Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

NÄRA DÖDEN-UPPLEVELSER – Bevis för att vi själar – vårt medvetande – överlever den fysiska döden !!!

Posted on: 4 januari, 2010


 

GLÖM FLUMMET ATT HJÄRNAN ÄR JAGET !!!

VI SJÄLAR ÖVERLEVER VÅRA JORDISKA KÖTTKOSTYMER !!!

 

http://www.near-death.com/evidence.html

.

INNEHÅLL:

.

1) Inledning: Vi själar är skilda från hjärnan!

2) Vetenskapliga bevis för att medvetandet överlever hjärnan!

3) Vetenskapliga fallstudier kring Nära Döden-Upplevelser (NDU)!

4) Video-filmer kring NDU, som bevisar att vi överlever ”döden”!

5) Massmedia om Nära-Döden Upplevelser!

6) Vetenskapliga källor och referenser kring NDU!

7) Till diskussion!

.

____________________________________________________

.

1)  INLEDNING: VI SJÄLAR ÄR SKILDA FRÅN HJÄRNAN

.

Nära Döden-Upplevelser är händelser då man ligger för döden och har t.o.m. lämnat sin materiella kropp, och upplever att man är skild från kroppen inklusive hjärnan som ligger livlösa nedanför en…

 

VI SJÄLAR ÄR MEDVETNA

VÅRA HJÄRNOR ÄR OMEDVETNA

.

HJÄRNAN fungerar som en biologisk kopplingscentral, ett MODEM, en förbindelselänk mellan den medvetna själen, dvs vårt eviga Jag, och den fysiska kroppens sinnesorgan! Hjärnan har ingen känsel eller något medvetande, vilket bevisar att vi är något annat än geléklumpen i skallen. Hjärnan kanaliserar impulser från sinnesorganen. Hjärnan är bara ett fysiskt organ, ett omedvetet objekt, en ägodel.

MEDVETANDET är vår, jagets/själens, eviga perceptionsförmåga, själens energi och dess symptom. Det är vi själar som är medvetna, och medvetandet genereras givetvis av oss medvetna själar och inte av den omedvetna hjärnan!

Allt som rör vårt medvetande speglas i hjärnan eftersom den är själens verktyg i kroppen. Det skulle vara en sensation, om det vi upplever när vi är i vår kropp, inte skulle gå att avläsa biologiskt.

.
JAGET/SJÄLEN = Upplever impulserna som sinnesintryck. Själen är den levande medvetna individen, subjektet, själva ägaren av hjärnan och sinnesorganen! Det är Jaget/själen som tänker tankarna, känner känslorna och minns minnena!

 

HJÄRNAN LEDER MEDVETANDET !!!

Hjärnan, med dess neurologiska system, leder medvetandet, precis som en elektrisk tråd leder elektricitet. Tråden och glödlampan skapar inte elektricitet, lika lite som hjärnan skapar medvetande, de endast leder det!

 

Att påstå att Jaget är hjärnan, är lika sjukt som att påstå att gitarristen är gitarren…

:lol::whoco5::lol:

 

Vår materiella kropp och dess celler, våra tankar, vår personlighet, våra värderingar osv, förändras ständigt på grund av tidens tand…

Däremot är jaget/själen – vi som lever i kroppen, den evigt medvetna andliga individen, subjektet som relaterar till dess materiella objekt; kroppen och sinnet – exakt densamma, OFÖRÄNDERLIG, under hela vårt nuvarande liv och även i alla våra framtida liv!

Detta bevisar att jaget, själen, är en evig absolut konstant och som därmed naturligtvis överlever den s.k. döden. Det var samma ”Jag” som var medveten och upplevde händelser när vi var 5 år unga, som nu idag; annars skulle vi inte säga att det var händelser ur ”mitt” liv, om det inte var vårt ”Jag” som upplevde dem!

Vi har alltså samma bestående jag-identitet nu som när vi var små, trots alla fysiska och psykiska förändringar. Vi har t.ex. bytt ut kroppens alla celler ett flertal gånger under livet, men fortfarande har vi samma bestående Jag-känsla, samma eviga Jag, trots alla fysiska och psykiska förändringar som pågår i kroppen!

Nära Döden-Upplevelser är ett starkt bevis för att vi inte är geléklumpen i skallen…vi är den medvetna själen i kroppen, vi som kilar vidare när kroppen och knoppen dör!

 

____________________________________________________

 

2) VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR ATT MEDVETANDET ÖVERLEVER HJÄRNAN!

 

Här följer massor av vetenskapliga bevis kring att medvetandet överlever hjärnans död (NDU) och att själen kan fortsätta tänka och känna:

http://www.near-death.com/evidence.html
http://www.iands.org/research/important_studies
http://www.tim.nu/swe/frame_m.html

 

Bibliografi över Nära döden-upplevelser (NDU):

http://www.iands.org/bib.html

 

Forskningen kring Nära döden-upplevelser (NDU) är mycket vetenskaplig; The Science of Near-Death Experiences, Time Magazine:

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1657919,00.html

 

Nära döden-upplevelser är INTE HALLUCINATIONER, utan är verkliga upplevelser:

http://www.near-death.com/experiences/lsd04.html

 

Det finns TUSENTALS av VÄLDOKUMENTERADE FALL världen över, och hundratals böcker i ämnet, kring människor som haft Nära döden-upplevelser (NDU), vars själ och medvetande (kommer från själen) lämnat kroppen och hjärnan efter svåra olyckor och under operationer, och som när de vaknat till liv igen exakt kunnat återge vad som skett kring olycksplatsen eller vid operationsbordet, som resulterat i att det pågår mycket vetenskaplig forskning i världen kring medvetandets natur…

 

VIDEOR: Här följer grymt bra dokumentärer kring Nära döden-upplevelser, med forskare som bekräftar att upplevelserna är äkta, detta även hos kliniskt hjärndöda:

 

 

 

 

 

Här är en VETENSKAPLIG AVHANDLING, peer-reviewed, kring en Holländsk NDU-studie av Dr. Pim van Lommel, i englands mest ansedda medicinska tidsskrift ”The Lancet”, som BEVISAR att medvetandet är skilt från hjärnan och att vi således överlever döden:

http://www.zarqon.co.uk/Lancet.pdf
http://profezie3m.altervista.org/archivio/TheLancet_NDE.htm

 

Här är ett suveränt genmäle av Dr. Pim van Lommel mot en kritisk skeptiker, angående hans NDU-studie:

http://www.skepticalinvestigations.org/whoswho/vanLommel.htm

”The study of patients with NDE, clearly shows us that consciousness with memories, cognition, with emotion, self-identity, and perception out and above a life-less body is experienced during a period of a non-functioning brain (transient pancerebral anoxia).”

 

Här är en suveränt bra artikel om medvetandets kontinuitet under Nära döden-upplevelser, av Dr. Pim van Lommel:

http://www.cinemind.com/atwater/VLommel.html

”All these patients reported, after regaining consciousness, that they had experienced clear consciousness with memories, emotions, and perception out of and above their body during the period of their coma, also “seeing” nurses, physicians and family in and around the ICU.”

 

Dr. Pim van Lommels studie har uppmärksammats över hela världen:

http://www.mikepettigrew.com/afterlife/html/dutch_study.html
http://www.meta-religion.com/Paranormale/NDE/dutch_nde_study.htm

 

Medvetandet och hjärnan är separata, bekräftas av många forskare:

http://www.thepsychictimes.com/articles/fenwick.htm
http://www.victorzammit.com/articles/mindbrain.html

 

Forskare som har bevisat själens existens efter döden:

http://www.survivalafterdeath.org/investigators.htm

 

Medvetandet är inte beroende av hjärnan:

http://www.survivalafterdeath.org/articles/carter/consciousness.htm

 

Minnena sitter inte i hjärnan + svar på kritik:

http://www.survivalafterdeath.org/articles/carter/augustine.htm

 

Debunkning av NDU-debunkarna:

http://www.near-death.com/experiences/skeptic09.html
http://www.nderf.org/NDE%20Rhetoric.htm
http://www.debunkingskeptics.com/GrossmanLetter.pdf

 

Debunkning av alla vanliga skeptiker-argument:

http://www.geocities.com/wwu777us/Debunking_Skeptical_Arguments.htm

 

Vetenskapsmän och filosofer om skillnaden mellan kropp och medvetande (själens symptom) och livet efter detta:

http://victorzammit.com/book/4thedition/4thedition.pdf

 

Illustrerad Vetenskap och Daily Mail: Personligheten sitter i hjärtat, inte hjärnan:

http://illvet.se/manniskan/sjukdom-behandling/personligheten-sitter-i-hjartat
http://illvet.se/sites/illvid.dk/files/pdf/SIV_9165.pdf

http://www.morgenster.org/heart.htm
http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1237998/Heart-transplant-patient-gets-craving-food-eaten-organ-donor.html

 

Richard Dawkins motargument debunkas och sågas jäms med fotknölarna här:

http://www.victorzammit.com/articles/dawkins.html

 

Människor utan hjärnaändå medvetna och med hög IQ!

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=6909910&dopt=Abstract

http://www.sciencemag.org/cgi/content/citation/210/4475/1232
http://www.rifters.com/real/articles/Science_No-Brain.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lorber
http://www.indiana.edu/~pietsch/lorber-references.html

http://www.mysteries.pwp.blueyonder.co.uk/6,2.htm
http://www.flatrock.org.nz/topics/science/is_the_brain_really_necessary.htm

 

____________________________________________________

 

3) VETENSKAPLIGA FALLSTUDIER KRING NÄRA DÖDEN-UPPLEVELSER (NDU)!

 

http://www.near-death.com/evidence.html
http://www.iands.org


Två mycket bra svenska sajter
kring NDU, Nära döden-upplevelser:

http://www.nderf.org/Swedish/index.html

http://clix.to/realitycenter

 

Pam Reynolds upplevelser UTANFÖR KROPPEN medan HJÄRNAN var DÖD, utgör bara ett av tusentals dokumenterade fall världen över. Pam Reynolds-fallet bevisar att Reynolds under tillstånd av klinisk död (60 min, bevakad av tre olika maskiner), lämnade sin egen fysiska kropp och gjorde detaljerade iakttagelser av sin egen operation samt fortsatte över till andra sidan där hon träffade avlidna släktingar och vänner, som hon efter operationen tydligt och detaljerat återgav:

http://www.youtube.com/watch?v=-InhxLzORzM
http://www.near-death.com/experiences/evidence01.html

 

Dr. Michael Sabom har studerat fallet grundligt och ser det som ett tungt bevis för NDU och att medvetandet kan fortsätta leva även utan sin fysiska kropp inklusive hjärnan.

 

Vicki Umipeg, 45, var FÖDD BLIND, men SÅG KROPPEN OVANIFRÅN när hon hade en Nära döden-upplevelse, efter en trafikolycka, plötsligt ser sig själv på sjukhussängen, personalen runt omkring och även hela sjukhusomådet. Iakttagelserna har dokumenterats som helt korrekta:

http://www.near-death.com/experiences/evidence03.html

 

Människor ser och upplever händelser medan de har NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence02.html

 

Barns NDU liknar vuxnas:

http://www.near-death.com/experiences/evidence04.html

 

Folk förändras drastiskt efter en NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence05.html

 

Gemensamma aspekter kring NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence06.html

 

Vetenskapliga upptäckter tack vare NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence07.html

 

De som haft NDU är fullständigt övertygade:

http://www.near-death.com/experiences/evidence08.html

 

Närstående som delar på en döendes NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence09.html

 

Människor som varit ute ur kroppen under flera dygn och sedan kommit tillbaka in i kroppen:

http://www.near-death.com/experiences/evidence10.html

 

Människor som sett in i framtiden under NDU:

http://www.near-death.com/experiences/evidence11.html

 

Rapporter kring NDU har skett i alla tider:

http://www.near-death.com/experiences/evidence12.html


Droger kan trigga igång NDU:

http://www.near-death.com/experiences/triggers04.html

 

Stridspiloter upplever NDU pga gravitationskrafterna:

http://www.near-death.com/experiences/triggers06.html

 

Meditation kan trigga igång NDU:

http://www.near-death.com/experiences/triggers08.html

 

____________________________________________________

 

4)  VITTNESMÅL KRING NDU, SOM BEVISAR ATT VI ÖVERLEVER ”DÖDEN”!

 

 

 

 

BEVIS FÖR ATT UPPLEVELSERNA ÄR VERKLIGA:

 

 

 

SEX PERSONER BERÄTTAR OM SINA UPPLEVELSER:

 

 

 

FÖRE DETTA MUSLIM BERÄTTAR OM SIN NDU:

 

 

 

BILOLYCKA, MÖTTE GUD:

 

 

 

NÄRA DÖDEN-UPPLEVELSE, HOS EN ATEIST:

 

 

 

____________________________________________________

 

5)  MASSMEDIA OM NÄRA DÖDEN-UPPLEVELSER!

BBC: Bevis för att livet fortsätter efter döden:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/07.html

 

Time Magazine: ”The Science of Near-Death Experiences”:

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1657919,00.html

 

The Guardian: Läkare förstummade kring NDU:

http://www.guardian.co.uk/medicalscience/story/0,,618576,00.html

 

Dagens Nyheter: ”Jaget” flyttat från kroppen:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=684143

 

ABC-News: Studier bevisar liv efter döden:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/26.html

 

ABC-News: Vetenskapsmän erkänner NDU:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/22.html

 

BBC: Läkare tar allvarligt på NDU, stora studier görs:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/15.html

 

News Telegraph: Läkare fann bevis för liv efter döden:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/06.html

 

BBC: Ut ur kroppen, inte ut ur sinnet:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/03.html

 

BBC: Liv efter NDU:

http://home.comcast.net/%7Eneardeath/nde/001_pages/01.html

 

News Channel 5: Vetenskapsmän har funnit bevis för att livet fortsätter:

http://home.comcast.net/~neardeath/paranormal/001_pages/006.html

 

The Standard Times: Ex-ateist föreläser om NDU; livet fortsätter:

http://home.comcast.net/~neardeath/nde/001_pages/58.html

 

North Texas Daily: Professor som funnit bevis för NDU:

http://home.comcast.net/~neardeath/nde/001_pages/48.html

 

The Scotsman: Brittiska vetenskapsmän övertygade om NDU:

http://home.comcast.net/~neardeath/paranormal/001_pages/005.html

 

____________________________________________________

 

6)  VETENSKAPLIGA KÄLLOR OCH REFERENSER KRING NDU!

 

Empiriska stöd för liv efter döden; Nära döden-upplevelser:

http://plato.stanford.edu/entries/afterlife/#EmpSupSurNeaExp

 

Indepth NDE/OBE Evidence In Favor of Survival of Consciousness (53 Items of Evidence Presented, Full of Links, Sources, and Referances):

http://www.near-death.com/evidence.html

 

A Critique of Susan Blackmore’s Dying Brain Hypothesis by Greg Stone (A complete and total rebuttal of the ”Dying Brain Theory”):

http://www.near-death.com/experiences/articles001.html

 

Michael Prescott’s indepth critique of Keith Augustine’s Anti-NDE Article:

http://michaelprescott.typepad.com/michael_prescotts_blog/2006/08/ndes_and_their_.html

 

The Right Temporal Lobe And Associated Limbic Lobe Structures As The Biological Interface With An Interconnected Universe:

http://www.melvinmorse.com/e-tlp.htm

 

Van Lommel, Van Wees, Meyers, Elfferich (2001). Near-Death Experience in Survivors of Cardiac Arrest: A Prospective Study in the Netherlands. Lancet:

http://profezie3m.altervista.org/archivio/TheLancet_NDE.htm

 

About the Continuity of Our Consciousness” by Pim Von Lommel:

http://www.cinemind.com/atwater/VLommel.html

 

The Dutch Study:

http://www.mikepettigrew.com/afterlife/html/dutch_study.html

 

A great response by Pim Van Lommel against a Leading Skeptic regarding his research study:

http://www.skepticalinvestigations.org/whoswho/vanLommel.htm

 

Autoscopic Evidence: Dr. Charles Tart’s Out-of-Body Experience Research:

http://www.near-death.com/tart.html

 

Psychophysiological Study of Out-of-the-Body Experiences in a Selected Subject”:

http://web.archive.org/web/20060215224439/http://www.paradigm-sys.com/display/ctt_articles2.cfm?ID=31

 

Out-Of-Body Experiences (OBE or OOBE), Article by Mario Varvoglis, Ph.D.:

http://www.parapsych.org/out_of_body_experiences.htm

 

Out-of-Body Experience (OBE) Research:

http://library.thinkquest.org/C0120993/obefull.html

 

Debunking Pseudo-Skeptical Arguments of Paranormal Debunkers:

http://www.geocities.com/wwu777us/Debunking_Skeptical_Arguments.htm

 

NDERF Forum, where lively Debate and Discussion of NDEs/OBEs takes place on a daily basis:

http://www.nderf.com/phpBB2/index.php

 

____________________________________________________

 

7)  TILL DISKUSSION:

 

Nära döden-upplevelser är ett bevis för att själen/medvetandet överlever den fysiska döden, eller hur?

Har ni själva haft några Nära döden-upplevelser?

Dela med er av era upplevelser för oss här, kära vänner!

 

 

NDE.jpg

Near-Death-Experience-Wallpaper-650x454.jpg

TwitterMoreVibrant.png

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

 

Annons

78 svar till "NÄRA DÖDEN-UPPLEVELSER – Bevis för att vi själar – vårt medvetande – överlever den fysiska döden !!!"

Ännu ett starkt bevis för att vi själar (livet i kroppen) överlever den fysiska döden!Hjärnan är i likhet med resten av kroppen bara omedveten materia, materiell energi, medan vi själar är den medvetna levande individen, andlig energi, som upplever den fysiska världen via våra fysiska kroppar!När vi kilat vidare från våra dödsdömda jordiska stofthyddor, så får vi en ny fysisk kropp i vårt nästa liv, i enlighet med våra individuella karmakonton, såvida vi nu inte återvänder till den eviga andliga världen (bortom vår relativa rumtid), dimensionen vi själar egentligen hör Hemma i…Hare Krishna!

Gilla

Räknas hallucinogena droger också som en helig upplevelse?Du kan se förbannat häftiga och skumma grejer i det tillståndet.Helt övertygad om att när kroppen slutar fungera så kan det få en liknande effekt, för en liten stund, men en liten stund är allt som krävs.Jag behöver knappast beskriva vad som händer med kroppen när den håller på att dö får jag hoppas, du är ju duktig på att hitta länkar, så gör samma sak med åsikter du inte håller med om så du har en liten uppfattning av vad andra tycker, take a walk on the wild side.Sen när man vaknar upp så berättar man om allt det härliga.Tror inte en person förstår sekunden innan man dör sen när man ÄR död och väcks till liv igen, eftersom minnet från tiden du var död, fanns inget.

Gilla

Droger heliga upplevelser?För det första har jag aldrig inmundigat några som helst droger i detta liv, så jag har inga personliga erfarenheter, och för det andra så rekommenderar jag inte heller någon att göra det, eftersom det inte finns några materiella genvägar till Gud och Gudskärleken!Vi har aldrig dött, dör inte, och kommer aldrig att dö!Varför?Jo, eftersom vi själar helt enkelt inte kan dö, då vi ju är eviga andevarelser, utan någon början eller något slut!Minnena tar vi ju givetvis med oss i vårt undermedvetna när vi kilar vidare från våra jordiska stofthyddor!Finns en hel del böcker skrivna kring människor med reinkarnationsminnen, antingen spontana eller frambringade med hjälp av hypnos!Rekommenderar dig att läsa salige professor Ian Stevensons strikt vetenskapliga böcker i ämnet!

Gilla

Kors det här är nog första gången, förutom när det gäller Sädescirklar) som vi är inne på samma tankesätt. Jag VET att själen överlever döden eftersom jag minns flera av mina tidigare liv, Långt tillbaka t.om. Tyvärr, eller ja tack och lov är väl ett bättre ord 🙂 , har jag inga NDU att berätta om, men däremot ett par astralresor som ju på sätt och vis är ”släkt” med NDU. Man lämnar ju sin kropp i båda fallen, även om man inte dör under en astralresa.Är astralresor något som ingår i dina tankegångar?

Gilla

Ja, vi reser ju astralt varenda natt då vi drömmer, då vår astralkropp lämnar den fysiska kroppen under drömmarna.

Gilla

På tal om böcker, så tycker jag Brian R Weiss böcker om tidigare liv är helt underbara.. Läst dom? Eller hört tala som författaren?

Gilla

Har faktiskt läst ett par av hans böcker, mycket givande!

Gilla

Kom på en sak till. Boken som du visar av Raymond Moody har jag faktiskt. 🙂 Fast på svenska. Riktigt bra bok det!

Gilla

Håller med!

Gilla

Jag menar att dom hallucinogena drogerna kan jämföras med nära döden upplevelser. Vem är du att säga att det inte är så om du aldrig ens har testat ,du skulle kanske se det som en religiös upplevelse.Du har ingen erfarenhet i ämnet.Hur kan du vara säker på att det inte finns någon genväg när du aldrig försökt hitta en.Att vi aldrig dör är din åsikt, inte min.Hypnos har jag aldrig trott på heller.Sen skrev jag att personer som dör inte förstår att dom lever sekunden innan dom verkligen dör och ser massa saker pga att deras kropp kollapsar, när kroppen håller på att dö så är det mycket möjligt att det kan ge en drog liknande effekt, men sen dör dom och minns ingenting, vaknar upp och minns stunden då dom trodde att dom var döda, sekunden innan dom verkligen dog och tar det för en helig upplevelse.Vart väldigt virrigt men det är bara en tanke:P

Gilla

Jag kan hålla med dig så långt att en hel del människor har kommit in på den andliga vägen via mystiska upplevelser med hjälp av droger, men faran är att drogen börjar tas som någon Gud…VIDEO: Här är en grymt bra BBC-dokumentär kring Nära Döden-Upplevelser, med forskare och vetenskapsmän som bekräftar att upplevelserna är äkta, och detta även hos kliniskt hjärndöda:http://www.youtube.com/watch?v=_I9-XxBAEsQ

Gilla

”Jag VET att själen överlever döden eftersom jag minns flera av mina tidigare liv, Långt tillbaka t.om. ”Ofan vad var du eller vad gjorde du i dina tidigare liv?

Gilla

Dragonfaye:”Jag VET att själen överlever döden eftersom jag minns flera av mina tidigare liv, Långt tillbaka t.om. ”Jahapp, där försvann även din trovärdighet i ämnet, tråkigt…

Gilla

Vem är du att förneka andras livsupplevelser?

Gilla

Det man vet, det vet man. DrGordon verkar dock inte fatta ett sånt elementärt faktum….

Gilla

Cellminnet existerar. Vi är produkter av våra förfäder och är inte uteslutet att vi minns deras tidigare liv. Jag vet inte hur det fungerar. Själv har jag upplevt näradöden upplevelse på riktigt men aldrig snackat med nån som har också varit med om d. Intressant ämne. Ha en fin dag vännen

Gilla

DrGordon: Jag bryr mig faktiskt inte om vad du tycker. Jag minns vad jag minns och har upplevt vad jag har upplevt. Jag håller INTE med Snillet till 100&, i det har skriver, men det här är nog första gången vi i alla fall kan prata om något utan att jag tycker att han surrar i en privat dimension..Inget illa menat Snillet! :)Snillet: Ja visst är vi ute varje natt och ”fladdrar” som jag kallar det. 🙂 Jag kan dock även på astralt i vaket tillstånd. Jag har bara ett litet.. Eller ja det är faktiskt ett massivt problem. Jag har ingen kontroll över det. Jag vet inte ens alltid oma tt jag gör det och när jag medvetet gör det SER jag ingenting. Jag är alltså på ett annat ställe men jag är fortfarande för rotat i den här skräphögen för att kunna se något. Ett av de sjukaste och roligaste samtal jag haft, för att visa hur tokigt det kan vara, är med en vän vi kan kalla E. En annan vän till mig, P, kan gå in och ut ur sin kropp som andra byter skjortor. Han är makalös.. Han var astralt över till E samtidigt som jag pratade med henne i telefon och allmänt retades med henne och störde henne på skoj. Jag tänkt ejag skulle se om jag OCKSÅ kunde fladdra över och irritera honom. 🙂 Så sagt och gjort, jag koncentrerar mig allt vad jag har och jodå, E säger att jag dyker upp. I form av en tre decimeter drakmänniskagestalt. På ett ungefär, svårt att förklara. Det är den gestalt jag ofta har när jag reser. Fast den brukar ju vara betydligt större. E höll på att skratta ihjäl sig och jag var ju aningen snopen.. 😀 Men skam den som ger sig! P var där i sin varggestalt så jag (som alltså sitter hemma i soffan och pratar med E som SER allt som pågår medan jag inte ser ett skvatt) berättar för E att nu tänker jag göra en sak och du ska berätta för mig vad du ser. Som koll för att det här verkligen är på riktigt. Efter några sekunder gapskrattar E i luren och berättar att jag har hoppat upp på vargens rygg och biter honom o örat. Och mycket riktigt, det var precis det jag försökte göra! 😀 Något E INTE kan ha vetat! Strax efter känner jag en snabb smärta i ryggen och frågar E vad fan som hände. P hade skakat på sig och råkat kasta in mig i en vägg… Lätt gjort när jag bara är typ tre decimeter här. hehe. SÅ jag tar i och försöker växa till mig och lyckas nå en imponerande halvmeter.. E skrattar så hon tjuter i telefonen åt mig. Återigen så ber jag henne berätta vad hon ser. Och återigen träffar hon rätt i vad jag gör. Varje gång!Det är nog det skummaste samtal jag har haft i alla fall. :DSå där har du en lite historia om astralresor! Hihi.Jag har dock även sådana som skett i kontrollerat ”riktigt” tillstånd, men den här är så komisk att jag ville dela med mig. 🙂

Gilla

Tack för dina spännande astralupplevelser! 😀

Gilla

Kul att du också läst Weiss böcker. Vilka är det du har läst? Som kuriosa kan jag ju berätta att det liv jag minns som ligger längst bak i tiden för för ca 2500 år sedan..

Gilla

Många liv många mästare, och sen en annan som jag inte kommer ihåg titeln på…

Gilla

Jo och att det nyaste jag minns är det före det här. Jag minns inte hela förstås utan bara bitar. men bitar som förklarar varför mycket av min livssituation idag.

Gilla

”Som kuriosa kan jag ju berätta att det liv jag minns som ligger längst bak i tiden för för ca 2500 år sedan..”Ok vad är det du minns? Känns som om du borde förklara lite mer eftersom du skrev att du vet att en själ finns och lever kvar.Hade jag skrivit att jag vet att själar inte finns så skulle ni vilja ha en förklaring.

Gilla

Egentligen är jag för ledsen och trött för att orka ge mig in i den här debatten idag men jag skriver lite snabbt ändå. En tanke bara, vad spelar det för roll VAD jag minns? Men nåja.Jag minns att jag var prästinna i de skotska högländerna/Irland. Jag minns glimtar av hur jag såg ut, omgivningar, och ritualer. Och jag minns hur jag tyckte och tänkte. Jag vet inte riktigt exakt vad det är du vill att jag ska skriva…? Jag minns delar av ett liv helt enkelt.. Ett annat liv är när jag bodde i ”nånting”-shire. Jag är så trött att jag fått hjärnsläpp. Men det ligger i alla fall i de sydliga delarna av England. Jag ska kolla i mina anteckningar om vilken stad det var. Det här är ett av de absolut klaraste minnen jag har, även om det bara är en kort glimt.Det är ca 1600-tal. Jag var fattig, väldigt fattig, och hade precis stulit ett bröd på en marknad och blev jagad av ”soldaterna” eller vad man ska kalla dom. De fick fast mig och släpade med mig lite ut från staden där de högg av mig handen och där förblödde jag och dog. Jag minns, och känner än idag när jag tänker på det, den enorma smärtan när handen blev avhuggen. INTE mitt trevligaste minne kan jag säga..

Gilla

Har du gått hos Jörgen Sundvall, hypnoterapeuten?

Gilla

Spännande och spännande.. Den där är ju mest komisk. 😀 Och ett bra exempel på hur irriterande jag har det dels pga att jag inte ser vad jag gör, eller ens alltid är medveten om att jag är ute och fladdrar och dels pga den storlek jag fick. Inte fullvuxen utan en liten minikopia av mig själv. Ofattbart pinsamt! Hihi.En annan sak med mig också, jag är tydligen ute astralt väldigt ofta, alltså nu menar jag astralt och faktiskt TRÄFFAR folk, och andra varelser. Gör saker, inte bara flyger omkring.. Men jag minns det ytterst sällan. Vansinnigt irriterande. Men jag vet nästan alltid att jag varit ute. det känns när jag vaknar. Jag liksom ”nästan-minns”.. Och många gånger vaknar jag med blåmärken på kroppen som INTE var där när jag lade mig… Och då messar jag P och frågar vad som hänt inatt. Ibland vet han, ibland vet han inte.. det gör mig tossig att inte ha kontroll på det, då det är en underbar upplevelse när man väl HAR kontroll! Sådan enorm frihet att slippa det här bedrövliga skalet till kropp med alla idiotiska begränsningar!! Människan är en mycket, mycket trist art. Om man vet hur det är att ta sig ur den.. Så att säga. Har du astralupplevelser själv Snillet? Som du minns alltså. Eller tidigare liv?

Gilla

Jag har inte haft några regelrätta astralupplevelser som jag minns, ännu, kanske kommer…

Gilla

Prova ketamin och DMT. Allt är bara inbillning, precis som gud.

Gilla

Du inbillar dig bara att det är inbillning…

Gilla

Tok nej, jag har inte råd med sånt. Dessutom har jag inget körkort. Nej allt jag minns, minns jag av mig själv. Och ibland ploppar det upp nya bitar. Minnet med handen t.ex kom till mig på det mest skumma sätt.. jag låg i badet och mediterade då jag slungades tillbaka till det livet.. I badet av alla ställen!! Men ja visst, varför inte.. Och behöver jag säga att det fortfarande värker i handleden rätt ofta där handen högs av?

Gilla

Med tanke på vad du skrev, så tror jag du kommer uppskatta följande blogginlägg:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/02/1130433

Gilla

++ Jag vet inte ens vad det du skriver om är..Och nej allt är inte bara inbillning. Hur kan då andra människor bekräfta det jag säger?

Gilla

Snillet: Aha den är bra. Jag har den, Kärlek liv efter liv (som är makalöst underbar) och så den där tredje som jag tycks ha glömt namnet på… Den som handlar om hur tidigare liv påverkar det liv man har idag. Äsch, jag måste rota fram den.. Har man typ 1500 böcker i lägenheten är det minst sagt lite kaos.. 🙂

Gilla

Min kommentar var menad till snillet.

Gilla

DragonFaye: jag förstår fullständigt att du inte bryr dig om vad jag tycker, det skulle inte jag heller ha gjort…Snilleblixten: Jag FÖRNEKAR inte andras livsupplevelser, jag säger endast att trovärdigheten försvinner…För övrigt tycker jag DragonFaye har ganska rimliga åsikter i sina svar, bara det att våra åsikter gick ifrån varandra just denna gången och jag känner det nödvändigt att berätta det.

Gilla

DrGordon :Mina upplevelser här i livet är avgörande för om jag är trovärdig eller inte.Det är innebörden av vad du säger.Om jag nu påstår att både min dator och min kropp blivit kapad av aliens……..hur påverkar det min trovärdighet?

Gilla

DrGordon: Sorry att jag högg lite, jag har inte den bästa av mina dagar då jag fått det där underbar FK-brevet idag.. Men en ska undrar jag över.. Du skriver ”just denna gång”.. brukar vi ha samma åsikter? Min hjärna är ganska avstängd för tillfället så jag minns liksom inte riktigt. :)Och ja det är klart du ska berätta det, annars kan man ju inte diskutera någonting. 🙂 Och enligt min egen mening så svarar JAG i alla fall på alla frågor jag får om saker så gott jag kan.. *hostar lite*Men jag undrar fortfarande lite över vad du menar med att min trovärdighet försvann? För att jag använde ordet ”vet”? Om jag säger såhär då.. Det är min fulla övertygelse att själen överlever döden eftersom jag minns flera av mina tidigare liv. Får jag tillbaka lite av den då? 😉

Gilla

Till att börja med svarar jag irene:Misstolkar du vad jag menar med flit? Eller är det så att du verkligen inte förstår vad jag menar? Du menar alltså att din trovärdighet INTE påverkas i allmänhet om du säger att din kropp och din dator är skapad av aliens? Kan jag itne i just detta påståendet ta för givet att du har en förvirrad verklighetsuppfattning (nu menar jag INTE dragonfaye utan irene´s närmst på löjliga kommentar)DragonFaye:Jag brukar hålla med dig i det du skriver ganska ofta, jag har inte skrivit det men du vet ju… Ibland sitter man bara och läser på vad andra skriver utan att lägga sig i (inte denna gången dock:P)Och ja, absolut det får du tillbaka på, jag menar mest att våra åsikter går isär på den punkten, det var inte min mening att hugga till på ett intimt sätt eller för att vara taskig.

Gilla

…jag har haft rätt många nära-livet-upplevelser…

Gilla

Upplevelser ÄR livet, livet består av upplevelser.

Gilla

DrGordon:(Jag försöker inte misstolka.) Du läste lite fel. Jag har skrivit ”k a p a d” (inte skapad..). Då vart det genast en annan femma – eller hur?!

Gilla

DrGordon: Klart du ska lägga dig i den här gången! 🙂 En sansad och intressant debatt tycker i alla fall jag alltid är trevligt. Dessutom får jag något annat att tänka på ett kort tag, även om jag har svårt att få ihop särskilt vettiga inlägg.. Och så blir jag ju vansinnigt nyfiken i vad du brukar hålla med mig om förstås? :)Och nej då, jag tog det inte så, jag har som sagt bara haft en extremt jobbig och katastrofal dag och var ovanligt instabil när jag läste det du skrev. Nu har jag sansat mig lite. Så du har inget att be om ursäkt för eller så. Det var varken taskigt eller intimt. Lite tunt däremot, då du kunde ha utvecklat det lite. 😉 Men jag kopplade ju tillslut i alla fall.Men jag funderar då, eftersom du ju inte ser det som jag gör, hur förklarar du det jag har skrivit i mina inlägg? T.ex den komiska och pinsamma astralresan jag berättade om (varför jag nu valde den av alla, men man ska ha självironi! 🙂 och mina minnen av tidigare liv? Som flera gånger har bekräftats av andra, i båda ämnena.Och argumentera på för all del! Ämnen som dessa tycker jag bara är roligt att diskutera. 🙂 Så länge folk respekterar mig och inte tycker att jag ska låsas in på hispan pga mina åsikter och upplevelser. Hehe. Eller ja, TYCKA det får de självklart! Men inte skriva det. Det är oartigt. 😉

Gilla

För övrigt måste jag nog hålla med DrGordon lite när det gäller Irene, även om jag absolut förstår vad Irene försöker säga! Men exemplet var nog inte så bra.. 🙂

Gilla

DragonFaye: (Du gillar att diskutera…….)Om du förstår vad jag försöker säga — hur kan du då tycka att exemplet inte är så bra? Jag tycker det är ett helt fantastiskt bra exempel..! ;-p

Gilla

Irene: *flinar* Mja jag kanske inte finner det sådär megatroligt att aliens skulle finna något som helst intresse av att kapa din dator. 😉 Kropp, ja det kan ju fylla ett syfte, men dator? Näe. Bättre kan du! 😀

Gilla

En mytoman känner ingen skuld när han eller hon ljuger, det blir en ”sport” att testa om omgivningen tror på ens lögner, även om de egentligen är betydelselösa. Många mytomaner skapar en myt om sig själva varifrån de kommer, hur deras uppväxt har varit, hur mycket pengar de har, vad de jobbar med osv. Orsakerna kan vara flera, dels att verka mer intressant, dels att väcka omgivningens medlidande etc. Vissa mytomaner tror själva på sina lögner, andra gör det inte.Bara en liten diagnos 😉

Gilla

DragonFaye: Det kan ju vara så att dom är ute efter ”hela paketet” s.a.s.Dom behöver min kropp(person) för att skapa konto så jag kan kommentera (påverka) här i Snilleblixtens blogg. Och datorn måste dom ha kontroll över, så att dom kan förhindra att jag skriver vadhelst jag själv har lust att säga…:-))Och — om jag råkade ut för det – blir jag då en mindre trovärdig person?!

Gilla

Rättelse:…..ser ett fel…..! …..min kropp för att jag HAR konto så att DOM kan kommentera…..osv. =))

Gilla

*gapskrattar åt Irenes kommentar* Fan nu har du hängt här inne för länge. 😉

Gilla

Snillet: Hoppas du får uppleva det då! Det är en av de absolut häftigaste och mest befriande upplevelser man kan ha. Att ÄNTLIGEN få rör sig fritt! nackdelen är att när man väl vet om det, känns den här skräphögen vi kallar kropp ännu tristare än innan.. Tack för länken, men det var ingen ny info för mig direkt. 😉 Tidigare liv är jag väl påläst om, då det är en så sjukligt stor del av min vardag. Dock har jag inga, som jag kan minnas alltså, födelsemärken som jag kan koppla ihop med mina tidigare liv. Däremot har jag något som ser ut som svaga ärr på just den handleden.

Gilla

OK, förresten, vad betyder Faye?Jag har lagt upp här ett par jätteintressanta Youtube-videos kring Nära Döden-Upplevelser, kolla på dem vet´ja!

Gilla

suck för mkt text för att jag ska orka läsa..

Gilla

Tja.. Dels är ju Faye faktiskt ett namn. Inte alltför ovanligt i England och USA, men jag gav det till mig själv av alla möjliga skäl. Det är inspirerat av Morgana le Fay. Men sedan i.. Ja låt oss säga vissa kretsar så är ordet ”faye” ett samlingsnamn för olika draksorter. Något jag inte visste om förens bra långt efter det jag tog till mig namnet.. En sådan där sak som vissa människor kallar slump..Kikat, intressant. 🙂 Men jag föredrar att läsa om det. Har ett gäng böcker i det ämnet med. Givetvis..

Gilla

Ja nu har det skrivits mycket sen senast, ska försöka få alla flugor i en smäll.Till irene säger jag som DragonFaye, ”nu har du varit på det här forumet för länge:P”Och DragonFaye, angående om vad jag anser och har för tankar kring astralresor osvJa det där har jag faktiskt läst en del om, vet inte riktigt om det är sant eller inte, men det är dock inte heller för mig att avgöra då det, enligt många, går det ju att träna upp detta innan man går och lägger sig osv… Jag är övertygad om att du redan vet det där:P Och eftersom jag inte har lagt ned tid på det vågar jag inte påstå att det inte finns.Jag vågar inte spekulera om det är gud, själen, psyket, eller ren galenskap som gör dessa ”astralresor” men jag VET att man kan uppnå något form av stadium via meditation. (notera ordet VET) Jag kan ej förklara vilket stadium, men helt klart en högre nivå (eller lägre) för hjärnan där allt inte fungerar normalt längre, jag har faktiskt en mycket god vän, som engagerade ungefär 1,5 -2 år åt konstant djup meditation, denna killen hamnade på psyket i 3 månader och trodde han hade uppnått nirvana. (detta helt utan droger)Han berättar för mig idag att det fortfarande var en av dom bästa tiderna i hans liv, dock så var han helt galen för oss andra, ungefär som en psykos.Resultatet: Det går att mixtra med ”psyket” som jag vill kalla det, sen om det ger insikt i en högre värld vill jag inte spekulera om.

Gilla

DrGordon:Intressant det du berättar om din vän. Vad jag undrar, när jag läser texten, är VAD som föranledde att han ”hamnade på psyket”? Hamnade han i ett sådant skick att han inte kunde ta vara på sig själv? (Om man mediterar så man tycker sig ”uppnått nirvana” — på vilket sätt kan det visa sig i ens beteende?) Var det han själv, eller omgivningen, som vände sig till ”psyket”?

Gilla

Ja alltså det är ganska svårt för mig att förklara då det inte var jag som upplevde det, men eftersom jag känner denna kille så bra kan jag säga hur vi i omgivningen upplevde honom.Det var helt klart hans intensivare meditation som gav upphov till ”psykosen”, jag kommer ihåg hur jag träffade honom på låt oss säga en torsdag, för att sedan träffa honom dagen efter och han var HELT annorlunda, vi möttes utomhus och han sa att han precis hade fått sparken från jobbet, (självklart för hans beteende som följer) och han var i något som kan liknas extas, han var helt klart obehaglig.Han gick runt och pratade extremt snabbt och betedde sig som han hade full koll på allt, (jag spekulerade om han hade tagit amfetamin eller något liknande, faktum är att jag var övertygad om det) och han skrek ibland, nu snackar vi inte skrika normalt här utan verkligen AAAAAAAAARGH.Hur som haver var vi påväg till gymmet och det var där det spårade ur ännu mer, han började kasta vikter och skrika, han sprang hela tiden runt och gjorde ingenting. (vi har ett litet gym och det var inte några där för tillfället som tur var) Efter en stund sa jag något i stil med: ”nu får du fan ta och lugna ner dig för helvete!”Då blev han riktigt arg, och skrek till mig att ”JAG ÄR BUDDHA” ni fattar ingenting osv osv.Han hade tydligen gått hem och besökt sin mamma och pappa som bor i närheten av honom och skrikit och gapat där också, dom ringde psyket och han blev intagen. 2-3 månader senare kom han ut, idag har han slutat med medicinering och är förbjuden att meditera. Dock kan problem uppstå för honom än idag.

Gilla

Tycker att det låter som om han tagit amfetamin eller något liknande.

Gilla

”Inom vetenskaplig medicin anser man att nära-döden känslan beror på en förändring i blodflödet till hjärnan, vilket ger hallucinationer när hjärnan saknar syre.”Droger såsom LSD, Ibogain och meskalin ger liknande känslor.” Vicki Umipeg, 45, var FÖDD BLIND, men SÅG KROPPEN OVANIFRÅN när hon hade en Nära-Döden Upplevelse, Var nästan allefter en trafikolycka, plötsligt ser sig själv på sjukhussängen, personalen runt omkring och även hela sjukhusomådet. Iakttagelserna har dokumenterats som helt korrekta:Annan källa än: http://www.near-death.com/ ?? dina länkar innehållande ”bevis” om NDA finns. J

Gilla

Nära Döden-Upplevelser är INTE HALLUCINATIONER, utan är verkliga upplevelser:http://www.near-death.com/experiences/lsd04.html

Gilla

Ja alltså det är ganska svårt för mig att förklara då det inte var jag som upplevde det, men eftersom jag känner denna kille så bra kan jag säga hur vi i omgivningen upplevde honom.Det var helt klart hans intensivare meditation som gav upphov till ”psykosen”, jag kommer ihåg hur jag träffade honom på låt oss säga en torsdag, för att sedan träffa honom dagen efter och han var HELT annorlunda, vi möttes utomhus och han sa att han precis hade fått sparken från jobbet, (självklart för hans beteende som följer) och han var i något som kan liknas extas, han var helt klart obehaglig.Han gick runt och pratade extremt snabbt och betedde sig som han hade full koll på allt, (jag spekulerade om han hade tagit amfetamin eller något liknande, faktum är att jag var övertygad om det) och han skrek ibland, nu snackar vi inte skrika normalt här utan verkligen AAAAAAAAARGH.Hur som haver var vi påväg till gymmet och det var där det spårade ur ännu mer, han började kasta vikter och skrika, han sprang hela tiden runt och gjorde ingenting. (vi har ett litet gym och det var inte några där för tillfället som tur var) Efter en stund sa jag något i stil med: ”nu får du fan ta och lugna ner dig för helvete!”Då blev han riktigt arg, och skrek till mig att ”JAG ÄR BUDDHA” ni fattar ingenting osv osv.Han hade tydligen gått hem och besökt sin mamma och pappa som bor i närheten av honom och skrikit och gapat där också, dom ringde psyket och han blev intagen. 2-3 månader senare kom han ut, idag har han slutat med medicinering och är förbjuden att meditera. Dock kan problem uppstå för honom än idag.Låter som LSD då man får mycket ”illusioner” och i vissa fall upplevelser då man möter t.e.x gudar,andar o.s.v i ett lsd-rus.

Gilla

LSD kanske helt enkelt ”öppnar psyket” för sådant vi vanligtvis är oförmögna att se (pga ”mentala spärrar”)…….=)Vårt psyke kanske har en massa ”stängda dörrar” för att vi endast ska uppleva det vi normalt upplever. Öppna en dörr — och du ser mer än du vanligvis gör……Bara för att du vanligtvis inte ser det – innebär det inte att det inte är verkligt..!Meditation kanske öppnar dörrar . . . . .

Gilla

Exakt!

Gilla

PÅ VILKET SÄTT BEVISAR NDU ATT ”SJÄLEN” ÖVERLEVER KROPPEN? Det äterstår många frågor aatt besvara innan vi kan säga detta! Neurologiskt vet vi att en punkt i bakre delen av hö. tinningslob aktiveras vid NDU-upplevelser. Det intressanta är att den tycks aktiveras även hon somliga som inte kan erinra sig någon NDU eftråt. Hjärnan är uppenbart aktiv i bägge fallen. En aktiv hjärna är inte ”död”. Naturligtvis krävs det att hjärnan ska vara aktiv på något sätt för att vi ska kunna registrera minnen. Vi får nog konstatera att sådant händer, men bevis för berättelserna är geuina erfarenheter, tvivlar jag att det är.

Gilla

VIDEO: Här är en grymt bra BBC-dokumentär kring Nära Döden-Upplevelser, med forskare och vetenskapsmän som bekräftar att upplevelserna är äkta, och detta även hos kliniskt hjärndöda, hos såna där ingenting aktiveras i hjärnan:http://www.youtube.com/watch?v=_I9-XxBAEsQ

Gilla

…vi väntar fortfarande på dina ”bevis”..? Kom igen nu, lev upp till dina rubriker…!

Gilla

Vad skulle du godta som bevis för att vi överlever vår fysiska kropp?

Gilla

Jag har insett att man inte kan få några bevis av snillet, bara upprepningar av det han redan sagt så håll inte andan.Även fast han tror att det han skriver är bevis, eller det han länkar till, det är inte ofta han har en egen åsikt.

Gilla

…det trista är att han skapar en motsättning där den inte behövs. Det är ju fullständigt självklart att forskningen och vetenskap kommer att ge helt andra förklaring till tillvaron om 50-100 år än de väderkvarnar han idag bekämpar med 1000-åriga dogmer. Det är inte alls otänkbart att forskningen, inte minst inom kvantfysiken, ger oss förklaringar som ligger mycket nära snillets teorier, men befriade från det överspända religiösa förhållningssättet till ny kunskap.

Gilla

Jeffo :Jag förstår inte vad det är för konstigt (”intressant”) med att punkten, du talar om, som aktiveras vid NDU — aktiveras även då NDU inte kan erinras?Den aktiveras väl för att något annat händer..! :)(Hjärnan bombarderas ju hela tiden med signaler från sin omgivning.)

Gilla

Jag kan endast lägga mitt ord för att droger INTE var inblandade i min historia om min vän, endast meditation. Det är för mig irrelevant om ni tror på den eller inte, men det är iaf ett svar på irenes fråga.

Gilla

DrGordon:Jag har inte haft minsta tanke om att det skulle vara på annat sätt än som du berättar. Vad jag kom att tänka på – där du skriver att han skrek det här med Buddha, ni fattar ingenting o.s.v.Kanske även andra som ägnar sig åt meditation kan hamna i en sådan ”fas” – där dom har problem med vår gemensamma verklighet – men att de så småningom lär sig hantera situationen på ett smidigt sätt. Att dom fixar det, förr eller senare, bara dom får vara ifred….?! (Dom måste lära sig att, med sin nya verklighet, leva i vår gamla gemensamma verklighet.)Det var en av dom bästa tiderna i hans liv – säger han – JU…!Så tänker jag……..men det kanske bara är symtom på att jag faktiskt vart i detta forum lite för länge……;-)

Gilla

Ja, jo vi har nog alla varit på det här forumet alldeles för länge…Angående det där med meditation hade dom tydligen en del erfarenhet på danderyds sjukhus om just det.Han var itne det första fallet direkt, jag själv hade aldrig hört talas om liknande innan.Jag kommer inte ihåg vad hans psykolog kallade mediteringen (han var tydligen specialiserad på sådana här fall) men att man inte ska hålla på med djup meditation utan att veta vad man gör, han menade på man ska göra sånt här under kontrollerade former och inte sitta 20 år gammal och meditera i 3 veckor i sträck.Min kompis har lärt sig hantera situationen men han hade nog inte lyckats utan hjälp, han hade iaf inte kunnat leva ett normalt liv under tiden och det är nog därför hjälp är viktigt. Annars blir du nog ganska snabbt hemlös, arbetslös och svälter:PHan menade på att det var en av dom bästa tiderna i hans liv för att hans psyke var ”befriat”, svårt för mig att riktigt veta vad han menade men tänk också på att han var i detta stadie i veckor, t.o.m månader.

Gilla

Nära Döden-Upplevelser – Finns det något mer konkret bevis för att vårt medvetande (själens energi, själens eviga perceptionsförmåga) överlever hjärnans sorti?

Gilla

DrGordon: Aj aj, riktigt trist det där med din vän. ibland pallar inte våran mänskliga hjärna med vad vi gör och det säger ”snäpp”.. Tyvärr. Men förståeligt om han gjorde som du beskrev. Jag blir faktiskt förbannad när jag tänker på hur många det finns som pysslar med saker de inte vet nånting om. Nog går det att utvidga vårat medvetande, elelr höja det, vad man nu föredrar för uttryck, men precis som den smarta psykologen (är du säker på att han var psykolog??!!!?) sade, man ska veta vad man gör. Annars kan det gå riktigt galet. Jag kan dock samtidigt förstå din vän. Får man en liiiten smak/glimt av det där är det svårt att släppa och har man otur kan man bli som besatt av att uppnå mer och mer av det. För jag vet hur det är att ha fått sinnet sådär totalt befriat och det ÄR alldeles underbart! Så jag förstår honom med.. Men man måste försöka hålla sig lite rotad också. Hur satans trist det än är..

Gilla

Säg mig Vad binder mig tillmaterien ?:))

Gilla

Att du identifierar dig med den…

Gilla

Snillet! Jag vll bara tacka för en intressant dag som jag tillbringat här i ditt universum. Jag tycker du gör ett jättejobb och jag struntar fullkomligt i att en del av dina idéer känns helt främmande. Jag har pendlat mellan att tycka att du är en totalt galning till att känna igen egna tankegångar som jag håller med om.Två tankar har slagit mig 1) Varför är du så fanatisk, varför lägger du inte fram dina teorier som teorier utan som sanningar. Men så insåg jag att det är ju just därför den här bloggen är så bra – det skapar ju debatt, punkt. Det väcker ju folks vilja att börja engagera sig. Genom att utmana vedertagna ”sanningar” med en helt motsatt ”sanning”. Genomslagskraften i dina tankar blir större då. Så det tycker jag är helt ok nu.Det andra är 2) Varför dina anhängare så ofta säger saker som ”om du bara läste böcker, om du vände dig till säkra källor (och då menar de oftast myndigheter, organisationer, företag, forskningsföretag, etc)”. Det har jag svårt att förstå. En bok, en forskning eller ett företags idé är ju fortfarande bara människor. Och som du säger – vi ÄR redan indoktrinerade av vår ”verklighet” så jag känner mig verkligen inte mer indoktrinerad av dig än av nån eller något annat. Jag tycker det känns uppfriskande att få ta del av motsatstänkande – det öppnar upp. Personligen lever jag mitt liv så att jag tar del av det ena och det andra och låter min egen hjärna jobba med informationen – och det oavsett vem som ligger bakom. Jag tycker det är lite skrämmande när dina bloggkompisar verkar sätta viss fakta och vissa människor på piedestal, som om det fanns någon allvetande sanning som har kommit ur vissa speciella allvetande människor eller organisationer. Då gör de ju precis det som de anklagar dig för – att lita blint på något. Nej – vi människor är alla precis lika ovetande/vetande som alla andra – frågan är bara hur vi hanterar det vi får fram i vårt sökande i verklighetens gytter. Likadant om det är forskning eller om det är en abstrakt idé eller teori som har uppstått i någons huvud. Jag tycker båda kunskapskällorna är lika beaktningsvärda. Eftersom jag tror på nån form av medfödd intelligens så hittar vi den lika gärna inom oss som genom att betrakta det utom oss. Båda sätten är bra och de befruktar varandra.Så igen – tack för att du gör det här jättejobbet, med bibehållet lugn. Eloge.Slutligen – eftersom jag har svårt att köpa att något står över något annat, utan tror på korsbefruktning så har jag också svårt att köpa idén med en övergud i en hierarkisk modell. Jag vill gärna tro att vi = gud. Alla delar av mänskligheten och djuren och växterna och allt det andra tillsammans är denna superintelligenta varelse som vi kallar gud. Liv. Kärlek. Och då blir frågan om gott/ont också ointressant. Gud = vi är både ”goda” och ”onda”. Utan det ena inte det andra. Utan en bit inte den andra. Alltså har jag svårt att köpa en fristående helt igenom god gud i opposition till oss usla människor. Vi = han/hon/det – är god-onda. Vi är. Tillsammans ÄR vi intelligensen. Processen. Livskraften. Svaret. Och frågan. Det är också därför jag gillar att vi- som enheter av den stora världsintelligensen- kommunicerar med varandra om de här frågorna för då kan vi, gud, bli mer integrerade som organism, mer samspelta. Och förhoppningsvis gå mot en godare enhet, step by step.

Gilla

Tack för ditt uppskattande inlägg, kära MissEss!Angående Gud…om du och jag är Gud, varför skulle vi då vilja välja att hamna i en värld där det finns så mycket lidande, okunnighet och ondska?Att det finns en evig andlig värld (som vi har rymt ifrån), måste ju vara beviset för att vare sig du eller jag eller någon annan här i den materiella världen är Gud med stort G…

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: