Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

HJÄRNAN vs MEDVETANDET – Medvetandet är fundamentalt skilt från hjärnans elektrokemiska system!!!

Posted on: 3 april, 2010


 

VI SJÄLAR ÄR MEDVETNA !!!

VÅRA HJÄRNOR ÄR OMEDVETNA !!!

HJÄRNAN fungerar som en biologisk kopplingscentral, ett modem, en förbindelselänk mellan den medvetna själen, dvs vårt Jag, och den fysiska kroppens sinnesorgan! Hjärnan har ingen känsel eller något medvetande!

MEDVETANDET
är vår, jagets/själens, eviga perceptionsförmåga, själens energi. Det är vi själar som är medvetna, och medvetandet genereras givetvis av oss medvetna själar och inte av den omedvetna hjärnan!

Det råder en fundamental skillnad, kvalitativ distinktion, mellan vårt eviga medvetande och vår temporära hjärna:

http://krishnascience.com/Brain,%20consciousnes,soul.pdf

HJÄRNAN = Kanaliserar impulser från sinnesorganen. Hjärnan är bara ett fysiskt organ, ett omedvetet OBJEKT, en ÄGODEL!

JAGET/SJÄLEN = Upplever impulserna som sinnesintryck. Själen är den levande medvetna individen, SUBJEKTET, själva ÄGAREN av hjärnan och sinnesorganen! Det är Jaget/själen som tänker tankarna, känner känslorna och minns minnena!

Att påstå att Jaget är hjärnan, är lika sjukt som att påstå att gitarristen är gitarren! Skrattande

Ateister förväxlar i sin andliga ignorans subjektet jaget/själen/individen, med objektet hjärnan, som ju bara är ett omedvetet fysiskt organ, en tingest!

Hjärnan är bara ett verktyg
, en ägodel, som vi medvetna själar, ägaren, nyttjar för att kunna uppleva den fysiska världen. Det är själen som transformerar hjärnans signalsubstanser till själsliga upplevelser, det är vi själar som upplever hjärta och smärta, som kan längta efter Gud, som kan plågas av samvetskval osv!

Geléklumpen i skallen är bara ett omedvetet fysiskt organ, som inte ens har någon känsel, vilket däremot vi själar, Jaget i kroppen, har!

”Hjärnan är ett organ av mindre betydelse, själen sitter i hjärtat, som styr kroppen.”

Aristoteles

VETENSKAPLIGA BEVIS för att medvetandet och hjärnan är två helt väsensskilda saker:

http://krishnascience.com/Brain,%20consciousnes,soul.pdf

Wikipedia håller med:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandet
http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness

”Vad ‘medvetande‘ och ‘medveten person‘ egentligen är för något tillhör tillvarons största gåtor och verkar inte logiskt kunna föras tillbaka på hittills kända vetenskapliga principer.”

Våra dagars vetenskapsmän har inte en susning om medvetandets natur:

http://www.peterrussell.com/Speaker/Talks/SoC99.php

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


Annons

39 svar till "HJÄRNAN vs MEDVETANDET – Medvetandet är fundamentalt skilt från hjärnans elektrokemiska system!!!"

Ja, fast allt det du säger ovan är inte religiöst. Det finns oavsett religion. Man behöver inte vara med i någon rörelse för att veta att medvetandet och hjärnan är två skilda saker.

Gilla

”Medvetandet är inte religiöst, det finns oavsett religion”Hur menar du?Du kan inte ha något förhållande med Gud, nej ingenting, utan ditt medvetande!Oavsett om man är med i en rörelse eller inte, så säger alla religioner att medvetandet och hjärnan är skilda saker!Vad menar du egentligen med ”inte religiöst”?Finns det något mer religiöst än Guds medvetande och våra själars medvetande?

Gilla

Några blandade frågor kring ämnet:* Hur vet du/ni att det verkligen är så här? Hur vet du/ni att vi är separata själar och inte det kollektiva medvetandet av en osynlig rosa elefant?* Hur länge har själarna existerat?* Hur passar de in i evolutionen? Hade neandertalarna också själar?* Hur är det med andra djur? Encelliga mikroorganismer?* Är våra själar enbart bundna till jorden eller finns det andra planeter med levande varelser som också fungerar som förvaringskärl för oss?* Är själen odödlig eller kan den förstöras?* Om man inte vill återfödas i en ny kropp, kan man slippa det?* Hur kommer det sig att det är sjukt att påstå att jaget är hjärnan men helt i sin ordning att påstå något som inte kan mätas, testas eller bevisas?* Kan två själar inta samma kropp och är det i så fall detta som skapar personlighetsklyvning?* Har den mänskliga kroppen något värde om den bara är en omedveten köttklump?Det får räcka till att börja med. Jag har säkert hundratals fler.

Gilla

1. Hade vi varit ett kollektivt medvetande, så hade vi inte haft individuella önskningar, dessutom skulle i så fall alla själar leva i den materiella världen, och 9/10 av allasjälar lever de facto befriade i den andliga världen, bortom vår relativa rumtid!2. I all evighet, precis som vår källa Gud!3. Vi själar evolverar från kropp till kropp i enlighet med våra individuella karmakonton! Allt som lever är besjälat, utan själ inget liv!4. Som sagt, allt som lever har en själ, även mikroorganismer!5. Frågan borde ställas på ett diametralt annat sätt; finns det överhuvudtaget himlakroppar utan själar? NEJ!6. Det andliga kan inte förstöras! Det andliga är evigt och oföränderligt, till skillnad mot materien som är temporär och föränderlig!7. Så länge man har kvar karma och materiella önskningar så måste man återfödas för att ta del av de karmiska återverkningarna!Lösningen?Just precis, börja lev ett andligt liv, där du gör alla handlingar som ett offer till Gud.8. Hjärnan är ett mätbart materiellt objekt, medan vi själar är omätbara subjekt!9. Eller så är det samma själ men som lever med flera personligheter samtidigt från flera olika liv som man själv har haft.10. Bara så länge själen/personen/individen finns kvar i kroppen.BRA FRÅGOR Fx, TACK!

Gilla

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/03/gud-ar-en-person-vi-minigudar-har-personlighet-sinnen-och-kanslor-givetvis-har-aven-gud-det

Gilla

Eftersom du och ett par andra Gudsförnekare här har erkänt att ni hänger och vakar över min blogg enkom för att se till att människor inte påverkas och tar till sig de sanningar jag förmedlar, varför ska jag då offra så mycket av min tid för att svara på era ändlösa frågor, när ni ändå aldrig tänker bli påverkade av mitt budskap?Som att kasta pärlor för svin…vad är nyttan?

Gilla

(eLin menar nog ungefär att:)Religioner är ett mänskligt påfund som man egentligen inte alls behöver befatta sig med. Man kan lära sig ”Livets anatomi” ändå . . . . utan inblandning av religion. Jag är inte ett dugg religiös, men vet ändå att jag är Själ, . . . och att minnen inte lagras i hjärnan . . . . . .:-)

Gilla

Vad är definitionen på religion?

Gilla

Jag lägger mig inte i din trosuppfattning nu, men jag vill bara påpeka det dumma i att du i en mening utropar ”VETENSKAPLIGA BEVIS” bara för att några meningar senare påstå att ”våra dagars vetenskapsmän inte har en susning…”Antingen visar du att du förstår och har respekt för den vetenskapliga metoden, eller så lägger du av med att göra vetenskapliga anspråk. Din nuvarande ”metod” är inkonsekvent och oärlig.

Gilla

”Du kan inte ha något förhållande med Gud, nej ingenting, utan ditt medvetande”Helt korrekt påstående!————————————–”Eftersom du och ett par andra Gudsförnekare här har erkänt att ni hänger och vakar över min blogg enkom för att se till att människor inte påverkas och tar till sig de sanningar jag förmedlar”Kanske för att visa att just dina sanningar är just sanningar? Kan man inte försvara sina påståenden, hur skall man då kunna övertyga andra om att man har rätt? // Anders

Gilla

Sen vill jag också bara fliika in med. Man kan stänga av kommentarsfunktionen, om det nu bara är budskapet du vill föra fram, så behöver du ju inte få reflektioner på dina påståenden. // Anders

Gilla

Och inte inbjuda till ”öppen debatt”… :)”Vad säger ni, ateister?”Mmm, säkert grundat på ärligt intresse, eller?

Gilla

Du frågar efter definitionen på religion…Religion är ett TROSSYSTEM.

Gilla

Man kan jämföra religionerna med olika stigar upp till bergstoppen (Gud)

Gilla

Du Stolleblixten…….. et var en lite sak jag kom att fundera över här förra kvällen då jag såg en intervju med Dalai Lama i rutan – du påstår ju att han är ett bevis för att vi ska vara vegetarianer?????Han berättade i alla själv skrattande att han älskade kött och brukade äta detta hos sin familj därför att det inte serverades i templet eller vart han nu bor.Tycker annars det börjar bli lite mycket repriser på gamla kioskvältare her på din blogg, Stollen – du plockar fram gamla bestsellers, dammar av dom och publiserar dom ……….. ja, nu spelar ju inte det ågon stor roll; eftersom ingen tycks orka följa din blogg särskilt många veckor hittar du ju altid nya att reta upp……….. kommer du i håg Ali ????? Han blev jädrans arg på både dig och Sverker, du. En riktig rolig kille, tyckte nu i alla fall jag.Hur gick det med likkistorna förresten???? Var det inte en halv mille Barack och WHO skulle döda och begrava här innan jul? Hur gick det och vart tog likkistorna vägen?Jag tycker dina flummerier kan vara rätt roliga, men det är en sak vi rationella människor inte håller med dig om; du har aldrig bevisat ett skit utan använder en abstrakt flumteori som bevis för en annan. Ett par dagar på juridiska fakultetet skulle kanske få dig att begripa hur man definerar begreppet ”bevis”.Flumma på bara, Stollen ……. rolig är du i alla fall!!!

Gilla

Dalai Lama har i alla fall gett uttryck för följande åsikter:”Det finns inga skäl till varför djur skulle slaktas för att tjäna som människoföda, när det finns så mycket substitut. Människan kan leva utan kött.””Livet är lika kärt för ett stumt djur som det är för människan. Precis som vi önskar oss lycka och fruktar smärta, så gör även djuren.””Att döda djur för lek, för nöje, för äventyr, och för pälsar och läder, är ett fenomen som är högst motbjudande och avskyvärt. Det finns inget försvar för att hänge sig åt sådana brutala handlingar.””Människor tänker på djur som om de var grönsaker, och det är inte rätt. Vi måste förändra sättet som människor tänker om djur. Jag uppmuntrar det tibetanska folket och alla andra människor att röra sig i riktning mot en vegetarisk diet, som inte orsakar något lidande.”- Dalai Lama (1935-…)Hur det gick med likkistorna?Ja, tack vare alla varningar på internet, så lyckades vi stoppa galenskaperna… 🙂

Gilla

Dalai Lama har kloka saker att komma med:”If science proves some belief of Buddhism wrong, then Buddhism will have to change.”

Gilla

”Eftersom du och ett par andra Gudsförnekare här har erkänt att ni hänger och vakar över min blogg enkom för att se till att människor inte påverkas och tar till sig de sanningar jag förmedlar, varför ska jag då offra så mycket av min tid för att svara på era ändlösa frågor, när ni ändå aldrig tänker bli påverkade av mitt budskap?Som att kasta pärlor för svin…vad är nyttan?”Du kallar dig forskare. Syftet med motargumenten till det du skriver är inte så relevant. Om det finns invändningar bör du ju kunna svara på dem. Att vi hänger här kanske leder till att din trovärdighet sänks (hur detta nu är möjligt) men det är inte vi som sänker den. Det är du själv som i de fall du svarar ger otroligt dåliga svar.Du är utan tvekan den sämsta argumentatör jag har skådat.

Gilla

Som sagt, eftersom jag nu fått reda på ditt motiv till varför du hänger här, att det inte är för att förkovra dig i ditt andliga liv, utan tvärtom agera ”gatekeeper” så att andligheten inte slår rot i Sverige, så är jag inte längre vidare benägen att svara på dina ändlösa frågor…

Gilla

”…att det inte är för att förkovra dig i ditt andliga liv…””…inte längre vidare benägen att svara på dina ändlösa frågor…”Då är det kanske läge för dig att ta bort orden ”ÖPPEN DEBATT” i sidhuvudet, käre andlige vägledare?Och det kanske är dags att sluta bjuda in just ateister till ”debatten” när du inte ens kan acceptera deras definitioner av sig själva, utan bara vill slå dem i huvudet med DINA EGNA, fördomsfulla uppfattningar om dem?

Gilla

Du måste förstå, kära Anton, att när jag fått motivbilden klar för mig, prioriterar att debattera med de som har ett ärligt uppsåt och som vill förkovra sig i sina andliga liv…

Gilla

”Du måste förstå, kära Anton, att när jag fått motivbilden klar för mig, prioriterar att debattera med de som har ett ärligt uppsåt och som vill förkovra sig i sina andliga liv…”Du måste förstå, käre Blixt, att om du frågar ”VAD SÄGER NI, SKEPTIKER? ATEISTER?” så kommer du knappast få svar från enbart andliga sökare.

Gilla

Jag har inget emot att höra ateisters och skeptikers åsikter, vad jag vänder mig emot är den frågeterrorism som jag utsätts för, av personer som inte har det minsta intresse av den andliga undervisningen…

Gilla

Anton,Kan inte en lösning vara att du bara kommenterar vad du tycker, när du inte får svar på en fråga?!Istället för att hålla på och pusha och pusha och pusha …och gnata …=)

Gilla

Snillebllixten.Kanske du hade sluppit ”frågeterrorismen” om du kunde ACCEPTERA svaren du får av de du bjuder in till ”öppen debatt” – inte nödvändigtvis hålla med, eller ändra din egen inställning, men acceptera att andra människor tycker annorlunda… Men nej: du har ett enda intresse i den ”öppna debatten”, och det är att banka dina meningsmotståndare (som DU har bjudit in!) i huvudet med ”jag-har-rätt, jag-har-rätt-i-allt!”. Du kan aldrig erkänna att du SKULLE kunna ha fel i en endaste liten sak. Du skulle aldrig kunna säga ”jaha, du menar så, det var ju intressant”. Jag kan villigt erkänna att jag inte heller är där… längre. Jag skulle kunna vara där; i debatt med andra är jag definitivt där. I motsats till vad du tror är jag inte alls utan ”andligt intresse” – eller vad man ska kalla en ateistisk motsvarighet; intresse för de mer svårpåtagbara delarna av livet, mening i tillvaron, gott och ont… sånt som DU påstår att jag inte kan ha intresse av, oavsett vad jag själv bedyrar. Jag kan ha utmärkta konversationer av det slaget med andra människor, av alla möjliga livsåskådningar… en av mina bästa vänner är präst!Men lusten att ta in sakerna DU står för minskar betydligt varje gång du bevisar att det är tvärstopp för all information som inte följer din indoktrinationsmall. Du lyssnar inte på vad någon säger, du litar inte ens på vad någon berättar OM SIG SJÄLV.Exempel: Du hävdar att rätt och fel, sanning och lögn inte existerar för en ateist. Jag svarar, jodå, det gör det visst, men det vilar kanske på en annan grund än för dig. Du återkommer med ”NEJ, FÖR EN ATEIST EXISTERAR INTE RÄTT ELLER FEL”, osv, osv, osv. Alltså: jag har just givit dig förstahandsinformation om en ateists livsåskådning, men du skiter FULLSTÄNDIGT i den utan hävdar att DIN information är den rätta. Och då är du inte ALLS ateist, medan jag är det.En sådan lista kan göras lång, på saker där du helt enkelt inte kan ta information som människor ger OM SIG SJÄLVA. Det finns inget tecken på ärligt intresse, inget som helst tecken på ödmjukhet. Jag skulle kunna acceptera din beskrivning av karmalagen, eftersom jag förstår hur den fungerar FÖR DIG, om du inte som någon sorts magreaktion spyr ur dig att min åsikt att småbarn är oskyldiga – en åsikt som antagligen delas av majoriteten av mänskligheten och FN:s barnkonvention därtill, för att inte tala om de allra flesta länders grundlagar (jag gissar här, men jag kan ta tillrättalägganden) – berättar att jag har en ”VIDRIG MÄNNISKOSYN”.Har du den minsta förståelse för vad jag försöker förmedla här? Du bjuder in meningsmotståndare till ”öppen debatt” och du rackar genast ned på dem med en sensationell arrogans?Det räcker i sig för att bli skogstokig, men det ständiga upprepandet av direkta lögner är OCKSÅ provocerande för människor som faktiskt, faktiskt, TROTS vad du TROR att ateismen står för (utan att det egentligen behöver ha med ateism att göra, eftersom till exempel äkta vetenskap, evolution etc INTE är exklusivt ateistiska angelägenheter), FAKTISKT är intresserade av SANNING. Med det riktar jag ingen generell anklagelse om att du alltid far med osanning, men liksom dina felaktiga definitioner av ateism, dyker det ständigt upp felaktiga, vinklade beskrivningar av vetenskap, evolution… månfärder (suck!). Saker som andra människor helt enkelt är mer INSATTA i än du, så oavsett om du inte behöver TRO på dem, borde du med en GNUTTA ödmjukhet, om du VERKLIGEN hade ett ärligt intresse i dina debattinbjudningar, kunna säga ”jaha, är det SÅ ni menar att evolutionen fungerar, och jaha, menar du att det faktiskt skulle ha varit problem med månfärderna, och att rymdfärjan var så gammal, det var värst…”Någon som helst förståelse varför du faktiskt provocerar, varför du blir ansatt av frågor om och om igen?Ärligt talat, du provocerar ju medvetet, eller hur? Då måste du faktiskt kunna ta konsekvenserna. Om DU inte kan acceptera vad andra skriver, kan du inte förvänta dig att andra ska ta dina ord för lag.

Gilla

Irene,en lösning på vad?jag tror du får svar på vad du nu undrar i mitt svar till Blixten här ovan. Han bjuder in till debatt. Han låtsas vara intresserad. Han får svar. Han är inte sällan rent oförskämd tillbaka, oavsett om man bara”kommenterat vad man tycker”. Borde han inte kunna ta debatten? Borde han inte bara kunna SVARA RAKT i stället för att glida undan och försöka upprätthålla en omöjlig fasad av att han vet ALLT och BÄST? Borde han inte kunna vara lite, lite ödmjuk, även inför oliktänkande?Jag tar fortfarande fasta på orden ”öppen debatt”, och värnar om att motsäga direkta felaktigheter och religiös självgodhet. Jag är fullt medveten om egna brister och ofullkomligheter men tänker inte tyst acceptera att bli pådyvlad Snilleblixtens lögner om mig själv och min livsåskådning, mina likar, och saker som jag faktiskt VET saker om.Klart ja gkan hålla mig härifrån, jag har ett riktigt liv med vettiga människro omkring mig. Men är jag ändå inte direkt inbjuden i var och varannan tråd här, i egenskap av ateist, evolutionist, skeptiker, och så vidare?Då så.

Gilla

Snillet,Anton krigar mot din oärlighet…..helt enkelt. Andlighet och oärlighet hör helt enkelt inte ihop. Instinktivt reagerar de flesta emot en sån kombination.Se på mig — jag backar omedelbums då jag upptäcker att jag har fel. Och jag överlever varje gång (gång på gång på gång). Ibland när jag inte är riktigt säker på att jag verkligen har fel, backar jag i alla fall, för säkerhets skull. Det går ju alltid att ”komma igen”, om man upptäcker att man ju hade rätt…! 🙂

Gilla

Här kommer en bunt följdfrågor på de svaren jag fick tidigare:1. Det var ett dåligt exempel av mig, gripet ur luften. Jag tog egentligen upp det bara för att förstärka den första frågan; hur kan man veta att hela idén med själar är sann? Vilka bevis finns och hur kan man vara säker på att andra motsägande idéer är felaktiga?2. Väldigt, väldigt länge med andra ord. =)3. Är det kroppen i sig som är levande eller är det själen som bestämmer vilka objekt som lever? Kan en själ äntra t.ex. en sten och på så sätt göra den levande?4. Med andra ord krävs det ingen hjärna för att upprätta en koppling mellan kroppen och själen.5. Menar du himlakroppar i dess allmänna betydelse (alltså stjärnor, planeter, osv.) och i så fall, betyder det att dessa har sin egen själ eller att det finns levande varelser på dem?6. Man kan alltså inte förinta en själ. Inte ens sin egen även om man så ville?7. Angående Gud och offerhandlingar till denne: om vi verkligen är odödliga i den bemärkelse att våra själar inte kan omintetgöras och har existerat i evighet, vad behöver vi då Gud för och varför ska vi utföra handlingar som offer? Bortsett från att det tydligen hjälpa oss undvika återfödelse i fysiska kroppar, vilken nytta gör Gud? Den här återfödelsen låter för övrigt inte särskilt illa. Finns det någon anledning att vilja slippa den?8. Borde inte det svaret tala mot idén om själar? Hjärnan existerar, det vet vi eftersom vi kan se den, ta på den och undersöka den, men själen kan som sagt inte identifieras fysiskt.9. Det var en intressant tanke. Det kan alltså vara själen som har personlighetsklyvning pga upplevelser i olika kroppar. Alltså har själen svagheter och är sårbar. Stämmer det? Kan det då leda till att en själ, som ju är evig, kan ha utsatts för sådan påfrestning av det fysiska att den existerar i ständ plåga?10. Om man dödar kroppen så förmodar jag att själen lämnar den. Sker det direkt eller kan det dröja? Om det sker direkt borde det betyda att kroppen aldrig har något värde då den vid dödsögonblicket blir själlös.Jag lägger till två ny frågor som jag är mycket intresserad av att få svar på:11. Våra kroppar reproducerar sig fysiskt och skapar nya kroppar som är en kombination av de två föräldrarna. Om jag förstått det rätt så äntrar en själ denna nya kropp. Men har själarna någon interaktion av något slag? Utvecklas de på något mer sätt än med uppsamling av kunskap från den fysiska världen? Sker det någon form av evolution bland själarna eller är de stagnerade i sin eviga existens?12. Den kunskap som en själ samlat på sig borde med tiden bli enorm. Hur kommer det sig att vi inte kan ta del av den när vi lever i våra fysiska kroppar? Vad är det som begränsar detta? En evighet av kunskap hade varit mycket användbart.

Gilla

Med tanke på att jag helt ensam driver denna blogg och samtidigt ständigt arbetar och researchar material till nya inlägg, så måste du själv förstå att jag inte har tid till att även svara på hundratals frågor varje dag…Vänligen begränsa dig till 3 frågor åt gången, för att ge mig en ärlig chans att hinna med det jag ska…

Gilla

Ja vafan, man kan ju iallafall komma hit för att få sig ett gott skratt ibland.Folket här måste ju snart inse att Snilleblixten är ett jävligt tydligt troll. Jag klankar inte ner på hans teknik, som tydligen funkar, men ändå. Lite mer stil krävs det för att bli ett riktigt bra troll. Den totala ignoransen i sina svar och den kompletta bristen på bra uppbackningar för sina sjuka teorier är ju helt fantastiskt smart dock.Och för människorna som inte vet vad ett troll är:http://sv.wikipedia.org/wiki/InternettrollLäs igenom. Redan i första paragrafen kommer ni märka att allt stämmer in på denna användare.

Gilla

Om du nu INTE håller med om att medvetandet är fundamentalt skilt från hjärnans elektrokemiska system, ge oss då något som bevisar motsaten, tack!

Gilla

”Vänligen begränsa dig till 3 frågor åt gången, för att ge mig en ärlig chans att hinna med det jag ska…”Nr 1, 7 och 11 är de frågor som intresserar mig mest.

Gilla

Nr 1: Hur man vet att själar finns?JAGET/SJÄLEN är ägaren, SUBJEKTET, den som ÄGER!KROPPEN är ägodelen, OBJEKT, det som ÄGS!Ägaren är alltid skild från objekten som den äger…En ägodel kan aldrig äga sig själv, vilket ju bevisar att vi inte är kroppen eller hjärnan, utan själva själen, dvs vårt medvetna upplevande Jag!http://web.comhem.se/abzu/dokument/fakta.htmlJAGET/SJÄLEN = Medveten och den som upplever = ANDLIG ENERGI, levande varelsen, subjektet!KROPPEN = Omedveten och det som upplevs = MATERIELL ENERGI, föremål, objekt!Själen ingjuts i äggcellen vid befruktningsögonblicket!Utan själ, ingen celldelning!Vi är alltså själen, vi som lever i kroppen; utan oss, inget liv i kroppen!http://en.wikipedia.org/wiki/Soulhttp://sv.wikipedia.org/wiki/SjälUtan själ, inget själsliv, inga själsförmögenheter!Utan själ, inget själsligt lidande!Utan själ, ingen själavård!Utan själ, ingen sorg i själen!Utan själ, inga sår i själen!Ögonen är själens spegel!I själ och hjärta tror jag att du innerst inne håller med mig! :-)Nr 7: För att kunna återvända till den eviga andliga världen, Guds rike, så behöver man Guds Nåd! Utan Hans nåd kan man inte äntra den andliga världen…Återfödelse i materiella kroppar låter inte illa?Vad sägs om att återfödas som en mask, som slits i stycken av en jordbruksmaskin? Låter inte det illa?Eller att återfödas mitt i ett krig, och bli invalid för livet?Och så vidare, och så vidare…Nr 11: Vi själar utvecklas ständigt här i den materiella världen, så länge vi agerar på ett andligt plan…målet är ju givetvis att återvända till den eviga andliga världen, den andliga dimensionen, vilket man kan göra när man väl har tömt sitt karmakonto, vilket sker snabbast genom andlig upplysning, förkovring både vad gäller visdom och tjänande av Gudomen!

Gilla

Hej blixten. Att vårat medvetande/personlighet skulle vara en immatriell andevarelse (själ) är fullständigt befängt. Tyvärr verkar det finnas många människor som tror på detta men icke desto mindre är det ologiskt på flera sätt. Jag ska förklara varför.-Skador och sjukdommar på hjärnan kan ge stora förändringar på personligheten. Detta borde inte vara möjligt om personligheten är en själ.- Alkohol, narkotika och psykofarmaka ger också förändringar på personligheten vilket heller inte borde vara möjligt.- Människan skulle knappast vara utrustad med en så stor och energislukande hjärna om den ändå bara hade styrt våra viktigaste livsfunktioner och sinnen. -Hur menar du att denna själ styr över kroppen? Sker detta via en osynlig tråd utanför skallbenet? 😉

Gilla

Sinnet är inte jaget/själen, utan utgör bara själens psykiska finmateriella form!Förändringar på sinnet/personligheten har ingenting med oss eviga själar att göra!Sinnet/personligheten förändras ständigt, medan vi andliga själar är evigt oföränderliga!Hur vi själar styr över hjärnan och kroppen?Du kan t.ex. besluta dig för att höja din högra arm. Då säger du till hjärnan, och via hjärnan så lyfter du din högra arm. Enkelt!

Gilla

Snillet brukar ofta hävda att man kan leva utan sin hjärna. Men ibland säger han tvärtom att man behöver hjärnan för att själen ska kunna styra den materiella kroppen. Den är motsägelsefull, hans religion. Minst sagt motsägelsefull.

Gilla

Är man född utan hjärna, så kan man tydligen klara sig utan hjärna…

Gilla

Blixten.Du börjar tråden med att påstå att vårt medvetande skulle vara frikopplat från hjärnan. Men nu påstår du att personligheten/jaget skulle vara frikopplat från själen. Hur ska du ha det? Menar du att hjärnan ger upphov till våran personlighet ändå trots allt, men att vi har en själ som återföds? Accepterar man inte att hjärnan skapar medvetande och personligheten så får man problem eftersom det krockar med fakta och är ologiskt på flera sätt.

Gilla

Vi måste skilja mellan själen/medvetandet från sinnet/falska egot/föränderliga psykiska personligheten…JAGET/SJÄLEN vs VÅR JORDISKA KROPP = Fysiska kroppen, astralkroppen, eterkroppen, våra 7 chakras…http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2010/03/jaget-sjalen-vs-var-jordiska-kropp-fysiska-kroppen-astralkroppen-eterkroppen-vara-7-chakrasAllting skapas av medvetandet, hjärnan och resten av den fysiska kroppen är egentligen kristalliserade tankar!Det vi tänker på i dödsögonblicket, det vårt medvetande riktas in på i dödsögonblicket, skapar vår nästa kropp!Anden skapar och styr kroppen!

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: