Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

KARMA-LAGEN = Lagen om ORSAK och VERKAN! Som man sår får man skörda, en gudomligt rättvis naturlag!!

Posted on: 17 september, 2009


KARMA – SOM MAN SÅR FÅR MAN SKÖRDA

KARMA BINDER OSS KVAR I DEN MATERIELLA VÄRLDEN

 

Karmalagen är en universell, gudomligt rättvis, moralisk naturlag (en av Guds alla obändiga lagar, ex. tryckkraften), lagen om orsak och verkan, som har sin motsvarighet i den universella fysiska naturlagen kring aktion och reaktion:

http://en.wikipedia.org/wiki/Karma
http://vrinda.vaisnava.hu/vrindastudio/sueco/karma.pdf
http://hem.fyristorg.com/teosofi/Vad_menas_med_karma.htm

 

De skilda slagen av karma som vi själar drabbas av här i den temporära materiella världen, Guds bakgård, Guds baksida, kan ni läsa om här:

http://www.scribd.com/doc/70465/absolute-law-of-karma
http://www.experiencefestival.com/a/KARMA_and_REINCARNATION/id/51458

 

KARMAS 12 LAGAR:

 

 

Kroppen vi fick i detta liv berodde på karma-kontot vi hade när vi ”dog” senast i vårt förra liv (karma ackumuleras från liv till liv), och köttkostymen vi kommer att få i vårt nästa liv, beror likaledes på hur karmakontot ser ut när det är dags att kila vidare härnäst från vår nuvarande jordiska stofthydda:

http://hem.fyristorg.com/teosofi/TeosofiskaBokforlaget/Teosofins_ocean/11_Karma.htm

 

Det bästa är ju givetvis att tömma karmakontot helt, genom att leva ett andligt gudsmedvetet liv, så slipper man att återfödas mer till den materiella världen (Guds baksida), eftersom det då inte finns några mer materiella belöningar eller straff, reaktioner, att hämta, och då återvänder man till den eviga andliga världen (Guds framsida), Guds rike, bortom vår relativa rumtid, för att där leva i evig kärleksfull lycka i sin ursprungliga eviga andliga kropp!

 

VÅRT KARMA AVGÖR VART VI REINKARNERAR EFTER ”DÖDEN”

 

Kroppen vi får i vårt nästa liv (reinkarnation) är helt beroende av det karma vi har skapat i detta liv (som man sår får man skörda) och det är endast som Människa som man har en fri vilja (ansvarig för sina handlingar) och därmed skapar karma, till skillnad från djuren, såsom apdjur, hunddjur och kattdjur, som endast lever ut sitt karma utan att skapa något nytt, och själarna i djurkroppar reinkarneras automatiskt från djurform till djurform tills de återigen uppnår Människokroppen:

http://www.stephen-knapp.com/reincarnation_a_simple_explanation.htm

 

Man kan inte skörda något som man inte har sått, alltså har vi exakt de kroppar och livsupplevelser som vi har gjort oss förtjänta av, som ett resultat av vad vi sådde för gärningar i vår föregående kropp, i livet innan detta.

Det är alltså ingen slump att vissa är födda under en lycklig stjärna med en silversked i munnen, medan andra knappt har ett mål mat om dagen…

 

ALL KARMA ÄR RÄTTVIS !!!

 

Många påstår, ologiskt nog, att det skulle vara grymt om svåra livsöden i detta liv skulle bero på dåliga gärningar i tidigare liv…

Ponera att du satt fängslad i ett fängelse!

Vilket hade känts lättare för dig att acceptera; att du satt i fängelse helt oskyldig utan att ha utfört något brott, eller att du satt där pga att du var skyldig till ett brott?

Vilket känns mer rättvist, logiskt och lättare att leva med, att man blir utsatt för brott i detta liv pga att man själv utsatt någon annan för brott i ett tidigare liv, eller att man blir drabbad utan någon som helst personlig karmisk förskyllan?

Givetvis måste man ha lättare att acceptera att det finns ett rättvist orsakssamband bakom ens ödesbundna upplevelser, än att det är ett slumpartat orättvist kaos som styr ens öde…

Om man exempelvis kallblodigt våldtar ett barn i detta liv, så har man enligt karmalagen öppnat upp för risken att själv våldtas i sitt nästa liv!

Givetvis har man lättare att acceptera att det finns ett rättvist orsakssamband bakom ens svåra öde. Detta i sin tur uppmuntrar människan till att handla gott i detta liv, eftersom man förstår att det i sin tur leder till goda levnadsbetingelser i ens nästa liv!

 

FRIA VILJAN EXISTERAR PARALLELLT MED ENS KARMA/ÖDE

HÄNDELSERNA I NÄSTA LIV PÅVERKAS AV VÅRA HANDLINGAR IDAG

 

 

MÄNNISKA vs DJUR:

BARA MÄNNISKAN KAN BEFRIA SIG FRÅN DET MATERIELLA!

Det som mest skiljer den åtråvärda människokroppen från djurkroppen är att som människor har vi möjlighet att börja leva ett andligt liv så att vi inte skapar något nytt karma längre och därmed inte behöver att återigen återfödas in i en materiell kropp efter döden, utan kan istället återvända Hem till Gud i den eviga andliga världen, som är vår ursprungliga eviga hemvist, där döden lyser med sin frånvaro!

Missköter vi vårt liv som människa, så kan vi mycket väl återfödas som djur i vårt nästa liv, få respass ner till djurriket, och det skulle inte vara så lyckat, eftersom man i en djurkropp inte kan leva ett andligt liv (sett apdjur be?), och därmed är tvungen att återfödas om och om igen tills man återfår en människokropp igen, och den fria viljan att återigen skapa ny karma eller att helt leva för Gud.

Anledningen till varför en del evolutionstroende är så otroligt besatta och fixerade vid apdjur (de tror på fullt allvar att vi härstammar från dem och har inga problem med att kalla sig själva för apdjur), kan mycket väl bero på att de i sitt föregående liv just var apdjur, då själarna i apdjuren är uppåtgående varelser, som i sitt nästa liv föräras en människokropp. Hunddjuren däremot är en nedåtgående livsform, vilket innebär att själarna i hunddjuren i sitt föregående liv bebodde en mänsklig kropp. Därför som hundar tyr sig så lätt till människor, eftersom de själva var människor bara för ett litet tag sedan och fortfarande kan identifiera sig med människor…

 

TILL DISKUSSION:

Hur ser ni på karmalagen, kära vänner?

Visst är karmalagen logisk och rättvis?

Skulle det inte vara en befrielse att slippa vara fjättrad vid karma längre?

 

 

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

Annons

72 svar till "KARMA-LAGEN = Lagen om ORSAK och VERKAN! Som man sår får man skörda, en gudomligt rättvis naturlag!!"

”Det är alltså INGEN SLUMP att vissa är födda under en lycklig stjärna med en silversked i munnen, medan andra knappt har ett mål mat om dagen…”Så den stackare som inte har mat för dagen får skylla sig själv? Det är hans eget fel att han sitter där han sitter?Härligt mänsklig omtanke du har! Om du kunde ana hur nära nazism ditt resonemang är! Det är inte långt ifrån. Är det någon som tror något annat så är han en lågt stående varelse eller har varit en! Sjukt resonemang.

Gilla

Ponera att du satt fängslad i ett fängelse!Vilket hade känts lättare för dig att acceptera; att du satt i fängelset helt oskyldig utan att ha utfört något brott, eller att du satt där pga att du var skyldig till ett brott?Vilket känns mer rättvist och logiskt, att du blir våldtagen i detta liv pga att du själv våldtagit någon annan i ditt förra liv, eller att du blir våldtagen helt utan någon förskyllan?Om du exempelvis våldtar ett barn i detta liv, så har du enligt karmalagen gjort dig förtjänt av att själv våldtas som barn i ditt nästa liv, eller hur?Givetvis har man lättare att acceptera att det finns ett RÄTTVIST orsakssamband bakom ens svåra öde! Detta i sin tur uppmuntrar människan till att handla gott i detta liv, eftersom man förstår att det i sin tur leder till goda levnadsbetingelser i ens nästa liv!

Gilla

”Det är alltså INGEN SLUMP att vissa är födda under en lycklig stjärna med en silversked i munnen, medan andra knappt har ett mål mat om dagen…”Så den stackare som inte har mat för dagen får skylla sig själv? Det är hans eget fel att han sitter där han sitter?Härligt mänsklig omtanke du har! Om du kunde ana hur nära nazism ditt resonemang är! Det är inte långt ifrån. Är det någon som tror något annat så är han en lågt stående varelse eller har varit en! Sjukt resonemang.

Gilla

Ponera att du satt fängslad i ett fängelse!Vilket hade känts lättare för dig att acceptera; att du satt i fängelset helt oskyldig utan att ha utfört något brott, eller att du satt där pga att du var skyldig till ett brott?Vilket känns mer rättvist och logiskt, att du blir våldtagen i detta liv pga att du själv våldtagit någon annan i ditt förra liv, eller att du blir våldtagen helt utan någon förskyllan?Om du exempelvis våldtar ett barn i detta liv, så har du enligt karmalagen gjort dig förtjänt av att själv våldtas som barn i ditt nästa liv, eller hur?Givetvis har man lättare att acceptera att det finns ett RÄTTVIST orsakssamband bakom ens svåra öde! Detta i sin tur uppmuntrar människan till att handla gott i detta liv, eftersom man förstår att det i sin tur leder till goda levnadsbetingelser i ens nästa liv!

Gilla

-Snillet är inte straffad nog i sina förra liv, det är klart. Omdömet förlorade han många generationer tillbaka. Jag tror att min katt har det just nu.

Gilla

Alla vi som föds hit till den mörka gudsförgätna materiella världen, har dåligt karma i bagaget!Utan karma skulle vi befinna oss hos Gud i den eviga andliga världen!

Gilla

-Snillet är inte straffad nog i sina förra liv, det är klart. Omdömet förlorade han många generationer tillbaka. Jag tror att min katt har det just nu.

Gilla

”Man kan inte SKÖRDA något som man inte har SÅTT, alltså har vi exakt de kroppar och livsupplevelser som vi har gjort oss förtjänta av, som ett resultat av vad vi sådde för gärningar i vår föregående kropp, i livet innan detta.Det är alltså INGEN SLUMP att vissa är födda under en lycklig stjärna med en silversked i munnen, medan andra knappt har ett mål mat om dagen…”Jag har några frågor angående det här. Vi säger att jag var en hund eller dylikt i mitt förra liv. Jag lärde mig då något bra som gav mig bra karma och jag fick därefter födas som en människa. Vi säger att jag då föddes som en fattig bonde i ett krigsdrabbat land. Jag höll fortfarande på att skaffa bra karma, så nu har jag återfötts som den jag är idag.Inte direkt född med silversked i munnen eller något sådant. Men jag lever inte i ett U-Land och jag har möjligheten att arbeta ihop tillräckligt med resurser så att jag klarar mig gott och väl. Nu är det ju så att jag har varit kritisk av mig sedan barnben och har blivit utsatt för konverteringsförsök fler gånger än vad jag kan räkna till. Så mitt liv mot det spirituella har väl sedan jag föddes varit mot dålig karma antar jag. Borde jag inte ha lärt mig vid det här laget? Med tanke på att min själ har existerat enligt dig i flera miljarder år så borde jag ju ha koll på det här. Alltså, din förklaring är full av hål. Om vi inte minns det tidigare liven och de lärdomar vi fått under dessa, då kommer ju resultatet av nästa liv vara ett kast med tärning då det till stor del handlar om i vilken miljö man växer upp i och vilken uppfostran man får osv. ————————————————————————————————-Sen har jag en annan fråga också. Att jag är här idag borde ju vara resultatet av att jag samlat på mig bra karma i tidigare liv som sagt. Nu är det ju så att jag donerar pengar varje månad till organisationer som hjälper människor i u-länder att kunna ta sig upp ur fattigdomen och etablera bra liv, förhoppningsvis i framtiden lika bra liv som vi har här.Är det då dålig karma? Att hjälpa människor upp ur det ”straffet” som du påstår att dom har hamnat i?Det borde ju egentligen gå emot det här ”skörda det man sår” systemet som du håller hårt på. Något som inte kan vara guds vilja, eller?Sen borde det väl vara lite omvänt. De som föds in i fattigdom borde väl höjas upp högre som människor med bra karma eftersom din religion kämpar mot det materiella, eller?Du har ju tjötat en hel del mot att vi slukas av materiella frestelser osv, och inte bryr oss om det andliga. Så då borde det ju vara bättre att skippa den materiella rikedomen (då det då borde vara resultatet av dålig karma) och vara fattig istället.Förresten, varför är den där kon så helig egentligen? En ko är ju ett djur, och djur var ju något steg ner i listan, har jag fel?Missförstå mig inte, jag försöker bara greppa vad du tror genom dessa frågor så att jag kan förstå vad det är du förespråkar.

Gilla

Djur skapar ingen ny karma, eftersom djur inte har någon fri vilja. Djur endast lever ut karmat som de ackumulerade när de levde i människokroppar!Undermedvetet har vi med oss och minns en massa lärdomar och erfarenheter från tidigare liv, vilket bland annat fobier, attityder, mentalitet, talanger etc, ger uttryck för!Visst ger det bra karma att hjälpa svältande och nödlidande!Nås de av din hjälp, så är det ju bevis för deras goda karma att bli hjälpta, eller hur?Inget fel med rikedomar, om de används i osjälviska syften, det ger ju bra karma!När karmat överväger mycket på +kontot, så återföds man till de Himmelska planetsystemen, och när karmat överväger mycket på -minuskontot, så återföds man till djurriket eller till de Helvetiska planetsystemen, och om saldot ligger någorlunda i balans så återföds man till människa igen!Målet borde vara att tömma hela sitt karmakonto, både + och -, för så länge man har kvar karma så måste man återfödas, och även om man kommer till Himmelriket, så är det inget evigt tillstånd, eftersom det befinner sig i den materiella världen, vilket innebär att det är ett temporärt liv och att man tvingas att återfödas till Jorden igen, när man har förbrukat det goda karmat däruppe!Kon är helig eftersom hon skänker i stort sett allt vad en människa behöver i näringsväg!Därför är det enormt syndfullt att slakta och styckmörda Moder Ko, vår amma, som vi nu gör på löpande band…Kon är för övrigt Herren Krishnas favoritdjur!

Gilla

Du verkar vara underhållande. Ett offer för gamla skrifter. Vi behöver inte utvecklas eftersom allt är redan skrivet för hundratals år sen. Det är bara å följa det som zombies? Man ska alltså enligt dig inte utvecla det bra till bättre? -Kon är för övrigt Herren Krishnas favoritdjur!Du verkar veta mycket om det. Vilken är guds favoritfärg? Favorit måltid? favorit film? favoritbilmärke osv. Jag glömde det viktigaste. favoritskojjare? För gud har väl humor eller?

Gilla

Vi behöver visst utvecklas!Utan utveckling kommer vi aldrig att befrias från den materiella illusionens (Mayas) grepp!Utan utveckling kommer vi att tvingas att återfödas om och om igen…Gud kör inte bil… :)Gud är humorn personifierad!Krävdes en hel del humor för att t.ex. skapa apdjuren… 🙂

Gilla

Har du pluggat in allt det där eller var det gud som talade om det för dig?

Gilla

Både och!Gud talar om det för mig när jag pluggar Veda-skrifterna, med Bhagavad-gita i spetsen…

Gilla

Erkänn alla som kommenterar här, vi är Snilleblixtens fanclub!!! Fan, vi kan inte låta bli att återkomma hit 😉

Gilla

Fanclub…Fan… 🙂

Gilla

En favoriserande gud? Va rättvist! Jag har aldrig tvivlat.

Gilla

Ja, Gud är en Person, Han har också sina sympatier och antipatier…

Gilla

En favoriserande gud? Va rättvist! Jag har aldrig tvivlat.

Gilla

Du är verkligen udda hörru. Någonstans är du sympatisk men ta det inte som någon gaygrej , jag pratar rent allmänt.

Gilla

Jag låter udda vara jämnt… 😉

Gilla

Du är verkligen udda hörru. Någonstans är du sympatisk men ta det inte som någon gaygrej , jag pratar rent allmänt.

Gilla

I ditt månresonemang fick du närmare 290 kommentarer (!) Vad är rekordet?

Gilla

1228 blogg-kommentarer är rekordet i Sverige, innehas av bloggkollegan Alex Schulman:http://blogg.aftonbladet.se/pappabloggen/2009/08/meddelande-till-er-som-inte-kommenterarHar en bra bit dit…

Gilla

Nu till min poäng. Jag känner mig varken klokare, större eller mäktigare av att leka bevis lekar med dig. Du pratar om saker som hör mer till magi än den moderna människans allmäna uppfattning. Kanske behövs det magi i en så känslokall värld. Du försöker inte få din uppmärksamhet genom att bränna bilar, kasta sten eller allmän farlig beteende som skrämmer andra oskyldiga. Vi som kommenterar här fördömmer nog hedersrelaterade brott, våldtäkter och våldsmän mer än ditt forskande. Kanske behövs det magispridare som du. Om folk tycker att det är mer underhållande att läsa om våld och skada dagligen då är det fel på folk. Du är märklig och ointaglig 🙂 ge mig mer magi. Jag skiter i om jorden är ihållig eller om månen snurrar baklänges bara magin sprider sig på denna jävla plats istället för den dagliga skräcken av den brutala verkligheten. Människor är civiliserade och man behöver inte frukta de eller? Det är inte karmateorin som skrämmer mig utan den sketna verkligheten som HUMANOIDER orsakar. Människomonster alltså.

Gilla

Njuter folk av våld? Jag menar de som dagligen dräglar efter nyheterna?

Gilla

Jag kan berätta om något jag var med om en gång på Knalleland i Borås…det kom en ambulans till ett varuhus där, och folk började samlas utanför ingången för att se vad det var som hade hänt, om det var något allvarligt som hänt, om någon skadats eller förolyckats…Minutrarna gick, och efter ca 5-10 minuter kom ambulanspersonalen tillbaka till bilen, utan någon skadad eller sjuk person med sig, och så hördes en kvinnoröst bland den stora folkhopen som samlats, beklaga besviket med ganska hög röst, till sin lilla dotter:- Och vi som stått här och väntat i 10 minuter, och så var det ingenting som hände…

Gilla

Herre jävlar! Aldrig har jag hittat någon så hjärntvättad människa som du…

Gilla

Har du letat ordentligt? :)Hjärt-tvättad om jag får be…själen finns nämligen i hjärtat, och det gäller ju därför att hålla rent kring hjärtat!

Gilla

Svältande får skylla sig själva, våldtagna får skylla sig själva då de redan gjort sig skyldiga till detta brott.Du har en människosyn som får mig att äcklas, jag föraktar dig. Med detta menar du att människor egentligen inte kan förändra sin situation? Man måste alltså leva enligt dina löjliga böcker för att återfödas som något bättre?Jag har just nu en månadslön på 175000, har jag gjort något bra i mitt tidigare liv? Eller har jag bara värderat mitt liv i materiella ting och är egentligen resultatet av ett tidigare liv fullt med hemska gärningar?

Gilla

Givetvis kan alla förändra sin situation, vi har ju skänkts vår gudagivna fria vilja!Att du tjänar 175000 kronor i månaden, är det pga någon annans karma, eller pga din karma?Givetvis pga din karma, eller hur?Oavsett om det är bra eller dålig karma du drabbas av!Men det sjukt ologiska är att när det händer något som är positivt, så anser att man gjort sig förtjänt av det, men om det händer något negativt, nej, då har man plötsligt INTE gjort sig förtjänt av det…Vari ligger logiken?Varför godtas bara det goda karmat som ens egen förtjänst, men inte det dåliga karmat?Har aldrig förstått mig på det resonemanget…Du har troligen gjort en hel del välgörenhet i ditt föregående liv, ser det ut som…

Gilla

Genom alla mina samtal med buddhister och buddhistiska munkar i Syd-Ostasiatiska länder på mina resor har jag fått just den enkla förklaring du skriver längst upp: ”Som man sår får man skörda”.Vad det innebär behövs inte spaltkilometer att skriva. Det finns i alla religioner och kulturer.”Vad du vill att människor ska göra dej, det ska du också göra dem” (Göra eller behandla)….står det i Bibeln.Buddhister är vänliga och gästfria, fredsälskande, hjälpsamma o.s.v. och lever helst enligt ”De åtta dygderna”(googla), men du vet väl redan vad det är….Visst finns det undantag hos buddhisterna också, men de flesta av dem är också klart medvetna om att de har dålig kharma. Hur de hanterar det vet jag ej.Kao

Gilla

Precis!Man kan inte skörda något som man inte själv sått, vad gäller ens livsupplevelser!Mycket rättvist och logiskt, utan någon inblandning av någon grym ”slump”…

Gilla

”Inget fel med rikedomar, om de används i osjälviska syften, det ger ju bra karma!”Tyvärr är det ju så att den överstigande majoriteten av de rika använder pengarna för egna syften. Många är själviska av sig osv. Nu säger jag självfallet inte att alla är så, men majoriteten. ”Men det sjukt ologiska är att när det händer något som är positivt, så anser att man gjort sig förtjänt av det, men om det händer något negativt, nej, då har man plötsligt INTE gjort sig förtjänt av det…Vari ligger logiken?”Härligt att du åter generaliserar på det sättet du gör. Alla är inte sådana.”Givetvis kan alla förändra sin situation, vi har ju skänkts vår gudagivna fria vilja!”Men saken är ju den, tragiskt nog. Att med ett system som sådant är det lätt att det faller i mönstret att man betraktar de människor som föds in i och lever i fattigdom som mindre värda människor. Det är inte svårt att tänka sig den slutsatsen när det faktiskt har hänt i ett land som använder sig av kast systemet.Man målar upp en bild av att fattiga ska vara mindre värda för att de har syndat och gjort dåligt ifrån sig under tidigare liv. Något som enligt vissa rättfärdigar att man då behandlar dessa människor illa, och som kast systemet visat, nekar dom chanser att ta sig upp ur fattigdomen.

Gilla

Detta kastsystem är jag helt emot och det är för övrigt inte heller i enlighet med Veda-skrifternas syn!Bara för att man föds i fattiga omständigheter så ska man inte anses som mindre värd!Ej heller ska det anses vara ens börd som avgör ens kast, utan ens egenskaper och kvalifikationer!

Gilla

”Detta kastsystem är jag helt emot och det är för övrigt inte heller i enlighet med Veda-skrifternas syn!Bara för att man föds i fattiga omständigheter så ska man inte anses som mindre värd!Ej heller ska det anses vara ens börd som avgör ens kast, utan ens egenskaper och kvalifikationer!”Nej jag förstår vad du menar. Men Indien är ett exempel på vad som kan hända om man applicerar ditt system i praktiken. Det raseras av den mänskliga faktorn.Samma procedur gäller kommunism. Det funkar i teorin, men när det sätts i praktiskt användande blir det lik förbannat ett hierarkiskt system där vissa människor står över andra. Att klassa in människors ekonomiska situation och läge av födsel osv som något rättfärdigt i ett ”gudomligt” system skapar bara ytterligare ett tillfälle och öppnar bara ännu en dörr för människor att exploatera och ”rättfärdiga” ett generellt dåligt beteende som något bra.Att skörda det man sår är en filosofi som blir diffus, krånglig och i slutändan något som leder till onödigt lidande om man applicerar återfödelse och liknande i ekvationen.Tänk dig exempelvis att du träffar en pojke i en by. Han håller på att svälta och bor på gatan, hela hans familj har blivit utplånad av en vägbomb och han är den enda levande kvar.Han måste ju då enligt den här filosofin ha gjort hur mycket dåligt som helst i sitt tidigare liv, som nu utsatts för allt detta. Så ja, han förtjänar det väl då. Och varför ska man då vara snäll och försöka göra något? Allt han har blivit utsatt fram tills nu har varit för att han gjort dåliga saker i sitt tidigare liv, guds vilja helt enkelt. Tänk dig sedan några illasinnade personer som stöter på den här pojken. Vad dom kan finna i sina tankar att göra mot honom då allt annat fram tills dess sanktionerats av Gud själv och hans system.

Gilla

Men det fiffiga i ekvationen är att om någon är dnäll och hjälper pojken och han blir hjälpt, så är det ju hans goda karma att bli hjälpt just då!Sensmoral:Man ska alltid hjälpa nödlidande, eftersom det ju mycket väl kan vara deras karma att bli hjälpta!

Gilla

”Men det fiffiga i ekvationen är att om någon är dnäll och hjälper pojken och han blir hjälpt, så är det ju hans goda karma att bli hjälpt just då!”Jo jag förstår vad du menar. Men världen är inte så full av hjälte situationer. Jag vet att det inte är det du menar. Men barn-trafficing i världen är en stor marknad. Och om en knapp bråkdel av dessa barn nu får hjälp, av befintlig stat eller en vänlig främling så är det tyvärr inte mer än ett positivt undantag. Att säga det du säger vore som att rättfärdiga och på något vis tolerera att så många människor råkar ut för liknande behandling. Jag kan hålla med dig om en sak. Att världen idag inte är en vacker plats. Det positiva i helget väger inte upp för den otroliga mängd med negativt. Till skillnad från dig så tror jag dock inte att det har med gudlöshet att göra. Religion i allmänhet är tillräckligt stor i världen där de alla lovar en fridfull värld där alla ska vara lyckliga. Och ja, det är inte så svårt att se resultatet av det.Nu lär jag säkert låta som en hippie av något slag, men det skiter jag i. Jag finner inte att problemet ligger i hur andliga människor är. Utan den generella inställningen mot varandra. Dåliga saker som destruktivitet mot sin medmänniska är ingenting som gynnar människans överlevnad. Det är någonting som håller oss tillbaka. Se det som andligt eller spirituellt om du så önskar att målet ses som att vi ska behandla varandra lite bättre. Om i ditt syfte att uppnå nirvana, eller i som i mitt syfte att jag inte tycker om onödigt lidande.Det härliga är att detta sker i riktig evolutionsanda. Då evolution förespråkar att destruktiva ting för både vår egna art, samt övriga djur i världen och främst världen i sig är någonting som i det naturliga urvalet måste bort för att vi ska kunna överleva. Så egentligen förstår jag inte varför du gör en sådan fiende av ateister, och de som nu hakar på evolutionståget. För i slutändan strävar båda parter efter liknande mål. En mer dräglig plats att leva på för alla.

Gilla

Problemet är att vi aldrig överlever i materiella kroppar!Det måste till en permanent lösning, att ta sig tillbaka till den eviga andliga världen!Den enda verkligt drägliga platsen, där våld, nöd, lidande och död lyser med sin frånvaro!För övrigt lever vi nu i den mörkaste och mest materialistiska av alla tidsåldrar, Kali Yuga, som började för drygt 5100 år sedan:http://en.wikipedia.org/wiki/Kali_yuga

Gilla

Om ditt resonemang om karma stämmer, så innebär det att vi alla borde gå ut och våldta en kvinna här och nu. På en gång. Eftersom enligt ditt resonemang så hade alla dessa kvinnor som råkat drabbas ju fått skylla sig själva, då detta bara drabbar dem på grund av våldtäkter som de själva begått i tidigare liv.I själva verket är våldtäktsmän riktiga hjältar, eftersom alla offren egentligen är de riktiga skyldiga.Din jävla idiot.

Gilla

Våldtäktsmännen tillhör också de skyldiga, eftersom de tvingas att återfödas för att själva bli våldtagna…Öga för öga, tand för tand…Finns överhuvudtaget inga oskyldiga i den materiella världen!Att födas hit till den gudsförgätna materiella världen, innebär att man är skyldig, att man har karma med sig i bagaget…

Gilla

Så om man rakar skallen, transar runt i en orange klänning och sjunger världens mest komplicerade vers till tonerna av ett felmonterat dragspel så kommer man upp till en diktatorisk tomte där gatorna är av guld. Jag stannar nog kvar här.

Gilla

Hängivenheten till Gud sitter inte i antalet hårstrån på skallen, eller färgen på klänningen…Komplicerad vers?Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare HareDet var väl inte så svårt?

Gilla

”Problemet är att vi aldrig överlever i materiella kroppar!Det måste till en permanent lösning, att ta sig tillbaka till den eviga andliga världen!Den enda verkligt drägliga platsen, där våld, nöd, lidande och död lyser med sin frånvaro!”Vi överlever inte våra kroppar som du säger. Enligt din tro så går vi vidare, och enligt mig så tar det slut vid döden. Jag förstår att du ser världen för vad den är och sedan ser det andliga nirvana som den ultimata lösningen på problemet. Det andliga kort och gott.För mig är det dock annorlunda. Jag vill ändra det här. Livet här och planeten vi bor på. Jag önskar inte för att gräset ska vara grönare på andra sidan ån dit jag kanske en dag kommer, utan vill ta hand om platsen varpå jag är. För min egen skull, för vår art, för vår planet. Vad min fantasi kan åstadkomma är en rätt lam metafor för skillnaden mellan oss i ämnet.Gud ger dig en citron. Av vad jag kan avgöra rörande din tro så handlar det om att äta citronen och försöka göra det bästa av det, i förhoppning på att du kanske får en god frukt efteråt.Men jag vill ta citronen, och göra om dess sura saft till att kanske blanda ihop något gott. Göra något bra med det han har blivit tilldelad istället för att hoppas på det som kommer efter.Det här är min inställning som Ateist och humanist. Är den inställningen så dålig att man bör föra krig mot den? Att försöka förnedra och dra i smutsen?

Gilla

Visst kan vi sträva efter att göra denna temporära boning så behaglig och gästvänlig som möjligt , inget fel med det, men vi måste samtidigt vara fullt medvetna om att denna boning (både kroppen vi fått till låns och planeten vi bebor) är en temporär plats, som vi alla måste lämna en vacker dag, vilket innebär att vi även bör ha fokus på livet efter detta, på vårt andliga liv, att även nästkommande liv blir fridfullt och behagligt!Det här materiella livet är lika flyktigt och illusoriskt som en dröm, så varför ödsla all sin tid och energi på en dröm, på något som saknar verklig substans?Eftersom vi själar är andliga och eviga till vår natur, så bör ju givetvis målet vara att ta oss tillbaka Hem till den eviga andliga världen, bortom vår relativa rumtid!Vi själar hör hemma i den absoluta världen, och inte här i den relativa världen!

Gilla

”Komplicerad vers?Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare”Ironi är inget som står i Veda, så hur skulle du kunna fatta det. Ber så mycket om ursäkt.

Gilla

OK, bra, då var det bara ett skämt att du vill stanna kvar här i förnedringens värld?Skönt…

Gilla

Snillet: Om jag söker upp dig och dödar dig så erkänner du alltså du förtjänar att bli dödad eftersom du måste gjort något hemskt i ett tidigare liv. Spännande.

Gilla

Ja, om du lyckas få mig reinkarnerad, så är det ett bevis på att jag har en hög med dålig karma!

Gilla

Jag sa ingenting om reinkarnerad. Jag sa ”döda dig”.Det är ju underligt att 350.000 människor med väldigt dålig karma råkade befinna sig just i Sydostasien samtidigt i slutet av 2004.

Gilla

”Döda” = Byta ”klädnad”, byta kropp!Varför skulle det vara underligt?Det kan finnas miljoner som har karmat för en specifik reaktion…

Gilla

Och alla dessa människor skulle helt slumpmässigt råka befinna sig i Sydostasien exakt samtidigt? Och den överväldigande majoriteten av dessa människor som tydligen förtjänade att dödas av en flodvåg råkade vara boende i Sydostasien?Och hur kommer det sig att ingen här i Sverige förtjänar att dö av flodvågor och och jordbävningar? Det är ju först när vi åker utomlands som vi riskerar att dö i dessa naturkatastrofer, eftersom så allvarliga katastrofer inte inträffar i Sverige. Hur kommer det sig egentligen att ingen i Sverige förtjänar att dö på de här sätten? Ren slump? Låter inte det lite otroligt?

Gilla

Det ligger ingen slump bakom hur människor kilar vidare från sina materiella kroppar, utan det beror strikt på ens individuella karmakonton!Här i Sverige kanske vi inte har tsunamis eller jordbävningar som skördar en massa människoliv, utan istället cancer, hjärtattacker och strokes!Man kan bara födas på ett sätt, medan man kan dö på tusentals sätt!Farbror slumpen är bara en fantasifigur, finns inte!Här i den materiella världen styr kausaliteten!

Gilla

Behöver jag ens påpeka att cancer, hjärtattacker och strokes existerar i övriga världen också?Konceptet med ”karma” är bara ett sätt för den som fötts med silversked i munnen att slå sig för bröstet. Ett vidrigt fantasifoster som skuldbelägger de mest utsatta, sparkar på de som ligger. Ännu ett redskap som religionen använder för att kontrollera sina slavar. Du är en slav, en pajas.

Gilla

Mycket mer här än i Thailand exempelvis…Begreppet karma finns i alla heliga skrifter, även i Bibeln:”Som du sår får du skörda!En Gudomligt rättvis naturlag!

Gilla

Det är ju underligt att vi här i Sverige, där praktiskt taget INGEN är hindu, är så välbärgade, medan fattigdom och misär är utbredd i Indien. Gud gillar att skämta?

Gilla

Det blir värre karmiska reaktioner om man har kunskapen om den Absoluta Sanningen, och ändå syndar!För övrigt är inte Gud hindu, så varför skulle vi, Hans minigudar, sträva efter att bli hinduer?

Gilla

Det blir värre karmiska reaktioner om man har kunskapen om den Absoluta Sanningen, och ändå syndar och diskriminerar!För övrigt är inte Gud hindu, så varför skulle vi, Hans minigudar, sträva efter att bli hinduer?

Gilla

Oj oj oj oj vad arg jag skulle kunna bli på sådana dårar som dig. Vilken diskussion vi skulle kunna ha men…nej du är inte värd det.Att sitta och underförstått påstå att en våldtagen mer eller mindre får skylla sig själv för att den själv våldtagit i ett tidigare liv måste klassas som ett förtryck och därigenom förlorade du själv en och annan karma poäng.

Gilla

Om jag skulle våldta någon i det här livet, skulle det då vara orättvist ifall jag själv våldtogs i mitt nästa liv?Nej, eller hur?

Gilla

”Om jag skulle våldta någon i det här livet, skulle det då vara orättvist ifall jag själv våldtogs i mitt nästa liv?Nej, eller hur?”Jag tror inte många människor i Sverige skriver under på lagen ”öga för öga, tand för tand”. Det skulle vara väldigt opraktiskt att tillämpa sådana lagar. Till exempel skulle straffet för mord alltid vara avrättning. Därefter skulle man tvingas avrätta bödel, och sedan dennes bödel, och så vidare i all evighet.Om straffet alltid var exakt detsamma som brottet så skulle rättssystemet vara helt ohanterligt.Men det största problemet är ju att du fortfarande inte producerat minsta lilla bevis för att varken reinkarnation eller karma skulle vara sant. Du börjar med din slutsats, och därefter försöker du bekräfta slutsatsen genom spekulation. Tyvärr, du kommer ingenstans genom att diskutera i cirklar.

Gilla

Men du har ingenting emot att Big Bang-troende och evolutionstroende börjar med en slutsats?

Gilla

”Men du har ingenting emot att Big Bang-troende och evolutionstroende börjar med en slutsats?”Åter igen demonstreras din brist på kunskap i ämnet. Men en uppmaning är att man inte byter ämne, utan att du tar tag i de delar som nu står på agendan. Så kan man gå djupare in på uppbyggnaden av Big Bang teorin senare.

Gilla

Brist på kunskap?Men det är ju precis det som Big Bang och evolutionsteorin gör, man börjar med en slutsats, man ANTAR att dessa har skett…

Gilla

”Brist på kunskap?Men det är ju precis det som Big Bang och evolutionsteorin gör, man börjar med en slutsats, man ANTAR att dessa har skett…”Din anklagelse ålägger att du inte vet särskilt mycket om de teorier du ger dig på. Men det spelar ingen roll, för det är inte dessa som ligger på agendan för tillfället. Nu talas det om Karma-Lagen. Likt många andra gånger märks det att du börjar bli trängd in i ett hörn då du försöker byta samtalsämne och smita från det du befinner dig i. Så lämna Big Bang teorin och evolutionen ifred och svara istället på det som frågas dig om Karma.

Gilla

Var det någon fråga kring karma du inte fått svar på ännu?

Gilla

En intressant sak med begreppet ”karma” är ju att det egentligen bara betyder ”gärning” eller ”handling”. Det här tramset med ”karmakonton” som bestämmer hur man ska ”återfödas” i magiska extraliv är ju bara senare misstolkningar som dina indiska trollgubbar klottrat ner i sina böcker.

Gilla

Karma syftar på BÅDE gärning och återverkan på gärning!

Gilla

Karma syftar på BÅDE gärning och återverkan på gärning!

Gilla

Får jag fråga dig en sak som jag undrar över…..Vilka samband finns det mellan karmalagen och det indiska kastsystemet? Vilka konsekvenser får dessa samband för en hindu?

Gilla

Today a friend said: ”haters are my undercover fans”…

Gilla

Svar på angelicaHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH just dom där frågorna har vi nu i vårt mvg seminarium HAHAHAHAHAHA undra vem i min skola som har skrivit det 😛 *BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSTED

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


  • Snilleblixten: Han vart Kung redan dagen då hans mor dog!
  • Snilleblundern: Och så var kung Charles krönt till konung den 6:e maj 2023. Kan du vänligen sluta försöka spå i framtiden genom stjärnorna? Jag tror mer
  • Tanya Atkins: This is a grreat post thanks

Kategorier

%d bloggare gillar detta: