Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

VETENSKAPEN ÄR ANDLIGT IGNORANT – Stephen Hawking är andligt blind, vad vet han om Himlen?

Posted on: 25 maj, 2011


 

VETENSKAPEN FAMLAR I MÖRKER KRING DE EXISTENTIELLA FRÅGORNA –

STEHEN HAWKING ÄR ANDLIGT BLIND, VAD VET HAN OM HIMLEN?

 

Stephen Hawking påstår, i sin andliga ignorans, att Himmelriket inte finns:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13032487.ab

 

Dokumentären ”The God Within” – avslöjar här den moderna vetenskapens falska filosofi, och tvålar till Stephen Hawking riktigt ordentligt:

http://www.youtube.com/watch?v=sLywJd5x3AE

.

GUD ÄR ANDLIG BEVISAS MED ANDLIGA METODER !!!

 

Gud står de facto utanför vetenskapens kompetensområde, beroende på att Gud är andlig och evig och inte är bunden av tid och materia som vi är. Gud har skapat en värld som är tillgänglig för den vetenskapliga metoden, men själv är Han bortom den, transcendentalt belägen. Detta är ingen svaghet för skapelsetron, men väl en begränsning för vetenskapen.

Gud kan man inte känna genom materiell vetenskap. Vetenskapen arbetar med att samla in data genom observationer och experiment, och utifrån dessa dra logiska slutsatser och bygga modeller. Gud har skapat den värld som går att beskriva med vetenskap, men är inte själv beskrivbar på detta sätt. Han kan inte fångas in av vare sig mikroskop eller teleskop, eftersom Han består av andlig energi, och därför är materiella instrument värdelösa i jakten på att detektera Gud!

Gud ingår alltså inte i den materiella vetenskapens kompetensområde, som ju endast sysslar med den materiella delen av verkligheten!

Man kan inte sätta Gud under mikroskopet eller se Honom i teleskopet, eftersom dessa materiella instrument bara klarar av att detektera det rent materiella, och Gud är ju som bekant inte materiell, utan alltigenom andlig!

 

Vetenskapen är en metod, formulerad av människan, för att studera den fysiska verkligheten så objektivt som det bara är möjligt. Det finns ingenting som säger (mer än möjligen människans högmod) att det inte kan finnas något utanför den fysiska verkligheten.

Om den absoluta sanningen är att skapelseprocessen helt eller delvis drivits av utomvärldsliga orsaker, är detta sant oberoende av om vetenskapen kan studera detta eller ej. Den andliga absoluta verkligheten låter sig inte begränsas av mänskliga filosofier eller metoder.

Det är ett grundläggande tankefel som ateister gör, att tro att ”Gud behövs inte” om man upptäcker hur naturen fungerar, ungefär som att en konstnär inte skulle finnas om man upptäckte hur hans tavlor var uppbyggda.

Ateister ropar ständigt efter bevis på Gud, men när man ber dem att redogöra för på vilket sätt man ska presentera Gud för dem, vad de skulle godta som bevis, blir de helt mållösa, eftersom de fattar att vadhelst man skulle visa upp för dem, så kan vilken pseudoskeptiker som helst opponera sig och utbrista ”Det där kan vara fejkat, det där kan vara något annan än från Gud” osv.

.

MATERIELLA FENOMEN BEVISAS MED MATERIELLA METODER !!!

ANDLIGA FENOMEN BEVISAS MED ANDLIGA  METODER !!!

 

Guds existens finns att finna i den andliga dimensionen, vilket innebär att ateistens patetiska försök att finna Honom med fysiska hjälpmedel för alltid kommer att misslyckas.

Den alltigenom barmhärtige Högste Herren finns i allas hjärtan. Att se eller uppleva Honom där är dock endast möjligt när ens hjärta är renat, hjärttvättat.

I den här relativa materiella världen är allting relativt, men när man erhåller och når insikt i absolut kunskap, hur ande fungerar, så kommer man lätt börja fatta vad andlighet är för något och få bevis och uppenbarelser för sig själv, inifrån från Herren som finns i ens hjärta och utifrån från heliga personer och heliga uppenbarelseskrifter!

Men för det krävs ett ödmjukt och uppriktigt sinnelag, först då uppenbaras bevisen för en, som alltså inte kan erhållas med hjälp av måttband eller kikare!

.

SKILLNADEN mellan ANDLIGA och FYSISKA BEVIS:

 

En andlig vetenskap måste naturligtvis kunna underbyggas med hjälp av bevis, men dessa kan inte vara av samma slag som de bevis, som den fysiska vetenskapen använder sig av. Det som för de fysiska sinnena är osynligt, går givetvis inte att bevisa genom mått- och viktdata, men detta betyder absolut inte, att det inte existerar en värld utanför de fysiska sinnenas räckvidd.
Det verkliga problemet är inte avsaknaden av bevis i den andliga vetenskapen utan människornas vitt skilda förutsättningar för att kunna förstå dessa bevis.

En människa som inte har utvecklat sin andlighet är blind för den andliga verkligheten, som är själva grunden för denna temporära materiella ”verklighet”. En andlig analfabet, en andligt obildad person, klarar inte av att läsa av de andliga sambanden som allt materiellt har och tror helt enkelt pga sin andliga ignorans att det inte finns något utöver det materiella.

 

VIDEO – Dokumentären ”The God Within” – som tvålar till Stephen Hawking och dagens dogmatiska vetenskap:

 

 

 

TILL DISKUSSION:

 

Vad i Herrens Namn är det som får folk att fästa avseende vid vad en andlig analfabet som Stephen Hawking har att säga om Himlen och Gud?

Sedan när skulle Stephen Hawking vara en andlig auktoritet?

Fysiken har ingen kompetens att yttra sig i metafysiska frågeställningar. Varför fäster då den ”moderna människan” vikt vid vad en gudlös fysiker har att säga om det metafysiska?

 

heaven-is-a-fairystor-for-people-afraid-of-the-dark-7798676.png

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

38 svar till "VETENSKAPEN ÄR ANDLIGT IGNORANT – Stephen Hawking är andligt blind, vad vet han om Himlen?"

Jag håller med dig i stort. En eventuell gud kan inte bevisas med vetenskapliga metoder.Frågor:1) Det är helt riktigt att jag inte vet vad jag skulle förvänta mig för bevis för en gud. Ingenting jag tror på är något jag skulle kalla ”gud”. Definiera guds egenskaper, och först därefter kan jag säga vad som skulle duga som bevis.2) Varför skriver du så jävla omständigt? Dina blogginlägg är fulla av onödiga upprepningar. Tror du att du blir mer trovärdig för att du upprepar allting tusen gånger likt en papegoja?3) Kan du inte förklara hur andliga bevis fungerar?

Gilla

1) Det beskrivs i skrifterna 64 speciella egenskaper som Gud har, förutom att Han är Allsmäktig, Allvetande, Allseende, Allestädes närvarande och Absolut God!2) Med tanke på att en och samma frågor ständigt upprepas, så upprepas även svaren på dessa frågor…krävs mycket upprepningar för att det andliga budskapet ska fastna hos en materialistisk ateistisk indoktrinerad befolkning…3) Det är vår ande som upplever de andliga fenomenen! Guds närvaro upplevs av den andliga själen, ingenting som kan mätas, räknas eller klockas med materiella instrument…

Gilla

– Var och en som begrundat Miller-Ureys berömda experiment från 1953, och alla läste om det i skolan, där de framställde aminosyror ur vanliga kosmiska grundkomponenter, vilar trygg i ateism. -Sen förstår jag att rädslan för att dö och försvinna gör behovet starkt hos många att tänka ut alternativ, gudar, varelser som är som vi fast bättre och odödliga. Jorden är därför full av sådana sagor.

Gilla

Miller-Urey experimenten är sedan länge avslöjade såsom ogiltiga eftersom betingelserna under experimenten inte uppfyllde alla nödvändiga villkor, och dessutom hade de laboratorietillverkade aminosyrekedjorna ingen likhet alls med verkligt protein, och till råga på allt är inte aminosyror i sig något liv!Miller förstod inte att utan DNA, så kan inte aminosyror forma proteiner!Därmed utgör Millerexperimenten inte alls något bevis på att förstadiet till liv skulle ha uppfyllts, för att inte tala om att ha skapat något liv.Miller har dessutom själv besviket tvingats erkänna att experimenten inte uppfyllde de nödvändiga villkoren:http://creation.com/did-god-create-life-ask-a-protein-swedishhttp://www.harunyahya.com/tellmeaboutthecreation07.phphttp://www.y-origins.com/index.php?p=DNA7http://gluefox.com/skap/liv/liv2.shtmhttp://science.krishna.org/Articles/2000/07/00059.htmlhttp://www.direct.ca/trinity/origin.htmlhttp://www.harunyahya.com/refuted9.phphttp://www.truthinscience.org.uk/site/content/view/51/65http://www.answersingenesis.org/articles/wow/can-natural-processes-explainVIDEO: Miller experiment; Collapse of Evolution:http://www.youtube.com/watch?v=nDMBzajgtVIVIDEO: Kent Hovind krossar Miller-experimentet: (29-35 min)http://www.youtube.com/watch?v=pPvMhl1PWMQVIDEO: Lee Strobel om det ogiltiga Miller-experimentet:http://www.youtube.com/watch?v=LTfSe194J5wLiv kan endast komma från redan existerande liv, vilket Miller-Urey tydligen inte kände till:http://science.krishna.org/Articles/2000/07/00059.htmlVarför liv inte kan uppstå ur något dött:http://www.whyevolution.com/life.htmlVarför abiogenes (att liv skulle uppstå ur icke-liv) är omöjligt:http://www.trueorigin.org/abio.aspMiller-Urey experimenten motsäger de facto abiogenes:http://www.answersingenesis.org/tj/v18/i2/abiogenesis.asp——————————-Vad anser du om ateistiska sagor som Big Bluff och emolutionen?Saga: Groda + Prinsessans kyss = PrinsLögn: Bakterie + Miljarder av år = Människa

Gilla

Nej, som jag sagt tidigare; jag begriper inte hur du beter dig för att framstå som så in i bomben hjärndöd …….. men det funkar!Den ena dagen plockar du fram en kille som inte är precis som dig eller mig – han har inga armar eller ben, men han påstår sig fatta allt detta med livet och glädje. Du bara stormhyllar denna lyckliga person och tror på alla hans påstående om hans egen lycka. Han ska vi tro på.När det sen dyker upp en annan snubbe som inte liknar vare sig dig eller mig men angivligen har betydligt högre IQ än oss två till sammans – då vägrar du lyssna och undrar varför vi ska tro på vad denna killen säger.Vad som var unikt med denna armlösa snubben var ju just att han var lite annorlunda men påstod sig vara lycklig.Vad som är unikt med Hawkins är att han trots sina fysiska brister är in i helskota smart och vägrar godta olika flumteorier utan testar dom teoretiskt.Då kommer det plågsamma för dig och dina; han ställer kontrafrågorna som får er att stå där som fåntrattar.Om jag spinner vidare på dina ekvivationer och säger som såhär;Stenåldersteori; En påhittad ”gud” + en påhittad trolleriafton ; Jorden och livet.Tror inte du ligger bättre till än mig då, eller hur?Men du lär dig i alla fall en hel del varje dag …… detta med aminosyrorna var nya grejer för mig och säkert också för dig.Kul – tjingeling, Stollen!

Gilla

Stepehn Hawking har ingen som helst andlig intelligens (han förstår ju inte ens skillnaden mellan kropp och själ), vilket gör att han är diskvalificerad från att få yttra sig kring metafysiska spörsmål!Karln är ju totalt andligt blind, saknar all kompetens för att få yttra sig om Himlens existens!

Gilla

Härligt resonemang du har, i princip säger du att endast en person som tror på en gud kan bevisa att en gud existerar.Tycker du verkligen att det räcker som bevis?Det gör alltså att min pastafariska tro är precis lika giltig som din?

Gilla

Även en ateist kan få glimtar och upplevelser av Guds existens, men det är mindre sannolikt att ateisten, på grund av sitt rabiata Gudsförnekande, ser det som bevis för Gud…

Gilla

Vad i Herrens Namn är det som får folk att fästa avseende vid vad en andlig analfabet som Stephen Hawking har att säga om Himlen och Gud?DET ÄR DIN SJUKT OINTRESSANTA ÅSIKT! Dels för att du anses av många vara religös fundamentalist (som vi alla vet har gjort otroligt mycket smart här i världen) och dels för att du ljuger så ini helvete.Kan du kalla hawkings andlig analfabet (vad de nu innebär?) så kan jag med all säkerhet kalla dig totalt okunnig inom vetenskap.Hade bra din dåre! 🙂

Gilla

Det är bara din åsikt…

Gilla

Alla tror vi olika och du måste lära dig acceptera andra människors teorier. Ingen tvingar dig att tro på dem.Väx upp.

Gilla

Försöker bara få folk att komma på bättre tankar…

Gilla

”Ateister ropar ständigt efter bevis på Gud, men när man ber dem att redogöra för på vilket sätt man ska presentera Gud för dem, vad de skulle godta som bevis, blir de helt mållösa, eftersom de fattar att vadhelst man skulle visa upp för dem, så kan vilken pseudoskeptiker som helst opponera sig och utbrista ”Det där kan vara fejkat, det där kan vara något annan än från Gud” osv.”Vad skulle du godta som bevis på att gud inte finns?

Gilla

Man kan inte bevisa icke-existens!

Gilla

Snillet—-vilket gör att han är diskvalificerad från att få yttra sig kring metafysiska spörsmål!Karln är ju totalt andligt blind, saknar all kompetens för att få yttra sig om Himlens existens!…………….Alla har vi väl alla rätt att yttra oss även om vi tror eller inte tror på gud.Du predikar ju för allmänheten om gud hit och gud dit och vad du tycker och tänker så varför skall inte Hawking få säga vad han tycker och tänker.Vi kan ju vända på steken av ditt yttrande och säga att du är diskvalificerad att yttra dig om ateismen för du saknar all kompetens.Jag vet att du ser ner på alla ateister för deras trolösa filosofi men det ger ju inte dig rätten att säga vad de får säga och inte säga för du är väl ändå ingen diktator.

Gilla

Ateism = Förneka Guds existens!Eftersom det inte går att bevisa icke-existens, så är jag inte alls diskvalificerad från att få fälla kommentaren:ATEISM ÄR TRAMS!

Gilla

Näe du skriver saker som att han har helt FEL så handlar det inte om att du uttrycker din åsikt och försöker få oss ”på bättre tankar”, utan du säger ju rakt u att han HAR fel och itne att du ANSER att han har fel.Det är det som är skillnaden mellan en vuxen och ett barn. En vuxen kan erkänna att andra tror på saker man själv inte tror på, utan att för den sakens skull säga att den andra tycker fel.Jag tror inte på Gud, men alla som vill tro på Gud får göra det bäst dom vill. I dont care. Förstår inte hur du orkar bry dig om oss trolösa?

Gilla

Han måste ju ha fel, eftersom många kan vittna om Himmelrikets existens!Jag har förbarmande med de trolösa… 🙂

Gilla

– De talar falskt vad gäller Miller-Ureys experiment, som dessutom har upprepats åtskilliga gånger med än fler aminosyror syntetiserade och dessutom sockerarter.Däremot har du rätt i att aminosyror i sig inte är detsamma som liv, men detta relativt enkla experiment visar hur organisk materia uppstår ur oorganisk. Ett steg, men ett stort steg, på väg mot förståelsen av helheten -och inga gudasagor behövs.

Gilla

-så är jag inte alls diskvalificerad från att få fälla kommentaren:Bra det för då är inte Hawking det heller.Åsiktsfrihet.Alla har vi rätt att tycka och tänka,säga vad vi vill.Man kan ju säga att du är raka motsatsen till hawking när det kommer till tron på Gud men jag tror nog att du förstår min poäng.Kan du predika för Gud får han predika att Gud inte finns.Sen att ateism är trams är din åsikt,för min del så spelar det ingen roll om man tror eller inte tror.Det är något var man och kvinna själv får avgöra om man vill eller icke.Bara för att jag tror på Gud så kastar jag mig inte över folk och säger att dom är tramsiga och allt vad du nu kallar dom.,det är vad det är så acceptera det.

Gilla

Nej det vet inte du. Det finns folk som vittnar om att Aliens tagit med dom i sina skepp och gjort analprobes på dom också, ska man tro på det då?Om man sätter på sig en foliehatt kan dom inte läsa våra tankar, kom ihåg det.

Gilla

Om jag tror på ett flygande spaghettimonster så kan du inte motbevisa mig, för enligt dig kan ”Man kan inte bevisa icke-existens!” och eftersom mitt spaghettimonster lever utanför existensen ramar går detta inte att ifrågasätta? Eller vad menar du? Går dina skrfter före alla andras? Och varför isf?

Gilla

Du får gärna tro på ditt monster för min del, inga problem!Jag diggar alla heliga skrifter, men personligen sätter jag Veda-skrifterna i första rummet för att de är så omfattande och djuplodande…

Gilla

Vad skulle du godta som bevis på att gud inte lurat dig att han är god? Är han inte mäktig nog att göra detta?

Gilla

Skulle Gud vara ond, så skulle man få dåligt samvete av att göra goda gärningar, istället för onda…

Gilla

– Abiogenes är inga myter, det ät teorier: Richard Dawkings beskriver en möjliget i ”Anchestors tale.” -RNA gör du mycket väsen om, jag undrar varför. Ribonukleinsyra, en grupp funktionella aminosyresekvenser i cellen. Visst, man kan se korta sekvenser, som RNA, som urspungliga celler, som virus. Men myter handlar det inte om, utan teorier. – Vetenskapens ryggrad. Myter motbevisas inte i motsats till teorier, myter accepteras eller förkastas, som den om att en indisk gud snöt fram universum ur näsan.

Gilla

Och religionens ryggrad är fakta, det absoluta, inte en massa teorier som ständigt revideras, det relativa.Den materiella världen är den relativa världen, den andliga världen är den absoluta världen!

Gilla

Skulle Gud vara ond, så skulle man få dåligt samvete av att göra goda gärningar, istället för onda…Vad i heta Peking menade du med det där ordbajseriet?????Skulle Obama var bög så skulle man inte bli trött av att springa Marathon, i stället för att fiska lax ….?!Liksom?????Har du rökt på riktig nu?????????????????Var det någon annan som fattade?

Gilla

Om den helige Anden i våra hjärtan (Samvetets röst) skulle vara Ond, istället för God, så skulle Han ju premiera onda handlingar, och få våra samveten att må gott av onda handlingar, istället för av goda handlingar, som det är nu…

Gilla

– Religionens ryggrad är tron; om det handlade om fakta, som du kallar det, skulle det bara finnas en religion. En slags det mest plausiblas religion.

Gilla

Det finns många vägar till Gud, precis som det finns många vägar till bergstoppen…Det finns många nivåer av religion, precis som det finns många nivåer av matematik…

Gilla

Ikväll bloggar vi LIVE!Ge förslag.Bloggkrigen efterfrågas.På adamoeva.wordpress.com/Adam&Eva

Gilla

Varför tvivla på Guds existens?Det finns bara ett säkert sätt, och det är mycket enkelt för att få veta sanningen!Det är bönen till vår älskade Fader! Han är Helig, Han är Allsmäktig, Han är vår Fader, Han har givit varje människa en fri vilja till Gott eller Ont, vilken väg väljer du? Därför griper Han inte in i Människans liv på jorden, men genom varje människas skyddsande försöker Han leda varje människa att följa den rätta vägen som är uppgjord på andra sidan innan din ande är inkarnerad till sin kropp på jorden.Utan den anden kan ingen människa leva, den lämnar oss när vi dör. Den som ber en bön, så låt den komma från djupet av ditt hjärta och var innerlig i hopp om svar, den som tvivlar på något får svar!Paul.

Gilla

Hej!Varför sätter du vedaskrifterna före Guds eviga Sanningar? Tänk på att allt har förändrats efter 1912 då den f. d. onde togs upp från jorden av Kristus! Första veckan i mars, efter ett års vila fick han återväna till jorden på Guds befallning för att be hela jordens människor om förlåelse för allt han orsakat sina skapelser människan i en syndabekännelse. Här erkänner han allt vad han begått mot Jesu sanna lära, och här var då också två av hans medhjälpare som fick erkänna vad de hjälpt till med i förvanskningen av Jesu lära. Nu har hela den sanna läran Gått upp i ”Ljusets Sanningar” som kommer från vår Fader och som nu är den enda sanna läran som skall ta över som den enda verkliga sanningen för hela Världen då Gud vår Fader är den ende som är den högste ansvarige att allt är den absoluta sanningen! Det är nu upp till hela kristenheten hur lång tid detta skall ta, ju fortare alla tar emot ju fortare får vi en bättre och fridfullare värld fri från allt ont, och frid på jorden! Det finns bara en Sanning och den har vår Fader gett oss i ”Ljusets Sanningar”!Paul.

Gilla

Hej.Till Snilleblxten!Jag har besvarat en del frågor angående vår Fader och livet efter detta! Allt är sanning, hösten 2004 i nov. tog min skyddsande min ande över till andra sidan jag får passer genom tunneln, får möta det underbara strålande andliga Ljuset som bländade mig. Där får jag ett större antal andar som prcis har gått över, en exakt kopia av sin kropp som de lämnat på jorden, i en färg cirka grå. Alla består av energi är i den fjärde dimensionen, alla lika levande som vi på jorden. Jag skulle uppleva detta för att kunna berätta om andra sidan, och att den verkligen finns för att där vila inför nästa liv på jorden. Alla får där sin utbildning för sitt nästa liv, utbildas i den gärning som de skall göra i sitt nästa liv. Men först efter en tids vila blir du ställd inför vår Fader och får avlägga räkenskap för ditt jordeliv där du skall erkänna alla dina synder innan du får fortsätta i ett nytt liv, allt skall erkännas av anden. Tänk på att det är du som skall fostra din ande genom ett gott liv på jorden, syndar du mot Gud, eller mot ditt andliga jag då är det anden som får sona dessa synder, endast en bön till Gud kan ta bort dessa synder. Och detta skall du ha gjort innan du går över, gör du inte detta då får anden sona dessa synder. Om du förstår detta och ber om förlåtelse innan du går över då har du kanske bara kärleksgärningar att utföra i ditt nästa liv. var vaken för detta, för det är Guds sanna ord!Paul.

Gilla

sehen hawkins har tränat upp sin hjärna att tänka abstrakt så
den har tagit andra delar av hjärnan till sina beräkningar

frågan är hur mycket har han kvar av de delar som skulle brukats för andra saker än mattematik i hjärnan.
han verkar vara handikappad på mer än ett sätt, han har tvingat hjärnan till att använda all kapasitet till räkneoperationer, så han har tappat hela delar av verkligheten, han har blivit blind på känsloliv vårsol
känsoengangemang på alla områden. utom matematik.

Gilla

Helt korrekt, Lisa!

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: