Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

REGERINGEN HOTAR stoppa HEMUNDERVISNING !!! Trots att hemundervisning ger de bästa studieresultaten!

Posted on: 3 juli, 2009


 

ETT BROTT MOT DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA !!!

HEMUNDERVISNING GER DE BÄSTA STUDIERESULTATEN !!!

Sveriges regering försöker dra mattan under fötterna på alla de hemundervisade barnen i Sverige, i och med lagförslaget till ny skollag, som presenterades den 16:e juni!

Riksdagsmännen inser inte allvaret bakom det nya lagförslaget, och FN:s organ för mänskliga rättigheter har blivit underrättade:

http://www.hemundervisning.nu/blog
http://rohus.nu

Kan vi stillasittande titta på när barn tvingas (!) till skolan, efter så många år i det de älskar: Att lära sig i egen takt, i trygg miljö, och utvecklas socialt utan gränser.

Ett lagligt och mycket framgångsrikt alternativ till offentlig utbildning håller man på att radera, helt utan grund eller efterforskningar!

Europakonventionen:
Första tilläggsprotokollet – artikel 2:

Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna,
Artikel 26.3:

Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar.

Tyskland är för närvarande det enda landet i Europa där hemundervisning är förbjudet, en lag som trädde i kraft år 1938 under en viss Adolf Hitler

Sverige riskerar att komma betraktas som en B-demokrati, om lagförslaget går igenom !!!

SKRÄMMANDE !!!

DEBATTARTIKLAR MOT DETTA VANSINNIGA LAGFÖRSLAG:

http://www.newsmill.se/artikel/2009/06/16/nya-skollagen-forbjuder-hemundervisning

http://mariakornevik.blogspot.com/2009/06/stefan-tornberg-och-min-debattartikel.html

Skälen till att välja hemundervisning är många men kan delas in i fyra kategorier: fysisk och psykisk hälsa, värderingar, kunskapssyn/pedagogik, samt livsstil:

http://www.skl.se/artikel.asp?A=47895&C=6234

Reportage av Svenska Dagbladet hos tre hemundervisande familjer i Sverige:

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barnunga/artikel_1271545.svd

ÖPPET BREV till skolminister JAN BJÖRKLUND:

http://www.hemundervisning.nu/blog/post/1/50

FORSKNINGEN STÖDJER HEMUNDERVISNINGEN !!!

Academic Statistics on Homeschooling
av J. Michael Smith:

http://www.hslda.org/docs/nche/000010/200410250.asp

Home Schooling: From the Extreme to the Mainstream, 2nd Edition”
av Claudia R. Hepburn, Patrick Basham, John Merrifield:

http://www.fraserinstitute.org/commerce.web/product_files/Homeschooling2.pdf

Home Schooling Achievement”, av Dr Brian Ray, National Home Education Research Institute:

http://www.leah.org/articles/HomeSchoolAchievement.pdf

Forskningen ger alltså belägg för att hemundervisade barn når i genomsnitt bättre skolresultat än skolbarn, t.o.m. bättre än barn i privatskolor. De utvecklas socialt lika bra eller bättre jämfört med skolbarn. Även de mest prestigefyllda amerikanska universiteten välkomnar dem, eftersom de visat sig ha bättre motivation och studiedisciplin än skolbarn.

 

PROTESTERA MOT REGERINGENS LAGFÖRSLAG !!!

SKRIV UNDER namninsamlingen här, som startats av organisationen Rohus; ”Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige”, som har status som officiell remissinstans:

http://rohus.nu/?Namninsamling

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


Annons

72 svar till "REGERINGEN HOTAR stoppa HEMUNDERVISNING !!! Trots att hemundervisning ger de bästa studieresultaten!"

Vad säger ni, kära läsare?Är det inte överförmynderi och totalitära takter att FÖRBJUDA hemundervisning av barn, som enligt all tillgänglig forskning visar sig ge bättre studieresultat och bättre social uppfostran än all annan form av undervisning?Vad är agendan egentligen?

Gilla

”Vad är agendan egentligen?” Att avskaffa föräldrarna och låta samhället forma barnen till lydiga konsumenter, förstås! Jag är glad över att se vilket fint jobb du gjort med detta blogginlägg. Mycket fakta och länkar för den som vill veta mer. Jag är en av Sveriges få hemundervisande pappor. Vi har just fått tillstånd att gå vidare med årskurs 3 och vi är mycket glada över att få hålla ihop vår familj och växa tillsammans. Några goda konsumenter blir vi dock aldrig. Som hemundervisande familj lever man oftast på en inkomst, eftersom en av föräldrarna alltid finns i barnens närhet. Vi ser det som en investering i livet och hoppas att våra barn ska växa upp till starka individer som vågar tänka fritt och vara goda och inspirerande medmänniskor. Tack för fin blogg! Nicklas Lantz

Gilla

Tack så mycket, Nicklas!Jag är verkligen glad över att er familj fått tillstånd att gå vidare med hemundervisningen!Karaktärsfasta och fritt tänkande medborgare, det värderas tydligen inte så högt…

Gilla

Så länge hemundervisningarna kontrolleras och uppfyller den i lag satta standarden för ämnen som skall studeras och mål som ska uppnås förstår jag inte var problemet ligger och varför en lag som denna ska finnas.Vad jag kan föreställa mig är att vissa föräldrar ägnas sig åt att ta bort delar i utbildningen som exempelvis sexualkunskap, och möjligtvis ägnat sig åt religiös indoktrinering av sina barn eller dylikt.Troligtvis något sådant som lett till att man föreslagit den här lagen. Men ja, det kan ju självklart vara av någon annan anledning också.

Gilla

Skulle irreligiös indoktrinering vara bättre än religiös indoktrinering?

Gilla

”Skulle irreligiös indoktrinering vara bättre än religiös indoktrinering?”Den statliga skolan ägnar sig inte åt irreligiös indoktrinering. Den visar upp alla alternativ ur en objektiv synvinkel. Jag bör veta. Det var inte så länge sedan jag själv gick i skolan, till skillnad från dig.

Gilla

Irreligiösa hokuspokus-teorier som Big Bang-teorin och evolutions-teorin framläggs såsom fakta, medan Gud Skaparen framställs som bara en tro, och ingenting mer…Objektiv undervisning…?

Gilla

”Irreligiösa hokuspokus-teorier som Big Bang-teorin och evolutions-teorin framläggs såsom fakta, medan Gud Skaparen framställs som bara en tro, och ingenting mer…Objektiv undervisning…?”Haha, när har någon lagt fram Big Bang teorin som fakta? Jag utmanar dig, nämn ett tillfälle. Och som jag minns lärdes inte evolutionen ut som ett faktum. Vi studerade den, men blev inte tvingade till att erkänna att den var sann. Så även där har du faktiskt fel.Saken är just det att religion baseras på tro. Det är en tro, inget mer och inget mindre. Jag vet att du troligtvis då kommer att koppla till dina ”veda” skrifter som på Svenska översätts till ”veta”, vilket på någon mystisk väg enligt dig troligtvis är underlag nog för att din religion inte baseras på tro utan vetskap. Så är dock inte fallet. Du har en tro. Mer än så är det inte.Det spelar egentligen ingen roll, för om du söker fristad att indoktrinera barn genom hemundervisning kommer det inte att tillåtas. Du kommer aldrig att vinna en majoritet i den frågan, så bäst gör du i sådana fall att flytta till en annan plats i världen där det fortfarande tillåts.

Gilla

Bara att ta dig en titt i dina skolböcker som behandlar dessa teorier, så får du se själv att de framställs såsom att det har hänt, och inte som en teori bland andra…Varför skulle det vara bättre att indoktrineras i en statlig skola, än att indoktrineras i hemmet?

Gilla

”Bara att ta dig en titt i dina skolböcker som behandlar dessa teorier, så får du se själv att de framställs såsom att det har hänt, och inte som en teori bland andra…”Därför att evolutionen och big bang inte bara är ”en teori bland andra”. De är de överlägset BÄSTA teorierna för de observationer som gjorts. Därför betraktas de ofta som så pass troliga att de lika gärna kan kallas för fakta.Om du vet en enda sak om vetenskap så är det dock att en teori alltid kan motbevisas, hur trolig den än verkat tidigare. Sätt igång och hitta motbevis, om du är missnöjd.För att kommentera huvudämnet: Problemet med hemundervisning är väl att det kan vara svårt att kontrollera att barnen verkligen lär sig sanningen och inte religiöst trams. Det är ingen slump att förespråkare av hemundervisning ofta är religiösa fundamentalister som inte vill att sina barn ska lära sig något om verkligheten.

Gilla

Vad är verklighet?Vad är sanning?”Bästa teorierna för de observationer som gjorts”1. Har man någonsin observerat att någonting kan trolla fram sig själv från tomma intet?2. Har man någonsin observerat att Liv kan uppstå ur något livlöst?Ett rungande NEJ….

Gilla

Vad har det med evolutionsteorin att göra? Läs en bok. Utbilda dig.

Gilla

Evolutionsteorin är bara pseudovetenskap, enär den negligerar kausaliteten, den UTGÅR ifrån att Livet uppstått ur icke-liv!

Gilla

”Evolutionsteorin är bara pseudovetenskap, enär den negligerar kausaliteten, den UTGÅR ifrån att Livet uppstått ur icke-liv!”Det där påståendet stämmer inte riktigt är jag rädd. Det finns i evolutionsteorin plats för Gud, då han likväl (trots att sannolikheten är väldigt liten) hade kunnat startat det själva ”livet” som efter det evolverats till vad det är idag.Hypoteserna och teorierna kring liv från icke levande materia är en annan gren som man inte nödvändigtvis behöver ta hänsyn till då dessa inte bevisats en suck på så många gånger som faktumet att saker och ting faktiskt evolverar just nu.Alltså har du fel….Igen…

Gilla

Saker och ting evolverar just nu?Du menar att även dagens bakterier håller på och evolverar till fiskar, som de ska ha gjort tidigare, enligt evolutionsteorin?Finns inga som helst bevis för det!Ej heller har rosorna någonsin varit något annat än rosor, och kommer så att förbli, detsamma med björkar, ormar, apdjur, Människor och alla andra livsformer!Däremot anpassar sig livsformer efter ändrade förhållanden, men förändringar vad gäller färg, form och storlek är bara fråga om variationer INOM de redan befintliga familjerna, såsom exempelvis en körsbärstomat kan förändras till en bifftomat, eller en varg till en pudel, men det är fortfarande bara fråga om TOMATER respektive HUNDDJUR!Det stora MISSFÖRSTÅNDET kring den s.k. EVOLUTIONEN:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/03/1156964

Gilla

”Evolutionsteorin är bara pseudovetenskap, enär den negligerar kausaliteten, den UTGÅR ifrån att Livet uppstått ur icke-liv!”Fel. Det du talar om kallas för abiogenesis. Evolution är läran om släktskap mellan olika arter.

Gilla

Evolution = Utveckling av livsformer från lägre till högre stadier (Myten kring ”makroevolution”)(Norstedsts svenska ordbok, utarbetad vid Göteborgs universitet)Det som felaktigt kallas för evolution (”mikroevolution”), är egentligen bara fråga om genetiska variationer inom de befintliga familjerna, grundarterna!Myten om abiogenes och den prebiotiska tillvaron:http://www.direct.ca/trinity/origin.html

Gilla

Snillet: Snabb fråga angående din syn på arternas ursprung.Vi vet ju att ungefär 90% av alla djurarter som någonsin existerat är utdöda. Du tror att alla arter skapades exakt samtidigt, exakt som de ser ut idag. Hur kommer det sig då, enligt dig, att alla dessa arter förutom en tiondel har dött ut? Kommer vi ha färre och färre djurarter tills dess att inga finns kvar om några år? Och hur såg Jorden egentligen ut när alla dessa arter existerade samtidigt? Fanns det bara tre-fyra exemplar av varje art, eller var Jorden mycket större då?Besvara dessa frågor med hjälp av fakta, tack. Inte något religiöst dravel nu.

Gilla

Har inte kommit så långt i mina studier ännu, att jag kan ge dig några tillförlitliga svar kring detta!

Gilla

Hahahahaha. Har inte vedaskrifterna berättat hur det skulle ha gått till?

Gilla

Jo, men det tar några år att plöja igenom alla skrifter…

Gilla

”Evolution = Utveckling av livsformer från lägre till högre stadier (Myten kring ”makroevolution”)”Och var i denna beskrivning står det att något kom från inget?

Gilla

Man vill inte kännas vid var den första levande organismen fick sitt liv ifrån…

Gilla

Alimantado: Det var ju därför de stora dinosaurierna dog ut, de fick inte plats ;)Dessutom är ju jorden ihålig har du väl läst i den här bloggen och på insidan finns det minsann gott om utrymme :DR.

Gilla

”Jo, men det tar några år att plöja igenom alla skrifter…”Hahahahahahahahaha

Gilla

Isf är ditt huvud en planet. :)R.

Gilla

Mitt i planeten! 🙂

Gilla

rebar ansikte för fa-an!

Gilla

Vad sa du?

Gilla

”Saker och ting evolverar just nu?Du menar att även dagens bakterier håller på och evolverar till fiskar, som de ska ha gjort tidigare, enligt evolutionsteorin?Finns inga som helst bevis för det!”Nej det finns troligtvis inga bevis (för dig), eftersom du troligtvis tror att alla fossil av ”övergångsformer” vi funnit är djur som skapats så och i alla tid var så tills dessa nu dog ut. ”eller en varg till en pudel, men det är fortfarande bara fråga om TOMATER respektive HUNDDJUR!”Ja du, nu tycker jag vi ska snacka lite om ”arter” och ”underarter” här ett tag.Enligt Wikipedia (som är en allt ifrån komplett sida, men som jag tänker använda för att statuera ett exempel idag) så finns det under släktet ”Hunddjur” inte mindre än 15 arter. Var och en av dessa arter har även så kallade ”underarter”.Inom en art kan ”underaterna” fritt para sig och föra vidare fertil avkomma. Men ifall någon av dessa ”underarter” skulle para sig med ett annat djur från en annan art, men under samma familj skulle då en infertil avkomma produceras. Exempel finns då på hästdjur där man kan para en häst med en åsna eller en sebra, och resultatet då blir en infertil avkomma. Självfallet finns det också fler kriterier involverade i kategoriseringen mellan arter.Men ja, vad är det då som saknas? Det som saknas är att en art och dess ”underarter” ska genom denna konstanta förändring och genetiska variation som medföljer varje ny generation glida ifrån varandra till den mån att reproduktion emellan exempelvis två ”underarter” finns omöjlig på ett eller annat vis. Då har vi gått från att ha en specifik ”underart” i en art, till att ha fått en ny art helt enkelt. Fortfarande del av samma släkte, men separat. Inom mänskligheten finns det som du nog vet bara en levande art och många underarter. Vi här i skandinavien har exempelvis anpassats annorlunda gentemot våra bröder och systrar i asien. Men eftersom vi fortfarande ingår i samma art ”homo sapiens sapiens” kan då fertil avkomma produceras emellan alla våra underarter.Men ja, vill du ha ett exempel på vad det är jag menar?Åter tillbaka till allas våra hunddjur.Arten ”Canis” som tillhör släktet hunddjur innehåller underarter som exempelvis vargen, och även de efterföljande variationer av denne som resulterat i de husdjur vi kallar hundar. Men finns det då någon underart inom arten Canis som kan ses som en möjlig kandidat till att klassas som en ny art, separat från då själva Canis?Japp.http://en.wikipedia.org/wiki/Chihuahua_(dog)Men för att förenkla lite och bara visa hur banalt enkelt det egentligen är.————————————————————————————————http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Canis_lupus_laying_in_grass.jpghttp://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Zoo_Am%C3%A9rica-2874f-Urocyon_cinereoargenteus.jpgDen övre är en varg, och den nedre är en gråräv. Två djur av samma familj, men av två olika arter (Canis, Urocyon).————————————————————————————————-http://en.wikipedia.org/wiki/File:Degaen.jpghttp://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Canis_lupus_laying_in_grass.jpgJa, Chihuahuan är dokumenterad att ha kommit från vargen, likt alla andra hundar vi har. Men har nu glidit för långt ifrån för att kunna klassas som att vara inom samma art. Grattis, en art från en annan. Osså avslutar vi det hela med ett styggt litet citat från hemsidan wikipedia under artikeln om evolution.”Evolution är ursprunget till den stora variation som finns i den biologiska världen: de nu förekommande arterna är alla besläktade genom ett gemensamt ursprung, och med tiden utvecklas nya arter från de existerande genom artbildning, en produkt av små successiva förändringar över stora tidsrymder.”

Gilla

Saken är ju den att det inte finns ett endaste litet fossil på hela detta jordklot som skulle ha varit en övergångsform mellan två olika livsformer!Tvärtom!All fossil påvisar att livsformerna har sett ut som de gör idag, i hundratals miljoner år:http://living-fossils.comSedan har vi ju Människan, som de facto funnits på Jorden i hundratals miljoner år, vilket effektivt tar död på alla flummiga teorier om att vi skulle ha flummat fram från de osaliga apdjuren:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/02/1128092Eller hur?Varg eller Chihuahua, fortfarande bara fråga om HUNDDJUR!Slutsats?Just det, ingen som helst organisk evolution har skett!

Gilla

För att inte göra inlägget för långt så sparar jag fossil arkivet till ett lite senare tillfälle, förutom då en liten del du nämner.”All fossil påvisar att livsformerna har sett ut som de gör idag, i hundratals miljoner år:”Nej det gör det verkligen inte, och det har du ju faktiskt själv erkänt. Genetiska mutationer från generation till generation skapar differenser i kommande generationer. Såsom hundar härstammar från vargen osv. Även inom mänskligheten ”homo sapiens sapiens” är det här också bekräftat. Vi är exempelvis större storleksmässigt än vad vi var för några hundra år sedan. Samt att alla olika hudfärger också är resultat av genetiska mutationer från generation till generation i anpassningens tecken.Du har själv erkänt att anpassning sker, så detta kan du inte neka.Så naturligt nog borde ju människan, likt alla andra djur i världen ha en ”vagga” varifrån alla separata grupper av människor kommit från. Grunden till den anpassning som till idag skett. En punkt varifrån de kommande nordeuropeerna vandrade norrut. Asiaterna vandrade österut osv. Ja man har kartlagt detta. Och vårt ursprung är den norra delen av afrika, där alla människor en gång i tiden bar mörk hud osv. Nu behöver du självfallet inte acceptera just det, eftersom kravet ligger på att det ska finnas ett ursprung till alla differenser. Du behöver inte nödvändigtvis veta var exakt det är. Så därifrån har i alla fall olika anpassningar genom genetiska mutationer världen över skett under många och åter många år, vilket resulterat i alla de ”underarter” som idag finns. Låt mig påminna att du själv bekräftat just den delen tidigare i tråden ”Däremot anpassar sig livsformer efter ändrade förhållanden, men förändringar vad gäller färg, form och storlek är bara fråga om variationer INOM de redan befintliga familjerna,”Men ja, för att göra det hela klart då. Det är konkret och fast, att alla vi människor på denna jord härstammar från en punkt varifrån vi brutit ut i separata ”underarter” världen över. För att åter peka ut en sak som du faktiskt bekräfat, så är det att det tydligen är okej för en underart att bilda en ny art, så länge den befinner sig inom samma familj, som i mitt tidigare exempel är familjen ”hunddjur”.Det ger utrymme att då ta i aktning, att människan ”homo sapiens sapiens” då också kan ha kommit från en annan art, så länge denna nu befinner sig inom samma familj som vår egen.Notera även att jag endast sätter spärren inom ”familjen” för att det är något som du redan accepterat, vilket då gör resonemanget något lättare för dig att ta in, hoppas jag.Och ja, då människans familj är ”Hominider”, ger det oss en grupp av möjliga andra arter varifrån just människan kommer från.Vilket enligt dig inte heller är omöjligt, eftersom Chihuahuan kommer från vargen kan då människan komma från något annat tidigare. Men ja, vad finns det då för tidigare kandidater till den moderna människan som befinner sig inom samma familj som oss? Apor, gorillor, schimpanser m.m. Det är nog säkert så att du grävt den grop du nu befinner dig i utan att själv riktigt veta om det. Men indirekt har du redan accepterat och erkänt Evolutionen. Inte nödvändigtvis den delen att vi härstammar från en fisk. Men den delen att människan härstammar från en annan art inom vår familj. Något som gör att ditt senaste inlägg innehållandes den här delen.”Sedan har vi ju Människan, som de facto funnits på Jorden i hundratals miljoner år, vilket effektivt tar död på alla flummiga teorier om att vi skulle ha flummat fram från de osaliga apdjuren:”Är nååååågot motsägelsefullt. Men svara på denna fråga herr snillet. Gör det ont att skjuta sig själv i foten?

Gilla

Vargen och hunden tillhör samma livsform: HUNDDJUR!Anpassning sker inom de befintliga familjerna, färg, storlek och form, ja, men det är inte fråga om någon organisk evolution!Det har alltså inte tillkommit några nya organ, och inga gamla organ har försvunnit!Det STORA MISSFÖRSTÅNDET kring den s.k. EVOLUTIONEN!http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/03/1156964LÄS FÖRST den tråden, så du ser skillnaden mellan evolution och anpassning, så kan du sedan återkomma!Ja, Människan har alltid varit MÄNNISKA, ända sedan vi skapades av allas vår gemensamma Skapare, vid skapelsens begynnelse!Apor, gorillor, schimpanser = APDJUR!

Gilla

Ah men du missförstår mig kära du. Jag har förstått de gränsen du har satt upp och rör mig inom dessa, då det ökar sannolikheten att du ska förstå mina resonemang.”Det har alltså inte tillkommit några nya organ, och inga gamla organ har försvunnit!”Var kom det ifrån? Jag har inte nämnt något om det vad jag kan minnas.Som sagt vet jag att denna form av evolution inte verkar falla dig i smaken. Så därför undviker jag det ämnet tills senare.Sen hjälper det inte att du själv lägger in djur i familjer som det för dig passar, för den makten har du inte. Apor ligger i samma familj som oss. Och anatomiskt är det inte stor skillnad emellan en Schimpans och en modern människa. Du behöver inte ta bort eller lägga till något. Bara förstora och manipulera lite.Hade jag en magisk hand hade jag kunnat manipulera anatomin i en varg tills dess att det blev en mindre hund eller dylikt. Forma om lite, göra några organ större och några mindre osv.På samma vis skulle jag kunna göra en Schimpans till en människa. Minska kroppshåret, förstora hjärnan, räta ut kroppen osv osv. Inga organ tillagda, inga organ borttagna. Precis som det passar dig., Men kära du. Det finns en konkret uppfattning om hur mycket människans alla underarter utvecklats under årens gång. Kolla här. Enligt dig har människan funnits på jorden i över hundra miljoner år. Men om man kollar man på hur mycket genetiska mutationer format om människan inom loppet av bara några tusen, eller bara några hundra år så går det inte riktigt ihop.Vi säger att du har rätt, och att människan funnits i det skick den är idag i exakt 200 000 000 år. För att du då ska ha rätt kan det inte ha förekommit någon genetisk mutation alls. Ingen anpassning över huvud taget under de första 199 800 000 åren.Något som du säkerligen kan konstatera. Men det vore ytterst besynnerligt. Står det någonstans i dina veda skrifter att gud valde att bevara människan på ett sätt i det stora antal år jag skrivit ovan, för att sedan av någon lustig anledning sätta igång mutationer?Röra om lite i grytan antar jag. Vore så tråkigt annars.

Gilla

”Apor ligger i samma familj som oss. ”Enligt evolutionsteoretikerna, ja…Människan har ständigt förändrats vad gäller storlek, färg och form, ända sedan vi skapades av vår evige Skapare, vid skaelsens begynnelse!Människan levde mycket längre, hade längre kroppslängd, var mer själsligt och andligt utvecklade tidigare tidåldrar jämfört med den tidsålder vi lever i nu, missämjans Kali yuga!I den föregående tidsåldern,, Dvapara yuga, som påbörjade för drygt 5000 år sedan, kunde Människan leva till en ålder av 1000 år, vilket faktiskt även omtalas i Bbeln, läs här om Dvapara yuga:http://en.wikipedia.org/wiki/Dvapara_Yuga

Gilla

Hmmm… Undrar vad du har för skolgång bakom dig?

Gilla

Samma likriktning som majoriteten av folket…

Gilla

Men snälla ”Snillet”. Slit dig ifrån dina Dvapara yuga och Kali yuga en stund, och läs åter det jag har skrivit. Allt det jag lägger fram här kan jag backa upp med allt ifrån genetiska träd och spårningar, till fossil och kartläggningar av delvis den mänskliga genomen, men även från de djur jag nämner. Det är slutsatser framkomna av hårt jobb och år av forskning av miljoner olika människor världen runt. Det är den grunden jag står på i mitt resonemang. Ge mig det konkreta du har från din sida. Något annat än de tomma påståenden du verkar ha en tendens för att slänga ur dig. För från den plattformen jag står på, finns det inget, och inget alls som stödjer det du påstår.

Gilla

All världens fossil motsäger fullständigt evolutionsteorin:http://living-fossils.comÄven den kambriska explosionen motsäger teorin!

Gilla

”Alla världens fossil motsäger evolutionsteorin” – men ändå har alla världens biologer studerat dem och kommit fram till raka motsatsen…

Gilla

Man har inte kommit fram till motsatsen av fossil (som ju motbevisar evolutionsteorin), utan endast av önsketänkande…

Gilla

vad fan, har du inte gett upp än? aja, då vet jag, ska försöka undvika dina inlägg då

Gilla

Ge upp?Varför då?

Gilla

”Man har inte kommit fram till motsatsen av fossil (som ju motbevisar evolutionsteorin), utan endast av önsketänkande…”Jaså? Var god visa upp din vetenskapliga utbildning och dina meriter som gör dig kvalificerad att gå emot alla jordens övriga vetenskapsmän. Inte det? Nej men då kanske du skulle be om ursäkt?

Gilla

Inte bara all världens fossil, utan även den kambriska explosionen motsäger evolutionsteorin!

Gilla

Prova att läsa inlägget innan du försöker svara.Jag citerar mig själv så du kan göra ett andra försök att svara:”Var god visa upp din vetenskapliga utbildning och dina meriter som gör dig kvalificerad att gå emot alla jordens övriga vetenskapsmän. Inte det? Nej men då kanske du skulle be om ursäkt?”För övrigt kan jag tillägga att ”den kambriska explosionen” inte skedde på 10 minuter, om du nu trodde det. Det handlar om 80 miljoner år, din outbildade stackare.

Gilla

Fel!Under en period av 10-20 miljoner år:http://sv.wikipedia.org/wiki/Kambriska_explosionen

Gilla

Tyvärr, den svenska versionen är felaktig och citerar inga källor. Den engelska versionen är däremot väldigt väl underbyggd. Plugga.

Gilla

Källa till påståendet om 80 miljoner år, tack!

Gilla

”Källa till påståendet om 80 miljoner år, tack!”Va? Jag gav dig ju källan, läser du verkligen så otroligt illa? Läser du fel med mening? Är du blind?

Gilla

Ja, någon har skrivit det på Wikipedia, men vi vill ha KÄLLAN till den uppgiften!

Gilla

Är wikipedias källförteckning osynlig för dig, eller vad? Något fel på din dator?Där finns en enkel tidslinje över de olika tidsperioder som innefattas av denna ”explosion”. Dessa sträcker sig tillsammans över en period av 80 miljoner år. Enkelt att räkna ut själv, om du hade varit lite duktigare på huvudräkning.

Gilla

För det första finns inga som helst bevis för dessa påstådda 80 miljoner år, och för det andra är 80 miljoner en alldeles för kort tid för att en amöba ska kunna hinna flumma fram till ett fyrfotadjur eller Människa…

Gilla

”Ja, någon har skrivit det på Wikipedia, men vi vill ha KÄLLAN till den uppgiften!”Det kommer från boken ”Macroevolution And Macroecology Throught Deep Time. Skriven av Nicholas J. Butterfield, professor i paleontologi vid University of Cambridge. Publicerad 2007.Räcker inte det så står även paleontolog Stephen J. Gould bakom den dateringen. Som kan läsas i hans bok ”Livet är underbart : om femögda djur och naturens slumpmässiga historia”Om du vill så kan jag slänga in några fler.

Gilla

Källkritik!De är ju båda troende evolutionsteoretiker!

Gilla

Snillet, det är nog dags för dig att acceptera att människor som studerat biologi under årtionden helt enkelt förstår mer om biologi än vad du gör. Du är ju trots allt bara en totalt outbildad, lågintelligent konspirationsteoretiker.

Gilla

Har man inte ens förstått det mest grundläggande, skillnaden mellan ande och materia, den andliga och materiella energin, så är man högst outbildad!

Gilla

Som vanligt, bara religiöst svammel. När kommer bevisen? Vad väntar du på? Vad är du rädd för?

Gilla

Vad är det nu du vill ha bevis för?Bevis för bevisen?

Gilla

”Har man inte ens förstått det mest grundläggande, skillnaden mellan ande och materia, den andliga och materiella energin, så är man högst outbildad!”Det verkar vara här som vägen skiljer i olika vägar. Du konstaterar att alla som inte tror som du är outbildade. Och vi övriga konstaterar, baserat på din historia här att du är outbildad i de kretsar som du aktivt kritiserar. Vilket i slutändan inte leder till något alls. Som mycket väl kan synas i det här citatet från dig: ”Källkritik!De är ju båda troende evolutionsteoretiker!”Så i rätta drag befinner du dig i en bubbla. Där all utomstående information som inte kommer från de kretsar där din tro står stark är värdelös i dina ögon.Det för tankarna till en rättegång i USA där fallet var ifall man skulle lära ut kreationism på samma nivå som evolutionslära. Förespråkarna till Evolutionen i fallet redovisade stora mängder bevis som alla nekades av kreationisterna. Vad var argumentet till det?”Bevisen är värdelösa och stämmer inte”. Inga motbevis, ingen motargumentation. Dom avkastade allt eftersom det stred mot deras tro, och baserade det inte på något annat än just det.Slutsatsen var i alla fall att kreationisterna fick en rejäl utställning av domaren och deras sida förlorade.Den metoden du använder fungerar inte i praktiken. Och för allt vad vårt samhälle är värt och vad mänskligheten lyckats klara av med konstruktiva men så får den aldrig fungera heller.

Gilla

Inte undra på, när domaren själv var evolutionstroende…Finns icke ett endaste litet bevis för att Människan skulle ha flummat fram från nån stackars uppdiktad föräldralös slump-bakterie!Icke ett endaste!

Gilla

”Inte undra på, när domaren själv var evolutionstroende…”Faktiskt så var domaren en troende katolik. Och är det fortfarande vad jag vet. Det krävs inte att man tror på evolutionen för att man ska kunna identifiera ett pucko i en rättegång som inte har något konkret att komma med. Något som domaren ifråga visar med bravur.Jag tycker att du egentligen borde formulera om ditt andra uttalande där.Låt mig korrigera det åt dig.”Finns icke ett endaste litet bevis jag godtar med min tro som begränsning för att Människan skulle ha evolverat fram från vad biogenes teorierna kallar ”de första organismerna”Icke ett endaste!”Nu var det ju faktiskt det du menade. Något som egentligen gör dig till en rätt radikal religiös extremist. Så låt mig fråga. Var ligger gränsen för vad du skulle göra för din tro?

Gilla

Svara nu med ett enkelt Ja eller Nej, tack!Tror du att allas vår gemensamma vördade Urfader ska ha varit nån stackars jungfrufödd föräldralös slump-bakterie?Ja eller Nej?

Gilla

”Vad är det nu du vill ha bevis för?”Du kan ju börja med att bifoga bevis för att den ”andliga världen” ens existerar. Eller ännu hellre, bevis för att din gud existerar. Vad är du så rädd för? Du säger att du har bevis, men så fort man frågar om dem så blir du knäpptyst. Vad väntar du på? Har du kanske ljugit hela tiden?

Gilla

Hur vill du att bevisen för Gud och den andliga världen ska se ut?Fysiska bevis?

Gilla

”Finns icke ett endaste litet bevis för att Människan skulle ha flummat fram från nån stackars uppdiktad föräldralös slump-bakterie!Icke ett endaste!”Du har ett hundratal gånger ställt mig frågan ”Vad skulle du godta som bevis för guds eviga andliga existens?” och jag har gång på gång tålmodigt besvarat denna fråga, trots att det bara verkar sitta kvar i ditt huvud i några sekunder innan du glömmer bort allt och ställer samma fråga igen.Nu ställer jag motsvarande motfråga till dig: Vad skulle du godta som bevis för att evolutionsteorin stämmer?Denna fråga ställer jag dig mest för att ditt eventuella svar kommer att avslöja din totala brist på förståelse för den teori du försöker kritisera. Det ska bli mycket lustigt att se dig göra bort dig fullkomligt.

Gilla

Vi väntar fortfarande på ditt svar!Svara du först på min fråga, tack!

Gilla

Evolution har faktiskt skådats i verkliga livet, då ett rekord har slagits för den kortaste evolutionen som vi vet om. Nämligen Guppy fiskar som flyttat till ett nytt område där evolutionen skedde på 8 år. Hur många generationer det är vet jag inte.

Gilla

Fortfarande bara Guppy-fiskar och ingenting annat, dvs ingen som helst organisk evolution har skett!

Gilla

Hej! Intressant skrivet om hemundervisningen:) Läs gärna min blogg där jag skrivit mitt senaste inlägg i debatten.http://karinviden.bloggproffs.se/

Gilla

Tack, kära Karin!

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: