Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

GUD = UNIVERSUMS URSPRUNG! Bevisas i 7 logiska steg. Big Bang-kreationismen absurd!

Posted on: 8 augusti, 2009


.

GUD DET ENDA LOGISKA! (Big Bang-kreationismen absurd!)

VEM ANNARS SKULLE HA SKAPAT UNIVERSUM?

.

Att Gud, allas vår gemensamma evige Intelligente Skapare, med nödvändighet måste ha designat och konstruerat vårt temporära materiella universum, får vi här grymt starka logiska bevis för!

Häng med här, 7 LOGISKA STEG, punkt för punkt!

 

————

 

1) Eftersom vårt universum, den materiella världen, inte kan ha funnits för evigt* så måste den någon gång ha skapats! (För några miljarder år sedan, enligt Veda-skrifterna och Bhagavad-gita)

.

2) Det måste av nödvändighet finnas en ursprunglig ORSAK**, dvs Skapare av universum! Eftersom orsakskedjan logiskt inte kan fortsätta i all oändlighet, så måste det finnas en första Orsak.

Kausalitetslagen kräver en första Orsak till universums uppkomst, som logiskt måste stå utanför kausaliteten, dvs en extra-universell orsak med intra-universell verkan:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_argument

Gaser har ingen självständig skapande kraft! På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller totalt informationslösa gaser (med eller utan gravitation) självständigt ha skapat universums mästerligt konstruerade himlakroppar!

.

3) Eftersom skapandet av universum inkluderade den relativa rumtiden***, så måste Orsaken/Skaparen av nödvändighet ha befunnit sig i den absoluta rumtiden, dvs i den andliga dimensionen, i den eviga andliga världen, innan Han skapade vårt materiella universum!

Den absoluta andliga världen (Guds framsida) är den reella världen och utgör källan, grunden, till vår relativa materiella värld (Guds baksida), som är en virtuell, skenbar värld! På samma sätt som vare sig mörker eller kyla har någon reell oberoende existens, utan bara är frånvaron av ljus och värme, deras referenspunkter, så är det materiella frånvaron av det andliga!

På samma sätt som Solen är referenspunkt för ljus och mörker, så är Gud referenspunkt för godhet och ondska! Det absoluta utgör alltid referenspunkten, medan det relativa är relaterat till, beroende av, det absoluta. Om inte den absoluta Godheten (Gud) skulle existera, så skulle inte heller den materiella världens relativa dualism, godhet och ondska, existera! Ondska orsakar vi oss själva genom att vända Gud ryggen, på samma sätt som vi skapar vår egen skugga, vårt mörker, genom att vända ryggen mot Solen!

.

4) Detta innebär att Orsaken till universum nödvändigtvis måste vara EVIG****, eftersom Han inte är bunden eller påverkad av vår temporära relativa rumtid, som Han ju själv har skapat!

Att Gud är evig, innebär ju naturligtvis att Han har existerat i all evighet, utan att någonsin ha skapats, eftersom vår temporära relativa rumtid inte existerar i den andliga världen. Där råder nämligen en evig nutid, där inget föds, åldras eller dör! Även vi själar, minigudar, är eviga till vårt väsen! Att fråga vem som skapade Skaparen, är lika ologiskt som att fråga vem som vann över Vinnaren! Eftersom Gud även skapade Tiden, så kan Han själv givetvis inte vara skapad av någon annan, eftersom skapelser endast sker här i den tidsbundna materiella världen!

.

5) Detta medför också att Orsaken måste vara ett LEVANDE väsen, en individ, eftersom allting i den andliga världen är levande individer, dvs medvetet och levande (LevAnde), i motsats till vår materiella värld, materia, som är omedvetet och dött! Det är bara när den medvetna levande andliga energin – den medvetna själen – finns i materien, i den omedvetna materiella energin, som materia tycks leva!

.

6) Med tanke på att den uppdiktade Big Bang-smällen vare sig är en levande individ eller är evig, vilket ju alltså är en förutsättning för universums Skapare, så kan Big Bang omöjligen vara universums Orsak! Vi kan därmed utesluta den absurda hokuspokus-teorin att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare, i en stendöd IQ-befriad Big Bang!

Hur någon vid sina sinnens fulla bruk kan tro att ett gäng med stendöda, informationsfria exploderande stenflisor skulle ha haft den kompetens och IQ som krävdes, för att konstruera, strukturera och koordinera fram vårt fantastiskt intelligenta universum, torde nog snarast genomgå en grundlig mental hälsokontroll….smällar, kollisioner och explosioner kan endast resultera i KAOS och förintelse, inte i den fantastiska ordning, harmoni och balans som råder i universum!

.

7) Bara någon med en SUPER-IQ kan ha skapat vårt superkomplexa, perfekt lagbundna, finkalibrerade intelligenta universum! Att a priori utesluta en intelligent kraft bakom universum som icke-existerande, är en godtycklig icke-vetenskaplig ståndpunkt. Hade naturen däremot haft en massa uppenbara felkonstruktioner, kunde man dragit slutsatsen att ingen intelligent konstruktör låg bakom!

.

Skaparen av vårt universum lever och verkar i den andliga dimensionen och är evig, och kallas populärt för Gud! Gud är levande, medveten och intelligent, och är naturligtvis orsaken till allt liv, medvetande och intelligens som finns här i den materiella världen!

Faktumet att liv, medvetande och IQ finns här i den materiella skapelsen (verkan), bevisar att det även måste finnas hos Skaparen av skapelsen (Orsaken), eftersom en verkan naturligtvis inte kan ha något som dess Orsak inte har!

.

FOTNOTER:

.

* (punkt 1) Om den materiella världen skulle ha funnits för evigt, så skulle vi aldrig kunna befinna oss i nutid, eftersom det skulle ta en oändlig tid att överhuvudtaget komma till nutid från dåtid! Utan en begynnelse kan inte tiden ta sig från dåtid till framtid, med tanke på att tiden inte kan ha någon gång, om den inte först har igångsatts! Universum kräver alltså en begynnelse, en början, för att tiden ska kunna passera från dåtid till framtid! Utan någon början, finns vare sig någon dåtid eller framtid, eftersom dåtid och framtid är relativa begrepp och därmed beroende av en starttid!

.

** (punkt 2) Eftersom tiden här i materians värld har en början – i den andliga världen råder en evig nutid – så måste någon ha orsakat den! Det allmänt vedertagna begreppet för Skaparen stavas G U D, men är man allergisk mot just denna populära bokstavskombination och gillar någon annan bättre, fine! Gud själv är givetvis a-kausal, orsakslös, eftersom allting tillhörande den evigt existerande andliga dimensionen är ändlöst, utan ändarna början och slut!

.

*** (punkt 3) Den relativa rumtiden är inte evig, utan skapas alltid initialt när den materiella världen skapas! Den materiella världen skapas och förintas om och om igen, i ett evigt cykliskt förlopp, i takt med Guds in- och utandning, i Hans form som Maha-Vishnu! När Gud andas in dras allting in i Honom och när Han andas ut expanderas allt ut ur Honom, ur Hans transcendentala kroppsporer! Alla materiella universum skapas ur det ”Kosmiska Ägget” (utan explosioner), av vår skapargud Brahma, som är en avatar av Gud!

.

**** (punkt 4) Att Gud är evig är inget konstigt alls, med tanke på att t.o.m. Hans energier, materiella och andliga, är eviga! Termodynamikens 1:a lag (Energiprincipen) bekräftar nämligen att energi vare sig kan skapas eller förintas! Detsamma måste då givetvis gälla även själva energikällan, Gud, den evigt Energiske:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Energiprincipen

.

 

SLUTSATS?

.

Just precis, logiskt sett kan det omöjligt vara någon annan än allas vår Allsmäktiga Allvetande Skapare, Gud, som skapade universum!

Den fiktiva inbillade Big Bang finns endast, måste vi härmed vara överens om, i fantasin hos Big Bang-kreationister! Detta fantasifoster (Big Bluff) sägs ju till råga på allt ha varit stendöd, medvetslös och totalt IQ-befriad….därmed är Big Bang för alltid diskvalificerad från alla diskussioner kring vad som var Orsaken till universums intelligenta skapelse!

Att tro att vårt perfekt lagbundna superkomplexa universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet – flummigare än magi till och med, där det i alla fall finns *någon* som trollar, med *någonting* – i en hokuspokus-explosion, är lika idiotiskt som att tro att CERN och LHC skulle ha stått färdigkonstruerad och klar för drift, efter en liknande IQ-befriad hokuspokus-explosion!

 

__________

 

I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.

(From E. Salaman, ”A Talk With Einstein,” The Listener 54 (1955), pp. 370-371, quoted in Jammer, p. 123.)

What I am really interested in, is knowing whether God could have created the world in a different way; in other words, whether the requirement of logical simplicity admits a margin of freedom.

(C. Seelig, Helle Zeit—Dunkle Zeit (Europa Verlag, Zuürich, 1956), p.72, quoted in Jammer, p. 124.)

Albert Einstein

.

Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras.”

”Detta det mest storslagna system av Sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse.” (Principia Mathematica)

Sir Isaac Newton

.

_____________

.

TILL DISKUSSION:

.

DET FINNS BARA TVÅ ALTERNATIV!

.

Antingen var det en högre makt som skapade universum, eller så var det ett gäng med stendöda stenflisor, som Big Bang-kreationisterna gör gällande…

Vilket av alternativen verkar mest rimlig och logisk?

.

VAD TROR NI, KÄRA VÄNNER?

.

VEM var det som konstruerade vårt perfekt strukturerade, lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade, koordinerade universum?

EN HÖGRE MAKT (enda logiska) ELLER ett gäng med blinda, iq-befriade stendöda stenflisor?

.

 

.

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst -Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

.

Annons

33 svar till "GUD = UNIVERSUMS URSPRUNG! Bevisas i 7 logiska steg. Big Bang-kreationismen absurd!"

HAHAHAHA Gillar att du kallar han gud när han heter Patrik, det är såna som dig han snackar skit om när vi softar med weed.

Gilla

Gud har otaliga Namn, alla i enlighet med Hans transcendentala egenskaper!

Gilla

Jag har en fråga: När ska du börja förnya dig? Vi har läst detta flera gånger nu. Låna lite superIQ och kom med nåt nytt.R.

Gilla

Det kommer ett inlägg om Månbluffen 1969 snart…Varit lite som SVT i sommar och kört med favorit-repriser…

Gilla

Månbluffen ja det kan jag tro! Jag tror inte heller att månen fanns 1969 på dem bara!R.

Gilla

Helt enig med dig!

Gilla

Uhm…är du säker? Fanns den 1970 tror du?R.

Gilla

Jag kommer med ett inlägg om bluffen om några dagar…

Gilla

Punkt 1:Att påstå att universum inte kan vara oändligt gammalt eftersom det skulle medföra att man aldrig skulle nå nuet är att begå argumentum ad ignorantiam. (se Wikipedias lista över argumentationsfel). Tesen utgår från att en oändlighet kräver en utgångspunkt, en början, vilket är motsatt själva definitionen av vad en oändlighet är. Vad idén om ett oändligt gammalt universum, ett universum utan början eller skapelse, innebär, är att det skulle vara statiskt (inte i den stillastående meningen).Dock kan det eviga universumet otroliggöras med andra teorier som att universum troligt skulle uppnått vad man kallar “heat-death”, eller dyl., som en följd av energiflödens linjära natur. Även om ditt resonemang är birstfälligt så är ändå slutsatsen trolig i sken av andra förutsättningar vilket medför att resonemangskedjan överlever detta steg.Punkt 2: När man talar om en första orsak så menar man traditionellt att universum är en kedja av händelser, vilket är ett användande av ett deterministisk synsätt. Detta skulle kunna medföra (och gör även det) viss problematik då determinism per definition förklarar den fria vilja, medvetandet, som ej existerande. Användningen av denna form av ‘kausalitet’ är alltså ej kompatibelt med faktumet att du tidigare ofta propagerat just för existensen av den fria viljan.Detta är uttryckt i Orwellska termer dubbeltänk. Att du håller två motsägelsefulla påståenden/trosatser för sanna samtidigt och är ohållbart vid logiska resonemang. För att den mera övergripande resonemangskedjan skall fungera måste det ena påståendet förkastas eller revideras.Att jämföra vätgas, helium, och andra gaser med lera är återigen missvisande och fungerar föga som ett bevis för någonting alls. Punkt 3:Frånochmed denna punkt övergår argumentationen i direkta antaganden och absoluta påståenden och ett påstående kan aldrig bevisas med hjälp utav ett påstående, om detta i sin tur beror antingen av en oändlig kedja påståenden eller formar en cirkel då detta är ett väl definierat argumentationsfel eller logiskt fel.Jag föreslår att om du skall använda dig utav sk. logiska resonemang som grundpelare så bör du se över följande lista och rätta dig efter den:http://sv.wikipedia.org/wiki/ArgumentationsfelLogik är trots allt en slags vetenskap och lyder därmed under en del konventioner.Ha en trevlig vecka.

Gilla

Det är omöjligt att tänka sig en oändlig tid, som förverkligad eller passerad, eftersom det oändliga inte har något slut. Tiden kan därför inte gå tillbaka i all oändlighet, utan måste ha en början. På en tidslinje som går bakåt i all oändlighet är det omöjligt att nå ett visst datum, till exempel dagens datum. För att nå dit måste man först passera ett oändligt antal tidigare datum. Men ett oändligt antal har inget slut och kan därför inte passeras. Det gör att dagens datum aldrig skulle kunna uppnås om universum hade existerat i evighet.

Gilla

hALLÅ I HIMLEN, VI FINNS FLER HÄR UTE ! haha :D))

Gilla

Det är en upplevelse att klicka in på din blogg det är som att komma in i din hjärna. Du har ingen tröskelfäktare här. 🙂

Gilla

Tröskelfäktare?Myran, vad är det för nåt?

Gilla

Tröskelfäktare är en elefant som skymmer galaxens centrum.

Gilla

men vad är egentligen den matriella världen?jesus kors var hugget ned av ett träd från libanonsskogar. spiken var smiden i smedens hydda.varför betunga oss med dessa material.?

Gilla

Den materiella världen är den här mörka gudsförgätna världen (Guds baksida) som vi rebelliska själar lever i, vi som en gång i tiden vände Gud ryggen, för att försöka hitta lyckan här i den illusoriska drömvärlden, där vi sätter oss själva i centrum, stället för Gud…Tragiskt, eller hur…?

Gilla

hur kommer det sig då att vi är så många här påjorden?vi måste helt enkelt gå egenom skiten. hehemen men, gräset är alltid grönare på andra sidan….utan nyfikenhet tror jag att vi hade kreverat.när vi är mätta på denna spelplan går man vidarehelt enkelt.

Gilla

Många som vill glömma Gud tydligen…

Gilla

Citerar ‘Snilleblixten’: ”Det är omöjligt att tänka sig en oändlig tid, som förverkligad eller passerad, eftersom det oändliga inte har något slut. Tiden kan därför inte gå tillbaka i all oändlighet, utan måste ha en början. På en tidslinje som går bakåt i all oändlighet är det omöjligt att nå ett visst datum, till exempel dagens datum. För att nå dit måste man först passera ett oändligt antal tidigare datum. Men ett oändligt antal har inget slut och kan därför inte passeras. Det gör att dagens datum aldrig skulle kunna uppnås om universum hade existerat i evighet.”Vad du, eller någon annan, kan eller inte kan föreställa dig är irrelevant för hur någonting verkligen är. Jag håller fast vid att argumentpresentationen är fundamentalt bristfälligt.Man kan enkelt slå undan fötterna på denna genom att peka på Zenons Paradoxer …(se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Zenons_paradoxer)…då man enligt din modell aldrig kan nå slutet av en väg.Matematisk parallell: 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16… = 2Detta är inget direkt bevis för någonting men tjänar fortfarande till att peka ut bristerna i resonemanget.

Gilla

Faktum kvarstår, universum kräver en begynnelse, en början, för att tiden ska kunna passera från dåtid till framtid! Utan någon början, finns vare sig någon dåtid eller framtid, eftersom dåtid och framtid är relativa begrepp och därmed beroende av en starttid!

Gilla

Du har alltså ändrat dig nu, att universum inte är oändligt? Det var ju dock något du propagerade för i två inlägg bakåt, att det är oändligt trots att det skapats. Vilket självfallet är ytterst komiskt. Sedan har jag redan förklarat att en logisk slutsats följande premisser inte behöver vara en sanning. 1. Alla människor med glasögon är egentligen elefanter2. Snilleblixten har glasögonSlutsats: Snilleblixten är egentligen en elefant. Fattar du? Det där är en logisk slutsats men den tas ju knappast för sann av en funktionell människa. Premisserna måste inte vara sanna och faktum är att premissen om att allt som skapas måste ha en skapare inte är någon sanning, det är inte bevisat att det är så. Att det är en objektiv lag.Hur ska du ha det? Är universum oändligt eller inte?

Gilla

Har aldrig påstått att någonting skapat skulle var oändligt!Allting skapelser har begränsningar!Skapas något, så måste det ju givetvis finnas en skapare bakom skapelsen!Enkel logik!

Gilla

Har aldrig påstått att någonting skapat skulle var oändligt!Allting skapelser har begränsningar!Skapas något, så måste det ju givetvis finnas en skapare bakom skapelsen!Enkel logik!

Gilla

Angående det där med tiden och oändligheten.Enligt ditt resonemang kan alltså en ring inte på något sätt ha en gradering på sig…Ringen har inte någon början och inte något slut utan går runt runt runt…Ändå är det fullt möjligt att sätta en gradering på den!Samma som med tiden. Om det inte finns någon början av tiden utan att tiden alltid har funnits och aldrig kommer ta slut så kan man självklart ha ett tidsmätnings-system!Vårat datum/tidsystem har inget med unviersoms möjliga oändliga tid att göra.Datum/tidsystem bygger som du förmodligen redan vet på hur snabbt jorden snurrar på sin axel plus har snabbt jorden snurrar runt solen.Varför skulle vi inte kunna ha en tidsräkning enbart p.g.a. att universum har funnits i all tid?Nu tror jag ju inte på att universom har funnits i all tid utan jag tror på BigBang. Så vi HAR då en tid. Innan BigBang fanns inte någon tid för då fanns inga naturlagar.När man pratar om universom kan man inte prata om enbart 3 dimensioner (X, Y och Z) utan måste även inkludera tiden i detta.Så minst 4 dimensioner har vi. TIden och hastighet påverkar både X, Y och Z.Och desa naturlagar fanns inte före BigBang. Därför fanns det ingentid innan… Inte sådan tid som vi människor upplever som tid…

Gilla

Om vårt materiella universum skulle ha funnits för evigt, så skulle vi aldrig kunna befinna oss i nutid, eftersom det skulle ta en oändlig tid att överhuvudtaget komma till nutid från dåtid! Utan en begynnelse kan inte tiden ta sig från dåtid till framtid, med tanke på att tiden inte kan ha någon gång, om den inte först har igångsatts!Universum kräver alltså en begynnelse, en början, för att tiden ska kunna passera från dåtid till framtid! Utan någon början, finns vare sig någon dåtid eller framtid, eftersom dåtid och framtid är relativa begrepp och därmed beroende av en starttid!Det är omöjligt att tänka sig en oändlig tid, som förverkligad eller passerad, eftersom det oändliga inte har något slut. Tiden kan därför inte gå tillbaka i all oändlighet, utan måste ha en början. På en tidslinje som går bakåt i all oändlighet är det omöjligt att nå ett visst datum, till exempel dagens datum. För att nå dit måste man först passera ett oändligt antal tidigare datum. Men ett oändligt antal har inget slut och kan därför inte passeras. Det gör att dagens datum aldrig skulle kunna uppnås om universum hade existerat i evighet.Apropå Big Bang, så är det bara en hokuspokus-teori, som inte har någonting med verkligheten att göra!BIG BANG-myten, KROSSAS punkt för punkt, med 15 vetenskapliga argument:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/08/big-bang-bara-en-hokuspokus-teori-big-bang-flummet-krossas-har-med-15-vetenskapliga-argument

Gilla

”Om vårt materiella universum skulle ha funnits för evigt, så skulle vi aldrig kunna befinna oss i nutid, eftersom det skulle ta en oändlig tid att överhuvudtaget komma till nutid från dåtid! Utan en begynnelse kan inte tiden ta sig från dåtid till framtid, med tanke på att tiden inte kan ha någon gång, om den inte först har igångsatts!”Det beror helt på hur man definierar begreppet tid. Nu är inte tid en rak oföränderlig pil som man logiskt nog kan tro. Den är rätt diffus och grötig.

Gilla

Tiden är cyklisk!Som sagt, tiden kan inte ha någon gång, om den inte först har igångsatts…

Gilla

”Tiden är cyklisk!Som sagt, tiden kan inte ha någon gång, om den inte först har igångsatts…”Och vad har du för underlag i ditt påstående att den nu ska vara cyklisk?

Gilla

Allting i den materiella världen går i cykler…årstiderna, planeterna som snurrar runt Jorden, återfödelsen, och även tiden givetvis!

Gilla

Gaser har ingen självständig skapande kraft! På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller totalt informationslösa gaser (med eller utan gravitation) självständigt ha skapat universums mästerligt konstruerade himlakroppar! Menar du att dom är sfäriska? det är på grund av gravitationen , all massa vill vara så nära mitten som möjligt därför blir planeter, månar och solar runda

Gilla

Vem ligger bakom gravitationen?

Gilla

Har inte läst allt här ovanför, det var så mycket. Som jag uppfattar dina teorier, så har ju Gud iscensastt Big Bang och sedan övervakat händelseförloppet.

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: