Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

ASTROLOGI – Kronprinsessan Victoria blir Drottning den 17 augusti 2021

Posted on: 6 augusti, 2021


.

[Edit: Jag borde ha studerat även prinsessan Estelles horoskop, då hon i allra högsta grad berörs av ett tronskifte, och därmed står det klart för mig att Kronprinsessan Victoria blir Drottning den första veckan i maj 2023, alltså om drygt 1,5 år!]

ASTROLOGISK FÖRUTSÄGELSE – KRONPRINSESSAN VICTORIA BLIR DROTTNING DEN 17 AUGUSTI 2021

Studerar man Kronprinsessan Victorias födelsehoroskop i förhållande till Transiter och Progressioner, så står det väldigt klart att det kommer ske en stor och epokgörande förändring i Victorias liv väldigt snart, och jag kan inte tolka det som något annat än att hon får ikläda sig Drottningrollen!

Till saken hör att när jag som nybörjare för ca 9-10 år sedan, på Flashback försökte förutsäga Victorias nedkomst av sitt första barn, Estelle, (misslyckades) så hade jag i samband med det plitat ner i mina astrologiska anteckningar att hon torde bli Drottning under sin Saturnus-Jupiter-Merkurius-Merkurius period, vilken hon (äntligen) är inne nu i augusti 2021.

Att planeten solen, tillsammans med alla andra planeter i vårt planetsystem, kretsar kring ekliptikan/zodiaken runt jorden, vilket vi kan beskåda både med våra korpgluggar och i våra efemerider, utgör ett ypperligt bevis för att Moder Jord de facto är kosmos centrum (geocentrism), universums stationära mass- och rotationscentrum.

Att jorden de facto befinner sig i himlavalvets centrum, bekräftades ju även av Planck-teleskopets sensationella rön år 2012-2013.

”Alla dessa bevis, att universum ser likadant ut oavsett i vilken riktning vi tittar, tyder på att det är något speciellt med vår position i universum. Framför allt tycks det som, om vi observerar att alla andra galaxer rör sig bort från oss, att vi måste vara i universums centrum.”

– Stephen Hawking

Geocentrismen bekräftas dessutom av all världens heliga skrifter och urkunder. Geocentrismen har alltså även vår Allsmäktige Skapare på sin sida, inte illa…  🙂

Att åberopa ateisternas sagofigur farbror slumpen när det kommer till skapelsen av universum, dess naturlagar, livsformer etc är bara ovetenskapligt, kvalificerat trams. Slumpen saknar all teoretisk substans och praktisk tillämpbarhet. Slumpen är ingen vetenskaplig förklaring till någonting, bara nåt som ateisten tar till när hen saknar svar på djupare frågor.

Att i stort sett alla stjärntydare i världen baserar sig på den geocentriska världsbilden i sina astrologiska uträkningar och förutsägelser, bekräftar ju geocentrismens validitet, att det faktiskt är solen som kretsar kring jorden.

I andra halvan av detta långa blogg-inlägg ges massor av astronomiska bevis som bestyrker att så är fallet, att solplaneten kretsar kring jorden och är universums brinnande, värmespridande himlakropp.

Solen började definieras som stjärna först efter det att den falska kopernikanska principen och det heliocentriska paradigmet började slå igenom på 1500-talet. Innan denna vanföreställning etablerades, insåg man den enorma skillnaden mellan solen och stjärnorna.


.
Visste ni att Merkurius och Venus faktiskt är solens två månar?

Merkurius och Venus är nämligen de enda planeterna utan någon egen måne, just för att de är solens månar.

Att det tar exakt samma tid, 1 år, för Solen, Merkurius och Venus att kretsa ett varv runt jorden i sina omloppsbanor, beror ju självfallet på att dessa tre ingår i ett eget rotationssystem.

Att de är solens ständiga följeslagare, bevisas av att de alltid befinner sig på samma sida om himmelsekvatorn som solen när solen vänder vid de båda vändkretsarna, och då oftast dessutom i närheten av solens deklinationsmax 23,44°. Merkurius och Venus befinner sig dessutom longitudmässigt alltid i samma eller angränsande zodiaktecken som solen (Venus ibland två tecken ifrån), detta just för att de åtföljer solen i dess kretsande kring jorden.

Visste ni att NASA bluffar kring månens storlek?

Månens diameter är endast 110 km i diameter, eftersom månskuggan på jorden under Totala solförmörkelser är just 110 km. Eftersom månens vinkeldiameter (visuella diameter) under Totala solförmörkelser överstiger solens, så uppstår månskugga på jorden, vilket däremot inte sker under partiella och ringformiga solförmörkelser, då solens vinkeldiameter överstiger månens.

NASA påstår lögnaktigt att månen är tusentals km i diameter (!), trots att objekt som kastar skugga, givetvis ALDRIG kan vara större än sin egen skugga! Bluffen avslöjas skoningslöst här:

https://snilleblixten.net/category/manens-diameter-endast-110-km/

I oktober 2012 publicerade jag Flashbacks genom tiderna längsta trådstart, med 108 vetenskapliga argument för den heliga Geocentrismen, en avhandling motsvarande ca 250 ordinära boksidor, där jag ger klara bevis för att solen spiralkretsar kring jorden och den helt revolutionerande teorin att jorden axelroterar 1 varv/år, inte 1 varv/dygn, som är den rådande, felaktiga heliocentriska teorin.

https://www.flashback.org/p39915145#p39915145

Webbtidningen Nyheter24 gjorde en intervju med mig kring min 460 000 tecken långa Flashback-tråd ett kort tag efter publiceringen:

https://nyheter24.se/nyheter/internet/730067-moder-jord-och-hare-krishna-mot-miniguden-dod-o-aterfodd

Tyvärr kapades min megalånga tråd av ett par geocentrism fientliga Flashback-mods efter ca två månader pga att den blev omåttligt populär, och sammanslogs med en tidigare tråd som inte hade ett smack att göra med mina unika revolutionerande teorier, men min trådrubrik fick stå kvar.

.

ASTROLOGISKA DATA – KRONPRINSESSAN VICTORIA

Född torsdag den 14 juli 1977, klockan 21:45 i Stockholm.
.

Augusti 2021:

*Victorias Ascendent i sekundärprogression i konjunktion till födelse-Jupiter.

*Victorias Måne i sekundärprogression i trigonaspekt till födelse-Jupiter.

*Victorias Sol och Måne i sekundärprogression kontra-parallella till varandra deklinationsmässigt.

*Victorias Jupiter transiterar 1:a huset, det kraftfulla Ascendenthuset, som utgör starten för husindelningen, de 12 husen.

*Victorias Ascendent, Jupiter och Mars i sekundärprogression parallella till varandra deklinationsmässigt, samtidigt som de är kontra-parallella till födelse-Medium Coeli.

.

Hur jag har kalibrerat mig fram till just datumet 17 augusti 2021?

Jo, jag har tagit till min hjälp den suveräna, träffsäkra indiska klassiska prognosmetoden Vimshottari Dasha, med Lahiri ayanamsa, som tar hänsyn till dagjämningspunkternas precession, orsakat av zodiakens egenrörelse, på cirka 50 bågsekunder/år. **

Enligt denna prognosmetod, så kommer Victoria bli Drottning, när hennes planetperiod Saturnus-Jupiter-Merkurius-Merkurius infaller, vilket den gör den 17 augusti 2021, alltså om elva dagar. Skulle hon vara född ca en halv minut senare än den officiellt angivna, så blir hon Drottning den 15 eller 16 augusti, och ifall född en halv minut tidigare så blir hon Drottning den 18 eller 19 augusti.

.

17 augusti 2021 – Saturnus-Jupiter-Merkurius-Merkurius

*Victorias Saturnus (Ascendent-härskare till och med) är tillsammans med Merkurius i Jupiters exalterade tecken Kräftan i grundhoroskopet.
*Victorias Saturnus är i Jupiters debiliterade tecken Stenbocken i subhoroskopet Navamsa.
*Victorias Saturnus är i Merkurius tecken Tvillingarna i subhoroskopet Saptamsa.
*Victorias Saturnus är exalterad i Vågen i subhoroskopet Dasamsa.

* Victorias Jupiter är i Merkurius tecken Jungfrun i subhoroskopet Navamsa.
* Victorias Jupiter aspekterar Saturnus i subhoroskopet Navamsa.
*Victorias Jupiter är tillsammans med Saturnus i dess exalterade Vågen i subhoroskopet Dasamsa.

* Victorias Merkurius är tillsammans med Saturnus i Jupiters exalterade tecken Kräftan i grundhoroskopet.
*Victorias Merkurius är i Saturnus debiliterade tecken Väduren i subhoroskopet Saptamsa.
*Victorias Merkurius är i Jupiters exalterade tecken Kräftan i subhoroskopet Dasamsa.

.

Samma planettema som när Victoria förälskade sig i sina bägge Daniel

Samma underbara planetariska teman, vad gäller Victorias specifika planetplaceringar i sitt horoskop, var aktiva när hon träffade och inledde sina förälskelser med sina bägge Daniel, Collert i januari 1993 och Westling i maj 2002, då både Jupiter och Merkurius hade framträdande roller, precis som nu!

När hon träffade Daniel Collert, så påbörjades hennes planetperiod Jupiter-Merkurius-Merkurius, häpnadsväckande lika Saturnus-Jupiter-Merkurius-Merkurius, med skillnaden att nu är även hennes starka Ascendenthärskare Saturnus med i spelet, som dessutom har många yogas (planetkombinationer) ihop med Jupiter och Merkurius. Snacka om trio!
.

Vad som kommer att orsaka tronskiftet?

Kungen abdikerar?
Kungen går bort?

Ingen aning, det enda jag kan se, via Victorias stjärnkarta, är ATT hon väldigt snart blir Drottning, inte hur det kommer gå till.


Astrologi verkar för övrigt inte stå särdeles högt i kurs hos Kungen, vilket han tydligt gav uttryck för i sitt jultal 2010:

https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2010/2010/kungensjultal2010.5.40e05eec12926f26304800019130.html

”Svaret på den frågan är bättre kunskap. En kunskap som grundar sig på vetenskapliga fakta. Det är angeläget i en tid då allt fler människor inbillar sig att astrologi är en vetenskap.”

.

** Zodiakens egenrörelse orsakar en ständigt pågående avvikelse relativt himmelspolerna/dagjämningspunkterna, vilket innebär att det tar 25 920 år, ett zodiakiskt år, för zodiaken att röra sig hela varvet runt himlavalvet.

Den rörelsen är anledningen till varför det sideriska solåret (solens omloppstid runt jorden relativt stjärnornas positioner) är 20 minuter längre än det tropiska solåret (solens omloppstid runt jorden relativt dagjämningspunkterna), 365,2564 dygn mot 365,2422 dygn.

.

Den indiska/vediska (sideriska) astrologin är den astronomiskt korrekta, inte den västerländska tropiska astrologin, där planeternas positioner ligger cirka 24 grader före den sideriska verkligheten, varför det endast är med den indiska astrologin som vi kan förutsäga händelser i framtiden:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_astrology

.

ASTROLOGI – ÖDETS/KARMAS VETENSKAP

Astrologi är de facto den äldsta och ädlaste vetenskapen som överhuvudtaget existerar, alla vetenskapers moder, och astrologens yrke hör faktiskt till världens äldsta. Astronomi är framsprungen ur astrologi och det var först på 1700-talet som man började göra ordentlig skillnad mellan dem, innan dess så var astrologi och astronomi i stort sett samma sak.

Astrologi är ödets vetenskap, då den blottlägger vårt karma, karmat som vi själar är predestinerade att skörda i detta liv, baserat på karmat vi sådde i vårt föregående liv. Astrologi är även tidens vetenskap, då den baserar sig på och använder sig av tiden, den 4:e dimensionen, i astrologens prognostiserande. Tiden är ett uttryck för ödets gång, man står helt sonika under tidens och karmats herravälde i den materiella existensen.

Vårt framtida karma i detta liv, de händelser som vi är predestinerade att uppleva och genomgå i detta liv (fria viljan verkar parallellt, vi skapar ny karma med vår Gudagivna fria vilja), kan man med astrologins hjälp lära sig att avkoda. Det finns olika slag av karma, men prarabdha karma är det karma som inte går att ändra på, det karma som är förutbestämt för oss i detta liv:

https://en.wikipedia.org/wiki/Prarabdha_karma

Stjärnornas positioner och passeringar över stjärnhimlen påverkar inte skeendena på jorden, de är bara indikatorer på vad som komma skall, ett kosmiskt symbolspråk som vi borde lära oss att avkoda.

Det är en missuppfattning att stjärnorna skulle orsaka det som sker oss. Däremot så indikerar de vilka influenser och tendenser som vi står under vid en viss given tidpunkt. Stjärnorna agerar alltså som förmedlare, de ger oss förebud, varslar kring vad som komma skall!

Man kan jämföra det med en febertermometer, som endast indikerar att vi har feber, den mäter febern, men orsakar den inte. Eller en klocka vars visare visar tiden, men orsakar den inte.

.

ASTROLOGI – EN KONST BASERAD PÅ VETENSKAP

Astrologi är en konst baserad på vetenskap, precis som läkekonsten är, och därför kan man betrakta både astrologin och läkekonsten som vetenskaper.

Ingen avfärdar läkekonsten bara för att läkare ibland ställer felaktiga medicinska diagnoser, ej heller avfärdar någon meteorologin, bara för att meteorologer av och till ställer felaktiga väderprognoser.

Hur kommer det sig då att vissa så lättvindigt avfärdar astrologin, bara för att det finns astrologer som ställer felaktiga astrologiska prognoser?

Astrologi är dessutom en helig vetenskap och att den står på en vetenskaplig grund har faktiskt, ironiskt nog, ofrivilligt råkat bevisas av den moderna forskningen:

http://www.astrologycom.com/astrol1.html
https://www.naturalnews.com/030698_astrology_scientific_basis.html

Att vår Skapare besitter ett utomordentligt konstnärligt sinnelag, skönhetssinne, förstår man när man ser de häpnadsväckande geometriska förhållandena mellan planeterna och deras rörelsemönster. Snacka om intelligent design:

http://www.halexandria.org/dward116.htm

Astrologin är vår enda förbindelse med kosmos, astrologin förbinder mönstren i himlen med händelserna på jorden.

Astrologin är astronomins själ, astrologin börjar där astronomin slutar. Astronomi utan astrologi är lika livlöst som en kropp utan en själ. Det är som att försöka uppskatta en målning genom att analysera den kemiska sammansättningen av färgerna som den är målad med.

Astrologi är stjärnornas språk, astrologi är de facto det universella språket!

.

ASTROLOGI – VETENSKAPLIG FORSKNING STÖDJER ASTROLOGIN

Astrologin har faktiskt testats med vetenskaplig metodik och man har funnit klara statistiska samband som inte kan bortförklaras!

Den franske statistikern Michel Gauquelin gjorde omfattande studier av astrologin och fann klara statistiska samband som stödjer klassiska astrologiska teser (senare studier av ett flertal oberoende forskare replikerar resultat), bl.a. korrelationen mellan planeten Mars och dess starka födelseposition hos framgångsrika idrottare och militärer, den s.k. ”Mars-effekten”:

https://planetos.org/marsfxre.html

https://planetos.org/mmf.html

https://planetos.org/dissent.html

https://www.discord.org/~lippard/kammann.html

Gauquelins positiva forskningsresultat ställde till med sådan kalabalik och förstämning hos naturvetenskapens banerförare, att det ledde till att amerikanska och franska organisationer förfalskade hans resultat för att kunna avfärda dem. Till saken hör, att ett flertal studier gjorda av andra oberoende forskare bekräftar Gauquelins astrologiska upptäckter:

.

ASTROLOGERNA GALILEO, KEPLER, BRAHE – STJÄRNTYDARE AV RANG
.

Galileo, Kepler och Tycho Brahe var alla väldigt skickliga, eminenta astrologer, som kunde konsten att avläsa en människas karma, dvs öde, med hjälp av himlakropparnas rörelser kring Moder Jord, planetsystemets och universums centrum. De bevisade att astrologin fungerar och att den därmed alltså är en reell vetenskap!

Dessa astrologins giganter lyckades alla ypperligt väl med att kombinera dessa två systervetenskaper (astrologin baserar sig på astronomin) och hade många exakta förutsägelser, baserade på himlakropparnas rörelser, på sina samveten.

Man kan på intet sätt jämföra den vetenskapliga metodik och komplexa prognostiserande som dessa astronomer använde sig av i sitt astrologiska arbete med dagens urvattnade astrologi som ofta bara baserar sig på soltecknen.

TYCHO BRAHE

http://www.skyscript.co.uk/brahe.html

Tycho Brahe, astronom och astrolog, som föddes i Skåne då tillhörande Danmark (framröstats som årtusendets skåning), förutspådde t.ex att en prins, en kommande stor fältherre skulle födas 1594 i Norden (Gustav II Adolf) och även de stora omvälvningar som skulle ske pga hans erövringskrig, bl.a. i Tyskland, och att det hela skulle nå sin kulmen 1632, vid slaget i Lutzen.

JOHANNES KEPLER

http://www.skyscript.co.uk/kepler2.html

Johannes Kepler, astronom och astrolog, räknas till en av de stora giganterna inom den astrologiska vetenskapens historia; han var känd för sin höga träffsäkerhet i många av sina förutsägelser, bland annat förutspådde han den turkiska invasionen år 1595 och gav lysande astrologiska prognoser för utgången av ett krig mellan den Venezianska republiken och påven Paulus V.

Kepler var faktiskt hovastrolog, bland annat åt Kejsare Rudolf II av Tyskland, vilket han blev genast efter Brahes mycket skumma död, han misstänks ha giftmördats av Kepler, som var Brahes astrologiska adept.

Kepler var dessutom astrologisk rådgivare åt den store tyske generalen Albrecht von Wallenstein, som var militär ledare under Kejsare Ferdinand II styre, och år 1624 hade Wallenstein bett att få astrologiska prognoser för hela sitt framtida liv, och Keplers förutsägelser för Wallenstein tog slut vid månadsskiftet februari/mars 1634, då Kepler inte kunde ”se” honom vid liv mer. Till saken hör att general Wallenstein mördades den 25 februari 1634.

Keplers digra samling av astrologiska böcker och skrifter har förtigits och filtrerats bort från läroanstalterna. Skriften ”The Mysterious Cosmos” har t.ex. aldrig översatts till engelska och ”The Harmony of the World” översattes endast nyligen till tyska.

År 1601 utkom Kepler med det astrologiska verket ”De Fundementis Astrologiae Certioribus” på latin. Kepler författade ungefär 80 essäer och avhandlingar om astrologi och astronomi, av vilka endast ett fåtal finns tillgängliga på engelska.

I en av sina astrologiska publikationer diskuterade han kring de rådande konflikterna mellan astrologin och astronomin, där han i ett berömt citat rådde kritikerna att ”inte kasta ut barnet med badvattnet”.

Kepler var lite av en nydanare; det var faktiskt han som introducerade de mindre aspekterna inom astrologin såsom seskvikvadraten, kvintilen och bikvintilen!

Många av 1900-talets ”pionjärer” inom astrologin var djupt influerade av Keplers vittomfattande astrologiska kunskaper!

Även astronomen Carl Sagan var mycket imponerad av Keplers djupa astrologiska kunnande och den ansedde historikern John North sade t.o.m. att:

”Had Kepler not been an astrologer he would very probably have failed to produce his planetary astronomy in the form we have it.”

Som kuriosa kan nämnas att det fortfarande finns över 800 välbevarade horoskop ställda av Kepler själv.

I det digra astrologiska verket ”Harmonics Mundi”, kapitel 7 skriver Johannes Kepler:

”The soul of the newly born baby is marked for life by the pattern of the stars at the moment it comes into the world, unconsciously remembers it, and remains sensitive to the return of configurations of a similar kind.”

Det finns faktiskt astrologisk mjukvara med namnet Kepler på marknaden och man sticker definitivt inte ut hakan om man påstår att Kepler är en av tidernas största giganter inom den astrologiska vetenskapen!

GALILEO GALILEI

http://www.skyscript.co.uk/galast.html

Galileo Galilei var en mycket skicklig praktiserade astrolog (och astronom) under större delen av sitt liv, och bland de otaliga horoskop han ställde återfinns bl.a. Ferdinando I de Medicis horoskop och en mängd andra kungligheter och adelsmän.

År 1613 ställde Galileo horoskop för sina döttrar Virginia och Livia, som då var 13 respektive 12 år gamla (horoskopen finns fortfarande bevarade), och det han såg i deras horoskop måste ha gjort honom bestört, för strax därefter placerade han bägge två i kloster på livstid…

Galileo publicerade en mängd astrologiska verk, varav 14 stycken fortfarande finns bevarade för eftervärlden. I en av dessa inkluderade han till och med en omfattande astrologisk skildring av Cosimo de Medicis horoskop.

All brevkorrespondens från Galileo till hans astrologiska kolleger är försvunna och kvar finns bara svarsbreven, och på samma sätt är de mest berömda horoskop han ställde försvunna, kvar finns bara ca 25 horoskop ställda av honom tillsammans med hans horoskopanalyser.

År 1632 publicerade Galileo sitt största astrologiska verk, ”Dialogues Between Two World Systems”, där han bland annat avhandlar primära direktioner. Hans exemplar av Ptolemaios astrologiska bibel ”Tetrabiblos” var fylld av intressanta astrologiska noter och kommentarer, men har sedermera olyckligtvis under mystiska omständigheter ”försvunnit”, tydligen inget som den moderna vetenskapens apostlar vill riskera hamna i sina lärosalar…

Det är inte många som känner till att den gode Galileo med hjälp av himlakropparnas rörelser astrologiskt kunde beräkna tidpunkten på dygnet han var född; nämligen någon gång mellan 15:30-16:00 den 16:e februari 1564, alltså inte den 15:e februari som är det felaktiga officiella datumet.

NICOLAUS COPERNICUS

Nicolaus Copernicus, astronom och astrolog, fick blodad tand för astrologin när han studerade astrologi på Universitetet i Krakow och vidare på Universitetet i Bologna där han assisterade en professor i astrologi. I Italien var faktiskt astrologikurser obligatoriska inom medicinstudierna under många sekle

Copernicus sökte reformera den teoretiska astronomin, fullt medveten om att förbättringar inom astronomin skulle leda till förbättringar i dess praktiska uttydande motsvarighet, astrologin.

ISAAC NEWTON

http://www.astrozero.co.uk/articles/Newton.pdf

Astrologi är en mycket avancerad och sofistikerad vetenskap, som t.o.m. en av historiens främsta vetenskapsmän, Isaac Newton, studerade och såg upp till. Newton slukade ivrigt det mesta inom ockultismens värld, däribland alkemi och astrologi.

Isaac Newton var precis som Albert Einstein en väldigt Gudfruktig själ, och tack vare sin religiösa övertygelse insåg han att skapelsen kräver en Intelligent Skapare, och att denne vår Skapare även måste vara en mäktig matematiker, vilket ju astrologin vittnar om!

Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allting och vet allt som gjorts eller kan göras.”

Detta det mest storslagna system av sol, planeter och kometer, kan bara ha utgått från en intelligent och mäktig varelses styrning och vägledning.” [Principia Mathematica]

– Isaac Newton

.

KOMMENTERA MIN FÖRUTSÄGELSE – KRONPRINSESSAN VICTORIA

Kommentera gärna förutsägelsen eller ställ frågor kring astrologi, indisk astrologi i synnerhet. Jag släpper igenom kommentarerna vartefter jag läst dem först. Läs gärna även alla de vetenskapliga, astronomiska bevis som finns för att det faktiskt är solen som kretsar kring jorden (nedanför Victoria-bilden), inte tvärsom, som vi har blivit indoktrinerade till att tro.

Flashback, där har jag också publicerat denna förutsägelse, så ni kan gå in och kommentera där:


https://www.flashback.org/t3346341

Edit:

Jag har idag, den 17 augusti, blivit avstängd från Flashback av de yttrandefrihetsbekämpande modsen, återigen för ett halvår framöver. Denna gång uppenbarligen av astrologi-fientliga mods…

Moderatorernas häxjakt mot mig har pågått ända sedan 2012, då jag publicerade den revolutionerande tråden om den heliga Geocentrismen, och sedan dess har jag nu drabbats av 12 stycken halvårsavstängningar, tvingats vara borta från Flashback i sex av de senaste nio åren…

Ni kan läsa mer om Flashbacks ständigt pågående häxjakt mot mig:

.

Skandalhistoria: Fejkade bikinibilder på prinsessa - Reporter Mikael  Bergling

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Hare Krishna!  

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt, aka Död o återfödd

.

12 svar till "ASTROLOGI – Kronprinsessan Victoria blir Drottning den 17 augusti 2021"

Vad säger du nu när förutsägelsen inte stämde alls?

Gilla

Jag skrev i förutsägelsen att det kan diffa ett par dagar ifall den officiellt angivna födelsetiden inte stämmer på minuten. Ifall Victoria är född en halvminut tidigare eller senare än 21:45, så diffar det ett par dagar åt båda hållen. Så låt oss avvakta till den 19 augusti.

Gilla

Det är den 20:e och Viktoria är fortfarande kronprinsessa.

Gilla

Mitt stora misstag var att jag inte studerade även Victorias dotters horoskop, Estelles horoskop, eftersom en kröning av Kronprinsessan som Drottning skulle påverka väldigt mycket Estelles fortsatta liv med mamma som Drottning och själv näst på tur. Efter att ha studerat noggrant prinsessan Estelles horoskop (som vi också har en exakt födelsetid på), så har jag kommit fram till den fasta övertygelsen att Victoria blir Drottning först i början av maj år 2023!

Matchar väldigt bra med Victorias horoskop!

Gilla

Vad hände med din spådom om prins Charles och när han skulle bli kung?

Gilla

Den gick i stöpet, dåligt av mig.

Gilla

Flashbacks yttrandefrihetsbekämpande moderatorer har återigen stängt av mig från Flashback för ett halvår framåt.

Modsens häxjakt mot mig har pågått ända sedan 2012, då jag publicerade den revolutionerande tråden om den heliga Geocentrismen, och sedan dess har jag nu drabbats av 12 stycken halvårsavstängningar, tvingats vara borta från Flashback i sex av de senaste nio åren…

Ni kan läsa mer om detta här:

https://snilleblixten.net/2017/01/06/flashbacks-brutala-misshandel-av-dod-o-aterfodd-aterigen-kallblodigt-avstangd/

Gilla

Det borde vara ok på flashback att uttrycka dogmatiska vediska tolkningar eller fundamentalistisk vedisk kreationism, trots att du har fel.

Vad som borde stängas av är människor som kränker andra människor, elakheter.

Men du brukar vara snäll och trevlig på Flashback, men har enbart knasiga åsikter.

Du är ett levande bevis på yttrandefriheten inte gäller alla på flashback.

Jag har det senaste året allt mer haft problem med att antisemiter häver ur sig sin rasism i flashbacks forum, i allt från religion, till ekonomi och medicin.
De blir inte avstända.

Gilla

Du har helt rätt, Niklas!

Gilla

Asså nu tror jag endå att en del katolicism är nog bra för att göra världen en bättre plats. Hade starka tvivel tidigare p.g.a. hemsk tortyr tror jag, som jag måste utstå (är förföljd av polsktalande gangstalkers).

Gilla

Skulle du kunna ge en källa för Hawking-citatet? Jag misstänker nämligen att det följdes av en förklaring av att alla observatörer tror sig vara i centrum, och att något centrum if själva verket inte existerar…
Vänliga hälsningar

Gilla

Boken ”A Brief History of Time”, kapitel 3.

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: