Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

SOLEN KRETSAR KRING JORDEN !!! Geocentrismen är nu vetenskapligt bevisad! Religionerna hade rätt !!!

Posted on: 3 juni, 2009


SOLEN KRETSAR DE FACTO KRING JORDEN !!!

COPERNICUS och GALILEO HADE FEL!  (Religionerna hade rätt!)

 

Ända sedan barnsben har vi blivit hjärntvättade kring den heliocentriska värlsbilden, att det skulle vara jorden som kretsar kring solen, vilket nu alltså bevisas bara vara en myt, som inte har några som helst vetenskapliga bevis bakom sig!

 

Religionerna visade sig ha rätt; Solen snurrar runt Jorden !!!

http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_geocentrism
http://en.wikipedia.org/wiki/Geocentric_model

 

 

FAKTA VI UNDANHÅLLITS VAD GÄLLER GEOCENTRISMEN:

 

 

 

FORSKARNA VET ATT JORDEN ÄR UNIVERSUMS CENTRUM:

 

 

 

PLANCKTELESKOPETS UPPTÄCKT – JORDEN ÄR UNIVERSUMS CENTRUM !!!

 

 

 

Vetenskaps-dokumentärenThe Principle” bygger på Planck-teleskopets sensationella geocentriska upptäckt; Jorden är i universums centrum:

http://www.theepochtimes.com/n3/909798-radical-new-documentary-claims-copernicus-and-four-centuries-of-science-is-wrong/?photo=2

.

Recension av en fysiker angående ”The Principle”:

http://www.naturalphilosophy.org/site/harryricker/2015/06/08/the-principle-challenging-the-intellectual-integrity-of-cosmology/

.

Recension av ”The Principle”: ‘Science shattered’: Hand of God suddenly revealed?

http://www.wnd.com/2014/11/science-shattered-hand-of-god-suddenly-revealed/

 

_________________

 

INNEHÅLL:

1. Vetenskapliga bevis för den geocentriska modellen!

2. Alla klassiska kosmologiska modeller baserade på geocentrismen!

3. NASA använder sig av den geocentriska modellen!

4. Alla stjärntydare använder sig av den geocentriska modellen!

5. All världens heliga skrifter bekräftar geocentrismen!

6. Vetenskapliga recensioner av boken ”Galileo was Wrong”!

7. Heliocentrismen byggd på endast lösa antaganden…inga bevis!

8. Till diskussion!

 

_________________

 

1. VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR DEN GEOCENTRISKA MODELLEN:

 

Här följer 4 stycken nedtystade vetenskapliga experiment som definitivt bevisar geocentrismen, experiment som det vetenskapliga etablissemanget inte vill veta av:

http://www.geocentricity.com/geocentricity/mbvideo/play.html
http://www.youtube.com/watch?v=xhqpoJLtZzk

 

Vetenskaplig avhandling som motbevisar varenda påstående som görs emot geocentrismen, och som bevisar att heliocentrismen endast bygger på antaganden och cirkelresonemang:

http://www.ldolphin.org/geocentricity/Aspects.pdf

 

Här vederläggs all kritik från Talkorigins mot geocentrismen:

http://creationwiki.org/Bible_says_the_sun_goes_around_the_earth_(response_2)

 

Centrifugalkraften (den inbillade!) utgör de facto bevis för att Jorden är stationär och orörlig. Om Jorden roterade, så skulle vi ha skilda hastigheter vid skilda latituder på Jorden, och skilda centrifugalkrafter skulle orsaka stora variationer för en persons vikt beroende på var på Jorden han befann sig. Detsamma skulle gälla exempelvis guldtackor. Värdet för en guldtacka skulle vara mindre vid ekvatorn, eftersom centrifugalkraften skulle vara större där, jämfört med en guldtacka vid polerna, där centrifugalkraften skulle vara mindre:

http://creationwiki.org/Pro-geocentricity

 


Parallax-avvikelsen utgör ingen motsättning mot geocentrismen:

http://www.geocentricity.com/ba1/no115/par-ab-rev.pdf

 

Den vetenskapligt revolutionerande boken ”Galileo was Wrong”, av astronomerna Robert Sungenis, Ph.D, och Robert Bennett, Ph.D, vänder fullständigt upp och ner på den heliocentriska världsbilden, som vi blivit så indoktrinerade kring!

Boken bekräftar den geocentriska modellen, som stöds av all världens heliga skrifter och som används av alla stjärntydare!

 

Här är bevisen för den geocentriska modellen, hämtade ur ”Galileo was Wrong”, att det de facto är Solen som kretsar runt Jorden och inte tvärtom, som den materialistiska propagandan har gjort gällande:

http://www.geocentrism.com/possible.htm
http://www.geocentrism.com/assumptions.htm
http://www.geocentrism.com/observations.htm

http://sites.google.com/site/earthdeception
http://catholicintl.com/products/books/gwwprint.htm
http://reformation.org/stationary-earth.html

 

Många av världens ledande fysiker och astronomer, som Einstein, Hubble, Hawking, Hoyle, Mach, och t.o.m. Galileo, erkänner att geocentrismen är kosmologiskt möjlig och ett giltigt system!

Matematiskt och geometriskt blir uträkningarna exakt detsamma, oavsett om man använder sig av den geocentriska eller den heliocentriska modellen, eftersom planetrörelserna är relativa till varandra:

 

”Att världssystemets centrum är orörlig tillstås av alla, fastän vissa hävdar att det är jorden, andra att det är solen, som är fixerad i detta centrum.”

”Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allting och vet allt som gjorts eller kan göras.”

”Detta det mest storslagna system av sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från en intelligent och mäktig varelses styrning och vägledning.”
(Principia Mathematica)

Isaac Newton

 

”Vi vet att skillnaden mellan en heliocentrisk och en geocentrisk teori är en av relativ rörelse enbart, och att en sådan skillnad inte har någon fysisk betydelse.”

Fred Hoyle

 

”Det finns ingen planetarisk observation genom vilken vi på jorden kan bevisa att jorden rör sig i en bana runt solen. Således kan alla Galileos upptäckter inrymmas i det system i vilket himlavalvet, med solen och planeterna, dagligen roterar, så att jorden själv vare sig roterar eller kretsar i en omloppsbana.”

I. Bernard Cohen

 

”Båda koordinatsystemen [geocentriska och heliocentriska] kan användas på likvärdiga grunder. De två meningarna: ”Solen är i vila och jorden rör sig”, eller ”Solen rör sig och jorden är i vila”, innebär helt enkelt bara två olika konventioner i fråga om två olika koordinatsystem.”

Albert Einstein

 

”Alla dessa bevis, att universum ser likadant ut oavsett i vilken riktning vi tittar, tyder på att det är något speciellt med vår position i universum. Framför allt tycks det som, om vi observerar att alla andra galaxer rör sig bort från oss, att vi måste vara i universums centrum.”

”Vilket system är det riktiga, det Ptolemaiska eller det Kopernikanska?
Även om det inte är ovanligt att folk säger att Copernicus motbevisade Ptolemaios, så är det inte sant. Som i fallet med vår normala uppfattning kontra guldfiskens, så kan man använda endera som en modell av universum. Våra observationer av himlen kan förklaras genom att anta antingen jorden eller solen vara i centrum.”

Stephen Hawking

 

”Uppenbarligen har det ringa betydelse om vi ser på jorden som snurrande kring sin axel, eller om vi ser det i vila medan fixstjärnorna roterar kring jorden. Geometriskt är det fråga om exakt samma fall av relativ rotation av jorden och fixstjärnorna med avseende till varandra.”

Ernst Mach

 

”En sådan förutsättning skulle innebära att vi intar en unik position i universum, analogt på sätt och vis med den urgamla uppfattningen om en central jord. Denna hypotes kan inte motbevisas, men det är ovälkommet och skulle endast godtas som en sista utväg för att rädda själva fenomenet [rödförskjutning].”

Edwin Hubble

 

”Följaktligen kan vi återgå till Ptolemaios ståndpunkt av en ”orörlig jord”. Man måste visa att den transformerade metriken kan anses som framtagen enligt Einsteins fältekvationer, genom avlägsna roterande massor. Detta har gjorts genom Thirring. Han kalkylerade ett fält till följd av ett roterande, ihåligt, tjockväggigt sfäriskt skal och bevisade att det inuti kaviteten uppförde som om det fanns centrifugalkrafter och andra tröghetskrafter, vanligtvis tillskrivna vakuum. Således sett från Einsteins synvinkel har Ptolemaios och Copernicus lika mycket rätt.”

Max Born

 

”Allt sker som om jorden är i vila.”

Hendrik Lorentz

 
.
”Det fanns bara ett alternativ. Jordens sanna hastighet genom rymden kan hända ha varit noll.”

Arthur Eddington

 

.

”Misslyckandet kring de många försöken att terrestriskt mäta eventuella effekter av jordens rörelse.”

Wolfgang Pauli

.

”En hel del forskning har utförts rörande påverkan av jordens rörelse – resultaten alltid negativa.”

Henri Poincaré

.
”Jordens hastighet genom etern detekterades inte. Resultatet var mycket förbryllande och riktigt störande.”

Richard Feynman
.

 

”Vi kan inte känna vår rörelse genom rymden, ej heller har något experiment någonsin bevisat att jorden verkligen är i rörelse.”

Lincoln Barnett

 

”Jag kan konstruera ett sfäriskt symmetriskt universum med jorden i dess centrum, och du kan inte motbevisa det baserat på observationer. Du kan bara utesluta det på filosofiska grunder. Jag tycker vi ska börja ifrågasätta den Kopernikanska principen. Oavsett våra teoretiska preferenser, så måste de till slut ge efter för de observerbara bevisen.”

George F.R. Ellis

 

”Om kvasarers rödförskjutning beror på hastigheten, så är jorden faktiskt universums centrum. Dispositionen av kvasarer på vissa sfäriska skal finns endast med hänsyn till jorden. Dessa sfärer skulle försvinna ur ens åsyn om sedda från en annan galax eller kvasar. Detta innebär att den kosmologiska principen måste bort. Det innebär även att ett koordinatsystem fixerat vid jorden blir en föredragen referensram i universum. Följaktligen måste både den speciella och den allmänna relativitetsteorin överges för kosmologiska syften.”

Y.P. Varshni

 

”Huruvida jorden roterar en gång om dagen från väst till öst som Copernicus lärde, eller himlavalvet som roterar en gång om dagen från öst till väst som hans föregångare ansåg, så är de observerbara fenomenen exakt desamma. Detta påvisar en defekt i Newtonsk dynamik, eftersom den empiriska vetenskapen inte förväntas innehålla ett metafysisk antagande som inte kan bevisas eller motbevisas genom observation.”

Bertrand Russell

 

”Skillnaden mellan Ptolemaios och Copernicus system är rent formell, bara en skillnad i tolkningen.”

Willem de Sitter

 

”Observationsdatan visar entydigt att jorden är belägen vid eller mycket nära centrum av universums gammastrålningsutbrott.”

S.E. Woolsey

 

”Hela vårt observerbara universum befinner sig inuti denna sfär med en radie på 13,3 miljarder ljusår, med oss i centrum.”

Max Tegmark

 

”Beträffande Michelson-Morley experimentet – denna slutsats motsäger direkt förklaringen som förutsätter att jorden rör sig runt solen.”

American journal of science, ”Relative motion of the earth and the Luminiferous aether”, augusti 1881, sid 125

 

Heta diskussioner kring de vetenskapliga bevisen för geocentrismen i  många diskussions-forum på nätet, såsom dessa:

http://www.catholic-forum.com/forums/showthread.php?t=8659
http://www.bautforum.com/against-mainstream/47291-galileo-wrong.html

 

Faktum är att BBC i England planerade göra narr av dessa vetenskapliga bevis för geocentrismen, vilket gick helt emot vad de hade tänkt sig, så de sände överhuvudtaget inte inslaget:

http://www.catholicintl.com/catholicissues/notdenygeo.htm

 

_________________

 

2. ALLA KLASSISKA kosmologiska MODELLER är BASERADE GEOCENTRISMEN!

 

Alla klassiska kosmologiska modeller (även den nordiska!) är alltså baserade på geocentrismen, vilket vi får flera exempel på i följande video:

VIDEO: ”Mysteries of the sacred Universe”: (48 min)

http://video.google.com/videoplay?docid=-538297875584368796

(Efter 21 min beskrivs planeternas geocentriska rörelser!)

 

Intressanta fakta kring den geocentriska modellen historiskt sett:

http://veritas-catholic.blogspot.com/2005/08/geocentricity-101-part-i.html

 

Indisk geocentrisk kosmologi förklaras och illustreras här:

http://www.unitedindia.com/cosmology.htm

 

En demonstration av den geocentriska modellen:

http://www.astro.utoronto.ca/~zhu/ast210/geocentric.html

 

En demonstration av både den geocentriska och den heliocentriska modellen, sida vid sida:

http://www.astro.utoronto.ca/~zhu/ast210/both.html

 

Så här snurrar planeten Mars runt Jorden enligt geocentrismen:

http://drumright.ossm.edu/astronomy/geocentric2.html

 

_________________

 

3. NASA ANVÄNDER sig av den GEOCENTRISKA MODELLEN:

NASA verkar börja nu tvivla på den rådande heliocentriska modellen; myten att det är Jorden som kretsar runt Solen:

http://science.nasa.gov/headlines/y2004/06may_lunarranging.htm

 

Faktum är att NASA använder sig av den geocentriska modellen, (inom industrin kallad för ”Fixed-Earth coordinate system”) när de sänder upp satelliter i omlopp runt Jorden, kalkylera alltså deras rörelser med just den geocentriska modellen!

 

Vetenskapsmän från NASA väntas samarbeta med den vediska geocentriska kosmologin:

http://www.expressindia.com/fullstory.php?newsid=54164

 

De stationärt baserade satelliterna bekräftar geocentrismens validitet:

http://www.reformation.org/geostationary-satellites.html

 

_________________

 

4. ALLA STJÄRNTYDARE använder sig av den GEOCENTRISKA MODELLEN!

 

Att alla stjärntydare i världen baserar sig på den geocentriska modellen i sina uträkningar, bekräftar ju återigen geocentrismens validitet..!!!

Dessutom rör sig ju Solen de facto runt de 12 stjärnbilderna, och vänder vid den Norra och Södra vändkretsen, vid midsommar och jul, vilket återigen bevisar geocentrismen!

 

_________________

 

5. All världens HELIGA SKRIFTER bekräftar GEOCENTRISMEN!


Faktum är dessutom
att all världens heliga skrifter och urkunder bekräftar att det är just Solen som kretsar runt Jorden, och inte tvärtom…Bibeln, Koranen, Bhagavad-gita, m.fl…

Geocentrismen har alltså även vår Skapare på sin sida!!!

Inte illa, inte illa…

 

_________________

 

6. VETENSKAPLIGA RECENSIONER av boken ”Galileo was Wrong”!

 

Här följer en massa vetenskapliga recensioner av den revolutionerande boken ”Galileo was Wrong”, av astronomer och fysiker från hela världen:

 

”There exists no better exposition of the history and science of geocentrism. Very highly recommended and a must for all those interested in the issues surrounding geocentrism today”

Gerardus Bouw, Ph.D., Astronomy

 

”In their over 700-page book, Drs. Sungenis and Bennett make a convincing case for the special and central position of the earth in the cosmos”

Vincent Schmithorst, Ph.D., Physics

 

”Galileo Was Wrong is a work of monumental proportion which ranks, in my opinion, on a par with the meticulous observations of the Danish astronomer, Tycho Brahe, and the tireless efforts of Walter van der Kamp”

Neville Jones, Ph.D., Physics

 

”In their new book, Sungenis and Bennett take no prisoners…Now that the Enlightenment is over, it was inevitable that the system upon which it was based should come in for the powerful critique which Sungenis and Bennett provide. Not inevitable, however, was the brilliant way they provide it”

E. Michael Jones, Ph.D., ed. Culture Wars

 

”Sungenis and Bennett examine the anomalies that arise from the Copernican model…A must read for those who can set aside prejudices and a priori assumptions”

Joseph Strada, Ph.D. Aerospace Engineering

 

”The book Galileo Was Wrong forcefully addresses the history, science, theological, philosophical, and worldview implications of our place in the universe”

Russell T. Arndts, Ph.D., Chemistry, LSU

 

”It is with pleasure that I remand this volume into the hands of the reader”

Martin Selbrede, Chief Scientist, Unipixel

 

”Robert Sungenis and Robert Bennett have done a great service to science and to men of good will. Those who see the universe as the handiwork of the benevolent God need no longer be subservient to fairy tales”

Anonymous, Ph.D., MIT

 

”Galileo Was Wrong is a model for the kind of scholarship we need today — intellectual understanding not as an end in itself, but as a commitment to reality, infused with moral passion, love for the earth, common sense and philosophical sensitivity”

Caryl Johnston, M. Ed., Jefferson Medical College

http://www.loveforlife.com.au/node/3663

 

Man kan få tag på denna vetenskapligt revolutionerande bok ”Galileo was wrong” genom Amazon.com:

http://www.amazon.com/Galileo-Was-Wrong-Church-Right/dp/0977964000

 

_________________

 

7. HELIOCENTRISMEN BYGGD PÅ ENDAST LÖSA ANTAGANDENINGA BEVIS!

 

Faktum är alltså att den moderna kosmologins modell av universum, den heliocentriska, enbart är byggd på antaganden, utan några som helst handfasta bevis:

http://www.fixedearth.com/Assumptions.htm
http://sites.google.com/site/earthdeception
http://biphome.spray.se/janmat/universum.htm

 

Video-bevis för att heliocentrismen bara är byggd på antaganden:

http://www.youtube.com/watch?v=wX1IJ9eSBJ4
http://www.youtube.com/watch?v=dNW-Kn1lqRE

 

Snacka om att vi blivit förda bakom ljuset…

 

_________________

 

8. TILL DISKUSSION:

 

Visste ni att geocentrismen faktiskt är vetenskapligt bevisad?

Visste ni att heliocentrismen däremot aldrig någonsin bevisats?

Låt oss diskutera detta, kära vänner…

 

cellarius2.jpg

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

Annons

256 svar till "SOLEN KRETSAR KRING JORDEN !!! Geocentrismen är nu vetenskapligt bevisad! Religionerna hade rätt !!!"

Som vanligt presenterar du INTE ETT ENDA BEVIS för din idéer.Jorden snurrar runt solen. Det ÄR säkert.

Gilla

Här följer 4 stycken nedtystade vetenskapliga experiment som definitivt bevisar geocentrismen, experiment som det vetenskapliga etablissemanget inte vill veta av:http://www.geocentricity.com/geocentricity/mbvideo/play.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=xhqpoJLtZzkSLUTSATS?Just precis, Solen snurrar runt Moder Jord!

Gilla

Äsch….det är ju jag som snurrar…Vissa fredagar i alla fall.

Gilla

Runt vad?

Gilla

Mig själv….In orbit…*sort of say*Och så ber jag om ursäkt, att jag med vilje skojade på din bekostnad….Så har jag sagt det också!!Max P

Gilla

Allting snurrar runt Gud, som är centrum i tillvaron!

Gilla

Sviktar minnet?Det här har du redan skrivit. Ingen gick på lögnen, och en massa olika personer pekade ut bristerna i dina ”argument”. En lögn blir inte mer sann för att du säger den många gånger.Ett exempel: ”stationär” satellit betyder inte stationer på en punkt i rymden, utan stationär över en punkt på Jorden. Eftersom Jorden snurrar och rör sig så gör satelliten det också. Men i förhållande till Jorden är den stationär. Gick det över ditt huvud?

Gilla

Helt fel!Jorden är stationär, och planeterna (inklusive Solen och Månen som också är planeter) kretsar runt Jorden!Eftersom hjärntvätten sitter i så starkt, så är man tvungen att upprepa sanningen, tills den fastnar hos folk! 🙂

Gilla

Ett annat exempel: Föremål HAR olika vikt beroende på latitud. Varför ignorerar du detta faktum? Rädd för något?

Gilla

Centrifugalkraften (den inbillade!) utgör de facto bevis för att Jorden är stationär och orörlig. Om Jorden roterade, så skulle vi ha skilda hastigheter vid skilda latituder på Jorden, och skilda centrifugalkrafter skulle orsaka variationer för en persons vikt beroende på var på Jorden han befann sig. Detsamma skulle gälla exempelvis guldtackor. Värdet för en guldtacka skulle vara mindre vid ekvatorn, eftersom centrifugalkraften skulle vara större där, jämfört med en guldtacka vid polerna, där centrifugalkraften skulle vara mindre:http://creationwiki.org/Pro-geocentricityEller hur?

Gilla

En fråga jag tänkt ställa: Hur kommer det sig att du stjäl alla dina ”argument” från kristna fundamentalister? Ibland stjäl du deras tal ord för ord – till och med deras skämt. Varför? Vad är det som säger att de har rätt i de frågor som du håller med om, men helt fel i alla andra frågor? VenomFangX och Kent Hovind tror ju att Jorden är ungefär 6.000 år gammal. Hur vet du att de inte har rätt där? Om de kan argumentera så övertygande att du känner dig tvungen att kopiera och klistra in hela deras argumentation eftersom du inte vågar skriva något eget, hur kommer det sig då att du vågar sätta dig över dem på andra punkter?

Gilla

Veda-skrifterna säger att universum är MILJARDER ÅR gammal!Veda = Veta!

Gilla

jorden är platt som en uppochnedvänd pankaka…

Gilla

VETENSKAPLIG MYT, att man på MEDELTIDEN skulle ha trott att JORDEN ÄR PLATT….http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/02/1115483En MYT det med alltså…

Gilla

Nu är det ju så att saker faktiskt väger olika beroende på var på jorden man befinner sig. Vill du ha bevis? Det är inte svårare än att ta en våg och mäta, faktiskt. Det är ett konkret bevis, håller du inte med om det?Ponera att du skulle resa själv och göra de här försöken, och upptäcka ”Ja det väger ju faktiskt olika i Afrika och Sverige”, skulle du då tro på att jorden snurrar? Får jag ett ärligt svar på den här frågan blir jag jätteglad.Du skriver att NASA nu börjar tvivla på den heliocentriska världsbilden? Hur kommer det sig att de har lyckats skicka iväg otroligt många sateliter, de har skickat människor till månen, osv, för flera decennier sen. OM de nu skulle räknat med den heliocentriska världsbilden, och den var fel, skulle inte månlandningen gått helt åt pipsvängen då? De skulle aldrig kunnat skicka iväg en så exakt och välplanerad farkost beserat på något felaktigt.

Gilla

Belägg för att saker väger olika beroende på var på jorden man befinner sig, tack!

Gilla

Snillet, du skrev:”Veda-skrifterna säger att universum är MILJARDER ÅR gammal!Veda = Veta!”Du lyckades inte svara på en enda av mina frågor. Försök igen. Jag vet dock att du nu kommer att säga ”Vilka frågor?” Därför klistrar jag in mitt inlägg nedan, så att du slipper scrolla upp för att läsa det:”En fråga jag tänkt ställa: Hur kommer det sig att du stjäl alla dina ”argument” från kristna fundamentalister? Ibland stjäl du deras tal ord för ord – till och med deras skämt. Varför? Vad är det som säger att de har rätt i de frågor som du håller med om, men helt fel i alla andra frågor? VenomFangX och Kent Hovind tror ju att Jorden är ungefär 6.000 år gammal. Hur vet du att de inte har rätt där? Om de kan argumentera så övertygande att du känner dig tvungen att kopiera och klistra in hela deras argumentation eftersom du inte vågar skriva något eget, hur kommer det sig då att du vågar sätta dig över dem på andra punkter?”Du skrev också följande:”Centrifugalkraften (den inbillade!) utgör de facto bevis för att Jorden är stationär och orörlig. Om Jorden roterade, så skulle vi ha skilda hastigheter vid skilda latituder på Jorden, och skilda centrifugalkrafter skulle orsaka variationer för en persons vikt beroende på var på Jorden han befann sig. Detsamma skulle gälla exempelvis guldtackor. Värdet för en guldtacka skulle vara mindre vid ekvatorn, eftersom centrifugalkraften skulle vara större där, jämfört med en guldtacka vid polerna, där centrifugalkraften skulle vara mindre:http://creationwiki.org/Pro-geocentricityEller hur?”Du misslyckades tydligen med att läsa inlägget som du försökte besvara. Du kommer nu att säga ”Vilket inlägg var det?” Därför klistrar jag in det nedan, så att du slipper att scrolla upp och läsa:”Ett annat exempel: Föremål HAR olika vikt beroende på latitud. Varför ignorerar du detta faktum? Rädd för något?”

Gilla

1. Hur jag vet att de kristna fundamentalisterna har fel kring att Jorden skulle vara 6 000 år?Svar: Med tanke på att vi har 100-tals med artefakter och skelett från Människan hundratals miljoner år tillbaka i tiden, så kan vi förstå att Jorden är äldre än 6 000 år!2. Ge oss belägg för att föremål har olika vikt beroende på latitud, tack!Att det inte är några skönjbara skillnader BEVISAR ju att geocentrismen är sann!Precis som alla religioner alltid har sagt!

Gilla

1. Frågan var: hur vet du att de har rätt om vissa saker och fel om vissa saker? Hur kan du avgöra när de är att lita på och inte? Försök inte glida undan frågan.2. Men nu är det ju så att det ÄR skillnad i vikt beroende på latitud. Och då är ju hela ditt argument värdelöst. Läs på.

Gilla

1. Genom att ha Veda-skrifterna som referenspunkt!2. Belägg för det, tack!

Gilla

1. Så du har inget svar? Bara religiösa sagor som vanligt?2. Visst, du kan själv åka till olika platser och väga din guldtacka. Jag är här när du kommer tillbaka, ok?

Gilla

1. Veda = Veta!2. Det var du som kom med påståendet, och då är det din skyldighet att backa upp det!

Gilla

Detta börjar gå över gränsen, och jag är allvarligt orolig över din mentala hälsa.

Gilla

Att det ÄR Jorden som är i centrum och att det ÄR Solen som snurrar runt Jorden, det har man vetat om i alla tider i Indien, vetenskapens vagga!För övrigt, argumentum ad hominem, vad hjälper det dig?

Gilla

Jag har inte orkat läsa den här SMÖRJAN!Vill bara rätta dig i en sak.Det finns ingen centrifugalkraft. Den är imaginär.Däremot så finns det något som heter centripetalkraft och den är riktad MOT rörelsens centrum, inte från. Slå upp det i en BOK och inte någon av dina hokuspokuslänkar.Tack för mig

Gilla

Eftersom Jorden de facto INTE snurrar, så har du vare sig någon centrifugalkraft eller centripetalkraft!

Gilla

…och gravitationen är ett av sossarnas påfund inför valet?Och gud tänder och släcker den stora lampan varje ”dygn”?Berätta vilken kult eller sekt du bekänner inför så att jag kan ta reda på mer var dina åsikter kommer ifrån.Dessutom borde detta inlägg anmälas för felaktigt användande av ”de facto” imho 😉

Gilla

Den stora lampan snurrar runt Jorden (precis som alla andra planeter), så Solen lyser alltid på hälften av Moder Jords longituder!

Gilla

SVARA på fråganVilken sekt tillhör du?Är dina inlägg deras åsikter eller dina egna?Med andra ord, står din lilla förening bakom de inlägg du publicerar?

Gilla

Tillhör Gud någon sekt?Nej…så varför ska då vi minigudar, Guds tjänare, tillhöra någon sekt?

Gilla

1. Jag bad dig inte om etymologi. Jag bad dig om bevis. Du måste ha läst fel.2. Yup, och det är ju redan bevisat. Om du inte tror på de mätningar som har gjorts så kan du själv åka till olika platser på Jorden med din guldtacka och väga själv. Du har tittat på siffrorna och du vägrar att acceptera dem, men du vägrar också att göra egna mätningar. Du blundar, håller för öronen och gapar ”JAG HAR RÄTT!!!”

Gilla

1. Veda-skrifterna ger dig svar!2. Jag har inte alls sett några siffror på att guld skulle väga olika beroende på latitud!Däremot om heliocentrismen var sann, vilken den ju bevisligen inte är, då skulle guld väga olika!

Gilla

Hur vore de om du skrev så folk förstod vad du pratar om. Vilken sorts människor vänder du dig till? Den stora massan eller akademier som orkar läsa dina stycken. Sluta kopiera vad andra skriver och skriv med egna ord istället. 🙂 Ha en bra da 🙂

Gilla

Jag pratar om att det är SOLEN som snurrar runt JORDEN!Jag vänder mig till alla tänkande människor!Det är helt mina egna ord!

Gilla

Krishna?

Gilla

Jag diggar och dyrkar Hare Krishna!

Gilla

1. Du kan inte hänvisa till religion. Detta är en vetenskaplig fråga som kräver fakta. Fattar du verkligen inte det?2. Vikt (mätt i Newton) varierar beroende på latitud till följd av dels Jordens rotation och dels planetens något oregelbundna form. Om vi antar att Jorden är en perfekt sfär (vilket den alltså inte är, men det spelar marginell roll i sammanhanget) så ser formeln ut så här:F=m\sqrt{g^2-cos^2\phi\, w^2r(2g-w^2r)}, och:g=\frac{G M_e}{r^2}Igen: Om du inte tror på detta så går det utmärkt att åka till olika latituder med en våg och undersöka själv.

Gilla

1. Veda ger dig fakta!2. Eftersom Jorden de facto INTE roterar, så får du inte dessa viktskillnader som du påstår!

Gilla

Men snillet, vad är det du inte förstår? De som har gjort mätningar har bekräftat att denna viktskillnad existerar. Om du inte tror dem så får du ju göra egna mätningar och motbevisa dem. Det hjälper inte att bara blunda och skrika ”NEJ NEJ NEJ!”

Gilla

Det har i så fall ENDAST att göra med planetens något oregelbundna form, och INTE pga att Jorden skulle rotera!Jorden vare sig roterar runt sin egen axel eller runt Solen!

Gilla

”Det har i så fall ENDAST att göra med planetens något oregelbundna form, och INTE pga att Jorden skulle rotera!Jorden vare sig roterar runt sin egen axel eller runt Solen!”Men för att det tankesättet ska fungera måste man ju (så vitt jag förstår) involvera att jorden har en solid(/semiflytande) kärna, något som du redan har förnekat i Hollow Earth-bloggen. Du skulle därmed bi tvungen att välja mellan en av dessa teorier eller involvera en alternativ faktor.Det finns alltför många problem med ett geocentriskt system, särskillt med en icke-roterande jord. För att nämna något; Planerernas elliptiska banor i relation till solen och ”röriga” banor i relation till jorden. Hastigheterna hos kropparna skulle vara oresonliga och omloppsbanorna omöjliga och oförklarliga (din första källas motförklaring, till hastighetsproblemet, är absurd).Jorden är ju en planet likt alla andra. Varför skulle den inte bete sig precis som en utan istället lyd under speciella (oförklarliga) naturlagar som inte återfinns någon annanstans?

Gilla

Jorden är inte alls någon vanlig planet, med tanke på att Jorden står still!Många av världens ledande fysiker och astronomer, som Einstein, Hubble, Hawking, Hoyle, Mach, och t.o.m. Galileo, erkänner att geocentrismen är kosmologiskt möjlig och ett giltigt system!Matematiskt och geometriskt blir uträkningarna exakt detsamma, oavsett om man använder sig av den geocentriska eller den heliocentriska modellen, eftersom planetrörelserna är relativa till varandra:”We know that the difference between a heliocentric theory and a geocentric theory is one of relative motion only, and that such a difference has no physical significance.”- Fred Hoyle”There is no planetary observation by which we on earth can prove that the earth is moving in an orbit around the sun.”- Galileo Galilei, citerad i ”The birth of a new Physics”, av Bernard Cohen.”Either CS (coordinate system) could be used with equal justification. The two sentences: ”The sun is at rest and the earth moves”, or ”The sun moves and the earth is at rest”, would simply mean two different conventions concerning two different CS.”- Albert Einstein”Obviously it matters little if we think of the earth as turning about on its axis, or if we view it at rest while the fixed stars revolve around it. Geometrically these are exactly the same case of a relative rotation of the earth and the fixed stars with respect to one another.”- Ernst Mach

Gilla

”Det har i så fall ENDAST att göra med planetens något oregelbundna form, och INTE pga att Jorden skulle rotera!”Hmm, först fanns det ingen viktskillnad, och nu finns det en viktskillnad fast den beror på något annat.Hur ska du ha det egentligen? Börjar paniken komma?

Gilla

Ingen som helst skönjbar skillnad, vilket det däremot hade varit om Jorden roterat….

Gilla

”Ingen som helst skönjbar skillnad, vilket det däremot hade varit om Jorden roterat…”Nyss var det en viktskillnad, och nu har den försvunnit igen? Panik?

Gilla

Ingen som helst *skönjbar* skillnad!Varför?Just precis, eftersom Jorden de facto inte roterar!

Gilla

Och ändå finns viktskillnaden. Och ändå roterar Jorden.Och fortfarande har du inte kommit med minsta lilla bevis för att dina sagor har rätt.

Gilla

Hade Jorden verkligen roterat, så hade vi haft en skönjbar viktskillnad…men icke!

Gilla

Får jag fråga en sak. Vad exakt tror du att stjärnor är? Det är sedan länge bevisat av många av de vetenskapsmän som du nämner här att det är solar långt bort. Isånafall, hur i hela friden kan jordens gravitation hålla kvar dem så långt bort? Vi skulle mosas med enormt stor marginal.

Gilla

Stjärnorna är INTE några brinnande himlakroppar!Stjärnorna distribuerar INTE galaktisk värme!

Gilla

Är djupt imponerad av er som orkar argumentera med en person som verkligen inte vågar ta till sig fakta eller bemöta det på ett seriöst sätt.Lycka till, men jag tror verkligen att det är helt meningslöst.//Herr S

Gilla

Fakta?Det är ju precis det som saknas vad gäller den ateistiska heliocentrism-myten…FRAM MED FAKTA!

Gilla

science.jrank.org/pages/3276/Heliocentric-Theory-triumph-heliocentric-theory.html bevis att jorden snurrar runt solen!

Gilla

Var i Herrens Namn hittade du beviset?

Gilla

Du länkar ofta sidor på internet som bevis, eller hur? Tror du på det du hittar?Jag slår vad om att jag kan hitta mycket fler sidor som talar för heliocentrismen än geocentrismen. Men nejdå, säger du. Websidor är bara bevis när de talar för din sak, inte någon försöker argumentera mot.http://sv.wikipedia.org/wiki/Solsystemethttp://www.rymdportalen.com/?page=astronomi/solsystemethttp://www.alltomrymden.se/solsystemet.phphttp://www.ne.se/solsystemethttp://susning.nu/Solsystemethttp://science.nationalgeographic.com/science/space/solar-systemÄr bara en liten liten del av allt som finns. Observera att det finns länkar till både National Encyklopedin och National Geographics. Varför bara dementerar du allt det här?

Gilla

Citera med några rader till det bästa beviset du har för heliocentrism-teorin, tack!

Gilla

”Hade Jorden verkligen roterat, så hade vi haft en skönjbar viktskillnad…men icke!”Fast viktskillnaden finns ju. Så du hittar ju bara på.

Gilla

Den icke skönjbara skillnaden beror på Jordens något oregelbundna form, icke på att Jorden skulle rotera, för skulle Jordens rotation vara sann så skulle viktminskningen bli klart skönjbar!

Gilla

”Den icke skönjbara skillnaden beror på Jordens något oregelbundna form, icke på att Jorden skulle rotera, för skulle Jordens rotation vara sann så skulle viktminskningen bli klart skönjbar!”Hur vet du detta? Har du studerat fysik på någon högre nivå?Hur funkar det där egentligen, är jorden den enda himlakropp i det kända universum som inte rör på sig? Ljuger alla världens astronauter och kosmonauter som varit ute i rymden och observerat det här? Borde inte exempelvis deras ord väga lite tyngre än ditt?

Gilla

Studerat både fysik och metafysik!Ja, Jorden är den enda stillastående himlakroppen!Ingen astronaut eller kosmonaut har någonsin kunnat observera att Jorden rör på sig, eftersom det är allt annat som rör sig runt Jorden!

Gilla

Oj då måste vi göra om alla skolböckerna.

Gilla

Ja, hög tid! 🙂

Gilla

jag ska göra detta på dit sätt men faktiskt komma med riktigt bevis:Foucalts pendel bevisar tydligt att jorden roterar vilket du flera gånger har sagt motsatsen.-sv.wikipedia.org/wiki/Foucaults_pendel – vilket bevis har du att solen är en planet ?, detta är en planet:sv.wikipedia.org/wiki/Planet

Gilla

”Foucault’s pendulum only demonstrates there is a force moving the pendulum against the earth, but it can also be demonstrating the forces of a universe rotating round the earth.”Eftersom Solen vandrar runt på himlavalvet och kretsar runt Jorden, precis som alla andra planeter, så är ju givetvis även Solen en planet!Vilket även bekräftas av astrologin!http://creationwiki.org/Pro-geocentricityOK?

Gilla

nej tyvärr är det inte okej. ”How do we know that Earth and other planets go around the Sun, and not the opposite?This is a very good question. For some time after it was accepted that planets (including Earth) circle the Sun, there was no direct proof that it is Earth that moves, and not the Sun. Ancient astronomer Aristarchus thought that Earth goes around the Sun since he discovered that the Sun is much bigger than Earth. Copernicus (who is usually credited with the idea that planets go around the Sun) thought that Solar system centered on the Sun is more logical and beautiful, but had no definite proof. Kepler discovered that laws governing of orbits become much more simple if the Sun is in their center. Newton has shown that this is caused by the universal law of gravity. If gravity works, Earth and other planets have to go around the Sun, because it is much heavier. There was no straightforward proof for the motion of Earth until 1725 when James Bradley discovered stellar aberration. This is (apparent) yearly change in positions of all stars in the sky due to Earth’s own motion. Aberration arises due to adding up of the speed of light coming from the star and Earth’s own speed. This is a very complex phenomenon and its description requires some math. Another, much simpler, consequence of Earth’s motion is stellar parallax. If Earth changes its position relative to the stars, than the stars should appear to change position in the course of the year. A common experiment illustrating parallax is just looking at a close object (a finger, a pencil etc) with one eye at the time. When you switch from one to the other eye, the object will appear to move against the background. Closer the object is to your eyes, more pronounced the effect is. Parallax should not be confused with aberration: parallax arises from the change of Earth’s position and depends on the distance to the star, while aberration is caused by Earth’s great speed and does not depend on how far the star is. Parallax of a star was first measured by Bessel in 1838. It was not measured before because this change of star’s apparent position is very small (the stars are very far from us). This was a very important discovery because Aristotle himself mentioned the lack of observable stellar parallax as the proof that the Earth is not moving (he didn’t have a telescope and didn’t know that the stars are so distant). A third discovery proving Earth’s motion was that of Doppler effect. Wavelength of the light that we receive from objects moving relative to us becomes a little shorter (i.e. bluer) when we approach the source and becomes longer (i.e. redder) when we move away from the source. When Earth moves toward a star, the star will appear slightly bluer (only high-tech instruments can measure this) while it will appear redder when Earth is on the other side of the orbit and moves in the opposite direction. This effect proves that Earth has a velocity relative to the stars, similar to aberration. So, aberration (slight change in stellar positions due to Earth’s speed), parallax (slight change in stellar positions due to Earth’s changing position) and Doppler effect (slight change in color of stars due to Earth’s speed) all prove that Earth is moving around the Sun, and not the other way round. ” curious.astro.cornell.edu/question.php?number=190

Gilla

Parallax-avvikelsen utgör ingen motsättning mot geocentrismen:http://www.geocentricity.com/ba1/no115/par-ab-rev.pdfDen vetenskapligt revolutionerande boken ”Galileo was Wrong”, av astronomerna Robert Sungenis, Ph.D, och Robert Bennett, Ph.D, vänder fullständigt upp och ner på den heliocentriska världsbilden, som vi blivit så indoktrinerade kring!Boken bekräftar den geocentriska modellen, som stöds av all världens heliga skrifter och som används av alla stjärntydare!Här är bevisen för den geocentriska modellen, hämtade ur ”Galileo was Wrong”, att det de facto är Solen som kretsar runt Jorden och inte tvärtom, som den materialistiska propagandan har gjort gällande:http://www.geocentrism.com/possible.htmhttp://www.geocentrism.com/assumptions.htmhttp://www.geocentrism.com/observations.htmhttp://sites.google.com/site/earthdeceptionhttp://catholicintl.com/products/books/gwwprint.htmhttp://reformation.org/stationary-earth.htmlVetenskaplig avhandling som motbevisar varenda påstående som görs emot geocentrismen, och som bevisar att heliocentrismen endast bygger på antaganden och cirkelresonemang:http://www.ldolphin.org/geocentricity/Aspects.pdfLÄS PÅ!

Gilla

”Foucault’s pendulum only demonstrates there is a force moving the pendulum against the earth, but it can also be demonstrating the forces of a universe rotating round the earth.”EFTERSOM SOLEN VANDRAR RUNT PÅ HIMLAVALVET OCH KRETSAR RUNT JORDEN. PRECIS SOM ALLA ANDRA PLANETER, SÅ ÄR JU SOLEN GIVETVIS OCKSÅ EN PLANET!Vilket även bekräftas av astrologin!http://creationwiki.org/Pro-geocentricityOK?om du tittar på sv.wikipedia.org/wiki/Planet så ser du att solen inte fyller i kvalifikationerna för att vara en planet!!! Solen är en stjärna och jorden roterar runt solen(liksom alla andra planeter) på grund av dess massiva gravitetet vilket vi kan se genom att titta på t.e.x Halleys komet. Ju större en himlakropp är desto mer gravitation ”har den” Månen är cirka 17% av jordens storlek , därför håller jorden kvar månen medans solen är 333 000 gånger större än jorden och håller därför kvar jorden och alla andra planeter i vårt solsystem.

Gilla

Att påstå att Solen skulle vara en stjärna, är lika ologiskt som att påstå att Människan skulle tillhöra växtriket eller djurriket…Solen är attraherad av Moder Jord, och det är Jordens attraktionskraft som håller kvar Solen och de andra planeterna i en bana runt Moder Jord!”Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras.””Detta det mest storslagna system av sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse.” (Principia Mathematica)http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica- Sir Isaac Newton

Gilla

varför snurrar då halleys KOMET runt solen? är den en måne ???

Gilla

Har du nåt problem med att vissa saker snurrar runt Solen?

Gilla

Parallax-avvikelsen utgör ingen motsättning mot geocentrismen:http://www.geocentricity.com/ba1/no115/par-ab-rev.pdfDen vetenskapligt revolutionerande boken ”Galileo was Wrong”, av astronomerna Robert Sungenis, Ph.D, och Robert Bennett, Ph.D, vänder fullständigt upp och ner på den heliocentriska världsbilden, som vi blivit så indoktrinerade kring!Boken bekräftar den geocentriska modellen, som stöds av all världens heliga skrifter och som används av alla stjärntydare!Här är bevisen för den geocentriska modellen, hämtade ur ”Galileo was Wrong”, att det de facto är Solen som kretsar runt Jorden och inte tvärtom, som den materialistiska propagandan har gjort gällande:http://www.geocentrism.com/possible.htmhttp://www.geocentrism.com/assumptions.htmhttp://www.geocentrism.com/observations.htmhttp://sites.google.com/site/earthdeceptionhttp://catholicintl.com/products/books/gwwprint.htmhttp://reformation.org/stationary-earth.htmlVetenskaplig avhandling som motbevisar varenda påstående som görs emot geocentrismen, och som bevisar att heliocentrismen endast bygger på antaganden och cirkelresonemang:http://www.ldolphin.org/geocentricity/Aspects.pdfLÄS PÅ!Det är klart att länkarna http://www.geocentrism.com/possible.htm kommer förespråka geocentrisk värdsbild det skulle vara detsamma om jag länkade till http://www.heliocentricm.com/possible.htm skulle förespråka heliocentrisk världsbild eller om jag länkade till http://www.antifacistiskförening.se skulle förespråka anti-facism eller http://www.nationalistsocialisterna.se skulle förespråka nationalism. länka istället till oberonde sidor och framförallt sidor som har riktiga och SANNA källor. Och du kan skriva hur många citat du vill men de bevisar ingenting.

Gilla

Ge oss en oberoende sida, tack!LYCKA TILL!

Gilla

Well, nationalencyklopedin är ett bra exempel

Gilla

I den står det väl att Människan flummat fram från nån slump-bakterie?

Gilla

Tack, för underhållningen…

Gilla

Tack för uppskattningen!

Gilla

men snillet… var det inte du som sa att usa aldrig var på månen?? varför sägs det då i nasa texten du länkade att apollo har lämnat ”speglar” som man skickar en laser på och sen när lasern kommer tillbaka ser man exakt var månen är.

Gilla

Bara bluff-propaganda!Finns inga speglar!

Gilla

men snillet, du har länkat till en sida där det står det… och speglarna sägs ju användas som sättet att se exekt var månen befinner sig ;P och om infon om speglarna inte stämmer i texten hur kan du vara säker på att det du beskriver i den texten stämmer …

Gilla

1969 hade man en stenåldersteknik, jämfört med idag!Tror du verkligen att man lyckades färdas till Månen tur & retur 6 ggr på raken, när man nuförtiden ofta har problem att ens ta sig 1/1000 av sträckan till Månen, som Christer Fuglesang lyckades med?Sedan texten du nämner, kan du ge oss länken du syftar på?

Gilla

bevisa att det inte finns några speglar på månen ;P

Gilla

Vad skulle du godta som bevis för att det inte finns några speglar på Månen?

Gilla

-Jag vet inte vad det är för infantil ordning du tillhör, för jag och alla som läst Bahvadgita ser inte där något tecken på infantilisering av människan, tvärtom. Den är skriven för länge sen och det är en del av de faktum som tillhör den. Stryk ut ditt flin, du är ingen boddisatva, och tag din plats.

Gilla

Infantilisering av människan…?

Gilla

-De som inte är dumhuvuden läser.

Gilla

Läser vad?

Gilla

Jordens elliptiska form kommer av rotationen. Kraften av rotationen, det du kallar centrifugalkraften är försumbar mot dragningskraften. Jordens massa har dragningskraft, likaså månen och solen. Detta kan man se om man varit ute på havet och upplevt tidvatten, och det kan jag säga att det gör jag varje dag. Saker aldrig olika vikt. Vikten är alltid densamma, men tyngden, kraften den påverkar jordskorpan med varierar. Detta kan du kolla upp med att jämföra gravitationskonstanten som varierar med latitud. Tyngden, kraften varierar. Annars skulle det bli problem att sälja 1000 ton olja i europa och frakta det till asien.Likaså bygger hela den astronomiska navigeringen på ett geocentriskt system. Det finns stjärntabeller och nauticalalmanackor som visar detta. Jag är ändå sjökapten och har studerat detta proffesionellt, inte från några jävla barnböcker från Indien.Du är paranoid, på gränsen till sjukligt paranoid i din iver att svälja alla konspirationsteorier framhystade av religiösa fanatiker. Utan internet hade du inte varit någon, bara en förvirrad man på drift. Hade det varit före psykreformen vet vi båda två vart du hade hört hemma.

Gilla

Det underliga i det hela är att någon orkar diskutera med dig, jag själv inkluderad. Det du säger är så förbaskat dumt att det är bortom möjligheten att diskutera. Men jag har ett inlägg, faktiskt tillägnat dig, som jag tycker att du ska lyssna på. Allra helst slutet är väldigt intressant.

Gilla

Var har du detta inlägg?

Gilla

jaa du, det finns dock bevis att det finns speglar ;P

Gilla

Kan vi få ta del av dessa ”bevis”?

Gilla

har har vi litehttp://www.youtube.com/watch?v=orvMZn8L1f0http://www.youtube.com/watch?v=LpjbdH1y_dshttp://www.youtube.com/watch?v=ynVgT_nDpZIosv osvdom här videorna har gått på tv kanalerna BBC och discovery channel som jag ser som rätt trovärdiga källor.

Gilla

Exakt var hittade du beviset för dessa förmenta speglar?

Gilla

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, att folk orkar kommentera, nu gjorde jag det. Du är fan rolig din tok. 🙂

Gilla

Som sagt, även stjärntydarna baserar sig på geocentrismen!Stjärntydarna Galileo, Kepler och Tycho Brahe är utmärkta exempel på detta…

Gilla

Hur førklarar du att gravitationskonstanten som anvænds før att berækna en kropp/en massas tyngd varierar med latituden? Jordens eliptiska form som kommer av rotationen? Tidvattnet? Uppenbarligen vet du egentligen ingenting utan læser dina indiska barnbøcker och drømmer dig bort i en værld som inte finns.

Gilla

Svaren på dina tekniska frågor finner du här:Vetenskaplig avhandling som motbevisar varenda påstående som görs emot geocentrismen, och som bevisar att heliocentrismen endast bygger på antaganden och cirkelresonemang:http://www.ldolphin.org/geocentricity/Aspects.pdf

Gilla

Ja och jorden är platt… För ingen har ju någonsin sett den både framifrån och bakifrån samtidigt!*hahaha*

Gilla

Här har du en film som jag tror du kommer att uppskatta.http://www.youtube.com/watch?v=0X1isrPVtlo

Gilla

Faktum kvarstår…det finns inte ett endaste litet bevis för att det skulle vara Jorden som snurrar runt Solen!

Gilla

”Faktum kvarstår…det finns inte ett endaste litet bevis för att det skulle vara Jorden som snurrar runt Solen!”Du tror som sagt på att universum kretsar runt jorden? Får jag fråga hur det här egentligen fungerar. Först måste man ta i åtanke att du tror att jorden är ihålig, något som gör att den har mycket mindre massa än vad den annars skulle ha. Något som i sin tur slutar med att gravitationskonstanten (som för övrigt är en naturlag) 6,67*10^-11 inte stämmer. Sen måste vi även ta i åtanke alla de galaxer och biljarder med stjärnor och planeter som ligger flera hundra ljusår ifrån oss. Avstånd beräknat med hjälp av strålning samt uträkningar man gjort via ”Dopplereffekten”. f’=\sqrt{\frac{1-\frac{v}{c}}{1+\frac{v}{c}}}f. Något som i sin tur måste sluta med att just jorden har (trots att den är ihålig) en brutal massa och ett gravitationsfält som sträcker sig tvärs genom hela universum. Och mätt med hur galaxerna och stjärnorna då rör sig så ligger praktiskt taget hela universum i en omloppsbana runt oss där de färdas ca: ljusets hastighet * 240 000 000 000.

Gilla

Flera hundra ljusår ifrån oss?Stämmer inte, med tanke på att detta med ljusår just är baserat på uträkningar av att Jorden skulle snurra runt Solen…

Gilla

”Flera hundra ljusår ifrån oss?Stämmer inte, med tanke på att detta med ljusår just är baserat på uträkningar av att Jorden skulle snurra runt Solen…”Det antagandet är inte nödvändigt. Det skulle du veta om du visste något om fysik.E=mc”upphöjt i två”. En kanske hur känd formel som helst som togs fram av Einstein. Nissen du använder i ditt argument för att bevisa din modell av universum bland annat.Vad det betyder är att: Energi = massan * ljusets hastighet upphöjt i två. Att lösa ut ljusets hastighet i den formeln är inte speciellt svårt så länge man har tillgång till informationen om energi samt massa.Du behöver inte ens solen för att räkna ut det här. Det räcker med en lampa som avger elektromagnetisk strålning (ljus), på en specifik våg längd. Du får samma resultat. Ur formeln får vi veta att ljusets hastighet i vakuum är 299 792 458 meter per sekund. Och för att få räkna ut vad ett ljusår är multiplicerar man denna siffra så att det blir ett år istället för en sekund.Avståndet som ljuset då färdas under ett år i vakuum blir då ”ett ljusår” = 9 460 730 472 580.8 kilometerVi baserar inte dessa uträkningar på ett icke geocentriskt universum, utan på banala enkla observationer och mätningar av den strålning vi kallar ljus. Det har inget med avståndet till solen att göra och ifall den rör sig eller inte.Saken är den. Att om du ska bibehålla din geocentrism så måste du praktiskt taget eliminera all fysik som finns och bygga upp den från början. Vad har ljuset för hastighet? Är hastigheten konstant? Hur stark är gravitation? Finns den ens? Dessa är några av de frågor som du måste kunna besvara.

Gilla

I Rig-veda, en tusentals år gammal helig skrift, nämns ljusets hastighet:http://www.indiastar.com/kak4.htm300 200 000 m/s

Gilla

”I Rig-veda, en tusentals år gammal helig skrift, nämns ljusets hastighet:http://www.indiastar.com/kak4.htm300 200 000 m/s”Okej. Du vet inte hur det här fungerar eller?Den siffran jag gav dig är resultatet av tester och forskning. Faktiska experiment som visar mot att det är så. Efter testerna skriver vi böcker, exempelvis fysik böcker där det står att hastigheten är som sådan.Veda skrifterna må påstå att hastigheten är den du säger att den är. Men det räcker inte med den enkla texten. Du måste kunna backa upp det med något. Att folk exempelvis har testat och kommit fram till att det är som veda skrifterna säger med hastigheten. Tester som då kan tackla de som utförts för att upp till idag avgöra vad hastigheten är. Så kort och gott, det räcker inte med att citera veda skrifterna, hur mycket du än önskar att dom är sanna. Det lustiga är, att din förutspådda hastighet då är större än den fysikerna konstaterat. Vilket gör din världsbild ännu konstigare. Ett ljusår är då ännu längre än vad man trott, och stjärnorna är ännu längre bort än vad man trott. Något som gör den geocentriska modellen ännu mer omöjlig.

Gilla

Att man för tusentals år sedan visste ljusets hastighet, utan att mäta det med instrument, säger väl en hel del om deras övernaturliga förmågor!

Gilla

”Att man för tusentals år sedan visste ljusets hastighet, utan att mäta det med instrument, säger väl en hel del om deras övernaturliga förmågor!”Om den påstådda hastigheten stämmer ja. Då vore det något att höja ögonbrynet för. Men nu är det ju så att den påstådda hastigheten för ljuset inte stämmer med det man kommit fram till genom kontinuerliga och grundliga tester och uträkningar, så då är det inget speciellt.Om du däremot själv gör tester på eget bevåg och konstaterar att de som använts till idag är felaktiga, och veda skrifterna faktiskt har rätt. Skriv en rapport, publicera den så kanske det händer något.Men bortom den poängen så spelar det ingen roll om veda skrifterna i det här fallet har rätt med hastigheten eller inte. Det omöjliggör fortfarande ett geocentriskt universum.

Gilla

Men vi har ju redan bevisat för dig den geocentriska modellens riktighet!

Gilla

”Men vi har ju redan bevisat för dig den geocentriska modellens riktighet!”Nej det har du inte alls. Du har lagt fram en argumentation för den geocentriska modellen som inte håller. Varför kliver du från ämnet kring ljusets hastighet?Jag har beskrivit klart och tydligt hur man kan mäta avståndet till något genom att applicera ljus i dopplereffekten. Det är en bevisat korrekt metod med vilken man har mätt avstånd till fjärran galaxer och stjärnor. Detta avstånd motargumenterar den geocentriska modellen då dessa himlakroppar och galaxer då måste cirkulera runt jorden i en hastighet som många tusen gånger överstiger ljusets hastighet. Och inget överstiger ljusets hastighet. Så om du inte kommer på en uträkning för hur dessa himlakroppar nu skulle kunna röra sig så fort så är det ett dött lopp.

Gilla

Dopplereffekten bevisar ingenting!Rödförskjutningen motsäger Big Bang! Universum expanderar inte!Den världsberömde astronomen Halton C. Arp, vår tids Galileo, som var assistent åt självaste Edwin Hubble, har grundligt motbevisat Big Bang-teorin, tron på ett expanderande universum, då han upptäckt att rödförskjutningen inte alls är analogt med avståndet från jorden:http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/arch05/051102arp-galileo.htmhttp://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1977evci.conf..377A&db_key=AST&data_type=HTML&format=&high=42ca922c9c07185Det är Halton C. Arp som ligger bakom den revolutionerande upptäckten att många kvasarer med extremt höga värden av rödförskjutning är belägna i närheten av galaxer som har låg rödförskjutning, vilket vi kan se här på Arps sensationellt avslöjande fotografier, vilket ju bevisar att Big Bang-teorin är falsk!http://www.electric-cosmos.org/arp.htm”The idea of an expanding universe is predicated upon the accurate assumption of redshift being analogous to distance alone. From that ERROR of believing that redshift correlates with distance, the theory of an expanding universe was developed. In fact as Halton Arp has shown, redshift is not analogous with distance, therefore the expanding universe theory falls apart.”Det är alltså inte universum som expanderar!Det är galaxernas strålning som förskjuts mot större våglängder. Detta kallas rödförskjutning och är strålningsenergins (entropi)förskjutning mot termisk jämvikt.Samma naturlag men med olika förskjutnings- (entropi-) konstanter gäller för hydrodynamik, elektrodynamik (ljus) och air-dynamik (ljud).Detta innebär konstant vågförskjutning på 6,6*10^-34. Planck och Hubble har uppmätt men feltolkat denna förskjutning som innebär en acceleration som är 1,986*10^-28 km/s^2.Bekräftelse på att strålningens fart ökar med våglängden gjordes 9 juli 2005 vid analys av strålning från Markarian 51 (men de har inte förstått hur och varför):http://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/0702/0702008v2.pdf”The team studied two gamma-ray flares in mid-2005 from (…) the galaxy Markarian 501. They compared gammas in two energy ranges, from 1.2 to 10 tera-electron-volts (TeV) and from 0.25 to 0.6 TeV. The first group arrived on Earth four minutes later than the second.”

Gilla

Det bästa här är att du endast väljer att motbevisa de som har argument där du har motargument. De som råkar ha argument du inte kan motbevisa ger du inte ens en kommentar att du skall kolla upp det eller hålla med om att deras argument kan vara logiska.För övrigt är det väl ändå så att både jorden OCH solen roterar runt, precis som att månen och jorden roterar runt solen, fast i olika banorMin sista undrar är, menar du på allvar att ALLA planeter i vårt solsystem roterar runt solen UTOM just jorden, och om det inte är så, hur menar du då att övriga planeter rör sig i vårt solsystem?

Gilla

Merkurius och Venus roterar runt Solen, samtidigt som alla tre roterar runt Jorden!Mars, Jupiter och Saturnus roterar även de runt Jorden!

Gilla

Jag har en liten fundering. Det har gått några veckor nu sedan du gav upp debatten kring geocentrismen.Indirekt borde ju detta betyda att du inte längre har svar på tal. Och med hoppet hållet högt så finner jag en liten möjlighet att du nu faktiskt kan inse att du hade fel på den är frågan.Vad du då måste förstå är att Veda skrifterna alltså har fel på den här frågan. Något som tar bort den ”ofelbara” status som du så vackert har gett den. Vad betyder det för dig?

Gilla

Förlåt, men jag har inte haft koll på alla kommentarer…det är så många man ska hålla reda på…förutom att jag huserar på en massa andra forum och bloggar…

Gilla

Som geocentriker kan jag nästan bara tacka och bocka.Två aber:demonstrationen af solen och mars hade kunnat göras utifrån Tycho Brahes modell, d v s solen hade sammanfallit med Mars epicentrum, och banorna hade kunnat vara elliptiskadin egen artikel kan göras klickbarare och sökbarare med internal links

Gilla

@ Thomas:Om du vill ha en diskussion om ljusets hastighet, Michelson-Morley, et c utifràn geocentriskt perspektiv, kika här.Bloggägaren är heliocentriker och fysiker, det var han som länkade mig till denna post i hopp om att jag skulle ”ha vett att skemmas” i Snilleblixtens sällskap. Hvilket jag gifvetvis icke gör om han citerar /lenkar till Sungenis.

Gilla

Hur förklarar man att en satellit kan som håller en fast position relativt jorden inte faller ner? Den roterar med samma hastighet som jorden på ett avstånd där gravitationen är lika stor som centrifugalkraften. Hur förklarar man att 1Kg väger ”olika mycket” beroende på vilken breddgrad man befinner sig?

Gilla

Jorden roterar inte runt sin egen axel!

Gilla

Det var inte svaret på min fråga. Varför faller inte en satellit ner och varför behöver man kalibrera (fjäder) vågar?

Gilla

Varför faller inte Jorden ner i universums lägre regioner?

Gilla

Varför faller inte Jorden ner i universums lägre regioner? Vart är de lägre regionerna? Därför att det finns något som heter dragningskraft. Solen utövar den största dragningskraften på jorden. Andra objekt i rymden har för liten inverkan för att påverka jorden på ett sådant sätt att den skulle falla någon stans. Om man har en vetenskap/tes som man kan förklara med enkla lagar varför ska man då krångla till det som geocentritismen? Återkommande medveta feltolkningar av data och resultat. Helt flummiga förklaringar på till synes enkla företeelser. Utvecklingsläran är ett exempel på ovetenskapliga förklaringar. Man har långsökta förklaringar och gör medvetet tillrättalagda tolkningar av data.Naturen kan beskrivas med naturlagar. Sammansättningen och funktionen i en människas kropp kan studeras men inte förklaras hur det blev så. Bibeln ger inte alls något stöd för att jorden är i centrum och allt snurrar runt denna. Det är helt irrelevant ur ett bibliskt perspektiv. Det man kan läsa i bibeln är ur en betraktares synvinkel. Betraktaren säger att solen går upp och sedan ner, vilket är helt sant ur dennes synvinkel. Förstår att du är hindu och jag vill inte alls slå ner på din tro. Får du verklig frid i dina andliga trippar där du möter dina gudar? Är de verkliga gudar? Demoner är experter på att luras.

Gilla

Daniel, vem ligger bakom himlakropparnas dragningskrafter?

Gilla

Gud har bestämda ordningar i universum. Skulle konstanterna i de formler som används för beräkningar avvika skulle hela universum kollapsa. Så universum är mycket exakt beräknat och man behöver inte borförklara några formler och ersätta dem med flummiga tankar. Guds suveränitet kan ses i alla fall.

Gilla

Du ahr helt rätt, Guds suveränitet och logiska tankeförmåga är fenomenal!”Mathematics is the language in which God wrote the universe.”- Galileo Galilei

Gilla

Haha, det var det dummaste jag läst, någonsin.

Gilla

Och det baserar du på?

Gilla

Jag e väl inte så bra på det här med fysik egentligen. men det räcker ju med att känna för att förstå att jorden är universums mittpunkt.

Gilla

Helt korrekt, kära vän!

Gilla

http://en.wikipedia.org/wiki/Earth's_gravityDet ÄR skillnad på gravitationen vid polerna och vid ekvatorn.

Gilla

Kan du hänvisa till där jag nämnt något om gravitationen.

Gilla

Indirekt gör du det. Ok, jag kan medge att själva gravitationen inte skiljer så mycket, men däremot accelerationen mot jorden. Den är betydligt lägre vid ekvatorn, vilket är helt i linje med att jorden roterar.

Gilla

Oj, den här tråden hade jag glömt. Snillet talar om platta-jorden-myten och ”stenålderstekniken 1969 jämfört med idag”, men hävdar på fullt allvar att Solen och planeterna snurrar runt Jorden. Mycket underhållande.Hur är det, stämmer det att Hare Krishna även anser att solen kretsar närmare än månen, och att det krävs nån enormt komplicerad uträkning för att förklara solförmörkelser?

Gilla

Solen kretsar närmare än Månen?Icke alls!

Gilla

http://creationwiki.org/Pro-geocentricityHahaha vilken otroligt värdelös artikel. Först läser man följande:”Centrifugal force helps demonstrate that the earth is stationary and motionless. If the earth was rotating we would have different speeds at different latitudes of the earth, and different centrifugal forces causing large variations in a persons weight at two different points, or the value of a gold bar. A value of a gold bar would be less at the equator since there is greater centrifugal force (if the earth was rotating), than a gold bar at the poles.”Det var sant fram till värdet på guldtackan. Eftersom man känner till värdet på g är det världens lättaste sak att ta med i beräkningen. Alternativt mäter man volymen istället. Men visst, OM jorden roterar kommer olika tyngd att mätas på olika latituder. Det roligaste är att i nästa stycke står följande:”Its a fact that you need to calibrate a weighing machine depending on what latitude it will be used. Well known by all manufactures. A balance weighing machine will not be affected, but a spring weighing machine will be. A (70Kg) human body will be about ”200 grams lighter” on the equator then compared on the north pole.”Hahaha. Här erkänner man ju att man hade fel. Detta är ju just den följden som förväntas av en roterande jord.

Gilla

Du missade (medvetet?) alla andra bevis:* Gravity and the forces created by a rotating universe can explain the differences in escape velocity and why geostationary satellites stay up.* The Coriolis effect would exist on a stationary earth with a rotating universe. To quote as an example,”In fact, Hans Thirring, famous for the Lense-Thirring effect, found that for a rotating shell of matter, the interior field of the shell is similar to the field in a rotating system of coordinates, leading to gravitational forces similar to the centrifugal and Coriolis effects in the Heliocentric system.” [6]* The idea that earthquakes change the earth’s rotation is questionable for two reasons. Firstly, it has already been admitted that the rotation of the earth cannot be measured absolutely. So the question has to be where such conclusions came from to note changes in a speed that hasn’t been measured. Secondly, the changes that were said to be produced, by other sources, were a slowing down effect on the earth’s rotation. The problem is that there have been many many documented earthquakes in recent history, let alone ancient history, not even including possible earthquakes that have not been recorded throughout human history. This compounded by the fact that earthquakes had to be part of the flood of Noah. So this would have had a significant affect on the earth’s rotation over time. Yet historical recordings of the sidereal year, that is the yearly rotation of stars, or lets say the rotation of the earth, compared with recent recordings shows that there has been no significant change in that period, apart from a slight oscillation back and forth within a couple of minutes, which does not account for all these earthquakes and the effect they would have.* Parallax is also possible in a modified Tychonian system where the movement/rotation of the universe is hinged on the sun, which is hinged on the non-moving earth. Others who say that the rotation of the whole universe is hinged on the earth put parallax down to a form of aberration.* The relative frequency of shooting stars says nothing conclusive about the rotation of the earth as opposed to the rotation of the universe.* The red shift measured in stars’ spectra changes in an annual cycle; if this is true then it can still be accounted by the same universe-rotating Tychonian model.Shows the rough estimates of different speeds at different longitudes if the earth was rotating.* Centrifugal force helps demonstrate that the earth is stationary and motionless. If the earth was rotating we would have different speeds at different latitudes of the earth, and different centrifugal forces causing large variations in a persons weight at two different points, or the value of a gold bar. A value of a gold bar would be less at the equator since there is greater centrifugal force (if the earth was rotating), than a gold bar at the poles.* Its a fact that you need to calibrate a weighing machine depending on what latitude it will be used. Well known by all manufactures. A balance weighing machine will not be affected, but a spring weighing machine will be. A (70Kg) human body will be about ”200 grams lighter” on the equator then compared on the north pole.”We know that the difference between a heliocentric theory and a geocentric theory is one of relative motion only, and that such a difference has no physical significance.”- Fred Hoyle”There is no planetary observation by which we on earth can prove that the earth is moving in an orbit around the sun.”- Galileo Galilei, citerad i ”The birth of a new Physics”, av Bernard Cohen.”Either CS (coordinate system) could be used with equal justification. The two sentences: ”The sun is at rest and the earth moves”, or ”The sun moves and the earth is at rest”, would simply mean two different conventions concerning two different CS.”- Albert Einstein”Obviously it matters little if we think of the earth as turning about on its axis, or if we view it at rest while the fixed stars revolve around it. Geometrically these are exactly the same case of a relative rotation of the earth and the fixed stars with respect to one another.”- Ernst Mach

Gilla

Jo jag såg resten också. Fast ärligt talat. Hur tänkte du när du bara kopierade hela artikeln? Vad sägs om att kommentera det jag skrev istället?Och resten i artikeln är inte bevis. Det enda det säger är att det i många fall rent beräkningsmässigt är hugget som stucket var man sätter centrum. Men det behöver inte vara solen. Vi kan lika gärna sätta jupiter eller vår egen måne i centrum.Du skriver:”Om Jorden roterade, så skulle vi ha skilda hastigheter vid skilda latituder på Jorden, och skilda centrifugalkrafter skulle orsaka stora variationer för en persons vikt beroende på var på Jorden han befann sig.”Fakta:Man mäter olika vikt vid olika latituder.Kommentar?

Gilla

”A balance weighing machine will not be affected, but a spring weighing machine will be.”

Gilla

”A balance weighing machine will not be affected, but a spring weighing machine will be.”Det är ju helt irrelevant. På vilket sätt stöder det din tes?

Gilla

Det måste ju finnas någon poäng med detta uttalande!

Gilla

”Det måste ju finnas någon poäng med detta uttalande!”Men du förstår den inte eller vadå? Och eftersom det MÅSTE finnas en poäng så har du rätt? Ärligt talat; skäm inte ut dig med så genomskinligt uruses argumentationsteknik.Om en balansvåg skulle påverkas av vilken breddgrad man befann sig på skulle jag faktiskt överväga att bli religiös. Inga av de kända naturlagarna hade kunnat förklara det. En liten liten avvikelse hade kunnat mätas om objekten hade väldigt olika densitet, om även luften skulle ha olika densitet vid de olika breddgraderna, men det är nog allt.Däremot är det helt i linje med att en fjädervåg visar olika. Cetrifugalkraften gör att det inte tyngs ner lika mycket på den. Detta sker om jorden roterar.Följande kan jag förklara för dig i alla fall:

Gilla

(Som du säkert förstår blev den sista raden felplacerad)

Gilla

Jag väntar fortfarande på en redogörelse för hur balansvågen är relevant.

Gilla

Eftersom det nämndes, så finns det säkert en relevans med balansvågen!Bara att skriva till sidan, och fråga exakt *vad* som relevansen är.

Gilla

Det är DU som påstår att jorden inte roterar.Således är det du som ska bevisa att så är fallet. Du har lyckats bevisa att man inte kan visa om det är universum eller jorden som roterar. Det lustiga är att du även har motbevisat det du ville bevisa. Jag går med på att vi inte kan säga att det är jorden som roterar, men vi kan heller inte säga att det är jorden som står still eftersom ekvationerna blir exakt lika.Det är DU som påstår att det finns en relevans. Be inte mig att leta efter argument till din tes. Det är ditt jobb. Och för övrigt är det inte alls säkert att det är relevant för att det står där. Det vore inte första gången någon skrev fel på internet.

Gilla

Veda-skrifterna är en mycket tung auktoritet, där bekräftas att jorden inte roterar!Veda = Veta

Gilla

Det är också intressant att man på länken du hänvisade till kan läsa följande:”Warning: This topic is disputed for the following reason.Most creationists hold strong reservations about geocentricity, or to the other extreme, simply class it as disproved or irrelevant..”

Gilla

Beror på den heliocentriska hjärntvätten…

Gilla

”Eftersom det nämndes, så finns det säkert en relevans med balansvågen!”Öh? jag vill också höra förklaring på det här från Snilleblixten själv: DU återgav meningen, vad menar DU att den tillför din argumentation? Vad vill du säga med den?

Gilla

Jag vill säga att det tydligen är ett argument emot att jorden roterar.

Gilla

Och jag som trodde att allt snurrade runt mig…;)

Gilla

Det är just pga den tron som vi har skickats hit till den materiella världen från den andliga världen… 😦

Gilla

”Gravity and the forces created by a rotating universe can explain…””The Coriolis effect would exist on a stationary earth…””In fact, Hans Thirring, famous for the Lense-Thirring effect…””Parallax is also possible in a modified Tychonian…””The relative frequency of shooting stars says nothing conclusive…””The red shift measured in stars’ spectra changes in an annual cycle…”Jag håller med samtliga dessa stycken. Jag hittar inga fel i dem. Men det enda de säger är att det går lika bra att betrakta jorden som stilla, som att betrakta den som rörlig. Det är inget nytt.Citaten du har med håller jag också med om. De säger ungefär samma sak som resten av artikeln. Att fysikaliskt sett kvittar det om jorden eller universum roterar.”The idea that earthquakes change the earth’s rotation is questionable for…”Här blev jag lite mer tveksam. ”Firstly, it has already been admitted that the rotation of the earth cannot be measured absolutely” Irrelevant! Det enda vi är intresserade av är just rotationen relativt universum, och det är också den vi mäter.Och under den korta tid vi har kunnat mäta dygnets lägnd så har vi visst kunnat se en liten minskning av hastigheten. Visst, det är jättelite och det finns många felkällor, och det kanske är svårt att ha fog för att extrapolera det alltför mycket bakåt i tiden. Å andra sidan har vi inte så mycket mer att gå på. Alla data tyder på att jordens hastighet relativt universum (eller vice versa) var högre förr.

Gilla

Dessutom har man i modern tid (atomurens tid) kunnat mäta dygnsförändringar alldeles efter stora jordbävningar. Detta stämmer även överens med teorierna, som förutsade att jordbävningar just skulle sakta ner jorden.Visst, matematiskt kan vi beskriva detta utan problem med en orörlig jord, men detta är ju bara ett matematiskt knep.Eller skulle du vilja påstå att jordbävningarna saktar ner resten av universum?

Gilla

nej nej, alla planeter snurrar kring mig…det är redan bevisat..

Gilla

”Jag vill säga att det tydligen är ett argument emot att jorden roterar.”HUR? Hur kan det rimligtvis på något sätt ha med det att göra? Bara för att du ”vill säga” att det är ett ”tydligt argument” så BLIR det inte det. Vad har det med saken att göra? Hur fungerar det argumentet? Vad bevisar balansvågen, vad bevisar fjädervågen?

Gilla

Det finns absolut ingenting som stödjer teorin om att Jorden skulle kretsa kring Solen…

Gilla

Exakt. Förklara hur balansvågen inverkar om du inte vill förbruka din sista lilla gnutta trovärdighet.INGEN känd fysikalisk lag skulle kunna påverka en balansvåg.Däremot gör centrifugalkraften att en fjädervåg påverkas.

Gilla

Centrifugalkraften är bara inbillad!Jorden roterar INTE runt sin axel!

Gilla

Blixten. Jag väljer att bortse från de SANSLÖSA påståendena om hur Jorden INTE rör sig runt sig själv och Solen (du menar att ALLA rymdfärder är fejkade, att ALLA som skickar upp saker i rymden är sammansvurna i en stor konspiration, eller? Attan, jag kunde inte bortse från det i alla fall…) och BER dig bara att FÖR EN GÅNGS SKULL BARA SVARA PÅ FRÅGAN -bara svara på frågan:VAD HAR BALANSVÅGEN MED SAKEN ATT GÖRA???(möjligtvis ligger det i ditt svar ett verkligt bevis för att resten av den tänkande världen har fel i de grundläggande kunskaperna om Jorden och solsystemet, men då MÅSTE du faktiskt förklara varför du använt dig av just detta citat.)

Gilla

Som sagt, fråga fysikerna här som skrivit detta:http://creationwiki.org/Pro-geocentricityJag litar på att de vet vad de syftar på…

Gilla

”Centrifugalkraften är bara inbillad!”Satt bara och väntade på den. Ja jag vet att den är inbillad. Eller rättare sagt så är det en fiktiv kraft, som uppkommer i roterande referenssystem.Icke desto mindre händer samma sak när du sätter dig i en karusell som när du åker till ekvatorn. Kalla det för vad du vill.Så när vi mäter g-värdet på olika ställen på jorden så varierar det exakt som om jorden roterade. Om det nu inte beror på jordens rotation; vad beror det på?

Gilla

Här följer 4 stycken nedtystade vetenskapliga experiment som definitivt bevisar att jorden inte roterar, via experiment som det vetenskapliga etablissemanget inte vill veta av:http://www.geocentricity.com/geocentricity/mbvideo/play.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=xhqpoJLtZzk

Gilla

”Som sagt, fråga fysikerna här som skrivit detta:”Hur vet du att de är fysiker?Varför litar du inte på de fysiker som använder samma exempel för att visa att jorden faktiskt roterar?

Gilla

Finns inte ett endaste litet exempel som skulle bevisa att jorden roterar…Icke ett endaste!

Gilla

http://www.geocentricity.com/geocentricity/mbvideo/play.htmlIntressant att titta på, men det här experimentet är definitivt inte nedtystat. Det enda som är nedtystat är den här tolkningen av experimentet. Att experimentet INTE kunde visa att jorden rör sig är helt korrekt, men samma resultat hade man fått även på en annan himlakropp. Att det inte visar att jorden rör sig är inte samma sak som att visa att den inte rör sig.

Gilla

Ja, snillet, jag tror säkert att du litar blint vad kreationister skriver på sin wiki. Men nu var frågan vad DU menade med att återge detta specifika citat. DU måste ju ha menat något med det, och det borde DU kunna svara på.Eller ska vi helt enkelt utgå från att du inte hade en aning om vad citatet skulle betyda?(Vet du ens skillnaden mellan en balansvåg och en fjädervåg?)

Gilla

Jag har full tilltro till författaren av texten!Har du problem med den, fråga författaren!

Gilla

Som jag nämnde tidigare. Chris Ashcraft som skrev den sidan är INTE en fysiker. Hans har en utbildning i biologi från Wayland Baptist University..

Gilla

”Finns inte ett endaste litet exempel som skulle bevisa att jorden roterar…”Jo, det faktum att en fjädervåg visar olika beroende på breddgrad. Eller har du en annan förklaring?Och vad är det som faktiskt gör att du har full tilltro till de som skriver på wikin? Att det de säger är i linje med dina skrifter?

Gilla

Kan finnas tusentals andra faktorer bakom det, således inte alls något vattentätt bevis för din heliocentriska tro…

Gilla

”Jag har full tilltro till författaren av texten!”Jaja, men vad menar författaren med raden du återgav, om balansvågen och fjädervågen? Du skrev citatet, så du måste ha menat något? VAD?DU citerade, så jag frågar DIG. Kan du svara eller inte?Vet du skillnaden mellan en balansvåg och en fjädervåg?

Gilla

Om du vill veta vad författaren menar, varför frågar du då inte honom?Ganska avslöjande att du inte ens ids fråga honom…Gruvar du dig för vad han kan tänkas svara dig?

Gilla

”Kan finnas tusentals andra faktorer bakom det, således inte alls något vattentätt bevis för din heliocentriska tro…”Tusentals faktorer bakom att man RÅKAT skicka sonder exakt dit man ville, ända sedan sextiotalet eller så, med perfekta resultat, fast man måste ha räknat fullständigt, FULLSTÄNDIGT fel?Nämn gärna några sådana faktorer, tack. Förklara NÅGONTING av hur du tänker dig att det här skulle kunna hänga ihop.

Gilla

”Om du vill veta vad författaren menar, varför frågar du då inte honom?”Som jag har skrivit otaliga gånger, jag vill INTE veta vad författaren menar, jag vill veta vad DU menar.Ganska avslöjande att du inte ids svara på denna fråga.Gruvar du dig för att erkänna att du inte förstår vad citatet skulle ha för betydelse?

Gilla

Vad fan, du är ju helt jävla vrickad. Religion har skruvat upp dig, vetenskap är logisk och bevisat. Allt ditt bevis kommer från folk lika vrickade som du (Katoliker).Du är bara en av de där konspirationsskaparna som vill trolla hela jävla världen, för att deras liv är begränsade av sin religion eller sin dumhet. Du har inget kul på dagarna, så du spenderar den på att komma på ologiska och helt religion-ner-smutsade TEORIER om saker som blivit bevisade fel för hundra år sedan.Seriöst, gå till Clas Ohlson eller något, köp ett rep och en krok. Fäst kroken i taket, bind fast repet på den och gör en ogla av andra änden, sedan sätter du den runt halsen och slapnar av. Sedan har du iaf fått bevisat för DIG att du är helt dum i huvudet som frodde på gubben på månen.

Gilla

Du vet väl att självmord renderar fruktansvärt dålig karma?Men är du sugen på att bli en osalig ande (spöke) i ditt nästa liv, så är det upp till dig…

Gilla

Hur förklarar du årstider?

Gilla

Orsakas av Solen när den färdas till/från de båda vändkretsarna!

Gilla

HmmOm det är så så kan jag lika troligt vara självaste Krishna. :-)))Nä, vettu. Allting snurrar kring varandra ute i universum. Spiral rörelserna gäller inte bara en planet utan samtliga i våran galax. Där finns det många objekt som tillsammans formar en spiral liknande rörelse med hjälp av gravitationen. Detta borde alla kunna.

Gilla

Den första filmen om de ”nedtystade experimenten” (den andra har jag inte orkat se) är ganska rolig; han missförstår ganska bra jäkla mycket den där Bowden…

Gilla

Vad är det han missförstår?

Gilla

Varför är solen så otroligt mycket större en alla andra planeter om den snurrar runt jorden?Snurrar inte mindre objekt runt större objekt?Och varför kan man se andra stjärnor på himlen men inte andra planeter fastän stjärnorna är mycket mindre? eller är det så att just vårt solsystem bland alla miljarder är det enda undantaget?

Gilla

Finns inget som säger att mindre objekt MÅSTE snurra runt större objekt!Stjärnorna mindre än planeter?

Gilla

Du får flera gånger om starka bevis mot att Jorden och alla våra närmaste planeten kretsar runt solen. Du tror så starkt på de källor från enskilda individer som du hittar är sanningen när du blundar åt alla tusen andra källor motbevisar det hela, samtidigt blundar du för alla stora smarta vetenskapsmän vi har/haft so kan sin sak, du blundar för allt som inte stödjer det du tror på. Jag har svårt att tro att du verkligen tror på allt du skriver när du blid ägd flera gånger om, ganska säker på att du är oseriös med din blogg och det här ett sätt för dig att ha lite skoj på genom att tjafsa med andra om dina gumma idér. Något fel är det på dig och din blogg när du agerar efterbliven hela tiden.

Gilla

Som sagt, finns icke ett endaste konkret bevis för att det skulle vara Jorden som snurrar runt Solen…Dessutom baserar sig astrologin på att det de facto är Solen som snurrar runt Jorden!

Gilla

”Finns inget som säger att mindre objekt MÅSTE snurra runt större objekt!”Inte större men mer massivt. Det som från något att ”snurra” från första början är gravitationen(som verkar åt båda hållen) och ett objekt med större massa kan inte kretsa kring ett med mindre. såvida inte man tillför rörelseenergi utöver gravitationen. Testa själv:http://phet.colorado.edu/sims/my-solar-system/my-solar-system_en.html

Gilla

”Dessutom baserar sig astrologin på att det de facto är Solen som snurrar runt Jorden!”Skulle det där vara ett argument FÖR geocentrismen? Hi hi hi!

Gilla

Ja, att astrologin är en högt aktad vetenskap hos de lärde insatta, bekräftar geocentrismen!

Gilla

”Ja, att astrologin är en högt aktad vetenskap hos de lärde insatta, bekräftar geocentrismen!”Det var ju då för väl att ”de lärde insatta” inte ansvarade för att skicka iväg alla interplanetariska sonder.

Gilla

Fint sammanfattat:http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2010/09/14/geocentrism-seriously/(Utan svar på veda-förklaringen att Gud kan få hela Universum att snurra runt Jorden oavsett vad vetenskapen säger är möjligt eller ej, förstås. Men då är det bäst att Snilleblixten slutar att själv hänvisa till utvald vetenskap.)

Gilla

Så om jag fattat rätt anser du att jorden är mitt i vintergatan och allt kretsar kring den, hur är det då med andra galaxer? Existerar sådana, kretsar de isåfall kring vår galax med jorden i mitten.Jag som nästan hoppades att vi skulle gå in i upplysningens tidevarv 21.12.2012 -Då jorden står i rak linje med alla planeter och solen i vårt solsystem samt det SVARTA hålet mitt i vintergatan … men det kan väl inte hända nu då :-(Och BTV Ända sedan gamla testamentets tid har man kännt till det kosmiska året (den tid det tar för vårt solsystem att röra sig ett varm genom vintergatan) -kan finnas små fel här, minns inte så noga: men nån gubbe moses kanske krossade nån oxe och sade att folk skulle tillbe nån kalv, sedan kom jesus (runt 2600år senare) och fördömde dom som tillbad den gyllene kalven och talade om fiskar .. Vi är nu i fiskarnas tidevarv, före det var det oxens och kalven, och det nästa kosmiska tidevarvet blir vattumannens tidevarv … (som förhoppningsvis innebär upplysning) nej nu skall jag sluta och kolla fakta var det 200miljoner år ett kosmiskt år var ??

Gilla

Kim: Jag som nästan hoppades att vi skulle gå in i upplysningens tidevarv 21.12.2012 -Då jorden står i rak linje med alla planeter och solen i vårt solsystem samt det SVARTA hålet mitt i vintergatan … men det kan väl inte hända nu då :-(—————Eftersom planeterna inte kommer stå i rak linje år 2012, och solen har varit i linje med galaxkärnan varje vinter de senaste 1000 åren , med en betydligt bättre matchning 1998, så är det osannolikt att det skulle inträffa, ja.

Gilla

Jag är facebookskadad, letar efter ”gilla”-knappen vid Björns inlägg.

Gilla

Jag orkade tyvärr inte kolla på alla dina hänvisningar, men jag har en fråga bara; Hur kan ett objekt som är så litet som jorden inte påverkas av ett objekt som är så stort som solens gravitation? Jag menar, om jorden är statisk så borde den ju inte rubbas alls. Det fungerar inte om man ser till Newtons lag om kraft och motkraft. Med solen i centrum så så säger teorin att solen rör sig en smula i förhållande till jorden. Solen påstås aldrig vara statisk. Inom fysikens lagar så kan endast ett objekt vara statiskt om den inte har någon hastighet och utsätts för en nettokraft 0. Menar du att jorden varje gång solen flyger förbi spjärnar emot på något sätt? Om du kan förklara det för mig så är jag mer än villig att lyssna.Sedan vill jag påpeka att avskeda motbevis du inte kan svara på direkt som konspirationsteorier är ganska låg nivå av argumenterade. Vad finns det för fördel med att mörka ett sådant faktum som att jorden är i centrum av universum? Motivera gärna.http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/06/solen-snurrar-runt-jorden-geocentrismen-ar-nu-vetenskapligt-bevisad-religionerna-hade-ratt#

Gilla

Internetadressen kom med av misstag.

Gilla

Utsäkta, men jag ser dig som galen..Hur skulle stora planeter som neptunus och saturnus med mycket större massa kunna kretsa kring tellus då vår planet har en massa som är mycket lägre?Hur skulle då solen kunna kretsa kring oss?Kroppar med lägre massa kretsar kring kroppar med högre massaDet är dragningskraft. Varför skulle jorden ha större dragningskraft än alla andra planeter i vårt solsystem?//hannah 16

Gilla

Om Solen INTE snurrar runt Jorden, hur förklarar du då Solens årliga resor till och från de båda Vändkretsarna?Och hur förklarar du Solens årliga resa runt zodiakens stjärnbilder?Jag känner en man som har en högre massa än hans fru, men han kretsar ständigt runt henne, är ständigt dragen till henne…hur förklarar du det?

Gilla

”Om Solen INTE snurrar runt Jorden, hur förklarar du då Solens årliga resor till och från de båda Vändkretsarna?Och hur förklarar du Solens årliga resa runt zodiakens stjärnbilder?”Whoa. Tror du att det där är några mysterier? Du har verkligen inte läst någon som helst astronomi (som ersatte astrologi för flera hundra år sedan)?Ditt exempel om dragningskraft är förhoppningsvis ett skämt, för annars visar det förstås på en sorglig okunskap.

Gilla

Ojojoj! Att du orkar fortsätta!

Gilla

Detta är inga bevis du presenterar. Det är önskemål om att det ska vara på ett speciellt sätt.”Som man ropar får man svar” – eller ställ upp en tes till din egen tros fördel, så får du det svar du önskar. Gäller de flesta vetenskapsmän men även oss vanliga dödliga…..UFOs och aliens och vad du än vill (eller inte vill).Du förstör för dem som har en djup och äkta gudstro, begriper du inte det?

Gilla

Att inse att det de facto är Solen som snurrar runt Jorden, i vilket motto skulle det förstöra för de Gudstroende?Förresten så står det i all världens heliga skrifter att det är Jorden som är i centrum!

Gilla

Hur förklarar den heliocentriska modellen den enorma skillnaden i storlek mellan Venus olika faser?

Gilla

Jag är en geocentriker, inte heliocentriker, men det var kanske ett skrivfel?Har inte studerat Venus faser ännu…

Gilla

”Förresten så står det i all världens heliga skrifter att det är Jorden som är i centrum”Haha, du är för skön Snillet, för skön!:-)

Gilla

Bara Gud som kan vara för skön… 🙂

Gilla

Bara Gud som kan vara för skön… :-)Vi minigudar kan däremot reflektera Hans skönhet…

Gilla

hohoho internets största troll är i farten igen. Heja heja

Gilla

Kan inte ett endaste trolleritrick…Förresten…troll…är inte det en övergångsform mellan apdjur och Människa enligt de evolutionstroende? 🙂

Gilla

Du säger:”Eftersom hjärntvätten sitter i så starkt, så är man tvungen att upprepa sanningen, tills den fastnar hos folk! :)”Det är ju därför alla här säger mot dig, men än har inte sanningen fatsnat hos dig…

Gilla

Javisst var det ett skrivfel. Jag är inte så van vid att på allvar diskutera frågor som avgjorts för flera hundra år sedan. Och det förvånar mig för all del inte att de källor där du hämtar din information inte tar upp Venus, eftersom det är ett av de rakaste och enklaste bevisen mot geocentrismen som man har kunnat se sedan man uppfann teleskopet: ju närmare ”full” Venus är, desto mindre är den. Man kan i princip se över tiden hur den rör sig mot bortre sidan av Solen. Det finns fina fotografier av detta här och där, tagna av helt vanliga människor med kikare – jag kan gräva fram ett vid tillfälle.Inte för att du är mottaglig, men det är fina bilder som sant forskningsintresserade kanske gillar.

Gilla

Det är för att både Merkurius och Venus kretsar runt Solen!De är Solens ”månar”…

Gilla

>Förresten…troll…är inte det en övergångsform mellan apdjur och Människa enligt de evolutionstroende? :-)Troll på Internet har inget med sagotroll att göra. Det är en försvenskning av det engelska order trolling, vilket betyder trålning. Altså när man fiskar med hjälp av ett strutformat nät som man släpar efter sig.Folk på tidiga internet forum tyckte att vissa betedde sig så då dom skrev uppseendeväckande inlägg bara för att locka med sig godtrogna människor för att diskutera nonsens med. Ungevär som en trål släpar med sig fiskar i vattnet.Den allmänna åsikten om sagotroll är annars att dom inte finns eller möjligen att dom kommer ifrån outbildade människors uppfattning om personer med medfödda psykiska besvär.

Gilla

Jag kan inte ett endaste troll eritrick!

Gilla

Jag citerar:Jag är en livsforskare som forskar och ger svar kring livets djupaste gåtor och mysterier! Skiljer lögnerna från sanningen, det onda från det goda!Snillets egna ord men vad innebär dom egetligen för det han tror på finns det ju inga mysterier allt är ju självklart för honom att så här är det och så här funkar det..Då borde ju allt annat vara ett mysterium särskilt hur vi ser på saker och ting men det förkastar han med glädje.Vad är man då för ”forskare”som bara kan se en sida av allting.Där kommer jag till en annan sak med att bara se en sida….Innan skall jag citera snillet igen:-Just precis, eftersom Jorden de facto inte roterar-Ja, Jorden är den enda stillastående himlakroppen.Där har du verkligen fel för när du tittar på månen så ser du alltid sammasida oavsett var du befinner dig på våran moder jord.Då måste både jorden och månen inte rotera eller har du en bättre förklaringpå det.Jag kanske har missat nått.Kan det vara så att jorden och månen snurrar synkroniserat så att du bara serjust en sida…

Gilla

Mysterier enligt de oinvigda… :-)Månen står ju inte stilla då den kretsar runt Moder Jord!Däremot har du rätt i att vare sig Månen eller Jorden roterar runt sin egen axel!

Gilla

Om inte månen roterar runt sin egen axel, hur kommer det sig i så fall att man inte ser andra sidan på månen då den är på andra sidan jorden?Månen måste rotera runt sin egen axel om den rör sig runt en rund himlakropp som jorden, ifall den alltid ska visa samma sida mot jorden

Gilla

Du har rätt Björn, litade okritiskt på Josens uträkningar… 🙂

Gilla

>Jag kan inte ett endaste troll eritrick!Kanske inte. Men frågan var snarare ifall du trålar efter ovidkommande svar på forum.Jag kan en massa trolleritrick, men jag är inte ett internettroll för det.

Gilla

Ja du snillet vad har du för svar på Björns inlägg…med månen?

Gilla

När du skrev det här till mig:”Där har du verkligen fel för när du tittar på månen så ser du alltid samma sida oavsett var du befinner dig på våran moder jord.Då måste både jorden och månen inte rotera.”…så litade jag på att du hade tänkt rätt där… 🙂

Gilla

Jaha så nu är det mitt fel att du hade fel på den punkten.eftersom jag vet att jorden och månen snurrar synkroniserat som jag också skrev så trodde jag att du förstod.Du kan ju inte hoppa över de sista raderna och sen skylla på mig att jag har fel.det är lika bra att du erkänner att du inte kan förklara varför.

Gilla

😀 Och där märker vi ju hur mycket källkritik Snillet ägnar sig åt. Du sväljer ju allt med hull och hår!

Gilla

Här har du de sista raderna som du ”glömde att läsa”eller har du en bättre förklaringpå det.Jag kanske har missat nått.Kan det vara så att jorden och månen snurrar synkroniserat så att du bara serjust en sida.

Gilla

Ser du att det står JAG KANSKE HAR MISSAT NÅTT eller orkade du inte läsa det

Gilla

Nämen ser man på vad jag hittade:::Jag tycker att det är högst anmärkningsvärt att katolska kyrkan beklagade domen mot Galileo 1992 för att först år 2000!!! upphäva den. Det som är verkligt viktigt för kyrkan är läran – inte verkligheten.Om en vetenskaplig teori skenbart råkar stöda något i Bibeln (t.ex. Big Bang/Skapelsen) så tas det som ett bevis på att Bibeln är sann, men vid det omvända förhållandet så gäller enbart Bibelns tolkning.Jag kommer att tänka på det gamla ”officerstalesättet”: ”Om terrängen inte stämmer med kartan är det kartan som gäller.” – Men nog om detta, det var en utvikning från ämnet… 🙂

Gilla

http://www.robotbyn.se/solsystemet/index.phpHär kan du läsa resterande av föregående inlägg

Gilla

http://www.robotbyn.se/solsystemet/index.phpHär kan ni läsa resterande av fröegående inlägg

Gilla

Earth-Fixed Coordinate Systems From our human perspective, we define location relative to the Earth. Therefore, in a flight simulator, the location of the airplane and every other object is specified relative (directly or indirectly) to a coordinate system fixed to the Earth. The following paragraphs describe various Earth-fixed coordinate systems. Geocentric Cartesian Coordinates. Geocentric Cartesian coordinates are fixed to the rotating Earth, originating from the Earth’s center. The z-axis points through the geographic North Pole (and coincides with the Earth’s axis of rotation). The x-axis points through the intersection of Equator and Prime Meridian ( longitude by latitude). The y-axis completes the right-handed system. Geocentric Spherical Coordinates. Because the Earth is spherical, it makes sense to define spherical coordinates for the Earth. The spherical coordinates are radius from Earth’s center, longitude, and geocentric latitude, respectively. The range of is to , while the range of is to . The relation between geocentric spherical and geocentric Cartesian coordinates is: (1) Geodetic Coordinates. Spherical coordinates can be inconvenient for two reasons. First, the geocentric latitude, , is not exactly the same as the geographic latitude used in navigation. This is because the Earth is actually an oblate spheroid, slightly flattened at the poles. And second, radius from the Earth’s center is an unwieldy coordinate. Geodetic coordinates are often more convenient than spherical coordinates. In the geodetic coordinate system, the coordinates are altitude, longitude, and latitude. The geodetic latitude and longitude are the same latitude and longitude used in navigation and on maps. The geodetic and geocentric longitudes are the same. The transformations to and from geodetic coordinates are complex. Reference 1 (pp. 809-810) gives formulas for the transformation from geodetic to geocentric coordinates. The opposite transformation, from geocentric to geodetic coordinates, is very tricky, as it requires the solution of a quartic equation and selection of the proper root. References 2 and 3 give closed-form formulas for this transformation. Because of the complexity in transforming to and from geodetic coordinates, a flight simulator usually does not use geodetic coordinates internally. Rather, it uses geodetic coordinates only for input and output, and uses a geocentric system internally. Flat-Earth Coordinates. In many flight simulators, global navigation is not important. For example, the range of flight could be limited to a small area, or the simulator might not care about the airplane’s location. In such cases, it is appropriate to model the Earth as a plane half-space rather than an oblate spheroid. Then, the simulator need not worry about how the local horizontal plane changes as the airplane flies around the Earth. This simplifies the bookkeeping in the simulator considerably. The flat-Earth coordinate system is a Cartesian system, which originates at the surface. The z-axis points vertically down, the x-axis points north, and the y-axis points east.

Gilla

Ja du snillet du förespråkar för geocentrismen men du vet inget om den utan hänvisar bara till en massa sidor där andra säger hur det funkar har du inga egna tankar eller kan lösa problemen själv..Hade du använt geléklumpen lite hade du kunnat göra ett enkelt expriment med två pennor,om du har en fixerad och ritar en cirkel runt den andra och för att du skall se samma sida hela tiden måste du rotera pennan du gör cirkeln med runt sin axel..De facto snillet.

Gilla

ojdå nu skrev jag lite fel det skall ju vara..om du har en fixerad penna och tar den andra pennan och ritar en cirkel runt den fixerade så måste du rotera pennan runt sin axel för att den skall visa samma sida hela tiden.rät skall vara rätt…

Gilla

”Jorden snurrar inte runt sin egen axel”?Här är en länk till ett bevis för att den gör det:https://www.flashback.org/t724294Lägg speciellt märke till stycket som säger:”I Indien kände man bl.a. till ljusets exakta hastighet, avstånden till Solen och Månen, tidpunkterna för Sol- och Månförmörkelser, Jordens exakta omkrets, Jorden som en sfär som kretsar runt sin egen axel… ”Förresten, godtar du min länk som ett bevis?

Gilla

En sak jag inte riktigt förstår är, om Gud som nu är så pragmatisk har befolkat precis varje himlakropp, så det finns liv på både Månen och Mars och Jupiter och Saturnus och Japetus och Io och Ganymedes och Triton och Neptunus och, by golly! Solen!-varför måste det då vara just Jorden som är i absoluta centrum av hela alltet?

Gilla

Något måste det ju vara, och nu råkar det ligga till på det sättet att det är Moder Jord som är i centrum! 🙂

Gilla

Problemet med snillets tro är att jorden skulle stå blick stilla. Då fungerar inte den modellen som kallas geocentrism. Men det är mycket som inte stämmer.Jag vill att du snillet redogör för i detalj hur man kom fram till ljusets hastighet.

Gilla

Läser igenom gamla saker i den här tråden och häpnar fortfarande lite över att Snilleblixten verkar se det där med vändkretsarna och zodiaken som någon sorts bevis för att Solen snurrar runt Jorden. Kan det verkligen vara så, kan man år 2011 vara helt insnöad på astrologi och helt okunnig i astronomi?

Gilla

Länk till bevis att jorden snurrar runt sin egen axel. Ett bevis skriven av en initierad källa.https://www.flashback.org/t724294Godtar du det som bevis för att jag har rätt när jag påstår att jorden snurrar runt sin egen axel?

Gilla

Detta skrev jag *innan* jag hade fått vederhäftig information om att jorden inte snurrar runt sin egen axel!Det är mänskligt att fela, eller hur?

Gilla

Heidi, ha ha ha ha ha! Toppen! Klassiskt! Obetalbart! 😀 😀 😀

Gilla

Var denna ”vederhäftiga information” av religiös eller vetenskaplig karaktär?

Gilla

Veda = Veta = Vetenskap

Gilla

Men Snillet, du hämtar ju din vederhäftiga information från vedaskrifterna (som vi fastslagit att du faktiskt inte ens läser).Vad har ändrats i dem de senaste 3 åren?

Gilla

Veda-skrifterna är så otroligt omfattande, att man inte hinner plöja igenom allt under ett kort jordeliv….och ändå så brann >95% av all vedisk litteratur upp i det stora biblioteket i Alexandria för ett par tusen år sedan…

Gilla

Snillet, har du flummat ihop något bra svar på var den ”vederhäftiga informationen” kommit ifrån ännu?

Gilla

Veda = Veta = Vetenskap = Vederhäftig information

Gilla

Hej Snillet, jag undrar fortfarande.

Gilla

Nu behöver du inte undra längre…

Gilla

Bara lite nytt godis från nissarna som inte vet vad som snurrar runt vad eller hur gravitationen funkar!Bor det nån sorts folk här alltså? Eller är det fejkat alltihopa? :)http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2011/03/17/icy-moon-and-distant-rings/http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/main/index.html

Gilla

Han kan ju läsa min enkla men sanna förklaring eller motbevis.

Gilla

Brain Seltzer, jag tror inte han är riktigt mottaglig för fakta och dessutom är det underhållande att höra hans sjukt ologiska förklaringar.

Gilla

Vad är det som har fått dig att tro att det är Moder Jord som snurrar runt Solen, när det inte finns ett endaste konkret bevis för den tron…?

Gilla

Du menar, på fullt allvar, att din vederhäftiga information kommer från skrifter som brann upp för ett par tusen år sedan?Oavsett ditt galna sjukt ologiska resonemang om var du hämtar dina bevis, kan vi iallafall fastslå en gång för alla att du inte bemödat dig en endaste sekund med att läsa något som helst ur Vedaskrifterna. Hade du gjort det hade du nämligen lämnat din vimsiga teori om att solen snurrar kring jorden åt sidan, för det står INTE så i Veda utan det står tvärtom att SOLEN är universums centra.Och gör dig nu inte fånig genom att be mig peka ut var åt dig, utan läs själv, eller lämna ämnet helt eftersom du säkerligen vet med dig att du är helt fel ute.

Gilla

Lejonparten av skrifterna brann upp i branden i Alexandria, men de som vi har kvar, säger att det är Solen och de andra planeterna som kretsar runt Moder Jord, vilket du bland annat kan läsa om i skriften Srimad Bhagavatam!

Enligt indisk vedisk kosmologi är vårt planetsystem definitivt geocentriskt! Planeterna, vilka inkluderar solen, kretsar alltså kring jorden, vilket vi får utmärkta bevis för här:

Video: http://www.youtube.com/watch?v=mMvF_nHZjYs
Video: http://www.youtube.com/watch?v=KNarBAy8ILs
Video: http://www.youtube.com/watch?v=NCv4tP8tfpc

Audio: http://www.youtube.com/watch?v=eefTt4_napQ

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: