Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

Hur vi kan veta att Gud finns? Alla stora helgon som offrat sina liv för Gud!

Posted on: 27 mars, 2011


GUDS TJÄNARE BÄR VITTNESBÖRD OM GUD !!

GUD SPEGLAS I ALLA HANS OSJÄLVISKA TJÄNARE !!!

 

De barmhärtigaste och mest osjälviska människor som vandrat på jordens yta, är alla de storsinta helgon som offrat sina liv för Gud och mänsklighetens andliga utveckling, här på Moder Jord!

Visdomsord, med helgonet Radhanath Swami:

http://www.youtube.com/watch?v=xJbJayhYxG4

VIDEO – HUR KAN VI VETA ATT GUD EXISTERAR?

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)….Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

 

Annons

60 svar till "Hur vi kan veta att Gud finns? Alla stora helgon som offrat sina liv för Gud!"

Vilka är det som har lett mänskligheten mest framåt?Vilka är det som har påverkat och utvecklat människan mest?Guds alla storsinta helgon som vandrat på jordens yta!

Gilla

”Hur vi kan veta att Gud finns?”Det undrar jag också, hur vet du det?

Gilla

Alla stora helgon som offrat sina liv för Gud!

Gilla

Alla ? Vad säga om Heliga Birgitta. Död i sjukdom på äldre dagar.Eller Sankt Nikolaus vilken dog av naturliga orsaker men helgonförklarades på grund av de mirakler han sades ha gjort under sin livstid.Vad sägs om Sankt Sylvester. Han skapade en munkorder, levde som en asket och skulle ha utfört mirakler. Även han dog av naturliga orsaker utan att ha offrat livet alls.Tre helgon, varav åtminstone två anses som stora. Men inga livsoffer.

Gilla

Med ”offrat sina liv för Gud”, menar jag att de uppoffrat sig för Gud, avstått ifrån världens lockelser, och tjänat Gud!

Gilla

Oj. Oops. Såg just att jag läste ditt svar fel. Råkade se ”som” som ett ”har”Du får gärna gå fram med sudden lite på mitt inlägg.Sorry.

Gilla

OK

Gilla

Fler som dött utan att offrat sina liv för Gud, det är bevis på att gud inte finns.

Gilla

För Gudlösa finns inte Gud…

Gilla

Bra svar.Då finns alltså inte gud

Gilla

Inte i de Gudlösas världsbild, eftersom de förnekar Honom!

Gilla

Du glömde frågorna:Vilka är det som mest motarbetat uppfinnare? (svar: de som hävdar att de är guds män)Vilka är det som mest motarbetat upptäcksresande? (svar: de som hävdar att de är guds män)Vilka är det som mest motarbetat vetenskapsmännen? (svar: de som hävdar att de är guds män)

Gilla

Kan du ge oss ett par namn på sådana Guds män, tack!

Gilla

Människor har dödat i Guds namn, tvingat de som inte tror att tro annars möter de döden. Känns jävligt svårt att respektera religionen och all osämja som den skapat. Hellre en värld utan gud och utan heliga krig.

Gilla

Dödar man i Guds Namn, så har man bevisat att man inte följer Guds vilja…

Gilla

Visserligen, men en en utklädd snubbe i lakan övertygar inte mig. Jag finns redan. Det räcker.

Gilla

En fin dag till dig Blixten.

Gilla

Ok, ett par exempel: Marco Polo. Han tvingades av kyrkan att göra avbön och tvingades hävda att hans berättelser om Kina enbart var påhittade. Det fanns inget sådant land, och sedlarna han had med sig hem påstods vara ett skämt. Kina hade nämligen sedlar redan vid den tiden.Leonardo da Vinci. Han fick inte hålla på med sina studier inom anatomi och fysiologi för påven, utan anmodades istället att måla.

Gilla

Vi är gudlösa… Antar att i er värld är det jävligt nedlåtande.Inte fan hånar vi er för att ni tror på någon sagofigur så länge ni håller det för er själva…Om ni kunde göra detsamma.

Gilla

Har man nåt gott att komma med, så ska man dela med sig…

Gilla

Galeleo Galelei (haha…) blev ju straffad till husarrest för att han gick emot kyrkan med sin heliocentriska världsbild. Fast nu bryr du inte dig om det, eftersom du är en bakåtsträvare som tror på den geocentriska världsbilden 😛

Gilla

Med tanke på att geocentrismen vetenskapligt har bevisats, så är det de som propagerar för heliocentrismen som är bakåtsträvare…

Gilla

>Dödar man i Guds Namn, så har man bevisat att man inte följer Guds vilja…Är du säker på det?1 Samuelsboken 15:2Så säger Herren Sebaot: Jag har inte glömt vad amalekiterna gjorde mot Israels folk, då de angrep dem på deras vandring från Egypten. Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor.”

Gilla

Det där låter mer som krigsguden…

Gilla

Jag vet inte om Gud finns. Men sannolikt så finns han inte, eftersom ingenting tyder på att han finns. Även om hela världen tror på honom så utgör det inget bevis att han fysiskt existerar, utan han finns bara som en karaktär i dikten. Men om han finns så kan man säga att jorden är helvetet, med tanke på all ondska i världen. Ja, jag tror faktisk nästan mer på satan, än att en vänlig Gud skulle finnas som styr över våra liv.

Gilla

Tvärtom, ALLTING tyder på att vår evige Skapare finns!Vem annars skulle ha designat och konstruerat universum och alla galaxer, himlakroppar, naturlagar och livsformer?Inte vilken nisse som helst hade klarat av det jobbet… :-)Guds kropp är metafysisk och inte fysisk, dvs Guds kropp består inte av kött och blod som våra!Det är bara själar som är fängslade i den materiella världen som har temporära jordiska kroppar, och Gud är ju inte fängslad i den materiella världen i någon materiell kropp!Eller hur?

Gilla

Snarare att gud inte finns. och var det inte du som sa att Albert Einstein var religiös? ”It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.”Och som du vet så är energi evig och därav har energi alltid funnits. och energi kan förvandlas till andra sorters energi. explosion är en sorts energi som förklarar big bang.

Gilla

Den gode Einstein var bevisligen en väldigt Gudfruktig person:http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/09/einstein-och-newton-overtygade-om-guds-existens-bagge-var-mycket-gudfruktiga-intelligenta-sjalarDu är väl medveten om att det anses vara övernaturligt att påstå att något funnits i all evighet… 🙂

Gilla

Det var skönt och avkopplande att lyssna till den västerländska munken.Tack för det.Kao

Gilla

Tack!

Gilla

”Det där låter mer som krigsguden…”Hur ska du ha det? Är det en och samma gud som ni troende tillber, eller är det en massa olika gudar? Om det är en och samma gud, varför ger han då så olika instruktioner till olika folkgrupper? Och om det är olika gudar, varför kan då inte din övergud säga åt de andra gudarna att skärpa sig?Du hävdar att det är fel att döda, men många av de gudar som du hävdar är underordnade din övergud, eller avatarer av densamme, uppmanar till mord, våldtäkt, slaveri, folkmord, övervåld, etc. Det är motsägelsefullt, detta. Lider din gud månne av samma personlighetsstörning som du själv?

Gilla

Krigsguden är krigisk till sin natur…

Gilla

”Med tanke på att geocentrismen vetenskapligt har bevisats, så är det de som propagerar för heliocentrismen som är bakåtsträvare…”Även om du tror att Galileo hade fel, är det moraliskt felaktigt av dina religiösa bröder att förfölja och terrorisera honom för hans vetenskapliga upptäckter. Inte sant? Eller ställer din guds personlighetsklyvning till problem här också?

Gilla

På vilket sätt har mina bröder förföljt honom?

Gilla

”På vilket sätt har mina bröder förföljt honom?”hört talas om den romerska inkvisitionen?Om inte, läs på.

Gilla

Vad har jag med den dåvarande katolska kyrkans bödelsvälde att göra?

Gilla

-Det där låter mer som krigsguden…finns ingen krigsgud i bibeln…vet du inget om bilbeln min käre snilleblixt.

Gilla

Efter Prabhupadas död 1977 har Krishnarörelsen varit inblandad i många misshälligheter. En mängd anklagelser för övergrepp mot barn ledde till att ISKCON självt lät utreda påståendena. De utredare som rörelsen anlitat kom fram till att sådana fysiska, psykiska och sexuella övergrepp systematiskt förekommit inom Hare Krishna. ISKCON försökte komma till rätta med frågan internt, men ett antal föredetta elever inom rörelsens amerikanska internatskolor gick samman och stämde rörelsen för övergreppen i barndomen. I maj 2006 avslutades processen och ISKCON dömdes att betala 9,5 miljoner USD i skadestånd till 550 målsägande från flera länder.

Gilla

Mycket bra att det skipas rättvisa, eller hur?

Gilla

”Vad har jag med den dåvarande katolska kyrkans bödelsvälde att göra?”Du räknar alltid annars alla andra troende som ”på din sida” – emot ateisterna, då. Men när någon troende gör något dumt, så är han/hon inte på din sida längre? Då försöker du skära loss honom/henne? Nej, ta ditt ansvar nu, Snillet. Antingen så är alla troende på din sida, och då får du hålla om dem även när de beter sig dumt, eller så får du helt enkelt erkänna att det inte är många som tror som du. Hur ska du ha det?

Gilla

En tro utan handling efter tron, är ingen äkta tro!

Gilla

Rättvisa är alltid bra…men ärren efter övergreppen kommer alltid att sitta kvar så det var ett billigt pris att betala för sådana bestialiska handlingar…

Gilla

Billigt pris?Karma är inte billigt…

Gilla

”Krigsguden är krigisk till sin natur…”Svara på frågan nu. Inga fler undanglidningar. Är det en och samma gud som säger emot sig själv, eller är det olika gudar som din övergud inte har någon makt över?

Gilla

Gud är Allsmäktig, medan gudarna (administratörer, ministrar, i Guds universella regering) bara har begränsad makt!

Gilla

”En tro utan handling efter tron, är ingen äkta tro!”Det är skillnad på att tro och att vara troende. Dessa människor var troende, sen spelar det ingen roll. Det är det väldigt respektlöst att ifrågasätta deras tro utan något som backar upp dina anklagelser. Hade du mer makt så hade du också jagat ateister med gaffel och fackla.

Gilla

Karma pffft ….om din älskade karma nu är så bra kan du väl berätta för mig vad som hände med gärnigsmännen i efterhand….

Gilla

Varför behöver en gud som är allsmäktig hjälp av andra gudar?

Gilla

De får göra grovjobbet… :-)Gud är som en VD, som inte tar hand om grovjobbet…

Gilla

Muschen::mycket bra fråga och han har ju 33 miljoner som hjälper honom..kanske är han för lat att göra något själv…

Gilla

Gud befattar sig inte direkt med den materiella energin, utan Han delegerar det till halvgudarna…

Gilla

Han kanske har börjat spela WoW

Gilla

”Gud är Allsmäktig, medan gudarna (administratörer, ministrar, i Guds universella regering) bara har begränsad makt!”Det du säger är alltså att din övergud låter den här andra guden göra saker som överguden anser är onda, trots att överguden genom sin allsmäktighet hade kunnat stoppa detta. Överguden är då medskyldig till brotten.

Gilla

I Guds ögon, från Hans absoluta synvinkel, är allt Absolut Gott!Gud låter karmalagen skötas här i den materiella världen!

Gilla

– från Hans absoluta synvinkelBakom dataskärmen när han spelar WoW….vem bryr sig vad som händer här han har ju 33 miljoner slavar som hjälper honom…..

Gilla

Slavar?

Gilla

”I Guds ögon, från Hans absoluta synvinkel, är allt Absolut Gott!”Din övergud tycker att allting är gott. Alltså kan överguden inte ha någonting att säga i moralfrågor, då dessa kräver att man skiljer på moraliskt önskvärt och icke önskvärt, vilket denna övergud inte är kapabel att göra.Då får du alltså sluta låtsas som om den här guden är nödvändig att åberopa i moralfrågor. Om guden tycker att allt är gott, så finns ingen anledning att fråga om hans åsikt.

Gilla

I Guds ögon är allt som sker av Godo, eftersom allt sker i enlighet med Guds lagar!

Gilla

”I Guds ögon är allt som sker av Godo, eftersom allt sker i enlighet med Guds lagar!”Som jag skrev, alltså. Saker som din övergud påstår är onda, sker eftersom överguden själv i hemlighet anser att de är goda. Vilken lurendrejare!

Gilla

Ondska är bara frånvaron av Gudsmedvetande!

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: