Död o Återfödd – Bloggen som ger dig svar på livets djupaste gåtor och mysterier – Vart tar vi vägen efter att vår köttkostym dött? Plus 100-tals frågor till…

VETENSKAPEN KAN INTE FÖRKLARA VAD MEDVETANDE ÄR FÖR NÅGOT – Medvetandet är själens eviga perceptionsförmåga och styr materien!

Posted on: 31 december, 2009


.

MEDVETANDET ÄR MATERIENS GRUND

ANDLIGA ENERGIN SOM STYR ÖVER DEN MATERIELLA ENERGIN

.

Vi har genom skola, massmedia och föräldrar hjärntvättats ända sedan barnsben till att tro på den förnuftsvidriga ateistiska propagandan, att medvetandet skulle vara en en produkt av materien, när det i själva verket är helt tvärtom!

Det är materien som är en produkt av medvetandet, det är medvetandet – den medvetna levande andliga energin, som Gud och vi minigudar består av – som påverkar och styr materien!

 

Det är vi själar som är den medvetna observatören, iakttagaren, som påverkar och styr materien!

.

Universum är de facto i grunden ett levande kosmos, där medvetandet/livet utgör den medvetna levande grunden, medan materien är en livlös omedveten energi, som vi själar manipulerar här i den virtuella materiella skapelsen, som är en illusorisk fantasivärld skapad för oss själar som ville drömma oss bort från verkligheten, bort från Gud och den eviga andliga världen, den absoluta världen bortom vår begränsade relativa rumtid:

.

Vår materiella värld, den temporära materiella skapelsen, är en förvrängd spegelbild av den eviga andliga världen, den andliga dimensionen som vi själar egentligen hör hemma i, eftersom vi till vår inre natur ju är andliga varelser, eviga andevarelser, men som har förirrat sig hit till den illusoriska mayiska skapelsen, lockade av vårt begär att själva leka och imitera Gud, vilket bara låter sig göras här i den skugglika drömvärlden…

 

.
VETENSKAPEN KAN INTE FÖRKLARA VAD MEDVETANDE ÄR !!!

 

Vetenskapen klarar inte av att förklara vad medvetande egentligen är, vad det består av, och var det är beläget.

Framförallt, vilken entitet är det som är medveten om medvetandet?

Jo, vi medvetna själar, utan själen i kroppen inget medvetande!
.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandet
http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness

Vad ‘medvetande’ och ‘medveten person’ egentligen är för något tillhör tillvarons största gåtor och verkar inte logiskt kunna föras tillbaka på hittills kända vetenskapliga principer.

 

.
Forskarna har de facto aldrig lyckats lokalisera eller detektera något medvetande i hjärnan. De står helt handfallna inför medvetandets gåta:

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/artikel_343558.svd
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/hjarnan-aktiveras-vid-dodsogonblicket_6155445.svd
.
Jag tror att medvetandet är en fundamental egenskap i universum, och direkt kopplat till meningen. Meningen är att vi ska utveckla medvetandet.”

.
Hjärnan i sig är ju heller inte det minsta medveten (den har inte ens någon känsel), varför det låter ologiskt att medvetandet skulle ha något med hjärnan att göra. Dessutom påvisar ju forskning att medvetandet snarare har sitt säte i hjärtat, varför det kliniska kriteriet på död snarast torde omprövas.

Att påstå att hjärnan (den biologiska kopplingscentralen, modemet, förbindelselänken mellan den medvetna själen och den fysiska kroppens sinnesorgan) är det medvetna Jaget, är lika sjukt som att påstå att gitarren är gitarristen!

.

HJÄRNAN LEDER MEDVETANDET !!!

 

Hjärnan, med dess neurologiska system, leder medvetandet, precis som en elektrisk tråd leder elektricitet. Tråden och glödlampan skapar inte elektricitet, lika lite som hjärnan skapar medvetande, de endast leder det!

Att tillskriva medvetandet som en produkt av hjärnan är absurt, motbevisas enkelt här:

http://jonrappoport.wordpress.com/2013/09/21/one-page-proof-that-attributing-consciousness-to-the-brain-is-absurd/

 

Hjärnan och medvetandet är skilda från varandra på samma sätt som en radiostyrd bil och personen som styr bilen. Om den radiostyrda bilen går sönder så betyder det inte att han som kontrollerar den med fjärrkontrollen har slutat existera. Och om hjärnan går sönder så betyder det inte att medvetandet/själen som kontrollerar den har slutat existera.

Liksom radiovågorna inte dör eller upphör att existera bara för att radioapparaten slutat fungera, så upphör inte heller själens medvetandefunktion bara för att hjärnan slutat fungera.

 

HJÄRNSKADOR = SKADOR PÅ VÅR BIOLOGISKA TRANSFORMATOR

 

Det enda som personlighetsförändringar på grund av hjärnskador bevisar, är att det existerar en ömsesidig påverkan mellan hjärnan och sinnet/psyket. Under inga förhållanden kan det tas som bevis för att hjärnan skulle vara ursprung till själva medvetandet och förmågan till att uppleva förnimmelser, känslor, tankar, etc.

Det är lika dumt att tro att medvetandet och minnena genereras av hjärnan, bara för att personligheten förändras pga hjärnskador och minnesförluster, som att tro att själva TV-programmet produceras inne i TV-apparaten, bara för att bild och ljus störs pga av skador i TV:n…

Tankarna är som signalen som går till TV:n och skapar bilden och medvetandet är det som genererar tankarna!

På samma sätt som radioapparaten inte skapar radioprogrammet, utan är bara en transformator som omvandlar de strålformiga radiovågorna till fysiska ljudvågor, så skapar inte heller den fysiska hjärnan medvetandefunktionen, utan är precis som radioapparaten bara en transformator för de strålformiga medvetandeenergierna, som genereras av själen, vårt medvetna Jag!

Om kopplingarna inne i hjärnan inte fungerar som de ska, så är det ju bara naturligt att vi själar inte längre kan kommunicera optimalt med omvärlden, på samma sätt som när transistorerna i radioapparaten har pajat, så kan inte radion längre omvandla och vidarebefordra radiovågorna som den tar emot.

Hjärnan har alltså därmed förlorat sin kapacitet att motta och/eller vidarebefordra tankarna som produceras i sinnet, i vår subtila astralkropp!!

Liksom radiovågorna inte dör eller upphör att existera bara för att radioapparaten slutat fungera, så upphör inte heller själens medvetandefunktion bara för att hjärnan slutat fungera.

 

MEDVETANDET KAN INTE FÖRKLARAS MED FYSIKENS LAGAR

 

Ateister påstår helt godtyckligt att ”tillräcklig” komplexitet skulle generera medvetande, men begreppet komplexitet existerar överhuvudtaget inte inom fysikens lagar! Det finns inte inom fysiken någon komplexitets-lag eller lag om att komplexitet skulle generera medvetande!

Alla processer som sker i vår hjärna bestäms enbart av fysikens lagar, och det är inte möjligt att använda begrepp som är främmande för dessa lagar, såsom komplexitet, information etc, för att på så sätt försöka förklara medvetandet som en produkt av processer i hjärnan.

Det faktum att ateister känner sig tvungna att tillgripa dessa för fysiken främmande begrepp, för att förklara medvetandet, är ju i sig ett bevis för att medvetandet är av en högre andlig natur, att det transcenderar fysikens materiella lagar:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandet
http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness

 

Fysikens lagar förnekar hypotesen att medvetandet skulle genereras av biologiska och cerebrala processer. Medvetandet transcenderar fysikens lagar, är främmande för fysikens lagar, och därför kan inte orsaken till medvetandets existens förklaras med hjärnan!

Medvetandet härrör nödvändigtvis från en icke-fysisk/icke-biologisk beståndsdel; själen, som tillhör den andliga dimensionen!

 

ELEKTRISKA IMPULSER –> ELEKTROMAGNETISKA FÄLT

 

Elektriska impulser genererar endast elektromagnetiska fält och ingenting annat, oavsett om de finns i en hjärna eller i en tvättmaskin!

Medvetandet står över fysikens lagar, eftersom det inte kan greppas av den fysiska världens sinnen eller instrument. Man skulle vara tvungen att ändra på fysikens lagar om man vill göra gällande att elektriska impulser genererar någonting annat bortom elektromagnetiska fält!

De  elektriska impulserna och kemiska reaktionerna som sker i vår hjärna är inte emotioner, känslor eller medvetenhet, utan utgör endast fysisk stimuli!

Det är vårt sinne, vårt psyke, som elaborerar och översätter dessa ordinära fysiska processer till emotioner, känslor, etc:

http://xoomer.alice.it/fedeescienza/mindandbrain.html

 

MASKINER ÄR INTE MEDVETNA, EFTERSOM DE ÄR SJÄLLÖSA

 

Maskiner och apparater har inget som helst medvetande – de är döda ting – och har därmed ingen förmåga att uppleva något.  Kameror exempelvis kan endast omedvetet registrera, eftersom det inte finns något levande väsen i kameror, ingen medveten individ med själsförmögenheter!

Datorer lagrar information, men de är fullständigt omedvetna om sin lagrade information, eftersom medvetenhet kräver en själ, en upplevande individ!

Medvetande kräver alltså någon som är medveten, ett subjekt, medan en dator aldrig kan bli ett subjekt, eftersom där saknas den medvetna individen, själen!

http://krishna.org/the-scientific-theory-of-the-soul

 

Att tro att en datamaskin kan tänka, är som att tro att en bandspelare självständigt kan tala. Ingen ger bandspelaren förtjänsten för det intellektulla innehållet i talet som spelas upp, utan den går till den ursprungliga talaren. På samma sätt som man inte kan lära en bandspelare att tala, så kan man inte heller lära en dator att tänka:

http://science.krishna.org/Articles/2000/08/00088.html

I själ och hjärta inser och förstår nog även ateisten, att skillnaden mellan levande individer och materiella ting är, att det inte finns någon levande medveten individ, själ, i omedvetna materiella ting!

 

 

DR. STUART HAMEROFF – MEDVETANDET BORTOM HJÄRNAN:

 

.

 

 

DR. BRUCE GREYSON – MEDVETANDET GENERERAS INTE AV HJÄRNAN:

 

 

 

MEDVETANDET STYR UNIVERSUM:

 

 

.

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst – Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

.

Annons

43 svar till "VETENSKAPEN KAN INTE FÖRKLARA VAD MEDVETANDE ÄR FÖR NÅGOT – Medvetandet är själens eviga perceptionsförmåga och styr materien!"

Eller hur, kära vänner?Önskar er alla ett mycket givande gudsmedvetet 2010!Gott Nytt År, och Herren vare med er alla!Ett Nyårslöfte:Jag kommer att bli mycket mer aktiv här nu, och har som mål att försöka posta i genomsnitt ett nytt inlägg varje dag!❤

Gilla

Fuck a Duck, ditt förvirrade pucko!

Gilla

Gott nytt år till dig:D

Gilla

Nu känns det nog som att du har snuttat på nyårspipan lite väl tidigt, men…Gott nytt år på dig.:-)

Gilla

Vanligtvis brukar jag tycka att dina teorier är helt och hållet galna för att uttrycka de milt. Men i det här fallet håller jag med dig till en viss grad. Där våra synsätt skiljer sig är att du tror på en andevärld medan jag tro att universum struktur är en virtuell verklighet som våra medvetanden ibland har förmåga att påverka och se längre än vad våra ögon ser. Men vetenskapen behöver såna som dig som ifrågasätter vad vi tror oss veta för utan det går vetenskapen inte framåt.Ha ett gott nytt år =)

Gilla

Har du sökt hjälp för dina problem eller har du rökt för länge på holken?

Gilla

Har fått hjälp…därför som jag nu i min tur vill hjälpa andra att finna sanningen och evigheten…Rökt?Har aldrig ens så mycket som rört vid nån holk…Det finns inga materiella genvägar till att förstå den Absoluta Sanningen!

Gilla

Ingen förutom stackars jävlar som du vill ha den hjälpen du erbjuder, men du inser aldrig det, 99% av dom som kommenterar dina inlägg håller inte med dig och du övertygar dom aldrig.Alla klarar sig bra utan dina extrema tankar, vi klarar oss utan dig och dina åsikter, skulle förmodligen inte röra någon i ryggen om du ens dog.Förresten finns ingenting på din blogg som kan räknas som dina egna tankar, du är en kopia av en kopia.Är dom som skriver på din blogg sällskap enligt dig? Har du någon att älska eller någon att ens umgås med?Finner det svårt att folk skulle vilja umgås med dig om dom inte är likadana som du eftersom du dömer alla som inte är som dig.

Gilla

Ingen vill ha hjälp?Ingen blir övertygad?Har du frågat alla de >95% av läsarna som aldrig har kommenterat något?För övrigt så tar det tid att ändra på den materialistiska världsbilden och de tankemönster som man blivit indoktrinerad med via skola och massmedia…sker inte över en natt!Guds existens är en extrem tanke?Tvärtom, att tro att universum skulle ha trollat fram sig själv från tomma intet och sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare, det är extremt…sjukt extremt!Visst är de som skriver här på bloggen sällskap, för utan dem, ingen debatt…Jag älskar er alla, och jag dömer inte någon!Det är vi själva som dömer oss via våra tankar och handlingar, det är nämligen våra tankar som styr vår verklighet och vår destination efter detta jordeliv…

Gilla

without evil there could be no good so it must be good to be evil sometimes.South Park

Gilla

in the spiritual world there is no evil, because the goodness there exists on an absolute platform, not requiring any opposite evil.evil is only relative, only here in the material world, there is no absolute evil.

Gilla

det är inte bara gud jag pratar om utan allt på din blogg.Att det skulle vara guds existens som jag pratar om hittar du på som allt annat.Det finns ingenting på den här bloggen som ens liknar en debatt, även om du tror det.Och självklart har jag ingen aning om dom som inte kommenterar, och det har inte du heller. korrekt?Men det är dom som kommenterar, deras röster dvs som räknas eller?Inte dom som inte säger någonting.

Gilla

Allas röster räknas, även de som inte har någon röst…

Gilla

Det finns inget spirituellt i den här världen heller, eller JAG tror inte det. Aldrig lagt märke till det och känner ingen som gjort det.Då kommer du skriva att jag inte vet vad som är spirituellt även fast jag ser det för jag inte läst om det antar jag. Men det är just det att jag inte gömt mig i massa heliga skrifter, kan inte ett skit om dom och vill inte veta ett skit om dom, klarar mig bra som fan utan dom. Lycklig och lever för just nu.Ondska och godhet är en akt.Man kan faktiskt säga att ondska och godhet inte ens existerar, den finns endast i den mänskliga världen för att bringa ordning, dvs så att vi inte har ihjäl varandra hej vilt bara för att någon har bättre skor än mig, väldigt extrem liknelse men att vara extrem verkar va det ända som biter på dig.Det vissa ser som bra ser andra som dåligt.Allt som vi håller för sant och riktigt är påhittat av vem tror du???Självklart oss själva.Och ingenting av det vi tror på behöver vara sant.”Det finns inga materiella genvägar till att förstå den Absoluta Sanningen!”Det finns ingen väg alls.Och om du säger att du vet den Absoluta Sanningen så är du en lögnare och oerhört arrogant.Om du inte vet det, varför fortsätter du att sprida någonting som du inte vet stämmer.

Gilla

Klarar dig utmärkt utan de heliga skrifternas vägledning och instruktioner?Djuren gör det också…men för att bryta återfödelsens fördömda kretslopp, så krävs det att man tar till sig de heliga skrifternas bud!

Gilla

Jag hittade just bevis för evolutionen som inte ens du kan förneka! Om tittar på bilden i ditt inlägg ser man tydligt att människan kommer från apdjuren!

Gilla

Du ser även på följande bild en apa innan människan:http://triangulations.files.wordpress.com/2009/06/reincarnation-myth.jpgBetyder bara att själen i apkroppen i sitt nästa liv bebor en människokropp!

Gilla

Allas röster räknas, även de som inte har någon röst…DU vet ju inte vad dom tycker….Dom håller förmodligen inte med dig eftersom dom som verkligen svarar på det du skriver inte gör det.Tycker att dom då borde kommit till din undsättning, vilket ingen gör.Inse bara att du är ensam i din åsikt…

Gilla

Som sagt, med tanke på den djupa ateistiska indoktrineringen vi blivit drabbade av här i Sverige, så tar det ett tag innan folk kommer till sans igen… 🙂

Gilla

Ja det är ju synd att vi här i Sverige ska starta så många krig och att det finns så många som svälter och dör…Men nej nu skrev jag väll ändå fel.Hoppas vi kommer till sans och gör som dom många andra bättre troende länderna.

Gilla

Och nej alla religiös länder krigar inte. Men Sverige är ett väldigt ateistiskt land och det funkar ganska bra här. eller?

Gilla

Funkar bra?Vi dödar över 30 000 barn i Sverige varje år…

Gilla

Genom?

Gilla

Vi dödar dem i magen…

Gilla

Du måste förklara innan du slänger ut ord:P925 000 personer bara försvann när dom kom till Treblinka…Ungefär samma svar som ditt. Bara det att dom inte bara försvann, fanns ett svar, ge en förklaring innan du skriver något liknande.

Gilla

Vi dödar dem i magen…

Gilla

Du är alltså emot abort?

Gilla

Givetvis!Vem har gett oss rätten att mörda de små liven…?

Gilla

Personen som är med barn är den ända som kan bestämma huruvida hon vill ha barn eller inte. Eller är du emot fri vilja?

Gilla

Vem har gett oss rätten att ta andras liv?Man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad!

Gilla

Den fria viljan har, den som du håller så högt.Jo man tycker det men ord språket funkar inte.En fin tanke, inte mycket mer, som det mesta du håller för sant.

Gilla

Den fria viljan är ingen person som sanktionerar eller inte sanktionerar, utan bara just en fri vilja, som vi skänkts av Gud!Att använda den fria viljan till att ta andras liv eller orsaka andra lidande, är att missbruka den fria viljan, att inte använda den för goda syften!Fina tankar ger fina resultat, onda tankar ger onda resultat…Det är våra tankar som skapar vår verklighet!Det vi tänker på i dödsögonblicket, styr vår nästa destination, då det är tanken som bär själen vidare…

Gilla

Men genom en fri vilja så fattar man sina beslut själv. Inte sant?Om en person inte är lämplig att ha barn då? Missbruk, väldigt ung osv, ska man föda barnet bara för att ge bort det till en annan då?En tanke behöver inte ge resultat alls, kan bara vara en tanke.”Det vi tänker på i dödsögonblicket, styr vår nästa destination”Var det inte karma som styrde?

Gilla

Jo, men då får man även ta det resulterande karmat!Aborterar jag någon i detta liv, så kommer jag själv att bli aborterad i ett framtida liv!Karmalagen = Gudomligt rättvis morallag!Fråga de människor som nu lever, som fötts till unga föräldrar, och fråga dem om de är tacksamma för att deras föräldrar inte avrättade dem, så får du se att de är väldigt tacksamma!Våra tankar styr, men våra tankar påverkas av det karma vi utfört under livet, vilket alltså påverkar vårt medvetandetillstånd…och givetvis har saldot i vårt karmakonto en hel del att säga till om vår nästa destination efter detta jordiska liv!

Gilla

HAHA det känns som om du sitter med för många ess i kortleken, måhända att du hittar på mer och mer ju längre en diskussion går?Nej just det det är bara upprepningar, vilket får mig att upprepa mig.Det kommer aldrig gå att övertyga dig och du kan aldrig övertyga mig.Så enkelt är det

Gilla

Upprepningar är bra, om det man upprepar är av någon vikt…

Gilla

Men med din upprepning så är det som om du ropar varg för många gånger.Tillslut som jag känner nu, så bryr sig inte folk om vad du säger eftersom det inte kommer någonting nytt och du tappar trovärdighet.

Gilla

Innan man kommer med något nytt, så måste man först se till att patienten har smält det föregående… 🙂

Gilla

det är sant…materia har inget liv utan en bakomliggande styrande kraft…

Gilla

”Innan man kommer med något nytt, så måste man först se till att patienten har smält det föregående… :-)”Antar att du lärde dig det på en mycket speciell plats 😉

Gilla

Ja, tempel och kloster som tillägnas Gud, är mycket speciella platser…

Gilla

Menade en annan liten plats.

Gilla

Vi är alla som patienter här i den Gudsförgätna materiella världen, som är som en drömvärld…gäller att VAKNA! 🙂

Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: