Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

VI FÖDS TILL KREATIONISTER !!! Forskning visar att barn spontant inser att det finns en Skapare !!!

Posted on: 19 februari, 2010


 

VETENSKAPLIGA STUDIER BEKRÄFTAR:

VI FÖDS TILL GUDSTROENDE, VI FÖDS TILL KREATIONISTER !!!

Barn inser alltså redan vid väldigt unga år, innan de blivit påverkade och indoktrinerade av vuxna, att världen måste ha skapats med en mening, att det måste existera en Högre makt, en Intelligent Designer som designat skapelsen!

Barn är predisponerade till att se världen som designad och skapad med ett syfte, dvs kreationism!

Om man strandsatte en handfull barn på en öde ö, och lät de uppfostra sig själva, så skulle de alltså helt naturligt utvecklas till fromma Guds-troende individer, till kreationister!!!

_________________________________________________

Children are ”BORN BELIEVERS” in God, and do not simply acquire religious beliefs through indoctrination, according to an academic:

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=160478

Dr Justin Barrett, a senior researcher at the University of Oxford’s Centre for Anthropology and Mind, claims that young people have a predisposition to believe in a supreme being because they assume that everything in the world was created with a purpose.

He says that young children have faith even when they have not been taught about it by family or at school, and argues that even those raised alone on a desert island would come to believe in God.

”The preponderance of scientific evidence for the past 10 years or so has shown that a lot more seems to be built into the natural development of children’s minds than we once thought, including a predisposition to see the natural world as designed and purposeful and that some kind of intelligent being is behind that purpose,” he told BBC Radio 4’s Today programme.

If we threw a handful on an island and they raised themselves I think they would believe in God.

In a lecture to be given at the University of Cambridge’s Faraday Institute on Tuesday, Dr Barrett will cite psychological experiments carried out on children that he says show they instinctively believe that almost everything has been designed with a specific purpose.

In one study, six and seven-year-olds who were asked why the first bird existed replied ”to make nice music” and ”because it makes the world look nice”.

Another experiment on 12-month-old babies suggested that they were surprised by a film in which a rolling ball apparently created a neat stack of blocks from a disordered heap.

Dr Barrett said there is evidence that even by the age of four, children understand that although some objects are made by humans, the natural world is different.

He added that this means children are more likely to believe in creationism rather than evolution, despite what they may be told by parents or teachers.

Dr Barrett claimed anthropologists have found that in some cultures children believe in God even when religious teachings are withheld from them.

Children’s normally and naturally developing minds make them prone to believe in divine creation and intelligent design. In contrast, evolution is unnatural for human minds; relatively difficult to believe.

 

_________________________________________________

TILL DISKUSSION:

Någon som är förvånad?

Det är helt naturligt att man föds med en vördnad för allas vår gemensamma Skapare, vår evige Urfader, och Hans fantastiska skapelse…

Bara när man blir äldre, som man blir hjärntvättad till evolutionssagan av skola och massmedia, att tro att skapelsen skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och att Livet skulle ha uppstått ur stendöda stenflisor och därefter börjat flumma fram till Människan…

Snacka om SJUKT OLOGISKT !!!


 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt


Annons

45 svar till "VI FÖDS TILL KREATIONISTER !!! Forskning visar att barn spontant inser att det finns en Skapare !!!"

Men å andra sidan. Om det är sant så betyder det att en kreationist är en person som inte kommit längre i sin mentala utveckling än en liten unge.Tala om att nedvärdera hela kreationismen… 🙂

Gilla

En kreationist är en person som ännu inte hunnit bli hjärntvättad av förnuftsvidriga ateistiska hokuspokus-teorier…Mentala utveckling?Gud och det andliga transcenderar det mentala!

Gilla

En kreationist är en person som har blivit hjärntvättad av förnuftsvidriga religiösa hokuspokus-teorier…

Gilla

Som sagt, vi FÖDS rill kreationister! 🙂

Gilla

Barn tror att katter finns för att man ska klappa dem! Ni är precis som barn!Barn är genetiskt programmerade till att tro på den information de tilldelas av vuxna i sin närhet. Det är evolutionens sätt att förbereda dem inför vuxenlivet. Det fanns helt enkelt inte tid för en ursprunglig människa att lära sig alla faror på egen hand.Teoretisk sett kan barn lära sig av egen erfarenhet att inte gå för nära klippstupet, inte äta de där röda bären eller att inte simma i den krokodilfyllda Limpopofloden. Men det blir till ett högt pris. Barn med förmåga att tro på vuxna torde överleva i större utsträckning än de som inte har samma förmåga. Detsamma gäller massor av djurarter. Nackdelen när det gäller religion är att barn därför faktiskt tror på vad vuxna säger. Oavsett hur fel det är.Som bekant så har barn en oerhört livlig fantasi. De anses också vara så lättpåverkade att vi t.ex. har förbjudit reklam som riktar sig direkt till dem. Barn har inga försvarsmekanismer mot dylika budskap. Som vuxna ger vi hela tiden barn olika råd som de i varierande grad tar till sig. Ta inte på spisplattan, eller simma inte i den krokodilfyllda floden är exempel på bra råd till ett barn. Vill man verkligen förhindra dem från att göra något potentiellt farligt, så kan vi lägga till ett element av fruktan som tilltalar deras fantasi. En uppmaning om att inte gå ner i källaren därför att det finns troll eller monster där, brukar hindra den allra nyfiknaste fyraåring från att utforska elskåpet. Förlegat, grymt, dumt, men pedagogiskt effektivt.Vi kan också genom egen okunskap eller dumhet ge barn direkt dåliga råd.”Du måste offra en get vid fullmåne, annars regnar det inte” är ett exempel på ett dåligt råd till ett barn. Det är slöseri med både getter och tid.cyklop.bloggproffs.se

Gilla

Att plantera in i och skuldbelägga barn med religiösa uppfattningar är verkligen att göra dem en otjänst. Det förhindrar dem från att se sig själva, sin plats i naturen, i världen och i kosmos som den faktiskt är. Det lär dem att de är skyldiga för vad någon annan gjort för länge sedan. Men kanske farligast av allt så lär det dem att tro, utan bevis och utan ifrågasättande, är en dygd.Det är det sistnämnda som bidrar till att göra religion och annan vidskepelse så oerhört svårt att komma bort ifrån. Det är det som gör att vi idag, år 2009, fortfarande ger präster och predikanter en konstant försörjning av nytt och oförstört andligt material. Nytt andligt material i form av hög receptiva barnhjärnor vidöppna för dem att indoktrinera och skuldbelägga. Religionernas gelikar är i allra högsta grad medvetna om behovet av nya själar att frälsa. Konfirmation och religiösa friskolor är ingen slump. Kampen om barnens tankevärld är stenhård. Inga tricks anses för fula och ingen möda sparas. Det är där som de religiösa ser möjligheter att lättast, och för all framtid, rekrytera folk till sin maktbas. Eller som en präst i svenska kyrkan uttryckte det:- Avskaffa kristendomsundervisningen? Hur ska barnen då lära sig att Gud finns?En befogad fråga.

Gilla

Troende människor ”vet” dessutom att deras tro också är deras barns tro. Allt annat troende är falskt, fel, irrläror och vidskepligt nonsens. Om dina föräldrar är praktiserande kristna, är det inte särskilt troligt att du blir hindu. Föräldrar som fostrar sina barn religiöst gör givetvis detta utifrån en uppfattning av att de gör rätt. De vill säkerligen sina barn väl. Men!Att skola och fostra sina barn religiöst är att förneka dem känslan av frihet och att öppet och ärligt kunna relatera till världen som den verkligen är.Det är att plantera in en ide om att det finns ett övernaturligt väsen som ser allt de gör, allt de tänker, allt de tänker tänka. Det är att plantera in fruktan och oro, ångest och skräck. Det är att sätta deras hjärna i bur.

Gilla

Om du frågar ett barn. Vad är stenar till för? Så är det troligt att svaret blir något i stil med:- Så att man kan sitta på dem om man blir trött.Barn resonerar precis som ni kreationister. Som bekant så är barns hjärnor inte full utvecklade, deras kunskaper uppvisar stora brister och deras fantasi är oerhört livlig.Jag anar ett samband

Gilla

Idag står själva fundamentet för vårt relativa välstånd under attack. Det står under attack från små människor med världsliga ambitioner med hjälp av kosmiska hänvisningar. Vetandet utsätts för detta av den enkla anledningen att ju mer vi vet, desto mindre behöver vi tro. Vetandet hotar tron och därför väljer tron att hota vetandet. Du är en representant för detta!I en tid när man kunde ha förväntat sig att människor skulle bli förnuftigare och rationellare i sina tankar. I en tid när vetenskapen har lyft våra möjligheter till för ett par generationer sedan närmast ofattbara höjder. Nu, då vi tacksamt kan skörda frukterna av tidigare generationers tänkare, vetenskapsmän och ingenjörers arbete. Då verkar människor i allt större omfattning söka sig tillbaka till närmast medeltida uppfattningar och övernaturliga förklaringsmodeller. Nu är det inte bara kyrkliga så kallade själavårdande samtal som gäller. Nu är TV-kanaler och kvällstidningsbilagor , för att inte tala om bloggosfären, översållade med så kallade medium, spökjägare, astrologer och diverse annat nonsens.Allehanda icke bevisat hokuspokus säljer som smör. Predikanter, spåtanter, tarot kärringar , hare krishna gurus och handpåläggare med duktig svada levererar lösningar på alla typer av problem: Kroppsliga, andliga, ekonomiska och personliga. Det enda de inte verkar klara av är nästa veckas lotto rad för eget bruk? cyklop.bloggproffs.se

Gilla

”Som sagt, vi FÖDS rill kreationister! :-)”Sedan växer dom intelligenta upp och blir ateister.

Gilla

Idag står själva fundamentet för vårt relativa välstånd under attack. Det står under attack från små människor med världsliga ambitioner med hjälp av kosmiska hänvisningar. Vetandet utsätts för detta av den enkla anledningen att ju mer vi vet, desto mindre behöver vi tro. Vetandet hotar tron och därför väljer tron att hota vetandet. Du är en representant för detta!I en tid när man kunde ha förväntat sig att människor skulle bli förnuftigare och rationellare i sina tankar. I en tid när vetenskapen har lyft våra möjligheter till för ett par generationer sedan närmast ofattbara höjder. Nu, då vi tacksamt kan skörda frukterna av tidigare generationers tänkare, vetenskapsmän och ingenjörers arbete. Då verkar människor i allt större omfattning söka sig tillbaka till närmast medeltida uppfattningar och övernaturliga förklaringsmodeller. Nu är det inte bara kyrkliga så kallade själavårdande samtal som gäller. Nu är TV-kanaler och kvällstidningsbilagor , för att inte tala om bloggosfären, översållade med så kallade medium, spökjägare, astrologer och diverse annat nonsens.Allehanda icke bevisat hokuspokus säljer som smör. Predikanter, spåtanter, tarot kärringar , hare krishna gurus och handpåläggare med duktig svada levererar lösningar på alla typer av problem: Kroppsliga, andliga, ekonomiska och personliga. Det enda de inte verkar klara av är nästa veckas lotto rad för eget bruk? cyklop.bloggproffs.se

Gilla

Snilleblixten!Märker du inte att du förlorar i debatt efter debatt efter debatt. Dina argument är löjeväckande och när även dessa tagit slut, så tvekar du inte att hämta nya, utanför förnuftets ramar.Det finns säkertr många ”sökare” som kollar in din blogg. Människor i nån fåfäng jakt efter mening och sammanhang. Tja gott folk. Här lär ni inte hitta den.Kanske beror det på att människor upplever sina liv som allt för materialistiska? Kanske fyller religion och annan vidskepelse det tomrum som människor tycks uppleva? Vi vaknar alla på morgonen, äter vår mat, går till våra arbeten, tittar på vår Tv. Vi konverserar med andra, vi sover och vi drömmer. Kanske går vi där och längtar efter extraordinära upplevelser som vi tror ligger inom räckhåll. Kanske har vi en inneboende instinkt att underkasta oss, att förslava oss under vad vi betraktar som auktoriteter. Likt hustrun som stannar hos den misshandlande mannen? Hustrun som skyller sig själv för misshandeln och hustrun som tror sig finna bekräftelse genom att bli slagen, eller som stannar kvar i ett hopplöst hopp om att en dag få upprättelse från sin plågoande?Men att lyssna på dig, blir ju bara pinsamt.det jag mest avskyr med din sort. är ert sätt att behandla sanningen. vad som faktiskt är sant och vad som är falskt, är er fullständigt likgiltigt.cyklop.bloggproffs.se

Gilla

Behandla Sanningen?För en ateist finns ju inga objektiva absoluta Sanningar, så nu får du allt förklara dig…!!!

Gilla

Undrar om stolleprovet är en reinkarnation av Belzebub??

Gilla

Något som är ganska underligt är att inte någon av hans krishnavänner är här och försvarar honom. Aha, han har inga vänner.

Gilla

Jag tror jag ska argumentera för följande:Barn tror på tomten, bevis för tomtens existens!Barn tror på på Kalle Anka! Bevis för att även Knatte, Fnatte och Tjatte existerar!Barn tror på monster under sängen! Om man släcker lampan blir barn mörkrädda. Bevis för att monster under sängen existerar.Barn tror på sagor! Vetenskapen har kommit fram till att Alice verkligen for till underlandet, trollet brottade ner stora bocken bruse och grodor kan bli ståtliga prinsar av en puss.Det finns människor som fast de är vuxna, tänker som barn! Bevis för att utbildning är onödigt.

Gilla

“Nothing can be more contrary to religion and the clergy than reason and common sense.”– Voltaire”Religion är fundamentalt emot allting jag håller för högt – mod, klart tänkande, ärlighet, rättvisa och framför allt – kärlek till sanningen.”– Henry Louis Mencken ”Tro är ett makalöst verktyg. Med tro finns det ingen fråga som är för stor ens för det minsta sinne.”– Morgan Donald”Det var förstås en lögn, det ni läste om min religiösa övertygelse, en lögn som upprepas systematiskt.” – Albert Einstein

Gilla

”In view of such harmony in the cosmos which I, with my limited human mind, am able to recognize, there are yet people who say there is no God. But what really makes me angry is that they quote me for the support of such views.”- Albert EinsteinEfter detta Einstein-citat, så kan väl ingen längre med gott samvete påstå att Einstein skulle ha varit ateist…Hårdnackade ateister brukar ju inte ens ta Guds heliga Namn i sin mun!Här följer en hel radda med Einstein-citat, där han tar Gud respektfullt i sin mun:”The more I study science, the more I believe in God.”http://www.quotedb.com/quotes/10″Before God we are equally wise and equally foolish.”http://www.quotedb.com/quotes/1957″God is clever, but not dishonest.”http://www.quotedb.com/quotes/1608″When the solution is simple, God is answering.”http://www.quotedb.com/quotes/1434″God does not play dice with the universe.”http://www.quotedb.com/quotes/878″We should take care not to make the intellect our God; it has, of course, powerful muscles, but no personality.”http://www.quotedb.com/quotes/1344″Science without religion is lame, religion without science is blind.”http://quotationsbook.com/quote/35154″I maintain that the cosmic religious feeling is the strongest and noblest motive for scientific research.”http://archaeology.about.com/od/quotations/qt/quote141.htm”Whoever undertakes to set himself up as a judge of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the gods.”http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins121678.html”What humanity owes to personalities like Buddha, Moses, and Jesus ranks forme higher than all the achievements of the inquiring and constructive mind.”— p. 56 Mayer”Einstein used to speak so often of God that I tend to believe that he has been a disguised theologian.”— Friedrich Dürrenmatt in Albert Einstein (Diogenes Verlag, Zürich, 1979), p. 12, quoted in Jammer, p. 7″I want to know how God created this world. I’m not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.”— From E. Salaman, ”A Talk With Einstein,” The Listener 54 (1955), pp. 370-371, quoted in Jammer, p. 123.”What I am really interested in, is knowing whether God could have created the world in a different way; in other words, whether the requirement of logical simplicity admits a margin of freedom.”— C. Seelig, Helle Zeit—Dunkle Zeit (Europa Verlag, Zuürich, 1956), p.72, quoted in Jammer, p. 124.”If God has created the world, His primary worry was certainly not to make its understanding easy for us.”— Letter to David Bohm, February 10, 1954; Einstein Archive 8-041″Whatever there is of God and goodness in the universe, it must work itself out and express itself through us. We cannot stand aside and let God do it.”— From conversation recorded by Algernon Black, Fall 1940; Einstein Archive 54-834″My religiosity consists in a humble admiration of the infinitely superiorspirit that reveals itself in the little that we, with our weak andtransitory understanding, can comprehend of reality. Morality is of thehighest importance — but for us, not for God.”— Albert Einstein, from ”Albert Einstein: The Human Side”, edited by HelenDukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press”Everyone who is seriously involved in the pursuit of science becomesconvinced that a spirit is manifest in the laws of the Universe – a spiritvastly superior to that of man…In this way the pursuit of science leads toa religious feeling of a special sort, which is indeed quite different fromthe religiosity of someone more naive.”— Letter to a child who asked if scientists pray, January 24, 1936; pg. 152 Calaprice”En sak är säker, det är en övertygelse jämförbar med en religiös känsla av att världen är uppbyggd rationellt och intelligent som ligger bakom allt avancerat vetenskapligt arbete. Denna starka tro, en tro kopplad till en djup känsla, på ett överlägset intellekt som uppenbaras i naturen, representerar mitt gudsbegrepp.Rent instinktivt skulle man förvänta sig att världen vore kaotisk och omöjlig för tanken att analysera. Vetenskapen förutsätter emellertid en värld full av ordning, vilket vi egentligen inte har någon anledning att förvänta oss. Däri ligger miraklet som blir mer och mer uppenbart allt eftersom vår kunskap utvecklas och här ligger svagheten hos ateisters och positivisters inställning, vilka är lyckliga då de tror att de lyckats tömma världen på det Gudomliga och det mirakulösa.”— ”Lettres a Maurice Solovine”, Gauthier-Villars, Paris, 1956, sid 114-115.http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/09/einstein-och-newton-overtygade-om-guds-existens-bagge-var-mycket-gudfruktiga-intelligenta-sjalar

Gilla

Om man strandsatte en handfull barn på en öde ö, är det antagligen större risk att de skulle dö än om man strandsatte en handfull vuxna. Så mycket värt är den ”medfödda kunskapen”.Men Blixtens känsla för barn är ju väldokumenterad vid det här laget: enligt karmalagen har ju barnen, om de dör eller lider helvetiska kval på den där ön, om de kanske äter giftiga växter eller farliga djur, redan gjort sig FÖRTJÄNTA av dessa kval. För ”ingenting ont drabbar en oskyldig” = ett barn som råkar illa ut var inte oskyldigt från början.Bäst att påbörja en lista över ord och ämnen som Blixten inte borde få ta i sin mun:- Vetenskap- Forskning- Big Bang- Evolution- Logik- Barn

Gilla

Jag funderar lite som signaturen hmr, försvararna av Snilleblixtens hjärntvättade dogma verkar lysa med sin frånvaro. Är det en enmans-kyrka? Jag ser väldigt få kommentarer i den här bloggen som ställer sig positiva till Blixtens förvirrade argument för saker och ting. Tack och lov, får man väl säga.

Gilla

Jag är förvånad att Snillet trots allt faktiskt verkar acceptera att jorden är rund.

Gilla

I Indien och övriga världen har man ALLTID accepterat att jorden är rund!Det har de heliga skrifterna alltid sagt!

Gilla

Anser du att frågan ”Skulle du vilja ha svar på vem som är källan till information?” är ett tillfredsställande svar på frågan ”Hävdar du fortfarande att det är elektromagnetiska krafter som orsakar sönderfallen?”

Gilla

Enligt länken jag skickade dig, så är det elektromagnetiska krafter!

Gilla

Nu svarade du inte på frågan igen!När du skickade den där länken blev jag intresserad och försökte hitta mer information om detta. Dock helt utan resultat. Jag har sökt på nätet väldigt mycket och hittar INGENTING som stöder det du påstår. Jag begärde även en lite utförligare förklaring kring detta. Denna förklaring uteblev, varför jag frågade om du fortfarande ville hävda att det var elektromagnetiska krafter som låg bakom. Ditt svar var just ”Skulle du vilja ha svar på vem som är källan till information?”Min fråga är nu: Tycker du verkligen att det var ett tillfredsställande svar på min fråga?

Gilla

Ge mig länken, så ska jag hjälpa dig!

Gilla

Eh? Vill Blixten ha sin egen länk tillbaka? Hur är det med ordningen i hans tänkande egentligen?

Gilla

Har hundratals med trådar att bevaka…

Gilla

Ja, men bara några rader under ditt egna ”enligt länken jag skickade dig…”Men OK, OK. bara för att jag är gudlös innebär det inte att jag saknar medkänsla. Du är hårt ansatt just nu. Inte många som ser saker på ditt sätt.

Gilla

Jag är inte ute efter vox populi…

Gilla

Snilleblixten har missat en stor, stor sak. Det är inte ”döda stenflisor–>flumflum—>flumflum—>människa” som utgör dagens vetenskap. Har du ens gått ut gymnasiet? Läst om skillanden mellan ORGANISK kemi och oorganisk? Organiska grundämnen och oorganiska.. Lägg märke till att jag säger grundämne. Kol (C), syre (O) och dylika ämnen är grundämnen.Om själen sitter i kroppen eller hjärnan kan ingen svara på. Dock så KAN själva grunden till dagens fysiska liv (amöbor och sådant) ha uppstått av sig själv, kolföreningar bildades i haven genom blixtnedslag. Om det är någon Gud som planerat det eller inte går inte att svara på, men rent fysiskt lär det ha gått till så.Vad tror du? Eller tror du på den FLUMMIGA skapelseberättelsen med Adam och Eva?

Gilla

Liv kan endast komma från Liv!En biologisk naturlag!

Gilla

”En biologisk naturlag!”Bevis på det, tack! Naturvetenskapligt, biologiskt sådant, givetvis.

Gilla

Bara att titta omkring dig i naturen!Har du nånsin sett eller hört talas om Liv som kommit från något som inte varit levande?Nej…BIOLOGISK NATURLAG!

Gilla

Anton:Kattungar (liv) kommer från katthonor (liv).Maskar (liv) kommer från maskar (liv).Människor (liv) kommer från människor (liv).O-c-h s-å v-i-d-a-r-e……..och så vidare!

Gilla

Det där verkar vara för komplicerat för Anton att förstå…

Gilla

Irene,liv är i sina enklaste former en HYGGLIGT enkel process. Ingen vet exakt hur det uppstod – det var ett tag sedan, så det är inte världens lättaste fråga att hitta svar på – men det finns flera hypoteser. Hur som helst finns det inget som motsäger att liv – till en början av den allra enklaste tänkbara sorten – har UPPSTÅTT; ur kemiska processer, av själva molekylernas beskaffenhet.En NATURLAG är något som inte kan bevisas men som vi genom upprepade experiment kan se inte har något som talar emot den. Det är en ganska stadig grej, inte bara en uppställning ”djurförälder får djurbarn”. BIOLOGIN är en vetenskap, som grundar sig på studier, analys, experiment… idogt arbete och ständigt ifrågasättande. En BIOLOGISK NATURLAG torde vara någonting i storlek med Newtons rörelselagar eller nåt – men jag har då aldrig hört talas om en BIOLOGISK NATURLAG som motsäger livets uppkomst. Vetenskapen – den samlade förlängningen av människans tänkande, observerande och analytiska förmåga – skulle antagligen se helt annorlunda ut idag om så vore fallet.Så, vilken är denna biologiska naturlag som Blixten talar om? Världens BIOLOGER väntar med spänning.

Gilla

Om det vore sant det du påstår, hur kommer det sig då att man aldrig någonsin klarat av att fixa fram Liv ur kemikalier?Just precis, eftersom man även måste tillföra den aktiva livgivande principen; själen!Utan själ, inget liv!LIV kommer från LIV!Elementära ABC-kunskaper som man borde känna till redan på dagis…

Gilla

Blixten, du får gärna fortsätta med religiösa fundamentalistargument. Men snälla, sluta använda ord som ”vetenskaplig”, ”biologi”, ”bevis”, ”logik”. Det finns REGLER för hur sådana saker funkar, och de verkar vara olika regler i vår fysiska värld och din andliga värld.

Gilla

För övrigt är det ingenting som säger att man måste kunna återskapa någonting i ett laboratorium för att det ska stämma. Universums gåtor är stora och svåra och vi har bara funnits här en kort tid – men bara för att vi inte VET allt, sätter vi inte etiketten ”Gud” på det okända och slutar undersöka. Det vore som att säga att ”om vi inte har FOTON på den eller de som lagt julklappar under granen i natt, ja då MÅSTE DET HA VARIT TOMTEN!”Men den argumentagtionen har du nog ingen förståelse för.

Gilla

Människan har bara funnits här en kort tid?Hur länge då?

Gilla

Jag hade tänkt skriva nåt om hur den här diskussionen är hopplös eftersom vi lägger helt olika betydelser i ord som ”liv” och ”medvetande”, och att vi aldrig kan få fram våra budskap till den andre eftersom vi egentligen pratar om olika saker… och att det är synd att det inte bara går att säga ”jaha, det är så du ser det” utan att försöka ÖVERBEVISA den andre och så vidare.MEn jag har just hjälpt min fru att föda fram ett alldeles nytt, oskyldigt, oförstört, underbart litet barn, och då inser man förstås lätt att man har ENORMT mycket viktigare, större, UNDERBARA saker att ägna sig åt, i verkliga världen, i stället för att stånga pannan mot religiös fundamentalism, med någon som över huvud taget inte har en aning om hur det är att skapa och förvalta liv utan hellre sitter med näsan i flertusenåriga regelverk. Vad jag ändå tar med från de här trådarna är i alla fall är en STÄRKT övertygelse om att jag som ateist inte bara har en lika öppen och motsvarande andlig tillvaro som en slumpmässigt vald religiös människa, jag har ett STÖRRE och VIDARE spektrum än många STRIKT religiösa: en rymligare världsbild som är MÄNSKLIGARE och MER MEDKÄNNANDE, och som dessutom hyllar en eventuell Guds skapelse MER än de som inte är nöjda med den här världen utan längtar till någonting ”bättre”.Tack och adjö, nu fortsätter LIVET.

Gilla

Medvetande…vem är det som är medveten, om inte vi själen i kroppen?Våra fysiska kroppar är ju inte medvetna för 5 öre…Varför ska man vara nöjd med en värld, där man ständigt tvingas genomgå födsel, sjukdomar, åldrande och död, i liv efter liv?Om du älskar livet, så bör du ju givetvis satsa på att ta dig till en värld, där du får maximal respons av livet, dina känslor och din kärlek, dvs den eviga kärleksfulla andliga världen, VÅRT EVIGA HEM!A Dieu (Till Gud på franska)

Gilla

Tro inte på allt som du läser i tidningen.

Gilla

Håller med dig, det mesta är lögner och skräp!Men ibland har även tidningarna rätt… 🙂

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: