är en krigsgud…dvs en halvgud…Eftersom Veda-skrifterna nedtecknades långt *innan* tillkomsten av kristendomen och judendomen, så kan det ju naturligt nog inte stå så mycket om dessa religioner…

Gilla

Jonas Gardell hade utfört någon form av empirisk forskning på detta område, alltså? Hahaha. Han intervjuade Jahve och Jahve sa att han var en krigsgud?Så gud, som skrev Veda -skrifterna, hade alltså ingen möjlighet att se in i framtiden och skriva om den. Det betyder att du nu menar att din gud inte är allsmäktig.Hur ska du ha det egentligen?

Gilla

Att döma av Jahves krigiska beteende så ligger krigsgud väldigt bra till…Gud behöver aldrig skriva om någonting, eftersom allting Hen gör är perfekt!

Gilla

Jonas Gardell hade utfört någon form av empirisk forskning på detta område, alltså? Hahaha. Han intervjuade Jahve och Jahve sa att han var en krigsgud?Så gud, som skrev Veda -skrifterna, hade alltså ingen möjlighet att se in i framtiden och skriva om den. Det betyder att du nu menar att din gud inte är allsmäktig.Hur ska du ha det egentligen?

Gilla

Att döma av Jahves krigiska beteende så ligger krigsgud väldigt bra till…Gud behöver aldrig skriva om någonting, eftersom allting Hen gör är perfekt!

Gilla

Gud hit, och gud dit ……Vad är det som säger att Jahve inte är djävulen, som lurar i oss att han är den allsmäktiga Guden??

Gilla

Finns ingen djävul, ingen motpol till Gud…

Gilla

Gud hit, och gud dit ……Vad är det som säger att Jahve inte är djävulen, som lurar i oss att han är den allsmäktiga Guden??

Gilla

Finns ingen djävul, ingen motpol till Gud…

Gilla

”Att döma av Jahves krigiska beteende så ligger krigsgud väldigt bra till…Gud behöver aldrig skriva om någonting, eftersom allting Hen gör är perfekt!”Men du har ju tidigare sagt att Jahve är densamma som din egen gud.Nej, gud är ju tydligen inte perfekt, eftersom han (enligt dig själv) inte hade förmågan att förutspå religioner som kristendomen och islam.

Gilla

Efter Jonas Gardells uppgifter, så börjar jag tvivla…Han har förmågan, men Han väljer själv vad Han säger och inte säger…

Gilla

”Att döma av Jahves krigiska beteende så ligger krigsgud väldigt bra till…Gud behöver aldrig skriva om någonting, eftersom allting Hen gör är perfekt!”Men du har ju tidigare sagt att Jahve är densamma som din egen gud.Nej, gud är ju tydligen inte perfekt, eftersom han (enligt dig själv) inte hade förmågan att förutspå religioner som kristendomen och islam.

Gilla

”Med din filosofi så skulle det alltså även vara OK att vi sätter världen i brand med ett kärnvapenkrig, eftersom alla ändå har begått illdåd i något av sina tidigare liv?Förstod jag dig rätt?”Nej, eftersom jag inte tror på reinkarnation, så har du helt fel.Det är du som säger att det som händer i detta livet är pga saker som gjorts i tidigare liv

Gilla

Bara för att det onda händer pga av onda handlingar i tidigare liv, så ska man ju inte uppmuntra det onda…som exempelvis att man skulle sätta igång ett kärnvapenkrig bara för att alla har begått illdåd i något av sina tidigare liv…

Gilla

”Med din filosofi så skulle det alltså även vara OK att vi sätter världen i brand med ett kärnvapenkrig, eftersom alla ändå har begått illdåd i något av sina tidigare liv?Förstod jag dig rätt?”Nej, eftersom jag inte tror på reinkarnation, så har du helt fel.Det är du som säger att det som händer i detta livet är pga saker som gjorts i tidigare liv

Gilla

och vad har de gemensamt? ingen överlevde=)

Gilla

Jo, alla vi själar överlever den fysiska döden!

Gilla

och vad har de gemensamt? ingen överlevde=)

Gilla

Einstein, hoho var är du?

Gilla

Han är reinkarnerad i en ny fysisk kropp…

Gilla

Ett litet infall – kanske därför indierna blivit så himla många… för att de inte äter kött? (well, förutom den lilla mängd de fuskar i sig, men överlag…)Kan det ha nåt samband? (Ja, inklusive faktorn att de inte använder/använt så mycket preventivmedel också då, och inklusive att pga ”fattigdom” så satsar man på kvantitet i avkomman eftersom man kanske inte upplever att man kan ge så hög kvalietet). Men ändå, delfaktor? Hade nog varit svårt menar jag, att dra runt 1 miljard människor på kött?!(För att inte tala om hur många träd som skulle gå åt om alla indier började använda dasspapper…)

Gilla

”Finns ingen djävul, ingen motpol till Gud…”Enligt allt annat som går att observera så finns det alltid en motpol till allting.Varför skulle just detta vara ett undantag?Utan gud ingen djävul följer att inget gott utan ont. Och precis så är det ju allting i världen ser ut. Allt är en blandning. Finns högt finns lågt. Och kan jag skratta kan jag gråta. Men det finns ingen som bara skrattar…Det finns ingen som bara är god… Och inte heller någon som bara är ond.Alltså tror jag varken på en ren godhetsentitet (gud) eller en ren ondhetsentitet (djävul). Mer än som rena tankekoncept för att enklare kunna förstå vad det är vi pratar om inom oss själva – godhet och ondhet är ju lite abstrakta värden och koncept trots allt.

Gilla

Gud är Absolut God, medan ondskan är relativ, vilket bevisar att det inte kan finnas någon ”ren” ondhetsentitet!

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: